Vrijdag
23 juli 2021


Hemels Brood is ook
in boekjes te krijgen

Hemels Brood 7434

Van alles wat er op aarde niet goed is, niet waar is, gelogen en verdraaid is, lopen mensen schrammen op, maar geen werkelijk ernstige schade die niet door Mijn liefde en haar wijsheid geheeld kan worden. Zonder die schrammen is niemand, omdat er onder de mensen nog geen ware volmaaktheid in hun doen en laten is. Er is wel verschil tussen de ene en de andere mens ten aanzien van waarheid, liefde en haar wijsheid, maar zowel de ene als de andere mens loopt schrammen op, hoe goed en in waarheid iemand ook handelt.

De aarde is geen Paradijs meer, niemand is dan ook op aarde in het Paradijs, in de geest van liefde kan hij innerlijke vreugde voelen uit Mij, maar het verblijf op aarde is voor niemand volledig aangenaam. Hoe het met een mens na zijn verblijf op aarde verder gaat, ligt eraan hoe hij met al het wel en wee is omgegaan. In hoeverre heeft iemand geleefd naar waarheid en liefde, helpend en zorgend voor anderen of vooral voor zichzelf en zijn eigen welzijn? Dat maakt het verschil, ook op de aarde, want wie Mij in zijn hart kent, in zijn hart contact met Mij heeft en Mijn liefde daar van tijd tot tijd voelt, voor hem en voor alle mensen, kan meer verdragen in geestelijk opzicht van alles wat ook hem schramt, dan anderen, die niet in Mij geloven en Mij niet kennen in hun hart.

Er is op aarde geen verdeling naar hoeveelheid, maar naar kracht, kracht door waarheid en liefde of kracht uit het tegenovergestelde daarvan. Zo kan de een meer ongemak en schrammen te verdragen krijgen dan een ander, en zo lijkt dat allemaal niet eerlijk verdeeld, maar geen van jullie weet vanuit welke liefde en wijsheid alles door Mij juist precies goed verdeeld is en waarom. Veel mensen gissen daarnaar, denken het te weten, maar de waarheid kennen zij niet, omdat Ik alleen alles ken en weet, omdat Ik alleen alles ben, in waarheid, liefde en haar wijsheid. Daarom, vors niet naar het waarom, het hoe en wat, laat het allemaal in Mijn Hand, in het volkomen vertrouwen op Mij en Mijn ware liefde, want het zal allemaal voor iedereen goedkomen, hemels goed.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, maar Hij kent al onze wegen,
Hij kent ons allemaal bij naam.