Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6798

Wanneer je ziet dat iemand oneerlijk is, weet dan dat Ik het ook zie. Wanneer je ziet dat iemand pijn gedaan wordt, weet dan dat Ik het ook zie. Wanneer je misvattingen van mensen bemerkt, weet dan dat die Mij bekend zijn. Alles wat jij ziet en bemerkt, zie en weet Ik ook.

Ik zie en weet niet alleen wat jij ziet en bemerkt, maar ook wat iedereen ziet en bemerkt en daarbij zie en weet Ik nog veel en veel meer dan dat. Want er is nog veel meer oneerlijkheid, er zijn nog veel meer misvattingen, er lijden nog veel meer mensen pijn, door wat hun medemensen doen. Er is heel veel wat door jou en je medemensen niet gezien en niet bemerkt wordt, wat verborgen is voor jullie, maar er is niets dat voor Mij verborgen is, er is niets dat Ik niet zie, ken en weet.

Vaak zie Ik de vraag in de gedachten van mensen, waarom Ik er niets aan doe. Het antwoord daarop is, dat Ik wel degelijk wat daaraan doe. Alleen is dat voor een groot deel buiten jullie gezichtsvermogen, buiten jullie besef, niet te bemerken door jullie. Wat jullie zien en bemerken is slechts een klein gedeelte, terwijl er veel meer mis is, naast alles wat goed is. Zonder het goede te beschadigen help Ik wat mis is goed te maken. Maar altijd zodanig dat de vrijheid van de mens niet belemmerd wordt, dat iedereen zelf tot zicht en besef kan komen van wat hij nog niet naar waarheid en liefde doet en zodanig dat ieder mens zich in vrijheid Mijn liefde eigen kan maken.

Je zou willen dat Ik in één keer alle kwaad en narigheid zou wegnemen. Maar daarmee zou Ik ook in één keer alle vrijheid, alle persoonlijke eigenheid van mensen wegnemen en niemand zou de mogelijkheid nog hebben om Mij Persoonlijk te ontmoeten en in alle vrijheid Mijn liefde voor hem te voelen, te beleven, zelf persoonlijk te zijn en de gelukzaligheid daarvan te ervaren tot in de eeuwigheid. De gelukzaligheid die jullie nog nooit ervaren hebben zoals die ten diepste is, en Ik weet dat wie die gelukzaligheid eenmaal ervaren heeft, nooit meer anders wil.

Daarom geef Ik jullie uit liefde de mogelijkheid om die gelukzaligheid van werkelijk leven te bereiken, ook al gaat dat met pijn en moeite gepaard. Maar dat is voor iedereen snel voorbij wanneer de gelukzaligheid van werkelijk leven, van het Goddelijk zijn, bereikt is. En juist zal iedereen dat bereiken door Mij. Gedenk dat.

Hemels Brood 6796

Veel mensen hebben in hun jonge jaren een belofte afgelegd aan de kerk over hun geloof in Mij. Vervolgens zijn zij erachter gekomen dat hen allerlei regels, gebruiken en rituelen voorgehouden zijn, die niet naar de werkelijkheid van Mijn Woord zijn, die de kerkleiders dienden, maar verder niemand.

Deze mensen voelen zich bedrogen en zij hebben de kerk en hun beloften verlaten, alsof Ik hen bedrogen heb. Er zijn ook veel mensen die door de dwangmatigheid van de kerkleiders en door hun dreigementen als niet aan de regels van de kerk als Gods vervanger op aarde werd voldaan, waarbij hel en verdoemenis gepreekt werd, getraumatiseerd en beschadigd zijn in hun menselijke waarde en in hun vrijheid van zijn. En wel zodanig, dat zij elke opmerking over Mij, elk geloof in Mij verafschuwen, omdat het hen herinnert aan de dreigingen en de dwangmatigheid van de kerk. Zo is er aan Mij, Mijn Woord en Mijn liefde een ernstig negatieve beleving verbonden, waar mensen niet of heel moeilijk van afkomen en waardoor veel mensen elk geloof in Mij negeren en uit hun leven bannen.

Nu is er een wereld zonder enig geloof in Mij en Mijn liefde aan het ontstaan. Een paar eeuwen heeft de kerk de mensen bij Mij gehouden, maar op een manier die de werkelijkheid van Mijn bestaan en Mijn liefde onzichtbaar maakte. En jullie zijn niet alleen tot ontdekking gekomen dat Ik de kerk niet heb aangesteld als Mijn vertegenwoordiging op aarde, maar jullie zijn ook tot de ontdekking gekomen Wie Ik werkelijk Ben, wat Mijn Woord werkelijk zegt en dat Mijn leven, Mijn liefde en haar wijsheid, de basis van jullie leven is. Dat er geen hel en verdoemenis is, dat Ik, jullie Schepper, liefde ben en liefde geef aan alle mensen.

Vanuit jullie gaat het besef van Mijn ware bestaan groeien zoals het bedoeld is, vanuit jullie gaan mensen Mij in hun hart naar volle werkelijkheid vinden, vanuit jullie hart zal Mijn liefde stralen naar alle mensen, en zo zal alle haat, alle miskenning, elke misvatting oplossen in de waarheid, in Mijn liefde en haar wijsheid. Heb nog een weinig geduld, de tijd is nog niet aangebroken, de opening van het hart moet bij veel mensen nog komen. Maar Ik zeg jullie, het zal komen, het zal gebeuren dat Mijn ware liefde in ieder mens, in ieder mensenhart ontwaakt!

Hemels Brood 6794

De mens op aarde heeft geen idee van wat hem allemaal ontgaat. Er gebeurt zoveel in en om hem heen wat hem ontgaat, terwijl hij denkt veel te zien en te weten. In werkelijkheid ontgaat hem heel veel, is er heel veel waar hij helemaal geen weet van heeft maar wat wel gebeurt, er is, verandert, enzovoorts.

Mij ontgaat niets, helemaal niets. Ik weet van elke plant, elk gewas, elk dier, elk mens, hoe het ermee gesteld is. Ik weet van elke cel, van alles, van elke groei, van elke afname van groei, van alles precies de staat, tot in het allerkleinste deel van wat er op de aarde allemaal is en van wat er tot in de oneindigheid allemaal omheen is. Ik weet, ken, zie alles, Ik Ben Alles. De mens daarentegen kent nog zichzelf niet. Hij denkt zichzelf te kennen, hij wil zichzelf kennen, hij doet alsof hij zichzelf kent en hij verbergt zoveel mogelijk wat hij niet weet, niet kent, niet ziet, want het maakt hem onzeker, en dat geeft hem een gevoel van zwakte, terwijl de mens wil heersen, niet zwak zijn, maar heersen.

Daarom ontwikkelt de mens van alles om het gebrekkige zicht op zijn werkelijke leven te verbergen, in wetenschappelijk opzicht toont hij wat hij allemaal wel niet kan, kunstmatige intelligentie neemt inmiddels een steeds groter wordende plaats in het bestaan van de mens in en neemt steeds meer werk van de mens over. Het wereldbeeld is enorm aan het veranderen en de mens doet het voorkomen dat hij het leven in zijn wetenschappelijke hand heeft, met alle het leven verlengende kunstmatig ontwikkelde hulpmiddelen. Hij kan daarmee in zijn beleving heel ver komen, zonder te beseffen dat Ik het leven Ben, niet de mens.

De mens heeft zijn leven, zijn besef te leven, te bestaan, in alle eeuwigheid uit Mij. Het is niet om Mij, maar om de mens dat hij dat gaat inzien. Voor het ware levensgeluk is het van belang dat de waarheid van zijn leven gezien, beseft gaat worden, dat de werkelijkheid van Mijn bestaan, welke ware liefde en haar wijsheid is, tot hem doordringt, want het leven van de mens is Mijn liefde en haar wijsheid van oorsprong, zijn leven ben Ik van oorsprong. Zo zal ieder mens terugkomen tot zijn oorsprong, tot Mij, zijn Schepper, zijn Enig ware leven. Omdat Ik jullie allemaal liefheb.

Hemels Brood 6792

Ik ben in ieders hart bereikbaar aanwezig, maar Ik ben niet met een telefoon even te bellen. Het is niet zo dat je even je telefoon kunt pakken, Mij aan de telefoon krijgt en je Mij je vragen kunt stellen. Ja, iedereen kan in zijn hart contact met Mij opnemen, maar dat is niet zoals je even iemand belt.

Het contact met Mij in je hart is er wel altijd, maar het besef ervan is er niet bij iedereen altijd. En dat besef is wel nodig. Zie, een weten dat Ik vrij en voor iedereen bereikbaar in het hart aanwezig ben, is nog niet het met Mij in contact zijn. Veel mensen die weten dat Ik in hun hart bereikbaar ben en dat iedereen met Mij in contact kan komen, denken op een zeker moment met Mij in contact te zijn en met Mij te spreken, maar in werkelijkheid spreken zij met zichzelf, vullen zij zelf de antwoorden in, horen zij wat zij graag willen horen, alsof het Mijn spreken is.

Wanneer iemand in zijn hart met Mij in contact wil komen, is daar een bepaalde stilte bij nodig, een nederigheid, een teruggetrokkenheid van eigen gedachten, wensen en verlangens, van invullingen en voorstellingen. Met een telefoon tik je nummers in en je krijgt iemand aan de lijn, en je spreekt met wie je maar wilt, zoals je dat wilt. Met Mij zul je eerst tot een stille verbinding moeten komen, tot een zekere zuiverheid van gedachten, je zult Mij eerst in jou moeten gaan kennen, gaan beseffen Wie Ik hoe in jou ben. Om Mij te spreken is het nodig dat je zeker weet dat je met Mij spreekt en niet met jezelf, met je eigen invullingen, je eigen wensen en verlangens.

Dat vraagt oefening en een heel oprecht willen. Eerst zul je in je hart je eerlijke oprechte wil moeten tonen, steeds weer, en dat blijven volhouden, ook als het lijkt niet te gaan lukken. Wie volhoudt, wie blijft komen en blijft vragen in zijn hart naar Mij, die zal Mij in alle waarheid en werkelijkheid te spreken krijgen en weten dat Ik het ben met Wie hij spreekt.

Hemels Brood 6790

De leeuw jaagt op zijn prooi, wanneer hij zijn prooi niet te pakken krijgt, heeft hij voor die dag niets te eten. Dat vermindert zijn krachten en daarmee verminderen zijn kansen om de volgende dag te jagen en zijn prooi wel te pakken te krijgen. Maar zo snel zal de leeuw niet zonder krachten zijn, want hij is sterker dan het missen van de prooi.

Zo is het met Satan, hij is sterker en met een groot uithoudingsvermogen toegerust. Zijn uithoudingsvermogen gaat de mens ver te boven, en dat is in het nadeel van veel mensen. Satan kan wachten tot de zwakte van de mens het grootst is en dan toeslaan. Zie, wanneer een mens iets verlangt, maar het niet kan krijgen, kan hij dat nog loslaten, maar Satan heeft dat verlangen al gezien en wakkert dat verlangen aan, terwijl er aan dat verlangen toch niet voldaan kan worden, en Satan wacht, zodat het verlangen groeit en het niet zo makkelijk meer losgelaten kan worden. Hoe langer niet in dat verlangen voorzien wordt, des te krachtiger wordt het en des te zwakker wordt die mens. Dan komt er het moment waarop aan dat verlangen voldaan kan worden, maar daarvoor moet wel betaald worden met iets dat niet met Mijn Woord, met Mijn adviezen, met wat het beste voor diegene is overeenkomt. Satan weet dan die zwakte te bespelen, zoals een leeuw toeslaat en zijn prooi uiteindelijk toch te pakken krijgt.

Lieve mensen, jullie zijn steeds voor Satan de prooi, en zijn jacht gaat verder dan de leeuw, ook is hij sterker dan een leeuw, en juist verlangens die gegroeid zijn door de jaren heen maken je een zwakker en zwakker wordende prooi, maken je blind voor wat er mis is aan het toegeven aan je verlangen. Zodra je aan dat verlangen hebt toegegeven, is er geen weg meer terug zonder moeite. Nu juist die moeite wordt door Satan beheerst, je redenaties om goed te praten wat niet goed is, worden door Satan beheerst. Vergis je niet, want Satan kan zich in ieder mens om je heen manifesteren, daarom herken je hem zo slecht. Juist het leuke van het uitgekomen verlangen is daarbij verzwakkend en dat maakt het heel moeilijk om los te komen en Mij het offer te brengen, afstand te doen van wat aan je verlangens voldoet, maar toch niet het juiste voor jou is.

Alleen een heel sterk contact met Mij en een ernstig diep luisteren naar Mij in je hart kan je helpen om los te komen van dat wat aan jouw verlangen lijkt te voldoen, maar je eigenlijk gevangen houdt in de macht van het tegenovergestelde van Mijn liefde voor jou. Dat kan alleen verbroken worden door jou, omdat je vrij bent. Maar dat wil niet zeggen dat al je keuzen naar Mijn liefde gemaakt zijn. In je hart leg Ik de waarheid, of je daarnaar luistert en handelt is in je vrijheid aan jou. Hoe moeilijk het ook mag lijken om los te laten waar je door verlangens in vast bent komen te zitten, zodra je werkelijk eerlijk en ernstig voor Mijn Wil kiest, zal Ik je helpen en zul je verwonderd zijn hoe je door Mij geholpen zult worden. Maar niet eerder dan dat jij ervoor kiest, voor Mij kiest.

Hemels Brood 6799

Hemelse Vader, ik denk nog zo in tijd en ben nog zo aan tijd gebonden. Maar bij U is geen tijd, U bent Leven.

Op aarde is tijd en zijn mensen aan tijd gebonden, aan de wisselingen van dag en nacht, aan het verloop van de jaargetijden. De mens ontleent er zijn ordening aan. Omdat hij niet afgaat op zijn innerlijk besef van leven, heeft hij tijd nodig om zijn leven te ordenen. Omdat hij zijn ordening nog niet afgestemd heeft op Mijn ordening, heb Ik de mens tijd gegeven.

Voor Mij is het altijd dag, altijd licht, is er geen tijd. Ik ben Leven, de mens leeft Mijn Leven, maar heeft in zich nog niet zijn leven uit en in Mij aangenomen, het is in de mens nog licht en donker, in tijd is dit licht en donker weergegeven. Nu probeert de mens mee te schuiven met het schuiven van het licht en het donker van de jaargetijden, terwijl zijn innerlijk levensritme zijn eigen ordening blijft volgen.

De mens wil heer en meester zijn over zijn leven en negeert daarmee zijn werkelijke leven, negeert daarmee Mij, zijn God en Schepper, negeert daarmee zijn werkelijke levensordening uit Mij, welke in werkelijkheid tijdloos is, want leven, Mijn ware Leven aan de mens gegeven, is tijdloos, is eeuwig licht, daar is geen duisternis. De duisternis is op aarde omdat de mens het licht, Mijn licht, niet aangenomen heeft zoals het hem aangeboden is.

Want zie, het kan op aarde dag en nacht zijn, met de draaiingen van de aarde om de zon en de maan, maar dat is een materiële gebeurtenis. Het ware eeuwige leven heeft geen dag en nacht, omdat het eeuwig licht is. Op aarde kunnen mensen het eeuwige licht aannemen, welke tijd het materieel gezien ook is, of de zon of de maan schijnt, of het dag of nacht is, het eeuwig ware leven kan ieder mens nu op aarde aannemen en voor hem is het dan licht, zowel overdag als ‘s nachts.

Zie, wat jullie innerlijk door je contact met Mij in je hart weten, beseffen, geleerd hebben te zien, dat weet, ken en zie je in Mijn licht, of het nu dag of nacht is, je inzichten over Mij, Mijn liefde en haar wijsheid veranderen niet, dat is het eeuwige levenslicht, zonder tijd. De volkomen waarheid van leven is in jullie allemaal, het eeuwige licht, het ware leven, ware liefde en haar wijsheid, Die Ben Ik. Ik ben in jullie het ware eeuwige licht, werkelijk leven, volmaakte liefde, eeuwig.

Hemels Brood 6797

Het oorspronkelijk volmaakt Goddelijke leven van de mens is op aarde als het ware in ontelbaar veel stukjes, deeltjes, partikeltjes, als een puzzel uit elkaar gevallen en verspreid.

Ieder mens heeft het geheel ervan compleet in zijn hart aanwezig, want het volmaakt Goddelijke Leven ben Ik en Ik ben in ieder mens aanwezig zijn leven. Ieder mens zou aan de hand van Mijn Goddelijke aanwezigheid in hem zijn oorspronkelijk Goddelijke leven met die ontelbare stukjes tot een geheel kunnen brengen, zou hij dat willen. Maar de meeste mensen hebben hun wil gezet op aardse rijkdom, aardse macht, aardse genoegens, en bekommeren zich niet om hun van oorsprong Goddelijke leven als zodanig. Evengoed blijf Ik, jullie Schepper, het Goddelijke leven, in alle mensen hun leven, zodat iedereen Mij, het volkomen Goddelijk Zijn, in zich kan vinden.

Jullie hebben Mij in je hart gevonden. En jullie zien hoeveel mensen niet geïnteresseerd zijn in Mij en hun eigen weg gaan. Jullie zien en bemerken dat veel van wat mensen doen en zeggen niet naar waarheid is, niet eerlijk is, dat mensen elkaar onaangenaam bejegenen. Jullie hebben begrepen dat Mijn ware Leven waarheid, liefde en haar wijsheid als eeuwige basis heeft, dat leven alleen leven is vanuit Mij, Mijn liefde en haar wijsheid in alle waarheid. Jullie doen je best om vanuit Mij en Mijn liefde in je hart te leven en dat uit te dragen, maar jullie zijn als het ware een roepende in de woestijn.

Toch, denk niet dat het geen nut heeft, want dat heeft het wel. Laat je niet ontmoedigen, blijf elkaar steunen in het besef dat het niet zo blijft, dat de tijd komt dat meer mensen Mij als hun leven Gever en liefdevolle Schepper, God in Jezus Christus gaan herkennen. Ik zeg dit niet voor het eerst, Ik herhaal het en zal het steeds herhalen. Juist in deze tijd, waarin het er steeds meer op lijkt dat de mens alleen verder afdwaalt, steeds meer bezig is met zijn eigen ideeën en technologieën te ontwikkelen, is het moeilijk om toch te blijven geloven dat alles helemaal goedkomt.

Blijf het geloven, blijf op Mij vertrouwen, want het zal eerst nog ernstiger worden. Er staat nog het een en ander te gebeuren voordat de omslag komt, voordat het besef ontstaat, voordat gezien wordt dat Ik, jullie Schepper, God in Jezus Christus, het ware eeuwige Leven Ben in alle mensen persoonlijk en allen tezamen. Het ware eeuwig gelukzalige Leven in en met alle mensen.

Hemels Brood 6795

Wanneer je steeds meer merkt dat om je heen de leugen regeert, kun je steeds meer gaan twijfelen aan alles en steeds minder gaan geloven in waarheid, of je wel in staat bent om waarheid van onwaarheid te onderscheiden. Want veel mensen geven niet om waarheid, gebruiken onwaarheid zoals het hen uitkomt, zonder blikken of blozen.

Vaak zodanig verweven met waarheid, dat door dat beetje waarheid de onwaarheid verborgen blijft, alsof waarheid er niet toe doet. Maar de waarheid doet er wel degelijk toe. Werkelijk leven is waarheid, al wat niet waar is, is het werkelijke leven niet en heeft gevolgen. Om die gevolgen te laten verdwijnen wordt dan weer onwaarheid gebruikt, maar bedek die gevolgen hier, en ze komen ergens anders toch boven, alleen dan ernstiger en moeilijker om te bedekken. Tot ze niet meer te bedekken zijn en een vernietigende uitwerking krijgen.

Door de eeuwen heen hebben veel mensen gebruik gemaakt van onwaarheden, om zich te verrijken, om hun welzijn te vergroten, blind voor wat het allemaal teweeg zou brengen. Zo is er in het verleden zoveel in werking gezet, dat daar nu de wrange vruchten van geplukt worden. Het is niet alleen nu, in deze tijd, dat de mens zich niet stoort aan het gebruik van verdraaiingen, van onwaarheid, dat doet de mens al eeuwenlang, maar de gevolgen worden wel meer en meer zichtbaar in deze tijd. En wat doen mensen daaraan? Elkaar beschuldigen, elkaar verwijten, terwijl de schuld verspreid ligt over alle mensen, in het verleden, in het heden en wat zal het zijn voor de toekomst?

Want nu is duidelijk aan het worden hoe het niet moet, nu kan de mens tot inzicht komen en het anders gaan aanpakken. Maar is hij bereid om daar het nodige werk voor te verzetten? Nu kan hij tot waarheid komen, nu kan hij tot inzicht komen, tot ware liefde voor elkaar en voor Mij. Ik zal jullie zeggen, aan Mijn ware liefde voor alle mensen zal het niet liggen, Mijn liefde blijft eeuwig Dezelfde voor jullie allemaal. Wie Mijn liefde aanneemt, neemt Mij aan, neemt het ware leven aan en hij zal eeuwig niet hongerig of dorstig zijn, hij zal Leven!

Hemels Brood 6793

Lieve mensen, het is de bedoeling dat jullie via jullie verblijf op aarde gelijk worden aan Mij, jullie God en Schepper, in waarheid, liefde en haar wijsheid. Dat jullie je dat in alle vrijheid eigen maken door te leren uit ondervinding. Leren uit ondervinding gaat met vallen en opstaan. Maar dat doe je niet alleen, dat staat altijd met Mij in verbinding en al ben Ik niet direct zichtbaar, zoals jullie elkaar materieel kunnen zien, toch ben Ik steeds bij jullie allemaal aanwezig.

Hoewel de basis van jullie leren uit ondervinding totaal gelegd is in Mijn waarheid, Mijn ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, eeuwig onveranderlijke liefde en haar wijsheid, kan lering uit ondervinding onprettige momenten en situaties geven die per mens en hetgeen te leren is, verschillen. Een richtlijn daarbij is Mijn wet die Ik aan de mens gegeven heb, geschreven en zichtbaar gemaakt in de natuur voor wie er op de juiste manier naar kijkt. Daarbij is er verschil van zicht tussen mensen die in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid geloven en van tijd tot tijd in hun hart bij Mij komen, en degenen die niet in Mij geloven.

Dat wil niet zeggen dat het verblijf op aarde gemakkelijker is voor hen die in Mij en Mijn liefde geloven en zoveel zij kunnen naar Mijn liefde leven, want wat er op aarde gebeurt, treft iedereen. Maar Ik zie bij veel van jullie die in Mij geloven en ernaar streven om in alles naar Mijn liefde en haar wijsheid vanuit Mij in hun hart te leven, een soort van dwangmatigheid om in alles aan Mijn liefde te voldoen. Die dwangmatigheid belemmert jullie in je geestelijke groei meer dan dat het jullie vooruitbrengt. Want meer en meer wordt het dan een verstandelijk controleren van jezelf, of je je wel in alle waarheid naar Mijn liefde en haar wijsheid gedraagt of gedragen hebt. Maar zo is het niet bedoeld. Jullie zijn vrij en het is bedoeld om in die vrijheid te leren.

Wie Mij in zijn hart gevonden heeft, is al een heel eind op weg om tot Mijn beeld en gelijkenis te komen. Dwang en verstandelijke controle op je doen en laten helpt je daarbij niet. Alles wat er op de aarde gebeurt, heeft goede en slechte gevolgen, onaangename gevolgen voor iedereen, laat je daardoor niet van de wijs brengen. Voor alles is gezorgd en alles zal te Mijner tijd goedkomen. Het is genoeg dat je bij Mij komt in je hart, dat je zoveel mogelijk naar Mij luistert en zoveel mogelijk naar Mijn liefde handelt. Je mag in alle vrijheid leren, neem dat van Mij aan!

Hemels Brood 6791

Onder de mensen verspreid heb Ik jullie als kleine lichtjes geplaatst, om wat Ik in je hart aan liefde geef, uit te stralen naar de mensen om je heen. Zodat het nergens helemaal duister is.

Er zijn door de eeuwen heen tijden van duisternis geweest, maar in deze tijd is het duister dieper geworteld, daarom is het licht uit jullie hart nu des te belangrijker en is jullie werk uit Mij in je hart ook zo nodig, ook al lijkt het nauwelijks op te vallen in de duisternis die er nu is. Geef de moed niet op, houd je licht niet voor jezelf, laat je tijd niet in beslag nemen door allerlei bezigheden die nodig lijken, want Ik voorzie jullie van al het nodige, vertrouw daarop. Ik versterk in jullie Mijn licht, zodat het krachtiger wordt en verder uitstraalt. Maar er zullen mensen zijn die met hun handen hun ogen afdekken voor jullie licht, toch komt het binnen en toch raakt het hun hart, als is het maar een heel dun straaltje licht.

In de wereld zijn jullie geplaatst, maar in de wereld is ook veel verleiding, en in jullie vrijheid heeft dat ook invloed op jullie, op jullie keuzen, en door gebeurtenissen die niet eerlijk zijn, die onaangenaam zijn, kunnen ook jullie verleid worden. Terwijl je in het goede wilt blijven word je uitgedaagd om te reageren op datgene wat niet goed is, niet aangenaam is. Het springt als het ware plots uit de duisternis in jouw licht en het schrikt je op uit de liefde die je wilt vasthouden, maar waar je als het ware uitgetrokken wordt.

Ik heb jullie geplaatst als lichtjes tussen de mensen, vooral voor die mensen die zelf nog weinig licht hebben, omdat hun hart nog niet bereid is om Mijn licht aan te nemen. Zij zijn geen slechte mensen, zij ontkennen alleen Mij en Mijn licht in hen, omdat hun wereldse verlangens nog te groot zijn om die verlangens te kunnen loslaten en hun hart voor Mij open te stellen. Juist voor hen zijn jullie verspreid geplaatst. Maar nooit zo ver uit elkaar dat jullie niet kunnen samenkomen.

Daarom, kom samen, zodat jullie elkaar vanuit Mij kunnen steunen in het werk dat nodig is om gedaan te worden en zodat het licht uit Mij in jullie kan groeien en het duister kan overschijnen, voor alle goede mensen, zodat zij in hun hart Mijn licht ook gaan ontdekken.