Zaterdag
 2 december 2023


Hemels Brood
is ook in boekjes te krijgen

Hemels Brood 8296

Van het verstand naar het hart is maar een klein stukje wanneer je het letterlijk neemt, en van het hart naar het verstand is een even klein stukje. Ik zeg jullie, doordat over het algemeen het denken met het verstand van jongs af aan is aangeleerd, duurt het afleggen van dat kleine stukje van het verstand naar het hart, veel langer dan datzelfde kleine stukje van het hart naar het verstand, terwijl het ook veel moeilijker is om het denken met het verstand los te laten en in het hart in contact met Mij te komen en te blijven, om in Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde te blijven.

Alles wat in Mij aan liefde en wijsheid is, is in jullie hart, en dat is, lieve mensen, oneindig veel, oneindig meer dan nu in jullie hart beseft kan worden. Maar juist door Mijn liefde groeit jullie hart, tot het zo groot geworden is, dat het alles wat in Mijn oneindige liefde en haar wijsheid is, kan bevatten, en jullie in je hart alles tot in de oneindigheid kunnen zien, ervaren, voelen en weten. Maar de groei van jullie hart wordt vertraagd op het moment dat teruggesprongen wordt van het hart naar het verstand, wat meestal gebeurt wanneer er ergens vragen over zijn die niet direct beantwoord worden. Dan komen de verstandelijke overwegingen die het hart vertroebelen en Mij op de achtergrond zetten.

Maar al ben Ik dan meer op de achtergrond, Ik werk er toch aan je terug in je hart te brengen, en gebeurtenissen, gesprekken, mensen in je omgeving, alles om je heen doet daaraan mee, zonder je vrijheid te belemmeren. Al is de afstand tussen hart en verstand, tussen hoofd en hart klein, geestelijk gezien heeft het ware verstand haar plaats in je hart en al is het hart materieel gezien klein, in werkelijk leven is het oneindig groot, want het is Mijn hart, Mijn liefde, en in Mijn liefde is het verstand de wijsheid die uit Mijn liefde voortkomt. Wie het denken met zijn verstand in zijn hoofd loslaat en in zijn hart naar Mij luistert, bij hem zal zijn hart langzaam maar zeker groeien, tot Mijn hart, tot Mijn liefde en haar wijsheid in alle opzichten zichtbaar worden in hem. Hij zal zien en voelen wat in Mij is, de hele oneindigheid zoals het eeuwig ware leven is, de volkomen gelukzaligheid. En Ik zeg jullie, blijf in liefde je hart volgen, want dan zijn jullie op weg naar Mijn hart, naar het eeuwig ware gelukzalige leven.

De liefde van onze Schepper is ons leven, wanneer wij Zijn liefde zijn,
leven wij werkelijk.