Hemels Brood 6914 t/m 6944

Hemels Brood 6914

Hemelse Vader, ik ken U niet door bewijzen, niet door wetenschappelijke ontdekkingen, ik ken U door ontmoeting met U in mijn hart. Zomaar heb ik U leren kennen in mijn hart, en ik ben daar heel dankbaar voor. Wilt U niet op die manier in het hart van alle mensen zijn?

Zeker wel. Ik ben in het hart van alle mensen en Ik maak Mij daar veelvuldig kenbaar. Maar veel mensen zijn zo in beslag genomen door hun eigen denken en willen, dat zij Mij in hun hart niet bemerken, dat zij Mijn stem niet horen, Mijn adviezen niet verstaan. Veel mensen zijn zo van zichzelf overtuigd, dat zij Mij niet voelen, Mijn liefde niet voelen, en veel mensen denken dat buiten hun materiële gezichtsveld niets is, niets kan zijn, dat het leven hun eigen leven is.

Er zijn maar weinig mensen die Mij in hun hart herkend hebben. Sommigen zoals jij Mij al lang geleden in je hart herkend hebt, sommigen door hun zicht op de natuur, hoe alles in de natuur zo perfect op elkaar afgestemd is, anderen door gebeurtenissen in hun leven, weer anderen door wat hen verteld is en wat zij gelezen hebben. Er zijn verschillende wegen waarlangs mensen tot Mij in hun hart kunnen komen, en al die wegen leiden tot een weg die direct naar Mij in het hart gaat. Sommige mensen komen al jong op die weg uit en vinden Mij al jong in hun hart, anderen vinden die weg op latere leeftijd, maar wanneer die weg die naar Mij toe leidt eenmaal gevonden is, komt die mens zeker bij Mij in zijn hart uit en zal hij Mij zeker in zijn hart ontmoeten en Mijn liefde voelen, zoals jij Mijn liefde kunt voelen.

Evengoed, al degenen die hun eigen weg gaan en geen geloof in Mij hebben, zie, ook de wegen die zij gaan komen ooit op die ene weg naar Mij uit. Dat kan lang duren, voor sommigen heel lang, toch zal hun weg eens op Mijn weg uitkomen. En ieder van hen zal dan door Mij in zijn hart met vreugde begroet worden. Ieder die Mij in zijn hart in waarheid en liefde vindt, zal ook met vreugde in de hemel begroet worden. Want in jouw hart, in ieders hart, is Mijn hemel aanwezig, namelijk ware liefde, Die Ik Ben.

Hemels Brood 6915

Omdat de keuzen van de mens lang niet altijd liefde als basis hebben, is de mens in zijn keuzen niet standvastig en golven de gebeurtenissen op aarde als een zee, die dan eens rustig is en dan eens onstuimig tekeergaat. Liefde is altijd volledig volmaakt standvastig in alle opzichten.

Ik ben liefde, Ik ben volledig volmaakt standvastig, daarmee altijd Dezelfde, onveranderlijk Leven. Liefde is Die Ik Ben in volmaakte wijsheid, volmaakte intelligentie, de volmaakte kracht waarmee alles eeuwig in stand blijft. De mens kan met zijn keuzen van liefde afdwalen, maar Mijn liefde voor de mens verandert daarmee niet. De mens kan Mij verantwoordelijk stellen voor alles wat er in zijn leven onaangenaam is en waaraan hij geen schuld heeft als zodanig. Maar hoe onaangenaam zijn omstandigheden ook zijn, wanneer hij Mij desondanks liefheeft, heeft hij pas werkelijk lief zoals Ik hem liefheb. En wanneer hij al zijn keuzen baseert op volkomen ware liefde en haar wijsheid, leeft hij pas werkelijk, in welke omstandigheden hij zich op aarde ook bevindt.

Want de cirkel van liefde omvat alles en is in de grond de basis voor alles. Er is geen vraag wie er schuld heeft aan alle ellende, want er is geen schuld, er is een situatie die met liefde kan worden opgelost, met wederzijdse liefde, Mijn liefde en de liefde van de mens. Dat is van belang, dat Mijn liefde en jullie liefde samengaan tot één en dezelfde liefde, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige en standvastige liefde voor alles en iedereen, voor Mij en voor alle mensen, door Mij en door alle mensen. Dan is er geen sprake meer van ellende, alleen nog van waar geluk, van ware vreugde, van enorme blijdschap, voor eeuwig en altijd voor allemaal, voor Mij en alle mensen, werkelijk Leven.

Hemels Brood 6916

Verliefdheid maakt blind. Liefde geeft zicht. Er is dan ook een groot verschil tussen verliefd op iemand zijn en iemand liefhebben. Bij verliefdheid wordt degene waarop iemand verliefd is gezien als het grote ideaal. Maar wanneer de verliefdheid een tijd geduurd heeft, neemt die af, en langzaam komt het ware zicht terug en dan is het maar de vraag of diegene een fantasie was of dat er een liefhebben voor in de plaats komt.

Werkelijke liefde is nooit een verliefdheid die komt en gaat, ware liefde is voor altijd en houdt niet op. Ware liefde weet en kent en is niet gereserveerd voor één persoon. Natuurlijk is er de liefdevolle genegenheid tussen levenspartners, die een leven lang kan duren, die al veel overeenkomst met de ware liefde heeft, maar daarbij zijn nog mitsen en maren, is nog geven en nemen, is nog sprake van passen en meten, terwijl de ware liefde, het ware liefhebben, iedereen onvoorwaardelijk liefhebben is. Van iedereen houden zonder reserve, zonder voorwaarden, zonder afwegingen, zonder vergelijk, zonder belangen, zonder bepalingen, zonder afspraken hoe dit en hoe dat.

Het ware liefhebben geeft, neemt niet maar krijgt, ziet en weet alles, maar blijft liefhebben, verandert niet wanneer de omstandigheden veranderen, wanneer het moeilijk wordt, wanneer er nare dingen gebeuren, ware liefde blijft altijd dezelfde, onvoorwaardelijk, onbaatzuchtige liefde en is tegelijkertijd ook altijd wijs in haar eenvoud en nederigheid. Het is niet zo dat het liefde is wanneer je je naar de kenmerken van liefde gedraagt, want ware liefde kun je alleen volledig zijn uit Mij in je hart, voor ware liefde is het laten binnenvloeien van Mijn liefde in je hart nodig. Is het toestaan van Mijn liefde in je hart nodig, hoe het er ook met je voorstaat.

Want Ik ben Die liefde en Ik geef Die liefde, en alleen Die liefde is werkelijk Leven. Dat is niet de beperkte partnerliefde, maar de universele liefde voor alles en iedereen, voor altijd en eeuwig, in alle eenvoud en wijsheid. Die liefde zelf zijn uit Mij, jouw Schepper, is werkelijk leven, is de ware hemel.

Hemels Brood 6917

In de mens is enerzijds de gedachte zelf heer en meester te zijn over zijn leven als zijn bezit, zelfstandig te kunnen leven, anderzijds bemerkt hij dat hij niet alles zodanig naar zijn hand kan zetten als hij wel zou willen. Juist omdat ook zijn medemensen denken heer en meester te zijn over hun leven en de controle daarover in hun handen te kunnen houden.

Om die reden en omdat er toch in de natuur veel gebeurde wat geen mens in de hand kon houden, werden er goden verzonnen. Die goden werden allerlei mogelijkheden toegedacht die vooral te maken hadden met datgene waar de mens geen invloed op had. Zo werden er goden verzonnen en macht gegeven over weersomstandigheden, over ruzies en onenigheid, over ziekte en gezondheid, over natuurrampen, over de dood, over leven, over rijkdom en macht, enzovoorts.

Nu kun je je afvragen waardoor het komt dat Ik, de Enige ware God, geen plaats had in hun goden geloof. De overleveringen over Mij, hun God en Schepper, waren lang voorbij en verwrongen in een veelheid van goden, omdat de mensen zich totaal niet stoorden aan Mijn liefdevolle wetten en zelf de macht wilden hebben. Zo kwamen er zogenaamde beschavingen, maar die beschavingen stoelden op macht en wreedheden, op leugens en bedrog en zouden eigenlijk geen beschavingen genoemd moeten worden, want het enige waarop dat gebaseerd is, is de goed georganiseerde behoefte aan waterleidingen, toiletten, badhuizen, woningen, voorraden, en vooral ook allerlei rijkdommen, die de ene mens boven de andere stelde, en dat alles werd geregeerd door mensen die de macht van de goden naar zich toe trokken als hun vertegenwoordigers, en in feite bepaalden zij wat de goden wilden. Dat paste dan altijd precies in hun straatje.

Maar zo’n God ben Ik niet. Mijn macht is Mijn macht, en die kan een mens alleen bereiken door Mijn liefde en haar wijsheid, gelijk die van Mij is, aan te nemen. Dat bevalt veel mensen niet, want om de macht van Mijn liefde en haar wijsheid te kunnen bereiken, is het nodig om in alle nederigheid geen macht na te streven, om in alle eenvoud zonder macht en rijkdom andere mensen te helpen en alles wat je hebt met medemensen te delen. Om Mijn macht en kracht te verkrijgen is het nodig om in liefde, in vrede, met elkaar te leven, waarbij iedereen gelijk is aan de ander, blank en zwart, man en vrouw, homo en hetero, noem alle verschillen maar op, niemand zou om zijn afkomst meer of minder moeten zijn, niemand zou om zijn macht meer te eten en te drinken moeten krijgen.

Zie, er zou wel verschil mogen zijn in talenten en vermogens, maar daaraan zou geen hogere of lagere waarde gehecht moeten worden. De een zou wel een groter of een kleiner huis mogen hebben, maar niet omdat de een belangrijker is dan de ander, alleen om liefdevolle redenen zou dat zo mogen zijn. De ene mens zou wel de andere mens mogen leiden, maar niet als een heerser, maar als een leraar die meer ervaring heeft in het een of ander en dat uit liefde aan een medemens overdraagt. Zou een samenleving op die manier bestaan, dan zou dat een werkelijk beschaafde samenleving zijn.

Zoals het er nu op aarde aan toegaat wordt wel gesproken van een beschaafde samenleving, en op delen van de aarde is sprake van onderlinge vrede, maar de beschaving berust nog steeds op technische ontwikkelingen, op macht en rijkdom, op misdaad en onwaarheden, op verschil in waarde tussen mensen, enzovoorts. Van een ware beschaving die vooral op Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar wijsheid berust, is nog nauwelijks enige sprake. En ja, net als in de oude tijden zijn er ook nu mensen, zoals jullie, die in Mij geloven en zoveel mogelijk leven naar Mijn liefde en haar wijsheid.

Gezegend zijn jullie in Mijn Naam, nu en altijd, en Mijn genade is met jullie en zal genade geven over alle mensen, omdat Mijn liefde voor alle mensen eeuwig dezelfde is en blijft. En dat zal alle mensen redden en gelijk maken aan elkaar, wit en zwart, man en vrouw, homo en hetero, het maakt niet uit, Ik, jullie Enige ware God en Schepper, heb alle mensen lief, voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 6918

Wie ben Ik voor jou? Ben Ik je vriend, of ben Ik je hoogverheven God, je Schepper, of ben Ik Degene met Wie je alles kunt bespreken?

Alles wat je bezighoudt, alles wat goed gaat en prettig is en alles wat niet zo prettig is, je kunt het allemaal met Mij bespreken en Ik kan je in alle opzichten raad geven. Je hoeft die raad niet op te volgen, je bent vrij, je hebt de vrijheid om je eigen keuzen te maken, en wat je in je vrijheid ook kiest, het verandert niets aan Mijn liefde voor jou.

Er is wel iets dat Ik je wil laten weten bij die vrijheid van keus. Want al veranderen de keuzen die je zelf in vrijheid maakt niets aan Mijn liefde voor jou, je hebt in die vrijheid wel te maken met verleiding tot keuzen die voor jou niet zo goed zijn als ze wel lijken te zijn. Zie, in je vrijheid kun je keuzen maken die je zelf besluit te maken en die goed zijn, ook al heb je die niet met Mij besproken, maar zonder overleg met Mij kun je verleid worden tot keuzen die niet goed voor je zijn, zonder dat je beseft dat ze niet goed zijn. Die kunnen je in onaangename situaties brengen. Het kan zijn dat je gedacht hebt een juiste keus te maken, en soms lijkt het zelfs dat die keus zo moest zijn, maar vervolgens blijkt het een heel andere uitkomst te geven dan je voor ogen had.

Ieder mens heeft verlangens, sommige verlangens worden aan Mij voorgelegd om door Mij aan te voldoen. Maar er zijn ook de meer verborgen verlangens, die mensen zich niet meer zo duidelijk bewust zijn. Juist die verborgen verlangens kunnen je tot het toegeven aan verleiding brengen, zonder dat je beseft dat het misleiding is waaraan je toegeeft.

Kom daarom met alles wat je kiest eerst even bij Mij, leg het Mij voor en Ik geef je Mijn raad. Je blijft vrij om je eigen keus te maken en Mijn liefde voor jou blijft even groot en intens, maar het kan je behoeden voor misleiding, het kan net het verschil maken. Kom met alles even bij Mij, dan komt het altijd goed.

Hemels Brood 6919

Soms kun je blij zijn met een situatie, maar lang niet met alle situaties zal dat zo zijn. Juist wanneer je in situaties komt waarmee je niet zo blij bent, is het van belang om niet te vergeten dat ook de situaties waarmee je niet zo blij bent in Mijn Hand liggen en door Mij ten dienste aan alle mensen gekeerd worden.

Dat wil niet zeggen, dat Ik die verander naar een situatie waar je wel blij mee kunt zijn, want alle gebeurtenissen hebben hun plaats in het grote geheel, afgestemd op het doel van jullie verblijf op de aarde, en hebben ook hun tijd, het een wat langer dan het ander, soms zelfs zolang als iemand op aarde verblijft. Maar zie, er zijn ook goede situaties die uit liefde ontstaan en door Mij ten dienste aan de mens gezegend worden, om mensen te helpen.

Ook mensen die geen besef hebben van Mijn bestaan, geen weet hebben van de mogelijkheid om Mij in hun hart te ontmoeten, geen geloof hebben in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid, help Ik. Iedereen die uit de liefde in zijn hart medemensen wil helpen, zal daarin gezegend worden. Wanneer in Mijn Naam geholpen wordt, is het niet steeds nodig om kenbaar te maken dat in Mijn Naam geholpen wordt, beter gaat iemand dat in vrijheid zelf ontdekken. Soms kun je bemerken dat iemand eraan toe is om over Mij te horen, maar zolang dat niet zo is, is het helpen uit de liefde in het hart al de vertegenwoordiging van Mijn liefde aan een medemens.

Iedereen die uit liefde en om niet zijn medemensen helpt, vertegenwoordigt daarmee Mijn liefde, of hij zich dat nu bewust is, of doet zonder besef van Mij, zonder geloof in Mij, alles wat uit ware liefde aan anderen gedaan wordt, is een vertegenwoordiging van Mijn liefde en zal in Mijn Naam gezegend zijn, ongeweten op dat moment, maar zichtbaar in de eeuwigheid.

Hemels Brood 6920

Wie zich steeds in zijn hart naar Mij toekeert, weet ook steeds wat waar en goed is en kan daarnaar handelen. Juist omdat iemand met goede bedoelingen bij Mij in zijn hart komt, weet hij wat goed is en zonder twijfel zal hij daarnaar handelen. Maar hoe hij dan zou willen handelen, is niet altijd hoe anderen willen handelen. Hoe hij ook uitlegt dat zijn handelwijze de juiste is, er zal niet naar hem geluisterd worden, want er is door die anderen niet naar Mij geluisterd, er is bij hen alleen het eigen denken en eigen willen. Zij zijn evengoed vrij om niet te luisteren.

Wees niet teleurgesteld als mensen niet naar je luisteren, al weet je van Mij in je hart wat het beste is, wat de waarheid is, wat mogelijk is, anderen luisteren vooral naar zichzelf, niet naar jou, niet naar Mij. Het is nederigheid om je daar bij neer te leggen, wanneer je geprobeerd hebt uit te leggen wat goed en waar is, maar geen respons hebt gekregen. Dat is zeker niet altijd gemakkelijk, want mensen gaan denken dat jij altijd gelijk wilt hebben, dat jij niet kunt samenwerken, dat jij de baas wilt zijn, enzovoorts. Maar zo is het niet, je wilt alleen doen wat goed en waar is voor allemaal, en je weet van Mij in je hart wat het beste is.

Alleen, zij weten dat niet en het is de bedoeling dat zij in vrijheid gaan ontdekken Wie Ik Ben en welke rijkdom Ik te bieden heb. En zolang mensen daar nog niet aan toe zijn, zullen zij jou in een verkeerd daglicht zetten. Je doet er het beste aan dat in Mijn Hand te leggen, want Ik zie wanneer de tijd rijp is, Ik zie wanneer Ik iemand een besef kan ingeven zonder zijn vrijheid te belemmeren. In je hart kun je van Mij altijd de steun krijgen die nodig is om te verdragen dat je niet gezien wordt zoals je bent, begaan, vol van Mijn liefde, het goede nastrevend.

De tijd komt waarop gezien wordt wat goed is, waarop mensen meer en meer ook in hun hart bij Mij komen en naar Mij gaan luisteren, en dan komt er meer en meer eenheid met elkaar en met Mij. Weet dat Ik niet werkeloos toezie, maar altijd wacht op het juiste moment. Doe jij dat ook, dan weet je van Mij in je hart het toch goed te doen.

Hemels Brood 6921

Elke keer wanneer ik iets dieper begrijp van Uw Woord, dan word ik zo blij van binnen!

Dat is iedere keer weer een beetje voelen van de enorme blijdschap en gelukzaligheid die je zult voelen wanneer je alles begrijpt van het ware leven, van Mijn Woord, van Mijn liefde en haar wijsheid en je in vrijheid zelf alleen nog die liefde en wijsheid in alle eenvoud helemaal bent.

Juist daarvoor is alles wat er op aarde gebeurt nodig, zodat alle mensen in vrijheid gaan begrijpen Wie Ik Ben, dat alle mensen Mijn liefde en haar wijsheid gaan voelen, dat alle mensen in volledige vrijheid er blijvend voor kiezen om geheel naar Die liefde, Die Ik Ben, voor altijd te leven. En wanneer dat eenmaal zo is, zal iedereen heel dankbaar zijn voor zijn tijd op aarde, hoeveel smart en pijn hij ook meegemaakt heeft, want dat is dan allemaal weg en komt nooit meer terug. Nu is dat voor jullie op aarde nauwelijks voor te stellen, maar het is geen utopie, het gaat werkelijkheid worden.

Kijk naar de natuur, de bloemen, de groei van alle planten en bomen, het richt zich allemaal op het licht van de zon, en zo zal al wat leeft zich op Mijn licht van liefde en wijsheid richten. Zoals jij en je geloofsgenoten momenten hebben van dieper begrip en de vreugde daarover voelen, zo zullen meer mensen Mijn Woord in de ware betekenis gaan zien en dezelfde vreugde voelen van Mijn liefde. En dan zal gezien gaan worden dat alles door Mijn liefde en haar wijsheid gestuurd is ten gunste van alle mensen op de aarde zonder de vrijheid van alle mensen op enigerlei wijze te hebben belemmerd.

Wees blij, wees vol vreugde, want alle droefenis, alle moeilijkheden, alle pijn en verdriet, zullen voor eeuwig voorbijgaan. De aarde zal voorbijgaan en een nieuwe aarde zal de plaats van de oude aarde innemen. Begrijp dit op de juiste manier, zoals je Mijn Woord steeds meer op de juiste manier begrijpt en je zult blij zijn!

Hemels Brood 6922

Soms is het goed om jullie te herinneren aan Mijn goedmoedigheid, soms is het goed om jullie te herinneren aan Mijn vergevingsgezindheid, maar er zijn ook momenten waarop het van belang is om jullie te herinneren aan Mijn strengheid. Want sommigen van jullie zijn langzaam maar zeker vervallen in eigenbelang en eigengewin. Voor hun bestwil staat Mijn strengheid dan voorop, om diegenen voor verder verval te behoeden.

Want hoe gemoedelijk en vergevingsgezind Ik ook ben, eigenbelang en eigengewin zijn er in Mijn hemel niet en worden ook onder geen enkel beding toegelaten. Het zou dan ook geen liefde zijn als Ik diegenen daarvoor niet zou waarschuwen, niet zou behoeden, en als dat nodig is, streng zou zijn. Zo ben Ik van tijd tot tijd streng. Maar niet alleen voor jullie, die in Mij geloven en op Mijn liefde vertrouwen, ook voor de wereldse mensen is het van tijd tot tijd nodig dat Ik streng ben, want de blindheid van de wereld kent hoogtij dagen van eigenbelang en eigengewin welke gepaard gaan met steeds meer leugens en bedrog.

Dan komt er een moment waarop Ik uit ware liefde niet anders kan dan een streng gericht te doen uitgaan, waardoor gezien moet gaan worden dat de macht over het leven niet bij de mens ligt, maar bij Mij, en beseft wordt dat de gedachte dat de mens alles in zijn hand kan houden een loze is, want het is niet de mens die het leven beheerst. Ik Ben het Leven. Hoe vrij de mens ook is in zijn keuzen, Ik ben het Die Mijn Leven beheerst. En van tijd tot tijd laat Ik de mens zien hoe dat zo is. Ik doe dat niet voor Mijzelf maar uit liefde voor de mens.

Weet dat iedereen bij zo’n werelds gericht betrokken is, ook onschuldige mensen. Zij zijn gevrijwaard van het kwaad, maar hebben wel te maken met alles wat er gebeurt. Maar ieder die onschuldig is zal daarvoor een volle maat terugkrijgen ten aanzien van het ware leven. Wie in zijn hart met Mij verbonden blijft, zal zijn weg weten te vinden, ook wanneer de wereld een gericht treft. Want voor hen ben Ik mild en vol van genade.

Hemels Brood 6923

Er zijn altijd mensen om je heen die je de weg wijzen. Sommigen wijzen je de goede weg, anderen wijzen je een verkeerde weg, en het is maar net de vraag, ga je om met mensen die je de goede weg wijzen of met hen die je niet de goede weg wijzen?

Daarbij zeg Ik jullie allemaal, Ik geef iedereen altijd een aantal mensen om zich heen die de goede weg wijzen en een aantal die de verkeerde weg wijzen. Al naargelang iemand de goede weg gaat, krijgt hij meer mensen om zich heen die ook de goede weg gaan, en wie niet de goede weg gaat, krijgt meer mensen om zich heen die ook de goede weg niet gaan.

Daarbij zorg Ik ervoor dat wanneer de goede weg niet gegaan wordt, er toch een aantal mensen aanwezig blijven die de goede weg wijzen en zelfs is het zo, dat degenen die niet de goede weg wijzen, op een bepaalde manier er toch aan meewerken dat de verkeerde weg gezien gaat worden als de verkeerde weg. Evengoed duurt het bij veel mensen lang voordat zij de goede weg kiezen boven de verkeerde. Hoeveel mensen om iemand heen ook de goede weg tonen, het ligt altijd aan de mens zelf of hij zijn eigen belang vooropstelt of ook aandacht heeft voor zijn medemensen.

Denk nu niet dat de mensen die de goede weg wijzen altijd degenen zijn die Mijn Woord aanreiken, want zo is dat niet. Iedereen kan degene zijn die de goede weg wijst, zelfs mensen die niet in Mijn bestaan geloven, maar met hun manier van handelen kunnen zij van alles bewerkstelligen bij een medemens wat hem tot het goede kan brengen, zonder dat gezien wordt dat dit door het gedrag van medemensen komt. Zie, iedereen is juist daar waar hij bedoeld is te zijn, met juist die medemensen om hem heen die voor hem van belang zijn.

En wanneer je je afvraagt hoe dat dan mogelijk is, terwijl iedereen de vrijheid heeft om te zeggen of te zwijgen, te gaan of te staan, te doen of te laten, zoals hij dat in zijn vrijheid wil, dan ken je Mij en Mijn mogelijkheden nog niet. Want voor Mij zijn alle dingen mogelijk zonder iemands vrijheid te belemmeren. Zie, Ik ben de beste wegwijzer voor alle mensen, Ik, jullie God en Schepper, Jezus Christus in ieders hart.

Hemels Brood 6924

Je kunt je afvragen, wat gebeurt er met alles wat door misdaad, door zonden, schade gegeven heeft aan mensen, natuur en aan alles wat er aan materie is, wanneer de eeuwige dag, die eeuwig licht, liefde en wijsheid is, aanbreekt?

Ik zeg daarop, de materie zal helemaal oplossen in Mijn eeuwige licht, liefde en haar wijsheid. Maar dat gebeurt langzaam en is verspreid over de enorme ruimte waarin de schepping van de aarde met alles erop en eromheen haar plaats gekregen heeft. Juist om de vrije wil van de mens, de vrijheid van keus van de mens te behouden, is alles zo gemaakt, dat alle mensen bij Mij terugkomen met het behoud van de vrije wil, van de vrije keus.

In de beleving van de mens bestaat de aarde al miljoenen jaren, waarbij sterren en planeten in de ruimte om de aarde, gemeten vanaf de aarde, nog veel en veel langer bestaan, en terwijl een miljoen jaar voor de mens als een eeuwigheid is, is het voor Mij als een dag. Dat is voor de mens niet voor te stellen, maar het gaat in die zin niet om de materie, het gaat om het ware leven, en het ware leven is niet materieel. Materie is het kwaad gebonden, zichtbaar gemaakt als een spiegel voor de mens, waarin hij kan zien wat hij geestelijk van oorsprong werkelijk is.

Niets van de materie blijft bestaan, alles lost op in het licht van Mijn liefde en haar wijsheid. Want zie, Ik ben op geen enkele manier materie, Ik ben Leven, voor het materiële oog van de mens daarom niet te zien. Maar in het hart, in waarheid, in Mijn licht, ben Ik te zien met het geestelijk oog. En hoe meer de mens in zijn hart met het geestelijk oog Mij ziet en Mij leert kennen, des te meer lost alle materie voor diegene op en blijft alleen het geestelijk ware leven over.

Maar alle mensen zijn in Mij, Schepper en God, Eén, zodat alle materie pas opgelost zal zijn wanneer alle mensen uit eigen vrije wil tot eenheid met Mij en elkaar gekomen zijn. Dat is op de eeuwige dag, dan zal Mijn licht eeuwig overal Zijn, ware liefde en haar ware wijsheid.

Hemels Brood 6925

Een mens kan honderd excuses hebben om niet naar Mij te luisteren, maar al die excuses maken voor Mij geen enkel verschil, want de mens is vrij om zijn keuzen te maken en daarmee heeft hij de werking van zijn keuzen in eigen hand.

Wat hij niet in de hand heeft zijn de reacties op zijn keuzen door mensen om hem heen, al willen veel mensen dat wel. Veel mensen maken het liefst keuzen die hen de baas maken over de keuzen en reacties van mensen om hen heen. Dat gebeurt in het groot, met vernietigende oorlogen tot gevolg, en dat gebeurt in het klein, met de harmonie verstorende situaties tot gevolg. Soms is het alleen een misverstand in de communicatie, maar vaker gaat het erom de eigen mening erkend te krijgen, wat met gebrek aan nederigheid te maken heeft.

Alleen in nederigheid kan dan ook de harmonie hersteld worden, en dat is niet altijd even gemakkelijk, zelfs tussen de beste vrienden niet. Maar wie in zijn hart bij Mij komt om hulp, die zal Ik precies datgene aanreiken waarmee de harmonie hersteld kan worden. Kan, want in alle vrijheid is het aan de mens om in nederigheid Mijn advies helemaal op te volgen. Maar wanneer er nog een greintje verweer of teleurstelling aanwezig is, zal het resultaat niet optimaal zijn, zelfs kan er dan nieuwe onmin ontstaan. Voor ware harmonie is ware nederigheid nodig bij alle betrokkenen en het volledig loslaten van de eigen mening, zelfs voor degene die wellicht gelijk heeft.

Zie, in het groot gaat het de groten aan, maar in het klein gaat het niet minder de kleinen aan, vooral voor degenen die in Mijn hemel willen komen. Juist zij zullen regelmatig op de proef gesteld worden, want Ik heb hen graag al jong bij Mij in de liefde van Mijn hart. Met jong bedoel Ik niet de leeftijd in jaren, maar het besef in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid. Want iemand kan tachtig jaar oud zijn en tegelijkertijd heel jong in het geloof in Mij, Mijn Woord en Mijn ware liefde. En Ik zeg jullie allemaal, jullie zijn in dat opzicht allemaal nog heel jong. Vergeet dat niet, en steun elkaar altijd in liefde, dan groeien jullie in liefde en wijsheid tot hoge leeftijd!

Hemels Brood 6926

Ik vergoed ieder die in onschuld lijdt. Maar veel mensen die onschuldig lijden bedingen zelf welke vergoeding zij willen en daarmee verliezen zij Mijn deel van de vergoeding.

Wanneer zij zelf voor een vergoeding gezorgd hebben, zouden zij een dubbele vergoeding krijgen wanneer Ik hen ook nog Mijn vergoeding zou geven. Iedereen mag in zijn vrijheid een vergoeding voor zijn onschuldig lijden kiezen, maar wanneer hij voor een wereldse vergoeding heeft gekozen en die genomen heeft, vervalt de vergoeding die Ik hem gegeven zou hebben. En zo kiezen mensen voor veel verschillende vergoedingen die niet de Mijne zijn.

Sommige mensen kiezen voor wraak als vergoeding, anderen eisen verontschuldigingen, weer anderen doen de schuldigen hetzelfde aan of geven zelfs meer te lijden, soms wordt er een vergoeding geëist via rechtspraak, waarbij vaak geld geëist wordt, en zo zijn er veel manieren waarop mensen vergoeding vragen of nemen zoals zij dat zelf gerechtvaardigd vinden. Daarmee wordt veelvuldig afgezien van de vergoeding die Ik gegeven zou hebben, hadden zij niet zelf voor een vergoeding gezorgd.

Mijn vergoedingen zijn vooral van waarde voor het ware leven en hebben een eeuwigheidswaarde, terwijl de vergoedingen die door mensen gekozen worden slechts een beperkte aardse waarde hebben voor een beperkte tijd en alleen op de aarde in de materie iets geven, wat in de werkelijkheid van leven geen waarde heeft en vaak het tegenovergestelde van liefde en haar wijsheid is. Toch geven veel mensen de voorkeur aan een eigen gekozen vergoeding voor hun onschuldig lijden, waarbij er ook nog velen zijn die aan hun lijden niet zo onschuldig zijn als zij wel denken.

Maar al degenen die voor hun eigen vergoedingen kiezen, beseffen nauwelijks of niet wat Mijn vergoeding voor hun onschuldig lijden waard is in de eeuwigheid van werkelijk leven. Ik kan jullie allemaal zeggen, ook al besef je die waarde nu niet, op het moment dat je het wel beseft, kun je niet meer terug en zul je spijt hebben van al je eigen keuzen. Daarom, neem ongezien en zonder besef toch Mijn vergoeding aan in het vertrouwen op Mij en Mijn liefde en haar wijsheid en je zult een overdadig overlopende maat aan vergoeding krijgen met eeuwigheidswaarde.

Hemels Brood 6927

Er zijn zoveel mensen die de waarheid verdraaien of verzwijgen, voornamelijk om gezichtsverlies te voorkomen, om de dingen die hen in een slechter daglicht zetten dan ze willen, verborgen te houden, en om nog zoveel andere redenen. Ze beseffen daarbij niet hoe ernstig zij zichzelf daarmee tekortdoen. Ze beseffen niet hoe belangrijk de waarheid voor hen en voor anderen is. Vaak wordt gedacht dat het er niet zo toe doet, terwijl het er altijd allemaal toe doet. Een vergissing kan gemaakt worden, maar een bewust achterhouden van gegevens en bewust iets verdraaien, dat valt niet onder vergissingen, ook al doen mensen het voorkomen als een vergissing.

Alles heeft van Mij zijn werking gekregen en de waarheid is daarbij heel belangrijk. Want waarheid brengt het goede naar voren, onwaarheid het tegenovergestelde daarvan. Iedereen kan vrij kiezen of hij zich wel of niet aan waarheid houdt, of hij liegt of eerlijk is, of hij de waarheid wel of niet iets verdraait. Ik belemmer niemand bij het maken van zijn keuzen, maar elke keus heeft van oorsprong een werking van Mij gekregen, waarbij niemand ook maar een fractie in zijn vrijheid van keus belemmerd wordt. Iedereen kan weten dat er een verschil in werking is tussen waarheid en onwaarheid, tussen eerlijk en oneerlijk, tussen iets wel of niet verdraaien, en het staat iedereen vrij om zich achter een leugen te verschuilen, denkend niet gezien te worden. Hen zeg Ik, al zien anderen het misschien niet, Ik zie het wel. Ik zie wat ervan komt.

Wie door zijn keuzen in moeilijkheden komt en Mij om hulp vraagt, die zal Ik zeker helpen, maar hij zal dan wel al zijn onwaarheid, zijn verdraaiingen, zijn verborgen belangen, enzovoorts, moeten blootgeven en rechtzetten. Dat gaat niet zonder gezichtsverlies, zonder pijn en moeite. Toch is het voor iedereen beter om bij moeilijkheden door oneerlijkheid, verdraaiingen of anderszins, bij Mij te komen en Mijn raad op te volgen. Uiteindelijk zal dat toch het allerbeste zijn voor diegene en voor alle betrokkenen. En wanneer alles eerlijk is rechtgezet zal dat als een ware bevrijding zijn!

Hemels Brood 6928

Ik heb niemand beloofd dat het verblijf op de aarde gemakkelijk zou zijn. Ik heb wel beloofd dat Ik niemand alleen zal laten, dat Ik er altijd voor iedereen zal zijn. Ik heb iedereen Mijn liefde en haar wijsheid beloofd om naar te leven en wie dat doet zal tot het ware leven in eeuwige gelukzaligheid komen. Ik heb niemand beloofd dat hij de weg daarnaartoe gemakkelijk zou vinden en gemakkelijk te gaan zou krijgen, Ik heb wel beloofd dat Ik elke stap naast iedereen zal gaan, dat iedereen altijd Mijn raad kan vragen, maar het is in alle vrijheid aan iedereen zelf of hij Mijn raad opvolgt.

Wanneer de dingen moeilijk zijn voor mensen, en dat is voor veel mensen het geval, dan is er geduld en verdraagzaamheid nodig, wat niet bij iedereen in voldoende mate aanwezig is, omdat de onderlinge verstandhoudingen meestal niet volledig op liefde en wijsheid gebaseerd zijn. Dan kan iemand zelf wel naar liefde en wijsheid willen handelen, maar wanneer de ander dat nog niet doet of kan, wordt het moeilijk en kan er gemakkelijk een kloof ontstaan. Dat is nogal eens de situatie, de een wil de ander wel in liefde tegemoetkomen, maar de ander wil niet. Dat heeft tijd nodig. Want wie niet ontvangen wil, kan ook niet gegeven worden. Er zijn handen nodig om iets te kunnen aannemen, maar veel mensen nemen Mijn liefde niet aan.

Hoe onaangenaam de samenleving hier en daar ook is, Ik ben er altijd, voor iedereen, maar Ik neem niet weg wat mensen zelf veroorzaken, want dan zou Ik de weg om te leren wegnemen. En ja, daardoor worden mensen benadeeld, krijgen mensen het hard te verduren, velen brengt het onvoorstelbaar leed. Toch ben Ik er altijd ook en altijd blijft iedereen welkom om Mij om raad te vragen, om kracht en geduld om te verdragen wat hen wordt aangedaan. Maar één ding is helemaal aan de mens, dat is aan hem, dat kan Ik hem niet geven zonder hem zijn persoonlijke vrijheid, zijn besef te bestaan, zijn eigen goddelijke wezenlijkheid, te ontnemen, en dat ene is volkomen nederigheid in alles.

Hemels Brood 6929

In de grote mens, die alle mensen tezamen zijn, is een groot verdedigingsmechanisme gegroeid, wat een voortdurend verzet teweegbrengt en in ieder mens meebeweegt. Zo is er bij veel mensen een verdedigingsmechanisme wat in allerlei situaties een rol speelt en een algehele liefdevolle manier van samenleven in de weg staat.

Veel mensen hebben voortdurend het gevoel aangevallen te worden in datgene wat hen na staat en wat zij graag behouden, of dat nu materieel of immaterieel is. Juist ten aanzien van wat mensen willen behouden of willen bereiken, voelen zij zich aangevallen en dat houdt het verdedigingsmechanisme in stand. De grote verschillen tussen armoede en rijkdom maken de situatie niet gemakkelijker, want zij die arm zijn en door oorlog bedreigd worden, zoeken rijkdom en vrede daar waar rijkdom en vrede lijken te zijn. Maar zij die op hun manier rijk zijn en tot op zekere hoogte vrede hebben, vrezen voor diegenen die rijkdom en vrede ontberen, bang als zij zijn om hun wereldje zoals het hen wel bevalt te verliezen.

Zo staat het er op aarde voor, de rijken willen hun rijkdom niet delen, de armen willen van hun armoede verlost worden, maar de juiste weg wordt vooralsnog niet gevonden. En zo is het nu een groot probleem aan het worden, wat wereldwijd zijn gevolgen gaat geven, al geeft. Het is op aarde niet meer een probleem hier of daar, het zijn op aarde meerdere problemen die overal een effect hebben, wat om een gezamenlijke oplossing vraagt. De wereld is één geheel geworden, maar de mensen zijn nog niet één geheel met elkaar. En juist dat kan alleen in Mij, jullie Schepper, God in Jezus Christus, één worden.

Daarvoor zal Ik terugkomen op aarde, om alle mensen in eenheid tot ware vrede te brengen, om alle mensen tot ware rijkdom te brengen, niet de rijkdom van geld en macht, maar de rijkdom van Mijn liefde en haar wijsheid, van werkelijk leven, Die Ik Ben. Ik kom terug, maar net als toen niet om oorlogen te beslechten, maar om de harten van alle mensen tot liefde te brengen, zodat wapens omgevormd worden tot werktuigen om het land te bewerken en om alle mensen van het goede ware zuivere voedsel te voorzien, van Mijn genezende Woord van liefde en wijsheid. Zo zal een nieuwe aarde en een nieuwe hemel ontstaan.

Hemels Brood 6930

Nog steeds zijn er veel mensen die de Bijbel vooral letterlijk nemen. Daardoor begrijpen zij de gruwelijke oorlogsverhalen die in het Oude Testament staan niet in het licht van Mijn liefde. Hoe kan een God liefde zijn en tegelijk Zijn volk tot oorlog en doden aanzetten?

Zie, juist als al die verhalen werkelijk in Mijn licht van Liefde en wijsheid gezien zouden worden, zou de geestelijke betekenis ontdekt worden en zou er een heel ander beeld van de Bijbel en van het Oude Testament naar voren komen. Dan zou ook het Nieuwe Testament en Mijn leer veel beter begrepen worden ten aanzien van het Oude Testament. Want wanneer iemand een rozenstruik zou beschrijven en een magnolia, zou daar een groot verschil tussen zijn. De roos heeft doornen, die kunnen een mens pijn doen, een magnolia heeft dat niet, maar beide hebben mooie bloemen. De doornen zijn een bescherming voor de roos, de magnolia heeft die bescherming niet nodig.

Zo zijn er verschillen tussen wat goed is en wat niet. Wanneer iemand zou vragen, waarom heeft de roos zulke gemene doornen en de magnolia niet? Zou daarop een natuurlijk antwoord gegeven kunnen worden, maar de geestelijke betekenis is van veel meer belang voor de mens ten aanzien van het ware leven. De mens is geneigd om naar de natuurlijke betekenissen van alles te kijken, want daar heeft hij op de aarde meer direct mee te maken, het hier en nu, het letterlijke. Maar het leven is eeuwig, en er is een hiernamaals waarmee alles wat nu gebeurt in verbinding staat en dat is hetzelfde wat het Oude Testament met het Nieuwe Testament verbindt.

De oorlogen zijn geen oorlogen tussen mensen, maar gaan over menselijke neigingen die liefst allemaal vernietigd moeten worden om tot de ware liefde te kunnen komen, dat is, het ware leven. Het eerste staat in het Oude Testament beschreven, en het tweede in het Nieuwe Testament. Ontdoe je eerst van alle verkeerde neigingen, en kom vervolgens tot ware liefde, waar leven. Daarom is de Bijbel van groot belang om in Mijn licht van ware liefde te lezen en in liefde te begrijpen!

Hemels Brood 6931

Iemand kan heel aardig zijn en als een goed mens overkomen, en vervolgens een despoot blijken te zijn. Zo iemand is gehaaid, laat zich eerst van zijn beste kant zien, als een lammetje, maar in werkelijkheid is hij een wolf die op jacht is naar een prooi. Hij weet dat hij met zijn gedrag als een lammetje diegene aantrekt die zelf werkelijk een lammetje is en een gemakkelijk te overheersen prooi gaat zijn. Hij weet hoe hij diegene kan overheersen, kan uitbuiten, kan misbruiken, en steeds als het erop aankomt, is hij weer dat lammetje, zodat hem zijn onaangename gedrag vergeven wordt en hij blijven mag.

Zie, zo is Satan ook bezig op de achtergrond. Hij zoekt voortdurend de zwakheid van mensen en wacht tot een moment van zwakte zich voordoet, tot er een verlangen is wat moeilijk te stillen is, tot er een situatie is die het verlangen intenser maakt, en dan komt hij met een oplossing die aan het verlangen tegemoet lijkt te komen, op een manier die juist lijkt te zijn, maar het niet is. Door de intensiteit van het verlangen wordt dat niet gezien, wordt de waarheid niet gezien. Wie dan ingaat op het idee van Satan, geeft hem daarmee een zekere macht, die Satan niet snel zal loslaten zolang het verlangen niet losgelaten wordt. En juist op momenten dat iemand spijt krijgt, doet Satan zijn best om anderen die spijt niet te laten geloven, en wie dan niet vasthoudt aan zijn spijt en boos wordt, heeft verloren, en Satan strijkt de winst op.

Aan jullie allemaal zeg Ik, kom en blijf in je hart bij Mij, want waar Ik in het hart ben, daar mag en kan Satan niet komen. Wie vrijwillig in zijn hart komt, daar waar Ik altijd ben, die neem Ik de oogkleppen weg, die toon Ik de waarheid in liefde. Want daar in het hart waar Ik ben, is een vrijplaats voor iedereen. Ik kan je roepen, maar of je aan Mijn roep gehoor geeft is aan jou. Ik ben in je hart en in alle vrijheid kun je daar altijd met Mij zijn, met al je verlangens, die daar in Mijn liefde oplossen tot niets anders dan liefde.

Hemels Brood 6932

Zouden jullie drenkelingen zijn, Ik zou jullie een vlot geven waar je op kunt klimmen en de stromingen van de zee zo beheersen dat ze jullie aan land zouden brengen. Zouden jullie in een grot vast komen te zitten, Ik zou jullie een pikhouweel geven waarmee jullie een weg naar buiten kunnen hakken en een luchtstroming, zodat je weet in welke richting te hakken. Zouden jullie gevangen zitten in een oud gebouw, Ik zou jullie sleutels geven en een plattegrond van het gebouw, zodat jullie je weg eruit kunnen vinden.

Steeds wanneer dat nodig is geef Ik jullie instrumenten om uit de nood te komen. Maar er zijn velen onder jullie die zien het vlot niet, die zien de pikhouwelen niet, die begrijpen de sleutels en de plattegronden niet. En zonder jullie vrijheid te belemmeren kan Ik niemand uit zee op de wal zetten, uit een grot of een oud gebouw bevrijden, want het zijn situaties waarbij een eigen inzet nodig is, met al hetgeen Ik ter redding aanreik.

Het gaat niet om het letterlijk een drenkeling te zijn, of in een grot vast te zitten, of in een oud gebouw gevangen te zijn, het gaat om wat er in je leven gebeurt en hoe je omgaat met de mogelijkheden die Ik jullie allemaal geef om naar te leven. Zodat het leven jou niet beheerst, maar jij je leven op de juiste manier beheerst, waarbij de juiste manier is naar Mijn liefde en haar wijsheid, welke Ik jullie allemaal keer op keer voorhoud in je hart, waar Ik altijd in ware liefde voor jullie allemaal ben. In je hart geef Ik steeds weer mogelijkheden die je kunnen helpen, zie die als het vlot, als het pikhouweel, als de sleutels en de plattegrond, maar dan niet letterlijk, maar geestelijk, als ingevingen, als besef, als weten.

Weten wat te doen, in welke situatie dan ook, om tot werkelijk leven te komen en te blijven. Ik reik jullie wat je maar nodig hebt voortdurend aan, doe je ogen open en zie, zet je oren open en hoor, sta op en wandel, neem Mijn liefde aan, wees moedig en doorsta alles wat er op aarde voor je voeten komt. Met Mijn liefde stap je overal overheen, tot aan de nieuwe dag vol liefde en blijdschap, de dag van eeuwig gelukzalig leven!

Hemels Brood 6933

Hemelse Vader, steeds meer denk ik, hoe kan de mens het allemaal nog herstellen, het uitsterven van dieren, het veranderende klimaat, de vervuiling van de aarde, de problemen met het milieu, de verschillende geaardheid van mensen waardoor overal ruzies ontstaan, het groeiende fanatisme wat tot steeds meer aanslagen leidt, en nog veel meer. Dat is niet ontstaan van gisteren op vandaag, maar van lang voor deze tijd. Geen mens kan die trein stoppen, maar U kunt het. En ik, wij bidden U, mogen alle mensen gaan beseffen Wie U Bent, zoals ik, wij zijn gaan beseffen Wie U bent. Onze Schepper, ons ware leven.

Jouw, jullie gebed hoor Ik en zeker zie Ik alles wat er op aarde gaande is, het ligt allemaal in Mijn Hand van ware wijze liefde, alleen wel in die mate, dat de mens zijn totale vrijheid behoudt. Want dat is voor iedereen van het grootste belang, om, in het eigen besef te bestaan, tot werkelijk gelukzalig leven te kunnen komen. Wat zou het alle mensen baten wanneer de aarde in materiële zin een weelde zou zijn, maar niemand zou zichzelf kennen, niemand zou Mij in Mijn ware liefde en haar wijsheid kennen, niemand zou beseffen dat hij bestaat, niemand zou de eigen bewustheid te zijn hebben?

Daarom heb Ik voor de gelukzaligheid van het besef een eigen persoonlijk bestaan te zijn de hemel en de aarde met alles erop en eromheen geschapen, zodat de mens, die eens afgedwaald is van zijn Goddelijke volmaaktheid, in volle vrijheid, op de bestemde tijd en wijze, tot het besef kan komen wie hij van oorsprong is en Wie Ik van eeuwigheid aan Ben, het ware Leven, de ware eeuwig onveranderlijke, onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde en haar volmaakte wijsheid. Zodat de mens in volledige vrijheid tot het besef komt dat hij niet zelf het leven is, maar het als een eigen bestaan mag ervaren, en dat Ik, zijn Schepper, zijn leven Ben. Dat hij zijn leven van Mij gekregen heeft, met alle Goddelijkheid van Mijn Leven, wanneer hij in alle vrijheid Mijn leven aanneemt zoals het in werkelijkheid van Mij is, ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid.

De mens kan de natuurlijke materiële aarde vernielen, maar zijn leven uit Mij nooit, omdat Ik eeuwig zijn leven Ben. En leert de mens dat niet op de aarde, dan zijn er andere scholen waar hij verder kan leren. Vergeet daarbij niet wat Ik gezegd heb, Ik ben met alle mensen, Ik heb alle mensen gered van de dood, en Ik zorg voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En eens komt de dag die voor alle mensen eeuwig gelukzalig zal zijn.

Hemels Brood 6934

Heel Mijn Woord dat Ik aan de mens gegeven heb en opgetekend is in het boek dat de Bijbel heet, bevat een geestelijke betekenis die in doorsnee niet gezien, niet bemerkt en niet begrepen wordt.

Het is voor de mens, gebonden in de materie, heel moeilijk om zijn materiële denken helemaal tot op het kleinste detail los te laten en volkomen geestelijk de werkelijke betekenis van Mijn Woord in alle opzichten te gaan zien, doorvoelen en begrijpen. Voor de mens is het heel moeilijk om als het ware uit zijn materiële omhulsel te stappen en in zijn geestelijk oorspronkelijke bestaan de waarheid van Mijn Woord te gaan onderscheiden van alle beweringen die er over Mijn Woord zijn, maar altijd nog een grond in de materie hebben, terwijl in de waarheid van werkelijk leven niets materieels is.

Want al wordt op de materiële aarde alle materie als een vaste zichtbare, tastbare werkelijkheid gezien en ervaren, de ware werkelijkheid Ben Ik, het Leven, zonder enige materie, eeuwig Licht, zonder enige schaduw. Maar zelfs kan de mens niet bevatten hoe Mijn licht zonder schaduw de eeuwige werkelijkheid van leven laat zien, dat zonder het kleinste deeltje materie is. Toch is Mijn bestaan zonder materie Leven in eeuwigheid.

Maar de mens is vooralsnog in materie gebonden om in leven te kunnen blijven, om tot leven te komen zoals leven in alle gelukzaligheid werkelijk is, een gelukzaligheid die op de aarde in de materie ongekend is, zolang de materie niet opgelost is in Mijn eeuwige licht van eeuwig ware liefde en haar wijsheid. Dit zal zolang duren als nodig is om de mens in de vrijheid van zijn tot de ware werkelijkheid van leven te brengen, geheel zonder materie, in de vrije ruimte van Mijn Goddelijke Geest waarin en waaruit Mijn eeuwig gelukzalig makende licht iedereen voedt en iedereen eeuwig leeft.

Iedereen die op aarde is en Mij zoekt, zal Mij in zijn hart vinden, in Mijn eeuwig schaduwloze licht, welke iedereen de waarheid van het werkelijk geestelijk materieloze leven toont. Maar de ziel moet zodanig ontwikkeld zijn, dat Mijn licht verdragen wordt en de betekenis begrepen kan worden van wat Ik hier nu zeg. Alles in de schepping is erop gericht om alle mensen tot Mijn licht, Mijn liefde, Mijn wijsheid uit Mijn liefde, het ware werkelijke leven voor eeuwig te brengen.

Hemels Brood 6935

Alles wat er in de wereld is, alles wat er in de wereld gebeurt, kun je op allerlei verschillende manieren bekijken, in heel verschillend licht. Dat geeft allerlei verschillende uitkomsten.

Alle verschillende kleuren en hun oneindige verloop in tinten vertegenwoordigen alle wijzen waarop mensen naar wat er in de wereld is en gebeurt kunnen kijken. Maar er is slechts één licht waarin alles geheel en al zuiver gezien kan worden en waarmee de eeuwige werkelijkheid gezien kan worden, en dat is in Mijn eeuwig onveranderlijke zuiver witte licht.

Dat wil niet zeggen dat alle kleuren verdwijnen wanneer eenmaal alles gezien wordt in Mijn eeuwig zuivere witte licht, want zo is het niet. In Mijn zuiver witte licht worden alle kleuren tot eeuwige zuiverheid gebracht en dan zal de werkelijke schoonheid van al wat is gezien kunnen worden. Het oog van de mens heeft de zuiverheid van Mijn licht grotendeels verloren, maar in ieders hart ben Ik aanwezig en daarmee is Mijn zuiver witte licht in iedereen aanwezig. Iedereen kan, wanneer hij dat oprecht wil, zicht krijgen vanuit Mijn zuiver witte licht. Het ligt aan ieder mens persoonlijk hoe zuiver hij Mijn licht in zijn hart kan zien, in die zuiverheid ziet hij. De één ziet daarbij zuiverder dan de ander hoe en wat het ware leven in werkelijkheid is.

Wie regelmatig in alle oprechtheid voor een zuiver zicht in zijn hart bij Mij komt, die zal steeds meer gewend raken aan Mijn zuiver witte licht en zijn zicht zal langzaam maar zeker zuiverder worden, wat hem ook langzaam maar zeker meer inzicht geeft in wat het ware leven is, wat Mijn ware Woord betekent, Wie Ik in alle werkelijkheid Ben, en wie hij uit Mij in alle werkelijkheid levend is. Maar de mens van de wereld, de mens met eigenbelang, de mens met zucht naar macht, naar rijkdom, die zal veel kleuren zien en om zich heen hebben, maar het zuivere witte licht van Mij in zijn hart niet bemerken.

En jij, lief mens, die in alle oprechtheid Mij zoekt, en ernaar zoekt Mijn liefde te zijn en in Mijn licht zuiver te zien, Ik zal jouw ogen sterken, zodat je meer en meer in Mijn zuiver witte licht Mij en alles in de werkelijkheid gaat zien en begrijpen.

Hemels Brood 6936

Wat is de Goddelijke Drie-Eenheid?

Voor de mens is de betekenis daarvan tot nu toe alleen te begrijpen door vergelijkingen, parabelen, door benoemingen met woorden, omdat de mens nog niet denkt zonder het letterlijke van een omschrijving. Maar in het innerlijke contact met Mij kan dat letterlijke denken uitgezet worden en in een andere dimensie van bestaan ervaren worden, zoals het niet letterlijk de waarheid is.

God is Een, Jezus Christus is Twee, en de mens is drie, zo zou het onder woorden gebracht kunnen worden, maar zo is het niet. Ik Ben de Drie-Eenheid van werkelijk Goddelijk Leven. In de menselijke taal is gezegd, lichaam, ziel en geest. Maar het zou geen eenheid zijn als elk onderdeel apart gezien zou worden en de eenheid ervan als een samenwerking van drie elementen, lichaam, ziel en geest. In het huidige materiële bestaan van de mens is het welhaast niet mogelijk om zijn eigen drie-eenheid in de waarheid van Zijn te kunnen bevatten, hoezeer hij dat ook probeert, zijn persoonlijk besef een eigen bestaan te zijn en zijn besef zijn eigen bestaan te beheersen vanuit zijn eigen vrije wil, is te zeer verweven met hetgeen afwijkt van waarheid, liefde en haar wijsheid, wat een belemmering vormt om de eenheid van Zijn in de volle waarheid te kunnen zien, terwijl hij denkt het te kunnen zien, of probeert het te begrijpen.

In de huidige situatie op aarde is tijd en plaats gesteld voor alles, zodanig dat de vrijheid van de mens niet belemmerd wordt. Voor een werkelijk juist begrijpen van Mijn Woord, de betekenis van Mijn Goddelijke Drie-Eenheid en de menselijke drie-eenheid, lichaam, ziel en geest, is het Alom besef van Mij in het hart nodig in de volkomen nederigheid en zuiverheid van Zijn, zonder dat daarbij nog enige eigen gedachten of invullingen of overtuigingen aanwezig zijn. Maar wie kan van zichzelf zien of hij in alle zuiverheid Mij verstaat, of hij in alle nederigheid naar Mij luistert, in de volle waarheid van werkelijk Zijn? De onvolmaaktheid die de mens verleidt is nog zodanig aanwezig, dat die voor nu nog een belemmering vormt om in alle vrijheid en zuiverheid tot een waar verstaan van Mijn Woord te kunnen komen.

Daarom is het belangrijker om zoveel mogelijk met elkaar in waarheid, liefde en wijsheid uit liefde om te gaan, dan over het wel of niet juist verstaan van Mijn Woord van gedachten te wisselen. Want gemakkelijk genoeg kan daar de onvolkomenheid de mens verleiden tot beweringen die eerder verwarring brengen dan duidelijkheid. En juist de waarheid, de liefde en haar wijsheid brengen het hart van een mens tot meer nederigheid en meer zuiverheid, waardoor ook meer van de betekenis van Mijn Woord in het hart begrepen kan worden zoals het werkelijk is. Juist dat is het belangrijkste, dat ieder mens persoonlijk zelf in zijn hart Mij meer en meer leert kennen en vanuit het Alom besef van Mij zelf gaat beseffen en begrijpen Wie Ik Ben en hij is en wij Zijn. Drie in Een.

Hemels Brood 6937

De traagheid van begrip, van besef van de mens, is in de schepping opgenomen. Niet alleen in de duur van het bestaan van de materiële aarde, zoals die al miljoenen jaren oud is en leven bevat, maar ook ten aanzien van het geestelijke bestaan van de mens op de geestelijke aarde, wat de basis is van de menswording, zoals de mens door Mij bedoeld is mens te zijn in de werkelijkheid van leven, dat is Mijn Leven, wat Ik aan de mens, bewust van zijn bestaan en zijn mogelijkheden, gegeven heb.

Maar door de bewustheid van bestaan en zijn mogelijkheden kon de eerste mens verleid worden om van de geestelijke aarde, met alle rijkdom van Mijn Goddelijkheid, neer te vallen op de natuurlijk materiële aarde, waardoor de letterlijke situatie van bestaan op aarde voor een afgepaste tijd zijn deel werd. Zo is het dat de mens zijn weg vanaf de natuurlijk materiële aarde moet terugvinden naar de ware geestelijke aarde, terwijl hij aan de materiële omgeving van zijn afdwalingen kleeft, waarbij de materiële aarde tegelijk voor hem de spiegel vormt waarin hij de volledige waarheid van zijn afkomst kan zien, zodra hij zich in zijn hart in verbinding met Mij heeft gesteld en bereid is de pijn te doorstaan die het lostrekken van de materie met zich meebrengt.

Het zijn slechts weinigen die daartoe bereid zijn. De meeste mensen gaan bij voorkeur wegen die gericht blijven op de materie, waarbij de ware pijn van het lostrekken van de klevende materie gemeden wordt. Daardoor is het dat het hele proces van de groei en het besef van de mens zo traag verloopt. Maar Ik draag er zorg voor dat niets door die traagheid het ware doel, het ware leven, tekortdoet. Uiteindelijk zullen alle mensen tot werkelijk leven gewekt worden, hoe diep hun materiële slaap ook is, hoe ver zij ook van de waarheid afgedwaald zijn. De mens is tijd gegeven in de materie op aarde, maar niet voor altijd.

Hoe traag de doorsnee mens zijn weg over de materiële aarde ook gaat, hij is voor eeuwig in Mijn liefde geborgen. En die liefde, Mij, zijn God en Schepper, Die hem Zijn Leven geeft, zal hij eens in de werkelijkheid van Zijn, Persoonlijk ontmoeten, in de eeuwig ware gelukzalige liefde, het ware Leven.

Hemels Brood 6938

Soms doe je niet wat mensen van je verwachten, en dan kun je denken dat je niet met liefde met die mens bent omgegaan. Maar het wel of niet voldoen aan wat mensen van hun medemensen verwachten is geen maatstaf voor wat wel of geen liefde is. Veel mensen verwachten allerlei hulp en wonderen van Mij, denkend dat Mijn liefde alles voor iedereen wat hij maar wenst of nodig heeft wel voor elkaar zal brengen. Maar zo is het niet. Daardoor zijn er nogal eens mensen teleurgesteld in wat zij dachten dat Ik zou doen, teleurgesteld in Mij.

Ik heb alle mensen even lief en alle mensen zijn voor Mij evenveel waard, Ik maak in liefde geen onderscheid tussen de een of de ander. Wel is er een groot verschil tussen het handelen van mensen, tussen hun besef van Mij en van het ware leven, tussen hun overtuigingen, hun zorgzaamheid, hun eerlijkheid, enz., en al die verschillen geven een andere uitwerking aan het leven van mensen. Mijn bemoeienis met alle mensen is vanuit dezelfde liefde, Die Ik Ben, en ook het doel van het verblijf op aarde is voor alle mensen hetzelfde, maar de manier waarop het doel te bereiken is, is voor iedereen anders. Geen mens is gelijk, ieders doen en laten is anders, waardoor iedereen met andere wegen te maken krijgt.

Er zijn mensen die de weg die zij gaan, en als beste ervaren, aan anderen voorhouden om ook te gaan, vaak met de beste bedoelingen, maar vanuit hun situatie die niet gelijk is aan de situatie van de ander. Geen situatie is te vergelijken, daarom kan iemand alleen zijn medemens iets aanraden wanneer het duidelijk in het hart als Mijn advies gevoeld en begrepen is en bij de ander recht in zijn hart als Mijn advies gevoeld en begrepen wordt. Vanuit Mij kunnen mensen voor elkaar een zegen zijn, het verschil maken. Maar wanneer aan verwachtingen voldaan zou moeten worden, zijn dat niet Mijn verwachtingen.

Niemand hoeft aan verwachtingen van medemensen te voldoen, of zelfs aan Mijn verwachtingen, maar voldoen aan de raad die Ik in het hart uit ware liefde geef, zal iedereen goed doen voor het ware liefdevolle leven!

Hemels Brood 6939

Mijn ware kracht, Mijn liefde voor alle mensen, wordt nog zo vaak onderschat, en vaak zo anders ingeschat dan de werkelijkheid, ook door jullie die in Mij geloven. Vaak wordt de werking van Mijn liefde niet als Mijn liefde gezien, doordat veel van Mijn Woord nog steeds niet op de juiste manier begrepen wordt.

Mijn lijden was nodig voor het goed van de mens, en zo is er veel lijden nodig voor het goed van de mens. Wanneer je bijvoorbeeld een struik tot een mooiere bloei met meer vruchten wilt brengen, dan snoei je die struik, je snijdt er precies waar nodig takken af en na verloop van tijd is het resultaat verbluffend. Zie, zo ‘snoei’ Ik mensen precies zoals nodig is. Dat geeft lijden, maar na verloop van tijd is het resultaat verbluffend. Alleen, jullie mensen zien dat niet als liefde, omdat veel van Mijn ‘snoeien’ mensen te lijden geeft wat door jullie niet begrepen wordt.

Zolang dat nodig is, zal er lijden zijn. Soms omdat Ik dat een mens om goede redenen geef, soms omdat gedragen moet worden wat anderen niet naar liefde doen, vaak heeft iemand geen schuld aan zijn lijden, maar maak Ik diegene daarmee sterker in het besef van Mijn liefde en het verstaan van Mijn Woord, omdat Ik dat uit liefde voor die mens zo wil. Ook beproef Ik mensen, goede mensen, die Ik graag op Mijn akkers laat werken. Alle beproevingen die iemand doorstaat, maken hem sterker in het besef van Mijn liefde en trekken diegene dichter naar Mij en Mijn hemel toe.

Wees daarom onbekommerd over al het lijden van mensen op aarde, maar wanneer Ik je in je hart in liefde aangeef te helpen, help dan vanuit je hart zoals jij voelt dat nodig is. Want niemand hoeft voor altijd te lijden, juist niet. Juist is het de bedoeling dat alle mensen tot het volledig pijnvrije gezonde leven komen, tot het ware gelukzalige leven komen voor altijd en eeuwig. Daar zijn jullie allemaal naar op weg, voor de een kan die weg pijnlijk en moeilijk zijn, terwijl het voor een ander makkelijk lijkt te gaan, maar vergis je niet, want alles is in de juiste verhouding in Mijn liefde geplaatst, en dat zal iedereen ten volle gaan begrijpen op de jongste dag, de dag die eeuwig vol ware liefde voor iedereen zal zijn.

Hemels Brood 6940

Wanneer de wereld zich van Mij afzijdig houdt, zal Ik omwille van hen, die de wereld met elkaar zijn, een gericht als waarschuwing doen uitgaan, waar iedereen over de hele aarde mee te maken krijgt. Dat zal de wereld opschudden, maar of het genoeg is om hen die de wereld vormen, de wereldse leiders en al degenen die de wereldse belangen nastreven, te bereiken, ligt eraan.

Een eerste waarschuwing zal zeker niet onopgemerkt voorbijgaan en grijpt in op alle processen die zo zorgvuldig bewaakt worden, zoals de macht, de geldstromen, de economieën, en dergelijke. Het zal al met al een milde waarschuwing zijn, een eerste wakker schudden uit de droom dat de mens de heerschappij heeft over de aarde, dat de macht van de mens groot is. Gezien gaat worden dat de macht van de mens niet toereikend is om zo’n wereldwijde gebeurtenis in goede banen te leiden. Om de kleine en de in Mij gelovende mensen zal het een milde waarschuwing zijn, en hoe het ook uitpakt, het is gebaseerd op Mijn liefde voor alle mensen en staat ten dienste van het geluk van alle mensen. Nu schudt de aarde nog niet, maar het zou goed zijn wanneer de wereldse mens zich naar Mij zou toekeren, als in elk geval een deel van hen die de wereldse weg volgen zich naar Mij zou toekeren.

Aan jullie, die in Mij geloven en op Mijn liefde vertrouwen en zoveel mogelijk naar Mij in je hart luisteren, zeg Ik, vrees niet voor de wereld, vrees niet voor wat er op aarde wereldwijd gebeurt, want het komt allemaal goed in Mijn liefde voor alle mensen. Het is van belang dat de werelds gerichte mens wakker geschud wordt, voordat er geen redding meer mogelijk is. En Ik wacht zolang tot de grens bereikt is, dan is Mijn ingrijpen nodig om het ergste, de volkomen blindheid en de volkomen doofheid, te voorkomen. Zodat de wereld van blindheid en doofheid gered wordt en jullie, liefdevolle mensen, geen slachtoffer worden van die blinde en dove wereld, zoals jullie dat nu al enigszins zijn. Weet dat Mijn liefde alles vermag, en daarmee zal alles tot Mijn liefde weerkeren in de volkomen vrijheid van Zijn.

Hemels Brood 6041

Een mens kan de diepste ellende ervaren, maar daartegenover ook het hoogste geluk, en juist kan hij door de diepste ellende tot het hoogste geluk komen. Wie zich afvraagt waarom de mens in de schepping behalve het hoogste geluk ook de diepste ellende te ervaren krijgt, die zeg Ik, het is de vrijheid van de mens die hem de bewustheid te bestaan geeft en in die bewustheid te bestaan heeft de mens in zijn vrijheid de keus gemaakt die hem het besef van zowel de diepste ellende als het hoogste geluk gaf.

Juist die keus is er oorzaak van dat de mens te maken kan krijgen met de diepste ellende om door te maken om voor eeuwig tot het hoogste geluk te kunnen komen. Juist in zijn vrijheid heeft hij aan de verleiding om Mij te weerstaan toegegeven. Zou hij die vrijheid niet gekregen hebben, dan zou hij zichzelf niet geweest zijn, dan zou hij geen mens geworden zijn, dan zou hij niet tot zelfstandig leven gekomen zijn, zoals hij levend zelf persoonlijk is. Maar de mens zag niet hoe hij zijn eeuwige geluk te leven weggaf voor een moment van winst, wat geen winst bleek te zijn, maar verlies.

Nog steeds is er de gedachte aan winst, terwijl alle winst in werkelijkheid verlies is. Maar wanneer de winst niet meer van belang is, dan komt er winst, ware winst van werkelijk gelukzalig leven. Elke dag is een weg om tot het loslaten van winst te komen, elke dag is een weg om uit de ellende tot het eeuwig hoogste geluk te komen, elke dag is het aan de mens of hij ervoor kiest om de weg die door Mij belicht wordt te gaan, de weg die niet gemakkelijk te gaan is, maar wel tot het eeuwig hoogste geluk leidt.

Voor veel mensen lijkt die weg een weg van verlies, maar juist degenen die die weg van verlies gaan, komen erachter dat het enige wat zij verliezen hun hoogmoed is, hun egoïsme is, hun hebzucht is, hun machtsdrang is, hun eigenwijsheid is, en zo meer. Voor velen een moeilijk verlies, daarom gaan er maar weinig mensen die weg, maar jullie die die weg gaan, jullie zijn de voorlopers naar het ware eeuwige levensgeluk.

Hemels Brood 6942

Er zijn zoveel verdwaalde schapen die hun weg tussen de wolven zoeken en vaak maar net een onderkomen vinden of meegesleurd worden met de wolven, alsof zij zelf een wolf zijn, om maar niet overmeesterd te worden.

Zo zijn er heel wat meer mensen wereldser gericht dan ze zouden willen en dan in hun aard ligt. Maar ze zijn blind voor Mijn liefde en blind voor Mijn hulp, die ze in hun hart zouden kunnen voelen en kunnen weten. En als jij, die Mij kent in je hart, hen over Mij wilt vertellen, zijn zij vaak te bang om de wereld los te laten, omdat de dreiging te groot is als een outcast behandeld te worden en genegeerd en bespot te worden. Dus ze komen er niet toe om werkelijk naar je te luisteren, om naar Mij in hun hart te komen.

Hun aandacht ligt bij hun verdediging tegen de wereldse mensen, die aan geen God geloven en wel goed weten duidelijk te maken, dat het belachelijk is om in een God te geloven. Want, zeggen zij, kijk eens wat wij mensen allemaal ontwikkeld hebben en daar is geen God aan te pas gekomen hoor, dat hebben wij met elkaar gedaan. Dat alles wat er voor hun successen aanwezig was en is vanuit Mij gegeven is, komt niet in hen op, zo zelfingenomen als zij zijn. Overwinningen op problemen, dat hebben zij, denken zij, zelf voor elkaar gekregen.

Maar Ik zeg jullie, alles wat zij voor elkaar gekregen hebben is uit Mij hen gegeven, uit liefde voor jullie, zodat het doel van jullie verblijf op aarde behaald wordt, zonder dat de vrijheid van de mens belemmerd wordt. Zie het aan en blijf bij Mij in je hart komen, want de arrogantie van de mens gaat nog verder. Tot er een moment komt dat de mens niet anders meer kan dan in te zien dat alle kennis, alle liefde, al het goede, uit één Bron komt en dat Ik, hun Schepper, die Bron ben, en als Bron in hen aanwezig ben. Tot zij beseffen dat alles wat zij ontwikkelden geput is uit die Bron, Die Ik Ben. Zie, dan komt alles in vrijheid helemaal goed.

Hemels Brood 6943

In veel religies is het wassen van de voeten nog een letterlijk ritueel, terwijl het geen letterlijke betekenis heeft. De voeten zijn het laagste deel van de mens, maar wel dat deel waarop de mens gedragen wordt. Voeten zijn als het ware de basis van het gaan en staan van de mens, hoewel zij gestuurd worden door het hart of het verstand, is de zuiverheid van de voeten evengoed van belang voordat je het huis van een medemens binnengaat.

De voeten vergaren het vuil van de straat en wie de voeten van iemand wast, moet zich daarvoor buigen. Nu wordt met dat buigen ook geen letterlijk buigen bedoeld, maar een buigen in geestelijke zin. Wanneer een mens zich in geestelijke zin buigt, wil dat zeggen dat hij toegeeft aan hetgeen het beste is voor de ander. Wanneer een mens voor Mij buigt, wil dat zeggen dat hij naar Mijn Wil van liefde en wijsheid handelt met heel zijn hart en overtuigd is van Mijn Wil als het beste voor hem en zijn medemensen. Die betekenis van buigen is bij maar weinig mensen bekend en wordt door nog minder mensen gedaan.

Toen Ik de voeten waste van de discipelen, was dat niet alleen een gebaar van dienstbaarheid, en niet een onderwerping aan een meerdere, maar daarmee toonde Ik dat er geen verschil in status is, dat het niet om meer of minder zijn gaat, toonde Ik dat Mijn liefde Mijn Wil is, en dat Mijn Wil de volledige vrijheid geeft aan hun wil. De voetwassing was een innerlijke wassing voor hun hart, om gereinigd van het vuil van de wereld, van alles wat geen liefde is, geestelijk in het reine verder te wandelen, los van de wereld. Zo was Ik dagelijks jullie voeten, om te zorgen dat geen vuil van de wereld aan jullie voeten blijft kleven, want jullie lopen nu eenmaal tussen hen in die de wereldse waarde voor zichzelf hanteren en aanhangen.

Wees gezegend waar je gaat en staat in het besef dat Ik naast je ga en ervoor zorg dat je voeten schoon zijn en je hart steeds rein is, daar waar Ik in jou Ben. Daar kun jij in alle vrijheid komen, daar kun je waarheid en liefde vinden, verdraagzaamheid en wijsheid, rust en vrede, alles wat nodig is om de wereld te weerstaan en het ware gelukzalige leven te bereiken.

Hemels Brood 6944

Aan al degenen die dit lezen zeg Ik, zet de ogen van je geest, je ziel, je zijn, wijd open, zet je hart, je besef, je gevoel, je verstand, wijd open, zodat tot je doordringt wat het belangrijkste van je verblijf op de aarde is, wat Ik je nu hier ga zeggen.

Ik ben jullie Schepper, Ik heb jullie allemaal oneindig lief, alles wat Ik jullie geef is liefde, is leven. Ik ben er altijd, want Ik ben eeuwig Alles. Ik ben in jullie de kern van je leven en uit Mij zijn jullie allemaal in leven, jezelf, jou, jij, nooit alleen, altijd samen met Mij en elkaar. Er is geen dwang om Mij lief te hebben, er is een aanbeveling om Mij zoals Ik werkelijk ben te leren kennen, in Mijn liefde en haar wijsheid, in jezelf. En wanneer je Mij naar waarheid leert kennen, zul je Mij vanzelf gaan liefhebben, want jullie zijn Mijn liefde en ieder die zichzelf op de juiste manier liefheeft, die heeft daarmee Mij lief.

Iedereen die weet wie Ik ben in hem, zal steeds bij Mij om raad komen, in zijn innerlijk besef te leven, te zijn. Die zal altijd Mijn raad vragen om de ware liefde, de ware wijsheid, de ware zuiverheid, de volkomen oprechtheid, de volledige eerlijkheid, de oneindige verdraagzaamheid, de volkomen onbaatzuchtigheid, de volmaakte werkzaamheid in eeuwigheid, Die Ik Ben, voor iedereen, onveranderlijk altijd, in jullie, om jullie heen, in alles, want Ik ben Alles. Hiervan is er geen materieel bewijs anders dan jullie allemaal zelf zijn en dan de zekerheid van de waarheid van wat Ik jullie zeg in je hart, in je eigen zijn, wat in waarheid en oprechtheid in volkomen eerlijkheid Mijn Zijn gelijk is.

Wie tot Mijn Zijn gelijk groeit, groeit tot de grote oneindige eenheid van Mij, Mijn leven, wat ieders leven is. En daarmee groeit diegene dan ook tot de eenheid van al zijn medemensen in de mate waarin de ander tot de eenheid van Mij gegroeid is. Al groeiend gaan jullie dan ook elkaar voelen zoals ieder verschillend deel van Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, zichzelf is, elkaar begrijpen in Mijn liefde en zijn zoals jullie van oorsprong aan door Mij geschapen, in alle vrijheid, rust en vrede, gelukzalig zijn.