Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6758

Wanneer je het land ziet als de vaste basis van je ideeën, je meningen, je overtuigingen en de zeeën als je misvattingen, je afdwalingen, je onwaarheden, die tot allerlei handelen leiden, en je opvattingen wijzigen zich op basis van nieuwe gronden, dan kun je zeggen dat er land omhoog komt uit de zee van je misvattingen en dat het land dat eerder de droge grond was waarop je ideeën en overtuigingen gebaseerd waren, door de zee overstroomd raakt.

Zo gaat dat door tijdens je leven, want steeds opnieuw ontdek je dat je ergens niet meer hetzelfde over denkt, ontdek je dat je inzichten veranderd zijn, dat je handelen veranderd is, dat de basis van je geloof veranderd is. Dat proces gebeurt bij alle mensen, de grond waarop zij zich in al hun handelen baseerden verzakt en nieuwe grond rijst omhoog uit de zee van het handelen van alle mensen, dat zij gewijzigd hebben. Maar ook op die nieuw opgekomen grond komen mensen tot nieuwe inzichten en het proces van inzicht en het wijzigen van handelen gaat verder en er komen weer nieuwe inzichten.

Zo groeit de mensheid op een steeds vernieuwde basis tot vernieuwd inzicht en verplaatst de grond zich over de aarde, wat het wijzigen van de grond waarop mensen hun handelen baseren is. En steeds komt de zee van handelen naar misvattingen over de gronden die hebben afgedaan. Ja, de aarde verandert over lange perioden heen, want de mens verandert, door de eeuwen heen en dat is het proces van de oplossing van alle materie, dat is, van alle misvattingen en daaruit voortkomende wandaden, misdaden, ongeloof en de gevolgen van alles wat geen liefde en haar wijsheid in volledige waarheid is.

Totdat alle materie verwerkt en opgelost is in de waarheid van Zijn, van liefde, en alleen het goede, gelukzalige leven in volle glorie de geestelijke grond is voor alle mensen, waarop alle mensen leven, gelijk aan Mij, Leven, Zijn, ware liefde en haar wijsheid. Tot dan wisselen grond en zee elkaar af, zolang dat nodig is voor het geluk van alle mensen.

Hemels Brood 6756

Soms kun je denken Mij niet te kunnen bereiken in je hart, je denkt dan dat Ik Mij even teruggetrokken heb, en zo zou je het ook wel kunnen noemen, maar Ik trek Mij in werkelijkheid nooit terug.

Ik ben altijd in iedereen aanwezig, maar wanneer het voelt alsof Ik Mij teruggetrokken heb en je Mij niet bereiken kunt, dan heeft dat toch ook met jou te maken, met je concentratie op Mijn aanwezigheid, of met je gedachtegangen, of met iets waardoor Ik Mij even niet zo gemakkelijk laat vinden. Maar weg ben Ik nooit en het heeft er ook nooit mee te maken dat Ik ergens mee bezig zou zijn waardoor Ik Mij even teruggetrokken heb. Want Ik ben altijd overal tegelijk, en Mijn liefde werkt altijd voor iedereen op hetzelfde moment zonder enige pauze of onderbreking.

In het geval dat je Mij even niet vindt, is dat met een goede reden die altijd het goede beoogt vanuit Mijn liefde en haar wijsheid voor jou en alle mensen. Er zijn veel mensen die Mij innerlijk zoeken maar daarbij een bepaald beeld van Mij hebben, wat niet de werkelijkheid is. Daaraan kan Ik niet voldoen, want het zou hen bevestigen in dat verkeerde beeld of in de ideeën die zij van Mij hebben, maar niet juist zijn. Zo heeft iedereen momenten waarop Ik even niet te bereiken ben, terwijl Ik er hoe dan ook wel ben, en evengoed hoor, zie en weet Ik ook dan alles van jou en van alle mensen.

Mensen zeggen te kunnen ‘multi tasken’, dat wil zeggen dat zij meerdere werkzaamheden tegelijk kunnen doen, in werkelijkheid kunnen mensen maar één ding tegelijk doen en is het een switchen van hun aandacht tussen verschillende werkzaamheden die zij wisselend doen. Bij Mij gaat het niet om een snel switchen tussen werkzaamheden, Ik Ben Alles en Mijn werkzaamheid is altijd alomvattend één werkzaamheid in ware liefde en haar wijsheid, waar alles onder valt, waarmee Ik altijd in iedereen tegelijkertijd aanwezig ben, niet alleen op aarde, maar in de hele oneindigheid. Want Ik Ben Leven, eeuwige liefde en haar wijsheid in alles en iedereen, zonder pauze, non stop, ook nu in jou.

Hemels Brood 6754

Ik ben alom aanwezig. Niet zichtbaar, maar aanwezig. Iedereen kan Mijn aanwezigheid voelen, ervaren, bewust zijn, want ieders bewustzijn is Mijn aanwezigheid. In iedereen ben Ik Dezelfde aanwezig, de bewustheid van zijn is in iedereen Dezelfde, Leven, Bestaan, Zijn.

Wie in Mij gelooft en in zich zijn bestaan bewust is, die is zich daarmee bewust van Mij, Leven, ook al plaatsen mensen zichzelf voor Mij en denken zij dat de bewustheid te zijn hun eigen bezit is. Uit Mijn Zijn heeft iedereen wel een eigen persoonlijkheid en dat kan ervaren worden als het bezit van leven, het bezit van zijn, wat het ‘ik’ genoemd wordt, het persoonlijk besef te bestaan. Dat neemt niet weg dat ieders ‘ik’ deel is van Mijn Zijn. Ieders ‘ik’ is zijn vrije wil, waarmee hem de keus gegeven is hoe invulling te geven aan zijn bestaan, verblijvend op aarde. Want over het algemeen denkt de mens op aarde eigen baas te zijn van zijn wil als zijn ‘ik’ zonder rekening te houden met Mijn alomvattende aanwezigheid, waaruit iedereen zichzelf bewust kan zijn, omdat Ik dat zo bepaald heb. Niet de mens, maar Ik, Leven, Zijn.

Niet zomaar, maar uit liefde, oneindige eeuwige liefde, Die Ik Ben. Mijn Zijn is liefde en wijsheid in alle eeuwige waarheid. Uit Mijn Zijn is alles, want Ik ben Alles, ook jullie leven ben Ik, zonder einde het eeuwig Zijn. De aarde is de plaats, ofwel de levenssituatie die Ik voor de mens geschapen heb om hem, de enige geest uit Mij die gelijk aan Mij maar niet Mij is, de kans te geven om via het mens-zijn zijn dwaling zonder Mij zelf te kunnen zijn in te zien en te gaan beseffen dat er geen ander zijn is dan Mijn eeuwig ware Zijn.

Zo ben Ik in alle mensen en alomtegenwoordig aanwezig, zo heeft de mens de vrijheid op aarde om alles te kunnen ervaren, Mijn Zijn en het niet zijn, Mijn liefde en geen liefde, waarheid en geen waarheid, verstandelijke eigen wijsheid en wijsheid uit liefde, Mijn liefde. In de materie, op de materiële aarde als een spiegel voor de geestelijke aarde, welke de basis is waarop de mens de waarheid van Zijn kan vinden, Mij, werkelijk Zijn, Mijn alomtegenwoordigheid, Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid, het ware eeuwig gelukzalige Leven waaruit alle mensen persoonlijk Mij Zijn.

Hemels Brood 6752

Hemelse Vader, degenen die het goed willen doen struikelen over degenen die met leugens en bedrog voor rijkdom en macht gaan en daardoor gaan ook zij die het goed willen doen over op leugens en bedrog en wordt alles een strijd, want eerlijkheid wordt onder de voet gelopen.

Toch blijft eerlijkheid het beste om aan vast te houden. Niet alles is direct te zien, maar uiteindelijk zal eerlijkheid het toch winnen van oneerlijkheid, zal onbaatzuchtigheid het winnen van egoïsme, zal onvoorwaardelijkheid het winnen van alle eisen die gesteld worden, want zo heb Ik het op aarde bedoeld te zijn, en Mijn Wil is wet voor alle mensen, ook als zij zich daar niet aan houden en denken hun eigen koers te kunnen varen.

Wanneer de zee ruw wordt, roepen de mensen om Mij en Ik zal de zee kalmeren. Maar de zee zal zo ruw niet worden dat het schip ten onder gaat met Mij aan boord. En dat is het geval, veel mensen hebben Mij aan de kant gezet en zijn zelf kapitein aan de wal, roepend naar hun personeel aan boord. Dat is de strijd die maar doorgaat en levens kost, totdat Ik kom. Want Ik kom en zal de zee tot kalmte manen.

Tot die tijd is het voor allen die het goed willen doen roeien met de riemen die zij hebben, en dat is vasthouden aan eerlijkheid, aan onbaatzuchtigheid, aan onvoorwaardelijkheid en blijven vertrouwen op Mij, jullie God en Schepper, jullie hemelse Vader, Mens in Jezus Christus. Want al deze dingen gebeuren om de mens te tonen wat het goede doet en wat het kwade aanricht, zodat een eerlijke keus tussen goed en kwaad gemaakt kan worden met een heldere blik in de ogen. Want wie blind is voor wat hij kiest, weet niet werkelijk waarvoor hij kiest, daarom is het nodig dat iedereen tot het ware zicht gebracht wordt.

Dan zal duidelijk worden of mensen nog voor het kwaad en al zijn vernietigende werking willen kiezen. Dan zal zichtbaar worden welke schatten de waarheid, de liefde en haar wijsheid de mens geven. Wie dan nog voor het kwaad kiest, zal daarvan zelf de last te dragen krijgen, dan zal hij zijn keus betreuren. Maar wie dan oprecht berouw toont, zal verlost worden van die last zodat hij oprecht voor waarheid en liefde kan kiezen. Uiteindelijk zullen alle mensen duidelijk het verschil zien en in alle vrijheid zal niemand meer anders kiezen dan voor waarheid, voor Mijn liefde en haar wijsheid en zal alles goed zijn, hemels goed.

Hemels Brood 6750

Ieder mens heeft wel momenten waarop hij helemaal anders begrepen wordt dan hij bedoelt. Vervolgens is het heel moeilijk om duidelijk te maken wat hij wel bedoelde aan iemand die vasthoudt aan datgene wat niet bedoeld werd.

Zo zijn er veel mensen die Mijn Woord in de Bijbel heel anders begrijpen dan het bedoeld is. Er zijn mensen die consequent Mijn Woord letterlijk nemen. Zij houden bijvoorbeeld letterlijk vast aan het afhakken van een hand van iemand die gestolen heeft, terwijl dat niet letterlijk bedoeld is. Anderen drinken wijn alsof het Mijn bloed is, terwijl zij de geestelijke betekenis zoals die bedoeld is niet begrijpen. Zo zijn er veel geschriften gebaseerd op een eigen uitleg die niet de werkelijke waarheid is. Maar hoe kun je voorkomen dat je in dat opzicht iets wijsgemaakt wordt?

Zie, iedereen kan Mij, Mijn liefde en haar wijsheid en de uitleg van Mijn Woord vinden in zijn hart. Het juist verstaan van Mij in het hart lukt al naargelang iemand oprecht naar waarheid en liefde streeft te leven. Iedereen kan alles wat geschreven staat en gezegd wordt bij Mij in zijn hart toetsen op waarheid en er de juiste betekenis van vinden. Maar niet iedereen kan al de juiste betekenis van Mijn Woord begrijpen. Juist voor hen is het van belang om in hun hart naar Mij te komen, want daar geef Ik hen de uitleg zodanig, dat zij die op zo’n manier kunnen begrijpen dat het hen tot geestelijke groei brengt en zij steeds wat meer naar waarheid kunnen gaan begrijpen.

Evengoed zijn er ook veel mensen die zo weinig van Mij en Mijn Woord begrijpen, dat zij het niet geloven en niet bij Mij komen in hun hart. Voor hen is het nodig dat jullie, die vast in Mij en Mijn liefde geloven, zo veel je kunt naar Mijn liefde en haar wijsheid handelen, vooral in de omgang met hen die niet geloven, met respect en zonder hen je geloof op te dringen. Steeds zal Ik jullie in je hart zodanig leiden dat jullie liefdevolle handelen ten goede komt aan de geestelijke groei van hen die niet in Mij en Mijn Woord geloven en aan je eigen geestelijke besef van Mij, Mijn ware liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6759

Soms sta je op de hoogste berg en een ander moment ben je in het diepste dal. Wanneer je op de top van een berg bent, kun je met gemak alles overzien, ligt de wereld aan je voeten, maar beneden in het dal kijk je tegen steile wanden en is je zicht heel beperkt.

Dat wijde zicht op de berg geeft je het gevoel van vrijheid en macht, terwijl het beperkte zicht in het dal je benauwt. Maar zowel op de top als in het dal ben jij jezelf, het enige dat anders is, is het zicht, niet jij, jij bent zowel op de top als in het dal jou, je eigen zijn. Alleen, hoe je er mee omgaat, met de verschillen van plaats en van zicht, daar gaat het om. Bedenk daarbij dat iedereen soms op de top van de berg is en soms in het diepe dal, en dat iedereen daarmee om te gaan heeft. Soms lijkt het het gemakkelijkst om op de vlakte te blijven, in de gelijkmatigheid van zijn, dan zie je minder dan op de top, maar meer dan in het dal.

Ik zeg je, je bent zoals je bent, zowel op de top als in het dal als op de vlakte, alleen hoe je omgaat met waar je bent, daar gaat het om. Daarbij is het belangrijk dat je steeds beseft dat Ik bij je ben, altijd jouw leven, Die Ik Ben, en in jou je de mogelijkheden geef om te zijn die jij bent. Steeds kun je van Mij advies, hulp en ondersteuning krijgen. Maar wees op de top niet trots en overmoedig, verzet je in het dal niet tegen de wanden om je heen en denk niet dat de vlakte geen oneffenheden heeft.

Waar je op momenten ook bent, je bent altijd daar waar je bedoeld bent te zijn voor je groei naar volkomen ware liefde en haar wijsheid, of je nu op de top van je kunnen beloond wordt, in het dal van omstandigheden miskend en versmaad wordt, of op de vlakte geen gevaar te duchten hebt, het zijn slechts omstandigheden buiten jouw zijn die je tonen hoe het bij jou vanbinnen eruitziet ten aanzien van wat je doet of laat, zegt of zwijgt, hoe je handelt of niet handelt, of dat naar ware liefde en haar wijsheid is, of naar eigen wil en verlangens, naar eigenbelang. Op de top, in het dal, of op de vlakte, wees steeds met Mij jezelf.

Hemels Brood 6757

Er is zoveel meer wat jullie in Mij gelovende mensen aan Mij kunnen overlaten dan je bij jezelf bewust bent. Veel meer situaties kunnen in Mijn Hand gelegd worden dan jullie nu doen. Veel lossen jullie zelf op, zonder het aan Mij over te laten.

Iedereen heeft de vrije keus en dat geeft een bepaalde verantwoordelijkheid, maar dat betekent niet dat iedereen alles persoonlijk moet oplossen. Bij elke situatie zijn meer mensen betrokken, die hebben ook allemaal de vrije keus en die handelen allemaal naar eigen inzicht, overtuiging, kennis en verlangens. Hoe dat is, weet Ik precies, maar van elkaar weten mensen slechts een deel, dat deel wat zichtbaar is, maar dat is lang niet alles, er is altijd, al dan niet moedwillig, meer nog verborgen.

Vanuit jullie geloof in Mij en Mijn liefde geloven jullie in de eerlijkheid van de mensen om je heen, maar de meesten zijn dat niet, hebben een verborgen agenda, zoals dat heet, en zijn uit op voordeel in wat voor opzicht dan ook. Een oordeel over mensen is niet goed, maar een zekere voorzichtigheid in het vertrouwen van mensen en het geloven dat wat iemand zegt of toont waar is, is toch wel wat meer van belang. Want de normen en waarden van de doorsnee mens zijn niet zo edel als jullie wel geloven en vanuit gaan. Beter zouden jullie nog wat meer op Mij vertrouwen en ook bij kleinigheidjes innerlijk wat vaker naar Mij luisteren.

Want jullie overzien nog veel niet, wat Ik wel in zijn geheel overzie, weet en ken. Je zou heel verbaasd zijn als je alles kon zien van wat mensen naar eigenbelang doen en hoeveel verdraaiingen en bedrog er bij mensen zijn, terwijl ze zelf nog niet eens altijd het verkeerde ervan beseffen. Evengoed, ook jullie gaan bij jezelf nog aan veel voorbij wat Ik zichtbaar kan maken, als je daarvoor bij Mij komt.

Geloof in Mij en vertrouw op Mij, maar wantrouw wat meer de mensen om je heen, wees zonder oordeel niet te goedgelovig, want er is meer verborgen onder een zonnige lach dan je kunt vermoeden, dan je kunt zien. Zonder oordeel kun je in je hart van Mij weten, voelen, wat wel en wat niet eerlijk en oprecht is. En geloof Mij, er is veel meer wat eerder niet waar is dan wel. Kom in je hart en Ik laat het je weten.

Hemels Brood 6755

Een mens groeit in geestelijk levensopzicht door moeilijke situaties mee te maken. Maar het is niet zo, dat er weinig of geen groei is tijdens gemakkelijke situaties, tijdens perioden waarin alles prettig en goed verloopt. Want ook tijdens dergelijke perioden groeit een mens, alleen op een andere manier.

Perioden van rust en vrede geven een mens bemoediging om de minder aangename momenten te doorstaan. Het hoeft niet altijd kommer en kwel te zijn om tot geestelijke groei te komen. In stille momenten met Mij kan Ik licht geven aan een mens in zijn innerlijk besef. Dat innerlijk gegeven licht kan veel duidelijk maken van wat daarvoor in het duister verborgen was. Geestelijke groei is er zeker ook wanneer iemand innerlijk bij Mij komt en eenvoudig naar Mij luistert, zelfs kan Ik dan meer aanreiken dan in een moeilijke situatie geleerd kan worden. Want zie, wat in een moeilijke situatie geleerd wordt, heeft doorgaans te maken met de keuzen van handelen en de motivaties daartoe, waarbij nog misvattingen een rol spelen en oefening nodig is om tot een standvastiger handelen uit liefde te komen.

Maar een innerlijk in rust gehouden gesprek met Mij kan veel licht, dat is geestelijk inzicht geven in Wie Ik Ben, in wat Mijn Wil is, wat het ware leven werkelijk is, wat Mijn Woord naar waarheid is, zegt en betekent. Wanneer een mens op die manier groeit, groeit zijn zicht op alle werkelijkheid van Mijn Leven waaruit alle mensen zijn en voortkomen, en die groei werkt door in de keuzen die een mens ten aanzien van zijn handelen maakt. Die groei uit Mijn innerlijk gegeven uitleg over alles wat van belang is, brengt de mens tot de motivatie om meer naar Mijn liefde en haar wijsheid te handelen.

Maar zie, wie weinig of niet in zijn hart bij Mij komt, zal meer situaties nodig hebben om tot groei te kunnen komen. Dat wil niet zeggen dat wie veelvuldig bij Mij komt vrij zal zijn van beproevingen, maar hij zal wel in kortere tijd tot meer inzicht komen en het grote geheel van Mijn ware leven en de wonderbaarlijkheid daarvan gaan begrijpen. Dat maakt diegene niet meer of de ander minder, want alles is goed, waarbij voor iedereen geldt, ware liefde is het beste.

Hemels Brood 6753

Als de hemel geen plaats is, en dat is het niet, wat veel mensen wel denken, maar een hoedanigheid is, wat kunnen mensen zich daar dan bij voorstellen? Ik heb wel eens uitgelegd dat wanneer het je goed gaat en je blij en gelukkig bent, je als het ware in de hemel bent, en dat het tegenovergestelde, je niet blij en ongelukkig voelen, de hoedanigheid van de hel is. Maar vooral de hemel is veel en veel meer dan alleen je goed en prettig voelen.

Wie in de ware hemel is die doorvoelt het ware leven uit Mij op een voor de aarde ongekende manier die, op aarde verblijvend, nauwelijks of niet voor te stellen is, doordat er op aarde nog veel afdwaling van waarheid, liefde en haar wijsheid is. De hemel is niet alleen de gelukkigste sfeer om in te verblijven, mede omdat het geheel en volmaakt vrij is van zonde, van de minimaalste afdwaling van ware liefde, of anders gezegd, dat daar alles alleen waarheid en ware liefde is, maar daar zijn mensen en engelen met elkaar in Mij verbonden, zodat iedereen elkaar in alle opzichten kan voelen, kan beseffen en kan weten wat allen weten, het geheel als één ervaren en toch ook ieder mens zich blijft ervaren als een eigen persoonlijk zijn.

Vooral dat, die eenheid en tegelijkertijd dat persoonlijk eigen zijn in eenheid in ware gelukzaligheid is op aarde niet voor te stellen, omdat alles daar materieel gescheiden is van elkaar en er geen overlopend besef van eenheid met elkaar en het eigen persoonlijke zijn in Mij als zodanig is. Het leven op aarde is vooralsnog een eigen persoonlijk zijn, waarbij iedereen wel met elkaar te maken heeft en sommige mensen zich aan elkaar verwant voelen, of zich met elkaar in Mij en Mijn liefde verbonden voelen, maar die hemelse eenheid is dat nog niet.

Evengoed zijn er mensen die in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid geloven en ernaar streven om zoveel mogelijk daarnaar te leven en in zo veel mogelijk situaties Mijn liefde te zijn, vanuit hun hart. Ja, jullie die in Mij geloven hebben daarmee op aarde al stappen richting die hemel gezet, waar je nu nog geen voorstelling van kunt maken, maar toch al een klein beetje van kunt voelen. Houd moed, want eens zul je meemaken hoe het in de hemel werkelijk is!

Hemels Brood 6751

Alles wat in de Bijbel staat, alles wat er op aarde gebeurt, het heeft in alle opzichten allemaal een geestelijke betekenis en gaandeweg zullen mensen die betekenis van alles gaan zien en begrijpen. Want alles is zodanig in de Bijbel verwoord en zodanig op aarde gerangschikt, dat, waar de mens in zijn vrijheid ook voor kiest, het hem altijd verder zal leiden naar het geestelijk zien en begrijpen van de betekenis van de verhalen in de Bijbel en de betekenis van de gebeurtenissen op aarde.

In verband daarmee heeft ieder mens een betekenis in het grote geheel en een plaats op de aarde gekregen met bepaalde mogelijkheden en onmogelijkheden, met talenten en vermogens. De verdeling van alles is in elk opzicht zodanig, dat iedereen in het grote geheel, met al zijn zelfgekozen doen en laten, dienstbaar is aan alle mensen en het vergroten van het geestelijk inzicht van alle mensen, zowel op aarde als elders in de eeuwigheid van Zijn. Mijn schepping is in alle opzichten volmaakt, de mens leidend naar het ware gelukzalige leven voor altijd, waarbij iedereen de vrijheid heeft en zichzelf als een eigen persoonlijk zijn te leven kan ervaren, terwijl alles en iedereen tezamen met Mij in de werkelijkheid van Mijn Zijn één Zijn, één Leven is.

Steeds meer mensen zullen dat op een zeker moment gaan begrijpen vanuit hun innerlijk contact met Mij in hun hart, dat is het innerlijk geestelijke levenspunt waar alle mensen in Mij samenkomen. Zoals op de aarde te zien is, wanneer de mens in de verte kijkt, het materiële kleiner wordend in een volmaakt perspectief aan de horizon tot één punt samenkomt, zo zal de mens kleiner wordend, in ware nederigheid in één punt samenkomen tot Mij, tot het ware gelukzalige Leven.

Maar terwijl materieel gezien het punt van samenkomen aan de horizon onbereikbaar lijkt, omdat het zich verplaatst wanneer je ernaartoe gaat, komt het punt van samenkomst met Mij steeds dichterbij, want het materiële punt ligt buiten de mens, maar Ik ben het werkelijke Leven in de mens en in de mens ben Ik dat punt van samenkomen wat voor ieder mens innerlijk wel degelijk te bereiken is, zodra hij zich kleiner maakt en Mij in waarheid en liefde oprecht bereiken wil.