Vrijdag
 12 augustus 2022


Hemels Brood
is ook in boekjes te krijgen

Hemels Brood 7819

Hemelse Vader, hoewel wij mensen allemaal van U de vrije wil gekregen hebben, zijn het toch allemaal Uw wegen die wij gaan in onze vrijheid, ieder persoonlijk en toch ook gezamenlijk, en altijd vol van Uw liefde, ik ben U dankbaar daarvoor.

Er is geen weg die iemand zonder Mij gaat en alle wegen zijn Mij bekend. Welke weg iemand ook kiest te gaan, het is Mijn weg en Ik ben erbij. Niet Ik kies de weg, iedereen kiest zelf zijn weg. Die keus is in alle vrijheid altijd aan de mens, maar staat nooit los van Mij en Mijn ware liefde, en nooit los van zijn medemensen. Of iemand wel of niet in Mij en Mijn liefde gelooft doet er niet toe, het zijn ook voor niet in Mij gelovende mensen Mijn wegen die zij gaan en ook met hen ga Ik, ook al beseffen zij dat niet.

Niemand gaat zijn weg zonder Mij, want Ik ben leven in alles en iedereen. Maar jullie, die Mij hebben leren kennen en weten dat Ik ieders leven ben, beseffen meer van Mijn liefde in alles, ook in de situaties die niet in alle opzichten zo aangenaam zijn. En misschien vraag je je dan weleens af of het ook anders kan, of Ik geen aangenamere wegen kan geven aan hen die het moeilijk hebben. Zie, het zijn allemaal wel Mijn wegen, maar de mens kiest zelf zijn weg en er is altijd een samenhang tussen de keuzen van alle mensen. Zo komen mensen ook op wegen die zij niet als zodanig gekozen hebben, die te maken hebben met de keuzen van medemensen, maar nog zijn het Mijn wegen en Ik heb al die wegen zodanig vorm gegeven dat het de mens naar zijn keus vergaat en dat degene die door keuzen van medemensen in onaangename situaties terechtkomt daarvoor ruimschoots vergoed wordt, niet materieel maar in geestelijk waar levensbesef, in ware liefde, wellicht niet tijdens zijn verblijf op aarde maar dan toch wel na zijn verblijf op aarde.

Ja, alle wegen zijn Mijn wegen en over welke wegen jouw voeten ook gaan, Ik ga naast jou. Ik ben met jou, Ik ben in jou, Ik ben de weg, Ik ben het leven, niet alleen voor jou maar voor alle mensen. Mijn leven is werkelijke liefde en Ik heb jullie Mijn leven, dat is Mijn werkelijke liefde, gegeven, voor nu en altijd, zonder onderscheid te maken. De mens maakt onderscheid tussen de een en de ander, tussen positie, rijkdom, macht, tussen kleur, afkomst, religie, enzovoorts, voor Mij is van belang hoe het met iemands hart, met zijn gevoel voor zijn medemensen gesteld is, hoeveel iemand wel of niet naar liefde leeft. Want wie vooral voor eigen welzijn, rijkdom, macht en dergelijke leeft, die heeft Mijn liefdevolle licht op een andere manier nodig dan degenen die zoveel zij kunnen vanuit Mijn liefde in hun hart leven. Zo zijn er schatrijke mensen die geestelijk arm zijn en arme eenvoudige mensen die geestelijk rijk zijn. Ik ben er om de armen te helpen en om de rijken rijker te maken. Maar vergis je niet en weet wie Ik met de armen bedoel en wie Ik met de rijken bedoel. Want materiële rijkdom blijft achter, maar ware liefde is een rijkdom die altijd meegaat, tot in het oneindige. Vergeet dat niet.

De liefde van onze Schepper is ons leven, wanneer wij Zijn liefde zijn,
leven wij werkelijk.