Zondag
 27 november 2022


Hemels Brood
is ook in boekjes te krijgen

Hemels Brood 7926

Veel mensen houden het liefst vast aan het bekende. Ook al is dat bekende niet zo aangenaam, ze weten daarmee om te gaan en het boezemt angst in dat het moeilijk is om met het onbekende te leren omgaan. Daarbij kan het onbekende nog meer onaangenaam zijn. Dat is al met al een rem op verandering die ten goede zou zijn ten aanzien van de bekende situatie, maar doorgaans wordt dat niet gezien en wordt vastgehouden aan de bestaande situatie. Vaak zijn er daarom uitzonderlijke situaties nodig om mensen tot verandering te brengen en af te wijken van ingesleten gewoonten die een geestelijk goede ontwikkeling in de weg staan.

Juist omdat veel mensen het liefst vasthouden aan wat zij gewend zijn, door tradities, lering, ondervinding, enzovoorts, zijn er weinig mensen die een meer geestelijke groei doormaken dan in doorsnee. Zij zijn het, die ervoor openstaan om te ontdekken dat er in hen meer te vinden is dan buiten hen, en innerlijk onderzoeken wat hun leven behalve de materie in werkelijkheid is. En al doende gaan zij meer beseffen van hun leven en meer van Mij, Schepper van hemel en aarde.

Toch, ook voor jullie die meer besef van werkelijk leven, van Mij, jullie Schepper, gekregen hebben, is het niet gemakkelijk om het wereldse helemaal los te laten, dat is, de werelds gebruikelijke gedachtegangen die als het ware kleven aan het doen en laten van veel mensen, omdat jullie er allemaal dagelijks mee te maken hebben.

Zie, al zijn jullie in je hart in contact met Mij, in de eenheid van leven zijn jullie tezamen in eenheid met alle mensen, goed of kwaad, al dan niet in Mij gelovend, en dat is waar jullie dagelijks mee te maken hebben, met alle gedachtegangen, alle gebruiken, tradities, gewenning, enzovoorts, van alle mensen in die eenheid. Want gelovend of niet gelovend, jullie zijn in eenheid met alle mensen en het is niet zo gemakkelijk om daarin de juiste weg te vinden en aan vast te houden.

Toch ben Ik in jullie hart en in je hart kun je steeds weer bij Mij komen voor hulp en raad, voor licht en inzicht, en in je hart kun je beseffen dat Ik jou liefheb en je niets kwalijk neem, omdat Ik weet hoe het is. Neem Mijn liefde aan en draag in nederigheid zoals het is. Volg Mijn leiding, dan besef je meer en meer het grote wonder van de Schepping en het ware leven.

De liefde van onze Schepper is ons leven, wanneer wij Zijn liefde zijn,
leven wij werkelijk.