Vrijdag
 18 september 2020


Hemels Brood
is ook in boekjes te krijgen

Hemels Brood 7126

Alles verandert en niet iedereen is altijd even blij met veranderingen. Maar leven verandert, leven is altijd in beweging, leven beweegt, zorgt dat alles passend blijft, ook al lijkt het niet passend.

Dat komt omdat de mens niet alles ziet en kan zien. Veel ontgaat de mens door onoplettendheid, door blindheid of omdat het voor de mens op aarde eenvoudig niet te zien is, omdat zijn ogen zover nog niet reiken. Zou de mens alles kunnen zien, elke beweging van het leven kunnen zien en begrijpen, dan zou hij ook weten hoe alle bewegingen passend aan elkaar zijn, tot in de oneindigheid van zijn, Mijn Zijn. Dan zou hij ook de liefde en de daaruit voortkomende wijsheid zien van alle bewegingen van leven, van Zijn. Niet alleen zien en begrijpen, maar tot in het diepst van zijn wezenlijkheid voelen als het grootste en oneindig diepste geluk, wat de hemel is.

De hemel die overal is, maar waar de mens toch nog niet is, omdat hij die sfeer in zijn wezenlijkheid nog niet kenbaar bereikt heeft. Maar eens zal hij begrijpen dat er geen tijd en geen plaats is, anders dan leven, dat er geen materie is, anders dan leven, zijn, zoals leven is, zoals Ik Ben. Dan zal de hemel zich voor hem openen, waar hij in de oneindigheid ook is, in welke tijd dan ook. Waar nu geen mens nog een voorstelling van kan maken, gebonden als hij is aan zijn materiële omgeving, zijn materiële lichaam, en aan alle materiële verbanden die er zijn met de natuur, de bomen en planten, met alles wat groeit en bloeit, met alle dieren in alle soorten en maten.

Het is allemaal leven, beweging, en het is allemaal Mijn liefde en haar wijsheid, Mijn Leven, waardoor alles leeft, beweegt, verandert, passend blijft zoals dat voor alles en iedereen het beste is. En zo is uit Mijn liefde elke beweging, zijn alle veranderingen, genade van Mij aan de mens, zegen van Mij aan de mens, en dat geeft altijd aan ieder mens de juiste weg om in zijn vrijheid zelf te gaan. Soms hortend en stotend, met vallen en opstaan, maar toch eeuwig door Mij in Mijn liefde gedragen. Zie dan hoe vol van genade jullie mensen op aarde door Mij gezegend zijn en zeker allemaal tot het ware gelukzalig bewegende leven komen.

De liefde van onze Schepper is ons leven, wanneer wij Zijn liefde zijn,
leven wij werkelijk.