Zondag
25 september 2022


Hemels Brood is ook
in boekjes te krijgen

Hemels Brood 7863

Zie, Ik kan ernstig zijn, of vriendelijk en alles daartussenin. Ik kan spreken of zwijgen, helpen of afwachten, Ik kan je zus, je broer, je vader, je moeder, je buur zijn, ernstig of vriendelijk, maar nooit ben Ik boos. Want Ik ben ware liefde en boosheid is geen liefde. Zo is er veel meer wat jullie mensen zijn en geen ware liefde is, en onder veel mensen leeft het idee dat Ik boos ben, dat nare dingen gebeuren omdat Ik boos zou zijn, of ontstemd over wat mensen op aarde liegend en bedriegend doen.

Maar juist is dat Mijn liefde, die gebeuren laat wat voortkomt uit het doen en laten van mensen zonder liefde, en nooit is het boosheid. Boosheid is van de mens en daaruit komt narigheid voort, die Ik laat gebeuren uit liefde voor de mens, zodat iedereen die zich niet naar liefde gedraagt gaat inzien dat zijn doen en laten hem nergens werkelijk brengt, dat het misschien lijkt macht te geven en bezit, maar werkelijk leven is dat niet.

Werkelijk leven is namelijk volkomen liefde, onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig. En die liefde geeft de waarheid van zijn aan de mens, het gevoel van geluk, van tevredenheid, geeft eenvoudig blij zijn. Alle mensen die naar die liefde streven in hun doen en laten, voelen wel wat Ik bedoel, de waarheid van leven, de waarheid van zijn, en zij weten wel dat Ik alles ben in ware liefde, zonder verwijten, zonder boosheid, maar wel ernstig wanneer dat nodig is om de mens tot waarheid, tot liefde en haar wijsheid, tot het eeuwig ware leven te brengen, wat goed is, vredig en volkomen liefdevol.

Wees daarom zelf ook van tijd tot tijd ernstig voor jezelf, en wees op andere momenten vriendelijk voor jezelf. Weet uit Mij in je hart wanneer het op ernst aankomt en wanneer op vriendelijkheid, wanneer het op vasthoudendheid aankomt en wanneer op loslaten. Voel in je hart van Mij en Mijn liefde hoe met de ene mens om te gaan en hoe met de andere. Dan gaat het altijd goed in ware liefde. Wees allemaal in ware liefde gezegend.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, maar Hij kent al onze wegen,
Hij kent ons allemaal bij naam.