Gebed uit het hart:

Lieve Hemelse Vader,
vul ons hart met Uw liefde en help ons om Uw liefde
in alle opzichten voor altijd te zijn!