Hemels Brood 6480 t/m 6510

Hemels Brood 6480

De verscheidenheid van mensen op aarde is groot. Er zijn heel liefdevolle en zachtmoedige mensen, die altijd behulpzaam en vriendelijk zijn, die niemand benadelen, die altijd de vrede bewaren, en er zijn ruwe niets ontziende mensen, die alles voor zichzelf nemen, die ten koste van anderen hun leven verrijken met geld en goederen, die niets geven om het leven van hun medemensen, hun macht misbruiken om hun welzijn te vergroten, en daartussenin bevindt zich de rest van de mensen, sommigen zachtmoedig, anderen hardvochtig en hun handelen is een mengeling van goed en kwaad en al die verschillen maken het leven op aarde soms makkelijker, maar vaak eerder moeilijker.

Toch, al die verschillen die er op aarde zijn, dienen de mensheid. Van de aangenaamste liefde tot aan het grootste kwaad en alles daartussenin, het dient steeds de mens en het doel van zijn verblijf in de materie op de materiële aarde. En de zachtmoedigen ijveren ervoor om het kwaad te overwinnen, terwijl degenen met kwaad in de zin zich helemaal niets aantrekken van die ijver en zelfs ten koste van de zachtmoedigen hun kwaad ten uitvoer brengen. Ik zeg jullie, lieve zachtmoedige mensen, Ik heb het kwaad reeds overwonnen, het hoeft niet meer overwonnen te worden. Wat nodig is, is om in alles wat er maar gebeurt ervoor te ijveren in liefde te blijven vanuit Mij in je hart. Dan maak je deel uit van de overwinning die Ik reeds behaald heb op het kwaad. Dan zul je bemerken dat het kwaad alleen materiële schade kan doen, je materiële lichaam kan schaden, maar niet je geest, niet het werkelijke leven.

Probeer niet het kwaad te overwinnen, laat het voor wat het is, want het is voor iedereen van veel meer belang om te ijveren voor Mijn liefde in je hart en dat vanuit Mij in je hart te zijn. Want spoedig zullen de bordjes verhangen worden, zal de macht van het kwaad doorbroken worden, zal Mijn overwinning door het kwaad gezien en bemerkt worden. Want het kwaad ontkent na zoveel jaren nog steeds Mijn overwinning en doet nog steeds alsof het aan de macht is en het verzet zich en kronkelt als een slang in het nauw die slaat met haar staart, maar het zal niet lang meer duren, dan zal elk verzet van haar zinloos zijn en zal het met het kwaad gedaan zijn.

Blijf daarom zelf in vrede en ijver voor Mijn liefde in jouw hart in al je doen en laten, want Ik heb het kwaad overwonnen, met ware liefde! Kom en vergezel Mij in Mijn liefde!

Hemels Brood 6481

Ik ken, weet en zie alles van jou, maar er is veel wat je van jezelf niet ziet, niet wilt zien en ontkent. En vooral datgene wat je ontkent, breekt je op. Want al ontken je het nog zo sterk, al stop je het voor jezelf nog zo ver en diep weg, al denk je er gewoon niet meer aan, alsof het er eenvoudigweg niet is, het is er wel en zolang je het ontkent, verbeter je er niets aan, terwijl het wel degelijk nodig is om er iets aan te doen, iets aan te verbeteren.

Zolang je het wegstopt kun je denken dat je er niets aan hoeft te doen. Al het andere, wat wel goed gaat, heb je ervoor gezet en je gelooft dat dat genoeg is. Maar Ik zeg je, en Ik zeg het hierbij aan iedereen, wat je verstopt, wat je ontkent, wat je niet waar wilt hebben, omdat het je niet uitkomt, omdat het onaangenaam is, zelfs heel pijnlijk is als je het toegeeft, blijft aanwezig als een bom die kan ontploffen en uiteindelijk zal die ontploffen. Ik geef iedereen die het een en ander voor zichzelf ontkent, verstopt, niet wil zien, om de pijn die het doet als het toegegeven en erkend wordt te vermijden, tijd om tot bezinning te komen, zoals Ik de wereld tijd geef om tot bezinning te komen. Maar, zoals er een moment voor de wereld komt waarop de maat vol is, zo komt er ook een moment voor jou waarop Ik je genoeg tijd gegeven heb en de bom ontploft.

Niet om je pijn te doen, maar om je tot de waarheid van je eigen zijn te brengen, om je tot inzicht te brengen over jezelf en wat je ten diepste verborgen houdt en voor jou en alle mensen beter is dat het bekend wordt. Het beste kies jij zelf dat moment, houd je de eer aan jezelf. Maar wanneer Ik zie dat je dat niet zult doen, kies Ik voor jou een moment waarop je er niet meer onderuit komt om toe te geven aan wat je niet wilt toegeven. Want wie in alles Mijn liefde wil zijn, die kan dat niet bereiken zonder alles wat Mijn liefde belemmert te herkennen en oprecht toe te geven. Die kan Mijn liefde niet ten volle bereiken zonder het verborgene uit de diepte van de ontkenning te halen en vergeving te vragen voor wat niet naar liefde was, en goed te maken wat hij weet dat niet goed was.

Begin ermee om het Mij te tonen, want Ik weet alles toch al van je. Spreek je in je hart over alles tegen Mij uit en geef het als het ware aan Mij, vooral nu, in de tijd dat aan Mijn geboorte gedacht wordt en veel over vrede op aarde gesproken wordt. Maak jij vrede met alles wat je in je verborgen houdt, eerst met Mij, en dan toon Ik je hoe je daarmee verder kunt en alles wat misging kunt goedmaken en in en om je heen tot ware vrede kunt komen. In ware liefde!

Hemels Brood 6482

Ik zie in het hart van veel van jullie die in Mij en Mijn liefde geloven, dat je op momenten beseft hoe gebrekkig je nog bent in Mijn liefde en dat je beseft hoe veel je nog te leren hebt. Maar aan jullie zeg Ik, jullie zijn Mij zo lief, want juist dat besef en die inzet om toch zoveel mogelijk wel Mijn liefde te zijn, is moedig, vooral tussen al het werelds gekrakeel en alles wat er aan verleiding tot het tegenovergestelde om jullie heen is.

Juist jullie, die de moed niet opgeven, zijn een anker voor degenen die nog heen en weer geduwd worden in al het wereldse gebeuren, juist jullie zijn degenen die Mijn licht als kleine vuurvliegjes verspreiden en al is het nog zo weinig, het is er en dat is belangrijk. Laat je daarom niet ontmoedigen als je de krant leest of het nieuws ziet en hoort, want het tegenovergestelde van liefde laat graag het ergste en de grootste leugens en mistoestanden zien, juist om vertwijfeling te zaaien, om mensen de moed te ontnemen er in te geloven dat de donkerste nacht voorbijgaat en alles zeker goedkomt. En natuurlijk probeert hij juist degenen die sterk aan hun geloof in Mij vasthouden onderuit te halen, maar Ik laat dat niet gebeuren, Ik blijf in jouw hart standvastig aanwezig, zodat je sterk kunt blijven en Mij en Mijn liefde steeds weer zult voelen in alle omstandigheden.

Want je hebt Mij eenmaal aangenomen in je hart als jouw God en Schepper, als de mens Jezus Christus en daardoor heb je Mij stevig in je hart verankerd. Ook al zijn jullie in allerlei omstandigheden nog zwak, de inzet die je geeft, zo zwak als je als mens op aarde bent, is je kracht en die kracht is Mijn kracht die voor jullie allemaal werkt en dat werkt door voor alle mensen, ook al hebben heel veel mensen er geen enkel besef van. Met jullie geloof in Mij en Mijn liefde, met jullie vertrouwen op Mij, belichten jullie als het ware Mij op aarde. Alleen kunnen maar heel weinig mensen dat zien. Maar het tegenovergestelde ziet het en wil jullie licht doven.

Wees daarom waakzaam en blijf in je hart dicht bij Mij. Want het kleine beetje licht dat jullie dragen is niet te doven licht van Mijn licht en ook dat weet het tegenovergestelde. Hij kan het niet doven, maar er wel iets voor zetten, zijn leugens en dergelijke. Blijf moedig en trouw en wat hij er ook voorzet, jullie lichtjes komen er bovenuit, gaan er langs en worden toch gezien en doen toch hun werk voor alle mensen. Daar mogen jullie blij mee zijn!

Hemels Brood 6483

Als alles anders loopt dan je zou willen, dan je in je goedheid bedoelt, geef dan niet Mij de schuld en stel dan geen eisen aan Mijn hulp, want dat doet jou geen goed. Ik weet alles en Ik ken alle situaties bij alle mensen en al hun misvattingen, hun verdraaiingen van de waarheid, hun gebruik van de goedheid van mensen op een egocentrische manier en Ik weet dat jij daar regelmatig mee te maken hebt en daarbij Mijn hulp nodig hebt. En die ga je krijgen.

Maar op de tijd en op de manier die in alle opzichten het beste is en ook meer oplost dan jij kunt overzien en beseffen. Ik zie je verwarring door alles wat er door elkaar loopt en voor jou niet meer te scheiden is in wat nu wel eerlijk en goed is en wat niet. Maar denk in de verwarring die je daar nu over ervaart niet dat Ik je daarmee alleen laat, op de achtergrond is veel meer gaande dan voor jouw ogen zichtbaar is, zowel in letterlijk als in geestelijk opzicht. Het is een meer en meer verwarrende tijd, waarin alles anders is dan het lijkt, wat goed lijkt te zijn is het niet en wat niet goed lijkt te zijn is het wel. En daarbij lijkt het ook dat je niet meer op je gevoel, wat altijd zo zuiver de waarheid vertelde, kunt afgaan. En dat is nu het moeilijkste voor jou.

Maar Ik zeg je, vertrouw maar op je gevoel en je zult over een tijdje wel zien dat je gevoel ook deze keer de waarheid sprak. Alleen, hoe daar nu mee om te gaan, wat nu wel en wat nu niet te doen en te zeggen, daar ben je onzeker over. Zolang je daar onzeker over bent, kun je beter niets doen en niets zeggen, gun het tijd en met tijd wordt wel duidelijk wat wel en wat niet te doen en te zeggen. De situaties die zich voordoen hebben tijd nodig en dat vraagt van jou geduld. Is het in de gegeven omstandigheden moeilijk om geduldig te wachten, toch is dat voor nu het beste advies om aan jou te geven. En aan iedereen die door omstandigheden in verwarring gebracht is, zeg Ik, wees geduldig, want de tijd is nog niet rijp voor de beste oplossing en Ik laat Mij niet haasten, dat is voor jullie bestwil.

Ik begrijp je en Ik ben er voor je, maar laat alles nu aan Mij over, dat is voor jou en iedereen het beste. Ik waak over al de Mijnen, vergeet dat niet, en alhoewel je dat nu even niet zo ervaart, je wordt geholpen, reeds nu, alleen nog niet zichtbaar voor jou, omdat er veel meer bij betrokken is dan jij weet en kunt zien. Vertrouw en wees geduldig, het komt allemaal goed, op de daarvoor beste tijd.

Hemels Brood 6484

Het is voor iedereen mogelijk om met Mij in het hart te spreken en naar Mij te luisteren, maar in de praktijk is dat niet voor iedereen even gemakkelijk. Stel je een kamer voor waarin een deur is waardoor je bij Mij kunt komen. Maar zo vaak gebruik je die deur niet en in de loop der tijd is er van alles in die kamer terechtgekomen. Dan kom je erachter dat je door die deur bij Mij kunt komen, maar ja, daar staat van alles voor en dat zul je dan wel eerst opzij moeten zetten. Alleen, zo gemakkelijk is dat niet, daar zijn zware obstakels bij. En nu wil je die wel wegschuiven en je doet je best om het op te ruimen, maar dat kost nogal wat inspanning.

Zie nu die kamer eens als je hart, en al je doen en laten, al je opvattingen en misvattingen, al je vaste overtuigingen als de obstakels die weggeruimd moeten worden om bij Mij te komen. Dat kost moeite. Want er zijn obstakels bij waarvan je je niet eens bewust bent dat ze er zijn. En daar houdt de vergelijking dan ook op, want je hart is geen kamer en Ik ben niet achter een deur verstopt, Ik ben altijd in je hart bereikbaar, maar het is wel nodig dat je er iets voor doet, dat je innerlijk bestaande misvattingen, vaste overtuigingen, opzij zet om Mij goed te kunnen verstaan. En veel mensen doen hun best daarvoor, maar geven het na een beetje moeite al op, in de vooronderstelling dat het voor hen niet weggelegd is om Mij in hun hart te bereiken.

Ik zeg jullie, het is voor alle mensen weggelegd om Mij in het hart te bereiken, alleen staat er bij de een wat meer voor dan bij een ander, en dan is er bij de een ook wat meer om opzij te zetten dan bij de ander. En ja, dat kost dan ook wat meer moeite. Maar die moeite is het wel waard, kan Ik je verzekeren. Dus geef het eenvoudig niet op, blijf vastberaden in je hart naar Mij komen en juist door je vastberadenheid trek je Mij in je hart naar je toe en kan Ik je helpen te zien wat er nog voor een daadwerkelijk contact met Mij in je hart staat, en dan kan Ik je helpen om dat op te ruimen. Ook die zware obstakels waar je al zo lang aan sjort en het opgegeven hebt dat je die ooit weg krijgt. Kom, blijf standvastig en Ik help je om langs alles heen met Mij in contact te komen en Mij te verstaan, Mijn liefde in jouw hart te verstaan.

Hemels Brood 6485

De rust in je hart, het geduld om te wachten tot je kunt begrijpen wat je nu nog niet begrijpt, de vragen die je niet beantwoord krijgt, de manier waarop sommige mensen met je omgaan en het verdriet wat je daarover hebt, dat kan helemaal goedkomen, maar daarvoor is het wel nodig dat je het allemaal in Mijn Hand legt, in het vertrouwen dat in Mijn liefde alles goed is.

Want wat jij niet kunt, kan Ik wel, wat jij niet ziet, zie Ik wel, de wegen die jij niet kent, ken Ik wel, de liefde die jij mist, heb Ik wel. Alles kan in jou volledig vrede zijn, zodra je helemaal op Mij en Mijn liefde vertrouwt. Ook al ben je Mijn liefde nog niet in alles, ook al bid je Mij regelmatig om Mijn liefde te mogen zijn en zie je dat je nog steeds verdwaalt in het tegenovergestelde, jij kunt jezelf niet tot volmaaktheid brengen, maar Ik wel. En het enige wat jij hoeft te doen, is ernaar te streven en geduldig te wachten tot je de wegen gegaan bent die nodig zijn en erop te vertrouwen dat al die wegen hun basis hebben in Mijn volmaakte liefde voor jou en voor alle mensen.

Alle wegen die mensen gaan, hebben hun basis in Mijn liefde, ook de slechtste wegen. En je vraagt je nu misschien af hoezo ook de slechtste wegen, want dat zijn toch wegen die mensen kiezen die niet naar liefde omzien? Het is ieder mens zijn eigen keus welke weg hij gaat, maar elke weg is hoe dan ook door Mij gekend en in Mijn liefde gevat. Want steeds als iemand zijn weg kiest, dat is, de manier waarop hij met alles wat in zijn leven gebeurt omgaat, en de wijze waarop hij met zijn medemensen omgaat, is zijn vrijheid, maar daarmee verandert het doel van jullie leven op aarde niet, en om dat doel te bereiken heb Ik elke weg die er maar vrij te kiezen of te bedenken is, in Mijn liefde vastgelegd, zodat het doel hoe dan ook bereikt wordt. Daarbij is het aan ieder mens zelf voor welke wegen hij kiest.

En sommigen denken dat zij wegen te gaan krijgen die zij niet gekozen hebben, maar geloof Mij, het gaat niet om welke weg er gekozen kan worden, want als alle wegen vooruit zichtbaar zouden zijn, dan zou iedereen het liefst voor de gemakkelijkste weg kiezen. Het gaat om ware liefde en de mate waarin ieder van jullie in liefde kan groeien en het gaat erom of je bereid bent om ook op moeilijke wegen aan Mijn liefde vast te houden. Het gaat erom hoe je omgaat met je medemensen, hoe verdraagzaam je bent, of je je medemensen kunt vergeven, of je goed kunt maken wat misging, of je jezelf opzij kunt zetten voor Mij, voor Mijn liefde. Het gaat erom of je, terwijl je onschuldig bent, verdragen kunt dat je schuldig bevonden wordt.

Zie, alle wegen zijn op Mij en Mijn liefde gebaseerd. Ik weet welke weg jij gaat, uit jouw eigen vrije keus in het grote geheel van ieders vrije keus. En dan kun je gemangeld worden door medemensen, vernederd of verhoogd worden, dan kun je eisen stellen of juist verdragen dat anderen aan jou eisen stellen, het zijn toch allemaal jouw keuzen die in Mijn liefde tot de juiste wegen leiden om uiteindelijk met een gezuiverd hart tot eeuwig gelukzalig leven te komen, in Mijn liefde.

Hemels Brood 6486

Voor altijd, leven is voor altijd. En de bewustheid te leven is voor altijd. Alleen het verblijf op aarde in een materieel lichaam is niet voor altijd. Want op een gegeven moment is het lichaam niet meer in staat om het leven te omvatten en sterft af. De persoonlijke bewustheid te leven blijft bestaan, maar komt in een andere dimensie.

Ondertussen zijn er veel mensen die het meegemaakt hebben dat het lichaam enige tijd niet geschikt was om het leven te omvatten en al diegenen hebben het meegemaakt dat de bewustheid te leven blijft, en zij hebben een andere dimensie ervaren dan die van de materiële aarde en het materiële lichaam. Meestal in de sfeer van ongekende liefde en zachtmoedigheid, maar sommigen hebben een donkere onaangename sfeer ervaren. Er is een kloof tussen ware liefde, welke het werkelijke leven is, en het tegenovergestelde daarvan. Voor sommigen is het een betere ervaring om het tegenovergestelde mee te maken tijdens de situatie dat het lichaam het leven niet meer kan omvatten. En vervolgens is het lichaam toch weer in staat om het leven te omvatten, omdat Ik het zover hersteld heb, zodat diegene die in die andere dimensie tijdelijk verblijf kreeg, weer terug in zijn lichaam op aarde kan zijn voor de tijd die hem daar nog rest.

Al deze gebeurtenissen staan ten dienste aan alle mensen, als een getuigenis dat het leven, dat iedereen bewust als zijn eigen ervaart, onderdeel is van het grote geheel dat Mijn Leven Is en waarvan ieder persoonlijk een eigen bewustheid gekregen heeft. Die bewustheid is niet het bezit van Mijn leven, want Ik ben de Enige bezitter van werkelijk leven, Ik Ben Leven. Maar door de eigen persoonlijke bewustheid te bestaan denken veel mensen dat zij bezitter van hun leven zijn, terwijl zij slechts de bewustheid van Mijn leven als een eigen persoon hebben gekregen in de zelfstandigheid van bestaan, waarbij elk persoonlijk bestaan nog altijd niet het bezit van Mijn leven, maar een deelname aan Mijn leven is, die Ik diegene geef vanuit Mijn liefde voor iedereen die van Mij de bewustheid van een eigen persoonlijk bestaan gekregen heeft, als mens op de aarde.

De aarde is de enige plaats in het totale oneindig levende universum, Die Ik Ben, waar dat kan. En het is nodig om door het “vlees” te gaan, om die zelfstandigheid als mens te kunnen bereiken in de opperste gelukzaligheid Die Ik Ben en werkelijk leven Is. Op aarde wordt alle mensen de keus tot werkelijk leven gegeven. Op de aarde zal iedereen tot een werkelijk levensbesef groeien, wat al op aarde tot vervulling kan gaan, omdat Ik Zelf in de Mens Jezus Christus tot die vervulling gekomen ben. Daarmee is iedereen veiliggesteld voor het eeuwige leven. Ook al bereikt bijna niemand zijn vervulling op aarde, de mogelijkheid om tot de ware levensvervulling te komen is daarmee wel veiliggesteld en gaat na het verblijf op aarde verder in de daarvoor nodige dimensies en sferen die Ik voor alle mensen bereid heb. Wees vervuld van Mijn liefde en neem deel aan Mijn leven, het werkelijk eeuwig gelukzalig leven Die Ik Ben.

Hemels Brood 6487

Lief mens, weet je wel dat Ik jou liefheb, oneindig liefheb, ook al ben je niet volmaakt liefde in al je handelen. Weet je wel dat Ik jou vergeven heb wat geen liefde is, nog voor het gebeurd is. Weet je wel dat alles wat je doet toch altijd ten dienste staat aan jou en al je medemensen, evenals alles wat zij doen aan zichzelf en aan alle mensen ten dienste staat. Weet je wel dat jouw onvolmaaktheid Mijn liefde voor jou niet in het minst verandert en nooit minder wordt. Weet je wel dat wat jij aan jezelf niet goed vindt en probeert beter te doen, de verbetering al is, ook al zie jij dat nog niet terug in je handelen.

Weet je wel dat het op aarde steeds weer Mijn liefde voor jou en alle mensen is waardoor alle mensen uiteindelijk tot volmaakte liefde komen. En weet je wel dat er geen kwaad als zodanig is, alleen de tijdelijke ervaring, om het verschil tussen liefde en geen liefde te kunnen gaan zien, zodat het verlangen naar alles wat mooi en begerenswaardig is, maar geen liefde is, helemaal verdwijnt en je een oprecht verlangen naar Mij en Mijn liefde gaat voelen en daarmee de gelukzaligheid van ware liefde erft. Want het is voor jou en iedereen heel belangrijk dat je dat weet, dat je dat allemaal voelt, dat jij je dat allemaal heel bewust wordt, zodat jij en alle mensen aan niets anders dan waarheid en liefde waarde gaan hechten en je het je eigen maakt om alleen liefde te willen zijn.

Want zodra je in volledige waarheid alleen liefde wilt zijn, zul je dat ook zijn, omdat dat ook Mijn wil is en wanneer jouw wil gelijk is aan Mijn wil, lost alles wat niet gelijk Mijn wil is op. Mijn wil is liefde voor iedereen om zelf te zijn. En al lukt het je vandaag nog niet om die liefde, Die Ik Ben en voor jullie allemaal heb en jullie allemaal geef, te zijn, en misschien morgen, volgende week, volgend jaar ook nog niet, dat doet niets af aan Mijn eeuwig oneindig grote liefde die Ik voor jou en alle mensen heb, en dat zal altijd zo zijn. Maak je er daarom vandaag geen zorgen om of je alles wel goed doet of goed gedaan hebt. Wees vandaag blij met Mijn eeuwig onveranderlijke oneindig grote liefde voor jou. En in die blijdschap voel je dat je Mij ook liefhebt, ook al doe je nog niet alles naar ware liefde. Maar jouw liefde als antwoord op Mijn liefde, dat is voor vandaag genoeg! En daarna ook. Want daar gaat het om, dat we elkaar liefhebben, altijd.

Hemels Brood 6488

Soms kan een kleine gebeurtenis in je leven veel veranderen. Door een kleine gebeurtenis kan er net iets duidelijk worden wat je eerder op die manier niet zag. Soms door wat iemand je vertelt, soms door wat je ziet dat iemand overkomt, soms door wat je leest, het is net een “missing link” die ineens niet meer mist, terwijl je al die tijd niet wist dat het ontbrak.

Ik zeg jullie, er is nog veel waarvan jullie niet weten dat het er is en daarvan zal meer en meer zichtbaar worden voor al degenen die in hun hart regelmatig bij Mij komen. Maar het is niet altijd alleen in het hart waar Ik je adviseer en aanwijzingen geef, ook via mensen en via gebeurtenissen geef Ik je van alles te kennen wat voor jou van belang is. Want al kom je regelmatig in je hart bij Mij, toch kun je niet alles wat Ik je in je hart aangeef meteen helemaal goed begrijpen. Soms omdat je iets heel diep verstopt hebt, soms omdat iets gewoon niet eerder in je opgekomen is en dan helpt een gebeurtenis of wat iemand tegen je zegt of wat je leest om je datgene duidelijk te maken.

Juist jullie die in Mij geloven laat Ik niet een gezapig leven leiden, juist jullie geef Ik situaties om alles wat er aan misverstanden is, alles wat je nog niet beseft, alles wat je verborgen houdt, in je besef te brengen. Want hoe meer je op aarde gaat inzien van het ware leven dat je eigenlijk bent en gaat inzien wat je nog aan misvattingen hebt en waar je nog blind voor bent, des te dichter kom je bij Mijn ware liefde en kun je Mijn liefde zelf worden voordat het tijd is om de aarde te verlaten. Want alles wat je op aarde aan ware liefde vergaart, alle waarheid van werkelijk leven, neem je mee van de aarde naar het vervolg van je leven. En dat zal je veel geven in het hiernamaals. Want alle ervaring die je in geestelijk opzicht op aarde opdoet, is licht en dat licht is Mijn licht dat jij altijd uitstraalt, ook in het vervolg van je leven na je verblijf op aarde.

Wat jij je in vrijheid op aarde je eigen maakt, telt meer dan je kunt beseffen. Want de omstandigheden op aarde zijn er juist vooral op gericht om je zo veel mogelijk te leren wat liefde is en doet en wat het tegenovergestelde is en doet. Daarna blijft je liefde in de mate die jij je op aarde hebt eigen gemaakt. In het hiernamaals gaat het veel trager om in Mijn liefde te groeien, omdat de hemelse omstandigheden heel anders zijn. Je doen en laten op aarde is belangrijk, je liefde, je mogelijkheid om te vergeven, om begrip voor je medemensen te hebben, want het is allemaal verbonden met je werkelijke leven en zoals je op aarde bent, zo ben je na je verblijf op aarde. Maar de omstandigheden zijn dan niet meer zoals op aarde. Want wat je op aarde kunt gaan begrijpen over werkelijk leven, over Mij en Mijn liefde, over het verschil tussen liefde en geen liefde, tussen waarheid en onwaarheid, over wat de leugen kapotmaakt en liefde heelt, dat begrijpen gaat na de aarde veel trager, omdat daar geen materie is maar je daar vrije geest bent in je eigen besef.

Daar heb je mensen om je heen met een vergelijkbaar besef. Dus heb jij een misvatting, dan hebben mensen in je omgeving diezelfde misvatting en dan is het moeilijker om die misvatting in te zien. Op aarde is het al moeilijk om een misvatting in te zien als mensen om je heen dezelfde misvatting hebben en juist dat maakt het in het hiernamaals moeilijk. Daarom, kom zo vaak mogelijk bij Mij in je hart en wees dankbaar voor alles wat je overkomt, want het geeft je inzichten die je anders niet zou hebben gekregen. Ook al kun je het nu misschien nog niet zo zien, maar eens zul je het zien en gelukkig zijn!

Hemels Brood 6489

Ik ben niet in alles, Ik ben Alles. Jullie leven is deel van Alles op een manier dat het jullie ieder je eigen bestaansbesef geeft. En op een manier dat jullie in volle vrijheid het deel van Alles dat jullie zijn je eigen kunt maken, zoals ieder van jullie bedoeld is te zijn, deel van Alles, deel van Mij, van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, op een manier waarop je alle Goddelijke mogelijkheden tot je beschikking hebt, zonder zelf Alles te zijn.

Dit heb Ik al eens eerder op een andere manier uitgelegd. Toch zijn er mensen die betwijfelen of zij wel werkelijk de vrijheid hebben om hun eigen keuzen te maken zonder dat Ik hun lot al bepaald heb en het verloop van hun leven is vastgelegd. Maar het enige wat vastgelegd is in de Schepping van hemel en aarde is het tegenovergestelde van Mijn ware liefde en daartegenover staat in alle vrijheid Mijn eeuwig onvoorwaardelijke liefde. Het is alle mensen gegeven om zowel van het een als van het ander kennis te nemen en in hun vrijheid zowel het een als het ander te ervaren, terwijl die ervaring gekoppeld is aan alle vrij te maken keuzen van alle mensen. Zie, in dat gegeven kan de mens zijn eigen lot bepalen met zijn vrij te maken keuzen. Kiest hij voor hetgeen gebonden is, dat is het tegenovergestelde van Mijn liefde, dan heeft hij zich daarmee verbonden en is hij daaraan gebonden. Kiest hij voor Mijn liefde, dan is hij gelijk Mijn liefde vrij, omdat Mijn liefde vrij is.

Er is geen lot bepaald, er is werkelijkheid en geen werkelijkheid, er is liefde en geen liefde, er is waarheid en geen waarheid, er is vrijheid en geen vrijheid, en dat zijn de feiten. Die feiten veranderen niet en al die feiten hebben een werking die verbonden is aan de keuzen die mensen maken. Zou Ik het lot van alle mensen bepaald hebben, hoe zou de mens dan ooit uit eigen keus tot werkelijk leven kunnen komen in de vrijheid van het eigen besef te bestaan? Juist heb Ik dat niet gedaan. Juist heb Ik alleen de voorwaarden in Mijn Schepping gelegd waardoor alle mensen tot het ware liefdevolle gelukzalige leven kunnen komen, in de vrijheid van het besef te leven als een eigen persoonlijk bestaan in eenheid met Mij en alle mensen. In dat opzicht zou het geen enkele zin hebben om voor wie dan ook zijn lot te bepalen.

Maar omdat Ik Alles ben, weet Ik hoe iemands leven verloopt en verlopen gaat, zonder dat Ik zijn vrijheid belemmer. Hoe dat kan, is voor jullie op aarde niet te begrijpen, want dat is in Mijn Goddelijke Wezenlijkheid verborgen, het ondoordringbare licht van Mijn eeuwig Zijn. Twijfel er niet aan, ieders lot is zijn eigen vrije keus verbonden met de vrije keuzen van alle mensen in alle tijden. Daaraan is geen lot van Mij uit verbonden, alleen Mijn oneindig grote onvoorwaardelijke onbaatzuchtige onveranderlijke liefde en haar wijsheid. En Ik zeg jullie allemaal, vertrouw daarop, wees daar blij mee, want het is Mijn genade voor alle mensen en alle keuzen die niet gelijk aan Mijn liefde zijn. Mijn liefde is jullie allemaal tot zegen, alleen tot zegen.

Hemels Brood 6490

Voor niets gaat de zon op. Voor niets krijgen alle mensen Mijn licht en evengoed bereikt Mijn licht niet iedereen. Omdat mensen hun ogen gesloten houden voor Mijn licht. Want Mijn licht brengt zicht op veel meer dan mensen willen zien, van zichzelf en van anderen. Verlangen naar iets maakt mensen blind voor de verkeerde manier waarop aan hun verlangen voldaan kan worden. Omdat wat nodig is om aan het verlangen te voldoen niet in alle opzichten zuiver goed is, doen mensen liever een oogje dicht, alsof dat onzuivere er niet is, zodat aan hun verlangen toch voldaan kan worden, zonder het geweten te voelen.

Nu juist dat oogje dicht, doen veel mensen, soms voor meer dan een beetje onwaarheid, zelfs voor criminaliteit. Maar het blijft niet zonder gevolgen, die dan ook weer met een oogje dicht opgelost worden. Zo gaan dingen bij mensen van kwaad tot erger. Dat treft ook anderen die er zijdelings mee te maken hebben of zelfs mensen die er helemaal geen weet van hebben. Een klein voorbeeld. Er zijn mensen die roken, en hoewel zij weten dat roken de gezondheid ernstig beschadigt, is hun verlangen om te roken zodanig dat zij een oogje dicht doen voor de gevolgen ervan. Alsof het roken daardoor minder of helemaal niet slecht is voor de gezondheid.

Dit is een klein voorbeeld, maar er is zoveel meer waarbij mensen liever hun ogen sluiten dan in Mijn licht te zien wat het beste voor hen is. En dat gaat hen wat kosten. Want Mijn licht krijgen alle mensen voor niets, maar wie zijn ogen ervoor sluit, die komt wel tot kosten voor hetgeen hij dacht met gesloten ogen te kunnen ontlopen. De ogen sluiten voor de werkelijkheid is niet kosteloos. Maar dat wordt meestal pas later ontdekt en dan is het veel moeilijker om Mijn licht aan de ogen te verdragen. Dan is er veel moed nodig om de ogen open te doen en onder ogen te zien wat er in het duister, terwijl de ogen gesloten waren, aan problemen ontstaan is en dan is het in Mijn licht niet meer geheel kosteloos om de schade te herstellen.

Maar wie de moed heeft en oprecht tot verbetering wil komen, die zal Ik zeker helpen om in Mijn licht alle schade te herstellen. Want Mijn licht is ook Mijn liefde en wie zijn ogen openhoudt, zal ook altijd hulp ondervinden van Mijn liefde, hulp om de verleiding om aan het verlangen te voldoen en de ogen te sluiten, te weerstaan en de ogen open te houden. Dan zal in Mijn licht en liefde het verlangen wegebben en de verleiding zal geen kracht meer hebben, als je je ogen openhoudt voor Mijn gratis licht, Mijn ware liefde.

Hemels Brood 6491

Ieder mens heeft zijn mogelijkheden en zijn beperkingen, zijn talenten en zijn belemmeringen. Het gaat erom hoe ermee om te gaan, met je mogelijkheden, met je talenten en hoe ermee om te gaan met je beperkingen, met je belemmeringen. Voor zowel mogelijkheden als beperkingen geldt dat er altijd omstandigheden zijn die mede bepalen wat wel en niet mogelijk is, waar weinig of geen invloed op uit te oefenen is, omdat iedereen de vrije keus heeft, maar niet iedereen dezelfde mate van macht heeft in de samenleving.

Vooral dat verschil in macht kan een grote belemmering zijn om talenten en mogelijkheden tot een optimale uitvoering te brengen en belemmeringen uit de weg te ruimen. Daardoor is het leven op aarde veelvuldig een steeds weer in balans brengen van alles wat je wilt en kunt in verhouding tot alle belemmeringen die er zijn, waardoor je niet alles wat je wilt en kunt ten uitvoer kunt brengen. En terwijl dat tussen de bedrijven door een dagtaak is, is het de bedoeling dat alles wat je doet en laat ook nog op waarheid en liefde gebaseerd is, terwijl veel anderen zich daar niet of nauwelijks om bekommeren en waarheid in veel opzichten ver te zoeken is.

En hoe past daar dan jouw innerlijk contact met Mij, jouw Schepper in, in een samenleving waar veel mensen Mij eerder als een fantasie zien, of als een mythisch figuur, door de kerk verzonnen om macht te hebben over mensen en om rijkdom te vergaren, dan de werkelijkheid. En al woon je in een land waar het niet verboden is om in Mij te geloven, toch, vrijuit en openlijk over Mij en je innerlijk contact met Mij spreken, is niet iets wat gewaardeerd wordt door de meeste mensen, zelfs in de meeste gevallen afgewezen wordt, liever zwijg je daarover. Dat is de huidige tijd, je mag in Mij, je Schepper, geloven, maar er openlijk over spreken, over Mij en Mijn liefde voor alle mensen, kun je eigenlijk alleen vrijuit met degenen die net als jij in Mij geloven. En daarvan zijn er niet zoveel als jij wel zou willen. Maar Ik zeg je, er zijn er toch meer dan je denkt. Want ook zij houden zich terug om openlijk over hun geloof in Mij te spreken en zo is er maar een vrij klein aantal mensen dat van elkaar weet dat zij in Mij geloven.

Maar in de harten van veel meer mensen is iets gaande, zonder dat het gezien en bemerkt wordt. Want de tijd van vernieuwing is aanstaande en dat komt niet van buitenaf, maar onzichtbaar van binnenuit. Want ook jouw besef van Mij is van binnenuit en binnen in jou onzichtbaar gegroeid. Geloof in Mij kan niet van buitenaf opgelegd worden zoals kerkleiders dat gedaan hebben en daarmee mensen hebben uitgebuit en mishandeld. Maar net als Ik binnen in jou voor jou zichtbaar geworden ben, zo word Ik bij steeds meer mensen binnen in hen zichtbaar. En dat is als Mijn geboorte in de zuiverheid van het hart van veel mensen die meer en meer gaan begrijpen dat macht en rijkdom niet gelukkig maakt, maar liefde en waarheid van veel groter belang zijn om met elkaar blij en gelukkig te zijn. Dat ben Ik van binnenuit en dat groeit van binnenuit tot Ik gezien en beseft wordt zoals Ik Ben, jullie Schepper, jullie God, jullie hemelse Vader, het ware werkelijk gelukzalige leven, waardoor jullie leven.

En steeds meer mensen gaan binnen in hen Mijn stem horen, Mijn liefde voelen en begrijpen hoe hun leven werkelijk bedoeld is ware liefde te zijn, uit Mij binnen in hen. En dat zullen eerst de eenvoudige mensen zijn die Mij in zich gaan herkennen als hun Schepper en Leven Gever. Want dat heb Ik gezegd, het besef komt in de kleine eenvoudige mens, in de eenvoudige van hart zal het groeien en zal Ik terugkomen op aarde zoals Ik gezegd heb. Zalig degenen die Mij in hun hart reeds kennen!

Hemels Brood 6492

Iedereen heeft een eigen gevoel van verantwoordelijkheid, maar op de ene mens drukt dat meer dan op de andere. Dat heeft met de eigen persoonlijkheid te maken, met het karakter dat iemand heeft en de manier waarop iemand opgegroeid is. Toch is het niet alleen dat, want veel hangt ook samen met iemands wil en zijn verlangens. De ene mens zal zich meer inzetten om aan zijn verlangens gehoor te geven dan een ander en de ene mens is ook sterker dan een ander.

Juist degenen die sterk zijn hebben nogal eens geen begrip voor degenen die zwak zijn, omdat zij niet voelen wat de ander voelt en dat kan tot haat leiden. Onbegrip voor medemensen is dan ook vaak een basis voor haat die moeilijk weg te krijgen is. Haat en jaloezie zijn het meest hardnekkig om op te ruimen en zowel uit haat als uit jaloezie brengen mensen anderen vaak veel schade. Want haat en jaloezie drijven mensen tot ernstig kwaad wat bijna niet in te tomen is. Vaak zijn mensen die uit haat of uit jaloezie handelen niet tot rede te brengen. Dat komt omdat zij bij zichzelf de haat of de jaloezie niet herkennen en elk gesprek daarover zal uitmonden in ernstig verzet en leiden tot meer kwaad. Hoe kun je het beste omgaan met mensen die door haat of jaloezie verblind zijn en niet voor enige rede vatbaar zijn?

Kom in je hart bij Mij en reageer niet op de aantijgingen die geuit worden, want het heeft geen zin om daarop te reageren, het zal de kwaadheid uit haat of jaloezie alleen verergeren. Trek je daarom eerst terug en kom in je hart bij Mij, dan zal Ik je in je hart aangeven hoe met die situatie om te gaan. En het kan nodig zijn om je gedurende een lange periode terug te trekken, want de blindheid van haat en van jaloezie kan heel lang duren en kan pas doorbroken worden als er iets gebeurt waardoor degene met de haat of de jaloezie niet anders meer kan dan zichzelf en zijn handelen te onderzoeken op zijn beweegredenen.

Zou diegene daarbij contact met Mij hebben, dan zou hem dat veel moeite besparen, omdat Ik hem dan in zijn hart advies kan geven, maar vaak is er in het eerste begin van het zelfonderzoek veel eenzaamheid die het gevoel van verantwoordelijkheid kan verzwaren. Vaak komt er pas een contact met Mij tot stand als de moedeloosheid ernstige vormen heeft aangenomen. Wees dan paraat om die mens, die jou misschien ten onrechte beschuldigd heeft, te helpen, door in Mijn liefde er voor diegene te zijn. Heb tot die tijd geduld en vertrouw erop dat het goedkomt, want in Mijn liefde komt alles goed.

Hemels Brood 6493

Elke morgen een nieuw begin. Nieuwe kansen om in het licht van de morgen te zien en aan te nemen in de zuiverheid van het licht aan het begin van de dag. Laat iedereen zich verheugen op deze nieuwe dag, die alle mensen weer een stapje dichter bij het ware leven in eeuwigheid brengt. Want de wereld zal eens ten einde zijn, maar niet het leven, niet de waarheid van Zijn, de werkelijkheid van bestaan.

Mijn waarheid, Mijn liefde, Mijn wijsheid is tot in de mens gekomen. Geboren in ware zuiverheid is voor alle mensen het werkelijk heilige leven uit Mijn Goddelijkheid tot de mensen gekomen in de onmondigheid van het kind Jezus Christus. En Hij is Mijn Goddelijkheid op aarde in waarheid, liefde, wijsheid, De Mens, ter redding van alle mensen. En Zijn licht is Mijn licht, Zijn liefde is Mijn liefde, Zijn wijsheid is Mijn wijsheid, maar op aarde ben Ik door veel mensen in Mijn Goddelijk Mens Zijn niet herkend zoals Ik in ieder van jullie aanwezig ben en gevonden kan worden, geleid door de ster aan de hemel en in een kribbe, arm, maar tevens oneindig rijk.

Want de waarheid van Leven is op aarde geboren, genoemd de Koning, maar begrijp het, wie gelooft dat Mijn geboorte op aarde de weg wijst die iedereen tot werkelijk Leven brengt. Want de geboorte van Mij in De Mens Jezus Christus, het ontstaan van werkelijke Leven uit de volkomen zuiverheid van het geestelijk ware levensbesef, waarbij alles zuiver en werkelijk is, zonder enige afdwaling van waarheid, van liefde en van wijsheid uit ware liefde. Zo is voor iedereen het grote en belangrijke wonder geschied, wat door weinigen begrepen en verstaan wordt. Ik ben Zelf op aarde gekomen, terwijl Ik Alles Ben en evengoed in De Mens Mij in alle nederigheid liet kennen.

Weinig mensen kunnen de enorme oneindige reikwijdte van deze gebeurtenis begrijpen, toen en nu. Maar voor de toekomst van alle mensen is Mijn geboorte op aarde in de Mens Jezus Christus van het grootste belang, omdat het de redding is van het ware Leven in alle mensen, groot en klein, gezond of ziek, gelovig of ongelovig, het maakt niet uit, want Ik ben in ieder mens Jezus Christus, aanspreekbaar aanwezig in de waarheid, de zuiverheid, de oprechtheid, de eerlijkheid, de ware liefde en haar wijsheid in het hart.

Gedenk Mijn geboorte niet als een gebeurtenis die eens plaatsvond in de letterlijke zin van het kind in de kribbe, maar gedenk Mij in Jezus Christus, geboren in jouw hart, eerst klein en onmondig, groeiend tot de zuivere ware liefde en haar wijsheid. Want Ik ben in jou de redding voor jou, je ware werkelijke leven voor eeuwig en altijd. Vier dat vandaag en alle dagen met Mij, vier het begin van je besef van Mij in jou, God in Jezus Christus in jou!

Hemels Brood 6494

Er is één oog dat alles ziet, Mijn oog, omdat Ik Alles Ben. Maar als een mens met zijn ogen naar een voorwerp kijkt, ziet hij één kant van dat voorwerp, als er meerdere mensen naar hetzelfde voorwerp kijken, zien zij allemaal dat deel van het voorwerp dat naar hen toegekeerd is, maar geen van hen ziet het voorwerp van alle kanten tegelijk.

Zouden die mensen gezamenlijk hun ogen in eenheid met Mijn oog brengen, dan zouden zij als één oog alle kanten van het voorwerp zien, terwijl zij ieder aan een andere kant van het voorwerp staan. Omdat hun ogen dan gezamenlijk tot één geheel met Mijn oog komen, en Mijn oog ziet alles, ziet ieder van hen ook alles wat anderen van hun kant zien, door Mijn oog. Die eenheid in Mij is daarbij van belang. Want alleen de eenheid met elkaar geeft niet het totale zicht op wat allen van het voorwerp zien, iedereen kan wel beschrijven wat hij aan zijn kant van het voorwerp ziet en daar kunnen de anderen zich een voorstelling van maken, maar dat is niet het werkelijke zien ervan. Pas als allen vanaf de kant waarvan zij naar het voorwerp kijken zich in Mijn oog verzamelen, zien zij wat allen zien en dat is wat Mijn oog ziet, het voorwerp van alle kanten zoals het werkelijk is.

Wie dit enigszins begrijpt, die kan een stap vooruit maken in geestelijk opzicht. Want op aarde is nu veel individualisme, iedereen heeft zijn eigen mening, zijn eigen zicht op het leven. Er zijn veel verschillende wijzen van kijken naar het leven op aarde en mensen beschrijven hun zicht op wat zij denken te zien van de samenleving, maar er is geen verzamelen in Mij, zoals dat zou kunnen. Zouden mensen zich allemaal met hun zicht op het leven in Mij verzamelen, zoals Ik over het oog heb uitgelegd, dan zouden zij de waarheid gaan zien, terwijl toch iedereen zichzelf zou blijven. En het meest belangrijke daarbij voor alle mensen is het op de zojuist uitgelegde manier je met elkaar verzamelen in Mijn ware liefde. En dat is voor veel mensen moeilijk te begrijpen.

Ook voor jullie, die in Mijn liefde geloven, want jullie zijn er ieder op jezelf mee bezig om zoveel mogelijk Mijn liefde zelf te worden en dat is ook vaak jullie gebed. Maar kom met elkaar in Mijn liefde samen en in die eenheid in Mij zien jullie hoe die liefde te zijn, met elkaar. Want ieder van jullie heeft zicht op een deel van Mijn liefde, maar pas als jullie gezamenlijk in Mijn liefde komen, gaan jullie het totale zicht op Mijn liefde krijgen, en dat is liefde werkelijk voelen, werkelijk ervaren. Niet ieder voor zich, maar allen tezamen in Mij geeft het juiste zicht op alles, op het werkelijke leven, op de volkomen waarheid, op het hele levende universum, op de eeuwigheid, op Mijn volmaakte liefde, op Alles Die Ik Ben, terwijl je toch ook jezelf blijft, lief mens.

Hemels Brood 6495

Boosheid, verontwaardiging, je tekortgedaan voelen, het belemmert allemaal het zicht op waarheid en het zicht op eigen misvattingen. Van zulke momenten maakt de tegenkant gebruik om degene die boos is, of verontwaardigd, of zich tekortgedaan voelt, van een vals licht te voorzien, wat zelfs als de boosheid en dergelijke is weggeëbd toch blijft hangen. Zodat, wanneer de boosheid gezakt is, toch nog aan dat wat niet waar is als waarheid wordt vastgehouden.

Dan is Mijn liefde nodig om zichtbaar te maken wat niet gezien werd. En daarvoor is het nodig om zonder eigen invullingen, open en eerlijk bij Mij te komen en Mij te vragen je zicht op de waarheid te geven en weg te nemen wat je denkt dat waar is, terwijl het dat niet is. Er zijn veel momenten waarop het zicht van mensen belemmerd wordt, want ook het hebben van een oordeel over een medemens belemmert het zicht op de waarheid. Ook dan is het nodig om bij Mij te komen om in waarheid te zien hoe die medemens werkelijk is, wat de werkelijke beweegredenen van zijn handelen zijn. Maar voor veel mensen is het, in hun verwarring over zoveel wat er op aarde gebeurt, te moeilijk om Mij in hun hart te ontmoeten, ook al willen zij dat, het lukt hen niet.

Aan hen zeg Ik, de wil om met Mij over de situatie te spreken en de moeite die je doet om Mij in je te vinden, is voor dat moment genoeg. Er zal later wel een moment komen waarop je Mij in jezelf weer zult voelen en weer contact met Mij kunt hebben. Geduld en vertrouwen is dan het enige dat telt. Sommige mensen kunnen met oefening zover komen dat zij niet meer tot boosheid, tot verontwaardiging of iets dergelijks komen, maar daarmee is hun zicht nog niet onbelemmerd zuiver, want zij hebben nog wel hun mening over het doen en laten van hun medemens en dat op zich is even belemmerend als de uiting van boosheid en dergelijke.

Pas wanneer iemand neutraal en eerlijk naar zijn medemens luistert en kijkt, zal zijn zicht helder blijven, en wanneer hij dat doet met Mij samen, zal hij ook de diepere achtergronden zien die ertoe geleid hebben dat gebeurde wat er gebeurde, zijn eigen aandeel zien en het aandeel van de ander. Want uitwisseling tussen mensen komt van twee kanten en begrip is dan ook nodig van twee kanten, waarbij altijd oprechte liefde als basis als enige de waarheid belicht voor beiden.

Hemels Brood 6496

Hemelse Vader, mij is steeds meer duidelijk dat wij met elkaar één moeten worden met en in U, maar hoe kan ik één worden met mensen die niet de waarheid spreken, die niet naar liefde streven, die een andere mening hebben, die niet in U en Uw liefde geloven?

Dat is op aarde ook de grote moeilijkheid, het loslaten van de eigen wil, de eigen mening, het eigen verlangen en vooral de eigen macht. Het één worden met elkaar lukt dan ook niet door onderling één te worden, maar door zelf één te worden met Mij, in waarheid, in liefde en haar wijsheid. Want in Mij worden alle mensen die één met Mij zijn vanzelf één met elkaar.

Niemand kan één zijn met alle meningen, met alle “waarheden” met alles wat mensen geloven, dus een streven naar eenheid met je medemensen is vooralsnog een onbegonnen werk. Maar je kunt wel je er zoveel mogelijk toe zetten één te worden met Mij, met wat Ik je aangeef dat waar is, met Mijn liefde en haar wijsheid. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is steeds weer en zo vaak mogelijk met alles in je hart bij Mij te komen en van Mij te leren wat goed en liefdevol is, wat waar en wijs is en wat je nog aan eigen willen, aan verlangens, aan ego en machtsdrang hebt en wat je zwakten zijn, waardoor je nog toegeeft aan de verleiding om je eigen wil te doen, je eigen verlangens na te streven, aan je eigen meningen en inzichten vast te houden. Je kunt niet één worden met Mij en alle mensen door mee te gaan met de massa, door je aan te passen aan de geldende normen en waarden, door de beweringen van wetenschappers aan te nemen, want veel van dat alles staat haaks op wat werkelijk waar is, op wat ware liefde is en wat wijsheid uit ware liefde is.

De waarheid ben Ik in jou, de liefde ben Ik in jou, de wijsheid in jou is Mijn wijsheid die uit Mijn liefde in jou komt en je hoeft alleen daar één mee te worden, vanuit je innerlijk besef dat jij dat allemaal zelf ook bent, je hoeft jezelf daartoe dan niet te dwingen, je hoeft dat dan niet je eigen te maken, je hoeft dat dan niet te leren, dan ben je eenvoudig zoals je van oorsprong bent, vanuit je natuurlijke besef gelijk Mij, Mijn waarheid, Mijn liefde en Mijn wijsheid te zijn. En dat gebeurt zodra je niet je eigen wil, je eigen macht, je eigen ik, je eigen individuele mening nastreeft te zijn. Met anderen word je in Mij tot eenheid verenigd. Je hoeft je niet eerst met de wil en de verlangens en de meningen, enzovoorts, van anderen te verenigen om met elkaar in eenheid met Mij te komen, het is ieders eigen keus.

Maar wie net als jij zoveel mogelijk ervoor kiest om gelijk Mijn wil, Mijn ware liefde, Mijn wijsheid uit Mijn liefde te zijn, met diegenen zul je je op aarde al één met Mij voelen en de rijkdom en de vreugde voelen die dat geeft. Want met meerdere mensen één met Mij zijn geeft onderling vreugde en blijdschap als een ware zegen!

Hemels Brood 6497

Vertel iemand zijn fouten en, als hij ze als zodanig inziet, zal hij zich mismoedig voelen, want hij beseft zijn onvolmaaktheid. Vertel iemand wat hij goed gedaan heeft en hij voelt zich volmaakt, terwijl hij dat nog niet is. Vertel iemand noch het één noch het ander en hij wordt onzeker of zijn gedrag wel juist is en hij wel gewaardeerd wordt.

Wat het belangrijkste is voor iedereen, is het zelf ontdekken wat wel en wat niet goed is en zelf tot conclusies te komen. En dat gebeurt voor iedereen op aarde, door alle gebeurtenissen die iemand meemaakt, door de mensen om hem heen, door reacties van mensen, alles op aarde geeft aan mensen de mogelijkheid om zelf te ontdekken wat goed en wat niet goed is. En wat iemand ontdekt heeft kan hij met anderen delen, zodat hetgeen op aarde gebeurt steeds in een ander licht gezet wordt. En altijd is er ook het eigen licht dat gevormd wordt door alles wat iemand ontdekt, door alles wat iemand van zijn geboorte af aan meemaakt.

Dat eigen licht is gekleurd met het licht van mensen om iemand heen, die ook van alles meegemaakt hebben en daarmee hun eigen licht gekleurd hebben. Maar in alle mensen ben Ik het ware zuivere witte licht, dat alles laat zien zoals het werkelijk is. Alleen voor Mijn licht is het nodig om je eigen licht te dimmen, steeds wat meer je eigen gekleurde licht te dimmen en dat is heel moeilijk. Bij de één dringt er van binnenuit al wat meer van Mijn helder witte zuivere licht door dan bij de ander, maar de invloed van al het gekleurde licht van alle mensen is nog groot. Het is aan iedereen om Mijn licht in zich te ontdekken, zonder dat hem zijn fouten verteld worden en zonder dat hij geroemd wordt om wat hij goed gedaan heeft. Dan hoeft niemand mismoedig te zijn en zal ook niemand verwaand worden.

En uiteindelijk zullen degenen die Mijn witte licht in zich vinden en hun eigen gekleurde licht daarmee laten doorstralen, zodat hun gekleurde licht vervaagt en meer en meer Mijn witte licht wordt, ontdekken dat Mijn licht niet wit is maar helder en zuiver, zonder enige kleur helder vrij licht is. Mijn licht is niet gekleurd en ook niet wit, maar brengt eenvoudig helder alles tot werkelijkheid en toont zonder schaduwen het werkelijk heerlijke leven Zelf, de Goddelijke waarheid, het licht Zelf, Die Ik Ben, werkelijk Leven. En opgenomen in dat licht, in Mij, in Mijn licht, zijn jullie allemaal zelf licht, werkelijk leven in de volle gelukzaligheid van Mijn Zijn.

Hemels Brood 6498

Ik ben in ieder huis waar iemand in Mij gelooft en vanuit zijn hart Mijn raad aanneemt. Ik ben in ieder huis waar iemand op bezoek is die in Mij gelooft en met Mij in zijn hart verbonden is en dat wordt gevoeld. Maar hoe meer mensen in datzelfde huis aanwezig zijn die niet in Mij geloven, des te minder wordt Mijn aanwezigheid gevoeld, ook al beseft degene die in Mij gelooft Mijn aanwezigheid, hij zal ook bemerken hoe weinig de aanwezigen Mijn aanwezigheid beseffen.

In grote ruimten, in zalen waar veel mensen aanwezig zijn die niet in Mijn bestaan geloven, ben Ik evengoed aanwezig met die ene mens die wel in Mijn bestaan gelooft, maar dat zal in het geheel niet bemerkt worden door de velen die niet in Mij geloven. Maar in het huis waar een of meer mensen wonen die in Mij geloven, zullen regelmatig meer mensen zich verzamelen die ook in Mij geloven en Mijn aanwezigheid zal door hen duidelijk gevoeld worden. Ook mensen die niet in Mij geloven en in een huis komen waarvan de bewoners in Mij geloven, zullen daarvan iets voelen, al zullen zij dat gevoel niet kunnen plaatsen en het nogal eens terzijde schuiven, omdat zij er geen weg mee weten vanwege hun ongeloof.

Wat dit zegt is ook de geestelijke situatie, waarbij de woning van iemand geen gebouw is maar de sfeer die hem omringt vanuit Mijn liefde. Want geloof in Mij en Mijn liefde haalt de sfeer van Mijn liefde naar de gelovige toe en die sfeer is zijn huis, welke op aarde in zijn letterlijk materiële huis te voelen is. Maar niet iedereen zal zich in die sfeer comfortabel voelen, want wanneer het hart op andere wegen is, dan is er een te grote tegenstelling tussen de sfeer van liefde en hetgeen in diens hart zich roert. Want het tegenovergestelde van liefde voelt zich niet op zijn gemak in een sfeer waarin hij ontmaskerd kan worden. Omdat hij weet dat Mijn aanwezigheid zijn aard kan tonen en dat is niet wat hij wil. Daarom, ieder die onrustig wordt in een huis waar Ik aanwezig ben, door de mensen die in Mij geloven, die zal daar niet lang willen blijven. En dat is goed, laat diegene vertrekken, zodat het huis overeind blijft en de sfeer van Mijn liefde niet verstoord wordt.

Wie in Mij gelooft, heeft Mij altijd bij zich, in zijn eigen huis en in ieder huis waar hij komt, ook in grote ruimtes en zalen waar veel mensen zijn die niet in Mij geloven. Maar aan jullie die in Mij geloven als een zekerheid en op Mijn liefde vertrouwen als een zekerheid, zeg Ik, mijd alle grote ruimten en zalen die vol zijn met mensen die hun plezier zoeken en in Mij niet of nauwelijks geloven. Want al ben Ik bij je, zij hebben de vrije wil en hun doen en laten kan schadelijk zijn, ook voor jou. Wees zoveel je kunt daar waar Ik ook bij anderen ben, dat vergroot het besef en versterkt Mijn zegen aan jullie die in Mij geloven en op Mijn liefde vertrouwen.

Hemels Brood 6499

Als de duivel betrapt wordt op zijn valsheid, zal hij zijn gedrag niet verbeteren, maar zoveel mogelijk zijn valsheid als acceptabel verdedigen en vervolgens zoeken naar andere manieren om zijn valsheid beter verborgen te houden en doorgaan met zijn valsheid. Zo gaat het bij veel mensen die anderen bedriegen, die misdaden plegen.

Maar ook met mensen die in het gewone leven eerlijk lijken te zijn en waarvan soms ontdekt wordt dat ze niet eerlijk zijn. Er zijn heel veel mensen niet eerlijk en er zijn veel mensen met misvattingen en steeds als oneerlijkheid openbaar wordt of als misvattingen onderkend worden, wordt er gedacht dat die mensen zich wel zullen verbeteren, maar de meeste van hen gaan gewoon door met hun oneerlijkheid en er ontstaan gewoon nieuwe misvattingen, en de tegenkant helpt daarbij om alles wat niet eerlijk en niet juist is beter te verbergen. Want dat is zijn macht, en zoals mensen hun macht niet snel opgeven, zo geeft hij zijn macht ook niet op.

Het grote probleem daarbij is, dat veel van degenen die in Mij geloven en op Mijn liefde vertrouwen, te gemakkelijk vergoelijken wat anderen misdeden, als het eenmaal besproken is. En ze verwachten dat daarmee die mens wel tot verbetering zal komen, maar veel van degenen die eenmaal liegen en bedriegen, die de waarheid verdraaien, laten dat niet zomaar los, want zij zijn daar in hun doen en laten mee verbonden en zij zijn gewend aan de voordelen ervan, ook al zijn dat geen werkelijke voordelen, maar dat besef hebben zij niet. Daarom, bemerk je dat iemand niet eerlijk geweest is, dat hij de zaken wat anders voorgesteld heeft dan ze zijn, en je hebt dat met diegene besproken, waarbij diegene zegt zijn handelen te zullen verbeteren, wees daar dan niet meteen zo zeker van, want hetgeen hij ervan leert, is het voortaan slimmer aan te pakken en zijn bedrieglijke doen en laten beter te verbergen.

Onder jullie, lieve gelovige mensen, zijn er veel die te goed van vertrouwen in hun medemensen zijn, uit het idee alles te moeten vergeven in ware liefde. Maar daarmee verliezen zij nogal eens het vermogen om de handel en wandel van de tegenkant te herkennen en daar maakt de tegenkant gebruik van, op de meest vriendelijke manier. Vergeving en liefde zijn heel belangrijk, maar sta niet toe dat daar misbruik van gemaakt wordt, want dat is geen liefde, dat is de wijsheid van liefde negeren, en dat mondt uit in domheid. Liefde is pas ware liefde als het samengaat met haar wijsheid, en wijsheid uit liefde herkent elke onzuiverheid. Alleen, wil jij dat wel herkennen?

Want onder jullie, lieve gelovige mensen, zijn er veel die uit een zekere betrokkenheid te snel het beste ervan geloven, waarbij er in een bepaald opzicht ook wat eigenbelang meespeelt. Evengoed is dat geen ware liefde. Maar jullie zijn allemaal vrij en het is aan ieder van jullie om dit wel of niet toe te geven. Want wie werkelijk eerlijk wil zijn, wie werkelijk ware liefde én haar wijsheid wil zijn, weet wat Ik hier bedoel. En aan jullie allemaal zeg Ik, kom bij Mij in je hart en wie dat oprecht wil, die help Ik los te komen van al het onzuivere en los te komen uit het net van de tegenkant. Zegen aan alle mensen die de moed hebben om te doen wat Ik hen in hun hart geef aan raad uit ware liefde én haar wijsheid.

Hemels Brood 6500

Lieve hemelse Vader, U heeft uitgelegd dat voor niemand zijn lot al vaststaat, maar ons verblijf op aarde heeft wel een bestemming. Hoe verhoudt dat zich dan met onze vrijheid?

Wanneer een schip op zee vaart, heeft het een bestemming. Maar hoe het schip er komt en hoe de problemen die zich onderweg voordoen worden opgelost, bepaalt de kapitein. Jullie zijn de kapitein van je leven. Maar een goede kapitein bekijkt alle opzichten die er zijn om zijn schip veilig op de bestemming te krijgen. Hij heeft die bestemming niet zelf gekozen, dat is gebeurd door de eigenaar van het schip, of de eigenaar van de lading. En zo is het met jullie leven, het is jullie toevertrouwd om in vrijheid je leven te leiden, maar de bestemming heb Ik bepaald.

En Ik kan je zeggen dat je daar goed mee af bent, want zou Ik dat niet gedaan hebben, stel je dan een schip voor zonder bestemming, het dobbert op zee, kan overal heen, maar wat brengt het aan goeds? Het zou van haven tot haven kunnen varen, zonder einde, tot in de eeuwigheid, zonder ooit een zinvol resultaat. Maar jullie leven heeft van Mij een bestemming gekregen en die bestemming bergt in zich meer dan een zinvol resultaat. Want wie die bestemming in alle vrijheid bereikt, die staat een prachtig en verrijkend resultaat te wachten. Geen geld, juwelen of goederen, maar het ware gelukzalige leven in eeuwigheid. En alhoewel je je daar op aarde geen voorstelling van kunt maken, toch geeft het uiteindelijk ieder in zijn vrijheid het beste.

De manier waarop jullie op aarde leiding geven aan je leven en of je dat met, zonder, of gedeeltelijk met Mij samen doet, al naar gelang ontvouwt zich het verloop van je leven op aarde, alhoewel dat altijd mede beïnvloed wordt door alle andere mensen die op aarde leven en geleefd hebben, zoals ieders doen en laten ook het leven beïnvloedt van elkaar en van mensen die na jullie op aarde komen. Want mensen die na jullie op aarde komen krijgen te maken met alle problemen die jullie niet opgelost hebben of veroorzaakt hebben en jullie hebben te maken met problemen die mensen die eerder op aarde waren veroorzaakt hebben en niet hebben opgelost. Dus al jullie doen en laten is niet individueel, maar juist met elkaar heel hecht verbonden en toch gedragen mensen zich steeds individueler, alsof ieder alleen op aarde zijn eigen leven kan leiden zonder zich aan het grote geheel te storen.

Steeds meer keuzen worden individueel gemaakt, vanuit een eigen mening, en die eigen mening wordt steeds meer breed uitgemeten in allerlei discussies, vooral ook in de media, op tv, op de radio en in allerlei bladen. En daarbij baseren verschillende mensen hun mening op onderzoek, op ervaringen die zij kunnen aantonen als waar, en er wordt door de meeste mensen vooral naar hen geluisterd. Maar steeds vaker komt het voor dat de een dit roept als waarheid, gestaafd met resultaten van een onderzoek, terwijl een ander iets heel anders bewezen acht. En alles beïnvloedt de mens die het zelf niet op waarheid kan toetsen en afgaat op het meest aannemelijke verhaal, wat helemaal niet waar hoeft te zijn, maar door de aannemelijkheid waar lijkt te zijn. En zijn het dan allemaal slechte mensen, die de boel bedriegen? Dat is het nu net, nee, het zijn geen slechte mensen en ze denken ook allemaal iets voor te stellen en een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving, maar alles individueel.

Lieve mensen, die in Mij geloven, houd vast aan wat je van Mij voelt dat waar is in je hart, want in de wereld is geen houvast meer, niet in de wetenschap, niet in de religies, niet in de opgedane ervaringen, want inmiddels is bijna niets meer wat het lijkt. Maar Ik in jou, dat is een zekerheid die altijd blijft en de bestemming die Ik jullie met je verblijf op aarde gegeven heb, is een zekerheid die, zolang je op aarde bent, zeker blijft. Die bestemming is en blijft het ware gelukzalige leven in eeuwigheid, dat is jullie bestemming, met Mij en met elkaar. Houd daaraan vast, dan komt het helemaal goed.

Hemels Brood 6501

In de wereld zijn de grenzen tussen goed en kwaad enorm aan het vervagen. Maar de werkelijke grens tussen goed en niet goed, al wijkt het maar een klein beetje af van goed, is bij Mij nog even scherp als het tweesnijdend zwaard wat door het hart van Mijn aardse moeder ging. Er is geen een beetje goed of een beetje niet goed, het is goed of het is niet goed. En Ik kan jullie zeggen dat er in Mijn ware hemel geen enkel spoortje van wat niet goed is aanwezig is.

In Mijn ware hemel is alles zuiver goed, zuiver licht, zuiver liefde en zuivere wijsheid uit Mijn zuivere liefde. Wie in Mijn hemel wil komen, wie in Mijn hemel wil zijn, voor hem zal het nodig zijn om zich geheel te zuiveren van alles wat niet goed is, van wat afwijkt van waarheid, van wat afwijkt van ware liefde en haar ware wijsheid en van de wet die Ik jullie allemaal gegeven heb. Wie dit weet, kan zich voor Mij niet verschuilen achter de sterke verleidingen die op zijn pad komen, omdat hij te zwak was om er weerstand aan te bieden. Want bij Mij is alle kracht te putten om weerstand aan verleiding te bieden. En in de vrijheid die jullie op aarde hebben, is het voor iedereen van tijd tot tijd moeilijk om de verleiding te herkennen en vervolgens om er niet aan toe te geven.

Daar heb Ik begrip voor, want de aarde is er om te leren en te groeien in het besef van wat juist en goed is en wat niet. Daar help Ik bij, want het zou geen liefde zijn als Ik iedereen aan zichzelf en zijn zwakten zou overlaten, dus Ik geef oefeningen en toetsingen, zodat iedereen kan leren en kan groeien. Maar wie hardnekkig is en niet leert, niet groeit en niet luistert, voor die kan het zijn dat er meer nodig is. En zie, Ik heb het hier juist over jullie die in Mij en Mijn liefde geloven en in Mijn hemel willen worden opgenomen. Want er is een heel andere aanpak nodig voor degenen die niet in Mij geloven en zich om geen hemel bekommeren, die denken dat alleen op aarde hun geluk te vinden is, dan voor jullie, die Mij in je hart kennen en Mijn wetten kennen, die weten hoe belangrijk liefde in de ware wijsheid ervan voor elkaar is en die Mijn Woord kennen.

Want van jullie wordt verwacht je verantwoordelijkheid jegens Mij op te nemen en Mijn aanbevelingen op te volgen. Maar niet gedwongen, alleen uit het besef wat waar is en alleen wanneer je het eens bent met Mijn aanbevelingen. Want Ik ben een zachtmoedige God en Vader, maar ook wijs in liefde. En Mijn wijsheid uit liefde toont je heel scherp de grens tussen het een en het ander, zodat je weet wat het beste is om te doen en te laten. Maar de keus blijft altijd in vrijheid aan jou. Want zowel op aarde als in Mijn hemel is iedereen vrij. Maar in Mijn hemel is alles in vrijheid alleen volkomen zuivere waarheid, zuiver ware liefde en haar zuiver ware wijsheid.

Hemels Brood 6502

Los van Mijn Woord dat mensen uit oude geschriften samengevoegd hebben in één boek en dat boek de “Bijbel” genoemd hebben, is Mijn Woord ook in latere tijden en vooral ook in de laatste tijden en de huidige tijd nogmaals door mensen op schrift gesteld en op een meer begrijpelijke manier uitgelegd. Dat is door Mij zo bedoeld.

Maar veel mensen houden eraan vast dat alleen het boek met de oude geschriften, welke de Bijbel genoemd is, als Mijn Woord gezien mag worden, omdat daarin staat dat niemand iets van Mijn Woord mag afdoen of aan mag toevoegen. En vooral de kerken hebben erop gehamerd dat geen andere teksten als Mijn Woord gezien mogen worden dan de teksten in de Bijbel. En zij baseren zich erop dat aan Mijn Woord niets afgedaan en niets toegevoegd mag worden. Het is waar dat aan Mijn Woord niets mag worden afgedaan of toegevoegd, maar Ik heb daarmee niet gezegd dat alleen de Bijbel Mijn Woord vertegenwoordigt. Inmiddels hebben door Mij geïnspireerde mensen teksten geschreven als Mijn Woord, waarmee nadere uitleg gegeven wordt, zodat Mijn Woord beter te begrijpen is.

Want door de kerken is veelal een verkeerde uitleg gegeven aan Mijn Woord en dat heeft schade gebracht aan het verstaan van Mijn Woord. Daarom is het nodig dat mensen door Mij geïnspireerd Mijn Woord op een begrijpelijke wijze nogmaals schrijven. Dat zijn geen toevoegingen, dat is Mijn Woord in begrijpelijke bewoordingen. Voor alle duidelijkheid, iedereen kan in zijn hart van Mij Mijn Woord aangereikt krijgen. Maar veel mensen hebben eigen verlangens, eigen willen, eigenbelang, en zo wat meer, voor een werkelijk contact met Mij staan, waardoor zij Mijn Woord in hen slechts vertroebeld verstaan. Voor hen en voor alle mensen heb Ik medemensen geïnspireerd om Mijn Woord op te schrijven, zodat ook degenen die Mij niet geheel naar waarheid in zich kunnen ervaren, toch van Mijn Woord kennis kunnen nemen op een begrijpelijke manier.

Hiermee zeg Ik dat niet alleen het boek dat de Bijbel heet Mijn Woord is, maar dat alle door Mij geïnspireerde teksten evengoed Mijn Woord zijn. Maar hoed je voor de valse geschriften, want die zijn er ook. Wie zeker wil weten of teksten geheel Mijn Woord zijn, laat die in zijn hart voelen of het Mijn Woord is en Ik zal het hem, als hij het werkelijk oprecht wil weten, door de vertroebelingen heen, laten voelen. Maar wie contact met Mij in zijn hart heeft, die herkent welke teksten werkelijk gelijk Mijn Woord, gelijk Mijn liefde zijn.

Hemels Brood 6503

Wie met boosheid een ander wil dwingen tot begrip, tot luisteren, tot waarheid, tot liefde, die heeft daarmee precies de verkeerde weg gekozen om tot een voor allen fijne situatie te komen. Wie in zijn boosheid, zijn verontwaardiging, zijn gevoel tekortgedaan te zijn, onheus bejegend te zijn, niet in zijn waarde gelaten te zijn, niet tot vergeving en verzoening kan komen en afstand houdt van elke mogelijkheid om goed te maken wat misging, zal vroeg of laat toch tot inkeer moeten komen dat liefde en vergeving de enige weg is om Mijn zegen te kunnen krijgen en zijn innerlijke rust te vinden in Mij en Mijn liefde.

Er zijn veel mensen die uit wrok anderen blijven mijden, om ongenoegen jegens die ander, zonder te beseffen hoe zij zichzelf daarmee tekortdoen. Zou Ik om alles wat mensen niet naar Mijn liefde doen, gaan mokken, hoe denk je dat het jou zou vergaan? Je zou niet kunnen blijven bestaan, want alleen Mijn liefde is jouw leven. Gelukkig voor alle mensen blijf Ik altijd onveranderd liefde en haar wijsheid, vergeef Ik wat misging, vaak al voor het misging, en draag Ik met Mijn liefde zoveel mensen over de tekortkomingen in hun handelen heen, omdat Ik alle mensen liefheb en voor jullie allemaal het beste werkelijk wil maken. En dan zie Ik jullie in onmin elkaar mijden, om een ongelukkig misverstand, wat eigenlijk nauwelijks iets voorstelde, alleen in de hitte van het moment tot proporties gebracht is die in geen verhouding staan tot het gebeurde.

Zo gaat het in de wereld, zo gaat het bij mensen die Mijn liefde niet serieus nemen, die niet of nauwelijks in Mij, jullie God en Schepper, jullie hemelse Vader, geloven. Maar zo zou het toch niet mogen zijn tussen mensen die in Mij en Mijn liefde geloven? Ja, ieder van jullie is vrij en kan vrij zijn oordeel hebben, maar geen van jullie is volmaakt en kan een zuiver oordeel over een ander vellen. En nu juist degene die dan toch een oordeel velt, roept daarmee gevolgen over zich heen, zich verbazend waarom hij het toch zo moeilijk heeft. Maar Ik kan Mijn zegen niet geven aan situaties die liefde uitsluiten, waarbij het aan vergeving mankeert, waarbij wat misging niet goedgemaakt wordt, uit een overtuiging dat het niet goed te maken is.

Want in Mijn liefde is alles goed te maken, als je de moeite wilt nemen. Met Mij samen is er altijd een mogelijkheid om tot vrede te komen. De wereldse mensen zien dat niet. Maar ben jij een werelds mens of geloof jij in Mij en Mijn liefde? Jouw handelen laat het zien of je van de wereld bent of in Mij gelooft, in Mijn liefde.

Hemels Brood 6504

Al jullie harten reinig Ik tot in de kern. Maar dat gebeurt geleidelijk en al naargelang de keuzen die jullie maken, niet alleen ten opzichte van jezelf en je medemensen, voor liefde of voor het tegenovergestelde daarvan, maar ook ten aanzien van de gebeurtenissen die je tijdens je leven meemaakt en hoe je daarmee omgaat.

Steeds zorg Ik ervoor dat je hart reiner en zuiverder wordt, dat kun je zelf niet, maar hoe nederiger je bent, des te meer zal Ik je hart kunnen reinigen. Het gaat er dus niet om dat jij ernaar streeft je hart tot reinheid te brengen, maar je doen en laten tot waarheid en ware liefde te brengen. En het beste begin is nederigheid, verdraagzaamheid, vergeving, geduld, begrip, in de omgang met je medemensen en alles wat er in je leven gebeurt, waarbij een innerlijk contact met Mij wel het belangrijkste is. Perfectie is niet wat Ik vraag, maar liefde, en liefde heeft als basis nederigheid, maar nederigheid is bij de meeste mensen alleen een begrip, maar nog geen eigenheid. Nederigheid is in de aardse omstandigheden heel moeilijk om te bereiken, toch is het de basis van liefde en alles wat met de groei van liefde te maken heeft.

Omdat Ik weet hoe moeilijk het voor jullie op aarde is om in alle opzichten tot nederigheid te komen, zodat je werkelijk tot liefde kunt komen, is het al een heel goed begin als je je wil en je streven daarop toelegt, ook al lukt het je nog niet, toch help Ik je dan om steeds wat meer tot nederigheid te komen. Maar daarvoor geef Ik je wel oefeningen en gebeurtenissen waarbij het ervan afhangt of je aan je wil blijft vasthouden of toch niet. En ja, Ik weet hoeveel verleiding er op aarde is, hoe moeilijk het is om die te weerstaan en vast te houden aan verdraagzaamheid, aan vergevingsgezindheid, aan geduld, aan begrip, en al zo meer. Maar Ik zeg je, hoe meer het je lukt om je wil erop te zetten daaraan vast te houden en dat in je doen en laten te tonen, des te meer zal je hart gereinigd worden en zul je groeien in ware liefde, ook in de moeilijkste omstandigheden.

Want de aarde is niet voor het gemak, maar om te herstellen wat afgedwaald is en terug tot Mijn liefde te brengen. Het is geen lusthof, maar ook geen oord van kwelling, het is een zuiveringsoord voor alle mensen en bedoeld om tot werkelijk leven in alle vrijheid te komen en te blijven. Ik geef jullie daarvoor alle mogelijkheden, alle kansen, het is aan jullie om die in vrijheid innerlijk aan te nemen, dan doe Ik het belangrijkste werk, je hart zuiveren, je hart reinigen, tot het alleen nog Mijn ware wijze liefde is.

Hemels Brood 6505

“De vrouw moet aan de man gehoorzamen” is een zinnetje dat volkomen uit zijn verband uitgelegd en begrepen is. “De vrouw moet onderdanig zijn aan de man” is een buiten de werkelijke verhoudingen gehaalde uitspraak, die eveneens niet juist uitgelegd en begrepen is. Deze beide uitspraken zijn in allerlei culturen, bij veel volken, misbruikt om de man boven de vrouw te kunnen stellen en de vrouw door de man te laten overheersen. Maar zo is het helemaal niet bedoeld.

De verkeerde uitleg begint al met de beide uitspraken letterlijk te nemen en de man in de letterlijke zin van het woord als superieur aan de vrouw te stellen, terwijl dat geenszins de betekenis is. Want het gaat niet om de man en de vrouw letterlijk als mens, maar het gaat hier om eigenschappen die gecatalogiseerd zijn in mannelijk en vrouwelijk. Die eigenschappen komen zowel bij de mens man als bij de mens vrouw voor, dat wil zeggen dat in ieder mens, of hij nu man of vrouw of beiden is, de mannelijke eigenschappen de leiding over de vrouwelijke eigenschappen zouden moeten hebben, zonder dat er enige sprake is van leiding over een medemens. Deze beide zinnetjes zijn bedoeld per mens, zonder dat het iets zegt over de machtsverhoudingen tussen mensen, tussen mannen en vrouwen.

Het gaat om de innerlijke machtsverhouding tussen nederigheid en eigenwaarde en tussen zoveel meer dat te maken heeft met karaktereigenschappen en de verdeling daarvan. Waarbij het één aanvullend aan het ander is en wanneer innerlijk het mannelijke en het vrouwelijke in balans is, dan is de balans met Mij in de beste verhouding. Maar daarbij is er nooit sprake van overheersing van de man over de vrouw in de letterlijke zin van het woord, of een al dan niet vrijwillige onderdanigheid van de vrouw, als daarbij bij beiden, de man en de vrouw, letterlijk bedoeld worden. Want deze beide uitspraken zijn gebaseerd op Mijn liefde en haar wijsheid en liefde overheerst niet, dus hoe zou Ik, Die altijd de gelijkheid tussen mensen preekt, dan in letterlijke zin de man boven de vrouw stellen en daarmee bedoelen dat de man macht over de vrouw zou moeten hebben?

Er zijn eigenschappen die mannelijk te noemen zijn en eigenschappen die vrouwelijk te noemen zijn. In wijze liefde kunnen zowel de man als de vrouw in zichzelf herkennen welke eigenschappen beter zijn om op de voorgrond te plaatsen dan andere, welke ingevingen van Mij zijn en beter zijn om op te volgen dan de eigen ideeën. Dat geldt voor zowel de man als voor de vrouw. En zo gezien kan het zijn dat wat de vrouw vanuit haar mannelijke eigenschappen zegt, beter is om op te volgen, dan wat de man zegt vanuit zijn vrouwelijke eigenschappen. Als dit begrepen zou worden in alle culturen, bij al degenen die de man boven de vrouw geplaatst hebben, terwijl dat zeker de bedoeling van Mij, jullie Schepper, niet is, dan zou de wereld er al veel beter uitzien.

Probeer dit zo veel mogelijk innerlijk te begrijpen, want daar is het bedoeld dat je het vrouwelijke onderdanig houdt aan het mannelijke. Kom bij Mij in je hart om te leren wat Ik in jou als het mannelijke en wat als het vrouwelijke bedoel. Dan hoeft in de letterlijke zin de vrouw zich niet meer te buigen voor de man en zal de man met de vrouw omgaan als zijn gelijke. Want geen man is bedoeld om macht over de vrouw uit te oefenen, maar haar met liefde en respect te bejegenen en omgekeerd. Dit is belangrijk voor alle mensen om goed te begrijpen. Zegen aan degenen die het juist begrijpen en er op de juiste manier naar handelen.

Hemels Brood 6506

Mijn Woord is het best te begrijpen in je hart, in contact met Mij. Maar niet iedereen die in Mij gelooft heeft met Mij een dusdanig contact dat hij Mijn Woord vanuit zijn hart al helemaal kan verstaan. Voor alle mensen is Mijn Woord op schrift gezet. Om de diepste betekenis te beschermen is dat op een dusdanige manier gebeurd, dat het niet rechtstreeks ten diepste te begrijpen is, maar eerst vooral op een letterlijke manier.

Vanuit die letterlijke manier hebben mensen er een uitleg aan gegeven die deels waar en zinvol is, maar deels ook niet waar en niet zinvol. Veel mensen hebben er in de loop der eeuwen hun eigen interpretaties aan gegeven, waarbij grote verschillen nogal eens voor verwarring zorgden. Daardoor kwam het mensen goed uit dat er een kerk was die precies aangaf hoe geleefd moest worden en hoe Mijn Woord uitgelegd en verstaan moest worden. Zo hoefden de mensen maar te doen wat de kerk zei, en dan kwam het goed. En het was ook duidelijk wanneer je in de hel zou komen en wanneer in de hemel.

Maar die tijd is voorbij. De tijd van de werkelijkheid is aangebroken, de tijd waarin de mens zijn eigen keuzen maakt ten aanzien van Mij en Mijn Woord, en dan blijkt dat veel mensen het gemakkelijker vinden om niet in Mij te geloven en hun eigen weg te gaan, en dat er mensen zijn die Mij in hun hart voelen en willen onderzoeken hoe het leven bedoeld is en Wie hun Schepper is. En zo zijn er nu mensen die Mij gevonden hebben in de werkelijkheid van hun leven en Mijn liefde gevoeld hebben, en mensen die zich om Mij en Mijn bestaan niet bekommeren. Voor jullie, die Mij en Mijn liefde in je hart gevonden hebben, is het moeilijk om niet in verwarring te raken tussen zoveel mensen die, werelds gericht, hun eigen wensen en verlangens nastreven. En daarbij is het ook moeilijk om Mijn Woord op de juiste manier te begrijpen en in de praktijk te brengen.

Want alles wat er op aarde gebeurt, door al die mensen die niet in Mij geloven, heeft voor iedereen gevolgen en die zijn over het algemeen niet altijd even best. Ik wil jullie geruststellen, je hoeft Mijn Woord nog niet tot in de puntjes te begrijpen, als je Mijn liefde in je hart beseft en kunt voelen en je ernaar streeft die liefde te zijn, dan komt het goed. En daarbij, ook met degenen die nu niet in Mij, in Mijn bestaan en in Mijn liefde geloven komt het goed.

Hemels Brood 6507

Het overkomt iedereen dat hij een verkeerde invulling aan het gedrag van een medemens geeft, zonder dat hij daar iets verkeerds mee bedoelt, maar het kan wel onaangenaam zijn voor die medemens. Stel iemand vertelt de waarheid over een gebeurtenis, die nogal vreemd lijkt te zijn, en iemand gelooft dat niet. Dan kunnen daar allerlei onaangename situaties uit volgen.

Dat begint al bij degene die niet geloofd wordt, terwijl hij de waarheid sprak, hij zal zich tekortgedaan voelen en vandaaruit reageren. Daarbij zal hij wellicht hulp nodig hebben om met de situatie om te gaan. Maar degene die hem niet gelooft, zal hem die hulp niet geven en daarbij anderen vertellen dat hij de waarheid niet sprak. Daardoor ontstaat er een mening over diegene bij anderen die niet met de waarheid overeenkomt. De overtuiging van degene, dat die medemens de waarheid niet sprak, gaat ook een overtuiging van anderen worden en vanuit die overtuiging gaan zij die medemens bejegenen, wat heel onaangenaam zal zijn voor die mens die niet geloofd werd en toch de waarheid sprak.

Dit gebeurt regelmatig bij jullie allemaal en het wijst erop dat ieder van jullie regelmatig te snel een oordeel klaar heeft en vaak vergeet dat er een direct contact met Mij nodig is, om te kunnen voelen of iemand de waarheid spreekt of niet. Maar al te gemakkelijk wordt de eigen indruk voor waar aangenomen. Wat telt is niet hoe iemand de ander ervaart, maar hoe die ander het bedoelt. En zou dat als leidraad genomen worden en in het hart met Mij gedeeld worden, dan zouden er heel wat minder misverstanden en onaangename situaties tussen mensen voorkomen. Er staat niet voor niets in de Bijbel, oordeel niet, opdat je zelf niet geoordeeld wordt. Het is één van de aanbevelingen die het meest terzijde geschoven wordt. Iedereen gaat het liefst en het meest op zijn eigen oordeel af.

En ja, het is nodig om onderscheid te maken tussen het één en het ander, maar doe dat dan altijd samen met Mij of kom in het hart bij Mij ter controle. En daarbij, iedereen zou nieuwe kansen moeten krijgen, zoals Ik jullie steeds opnieuw nieuwe kansen geef. Ik heb het hier niet over misdaden, maar over de dagelijkse omgang met elkaar. Over contact met Mij in alle voorkomende situaties. Dat zal in veel gevallen het verschil maken, jouw contact met Mij in je hart.

Hemels Brood 6508

Ik zie in je hart de vraag, hoe het komt, dat het met de ene mens makkelijker omgaan is dan met de andere. Dat de ene mens in Mij gelooft vanuit een innerlijk weten, beseffen, voelen, terwijl anderen Mijn bestaan ontkennen. Dat de ene mens zijn best doet om naar waarheid en liefde te handelen en de ander geen geweten lijkt te hebben en liegt en bedriegt. Dat er zoveel verschillen zijn tussen mensen en zoveel verschillende meningen en de geaardheid van mensen zo uiteenlopend is. En dat allemaal terwijl Ik in iedereen onveranderlijk Leven Ben.

Deze verscheidenheid aan mensen heeft met alles te maken uit eerdere tijden waarin de mens zijn keus gemaakt heeft en zijn daden bepaald werden. Want uit die daden zijn situaties ontstaan die nieuwe daden opriepen en daaruit ontstonden ook weer situaties die weer nieuwe daden opriepen, en ga zo maar door, en dan heb je de huidige verscheidenheid aan mensen. Want zo is het dat kinderen geboren worden en uit die kinderen ook kinderen geboren worden en uit hen wederom kinderen geboren worden. Dat is het verloop van alle daden uit ooit gemaakte keuzen. Want denk niet dat het zomaar een opmerking is, dat er in de Bijbel staat, dat de gevolgen doorgaan tot in het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten en dat barmhartigheid zal geschieden aan hen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden.

Al in de vroegste tijd van de mens is de eerste keus buiten Mijn gebod om gemaakt en van daaruit is de mens gezegd talrijk te worden. Want alles moet gebeuren zoals de mens gekozen heeft, dat is alles wat wel en niet goed gekozen is. Maar in de aardse situatie is dat in de letterlijke zin de voortplanting van de mens en zo verdeelde zich het goede en het kwade onder de mensen, waardoor al de verschillen in geaardheid zijn ontstaan, waardoor mensen wel en mensen niet in Mij geloven, waardoor de een eerder toegeeft aan verleiding dan de ander, waardoor de ene mens vriendelijker, zachtmoediger is dan de ander, waardoor dingen goed gaan en misgaan.

Maar vergeet daarbij niet, dat Ik Zelf op de aarde gekomen ben, om de mens te bevrijden van het kwaad en van alles wat het kwaad teweeg heeft gebracht en teweegbrengt. En vergeet ook niet dat Ik terugkom om het goede onder de mensen te herstellen, om de liefde voor elkaar en voor Mij, jullie Schepper, jullie onveranderlijke Leven, te herstellen. Want Mijn liefde voor jullie allemaal is eeuwig onveranderlijk onvoorwaardelijk onbaatzuchtig Dezelfde en dat blijft altijd zo, zodat jullie allemaal tot ware liefde zullen komen en dat eeuwig blijven!

Hemels Brood 6509

Mensen vragen zich vaak af waarom hen iets onaangenaams treft, terwijl ze geen slechte dingen gedaan hebben, terwijl ze andere mensen vrolijk door het leven zien gaan, die wel van alles misdeden en geen moeilijkheden hebben.

Kijk dan eens naar de dieren. Ze hebben nergens schuld aan, toch sterven velen door het ingrijpen van mensen in de natuur, door uitvindingen die door mensen gedaan zijn om hun leven te vergemakkelijken, zonder dat zij de gevolgen voor de natuur en voor de dieren bekeken hebben, zonder rekening te houden met de effecten op de langere termijn. En langzaam maar zeker is de aarde vervuild geraakt, waardoor de leefomstandigheden van dieren over de hele wereld dusdanig veranderd zijn, dat dieren en planten uitsterven, zonder dat zij er enige schuld aan hebben en zonder dat zij zich kunnen verweren.

En daarbij zijn er ook onschuldige mensen die gevolgen te dragen krijgen door alles wat andere mensen voor hun gemak en om eraan te verdienen ontwikkelden. En zo denken veel mensen dat zij zich aan het ontwikkelen zijn, want de techniek en alles wat er mechanisch mogelijk geworden is, heeft een grote vlucht genomen, en dat heeft de mens toch maar gedaan. In werkelijkheid heeft de mens zelf zich nauwelijks ontwikkeld, want van het ware leven dat ieder mens van Mij voor altijd krijgt, hebben zij steeds minder besef en hebben veel mensen hebben eerder een terugval, dan een vooruitgang geboekt. De ontwikkeling van de mens ligt niet aan welvaart, aan wat hij allemaal weet uit te vinden, waar hij aan kan verdienen, waarmee hij macht kan opbouwen, aan welvaart, de ware ontwikkeling van de mens gebeurt innerlijk in contact met Mij.

Als goede mensen het een of ander overkomt wat niet fijn is, terwijl zij daaraan onschuldig zijn, dan zal dat door Mij vergoed worden. Niet in materiële zin, maar in geestelijke zin. En uiteindelijk zullen het die mensen zijn, die zich werkelijk ontwikkelen zoals de mens bedoeld is zich te ontwikkelen, die het ware leven gaan ervaren zoals het is. Want wie, zonder daaraan schuld te hebben, in armoede leeft ten aanzien van geld en goederen, van macht en dergelijke, of een slechte gezondheid heeft, die zal uiteindelijk meer van het ware leven begrijpen, meer van Mij en Mijn liefde leren, dan de rijkste en machtigste mens. Dus wees niet ontdaan als iets onaangenaams je treft, het zijn de gevolgen van alles wat mensen zich bedenken zonder rekening te houden met de gevolgen. Maar Ik heb alles in Mijn liefdevolle Hand en niemand zal werkelijk iets tekortkomen. Alles wat onschuldig geleden wordt, zal door Mij vergoed worden in zo’n mate, dat de machtige en rijke mensen zouden willen dat ze arm en nooddruftig waren.

Want wat op aarde fijn en aangenaam is en voordeel geeft, is bedrieglijk voor de geestelijke ontwikkeling. Zie daarom alle ongemak eerder als redding voor wat werkelijk aangenaam zal zijn na je verblijf op aarde. Zie het als een zegen, die meer geeft dan je nu kunt zien, maar jou juist het beste bezorgt, het ware gelukzalige leven persoonlijk te leren kennen, in jezelf, want daar ben Ik, jouw leven, in volmaakte liefde voor jou, van Wie jij alles krijgt wat goed en aangenaam is, niet werelds, maar hemels. En dat, lieve mensen, is oneindig veel meer dan de rijkste en machtigste mens op aarde heeft, maar Mij niet werkelijk kent.

Hemels Brood 6510

Wie kan overzien in welke verhouding alles staat wat de mens op aarde doet en laat en de gevolgen die dat allemaal heeft? Geen mens kan dat overzien, wat van het begin van de mensheid op aarde tot nu toe allemaal gebeurd is en hoe het in de toekomst verdergaat. Alleen Ik, jullie levengevende Schepper, jullie God en hemelse Vader, overzie alles wat was, wat is en wat in eeuwigheid zal zijn.

Wie wil kan in zijn hart van Mij zicht krijgen op de waarheid van alle bestaan en het verloop der dingen. Maar daarvoor is het wel nodig om één te zijn met Mij in de zuiverheid van ware liefde. En in contact staan met Mij in je hart en daar met Mij spreken, is nog niet het één zijn met Mij zoals Ik dat bedoel. Daar is veel meer voor nodig. Maar een regelmatig contact met Mij in je hart en een steeds weerkerend gesprek met Mij brengt je wel verder op weg naar een totale eenheid met Mij. En dat zul je ook steeds meer gaan merken in je doen en laten, en je belangstelling voor wereldse aangelegenheden zal steeds meer afnemen, tot je belangstelling opgelost is en je je er vooral op toelegt om Mijn liefde in je hart op te nemen en te zijn.

Maar dat is niet gemakkelijk in een wereld die zich meer en meer van Mij afkeert en steeds meer een eigen koers vaart, waarbij gedacht wordt dat de mens het leven kan gaan beheersen, kan perfectioneren, tot een oneindig leven op aarde kan verbeteren, zodat niemand meer sterft en een doorlopend leven op aarde voor iedereen is weggelegd. Daarbij wordt niet gezien dat het leven op zich al eeuwig is, alleen het verblijf op aarde niet. En daar maken die mensen, die het leven in eigen hand denken te kunnen perfectioneren en ziekten en allerlei lichamelijke ongemakken denken te kunnen uitsluiten, een grote vergissing. Leven is al eeuwig, dus dat is vergeefse moeite. Het lichaam kan wellicht in een betere conditie gebracht worden, want dat is het oorspronkelijk ook geweest, maar het belangrijkste is niet het lichaam, is niet het verblijf op aarde zo aangenaam mogelijk te maken, want het lichaam is niet het leven.

Het leven ben Ik en zo zal dat altijd zijn. Daarom doet ieder mens er het beste aan om Mij, zijn leven, in alle waarheid te leren kennen. Want wie Mij naar alle waarheid kent, die kent zijn leven, en van daaruit zichzelf in werkelijkheid. En dat is oneindig veel meer dan een gezond lichaam wat lang gezond blijft. Belangrijker is het om tot ware liefde te komen en daarmee tot de ware gelukzaligheid te komen. Want er is niets aangenamer dan het ware leven te zijn, zoals Ik Ben, ware wijze liefde voor altijd. Niet alleen op aarde, maar in de totale oneindigheid van Zijn.