Hemels Brood

Hemels Brood

is er ook in boekjes!

Hemels Brood Boekjes
zijn gratis te bestellen

bij de stichting

“Levend Hart”

www.levendhart.nl

Algemene Informatie over “Hemels Brood” 

Van kind af aan heb ik in mijn hart beseft: wij zijn niet zomaar tot leven gekomen, wij zijn het leven van onze Schepper. Wij leven van onszelf bewust en Hij leeft in ons hart. In ons hart kunnen wij Hem ontmoeten en met Hem van gedachten wisselen. Mij heeft dat heel veel gegeven. Elke morgen ga ik in mijn hart naar Hem en elke morgen schrijf ik op wat Hij mij in mijn hart laat weten. Ik voel daar Zijn enorme liefde voor alle mensen in. Voor mij heeft dat een waarde die ik graag met mijn medemensen deel. Want voor mij is het Zijn liefde waardoor wij leven, zo herken ik dat in mijn hart. Ik gun het iedereen om in zijn hart ook die liefde van Hem te ervaren. Misschien herken je, na het lezen van de stukjes, wel wat ik bedoel. Dat hoop ik.

Op 3 oktober 2001 is de stichting “Levend Hart” opgericht. Meer informatie over de stichting “Levend Hart” is te vinden op de site www.levendhart.nl

Meestal zetten wij elke dag het nieuwe stukje Hemels Brood zowel op deze site bij “Hemels Brood Vandaag”, als op de site www.levendhart.nl  Wat er stond verhuist dan naar het tabblad “Gisteren”. Daarna wordt het op volgorde bij de andere stukjes gezet, zodat het altijd nog eens na te lezen is. Zo goed als alle stukjes die geschreven zijn, staan op deze site, gerangschikt naar volgorde, begonnen op 18 maart 2001. Van de stukjes hebben we ook boekjes gemaakt. Deze worden gratis uitgegeven door de Stichting “Levend Hart”, daar zijn de boekjes ook te bestellen. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over iets wat u op deze site leest, u bent welkom om contact met ons op te nemen, ook voor het bestellen van boekjes. Zie daarvoor het tabblad “Contact”. Wij komen graag in contact met de mensen die de stukjes lezen. We ontvangen graag uw reactie. 

Het is onze overtuiging dat onze Schepper alle mensen intens liefheeft en geen onderscheid maakt, niet naar kleur, niet naar religie, niet naar volk, niet naar mening, niet naar leeftijd, niet naar geaardheid, niet naar sekse, enz. Want Hij is volmaakt onvoorwaardelijke LIEFDE, werkelijk LEVEN!

We wensen  alle mensen Gods zegen toe en bidden dat de stukjes Hemels Brood veel mensen goed doen en hen steeds wat dichter bij onze Schepper en Zijn oneindig grote liefde brengen.