Uitgelicht

Uitgelicht HB
In 2001 is begonnen met het opschrijven van teksten die genoemd zijn “Hemels Brood”
Omdat het er inmiddels zoveel zijn, hebben we besloten om af en toe een stukje Hemels Brood uit te lichten.
Deze keer is het dit stukje:

Centraal staat deze keer: In ieders hart ben Ik Persoonlijk

Hemels Brood 5222

Lieve Here Jezus Christus, hemelse Vader, elke morgen schrijf ik op wat ik in nederigheid in mijn hart voel dat het Uw aan ons gegeven Woord is. Maar als een in liefde nog onvolmaakt handelend mens, kan ik nooit van Uw Woord beoordelen of het waarlijk Uw Woord is. Ik kan alleen zeggen, dat het in mijn hart zuiver en volkomen voelt als Uw Woord. Maar als ik geen beoordelaar van Uw Woord kan zijn, hoe kan het dan, dat ik er toch zo zeker van ben, dat het Uw Woord is?

Zoals jij het in je hart voelt als zuiver en waar Woord van Mij aan jullie gegeven, zo geef Ik jou dat in jouw hart aan. Dat jij voelt dat het zuiver Mijn Woord is, geef Ik jou en is in het geheel niet jouw oordeel over Mijn Woord, het is alleen het zuiver aanvoelen van Mijn Woord, zoals Ik jou in je hart inspireer te voelen. En dat geldt voor alle mensen die, wat jij elke morgen door Mij in je hart geïnspireerd opschrijft, in hun hart aanvoelen als zuiver en waar Mijn Woord. Ook zij beoordelen Mijn Woord niet naar waarheid en zuiverheid als Mijn Woord, maar Ik inspireer hen direct in hun hart om aan te voelen dat het waar en zuiver Mijn Woord aan hen is. Om dit uit te leggen heb Ik jou vanmorgen om je oordeel gevraagd en je ertoe geïnspireerd je antwoord, welke tegelijk ook een vraag inhoudt, aan het begin hiervan op te schrijven.

Want hoe kan een mens Mij, zijn Schepper, beoordelen naar waarheid en liefde, naar volmaakt zuiver zijn, als alles wat de mens is, uit Mij is en als alles wat de mens heeft, van Mij gekregen is? Met wat zou hij het moeten vergelijken, als er niets anders is, dan Ik Zelf, werkelijk Leven, en niemand is dan uit Mij. Zal de mens in zijn onvolmaakt handelen ooit een juist en eerlijk oordeel naar waarheid over Mij kunnen geven? In de hele oneindigheid eeuwig niet. Maar dat is wat Ik zie in jouw hart, de vraag, wat te doen met reacties van mensen die jouw schrijven van Mijn Woord als niet juist menen te kunnen beoordelen.

Laat dit duidelijk zijn, niemand is in staat om Mij of Mijn ware Woord te beoordelen, daarom ben Ik het alleen, Die oordeelt en Ik oordeel naar ware liefde en alleen Ik zie wie in zijn hart in staat is om Mijn Woord naar waarheid en zuiverheid te voelen en te verstaan. Dat is tussen Mij en ieder persoonlijk, want in ieders hart ben Ik Persoonlijk. Schrijf jij dus maar rustig wat jij voelt als Mijn Woord. Ik heb jou lief.