Zondag
26 mei 2019

Hemels Brood 6645

Hemelse Vader, ik voel en weet dat U mij nooit meer te dragen geeft dan ik dragen kan. En als er meer te dragen is, dat U mij daar dan ook meer dan de nodige kracht voor geeft. Uw liefde is oneindig groot!

Ik geef niemand meer dan hij dragen kan en wat iemand te dragen krijgt, geeft hem altijd geestelijk extra’s op zijn weg naar het ware leven. Soms is het nodig om te dragen waar anderen te zwak voor zijn en soms is het dragen om het geestelijk inzicht te vergroten. Maar er zijn ook mensen die boven de krachten gaan die Ik hen ruimschoots gegeven heb, dat is dan hun keus en dat laat Ik hen. Toch, ook dan zorg Ik ervoor dat wat zij meer op zich nemen, dan zij van Mij aan kracht gekregen hebben, hen tot heil en zegen is op hun weg over de aarde en wel zodanig, dat zij gaan inzien dat zij hun krachten overschat hebben, en evengoed een geestelijke groei doormaken, hoewel die bij de doorsnee mens niet als zodanig door die mens bemerkt wordt.

Alles wat mensen meemaken, alles wat een beroep op mensen doet, is een lering of een beproeving. Maar het kan ook een bevestiging zijn van Mij in hem, van Mijn liefde in hem. En wie zich dat bewust is, die ziet weer iets meer van Mijn hemel, die in hem reeds aanwezig is en hem verwacht, tot de tijd van zijn volledig zicht op Mij en de hemel, waar al lang plaats voor hem bereid is, in de zaligheid van werkelijk zijn, in ware liefde, Die Ik Ben. Want op de aarde heeft iedereen een deel van het nodige werk te doen om alle mensen tot Mij en Mijn liefde te brengen en toegang tot de hemel te krijgen. Want er zijn nog veel zwakke mensen die gedragen moeten worden om verder te komen, om tot de hemelpoort te komen.

Misschien denk je bij een zware last, hemelse Vader, dit is mij te zwaar. Ik zeg je, zo zwaar kun jij aan en juist dat zal je goed doen en het zal de weg naar Mijn liefde zelf te zijn bekorten. Want dat is op de aarde het doel voor alle mensen, de weg te vinden in Jezus Christus in hun hart, naar Mijn liefde zelf te zijn en door de hemelpoort binnen te komen in het hemels Paradijs en de eeuwige gelukzaligheid gelijk Mijn beeltenis zelf te zijn!

Hemels Brood stukjes zijn ook in boekjes te krijgen.