Uitgelicht

Uitgelicht HB
In 2001 is begonnen met het opschrijven van teksten die genoemd zijn “Hemels Brood”
Omdat het er inmiddels zoveel zijn, hebben we besloten om af en toe een stukje Hemels Brood uit te lichten.
Deze keer is het dit stukje:

Centraal staat Geven

Hemels Brood 31

Geven is leven. Alles wat Ik doe is geven, leven geven, liefde geven. Geven is het hoogste goed, uit liefde geven. Niet om je heen kijken of het zo of zo beter is, eenvoudigweg uit liefde geven. Want geven uit het hart is werkelijk leven.

Als iedereen zo zou geven zou ook iedereen alles ontvangen. Nu komt het geven nog voornamelijk uit Mij. Maar als de mens zelf gaat geven zoals Ik hem geef, dan wordt Mijn geven jullie geven. Dan wordt Mijn geven verveelvoudigd! Stel je dat eens voor!

Maar dat geven, dat verveelvoudigd geven, kan alleen bereikt worden als ieder mens op zichzelf, uit eigen vrije wil en uit liefde, besluit te gaan geven. Dus als jij uit liefde besluit te gaan geven, werk je mee aan de verveelvoudiging van Mijn geven, Mijn liefde. En dat heeft, kun je begrijpen, zijn uitwerking naar alle mensen toe, in de hele schepping. Door jou kunnen anderen ontvangen. Weet je, alleen door het liefdevol uit vrije wil geven, kunnen anderen ontvangen, gaan ook zij geven. Zo werkt dan je liefde door voor iedereen, ook voor jezelf. Is dat niet mooi?!