Hemels Brood 2481 t/m 2511

Hemels Brood 2481

Ernst is één van de belangrijke deugden voor de mens. Andere deugden zijn b.v. geduld, wil, vergeving, barmhartigheid, waarheid, liefde. Ernst is een belangrijke, want maakt de mens geen ernst met ware liefde, waar zou de liefde dan zijn? Hoewel het voor de meesten van jullie moeilijk is om in deze wereld, waar zoveel afdwaling van liefde is, naar volkomen liefde te handelen in alles en Ik vaker zeg, het streven op zich is Mij al heel veel waard, blijft het doel toch de volkomen liefde voor iedereen. En dit doel moet ook wel door iedereen ernst genomen worden. Zonder dwang wil Ik wel zeggen, dat ernst genomen moet worden met het handelen naar liefde, om uiteindelijk het doel te kunnen bereiken!

De ernst zit hem dan ook in het streven. Daarom, houdt in alle ernst vast aan het streven naar een totaal handelen naar volkomen liefde. Dat je, ondanks Mijn barmhartigheid, Mijn overgrote liefde, weet dat het Mij ernst is met jullie mensen, dat het ernst is met alles wat Ik jullie aanraad. Want, al is Mijn liefde nog zo groot en oneindig voor jullie allen, juist dat maakt ook dat Ik jullie allen zelf die ware liefde in oneindigheid wil laten zijn, dat jullie zijn in volkomen liefde Mijn Zijn is en de totale gelukzaligheid jullie deel is.

Zeg daarom niet, alles op zijn tijd, het komt wel. Maak ernst met je streven in ware liefde voor altijd te komen. Ernst is geen dwang. Ernst is geen moeten. Ernst is de belangrijkste levensadviezen niet naast je neer leggen, de belangrijkste levenslessen niet verloren laten gaan, maar er iets mee te doen, nu, in dit aardse leven, waar je misschien logger vooruit komt door de materie naar het lijkt, maar in het geestelijke hiernamaals juist een enorme vooruitgang boekt, met alle liefde die je hier in vrijheid, zonder eigenbelang, leert te geven.

Hemels Brood 2482

Het gaat in de wereld alleen om liefde, ware liefde. Het lijkt zo simpel en toch gebeurt er zoveel juist zonder liefde. Als iedereen maar in liefde voor de ander bleef, dan zou een wonderbaarlijke levensvorm zich ontwikkelen onder de mensen. Een vorm van geluk en blijdschap, vol van vreugde. En steeds, zo hier en daar, probeert zich deze levensvreugde te ontwikkelen uit mensen die naar ware liefde streven. Het lijkt niet vooruit te komen, door zoveel niet-liefde, lijkt het steeds onbegonnen werk.

Luister naar Mij, want ware liefde is nooit onbegonnen werk. Ook al is er nog zoveel afdwaling van liefde, alle liefde die jij geeft is vol van geluk, vol van blijdschap, vol van vreugde, ook al is er nog zoveel afdwaling om je heen. Liefde is altijd geluk, is altijd blijdschap en vreugde. Blijf daarom altijd toch zoveel mogelijk vasthouden aan ware onbaatzuchtige liefde, laat je niet ontmoedigen door alle afdwaling van liefde om je heen. Want ook al heeft zich die wonderbaarlijke levensvorm nog niet onder jullie mensen ontwikkeld, door de nog vele afdwalingen van liefde, het kan zich wel in jou ontwikkelen.

Want wie in zich tot volkomen liefde komt, ontwikkelt in zichzelf die wonderbaarlijke levensvorm vol van geluk, vol van blijdschap, vol van levensvreugde. Met die wonderbaarlijke levensvorm sta je met alle anderen, die ook naar ware liefde leven, in contact en samen zijn jullie één in Mij, met Mij. Zo ontwikkelt zich wel zeker die bijzondere levensvorm op aarde, die zal overwinnen op al het tegenovergestelde, dat zeg Ik je heel zeker.

Hemels Brood 2483

Langs alle wegen gaat Mijn naam, die is: Wonderbare Raadsman, eeuwige Vader, Vredevorst. Je kunt geen weg gaan zonder dat je Mij er ook aantreft. Soms naast je, maar ook wel tegenover je. Naast je, als je in liefde gaat, tegenover je, als je de liefde hebt losgelaten. Niet om je tegen te houden, niet om het je ongemakkelijk te maken, maar om je het inzicht te geven van de werkelijke diepe betekenis die je keuzen op die weg bewerkstelligen. Zodat je in jezelf nog eens kunt overwegen of dat je keuze wel echt zou moeten zijn. Zodat je, waar je afwijkt van ware liefde, zelf kunt besluiten niet op die weg verder te gaan, maar een andere te nemen, waar je wel kunt vasthouden aan ware liefde.

Als je besluit om dat te doen, maar je vindt het moeilijk, dan kan Ik je helpen je de nodige kracht en bemoediging geven, als je Mij toelaat. En ga je dan uit eigen keus die andere weg met ware liefde, dan ben Ik er op die weg ook weer, maar dan naast je. Zo mag jij altijd je eigen weg kiezen, het is juist ook de bedoeling dat je je eigen keuzes maakt en zelf je weg kiest. Ik ben dan op elke weg aanwezig, zodat je ook steeds weet, ja dit is een weg van liefde of nee, deze weg wijkt af van liefde. En steeds kun je dan zelf kiezen of je verder gaat of toch liever een andere weg neemt.

En welke andere weg je dan kiest, ook daar ben Ik weer aanwezig, je hele leven. Zo ben Ik bij alle mensen op hun wegen aanwezig, soms naast en soms tegenover de mens. Velen zullen Mij niet bemerken in hun werelds gerichte denken. Maar jij, die Mij aangenomen hebt in je hart, die Mij zoekt in liefde en waarheid, jij weet dat Ik er Ben en jij zult Mij dan ook bemerken.

Soms tegenover je, maar meestal naast je!

Hemels Brood 2484

Sommige mensen hebben een moeilijkere weg om te gaan dan anderen. Niet omdat zij die moeilijke weg precies zo zelf hebben gekozen. Maar omdat zij er de kracht, het vermogen, de nodige talenten en moed voor hebben gekregen. Want in deze wereld zijn mensen nodig, die mede de gevolgen van de niet-liefde dragen, zonder dat zij er nog meer niet-liefde aan toevoegen. Er zijn mensen nodig, die het leed aan kunnen wat zich over de wereld verspreidt door zoveel afdwaling van liefde, zonder zelf af te dwalen van liefde.

Want juist die mensen, die zelf in liefde blijven, terwijl veel kwaad en onaangenaams hen overkomt, keren de afdwalingen van liefde, zodat de gevolgen niet verder doorwerken in het kwaad maar ten goede gekeerd worden, zodat er lering en bijsturing tot ware liefde uit voortkomt. Zo is er veel leed dat opgevangen wordt door mensen en omgezet wordt in liefde, door hun geduld, door hun verdraagzaamheid, door hun berusting, door hun liefde. Onder hen zijn er, die hun leed niet begrijpen en er niet zo geduldig onder zijn. Maar zij dragen toch ook bij aan de grote omwenteling van de gevolgen door afdwaling van liefde. En al beseffen zij het niet allen, hun draagkracht is groot en hun dragen van groot belang voor het wereld heil.

Dus denk niet als iemand veel ziekte, veel leed, te verdragen krijgt, het is zijn lot of, hij zal het wel geleerd moeten krijgen of, hij zal wel niet genoeg in liefde blijven, teveel afdwaling hebben. Nee, zo is het niet. Ondersteun die mens, want onder Mijn leiding doet hij groot werk voor alle mensen!

Hemels Brood 2485

Wat is ware trouw? Elke afdwaling van liefde is afdwaling van trouw. Trouw aan Mij maar ook trouw aan jezelf, aan je wezenlijke zijn. En dat kun je voelen in jezelf, daar voel je je niet rustig bij want je wezenlijkheid is trouw aan Mij, trouw aan ware liefde. Wie sterk ernaar streeft het goede te leven, naar ware liefde te leven, die voelt duidelijker in zichzelf een zekere onrust wanneer zijn handelen afwijkt, op die momenten dat het zo redelijk lijkt, maar niet is. Maar degenen die het niet belangrijk vinden, hebben hun innerlijke signalen verstopt en voelen die onrust in zich niet als een signaal voor hun van liefde afwijkende handelen.

De onrust is er wel, maar bij hen wordt het ervaren als ongenoegen omdat hen iets aangedaan is en zo zien zij hun eigen afwijkende handelen niet maar betrekken al hun onrust op het afwijkende handelen van anderen. Omdat er bij anderen ook veel afdwaling van ware liefde is en dat kan iedereen vaak ook wel zien, wordt de vinger steeds naar die ander uitgestoken, die heeft het altijd gedaan.

De mens doet het met elkaar, het goede of het verkeerde. De mens doet het met elkaar, de afdwalingen van liefde en ware liefde. En zo golft het onder de mensheid. Maar er zal geen verbetering komen als iedereen naar elkaar wijst en roept, jij doet het verkeerd. Het begint altijd met naar jezelf te kijken: waar ben ik van liefde afgedwaald of: dwaal ik nu af van liefde? Wie zo oprecht in zichzelf kijkt en zoekt en Mij vraagt, die toon Ik zijn afdwaling en zijn ware liefde en hij die oprecht wil, die help Ik zijn gedrag meer tot ware liefde te brengen.

Wil je meer liefde in de wereld, begin bij jezelf en blijft zoveel mogelijk bij jezelf en liefde groeit in je en om je heen!

Hemels Brood 2486

Graag zou Ik jullie allen Mijn ware hemel vol gelukzaligheid tonen. Maar het zou jullie geen goed doen. Want je zou er heen willen, terwijl je nog niet hemels leeft. Er is ook pas een ware hemel als hemels geleefd wordt. Hemels leven is in alles naar onvoorwaardelijke liefde en wijsheid leven, uit eigen vrije keus, ongedwongen. Dus Ik zou je dan iets laten zien wat voor de mens nog niet bereikbaar is, nog bereikt kan worden maar nog niet bereikt is, zoals nodig is.

Want de hemel maken jullie zelf, maak je zelf. Het is je wijze van leven waaruit hemel voortkomt en pas als die wijze van leven geheel naar ware liefde is, zonder enig eigenbelang, zonder enige dwang, ontstaat voor jou vanzelf de hemel en kom je in de hemel waar je dan alle andere mensen ontmoet die net als jij door hun liefdevolle handelen de hemel hebben bereikt. Want je vormt je eigen hemel, die dan ook de gezamenlijke hemel is, waar allen tezamen komen. Zo is de hemel geen specifieke plaats en toch kom je er tezamen, vol van vreugde, blijdschap, geluk!

Maar eerst moet liefde nog groeien, zoveel mogelijk vorm krijgen in je leven. Eerst is het nodig dat Ik nog in jou groei, zodat jij meer en meer Mij wordt, Mijn ware liefde wordt. Jij niet alleen, maar ook allen om je heen. Alle volkeren over de hele aarde is het gegeven tot hemels leven te komen, maar ook is hen allen de vrijheid gegeven, zelfstandig te kiezen. Je kunt niet de keuzes voor anderen maken, hun leven niet hemels vormen, je kunt wel je eigen keuzes maken. Maak je die naar ware liefde, dan help je mee aan de hemelse eenwording, voor nu en voor altijd!

Hemels Brood 2487

Maak je eigen keuze. Maar maak ze liever niet zonder eerst in je hart met Mij overlegd te hebben. Voel dan in je hart wat je het beste lijkt en maak dan je eigen keus. Je bent vrij en het is ook de bedoeling dat je vrij je eigen keuzes maakt in je leven. Maar uit die eigen keuzes komt een weg voort. Hoe je keuzes ook zijn, die weg ligt altijd in Mijn Hand. Kies je deze weg te gaan of een andere, dan past Mijn Hand zich aan jouw keuze aan. Wil je een weg gaan van ware liefde en vooral ook uit Mijn ware liefde, kom dan in je hart en luister naar Mijn advies. En dan nog blijf je vrij. Want alleen de in vrijheid gekozen liefde voor anderen, zonder enig eigenbelang heeft de ware levenskracht in zich, die ware wonderen teweegbrengt.

Alleen de vrij gekozen ware liefde komt overeen met Mijn Hand die eeuwig alle leven leidt. In die vrije keus van liefde geef je je over aan Mijn leidende Hand van liefde en ontwikkelen zich de ware levenswonderen, de ware gelukzaligheid. Ieder zijn, ieder mens, heeft zijn eigen persoonlijkheid, met talenten en vermogens, met sterkten en zwakten. In vrijheid uit die wezenlijkheid gekozen, komen alle wegen voort en al die wegen liggen in Mijn Hand.

Al die wegen leiden naar Eén Ware Liefde. Het zijn heel veel wegen, van heel veel mensen, door heel veel verschillende keuzes en toch, welke weg je ook gaat, je komt bij Mij uit!

Hemels Brood 2488

Als je het fout doet in de ogen van de mensen, wil dat nog niet zeggen dat je het ook fout doet in Mijn ogen. Als mensen met je manier van handelen niet tevreden zijn, wil dat nog niet zeggen dat Ik niet tevreden ben. Bij mensen speelt nog altijd, in elk geval voor een deel, eigenbelang, eigen invulling, aangeleerd gedrag, vooroordeel en een beperkt zicht op het ware innerlijke besef van zichzelf en de ander. Bij Mij is geen eigenbelang, geen aangeleerd gedrag, geen vooroordeel en Ik heb een volkomen zicht op ieders hart, ieders motivatie, ieders denken. Daarom kan het zo zijn dat je gedrag door mensen wordt afgekeurd, maar door Mij juist gedragen wordt.

De menselijke gedachtegang en interpretaties van wat goed en vol van liefde en zachtmoedigheid is of zou moeten zijn, komt niet altijd overeen met de werkelijkheid van de gegeven situatie. Daarom, stel je handelen niet af vooral gericht op wat mensen zeggen, maar stem je hart, je handelen af op Mijn advies in jou zelf. Oefen je er in, je hart steeds opnieuw met Mij in verbinding te stellen. Oefen je er in, vanuit je hart steeds op Mij te vertrouwen en naar Mijn adviezen in je hart te handelen. Gedreven door Mijn ware liefde is je handelen altijd goed.

Dat wil niet zeggen dat je niet moet luisteren naar hetgeen mensen om je heen tegen je zeggen. Want een zelfbeschouwing van tijd tot tijd is heel nodig. Neem daarin mee wat mensen zeggen en leg het in je hart aan Mij voor. Als het in je hart door Mij niet bevestigd wordt en het in je gevoel, in alle oprechtheid, niet op zijn plaats valt, terwijl je eerlijk kijkt naar jezelf en in je hart eerlijk en oprecht maar Mij luistert, dan mag je het loslaten en zien als iets wat met die mens te maken heeft en voor jou van geen betekenis is. Maar voel je in je hart van Mij dat hetgeen gezegd wordt grond heeft en dat zal Ik je dan duidelijk laten weten, neem het dan ernstig en werk eraan je handelen meer naar ware liefde om te zetten.

Laat je hart in oprecht contact met Mij je raadgever zijn en niet de mensen om je heen, al bedoelen ze het nog zo goed met je. Want in allerlei opzichten is een zachtmoedigheid voor bepaalde situaties eerder een slechte dan een goede stimulans. En juist dat wordt door de te zachtmoedige mens niet gezien. Laat daarom je hart in oprechte verbinding met Mij je raadgever zijn en niemand anders.

Hemels Brood 2489

Er is zoveel te zeggen, maar of de mens het wil aanhoren is de vraag. Over elke zandkorrel op aarde is wel iets te zeggen, maar dat zou de mens toch zeker gaan vervelen. Niet omdat het allemaal hetzelfde zou zijn, maar omdat het met de wereldse instelling van de mens geen raakvlakken heeft die hij kan zien en waar hij voor zijn goed iets aan denkt te hebben.

De doorsnee mens wil liever iets horen over zijn aards bestaan, hoe hij rijk kan worden, zijn situatie meer glans kan geven, zijn macht kan vergroten. Of hoe hij met allerlei moeilijke situaties kan omgaan, zodat het voor hem weer aangenaam wordt. Over waar leven, over hemelse zaken, over ware liefde hoeft hij niet echt iets te horen. Daar gaat zijn interesse niet naar uit. Er is maar een kleine groep mensen die daar wel in geïnteresseerd is. Die wel graag meer wil weten van het ware leven, van ware liefde, van hemelse zaken. Die wel naar Mij vragen. Voor hen is alles wat Ik te zeggen heb en dat is zoveel mogelijk uitleg over waar leven, ware liefde, hemelse aangelegenheden.

Zodat zij weten hoe te handelen en tot waar leven te komen. Zodat zij weten hoe in moeilijke situaties te handelen, niet voor hun eigen welzijn, maar voor aller welzijn. Zodat zij gesteund worden in hun aardse leven met alles wat zij op hun weg op aarde tegenkomen en geen ware liefde is. Zodat zij Mijn ware liefde leren kennen en beseffen dat Ik alleen ware liefde Ben en geef aan alle mensen, arm of rijk, goed of niet goed, zonder voorwaarden.

Wie wil die luistert en zal alles wat Ik zeg kunnen verstaan.

Hemels Brood 2490

Ik ben in ieder mens, zodat ieder mens aan Mij gelijk kan zijn. Maar het is aan de mens om Mij in zichzelf te vinden en om zichzelf gelijk aan Mij af te stemmen in al zijn doen en laten. Om de mens te helpen zijn er geschriften over Mij die aangeven wie Ik Ben, wie de mens is, wat het ware leven is, wat de dood is, enz. Met deze geschriften kan de mens de waarheid in zichzelf vinden, de waarheid van leven, de waarheid van liefde en de waarheid van bestaan, Mijn bestaan en zijn bestaan en hoe zijn bestaan uit Mijn bestaan voortkomt.

Niet de geschriften zijn belangrijk om naar te leven, maar hetgeen de mens in zich vindt aan waar leven, ware liefde, is belangrijk om naar te leven. Hetgeen voor de mens opgeschreven is, is slechts een hint naar de volle waarheid van leven in hemzelf, is als een geheugensteuntje, om de mens eraan te herinneren wat diep in hem verborgen ligt en door hem ten volle ontdekt moet worden. Alle geschriften zijn slechts een hint en veel daarvan is in de verdraaiingen die de mensen hebben aangebracht steeds moeilijker zichtbaar geworden. Maar Ik laat niets werkelijk verloren gaan, zodat toch steeds opnieuw mensen opstaan die schrijven en in deze nieuwe geschriften staan toch ook dan weer de juiste hints om de mens wakker te schudden uit zijn wereldse apathie voor waar leven, ware liefde.

Deze hints worden dan toch door mensen in hun hart herkend, omdat Ik in ieder mens aanwezig Ben en daarmee is ieder mens in staat te herkennen wat waar leven, ware liefde is. Het blijft alleen de vrije keus van ieder om ernaar te handelen en aan Mij ook zelf helemaal gelijk te worden.

Hemels Brood 2491

De deur staat altijd open, de deur naar Mijn hemelen staat altijd open voor al diegenen die het ernstig menen en in alles tot ware liefde willen komen. Het is altijd mogelijk om met Mij in contact te komen en met Mij te spreken in je hart, rechtstreeks met Mij. Contact met Mij hoeft niet via iemand anders, via een zogenaamde heilige, via een zogenaamde plaatsvervanger, via een mens in een bepaald aanzien. Ieder mens is uitgenodigd om in zijn hart rechtstreeks met Mij te spreken, al zijn vragen, zorgen, vreugde, wat ook, aan Mij voor te leggen en van Mij te horen, in zijn hart.

Ja, ook jij, die jezelf misschien te min vindt, of teveel afdwaling vindt hebben, ook jij bent welkom! Ook jij die denkt dat Ik te hoog en te groots, te heilig ben om Mij met jou persoonlijk in verbinding te stellen. Ik heb je lief en in die liefde wil Ik graag contact met jou, wil Ik je graag laten weten hoeveel Ik van jou houd. In die liefde wil Ik je graag helpen en je adviseren wat het beste te doen en te laten, zodat het je goed gaat, zodat je je gesteund weet, geholpen weet, gedragen weet.

Ik wil graag dicht bij je zijn en dat ben Ik dan ook. Ik sta naast je, terwijl je denkt dat Ik ver weg ben. Ik Ben in je, terwijl jij denkt alleen te zijn. Aanvaard Mij dicht bij je, aanvaard Mij in je en weet dat je altijd zelf persoonlijk welkom bent om contact met Mij op te nemen in je hart, in ware liefde zul je Mij daar vinden en met Mij kunnen spreken, over alles wat je maar wilt.

Hemels Brood 2492

Het geheim van leven ligt in de mens zelf verborgen. Dat geheim is alleen toegankelijk voor de mens zelf. De onthulling van het geheim ligt in waarheid, eerlijkheid, oprechtheid, zuiverheid, geduld, maar ook in vergeving, verdraagzaamheid, barmhartigheid, liefde. Door niets anders wordt het geheim onthuld als door al dat. Terwijl al het tegenovergestelde, onwaarheid, leugen, bedrog, onoprechtheid, ongeduld, als ook gebrek aan verdraagzaamheid, gebrek aan vergeving, gebrek aan barmhartigheid, gebrek aan liefde, het geheim verder verborgen houdt. Ook dwang helpt niet om het geheim in je zelf te onthullen en te leren kennen. Want de toegang tot het geheim kan alleen in volle vrijheid van keus verkregen worden.

Het ware levensgeheim is in jou aanwezig en wil door jou ontdekt worden, wil in jou tot waarheid gebracht worden. Dat is een innerlijke prikkel bij alle mensen. Want het ware leven wil geleefd worden, ondanks alle weerstand, al het tegenovergestelde van liefde. De drang naar vrijheid is de drang naar vrij leven, naar het innerlijke levensgeheim wat geopenbaard wil worden, wat naar buiten gelaten wil worden, wat zijn kracht wil geven. In de verborgenheid roert het zich en gaat de strijd aan met alle tegenstellingen die ontdekking beletten. Dat kan vooral tot uiting komen in lichamelijke klachten. Het geheim wil ontdekt worden, maar alle afdwaling, al het tegenovergestelde van toegang tot het geheim, drijven het verder in de verborgenheid.

Je hebt het ware levensgeheim in jezelf en het wil door jou ontdekt worden, het wil geen geheim meer zijn, maar tot de volle openheid komen, tot uiting komen, begrepen en gezien worden in het volle licht van waarheid, barmhartigheid, liefde. Bij jou en bij alle mensen.

Want dat grote geheim is Mijn eeuwige oneindige liefde en levenskracht in jou!

Hemels Brood 2493

Elke morgen is het begin van een nieuwe dag. Met de mogelijkheid goed te doen, goed te maken wat misschien eerder niet goed was. Nieuwe kansen van ware liefde doen zich voor, zodat oude geschillen kunnen wegvallen, goedgemaakt door je liefde vandaag. Laat eerdere besluiten tot een goede daad komen, in ware liefde. Maak deze nieuwe dag tot een goede dag voor jou en alle mensen om je heen. Laat geen geschil met mensen te lang duren, als je er vandaag iets aan kunt doen, doe dat dan. Maar als het niet in je vermogen ligt, als de ander hardnekkig in het geschil blijft, laat het dan los, laat het opgelost zijn in Mijn liefde, ook al is dat nog niet zo voor die ander, laat het voor jou opgelost zijn in Mijn liefde.

Laat jouw gedachten, jouw gevoelens daarover, alleen nog in liefde toe, terwijl je alle ongenoegen dat er misschien eerder over was, helemaal los laat. Je hebt gedaan wat je kon, het heeft geen totale harmonie gebracht, maar houd jezelf dan toch wel in harmonie. Dan heb je helemaal gedaan wat je kon en laat het verder aan Mij over, leg het verder in Mijn handen. Op zijn tijd komt goed wat voor jou dan nu al goed is en dan zal er alleen nog ware vreugde zijn, harmonie en eensgezindheid. Probeer het niet te forceren. Want voor alles en iedereen is een tijd en een plaats, die allen in vrijheid van Mij gekregen hebben. Geef daarom een bestaand geschil, als je zelf zo gehandeld hebt aan Mij en wees blij en vol vreugde want alles komt goed!

Hemels Brood 2494

Wie wil niet bevrijd zijn van alle dwang die wel ergens op hem ligt? Maar waar komt die dwang vandaan? Want uit Mij is het niet. Van Mij heeft de mens juist vrijheid gekregen. Vrijheid om zichzelf te ontwikkelen tot gelukzalig waar leven. Waar leven is ware liefde. Waar komt de dwang in je leven vandaan?

De mens is van oorsprong die ware gelukzalige liefde, daar ligt zijn wezen, zijn innerlijk thuis zijn. Maar in de vrijheid die de mens hier heeft gekregen, is hij afgedwaald van de gelukzalige liefde, afgedwaald in de verleiding van zijn ego, die hem heel andere gelukzaligheid voorhoudt en hem tot daden aanzet die juist het tegenovergestelde van gelukzaligheid teweeg brengen. Maar het innerlijk zijn, het innerlijk wezen, wil naar huis, wil tot zijn eigen originele gelukzaligheid terug keren.

Het ego laat zich steeds opnieuw verleiden tot gewin om gelukzaligheid, maar er is geen gewin om gelukzaligheid en elke keer legt het ego zich in zijn wezen de drang op, tot die gelukzaligheid te komen. Daar komt de dwang naar voren. Want in de wereld wordt gezegd: zo moet je leven, dit moet je doen en dat moet je laten, om tot gelukzalig leven te komen en de mens dwingt zich dan zo te doen en te laten, want vanuit zijn diepste wezen wil hij gelukzaligheid. Dat is logisch, want dat is zijn oorspronkelijke wezenlijkheid.

Alleen, welke weg kiest de mens voor die gelukzaligheid, welke weg kiest hij om thuis te komen? En hoe laat hij zich leiden? Ik zeg je, er is maar één weg: de weg van ware onbaatzuchtige liefde. En er is maar Eén die je zonder dwang in alle vrijheid kan leiden: dat Ben Ik, je Schepper, de ware onbaatzuchtige liefde in alles.

Hemels Brood 2495

Klem tussen het wereldse en het hemelse. Zoveel mensen zitten klem tussen wat goed en wat niet goed is. Klem, omdat het moeilijk is in alle situaties alleen voor ware liefde te kiezen, terwijl het gemakkelijker is en meer lijkt op te leveren als daarvan afgeweken wordt. Er is bijvoorbeeld een enorm aanbod van artikelen op elk noembaar gebied in de rijke landen, terwijl voor de arme landen nauwelijks aanbod is. Al die artikelen zijn er min of meer ten koste van die armoede. Het zou liefde zijn ze niet te kiezen. Maar eigenlijk zijn ze nodig, dus wordt er gebruik van gemaakt en het voor ieder persoonlijk beste artikel wordt gekozen. Daarbij is er, voor degene die het koopt, geen zicht op waar het artikel onder welke  omstandigheden vandaan komt. Het wordt goed verborgen gehouden, als er een onrecht naar arme mensen mee verbonden is.

En dan de reclame, wat allemaal over een artikel beweerd wordt. Vaak maar half waar, of helemaal niet waar. Maar ook al weer zo verpakt, dat de argeloze mens dat niet direct ontdekt. Ook houdt de mens zich er niet mee bezig, hij heeft dat artikel nodig, of het nu wel of niet goed wordt beschreven. Hij zal het niet gauw laten staan. Maar, als een eerlijk artikel in de media terecht komt als niet goed, dan wordt dit niet eerst gecontroleerd, maar per direct door bijna niemand meer gekocht. Waardoor de eerlijke verkoper gedupeerd wordt en eerlijke werknemers hun werk verliezen.

Zo staat het er voor en zo zit de mens klem tussen waar en niet waar, tussen goed en kwaad, het wereldse en het hemelse.  Het hemelse, wat iedereen wel voor zichzelf wil, liefst direct en zonder moeite. Maar wat heeft hij voor zijn naaste over? Want ware naastenliefde is ware liefde tot God, tot je Schepper, Die alles beheert op aarde zowel in de hemel. Die de toegang is tot de ware hemel voor alle mensen. Daarom is naastenliefde zonder eigen belang, de enige ware sleutel tot de ware hemel en tot het eeuwige Paradijs. De enige sleutel om uit die klem te komen, die je vasthoudt in het wereldse. Wie er de moeite voor over heeft, kan los komen uit die klem en komen tot vrij leven in hemelse volmaaktheid.

Hemels Brood 2496

De mens zou het liefst zijn leed ontvluchten. Maar het is de kelk die niet voorbij gaat zonder berouw, zonder erkennen, zonder terugkomen van de afdwalingen van het hart. Het is de gezamenlijke kelk waar alle afdwaling van liefde in verzameld is en die over de wereld uitgegoten is, zodanig dat iedereen er mee te maken heeft, of hij wil of niet. En zo heeft de mens deel aan de vernielingen die gepleegd zijn, deel aan de gevolgen van alle vernielingen die mensen aanbrengen in hun leven op aarde. En er zijn veel mensen die samen veel vernielingen aan brengen. Verbaas je dan niet, dat er steeds meer leed zich over de wereld verspreid voor doet. Het is de kelk die overloopt over de wereld. Overal zie je het leed, al die mensen zien het leed. Het vuur van vernieling brengt dit leed teweeg.

Alleen het vuur van Mijn liefde kan al het leed teniet doen en de vreugde van waar leven terug brengen. Dat zal ook gebeuren. Maar het is de tijd nog niet, het is het juiste moment nog niet. Want met het vuur van Mijn liefde moet alle leed geleden zijn, moet de kelk zijn inhoud geheel verloren zijn, zodat niets de totale ware levensvreugde meer kan wegnemen en alleen de ware onbaatzuchtige liefde onder de mensen over de aarde gaat.

Houd moed, houd vol, groei in ware liefde, al jullie goedwillende mensen, blijf in ware nederigheid, dragend, vergevend, vertrouwend tot het einde, tot het nieuwe begin, tot het eeuwige ware gelukzalige leven al het oude vergankelijke heeft overwonnen. Nog even, het komt!

Hemels Brood 2497

Vader, wij begrijpen in onze afdwalingen van liefde en toch onze goede bedoelingen Uw wil niet altijd, als we in situaties terecht komen ten gevolge van onze misvattingen Wat staat ons dan te doen?

Elke afdwaling geeft een omweg, klein of groot. Elke afdwaling geeft een blindheid, waardoor de omweg ontstaat. Op die omweg kunnen de ogen weer open gaan en zien, zodat de juiste weg weer genomen kan worden. Welke omweg er ook ontstaat, Mijn liefde is nooit weg, Mijn liefde is er ook op die omweg en oneindig groot.  Niets gebeurt zomaar, zonder reden. Maar het hoe en wat blijft vaker voor de mens verborgen door zijn blindheid, door zijn misvattingen.

Toch, juist die omwegen brengen het zicht weer terug, soms na korte tijd, maar meestal na langere tijd. Die tijd is aan de mens. Hoe star is de mens in zijn opvattingen, die ook wel zijn misvattingen zijn. Hoe gemakkelijk kan hij loslaten en staat hij open voor andere gezichtspunten, hoe gemakkelijk kan hij zich voorstellen dat andere gezichtspunten een beter zicht geven op waarheid, op waar leven. Soms moet een mens een lange omweg maken om juist die ene diepliggende, sterk vastgehouden misvatting los te kunnen laten en tot het juiste inzicht te komen. Wie kan beter zien welke omweg daar het beste voor is dan Ik, jullie Schepper, Die in alle liefde het beste kan zorgen dat jullie allen uiteindelijk zelf ook die eeuwige ware liefde in vrijheid zijn en blijven.

Hemels Brood 2498

Veel mensen van goede wil hebben toch te maken met de onaangename gevolgen van anderen die het niet zo nauw nemen met waarheid en liefde. Je zou zeggen, dat zou toch geen nadeel moeten geven aan die mens die van goede wil is en er steeds zelf naar zoekt naar waarheid en liefde te handelen en zijn best doet om goed  om te gaan met zijn naasten, zijn vijanden lief te hebben en al wat hem tekort gedaan wordt te vergeven. En toch komt ook die mens in zijn leven in nood, door ziekte, door ongeval, door dood en noem maar op.

Niemand blijft vrij van zulke ongemakken die over de aarde gaan. Ook degenen die zich de meeste moeite getroosten naar Mijn ware wil van onbaatzuchtige liefde te leven. Maar zij hebben daarin dan wel een bijzondere rol te vervullen. Want zij dragen mee aan de heelwording van alle door afdwaling van waarheid en liefde verwonde mensen. Zij dragen mee aan het herstel van de schade die ontstaat door alle afdwalingen. En juist dat is niet gemakkelijk. Want ook die goed willende mens is nog niet in alles volmaakte waarheid en volmaakte liefde en ook die goed willende mens staat onder invloed van het aardse krachtveld van verleiding tot afdwaling van ware liefde. Ook die goedwillende mens heeft zijn zwakten en daarmee zijn blindheid in zekere opzichten.

Wees goedmoedig naar elkaar en blijf vertrouwen op Mijn Liefde, ook jij goedwillend mens, geef niet op!

Hemels Brood 2499

Het gaat er niet zo precies om of iets je lukt of niet lukt. Het gaat er meer om, kun je dat wat je niet lukt in nederigheid accepteren. Het gaat er meer om, kun je dat wat je niet krijgt in nederigheid accepteren. Kun je Mij als Schepper en Vader die voor je zorgt, in nederigheid accepteren. Kun je in alle nederigheid je eigen willen en kunnen loslaten voor Mijn wil en Mijn kunnen, voor Mijn liefde? Daar gaat het om.

Niet precies dat jij het doet en kunt, maar dat je in nederigheid toestaat dat Ik in jou alles bewerkstellig en dat jij uit Mij doet en kunt. Dan krijg je het ook een stuk gemakkelijker. Als je zelf alles wilt kunnen en zelf alles wilt doen, dan zul je steeds tekorten ervaren, je zwaktes ervaren, je onvermogen ervaren. Want zonder Mij kun je niets werkelijk. En als je denkt, maar zoveel mensen bereiken van alles zonder U, zonder dat ze zelfs maar in Uw bestaan geloven. Dan zeg Ik je: dat is schijn en dat is werelds materieel, alleen aards gezien lijkt dat succes te hebben, maar hemels gezien niet. En wat betreft mensen die niet in Mijn bestaan geloven, maar wel uit ware liefde handelen, zonder eigen belang, zij zijn dichter met Mij in zich verbonden dan zij zelf beseffen en kunnen toegeven.

Wil je meer kunnen in ware liefde, in geduld, in vergeving, in verdraagzaamheid, kom bij Mij en laat Mij in alle nederigheid in je toe als Bron van kracht en ware liefde. Laat het zelf willen kunnen en zelf willen doen maar los, want je hoeft het niet zelf te kunnen en zelf te doen, je mag het met Mij uit Mij kunnen en uit Mij doen. In alle nederigheid van het aardse zijn.

Hemels Brood 2500

Neem de dag zoals die gaat, want je kunt niet alles zelf sturen. Op één dag zijn er zoveel mensen die willen sturen, wie mag er aan het grote Ene stuur staan? Dat kunnen niet alle mensen tegelijk zijn, dus er is Eén die aan het grote stuur staat. Laat het ware sturen over aan degene die dit het beste kan. En wie kan dat beter dan Ik, je Schepper en hemelse Vader, die uit grote liefde voor jullie allemaal, alleen het beste met jullie voor heeft.

Neem de dag zoals die gaat, want je kunt het allemaal wel willen sturen, maar kun je je voorstellen, als er op een boot 100 stuurwielen zijn en ieder aan een stuur probeert te draaien, terwijl ieder zijn eigen voorkeur heeft, wat er met het schip zal gebeuren? Het zou een chaos van rondjes draaierij worden en het schip zou uiteindelijk nergens komen. Laat daarom het stuur aan Mij over. Laat je dag gaan zoals die komt en laat Mij het stuur.

Wie zelf wil sturen, het kan, maar met hem staan nog 100 anderen ook te sturen. Verbaas je dan niet dat je niet de dag krijgt zoals jij die wilde sturen. Je weet nu hoe dat komt. De keus is aan jou, geef je mij het stuur in Handen of wil je het zelf, delen met 100 anderen? Vandaag en elke dag ligt in Mijn Hand, maar jij mag het zeggen of je Mij laat en je in liefde deze dag van Mij krijgt.

Hemels Brood 2501

Alles is ontstaan, in het begin ontstaan, als een zijn ontstaan. Alles is uit Mij ontstaan, volmaakt in alles. Maar de mens is niet volmaakt in alles gebleven. In zijn vrije keus is hij begonnen voor zichzelf te willen en voor zichzelf te leven. Daarmee is hij afgedwaald van zijn oorspronkelijke zijn en terecht gekomen in een schijn van leven, wat geen waar leven meer is. Maar in Jezus Christus Ben Ik naar de mens toegekomen en heb de weg bereid voor de mens om terug te komen van zijn dwalingen en in waar leven eeuwig ware liefde te zijn.

Nu is de keus aan de mens om die weg terug ook te nemen en niet verder meer af te dwalen. Alles is bereid voor de mens. Maar het blijft zijn vrijheid, het blijft zijn keus, het blijft zijn leven, uit Mij verkregen. In het diepst van zijn Zijn is alles geborgen, zodat het eeuwig ware leven voor hem voor altijd bewaard is en hij vroeg of laat daar weer geheel één mee kan zijn. Alles is voorbereid om de mens terug te ontvangen in het nieuwe Paradijs, waar gelukzaligheid eeuwig zijn deel zal zijn. Is de tijd op aarde voorbij, dan gaat zijn weg toch verder, dan blijft in zijn wezen toch zijn oorspronkelijk wezen, zijn oer-ontstaan toch altijd nog deel van hem. Dan blijft zijn weg open tot waar leven. Dan blijft alles ingericht om hem terug te brengen tot zijn oer-wezen, tot die oorspronkelijke volmaaktheid in ware liefde, in waar leven.

Want Ik Ben en blijf volmaakt leven in alles, eeuwig. En ieder mens is uit Mij, heeft Mij in zich, zodat wel de keus kan afwijken van waar leven, van ware liefde, maar het wezen van de mens alleen verborgen kan raken, uit het zicht kan raken, maar nooit weg. Zo kan ieder terugkomen in zijn oorspronkelijk wezen, in vrije wil, vrije keus, tot zijn oer-zijn in ware liefde en volmaakt Zijn.

Hemels Brood 2502

Veel is er voor de volwassenen geschreven en duidelijk gemaakt. Maar het is de taak van de volwassene om ook zijn kinderen te leren wat waar leven is en wie Ik Ben. Want vooral voor de kinderen is het heel belangrijk, dat zij al op jonge leeftijd geleerd worden, zodat zij in hun groei ook direct de groei naar ware liefde kunnen maken. Op jonge leeftijd zijn kinderen ontvankelijk voor ware levensinzichten. Zij zijn afhankelijk van de lering die zij van de ouders en andere volwassenen krijgen. Voordoen hoe het moet is de beste methode.

Helaas weten zoveel volwassenen niet wat waar leven is en zo krijgen jonge kinderen goede en slechte voorbeelden. In de overgangstijd van kind naar jong-volwassene kan dat heel verwarrend werken en de jongere gaat zich verzetten tegen de volwassene die in zijn ogen geen basis biedt van waar leven en de jongere wil zijn afhankelijkheid omzetten in onafhankelijkheid. Dat gaat door de omstandigheden niet zonder dat hij missers maakt en keuzes maakt die de volwassene als erg onverstandig ziet en dan ook gaat proberen om de jongere nog steeds te beïnvloeden in zijn groei. Meestal werkt dat averechts uit. Want de volwassene heeft het vertrouwen van de jongere niet meer, hij wil het zelf uitzoeken en meent het ook zelf te kunnen.

Kijk, zo gaat het de mens naar Mij toe ook, hij wil het zelf uitzoeken en denkt Mij niet nodig te hebben. De beste manier om daar mee om te gaan is je terug te trekken en aan de kant te gaan, tot de jongere je om raad vraagt. Zo sta Ik dan ook aan de kant en laat je gaan, tot je Mij om raad vraagt en dan geef Ik die, heel voorzichtig, niet dwingend, maar rustig. En wil je Mijn raad niet opvolgen, dan is dat ook goed en wacht Ik weer rustig af tot jij bij Mij komt en nog eens om raad vraagt.

Doe zo ook met de jongere. Geef in de jeugd aan je kinderen zoveel mogelijk het goede voorbeeld en laat ze in de overgangstijd van jeugd naar jong-volwassene maar eens tegen hun missers aanlopen. Laat ze het maar proberen zelf op te lossen. Wees er voor ze, maar laat ze ook los. Heb vertrouwen in het overgangsproces, waar jij even niet meestuurt, maar aanziet hoe zij zelf gaan sturen, eerst onhandig, heen en weer zwalkend, maar laat gaan en wacht tot zij om raad vragen. Zo’n overgangsproces heb Ik hun gegeven, zo’n overgangsproces heb Ik jullie gegeven, kom en leer en laat je kinderen ook als ze ouder worden zelf leren.

Ik Ben bij jullie allen, daar mag je altijd op vertrouwen. Mijn liefde is voor jullie allen en zeker ook voor jullie opgroeiende kinderen in een in goed en kwaad verdeelde wereld. Ik Ben met jullie, alle dagen!

Hemels Brood 2503

Alles wat de mens op aarde denkt en doet, maakt zijn leven. En met elkaar maken de mensen hun samenleving, hun cultuur. Een cultuur is niet heilig, want er is geen cultuur die volkomen liefde is. Toch zijn er mensen die het belangrijk vinden dat een cultuur behouden blijft, omdat het iets weergeeft van het menselijk zijn. Maar de beste cultuur voor mensen geeft iets weer van hun Goddelijk zijn. En dat was de oorspronkelijke basis van de mens en zijn cultuur, zijn Goddelijk zijn, de ware volmaakte liefde. Dat is heilig, maar de mens heeft die heiligheid niet weten te bewaren en zo zijn er andere culturen ontstaan die allen menselijk zijn, maar meer Goddelijk, als oorspronkelijk. Laat dan de menselijke cultuur voorbijgaan en alleen nog de Goddelijke cultuur van ware belangeloze volmaakte liefde terugkomen en heilig die, houdt die vast, bewaar die. Want dat is de ware samenleving, als zij gebaseerd is op alleen ware liefde.

Nu zijn er over en weer verwijten aan elkaar, niet luisteren naar elkaar, weinig of geen geduld met elkaar, onderlinge strijd wie iets het beste kan of doet, afgunst naar elkaar als de een iets beter kan dan de ander. Door leugen en bedrog is er geen wederzijds vertrouwen meer, zelfs niet tussen mensen die zoveel mogelijk naar waarheid en liefde leven, zonder leugen en bedrog. Zelfs zij zijn naar elkaar wantrouwend. Want er zijn zoveel mensen die goed lijken te willen, maar toch bedriegen. Hoe kun je dan nog iemand vertrouwen?

Dat keert zich zelfs tegen Mij, jullie Schepper, die alleen ware liefde is en leeft en toch ook vaker jullie vertrouwen niet meer krijgt. Probeer het, probeer Mij te vertrouwen, probeer alleen liefde te leven en je medemens door Mij naar waarheid te zien. Dan herken je het goede weer in de mens die goed is en kun je samen aan een ware liefdevolle samenleving bouwen, vol vertrouwen in Mij en je medemensen.

Hemels Brood 2504

Je gaat je weg en kiest. Want je bent vrij en je kunt kiezen. Je overweegt, in je verstand en in je hart, zet de dingen tegenover elkaar en kiest. Elke dag opnieuw zijn er honderden momenten waarop je kiest. Je bent vrij om te kiezen. Je mag je leven inrichten naar je eigen inzichten van goed en van niet goed. Inzichten die je verkrijgt door alles wat er om je heen gebeurt, door alles wat je van jongs af aan geleerd is, door wat je gelooft en niet gelooft.

Zo zijn er inzichten die overeenkomen met waarheid en liefde, maar er zijn ook inzichten die niet overeenkomen met waarheid en liefde. En zo zijn je keuzes gemengd, waar en liefde of niet waar en afwijkend van liefde. Als je het totale ware zicht zou hebben, zou je altijd de ware keuze maken, naar ware liefde. Maar dat zicht heb je nog niet. En zo gaat het iedereen, want het ware zicht is in deze wereld vertroebelt door alle afdwalingen die door mensen in de loop der tijden gemaakt zijn. Mensen kiezen vaker een weg, denkend dat zij overeenkomend Mijn wil kiezen. Soms is dat werkelijk ook zo, maar vaker niet. En juist dat maakt het moeilijk voor Mij om die mens in zichzelf te bereiken.

Als je denkt dat je kiest in overeenstemming met Mijn wil en het is toch niet in overeenstemming, hoe kan Ik je dat dan duidelijk maken? Zonder je vrijheid te belemmeren kom Ik in je hart, roep je daar zachtjes, zonder dwang. Maar je hoort, je voelt Mij vaker niet, omdat je Mij niet verwacht en overtuigd bent in je denken. Zonder je vrijheid te belemmeren laat Ik situaties ontstaan, die je inzichten logenstraffen, niet als straf, maar om je los te laten komen van je vastzittende overtuiging die niet overeenkomend met Mijn wil, Mijn liefde is. Maar voor alles blijf je vrij in je keus, vrij in je inzichten, vrij in je eigen wil. Zou dat niet zo zijn dan zou je niet een eigen van jezelf bewust bestaan kunnen hebben. En dat heb Ik je gegeven. Een eigen van jezelf bewust bestaan!

Daarin mag je vrij groeien in waarheid en liefde en Ik heb geduld, help en wacht, Ben er voor je, steun je waar nodig. Maar op z’n tijd trek Ik Me terug en laat de keus geheel aan jou over, tot je uiteindelijk ook als Ik Me heb teruggetrokken in alles voor waarheid en liefde kiest. Dan zijn we Eén en ben jij evengoed nog jezelf in een eigen bewust bestaan, volkomen naar waarheid en liefde levend!

Hemels Brood 2505

Het leven op zich is liefde. Het leven op zich is ware gelukzaligheid. Maar op aarde hebben toch veel mensen die liefde en die gelukzaligheid niet. Op aarde is naast het ware gelukzalige leven ook een schijnleven en de mens is de keus gegeven tussen het ware gelukzalige leven en het schijnleven. Daarbij is een verleidingskracht aangebracht voor de mens om die te weerstaan. Maar veel mensen hebben de verleidingskracht niet weerstaan en zijn vervallen in het schijnleven, denkend dat dat het ware leven is. Steeds opnieuw vallend voor dat schijnleven. Maar Ik geef hen steeds opnieuw de kans om uit dit schijnleven terug te komen in het ware leven. Ik bied hen steeds opnieuw situaties waarin zij de keuzes voor het ware leven kunnen maken. Soms gebeurt dat ook, maar vaker is de verleiding toch nog te groot. Dan zijn er nieuwe situaties nodig, of lang durende situaties die op termijn tot juiste keuzes leiden.

Momenten waarop je kunt kiezen tussen boos of vergeving, ongeduld of geduld, verwijten of begrip, bedrog of oprechtheid, zijn allemaal momenten van keuze voor het schijnbare leven of het ware leven. En hoe vaak kiest de mens wel niet voor boosheid, ergernis, ongeduld, verwijten, ongenoegens, etc., allemaal keuzes voor het schijnbare leven, waar je niet gelukkig van wordt.

Maar Ik zie jullie zwaktes en zonder de vrije wil te belemmeren, bouw Ik met alles wat in je leven komt kracht in je op, kracht en inzicht, zodat je op een zeker moment alle verleiding kunt weerstaan en alleen nog voor waar leven kiest, voor ware gelukzaligheid. Dit gaat niet zomaar, dit is een durend proces. Toch, uiteindelijk brengt het iedereen tot het ware leven, de ware gelukzaligheid in de volle vrijheid van een eigen Zijn!

Hemels Brood 2506

De afdwalingen van liefde raken ook de mensen die goed van instelling zijn, die vooral de liefde nastreven. Dat is op deze aarde de situatie, niemand ontkomt aan de gevolgen van de afdwalingen van liefde. Zo lijkt het voor de goede mens alsof hij niet goed genoeg nog is en het kan hem tot wanhoop brengen als weer een situatie van narigheid ontstaat, terwijl hij niet weet hoe hij dat met de beste wil van de wereld kan voorkomen, goed maken.

Luister Mijn goedwillende, liefde zoekende kinderen, als het kwaad ook jullie treft, dan weet je hoe het met de wereld gesteld is. Maar weet daarbij dan ook dat het niet Mijn wil is om wie dan ook te laten lijden. Maar de wereld heeft haar vrije keus van Mij gekregen, om tot volle gelukzaligheid te komen in een eigen bewust bestaan en ieder mens op aarde is er om tot die volle gelukzaligheid te komen. Alleen velen zijn zodanig afgedwaald en begrijpen niet meer hoe zij die gelukzaligheid kunnen bereiken. Denk niet dat Ik zonder te helpen toezie hoe dit alles gebeurt. Want wat er allemaal aan afdwalingen van liefde  gebeurt, doet niet in eerste instantie jullie goedwillende mens tekort, het doet vooral Mij en Mijn liefde tekort. Zo het jullie verdriet, zo verdriet het Mij.

Het verschil is wel, dat het jullie, die van goede wil zijn, bemoeilijkt om de ware liefde vast te houden, dat het jullie aan ware liefde kost, dat het jullie tot vertwijfeling brengt, terwijl Ik eeuwig en altijd in de ware liefde blijf, nergens ook maar een kleinste deeltje van liefde afwijk, nergens ooit in vertwijfeling raak. Ik Ben en blijf eeuwig dezelfde, God en Vader, eeuwige Liefde in volle gelukzaligheid, eeuwige Vredevorst. Zonder enige afdwaling blijf Ik eeuwig volmaakt in waarheid en liefde. Houd jullie je dan ook vast aan die waarheid en liefde zodat de wereld geen vat op je krijgt en je los van de wereld toch in volle gelukzaligheid bij Mij leeft.

Hemels Brood 2507

Laat alles wat je doet ter ere van Mij zijn. Laat je zelf nergens voor eren. Want daarin ligt de hoogmoed sterk verscholen en dat zal je niets brengen. Doe goed maar sta je er niet op voor. Doe goed uit de vrijheid van je hart, maar niet uit plicht, omdat je van jezelf goed moet doen. Doe goed uit liefde voor je naaste, dan doe je goed uit liefde voor Mij. Gebruik ej verstand om  dingen te doorzien, om te begrijpen, om te leren. Gebruik je hart om te voelen wat waar is en wat liefde is. Gebruik je hart om naar liefde te leven. Draai het niet om, zodat je uit het verstand leeft en je hart niet aan bod komt. Ook al is de wereld meer bezig vanuit het verstand en lijkt het hart geen rol van betekenis te hebben, bij Mij heeft het dat wel. Via het verstand kun je zien en begrijpen, maar via het hart kun je waarlijk leven!

En daar gaat het om, waarlijk leven, ware liefde! Laat oprechte gevoelens uit je hart toe, duw ze niet weg met het verstand, beredeneer ze niet met feiten die het gevoel willen overmeesteren. In eerlijk en oprecht zijn, geeft het gevoel de juiste indicatie van waarheid en liefde. Voel dat! Leef dat!

Durf dat te leven wat je oprecht en eerlijk in jezelf naar waarheid voelt. Laat je hart je raden in liefde en waarheid, laat je verstand je niet met feiten in de war brengen. Want er is veel tussen hemel en aarde wat het oog niet ziet, wat aan het verstand voorbij gaat, maar het hart in eerlijkheid en oprechtheid bemerkt. Luister daarom vooral naar je hart, want in oprechte eerlijkheid van het hart Ben Ik, in ware Liefde.

Hemels Brood 2508

Zelfs het kleinste beetje negatieve gedachten heeft een werking op de loop van je leven. Alles beïnvloedt elkaar, het verloop van leven. Wie een voorspoedig verloop van zijn leven in de hand wil houden, die moet Ik teleurstellen, want het gaat hier niet om een voorspoedig leven voor ieder die dit voor zichzelf wil, het gaat hier om waar leven voor alle mensen, het gaat hier om ware liefde, ware gelukzaligheid voor alle mensen. Zo is de inzet van Mijn liefde op deze aarde voor alle mensen, goed of niet goed handelend.

Iedereen kan daar wel een persoonlijke bijdrage aan leveren. En juist dan maakt het uit of je wel of niet in ware liefde blijft handelen, in elke situatie. Dan maakt het uit of je vast weet te houden aan positief denken, aan positieve, liefdevolle, begrijpende, vergevende gedachten en geen enkele negatieve, verwijtende gedachte toelaat. Niet om zelf een voorspoedig leven te hebben, maar om alle mensen tot waar gelukzalig liefde leven te helpen.

Toch, ook alles wat je doet, zegt, denkt, heeft effect op jouw leven. Maar ook op het leven van je medemensen, op het gezamenlijke leven. En zo geldt dat voor iedereen. Dus de afdwalingen van anderen hebben ook zijn effect op jouw leven, op het gezamenlijke leven waar jullie allen deel aan hebben. Met elkaar kun je er wat aan doen, voor elkaar. Daar is het mogelijk om invloed te hebben, als je het met elkaar goed doet, goed maakt. Het lijkt misschien een onbegonnen werk, zoveel rumoer en afdwaling van liefde is er op aarde. Maar dan vergeet je Mij en Mijn Liefde, die op volle toeren werkt op deze aarde voor alle mensen, voor gezamenlijk voorspoedig leven, met elkaar in ware liefde.

Hemels Brood 2509

Inzicht, hoe kom jij aan inzicht, hoe iets werkelijk of niet werkelijk is? Ik zie vaker dat mensen denken dat ze het overzien, gebeurtenissen juist inschatten, denken te weten wat de oorzaak van iets is, hoe iemand ergens toe gekomen is, enz., terwijl het zo niet is, niet gebeurd is. Daardoor kan er veel onaangenaams gebeuren. Als iemand bv. ervan overtuigd is, dat iemand gelogen heeft, zal hij hem als zodanig behandelen en uitsluiten van zijn persoonlijke leven. Maar diegene heeft niet gelogen en wordt daarmee dan zwaar tekort gedaan. Of het tegenovergestelde, iemand heeft gelogen maar dit wordt niet bemerkt en hij krijgt een vertrouwelijke functie waar hij veel schade kan aanbrengen met zijn onbetrouwbaarheid.

Ik zie vaker dat mensen ergens van overtuigd zijn, wat toch niet zo in elkaar zit als zij wel denken.  Maar zij hebben daarover vaak ook geen ingang om eens naar Mij te luisteren, de overtuiging maakt zekerheid en zij denken dus geen overweging met Mij daarover nodig te hebben. Of als zij al bij Mij komen, dan zit die overtuiging zo vast, dat ze Mijn bevestiging denken te hebben. Ik kan daar niets tegenin brengen als zij daar zelf niet naar vragen. Maar ook al spreek Ik via een oprecht medemens, zij luisteren naar die al zeker niet, want zij voelen zich immers al door Mij bevestigd, wat in werkelijkheid niet zo is.

Kom ook eens bij Mij met je diepste overtuigingen en durf die eens los te laten, durf de mogelijkheid eens toe te laten dat je overtuiging wellicht niet juist is. Durf eens opnieuw te kijken en luister eens in je hart in alle oprechtheid opnieuw naar Mij. Je verliest er niets mee, je wint er alleen mee, je wint er juist inzicht mee, waar je eerst wellicht een misvatting had. En is je diepste overtuiging wel juist, dan verlies je nog niets, want dan zal Ik je in al je oprechtheid dat ook laten weten. Kom dan regelmatig met je diepste overtuigingen, zodat we samen kijken en Ik je kan laten weten wat wel of wat niet juist is. Je bent welkom, je hebt niets te verliezen, alleen te winnen!

Hemels Brood 2510

Niets maakt de dag mooier dan de zon die schijnt, de bloemen die bloeien, de vogels die zingen, het kabbelende water van een riviertje en de lucht helder blauw met hier en daar een helder wit wolkje. Vooral de rust en de liefde van dit geheel maakt de dag. En zo zou elke dag mogen zijn. Maar zo is niet elke dag. Waar zijn die dagen, die altijd mooi en schoon waren? Zij zijn verstoord door uitstoot van fabrieken en auto’s. Zij zijn verstoord door vuur en geweld. Zij zijn verstoord door de mens die denkt het te weten, die voor zichzelf wil denken en voor zichzelf wil doen.

Jammer, want zoveel is verloren gegaan door de zelfgenoegzaamheid van de mens. Door zijn wil in ontwikkeling in wetenschap, zijn grootheidswaanzin zelf alles te kunnen besturen en naar zijn behoeften te kunnen zetten. En nog heeft de mens niet geleerd, zodat de dagen hun schoonheid grotendeels verloren hebben en de mens ploetert om zijn wensen vervult te krijgen. Zijn eigen wensen en verlangens, die zijn belangrijk in zijn denken en doen.

Voor het ware leven brengt hem dat niets. Alleen de zorg en liefde voor elkaar, voor de medemens, brengt waar leven en brengt die mooie schone dagen terug. Laat daarom liever alles wat je voor jezelf wilt helemaal los en zie om naar elkaar, wat goed is voor elkaar. Help en bemoedig elkaar. In het uitdragen van ware liefde, Mijn liefde, zit het vermogen tot waar gelukzalig leven, met de mooiste, gelukkigste dagen die eeuwig zijn. Met de eeuwige zon die nooit onder gaat, het eeuwige licht van Mijn liefde, die nooit weg is. Maak de dag een stralende dag voor eeuwig, laat alle zorg gaan en leef Mijn eeuwige ware Liefde tot volle gelukzaligheid van alle mensen.

Hemels Brood 2511

Sterfelijk en onsterfelijk. De mens op aarde is sterfelijk. Ik, zijn Schepper, Ben onsterfelijk. Toch, op aarde gedraagt de mens zich als zou hij onsterfelijk zijn. En in de ware betekenis van waar leven is de mens ook onsterfelijk. Alleen op aarde is hij sterfelijk, is zijn lichaam sterfelijk. Het ware leven wat Ik de mens gegeven heb, is het eeuwige leven en in dat leven is de mens onsterfelijk.

Op aarde is de situatie zo ingericht dat hij in het ware leven kan groeien en het aards menselijk-materiele leven aflegt. Dat is in spiegel gezien het schijnleven, wat in het materiele het geestelijke toont aan het materiele oog. Het lichaam, de materie, is vergankelijk, sterfelijk. De geest, de ziel niet, omdat zij van Mij afstamt en Mijn eeuwig leven in zich draagt, deel van Mijn eeuwig leven is. Mijn eeuwig leven is volmaakte liefde en wijsheid. Zolang de mens die volmaakte liefde en wijsheid niet uit eigen vrije wil kiest en leeft, is hij in de materie, in het schijnleven. Op ieders tijd sterft de mens uit dit materiele schijnleven, sterft het lichaam, maar de mens zelf, zijn wezenlijke eigen bestaan, uit Mij verkregen, sterft niet.

Waar leven is niet afhankelijk van materie, van een aards zijn, een bestaan op aarde. Het is alleen een weg om de mens gelegenheid te geven zichzelf tot Goddelijk waar Leven te brengen door waarheid en liefde in al zijn doen en laten te leven en Goddelijk Zijn te verwerven.