Dinsdag
 23 juli 2019

Hemels Brood 6703

Er zijn veel mensen op aarde die zoeken naar de zin van hun leven en die zich vervolgens aansluiten bij deze of gene geloofsgemeenschap als een soort van basis, een uitgangspunt voor hun leven. Al die geloofsgemeenschappen hebben regels en bepalingen om naar te handelen opgesteld en bij deelname aan zo’n geloofsgemeenschap moeten mensen beloven zich aan die regels en bepalingen te zullen houden. Zo’n belofte is gelijk een verplichting waaraan op allerlei manieren streng wordt vastgehouden.

Wie deel wil nemen aan zo’n geloofsgemeenschap wordt voorgehouden dat deelname de eigen vrije keus is, dat het de eigen vrije keus is om die belofte af te leggen en daarom past in de vrijheid die Ik, jullie Schepper, alle mensen gegeven heb. Maar zodra die belofte gedaan is, volgens het protocol, is het gedaan met de vrijheid die Ik de mens gegeven heb. En het grote probleem daarbij is, dat er gedaan wordt alsof die belofte aan Mij gedaan is, maar Ik heb totaal niets te maken met de regels en bepalingen van die geloofsgemeenschappen.

Want alles wat zo’n belofte inhoudt is door mensen bedacht en opgesteld, niet door Mij. Het zijn interpretaties van Mijn Woord, die veelal Mijn Woord nog niet benaderen. Die belofte wordt daarom niet aan Mij gedaan, maar aan mensen die voordoen alsof de belofte aan Mij gedaan wordt. Niet Ik maar mensen dwingen deelnemers zich aan de gedane belofte te houden, terwijl daarbij gezegd wordt dat het afwijken van de gedane belofte, afwijken van Mijn wil is, of iets dergelijks.

Lieve mensen, geen geloofsgemeenschap is door Mij opgezet met regels en bepalingen, het zijn allemaal door de mens opgezette geloofsgemeenschappen, die eerder de vrijheid om naar het hart te gaan, waar Ik altijd Ben, belemmeren dan goed doen. Maar nu, wat te doen wanneer je eenmaal zo’n belofte gedaan hebt, want een belofte maakt schuld en het lijkt heel moeilijk om van die schuld af te komen. Ik zeg jullie die een dergelijke belofte gedaan hebben, er is wel gezegd dat die belofte aan Mij gedaan is, maar in werkelijkheid is die belofte niet aan Mij gedaan en daarmee is die belofte niet geldig.

Zou het zo zijn dat jij die belofte voor je gevoel wel aan Mij gedaan hebt, dan zeg Ik je nu dat je door Mij van die belofte ontslagen bent. Weet daarbij dat het een door mensen opgestelde belofte was en niet door Mij. Kom voortaan elke dag in je hart bij Mij, leer Mij daar in alle vrijheid ten diepste kennen en Ik zorg ervoor dat je mensen op je pad treft die ook in hun hart bij Mij komen en waar je Mij in zult herkennen in alle vrijheid en in Mijn onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood stukjes zijn ook in boekjes te krijgen.