Hemels Brood 5891 t/m 5921

Hemels Brood 5891

Soms kunnen mensen de moed verliezen, de wanhoop nabij zijn, en juist dan keert ineens hun situatie ten goede. Het zijn die moeilijke momenten waarop het vertrouwen op Mij haast verloren gaat en juist dan is er de oplossing die niet meer verwacht werd. Kon die niet eerder komen, zodat er geen twijfel hoefde te zijn?

Dat zou kunnen, maar daarmee zou ook een en ander verloren gaan wat van belang is voor de groei naar het werkelijk volkomen liefdevolle leven waartoe iedereen bedoeld is te komen. Ik rek de situaties niet uit, maar van tijd tot tijd zijn er situaties die pas werkelijk goed opgelost kunnen worden, als een aantal aspecten op hun plaats gevallen zijn en dat vraagt dan tijd en geduld van de betrokkenen. Maar wie goed op zijn hart let, standvastig in zijn hart in contact met Mij blijft, die zal de moed niet verliezen en precies op het juiste moment in zijn hart voelen wanneer en hoe tot een actie te komen, zodat goed komt wat onmogelijk nog goed leek te kunnen komen. Ik help altijd het goede en liefdevolle, alleen niet steeds zoals de mens zich dat bedenkt, zoals de mens het logisch vindt. Dat heeft te maken met het beperkte zicht dat mensen hebben en het volmaakte tot in het oneindige zicht in alles en iedereen dat Ik, jullie Schepper heb. Juist die onverwachte oplossing die er plots toch is, laat dat verschil zien en voelen. Wat ook weer belangrijk is voor de groei van meer vertrouwen in Mij en Mijn liefde en voor het besef hoe belangrijk het is om in het hart steeds verbonden te zijn met Mij in Jezus Christus, in alle opzichten.

Goede intenties worden door Mij gezegend, alleen niet altijd zoals de mens zich dat voorstelt en zo kan het ook zijn dat iemand ergens voor bidt waarvan hij denkt, dat daar door Mij geen gehoor aan gegeven wordt, omdat er aan de situatie waarover hij bidt maar geen verandering komt. Aan diegene zeg Ik, Ik hoor jouw gebed, alleen is het beste niet de weg die jij graag zou willen. En zeker zal er een oplossing ook voor jou komen, maar via een andere weg dan die jij bedenken kunt. Houd daarom moed, blijf in vertrouwen op Mij en zie hoe die weg die Ik in Mijn liefde voor jou bereid heb de enige goede uitkomst gaat geven. Want Ik ben een genadige God en liefdevolle Vader Die zijn kinderen het beste geeft, ook al kost dat pijn en moeite. Want het gaat niet alleen om de tijd die je doorbrengt op aarde, maar vooral ook daarna, voor het eeuwige leven, Mijn eeuwige liefde, om dat in volmaakte gelukzaligheid te zijn. Ik heb jou lief. Heb jij geduld en in liefde komt alles helemaal goed.

Hemels Brood 5892

Wanneer Ik iemand Mijn Woord te verkondigen geef, is het niet zo dat diegene Mij meer waard is dan anderen, dat Ik diegene meer liefheb dan andere mensen, want zo is het niet. In het belang van alle mensen zijn er mensen die Ik de gave gegeven heb om Mijn Woord, Mijn liefde, het ware leven innerlijk zuiver en goed te verstaan. Dat wil niet zeggen, dat zij alles wat zij zo zuiver en goed van Mij verstaan, al evenzogoed in hun doen en laten in de praktijk kunnen brengen. En juist daardoor zijn er in hun leven soms zelfs moeilijkere situaties dan je zou verwachten van iemand die vervuld is van Mijn Woord, die Mijn Woord doorgeeft zoals dat naar waarheid bedoeld is en die zoveel zij kunnen naar Mijn liefde leven.

Het heeft dan ook eerder een prijs om Mijn liefde in het hart daadwerkelijk te voelen en te begrijpen, om het talent te hebben om Mijn Woord begrijpelijk te kunnen uitleggen, omdat een kleine misstap bij hen al een sterkere uitwerking geeft in de ordening van Mijn wet, in het gericht. Want ook zij blijven gehouden aan Mijn wet en aan het gericht, zolang zij nog niet in alles tot in het kleinste detail naar Mijn liefde leven, in al hun doen en laten. Het leven is derhalve voor hen nogal eens moeilijker, omdat zij beduidend meer weten, beseffen, verstaan van Mijn werkelijke liefde, Mijn ware eeuwige leven en de bedoeling van Mijn Schepping, terwijl zij nog net zo goed te maken hebben met het tegenovergestelde van Mijn liefde en het tegenovergestelde van Mijn waarheid, dus net als alle mensen zelf ertoe moeten komen om de verleiding tot het tegenovergestelde van liefde en waarheid te weerstaan. Terwijl het ook voor hen een weg over de aarde is en het ook voor hen nodig is om tot de ware nederigheid te komen. Juist dat weten, kennen, voelen en verstaan van Mijn Woord, van Mijn liefde, maakt dat zij veel meer zien van wat nodig is, van de misvattingen van hun medemensen, terwijl zij daarbij vaak niet gehoord worden, niet begrepen worden en niet geloofd worden wat zij proberen duidelijk te maken. En ook onder hen zijn verschillende karaktertrekken te overwinnen.

Mijn liefde dichtbij in je hart voelen, Mijn Woord in je verstaan, meer zien en begrijpen over de Schepping dan doorsnee, het geeft je geen voordeel op aarde, Ik heb je even lief als alle andere mensen. En jij begrijpt dat nu, vanaf vandaag. Want Ik help je dat te begrijpen, niet voor jou, maar voor alle mensen. En zo, lieve mensen, heb Ik jullie allemaal lief en geef Ik jullie allemaal met elkaar wat nodig is om jullie allemaal tot volmaakt gelukkig leven te brengen. Omdat Ik jullie allemaal innig liefheb!

Hemels Brood 5893

Geloof jij die dit leest in Mijn bestaan? Geloof jij in de Enige God, Die Ik Ben? Geloof jij in Mijn Woord in de Bijbel, ook al is dat moeilijk te verstaan in de tijd waarin je leeft? Dan ben je een van de weinigen en dan zal het niet steeds makkelijk zijn om niet af en toe te twijfelen. Want er zijn veel mensen die aardig en goed zijn, vriendelijk en behulpzaam, maar niet in Mijn bestaan geloven, niet in Mijn Zoon Jezus Christus geloven, omdat het voor hen niet nodig lijkt in iets of iemand als Schepper en hun God te geloven, als je Hem niet kunt zien en niet met Hem kunt praten, zoals mensen met elkaar kunnen praten.

Toch ben Ik er wel en je kunt ook wel degelijk met Mij praten. Zoals iedereen wel eens in zichzelf praat, maar niet specifiek tegen iemand, zo kun je in jezelf praten met Mij. Je hoeft wat je in jezelf zegt alleen maar in jezelf tegen Mij te zeggen en in jezelf te luisteren naar datgene wat er dan in je opkomt. Dat luisteren zal wellicht niet direct lukken, omdat je dat nog niet eerder hebt meegemaakt, niet gewend bent, maar geef het daarom niet op, want het is werkelijk waar, wie in Mij, in Mijn bestaan gelooft, die kan in Naam van Jezus Christus in zichzelf met Mij spreken. En Ik zeg je daarbij, alles wat je innerlijk wel eens gezegd hebt, heb Ik gehoord en weet Ik van. En in jou heb Ik je al eens eerder antwoord gegeven, maar je hebt niet gemerkt dat het Mijn antwoord was, die ingeving die precies was wat je nodig had.

Probeer Mij maar eens aan te spreken in jezelf. Maar doe dat wel oprecht gelovend in Mij en eerlijk, niet als een experiment om te zien of dit waar is. Want Ik ben wel altijd in jou aanwezig, maar niet om mee te experimenteren. In ernst en ware liefde ben Ik altijd in jou aanwezig en in ernst en liefde kun je Mij in jezelf altijd bereiken. Ook als je Mijn antwoord aan jou niet bemerkt, heeft het voor jou wel een goede uitwerking en zo heeft jouw innerlijk praten je al vaker een goede uitwerking gegeven. Ik ben wel niet te zien en spreken met Mij gaat niet zoals je met je medemensen kunt spreken, hen kunt zien en hen kunt verstaan, maar Ik ben er wel degelijk.

Ik ben wel degelijk jouw Schepper, Enig God van waar werkelijk leven voor alle mensen en alle mensen leven allemaal door Mijn leven, wat Ik hen geef, of iemand nu wel of niet in Mijn bestaan gelooft. Maar het maakt wel verschil of je Mij in je hart beseft en of je met Mij in je hart praat. Het geeft je inzicht van leven, van liefde van Mij. Het geeft je zekerheid dat Ik besta, ware liefde. Kom en spreek met Mij in je hart!

Hemels Brood 5894

Soms zijn het net die kleine dingen, die onopvallend er zijn en je aandacht trekken, om je iets te zeggen, je iets te laten weten wat belangrijk is voordat je ergens een besluit over neemt. Als dat zo is, ga er dan niet aan voorbij, want het kleine is meestal meer waard dan het grote pompeuze wat iedereen wel ziet. Kleine aanwijzingen kunnen net het verschil maken, je de beste weg bieden, je helpen. Om dat kleine, die kleine aanwijzingen te zien, is het wel nodig dat je je aandacht niet naar het grote richt, naar hetgeen door de meeste mensen als belangrijk gezien wordt, maar open blijft, vooral in nederigheid voor het kleine, wat niet van belang lijkt.

Want Ik laat Mij niet zien in het grote pompeuze, Ik ben niet waar de mensen in drommen bij elkaar zijn om iets spectaculairs mee te maken of te zien. Ik ben daar waar bijna geen mensen zijn, waar nauwelijks of geen belangstelling voor is, terwijl het daar goed is, van vrede vervuld, bemoedigend, daar ben Ik voor iedereen. Maar niet als een wonderbaarlijk fenomeen, als een groots opgezette act, aantrekkelijk voor alle media, juist daar ben Ik niet. Ik geef geen show voor de wereld, Ik ben aanwezig waar mensen Mij nodig hebben, haast ongezien en vaak niet bemerkt. Niet omdat Ik niet gezien wil worden, maar mensen willen Mij niet zien. Niet omdat Ik niet veel mensen bij Mij wil hebben, maar doordat niet veel mensen bij Mij willen zijn. Niet omdat Ik de aandacht van veel mensen niet wil hebben, maar de mensen willen Mij geen aandacht geven. Niet omdat Ik hen niets te bieden heb, maar omdat zij denken dat Ik hen niets te bieden heb. En als het gaat om entertainment, om grofweg plezier, om groots opgezette attracties, om opzienbarende optredens, enz., waar het voor veel mensen omgaat, dan heb Ik dat inderdaad niet te bieden.

Wat Ik wel te bieden heb is ware liefde, werkelijk leven. Niet voor even, voor een avondje of voor een week, maar voor altijd. Niet met hoogtepunten gevolgd door dieptepunten, maar gelijkmatig en eeuwig. Maar de meeste mensen hebben daar geen oog voor, geen geloof in, geen besef van. En daarom ben Ik daar waar weinig mensen zijn. En als jij één van die weinige mensen bent, dan ben je bevoorrecht door je keus bij die weinigen te zijn, en dan weet je nu waardoor je met weinigen bent. Omdat je Mij liefhebt en in nederigheid bij Mij wilt zijn. En dat is eeuwig de beste keus om te zijn!

Hemels Brood 5895

Vandaag, gisteren, morgen, elke dag komen er over de hele wereld wreedheden voor, zijn er mensen die de gruwelijkste misdaden plegen, worden er mensen vermoord, gemarteld en er is altijd wel ergens strijd, oorlog, waarbij veel slachtoffers vallen. En het lijkt dan hier, dan daar erger dan ooit, maar het is altijd erger dan ooit. En de goede mensen vragen zich af, hoe kunnen mensen zo wreed zijn, zo meedogenloos hun medemensen kwaad doen? Zodat er door veel goede mensen gezegd wordt: “ik kan niet geloven in een goede liefdevolle God, Die al die gruwel laat gebeuren”. En grote groepen mensen hebben inmiddels de kerken verlaten. Kerken waar Mijn Woord van liefde en verdraagzaamheid gepredikt werd door mensen die zich boven hun medemensen verheven voelden en zich misdroegen.

Nog lopen de kerken leeg, want Mijn Woord wordt niet begrepen en dat is begrijpelijk, want het is vaak verdraaid uitgelegd en het is vaak gebruikt om macht te krijgen over medemensen, het is vaak misbruikt om rijkdom en aanzien, voor eigen welzijn. En nu, in deze tijd, ziet het ernaar uit dat steeds minder mensen in Mij en Mijn bestaan geloven. Dat meer en meer mensen zich niets meer aantrekken van eerder gepreekte normen en waarden. Dat meer en meer mensen hun eigen invulling geven aan wat wel en niet goed is en dat gebeurt veelal met het oog op eigen welzijn, eigen gemak, eigen voordeel. In eerste instantie met ruimte voor elkaar, maar als het erom gaat spannen, dan verandert dat al gauw in allerlei kleine maar niet onbelangrijke machtsstrijden. En het lijkt erop dat steeds meer mensen hun weg gaan vinden zonder Mij, hun Schepper en hemelse Vader, alsof zij alleen verder kunnen en het geloof in Mij steeds meer verloren zal gaan en niet meer terug kan komen.

Maar zo is het niet en zo zal het ook niet zijn. Want Mijn liefde, Mijn leven zal altijd als een vruchtbare eeuwig levende kiem in iedereen aanwezig zijn en blijven. Niemand kan ooit daaraan iets veranderen. Vanuit die kiem kan Mijn liefde en haar wijsheid, zelfs bij de ergste misdadiger, bij de meest gewetenloze en wrede mens, ontkiemen en hem tot inzicht brengen en terug tot Mij en Mijn liefde brengen. Hoe leeg de kerken van steen, die door onwetende mensen beheerd zijn, er ook bij staan, iedereen over de hele wereld verspreid heeft die kiem van Mijn liefde en haar wijsheid eeuwigdurend in zijn hart en die kiem kan nooit, in der eeuwigheid nooit tenietgedaan worden. Te bestemder tijd zal iedereen vanuit die kiem van Mijn liefde en haar wijsheid door Mij ter verantwoording worden geroepen. Wees dan blij dat jij uit die kiem nu al leeft, zoals je voelt dat Mijn liefde van je vraagt. Want alle goede liefdevolle mensen zullen hun goedheid bevestigd zien in ware levensgelukzaligheid. Terwijl degenen die hun medemensen gekwetst en gemarteld hebben dat eerst te verwerken krijgen. Dat zal voor hen een pijnlijk werk zijn. Want zie maar bij jezelf, als je een kleine misstap hebt begaan en je beseft dat, hoe pijnlijk dat kan voelen. Hoe zullen zij, die hele ernstige misstappen hebben begaan, dat voelen, als dat in hun besef komt? Maar Ik zal bij hen allemaal zijn en hen begeleiden tot ook zij al hun daden verwerkt hebben en tot leven in ware liefde gekomen zijn.

Goede mensen, laat niemand van jullie ontmoedigd raken, door de, naar het lijkt, steeds gewelddadiger wordende situatie in de wereld, want het is nodig dat het kwaad zich uitwerkt, zodat het zichzelf op zeker moment vernietigd heeft en de kiem van Mijn liefde en haar wijsheid in alle mensen tot volle ontplooiing kan komen. Vrees niet, want de kiem van Mijn liefde is eeuwig bij iedereen aanwezig en daaruit zal te bestemder tijd bij alle mensen het ware leven groeien, tot de eeuwig ware levensgelukzaligheid voor iedereen.

Hemels Brood 5896

Hoe is het om kind van God te zijn? Hoe is het om volmaakt in alles te zijn, om volmaakt leven te zijn? Want op aarde heb je dat uit eigen keus in al je handelen nog niet bereikt en het is moeilijk om je daar een voorstelling van te maken. Het is moeilijk om je voor te stellen hoe dat is, het volmaakte leven zelf te zijn. Vooral in de wereldse eigenzinnige omstandigheden, waar zoveel zelfzucht is, waar zoveel verleiding is, waar zoveel “gewoon” gevonden wordt, terwijl het eigenbelang is, leugen is, gemakzucht, enzovoorts. In die wereldse omstandigheden is het ook moeilijk om niet te botsen met meningen van medemensen, om te onderscheiden wat waar en goed is en wat niet.

Want wat het lijkt, is het vaak niet en wat het is, lijkt het niet te zijn. Er lijken allerlei machten over de wereld te regeren die neerkomen op eigenbelang en als je denkt dat je het goed gedaan hebt, ontdek je dat je bedrogen bent en er misbruik van je gemaakt is. Als je denkt dat het waar is wat er in de krant staat, blijkt het leugen te zijn en als je denkt dat het leugen is, blijkt het waar te zijn. Al met al geen situatie waarin het makkelijk is om je te ijken, en al helemaal niet voor kinderen om zich te ijken, want de samenleving hangt aan elkaar van allerlei meningen die waar, half waar, niet waar en volkomen gelogen zijn, als het om de feiten gaat. Juist kinderen, die hun vorming voor een groot deel uit de omgang met elkaar in de samenleving halen, raken gemakkelijk in verwarring, als zij ontdekken dat degene die zij vertrouwden niet te vertrouwen is. Als zij zien, dat wat zij aan waarden en normen meekregen, door de meeste mensen niet nageleefd wordt, hoe kunnen zij dan leren wat wel of niet goed is?

Dat ook werkelijk goede mensen niet tot een oplossing komen in allerlei omstandigheden is niet verwonderlijk, want er is geen ijkpunt meer in zo’n wereld. Maar, lieve mensen, juist daarom is het belangrijk te weten dat Ik, jullie Schepper, in je hart aanwezig, jullie ijkpunt ben. Daar in je hart kan ik je alles in alle zuiverheid en waarheid laten weten, wat goed is en wat niet, wat waar is en wat niet, want je goed doet en wat niet, en daar kun je voor de volle honderd procent op vertrouwen en naar handelen. Handel precies zoals jullie van Mij in je hart ervaren dat waar en goed is, dat liefde is en dan kan de wereld vergaan, maar wat werkelijk leven is, Die Ik Ben, blijft eeuwig en daarop kun je ten volle vertrouwen, dat is Mijn liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 5897

Voor wetenschappers lijkt het dat er tijden gaan komen waarin niets meer onmogelijk is voor hen. Tijden waarin alles zo aangepast kan worden aan het menselijk lichaam, dat het eeuwig kan doorleven op aarde, dat alles volmaakt kan worden op aarde, door toedoen van de mens en zijn verworven kennis over alles wat ertoe doet, dat de mens macht krijgt over zichzelf en zichzelf tot eeuwig verblijf op aarde kan vervolmaken, zonder ziekten, met het beste eten en drinken en zonder misdadigers. Want al de genen en het DNA, tot de kleinste deeltjes van de materie toe, kunnen zij dan zodanig wijzigen, dat de mens zichzelf en zijn medemensen tot volmaakt bestaan op aarde kan maken. En is dat waar, gaat dat zo zijn?

Oh ja, met een groeiende kennis van materie, energieën, magnetische velden, enzovoorts, kunnen mensen tot allerlei wijzigingen komen en daarmee kunnen zij denken alles in hun macht te kunnen krijgen en boven Mij uit te komen. Is dat niet precies wat Lucifer dacht? En zo is het met de van wetenschap vervulde mens, voor hem is de natuur zijn kracht, en die kracht kan hij volledig gaan beheersen, dan is hij, mens, almachtig. En denk jij dat dat dan zo is? Zoals Ik in den beginne de aarde met alles erop en eromheen geschapen heb, in verschillende fasen, in miljoenen jaren, naar aardse begrippen geteld, tot in de eeuwigheid volmaakt, dat is uniek, in de hele oneindigheid uniek. En in die unieke Schepping heeft de mens plaats gekregen, van Mij, is de mens tot leven gebracht, uit Mij, en die mens, die uit zichzelf niets is, niets ooit aan de Schepping tot stand gebracht heeft, denkt nu, doordat hij wat kennis heeft opgedaan, dat hij in tijd wel zelf leven kan zijn en leven kan doen ontstaan.

Lieve mensen, het is de grootste dwaling ooit. Want alleen in Mij is alle kennis, is alle leven en buiten Mij is niets, volkomen niets. Al wat de mens vindt, is delen van Mijn kennis, die hij als van zichzelf gebruikt naar eigen wens. Soms met het goede voor ogen, maar meer nog met eigenbelang voor ogen, met verlangen naar macht en heerschappij over dat wat niet van hem is, alsof het van hem is. Maar Ik zeg je, de mens kan niet regeren over de oneindigheid heen, laat je daarom niet meeslepen in dezelfde waan, zodat je ogen open blijven om te zien wat werkelijk leven is, en zodat je oren open blijven om Mijn Stem te blijven horen en Mijn Woord te blijven verstaan. Houd je hart op Mij gericht, zodat je hart gevuld blijft met Mijn liefde en haar wijsheid. Want Ik Ben de Enige macht en het is Mijn ware liefde die de mensheid redt van de ondergang, van de waan zelf God te kunnen zijn. Mijn liefde.

Hemels Brood 5898

In de wereld heeft alles een prijskaartje. En de prijzen die mensen voor hun producten of diensten berekenen zijn vaak niet in verhouding tot wat men ervoor krijgt, want vaak worden prijzen niet op de werkelijke waarden berekend. Als er veel vraag is en weinig aanbod, wordt de prijs algauw hoger en is er vervolgens minder vraag naar, dan gaan de prijzen omlaag. Bij Mij heeft niets een prijskaartje. Mijn liefde en al wat zij bewerkt is gratis. Maar je zou wel kunnen zeggen dat alles wat je doet of laat een prijskaartje heeft, terwijl de prijs niet steeds te zien is. Die prijskaartjes zijn de gevolgen van je doen en laten, en het is niet altijd duidelijk wat die gevolgen precies zijn. Er zijn mensen die hun medemensen de prijs van hun kaartjes laten betalen, dat wil zeggen, dat zij anderen de gevolgen van hun daden laten dragen.

In de wereld worden prijzen berekend, maar ook je doen en laten kost iets. De gevolgen van ieders handelen zijn te zien als prijzen die de mens betaalt, maar die prijzen zijn door Mij vastgesteld op een liefdevolle en eerlijke manier. Evengoed gaat de betaling daarvan niet naar Mij toe, maar zij wordt teruggegeven aan de mensen. Ik word niet betaald, voor niets. Ik geef gratis alles wat Ik heb, Mijn liefde en haar wijsheid in volle waarheid. Maar het handelen van mensen kost hen de gevolgen van hun handelen. En nu kun je denken, hoe krijgen mensen dan de kosten van hun handelen terug en hoe krijgen mensen die de kosten dragen van het handelen van hun medemensen dat terug? Eigenlijk zijn het geen kosten zoals mensen elkaar kosten berekenen, en daarbij nogal eens teveel rekenen. De gevolgen van elk handelen kun je zien als lering, waardoor inzicht verkregen wordt, kun je zien als beproeving, waardoor zichtbaar wordt wat je geleerd hebt en waarbij je je inzichten kunt benutten. En het dragen van gevolgen van het handelen van medemensen kun je zien als het vergaren van meer liefde in je hart, waardoor je meer inzicht krijgt in het ware leven en je weg naar werkelijk gelukzalig leven korter wordt.

Elk gevolg is dus een prijs in je voordeel en is een gift van Mijn liefde, omdat Mijn liefde met haar wijsheid ervoor zorgt dat alles zich ten voordele van jouw groei tot eeuwig waar leven keert. Dus is het allemaal geen prijs die je te betalen hebt, maar een prijs die jou gegeven wordt. Die je gratis krijgt van Mij, van Mijn wijze liefde. Toch zijn er maar weinig mensen die dat begrijpen, terwijl iedereen hier dagelijks mee te maken heeft. Want dagelijks gebeurt er van alles met gevolgen en dagelijks krijgen mensen uit liefde voor hen alles wat zij nodig hebben om tot werkelijk leven te komen. Dagelijks keer Ik al jullie doen en laten met alle gevolgen ten beste voor alle mensen, gratis en voor niets. En Ik geef jullie daarbij allemaal het ware gelukzalige leven om zelf te zijn.

Hemels Brood 5899

Lieve hemelse Vader, dat is het mooiste gevoel wat ik kan hebben, liefde voor iemand voelen.

Dat is het. Liefde voor iemand voelen maakt blij, geeft vrede in je hart. De liefde voor je vader, je moeder, je broers, je zussen, je partner, je kinderen, je vrienden, liefde voelen voor wie dan ook is een rijkdom die lang niet iedereen heeft. En het spant de kroon als je liefde voelt voor Mij, want dan voel je Mijn liefde voor jou. Hoe dan ook is het zo, dat wanneer iemand voor zijn medemensen liefde voelt, dat hij Mijn liefde voelt, al is het maar liefde voor één kind, of voor één medemens, liefde voelen is altijd Mijn liefde voelen, omdat er maar één liefde is, Mijn liefde, in de hele oneindigheid.

Daarom geeft het voelen van liefde vreugde, een dieper gevoel te leven, ware liefde overstijgt wat niet prettig is, dat valt weg, alsof het er niet is. Liefhebben is een zegen die tot het volmaakte leven behoort en dan ook dichter bij Mij brengt, de Bron van alle liefde die de hele oneindigheid vult, maar niet gezien wordt met het natuurlijke oog. Daardoor lijkt de ruimte om de aarde tussen alle sterren en planeten leeg te zijn. En het is voor de mens op aarde ook geestelijk nog niet te zien hoeveel liefde van Mij de ruimte vervult. En niet alleen de ruimte, maar ieder levend wezen, Mijn leven, Mijn liefde vervult elke ruimte die er maar is, overal, tot in de kleinste ruimte aan toe.

De liefde die jij van tijd tot tijd voelt, voor mensen, voor Mij, die is meer dan een gevoel in je hart, die liefde is leven, en de beetjes liefde van het oneindig grote geheel Die Ik Ben en werkelijk eeuwig leven is, die jij voelt, zijn nog heel primitief te noemen, en toch ook al een grote, grote rijkdom, gezien de omstandigheden op aarde. Er zijn maar weinig mensen die beseffen welk een enorme rijkdom het is om liefde te voelen, al is het maar een klein beetje en er zijn maar weinig mensen die een klein beetje liefde kunnen voelen zoals liefde werkelijk is, onbaatzuchtig en in alle opzichten dienstbaar. Want vaak voelen mensen liefde, maar die is snel voorbij als degene die men liefheeft zich onaangenaam gedraagt, als hij zich niet gedraagt zoals gewenst of zoals verwacht. En er zijn wel mensen die zich dan dwingen om dat te verdragen, maar dat is dan niet meer die ware liefde. Dus ja, ware liefde voor iemand voelen is het mooiste gevoel, geeft de grootste rijkdom, als je het ook blijft voelen als de omstandigheden veranderen en iemand niet zo aardig blijkt te zijn, oneerlijk is, afdwaalt van wat goed is.

Echte liefde blijft, wat er ook gebeurt. Mijn liefde is echte liefde, Ik ben in je hart de Bron van ware echte liefde. Kom daarom steeds bij Mij voor Mijn echte liefde die eeuwig standhoudt, zodat de liefde die je voelt ook eeuwig standhoudt en je met de wijsheid van Mijn liefde weet hoe je met mensen die van liefde afdwalen het beste kunt omgaan. Dan is het pas echte rijkdom.

Hemels Brood 5900

Lief mens, Ik, jouw God en Schepper, ben in jouw hart aanwezig, maar niet alleen in jouw hart, in elke cel van jouw lichaam ben Ik aanwezig, in elke cel van ieders lichaam ben Ik aanwezig. En Mijn aanwezigheid in jou, in elke cel, is gelijk ook de aanwezigheid van Mijn liefde, elk moment van jouw leven ben Ik in jou aanwezig en stroomt Mijn liefde door jouw hart en door al jouw cellen, tot in het kleinste detail van jouw bestaan. En steeds is het de vraag of jij Mijn liefde naar Mij toe terugkeert of naar jezelf toekeert.

Steeds is aan jou de keus, jouw vrije levenskeus, om Mijn liefde, dat is jouw ware levenskracht, voor jezelf te gebruiken, voor je eigen ideeën, je eigen invullingen, je eigen behoeften, voor je eigen wil te benutten of aan Mij terug te geven, voor Mij en voor al datgene wat Ik jou dan ten overvloede kan geven. En zoals bij veel mensen die in Mij en Mijn liefde geloven, keer je Mijn liefde vanuit je eigen vrije wil soms wel naar Mij, maar nog vaak gebruik je het voor jezelf. En dat begrijp Ik heel goed. Want hoe is het om te beseffen dat Ik in heel jouw lichaam, in elke cel en in heel je wezenlijkheid aanwezig ben, alsook Mijn liefde, terwijl je jezelf ervaart als vrij mens in het eigen besef te bestaan? Kun je daarbij Mij in jou aanwezig als zodanig ook ervaren? Want dat lijkt een tegenstrijdigheid, alsof jij niet jij bent zoals je jezelf beseft, maar Mij bent, zonder dat te beseffen.

En nu zeg Ik je, je bent Mij en jezelf. En dat geldt voor alle mensen. Alleen hebben de meeste mensen daar geen besef van, de meeste mensen beseffen alleen zichzelf en daarmee lijkt het voor hen, dat het hun eigen leven is dat zij er zijn. En al geloven mensen in Mijn bestaan, dat geeft nog niet het besef dat Ik altijd in hun hart aanwezig ben, en al helemaal nog niet, dat Ik altijd in elke cel van heel hun lichaam en in hun hele wezenlijkheid aanwezig ben. Alleen bij sommigen van jullie is het begin van besef geboren en aan het groeien. Die groei ben Ik ook in jou, want Ik ben niet zomaar in iedereen aanwezig. Ik ben met Mijn liefde onderdeel van jouw groei en de groei van ieder mens persoonlijk. En hoe nederiger iemand is, des te meer geeft diegene Mij de kans hem te helpen groeien tot meer besef van Mij, van Mijn ware liefde, van zijn werkelijke leven, Die Ik Ben.

En hoe meer besef, des te meer groeit ook onze samenwerking in ware liefde, tot jij en Ik samen tot één gegroeid zijn en jij, jezelf blijvend, ook Mij, jouw Schepper, gelijk wordt. Ook dit geldt voor alle mensen. Die éénwording is niet alleen tussen jou en Mij, maar tussen jou en Mij en alle mensen, waarbij iedereen, één met Mij en elkaar, toch ook zijn eigenheid behoudt. Dat is het grote wonder van Mijn liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 5901

Alles op zijn tijd. Soms zijn er situaties waarvoor je het liefst direct een oplossing weet, waar je direct vanaf wilt, die je direct veranderen wilt, terwijl dat niet gaat, niet lukt, terwijl er op dat moment geen oplossing voorhanden is en de situatie voortduurt. Er zijn situaties waarvoor pas een goede oplossing is, als de omstandigheden ervoor geschikt zijn, als voldaan is aan alle voorwaarden die nodig zijn om tot de beste oplossing te komen. Maar vaak zijn mensen ongeduldig en forceren zij een oplossing, waarbij zij niet wachten op alle benodigdheden om de situatie werkelijk op te lossen en dan lijkt de situatie opgelost, maar dat is het niet. En na een tijdje zorgt dat voor een volgende situatie, die om een oplossing vraagt en weer is er geen geduld om te wachten tot de beste oplossing mogelijk is. Zo leven mensen van het één in het ander en steeds blijven zij bezig met het oplossen van situaties die voortkomen uit eerdere situaties die nooit ten volle zijn opgelost.

Zo is het ook met het ware leven. Je kunt zo snel mogelijk in alles naar ware liefde willen leven, geen dingen meer verkeerd doen of zeggen en daar maar steeds mee bezig zijn, steeds jezelf dwingen om het nodige werk te verzetten, terwijl de tijd er nog niet rijp voor is, terwijl je de nodige inzichten nog niet hebt en het niet alleen om jou gaat, maar om meer mensen, zelfs om alle mensen. Je kunt je best doen, maar je kunt het ook overdrijven, te snel willen en dan lukt het je niet. Dus doe van tijd tot tijd een stapje terug, geef jezelf wat meer ruimte, aanvaard dat je nog niet volmaakt bent en neem je rust, wees wat geduldiger met jezelf. Ik heb de aarde en al wat eromheen is niet in een seconde geschapen, dat zou Ik kunnen, maar daar was juist tijd bij nodig, niet voor Mij, maar voor jullie, en tijd heb Ik jullie gegeven.

Verspeel geen tijd, maar forceer het ook niet, want noch het één, noch het ander geeft een goed resultaat. En als dat moeilijk voor je is, want Ik begrijp je haast wel, dan zeg Ik je, kom bij Mij in je hart, dan zie je door Mijn ogen wel weer de juiste verhoudingen in tijd en mogelijkheden, dan zie je dat de omstandigheden en al wat nodig is, nog niet op hun plaats gekomen zijn en dan weet je precies wanneer dat wel zo is. Pas dan kun je het beste in actie komen en doen wat je in je hart voelt dat nodig is. Doe dat en je zult zien, dat geeft het beste resultaat voor jou en alle betrokkenen.

Hemels Brood 5902

In verhouding tot de oneindigheid van de ruimte waarin de aarde zich als minder dan een stip van een millimeter omvang bevindt, ben jij minuscuul klein. Maar zo ervaar je dat niet. Je ervaart je zo groot als je bent en innerlijk voel je je nog groter dan je in omvang bent en dat is verbazend, zou je kunnen zeggen. En er zijn mensen, machthebbers, maar niet alleen machthebbers, ook beroemde mensen die vaak toegejuicht worden, vaak op een podium staan en toegejuicht worden, die zich enorm groot voelen. Terwijl jullie in verhouding tot de oneindigheid zo minuscuul klein zijn, dat je je mag afvragen, hoe kan een zo klein mens zich zo groot voelen? Zo groot en belangrijk.

Ik kan je zeggen hoe dat komt, dat heeft ermee te maken dat de hele oneindigheid in jou, minuscuul klein mensje, aanwezig is, dat heeft ermee te maken dat Ik in jou aanwezig ben, niet in het klein, maar in de oneindigheid van Mijn Wezenlijk Goddelijk Zijn. Voor jullie allemaal is het de vraag hoe dat mogelijk is. Maar het is de waarheid en juist dat gevoel groot te zijn, terwijl jullie zo piep en piep klein zijn, komt omdat iedereen uit Mij in zichzelf is. Maar de meeste mensen hebben daar geen idee van en leven in de waan dat zijzelf dat grote oneindige leven zijn. Als je nu naar jezelf kijkt, en dan om je heen, en dan verder kijkt tot de verre horizon, en verder kijkt tot voorbij die verre horizon, en daar voorbij tot in de oneindigheid, ben je dan nog net zo groot? Ja, zo groot ben je, want dat heb je in je, in je hart, ten diepste in je hart. Dat is de grootheid van zijn, Mijn Zijn, welke gelijk de ware eeuwig onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid is. Maar zo klein is ieder mens ook, zolang hij zich zo groot waant zijn eigen leven te zijn.

En zo groot wanen veel mensen zichzelf, niet beseffend hoe haast onzichtbaar, zelfs voor zichzelf onzichtbaar klein zij zijn, zolang zij nog afdwalen van Mijn liefde, van haar wijsheid, van haar belangeloosheid, van haar onvoorwaardelijk zijn, van haar geduld, van haar waarheid, haar ijver, haar dienstbaarheid, haar nederigheid. En gaat iemand van hen op de top van een hoge berg staan en om zich heen kijken, dan ervaart hij een beetje hoe klein hij is, maar tegelijkertijd voelt hij zich groot, want hij staat daar toch maar! Dat is een misvatting, want hij staat daar niet uit eigen kracht, maar uit Mijn kracht. Wie dat in de juiste verhouding begrijpt, begrijpt meer en meer hoe klein hij in het groot zijn is, en hoe groot hij in het klein zijn is.

Hemels Brood 5903

Als iedere cel in je lichaam een mens zou zijn en steeds sterft er een cel en ontstaat er een nieuwe cel, dus een nieuw mens en dat zou jarenlang bij alle mensen zo zijn, hoeveel mensen kun je dan tellen? Dat zijn er dan ontelbaar veel. Niet voor te stellen veel. En zoveel mensen zijn er, oneindig veel, die allemaal op aarde komen en gaan. Zoveel mensen bestaan er in de oneindigheid, en lang niet allemaal nu tegelijk met jou op aarde. Want jullie kunnen alleen de mensen zien die nu in dezelfde tijd als jullie op aarde verblijven, niet daadwerkelijk allemaal tegelijk, want je kunt niet op alle plaatsen kijken waar mensen wonen, maar je weet ongeveer wel dat er nu veel mensen tegelijkertijd met jou op aarde zijn, gaan en komen. Zoals jouw cellen steeds gaan en nieuw komen, zo gaan mensen en komen nieuwe mensen. Omdat het nodig is voor het geluk van jullie allemaal. Voor het ware levensgeluk van jullie allemaal.

In elke cel is alle kennis die voor die cel nodig is helemaal aanwezig, zoals in jullie, in je hart, ook alles wat voor jullie nodig is, aanwezig is. Want Ik ben in jullie aanwezig, het ware leven, het volmaakt ware gelukkige leven. Geleerden putten uit die kennis van de cellen, maar alleen de kennis die het mechaniek laat zien, het mechaniek van de materie. Dat werkt vergelijkbaar met een klok, het raderwerk is de kennis, maar dat raderwerk moet wel in beweging gezet worden om de wijzers van de klok precies zo te laten ronddraaien, dat zij steeds de ware tijd aangeven. Mensen kunnen dat elektrisch maken, maar er blijft toch ook altijd een aanzet nodig. Er is altijd iemand nodig die de klok tot werking aanzet, ook al is die klok digitaal elektrisch. En zo hebben ook alle cellen van je lichaam iemand nodig om tot de juiste werking te komen en dat ben je niet zelf.

Dat ben Ik, jouw Schepper. Ik zet al jouw cellen in werking en Ik heb jou daarmee tot beweging, tot leven gebracht. Maar niet alleen jouw cellen, ook jouw geest waardoor jij het besef te bestaan hebt. Dat is Mijn liefde die dat voor jou allemaal teweegbrengt. Bij jou, bij alle cellen, bij alle mensen, bij oneindig veel mensen, met Mijn liefde en haar wijsheid. En dat gebeurt op zo’n manier dat jullie allemaal, ontelbaar in getal, tot werkelijk leven zullen komen in de volmaakte gelukzaligheid. Ook al begrijp je dit niet, dat is ook niet nodig, want hoe dan ook, je bent Mijn liefde, alle mensen, ontelbaar in getal, zijn Mijn liefde, en Mijn liefde ga je zelf mogen zijn, volkomen gelukkig, zonder zorgen, zonder leed, eeuwig gelukkig leven.

Hemels Brood 5904

Als Ik iemand terechtwijs, met een gebeurtenis die voor hem niet prettig is, maar hem de kans geeft om zijn afdwaling van wat goed is, van wat waar is, in te zien, dan is dat niet omdat Ik daar boos over ben, dat Ik hem bestraf voor die afdwaling, dan is dat puur uit liefde, om diegene te behoeden voor de gevolgen die er komen, als hij zijn gedrag niet verbetert. Maar meestal zien en ervaren mensen wat hen overkomt en onprettig is als een straf, zoals zij hun medemensen straffen omdat hun gedrag hen niet bevalt. Mensen straffen elkaar, nemen wraak, maken elkaar verwijten.

Ik straf niet, Ik neem geen wraak, Ik maak geen verwijten. Ik behoed mensen voor verdere afdwaling, zodat ernstige gevolgen voorkomen worden, maar meer nog, om hen dichter bij Mij en Mijn liefde te brengen, om hen op de enige ware weg te houden die naar het ware leven leidt. Alles wat mensen aan onaangename situaties overkomt, is om hen tot besef van hun afdwalingen van liefde te brengen, is Mijn liefde voor hen. Want zou Ik dat niet doen, om mensen het ongemak, de pijn, de narigheid te besparen, dan zouden veel mensen tot aan de afgrond gaan en wie zou hen dan redden? Want jullie straffen elkaar, verwijten elkaar, nemen wraak op elkaar omdat iets je ergert, omdat iets van het gedrag van een ander je niet bevalt, omdat je die ander op zijn plaats wilt zetten, enzovoorts, en zelden gaat het jullie erom die ander tot inzicht te brengen, zuiver en alleen om die ander, zonder iets voor jezelf, zonder diegene kwalijk te nemen wat hij je aangedaan heeft.

Anders is het voor mensen die met moord en doodslag, met oorlog en terrorisme te maken hebben, dat zijn heel ernstige zaken en daarvoor is het nodig om je te verweren, om je te beveiligen. Maar daar heb Ik het hier dan ook niet over. Ik heb het over het dagelijkse met elkaar omgaan, over de dagelijkse stekeligheden, de dagelijkse ongemakken en verwijten die jullie elkaar maken, het “lik op stuk” gedrag, wat bij nogal wat mensen heel ver kan gaan. Ik heb het over pesterijen die over en weer gaan in het dagelijkse leven. Let er eens op bij jezelf, hoe je met je medemensen omgaat, is dat uit misnoegen, omdat je je tekortgedaan voelt, omdat je bedrogen bent, dat je de ander daarop aanspreekt, of is dat uit een andere motivatie, uit liefde, om die ander te helpen zijn verkeerde gedrag in te zien en hem dichter bij Mij en Mijn liefde te brengen? Want dat is wat Ik voortdurend voor jullie doe, uit ware liefde je dichter en dichter bij Mij en Mijn liefde brengen. Niet voor Mij, maar voor jou, voor jouw geluk en dat is Mijn liefde zelf zijn.

Hemels Brood 5905

Veel mensen hebben misvattingen waarvan zij het besef niet hebben dat zij die hebben en daarmee hebben zij ook het besef niet welke gevolgen die misvattingen voor hen hebben. Daarom is het belangrijk dat mensen zich van hun misvattingen bewust worden en ze opruimen. Alle misvattingen hebben een gevolg en in Mijn liefde zorg Ik ervoor dat dit gevolg ten dienste staat aan die mens, zodat hij tot het inzicht komt dat zijn opvattingen in werkelijkheid misvattingen zijn. Maar voordat iemand zijn opvattingen als misvattingen gaat inzien, zal hij zich ertegen verzetten dat toe te geven. Er is een grote mate van nederigheid nodig om opvattingen die je lange tijd als juist gehanteerd hebt, te kunnen erkennen als misvattingen en vervolgens alle gevolgen voor andere mensen ten goede te doen keren. Vaak is dat laatste heel moeilijk, en dat weet Ik, daarom zal Ik uit liefde voor alle mensen daarbij altijd helpen. Daarvoor is het wel nodig dat iemand aan Mij toont dat hij zijn misvattingen inziet en graag de gevolgen die dat voor andere mensen heeft gehad, wil goedmaken. Dan zal Ik zeker helpen en dan zal het zeker goedkomen.

Want Ik weet dat niemand zonder Mij alles wat misgegaan is door zijn toedoen, zelf weer kan rechtzetten. De innige wens daartoe is genoeg en met Mijn hulp zal dan elk gevolg verholpen worden en voor iedere betrokkene ten goede keren. Maar de wereldse mens zal daar vooralsnog geen oren naar hebben en zo blijven er altijd misvattingen met allerlei gevolgen, ook voor jullie die in Mij geloven en te goeder trouw zijn. Maar al wat jullie onschuldig overkomt, wordt door Mijn liefde, ook zonder dat iemand zijn misvattingen inziet, ten goede gekeerd, in geestelijk opzicht welteverstaan. Dat wil zeggen, dat Ik niet de buil op je hoofd wegneem, maar dat je inzicht in werkelijk leven verruimd wordt, je besef van waar leven verruimd wordt, de betekenis van Mijn Woord duidelijker wordt, en je vermogen tot ware liefde groeit. Die buil op je hoofd bedoel Ik bij wijze van spreken. Want gevolgen van wereldse misvattingen kunnen materiële, immateriële of ook wel lichamelijke schade geven, maar in Mijn liefde wordt onschuldig verkregen leed tot dienstbaarheid voor het ware leven omgezet. Verwacht van Mij geen nieuwe auto als iemand je auto beschadigd heeft buiten jouw schuld, verwacht van Mij geestelijk inzicht om daarmee om te gaan, of lering om te groeien in liefde, of iets wat je dichter bij Mij en Mijn liefde brengt. En dat zal ook niet altijd onmiddellijk zo zijn, want wellicht ben je eerst boos of iets dergelijks.

Vaak zul je je niet bewust zijn hoe Ik je, wat je onschuldig aangedaan is, vergoed, maar weet dat Ik je liefheb en alle schuld op Mij genomen heb, zodat werkelijk alles vergoed zal worden waaraan jij geen schuld hebt, op de voor jou en je verdere leven, op aarde dan wel na je verblijf op aarde, beste manier. Want Mijn goedheid hangt niet af van wat mensen doen of laten. Mijn goedheid is Mijn liefde die eeuwig niet afhankelijk is van wie of wat dan ook. Wie Mijn liefde wil zijn in al zijn doen en laten, onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig, laat hij Mijn liefde nastreven, onafhankelijk van zijn medemensen. Maar laat hij erop letten, dat hij zijn medemensen niet in de steek laat. Want Mijn liefde laat nooit iemand in de steek! Mijn liefde zorgt voor jullie allemaal onafhankelijk, onvoorwaardelijk, volkomen onbaatzuchtig en altijd geheel zachtmoedig en wijs.

Hemels Brood 5906

Er zijn geluiden buiten je en er zijn geluiden binnen in je. Iedereen hoort de geluiden buiten zich, zelfs de dove, en de geluiden in zich, zelfs de dove. Want geluiden zijn de meningen van mensen, de manieren van omgang met elkaar, zijn de opvattingen over wat te doen of te laten, over wat waar en niet waar is, over elkaar en over Mij. Wat er door mensen gezegd wordt, dat is allemaal geluid van buiten en al hoort de dove niet met zijn oren, hij hoort het met zijn verstand, want alles wat gezegd wordt, komt toch tot zijn kennis op de een of andere manier en voor de geluiden binnen in hem heeft hij geen oren nodig, heeft niemand oren nodig.

Zonder oren hoor je wat buiten je de overwegingen van mensen zijn, wat de verwachtingen zijn, hoor je wat mensen belangrijk vinden, wat hun aandacht heeft. Want het is niet het geluid waardoor je hoort, maar het is de houding van mensen, hun werkzaamheid, waardoor je hoort, waardoor je verstaat. Dat is geluid zonder geluid, maar tegelijkertijd is het oorverdovend hard. Zo hard, dat het voor veel mensen het innerlijk geluid, wat ook geen geluid is, overstemt, alsof het er niet is, omdat het geluid van buiten het geluid van binnen overstemt. En daarbij is er ook je geheel eigen geluid. Niet wat je zegt, roept of schreeuwt, maar wat je doet, hoe je handelt, wat je vindt dat waar is of niet, wat je wilt, waar je naar streeft, dat is allemaal je eigen geluid. Ook dat wordt voor veel mensen overstemd door het geluid van buiten. Alleen heel eigenmachtige mensen overstemmen met hun eigen geluid alle geluid van buiten zich, maar dat zijn meestal machthebbers die zichzelf belangrijker vinden dan wie dan ook.

Maar jij, jullie hebben in je Mijn geluid ontdekt en nu zijn jullie aan het leren Mijn geluid in je te verstaan en je eigen geluid met Mijn geluid in overeenstemming te brengen, want Mijn geluid is Mijn innerlijke stem in je hart, dat versta je en je beseft dat het niet alleen waar is, maar ook de enige weg wijst om tot innerlijke vrede te komen en je verstaat hoe je alle geluiden buiten je met Mijn innerlijke stem kunt weren, zodat het geluid van buiten steeds verder op de achtergrond raakt. Het is als een klok die tikt en op een gegeven moment hoor je het tikken niet meer, omdat je aandacht op andere dingen gericht is. Hoe meer je je aandacht op Mij en Mijn geluid, op Mijn stem in je richt, des te minder hoor je het geluid buiten je. Maar net als het tikken van de klok er toch nog is, zo is al het geluid buiten je er ook altijd nog. En net zoals je opeens die klok weer hoort tikken, zo zul je af en toe ook ineens het geluid van buiten je weer horen. Laat het maar buiten je, want het meeste geluid buiten je heeft geen waarde voor je. Maar het geluid in je, Mijn geluid, Mijn stem heeft wel waarde voor je en dat geldt voor alle mensen.

Bij de meeste mensen dringt het geluid van buiten zich zo aan hen op, dat ze zichzelf niet meer horen en meer nog, Mij niet meer horen. Maar Ik zeg je, er komt een tijd dat het precies omgedraaid zal zijn, dan zal Ik Mijn geluid, Mijn stem luid en duidelijk laten klinken, zodat iedereen het luid en duidelijk zal horen. Gezegend degenen die dan gehoor geven aan het innerlijk geluid van Mijn stem. Gezegend zijn jullie, die nu al meer Mijn geluid, Mijn stem in hun hart horen, gezegend ben jij, omdat je innerlijk naar Mij luistert en daar je eigen geluid op afstemt. Want Mijn stem in jou is pure liefde en op die manier word je zelf ook pure liefde!

Hemels Brood 5907

Van tijd tot tijd gebeuren er dingen waar je boos over kunt worden, waar je teleurgesteld door kunt zijn. En zo nu en dan ontstaan er situaties waardoor je ontmoedigd raakt en niet meer weet hoe tot een goede oplossing te komen. Dat zijn vaak ook de momenten waarop het moeilijk is om helemaal, zonder enig voorbehoud, op Mij te vertrouwen en te geloven dat het goed kan komen. Wie dat overkomt en toch te goeder trouw is, die zal Ik laten zien dat Ik juist ook op die moeilijke momenten waarop het lijkt dat er geen uitweg meer is, volkomen te vertrouwen ben en Ik toch kan zorgen voor een goede uitkomst, een mogelijkheid waardoor alles ten goede kan keren.

Maar sommige mensen wanhopen zo ernstig, dat ze geen oog hebben voor die mogelijkheid en blijven hangen in hun wanhoop. Dan kan Ik via een medemens toch nog een goede uitkomst bewerken, zodat degene die wanhopig was en niet meer geloofde in een goede oplossing, tot meer vertrouwen in Mijn mogelijkheden groeit, zonder dat hij daarvoor iets hoeft te doen. Daarom is het goed dat iemand waarvan Ik zie dat hij teveel met zijn eigen gedachten, zijn eigen invullingen bezig is, het even moeilijk heeft met een situatie, want des te meer leert diegene en des te beter beklijft wat hij te leren had. Maar soms is iemand hardnekkig en dan is het nodig om hem vaker dergelijke moeilijke situaties te laten meemaken, zodat hij steeds meer gaat beseffen, dat hij Mij in zijn hart nodig heeft om tot de juiste inzichten, de juiste actie, tot het juiste besef hoe te handelen te komen. Er gebeurt heel veel op aarde wat steeds ten doel heeft mensen tot inzicht, tot besef te brengen, maar de meeste mensen leren heel langzaam en hebben veel situaties nodig, voordat er een echte verbetering komt in hun besef.

Want de wereld heeft een enorme invloed op het doen en laten van mensen, op de vorming van een mening door mensen, omdat er veel leugen en bedrog is onder de mensen. Omdat er veel mensen zijn die zichzelf mooier voordoen dan ze zijn, die goede diensten aanbieden, die in werkelijkheid niet half zo goed zijn, die koopwaar aanbieden wat nauwelijks met hetgeen aangeboden is overeenkomt en dat heeft allemaal gevolgen die opgelost moeten worden. Daarom doe je er het beste aan om op Mij te vertrouwen en op mensen waarvan je weet dat zij Mij in hun hart goed kennen. Want hoe bedrieglijk de wereld ook is, Mijn liefde staat daar oneindig ver boven. Daarom vertrouw op Mij, op Mijn liefde, juist ook in de, naar het schijnt, moeilijke situaties. Want Mijn liefde vermag alles.

Hemels Brood 5908

Het Scheppingsverhaal zoals het in de Bijbel is opgetekend, wordt door veel mensen, zowel gelovende als niet gelovende, letterlijk genomen. Maar ondertussen zijn er zoveel menselijke resten van lang vervlogen tijden opgegraven, dat voor veel mensen duidelijk is dat wat het Scheppingsverhaal vertelt, niet in overeenstemming te brengen is met de archeologische ontdekkingen. Daardoor zijn er gelovige mensen in verwarring geraakt en andere mensen geloven niet meer in wat er in de Bijbel staat.

Ook voor jullie, die hoe dan ook overtuigd zijn van Mij en Mijn liefde en haar wijsheid, geeft het te denken dat de feiten van wat ontdekt is niet passen in het Scheppingsverhaal en vooral niet met het begin van de mens, de man Adam en de vrouw Eva, zoals die beschreven zijn. En alweer komt dat doordat wat beschreven staat vooral letterlijk genomen wordt. Toch is ook dit deel van het Scheppingsverhaal helemaal waar, maar dat is pas goed te begrijpen als het niet letterlijk genomen wordt, maar geestelijk. En gezien de eeuwenlange overdracht van de kerken, van de geestelijke leiders, die voornamelijk de Bijbel vanuit het letterlijke uitlegden, is het heel moeilijk geworden om, ook gezien alle opgravingen en de aan het licht gekomen feitelijkheden, de geestelijke betekenis te gaan zien en te begrijpen. Toch is er in den beginne het Paradijs, dat is de levenssfeer waarin de mens, in eerste instantie te zien als Adam, volkomen naar Mijn liefde leefde vanuit zijn natuurlijke en geestelijke aard. Maar in dit geestelijk persoonlijke besef bleef hij eenzaam. Daarom heb Ik uit zijn geestelijke wezenlijkheid een deel geplaatst in de vrouw, Eva. Haar geestelijke wezenlijkheid is de aanvulling op de geestelijke wezenlijkheid van de man, zodat de man en de vrouw in geestelijk opzicht tezamen Mijn geestelijke wezenlijkheid in hun menselijk goddelijke gelijkheid aan Mij verenigden en aan elkaar de levensvreugde van Mij, hun Schepper, konden delen.

Maar zij waren ook vrij in het maken van hun keuzen en voor de eerste keer werd hun vrijheid in geestelijk besef beproefd, opdat zij in hun vrijheid voor eeuwig het gelukzalige leven dat zij in hun paradijselijke levenssfeer hadden, zouden behouden. En zoals het verhaal in de Bijbel zegt, hebben zij zich in hun vrijheid niet aan hun paradijselijke levenssfeer gehouden en ervoor gekozen meer nog te willen dan zij hadden. Ook dit is niet bedoeld in de letterlijke zin, maar in de geestelijke waarheid van zijn te worden begrepen. De gevolgen zien jullie terug in de wereld van alledag, ervaren jullie in jezelf, in jullie innerlijke menszijn, in jullie mannelijk en vrouwelijk geestelijk besef, wat in jullie steeds Adam en Eva is, de keus tussen wat goed is en wat niet.

En zo was het dat de eerste mens alleen Mijn Geest beleefde en daarmee volkomen gelukkig in zijn menselijkheid leefde als Adam. Maar een zeker verlangen in hem bracht Mijn Goddelijkheid uit liefde ertoe hem deels tot innerlijk geestelijk besef van het vrouwelijke te brengen en vervolgens tot de drie-eenheid, man, vrouw, God. Dit is voor jullie, die in de letterlijk materiële natuur gestalte hebben, innerlijk moeilijk om geestelijk te begrijpen. Toch is het belangrijk om in elk geval deels hier wat meer van te gaan verstaan. Want het gaat hierbij niet om de materiële mens, niet om de materiële resten van mensen, maar om het innerlijk geestelijk besef, wat verdeeld in man en vrouw in alle mensen aanwezig is en slechts in de materie vormgegeven is, om tot het innerlijk ware geestelijke begrip te komen van werkelijk leven, Mijn werkelijk gelukzalige leven, van Mij jullie God en van jullie eigen aan Mij gelijke goddelijke wezenlijkheid, zonder Mij jullie God en Schepper, te zijn.

Niet buiten jullie, maar in je, in iedereen is de hele Schepping aanwezig. En het is goed dat beetje bij beetje de materiële delen van de eerdere mensen worden opgegraven, want dat zal te denken geven. Maar niet alles zal daarmee aan het licht komen als niet innerlijk gezocht wordt naar Mij en de waarheid die Ik in jullie allemaal ben. Ik ben in jou, mens, de waarheid, de liefde, de wijsheid uit liefde, God van hemel en aarde. Ik ben in jou werkelijk Leven, eeuwige gelukzaligheid. Kom bij Mij mens en wees gelijk Mij, eeuwige gelukzaligheid, het ware leven gelijk Ik het ware Leven Ben, waardoor jij gelijk aan Mij het ware leven kunt zijn.

Hemels Brood 5909

Wat werkelijk mooi is op aarde wordt door de meeste mensen niet gezien, doordat vooral gekeken wordt naar de waarde, naar wat het kan opleveren. Die waarde is niet alleen geld en bezit, maar ook macht en overwicht, aanzien en bekendheid. Waarde wordt altijd verbonden met voordeel, altijd met wat het geeft in verhouding tot wat het kost. En in die verhouding staat zo goed als elk handelen van de meeste mensen. Kosteloos is slechts voor weinigen een mogelijkheid en dan vooral voor directe familie en vrienden, als die familie dierbaar is en als die vrienden werkelijk als vrienden gezien worden.

Iets geven zonder iets ervoor terug te willen, wordt meestal abnormaal gevonden en wantrouwig bekeken, zit er soms iets achter? En die vraag is zo gek nog niet, want de reclames voor van alles en nog wat spiegelen vaak een voordeel voor, terwijl er uiteindelijk toch ook een prijs aan verbonden is, die meestal toch niet zonder nadeel blijkt te zijn. Maar dan is vaak de behoefte al gekweekt en wordt over dat nadeel heen gestapt, of men is zich van dat nadeel niet zo duidelijk bewust. Dat heeft ermee te maken dat het veel mensen aan ware onbaatzuchtige liefde mankeert. Niet alleen om zelf liefde te geven, maar ook hebben veel mensen weinig liefde gekregen, echte belangeloze liefde. Belangeloze liefde is zeldzaam. Doorgaans wordt wat zeldzaam is steeds prijziger, maar dat is met het verkrijgen van ware liefde, wat toch echt zeldzaam is, niet het geval. En dat heeft ermee te maken, dat geven en onbaatzuchtig dienstbaar zijn als dom gezien wordt door de wereldsgerichte mens, die vooral uit is op voordeel en daardoor ook gemakkelijk bedrogen kan worden met zogenaamd voordeel.

Maar jullie, die in Mij en Mijn liefde geloven, die Mijn liefde in je hart kunnen voelen, jullie zijn bereid te geven, jullie zijn bereid onbaatzuchtig te helpen, jullie geven daarmee Mijn liefde door aan je medemensen, maar dat heeft voor de wereld geen waarde, want er is geen maatstaf om de waarde daarvan te bepalen, niet in geld, in goederen, in macht en niet in aanzien. En dat zijn de meest gebruikte pijlers om waarde te bepalen, dus heeft jullie liefde, die Mijn liefde gelijk is, voor de wereld geen waarde. Maar geef het niet op, want er komt een tijd waarin jullie liefde, Mijn liefde, hard nodig gaat zijn en er begrepen gaat worden, dat ware liefde op zich de grootste waarde is van het ware leven en dan zal iedereen die liefde willen hebben. Maar dan kost het de wereldse mens alles wat ze hebben, niet zozeer hun geld en goederen, maar hun macht, hun hebberigheid, hun oneerlijkheid, enzovoorts.

Want dat, en alles waar hun belangen liggen, al hun behoeften, zullen ze dan moeten opgeven om eerst zelf liefde te kunnen ontvangen en vervolgens liefde te kunnen geven. En pas dan zullen zij Mijn liefde in hun hart gaan voelen zoals jullie nu al Mijn liefde in je hart voelen en zoveel je kunt doorgeven. Blijf dat doen, tegen de wereldse stroom in, want Ik maak jullie krachtiger en krachtiger in Mijn liefde, ook al is het nu moeilijk om in alle opzichten bij Mijn liefde in je hart te blijven. Houd moed, want ware liefde, Mijn liefde, zal zegevieren. Houd moed, want ware liefde is werkelijk leven, het ware leven dat jij bent. Jij, jullie, Mijn kinderen.

Hemels Brood 5910

Als Ik, jullie Schepper, jullie nu in alle opzichten alle antwoorden op jullie vragen zou geven, dan zou het je duizelen. Het zou zijn alsof je een kind van het niveau van de basisschool de uitleg zou geven van het niveau van de universiteit. Het kind zou algauw alle aandacht verliezen of volkomen verward er niets van begrijpen. Zoals kinderen al groeiende meer en meer kunnen gaan begrijpen, uitgebreidere uitleg kunnen gaan begrijpen, zo is het ook met alles wat er voor jullie in geestelijk opzicht te leren is. Al groeiende en ervaring opdoende, kunnen jullie meer van Mijn uitleg over het ware werkelijke leven, over Mij en de hele Schepping gaan verstaan en kan Ik jullie meer uitleg geven. En zoals er altijd wel een aantal kinderen sneller leren, sneller meer uitleg kunnen begrijpen, zo is dat ook met een aantal van jullie en zijn er, net als bij kinderen, een paar die boven het gemiddelde uitkomen.

Wees daar blij mee, want zij zijn een zegen voor jullie allemaal. Door hen komt er ook meer uitleg om te begrijpen, voor degenen die Mij moeilijker kunnen verstaan. En hoewel jullie je uiterste best doen om Mij innerlijk te verstaan, lukt dat bij meerdere van jullie nog niet, omdat zij ongemerkt nog veel met het verstand beschouwen, alsof zij het met hun hart beschouwen. En vooral voor de meer verstandsmatig opgegroeide mensen is het onderscheid vaak moeilijk te maken. Juist diegenen, die vooral het talent van het gevoel van Mij gekregen hebben, kunnen dan een steun zijn om meer te gaan begrijpen en meer onderscheid te leren maken tussen verstand en gevoel, tussen denken en voelen, tussen redeneren en voelen, om dichter bij Mij in het hart te komen. Zodat ook de denkers leren in hun hart in contact met Mij te komen en rechtstreeks van Mij te leren, direct van Mij uitleg te krijgen.

Op aarde is alles zo verdeeld dat het één steeds aanvullend is aan het ander, dat het één het andere nodig heeft en omgekeerd. Want jullie zijn allemaal één en in de eenheid ligt de volmaaktheid, de eenheid met Mij in ware liefde en haar wijsheid, persoonlijk voor iedereen en tezamen in Mijn ware liefde. Want allen die in eenheid met Mij zijn, zijn ook in eenheid met elkaar, niet gelijk aan elkaar, maar aanvullend aan elkaar. Daarmee is er nooit iemand meer of minder dan een ander, want iedereen is in die eenheid uniek. Mensen zijn daarom niet met elkaar te vergelijken, zoals op aarde mensen zich met elkaar vergelijken. Iedereen is uniek en daarmee niet gelijk aan elkaar maar allemaal in ware liefde gelijk aan Mij. Zonder Mij te zijn, zijn in Mij allen gelijk. Wie zich tegen een ander verzet, verzet zich in ware liefde tegen zichzelf, maar wie te maken heeft met het tegenovergestelde van liefde, die is juist geneigd zich tegen die ander te verzetten.

Verzet je niet tegen die persoon, maar luister naar Mijn uitleg in je hart en wanneer je die mogelijkheid niet hebt, doe dan in alle eerlijkheid, oprechtheid en belangeloosheid wat je het beste voorkomt om te doen. Of luister naar iemand waarvan je voelt dat zijn advies uit zijn hart komt, uit contact met Mij. Zo’n advies zal altijd zonder eigenbelang zijn, anders is het niet Mijn advies. En weet je het echt niet meer, raak dan niet ontmoedigd, want Ik zie toch wel in jouw hart dat je naar een liefdevolle oplossing zoekt en die zal er dan ook komen, want hoe dan ook, jullie zijn allemaal één in Mij, één leven met Mij, Mijn ware onveranderlijke eeuwig liefdevolle gelukzalige Leven.

Hemels Brood 5911

In het begin nadat Ik uit Adam, de man, Eva, de vrouw, voor hem als medemens geschapen had, leefden zij samen in harmonie met Mij, hun God en Schepper en met elkaar. Zij waren zich niet bewust van goed en kwaad en hun levenssfeer was paradijselijk vredig en aangenaam. In de Bijbel staat dat Ik Mij op zeker moment van hen terugtrok en zij samen alleen waren. In de geestelijke betekenis is dat, dat Ik hen in de vrijheid van keus liet, zonder inmenging van Mijn Geestelijke Wezenlijkheid. De vrouw was degene die in deze vrijheid van keus tot verleiding gebracht werd, en in hun gezamenlijkheid de man daarin meetrok, wat zijn vrije keus was, om haar in die verleiding te volgen en ook af te wijken van wat zij uit Mijn Geest geleerd hadden.

Direct nadat zij hun keus om daarvan af te wijken werkelijk ten uitvoer hadden gebracht, ontstond bij hen het besef van goed en kwaad en daarmee het besef van hun daad als afwijkend van wat zij in Mijn Geest als het goede geleerd hadden. Door dat besef schaamden zij zich voor Mij en probeerden zij hun daad voor Mij verborgen te houden. Doch dat had geen zin, want Ik ben en weet alles. Zo ook hun afdwaling en waar zij zich in hun geestelijke verborgenheid bevonden. En het is dan ook niet Mijn boosheid die hen uit het Paradijs verdreef, maar hun daad met vervolgens het besef van wat dit teweegbracht en wat zij voor Mij verborgen wilden houden. Dit alles bracht een totaal andere levenssfeer teweeg, waardoor het Paradijs uit Mijn Geest voor hen gesloten werd, zodanig, dat er geen terugkomen mogelijk was. Want toen zij eenmaal aan de verleiding hadden toegegeven en het besef hadden van goed en kwaad, veranderde hun geestelijke levenssfeer totaal, zoals dat op aarde ook in deze tijd te zien en te merken is.

De zondeval van de eerste mensen is nu de wereldse gesteldheid. Maar wat er ook gebeurd is, en hoe het daardoor ook gegaan is, Ik heb altijd nog alle mensen lief en in Mijn liefde heb Ik alles gedaan wat nodig is om alle mensen te redden voor het eeuwig ware vrije en volkomen volmaakt liefdevolle gelukzalige leven, en ben Ik Zelf in Jezus Christus op aarde gekomen om jullie allemaal de weg te wijzen om te gaan, dwars door alle wereldse verleidingen heen. Ga die weg, al is het met vallen en opstaan, want wie die weg, die Ik in Jezus Christus Ben, volgt, die zal zeker tot het ware licht komen en tot het ware leven komen. Want Ik ben in Jezus Christus, de weg, de waarheid en het ware leven. Daarom staat er geschreven, wie tot Mij komt, komt tot de Vader, het ware eeuwig gelukzalige leven, de ware liefde Die Ik Ben!

Hemels Brood 5912

Er zijn meer mensen dan je misschien denkt, die wel weten dat Ik gelijk heb, dat de leer die Ik in Jezus Christus de mensen gegeven heb een goede leer is, waarmee er vrede op aarde kan zijn voor alle mensen, als mensen toegeven dat het waar is, dat in liefde leven met elkaar de enige weg naar vrede is, dat Ik gelijk heb. Maar dat is de moeilijkheid, want gelijk hebben, wil zeker niet zeggen gelijk krijgen. Want daarvoor is het nodig dat mensen Mij gelijk geven. En hoewel er veel mensen zijn die eigenlijk wel weten dat Ik gelijk heb met Mijn leer van liefde en verdraagzaamheid, van geduld en belangeloosheid, van nederigheid en behulpzaamheid, voor het bereiken van totale vrede op aarde, toch geven zij Mij in hun doen en laten geen gelijk.

Ook mensen geven elkaar vaak geen gelijk, al weten ze dat de ander gelijk heeft. Want er is meer gemoeid met iemand gelijk geven, al is het duidelijk dat iemand gelijk heeft. Want gelijk geven kost altijd iets. Om te beginnen kost dat het ongelijk opgeven. En dat doe je niet simpel met die paar woorden waarmee je zegt: “je hebt gelijk”, want daarmee is veel meer gemoeid. Als je gelijk geeft, zul je ook naar dat gelijk moeten handelen en dat is nou net wat veel mensen meestal niet goed uitkomt. Want iedereen heeft een manier van leven waarmee hij zichzelf goed doet en dat staat niemand graag af. En veel van wat mensen graag voor zichzelf doen, zelf hebben, zich toegeëigend hebben, past niet in Mijn leer van belangeloos afstaan, in volkomen waarheid handelen, naar Mijn ware liefde leven, dus geven mensen Mij liever geen gelijk, terwijl ze eigenlijk wel weten dat Ik gelijk heb.

En weet je, Ik heb gelijk, of mensen dat nu erkennen of niet, of mensen Mij nu wel of geen gelijk geven, dat verandert niets aan het feit dat Ik gelijk heb en daarom hoeft niemand Mij gelijk te geven. En als jij gelijk hebt, dan hoeft niemand jou gelijk te geven, want je hebt het al. Maar veel van jullie blijven erin hangen gelijk te willen krijgen. Gelijk hebben blijft gelijk hebben, ook zonder het te krijgen. Alleen, je gelijk doorduwen heeft weinig zin, zoals het voor Mij ook weinig zin heeft om Mijn gelijk door te duwen. Ik kan aan jullie allen zeggen, als je begrijpt dat Ik gelijk heb, neem Mijn gelijk dan aan, zodat het ook jouw gelijk wordt, dan kost het je niets, want Mijn ware leer van liefde geeft jou alles wat je nodig hebt om tot werkelijk gelukkig en vredig leven te komen.

Ik hoef geen gelijk te krijgen, want Ik heb het al. Iedereen kan gelijk krijgen, zodra het ongelijk wordt afgestaan en wat waar is wordt aangenomen. Maar heb je gelijk, dan hoef je het van niemand meer te krijgen, want je hebt het al. En weet je, het is liefde om de ander zijn ongelijk te laten, tenzij er een mogelijkheid is om hem te helpen zijn ongelijk in te zien, voor hem, niet voor jou. In Mijn ware liefde probeer Ik niet gelijk te krijgen, maar aan jullie allemaal, voor jullie bestwil en voor vrede, Mijn gelijk te geven, dat is Mijn ware liefde.

Hemels Brood 5913

Lieve hemelse Vader, wij hebben de vrije keus, toch heb ik daarbij het idee dat U de regie in handen heeft over al ons doen en laten, en onze vrije keus steeds toch door U gestuurd wordt, dus hebben wij dan wel de vrije keus?

Ieder mens heeft van Mij de vrije keus gekregen waarmee hij de regie van zijn leven op aarde in handen heeft, daar kom Ik niet aan. Maar zoals iedereen de regie over zijn leven op aarde heeft, met de vrijheid van keus hoe te handelen in alle situaties die zich voordoen, heb Ik de regie over Mijn leven. En jullie leven komt tezamen in Mijn leven, want jullie leven is in alle werkelijkheid deel van Mijn leven, komt voort uit Mijn leven en daarmee in verband staat alles wat door alle mensen in hun vrijheid gekozen wordt. Elke keus die wie dan ook maakt, is een vrije keus voor hem, in Mijn levensverhoudingen, omdat Mijn leven altijd en eeuwig onveranderlijk Mijn ware gelukzalige leven is en blijft, waarin alle keuzen die mensen in hun vrijheid maken, plaatshebben.

Die plaats bepaal Ik. Niet zomaar, maar altijd zodanig dat jullie vrijheid aan jullie blijft, maar het is daarmee nooit, op geen enkele wijze mogelijk iets te wijzigen aan Mijn ware leven. Welke vrije keus iemand van jullie ook maakt of door alle mensen gemaakt wordt, door mensen die op aarde waren, zijn of nog komen, Mijn leven blijft eeuwig onveranderlijk Mijn Leven zoals Mijn Leven eeuwig Is. Sommigen van jullie zien verbanden tussen bepaalde keuzen en bepaalde gebeurtenissen, die zonder die keuzen niet zo zouden hebben plaatsgevonden of gebeurd zouden zijn. Het lijkt er dan op dat die keus nodig was om tot een bepaalde oplossing te komen, die anders niet mogelijk geweest zou zijn. Soms zelfs is het verband tussen keus en gebeurtenis pas na jaren te zien en dan lijkt het of die keus door Mij gestuurd is, waardoor je kunt denken, dat jullie vrije keus zo vrij niet is. Toch is jullie vrije keus werkelijk vrij en dat is niet zonder reden. Want zonder de vrije keus zou niemand zich zijn bestaan en zijn oorspronkelijk ware leven bewust kunnen zijn.

Evengoed is jullie werkelijke leven gelijk Mijn leven en in die verbintenis werkt elke vrije keus uit zoals de intentie is waarmee de keus gemaakt is, passend of niet passend in wat Mijn werkelijke leven is, ware wijze liefde. Totdat iedereen zijn vrije keus uit ware liefde geheel passend aan Mijn werkelijke leven, Mijn ware liefde maakt, dan is iedereen, geheel vrij, zelf het ware werkelijke leven in alle gelukzaligheid, persoonlijk en met alle mensen tezamen, in Mij en Ik in allemaal, volmaakt leven, volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid. Elke gebeurtenis die een passende oplossing biedt welke bij een andere keus niet tot stand gekomen zou zijn, is zeker wel door Mij voorzien, omdat Ik alles Ben, het ware Leven Ben en de eeuwig onveranderlijke regie heb over Mijn Leven waar jullie deel van uitmaken. Evengoed is elke vrije keus van ieder van jullie daadwerkelijk een vrije keus, die vervolgens door Mij geregisseerd, altijd datgene oplevert wat de intentie van de keus tot uitdrukking brengt.

Die intentie kan gelijk aan Mijn liefde, dat is gelijk aan Mijn ware leven zijn, wat ook jullie ware leven is, of aan het tegenovergestelde daarvan. Waarbij alles in de eeuwigheid van Zijn uiteindelijk voor iedereen waar, werkelijk volmaakt leven zal zijn, in de volmaakte gelukzaligheid van Mijn Leven, onbaatzuchtige onvoorwaardelijke ware liefde in volle vrijheid van Zijn.

Hemels Brood 5914

Er is veel wat mensen voor waar aannemen, maar niet waar is. Stel je voor dat iemand een huis gaat bouwen en hij laat de fundering door een gerenommeerd bedrijf doen en de uitvoerder zegt dat de fundering goed en sterk is, en dat gelooft de bouwer van het huis. Hij gaat aan de gang, bouwt op die fundering zijn huis en als het bijna klaar is, verzakt het huis zodanig, dat het instort. En dan blijkt dat de fundering helemaal niet goed was.

Stel je nu eens alles voor waarvan beweerd wordt dat het waar is, maar het is niet waar. Alles wat op een onwaarheid gebaseerd is, stort vroeg of laat in. Zo zijn er door de eeuwen heen rijke dynastieën geweest, over de aarde verspreid zijn er dan eens hier dan eens daar perioden met veel rijkdom en macht geweest, maar altijd weer ten onder gegaan. Omdat het op leugen en bedrog gebaseerd was. En nu zeggen mensen, zo verloopt dat nu eenmaal, dat is een soort van natuurlijk verloop. Vervolgens zijn er geleerden of wetenschappers, die steeds meer denken met hun ontdekkingen en nieuwe mogelijkheden de dood voor te kunnen zijn en iedereen tot een lang leven en rijkdom te kunnen brengen. Maar zo liggen de machtsverhoudingen op aarde niet. En zij kunnen dat wel geloven, maar het is op een basis van halve waarheden en onwaarheden, zoals de fundering van dat huis. En ze kunnen een eind op weg komen, maar net als het huis op zeker moment te zwaar werd voor de fundering, zo zullen al hun inspanningen ook te zwaar worden voor de fundering, die misschien gedeeltelijk waarheid bevat, maar meer nog onwaarheid. Het is daarbij niet alleen de onwaarheid die de fundering zwak maakt, het is ook de hoogmoed te denken zelf schepper te kunnen zijn en de Schepping te kunnen omvormen tot volmaakt leven, zodat er geen dood meer is.

Zij zien niet welk een enorme vergissing dat is. Want de dood is nodig om het ware leven te kunnen bereiken. De dood, niet van het lichaam als zodanig, maar van al wat geen ware onbaatzuchtige liefde is, van alles wat geen werkelijk leven is. Bedoeld is de dood van eigenbelang, van machtswellust, van haat en wraak, van jaloezie en na-ijver, van oneerlijkheid, van leugen en bedrog. Want dat is bedoeld met doodgaan, zodat de geest tot werkelijk leven komt, tot eeuwig leven. En daarbij kun je de vraag stellen, wie wil er eeuwig in de aardse situatie blijven, waar toch steeds min of meer gevochten wordt om te overleven? Terwijl wanneer dood is wat bedoeld is dood te gaan, omdat het geen liefde is, dan blijft ware liefde over, werkelijk eeuwig leven in volle gelukzaligheid, zoals dat op aarde niet gekend is. Wat een misvatting te denken dat de dood kunstmatig voor altijd te overwinnen is, want Mijn liefde heeft de dood al overwonnen, voor alle mensen. Niet om eeuwig op de aarde te blijven, maar om allemaal in Mijn hemel te komen en eeuwig te leven, in vrede en blijdschap!

Hemels Brood 5915

Volmaakt zijn, alleen naar ware liefde handelen. Jij denkt dat, als alle mensen om je heen alleen naar liefde zouden handelen, volmaakt zouden zijn, het dan veel makkelijker is om zelf ook naar liefde in alles te handelen, dan wanneer je, zoals op aarde, te maken hebt met merendeels mensen die bij lange na niet bij alles naar liefde handelen, niet volmaakt zijn. En ja, dat zou voor jou en voor anderen ook, veel aangenamer zijn, maar niet makkelijker.

Het is voor het ware leven nodig dat ieder mens zich het ware leven eigen maakt, door zelf tot de keus te komen om in alle omstandigheden naar liefde te handelen. Dat zou niet mogelijk zijn als er niet eerst allerlei omstandigheden zijn en gebeurtenissen plaatsvinden, zodat de mens gelegenheid tot oefening krijgt om naar liefde te gaan handelen, om in nederigheid al zijn handelen wat niet naar liefde is, af te staan en zelf liefde te worden. In een omgeving waar iedereen volmaakte liefde is en alleen naar liefde handelt, is het heel aangenaam verblijven, maar dat maakt jou geen ware liefde, daar leer je jezelf niet door kennen. In zo’n omgeving zijn anderen wel liefde, maar dan ben je dat zelf nog niet. Het is alsof een dief door een leeg huis loopt, hij kan er niets stelen, is hij dan geen dief meer? Zodra er iets te stelen is, zal hij het toch nog stelen.

Kijk als er door de liefde van anderen niets meer verkeerd gekozen kan worden, lijkt het erop dat je zelf ook volmaakt bent. Maar zou er dan iemand in je omgeving komen die niet volmaakt is, en je zou bedriegen, van je afnemen wat van jou is, dan zou je daarop verwijtend reageren, of boos, of zelfs wraak willen. Het is niet je onvolmaakte omgeving die je weerhoudt om tot volkomen liefde te komen, het is de onvolmaaktheid in jezelf. Het is de onvolmaaktheid in iedereen zelf. En in die onvolmaaktheid kunnen jullie allemaal alles over jezelf leren, in hoeverre je wel of nog niet naar liefde handelt. En in een omgeving waar alle mensen volmaakte liefde zijn, past jou dat altijd, want alles om je heen voelt fijn en aangenaam en dan voel jij je aangenaam en daarbij lijkt het dat je zelf ook zo volmaakt bent, wat nog niet zo is. Dus, nee, het zou je niet helpen, zo’n omgeving met alleen volmaakte liefde in alles, waarbij iedereen volmaakt is in liefde. Jullie hebben elkaar nodig, in het goede en in het verkeerde. Hoe onaangenaam ook.

Maar vergeet nooit dat, hoe moeilijk en onaangenaam het op aarde ook kan zijn, Ik in jouw hart altijd volmaakte wijze liefde ben, dat Ik altijd in jouw hart aanwezig ben en op aarde ben Ik ook om je heen de ware liefde. En in Mijn liefde zijn jullie altijd gedragen en wordt iedereen voorzien van wat nodig is om tot volmaakt leven te komen, volmaakte liefde en haar wijsheid, tot in de oneindigheid. En dan zul je verkeren in de werkelijk gelukzalige levenssfeer Die Ik Ben en waar alle mensen in de ware Goddelijke Geest persoonlijk en als Eén geheel ware liefde zijn en waar jij met al je medemensen ook zelf ware wijze liefde bent.

Hemels Brood 5916

Aan al degenen die Mij zoeken: Ik ben in je hart. Maar dat is voor jullie niet genoeg. Want het is voor jullie niet alleen de vraag waar Ik ben, maar ook Wie Ik ben, en hoe je Mij dan in je hart kunt vinden, hoe ben Ik in je hart te herkennen en hoe kun je in je hart met Mij in contact komen. Aan een aantal van jullie die Mij zoeken zeg Ik, jullie zoeken Mij om bewijzen. Jullie willen bewijzen van Mijn bestaan, om zeker te weten of Ik nu wel of niet in het onzichtbare ben, en bewijzen of Ik werkelijk Schepper van hemel en aarde ben. Jullie willen tastbare, berekenbare, onweerlegbare bewijzen, zoals op aarde met feitelijkheden iets bewezen wordt. Ik zeg jullie, al die feitelijke bewijzen mankeert het aan feiten. Feiten die niet gezien, niet bemerkt zijn, dus eigenlijk is er op aarde aan de hand van feiten nog nauwelijks iets werkelijk bewezen. En op die manier ben Ik feitelijk niet te bewijzen.

Toch liggen in jullie hart alle bewijzen van Mijn bestaan. Aan jullie zeg Ik, ga eens de natuur in, ervaar eens de schoonheid van ongerepte natuur en voel eens wat dat in je hart teweegbrengt, die natuur is mooi, kun je bewijzen wat het in je hart met je doet? Je kunt aan je medemensen zeggen, kom en zie hoe mooi deze natuur is en diegene kan het met zijn ogen zien, maar het zien ervan doet ook bij diegene iets roeren in zijn hart, wat hij niet kan bewijzen. Op die manier kun je Mij in je hart voelen, maar niet feitelijk bewijzen. Er zijn ook anderen die Mij zoeken, in hun hart, zij zoeken al op de goede plaats. Maar zij zoeken nog deels met hun verstand. En zij combineren redenatie met wat zij in hun hart voelen. Zij beredeneren wat zij lezen als Mijn Woord en proberen dat in hun hart te plaatsen. Maar Mijn Woord past niet door het van buiten naar binnen te halen, het past alleen van binnen naar buiten. Zodra Ik in het hart gevonden ben, kan vanuit Mij in het hart Mijn geschreven Woord verstaan worden. Want Mijn Woord is eerst in het hart en daarvandaan opgeschreven, niet andersom. Het is als steun bedoeld om, wat reeds altijd in het hart aanwezig is, te herkennen.

Het is niet bedoeld om te beredeneren en na verstandelijke overwegingen aan te nemen als waar. Wat vaak wel gebeurt, waardoor een groot deel van de in Mij gelovende mensen Mijn Woord nog altijd voornamelijk letterlijk nemen en letterlijk toepassen. Daardoor zijn er door de eeuwen heen nogal eens grote misverstanden ontstaan. Maar nu is het de vraag, hoe ben Ik in het hart te vinden, want daar draait het volle besef van Mijn bestaan, van Wie Ik Ben, om. Het antwoord is heel eenvoudig, door Mij volkomen oprecht, uit liefde, werkelijk te willen ontmoeten, omdat je voelt dat Ik besta, niet om bewijs te krijgen. Wie het volhoudt om oprecht in zijn hart met Mij in contact te willen komen, die zal Ik zo leiden, dat hij Mij in zijn hart zal vinden en met Mij in contact zal komen. Die zal ontdekken dat Ik in de liefde in zijn hart altijd aanwezig ben en was, die zal ontdekken dat Ikzelf in zijn hart het bewijs van Mijn bestaan ben, zonder dat dat feitelijk bewijsbaar onder Woorden te brengen is.

Lieve mensen die Mij zoeken, Ik ben in je hart, voor iedereen bewijsbaar voor zichzelf, niet voor anderen, maar voor jezelf ben Ik in het zuivere centrum van je hart. Want het is niet bedoeld dat je in Mij gelooft omdat iemand zegt dat Ik besta of omdat je leest dat Ik besta, maar omdat je in je hart duidelijk voelt dat Ik besta en vandaaruit ook zeker gelooft dat Ik besta, jouw Schepper. Het gaat erom dat jij in je hart de zekerheid voelt dat Ik besta. Want alleen dat is voor iedereen persoonlijk het bewijs dat Ik besta. Dat is niet overdraagbaar, maar altijd voor ieder persoonlijk, het bewijs ben Ik in je hart, te vinden als jij dat werkelijk oprecht wilt. Niet op jouw tijd, maar op de tijd waarop het voor jou in alle nederigheid zover is, dat jij Mij kunt vinden.

Hemels Brood 5917

In ware liefde wordt iedereen één van besef, met behoud van het eigen besef te bestaan. In de huidige situatie is dat op aarde nog moeilijk te begrijpen, omdat de mensen voornamelijk individueel ingesteld zijn en het eigen ik als hun identiteit willen vasthouden. Het opgaan in één geheel wordt door veel mensen ervaren als een verlies van de eigen persoonlijkheid. Dat gebeurt wel bij massabijeenkomsten, dan geven mensen door ophitsing al snel hun eigen persoonlijkheid op voor de mening van de massa, wat meestal geen liefdevolle situatie is. In die situatie levert ieder zijn mening in voor één mening, zoals dat gebeurde toen Ik berecht werd en aan de menigte gevraagd werd wie zij vonden dat vrijgelaten mocht worden. En massaal werd toen geroepen de misdadiger vrij te laten. Zo kan een mens in een massa totaal zichzelf verliezen in de eenheid van de massa.

Deze soort van eenheid is niet te vergelijken met het ware eenheidsbesef in ware liefde, want daarin verliest niemand zijn eigen individuele persoonlijke besef en zijn eigen persoonlijke inzichten, die worden in de eenheid van ware liefde juist verrijkt met de goedheid van medemensen, omdat de eenheid in liefde, eenheid van alle mensen met Mij is, en in Mij is de grootste eeuwige rijkdom van ware liefde en haar wijsheid voor iedereen aanwezig. Alleen op aarde is de eenheid van mensen in Mijn liefde beperkt te beseffen door de materie, dat is, door de afdwalingen van waarheid en liefde en haar wijsheid. Hoe meer iemand op aarde tot ware liefde en tot nederigheid komt, des te meer opent hij zijn mogelijkheden om te gaan beseffen welk een rijkdom het geeft om in eenheid met Mij en zijn medemensen te zijn. Wie zichzelf in liefde loslaat, vindt zichzelf persoonlijk in eenheid met Mij en alle mensen.

Want zie, ook al ervaren mensen zichzelf als een persoonlijk eigen zijn, dat is, het besef te bestaan, te leven, en alhoewel dat op aarde een individueel besef is, in werkelijkheid zijn alle mensen tezamen één met Mij en zijn alle mensen tezamen altijd al een eenheid, ook al ervaren mensen dat niet als zodanig. Veel mensen zijn zo gehecht aan hun eigenwaarde van het mens-zijn op aarde, dat het voor hen ook nog niet mogelijk is om die eenheid niet als een bedreiging voor hun eigen individuele bestaansbesef te zien. Maar degenen die in Mijn liefde geloven en hun best doen om naar Mijn liefde te leven zullen meer en meer in ware liefde groeien en ook meer inzichten in werkelijk leven krijgen, met ook meer besef van de rijkdom van de eenheid in Mij met hun medemensen. En langzaam zullen zij tot het besef komen wat zo’n eenheid met Mij en hun medemensen hen aan rijkdom geeft, zonder het eigen persoonlijke besef te bestaan te verliezen, zonder in de massa op te gaan, zoals dat in massa’s gebeurt op aarde, zonder de eigen identiteit, die uniek is, te verliezen. Juist krijgt iedereen het unieke van zijn medemensen er als het ware bij. Kom in liefde in nederigheid naar Mij toe en voel in je hart wat Ik bedoel, want je bent één met je medemensen, je bent in ware liefde één met Mij.

Hemels Brood 5918

Ieder mens wil zichzelf tot uitdrukking brengen. Maar zichzelf tot uitdrukking brengen is pas waar, zodra hij Mij tot uitdrukking brengt. Dat wil zeggen, Mijn ware onbaatzuchtige liefde uit eigen vrije wil op zijn eigen persoonlijk unieke manier tot uitdrukking brengt. Iedereen heeft de innerlijke drang te willen leven. Maar als het moeilijk wordt om die innerlijke drang tot ontplooiing te brengen, dan denken sommige mensen dat het leven op aarde voor hen geen zin meer heeft. Als het voor hen moeilijk blijft, en de situatie lijkt uitzichtloos, dan voegen sommige mensen de daad bij het woord en beëindigen, met of zonder hulp, hun leven op aarde. In werkelijkheid breken zij alleen hun leven op aarde vroegtijdig af en dat kunnen zij doen door de vrijheid van keus. Maar met het beëindigen van hun leven op aarde, dat is hun verblijf op aarde, is hun ware leven niet beëindigd.

Zal iemand het begrijpen, dat niemand het ware leven kan afbreken, kan beëindigen, omdat het Mijn eeuwig oneindige leven is? Toch zijn er regelmatig mensen die denken een goede reden te hebben om hun leven op aarde, wat puur en alleen hun verblijf op aarde is, te beëindigen. Zelden is die reden terecht. Voor een aantal mensen die hun leven op aarde afbreken is een weg bereid die hen na hun daad in korte tijd tot een helder besef brengt van Mij en Mijn liefde. Omdat de reden van hun daad een volkomen begrijpelijke is, al blijft het een daad die niet bedoeld is te gebeuren. Anderen die tot het beëindigen van hun leven op aarde gekomen zijn, omdat zij niet langer op aarde wilden leven, of om hun problemen te ontlopen, zullen na hun aardse dood een weg te gaan krijgen waarbij hen duidelijk gaat worden welke betekenis hun leven op aarde had en zij zullen daarbij toch ook de aardse situatie te ondergaan krijgen, al zal dat op een andere manier zijn dan op aarde.

Wie zijn leven op aarde beëindigt, beëindigt niet zijn leven. Of iemand nu wel of niet gelooft in het verder leven na de aardse dood, iedereen heeft eeuwig leven, Mijn eeuwige leven, daar kan niemand iets toe- of afdoen, dat kan niemand beëindigen. Daarom, als jij wel eens denkt dat je dood beter af bent, dan vraag Ik je, wat weet jij van de dood? Wat weet jij van je leven? Want dood of levend, je leeft eeuwig. Maar je leeft pas echt jezelf eeuwig, als je alles wat voor jouw eeuwige leven nodig is om te bereiken, hebt doorgemaakt. Kies je ervoor dat niet op de aarde te willen doen, dan ben je daar vrij in. Maar bedenk je, voordat je vrijwillig een einde maakt aan je verblijf op aarde, dat je daarmee heel zeker geen einde aan je eeuwige leven uit Mij, jouw Schepper, maakt. En dat je, wat je op aarde niet doormaakt, toch op je levenspad zult vinden, ook al breek je je verblijf op aarde af.

Wat je het beste in alle moeilijke omstandigheden kunt doen, is erop te vertrouwen dat Ik, uit grote liefde voor jou, het beste voor jou bereid heb. Want wie veel te dragen krijgt, heeft ook veel te winnen, als hij de moed heeft om voor de winst te gaan, die het leven op aarde hem tot het natuurlijke einde geeft. Dat ga je niet alleen, maar met Mij samen, tot in de hemel, het ware eeuwig gelukzalige leven.

Hemels Brood 5919

Wetenschappelijke verhalen kunnen heel boeiend zijn, want ze appelleren op de behoefte van mensen om te willen weten. Weten hoe alles op aarde ontstaan is, hoe leven tot stand is gekomen en de wetenschap appelleert aan de behoefte om de zin van het leven en haar oorsprong te kennen. En steeds wordt er gedacht dat dat wel duidelijk gaat worden, als duidelijk is wat de aarde, met alles erop en eromheen, heeft doen ontstaan, waar de kracht van leven vandaan komt, hoe alles ten opzichte van elkaar functioneert. En omdat op aarde alles een materiële verschijningsvorm heeft, wordt wetenschappelijk vooral het materiële onderzocht.

Zoals vroeger de medici een dood lichaam van een mens opensneden om te zien hoe het inwendige van de mens eruitziet, om te zien hoe alles in de mens in elkaar zit, hoe het lichaam functioneert, zodat met die kennis ziekten en allerlei afwijkingen genezen of op zijn minst gedeeltelijk verholpen konden worden, zo is de wetenschap nu alles, materieel gezien, aan het “opensnijden” om te zien hoe het allemaal functioneert. En zo is het een en ander ontdekt dat fascinerend is voor degenen die willen weten. Maar al zijn wetenschappers zover gekomen dat zij minuscuul kleine deeltjes ontdekt hebben, die met een sterk vergrootglas nog niet te zien zijn, toch hebben zij nog steeds niet dat ontdekt, wat leven in alles en iedereen is en geeft. Zolang zij alleen met het verstand en met de natuurlijke ogen het materiële onderzoeken, zal dat ook moeilijk gaan.

Hoe interessant dat allemaal ook is, het onthult alleen hoe bijzonder de Schepping is in zijn werking ten aanzien van het leven op aarde en het op aarde kunnen verblijven van zoveel mensen. Want daar zijn de geleerden het wel over eens, er zijn sluitende voorwaarden nodig om het op aarde mogelijk te maken dat mensen, dieren en planten er kunnen bestaan. Steeds meer ontdekken wetenschappers de logica van de materiële Schepping en dan lijkt het vanzelfsprekend dat de aarde is zoals ze is, alsof ooit een zwengel in beweging gezet is, waardoor alles leeft en nog steeds in beweging is. Wie zich verdiept in de wetenschap en al wat er ontdekt is als het ware over de verhalen in de Bijbel legt, die zal zien dat het niet past. Het past bijvoorbeeld niet dat de aarde volgens de Bijbel in zeven dagen geschapen is, want dat heeft miljoenen jaren geduurd, hebben wetenschappers ontdekt. En zo past er heel veel niet.

Omdat datgene wat wetenschappers ontdekt hebben bewezen is waar te zijn, kan wat in de Bijbel staat niet waar zijn. Daardoor wordt de Bijbel door veel mensen niet serieus genomen. Maar wie de waarheid van hetgeen in de Bijbel staat wil leren kennen, zal dat niet gaan vinden door dat wat wetenschappelijk ontdekt is te vergelijken met de verhalen in de Bijbel. Of door teksten die lijken het materiële naar het geestelijke uit te leggen, als het ware wetenschappelijk te overdenken. En ja, wat ondertussen ontdekt is over de aarde en haar natuurlijk materiële vorm, met, materieel gezien, alles erop en eromheen, is op zijn minst bijzonder te noemen en boeiend. Want het is toch ook uit Mij, Mijn Geest, uit Mijn liefde voor jullie allemaal, ontstaan.

Wie niet met zijn verstand, met zijn materiële ogen kijkt, maar met zijn geestelijke oog en met Mij samen in zijn hart, die gaat de werkelijke verbanden zien, die gaat het werkelijke leven ontdekken, die gaat de ware betekenis van wat er in de Bijbel staat ontdekken, die gaat zien en weten dat Ik alle leven Ben en alle leven geef, dat alle bestaan, materieel of geestelijk gezien, uit Mij ontstaan is, zoals dat het beste is voor alles en iedereen. Die zal geboeid raken, niet door de materie en alle wetenschappelijke ontdekkingen, maar door Mijn eeuwige onbaatzuchtige wijze liefde. Omdat hij gaat zien en beleven hoe hij leeft door Mijn oneindige liefde en de ongekende gelukzaligheid daarvan gaat voelen in zijn hart. Werkelijk leven.

Hemels Brood 5920

Het gaat niet om winnen of verliezen, het gaat om gunnen. In de wereld gaat het in zoveel opzichten om winnen of verliezen, waarbij de winnaar triomfeert en de verliezer miskend wordt en zijn waarde ontnomen ziet. In Mijn liefde is niets te winnen of te verliezen, want ware liefde is gunnen. Bij gunnen is er geen strijd te voeren om te zien wie het sterkste is, wie iets het beste kan, wie iets het mooiste maakt, wie het verste komt, het meeste kan dragen, het hoogste kan komen, enzovoorts.

Daarbij kun je je afvragen, zijn wedstrijden dan uit den boze, zouden er dan geen wedstrijden meer moeten zijn? Daarop zeg Ik, als mensen in hun vrijheid zich aan elkaar willen meten door wedstrijden te houden, laat hen dat doen. Zie, als het is om het eigen kunnen in kaart te brengen, kan dat veel lering geven en ook plezier en vreugde met elkaar. Zolang het in de sfeer van gelijke waarden gaat, zolang winst geen doel op zich is, met extreme beloningen in het vooruitzicht, maar zowel winnaar als verliezer elkaar in vriendschap blijven zien, elkaar gunnen te winnen of te verliezen, kan het zelfs verrijkend inzicht geven in zichzelf. Maar als winst verheven wordt tot een status die boven anderen uitsteekt, met extreme beloningen en macht, dan is het op zijn minst ernstig bedenkelijk. Want dan verheft de winst één of meerdere mensen boven zichzelf en boven hun medemensen. En door de roem en de macht die dat geeft, kan dat grote gevolgen hebben voor de geestelijke groei van degene die winst behaalde. Want in zo’n situatie is al snel sprake van hoogmoed over de prestatie en de waardering die daarbij gegeven wordt.

Daarom kun je beter de verliezer zijn, zodat je in nederigheid kunt blijven, zonder de verleidingen die op je afkomen bij winst. Maar het beste ben je dan een verliezer die, uit de grond van zijn hart, de ander zijn winst gunt. Dat is niet alleen voor jezelf het beste, maar daarmee help je ook de winnaar zich niet hoog boven je verheven te gaan voelen, dat houdt hem wellicht wat meer met zijn beide benen op de grond. De beste winnaar is de verliezer die zijn verlies niet als verlies ziet, maar als de realiteit van zijn kunnen en daar tevreden mee is. Waarbij het voor iedereen goed is te beseffen dat in Mijn liefde geen winnaar of verliezer is, want in Mijn liefde is iedereen gelijk.

Hemels Brood 5921

Kom vandaag bij Mij zonder vragen en voel de hele dag Mijn liefde voor jou. Wees doordrenkt van Mijn liefde voor jou. Voel het in je hart, in je omgeving, in alles wat je doet, en weet dan steeds weer dat het Mijn liefde voor jou is die je voelt. Bij elke gebeurtenis, fijn of niet fijn, blijf toch Mijn liefde voelen, bij alles wat je ziet, mooi of lelijk, blijf Mijn liefde voelen, bij alles wat goed gaat of mislukt, blijf Mijn liefde voelen, de hele dag. Geniet van alles wat goed en mooi is en weet dat daarin Mijn liefde tot uiting komt, weet dat alles wat niet goed, niet fijn, niet mooi is, door Mijn liefde gedragen wordt en ten goede komt aan alle mensen om naar Mij te kunnen komen.

Want niet alle mensen weten dat, niet alle mensen komen als Ik hen roep. Maar wie Mijn roep hoort, die is al heel dicht bij Mij. Mijn roep is: kom, kom vandaag, wanneer vandaag dan ook maar is, en voel die hele dag Mijn liefde voor jou in je hart, om je heen, in de natuur, in je medemensen en in alles wat er is en gebeurt, of het nu goed en fijn is of niet goed en niet fijn. Want al is iets niet goed en al is iets niet fijn, als je Mijn liefde in je hart voelt, dan wordt wat niet goed is, wat niet fijn is, verzacht door de liefde die je van Mij voelt, in je hart, direct en rechtstreeks van Mij, je Schepper, Die altijd ook in jou aanwezig is in ware liefde, niet anders dan ware liefde, omdat Ik niet anders dan volkomen volmaakte ware liefde in alles en iedereen Ben. En al laat iemand zich ertoe verleiden af te dwalen van liefde in zijn handelen, door boze gebeurtenissen, of om welke reden dan ook, toch ben Ik ook in diegene alleen ware zuivere volmaakte liefde, want Ik ben onveranderlijk in ieder mens ware volmaakte liefde, dus ook in degenen die niet naar liefde handelen, tot aan de ergste misdadiger toe, al beseft hij dat niet.

Maar jij en jij en jij, jullie allemaal die in Mijn liefde geloven, kom vandaag bij Mij zonder vragen en voel de hele dag in je hart en bij alles wat je doet, bij alles wat je meemaakt Mijn liefde voor jou. Want vandaag is als alle dagen, en alle dagen ben Ik in je hart te voelen, is Mijn ware liefde voor jou te voelen. Voel het, want het verzacht je pijn, het verzacht je ongemak, en zo je geen pijn of ongemak hebt, kom dan toch, want dan geeft Mijn liefde in je hart je vreugde en blijdschap, de hele dag. Kom vandaag en alle dagen. Kom altijd, want Ik heb jou lief, innig lief.