Donderdag
 5 december 2019

Hemels Brood 6838

Het veelkoppige monster heeft zijn tentakels over de hele wereld gespreid. De mens heeft de groei ervan niet onderkend, mensen hebben eraan meegewerkt, zonder te beseffen hoeveel macht zij aan het monster gaven.

En nu is alles ermee vergeven en beginnen mensen te zien hoe de natuur tenietgedaan wordt, hoe geld macht geeft waar geen macht zou moeten zijn, hoe het geweten verdoofd is, hoe blindheid de mens in verwarring brengt en hoe mensen in opstand komen, terwijl zij geen werkelijke oplossingen weten voor de problemen die er zijn en waarover zij verwijten maken. Terwijl er voor allerlei problemen oplossingen te vinden zijn, er zelfs al oplossingen zijn die in werking gesteld zouden kunnen worden, blijft het bij roepen over wat er niet goed is en verbeterd moet worden.

Al hebben mensen zich samengevoegd, ze hebben niet een gezamenlijk doel voor ogen, maar ieder heeft zijn eigen individueel probleem voor ogen om opgelost te worden. Zolang het om eenzelfde soort probleem gaat, verenigen mensen zich, niet vanuit een gezamenlijk belang maar vanuit een eigen individueel belang, niet met een voorstel dat allen helpt maar met verwijten en beschuldigingen. Zie, de tijd is er dan ook nog niet dat mensen tot een werkelijke eenheid komen en de handen ineenslaan voor het gezamenlijke welzijn, de tijd is er nog niet dat mensen Mij innerlijk gaan herkennen als hun God en Schepper, als de Bron vanwaaruit zij alle oplossingen kunnen putten.

En jullie, kleine groep mensen die ernaar streven om naar liefde uit Mij te leven, die op Mij vertrouwen, op Mijn liefde, Mijn zorg en Mijn hulp, jullie proberen je medemensen tot Mij te brengen, vanuit het vertrouwen dat Ik alles ten goede zal keren. Blijf daarop vertrouwen, laat je niet ontmoedigen, het moment van ommekeer is nog niet gekomen, want de maat is nog niet helemaal vol, er moet nog wat meer gebeuren om de blinden ziende te maken. Maar geloof erin en vertrouw erop dat dat moment komt en dat alle gekrakeel voorbij zal gaan en mensen vanuit Mijn liefde de handen ineen zullen slaan, beseffend dat Ik, hun Schepper, hun Bron van liefde en wijsheid ben.

Wanneer de mensen dan uit Mijn liefde en haar wijsheid gaan leven, zullen alle problemen op de meest wonderlijke manieren tot een oplossing komen voor alle mensen. Nog even en zo zal het zijn, dat de aarde vernieuwd wordt, uiteindelijk letterlijk, maar eerst geestelijk, in ieder mens.

Hemels Brood stukjes zijn ook in boekjes te krijgen.