Dinsdag
25 februari 2020

Hemels Brood 6920

Wie zich steeds in zijn hart naar Mij toekeert, weet ook steeds wat waar en goed is en kan daarnaar handelen. Juist omdat iemand met goede bedoelingen bij Mij in zijn hart komt, weet hij wat goed is en zonder twijfel zal hij daarnaar handelen. Maar hoe hij dan zou willen handelen, is niet altijd hoe anderen willen handelen. Hoe hij ook uitlegt dat zijn handelwijze de juiste is, er zal niet naar hem geluisterd worden, want er is door die anderen niet naar Mij geluisterd, er is bij hen alleen het eigen denken en eigen willen. Zij zijn evengoed vrij om niet te luisteren.

Wees niet teleurgesteld als mensen niet naar je luisteren, al weet je van Mij in je hart wat het beste is, wat de waarheid is, wat mogelijk is, anderen luisteren vooral naar zichzelf, niet naar jou, niet naar Mij. Het is nederigheid om je daar bij neer te leggen, wanneer je geprobeerd hebt uit te leggen wat goed en waar is, maar geen respons hebt gekregen. Dat is zeker niet altijd gemakkelijk, want mensen gaan denken dat jij altijd gelijk wilt hebben, dat jij niet kunt samenwerken, dat jij de baas wilt zijn, enzovoorts. Maar zo is het niet, je wilt alleen doen wat goed en waar is voor allemaal, en je weet van Mij in je hart wat het beste is.

Alleen, zij weten dat niet en het is de bedoeling dat zij in vrijheid gaan ontdekken Wie Ik Ben en welke rijkdom Ik te bieden heb. En zolang mensen daar nog niet aan toe zijn, zullen zij jou in een verkeerd daglicht zetten. Je doet er het beste aan dat in Mijn Hand te leggen, want Ik zie wanneer de tijd rijp is, Ik zie wanneer Ik iemand een besef kan ingeven zonder zijn vrijheid te belemmeren. In je hart kun je van Mij altijd de steun krijgen die nodig is om te verdragen dat je niet gezien wordt zoals je bent, begaan, vol van Mijn liefde, het goede nastrevend.

De tijd komt waarop gezien wordt wat goed is, waarop mensen meer en meer ook in hun hart bij Mij komen en naar Mij gaan luisteren, en dan komt er meer en meer eenheid met elkaar en met Mij. Weet dat Ik niet werkeloos toezie, maar altijd wacht op het juiste moment. Doe jij dat ook, dan weet je van Mij in je hart het toch goed te doen.

Hemels Brood stukjes zijn ook in boekjes te krijgen.