Hemels Brood 6790 t/m 6820

Hemels Brood 6790

De leeuw jaagt op zijn prooi, wanneer hij zijn prooi niet te pakken krijgt, heeft hij voor die dag niets te eten. Dat vermindert zijn krachten en daarmee verminderen zijn kansen om de volgende dag te jagen en zijn prooi wel te pakken te krijgen. Maar zo snel zal de leeuw niet zonder krachten zijn, want hij is sterker dan het missen van de prooi.

Zo is het met Satan, hij is sterker en met een groot uithoudingsvermogen toegerust. Zijn uithoudingsvermogen gaat de mens ver te boven, en dat is in het nadeel van veel mensen. Satan kan wachten tot de zwakte van de mens het grootst is en dan toeslaan. Zie, wanneer een mens iets verlangt, maar het niet kan krijgen, kan hij dat nog loslaten, maar Satan heeft dat verlangen al gezien en wakkert dat verlangen aan, terwijl er aan dat verlangen toch niet voldaan kan worden, en Satan wacht, zodat het verlangen groeit en het niet zo makkelijk meer losgelaten kan worden. Hoe langer niet in dat verlangen voorzien wordt, des te krachtiger wordt het en des te zwakker wordt die mens. Dan komt er het moment waarop aan dat verlangen voldaan kan worden, maar daarvoor moet wel betaald worden met iets dat niet met Mijn Woord, met Mijn adviezen, met wat het beste voor diegene is overeenkomt. Satan weet dan die zwakte te bespelen, zoals een leeuw toeslaat en zijn prooi uiteindelijk toch te pakken krijgt.

Lieve mensen, jullie zijn steeds voor Satan de prooi, en zijn jacht gaat verder dan de leeuw, ook is hij sterker dan een leeuw, en juist verlangens die gegroeid zijn door de jaren heen maken je een zwakker en zwakker wordende prooi, maken je blind voor wat er mis is aan het toegeven aan je verlangen. Zodra je aan dat verlangen hebt toegegeven, is er geen weg meer terug zonder moeite. Nu juist die moeite wordt door Satan beheerst, je redenaties om goed te praten wat niet goed is, worden door Satan beheerst. Vergis je niet, want Satan kan zich in ieder mens om je heen manifesteren, daarom herken je hem zo slecht. Juist het leuke van het uitgekomen verlangen is daarbij verzwakkend en dat maakt het heel moeilijk om los te komen en Mij het offer te brengen, afstand te doen van wat aan je verlangens voldoet, maar toch niet het juiste voor jou is.

Alleen een heel sterk contact met Mij en een ernstig diep luisteren naar Mij in je hart kan je helpen om los te komen van dat wat aan jouw verlangen lijkt te voldoen, maar je eigenlijk gevangen houdt in de macht van het tegenovergestelde van Mijn liefde voor jou. Dat kan alleen verbroken worden door jou, omdat je vrij bent. Maar dat wil niet zeggen dat al je keuzen naar Mijn liefde gemaakt zijn. In je hart leg Ik de waarheid, of je daarnaar luistert en handelt is in je vrijheid aan jou. Hoe moeilijk het ook mag lijken om los te laten waar je door verlangens in vast bent komen te zitten, zodra je werkelijk eerlijk en ernstig voor Mijn Wil kiest, zal Ik je helpen en zul je verwonderd zijn hoe je door Mij geholpen zult worden. Maar niet eerder dan dat jij ervoor kiest, voor Mij kiest.

Hemels Brood 6791

Onder de mensen verspreid heb Ik jullie als kleine lichtjes geplaatst, om wat Ik in je hart aan liefde geef, uit te stralen naar de mensen om je heen. Zodat het nergens helemaal duister is.

Er zijn door de eeuwen heen tijden van duisternis geweest, maar in deze tijd is het duister dieper geworteld, daarom is het licht uit jullie hart nu des te belangrijker en is jullie werk uit Mij in je hart ook zo nodig, ook al lijkt het nauwelijks op te vallen in de duisternis die er nu is. Geef de moed niet op, houd je licht niet voor jezelf, laat je tijd niet in beslag nemen door allerlei bezigheden die nodig lijken, want Ik voorzie jullie van al het nodige, vertrouw daarop. Ik versterk in jullie Mijn licht, zodat het krachtiger wordt en verder uitstraalt. Maar er zullen mensen zijn die met hun handen hun ogen afdekken voor jullie licht, toch komt het binnen en toch raakt het hun hart, als is het maar een heel dun straaltje licht.

In de wereld zijn jullie geplaatst, maar in de wereld is ook veel verleiding, en in jullie vrijheid heeft dat ook invloed op jullie, op jullie keuzen, en door gebeurtenissen die niet eerlijk zijn, die onaangenaam zijn, kunnen ook jullie verleid worden. Terwijl je in het goede wilt blijven word je uitgedaagd om te reageren op datgene wat niet goed is, niet aangenaam is. Het springt als het ware plots uit de duisternis in jouw licht en het schrikt je op uit de liefde die je wilt vasthouden, maar waar je als het ware uitgetrokken wordt.

Ik heb jullie geplaatst als lichtjes tussen de mensen, vooral voor die mensen die zelf nog weinig licht hebben, omdat hun hart nog niet bereid is om Mijn licht aan te nemen. Zij zijn geen slechte mensen, zij ontkennen alleen Mij en Mijn licht in hen, omdat hun wereldse verlangens nog te groot zijn om die verlangens te kunnen loslaten en hun hart voor Mij open te stellen. Juist voor hen zijn jullie verspreid geplaatst. Maar nooit zo ver uit elkaar dat jullie niet kunnen samenkomen.

Daarom, kom samen, zodat jullie elkaar vanuit Mij kunnen steunen in het werk dat nodig is om gedaan te worden en zodat het licht uit Mij in jullie kan groeien en het duister kan overschijnen, voor alle goede mensen, zodat zij in hun hart Mijn licht ook gaan ontdekken.

Hemels Brood 6792

Ik ben in ieders hart bereikbaar aanwezig, maar Ik ben niet met een telefoon even te bellen. Het is niet zo dat je even je telefoon kunt pakken, Mij aan de telefoon krijgt en je Mij je vragen kunt stellen. Ja, iedereen kan in zijn hart contact met Mij opnemen, maar dat is niet zoals je even iemand belt.

Het contact met Mij in je hart is er wel altijd, maar het besef ervan is er niet bij iedereen altijd. En dat besef is wel nodig. Zie, een weten dat Ik vrij en voor iedereen bereikbaar in het hart aanwezig ben, is nog niet het met Mij in contact zijn. Veel mensen die weten dat Ik in hun hart bereikbaar ben en dat iedereen met Mij in contact kan komen, denken op een zeker moment met Mij in contact te zijn en met Mij te spreken, maar in werkelijkheid spreken zij met zichzelf, vullen zij zelf de antwoorden in, horen zij wat zij graag willen horen, alsof het Mijn spreken is.

Wanneer iemand in zijn hart met Mij in contact wil komen, is daar een bepaalde stilte bij nodig, een nederigheid, een teruggetrokkenheid van eigen gedachten, wensen en verlangens, van invullingen en voorstellingen. Met een telefoon tik je nummers in en je krijgt iemand aan de lijn, en je spreekt met wie je maar wilt, zoals je dat wilt. Met Mij zul je eerst tot een stille verbinding moeten komen, tot een zekere zuiverheid van gedachten, je zult Mij eerst in jou moeten gaan kennen, gaan beseffen Wie Ik hoe in jou ben. Om Mij te spreken is het nodig dat je zeker weet dat je met Mij spreekt en niet met jezelf, met je eigen invullingen, je eigen wensen en verlangens.

Dat vraagt oefening en een heel oprecht willen. Eerst zul je in je hart je eerlijke oprechte wil moeten tonen, steeds weer, en dat blijven volhouden, ook als het lijkt niet te gaan lukken. Wie volhoudt, wie blijft komen en blijft vragen in zijn hart naar Mij, die zal Mij in alle waarheid en werkelijkheid te spreken krijgen en weten dat Ik het ben met Wie hij spreekt.

Hemels Brood 6793

Lieve mensen, het is de bedoeling dat jullie via jullie verblijf op aarde gelijk worden aan Mij, jullie God en Schepper, in waarheid, liefde en haar wijsheid. Dat jullie je dat in alle vrijheid eigen maken door te leren uit ondervinding. Leren uit ondervinding gaat met vallen en opstaan. Maar dat doe je niet alleen, dat staat altijd met Mij in verbinding en al ben Ik niet direct zichtbaar, zoals jullie elkaar materieel kunnen zien, toch ben Ik steeds bij jullie allemaal aanwezig.

Hoewel de basis van jullie leren uit ondervinding totaal gelegd is in Mijn waarheid, Mijn ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, eeuwig onveranderlijke liefde en haar wijsheid, kan lering uit ondervinding onprettige momenten en situaties geven die per mens en hetgeen te leren is, verschillen. Een richtlijn daarbij is Mijn wet die Ik aan de mens gegeven heb, geschreven en zichtbaar gemaakt in de natuur voor wie er op de juiste manier naar kijkt. Daarbij is er verschil van zicht tussen mensen die in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid geloven en van tijd tot tijd in hun hart bij Mij komen, en degenen die niet in Mij geloven.

Dat wil niet zeggen dat het verblijf op aarde gemakkelijker is voor hen die in Mij en Mijn liefde geloven en zoveel zij kunnen naar Mijn liefde leven, want wat er op aarde gebeurt, treft iedereen. Maar Ik zie bij veel van jullie die in Mij geloven en ernaar streven om in alles naar Mijn liefde en haar wijsheid vanuit Mij in hun hart te leven, een soort van dwangmatigheid om in alles aan Mijn liefde te voldoen. Die dwangmatigheid belemmert jullie in je geestelijke groei meer dan dat het jullie vooruitbrengt. Want meer en meer wordt het dan een verstandelijk controleren van jezelf, of je je wel in alle waarheid naar Mijn liefde en haar wijsheid gedraagt of gedragen hebt. Maar zo is het niet bedoeld. Jullie zijn vrij en het is bedoeld om in die vrijheid te leren.

Wie Mij in zijn hart gevonden heeft, is al een heel eind op weg om tot Mijn beeld en gelijkenis te komen. Dwang en verstandelijke controle op je doen en laten helpt je daarbij niet. Alles wat er op de aarde gebeurt, heeft goede en slechte gevolgen, onaangename gevolgen voor iedereen, laat je daardoor niet van de wijs brengen. Voor alles is gezorgd en alles zal te Mijner tijd goedkomen. Het is genoeg dat je bij Mij komt in je hart, dat je zoveel mogelijk naar Mij luistert en zoveel mogelijk naar Mijn liefde handelt. Je mag in alle vrijheid leren, neem dat van Mij aan!

Hemels Brood 6794

De mens op aarde heeft geen idee van wat hem allemaal ontgaat. Er gebeurt zoveel in en om hem heen wat hem ontgaat, terwijl hij denkt veel te zien en te weten. In werkelijkheid ontgaat hem heel veel, is er heel veel waar hij helemaal geen weet van heeft maar wat wel gebeurt, er is, verandert, enzovoorts.

Mij ontgaat niets, helemaal niets. Ik weet van elke plant, elk gewas, elk dier, elk mens, hoe het ermee gesteld is. Ik weet van elke cel, van alles, van elke groei, van elke afname van groei, van alles precies de staat, tot in het allerkleinste deel van wat er op de aarde allemaal is en van wat er tot in de oneindigheid allemaal omheen is. Ik weet, ken, zie alles, Ik Ben Alles. De mens daarentegen kent nog zichzelf niet. Hij denkt zichzelf te kennen, hij wil zichzelf kennen, hij doet alsof hij zichzelf kent en hij verbergt zoveel mogelijk wat hij niet weet, niet kent, niet ziet, want het maakt hem onzeker, en dat geeft hem een gevoel van zwakte, terwijl de mens wil heersen, niet zwak zijn, maar heersen.

Daarom ontwikkelt de mens van alles om het gebrekkige zicht op zijn werkelijke leven te verbergen, in wetenschappelijk opzicht toont hij wat hij allemaal wel niet kan, kunstmatige intelligentie neemt inmiddels een steeds groter wordende plaats in het bestaan van de mens in en neemt steeds meer werk van de mens over. Het wereldbeeld is enorm aan het veranderen en de mens doet het voorkomen dat hij het leven in zijn wetenschappelijke hand heeft, met alle het leven verlengende kunstmatig ontwikkelde hulpmiddelen. Hij kan daarmee in zijn beleving heel ver komen, zonder te beseffen dat Ik het leven Ben, niet de mens.

De mens heeft zijn leven, zijn besef te leven, te bestaan, in alle eeuwigheid uit Mij. Het is niet om Mij, maar om de mens dat hij dat gaat inzien. Voor het ware levensgeluk is het van belang dat de waarheid van zijn leven gezien, beseft gaat worden, dat de werkelijkheid van Mijn bestaan, welke ware liefde en haar wijsheid is, tot hem doordringt, want het leven van de mens is Mijn liefde en haar wijsheid van oorsprong, zijn leven ben Ik van oorsprong. Zo zal ieder mens terugkomen tot zijn oorsprong, tot Mij, zijn Schepper, zijn Enig ware leven. Omdat Ik jullie allemaal liefheb.

Hemels Brood 6795

Wanneer je steeds meer merkt dat om je heen de leugen regeert, kun je steeds meer gaan twijfelen aan alles en steeds minder gaan geloven in waarheid, of je wel in staat bent om waarheid van onwaarheid te onderscheiden. Want veel mensen geven niet om waarheid, gebruiken onwaarheid zoals het hen uitkomt, zonder blikken of blozen.

Vaak zodanig verweven met waarheid, dat door dat beetje waarheid de onwaarheid verborgen blijft, alsof waarheid er niet toe doet. Maar de waarheid doet er wel degelijk toe. Werkelijk leven is waarheid, al wat niet waar is, is het werkelijke leven niet en heeft gevolgen. Om die gevolgen te laten verdwijnen wordt dan weer onwaarheid gebruikt, maar bedek die gevolgen hier, en ze komen ergens anders toch boven, alleen dan ernstiger en moeilijker om te bedekken. Tot ze niet meer te bedekken zijn en een vernietigende uitwerking krijgen.

Door de eeuwen heen hebben veel mensen gebruik gemaakt van onwaarheden, om zich te verrijken, om hun welzijn te vergroten, blind voor wat het allemaal teweeg zou brengen. Zo is er in het verleden zoveel in werking gezet, dat daar nu de wrange vruchten van geplukt worden. Het is niet alleen nu, in deze tijd, dat de mens zich niet stoort aan het gebruik van verdraaiingen, van onwaarheid, dat doet de mens al eeuwenlang, maar de gevolgen worden wel meer en meer zichtbaar in deze tijd. En wat doen mensen daaraan? Elkaar beschuldigen, elkaar verwijten, terwijl de schuld verspreid ligt over alle mensen, in het verleden, in het heden en wat zal het zijn voor de toekomst?

Want nu is duidelijk aan het worden hoe het niet moet, nu kan de mens tot inzicht komen en het anders gaan aanpakken. Maar is hij bereid om daar het nodige werk voor te verzetten? Nu kan hij tot waarheid komen, nu kan hij tot inzicht komen, tot ware liefde voor elkaar en voor Mij. Ik zal jullie zeggen, aan Mijn ware liefde voor alle mensen zal het niet liggen, Mijn liefde blijft eeuwig Dezelfde voor jullie allemaal. Wie Mijn liefde aanneemt, neemt Mij aan, neemt het ware leven aan en hij zal eeuwig niet hongerig of dorstig zijn, hij zal Leven!

Hemels Brood 6796

Veel mensen hebben in hun jonge jaren een belofte afgelegd aan de kerk over hun geloof in Mij. Vervolgens zijn zij erachter gekomen dat hen allerlei regels, gebruiken en rituelen voorgehouden zijn, die niet naar de werkelijkheid van Mijn Woord zijn, die de kerkleiders dienden, maar verder niemand.

Deze mensen voelen zich bedrogen en zij hebben de kerk en hun beloften verlaten, alsof Ik hen bedrogen heb. Er zijn ook veel mensen die door de dwangmatigheid van de kerkleiders en door hun dreigementen als niet aan de regels van de kerk als Gods vervanger op aarde werd voldaan, waarbij hel en verdoemenis gepreekt werd, getraumatiseerd en beschadigd zijn in hun menselijke waarde en in hun vrijheid van zijn. En wel zodanig, dat zij elke opmerking over Mij, elk geloof in Mij verafschuwen, omdat het hen herinnert aan de dreigingen en de dwangmatigheid van de kerk. Zo is er aan Mij, Mijn Woord en Mijn liefde een ernstig negatieve beleving verbonden, waar mensen niet of heel moeilijk van afkomen en waardoor veel mensen elk geloof in Mij negeren en uit hun leven bannen.

Nu is er een wereld zonder enig geloof in Mij en Mijn liefde aan het ontstaan. Een paar eeuwen heeft de kerk de mensen bij Mij gehouden, maar op een manier die de werkelijkheid van Mijn bestaan en Mijn liefde onzichtbaar maakte. En jullie zijn niet alleen tot ontdekking gekomen dat Ik de kerk niet heb aangesteld als Mijn vertegenwoordiging op aarde, maar jullie zijn ook tot de ontdekking gekomen Wie Ik werkelijk Ben, wat Mijn Woord werkelijk zegt en dat Mijn leven, Mijn liefde en haar wijsheid, de basis van jullie leven is. Dat er geen hel en verdoemenis is, dat Ik, jullie Schepper, liefde ben en liefde geef aan alle mensen.

Vanuit jullie gaat het besef van Mijn ware bestaan groeien zoals het bedoeld is, vanuit jullie gaan mensen Mij in hun hart naar volle werkelijkheid vinden, vanuit jullie hart zal Mijn liefde stralen naar alle mensen, en zo zal alle haat, alle miskenning, elke misvatting oplossen in de waarheid, in Mijn liefde en haar wijsheid. Heb nog een weinig geduld, de tijd is nog niet aangebroken, de opening van het hart moet bij veel mensen nog komen. Maar Ik zeg jullie, het zal komen, het zal gebeuren dat Mijn ware liefde in ieder mens, in ieder mensenhart ontwaakt!

Hemels Brood 6797

Het oorspronkelijk volmaakt Goddelijke leven van de mens is op aarde als het ware in ontelbaar veel stukjes, deeltjes, partikeltjes, als een puzzel uit elkaar gevallen en verspreid.

Ieder mens heeft het geheel ervan compleet in zijn hart aanwezig, want het volmaakt Goddelijke Leven ben Ik en Ik ben in ieder mens aanwezig zijn leven. Ieder mens zou aan de hand van Mijn Goddelijke aanwezigheid in hem zijn oorspronkelijk Goddelijke leven met die ontelbare stukjes tot een geheel kunnen brengen, zou hij dat willen. Maar de meeste mensen hebben hun wil gezet op aardse rijkdom, aardse macht, aardse genoegens, en bekommeren zich niet om hun van oorsprong Goddelijke leven als zodanig. Evengoed blijf Ik, jullie Schepper, het Goddelijke leven, in alle mensen hun leven, zodat iedereen Mij, het volkomen Goddelijk Zijn, in zich kan vinden.

Jullie hebben Mij in je hart gevonden. En jullie zien hoeveel mensen niet geïnteresseerd zijn in Mij en hun eigen weg gaan. Jullie zien en bemerken dat veel van wat mensen doen en zeggen niet naar waarheid is, niet eerlijk is, dat mensen elkaar onaangenaam bejegenen. Jullie hebben begrepen dat Mijn ware Leven waarheid, liefde en haar wijsheid als eeuwige basis heeft, dat leven alleen leven is vanuit Mij, Mijn liefde en haar wijsheid in alle waarheid. Jullie doen je best om vanuit Mij en Mijn liefde in je hart te leven en dat uit te dragen, maar jullie zijn als het ware een roepende in de woestijn.

Toch, denk niet dat het geen nut heeft, want dat heeft het wel. Laat je niet ontmoedigen, blijf elkaar steunen in het besef dat het niet zo blijft, dat de tijd komt dat meer mensen Mij als hun leven Gever en liefdevolle Schepper, God in Jezus Christus gaan herkennen. Ik zeg dit niet voor het eerst, Ik herhaal het en zal het steeds herhalen. Juist in deze tijd, waarin het er steeds meer op lijkt dat de mens alleen verder afdwaalt, steeds meer bezig is met zijn eigen ideeën en technologieën te ontwikkelen, is het moeilijk om toch te blijven geloven dat alles helemaal goedkomt.

Blijf het geloven, blijf op Mij vertrouwen, want het zal eerst nog ernstiger worden. Er staat nog het een en ander te gebeuren voordat de omslag komt, voordat het besef ontstaat, voordat gezien wordt dat Ik, jullie Schepper, God in Jezus Christus, het ware eeuwige Leven Ben in alle mensen persoonlijk en allen tezamen. Het ware eeuwig gelukzalige Leven in en met alle mensen.

Hemels Brood 6798

Wanneer je ziet dat iemand oneerlijk is, weet dan dat Ik het ook zie. Wanneer je ziet dat iemand pijn gedaan wordt, weet dan dat Ik het ook zie. Wanneer je misvattingen van mensen bemerkt, weet dan dat die Mij bekend zijn. Alles wat jij ziet en bemerkt, zie en weet Ik ook.

Ik zie en weet niet alleen wat jij ziet en bemerkt, maar ook wat iedereen ziet en bemerkt en daarbij zie en weet Ik nog veel en veel meer dan dat. Want er is nog veel meer oneerlijkheid, er zijn nog veel meer misvattingen, er lijden nog veel meer mensen pijn, door wat hun medemensen doen. Er is heel veel wat door jou en je medemensen niet gezien en niet bemerkt wordt, wat verborgen is voor jullie, maar er is niets dat voor Mij verborgen is, er is niets dat Ik niet zie, ken en weet.

Vaak zie Ik de vraag in de gedachten van mensen, waarom Ik er niets aan doe. Het antwoord daarop is, dat Ik wel degelijk wat daaraan doe. Alleen is dat voor een groot deel buiten jullie gezichtsvermogen, buiten jullie besef, niet te bemerken door jullie. Wat jullie zien en bemerken is slechts een klein gedeelte, terwijl er veel meer mis is, naast alles wat goed is. Zonder het goede te beschadigen help Ik wat mis is goed te maken. Maar altijd zodanig dat de vrijheid van de mens niet belemmerd wordt, dat iedereen zelf tot zicht en besef kan komen van wat hij nog niet naar waarheid en liefde doet en zodanig dat ieder mens zich in vrijheid Mijn liefde eigen kan maken.

Je zou willen dat Ik in één keer alle kwaad en narigheid zou wegnemen. Maar daarmee zou Ik ook in één keer alle vrijheid, alle persoonlijke eigenheid van mensen wegnemen en niemand zou de mogelijkheid nog hebben om Mij Persoonlijk te ontmoeten en in alle vrijheid Mijn liefde voor hem te voelen, te beleven, zelf persoonlijk te zijn en de gelukzaligheid daarvan te ervaren tot in de eeuwigheid. De gelukzaligheid die jullie nog nooit ervaren hebben zoals die ten diepste is, en Ik weet dat wie die gelukzaligheid eenmaal ervaren heeft, nooit meer anders wil.

Daarom geef Ik jullie uit liefde de mogelijkheid om die gelukzaligheid van werkelijk leven te bereiken, ook al gaat dat met pijn en moeite gepaard. Maar dat is voor iedereen snel voorbij wanneer de gelukzaligheid van werkelijk leven, van het Goddelijk zijn, bereikt is. En juist zal iedereen dat bereiken door Mij. Gedenk dat.

Hemels Brood 6799

Hemelse Vader, ik denk nog zo in tijd en ben nog zo aan tijd gebonden. Maar bij U is geen tijd, U bent Leven.

Op aarde is tijd en zijn mensen aan tijd gebonden, aan de wisselingen van dag en nacht, aan het verloop van de jaargetijden. De mens ontleent er zijn ordening aan. Omdat hij niet afgaat op zijn innerlijk besef van leven, heeft hij tijd nodig om zijn leven te ordenen. Omdat hij zijn ordening nog niet afgestemd heeft op Mijn ordening, heb Ik de mens tijd gegeven.

Voor Mij is het altijd dag, altijd licht, is er geen tijd. Ik ben Leven, de mens leeft Mijn Leven, maar heeft in zich nog niet zijn leven uit en in Mij aangenomen, het is in de mens nog licht en donker, in tijd is dit licht en donker weergegeven. Nu probeert de mens mee te schuiven met het schuiven van het licht en het donker van de jaargetijden, terwijl zijn innerlijk levensritme zijn eigen ordening blijft volgen.

De mens wil heer en meester zijn over zijn leven en negeert daarmee zijn werkelijke leven, negeert daarmee Mij, zijn God en Schepper, negeert daarmee zijn werkelijke levensordening uit Mij, welke in werkelijkheid tijdloos is, want leven, Mijn ware Leven aan de mens gegeven, is tijdloos, is eeuwig licht, daar is geen duisternis. De duisternis is op aarde omdat de mens het licht, Mijn licht, niet aangenomen heeft zoals het hem aangeboden is.

Want zie, het kan op aarde dag en nacht zijn, met de draaiingen van de aarde om de zon en de maan, maar dat is een materiële gebeurtenis. Het ware eeuwige leven heeft geen dag en nacht, omdat het eeuwig licht is. Op aarde kunnen mensen het eeuwige licht aannemen, welke tijd het materieel gezien ook is, of de zon of de maan schijnt, of het dag of nacht is, het eeuwig ware leven kan ieder mens nu op aarde aannemen en voor hem is het dan licht, zowel overdag als ‘s nachts.

Zie, wat jullie innerlijk door je contact met Mij in je hart weten, beseffen, geleerd hebben te zien, dat weet, ken en zie je in Mijn licht, of het nu dag of nacht is, je inzichten over Mij, Mijn liefde en haar wijsheid veranderen niet, dat is het eeuwige levenslicht, zonder tijd. De volkomen waarheid van leven is in jullie allemaal, het eeuwige licht, het ware leven, ware liefde en haar wijsheid, Die Ben Ik. Ik ben in jullie het ware eeuwige licht, werkelijk leven, volmaakte liefde, eeuwig.

Hemels Brood 6800

Oude paden wil de mens niet meer gaan, de paden van zijn voorouders hebben niet veel goeds gebracht. Maar de nieuwe paden die hij zoekt, zullen hem ook niet ver brengen, omdat, ook al zoekt hij het goed te doen, hij geen overzicht heeft, niet samenwerkt, maar individueel zoekt naar oplossingen, terwijl de verschillende stukjes van de oplossingen onder de mensen verdeeld aanwezig zijn, en er daarom samenwerking met elkaar nodig is.

Daarbij komt dat de mens ook in het zoeken naar het goede eigenwijs is en zijn medemensen beconcurreert in plaats van hen te zien als medestanders met hetzelfde doel. En zijn blindheid voor Mij doet de mens steeds weer verdwalen in zijn eigen bos van ideeën, die hij altijd moet verdedigen tegenover zijn medemensen, die zelf ook allerlei ideeën hebben, die zij op hun beurt verdedigen. Tot ware goede ideeën komen zij geen van allen zolang zij individueel blijven zoeken, en, het belangrijkste, Mij niet herkennen in hun hart als hun God en Schepper, Die hen de beste oplossingen kan geven en van tijd tot tijd ook geeft, maar dat wordt niet opgemerkt, of het wordt als niet bewezen weggewuifd.

Tussen al die mensen verspreid zijn jullie, die zien en beginnen te begrijpen dat eenheid met elkaar en met Mij, jullie God en Schepper, Die in ieder hart bereikbaar aanwezig is, de beste oplossingen kan geven, als Ik gevraagd en gehoord zou worden. Nu is de aarde grotendeels vervuild, systemen werken elkaar tegen, mensen volgen massaal allerlei leugens van hun zelf gekozen leiders, om vervolgens te protesteren tegen hun beleid, als zij die leugens bemerken, zonder hun eigen ideeën los te laten en tot een samenwerking met elkaar en met Mij in hun hart te komen. Zou het kunnen, dan zou de mens nog de hele aarde en zijn leven vernielen.

Maar dat zal niet gebeuren, het ware leven ben Ik, onveranderlijk eeuwig Dezelfde, niet te vernielen. Vanuit Mijn liefde zal de mens dat gaan inzien, en uit de chaos die nu steeds meer ontstaat, zal de mens opstaan, de nieuwe gelouterde mens, die begrijpt, die ziet, die gelooft en weet dat Ik zijn leven Ben, de eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 6801

Het besef van leven is niet het bezit van leven. Voor veel mensen is het besef van leven wel het bezit van hun leven, en met dit bezit hebben zij ook het eigendomsrecht, vinden zij, zoals zij bij het bezit van bijvoorbeeld een huis of een auto het eigendomsrecht daarover hebben.

Maar daarmee vergissen al die mensen zich, want het eigendomsrecht van ieder leven van ieder mens heb Ik, jullie Schepper, omdat Ik het leven ben. Ik heb alleen ieder mens persoonlijk het besef van Mijn leven gegeven, zodat ieder mens een besef van bestaan, van leven heeft, maar zijn eigendom is het niet. Om de mens het besef van Mijn leven als een zelfstandig bestaan te kunnen geven, heeft hij daarbij de vrije wil gekregen. Het is door die vrije wil dat hij zijn leven als zijn bezit is gaan zien, los van het leven van zijn medemensen en van Mij, zijn Schepper.

Er is Eén Leven en dat ben Ik. Mensen ervaren hun leven als hun eigen leven, en zo hebben zij Mijn Ene leven, het Enige leven, tot zoveel levens als er mensen zijn gemaakt. In dat opzicht zijn er voor de mens miljarden levens, allemaal per leven in het bezit van een mens. En vanuit die gedachte heeft ieder mens de autonomie over zijn eigen leven. Nu heeft de mens wel ingezien dat er regels nodig zijn om te voorkomen dat er met al die eigen autonomieën een chaos ontstaat. Evengoed heeft dat niet kunnen voorkomen dat er toch een chaos aan het ontstaan is.

In die tot een chaos verwordende wereld hebben jullie Mij in je hart gevonden, hebben jullie het besef gekregen dat alle leven, Eén leven is, aan jullie allen uit en in Mij gegeven, om jezelf als je eigen bestaan te kunnen beseffen, maar niet om het als een bezit in beslag te nemen. Langzaam maar zeker wordt jullie steeds meer duidelijk welk een schat van leven, Mijn Leven, jullie gegeven is, welke liefde, welke gelukzaligheid Mijn Leven in werkelijkheid is, en dat ieder van jullie samen met Mij, jullie God en Schepper, tot die liefde en ware gelukzaligheid kan komen, wanneer je je leven niet als je bezit leeft, maar in eenheid met Mij, het eeuwig ware Leven Zelf.

Lieve mensen, nu zou je dat al die andere mensen zo graag duidelijk maken, maar zij hebben er geen oren voor. Heb geduld, want Ik heb wegen uitgezet waarlangs mensen tot hetzelfde besef kunnen gaan komen als in jullie nu groeiende is. Groei nog verder in het besef van Mij en Mijn liefde, in eenheid met Mij, en zie het wonder gebeuren dat alle mensen het bezit van hun leven loslaten voor Mijn eeuwige gelukzaligheid van Zijn.

Hemels Brood 6802

Hoe meer mensen in materieel opzicht wetenschappelijk willen bewijzen, des te minder beseffen zij van het geestelijke leven dat zij zijn en van Mij, hun Schepper. Steeds zullen zij ruimten vinden die leeg lijken te zijn, waar Ik Ben maar niet gezien word, omdat zij Mij niet kunnen zien, vanwege hun verstandelijke denken, hun materiële ogen en hun drang om wetenschappelijke vooruitgang te behalen, welke in geestelijke zin stilstand of zelfs achteruitgang teweegbrengt.

Overal, tot in het kleinste element wat mensen ontdekken, zullen zij lege ruimten vinden en niet beseffen dat dat geen lege ruimten zijn, maar ruimten gevuld met werkelijk leven, niet waar te nemen op de manier waarop wetenschappers kijken, zoeken en denken. In de totale ruimte is Mijn Goddelijke Wezenlijkheid aanwezig, het ware Leven, waaruit alles tot leven gebracht is en wordt. Maar Mijn aanwezigheid in alles is niet materieel, en voor de mens is alleen het materiële zichtbaar, en wel zodanig, dat het voor hem een spiegel vormt voor zijn eigen doen en laten, waarin hij zijn afdwaling van waarheid, van liefde, van wijsheid kan gaan zien en kan gaan zien wat het tegenovergestelde daarvan doet.

Mij, zijn God en Schepper, zijn ware werkelijke leven, kan hij evengoed vinden, ook al ziet hij Mij niet materieel, niet met zijn materiële oog, wanneer hij niet buiten zich het materiële bestudeert, maar in zich zijn levensbesef aanschouwt, want daarmee aanschouwt hij Mij, Mijn werkelijkheid in hem, zijn eigen werkelijkheid in Mij en uit Mij. Ik heb de mens het licht van de zon, de maan en de sterren gegeven om materieel te kunnen zien, en Ik heb ieder mens Mijn licht gegeven, Ik ben in Mijn Zoon Jezus Christus als het licht uit Mij naar de mens op aarde gekomen, om het ware leven wat nooit sterft te tonen. Het ware leven is Zijn, ben Ik, is waarheid, is liefde, is wijsheid uit liefde. Het is de keus van de mens om in het materiële licht de materiële samenhang te bestuderen of in Mijn licht het ware leven te leren kennen, Mij in Jezus Christus in zijn hart te gaan vinden.

Met al het wetenschappelijk onderzoeken van de materie dwaalt de mens als het ware in een oneindig bos met allerlei bomen waarvan hij de in elkaar gestrengelde wortels probeert te ontwarren, waarvan hij de samenhang probeert te ontdekken, en meer en meer vergroot hij een heel klein deel daarvan en denkt daarmee enorm veel te weten te zijn gekomen, terwijl hij van het ware leven, van Mij, Mijn liefde en haar wijsheid minder beseft dan een miljoenste deel van een zandkorrel, terwijl Ik, het oneindige heelal, zijn God en Schepper, in alle volmaaktheid voor hem bereikbaar in Jezus Christus in zijn hart aanwezig ben.

Evengoed, lieve mensen, zullen ook alle wetenschappers Mij vinden, want jullie hebben Mij gevonden, jullie beseffen Mij in Jezus Christus in je hart, jullie zien Mij en spreken met Mij in je hart. En jullie zijn met alle mensen tezamen allemaal één mens met Mij en Mijn liefde, zodat wat jullie beseffen in die eenheid met alle mensen, alle mensen en ook de wetenschappers zal bereiken. En zij zullen in zich Mij ook gaan zien, net als jullie reeds doen, omdat alles met elkaar verbonden is in Mij, in Mijn eeuwig ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, onveranderlijke liefde en haar wijsheid, de gelukzaligheid van Mijn Leven.

Hemels Brood 6803

Er is een verschil tussen leven, er zijn, en het doen en laten van mensen. Het leven is onveranderlijk hetzelfde, terwijl het doen en laten van mensen steeds anders kan zijn. De ene dag kan iemand vrolijk en blij naar waarheid handelen, de andere dag kan hij nors en stroef zijn en niet naar waarheid handelen.

Leven is altijd zijn, dat is het in alle mensen, zijn, bestaan. Mensen beseffen dat zijn, dat bestaan, dat is er iedere dag, zolang iemand op aarde is in dezelfde mate, onveranderlijk. Zonder dat besef zou het voor niemand mogelijk zijn zichzelf bewust te zijn, zou geen mens zichzelf kennen en zonder de vrije wil zou hij geen enkele keus kunnen maken. Zo heeft de mens het besef te zijn en daarbij de vrije wil. Maar het maken van keuzen staat los van het besef te zijn, te bestaan.

Veel mensen denken dat hun bestaan op aarde een afgebakende tijdsperiode is, die begint bij de geboorte en eindigt bij de dood, en dat er daarvoor en daarna niets is. Maar steeds als er een kind op aarde geboren wordt, weten mensen dat er al leven op aarde is en steeds als er iemand sterft, weten mensen dat anderen verder leven op aarde. Voordat iemand op aarde komt is er al leven en nadat iemand sterft blijft er op aarde leven. Het leven gaat gewoon door, alleen komen en gaan er mensen.

Omdat mensen niet weten waar een nieuwgeborene vandaan komt en niet duidelijk is waar gestorvenen heen gaan, denken mensen dat leven op aarde voor een bepaalde tijd is, welke voor iedereen verschillend is en willekeurig lijkt te zijn. Zo is het echter niet. Leven is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Ik ben Leven in alle opzichten en Ik zal er altijd Zijn en leven geven. Ik ben eeuwig Zijn en door Mij zijn alle mensen. Vanwaaruit mensen op aarde komen en waar mensen na hun verblijf op aarde naartoe gaan is aan Mij, Schepper van alle mensen in alle tijden.

Dat daarvan weinig bekend is bij de mensen ligt niet aan Mij maar aan de keuzen die mensen uit hun vrije wil maken. Iedereen heeft in zich het besef te bestaan, te zijn, en hoewel de mens het kan ontkennen, ben Ik dat zijn in hem, ben Ik het leven dat hij in zich voelt, ervaart. Wie Mij ontkent, maakt zijn eigen bestaan tot een leugen van zijn, terwijl hij niet anders kan dan toe te geven dat hij bestaat, want hij beseft te bestaan, te zijn. Alleen, hij begrijpt het niet, en dit onbegrip voor de herkomst van zijn bestaan, hoe hij op aarde gekomen is en waar hij na de aarde zal zijn, brengt hem tot ontkenning, omdat hem dat onzeker maakt.

Tegen jullie die Mij ontkennen als je leven, je zijn, je bestaan, zeg Ik, dat je daarmee jezelf, je eigen zijn ontkent. Ik zeg jullie, jullie zijn is uit Mij, jullie Schepper, jullie God, jullie komen uit Mij op de aarde, en na jullie verblijf op aarde gaan jullie terug naar Mij, want Ik Ben jullie Leven, en dat is eeuwig onveranderlijk altijd Dezelfde, waarheid, liefde en haar wijsheid. Zo ben Ik in jullie altijd bereikbaar aanwezig en zo zijn jullie allemaal in Mij aanwezig, of je dat nu gelooft of niet.

Hemels Brood 6804

Ieder mens neemt besluiten en vaak denkt hij er niet bij na dat alles wat hij besluit niet alleen op hemzelf betrekking heeft, maar ook op zijn medemensen. Elk besluit heeft gevolgen voor mensen om hem heen en voor alle mensen. Maar dat wordt vaak niet gezien door degene die een besluit neemt, terwijl er mensen zijn die er nadeel van ondervinden, maar er weinig of niets aan kunnen veranderen, omdat het hun keus niet was. Daardoor ontstaan er onenigheden tussen mensen, vaak door tegengestelde belangen.

Ik heb het hier niet over besluiten die door de wet niet zijn toegestaan, maar over besluiten die in het dagelijks leven genomen worden, legaal zijn, maar evengoed nadelig voor een medemens kunnen zijn. Wie nadeel ondervindt van de besluiten van anderen, kan daar weinig anders aan doen dan te protesteren. En waar ligt dan de grens? Bij liefde of verdraagzaamheid? Van degene die een besluit neemt, kan gezegd worden, het is liefde om bij het nemen van een besluit te bezien of er niemand nadeel van ondervindt en zo ja, af te zien van dat besluit. Van degene die nadeel van een besluit ondervindt kan gezegd worden, het zou liefde zijn om het nadeel te verdragen. Maar in de praktijk gebeurt vaak noch het een noch het ander en worden besluiten genomen zoals het iemand het beste uitkomt en wordt er geprotesteerd tegen besluiten die als nadelig ervaren worden.

Als zodanig lijkt het een situatie waar weinig aan te veranderen is, want wie zou in deze moeten toegeven? Zie, Ik zeg hierover, iedereen houdt altijd zijn eigen verantwoordelijkheid om in liefde te blijven, zonder ernaar te kijken of de ander wel in liefde blijft. Er zou dan ook niet naar elkaar gekeken moeten worden, maar naar Mij, alleen naar Mij en uit Mij kan de nodige liefde geput worden, zodat bedachtzamer besluiten genomen kunnen worden en verdraagzamer met nadelig genomen besluiten omgegaan kan worden. Dan is er geen grens te trekken, maar eenvoudig liefde om te zijn.

Hemels Brood 6805

Er zijn mensen over de aarde verspreid die Ik het zicht op Mij in hun hart gegeven heb. Zij zijn als lichtjes voor de mensen om hen heen. Maar er zijn ook mensen over de aarde verspreid, die Ik tot blindheid heb laten verworden, omdat zij nog niet genoeg gelouterd zijn om Mijn licht aan te kunnen. In Mijn licht zouden hun leugens, hun egoïsme, hun heerszucht, hun zucht naar macht, enorme monsters worden, verslindend wat in Mijn licht zichtbaar zou zijn. Om het goede voor hen verborgen te houden, blijft Mijn licht en zicht op Mij voor hen verborgen, tot zij meer gelouterd tot de nodige nederigheid gekomen zijn.

Aan jullie, die Mijn licht van liefde uitdragen, zeg Ik, verspil geen moeite aan diegenen die vanuit Mijn liefde voor hen voor langere tijd door Mij blind gehouden worden, want jullie inspanningen zullen hen niet baten, tot het Mijn Wil is om hen zicht te geven. Het zal nog wel even duren voor dat zal gebeuren. Ik zal jullie in je hart laten weten voor wie elke moeite vergeefse moeite is, omdat jullie licht uit Mij door diegenen niet gezien kan worden, hoeveel moeite je er ook voor zou doen.

Maar er zijn meer dan genoeg mensen die de mogelijkheid wel hebben om Mij te gaan vinden, om door jullie tot zicht gebracht te worden, die in jullie Mijn licht kunnen gaan zien. Daarom, laat het los om je licht in duistere hoeken te laten schijnen, want je zult er alleen monsters zien, maar die monsters zullen niemand zien, alleen een prooi ruiken. Ze zullen die prooi zoeken, maar niet vinden, omdat Ik jullie bescherm. Blijf er evengoed liever weg, zodat je niet door angst bevangen wordt en de weg kwijtraakt.

Jullie hoeven niet overal iedereen tot zicht, tot Mijn licht en Mijn liefde te brengen, Ik breng jullie al degenen die Mijn licht kunnen verdragen en daarbij wat hulp nodig hebben, zodat geen licht verloren gaat, maar juist groeit en aan toegevoegd wordt. Laat de onwetenden in onwetendheid, onwetend doen zij geen schade aan Mijn liefde, aan Mijn licht en aan zichzelf. Wees steeds in je hart met Mij verbonden, met Mijn liefde en haar wijsheid, en je zult steeds weten waar jouw licht uit Mij zicht geeft aan mensen en waar niet. Vertrouw op Mij in je hart, nu en altijd.

Hemels Brood 6806

Wanneer je water wilt hebben en je houdt een beker onder de kraan, maar je zet de kraan niet open, dan stroomt er geen water in. Wanneer je Mijn liefde in je wilt laten stromen, maar je zet het contact met Mij niet open, dan bemerk je Mijn liefde niet. Nu stroomt Mijn liefde altijd door alles en iedereen, maar er is ook veel van het tegenovergestelde, dat verspreid onder de mensen aanwezig is. Daar heeft iedereen mee te maken.

Wanneer mensen ervoor kiezen om naar het tegenovergestelde van liefde te handelen, geeft het hen ook het tegenovergestelde resultaat. Dit tegenovergestelde resultaat brengt mensen ertoe te denken dat het een straf van Mij is, omdat het onaangenaam is om mee te maken. Dat is een grote misvatting en blindheid voor de werkelijkheid, want hoezo zou Ik, het ware leven, ware liefde en haar wijsheid, kunnen straffen, wanneer Ik altijd en eeuwig onveranderlijk het ware liefdevolle leven ben. De handelwijze van de mens bewerkt datgene waar hijzelf voor kiest, en wanneer dat het tegenovergestelde van liefde is, krijgt hij daarmee ook als resultaat het tegenovergestelde van liefde.

Veel mensen zijn voor hun eigen handelen en de gevolgen daarvan blind, door hun verlangens, hun boosheid, hun ongenoegens, en hebben er geen oog voor dat zij in allerlei opzichten daardoor gemakkelijk voorgelogen kunnen worden, met de belofte tot een resultaat te zullen komen waar zij naar verlangen, maar wat een leugen is, die zij door hun vertroebelde ogen niet zien. Alles wat geen zuivere liefde is vertroebelt het zuivere zicht.

De uitkomsten van de keuzen die mensen maken blijven niet tot diegenen die de keuzen maakten beperkt, deze werken door tot alle mensen. Maar Mijn liefde faalt nooit en zij zorgt er in alle wijsheid voor, dat alle uitkomsten van de keuzen die mensen maken voor het tegenovergestelde van ware liefde evengoed aan alle mensen dienstbaar zijn, op zo’n manier, dat het alle mensen in alle vrijheid tot eenheid met Mij, Mijn liefde en haar wijsheid brengt, tot het ware gelukzalige leven.

Dat is waar Ik voor zorg uit eeuwig onveranderlijke liefde voor jullie allemaal, niemand uitgezonderd. Bedenk je dat, wanneer iets onaangenaams je treft en je denkt daar geen schuld aan te hebben, wanneer je denkt dat iets oneerlijk is. Mijn liefde is in alle wijsheid altijd eerlijk voor alle mensen.

Hemels Brood 6807

Hemelse Vader, wij weten dat wanneer het Uw Wil is, dan opent zich een weg. Maar wij zien die weg niet altijd meteen, en dan forceren wij een weg waarvan we denken dat het Uw weg is.

Het komt regelmatig voor dat mensen vanuit hun geloof in Mij overijverig zijn om het goede te doen, maar dat is nogal eens hun eigen invulling van wat zij denken dat het goede is. Bij veel mensen is het goede doen te zorgen dat het hen en hun medemensen in allerlei opzichten goed gaat, dat aan het nodige voldaan wordt, dat moeilijkheden weggenomen worden, enzovoorts. Maar dat is niet altijd het beste.

Meestal worden de situaties vanuit materiële omstandigheden bezien, terwijl het om het innerlijk geestelijke leven gaat, om de groei tot inzicht van werkelijk leven. Van tijd tot tijd zijn moeilijkheden van veel meer waarde voor iemand dan voorspoed en geluk. Veel mensen zien hun aardse verblijf als het enige korte leven dat zij hebben, en zij willen daar in werelds opzicht het beste van maken. Het is niet zo dat er geen plezier, geen welzijn, geen bezit zou mogen zijn, want wie in ware liefde zijn leven leidt, zal zeker het goede op zijn weg vinden, al zal dat niet steeds een gezond en materieel rijk leven zijn.

Het zal veelal een innerlijke bewustheid zijn van wat het werkelijke leven uit Mij en Mijn liefde is, en dat zal hem steeds al het nodige geven. Van belang is de motivatie van ieders handelen, van waaruit leeft iemand, streeft iemand het leven naar Mijn liefde na vanuit plicht, vanuit eigen invullingen wat hij ziet als goed, als liefde, streeft hij er op een wetmatige wijze naar Mijn liefde tot uitvoering te brengen, of heeft hij in zijn hart contact met Mij en stemt hij zijn handelen af op Mij in zijn hart, zonder zich daarbij verplicht te voelen?

Want wie zich verplicht voelt om Mijn adviezen op te volgen, leeft nog niet vrij uit zijn hart zoals hij bedoeld is vrij te zijn. Doe dan liever wat je eigenlijk wilt, dat is dan eerlijker. Iedereen is vrij, en goeddoen is pas werkelijk goeddoen, als het uit vrije wil gelijk is aan Mijn vrije Wil, dan pas.

Hemels Brood 6808

Soms maken mensen iets mee wat onaangenaam voor ze is, maar geestelijk verrijkend is. Alleen, zo ervaren zij dat in eerste instantie niet. Soms is het om het geleerde in de praktijk te kunnen brengen, alleen, zo ervaren zij dat in die omstandigheden niet. Evengoed, later, dat kan na korte tijd zijn of vele jaren later, wordt wel gezien welk een geestelijk voordeel zulke situaties die mens gegeven hebben.

Veel inzicht door situaties en omstandigheden worden mensen zich pas veel later bewust, doordat op het moment van de gebeurtenis de mens in beslag genomen wordt door allerlei emoties, door boosheid of verdriet, door onbegrip of verbazing, door verweer of eenvoudig door gebrek aan kennis. Maar in de loop der tijd, en dat kan kort of lang zijn, ebben die emoties weg, slijt de boosheid, slijt het verdriet, en wordt er kennis opgedaan waardoor de verbazing oplost en het begrip groeit, zodat ook begrepen wordt dat verweer uit emoties geen nut heeft. Zo werkt dat bij iedereen, alleen werkt dat bij de een wat sneller dan bij de ander.

Het snelst werkt het bij degenen die er in hun hart mee bij Mij komen, die hun boosheid, hun verdriet, hun verbazing aan Mij voorleggen en naar Mij in hun hart luisteren. Want Ik kan hen zicht geven, uitleg geven, sterken om te verdragen wat niet naar behoren is en laten zien hoe daar het beste mee om te gaan. Soms is dat door te zwijgen, terwijl het een andere keer beter is om het gebeurde met de betrokkenen te bespreken. Ik laat dat in het hart weten aan wie ervoor bij Mij komt. Het leven op aarde is niet in alle opzichten steeds gemakkelijk en aangenaam. Het is wel de beste weg om naar het prettige en aangename ware gelukzalige leven te komen in de volle werkelijkheid en het volledige besef daarvan. Die beste weg kent hobbels en kuilen, kent vallen en opstaan, kent obstakels die opgeruimd moeten worden, enzovoorts.

Maar aan het einde van die weg, hoe lang die ook is, staat niet een pot goud, maar sta Ik met open armen, om je welkom te heten in het Koninkrijk der hemelen, het ware gelukzalige leven, Die Ik Ben. En dan besef je dat je Mij al steeds kende, dat Ik steeds naast je gelopen heb, je gedragen heb, je over kuilen getild heb, je geholpen heb om op te staan als je gevallen was, dat Ik de zwaarste obstakels opzij geschoven heb. Vaak ongemerkt, om je in vrijheid te laten, zodat jij Mij zou bereiken in de werkelijkheid van zijn, zodat jij tot het werkelijk gelukzalige leven kon komen, waar jij dan werkelijk bent.

Hemels Brood 6809

De drijfveer van veel mensen is gezien en erkend te worden, erbij te horen. Mensen willen in doorsnee trots op zichzelf kunnen zijn, en dat brengt hen ertoe buiten zichzelf te treden en naar datgene te handelen wat in de mode is, wat algemeen gewaardeerd wordt en wat bewondering oproept. Niet op een heldhaftige manier, want niemand wil een held zijn voor het moment, maar geaccepteerd worden door de groep. Vaak is er in een groep een persoon die de gewenste verhoudingen bepaalt, niet zo bewust, maar vanuit een natuurlijk tot stand gekomen rangorde.

In regeringsomstandigheden wordt de rangorde voortdurend gemanipuleerd met leugens en bedrog, en bij mensen onderling wordt ook vaak gemanipuleerd met leugens en bedrog. Wie de algemene gang van zaken bepaalt, heeft de macht. Het hebben van de macht is voor diegene het hebben van vrijheid. Op aarde mag dat zo zijn, maar ten aanzien van het ware leven is dat geen werkelijke vrijheid, want op aarde moet diegene er steeds voor zorgen in de verworven machtspositie te blijven, terwijl er voortdurend mensen zijn die geen genoegen willen nemen met een ondergeschikte rol in de groep, in de samenleving, in de regering. Die gaan de strijd aan, verborgen achter een lieftallig imago, wat slechts tactiek is en valse lieftalligheid.

Elk doel om erbij te horen, elk doel om gezien te worden, erkend te worden, en vooral het streven naar macht, is afdwaling van het doel van de mens op aarde en geeft lange en onprettige omwegen, voordat de ware weg gevonden wordt. Besef dat, als je zoekt naar erkenning, naar respect, als je gezien wilt worden, want het is allemaal ijdel en een basis voor jaloezie, waaruit smerige rotte vruchten voortkomen. Alleen verdraagzaamheid, nederigheid, de minste kunnen zijn, dienstbaar kunnen zijn brengt je op de juiste weg die je rechtstreeks tot het ware doel leidt, tot de werkelijke vrijheid van het gelukzalige leven, de ware liefde, waarmee je zonder macht alle macht overwint.

Hemels Brood 6810

Ik ben alomtegenwoordig, één oneindig geheel. In alle mensen, dieren, dingen, de oneindige tegenwoordigheid van Leven, zichtbaar en voelbaar als op de juiste wijze gekeken en gevoeld wordt en kenbaar in het innerlijk besef van leven, van bestaan.

Vanuit Mij heeft ieder mens zijn eigenheid, wat hem uniek maakt, zoals Ik in de oneindigheid van Zijn uniek Ben. Maar de mens heeft zich gevoed met de kennis van goed en kwaad terwijl hij het vermogen nog niet had om deze kennis op de juiste manier te doorgronden, te begrijpen, te doorzien en te hanteren. Het innerlijk van de mens was daartoe nog niet voldoende gerijpt, waardoor hij buiten de weelde van het werkelijke leven in de moeite van het besef van goed en kwaad terechtkwam, en er geen terugweg mogelijk was, anders dan het hele proces van bewustwording van het verschil tussen goed en kwaad met de bijbehorende pijn en moeite door te maken met een onzekere uitkomst in het vooruitzicht.

Om de mens van de onzekere uitkomst van dit proces te verlossen, ben Ik, vanuit Mijn alomtegenwoordigheid, in Mijn Zoon, Jezus Christus, naar de mens op aarde gekomen en heb de verlossing van het kwaad zekergesteld voor de mens. Maar de aardse mens heeft dat niet begrepen, omdat hij het zicht nog niet had om dat te begrijpen. Nu, zo’n tweeduizend jaar later, is een innerlijk besef en begrip van de waarheid mogelijk voor alle mensen. Maar in zijn vrijheid zal de mens dat zelf moeten ontdekken.

Alle mogelijkheden zijn aanwezig voor de mens, IkZelf ben daarbij aanwezig in ieder mens en het is aan de mens om Mijn verlossing aan te nemen, dat is Mij in zich in Jezus Christus aan te nemen, en daarmee verlost te zijn van het kwaad, zodat ieder mens gereinigd van het kwaad in het werkelijke leven de ware vrede en gelukzaligheid terug verwerft.

De tijd is aangebroken dat de mens tot vernieuwing komt in de waarheid van Zijn, van werkelijk Leven, welke, oneindig volmaakt, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar oneindig volmaakte wijsheid is en eeuwig volmaakte gelukzaligheid geeft. Het is nu de tijd om die keus te maken die iedereen tot waarheid van leven brengt. Die tijd is nu aangebroken, dat het oor gaat horen en het oog gaat zien!

Hemels Brood 6811

Steeds wijzen mensen elkaar aan als schuldige van de dingen die niet goed gaan, niet zoals gewenst gaan, die pijn en verdriet brengen, en steeds blijven mensen afdwalen van waarheid, van liefde en van ware wijsheid, en elkaar verwijten maken.

Ik zeg daarom nog eens, ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten, maar alle mensen zijn tezamen één. Daarom, zolang er zoveel mensen alleen vanuit hun eigen belang handelen, wordt die eenheid geweld aangedaan, zullen mensen pijn lijden en honger en armoede kennen. Daarbij helpt het geen mens om anderen te beschuldigen, verwijten te maken, te dwingen. Alleen waarheid, liefde en wijsheid helpt, geput uit het hart, uit Mij in het hart.

Wat Ik aangeef is waarheid, liefde en wijsheid, niet voor het persoonlijke eigen welzijn, maar voor het gezamenlijke welzijn van alle mensen in de eenheid van zijn met Mij, jullie God, jullie Schepper. In ieder mens ben Ik aanwezig en in ieder mens is daarmee alle waarheid, alle liefde en alle wijsheid herkenbaar aanwezig, om met elkaar tot de eenheid van zijn te komen. Je kunt elkaar niet dwingen tot die eenheid, alleen voorhouden wat die innerlijke waarheid, liefde en wijsheid de mens in alle opzichten kan geven aan gezamenlijk welzijn, zonder medemensen verwijten te maken, omdat zij nog niet voor hun innerlijk besef van waarheid, liefde en wijsheid kiezen, maar voor hun eigenbelang, voor macht, aanzien, enzovoorts.

Wie gebruik maakt van zijn innerlijk besef van waarheid, liefde en wijsheid, die volgt een weg die anderen helpt om zelf ook te gaan beseffen dat Ik in hen waarheid, liefde en wijsheid ben, en beseffen dat het daarnaar handelen hem en zijn medemensen tot een vredevol en aangenaam welzijn brengt. Weet, het vraagt nederigheid en opoffering om dat te doen, maar wat het oplevert is dat meer dan waard!

Hemels Brood 6812

In de moederschoot is er de onwetendheid van de tweeslachtigheid op de aarde. De kou noch de warmte is er gevoeld. Maar eenmaal geboren is er geen weg meer terug naar die onwetendheid van voor het bestaan op aarde.

Op de aarde is er de onwetendheid van het bestaan zoals het in Mijn liefde was, in de warmte van Mijn Zijn, waarvan geen ander besef was dan Mijn besef. Maar op de aarde beseft de mens zichzelf en kan hij daarbij ook Mijn besef als zijn bestaan ervaren. Alleen is op de aarde het eigen besef te bestaan sterker dan het besef van het oorspronkelijke bestaan, welke eerder het enige bestaansbesef van de mens was. Nu is er voor de mens de aanwezigheid van zijn en niet zijn, waartussen de mens te kiezen heeft.

En hoe meer hij zichzelf als een eigen bestaan los van Mij ervaart, des te groter is de afstand tot Mij, terwijl er in werkelijkheid geen afstand is, omdat ieder mens zijn oorspronkelijke bestaan uit Mij nog altijd is. Maar de herinnering daaraan is vervaagd, voor veel mensen geheel vervaagd. Terwijl de mens zich regelmatig afvraagt of er leven na de dood is, of niet gelooft dat er leven na de dood is, zijn er weinig mensen die zich afvragen of zij in leven waren en hoe dat leven dan was, voor hun geboorte op aarde.

Ja, ieder mens op aarde is altijd in leven geweest in Mij, en ieders leven is van voor zijn geboorte op aarde reeds eeuwig, want leven is eeuwig, en zo zal ieder mens eeuwig leven, ook na zijn verblijf op de aarde. Alleen de bewustheid van zijn, van bestaan, is op de aarde uniek, dat is nergens in de hele oneindigheid zoals de mens op aarde zijn bestaan beseft, en zijn leven als Mijn Goddelijke leven ook op aarde is, zoals het was voor zijn geboorte, zonder het besef een eigen bestaan te zijn, maar in Mijn leven levend te zijn.

Nu is het aan de mens om Mij in zich te leren kennen en zijn oorsprong uit Mij aan te nemen in de vrijheid van het eigen zijn en af te staan wat hij denkt dat zijn eigen is, maar Mijn leven is, aan hem in het besef te bestaan gegeven. Dat is een moeilijke keus, via een moeilijke weg, maar nodig voor het heil van alle mensen.

Hemels Brood 6813

Oneerlijk en onterecht zijn niet dezelfde begrippen. Iemand kan oneerlijk zijn en van daaruit een medemens iets onterechts aandoen. Iemand kan volkomen eerlijk zijn en toch een medemens iets onterechts aandoen. Uit oneerlijkheid komt onterecht handelen voort, maar eerlijkheid is niet altijd een waarborg voor terecht handelen.

Veel mensen voelen zich door de gang van zaken in hun leven door Mij onterecht behandeld, en vinden Mij daarom oneerlijk. Toch is het niet Mijn toedoen dat mensen elkaar oneerlijk behandelen en dat daarmee mensen onrecht wordt aangedaan. Zelfs wanneer iemand in alle eerlijkheid zich vergist en een medemens onrecht aandoet, is dat niet Mijn toedoen. Vanuit Mijn liefde voor alle mensen zorg Ik er wel voor, dat alle onrecht, hoe groot en hoe klein het ook is, iedereen ten dienste staat. Alleen, dat wordt veelal niet gezien, niet bemerkt, omdat de boosheid die mensen ervaren het zicht daarop vertroebelt.

Zo komt het dat Ik vaak aangewezen word als Degene Die niet in alle opzichten liefde is, Die oneerlijk is in de verdeling van liefde, Die het de één makkelijker maakt dan de ander. Maar in werkelijkheid is het de mens die zijn medemensen oneerlijk behandelt, die zijn medemensen onrecht aandoet, die bedriegt en het zijn medemensen moeilijk maakt. Daarbij zijn er mensen die dat willens en wetens doen, maar er zijn ook veel mensen die denken eerlijk en rechtvaardig te handelen, zonder in te zien dat zij niet eerlijk en rechtvaardig handelen en dat zij hun medemensen van alles onterecht aandoen.

Ik neem dat niet weg, maar zorg ervoor dat het de mens ten dienste staat. Want zou Ik het wegnemen, dan zou Ik de mens zijn vrijheid afnemen en daarmee zijn levensbesef, welke uiteindelijk voor iedereen het besef van ware gelukzaligheid zal worden, wat Ik uit grote liefde voor alle mensen niet wegneem, omdat Ik daarmee de grootste oneindig waardevolle schat van leven zou wegnemen, wat eeuwig niet kan, omdat leven Mijn Leven is, in alle oneindige eeuwigheid van gelukzalig Zijn.

Hemels Brood 6814

In de samenleving wordt zwakte afgewezen en wordt kracht beloond. Dat is al eeuwen zo. Daarom heerst er altijd een strijd om wie de sterkste is. Maar niet de sterkste in liefde, maar de sterkste in macht, in kracht om de eigen wil te doen.

Dat maakt het moeilijker om tot nederigheid te komen en de eigen wil opzij te zetten en vrijwillig Mijn Wil te volgen. Want wie zachtmoedig en nederig is, geen macht nastreeft, kan gemakkelijk omvergelopen worden, en dat zal dan ook gebeuren, want dat geeft een gevoel van meer kracht, dus meer waarde, aan de ander. Wie een steen optilt die zwaarder is dan de steen van een ander, heeft meteen al meer aanzien en aan aanzien is macht verbonden. Macht wordt zeker niet altijd met kracht verworven, ook met aanzien wordt macht verkregen.

Wie zwakte vertoont, krijgt geen aanzien, eerder spot en hoon. Zie, Ik kwam niet op aarde om aanzien door kracht te vergaren, om Mijn kracht en macht te tonen, Ik kwam om de liefde onder de mensen te brengen en te tonen wat ware liefde aan wonderen kan verrichten. Omdat alleen liefde, wanneer die onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk is, zonder streven naar macht en aanzien, de grootste wonderen verrichten kan. Maar het inzicht daartoe is voor veel mensen nog steeds niet gekomen, gewend als iedereen is om zich sterk te houden en geen zwakte te tonen.

Juist toen Ik als Mens zwak aan het kruis gehangen was, dachten mensen nog dat Ik Mijn Goddelijke kracht en macht wel zou inzetten om van het kruis te komen en degenen die Mij dat aangedaan hadden krachtdadig te straffen. Maar niets van dat alles gebeurde. Niet in kracht van macht is het leven, maar in nederige liefde is het leven. Dat toonde Ik met Mijn opstanding uit de dood, want de dood is de weg naar het ware leven. De dood van alles wat geen liefde is, is de weg naar het werkelijke leven, wat nooit anders dan leven is en blijft. Dat heb Ik jullie getoond.

Geloof dat, wees die nederigheid, sterf en sta op uit de dood, geheel tot liefde gekomen, gezuiverd van al wat geen liefde is, en leef, leef eeuwig ware liefde!

Hemels Brood 6815

Mijn Zijn is alle zijn, is alle gevoel te zijn. Mijn bestaan is ieders bestaan, is ieders besef te bestaan. Dat besef te bestaan, te zijn, dat ieder mens heeft, is niet te bewijzen op een wetenschappelijke manier. Door het materiële lichaam is het te zien dat iemand bestaat, maar het zijn in dat materiële lichaam is niet te zien.

Het is aan het materiële lichaam te zien dat iemand blij of verdrietig is, maar het innerlijk gevoel daarvan is niet te zien, niet te bewijzen dat het er is, omdat wat innerlijk gevoeld wordt niet te zien is. Zo kunnen mensen zich eerlijk voordoen met hun materiële lichaam, terwijl hun oneerlijkheid niet gezien wordt. Veel is niet te bewijzen, maar het wordt toch geloofd, en dan is het de vraag, wat brengt de mens ertoe om Mijn bestaan in hem in twijfel te trekken of zelfs te ontkennen, omdat hij er geen bewijs van heeft. Hij kan op geen enkele manier zijn eigen besef te bestaan als zijn eigen bestaan bewijzen, want wat hij voelt is voor geen ander mens te zien en daarmee te bewijzen. Maar de beschrijving van wat hij als zichzelf zijnde voelt, wordt herkend en dat wordt als bewijs van een eigen bestaan te zijn aangenomen. Maar op die manier is het evenmin een bewijs als de afwezigheid van het bewijs van Mijn bestaan. Evengoed besta Ik en bestaan jullie uit Mij, niet anders dan dat.

Mijn Zijn is het zijn van alle mensen. Ik ben geen onzichtbare God in de lucht, in de hemel, Ik ben een zichtbare God in alles, te zien wanneer op de juiste manier gekeken wordt, niet naar de materie, maar naar wat in de materie leven is. Dat is geen materie, en zolang er alleen naar de materie gekeken wordt om bewijs van Mijn bestaan te vinden, zal het niet gevonden worden, dan kijken mensen niet naar wat werkelijk in hen aanwezig is, het Zijn, Ik Ben. Laat de wetenschappers gerust alle materie onderzoeken, want het is allemaal de blauwdruk van de werkelijkheid en eens zullen ze dat gaan begrijpen. Zij zullen er alleen veel langer over doen dan iemand die in zichzelf, in zijn hart Mij ontmoet en in zijn hart van Mij alles uitgelegd krijgt, en daarbij ook de waarheid van Mijn Zijn als zijn eigen zijn vindt. Mijn ware wijze liefde, het eeuwige leven van alle mensen.

Hemels Brood 6816

Wanneer iemand niet doet wat een ander hem aanraadt om te doen, wordt diegene eigenwijs genoemd. Daarmee wordt dan niet bedoeld dat diegene echt wijs is, maar juist dat hij beter gedaan had wat hem was aangeraden. Het is daarbij de vraag of dat in werkelijkheid beter geweest zou zijn. Want de raad die mensen elkaar geven is nogal eens niet zonder eigenbelang, zonder voordeel, in allerlei opzichten. En dan kan het zijn dat eigenwijsheid juist het beste is. Maar wanneer is eigenwijsheid werkelijk het beste?

De beste raad aan ieder mens in het hart gegeven is Mijn raad. maar die is niet zo gemakkelijk om op te volgen, want Mijn raad is een zachte raad op de achtergrond gegeven. De luide raad van een medemens overstemt Mijn zachte raad vaak, omdat het een dreigende toon heeft die lijkt te zeggen, als je mijn raad niet opvolgt, gaat het niet goed aflopen. Wie in zich voelt dat het op een andere manier wel goed kan aflopen, komt onder druk te staan, wat nu te doen?

Welke raad op te volgen? Diegene staat op een kruispunt van wegen, links, rechts, rechtdoor of terug? Rechtdoor is Mijn advies, elke andere weg is wat iemand zelf wil of wat een medemens hem aanpraat om te doen. Wat gaat de keus zijn, want er is het risico om eigenwijs gevonden te worden, als de raad van die medemens niet opgevolgd wordt, en dat in de negatieve zin van het woord, er zal gezegd worden, dat is een eigenwijs mens en dat is dan niet positief bedoeld.

Lief mens, als je in jezelf Mijn raad voelt en je wilt die opvolgen, maar om je heen zijn er mensen die je een andere keus willen laten maken, volg dan toch Mijn raad op, want die is in alle opzichten altijd het beste, wees vervolgens nederig en verdraag de afwijzingen van degenen die hun raad aan je opdrongen. Dan ben je niet alleen wijs in positieve zin, maar je volgt dan Mijn beste weg van ware liefde die altijd ook de ware wijsheid in zich heeft. Wees eigenwijs als het om Mijn raad gaat!

Hemels Brood 6817

De waarheid heeft veel gezichten. De waarheid kan heel lelijk zijn, heel ongemakkelijk zijn, de waarheid kan heel gemeen zijn, maar de waarheid van leven is dat allemaal niet.

Alleen zijn er zoveel mensen die de waarheid van leven niet kennen, en er zijn zoveel mensen die een eigen waarheid verzonnen hebben en daar krampachtig aan vasthouden, om niet te verdwalen in een wereld waar veel mensen hun eigen waarheid hebben en waar mensen hun waarheid steeds wijzigen. Waar mensen helemaal geen rekening houden met de waarheid. Dat laatste is nog het meest verwarrend voor mensen die Mij niet kennen en de waarheid van leven, Mijn leven, niet kennen.

Nu kunnen jullie, die Mij kennen, Mijn ware leven kennen, die waarheid verkondigen, maar zo gemakkelijk zijn mensen niet tot zicht op de werkelijke waarheid te brengen. Sterker nog, het komt veel mensen niet uit, want daaraan zijn nogal wat consequenties verbonden. Om te beginnen is het dan nodig om de eigen verzonnen waarheid los te laten, dat zou betekenen eerder een bedrieger geweest te zijn, terwijl diegene juist ernstig in zijn waarheid geloofde. Dan zijn er degenen die de waarheid niet zo nauw nemen, zij zouden de voordelen daarvan moeten opgeven, maar daar zien zij het nut niet van in, want wat levert hen de waarheid op?

Lieve mensen die graag vasthouden aan Mij en Mijn wijze liefde, geef het niet op, houd zelf vast aan Mijn werkelijke waarheid en stoor je niet aan al die menselijk bedachte waarheden, probeer die niet te weerleggen. Blijf zelf in waarheid en verdraag die lelijke, ongemakkelijke, gemene waarheden en weet dat Mijn liefde en haar wijsheid in je hart de waarheid is.

Hemels Brood 6818

Alle mensen zijn deel van het grote geheel, en als er van het grote geheel mensen zijn die afdwalen van Mij en Mijn wijze liefde, afdwalen van wat goed is, en werken doen die anderen schaden en tekortdoen, dan heeft dat zijn weerslag op alle mensen, ook op de mensen die Mijn Wil van liefde en wijsheid zo veel zij kunnen nastreven, en dan dragen zij mee aan de gevolgen daarvan.

Dat lijkt wel eens oneerlijk, maar zo is het niet. Alles wat er op aarde gebeurt, wordt door Mij in een juiste verhouding bijgehouden en vergoed, zodat wie tekortgedaan is, wie leed te verduren heeft, wie wat voor gevolgen dan ook door het handelen van anderen te dragen krijgt, dat naar alle eerlijkheid van Mij meer dan vergoed krijgt, op een manier die hem vele malen meer geeft, dan hij zonder het leed verkregen zou hebben. Dat zal niet op een aards-wereldse manier zijn, met geld of goederen, dat zal in de geest zijn, in liefde en wijsheid, dat zal inzicht geven op de werkelijkheid van leven, op Mij en Mijn wijze liefde.

Het lijkt soms veel gevraagd om alle afdwalingen die mensen begaan te verdragen, maar wie in Mijn liefde draagt, weet dat Ik met hem draag, ook al ervaart hij de pijn en de moeite alsof hij het zelf draagt. Ook dat heeft te maken met de eenheid die alle mensen met elkaar zijn, wat anderen doen en laten kan in die eenheid niet ongemerkt voorbijgaan. Maar dat zal ruimschoots door Mij vergoed worden op de tijd en de wijze die het beste is voor degene die het aangaat en voor alle mensen in de eenheid van samen zijn. Niemand kan zich aan die eenheid onttrekken. Ook al is ieder mens een van zichzelf bewust eigen persoonlijk zijn, hij is nooit los van die eenheid, en ook nooit los van Mij.

Dat is dan ook het belangrijkste, dat eenieder van jullie die in Mij geloven steeds in gedachten houdt, wat in het hart duidelijk te voelen is, dat niemand ooit zonder Mij is, dat Mijn wijze liefde altijd voor jullie zorgt, en dat uiteindelijk niemand werkelijk schade oploopt, maar iedereen zeker tot de ware gelukzaligheid komt.

Hemels Brood 6819

Gij kleingelovigen, zei Ik in vroeger tijd tegen Mijn discipelen, en zij begrepen Mijn opmerking niet zoals Ik die bedoelde. Het is met liefde gezegd, niet verwijtend, zoals sommige mensen het hebben opgevat.

Ook nu zou Ik kunnen zeggen, gij kleingelovigen, op dezelfde liefhebbende toon als je tegen kinderen zegt dat zij op je liefde mogen vertrouwen. Opnieuw zeg Ik tegen jullie allemaal, jullie mogen op Mijn liefde vertrouwen, maar vul niet zelf in wat Mijn liefde zou moeten zijn. Want het menselijk begrip van Mijn liefde gaat niet verder dan de liefde die hij zelf kent, en dat is in werkelijkheid bij velen van jullie nog weinig en deels ingevuld vanuit de rede, niet vanuit het hart. Nog steeds is het voor jullie moeilijk om de juiste verhouding te vinden tussen liefde voor iemand die je na staat en iemand die je kwaad berokkent.

Hoewel jullie weten dat het bedoeld is om je vijanden lief te hebben, hebben jullie er nog geen begrip van hoe hen lief te hebben. Vergeving is daarbij niet de liefde die Ik bedoel. Vergeving heeft met daden en de gevolgen daarvan te maken, liefde heeft met de persoon te maken. Bij liefde voor de persoon is vooral ook wijsheid nodig om de juiste omgangsvorm te vinden. Daarom heb Ik ook gezegd, wees zo zacht als de duif en zo slim als de slang, waarmee niet het gemene van de slang bedoeld is. Maar tussen het gemene en het slimme van de slang is er slechts een dunne grens, die door velen gemakkelijk overschreden wordt, al is het maar in gedachten.

Er staat ook geschreven, met liefde stapel je gloeiende kolen op het hoofd van de zondaar, maar daarbij is het nodig om zijn geweten te bereiken, zijn hart te raken, terwijl er misdadigers zijn die zo goed als geen geweten meer hebben, zodat het beetje liefde van een gelovige geen enkele indruk maakt. Aan jullie, die nastreven om ook je vijanden lief te hebben, zeg Ik, vertrouw daarbij vooral op Mijn liefde, want Mijn liefde gaat jullie liefde ver, heel ver te boven. Mijn liefde is werkelijk meer dan zo zacht als een duif en meer dan de slimheid van de slang. Oneindig meer.

Hemels Brood 6820

Juist de eenvoudigen van hart kunnen Mij het best verstaan. Juist degenen die zich nergens op voorstaan, die Mij in hun hart liefhebben, omdat zij Mijn liefde regelmatig in hun hart voelen en zonder enig bewijs weten, eenvoudig weten dat Ik hun leven ben, kunnen Mij verstaan, zonder daar zelf aan toe te voegen, zonder Mijn Woord te verdraaien of te veranderen, juist omdat zij in alle eerlijkheid Mijn ware Woord willen horen, Mijn liefde willen voelen en Mijn adviezen willen opvolgen.

Ik zeg niet dat zij volmaakt zijn in al hun doen en laten, want dat zijn zij niet, maar hun streven is zuiver en eerlijk, zonder bijbedoelingen, en zij weten ook dat alles door Mij gezien en geweten is en wordt. Zij proberen zich niet voor Mij te verbergen maar erkennen wanneer zij hun eigen wil gedaan hebben. Ook al zijn zij vrij om hun eigen wil te doen, zodra zij bemerken dat zij Mijn raad niet gevraagd hebben, of Mijn raad niet opgevolgd hebben, toegegeven hebben aan de verleiding om zonder Mij te handelen, komen zij op zeker moment bij Mij en spreken zich uit over alles waarvan zij beseffen dat zij beter naar Mijn raad gehandeld hadden.

Zij werken in Mijn wijngaard en niets is hen teveel, en hun eigen wil en tekortkomingen beseffen zij daarbij maar al te goed. Ook op hen heeft de wereld effect, ook zij ondervinden pijn en verdriet, ook zij worden niet gespaard voor de gevolgen van de afdwalingen van liefde en waarheid. Toch houden zij steeds weer Mijn liefde en haar wijsheid voor ogen, en toch komen zij steeds weer terug in hun hart bij Mij. Jullie zijn Mij zoveel je kunt, en Ik heb jullie lief, oneindig lief!