Zondag
 29 november 2020


Hemels Brood
is ook in boekjes te krijgen

Hemels Brood 7198

De Bijbel, Mijn oorspronkelijke Woord, is het meest zuivere en tegelijk het minst begrepen, terwijl door velen gedacht wordt het goed te begrijpen. Juist dat is de grote moeilijkheid, het denken Mijn Woord te begrijpen en niet te voelen wat het werkelijk betekent.

In ieder hart ben Ik de waarheid, het leven, liefde en wijsheid, in ieder hart ben Ik te kennen, te zien, te begrijpen naar de waarheid van Mijn Zijn. Ik ben Schepper van hemel en aarde met alles erop en eromheen, en in Jezus Christus, als Mijn Zoon, ben Ik voor alle mensen op aarde gekomen, ben Ik gekruisigd, gestorven en uit de dood opgestaan. Met Mijn opstanding uit de dood heb Ik getoond dat er geen werkelijke dood is, maar leven, wat eeuwig leven is en blijft.

De kern van het werkelijke leven, Mijn Goddelijk Zijn, is ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, gelukzaligmakende liefde en haar niet te overtreffen wijsheid. Alle mensen hebben, met Mijn leven in zich, die ware werkelijk Goddelijke liefde in zich, en iedereen kan die liefde naar waarheid in zich vinden en Mijn Woord horen en leren verstaan. Het is de vrijheid van ieder mens om innerlijk bij Mij te komen en Mij in Jezus Christus te ontmoeten. Het is de vrijheid van ieder mens om niet bij Mij te komen en zijn weg over de aarde zelf te kiezen. Voor Mij zijn alle wegen goed, want Ik heb de mens de vrijheid gegeven om alles te kunnen leren kennen en in zijn vrijheid te leren wat werkelijk het beste is om voor te kiezen.

Zo zijn alle wegen verschillend en gaan mensen verschillende wegen, sommige wegen zijn druk bevolkt, andere wegen zijn minder druk bevolkt, en er zijn wegen waar mensen stil en alleen gaan. Maar welke wegen mensen ook kiezen, Ik ga naast hen diezelfde weg en Ik ben in ieder mens, welke weg iemand ook kiest. Wie wegen van liefde gaat, die zal Mij in Mijn liefde ontmoeten, die zal Mij naast zich zien en in zich voelen, Mijn liefde, Mijn Woord.

Kies vrij je weg, lief mens, Ik ben naast je, Ik ben in je, ware liefde voor jou en alle mensen. Eens komen al die wegen samen, komen alle mensen samen bij Mij uit, bij Mijn liefde en haar wijsheid in eeuwigheid.

De liefde van onze Schepper is ons leven, wanneer wij Zijn liefde zijn,
leven wij werkelijk.