Donderdag
 4 maart 2021


Hemels Brood
is ook in boekjes te krijgen

Hemels Brood 7293

Om in Mijn hoogste hemel te kunnen komen, is het nodig dat je tot Mijn volmaakte, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid komt in alles. Maar om met Mij in contact te komen, hoef je die volmaakte liefde nog niet te zijn. Zelfs ontmoet Ik je het liefst nu, nu je die volmaaktheid nog niet hebt.

Want steeds wanneer je in contact met Mij bent, kan Ik je helpen om tot die volkomen volmaakte liefde en wijsheid te komen. Zonder Mijn hulp kun je niet tot die volmaakte liefde komen, daarvoor heb je beslist Mijn hulp nodig. Ik zeg je, die liefde zijn, Die Ik Ben, is de grootste, eeuwig ware gelukzaligheid om in vrijheid te zijn. Steeds zie Ik mensen op aarde ploeteren om hun welzijn te bevorderen, om een prettig leven te hebben, maar ze doen dat zonder Mij, zonder contact met Mij. Zelfs geloven veel mensen niet in Mijn bestaan, terwijl hun bestaan het volledige bewijs is van Mijn bestaan, omdat Ik het Enig ware leven Ben. Ik ben het leven van alles en iedereen, Schepper van al wat leeft, en er is niets anders dan Mijn Leven.

Nog is het zo dat veel mensen denken dat hun leven een soort van natuurverschijnsel is, maar zo is het niet. Ik ben het ware eeuwige Leven, Persoonlijk, en in Mijn Goddelijke Wezenlijkheid ben Ik eeuwig Heilig, in Jezus Christus ben Ik God in de Mens. Ik Ben Die Ik Ben in alles, en in ieder mens ben Ik zijn leven. Ik heb ieder mens de bewustheid van leven gegeven om in vrijheid de ware gelukzaligheid werkelijk levend te zijn. En juist in die vrijheid is de mogelijkheid aanwezig om niet bij Mij te komen, om niet in Mij te geloven, om te denken dat Mijn leven in de mens niet meer is dan een natuurverschijnsel. Hoe kan de mens Mij, zijn Schepper, niet zien, juist in de hele Schepping, die het begrip van de dwalende mens ver, oneindig ver te boven gaat? De hele balans in alles wat er is, wordt perfect bijgehouden, en de mens ziet het niet, ziet voornamelijk zichzelf, is voornamelijk gericht op zichzelf, op zijn welzijn. Terwijl hij Mij in zich heeft en met Mij samen tot een gelukzalig welzijn kan komen.

Aan jullie, die in Mij geloven, die op Mij vertrouwen, zeg Ik, je hoeft niet volmaakt te zijn om met Mij in contact te komen, Ik ontmoet jullie juist graag, in je hart, daar waar het stil en zuiver is, waar je oprecht eerlijk bent en Mij werkelijk wilt ontmoeten. Kom, want in jouw vrijheid is het nodig dat je bij Mij komt, dat het jouw keus is om Mij te willen ontmoeten. Je hoeft daarvoor niet volmaakt te zijn. Kom en Ik help je te begrijpen en Mijn stem te verstaan, Ik help je om tot Mijn volmaakte liefde en haar wijsheid te komen.

De liefde van onze Schepper is ons leven, wanneer wij Zijn liefde zijn,
leven wij werkelijk.