Woensdag
 12 mei 2021


Hemels Brood
is ook in boekjes te krijgen

Hemels Brood 7362

Ik open je ogen en toon je af en toe een beetje hemel, dan voel je de rust en de vrede die daar heerst en ben je even weg van de aarde met al haar tranen en pijn. Dat zijn de momenten waarop je moed kunt opdoen en gesterkt wordt in je geloof in Mij. Want om je heen zijn er maar weinig mensen die net als jij in Mijn liefde geloven.

Die kleine momenten van zicht in Mijn hemel zijn als bakens om je te helpen de goede richting aan te houden, een liefdevolle houding vast te houden, ook wanneer het je tegenzit en het moeilijk vol te houden is om met al die mensen die hun eigen mening de beste vinden om te gaan vanuit Mij en Mijn liefde in je hart en geen weerstand te bieden, geen verwijten te maken, niet verontwaardigd te reageren op de domheid, de eigenwijsheid, het egoïsme en dergelijke. Ik weet hoe moeilijk dat is en Ik steun en help je zoveel Ik kan zonder je vrijheid te belemmeren.

Wie niet in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid gelooft, is in zekere zin overgeleverd aan de grillen van het weten en niet weten, aan zijn eigen blindheid en de blindheid van medemensen. Wie in Mij gelooft heeft open ogen en ziet wat mis is en wat mis gaat. Maar denk niet dat jij de wereld kunt verbeteren, de wereld zal haar eigen weg te gaan krijgen, door Mij in ware liefde geleid, zonder de vrijheid van wie dan ook te belemmeren. Want of iemand wel of niet in Mij gelooft maakt niet uit, Ik help alle mensen zoveel Ik kan zonder iemands vrijheid te belemmeren, maar het zijn wel allemaal andere wegen waarlangs zij blind gaan. Terwijl jouw weg ook niet gemakkelijk is, kun jij wel zien Wie jouw weg leidt en kun jij beseffen dat het de beste weg is, niet alleen voor jou, maar ook voor al je medemensen.

Daarom hoef jij je over de wegen die anderen gaan geen zorgen te maken, alle wegen van alle mensen, of zij nu wel of niet in Mij geloven, zijn Mijn wegen en liggen in Mijn liefdevolle Hand. Voor jou is het meest belangrijke, dat je in je hart bij Mij en Mijn liefde komt en Ik geef je zicht op de aarde en haar bewoners, en af en toe een glimp van Mijn vredevolle hemel.

De liefde van onze Schepper is ons leven, wanneer wij Zijn liefde zijn,
leven wij werkelijk.