Vrijdag
5 maart 2021


Hemels Brood is ook
in boekjes te krijgen

Hemels Brood 7294

Wanneer Ik je in je hart spreek, is dat altijd zuiver en eerlijk, zachtmoedig, vol van begrip, is dat steeds een uitleg die van belang is, maar nooit opdringend. Wat Ik zeg is altijd een advies en is altijd te controleren op belangeloosheid. Wanneer Ik met iemand spreek, is het altijd als gelijke, met respect, in vriendschap, om te helpen.

Ik leg niemand iets op, Ik stel geen voorwaarden, geen eisen, en wat Ik zeg, kan steeds goed begrepen worden. Ik vraag er geen eer voor, Ik hoef er geen dank voor, wat Ik zeg is altijd in vrede, in waarheid, nooit scherp of oordelend, nooit verwijtend. Op die manier kan Ik je spreken in je hart of via een medemens. Maar wanneer Ik spreek via een medemens kan dat onzuiver zijn, kan dat vermengd zijn met de interpretaties van die mens, met de misvattingen van die mens, hoe vriendelijk en liefdevol die mens ook is, hoe gelovig die mens ook is.

Daarom raad Ik iedereen aan om in zijn hart naar Mij te luisteren. En wanneer iemand namens Mij spreekt, dat altijd bij Mij in het hart te controleren op zuiverheid en waarheid. In je hart kan Ik je laten voelen of iets wel of niet waar is. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk, want ieder mens heeft een mate van misvattingen, onjuiste voorstellingen, onjuiste interpretaties, ieder mens heeft verstandelijke overwegingen die een juist luisteren naar Mij in het hart belemmeren. Maar Ik weet dat en Ik weet dat te omzeilen en je toch tot waarheid te brengen, zonder je vrijheid te belemmeren.

Soms wil je Mij horen, maar hoor je jezelf, zijn het je eigen gedachten, je eigen invullingen, en dat verwart. Ik zie in jou wanneer je oprecht Mij in je hart aanspreekt, en dan zal Ik daar zijn en jou antwoorden, zuiver, duidelijk en niet mis te verstaan, zachtmoedig en toch tonend wat je misvattingen nog zijn, wanneer jij dat oprecht wilt. Ik dring Mij niet op, Ik toon Mijzelf in je hart zodra jij Mij oprecht zoekt. Wanneer jij denkt dat Ik je iets verwijt, dan ben Ik dat niet. Wanneer jij dwang voelt, dan ben Ik dat niet. Wanneer je oprecht met Mij contact wilt, dan zul je heel zuiver voelen en weten dat je contact met Mij hebt, aan Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, wijze liefde.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, maar Hij kent al onze wegen,
Hij kent ons allemaal bij naam.