Uitgelicht

Uitgelicht HB
In 2001 is begonnen met het opschrijven van teksten die genoemd zijn “Hemels Brood”
Omdat het er inmiddels zoveel zijn, hebben we besloten om af en toe een stukje Hemels Brood uit te lichten.
Deze keer is het dit stukje:

Centraal staat deze keer: Mijn voelbare liefde

Hemels Brood 6349

Het is goed om ergens heen te gaan waar Mijn liefde voelbaar en zichtbaar is. Maar waar je ook bent, Ik ben altijd met jou in je hart en in je hart is Mijn liefde altijd voelbaar aanwezig en zichtbaar in de dingen om je heen. Het is niet nodig om ergens naar toe te gaan om Mijn liefde te voelen, maar het kan wel versterkend en bemoedigend zijn om met mensen samen te komen die Mijn liefde ook in hun hart voelen en uitstralen. Mijn aanwezigheid en Mijn liefde wordt sterker gevoeld wanneer mensen in Mijn liefde samenkomen. Dat doet goed en het versterkt iedereen die met een eerlijk en oprecht hart samengekomen is.

Want in de wereld, waar veel mensen samenzijn die niet in Mij geloven, blijft Mijn liefde in het hart van de gelovige mens meer teruggetrokken. Want het zou de wereldse mens alleen tot verzet brengen als Mijn liefde duidelijk gesteld en uitgestraald zou worden tegenover diegene die niet in Mij geloven, want het zou niet begrepen worden. En dan is het bemoedigend voor alle mensen die Mij in hun hart in liefde voelen om met elkaar samen te komen. Dat versterkt het voelen van Mijn liefde, van Mijn aanwezigheid en het is al genoeg als twee of drie mensen samenkomen, maar hoe meer mensen in Mijn liefde samenkomen, des te sterker wordt ook het besef van Mijn liefde, van Mijn aanwezigheid. Maar zie, Ik heb jullie verspreid onder de mensen en dat is ook nodig, om in de wereld allemaal een lichtje te zijn. Zodat mensen die aan wat licht toe zijn, bij een lichtje kunnen aankloppen en daar zelf, via Mij in hun eigen hart, wat lichter door kunnen worden.

Want er zijn veel misvattingen en er is veel valse uitleg over Mij en Mijn Woord, over Mijn leer, en het is de tijd voor ware juiste begrijpelijke uitleg, wat mensen die zoeken kan helpen om Mij in hun hart te vinden, zodat meer en meer mensen Mij in hun hart gaan herkennen en rechtstreeks naar Mijn zuivere Woord in hun hart gaan luisteren en daarnaar gaan handelen. Maar de zwakken zullen gedragen moeten worden door de sterken in liefde. En met de zwakken bedoel Ik niet de zieken en de oude mensen, maar degenen die denken het zelf te kunnen en vooral ook de mensen die de wereld niet kunnen loslaten. De werkelijk zwakken zijn de mensen die meegezogen worden door de wereld en geen kracht vinden om daarvan los te komen. Alle liefde tezamen geeft hen moed om los te laten.

Door jullie, die lichtjes zijn, te verspreiden, is overal voor iedereen die Mij zoekt en dat wil, een lichtje als verbinding met Mij in ware liefde. Zo’n lichtje ben jij die Mij kent en Mijn liefde voelt.