Hemels Brood 869 t/m 899

Hemels Brood 869

Voor het welzijn van alle mensen. Mijn liefde werkt voor het welzijn van alle mensen, geen één uitgezonderd. Hoe iemand ook  afdwaalt van liefde in eigenliefde, Mijn liefde werkt toch ook voor diegene. Maar dat betekent niet, dat zijn afdwaling in eigenliefde, in hoogmoed zomaar weg is en geen invloed heeft op zijn levensloop op aarde. Want alles wat een mens op aarde doet en waarvanuit hij handelt, heeft een invloed op zijn leven. En daar zal diegene dan ook iets mee moeten. Als iemand een fiets steelt van bijvoorbeeld zijn buurman, dan blijft Mijn liefde toch voor hem inwerking, maar dat wil nog niet zeggen dat het in orde is dat hij die fiets gestolen heeft. En hij zal er ook aan gehouden worden die fiets terug te geven of als dat niet meer kan, het stelen van de fiets te berouwen, oprecht te berouwen en om vergeving te vragen.

Mijn liefde is dus niet een schouderklopje wat zegt, goed gedaan, die fiets stelen. Mijn liefde zal dan zo werken dat diegene tot het inzicht komt dat zijn daad geen fraaie was en dat het ook geen liefde is. Mijn liefde zal dan zo werken dat die persoon tot ware liefde komt en zijn daad berouwt. Alleen, de werking van Mijn liefde zal nooit dwingend zijn en altijd de ziel vrijlaten. Zodoende kan het bij de één veel langer duren dan bij de ander tot hij tot inzicht in het ware leven, de ware liefde gebracht kan worden. Dat heeft met bereidheid en de sterkte van de eigenliefde te maken. Maar ook nog met veel andere zaken die hier nu niet uitgelegd gaan worden, omdat het de vrijheid van de mens zou belemmeren.

Zo werkt Mijn liefde dus wel altijd, maar niet altijd zoals de mens denkt dat liefde werkt of zou moeten werken. En, zo zou de liefde die jullie elkaar geven, ook moeten zijn. De ander steunend en helpend, maar ook vrijlatend en accepterend. Voor het welzijn van allen, tot inzicht in ware liefde, die belangeloos is. Altijd belangeloos. 

Hemels Brood 870

Ik heb alleen maar je vrije wil nodig om alles voor je te kunnen doen. Maar, de tegenkant heeft ook alleen maar je vrije wil nodig, om al het tegenovergestelde te kunnen doen. Je vrije wil, dat is de keuze die je maakt, is het je keuze om naar liefde te handelen of is het je keuze om naar eigenliefde te handelen, daar gaat het eigenlijk om. Alleen je vrije wil heb Ik nodig en daarmee kan Ik alles voor je goedmaken, zodanig dat het je ziel alleen goed gaat en dat zij het volle geluk zal ervaren. Maar ja, de tegenkant fluistert je ook steeds opnieuw in, dat hij je een groot plezier zal bezorgen als je zijn kant kiest. Maar het plezier wat de tegenkant je kan bezorgen, kan niet anders dan materieel gericht en tijdelijk zijn. En is geheel gebaseerd op eigenliefde, op hetgeen iemand voor zichzelf graag wil. Zoiets, wat je dan voor jezelf wilt, krijg je dan aangeboden. Als je daar dan voor kiest, ontstaat een tijdelijke situatie waarin je krijgt wat je wilde, maar de gevolgen van je keuze zijn je er niet bijverteld en die krijg je er wel gratis ook bij.

Zodat na kortere of langere tijd er ook een heel onaangename kant aan blijkt te zitten, waar de tegenkant zich mee pleziert. Zie je, dat is de verleiding waar de tegenkant gebruik van maakt. Alles tegenovergesteld aan Mij: waar Ik waarheid ben, is de tegenkant onwaarheid en Ik ben alleen waarheid, waar Ik onbaatzuchtige liefde ben en Ik ben onbaatzuchtige liefde, is de tegenkant volledig zelfgerichte liefde en zo werkt zich de tegenkant ook uit. Daar waar je eigenliefde de kop op steekt, kan de tegenkant van Mij je heel goed wijsmaken dat hij je alles wat je wilt, kan geven, als je wilt. En zodra je dat wilt, gaat hij aan de gang. Maar weet wel dat hij alleen al het tegenovergestelde van Mij kan bewerkstelligen.  Het tijdelijke,  het onware, de waan, de dood. Bezin je daarom goed op je keuzes.

En heb je zijn kant gekozen, als je spijt hebt kun je altijd nog voor Mij kiezen en Ik ben er direct en wek je op uit de dood. Want Ik ben leven en liefde tot in eeuwigheid voor iedereen, altijd.

Hemels Brood 871

In goede grond en hard als staal, wat is daar de betekenis van? Goede grond geeft weer hoe de innerlijke gesteldheid van iemand is, dat liefde de basis van het handelen is. Hard als staal geeft weer dat die persoon zijn wil sterk voor zichzelf inzet en zich daar niet van af laat brengen, hoe de situatie voor anderen ook is. In goede grond kunnen ideeën uitgroeien tot heel veel goeds voor vele mensen. Degenen die hard als staal zijn, zullen niet gemakkelijk een aandeel hebben in het welzijn van anderen. Zij hebben vooral zorg om zichzelf en om zichzelf het beste te bereiden. Maar staal vraagt heel veel hitte om te smelten en daarvoor zijn speciale ovens nodig. Dat wil in geestelijke zin zeggen, dat heel veel liefde nodig is om een hart van staal te doen smelten, om een puur eigengericht hart tot liefde voor de medemens te bewegen. Daar die liefde bij de mensen nog niet in die mate aanwezig is, zijn er speciale situaties nodig om die eigenliefde te doen smelten en omvormen naar ware liefde.

Soms kan dat in de tijd dat iemand op aarde is, maar vaker eerst pas werkelijk als zijn leven op aarde al beëindigd is. Was de totale mensheid niet zover afgedwaald, dan zou er gemakkelijker, met meerdere mensen tezamen, een oven die heet genoeg is om het harde staal te doen smelten, gevormd kunnen worden. Hoewel er heus mensen zijn met een goede grond, is de grootste hoeveelheid mensen toch nog veel teveel met eigen welzijn bezig, vanuit allerlei misvattingen.

Laat het harde staal maar aan Mij over. Erger je er vooral niet aan, want met ergernis verval je eigenlijk ook in niet-liefde. En alleen heel veel liefde kan het koude staal verwarmen en alleen heel veel liefde kan de hitte opbrengen het staal te smelten. Maar ware liefde is toch nog anders in zo’n geval dan je als mens kunt begrijpen. Het is een uitwerking vanuit het hart die heel sterk moet zijn om effect te hebben. Maar net als Jericho na de zoveelste ronde om de stad, toch viel, zo zal elk hard staal toch tot smelten gebracht worden door Mijn liefde. Bekommer je om ware liefde voor je medemens en laat het harde staal maar aan Mij over.

Hemels Brood 872

Alles wat van Mijn hand komt is liefde, alles wat liefde is komt van Mijn hand. Maar Mijn liefde bewerkstelligt een uitwerking die het kwade doet kronkelen. Dan lijkt het of Mijn liefde geen liefde is. Het kronkelen is de weerstand die de niet-liefde of de eigenliefde biedt tegen de liefde. En op die manier stelt de niet-liefde zich op als tekort gedaan door de liefde. En veel mensen zien op zo’n moment niet het onderscheid tussen de kronkelingen van de niet-liefde als weerstand tegen de liefde en de ware liefde die haar werking heeft zodat niet-liefde beseft en veranderd kan worden in liefde. Ook presenteert niet-liefde zich als waarheid en liefde terwijl zij het niet is. Zij omhult zich dan met de schijn van liefde en wanneer zij ontmaskerd dreigt te worden gaat zij zich wel zeer verontwaardigd verweren alweer alsof zij tekort gedaan wordt in haar goede bedoelingen. En degenen die niet door haar onthulling heen zien en niet zien wat in werkelijkheid haar aard is, die spreken schande van hetgeen gebeurt en de tegenkant heeft helpers aan deze blinde mensen.

Maar, Mijn liefde laat zich niet bedriegen en ook niet afbrengen van haar werking, die goed en waarachtig is. Zij ziet het niemand aan, blijft geduldig, blijft verdraagzaam, blijft barmhartig. Doch, waar de niet-liefde denkt over de grens der hemelen te kunnen komen, daar heeft zij het mis, want de hemel is gesloten voor alles wat geen liefde is en alleen liefde kan daar zijn. Zo zal op de grens van de hemelen veel gevochten worden, maar het is nooit de liefde die vecht of zich te weer steld, het is de niet-liefde die kronkelt in het stof van haar eigen daden, die kronkelt in het beginnende besef dat zij niet in de hemelen kan komen en zij weert zich tegen de gevolgen van haar eigen handelen, haar eigen kwaad. Al wat je ziet in boosheid, is het verweer van alles wat tegen Mij is, wat het tegenovergestelde van Mij is, wat niet-liefde is. Maar het zal alles oplossen in Mijn liefde en alles zal eens eeuwig liefde zijn.

Hemels Brood 873

Wat je maar wilt weten, Ik kan het je innerlijk geven. Je hoeft je daarvoor alleen naar Mij te richten, in jezelf Mij te vragen en dan stil te luisteren. Stil wil dan zeggen, zonder eigen mening. Je mag wel een eigen mening hebben, die mag je Mij ook wel vertellen, hoewel Ik die toch al wel van je weet, maar als je naar Mij gaat luisteren, schakel dan je eigen mening uit en luister eenvoudig naar datgene wat in je opborrelt. Bekijk dat eens of het waarheid en liefde inhoudt en of je het kunt aannemen. Als je het kunt aannemen, kunt bevestigen als waarheid en liefde, dan doe je er goed gaan er ook naar te handelen. Maar dan nog is de keus aan jou of je er wel of niet naar wilt handelen.

Het is zo, als iemand je het recept van een taart geeft, een prima taart en je luistert ernaar hoe die het best gebakken kan worden, het lijkt je een prima recept, maar dan nog kun je ervoor kiezen de  taart anders te bakken. Je bent van diegene die je vertelt hoe je het beste een taart bakt niet verplicht die taart ook zo te bakken. En zo ben je ook vrij om Mijn advies wel of niet aan te nemen en naar te handelen. Maar, Mijn adviezen zijn wel de meest optimale.

Stel, je zou je taart helemaal anders bakken dan Ik je zou aanraden, dat zou je ook prima mogen doen, maar je komt er dan wel achter, dat jouw taart toch niet zo optimaal zal smaken. Als je daarvoor kiest, prima als je maar weet dat het ook anders kan, naar waarheid en liefde anders en als je maar weet dat er dan ook een beter resultaat verwacht mag worden. Je bent vrij in je keuze, je mag Mij vragen, luisteren en toch je eigen gang gaan. Maar Ik laat je uit liefde weten dat het met Mij samen naar waarheid en liefde het beste gaat.

Hemels Brood 874

Niet alles wat is, is voor de mens zichtbaar. Dat kan al zijn zoals de wind niet zichtbaar is, de lucht bijvoorbeeld ook niet. Maar ook geestelijk is er het een en ander niet “zichtbaar” voor de mens. Zo kan iemand de beste bedoelingen met iets hebben, maar in zijn handelen wordt dat niet zichtbaar, omdat zijn handelen met iets heel anders in verband wordt gebracht dan in werkelijkheid is. Zoals een mens geaard is, zo bekijkt hij zijn omgeving. Vanuit de hoek waar iemand staat, bekijkt hij zijn omgeving. Maar, je weet niet altijd precies hoe iemand geaard is, je kunt niet altijd vanuit dezelfde hoek om je heen kijken, dus is lang niet alles zichtbaar voor jou zoals het voor die ander zichtbaar is. Of dat nu werkelijkheid is of niet. Natuurlijk, die vanuit Mij kijkt, ziet waarheid en werkelijkheid en kan zich met Mij in elke hoek bevinden en zo ook altijd het zelfde zien wat de ander ziet, maar nog steeds gaat het zien merendeels vanuit de mens en dan heeft het zicht ook dezelfde beperkingen als de mens heeft.

Maar er is nog meer onzichtbaars. Zoals bijvoorbeeld de stromingen van de zee, de onderwaterstromingen zie je aan de oppervlakte niet. Gaat daar het water naar rechts, dan kan er onder de oppervlakte wel een deel zijn wat naar links gaat, zonder dat je dat aan de oppervlakte ziet. En zo gaat het ook nog weleens met de mens. Hij handelt naar het lijkt volgens een andere opvatting die ook een invloed op zijn handelen heeft maar die je niet zo gemakkelijk zult bemerken, die onder de oppervlakte blijft.

Denk je dat je een mens kunt doorgronden? Zijn diepste stromingen kent en weet? Ja, Ik ken en weet die en waar het nodig is en het de ziel ten goede komt, breng Ik de ondergrondse stromingen boven water. Maar wees alert, want zonder Mij kun je zo diep niet zien en je doet er goed aan te bedenken dat er veel is wat je nog niet kunt zien. Toch, Ik zie het en in alle liefde houd Ik met alle stroming rekening zodat het je ongezien toch geen schade doet.

Hemels Brood 875

Voor alles heb je Mijn genade nodig. En voor alles heb je Mijn genade. Ik geef je Mijn genade zo, dat het je tot zegen zal zijn. Hoe je ook je weg kiest. Dat wil niet zeggen, dat wat je ook kiest, altijd direct goed zal uitpakken. Want je bent, je blijft een vrij mens en de keuzes die je maakt hebben altijd nog in die vrijheid een uitwerking voor je. Maar bij die uitwerking heb je altijd ook Mijn genade, zodat die uitwerking je toch uiteindelijk zegen brengt. Dat is wat anders dan dat je Mijn zegen krijgt op alle keuzes die je maakt. Want daarbij kan Mijn zegen alleen rusten op daden die uit liefde voortkomen. Zeg maar zo, bij alles wat je vrij kiest heb je Mijn genade en op die genade rust Mijn zegen voor jou zodat de uitwerking van wat je ook kiest, altijd je helpt voor je ziel en zo een zegen is.

Maar je daden die je kiest uit liefde, die worden door Mij direct gezegend en die zullen dan ook een verstrekkende werking voor de mensheid hebben, ten goede van de ziel van de mensheid. Zo is het ook met Mijn levenskracht, die je je hele leven krijgt om te kunnen bestaan. Die krijg je bij al je vrijheid als een genade door Mij gezegend, zodat je altijd kunt bestaan. Het is in die vrijheid aan jou hoe je die levenskracht gebruikt. Hoe je haar ook gebruikt, de werking zal altijd naar liefde willen keren, ook al kies je voor eigenliefde. Je blijft dan Mijn levenskracht wel krijgen maar zij neemt deel aan Mijn genade en werkt dus ook mee aan de uitwerking van je daden zodat het je ziel hoe dan ook ten goede komt. Ook al kan dat, door de vrijheid die je altijd blijft hebben, heel lange tijd duren voor je er persoonlijk iets van merkt. Zo omarmt Mijn liefde je, in vrijheid, altijd.

Hemels Brood 876

De wereld krioelt en denkt haar slag te kunnen slaan. Maar met wat slaat zij haar slag? Met alles wat vergankelijk is, met alles wat waan is en eens vervalt tot niets omdat het niets is. Maar wanneer vervalt dat alles dan tot niets? Om te beginnen zodra de mens de waan, het niets daarvan inziet. Zodra een luchtspiegeling gezien wordt als een luchtspiegeling vervalt het werkelijkheids idee dat de luchtspiegeling een waar bestaan had. Zodra je beseft dat je gedachtengangen niet juist zijn, zul je ze loslaten, ze zijn voorbij. Als je dan op een waan rekent als op een waarheid en de waan valt weg, dan sta je met lege handen. Maar ook al ziet iemand de waan van het materiële, de macht, het geld, de status niet, dan toch is het niet het werkelijke leven en dan toch valt het allemaal eens weg, dan komt het inzicht plotseling en plotseling sta je daar met lege handen.

Ieder die zich verlaat op datgene wat niet het ware leven in zich draagt, door eigenliefde, hebberigheid, zucht naar roem en macht, komt er eens achter dat dat het ware leven niet is en dat dat alles vergankelijk is, oplost in het niets wat het is, waardoor al die mensen met lege handen komen te staan. Net als in de vergelijking van de verloren zoon, die eerst al wat waan en onwerkelijkheid is, wilde nastreven. Na verloop van tijd kwam hij met lege handen te staan. Vanuit de werelds gerichte mens en al hetgeen hij nastreefde bleek niets werkelijkheidswaarde te hebben en daar vandaan kwam ook geen hulp toen hij met lege handen stond, berooid en zonder enige werkelijkheidswaarde.

Maar net zoals hij uiteindelijk door zijn goede Vader geholpen werd, zo worden allen door Mij geholpen, die eens met lege handen staan omdat zij de onwaarheid voor waarheid zagen en de onwerkelijkheid voor werkelijkheid. Omdat zij dachten zich het beste te kunnen en mogen toe-eigenen, staan zij dan met lege handen. Maar juist dan begrijpen zij eens te meer welke vergissing zij gemaakt hebben en Ik zal dan hun lege handen vullen met waarheid en met werkelijke leven zodat zij overladen worden en eeuwig die vergissing niet meer maken. Zo zal alles goed worden en in Mijn ware liefde tot werkelijk leven gebracht worden.

Hemels Brood 877

Iedereen kent Mij. Geen mens kan zeggen dat hij Mij niet kent. Ik ben in ieder mens aanwezig en in ieder mens te kennen. Maar niet ieder mens herkent Mij al. Omdat velen hun aandacht hebben bij zichzelf, gericht op zichzelf, merken zij Mij niet op, herkennen zij Mij niet in zichzelf en zijn zich niet bewust van Mij zodat het lijkt of zij Mij niet kennen. Maar, in ieder mens ben Ik en in ieder mens leg Ik weleens gedachten die hem aan Mij herinneren en ieder mens ontmoet wel iemand die hem Mij toont of een geschrift over of van Mij komt op zijn pad. Kijk, dan toch blijft die mens vaak blind door zijn eigenliefde en bemerkt Mij niet, bemerkt Mijn liefde niet. Ik ben er, in de zachte vermaning in het hart, die zacht moet zijn en nooit dwingend om ieder mens de vrije keus te laten.

Ik ben in de vriendelijkheid van de medemens die de eigengerichte gedachten even doorbreekt, zodat die mens zich van zijn eigen-gerichtheid bewust wordt. Maar altijd de vrijheid behoudt en vaak toch weer in zijn eigengerichte gedachten vervalt. Ik ben het geduld van de medemens, in de goedmoedigheid zonder de vrijheid te belemmeren. Alhoewel velen het zich niet bewust zijn, ben Ik er en iedereen kent Mij, in het diepst van zijn hart kent iedereen Mij, al is dat kennen nog zo overwoekerd, het is er toch bij iedereen. Er zijn wel mensen die Mij niet willen kennen, maar gelukkig zijn er ook mensen die Mij wel willen kennen en Mij gaan zoeken. Zij zullen Mij zeker vinden en hernieuwd beseffen wat zij eigenlijk altijd al in zich over Mij wisten. Hen zal Ik helpen Mijn licht in zich te ontdekken en uit te stralen zodat dwars door de woekering van degenen die Mij niet willen kennen toch herkenning komt en ook zij zich voor Mij gaan interesseren. Dan zal Ik in hun herinnering komen en ook hen helpen Mij te vinden en ook zij zullen dan Mijn licht in zich ontdekken en uitstralen.

Hemels Brood 878

Ik ben een milde, zachtmoedige Goddelijke vader, die voor jullie allen zorgt. Het is niet Mijn mildheid, Mijn goedhartigheid die het je soms moeilijk maakt. Het is je eigen afdwaling, je afdwaling in twijfel, je afdwaling in één of andere behoefte, wens, verlangen dat je hebt. Die verlangens lijken onschuldig, zoals het onschuldig is om trek in vruchten te hebben, maar zo onschuldig als zij lijken zijn die verlangens niet altijd. Want, op het moment dat zich een verlangen, een behoefte aan iets zich voordoet, ontstaat er ook de neiging om toe te geven aan voorwaarden die nodig zijn om het verlangde te krijgen, die eigenlijk niet zo onbaatzuchtig meer zijn.

En daar ligt dan het gevaar, niet het verlangen op zich, maar het handelen vanuit dat verlangen, vanuit die behoefte, is vaak niet meer zo onbaatzuchtig. Dan is er ook nog de neiging om te ontkennen dat het handelen niet meer zo onbaatzuchtig is en er worden als vanzelf allerlei wegen bewandeld om het eigenbelang wat in het handelen geslopen is te camoufleren. Het prettigst daarbij is het dan om helemaal in de camouflage te geloven als de juiste weg, het juiste handelen. Alleen jammer, want de naaste medemens, die zelf ook wel ergens een eigenbelang bij heeft, trapt er niet in en dat is dan vaak aan zijn reactie te merken.

Maar, ook Ik trap er niet in en Ik zal je proberen te behoeden voor je afdwaling. Omdat Ik daarbij je vrije wil niet mag belemmeren, is dat niet altijd zo gemakkelijk gedaan en de reacties van je  medemensen zijn dan een goede hulp, alhoewel ook zij geholpen moeten worden hun eigen handelen naar waarheid te gaan zien. Daar is jouw reactie dan ook weer goed voor, want hoewel jezelf je handelen in beste denken gecamoufleerd hebt en zij jouw camouflage doorzien, doorzie jij ook hun camouflage.

Eigenbelang maakt scherpzinnig, maar ook blind, blind voor ware liefde die nodig is om weer met beide benen op de grond te komen en je camouflage weg te nemen en terug te komen in belangeloze liefde. Die je eigenlijk altijd geeft wat je nodig hebt, daar hoef je geen slinkse wegen voor te bewandelen.

Hemels Brood 879

Maagdelijk wil zeggen zonder enige smet, volkomen volmaakt, volkomen belangeloze liefde. Zo maagdelijk wit is het licht van Mijn liefde, zo maagdelijk wit is Mijn woord van liefde. Maar het licht draagt ook in zich alle kleuren van de regenboog, die Ik als een teken van de belofte aan de mens gesteld heb zodat er geen zondvloed meer is. Zodat de afdwaling van de mens hem niet meer boven zijn vermogen stijgt en hem in zijn ellende onderdompelt. Zou het licht niet de kleuren aan de mens bieden, dan zou de mens verblind raken door het licht en hij zou Mijn woord niet kunnen verstaan. Met de kleuren kan het licht door de mens gezien en begrepen worden. In het licht is ook de redding van de mensen.

Ik ben het licht en Ik ben onder de mensen gekomen om hen te tonen wat ware liefde is, om hen te helpen inzien, wat in hun doen en laten geen liefde is en om hen te helpen daar verandering in te brengen en tot ware liefde te komen. En velen hadden daar ogen en oren voor en hen kon Ik genezen van hun afdwaling in eigenliefde en niet-liefde. Maar ook velen konden (wilden) hun eigenliefde niet loslaten en zij werden niet genezen. Maar de genezing betrof niet zozeer het lichamelijke als wel het geestelijke, door ware liefde aan te nemen van Mij, hun Schepper en Vader. En dat is ook nu nog mogelijk, op een wat andere manier. Want Ik ben ook nu nog onder jullie, niet lichamelijk zichtbaar, maar wel in de geest, voor de geest zichtbaar, voelbaar.

Hemels Brood 880

Voor alles is een oplossing, op ieder potje past een deksel. Maar, voor het één is de oplossing gemakkelijker gevonden dan voor het ander. Soms is een oplossing zo voor de hand liggend en wordt toch niet gezien, terwijl voor veel moeilijkere situaties zomaar de oplossing gevonden wordt. Zo blind kan een mens soms zijn en zo sterk kan Mijn hulp soms aanwezig zijn. Dan lijkt het of alles maar zo een beetje uit toeval bestaat, maar Ik zeg je, er is geen toeval, alles wat er gebeurt dient de goede zaak, dient het ware leven.

Voor het vinden van de juiste oplossing kun je bij jezelf gaan meedenken en puzzelen, maar je kunt het ook aan Mij vragen om je te helpen. Daarbij is het wel van belang dat je op Mij je vertrouwen stelt, dat je ook verwacht dat Ik je zal helpen de nodige oplossing te vinden en een beetje geduld is ook op zijn plaats want Ik zal niet steeds onmiddellijk met de oplossing op de stoep staan. Ook kan een oplossing uit meerdere stappen bestaan die elk voor zich tijd vragen, waardoor het wel kan lijken dat Mijn oplossingen niet afdoende zijn, toch, na verloop van tijd zul je zien dat zij wel degelijk goed zijn en de beste resultaten geven.

Je kunt ook je eigen oplossing kiezen en Mij niet vragen. Ik zal je daarop niet aanzien, je niets verwijten. Want je bent en blijft vrij om je eigen keuzes te maken. In die vrijheid kom je vanzelf wel te weten of jouw eigen keuzes, jouw eigen oplossingen wel zo goed uitpakken als bedoeld. En het wil ook niet zeggen dat je eigen keuzes niet goed zijn. Want als je keuze gebaseerd is op liefde, op verdraagzaamheid, op geduld, op dienstbaarheid en niet op eigenbelang, dan zal jouw keuze toch ook door Mij gezegend zijn en goede resultaten brengen.

Kijk, je hebt dan Mij in jezelf toegelaten zonder Mij specifiek te vragen. En dat is dan ook al helemaal goed voor een prima oplossing. Soms vraag je Mij bewust en soms doe je Mij, onbewust misschien, maar beiden evengoed voor het beste resultaat.

Hemels Brood 881

Wie ben Ik voor jou? Wat zegt jouw hart, wat leeft er in jouw hart? Niet je verstand , niet wat anderen je verteld hebben, gezegd hebben van wat zij denken hoe het is, niet wat je hier en daar gelezen hebt, maar je hart zonder al die verstandsmatige overwegingen, wat zegt dan je hart? Want in je hart ligt de waarheid, de waarheid over jezelf en de waarheid over Mij. Maar met je eigen denken kun je die waarheid vervormen. Daarom is het nodig dat je al je eigen denken, alles wat je door anderen geleerd is, loslaat zodat je zonder enige ballast in je hart bij de waarheid kunt komen.

Want als je vragen hebt over hoe het allemaal in elkaar zit, wie Ik wel ben en of Ik wel ben, dan kun je die aan mensen om je heen stellen, boeken lezen, nadenken, enzovoort, maar uiteindelijk liggen alle antwoorden over Mij en het ware leven allen in je hart verborgen, zoals zij bij iedereen in het hart verborgen liggen. Als je nu de waarheid wilt kennen, ga dan in je eigen hart te rade, zonder verstandelijke overwegingen, zonder vast te houden aan wat je ooit allemaal geleerd hebt, al lijkt het nog zo waar, al is het door nog zo’n goed bedoelend mens je aangereikt. Als het juist is wat iemand je verteld heeft, omdat hij het uit zijn hart gehaald heeft, dan zul je hetzelfde in je eigen hart vinden. Maar, als het niet waar is wat een ander je in zijn goede bedoelingen verteld heeft en je houdt er aan vast, dan staat het het zicht op waarheid in je eigen hart in de weg.

Laat dus alles los, dan kun je in je eigen hart te rade gaan, in het hart waar Ik voor alle mensen de waarheid gelegd heb. En wie ben Ik dan voor jou? Wat zegt dan je hart over Mij?

Hemels Brood 882

Je kunt van alles verkeerd doen, verkeerd zeggen, verkeerd denken, Mijn liefde blijft eeuwig de jouwe en zal nooit afnemen. Daarvoor hoef je nooit bang te zijn. Hoe vertwijfeld je ook raakt of afdwaalt van vertrouwen op Mij, Ik dwaal nooit af van jou, Ik blijf je altijd trouw en blijf altijd bij je, ook al bemerk je Mij niet. Zo is Mijn liefde er eeuwig voor jou en alle mensen, zo blijf Ik alle mensen trouw en bij ieder mens, ook al bemerken zij Mij niet.

Maar jammergenoeg zijn mensen geneigd om te denken dat Ik hen verlaten heb als zij Mij niet bemerken, jammergenoeg denk jij soms, dat Ik je alleen gelaten heb, omdat je Mij niet bemerkt.

Maar, je kunt Mij niet bemerken, als je je aandacht niet op Mij gericht hebt, zonder eigenbelang, in vertrouwen. Je kunt Mij niet bemerken, als je met wereldse zaken bezig bent en Mij daar verwacht waar Ik geen deel aan heb. En soms kun je Mij niet bemerken omdat je dan weer sterker naar Mij zult gaan zoeken, opdat je je beginnende afdwaling gewaar wordt, opdat je het verschil sterker gaat ervaren tussen met Mij en zonder Mij, terwijl er evenzogoed geen zonder Mij is. Ik heb Mij slechts een beetje uit je bewuste besef teruggetrokken, maar niet uit je leven en Ik heb zeker niet Mijn liefde teruggetrokken.

Denk je dat je zonder Mijn liefde kunt leven? Zolang je leeft en dat is eeuwig, heb je Mijn liefde of je die nu bemerkt of niet of je die nu bewust bent of niet, Mijn liefde is nooit weg en zij is je altijd dienstbaar, Ik ben je altijd dienstbaar, al ben je nog zo hoogmoedig en afgedwaald. Maar begrijp goed dat Mijn liefde en dienstbaarheid alleen de liefde voor je ziel in het eeuwige leven dient en niet het tijdelijke wereldse.

Hemels Brood 883

Zelfs het kleinste voorval heeft een betekenis in Mijn hand. Niets gebeurt zonder Mijn hand van liefde. Elk voorval heeft zijn plaats in het eeuwige leven van de mens en elk voorval doet iets ten aanzien van de groei van die mens in zijn leven. Wat Ik ook toesta en laat gebeuren, het is nooit zomaar, zonder dat het een betekenis heeft, zonder een doel, een goed doel. Ook al gebeuren er dingen die niet goed lijken, zoals ze niet goed lijken, zo zijn ze ook niet goed, toch kunnen ze een hoger doel dienen, door de tijd, plaats en wijze waarop Ik ze toelaat. Alles komt bij elkaar uit omdat alles naar elkaar en met Mij in verbinding staat. Zo staat geen mens alleen op zich en zo staat geen gebeurtenis alleen op zich. Maar er zijn wel veel verschillen tussen wat de ene mens overkomt en wat de andere mens overkomt. Omdat er ook verschillen tussen de mensen zelf zijn, zo zijn er ook verschillen tussen hetgeen hen gebeurt. Zo kunnen twee mensen dezelfde ziekte hebben en bij de één wordt het onmiddellijk ontdekt en bij de ander duurt het geruime tijd voordat ze het ontdekken. Zowel de twee mensen met dezelfde ziekte zijn verschillend als de mensen waar ze voor onderzoek gaan. Kijk naar het gezicht van twee mensen. Ze hebben allebei ogen, neus, mond, enzovoorts, op dezelfde plaats en toch zijn ze niet gelijk, zien ze er niet gelijk uit.

Wat je gebeurt in het leven heeft deels met jou en je groei naar waar leven te maken, maar heeft ook te maken met de mensen om je heen, die in hun vrijheid van keuze ook dat kunnen kiezen wat niet direct liefde is. Toch heb Ik het alles dan nog zo geordend dat wat er ook gebeurt, zelfs het kleinste voorval,  je dienstbaar is voor je groei naar waarlijk leven en zoals ieder samen en gelijk is met ogen, neus, mond, oren en toch verschillend, zo is wat gebeurt soms wel gelijk, maar de uitwerking zal voor ieder zijn zoals hem het beste dient voor zijn groei naar waarlijk leven. Welk voorval ook, het is in Mijn hand en Mijn hand zet het jou ten dienste voor je ware leven en de hele Schepping.

Hemels Brood 884

Jaloezie is één van de verblindendste afdwalingen van liefde. Maar jaloezie misbruikt ook op grote schaal het vernuft van de mens, de intelligentie. Jaloezie verpletterd het liefst en vaagt het liefst de ander weg, zonder pardon. Jaloezie is niets ontziend, heeft geen enkele clementie en schakelt het geweten zo goed als helemaal uit waardoor er geen remming meer is. Jaloezie is een toestand waarin de mens denkt dat alles geëigend is, zonder dat hij daar de ware ernst van doorziet, zonder dat die mens beseft welke ellende hij de ander probeert te bezorgen omdat hij die ander iets niet gunt wat hijzelf had willen hebben. Ja, dan lijkt alles geoorloofd en terecht, al is het nog zo onaardig en onaangenaam. Jaloezie, het sluipt er in, het verblindt volkomen en schakelt zo snel het geweten uit, dat je nauwelijks door hebt dat jaloezie speelt. Wie iets een ander niet gunt wat hijzelf niet heeft maar heel graag zou hebben, die heeft te maken met jaloezie. En jaloezie is het volkomen tegenovergestelde van liefde terwijl het als zodanig bij de degene die jaloers is niet bemerkt wordt, omdat het geweten is uitgeschakeld. Daarom de waarschuwing, als er op een gegeven moment iets is wat je heel graag wilt maar het lijkt erop dat je het niet zult krijgen en vervolgens zie je dat iemand anders het wel heeft, wees dan uiterst voorzichtig en heel erg op je hoede voor jaloezie.

Mocht degene dat wat jij eigenlijk wilde maar niet hebt ook nog iemand zijn waar je niet zo direct op gesteld bent, kijk dan  driedubbel uit, want jaloezie sluipt dan nog gemakkelijker binnen. En eerst door de gevolgen van jaloezie wordt je vroeg of laat wakker geschud. Dus, wees alert op verlangens en wensen, gun de ander alles wat jij niet hebt en voorkom zo jaloezie want de ellende die jaloezie brengt is net zo ernstig voor jezelf als je de ander toegewenst. En diepe jaloezie kan je dan veel narigheid bezorgen waar je in eerste instantie niet van snapt waar die narigheid vandaan komt omdat jaloezie zich vaak diep in het hart verborgen houdt, achter wensen en verlangens die heel terecht lijken, maar afgunst opwekken als wat jij niet hebt bij een ander wel is.

Ik schud je wakker als het je overkomt, maar Ik kan niet voorkomen dat dat pijnlijk voor je is, omdat Ik je altijd de vrije wil laat. Wees dan op je hoede en doorzoek regelmatig je hart, vraag Mij of niets onreins is binnengeslopen of probeert binnen te sluipen. En voorkom zo dat je slachtoffer van je eigen jaloezie wordt. Dit zeg Ik jou en ieder mens opdat de verblindheid van jaloezie je niet overkomt.

Hemels Brood 885

In alles zit het volmaakte en het onvolmaakte als een keuze vervat. Ook in alles komt deels het onvolmaakte en deels het volmaakte tot uiting, tot uitwerking. Zolang de wereld er is, zolang staat volmaakt en onvolmaakt als een keuze naast elkaar. Maar hoe de keuze ook gemaakt wordt en hoe volmaakt naast zich ook onvolmaakt heeft, het onvolmaakte staat in zijn uitwerking toch altijd het volmaakte ten dienste. Niet als een verdienste, want als dit door Mij niet zo geordend en vastgelegd was, dan zou het onvolmaakte zich onttrekken aan dienstbaarheid zoals zij namelijk in zichzelf nooit wil zijn. Zou het onvolmaakte het volmaakte niet dienstbaar zijn, dan zou het nooit tot volmaaktheid kunnen komen en juist dat is wel de bedoeling, juist zo is alles door Mij leven gegeven dat het ook werkelijk tot leven komt, dat het ook werkelijk volkomen wordt, dat de mens tot volmaakt zelfstandig waar leven komt.

Zolang je nog keuzes maakt die het onvolmaakte aanhangen zul je niet ten volle kunnen begrijpen hoe dat mogelijk is, hoe het onvolmaakte hoe dan ook het volmaakte dienstbaar is. Maar, hoe meer je voor de volmaaktheid kiest, welke vergelijkbaar is met ware belangeloze pure liefde, des te meer zul je tot het inzicht komen dat het onvolmaakte op een volmaakte wijze het volmaakte dient en hoe dat zo door Mij in de juiste ordening geplaatst en gehouden wordt. Zoveel kun je er al wel van beseffen, dat je kunt voelen dat Mijn woord waarheid is en dat je het dan ook eens tenvolle zult doorzien. Dat zal je nu voldoende zijn om op Mij te vertrouwen en te leven naar wat je nu kunt.

Hemels Brood 886

Geen mens kan leven zonder Mijn liefde. Ik heb alle mensen lief en daarom leven zij. Omdat Ik het wil. In Mijn wil leeft de mens met een eigen vrije wil die Ik hem laat. Zo kan hij zich vrij bewegen als een levend wezen van zichzelf en zijn leven bewust door Mijn liefde. Maar waarlijk leven doet de mens pas, als hij vrijwillig dit leven van liefde zelf heeft aangenomen, van Mij heeft aangenomen en zelf vrijwillig liefde leeft. Ieder mens leeft door Mijn liefde maar niet alle mensen hebben het besef dat hun leven Mijn liefde is, Mijn liefde voor hen. Ja, Mijn liefde is jouw leven, jouw leven is Mijn liefde. En niets in jouw leven kan gebeuren, kan zijn, zonder Mijn liefde.

Toch, je hebt ook de vrije wil, de vrije keus en daarmee geef je richting aan je leven. Daarmee bepaal jij zelf de richting van Mijn liefde. Want ook daarin voorziet Mijn ordening, dat alles door Mijn liefde leeft, dat alle mensen door Mijn liefde leven, dat jij door Mijn liefde leeft en je tegelijkertijd zelf leeft, zelf kiest, vrij bent te leven hoe jij het het beste vindt of hoe jij het het liefste hebt. Met jouw vrije wil bepaal jezelf je richting. Maar, je hebt daarbij wel te maken met je medemens, met de wijze waarop Ik de Schepping vormgegeven heb en met de mogelijkheden en onmogelijkheden die daaraan vast te zitten. Hoe dat allemaal precies in verhouding met elkaar staat, daar kun je zelf achter komen, al naar gelang de keuzes die je maakt en door de gevolgen die je keuzes hebben kom je er wel achter wat het ware leven is en wat niet.

Maar je kunt ook altijd nog in jezelf bij Mij komen en Mij vragen als iets je onduidelijk is. In je hart kun je, in alle oprechtheid al je vragen beantwoord krijgen. Leven is liefde, jij leeft door Mijn liefde, je bent liefde. Wil je waarlijk oprecht leven, leef jezelf, dat is, leef liefde. Maar niet geforceerd, dat heeft geen zin. Leef in alle oprechtheid jezelf en leef zo liefde, dan leef je echt!

Hemels Brood 887

Elke hand die zich naar Mij strekt, vul Ik rijkelijk met al het goede. Maar een hand die zich strekt voor eigengewin en werelds belang, die kan Ik daarmee niet vullen omdat noch het één noch het ander bij Mij is. Bij Mij is geen waan en zo kan Ik een uitgestrekte hand daarmee ook niet vullen. Maar evenzogoed heb Ik die mens die zijn hand strekt voor eigengewin en werelds belang wel lief en wat Ik hem wel aan goeds kan geven, zal Ik hem ook geven, al kan zijn hand daarvan maar weinig behouden. Want wat Ik hem kan geven loopt als water van zijn vragende hand en blijft niet.

Kijk, een hand die zich naar Mij strekt is de vraag van iemand om hulp in zijn leven om het zo te doen als de liefde voorstaat, is iemand die van Mij geduld, vrede in het hart, deemoed, barmhartigheid, liefde vraagt om zijn levensweg te gaan. En die dat bewust uit vrije wil vragen, zullen dat ook krijgen, al is het niet altijd onmiddellijk. Hun hand kan dat vasthouden wil zeggen, dat zij ook in hun handelen dat geduld, die vrede, die barmhartigheid opnemen, kunnen opnemen en naar leven. Dat dit als water bij de wereldsgerichte mens wegloopt is doordat hij het niet in zijn handelen nog wil toepassen en leven, hij houdt het niet vast omdat hij het wereldse als veel belangrijker nastreeft. Het is hem te min om zich om zijn medemens te bekommeren, belangeloos te leven.

Water zoekt het nederigste punt en is alleen daar vast te houden waar het nederigste punt is. Mijn goede gaven blijven alleen bij die nederige mens, die tot inzicht gekomen is en het belang van ware liefde is gaan inzien, ziet dat hij er tekort aan heeft en Mij vraagt om aanvulling. Die hij dan ook krijgt.

Hemels Brood 888

Ga gerust je weg in vrede, je hart wijst je wel de weg en die weg die je hart je wijst ben Ik. In je hart vang je de liefde op die Ik ben en die liefde is dan de aanzet tot je handelen die jezelf vorm mag geven. Ik help je daarbij, maar je blijft altijd de vrije wil hebben. Daarom kan Mijn liefde alleen de aanzet zijn en mag jij zelf de vorm bepalen. Natuurlijk speelt daarbij ook je geaardheid een rol en die hoef je dan ook niet uit te schakelen. Laat het alles zijn zoals het is en vertrouw op de liefde in je hart en de aanzet die het in je hart geeft. Dan kun je blijgemoed de weg gaan die je hart je aanreikt. En al kun je nu dan toch nog niet overzien wat die weg je zoal brengen zal, zolang je op Mij vertrouwt en weet dat je hart je de juiste stappen wel zal duidelijk maken omdat Ik in je hart die duidelijkheid ben, gaat het allemaal goed. Ook je geaardheid zal daarbij een plaats krijgen.

Want niemand heeft zijn geaardheid als een straf gekregen, om moeizaam met zich mee te torsen. Het is een zegen voor je zijn, een zegen voor de Schepping. Ieder mens heeft zijn geaardheid gekregen en het is een zegen voor de ziel en haar mogelijkheden. Daarbij heb je ook je talenten gekregen, vaardigheden en inzichten die je kunt benutten op je weg. Laat je geaardheid zijn zoals die is, want ook die zal je goed van pas komen anders had Ik je die niet zo gegeven.

Weet toch dat alles z’n nut heeft of tot nut van alle mensen wordt ingezet. Zo heb Ik alles en iedereen in Mijn orde geplaatst. Ook jou heb Ik geplaatst en daar waar Ik je geplaatst heb mag je groeien en bloeien en Ik zal je voeden en helpen, nu en altijd. Daarom maak je geen zorgen, volg je hart en je volgt Mij!

Hemels Brood 889

Waar heb je het zo druk mee, waaraan geef je je aandacht? Er zijn zoveel verschillende dingen die tegelijkertijd je aandacht vragen,  dat het moeilijk wordt om genoeg aandacht over te houden voor dat wat het belangrijkste is, je eigen hart en de ware liefde die je daar kunt vinden. Als je helemaal opgaat in de dagelijkse verplichtingen, je aandacht al bij zoveel verschillende dingen hebt, dan wordt je aandacht voor Mij minder en minder. Herken je niet de situatie dat je ergens met je volle aandacht mee bezig bent en iemand vraagt je iets maar het dringt niet tot je door. En de vraag wordt herhaald, je reageert heel kort, maar in werkelijkheid dringt het nog niet tot je door, zo sterk is je aandacht bij waar je mee bezig bent. En dan na een tijdje dringt het tot je door dat je iets gevraagd is en dat je iets geantwoord hebt, maar wat was er gevraagd en wat heb je terug gezegd, je was er met je aandacht niet bij. Zo ben je met je aandacht bij zoveel tegelijk, maar je hebt daarmee geen werkelijke aandacht voor het ware in je hart, voor Mij, Mijn adviezen. Wees daarmee voorzichtig. Want op het moment dat je bezigheden spaak lopen, weet je niet meer wat je hart je ingaf, je had er geen aandacht voor. Dan wordt het moeilijk om terug te komen bij je hart en je hart te volgen, je aandacht te verleggen naar je hart en niet wat buiten je is.

Doe het toch wat rustiger aan. Je hoeft toch niet de hoogste rekords te vestigen met van alles en nog wat. Neem toch ook de tijd om je innerlijk te beluisteren en te doorvoelen wat je hart je zegt. Zorg er toch ook voor dat je ook wat aandacht overhoudt voor iemand die je wat wil vragen, iemand die je wat wil zeggen, iemand van je medemensen die je aandacht nodig heeft of voor Mij, die je heel graag helpt!

Hemels Brood 890

De kale gebieden, de woestijnen, de gebieden zonder water, zijn te vergelijken met het innerlijk van de mens waar hij geen contact heeft met Mij, geen liefde ervaart van Mij, waar hij Mijn woord, Mijn evangelie niet kan horen, niet in zich kan opnemen, waar niets stroomt van het ware leven. Het leven van diegene is dor en droog, zonder de ware levensinspiratie. En een beetje water, een beetje van Mijn woord, helpt die droogte niet verdrijven. Daar is een hele ontginning voor nodig. Wat door mensenhanden gemaakt een eeuwigheid zou duren maar uit Mijn hand is een woestijn wel wat eerder vruchtbaar te maken.

Ja, de woestijn zal bloeien als een roos. Dat wil niet zeggen dat een menselijke ontginning van de woestijn bedoeld is. Ook een menselijke natuurlijke ontginning zal wel plaats kunnen vinden, maar bedoeld is het droge dorre hart, waar Mijn woord van liefde niet in vloeit, zal Ik vruchtbaar maken en tot bloei brengen. Dat wil zeggen, Mijn liefde zal er in vloeien en het hart zal zich vullen met Mijn liefde en daaruit zullen de daden van die mens met liefde gevuld zijn en hij zal bloeien als een  roos en de dorre droogte van zijn hart zal voorbij zijn.

Alles wat in de heilige geschriften staat, dat zijn de geschriften die naar waarheid Mijn woord aan de mensen bevatten, kan in natuurlijke zin als waarheid aangenomen worden. Maar dat is niet de betekenis die voor de mens echt belangrijk is. Dat is niet de betekenis die voor de mens de meeste waarde heeft. Want de eigenlijke betekenis is de geestelijke, de eigenlijke waarde is een geestelijke. Laat daarom liever de natuurlijke waarheid ervan los, dat is ook de letterlijke, lees het niet op het letterlijke, zoals je het gezegde: “Ik heb er een hoge pet van op” ook niet letterlijk neemt, maar zie de achterliggende betekenis, de bedoeling er achter en veel van het ware leven zal je in alle oprechtheid duidelijk worden.

Hemels Brood 891

Hoever een mens ook afgedwaald is van zijn oorspronkelijk Goddelijk Zijn in wereldse aangelegenheden en vermaak, zodra hij er om vraagt kan Ik naast hem staan. Niet direct zichtbaar in materiële zin bedoel Ik dat, maar in waar leven. Zodoende kan de afdwaling nooit zover zijn of Ik ben onmiddellijk daar waar de mens Mij vraagt. In menselijke zin kan een mens bijvoorbeeld kilometers en kilometers van huis en haard verwijderd zijn. Hij kan zich dan wel thuis wensen, maar daarmee is hij er lichamelijk gezien nog niet. In gedachten kan hij er wel zijn, in gedachten is nog geen seconde nodig om daar te zijn waar je kilometers van verwijderd bent.

Wat is afstand? In natuurlijke zin zou je kunnen zeggen de tijd die nodig is om van het ene punt naar het andere te komen. Maar dezelfde afstand kan met bijvoorbeeld een auto veel sneller overbrugd worden dan bijvoorbeeld te voet of op de fiets. Terwijl de afstand gelijk blijft. Misschien is er voor de mens nog een uitvinding te doen om binnen heel korte tijd een afstand van kilometers heel snel te overbruggen. Maar voor het geestelijke heeft dat geen noodzaak. Want daar is het al mogelijk van oorsprong aan om enorme afstanden in een flits te overbruggen. Alleen, hoe doe je dat? Afstanden zijn daar de verschillen in opvattingen, in mening. Zo kunnen twee mensen natuurlijk gezien naast elkaar staan, maar qua mening, qua opvattingen mijlenver van elkaar verwijderd zijn. Zo’n afstand kan in een seconde overbrugd zijn als een van beide zijn mening, zijn opvattingen wijzigt en gelijk maakt aan de ander. Zo kan de afstand door afdwalen tussen mensen en Mij in heel korte tijd overbrugd worden door het wijzigen van mening, van opvattingen, van handelen.

Maar, een mening wijzigen, opvattingen wijzigen, dat gaat bij de mens niet zo snel, niet zo gemakkelijk, daar komt nog heel wat bij kijken. Vooral de vastgeroeste meningen en opvattingen die verweven zijn met jarenlange gevestigde normen en waarden en daarbij nog die verweven zijn met eigenbelang en eigengewin. Daarom is het voor Mij al genoeg als iemand zijn wil er op zet om zijn mening, zijn opvattingen te veranderen, want daarmee heeft hij die eigenlijk al veranderd, alhoewel dat in de praktijk dan nog moet groeien. Maar, zodra die wil er is om naar ware geliefde te gaan leven, zodra ben Ik er om te helpen en is die afstand verdwenen en gaat de reis samen met Mij verder om tot waarlijk leven te komen. En tijdens die reis zal er nog afdwalen zijn, maar Ik kan evengoed naast je blijven, omdat je willen juist is maar ook omdat voor Mij geen afstand, geen tijd, geen plaats is, voor Mij is Zijn, Ik ben.

Hemels Brood 892

Zachtmoedigheid is wat Ik vraag voor je medemens. Vastberadenheid is wat Ik vraag voor je levenskeus met Mij. Vertrouwen is daarbij nodig om je te kunnen helpen en overgave, zodat Ik je in je vrijheid kan laten en toch ook kan helpen. Geduld om het meest optimale te kunnen bereiken en waarheid om bij het werkelijke leven te blijven. Ieder mens kan het zich bedenken dat het uiteindelijk niet baat om niet zachtmoedig te zijn, geen geduld te hebben, oneerlijk te zijn, enzovoorts. Wat krijg je terug als je iemand ruw aanpakt, als je ongeduldig bent, wat levert het je op als je oneerlijk bent? Hooguit een korte vreugde, maar daarbij ook al veel zorg en onaangenaams. Is dat het dan waard?

En geestelijk gezien brengt het je niets, omdat daar alleen dat wat gebaseerd is op liefde telt.

Heb je er moeite mee vriendelijk te blijven, als mensen je niet naar liefde behandelen, heb je er moeite mee juist geduld te bewaren bij dringende zaken, dringende tijd, heb je er moeite mee om eerlijk te blijven, als door eerlijkheid iets wat je graag wilt, aan je voorbij dreigt te gaan, dan bedenk je dat uiteindelijk toch jij het niet bent die alles bestuurt, maar Ik, je Schepper, in grote liefde. En in die liefde heb Ik een ordening bepaald die gebaseerd is op liefde en alles en allen die buiten die liefde gaan, ophaalt en terugbrengt in die liefde. Omdat het tegenovergestelde van liefde de ware dood brengt, die met pijn en allerlei ongemakken gepaard gaat. En dood is in dat geval het tegenovergestelde van leven, gelukzalig waar leven wel te verstaan.

Zo geeft liefde alles wat daarmee samenhangt en niet-liefde al het tegenovergestelde, waarbij ook de waan. In die waan kan het voordeel lijken te hebben om naar eigenliefde, ongeduld, oneerlijkheid, enzovoorts, te handelen. Maar in werkelijkheid is daar geen enkel voordeel. En zoals bij waarlijk leven, ware liefde, de vreugde en het geluk, de vrede en al het goede blijvend zijn, zo is het tegenovergestelde, dus ook de waan, tijdelijk. Hoe tijdelijk hangt met het handelen van de mens samen. Maar eens houdt die waan op en valt de beleving van het voordeel weg, valt ook het vermeende voordeel weg. Wat dan overblijft is niets. Wat dan nog opgebouwd moet worden voor de ziel om in het ware levensgeluk te komen is heel veel.

Maar wie zich overgeeft aan Mij, toevertrouwd aan Mij, dat is aan ware oprechte liefde en zich daarop gaat toeleggen, zal direct de warmte van Mijn liefde ervaren en zijn aan liefde tegengestelde daden zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Wees allen blij en verheug je, want liefde is eeuwig en overwint te allen tijde het tegenovergestelde van liefde, wat niet blijvend is of kan zijn. Zodat het altijd goed komt of kan komen.

Hemels Brood 893

Wie in zijn hart liefde nastreeft, maar het, door allerlei omstandigheden,  nog niet altijd lukt om dit werkelijk te leven,  die hoeft zich nergens voor te schamen. Al worden hem door anderen om hem heen verwijten gemaakt, hij hoeft zich nergens voor te schamen zolang hij in liefde er naar streeft naar waarheid te leven, naar waarheid te handelen. Dat dan waarheid nog niet altijd volledig gezien wordt en daardoor ook niet naar gehandeld wordt, komt doordat ieder nog een zekere mate van afdwaling van liefde heeft, nog te groeien heeft naar totale liefde. Want de verleiding op aarde is heel groot en vaak verborgen, heel vernuftig verborgen. Maar van tijd tot tijd breng Ik het verborgene aan de oppervlakte, op allerlei verschillende manieren, op verschillende tijden en in verschillende gebeurtenissen. Dan wordt er even zichtbaar voor de mens wat werkelijk en niet werkelijk is. Het is dan weer de vrije keus van de mens om daar zijn voordeel mee te doen. Want de vrije keus laat Ik de mens steeds, zodat hij zichzelf kan zijn en zichzelf bewust kan zijn.

Je bent op jezelf aangewezen. Alle mensen zijn op zichzelf aangewezen. En zoveel je keuze voor alleen of grotendeels jezelf is, zoveel eenzaamheid kan dat met zich meebrengen. Eenzaamheid kan een mens ook voelen wanneer anderen om hem heen voornamelijk voor zichzelf kiezen en zich weinig om anderen bekommeren. Maar die eenzaamheid voel je alleen als je even vergeten bent dat Ik altijd naast je sta, als je even vergeten bent dat je voor raad altijd bij Mij terecht kunt, als je het op jezelf aangewezen zijn ziet als een apart zetten, als een los zijn van elkaar en Mij. Want dat is het niet. Alle mensen zijn in Mij tot eenheid in liefde verbonden, ook jij! Maar, je bent op jezelf aangewezen om dat in alle nederigheid ook zo aan te nemen, dat wil zeggen, dat het nodig is dat jij de keuzes maakt in je leven, die dan weer in die eenheid gevat jouw leven richting geven. Evengoed ben je niet alleen, Ik ben altijd bij je, in je aanwezig!

Hemels Brood 894

Je kunt van alles ondernemen, maar de beste resultaten bereik je wanneer je alleen dat doet waar je Mijn zegen voor voelt. Je kunt altijd in jezelf voelen waar Mijn zegen op rust en daar zul je dan ook de beste resultaten bereiken. Maar verwacht dan daarbij geen wereldse resultaten en wereldse lofprijzingen. Want in de wereld wordt Mijn zegening niet gezien, daar is geen oog voor. Toch heeft datgene wat Ik zegen ook voor de wereld z’n belang, voor diegene die in het wereldse leven, bedoel Ik dan. Houd je zoveel mogelijk ver van het wereldse zonder de mens die daarin leeft af te wijzen, wees met diegenen, zonder met het wereldse te zijn. Zodat je er bent als die mens die in de wereld zijn leven leidt, je nodig heeft als hij in geestelijke nood komt. Je hoeft je niet af te zonderen van die werelds gerichte mens, zo min mogelijk werelds in mee gaan is genoeg, dan kan die mens je ook benaderen als hij tot bezinning komt door de druk die het wereldse leven hem uiteindelijk brengt.

Ik zal dan steeds wanneer het nodig is je innerlijk laten weten wie je hoe kunt helpen, als jij dat wilt. Maar laat toch steeds je innerlijk gevoel van Mijn zegen je daden leiden en daar waar je Mijn zegen niet voelt, laat dat gaan, want het zal moeilijk zijn daar een zinvol resultaat te boeken. Een werelds resultaat kun je dan wel boeken, maar dat heeft voor de eeuwigheid in liefde weinig of geen waarde. Wanneer je het niet zeker weet, laat het dan rusten en wacht erop het wel zeker te weten. Door je aandacht er even vanaf te halen en later weer terug te komen kun je vaak in jezelf beter voelen of het wel of niet Mijn zegen heeft, of het wel of niet eerder je eigen verlangen zonder Mijn zegen is.

Alles wat je in de zuiverheid van je hart voelt, in liefde voor anderen, alles wat je een vrij gevoel van vreugde geeft voor de ander, alles wat blijdschap in jezelf wekt voor anderen zal wel zeker Mijn zegen hebben. Laat het dan zijn en laat het resultaat ook geheel aan Mij over. Vul niets zelf in en het zal alles het beste resultaat geven.

Hemels Brood 895

Goedheid, goedheid ontspant en geeft de mens levensmoed. Want het leven is voor velen niet zo gemakkelijk. Dat heeft voornamelijk te maken met het eigen willen en het niet los kunnen laten van zelf sturen. Wie het zelf sturen los kan laten heeft het zeker gemakkelijker want hij neemt het leven zoals het komt en is daar tevreden mee. Dat wil niet zeggen, dat diegene op een stoel gaat zitten en het leven aan zich voorbij laat gaan. Dat wil zeggen dat diegene flexibel is en meegaand in de stroming van het leven en in die stroom die zijn leven vorm geeft. Wie tegen die stroom in wil, omdat hem de stroom niet bevalt, die heeft het direct al veel moeilijker dan degene die van elke situatie het beste maakt of probeert te maken. Dat wil nog niet zeggen dat dat altijd zo gemakkelijk is, maar het is wel gemakkelijker dan tegen de stroom in te gaan.

Toch is het ook niet altijd verkeerd om tegen de stroom in te gaan. Als je de moeite die daarmee gepaard gaat voor lief kunt nemen, kunt accepteren, dan kan het tegen de stroom in gaan je sterken en daarmee wordt dan het leven op een gegeven moment weer makkelijker, omdat je gesterkt bent en het aan kunt. Bovendien kan dat een mooi resultaat geven. Er zijn vissen die het liefst tegen de stroom in zwemmen en zij worden groot en sterk en bijzonder levenslustig. Een opgewekt hart, goedheid onder elkaar bemoedigt om het leven aan te nemen en de moeilijkheden, die met het leven ter lering komen, te overwinnen als een stroom tegen de stroom in.

Maar goedheid onder elkaar is steeds zeldzamer geworden. Laat dat dan evengoed niet een reden zijn om zelf alle goedheid te verliezen en blijf als het even kan blijmoedig, opgewekt in de wetenschap dat alles hoe dan ook Mijn liefde heeft en door Mijn liefde gedragen wordt. Geen stroom of tegenstroom is zonder Mijn liefde. Stroom mee op Mijn liefde, Mijn goedheid, die er toch ook altijd nog is, je wordt dan gedragen waardoor het alles lichter voelt en je elke stroom te boven komt, gesterkt door Mijn liefde, gedragen door Mijn liefde. In de ontspannende goedheid van Mijn liefde.

Hemels Brood 896

Zolang er mensen zijn op aarde, zolang zal er ook verleiding zijn. De verleiding om niet naar liefde voor de naaste te handelen maar naar eigenliefde. En daarbij zal ook steeds een zekere blindheid zijn voor die verleiding en zal geprobeerd worden om de keus voor eigenliefde te verbergen. Zoals Adam en Eva zich verborgen toen zij verleid waren. Maar voor Mij is niets te verbergen. Ik ken en weet alles van iedereen. Voor wie wordt dan geprobeerd de zonde te verbergen, als het ten aanzien van Mij geen nut heeft. Het is het knagende geweten wat de mens niet prettig vindt. Het inzicht, niet naar ware liefde gehandeld te hebben, geeft een knagend gevoel, wat de mens er toebrengt zijn daden te camoufleren en te verbergen. Maar Ik zeg je, daar wordt het niet beter van. Want alleen ware liefde brengt waarlijk leven in rust en vrede met het ware geluk. Bovendien, Ik weet en ken het alles toch en van Mij komt het enige ware leven wat alleen vloeit waar de mens ook dat ware leven nastreeft.

Niet dat Ik hem zijn afdwaling kwalijk neem of hem daarvoor bestraf, maar in het levensgeluk van het ware leven kan hij met zijn eigenliefde nu eenmaal niet komen. Daarom, wie in eigenliefde vervalt, en dat gebeurt velen nog heel vaak, geef het toe, verberg het niet. De verleiding is groot en Ik weet daar van. Ik wil graag iedereen helpen, die verleiding, die er mede voor de rijping, de lering van de ziel is, te overwinnen. Maar zonder de vrije wil, de vrije keus kan Ik niet helpen. Wie dan zijn afdwaling niet wil inzien, die moet Ik in zijn vrijheid van keus laten en die gaat zijn afdwaling dan ook voelen. Uit de zorg voor die mens heb Ik dat zo geordend opdat iedereen van zijn dwaling kan terugkeren en door Mij in liefde geholpen kan worden.

Hemels Brood 897

Ja het is echt zo, Ik ben waarlijk Schepper en Vader voor alle levende wezens, de natuur, alles wat is, leeft groeit en bloeit. En Ik ben het uit liefde, met liefde heb Ik alles gemaakt en beademd. Ook jou. Al lijkt het soms maar vreemd allemaal, al kun je Mij nergens bewijzen, Mijn aanwezigheid alleen in jezelf voelen, toch ben Ik alles en in alles. Maar juist omdat je Mij nergens kunt bewijzen is het voor velen moeilijk om zich een voorstelling te maken van Mijn Zijn. Begin daar dan ook maar niet aan. Neem het eenvoudig aan met je hart en bemerk in alles wat gebeurt, in de uitstraling van de mensen, dieren en planten Mijn aanwezigheid, Mijn liefdevolle aanwezigheid. Laat het bewijzen maar aan de werelds gerichte mens over. Want het willen bewijzen van Mijn Zijn of het willen bewijzen van Mijn niet-Zijn heeft niets met waarheid te maken maar met eigenliefde.

Zij die bewijs willen, zijn blind voor Mij en zichzelf, door eigenliefde, door onvrede in hun leven, door misvattingen die zij star vasthouden. Wie liefdevol probeert te leven, hoeft geen bewijzen. Hij zal misschien ook niet altijd van Mijn Zijn, van Mijn aanwezigheid, overtuigd zijn, maar laat het in het midden. Omdat alles wat met het natuurlijke oog gezien wordt als het normale gezien wordt en alles wat er toch wel is maar niet met het natuurlijke oog gezien kan worden, door hen als niet aanwezig beschouwd wordt. Zij zoeken dan niet naar bewijs, nemen het eenvoudig aan zoals zij het zich bewust zijn en proberen eenvoudig liefdevol te leven. Er komt voor hen dan ook een tijd, dat ze toch Mij en Mijn aanwezigheid gaan beseffen. Want liefde ontvouwt de oneindigheid en ontvouwt het geestelijk besef van Mijn Zijn. Mijn aanwezigheid gaat dan toch gevoeld en aangenomen worden zonder bewijs. Want de overtuiging van het hart is dan het bewijs. De liefde in het hart welke overeenkomt met de oerliefde uit Mij.

Hemels Brood 898

Blijven zoeken, blijven proberen, nooit opgeven. Dat is nodig om het einddoel te bereiken. En het einddoel is geen einddoel maar eeuwigheid, eeuwige ware liefde voor iedereen. Volhouden in alle ernst leidt tot resultaat. Maar volhouden in een wereld die steeds het tegenovergestelde van liefde nastreeft en de eeuwigheid lijkt te tarten is niet zo gemakkelijk. Het nastreven van eigen genoegen is nog altijd het gemakkelijkst, ziet althans het gemakkelijkst uit en lijkt ook het meeste plezier te geven. Doen waar je zin in hebt in vrijheid is eigenlijk wat het aller gemakkelijkst lijkt. Als er maar niet steeds van die situaties zouden ontstaan waardoor je maar steeds niet je zin kunt hebben, waardoor het je steeds maar weer niet mogelijk gemaakt wordt om het naar je zin te hebben en gemakkelijk te leven.

Gemakkelijk leven is nog lang niet het ware leven en toch wil dat nog niet zeggen dat het ware leven niet gemakkelijk te leven is. Want als je eenmaal het ware leven leeft, dan is het heel comfortabel en gemakkelijk, maar voordat je het leeft, moet je het wel deels tot in elke cel, elke molecuul zo aangenomen hebben en leven. Kijk en daar zit nu het probleem. Dat vraagt eerst een bepaalde inspanning, een bepaalde inzet, die niet steeds even leuk en even gemakkelijk is. Je slaat dan weliswaar iets “goeds” af voor iets veel beters, (goeds tussen aanhalingstekens omdat het goeds is voor eigen genoegen, dus niet goeds als werkelijk leven) maar dat “veel beters” is in geen velden of wegen te ontdekken, daar moet je dan voor werken terwijl je niet precies weet wat je er voor terugkrijgt, je moet als het ware door een mist heen waar het niet prettig is.

Ja, en wie zet dan door? Naar het onbekende waarvan gezegd wordt dat het het ware leven is, waar de volle vrijheid en liefde alleen heerst, zonder pijn en verdriet. Is dat zo? Ik zeg je, zoek verder, houd vol, want ja, het is daar, het ware leven in vrijheid, geluk en vrede!

Hemels Brood 899

In veel boeken staat zoiets als: “niets uit dit boek mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever vermeerderd worden, gekopieerd worden….”. Wel, alles wat Ik jullie aanreik mag zoveel mogelijk verspreid worden en niemand hoeft daar toestemming voor te vragen. Mijn woord is voor alle mensen en is voor allen vrijgegeven, zonder beperkingen en belemmeringen. Ik hoef er namelijk niet aan te verdienen en zodoende kan iedereen het krijgen. Ik ben niet afhankelijk van eten en drinken, wonen en dergelijke. Mijn leven is niet afhankelijk van welk materieels ook.

Dat is voor jullie nauwelijks voor te stellen. Omdat jullie ziel, jullie geest in een lichaam gebonden is voor de tijd dat jullie op aarde zijn. Maar Ik Ben en Mijn Zijn is niet gebonden aan een materieel lichaam, Mijn Zijn is vrij in de oneindigheid en ook jullie kunnen die vrijheid van geest in de oneindigheid bereiken. Want in waarlijk leven is de geest met de ziel verbonden vrij in de oneindigheid waar zij de vorm aanneemt van haar liefde. En in die oneindigheid is alles Mijn liefde en heeft alles die vorm die met zuivere ware liefde overeenkomt. Zolang je aan een materieel lichaam bent gebonden, ben je ook aan de wetten die daarmee samengaan gebonden. Maar voor het geestelijk deel, dat is totale zuivere liefde, ben je vrij, vrij gemaakt. Daarom is de liefde de vervulling van alle wetten en daarom maakt de liefde vrij.

Zou iemand die totale liefde in het materiële lichaam bereiken, dan zou het lichaam in materieel opzicht oplossen en niet meer zijn. Het geestelijk leven is de pure ware liefde en kent geen materieel zijn als zodanig. Voor het materiële zijn wetten, in het geestelijk ware zuivere leven is alleen liefde die alle wetten vervangt, ware liefde staat boven alles.