Hemels Brood 652 t/m 682

Hemels Brood 652

Vrij, als een vogel in de lucht, als een vis in het water! Vrijheid is het hoogste goed voor alle mensen. Want in vrijheid kan een mens zichzelf zijn. En dat voelt het prettigst: jezelf zijn, volkomen jezelf zijn, volkomen zijn. Want wat is jezelf zijn? Wie ben je zelf, wanneer ben je jezelf? Alle mensen zijn in alle vrijheid eerst liefde, reine ware liefde. In die liefde zijn zij één, maar in die liefde zijn zij ook allen onderling verschillend. In die liefde hebben zij elk hun specifieke eigen individuele zijn. Een zodanig individuele eigen zijn wat aanvullend is op alle andere specifieke zijn’s tot een gezamenlijke eenheid. En in die eenheid is toch ook iedereen vrij. Zo ben jij een eigen specifiek zijn in liefde, tezamen één en toch vrij!

Maar buiten die ware reine liefde is niemand vrij, wordt ieder mens gebonden aan zijn daden van niet-liefde, van eigenliefde. In die onvrijheid voelt de mens zich ongemakkelijk en zoekt in zijn ongemak naar de vrijheid die hem in oorsprong ook gegeven is en in alle liefde overeenkomt met het paradijs. Maar de toegangsweg tot het paradijs is in eigenliefde gesloten en alleen blijvende ware liefde in pure reinheid, kan de gesloten deur openen. Vrijheid is het hoogste goed en toch wordt zij door bijna alle mensen weggegeven voor de onvrijheid van eigenliefde, terwijl ook maar weinigen zich dat zo precies bewust zijn, er zich rekenschap van geven.

Wil je vrij zijn, werkelijk vrij, zoek dan ware reine liefde te leven. Je zult dan meer en meer vrijheid gaan ervaren. Misschien raak je er niet je ziekte mee kwijt, maar wel kun je het veel beter verdragen, zul je er veel minder onder gebukt gaan, tot je zelfs blij kan zijn, ondanks ziekte, armoede, leed en pijn. Zo zijn er al mensen, die die vrijheid naderen en ondanks ziekte, pijn en teleurstelling toch steeds weer terugkeren in de blijdschap van het ware leven: liefde!

Gezegend allen die op die weg zijn, terug naar het ware paradijs, terug naar de enige ware liefde, het ware leven, de volle vrijheid, de volkomen vrijheid van zijn, het volkomen zijn. Gezegend allen die op hun weg de armen helpen en bemoedigen, de zieken en verdrietigen troosten en zich op hun weg in liefde door Mij laten dragen.

Hemels Brood 653

Mijn koninkrijk kome, niet voor Mij, maar voor jullie mensen. Want met Mijn koninkrijk, kome vrede en rust over jullie, geluk en liefde. Mijn koninkrijk is niet een juk wat dwingt en eist maar is een zachtmoedig geven van liefde aan allen. Hoe moeilijk misschien te geloven, toch is het zo. Geef je streven naar aardse rijkdom, aards welzijn, dat is eigen welzijn, op en streef naar het ware koninkrijk van vrede en rust door liefde te geven. Mijn koninkrijk kome, wil niet zeggen dat het er niet nu al is, want het is er al, voor iedereen.

Maar nog maar heel weinigen hebben een beetje besef wat dat betekent. Het betekent dat het er al zeker wel is maar nog niet opgemerkt wordt, nog niet beseft wordt. Mijn koninkrijk is in vrede en liefde leven en dat kan nu al, wie dit wil kan zelf zo leven. Als Ik dan zeg, Mijn koninkrijk kome, bedoel Ik daarmee, dat de mens gaat beseffen wat Mijn koninkrijk voorstelt, in vrede en liefde met elkaar leven en dat hij dat dan ook gaat doen. Mijn koninkrijk is er nu, maar komt pas werkelijk zichtbaar tot leven zodra je in alle vrede liefde leeft.

Ja, Ik weet hoe moeilijk het is om dat zelf wel te willen, maar nog vaak de verleiding tot zorg om eigen welzijn niet te kunnen weerstaan, in een samenleving die geen werkelijke zorg voor elkaar heeft en waar zo goed als allen zichzelf de beste zorg toebedelen, het aangenaamst behandeld willen worden, overal het beste van willen hebben, de eerste willen zijn en ga zo maar door en daarbij niet of nauwelijks geïnteresseerd zijn in het wel en wee van anderen.

Maar alle verbetering begin toch bij ieder zelf of moet ieder zelf vasthouden. Al lijkt het daarbij dat je alleen staat, Ik sta in elk geval naast je en help je. Dan, als je volhoudt, zul je bemerken dat je niet alleen staat, maar dat er ook nog andere mensen zijn die net als jij volhouden en Mij naast zich hebben. Dan vormen jullie met elkaar een gemeenschap met Mij in vrede en liefde en is Mijn koninkrijk daar.

Hemels Brood 654

Ga gerust je weg, maak je geen zorgen, als je in waarheid leeft en naar het doen van liefde streeft, hoef je je geen zorgen te maken. Ook al lukt het je nog niet om alles goed te doen, zoals jij denkt dat het goed zou moeten zijn, je bent nog niet volmaakt en dan kan je handelen ook nog niet volmaakt zijn. De intentie waarmee je leeft, geeft richting aan je leven en daarmee wordt ook alles je gegeven zoals voor jou en iedereen om je heen het beste is. Daarom hoef je je geen zorgen te maken. Heb je ooit in je leven iets ten goede kunnen keren door je zorgen te maken?  Begrenst het zorgen maken je niet eerder van ontspannen te leven en daarmee vooruit te komen? Zorgen belemmeren waar eigenlijk geen belemmering nodig is en het helpt je niet verder. Kijk daarom rustig vooruit, let er op wat je intenties zijn en zijn je intenties goed, dat wil zeggen, dienstbaar, zonder eigenbelang, dan hoef je je geen zorgen te maken.

Ook al gebeuren er dingen die jou niet zo prettig voorkomen. Soms is het nodig dat dingen zo gebeuren als ze gebeuren, zonder dat jij kunt overzien waarom. Niemand is nog volmaakt, niemand heeft al het vermogen volmaakt de liefde te leven. Toch heb Ik jullie allen oneindig lief en in Mijn liefde zorg Ik ervoor dat in werkelijkheid niets gebeurt wat ook maar enige schade kan brengen, integendeel, alles is er  zelfs opgericht je te helpen naar het enige ware leven.

Alles is er opgericht jullie verder te helpen naar eeuwig waar leven. Maar daarbij laat Ik jou en iedereen zorgvuldig de vrije wil, zonder die vrije wil zou je het leven, zou je Mij, niet bewust als een eigen zijn kunnen ervaren, je zou geen eigen zijn meer zijn, als Ik je vrije wil, je vrijheid van keus zou wegnemen. En dat is toch juist ook het mooiste, dat je jezelf bewust bent, jezelf bewust kunt zijn in het eeuwige ware leven wat je, zo je wilt, vrijelijk kunt bereiken. Want het eigen bewustzijn in het ware eeuwige leven is een waarlijk bewust gelukkig zijn, zonder pijn, zonder verdriet, zonder ziekte. En dit ware leven is er, voor jou en voor iedereen.

Hemels Brood 655

Je bent nooit alleen. Voel je je alleen dan ben je misschien vergeten dat Ik er altijd ben. Of weet je wel dat Ik er ben maar wil je mensen die bij je zijn liever dan Mij? Omdat je Mij niet direct ziet en mensen wel kunt zien? Verwacht je van mensen, wat je van Mij wel kunt verwachten, maar van hen niet? Zie je, mensen zijn vrij om te doen en te laten wat ze willen en jij kunt niet voor hen invullen wat ze moeten doen. Dat kun je voor niemand, ook niet voor Mij. Wel kun je je eigen doen en laten op Mij afstemmen en wel kun je je vertrouwen op Mij stellen. Wel kun je weten dat Ik er altijd voor je ben, naast je sta.

Je bent nooit alleen, al laten alle mensen je alleen, toch ben Ik er altijd nog om je bij te staan en te helpen, als jij dat wilt. Maar als je liever met mensen te doen hebt, is Mij dat ook goed. Of het je brengt wat je nodig hebt, is een andere zaak. Zie je, als mensen er voor je zijn, ben Ik dat toch. Als mensen er niet voor je zijn, ben Ik er toch nog, want Ik verlaat je nooit en als er geen mensen meer zijn om je te helpen, dan ben Ik er toch altijd nog om je te helpen. Geen mens kan voor jou doen wat Ik voor je kan doen, geen mens heeft zoveel liefde voor jou als Ik voor jou heb, geen mens is zo trouw als Ik ben en geen mens blijft in waarheid zoals Ik in waarheid blijf. Ik ben oneindig volmaakt in liefde voor jou en iedereen, voor alle mensen. Ik ondersteun jullie allen op weg naar die volmaakte liefde.

Maar Ik laat jullie ook allen de volkomen vrije wil en dan kan het gebeuren dat je je door mensen alleen gelaten voelt, dat je het gevoel hebt er alleen voor te staan, dat er niemand is waar je voor hulp naar toe kunt. Neem dat aan als liefde van Mij, want Ik weet je nood en Ik zal je zeker helpen. Maar zoals jij de vrije wil hebt, heb Ik die ook en Ik gebruik Mijn vrije wil om jou te helpen op de best mogelijke manier, op de best mogelijke tijd, om de voor jou beste situatie te verkrijgen. En dat is niet steeds zoals jij dat alles invult. Zodra je je vertrouwen op Mij stelt, ga je Mijn hulp zien die er altijd al is en je gaat je dan ook niet meer alleen voelen. En weet je, dan zijn er ineens ook weer mensen om je heen, die je helpen en steunen. Heus je bent niet alleen!

Hemels Brood 656

Goede voornemens. Steeds opnieuw hebben mensen goede voornemens. Maar ook steeds opnieuw laten mensen zich van de goede voornemens afleiden en komt er uiteindelijk van de goede voornemens niet veel terecht. Dat leidt dan tot teleurstelling in zichzelf als de mens bij zichzelf inziet dat hij zich niet aan zijn goede voornemens heeft gehouden. Maar weet je, als je goede voornemens hebt, maar je neemt niet de juiste maatregelen om je er ook aan te kunnen houden of je neemt je iets goeds voor waaraan je je om allerlei redenen (nog) niet of (nog) moeilijk kunt houden, dan kun je welhaast vooruit weten dat er van de goede voornemens niets terecht gaat komen.Hoe kun je dat dan zo aanpakken dat het je wel lukt?

Eigenlijk zou het het beste zijn om eenvoudigweg geen goede voornemens te hebben en alleen simpelweg te doen wat je kunt en steeds opnieuw te bekijken of dat eigenlijk wel in de juiste liefde is/was. Eigenlijk is het al genoeg, als je steeds eerlijk naar jezelf kijkt en eerlijk toegeeft waar je nog niet helemaal de juiste liefde leeft. Eigenlijk is het al genoeg, als je dan in alle oprechtheid Mijn hulp vraagt om dat wat nog geen juiste liefde is te leren loslaten en ware liefde te leren leven. Voor Mij is dat genoeg.

Voor Mij hoef je geen hoogdravende goede voornemens te hebben, voor Mij is het genoeg als je steeds opnieuw jezelf in stilte wilt beschouwen en kunt erkennen wat nog niet helemaal liefde is of helemaal nog geen liefde is en Mij dan te vragen je te helpen meer in liefde te leven. Dan kan Ik je helpen en stukje bij beetje zul je ook zeker meer in ware liefde groeien, zonder dat je specifieke goede voornemens hebt gemaakt, die je dan naar later blijkt, niet hebt kunnen waarmaken en waar je je dan weer onprettig over voelt. Doe dat dan maar liever niet. Kom in Mijn armen, wees blij en doe eenvoudigweg steeds opnieuw je best om je eigen tekorten eerlijk onder ogen te zien, Mij te bekennen en Mijn liefde en steun aan te nemen zodat je wezenlijk verandert en eerlijk liefde wordt.

Hemels Brood 657

Vele handen maken licht werk. En er zijn veel handen nodig om te werken voor Mijn Rijk. Net zoals in natuurlijke zin er veel verschillende werkzaamheden zijn die dan ook verschillende talenten vragen om het werk goed te doen, zo heb Ik ook verschillende mensen nodig voor verschillende werkzaamheden. Zo heb je bij jullie mensen die brood bakken en verkopen en mensen die huizen bouwen. Iemand die brood bakt heeft andere vaardigheden nodig als iemand die een huis bouwt. En dan zijn erbij het bouwen van een huis weer verschillende werkzaamheden die ook weer verschillende vaardigheden vragen. Zo heb Ik ook verschillende werkzaamheden die verschillende vaardigheden vragen. Maar bij alles moet Ik ook nog rekening houden met de vrije wil van de mens.

Als Ik bijvoorbeeld iemand nodig heb die het tempo erin houdt, want het is dan niet de bedoeling dat de groei van Mijn Rijk komt stil te liggen, dan heb Ik ook te doen met de vrijheid van de mens. Ik kan dan bijvoorbeeld iemand de gedrevenheid geven om in Mijn Rijk het tempo erin te houden, maar in zijn groei in vrijheid kan dat betekenen dat deze mens in zijn gegeven gedrevenheid in vrijheid ongeduldig wordt als tegenovergestelde van de ijver die Ik eigenlijk nodig heb. Dan zal Ik toch diegene vrijlaten en hem  helpen  uit eigen keus ongeduld los te laten en het juiste instrument te worden voor Mijn Rijk. Zo kan iemand, die Ik bijvoorbeeld nodig heb om vrede te bewaren, de talenten die Ik hem daarvoor gegeven heb, in zijn vrijheid zo maken, dat hij traag wordt er niet vooruitkomt.

Bij elk talent zit de vrijheid van de tegenstelling en zo heeft ieder zijn specifieke mogelijkheden die hij in zijn vrije keus tot de juiste ontwikkeling kan brengen of tot het tegenovergestelde. Daarmee zijn jullie dan ook verschillend, maar zoals er meer dan één bakker is, zo zijn er ook in Mijn Rijk meer mensen nodig om geduld te leren of het tempo erin te houden of vrede te bewaren.

Degenen die eenzelfde soort taak hebben, zien in elkaar wel overeenkomsten, alhoewel toch ieder daarbij nog zijn uniek zijn heeft. Zo kun je je wat meer herkennen in de één dan in de ander. Maar vergelijken met wie dan ook kun je beter niet doen, want jullie zijn allen verschillend en hebben ook allen een verschillende taak die ieder in alle vrijheid wel of niet aanneemt en leeft. En jouw specifieke taak zul je zeker ook gaan beseffen en ook gaan uitvoeren zodra je er naar zoekt en je je taak wilt aannemen. Maar niets moet, Ik heb graag dat je in vrijheid groeit en alles op z’n tijd in vrijheid op z’n plaats komt. Forceer jezelf daarom niet, vergelijk jezelf niet met anderen, leef zoveel mogelijk naar Mij gekeerd en je zult steeds meer groeien en tot waar besef komen en tot waar leven komen en daarin je eigen specifieke taak oppakken, waarvoor Ik je alle talenten die nodig zijn gegeven heb. Jij bent jij, zij is zij, hij is hij en allen zijn Mij, ieder op zijn eigen specifieke wijze, allen verschillend, allen toch één. Heus, het komt goed, heus, je bent goed.

Hemels Brood 658

Zie in alles Mijn liefde. Of het nu welvaart is of armoede, zie overal Mijn liefde. Want alles, wat dan ook, wordt uiteindelijk bestuurd door Mijn liefde. Niets ontgaat Mijn liefde, niets is zonder Mijn liefde, geen mens gaat zonder Mijn liefde. Of hij rechtsom gaat of linksom, Mijn liefde omvat hem. Of hij Mijn liefde ziet en aanneemt of niet ziet en afwijst, toch heeft hij Mijn liefde. Mijn liefde is de basis van het leven en al wat leeft heeft dan ook Mijn liefde. Ook de dood heeft Mijn liefde. Want de dood is leven zonder het besef van Mijn liefde, zonder het herkennen van Mijn liefde, is de vrijheid van leven voor eigengewin nemen. Toch blijft Mijn liefde ook voor diegenen bestaan. Maar de dood ervaart Mijn liefde niet, ook al is zij er wel, daarom is hij dood. Maar al het dode kan tot leven komen, dat is, kan zich bewust worden van Mijn liefde en kan Mijn liefde gaan aannemen en naar Mijn liefde gaan handelen. Leven is liefde leven, dood is eigenliefde leven.

Nergens zal iemand uit de dood tot leven gewekt kunnen worden als niet Mijn liefde daar is en Mijn liefde is overal, is alles. Maar omdat er zaken zijn, dingen gebeuren die de mens voor zichzelf niet prettig vindt, denkt hij dat daar Mijn liefde niet is. Omdat de mens regelmatig ervoor kiest voor zichzelf te zorgen, zich voor zijn eigen welzijn te bekommeren en daarbij de zorg voor anderen nog al eens uit het oog verliest, komt een blindheid bij hem op die het zicht op Mijn altijd aanwezige liefde belemmert. Zo ontstaan er misverstanden en onwaarheden die dan toch even zo goed Mijn liefde hebben. Wat Ik daarmee bedoel is, dat ook dat, wat op zich genomen geen liefde is, toch ook Mijn liefde heeft, maar dit is moeilijk uit te leggen aan het vertroebelde hart. Het hart wat niet vertroebeld is hoef Ik dit niet uit te leggen. Dit hart begrijpt het zonder meer direct. Op zijn tijd zal elk hart de ware liefde zien en aannemen.

Hemels Brood 659

Geven en nemen kan beide liefde zijn. Als je alleen wilt geven en nooit iets wilt aannemen, geef je een ander niet de gelegenheid om te geven. Nemen is dan ook eigenlijk geven. Als nemen een hebberigheid is, voortkomt uit hebberigheid, heeft het geen naastenliefde in zich, maar als nemen gebeurt om het de ander mogelijk te maken, te geven, dan kan het goed zijn. Als nemen te maken heeft met hulp aannemen die je nodig hebt, dan is het goed, want het is ook nederigheid om de ander dienstbaar aan je te laten zijn en ook daarmee geef je de ander de gelegenheid in hulp te geven. Zo is nemen in werkelijkheid ook geven. Zou niemand op die wijze ooit iets nemen, dan zou niemand de gelegenheid krijgen in belangeloze liefde de ander dienstbaar te zijn en van zijn goedheid te geven. Terwijl juist dat de basis is van het ware leven: belangeloos dienstbaar alles in liefde geven wat de ander nodig heeft of helpt. Waar liefde is, is geven en nemen, waarbij nemen ontvangen is.

Er staat wel geschreven, het is zaliger te geven dan te ontvangen, maar als niet eerst ontvangen wordt, is er  niets te geven. En het allereerste ontvangen, is het ontvangen van Mijn liefde. Het ontvangen van Mijn liefde maakt de zaligheid van het geven mogelijk maar het eerste zalige geven komt van Mij en kan eerst zalig zijn als het ook ontvangen wordt, als het aangenomen wordt. Wie dus niet in eerste instantie de nederigheid van het ontvangen, van het aannemen heeft, kan dan ook niet de zaligheid van het geven gaan ervaren, want hij heeft niets te geven. Maar wie neemt en dit nemen is uit eigengewin, voor eigen voordeel en gemak, die zal ook niet tot het zalige geven komen. Dit nemen is dan ook niet een nemen van hetgeen iemand wordt aangeboden, van wat iemand gegeven wordt, maar dit is een nemen zonder dat het gegeven is, daarmee is het een toeeigenen geworden. En dat is iets heel anders dan het zonder eigenbelang aannemen van iets wat gegeven wordt, om de ander de gelegenheid te geven dienstbaar te zijn en te helpen. Wees daarom niet benauwd om iets van een ander aan te nemen als  het je gegeven wordt. Zolang het niet met eigenbelang genomen wordt is het goed ook te nemen. Het belangrijkste nemen is het aannemen van Mijn liefde en daarvan door te geven. Dan komt het geven en nemen in de juiste zin tot zijn recht, tot ware liefde.

Hemels Brood 660

Hoe heeft de wereld zover kunnen afdrijven van het ware, het goede, het liefdevolle, wat wel degelijk voor allen aanwezig was en nog is. Hoe is toch die blindheid daarvoor zo groot geworden? Ja, en zij zal eerst nog groter worden voordat de ware kou die dat met zich meebrengt zo intens gevoeld wordt, dat velen rijp worden om terug te keren naar de warmte van ware, goede, zuivere liefde.

Het is jammer voor de mens dat hij de afdwaling in eigenliefde verkiest boven de ware naastenliefde en daardoor eerst de bittere kou van de afdwaling moet ervaren om uit eigen vrije keus tot de liefde terug te komen. Het kan ook anders, het kan ook door gelijk voor de ware liefde te kiezen, waardoor geen omweg gemaakt wordt en geen kou geleden wordt. Deze aarde is de plaats waar de vrije keus gemaakt kan worden als een zelfdenkend vrij wezen. De aarde is geestelijk en natuurlijk het totaal aan gegevens die de mens gelegenheid geeft te leven naar eigen keuze. De aarde is de grond van het bestaan waarop de mens zijn keuze maakt. En al naargelang zijn keus groeit hij uit tot een bijzondere bloem of verdord in zijn eigenliefde. Alles wat hij nodig heeft is in de aarde gevat en voor hem beschikbaar. Het water, de lucht, het vuur, de materie, alles tezamen de aarde, de grond van het leven. Zo heeft alles geestelijk en natuurlijk zijn betekenis zo kan bijvoorbeeld water staan voor deemoed, lucht voor oppervlakkigheid, vuur voor gedrevenheid en materie voor geldingsdrang. Maar er zijn vele betekenissen in de aarde gevat en vele mogelijkheden en combinaties te maken. Uit die aarde is de mens en daaruit stelt hij zijn leven samen en groeit uit vrije keus uit tot wat hij wil.

Hemels Brood 661

Wie wil, die kome. Iedereen is vrij uitgenodigd bij Mij te komen en van Mijn rijke liefde te krijgen. Iedereen is vrij om te komen en van Mijn kracht te krijgen, van Mijn inzichten, intelligentie, werkzaamheid, kortom van al het goede wat Ik te bieden heb. Maar je bent vrij en daarom is het aan jou om wel of niet te komen. Komen is niet een letterlijk komen, bedoeld wordt hiermee dat je je innerlijk op het geestelijke goed richt, dat je innerlijk naar Mij komt, innerlijk afstemd op Mijn wijze van leven. En Mijn wijze van leven is vol van liefde voor alle mensen. In Mijn wijze van leven is geen boosheid, geen wraak geen ongeduld, ongenoegen of iets van dien aard, alleen belangeloze liefde. Zeggen mensen dat Ik geen liefdevolle God en Schepper kan zijn, omdat zoveel mensen elkaar wat aandoen en Ik dat niet stop. Maar wat weten die mensen van wat Ik doe en niet doe en wat weten die mensen van de gevolgen die het zou geven als Ik de vrijheid van de mensen zou stoppen, want dat is wat het zou zijn, als Ik ergens de gruwelen van oorlog niet zou toelaten of zomaar zou stoppen, wat weten dan die mensen, die Mij liefdeloos vinden, van de gevolgen die dat dan zou hebben.

Als je hier op aarde een pijnlijke ervaring opdoet, wat in de eeuwigheid gezien minder is als een speldeprik, die je helpt om tot een waarlijk gelukzalig eeuwig leven te komen, terwijl je anders de kans om tot gelukzalig eeuwig leven te komen misloopt, dan is het toch alleen liefde om die pijn toe te staan en niet weg te nemen en zo een eeuwig gelukzalig leven veilig te stellen. Wat weet die mens die Mij als liefdeloos ziet van het ware eeuwige gelukzalige leven, wat voor iedereen bedoeld en beschikbaar is maar alleen tot waarheid kan komen als de mens daar in volle vrijheid zelf voor kiest. Wat zou die mens zeggen, als hem zijn vrijheid genomen zou worden, zijn geestelijk zichzelf bewuste vrijheid, waarmee hij nu leeft en kan zien, horen, denken, gaan en staan waar hij wil, wat zou hij zeggen als dat er geestelijk gezien niet meer zou zijn? Hij zou niets zeggen, hij zou niets meer kunnen zeggen, hij zou zichzelf namelijk niet meer bewust zijn en niet meer als zelfstandig zijn kunnen zien, horen, denken, niet meer vrij kunnen gaan of staan. Wat een misvatting om te denken dat het liefdeloosheid van Mij is wat alles gebeurt op deze aarde. Want het is de vrijheid die de mens misbruikt, terwijl deze er voor zijn zegen en gelukzaligheid is, uit overgrote liefde van Mij ook gelaten wordt. Mens, draag je kruis en leef!

Hemels Brood 662

Wat zul je zeggen, als je uiteindelijk levendig voor Mij staat? Want die dag komt, dat je Mij in levende lijve voor je ziet, zoals je alle mensen om je heen ziet. Dan heb je de gelegenheid om je te vergewissen van Mijn ware bestaan. Ook nu heb je de gelegenheid om je te vergewissen van Mijn ware bestaan en dat kun je nu doen door Mij in jezelf tegemoet te komen, Ik zal dan zeker ook jou tegemoetkomen. Het meest directe Mij ervaren is om te beginnen in jezelf. Maar Ik weet dat, in deze materiële wereld, waar het natuurlijke leven als werkelijke leven gezien wordt, een bewijs juist alleen in die natuurlijke materiële uiterlijkheid gezocht wordt. Eens zal Ik Mij dan ook als uiterlijk zichtbaar aan je tonen, hoewel geestelijk. Zodat je ook op die manier eens met Mij kunt spreken. Maar beter is dat nu nog niet, om je zoveel mogelijk de gelegenheid te geven eerst dat te bereiken, wat in alle vrijheid voor je ziel het beste is, in het eeuwig leven gezien. Ik ben eeuwig en er is genoeg tijd voor je, zolang je de juiste weg blijft volgen. Wat zul je zeggen, als je uiteindelijk op die weg levendig voor Mij staat?

Alles wat je ook maar zou willen zeggen kun je Mij ook nu zeggen, in je hart, want het is voor Mij niet nodig om levendig voor je te staan om te kunnen horen wat je wilt zeggen. Ik kan nu al alles van je vernemen, zelfs zonder dat je het in jezelf uitspreekt weet Ik heel goed wat je bezighoudt en wat je vragen zijn. Ook kan Ik je heel goed al antwoord geven, hulp geven, advies geven, zonder dat jij daarvoor levendig voor Mij hoeft te staan. Eens zul je Mij levendig voor je zien, maar wacht niet tot dat moment met al je vragen en het gesprek dat je met Mij zou willen hebben, want alles kun je nu al vragen, over alles kun je nu al met Mij spreken.

Zonder dat we elkaar in natuurlijk materieel opzicht geestelijk zien, ken Ik je toch en weet Ik toch alles van je en kun jij Mij ook in jezelf ervaren, alsof Ik direct naast je sta, wat Ik ook sta, maar wat voor je natuurlijk oog niet zichtbaar is en het geestelijk oog nog leert zien. Voel Mij in je, dat is voor nu genoeg.

Hemels Brood 663

Laat de doden voor wat ze zijn: dood. Dat wil zeggen, wie niet in Mij gelooft, niet Mijn bestaan gelooft en niet wil leven naar Mijn woord van liefde, laat die gaan, doe geen moeite hen om te praten want het is voorlopig verspeelde moeite en het doet hen geen goed. Ieder is vrij zijn leven in te vullen zoals hij wil en wie niet wil is ook daarin vrij. Het heeft ook geen zin om iemand om te praten die in zichzelf niets wil want het zou dan toch niet met de instemming van zijn hart gaan. Als het hart nog niet openstaat voor Mijn liefde heeft ompraten ook geen zin.

Geef liever je tijd en aandacht aan degenen die verdwaald zijn, die wel willen maar het niet goed begrijpen omdat ze niet goed weten wat Mijn woord van liefde precies betekent. Sommigen weten dat niet omdat zij niet door gelovige ouders zijn opgevoed, anderen weten het niet omdat zij van alles verteld gekregen hebben wat niet klopt. Als hen het ware woord gegeven wordt met de juiste uitleg, zullen zij bereid zijn om het met hun hart aan te nemen en er naar streven het te leven. Ja, hen kun je allen tegemoetkomen met Mijn woord van liefde en hen uitleggen over het hart, het ware leven en Mijn eeuwige liefde voor iedereen. Maar diegenen die helemaal geen woord van Mij willen horen, die blijven beweren dat Ik niet besta of dood ben of een hele liefdeloze God, laat hen gaan, geef hen de vrijheid van tijd, die zij van Mij gekregen hebben. Niemand zal gedwongen worden in Mij te geloven of Mijn leer van liefde aan te nemen. Er zijn genoeg mensen die hunkeren naar Mijn woord van liefde en die wel bereid zijn Mijn liefde te leren leven. Bekommer je om hen die te helpen zijn en laat de doden maar aan Mij over, zodat Mijn liefde niet nutteloos weg vloeit.

Hemels Brood 664

Voorraad. Ieder mens zorgt wel dat hij van de meest belangrijke voedingsmiddelen wat in voorraad heeft. Hoe is het met je geestelijke voeding, heb je daar ook wat van in voorraad? Daarmee bedoel Ik, heb je genoeg in reserve als er moeilijke tijden aanbreken, zodat je niet, als je overvallen wordt door moeilijkheden, dingen die niet zo direct aangenaam zijn en ook niet onmiddellijk opgeruimd kunnen worden, al direct de moed verliest. Heb je dan genoeg vertrouwen in Mij in voorraad, genoeg geduld, genoeg verdraagzaamheid, genoeg liefde om te dragen wat zich onverwachts voordoet? Want het is aan te raden om van dat alles  genoeg in voorraad te hebben, zodat als het nodig is, je niet in moedeloosheid vervalt maar in vertrouwen geduldig kunt verdragen wat er van je gevraagd wordt om te dragen.

Als je zo genoeg voorraad hebt in geestelijk opzicht, zul je er altijd op voorbereid zijn moeilijke tijden het hoofd te bieden, zul je altijd in staat zijn om de oefeningen in het leven goed te doorstaan en daarmee weer dichter bij Mij te komen, dichter bij het enige ware leven uit liefde. En hoewel in het dagelijks natuurlijke leven het zo gaat dat wanneer je je voorraden gebruikt, zij minder en minder worden en je ervoor naar de winkel moet om ze weer aan te vullen, gaat het in het geestelijke leven anders. Als je daar je voorraden aanspreekt, op de juiste manier inzet, voor het welzijn van anderen, voor een algemeen goed verloop, om beproevingen van Mij het hoofd te bieden, dan wordt je voorraad door Mij dubbel aangevuld, daarvoor hoef je niet naar een winkel. Kijk, en zo kun je dan ook je voorraden aanvullen door ze te gebruiken als ze nodig zijn en er op te vertrouwen dat Ik alles wat je aan voorraad nodig hebt steeds weer ruimschoots aanvul!

Hemels Brood 665

Controle, heb je alles onder controle of gaat het ook wel eens niet zoals jij het je voorgesteld hebt? Dan lijkt het of je niets onder controle hebt en de dingen maar een loopje met je nemen. Controle, heb je jezelf onder controle of merk je dat je af en toe dingen doet of zegt die je eigenlijk liever niet deed of zei. Heb je controle over anderen, wat zij doen of zeggen en wat dat dan weer voortbrengt.

Misschien zou je het allemaal wel onder controle willen hebben, zodat je altijd zeker bent van het verloop van dingen in je leven, maar in z’n algemeen lukt het je niet om het allemaal zo onder controle te krijgen als jij je voorstelt. Maar weet je, wat jij allemaal nu misschien niet onder controle hebt, Ik heb wel alles onder controle, Ik heb wel alles zo in Mijn hand dat het nergens buiten Mijn wil om fout gaat. Zo heb Ik alles zo onder controle, dat overal, tot in het kleinste detail voor gezorgd wordt. En allemaal in de liefde gevat, voor niemand uitgezonderd. Terwijl toch ook allen worden vrijgelaten.

Zo heb Ik alles onder controle en toch zijn jullie vrij, vrij om je eigen keuzes zijn maken. Maar vaak heb je bij die keuzes hele andere verwachtingen dan in werkelijkheid gebeurt. En dat geeft je dan de indruk dat je het allemaal niet onder controle hebt, want het gebeurt immers toch altijd anders dan je bedoelde of verwachtte. En hoe kan het dan dat Ik wel alles onder controle hebt? Wel, Ik heb het alles geschapen en zodanig op elkaar afgestemd dat alles zich wel moet gaan richten op liefde om tot een volwaardig leven te komen. En daarmee heeft te maken dat alles wat niet naar liefde verkozen wordt, toch het uiteindelijke doel dient. Zo weet Ik dan ook precies wat er gebeurt als een mens voor liefde kiest, maar Ik weet ook wat er gebeurt als iemand voor eigenliefde kiest. Dat kan de mens zelf ook weten, maar het vreemde is dat hij vaak net niet de gevolgen van zijn keus wil hebben, hij wilde met eigenliefde hetzelfde of zelfs meer bereiken als met naastenliefde bereikt kan worden. En kijkt dan vreemd op als het een heel ander resultaat heeft. Ja, dan lijkt het of je het allemaal niet onder controle kunt krijgen. Maar in werkelijkheid is de keus tegenstrijdig met de verwachte resultaten. En ja, dat verandert zich eeuwig niet, de consequenties die aan eigen-liefde verbonden zijn en de consequenties die aan naastenliefde verbonden zijn. Dat heb Ik in wijze liefde zo ingesteld voor de mens en dat laat Ik om wijze liefdevolle redenen ook zo. Heb jij het niet meer onder controle, Ik wel, in grote liefde voor jou en iedereen.

Hemels Brood 666

Almacht, wat is almacht? Dat alles en iedereen naar je luistert en doet wat jij wilt, zonder uitzondering. Veel mensen willen wel graag zo’n almacht en zoeken ernaar om die te krijgen. Ik heb almacht. Maar is Mijn almacht zo’n almacht waar die mensen naar zoeken? Nee, zeg Ik je, zo’n almacht heb Ik niet en zo’n almacht zoek Ik ook niet. Ik zal proberen je het verschil uit te leggen. De mens zoekt een almacht die hem ten goede komt. Waarmee hij anderen naar zijn hand kan zetten en anderen kan laten doen wat hij wil omdat hij er voordeel aan heeft, omdat hem dat goed uitkomt, goed doet. Dat kan dan wel enigszins gepaard gaan met goede bedoelingen voor anderen, maar wel uitgaande van zijn eigen inzichten. En deze almacht dwingt hij mensen af.

Mijn almacht is niet voor Mijn eigen welzijn, maar, geheel en al zonder eigenbelang, ten dienste van alle mensen. Om het leven voor alle mensen zeker te stellen. Mijn almacht zorgt ervoor dat er geen mens verloren gaat. Mijn almacht is een waarborg dat het leven in standgehouden wordt. Mijn almacht verkrijgt niemand door eigen-gerichte liefde, Mijn almacht is alleen in totale belangeloze liefde, Mijn almacht is totale wijze belangeloze liefde. Mijn almacht wordt niet door afdwingen verkregen noch dwingt zij iemand iets af. Mijn almacht laat iedereen vrij maar zorgt er wel voor dat die vrijheid er kan zijn.

Zo is Mijn almacht dus iets totaal anders, volkomen het tegenovergestelde dan de almacht waar mensen naar zoeken. Mijn almacht is leven gevend, voor eeuwig, de almacht die de mens zoekt, neemt leven tot de dood erop volgt. Het woord almacht heeft bij de mens dan ook een heel andere klank dan het in werkelijkheid heeft. Had Ik niet in liefde Mijn almacht, dan zou geen leven meer mogelijk zijn. Gelukkig is de macht zoals de mens zich die hier of daar toe- eigent een tijdelijke, in dienst van Mijn almacht en zal er van zo’n tijdelijke onjuist gerichte macht niets overblijven, door Mijn almacht gestuurd. Mijn almacht is barmhartig vol liefde de mens tot het ware leven dienend.

Hemels Brood 667

Vooruitzien, wie kan vooruitzien? Alleen degene die waarlijk in het nu leeft kan vooruitzien. Want voor het vooruitzien is een heldere blik in het nu nodig. Wie de ogen op het verleden gericht heeft, kan niet vooruitzien door het nu. Waarlijk leven is vooruitzien, want waarlijk leven nu maakt de toekomst. Alles is genade, alles is liefde en alles heeft Mijn zorg. Maar de mens blijft ook altijd nog zijn vrijheid van keus hebben. En die keus is nauw verbonden met de opvattingen die een mens heeft. Niets is zonder doel, zodoende is ook niets zonder betekenis. Tot in het kleinste detail is dus alles uitgewerkt naar de volkomen liefde in alle vrijheid. Morgen is niet nu, gisteren is niet nu. Leven is nu. Leven ben jij. Leven zijn jullie allemaal. Wat wil je leven, wil je de dood leven of het leven? Ik zie je het liefst leven, waarlijk leven, dat is je bestemming, het ware leven.

Steeds opnieuw zal Ik je uit de dood wekken, zolang dat je vrije wil niet belemmerd en op een wijze die je vrije wil niet belemmerd. En kies jezelf voor het ware leven, dan zul je in alle opzichten Mijn volle steun en toewijding op je pad vinden, ook weer zonder je vrije wil, de vrijheid van keus te belemmeren. Wat voor jou geldt, geldt voor iedereen. Zonder aanzien des persoons. Ga je weg in eenvoud, dat is goed. Waar het je wil is om liefde te leven, steun Ik je, help Ik je, waar je de wil om liefde te leven loslaat voor eigengewin of door ongeduld verontwaardiging of wat ook, daar breng Ik je tot inzicht, houd je voor wat nodig is om je weer op het pad van liefde te brengen. Maar alles zonder de vrije wil, je vrije keuzes te belemmeren. Bij jou niet te belemmeren maar ook bij anderen niet te belemmeren.

En mochten er dan moeilijkheden op je pad komen, die jij niet zo direct kunt oplossen, die langer duren dan je zou willen, dan heeft dat met het laten van ieders vrijheid te maken, dan is de tijd er nog niet naar om de moeilijkheden zonder verlies van vrijheid op te lossen.

Hemels Brood 668

Zondig, wie is zondig? Alle mensen zijn zondig daar er geen is die volkomen ware liefde leeft. Iedereen is wel ergens met eigenbelang of eigen gelijk bezig. Dat is de keus die de mens hier op aarde heeft, eigenbelang of ware naastenliefde. En in het gunstigste geval wisselt het zich af maar meestal staat de eigenliefde nog voorop. Wat kan de mens er dan toe brengen om zijn eigenliefde los te laten en de naastenliefde na te streven. Niets kan hem ertoe brengen, zonder dat hij er zelf naar gaat zoeken wat het ware leven dan wel is. En dat gaat hij pas doen, als hij gaat inzien dat eigenliefde hem eigenlijk niet dat geeft wat hij ervan verwacht: geluk. Want steeds opnieuw zullen er situaties ontstaan waar hij zich onprettig in zal voelen en dat brengt met zich mee dat hij dieper over het leven gaat nadenken en zich gaat afvragen hoe het komt dat hij steeds weer in onaangename situaties terechtkomt. Voor deze mens is het materiële van groot belang en zijn streven is het veel te vergaren. Met roem en macht kan hem dat het beste lukken vandaar dat roem en macht, wat ook ego strelend is, zijn streven is.

Maar het daarmee ook verwachtte geluk komt niet en het kan dan soms heel lang duren voordat er bij die mens een omslag komt. Het bidden van die mens, die zeker wel gelovig kan zijn, gaat niet vanuit het hart maar komt uit het verstand en dat bereikt Mij dan ook niet, niet dat Ik er niet van weet, maar het bereikt Mij niet op de wijze waarop Ik er op in kan gaan. Zo raakt die mens uiteindelijk vertwijfeld en gaat dieper opzoek naar het ware leven. Altijd nog door Mij geholpen, want ook voor deze mens, die lange tijd zijn eigenliefde bovenaan zette en veel naar eigen genot geleefd heeft, heb Ik grote liefde. En Ik zal het ook deze mens niet moeilijker maken dan strikt genomen voor zijn ziel belangrijk is en dan hij aan kan en zinvol is. Ik gun iedereen de tijd en de ruimte om op zijn tijd, wat dan ook Mijn tijd is, tot bezinning te komen, tot Mij te komen. Gun jij dan ook ieder die tijd en ruimte en vertrouw op Mij dat het allemaal goed komt, op z’n tijd.

Hemels Brood 669

Vinden, van alles het juiste vinden. Maar wat voor de één het juiste is, is het voor de ander (nog) niet. Voor de één is het juist, als hij zijn buurman onderdruk zet, om iets van hem gedaan te krijgen, omdat hij vindt dat hij er recht op heeft en voor een ander is dat niet juist omdat hij vindt dat we elkaar vrij moeten laten. Zo vindt de één alles goed en een ander maakt onderscheid. Kan ieder mens voor zich bepalen wat wel en niet juist is? Als de één dit juist vind en de ander dat, wie heeft dan gelijk? Of anders gezegd, naar wiens mening kan er dan het best gehandeld worden?

Als alle mensen hetzelfde juist zouden vinden zouden er geen problemen zijn. Maar dat is lang niet zo, bijna ieder mens vindt wel iets net wat anders juist als de ander. Hoe kan je dan tot een rustige volledige samenleving komen? Dat kan alleen als je van elkaar het verschil in mening kunt verdragen. Als je niet degene die een andere mening heeft met alle mogelijke aantijgingen en dwang tot een gelijke mening gaat proberen te krijgen. Ieders hart is vrij en ieder mens is vrij. Toch niet in die zin, dat mensen elkaar iets onaangenaams mogen aandoen, dat mensen elkaar mogen doden of verwonden. Dus is toch niet alles juist? Niet alles is juist, ook al wordt het als juist ervaren. Wat is dan juist en wat niet en hoe is dat te meten?

Hoe is de mens tot het meten in centimeters gekomen? Door een bepaalde eenheid af te spreken, door te zeggen dit stukje, tussen die twee punten noemen voortaan een meter en zoveel maal een lengte van dat stukje is zoveel meter. Maar dan toch kan een stuk wel eens iets langer zijn dan een meter. Dat is opgelost door die meter in kleinere deeltjes te verdelen, enzovoort. Als je dan met elkaar ook iets afspreekt over juist, dan is dat ook te meten. t’ja zeg je, maar dat wordt veel moeilijker, daarin heb je dan ook wel gelijk. Kijk en daarom heb Ik vooruit al in jullie de maatstaf gegeven voor juist en niet juist. Ik heb in jullie het besef gelegd om het onderscheid te kunnen maken voor liefde en niet-liefde ofwel eigenliefde. En wie dat wil kan in zijn hart heel goed voelen wat liefde is, wat juist is en wat geen liefde is, wat onjuist is. Maar helaas maken lang niet alle mensen gebruik van dit vermogen en bepalen zelf wat zij juist of onjuist vinden, zonder hun vermogen tot onderscheid aan te spreken.

Stel je voor dat iemand een huis gaat bouwen met eigen maten of erger nog, dat veel huizenbouwers hun eigen maten gaan hanteren en de één geeft dan een meter het formaat van 5 cm en de ander van 10 en de ander weer heel anders. En vervolgens gaan ze het ook nog allemaal een eigen naam geven. Wat een verwarring gaat er dan ontstaan en wat een rare onbewoonbare huizen worden er dan gebouwd. Kijk en zo komt het dat in deze tijd veel verwarring is, iedereen hanteert zijn eigen juistheid, de meesten zonder op hun vermogen van onderscheid te letten. Kun je je nu voorstellen hoe het komt dat alles zo door elkaar loopt en verwarrend is? Ook al houd jezelf zoveel mogelijk vast aan je innerlijk vermogen tot onderscheid tussen juist en niet juist, het zal je ten opzichte van de juiste of onjuiste opvattingen van de ander toch niet altijd met de ander op één lijn brengen als die niet ook zijn innerlijk vermogen tot onderscheid tussen juist en onjuist gebruikt. Maar allen zijn vrij. En wie gaat inzien dat er zo rare huizen tot stand komen, die gaat wel weer terug naar de eenduidige afspraken over maten, die gaat ook weer gebruik maken van zijn niet te versmaden innerlijk vermogen. Blijf jij dan bij je innerlijk vermogen tot onderscheid opdat je niet meegezogen wordt in de totale verwarring van anderen. Opdat je Mij in jezelf tot steun en liefde blijft voelen. Ik heb je lief.

Hemels Brood 670

Luisteren naar je hart. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, terwijl het toch duidelijk is dat het hart de meest optimale keuze aangeeft. Want luisteren naar je hart is luisteren naar liefde en liefde is ook gelijk het meest optimale. Maar dan moet je natuurlijk wel bereid zijn om naar liefde te willen leven, wat met zich meebrengt, dat je alle eigen zorg, eigengewin loslaat. Ja, dat maakt het dan moeilijk, dat je ziet hoe anderen wel voor zichzelf zorgen en voor eigengewin, dat je ook de nadelen daarvan lijkt te ondervinden en dat het lijkt dat als jij wel voor leven naar liefde kiest, de nadelen eerder groter dan kleiner worden. Hoe komt dat dan? Ik zeg ook al, het lijkt nadeel te zijn, maar als je de werkelijkheid kunt zien, dan ga je wel zien dat het je uiteindelijk geen nadelen brengt, maar alleen voordeel. Hoe komt het, dat je het voordeel niet ziet?

Kijk, dat heeft te maken met wat je ziet als voordeel en waar je je voordeel in wilt hebben. En meestal wordt dat voordeel nog gezocht in werelds voordeel, in materieel voordeel of in het vergemakkelijken van je levenssituatie, zodat het leven voor jou wat aangenamer wordt. Allemaal heel begrijpelijk, maar daar kan het voordeel beter niet gezocht worden omdat het daar niet zal zijn. Als Ik het heb over de meest optimale keus die je hart je aangeeft voor het beste resultaat, dan heeft dat resultaat niet te maken met welke wereldse aangelegenheid dan ook, want daar heb Ik geen enkele bemoeienis mee, met liefde heb Ik bemoeienis. Als je dan het beste resultaat zoekt in materiële dingen of prettiger situaties dan kom je bedrogen uit en je gaat aan Mijn woorden twijfelen. Terwijl het voordeel, het resultaat in de groei van je ziel zit, in het besef van waar leven, in het los kunnen laten van eigenbelang en meer en meer de hemelse waarden kunnen leven, zodat je eens volkomen volmaakte liefde leeft en daarmee werkelijk gelukkig kunt zijn, dat is de werkelijke waarde wat leven uit het hart, luisteren naar je hart, je kan brengen. Geef daarom de raad die in je hart gegeven wordt een prominente plaats in je leven, ook al lijkt het moeilijk in de huidige wereldse samenleving, ook al lijkt het geen voordeel te geven, toch brengt het je het enige ware voordeel: zuiver leven!

Hemels Brood 671

Er kan nog zoveel geweld op aarde zijn, nog zoveel ziekte, hongersnood, ellende, toch is Mijn liefde nooit weg en niets kan Mijn liefde ooit doen afnemen of doen verdwijnen. Ook al lijkt het dat het liefdeloze de heerschappij heeft, het tegendeel is waar. Uiteindelijk zuivert het kwade zichzelf uit en dit alles gebeurt onder de misschien niet voor iedereen zichtbare liefde, maar het gebeurt wel. Hier op aarde is de plaats waar alles samenkomt, liefde en liefdeloosheid. Maar hier op aarde is ook de plaats waar men tot volkomen leven kan komen, juist doordat zowel liefde als liefdeloosheid hier zijn. Hoewel het zien en/of meemaken van alles wat liefdeloos is, heel onprettig is, wil dat nog niet zeggen dat het niet de mens ten goede kan komen. Toch is alles hier op aarde in ware liefde zo ingericht dat het uiteindelijk toch de ware liefde dienstbaar is. Wie zich al veel aan ware liefde kan overgeven, begint dat ook steeds meer in te zien.

Wie nog overwegend in aardse termen, letterlijke termen, denkt en kijkt, zal het feit dat de ware liefde ook in het onprettige is, nog moeilijk kunnen zien. Maar Ik kan niet het onprettige stoppen, omdat die mens niet ziet dat ook dat onprettige door Mijn liefde gedragen wordt, want dan zou Ik Mijn liefde onderbreken, als dat al zou kunnen, wat dan ook eeuwig niet kan of gebeurt. Wat Ik wel kan doen is die mens te helpen om uiteindelijk alles wat gebeurt te gaan zien als Mijn liefde. Maar daar is dan wel wat tijd voor nodig, soms wat meer, soms wat minder, omdat Ik wel iedereen de vrije wil, de vrije keus moet laten om tot een volledig gelukzalig leven te kunnen komen.

Zie het leven hier als een soort trechter, je moet door het smalle deel om tot het eeuwige vrije leven te komen en met jou, heel veel anderen. Sommigen zijn nog lang niet bij het smalle gedeelte en anderen voelen de beënging van het smalle gedeelte al komen. Toch, alles gaat die kant op, door totale liefde naar de vrijheid van het eeuwig gelukzalige ware leven, hoe dan ook.

Hemels Brood 672

Genoeg, wanneer is iets genoeg? Als niemand meer iets nodig heeft? Het zal nooit zo zijn dat niemand meer iets nodig heeft. Alles is altijd in beweging en beweging heeft een energie nodig en energie ontstaat bij verbranding en voor verbranding is steeds opnieuw brandstof nodig. Zo is bij de mens steeds opnieuw voedsel nodig. Voedsel voor het natuurlijke lichaam, voor de groei, voor de instandhouding, maar ook voor het geestelijke, voor de ziel, voor de geest is voeding nodig, voor de groei voor de instandhouding, voor het voortleven. Zo is er altijd nieuwe nodig, als het oude of het voorgaande verbruikt is. Niemand kan zonder voeding, niemand kan zonder water. Niemand kan zonder liefde, niemand kan zonder deemoed gelukkig worden. Van Mijn kant zorg Ik ervoor dat Mijn liefde, de levengevende kracht, er altijd is, merkbaar of onmerkbaar, zij is er altijd. Maar de mens moet zelf ervoor zorgen dat hij die liefde in deemoed aanneemt, dat zij zonder hindernis bij hem kan binnenvloeien. Je kunt het hiermee vergelijken, er zijn allerlei voedingsmiddelen voor het lichaam, maar lang niet alles is werkelijk geschikt om de groei van het lichaam te bevorderen of het leven in stand te houden. Als je het beste brood en groenten, aardappels en vlees of vis kunt eten en je eet chips en chocola, snoep e.d. dan is er voor het gezonde eten geen plaats in de maag.

Zo is het ook met liefde, als je hart gevuld is met hebzucht en eigenliefde dan is er op een zeker moment geen plaats voor ware liefde. En dan kan er een tekort ontstaan. Niet omdat het er niet is, maar omdat het hart er geen plaats voor heeft. Alleen in nederigheid is het de mens mogelijk zijn hart van al het overtollige, alle hebzucht en eigenliefde te ontdoen zodat er plaats komt voor liefde. En die nederigheid is aan de mens zelf. Het is aan de mens zelf om zich vol te eten met genotsmiddelen of de juiste gezonde voeding te kiezen. Doordat er zoveel mensen zijn die hun buik en in vergelijking daarmee hun hart volstoppen met eigen genoegen, blijft er weinig of geen plaats over voor het ware levengevende en de uitstraling van liefde naar elkaar blijft dan ook grotendeels achterwege. Dat wil echter niet zeggen, dat de ware voeding, dat de ware liefde niet voorradig is, want dat is zij wel. Ik heb liefde in overvloed, altijd en voor iedereen!

Hemels Brood 673

Ik heb altijd nog iedereen en alles overal verzorgd. Nog nooit heb Ik in liefde versaagt en nooit zal Ik in liefde versagen. Maar door de schijnwereld die hier is, wordt wel vaak gedacht dat Ik geen liefde meer geef, wordt gedacht dat al het boze, het onaangename ook van Mij komt. Kun je jezelf wel een situatie herinneren, waar je in alle eerlijkheid iets zo of zo deed en vertelde en dat je niet werd gegloofd, dat je werd afgewezen en onaangenaam behandeld. En wat je ook vertelde om duidelijk te maken, dat je het wel zo gedaan had en dat het waarheid was, je werd niet gegloofd. Kijk, in zo’n situatie bevind Ik Mij bij veel mensen. Ik kan zeggen wat Ik wil, Ik word niet gegloofd, in Mijn ware zuivere bestaan word Ik niet gegloofd. Wat kan Ik dan doen? Ja, Ik weet dat het voor een mens heel moeilijk is als hij afgewezen wordt en al helemaal als de afwijzing ten onrechte op iets gebaseerd is wat helemaal niet waar is. Ik kan ook heus wel begrijpen, dat die mens na al z’n pogingen om duidelijk te maken hoe het waarlijk zit, zonder het gewenste resultaat, moedeloos en verdrietig wordt of boos en wraakzuchtig. Maar Ik moet je daarbij dan zeggen, dat Ik niet moedeloos of verdrietig, boos of wraakzuchtig wordt, Ik blijf in geduld en liefde. Omdat Ik geduld en liefde ben, eeuwig ben en dat zal ook eeuwig niet veranderen. Ik geef dan diegene toch altijd nog de kans om tot het ware besef te komen, omdat hetgeen hij onterecht denkt en naar handeld hem zelf tekort doet en niet Mij.

Of iemand Mij nu groot of klein ziet, dik of dun, aardig of onaardig, lief of vol haat, het maakt voor Mijn ware zijn niet uit, want het verandert aan Mijn ware zijn niets. Maar het maakt voor zijn eigen zijn wel uit, want met zijn opvattingen, zijn denken, zijn waarheden en onwaarheden richt hij zijn leven in en dat alles heeft z’n effect op hem zelf. En daar zie Ik dan dat dit niet altijd prettige effecten zijn. In Mijn grote liefde help Ik dan toch diegene tot betere, ware inzichten, zodat zijn leven uiteindelijk toch gelukzalig wordt, zoals het Mijne eeuwig al is en eeuwig zal blijven.

Hemels Brood 674

Ik heb je de intelligentie gegeven om te begrijpen wat in de ziel, in jezelf gebeurt. Om te begrijpen wat leven is, om je keuzes van leven te kunnen begrijpen. Ik heb jullie jullie intelligentie niet gegeven om werelds materiële belangen na te streven, waar het maar al te vaak voor gebruikt wordt. Dat levert zeer vooruitstrevende technieken en machinerieën op, maar het begrip voor het ware leven blijft daarmee wel ver achter. Want net als wanneer het hart gevuld is met haat er geen liefde bij kan, als het hart niet eerst van de haat ontdaan wordt, zo kan de richting van de intelligentie ook maar één kant uitgaan, zij wordt of gebruikt voor het ware leven, om het hart in liefde verder te ontwikkelen of voor wereldse materiële belangen. Wanneer het voor het één ingezet wordt, kan dat niet ook tegelijk voor het ander. En daarmee groeit dan, als intelligentie voor werelds belang wordt ingezet, een afstand met het ware leven, met ware belangeloze liefde.

Als je met het vermeerderen van b.v. macht bezig bent en daar je intelligentie voor inzet, kun je niet tegelijkertijd je inzetten voor zachtmoedigheid en nederigheid. Maar daarbij komt, dat je dan ook niet het zicht kunt hebben op de noodzaak van nederigheid en zachtmoedigheid voor het ware leven, want je kijkt als het ware de andere kant op, de kant van macht en je bent geheel in beslag genomen om dat te bereiken. Pas als je “dat te willen bereiken” loslaat krijg je ruimte om de andere kant op te kijken en te bemerken dat er nog een andere kant is. Nu wil Ik hiermee niet zeggen dat je naar macht streeft, het was als voorbeeld bedoeld. Maar het zou goed zijn eens te zien waar je je zo al voor inzet en op welke basis je dat doet. Waar gebruik je je intelligentie voor? Voor wereldse eigenbelangen of voor liefde in je hart?

Hemels Brood 675

Alle mensen zijn kinderen van Mij. Maar dat wil nog niet zeggen dat zij zich al allemaal als kinderen van Mij gedragen of zich er al van bewust zijn kinderen van Mij te zijn. Ook jij bent Mijn kind maar ook jij gedraagt je daar nog niet altijd naar. Je kunt dat nog niet. Want handelen als Mijn kind vraagt oefening om tot het inzicht te komen. Iedereen krijgt dan ook oefening om tot het inzicht te komen Mijn kind te zijn en zich daarnaar te gaan gedragen. Maar ook al gedraag je je nog niet in alles als Mijn kind, Ik heb je toch lief als Mijn kind en Ik draag je door het leven als Mijn kind, want dat ben je, Mijn kind. Ook al heb je moeite om in alles liefdevol te reageren, je bent en blijft Mijn kind en Ik heb je lief als Mijn kind. Ook al verlies je van tijd tot tijd je geduld, al word je boos als iets niet naar je zin verloopt of als mensen je tekort doen, je blijft Mijn kind en Mijn liefde voor jou blijft.

Ik zie wel dat je geduld had willen hebben waar het je toch niet gelukt is je geduld te bewaren. Ik zie wel dat je liefdevol had willen blijven, waar je verwijten gemaakt hebt en Ik zie ook dat je het moeilijk vindt, dat je je geduld niet hebt kunnen bewaren en je liefde niet voldoende was. Dat is dan jammer van deze keer, misschien lukt het een volgende keer. Blijf moedig en accepteer dat al het onreine naar buiten komt, zichtbaar wordt, dat is niet prettig, zelfs pijnlijk, maar het zichtbaar worden van je ondeugden maakt het mogelijk je ervan te ontdoen door de tegenovergestelde deugden verder te ontwikkelen.

Het is goed als ongeduld nog aanwezig is om dat dan ook te bemerken en geduld te leren oefenen of als verwijten bovenkomen, zodat verdraagzaamheid geoefend kan worden. Wees blij dat je de kans gegeven wordt jezelf bewust te worden van je onvermogen geduld te hebben, van je onvermogen liefdevol verdraagzaam te blijven. Want daardoor kun je bewust oefenen, als Mijn kind.

Hemels Brood 676

Dwars tegen de verdrukking in blijft liefde altijd de kracht die mogelijk maakt de verdrukking te doorstaan, is liefde altijd de kracht die mensen verbindt, die recht maakt wat krom is en steeds opnieuw iedereen de gelegenheid biedt zich te herstellen na afdwaling van het goede. Dwars tegen de verdrukking in is het liefde waaraan de mens zich kan vasthouden, als aan een rots in de branding. Maar als het oog van de mens vertroebeld is, ziet hij de rots van liefde niet en grijpt haar niet op het moment dat hij haar nodig heeft en zij er is. Want liefde is niet gebonden aan tijd of plaats zoals een rots in de branding slechts daar is waar hij ligt en slechts zolang daar ligt, tot hij van nature verdwijnt of verplaatst wordt.

De liefde is er altijd en overal en is steviger en solider nog als de sterkste rots die niet te verplaatsen is. Liefde gaat met iedereen mee en blijft ook altijd nog als een rots zo sterk om aan vast te houden. Maar het is aan de mens om die rots van liefde vast te grijpen, om zich volledig aan liefde over te geven, de rots grijpt niet de mens, het moet wel de mens zijn die de rots, de liefde grijpt. Toch, al ziet iemand door zijn vertroebelde oog de liefde niet, al gelooft iemand door zijn vertroebelde geest, zijn vertroebeld hart, niet in de liefde en laat haar links liggen, dan grijpt de liefde hem wel niet, maar evengoed draagt Mijn liefde die mens, evengoed ben Ik met Mijn liefde die mens nabij en steun hem, help hem tot inzicht te komen, zodat zijn troebel oog verhelderd wordt, zijn troebele geest verhelderd wordt, zijn vertroebeld hart zich reinigt en hij zich toch aan liefde vast gaat houden, liefde gaat vertrouwen en zich aan liefde overgeeft, Mij gaat vertrouwen en zich aan Mij overgeeft.

Zo is geen mens aan zichzelf overgelaten als zijn oog, zijn geest, zijn hart in verdrukking vertroebeld is en de liefde niet bemerkt als laatste redmiddel. Ik zal Mij er dan toch in liefde voor inzetten dat hij in zijn verdrukking bemerkt dat liefde het enige beste en ware hulpmiddel is.

Hemels Brood 677

Ik ben waarlijk jullie Schepper en Vader in Jezus Christus. Hoewel dat voor velen moeilijk te aanvaarden is, omdat door de eeuwen heen er zoveel verschillende uitleg gegeven is aan het bestaan en de oorsprong van de mens. In allerlei religies is het mens zijn, het bestaan van de mens, de oorsprong van de mens, op allerlei manieren beschreven. En bij al die religies zit wel iets wat met de waarheid overeenkomt, maar ook genoeg, wat de waarheid nog niet eens benaderd. Wat het moeilijkst is voor de mens om bij zichzelf te bepalen wat wel of niet waar is, is de bewering bij veel religies, dat wat zij zeggen geheel naar waarheid is en dan ook zo aangenomen moet worden, dat dat de goddelijke wil is en dat de mens daar beter niet vanaf wijkt. En bij een mogelijke afwijking wordt dan de mens gedreigd veel onaangenaams te zullen beleven.

Daar er voor ieder mens weleens iets onaangenaams gebeurt, is de link snel gelegd en de nare gebeurtenis wordt beweerd een gevolg te zijn van  het niet handelen naar hetgeen die religie voorschrijft. In werkelijkheid zijn de onaangename situaties er meestal om de mens te helpen en tot betere inzichten ten aanzien van het leven te brengen,  in geen geval als straf op welke afdwaling van welke religie dan ook. In werkelijkheid zijn onaangename situaties, liefde voor die mens, toont het de begrenzing van Mijn rijk, Mijn hemelen.

Het is niet de bedoeling dat een mens de voorschriften van religie opvolgt als zijnde Mijn wil. Het is de bedoeling dat je uit eigen vrije wil een contact met Mij opbouwt in de liefde in je hart en uit vrije wil handelt naar de liefde die je in je hart van Mij gelegd krijgt en voelt. Liefde voor je medemens, hulp aan je naaste in liefde, is alles wat Ik vraag, niets meer en niets minder. En Ik ben er dan ook steeds om je te helpen in liefde te leven. Mijn wil vind je dan ook in je hart, in contact met Mij, niet in de regelgeving van welke religie dan ook. Bij Mij ben je vrij.

Hemels Brood 678

Belangrijk, wat is belangrijk? Het belang is het om rijk te worden. Maar wat is rijk worden? Voor de één is dat rijk aan geld, voor de ander rijk aan macht, wat is voor jou rijk? Belangrijk? Maakt eigenbelang rijk? Voor de één wel, is zijn idee, voor de ander niet. Want rijk kan ook rijk aan de liefde zijn, belang om lief te hebben, om dienstbaar te zijn aan de naaste. Zonder eigenbelang word je rijk, belangrijk in Mijn rijk, zonder voor jezelf belangrijk te zijn. Veel alledaagse dingen lijken belangrijk te zijn, situaties op het werk lijken belangrijk te zijn, contacten met mensen lijken belangrijk te zijn, in de wereldse ogen van de mens en hij draaft overal achteraan om zijn belang in alles veilig te stellen. Maar stel je daarmee het hemels belang ook veilig? Gaat het je dan met al die belangrijk lijkende dingen en situaties om het hemels belang of doe je het uit werelds belang, uit eigenbelang?

Want van alles wat belangrijk is, is waarlijk leven het belangrijkste. Het belangrijkste is dat je met datgene wat belangrijk is, uit liefde omgaat, in liefde omgaat. Want laat je, al is de situatie nog zo belangrijk, de liefde varen, verzuim je naar liefde te handelen, dan ga je eigenlijk voorbij aan het allerbelangrijkste: het ware leven wat je waarlijk rijk maakt, niet rijk aan geld, niet rijk aan macht, maar rijk aan leven, rijk aan liefde, rijk aan al het ware, rijk aan Mij.

Toch, zoveel mensen zijn zo in beslag genomen door van alles wat werelds gezien belangrijk is, dat zij er niet van los komen om vanuit werelds gezichtspunt het zo belangrijke dit of dat los te laten en zij kijken niet naar wat waarlijk belangrijk is en wat waarlijk leven kan geven.

Als iets heel belangrijk lijkt, stop dan toch even, laat je even niet meeslepen in de haast voor iets belangrijks en de hektiek van het moment. Kom dan even in je hart naar Mij, vraag even in alle rust wat werkelijk belangrijk is en wat niet en hoe je in liefde kunt handelen zonder eigenbelang. Net in dat moment van rust, kun je Mij in je hart voelen en weten wat belangrijk is en hoe je naar ware liefde daarmee om kunt gaan.

Hemels Brood 679

Ieder mens heeft zijn eigen weg te gaan. Geen mens is gelijk en daarom kan ook geen weg gelijk zijn. Maar het ware leven blijft eeuwig het ware leven en is voor iedereen gelijk: belangeloze ware liefde. Hoe de één er toe komt om voor ware liefde te kiezen en hoe de ander er toe komt, kan heel verschillend zijn, maar er kunnen ook overeenkomsten met elkaar zijn, waar het de verkregen inzichten betreft. Waar liefde geleefd wordt is eenheid, maar eenheid hoeft geen gelijkheid te zijn. Het lichaam is bijvoorbeeld een eenheid maar de cellen van het lichaam zijn niet allen gelijk. Zo zijn ook niet alle mensen gelijk maar vormen zij in liefde wel een eenheid.

Wat als zij niet in liefde zijn? Dan vormen zij geen eenheid en zijn ook nog eens verschillend. Waar zij in eenheid van liefde zijn, worden de verschillen elkaar aanvullend, maar waar zij niet in de eenheid van liefde zijn, daar worden de verschillen aan elkaar tegenovergesteld, althans, de uitvoering ervan. Zo kun je, bijvoorbeeld uit gezamenlijk eigenbelang maar niet uit liefde, met elkaar proberen er een eenheid van te maken, in de praktijk zal dat steeds moeilijkheden geven, omdat er steeds wel mensen zijn, die hun eigen zin willen doen en zich niet aan de afspraken houden. Alleen ware liefde bindt samen. Maar niemand kan van de ander ware liefde eisen, ware liefde kan alleen vorm krijgen uit een vrije keuze, in een vrij hart.

Hoe kun je dan bewerkstelligen het gezamenlijk liefde leven? Je mag het nooit een ander afdwingen, dat werkt in geen geval, blijft alleen nog over: het zelf te leven, steeds opnieuw en zoveel mogelijk: zelf te leven. Want als je het zelf leeft, zelf ware liefde leeft, kom je in de eenheid met Mij, dat is de enige ware alles omvattende eenheid, die ook wel universeel genoemd wordt. Je hoeft dus niet er aan te werken dat anderen er naar gaan streven naar liefde te leven om met elkaar in eenheid te komen. Ieder kan voor zichzelf voor liefde kiezen en in die ware eenheid komen. Wel vraagt het verdraagzaamheid voor hen die nog niet voor die eenheid, voor liefde kiezen.

Hemels Brood 680

Ga naar het binnenste van je hart om Mij te ontmoeten, wacht daar tot je zeker weet dat je alleen bent en verwacht Mij dan daar aan te treffen. Maak de deur in je hart alleen voor Mij open zodat wij samen kunnen spreken over de dingen die jou bezighouden, waar je vragen over hebt. Het binnenste van je hart is daar waar je innerlijk schouwt en overlegt, vaak met jezelf als je ergens een beslissing over moet nemen. Daar kun je ook met Mij overleggen. Als je daar alleen bent, dat wil zeggen als je daar geen mening van een ander al hebt aangenomen of overweegt aan te nemen. Alleen wil ook zeggen als je daar niet al een eigen mening hebt en wilt vasthouden. Want met Mij overleggen vraagt een leeg innerlijk, een leeg hart, vraagt loslaten van alle ideeën en meningen van jezelf of van anderen. En als je dat kunt en gedaan hebt, kun je met Mij overleggen.

Niet dat je dan wat we samen bespreken ook zo moet doen of moet aannemen. Je bent altijd nog vrij om de keuze van handelen, het nemen van een beslissing anders te doen dan Ik in ons overleg naar voren heb gebracht. Maar graag wil Ik wel dat wanneer je bij Mij komt, je Mij ook aan hoort zonder eigen invulling of al vaststaande meningen. Omdat je anders Mijn woorden niet meer goed verstaat, ze vermengt met je eigen ideeën en opvattingen en op een zeker moment denkt dat jouw ideeën Mijn ideeën zijn, terwijl dat niet zo is. Dan ga je een verkeerd beeld van Mij krijgen en daar zijn we beiden niet mee gediend. Zie je hoe gemakkelijk je je kunt vergissen als je niet helemaal zonder eigen mening en ideeën met Mij overlegt? Probeer daarom zoveel mogelijk vrij van welke eigen invulling dan ook bij Mij te komen en naar Mij te luisteren. Wat Ik je aanreik zal altijd grote liefde zijn en je hart ten goede raken.

Doet het dat niet, dan mag je je afvragen of het wel van Mij komt of het niet eerder een in je hart verborgen eigen wens, eigen verlangen, eigen mening is, want die eigenliefde mag zich graag in allerlei hoeken van je hart verstoppen en te voorschijn komen na een gesprek met Mij en dan voor een vertroebeling zorgen. Wees waakzaam als je met Mij wilt spreken.

Hemels Brood 681

Ik heb Mijn armen om je heen en laat nooit een dag voorbij gaan zonder dat Mijn armen om je heen zijn. Ook al lijkt het voor jou soms dat Ik je aan jezelf heb overgelaten, dan nog heb Ik Mijn armen om je heen en omringt Mijn liefde je. Dan is het toch ook Mijn liefde die je even aan jezelf overlaat. En dit aan jezelf overlaten is er dan voor bedoeld je van iets bewust te worden wat, voor jou van belang is om je bewust van te worden. Soms is een kort moment van je zo op jezelf gezet voelen al genoeg om je iets duidelijk te maken, maar vaker is er meer voor nodig en zijn deze momenten stappen naar een dieper bewustzijn van het ware leven. Je hoeft je dan ook helemaal geen zorgen te maken, als je je even op jezelf voelt, alleen er voor gezet voelt. Het zal je dan toch ergens mee helpen. En in werkelijkheid zijn Mijn liefdevolle armen toch nog altijd om je heen. Nee, Ik ben je dan niet vergeten en ook ben Ik niet boos, want Ik ben nooit boos, Ik ben liefde en dat blijf Ik altijd en eeuwig.

Op zo’n moment dat je je alleen voelt, kun je misschien eens rustig de situatie bekijken, waardoor je misschien tot andere gezichtspunten over jezelf en de situatie kunt komen. Dan kunnen misschien dingen tot je doordringen die met het geheel te maken hebben en die je anders over het hoofd gezien zou hebben. Als Ik Mij soms wat voor je verberg dan heeft dat een goede reden en je zult daar dan ook nooit minder van worden. Pak je situatie op zoals jij denkt dat het het beste is en dat is dan het beste. Ook al is het misschien nog niet het volmaakte, de volmaakte liefde. Je doet je best en dat is al veel waard. Niemand is al volkomen volmaakt in liefde en toch is er volmaakte liefde voor iedereen, omdat Ik volmaakte liefde ben en Ik ben er voor iedereen. Daarom, voel je je zo nu en dan alleen gelaten, alleen met jezelf, dan kun je er op vertrouwen, dat Ik er toch nog altijd ben, voor jou en voor iedereen, ook al voel je Mij op dat moment niet zo duidelijk.

Als je niet weet hoe te handelen, denk er dan aan dat liefde altijd de juiste grond van handelen is en controleer dan of dat ook je motief is. Is dat zo, dan hoef je je al helemaal geen zorgen te maken en zul je Mij ook spoedig weer bij je voelen!

Hemels Brood 682

Als je Mijn zonnestralen ziet, dan weet je ineens dat het altijd goed is, maar dat je het even niet gezien hebt. Een moeilijke situatie benam je het zicht op Mijn licht, Mijn waarheid, Mijn liefde. Maar al is een situatie even of voor langere tijd nog zo moeilijk, nog zo onaangenaam, Mijn zonlicht straalt altijd en geeft altijd haar warmte af. Ook al is hij even achter een wolk, uit het zicht verdwenen. Maar als je dan vervolgens haar stralen weer ziet en haar warmte weer voelt, dringt haar licht en warmte des te dieper in je door en brengt een grote blijdschap teweeg die je diep beroert en waardoor je weer heel zeker weet dat nooit iets of iemand verloren gaat maar al het leven door Mij al van eeuwigheid aan tot in de eeuwigheid behouden zal blijven. De momenten waarop je dat even niet ziet, even vergeten bent, gaan voorbij maar Mijn liefde, de stralen van Mijn eeuwige oneindige zonlicht gaan nooit voorbij. Ja, haar warmte dringt door in de ganse oneindigheid en brengt het ware leven tot volle bloei.

Daarom, laat de momenten van onvermogen, van ongemak, van pijn en verdriet voorbijgaan als een passerend schip in de nacht en verheug je even goed op de morgen met de frisse stralen van de zon die langzaamaan de dag verlicht en verwarmt. Die in haar licht alles tot vrijheid brengt in opperste gelukzaligheid, waar iedereen alleen nog blij is. Vertrouw erop dat het zo zal gaan zijn. Voor jou en voor allen. Maar op welk tijdstip is niet te zeggen. Want alles zal zijn weg op zijn eigen manier en in z’n eigen tempo eerst nog gaan. Alles zal eerst vervuld moeten worden opdat ook werkelijk elke atoom, elke molecuul, elk kleinste deeltje nacht helemaal verdwenen is en in eeuwigheid niet meer terugkomt.

Zolang dat nog niet zo is, zolang is de eeuwige gelukzalige dag zonder ongemak, pijn, verdriet, voor de mens nog niet gekomen, hoewel hij er allang in waarheid is en dan ook voor alle mensen zeker zal komen!