Maandag
30 november 2020


Hemels Brood is ook
in boekjes te krijgen

Hemels Brood 7199

Wie is te vertrouwen, wie spreekt daadwerkelijk zuiver en oprecht Mijn ware Woord, zoals het uit Mij waarlijk gegeven is, en wie kan zeker weten dat het Mijn ware Woord is?

Wanneer Ik tot je spreek zul je het weten, eenvoudig weten. Toch is het mogelijk dat mensen spreken alsof het Mijn Woord is, zonder dat het dat werkelijk is. Alleen in het directe contact met Mij in het hart kan Mijn ware Woord geweten worden en van daaruit gesproken of geschreven worden. Maar wie is zo zuiver in zijn hart dat hij wat anderen spreken of schrijven naar waarheid of onwaarheid kan beoordelen? Wie zo zuiver is, die zal in zijn hart van Mij ook verstaan hoe in liefde en zachtmoedigheid het beste om te gaan met hen die Mijn Woord niet zuiver weergeven. Want alleen het licht van Mijn liefde kan een mens die zich vergist tot inzicht brengen.

Wie oprecht naar het licht en de wijsheid van Mijn liefde vraagt, in alle zuiverheid bedoeld om de waarheid te vinden, die zal Mijn licht en de wijsheid uit Mijn liefde in alle waarheid vinden en het zal hem bemoedigen om zichzelf in waarheid te zien. Mijn licht komt in alle hoeken van zijn hart, en in liefde kan al datgene wat duister was en alles wat belemmerend was om de waarheid te kunnen zien, opgeruimd worden. Maar het zal altijd zodanig gebeuren, dat de vrijheid van die mens niet belemmerd wordt, op Mijn tijd en op Mijn liefdevolle wijze.

Op aarde is de verleiding die alle mensen van tijd tot tijd belaagt, vooral degenen die het zuivere contact met Mij en de volle waarheid van Mijn Woord in zich gevonden hebben, zullen door de verleiding belaagd worden, in verwarring gebracht worden, onzeker gemaakt worden. Ik zal hen zeker niet alleen laten staan in hun verwarring, en het is niet uit Mij dat zij belaagd worden. Ik zal hen, zonder hun vrijheid te belemmeren, terugbrengen in de waarheid van Mijn zuivere Woord, in Mijn liefde en haar wijsheid, bemoedigen en sterken, zodat de verleiding geen vat meer op hen heeft. Zegen aan degenen die Mij daarbij dienstbaar zijn.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, maar Hij kent al onze wegen,
Hij kent ons allemaal bij naam.