Uitgelicht

Uitgelicht HB
In 2001 is begonnen met het opschrijven van teksten die genoemd zijn “Hemels Brood”
Omdat het er inmiddels zoveel zijn, hebben we besloten om elke week een stukje Hemels Brood uit te lichten.
Deze week is het dit stukje:

Centraal staat Het landschap in de mens 

Hemels Brood 1756

Zou je in ieder mens een kijkje nemen, wat zou je dan zien? In ieder mens een verschillend landschap. Bij de één ruw en ongeordend, bij de ander koud en vlak, bij nog een ander als een woestijn, bij weer een ander lieflijk en aangenaam en ga zo maar door. Bij ieder zou je weer een ander landschap aantreffen. In dat landschap zou bij de één een groot pompeus gebouw staan, terwijl bij de ander een klein huisje staat. Ook dat is bij veel mensen heel verschillend.

Het landschap zegt iets over het karakter van de mens, ruw, onaangepast, of meegaand en liefdevol. Het huis zegt iets over de persoon, zijn wil, zijn handelen, met veel eigenbelang zichzelf graag groot ziend en veel indruk makend, veel macht willend, behoefte aan veel aanzien, of met eenvoud, nauwelijks eigenbelang, belangstellend naar anderen, gemoedelijk.

Ja, er zijn zoveel verschillen als er mensen zijn. Natuurlijk lijken sommige mensen op elkaar, kun je bij sommige mensen eenzelfde sfeer ervaren, net zoals in het natuurlijke landschappen op elkaar lijken. Maar er is geen landschap op de wereld gelijk, helemaal gelijk.

Er is ook geen mens helemaal gelijk en toch zijn alle mensen in Mij hetzelfde verbonden, in dezelfde liefde met Mij en met elkaar verbonden. Het verschil zit niet in Mijn Zijn waarin ieder gevat is, maar in het eigen vrije handelen. En dat is door Mij ook bedoeld zo te zijn. Ieder mens uniek, ieder mens met dezelfde waarde, maar niet hetzelfde in handelen, in vorming. Iedereen is dezelfde liefdekracht gegeven om te leven in een eigen vorm van liefde. Ook jij!