Uitgelicht

Uitgelicht HB
In 2001 is begonnen met het opschrijven van teksten die genoemd zijn “Hemels Brood”
Omdat het er inmiddels zoveel zijn, hebben we besloten om af en toe een stukje Hemels Brood uit te lichten.
Deze keer is het dit stukje:

Centraal staat deze keer: Veranderen

Hemels Brood 1414

Geen mens op aarde is zonder afdwaling van ware liefde, maar ook geen mens is zonder Mij. En zo hef Ik de afdwaling op door Mijn liefde. Zo komt het altijd voor iedereen goed. Maar niet zonder het besef van afdwaling, omdat het toch altijd nog de bedoeling is dat jullie mensen tot waarlijk leven komen zonder afdwaling van ware liefde.

Hier op aarde is het je gegeven te kiezen en van liefde af te dwalen. Maar als een elastiek blijf je altijd toch verbonden met Mij en het elastiek rekt zich dan eens wat verder dan eens wat minder ver uit. Soms word je met een ruk weer teruggezet, dan deed dat je wel even schrikken. En soms werd iemand anders met een ruk teruggezet en raakte die daarbij jou. Het heeft alles zijn doel en dat heeft dan altijd te maken met het welzijn van alle mensen. Niet het welzijn zoals jullie het zien, iedereen zijn materiële verzorging, onderdak en eten, maar juist het welzijn van de ziel in geestelijke zin, het welzijn in waarlijk leven, in ware liefde.

Ik kan het nog zo vaak zeggen. Maar zelfs de mensen die gaan begrijpen wat Ik bedoel, leven er nog niet naar, zijn nog vaak blind voor hun afdwaling in eigenbelang, eigen ideeën, eigen wensen, verlangens. Een boom staat op zijn plek en komt er uit zichzelf niet weg. Jullie staan op je plek en je kunt er wel weg, je hebt die vrije keus. De plaats waar je staat is de mening die je hebt ten aanzien van leven, ten aanzien van Mij en de keuzes die je maakt.

Die plaats, die opvattingen, die handelswijze naar bepaalde ideeën kun je veranderen, je bent vrij en hebt van Mij heel wat mogelijkheden gekregen. Mogelijkheden die je misschien niet ziet maar er wel zijn. Begin maar met te vertrouwen, begin maar met los te laten, begin maar met jezelf te verplaatsen! En kijk eens hoe je leven zich dan in jezelf kan veranderen! Zie dan dat je vrij bent en gelukkig kunt zijn!