Donderdag
13 mei 2021


Hemels Brood is ook
in boekjes te krijgen

Hemels Brood 7363

De waarde van het leven is te overleven, het kwaad in alle opzichten te overleven en zonder enig kwaad alleen nog volkomen ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde in alles, voor alles en voor iedereen in alle eeuwigheid te zijn. De waarde van ieders leven is Mijn leven, en Mijn leven is eeuwig waarheid, eeuwig liefde, eeuwige wijsheid uit Mijn liefde, de eeuwig ware gelukzaligheid van werkelijk Zijn.

Veel mensen proberen hun leven glans te geven, aangenaam te maken, voor zichzelf en voor wie zij liefhebben. Ik heb alle mensen lief en Ik heb alle mensen Mijn leven gegeven, om alle mensen tot ware gelukzaligheid te brengen, maar velen hebben de weg om daar te komen nog niet begrepen, hebben nog niet begrepen dat het ware aangename leven Mijn ware liefde en haar wijsheid is. Toch, welke andere wegen mensen in hun vrijheid ook kiezen te gaan, steeds zullen zij ontdekken dat die hen niet tot het meest aangename leven en tot rust en vrede brengen. Langs allerlei omwegen zullen mensen uiteindelijk gaan zoeken naar de ware weg en uitkomen bij Mij, hun Schepper, God in Jezus Christus in hun hart.

Welke wegen mensen ook kiezen, Ik ga die altijd met hen mee, ongemerkt voor velen, opgemerkt door weinigen. Want de een zal eerder begrijpen dan de ander Wie Ik Ben en dat hij zijn leven van Mij uit liefde gekregen heeft. Maar iedereen zal op de juiste tijd en de juiste wijze Mij, Mijn ware weg, Mijn liefde en haar wijsheid vinden en beseffen dat alleen Mijn liefde en haar wijsheid hem de eeuwige gelukzaligheid kan geven en geeft. Ieders leven heeft de eeuwige waarde van waarheid, van liefde en van wijsheid uit liefde, alleen beseft nog niet iedereen dat, heeft nog niet iedereen dat begrepen en aangenomen. Maar de tijd komt dat meer mensen via al hun omwegen op Mijn enige ware weg komen. Een smalle weg, een eenvoudige weg, een deemoedige weg, waarop mensen het ware geluk in ware liefde en haar wijsheid vinden. Dan zijn alle andere wegen verdwenen en is er alleen nog Mijn liefde en Mijn wijsheid, de ware gelukzaligheid voor alle mensen.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, maar Hij kent al onze wegen,
Hij kent ons allemaal bij naam.