Zaterdag
 16 oktober 2021


Hemels Brood
is ook in boekjes te krijgen

Hemels Brood 7519

Ieder mens maakt elke dag keuzen, goede en liefdevolle keuzen of keuzen voor het tegenovergestelde daarvan. Het is vervolgens Mijn liefde die ervoor zorgt dat elke keus, of die nu wel of niet goed en liefdevol is, die mens en alle mensen ten goede komt ten aanzien van zijn verblijf en het verblijf van alle mensen op aarde en het doel daarvan. Elke keus die een mens maakt is zijn eigen vrije keus en daarna is er Mijn keus uit ware wijze liefde. Want Ik heb alle mensen wel die vrijheid van het eigen bewuste zijn gegeven, met daarbij de vrijheid van keus, maar Ik, jullie Schepper, heb toch ook Mijn vrije keus, en zoals jullie allemaal te maken hebben met de keuzen die medemensen maken, zo hebben jullie ook allemaal met Mijn keuzen te maken.

Zie, in Mijn vrijheid van Goddelijk Zijn heb Ik jullie mensen geschapen en plaats gegeven op de door Mij uit ware liefde voor jullie mensen geschapen aarde, met alles wat Ik daarbij geschapen heb. Dat was en is Mijn keus, vergeet dat niet. Een keus uit eeuwig ware liefde, welke door jullie om allerlei redenen nog niet gezien en beseft wordt in de werkelijke en volkomen volledige waarheid, omdat jullie keuzen, zelfs de best bedoelde keuzen, die liefde nog zeker niet hebben. Zelfs voor jullie, die in Mij geloven en op Mijn liefde vertrouwen, is dat nog versluierd. Maar het is Mijn wil dat die sluier wordt opgetrokken, dat er meer zicht komt op Mijn ware werkelijk volkomen volmaakte onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, dat is op Mijn eeuwig gelukzalige leven, wat daaruit jullie leven is en eeuwig zal zijn.

Maar waar jullie het vermogen niet hebben om aan die liefde vast te houden, zal Ik meer en meer jullie ogen en oren openen, de sluier verdunnen en helemaal wegnemen en jullie zullen je verbazen. Maar anderen, die Mij verre van zich houden, zullen ook gaan zien en horen, en zij zullen van schaamte neervallen wanneer het tot hen doordringt hoe ver zij afgedwaald zijn. De een dieper dan de ander en velen zullen bedroefd zijn over hun dwalingen. Maar in Mijn ware liefde zal Ik hen gelegenheid geven bij Mij te komen en Mijn liefde zal hen opbeuren en tot ware goedheid brengen. Wees gezegend, wie nu reeds gelooft en nu reeds zoekt zoveel mogelijk naar Mijn liefde te leven, hij zal zo’n schaamte niet kennen wanneer de tijd daar is om Mij volledig te zien en te horen.

De liefde van onze Schepper is ons leven, wanneer wij Zijn liefde zijn,
leven wij werkelijk.