Dat is de grootste zegening: Liefde voor God in je hart voelen