Uitgelicht

Uitgelicht HB
In 2001 is begonnen met het opschrijven van teksten die genoemd zijn “Hemels Brood”
Omdat het er inmiddels zoveel zijn, hebben we besloten om af en toe een stukje Hemels Brood uit te lichten.
Deze keer is het dit stukje:

Centraal staat Verdriet

Hemels Brood 2391

Je kunt verdriet hebben, over hoe dingen gaan, over het gebrek aan liefde in de wereld en de ongemakken die daardoor ontstaan. Maar je kunt daarnaast ook heel blij zijn met het leven, het ware leven dat je in je hebt, dat ieder mens in zich heeft en de kans om tot de volmaaktheid van dat ware leven te komen, in het volle besef van bestaan. Want alleen via deze wereld is het mogelijk om tot de ware levensgelukzaligheid te komen in een zelfbewustheid van bestaan.

Op deze wereld is het gegeven, ook bewust te zijn van al datgene wat afwijkt van ware liefde, hoe onprettig dat ook is. Verdriet is daar een onderdeel van, hoe onprettig dat ook is. Maar in de hemel worden alle tranen gewist, alle verdriet in liefde weggespoeld, daar is alleen de volle gelukzaligheid van ware onbaatzuchtige liefde. Via deze onprettige aarde, met alle ongemakken en afdwaling van liefde, kun je tot in de hoogste hemel komen, de grootste gelukzaligheid.

Doorsta het verdriet en weet dat de hemel er zeker eens op zal volgen, voor jou en voor allen. Op de daarvoor aangewezen tijd. Die niet bekend gemaakt wordt, om wijze redenen van ware liefde. Geloof erin en vertrouw erop. Laat het je een bemoediging zijn dat geen verdriet blijvend is, omdat Mijn oneindige liefde het oplost, nu of in de toekomst. Kom maar bij Mij met je verdriet, laat Mij je troosten en je Mijn liefde in je hart laten voelen, zodat je weet dat het goedkomt, goed is, voor jou en iedereen.