Een moment geduld, de stukjes worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6589

Misschien denk je wel eens, wat heeft het nog allemaal voor zin, de wereld verandert niet, hoeveel moeite goede mensen ook doen, er blijven altijd mensen die zich nergens wat van aantrekken, er zijn altijd mensen die liegen en bedriegen en de doorsnee burger roept maar wat en ziet niet hoe de wereld in elkaar steekt, gelooft leugenaars en laat zich bedotten.

Ik zeg je, tot op de laatste seconde van je leven heeft het zin. Want tot op de laatste seconde van je leven straal je alles wat je van Mij geleerd hebt dat leven werkelijk is, wat liefde werkelijk is en de liefde die in je hart gegroeid is, uit naar alle mensen. Ook al neemt met het ouder worden het werken in Mijn tuin af, je besef van Mij, Mijn liefde en Mijn Woord neemt niet af, want dat is wat je voor altijd verzameld hebt aan hemelse schatten die blijvend van jou zijn, op aarde en altijd daarna. Laat je niet ontmoedigen door de blinde menigte, door de wereldse onwetendheid, door het misbruik van de mogelijkheden die er op aarde zijn, door de leugens en het bedrog van de wereld, maar blijf dat kleine lichtje wat nu nauwelijks enig effect lijkt te hebben op de grote donkere massa van onwetende blindheid.

Want juist jouw kleine lichtje is licht van Mij, dat Ik voed en onderhoud en dat Ik belangrijk vind. En als Ik jou, al ben je nog zo klein ten opzichte van die enorme mensenmassa, zo belangrijk vind, hoezo zou jij de zin van jouw bezigheden dan niet zien? Aan iedereen die met zijn blik op de wereld ook wel eens denkt, of al zijn goeddoen wel zin heeft, zeg Ik, richt je blik niet op de wereld maar op Mij, houd je hart open voor Mij, blijf juist in dat kleine beetje licht wat jij van Mij mag zijn geloven, omdat jij in Mij gelooft en Ik in jou geloof. Blijf erop vertrouwen dat ook jouw kleine lichtje door Mij gezegend is en in werkelijkheid een groter licht is dan jij op aarde kunt beseffen, kunt zien en begrijpen.

En uiteindelijk zul je zien hoe belangrijk dat kleine beetje licht in dat donker van de wereld is en weten hoeveel goed Mijn liefde in jou voor mensen gedaan heeft. Dan zul je ook de blijdschap voelen van alles wat je aan mensen goeddeed. Al zou je voor maar één medemens licht zijn, dan nog geeft dat al een enorme blijdschap, omdat jouw licht Mijn liefde is.

Hemels Brood 6587

Hemelse Vader, als ik terugkijk zijn er dingen waarvan ik dacht dat ik het goed deed, maar nu begrijp ik dat het geen goede keuzen waren. Vast zijn er nu ook keuzen waarvan ik denk dat ze goed zijn terwijl ze wellicht toch niet zo goed zijn als ik wel denk.

Zo is het bij veel mensen. Want veel wordt met het verstand beredeneerd en benoemd. Bij veel mensen spelen rituelen en gewenningen een grote rol bij de keuzen die zij maken. Veel heeft ook te maken met de gebruiken die van generatie op generatie zijn doorgegeven en die ontstaan zijn in bepaalde omstandigheden die er ondertussen al lang niet meer zijn en daarom ook gerust kunnen worden weggelaten. Maar door onderlinge strengheid en controle blijven mensen er toch aan vasthouden, loskomen van een gewenning is heel moeilijk, het is te vergelijken met loskomen van een verslaving.

Veel mensen denken er goed aan te doen om oude normen en waarden van hun cultuur in stand te houden. Ze denken daarbij hun identiteit te beschermen, maar in werkelijkheid belet het hen om hun eigen persoonlijke identiteit te zien en Mij te zien, Die hen geschapen heeft. Een cultuur is een door mensen vormgegeven manier van leven die veelal te maken heeft met omstandigheden in vroegere tijden die om een oplossing vroegen, waarbij niet goed geweten werd hoe daarmee het beste om te gaan en er waren dan meestal wel mensen die daar min of meer gebruik van maakten in hun eigen voordeel en hun medemensen dingen wijsmaakten die een oplossing gaven voor dat moment, maar vervolgens een onderdeel werd van de gebruiken waar dan meestal een kleine groep mensen voordeel van had en macht gaf.

Zo is Mijn leer misvormd uitgelegd geworden voor rijkdom en macht, wat lange tijd kon omdat de ontwikkeling van de mens nog niet zover was als nu. Het bewustzijn van de mens ontwikkelt zich meer en meer en wie Mij in zijn hart heeft leren kennen en in zijn hart naar Mijn stem luistert, Mijn adviezen ter harte neemt, die ontwikkelt in de geest het ware levensbesef en zijn zicht op waar en goed en op niet waar en niet goed wordt steeds duidelijker. En ja, als je dan terugkijkt, dan zie je verandering bij jezelf, want ja, langzaam maar zeker verander je vanuit je hart in contact met Mij, langzaam wordt je besef van het ware leven duidelijker en groei je in ware liefde.

En ja, er zijn nog steeds dingen waarvan je denkt daar goed aan te doen, terwijl dat niet zo is. Maar ook dat zul je allemaal gaan zien in het licht van Mijn liefde, het licht van Mij in Jezus Christus in je hart. En dat geldt voor alle mensen zodra zij Mij in hun hart gevonden hebben.

Hemels Brood 6585

Wanneer mensen van hun gelijk overtuigd zijn op grond van wat voor hen bewezen feiten zijn, dan is er weinig of niets aan die overtuiging te doen en dat kan jaren zo zijn. Zo zijn er bij mensen vaste overtuigingen over Mij en Mijn bestaan, waarbij sommigen ervan overtuigd zijn dat Ik niet besta, en zij zijn er zo van overtuigd dat Ik niet besta, dat zij daar moeilijk of niet van af te brengen zijn.

Om iets waarvan iemand ten onrechte overtuigd is recht te zetten, zijn er nieuwe, dan wel andere bewijzen nodig. En nu juist dat is in dit geval moeilijk te vinden, want die overtuiging is gebaseerd op de afwezigheid van bewijzen, terwijl het bewijs van Mijn bestaan alleen in de mens zelf te vinden is, waarbij de werkzaamheid van Mijn bestaan in de hele Schepping en vooral in de natuur te zien is. Ik ben het Zijn van de mens in de mens, niet zichtbaar zoals mensen elkaar zien, en daarom geloven mensen dat niet. Toch kan niemand dat innerlijk besef te bestaan ontkennen en ook kan niemand de aanwezigheid daarvan verklaren, uitleggen waar dat innerlijk besef te bestaan vandaan komt en hoe hij het gekregen heeft. Omdat hij dat niet kan, besta Ik niet.

Zie hoe tegenstrijdig zo’n overtuiging is. Want iedereen, dus ook degene die Mijn bestaan ontkent, heeft hoe dan ook duidelijk wel het besef te bestaan en zonder dat besef zou iemand niet bestaan. Wie niet in Mijn bestaan gelooft, kan niet ontkennen dat hij zijn bestaan beseft, zonder dat hij er de oorsprong van kent. Maar zou hij dat bekennen, dan betekent dat, dat zijn besef te bestaan hem gegeven is. Alleen, dan komt voor diegene de vraag, van wie? Maar iemand die er  ten volle van overtuigd is dat Ik niet besta, die gaat die vraag niet aan.

Dit zeg Ik aan jullie die overtuigd zijn van Mijn bestaan en Mijn aanwezigheid in jullie en dat willen aanreiken aan hen die van het tegendeel overtuigd zijn. Zelden is er een mogelijkheid om daar op korte termijn verandering in te brengen. Daarom is het over het algemeen belangrijker om diegenen te helpen om Mij te vinden, die aan het zoeken zijn, omdat zij in de wirwar van de wereld die hulp nodig hebben. Help hen die zich afvragen, hoe is het dat ik besta en wat is de zin van mijn leven op aarde? Help hen en wees daarbij door Mij gezegend.

Hemels Brood 6583

Kom eens in je hart bij Mij, ook als je geen vragen hebt, ook als alles soepel en zonder zorgen gaat. Kom dan toch ook eens gewoon bij Mij en voel Mij in jou, Mijn liefde, Mijn aanwezigheid en je eigen aanwezigheid, en voel dan eens in alle rust hoe jouw en Mijn aanwezigheid met elkaar verbonden is, gelijk aan elkaar is, zonder dat jij je eigenheid die jij bent verliest. Juist zo’n moment zonder vragen en zorgen geeft je de gelegenheid om in alle zuiverheid de eenheid met Mij te voelen, met jouw levensbron, die Ik Ben.

Want jouw ik is met Mijn Ik verweven, maar jouw persoonlijkheidsgevoel te zijn, te bestaan als een zelfstandig zijn, overheerst die verbondenheid met Mij als jouw bestaan, overheerst dat jij door Mijn bestaan een zelfstandig mens op aarde kunt zijn. Door ook op momenten dat je geen vragen hebt, geen zorgen, geen bepaalde reden hebt, bij Mij in je hart te komen, kun je Mij op een heel andere manier leren kennen, niet als je raadgever, als je leven-gever, maar als je levensbesef in jou. Want jouw besef te leven is je besef van Mij, hoe persoonlijk je eigen zijn ook voelt, want dat eigen ik van jou is evengoed Mijn eigen Ik. Maar van ons gezamenlijk zijn heb Ik jou de touwtjes in handen gegeven, Ik heb jou de keuzen en de besluiten gegeven. Daarbij is het aan jou of je van Mijn raad gebruik maakt, maar daar gaat het nu niet om.

Juist bedoel Ik, kom zonder Mijn raad nodig te hebben, zodat wij in de ware levenssfeer van Zijn elkaar ontmoeten, dan kun je die intense verbinding in werkelijk leven, ware liefde, ervaren, voelen hoe sterk die eigenlijke eenheid er is en de overeenkomst van jouw en Mijn Zijn in ware liefde. Want het is eigenlijk zo eenvoudig, Ik ben die jij bent. Ik ben die iedereen persoonlijk is, en iedereen is gegeven te zijn wie hij is, maar veel mensen hebben zichzelf, hun oorsprong nog niet ontdekt, nog niet gevoeld, nog niet ervaren. Maar jij, jullie die Mij innerlijk kennen en van tijd tot tijd contact met Mij hebben, jullie hebben je oorsprong wel ontdekt, maar nog niet die diepe verbinding ervaren. Als je zomaar komt, zonder bijzonderheden, om samen met Mij te zijn, dan kun je meer van die diepe verbinding ervaren, meer het geheel van liefde, zoals Ik Ben en jij van oorsprong ook bent, voelen. En het zal je verblijden!

Hemels Brood 6581

Liefde en waarheid in oprechtheid altijd volhouden, is voor veel mensen in de steeds gecompliceerdere samenleving niet gemakkelijk. Het onderscheid tussen wat goed is en wat niet is steeds meer aan het vervagen en daardoor moeilijker geworden. Steeds vaker ontstaan er situaties waarbij het nodig lijkt om af te wijken van wat goed en waarachtig is, om de situatie, die helemaal lijkt mis te gaan, te redden. Bij nogal wat mensen worden hun keuzen bepaald door situaties die om een oplossing vragen, waarbij het nodig lijkt om een leugentje door de vingers te zien, om een en ander te verzwijgen, om de situatie wat te verdraaien. Maar Ik zeg aan alle mensen, dat lijkt zo, maar er is altijd een oplossing die eerlijk, goed en zuiver is.

Alleen, die is meestal wat verborgen, achter het eigen denken, achter de angst dat de situatie uit de hand gaat lopen en daarbij mist doorgaans het vertrouwen dat, hoe uitzichtloos de situatie ook lijkt, het goed kan komen. En met Mij kan alles in alle eerlijkheid, oprechtheid en waarheid goedkomen. Maar dat moet gezien worden en dat kan alleen gezien worden als je door Mijn ogen kijkt. Daarvoor hoef je maar in je hart bij Mij te komen, je eigen ogen, dat zijn je eigen gedachten en meningen, te sluiten en door Mijn ogen te kijken, dat is, via de uitleg die Ik je in je hart geef de situatie te beschouwen. Want in Mijn licht ziet alles er anders uit en komen mogelijkheden naar voren die je eerder niet zag. Het oog van de mens is in een bepaalde mate beperkt, maar Mijn oog is Alziend in volledige waarheid en werkelijkheid, volledig goed en volledig ware liefde en haar wijsheid.

Dus al denk je alles overwogen te hebben om tot een goede oplossing te komen, maar er is daarbij een beetje onwaarheid, een beetje verdraaiing nodig, of het lijkt nodig om dingen te verzwijgen, dan vergis je je en dan is je contact met Mij in je hart niet op orde, dan is je oog niet op Mijn oog gericht. Maar dat kan altijd nog, voor je een beslissing neemt. Wanneer je beseft dat de waarheid ertoe doet, maar je ziet niet hoe daaraan vast te houden, kom dan eens te meer in je hart bij Mij en luister naar Mijn advies. En ben je werkelijk oprecht en bereid je eigen ideeën in te leveren, dan krijg je Mijn advies waarmee je in waarheid alles helemaal ten goede kunt keren.

Hemels Brood 6588

Leven. Als mensen maar wat meer het principe van leven zouden begrijpen, de eeuwigheid ervan zouden begrijpen. Leven is niet te doden, nooit. Het materiële lichaam is te doden, maar leven nooit. Voel het in jezelf, je kunt de bewustheid te leven verliezen, maar het leven niet, van niemand die leeft kan dat leven gedood worden, want leven is eeuwig, alleen niet eeuwig op aarde in een materieel lichaam.

De overgang van leven vanuit een lichaam, zoals het in de materie op aarde zichtbaar is, is een moment van verandering, wat op aarde de dood genoemd wordt, omdat het leven zoals het in werkelijkheid eeuwig onveranderlijk is, dan niet meer gezien wordt, niet in de materiële behuizing meer gezien wordt. Maar veel mensen hebben een overledene toch gezien, gevoeld, mee gepraat, alsof diegene naast hen stond, er eenvoudig was. Sceptici doen dat af als verbeelding, als een speling van de hersenen, vanwege de wens dat zij de overledene graag  in leven wilden terugzien. Dood is op aarde het verlies van bestaan in een materieel zichtbaar lichaam. Dood is in de geestelijke betekenis de afwezigheid van besef te bestaan zoals leven werkelijk is, Geestelijk eeuwig Zijn.

Vanuit Mijn eeuwig Geestelijk Zijn heb Ik jullie mensen geschapen en jullie allemaal van Mijn eeuwig Geestelijk Zijn leven gegeven, persoonlijk besef te bestaan, te zijn. Een besef dat alleen in vrijheid als zodanig ervaren kan worden en in die vrijheid ontkend kan worden. Door veel mensen ontkend wordt en door veel mensen niet begrepen wordt. Maar vooral de ontkenning is een vorm van geestelijke dood, welke een slaap genoemd kan worden die een eeuwigheid kan duren als Ik dat niet voor alle mensen met Mijn lichamelijke dood en opstanding uit die dood in orde gebracht zou hebben. Want nu kunnen mensen ontkennen, dood zijn, zonder de mogelijkheid om het eeuwige leven en het eeuwige besef daarvan als eigen persoon te verliezen. Werkelijk leven zal niemand verliezen, omdat het eeuwig Mijn eeuwig Leven is wat aan jullie mensen gegeven is.

Maar de gelukzaligheid daarvan gaan beseffen, is iets anders. Dat ligt aan de keuzen die een mens in zijn vrijheid maakt. Toch, uiteindelijk zal iedereen tot het besef van de eeuwigheid van leven komen, tot het besef van zijn bestaan uit Mij, zijn Schepper, tot het besef komen van Mij in Jezus Christus in hem, tot het besef komen van wat Mijn lijden, sterven en opstanding voor de mens betekent en uiteindelijk tot het ware eeuwige leven komen en de eeuwige gelukzaligheid daarvan!

Hemels Brood 6586

Op aarde, in de wereldse samenleving, is het de bedoeling dat de mens zelf ontdekt wat werkelijk het beste voor hem is. Wat ware liefde is en wat het tegenovergestelde daarvan is. Dat hij ontdekt vanwaar hij leeft en op aarde is. De mens leert door ontdekking, hij is daarbij niet alleen, wel op zichzelf, maar niet alleen. Ik ben alle dagen aanwezig bij en in alle mensen en al blijf Ik op de achtergrond, Ik help de mens wel mee om tot de nodige ontdekkingen te komen.

De mens heeft daarbij de vrijheid om zijn eigen keuzen te maken. Daardoor doet de ene mens er langer over om tot voor hem belangrijke levensontdekkingen te komen dan de ander. Daarbij komt dat geen mens hetzelfde is, iedereen is uniek en iedereen heeft verschillende mogelijkheden en talenten, alsook onmogelijkheden en gebreken. Dat is door Mij zodanig verdeeld, dat er samenwerking en vriendschap nodig is om tot grote en belangrijke ontdekkingen te komen. Ik bedoel daarbij voor het leven en de oorsprong van de mens op aarde. Maar er wordt veel meer aandacht gegeven aan technische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Ook dat is een weg waar via geestelijke bewustheid van werkelijk leven, van de oorsprong van leven en van de reden van het verblijf van de mens op de aarde ontdekt en bereikt kan worden. Alleen is dat een veel langere weg dan wanneer meer aandacht gegeven wordt aan innerlijke bewustwording en de ontwikkeling van besef tot werkelijk leven.

Welke weg een mens ook gaat, hij zal vanuit Mij, zonder dat het zijn vrijheid belemmert, steeds ook datgene op zijn weg krijgen om hem tot ontdekking te brengen van zijn ware leven, waardoor er toch bij iedereen een geestelijke ontwikkeling plaatsvindt. En er zullen toch ook steeds ontdekkingen gedaan worden waaruit geleerd wordt wat werkelijk van belang is, wat werkelijk leven is, wat het doel van de mens op aarde is. Want het is Mijn ware liefde Die, zonder iemands vrijheid te belemmeren, voor iedereen in alle omstandigheden het beste uitwerkt en iedereen tot het ware gelukzalige leven in vrijheid voor altijd tezamen brengt.

Hemels Brood 6584

Wanneer je aan mensen vraagt wat zij geloven over hun leven en het ontstaan van leven op aarde en het ontstaan van de aarde, dan zullen er allerlei verschillende antwoorden gegeven worden. Daar zullen antwoorden bij zijn die vooral aangeleerd zijn door geloofsgemeenschappen en antwoorden die zeggen dat er niets aan ten grondslag heeft gelegen, dat alles er zomaar uit een oerknal was en geëvolueerd is tot wat er nu is.

In al die verschillende antwoorden is wel iets van waarheid te ontdekken. En uit al die antwoorden zijn geloofsstromen ontstaan, waarbij mensen de regels van dat geloof bepaald hebben. Aan veel van die geloofsregels zijn rituelen gekoppeld waar, als belangrijke basis van een geloofsrichting, dwingend aan vastgehouden moet worden en met een krachtige overtuiging worden die doorgegeven van generatie op generatie, waarbij de mogelijke waarheid van andere geloofsrichtingen wordt uitgesloten, vaak op grond van door mensen ingestelde regels en rituelen.

Maar de aarde, met alles erop en eromheen, is door Mij geschapen. De mens is door Mij geschapen en tot leven gebracht. Ik heb als Schepper de aarde voor de mens een paradijs ingericht en de mens de vrijheid en zelfstandigheid gegeven te leven op de aarde in het eigen bewustzijn te bestaan en gebruik te maken van alles wat de aarde aan vruchten voortbrengt, met twee uitzonderingen, te weten, niet te eten van de vruchten van de Boom der kennis van goed en kwaad en de vruchten van de Boom des Levens, zonder Mijn goedkeuring. En geen van beide had Mijn goedkeuring. Er was voor de mens ook geen reden om naast alles waarin hij voorzien was, van die vruchten te eten. Maar helaas liet de mens zich verleiden en koos er buiten Mijn toestemming toch voor om van de vruchten van de Boom der kennis van goed en kwaad te eten.

Dat was ernstig, want de mens had de rijpheid nog niet verworven om van die vrucht te eten en de gevolgen daarvan te kunnen dragen. En gezien zijn volkomen vrijheid om zijn bestaan bewust te kunnen ervaren moest Ik de mens zijn paradijselijke omstandigheden wel afnemen, mede om hem te beschermen tegen de gevolgen van het eten van de vruchten van de Boom des Levens, omdat hij dan zijn vrijheid van bestaan, dat is, het vrije eeuwige leven, zou verliezen, welke hem de gelukzaligheid van het eeuwige leven zou kosten. Het eten van de vrucht van de Boom der kennis van goed en kwaad is bedoeld begrepen te worden naar de geestelijke betekenis, maar de onrijpheid van de mens heeft ten gevolge dat er allerlei verschillende ideeën zijn ontstaan over het leven, over het ontstaan van de aarde en alles erop en eromheen. Dat is nu terug te zien in al die verschillende geloofsrichtingen, waarbij sommigen ervan overtuigd zijn dat alleen hun geloof met al de verschillende regels en rituelen het ware is. En in de loop der eeuwen zijn en worden er bloedige oorlogen gestreden in naam van de geloofsovertuiging dat alleen dat geloof het ware is.

Aan alle mensen zeg Ik, jullie zijn niet zomaar uit een of andere ontploffing ontstaan, de aarde en alles erop en eromheen, is door Mij geschapen en jullie mensen zijn door Mij geschapen en hebben Mijn Levensadem ingeblazen gekregen, het eigen besef te bestaan. Ik ben jullie Schepper in alle waarheid en eeuwigheid. Ik ben jullie leven, eeuwig leven. En ook dit is vooral bedoeld om geestelijk te worden begrepen. Mijn leer van waarheid en werkelijk leven is gebaseerd op liefde en haar wijsheid, op vrede met elkaar in die liefde en haar wijsheid, Die Ik Ben.

Wie daarvan bewijs wil, laat die komen waar Ik altijd bereikbaar aanwezig Ben, in je hart, in je innerlijk besef te bestaan. Welke geloofsrichting je ook aanhangt, er is maar één waarheid van werkelijk Leven voor alle mensen, niemand om wat voor reden dan ook uitgezonderd, en dat ben Ik, jullie Schepper, jullie leven. In je hart vind je het meest overtuigende bewijs: Mij, jullie Schepper, werkelijk Leven, ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke wijze zachtmoedige liefde, het ware eeuwig gelukzalige Leven.

Hemels Brood 6582

Hoe denk je dat de wereld er zou uitzien als niemand zou liegen, als iedereen elkaar zou helpen en als iedereen alles met elkaar zou delen, als niemand méér zou willen dan een ander en als niemand zich belangrijker zou vinden dan een ander, als er geen onderlinge strijd zou zijn om de beste te zijn en eer te krijgen?

Hoe denk je dat de samenleving zou zijn als niemand het nodig zou vinden om de leiding over zijn medemensen te hebben, omdat alle mensen Mij als hun leider zouden hebben aangenomen, als Mijn liefde en haar wijsheid in alle waarheid als de basis van Mijn leiding door iedereen geaccepteerd zou zijn en het beste voor iedereen tezamen en iedereen persoonlijk zou bewerken? Als iedereen te vertrouwen zou zijn, als niemand iets van een ander zou eisen, als niemand een ander meer kwetst, daar zelfs niet aan denkt, als alles in vrede met elkaar gebeurt, alles wat nodig is en niemand dat eerst alleen voor zichzelf bepaalt, maar juist voor elkaar en met elkaar? Als mensen hun werk kiezen vanuit hun talenten en niet vanuit status en inkomen, als elk werk gewaardeerd wordt als even belangrijk en er geen onbelangrijk werk meer zou zijn? Hoe zou het op aarde zijn, als iedereen vol vreugde dienstbaar aan elkaar zou zijn en er niet gemeten zou worden met verschillende maten, als iedereen even dienstbaar de ander steeds zou laten voorgaan? En dat allemaal niet uit plicht, uit verstandelijke overwegingen, gedwongen door regels en wetten, maar vrij, vanuit de eigen wil, vanuit de eigen keus?

Ik zeg jullie, dan zou er geen oorlog meer zijn, dan zou er geen ellende meer zijn, geen pijn en verdriet, geen ziekte en verlies, geen zorgen en geen nood. Maar dat zou alleen zo zijn als iedereen in zijn vrijheid voor ware liefde in waarheid en wijsheid zou kiezen, voor Mijn ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, volmaakt zachtmoedige liefde en haar wijsheid zou kiezen, uit de eigen overtuiging dat dat voor alle mensen en voor zichzelf het beste is om te kiezen. En Ik zeg jullie, die keus was vanaf het begin van de mens op aarde al de beste, maar nog is dat niet voor iedereen duidelijk. Over zo’n lange tijd nog niet. Maar geef met elkaar de moed niet op, want wat nu nog niet is, gaat wel komen, de vreugde en blijdschap van die ware liefde.

Hemels Brood 6580

Ik ben in de stilte, zo staat het ook in de Bijbel, een zachte ruis, dat is het enige. Ik val niet op, Ik sta niet te roepen op de hoeken van de straat. Als je in de natuur om je heen kijkt ben Ik aanwezig, maar je ziet Mij niet en je hoort Mij niet. Ik ben in de stilte, ook al is er een donderend geraas van een waterval, al is er oorverdovend geluid van een stad vol mensen, auto’s, verkeer, Ik ben in de stilte. Ook al zijn er de harde slagen na de flitsen van het onweer, Ik ben in de stilte, als het stil is, maar evengoed ben Ik in de stilte wanneer de kanonnen, de mitrailleurs, vernietigend klinken.

Al het geluid dat mensen op wat voor manier dan ook met elkaar maken, al het geluid in de natuur, al dat geluid overstemt Mijn stilte en maakt mensen doof, ook als er zo hier en daar stilte is, dan doorbreekt dat die doofheid niet. Want de ware stilte waarin Ik ben is een stilte die weinig mensen doorgronden in zichzelf en om zich heen. De stilte waarin Ik ben is de waarheid van bestaan die iedereen in zich heeft, is dat besef dat je bestaat, dat je een eigen persoonlijk bestaan bent. En dat eigen persoonlijke bestaan van jou, komt uit die stilte, is eveneens die stilte. Want je kunt schreeuwen en niet gehoord worden, omdat jouw bestaan in stilte is. En wie de stilte waarin Ik ben niet begrijpt, die begrijpt jouw bestaan in diezelfde stilte niet, en die begrijpt ook zijn eigen bestaan in Mijn stilte niet. Maar wanneer je denkt dat Ik met stilte de afwezigheid van geluid bedoel, dan vergis je je. Want dat is niet de stilte die Ik bedoel, die niet.

Het is jouw innerlijk besef te bestaan, dat kun je niemand laten horen, hoe hard je ook schreeuwt. Je schreeuwen kan gehoord worden, maar jouw bestaan, binnen in jou, niet. Want binnen in jou is jouw bestaan deel van Mij, dat is van Mijn stilte in jou aanwezig. Die stilte is te beseffen. In jou en in alle mensen ben Ik te beseffen. En in dat besef kun je Mij horen, als een zacht ruisen, en hoe meer je je op dat zachte ruisen concentreert, des te meer ga je in de stilte Mij herkennen, Mij voelen, Mij verstaan, Mij begrijpen in Mijn liefde en haar wijsheid. Want dat is de stilte waarin Ik Ben.