Zondag
3 december 2023


Hemels Brood is ook
in boekjes te krijgen

Hemels Brood 8297

Lieve mensen, Ik ben eeuwig die Ik Ben, eeuwig onveranderlijk Leven, onveranderlijke genadevolle liefde, en Ik heb de eeuwigheid als tijd, voor jullie mensen op aarde niet voor te stellen. Voor veel mensen lijkt het dat zij op de aarde zonder einde leven. Zij maken plannen tot ver voorbij de gemiddelde leeftijd van het verblijf van een mens op aarde. En hoewel veel mensen hun verblijf op aarde ervaren alsof dat voorlopig nog niet voorbij zal zijn, geloven zij er niet in dat hun leven na hun verblijf op aarde verdergaat.

Iedereen weet dat er een moment komt waarop het leven op aarde een einde krijgt, soms plotseling, soms na een periode van ziekte, maar vroeg of laat staat voor ieder mens de tijd op aarde stil, terwijl Mijn tijd nooit stilstaat, terwijl leven, Mijn leven aan jullie gegeven, eeuwig doorgaat, want Ik Ben eeuwig zonder begin en zonder einde het ware leven, en met Mij zijn jullie mensen eeuwig levend, zoals alles eeuwig levend is.

Juist om jullie mensen bewust te maken van het ware leven uit Mij in jullie, zodat jullie Mij kunnen gaan kennen in de glorie van wat werkelijk Mijn leven is, heb Ik de aarde met alles erop en eromheen geschapen en geef Ik jullie mensen alles wat nodig is om uit eigen vrije wil tot de werkelijkheid van zijn, gelijk Mijn Zijn te kunnen komen. Want Ik wil graag uitwisseling met jullie mensen, Ik wil graag in ware liefde contact met jullie, Ik wil graag zien hoe jullie verblijd worden door samen met Mij je leven in de werkelijkheid van zijn te beseffen, zonder de moeite te hoeven doen om de verleiding tot het tegenovergestelde van waarheid en liefde te weerstaan.

Alles wat Ik geschapen heb is voor jullie mensen bedoeld om tot het gelukkige werkelijke leven te komen in een directe verbinding met Mij, in eenheid met Mij, indirect contact met Mij, in vrijheid en in het bewuste besef te bestaan, volmaakt gelijk Mij, Mijn liefde en haar wijsheid. Het gaat allemaal om jullie mensen. Niet eerder heb Ik wezens als jullie mensen geschapen, die in vrijheid het bestaan hebben en zich daarvan bewust zijn en in contact met Mij kunnen zijn in Mijn waarheid van leven, Mijn liefde en haar wijsheid. Oh, lieve mensen, begrijp toch hoe bijzonder dat is.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, maar Hij kent al onze wegen,
Hij kent ons allemaal bij naam.