Woensdag
24 juli 2019

Hemels Brood 6704

Wanneer je bouwmeester bent van een te bouwen gebouw ben je verantwoordelijk voor het resultaat. Je bouwt het geheel niet alleen, je hebt mensen nodig die allerlei werkzaamheden voor het geheel uitvoeren. Wanneer die mensen het plan geheel naar je aanwijzingen volgen, dan zal het eindresultaat zijn zoals je bedoeld hebt. Maar wanneer er mensen zijn die vinden dat zij het zo hier en daar beter weten en afwijken van je aanwijzingen, dan zal het al moeilijker worden om het bedoelde resultaat te behalen.

Ik ben Bouwmeester van het ware werkelijke leven voor alle mensen en alle mensen zijn daarbij de werkers, maar de meesten vinden dat zij het beter weten en volgen Mijn aanwijzingen niet op. Nu ben Ik niet een Bouwmeester van een materieel gebouw, al heb Ik alles, de aarde en al wat erop en eromheen is voor het grote plan geschapen, met de mens daarbij, maar van het geestelijk ware leven voor alle mensen, met het doel om alle mensen tot ware gelukzaligheid te brengen.

Wanneer een bouwmeester op aarde met mensen te maken heeft die hun werk niet naar behoren doen, worden die daarop aangesproken of zelfs ontslagen. Ik spreek mensen wel aan, maar Ik ontsla geen mensen. Hoe weinig iemand ook naar Mijn aanwijzingen doet, of hoeveel iemand zijn eigenbelangen ook volgt, Ik ontsla niemand, Ik wijzig wel de werking van de middelen om Mijn Plan toch te doen slagen en het doel evengoed te bereiken. Een aardse bouwmeester kan dat niet doen zonder daarmee ook het resultaat te wijzigen, Ik kan dat wel, met uiteindelijk het van het begin af aan bedoelde resultaat.

Ik blijf eeuwig jullie Bouwmeester, met eeuwig hetzelfde Plan, en ergens in de eeuwigheid wordt het doel voor alle mensen bereikt. Zou een bouwmeester op aarde zijn werkers gaan dwingen of manipuleren, Ik doe dat niet, Mijn werkers, jullie allemaal, zijn vrij in al je handelen. Want het levensgebouw dat Ik voor ogen heb is bedoeld gebouwd te worden door mensen die het begrijpen en daarom bouwen zoals Ik hen aanwijs te bouwen en uit liefde bouwen aan het werkelijk gelukzalige leven voor alle mensen.

Steeds vraag Ik aan mensen mee te bouwen en Mijn aanwijzingen als Bouwmeester op te volgen en langzaam groeit het aantal mensen die Mijn aanwijzingen in alle vrijheid volkomen volgen, omdat zij het belang daarvan begrijpen, omdat zij Mij liefhebben en hun medemensen liefhebben en met Mij alle mensen het ware gelukzalige leven gunnen en beseffen dat de beste bouwstenen in alle opzichten altijd alleen waarheid, liefde en haar wijsheid zijn. Bouwstenen die Ik voortdurend beschikbaar stel aan iedereen die in alle vrijheid aan Mijn enig ware en voor alle mensen goede en liefdevolle Plan willen werken, zoals Ik het bedoel en zoals het voor iedereen helemaal goedkomt!

Hemels Brood stukjes zijn ook in boekjes te krijgen.