Vrijdag
6 december 2019

Hemels Brood 6839

Van tijd tot tijd beproef Ik de mens die in Mij gelooft. Zo’n beproeving is niet gemakkelijk om door te maken, maar is niet bedoeld om het iemand moeilijk te maken. Het is bedoeld om wat in de praktijk geleerd is, in die mens te verankeren, waardoor hij het geleerde zich eigen maakt en zijn innerlijk zicht verhelderd blijft. Niet iedereen doorstaat een beproeving meteen de eerste keer, maar iedereen die Ik beproef krijgt er meer licht en meer zicht door.

Soms heeft een beproeving niet met die mens te maken maar met medemensen. Hoe gaan mensen om met iemand die met leed te maken heeft. Niets staat op zichzelf, en er zijn veel beproevingen die ontstaan door de manier waarop andere mensen met hun leven omgaan, door de keuzen die zij maken, met hun verstand of met hun hart. Om te zien of iemand vanuit zijn hart handelt, is het nodig dat er iemand lijdt, in nood is, hulp nodig heeft. Degene die lijdt, lijdt om zijn medemensen de kans te geven te kiezen voor liefde of voor eigenliefde. Zou er niemand lijden, dan zou er geen keus zijn.

Het is niet zo dat iemand die te lijden krijgt, dat krijgt omdat hij verkeerd gehandeld zou hebben. Juist een Mij liefhebbend gelovig mens kan de plaats gegeven worden om te lijden door hetgeen medemensen nog niet naar waarheid en liefde doen. Dat kan zijn omdat zij dat nog niet kunnen, of omdat zij nog niet beseffen wat zij een ander aandoen, of omdat zij bewust voor hun eigenbelang kiezen, om macht of om geld, enzovoorts. Niemand lijdt zonder dat hij daar van Mij zegen voor krijgt, zegen in hemelse geestelijke zin.

Want er is een verderleven na het verblijf op de aarde en veel van wat tijdens het verblijf op aarde gebeurt, heeft effect op ieders verdere leven. Daarom maakt het veel verschil wat je doet of laat op aarde, wat je draagt en verdraagt, wat je verwijt of vergeeft, wat je naar eigenbelang doet of voor je medemensen, het maakt allemaal uit, en wel zodanig dat iedereen uiteindelijk tot het gelukzalig zijn van het werkelijke leven komt. Onthoud daarom dat niets van wat er op aarde gebeurt voor niets is.

Hemels Brood stukjes zijn ook in boekjes te krijgen.