Zaterdag
25 mei 2019

Hemels Brood 6644

Moet je altijd in je hart bij Mij komen om te weten wat het beste is om te doen of te laten, moet je altijd in je hart naar Mij luisteren, moet je altijd alles eerst met Mij bespreken voordat je handelt, voordat je iets beslist?

Als het zo zou zijn, dan zou je met al je doen en laten voortdurend van Mij afhankelijk zijn en zou er steeds een bepaalde dwang zijn om altijd eerst Mij te vragen, eerst naar Mij te luisteren, enzovoorts. En dwang is nu net niet de bedoeling. Jouw contact met Mij is bedoeld je richting te geven wanneer je wilt, je duidelijkheid te geven wanneer je twijfelt, je te helpen wanneer het moeilijk is om situaties helemaal te overzien, niet omdat het moet, niet omdat Ik “de Baas” ben. Als je wilt leren kun je van Mij het beste leren, maar het moet niet.

Toch zijn er wel raadgevingen die je beter niet terzijde schuift, omdat je schade kunt oplopen wanneer je die niet opvolgt. Zie, wanneer je een kind leert om op te letten waar het loopt om niet te struikelen over een omhoogstekende tegel, maar het let evengoed niet op en struikelt, dan bezeert het kind zich. Maar moet het altijd blijven luisteren? Wanneer je een kind leert om niet met vuile schoenen binnen te komen, maar het krijgt zijn schoenen niet uit, ben je dan boos? Je helpt het kind om zijn schoenen uit te trekken en ruimt samen het vuil op. Zie, zo moet je niets forceren maar blij de dingen doen en Ik ben er voor raad en hulp en voor duidelijkheid als je wilt, als je het nodig hebt, maar nooit gedwongen, onthoud dat goed.

Ik ben er voor jou uit liefde, niet als je meerdere met alle macht, niet als je baas waar jij voor moet werken, die jij tevreden moet houden om zijn goedkeuring te verdienen. Ik ben liefde en dat is wat Ik je aanbied, een contact met elkaar gebaseerd op liefde, ware oprechte onbaatzuchtige wijze liefde, zonder enige dwang. En wanneer je dat fijn vindt, kom, dan ben je welkom, maar je mag je eigen keuzen maken, Ik heb je evengoed voor altijd lief!

Hemels Brood stukjes zijn ook in boekjes te krijgen.