Hemels Brood 5395 t/m 5425

Hemels Brood 5395

Iedereen verwacht van tijd tot tijd wel iets van zijn medemensen, van zijn familie, van zijn vrienden, van zijn buren, van wie dan ook. En vaak niet eens zo bewust. Wie verwacht niet vriendelijk behandeld te zullen worden, als hij zelf vriendelijk is? Wie verwacht niet dat zijn beste vriend hem altijd zal steunen? Er is nog veel meer wat mensen van elkaar verwachten, maar vroeg of laat blijken sommige verwachtingen niet uit te komen. Dan wordt iemand zomaar door zijn vriend bedrogen, dan wordt iemand die waarheid spreekt, niet geloofd, dan wordt iemand die hulp nodig heeft, niet geholpen, enzovoorts. Hoe vaak worden mensen in hun verwachtingen teleurgesteld, terwijl ze zich van die verwachtingen eigenlijk niet eens bewust waren, totdat er niet aan werd voldaan?

Soms zijn het kleine dingetjes die onder ‘goed fatsoen’ vallen, maar mensen hebben veel meer verwachtingen dan alleen ‘goed fatsoen’. En steeds is het een bron van teleurstelling als blijkt dat aan verwachtingen niet is voldaan, een bron van ergernis ook nog vaak. Het beste is het om helemaal geen verwachtingen te hebben. Maar hoe is een leven zonder verwachtingen? Is het niet logisch om verwachtingen in het leven te hebben? Als niemand meer verwachtingen in zijn leven heeft, zou het er dan niet nogal depressief gaan uitzien? Zonder verwachtingen leven is als varen zonder kompas, zonder richting, alles kan gebeuren, je hebt niets in de hand. En juist omdat regelmatig verwachtingen, al dan niet bewust, niet uitkomen, lijkt het beter om maar helemaal geen verwachtingen meer te hebben. Maar als je iets met iemand afspreekt, dan mag je wel verwachten dat diegene zich aan de afspraak houdt en zo is er meer waarbij verwachtingen terecht zijn. Maar verwachtingen zullen niet altijd uitkomen en het is voor iedereen goed om daar rekening mee te houden.

Wat mag je wel en wat niet van iemand verwachten? Bij mensen onderling is dat heel verschillend, dat is niet onder één noemer te brengen. Ik kan jullie wel zeggen, wat je altijd van Mij kunt verwachten en nooit veranderen zal. Van Mij kunnen alle mensen verwachten dat Ik er altijd voor iedereen ben, dat Ik voor iedereen uit ware liefde het beste bewerk. Niet zoals iedereen zich dat zelf voorstelt, maar zoals het voor iedereen werkelijk het beste is. Niet altijd voor iedereen het prettigste, maar wel ten beste voor iedereen. Verwacht van Mij het beste en al zal niet iedereen herkennen wat hij van Mij als beste voor hem en iedereen krijgt, het is in werkelijkheid wel altijd het beste. Van Mij kunnen ook alle mensen waarheid en ware wijze liefde in alles verwachten. En verwacht het niet alleen, maar weet het ook, Ik ben liefde en Ik heb jullie allemaal innig lief, en uit ware liefde breng Ik jullie tot ware liefde in eeuwigheid.

Hemels Brood 5396

Er is altijd een beste manier om ergens mee om te gaan. Ik, je Schepper en hemelse Vader, weet altijd wat de beste manier is. Ik kan altijd iedereen de beste manier laten weten. Maar alleen als iemand het van Mij weten wil, ben Ik te verstaan. Veel mensen komen niet bij Mij voor de beste manier, maar bedenken zelf wat de beste manier is. Maar daarbij kijken zij vooral naar eigen voordeel, eigen wensen en verlangens. Zelfs degenen die bij Mij komen en Mij vragen om de beste manier om ergens mee om te gaan, vermengen in meer of mindere mate hun eigen belangen, hun eigen wensen, met hetgeen Ik hen aanraad.

Iedereen op aarde heeft te maken met verleiding, iedereen heeft te maken met aanvechtingen van zijn ego, met het zelf willen bepalen wat hij denkt dat goed voor hem is. Er is altijd een werkelijk beste manier om ergens mee om te gaan en die is altijd voor iedereen te vinden. Maar die manier komt veel mensen vaak niet uit. Want de beste manier om ergens mee om te gaan is altijd gebaseerd op de wijsheid van Mijn volkomen belangeloze ware liefde. En nu juist die wijsheid denken veel mensen zelf wel te hebben. Voor hen zijn hun verstandelijke overwegingen wijsheid. Hun wijsheid bestaat uit afwegingen. Zij wegen af wat hun voordeel en nadeel is bij alle mogelijke manieren van aanpak, zij wegen af hoe zij de balans in evenwicht kunnen houden, zodat er aan hun belang weinig of niets af gedaan wordt en de andere belanghebbenden tevreden gesteld worden. In het bedrijfsleven heet dat zakelijk. Maar in de samenleving gaat veel op dezelfde zakelijke manier, om van de politiek maar te zwijgen. De manier waarmee omgegaan wordt met wat zich voordoet, lijkt de beste te zijn, maar is het bij lange niet.

En dat, terwijl Ik altijd in iedereen de werkelijk beste manier om te handelen aangeef. Heel zacht op de achtergrond als iemand er niet om vraagt, maar wel net hoorbaar in zijn hart. Maar iedereen die zelf wil bedenken wat te doen en eigenbelang en eigen behoeften belangrijker vindt, die merkt Mijn innerlijk gegeven volmaakt goede advies niet op. Alleen degenen die er in alle oprechtheid naar vragen, die kan Ik luid en duidelijk laten weten wat te doen. Maar dit luid en duidelijk wordt niet door iedereen even luid en duidelijk verstaan. Want niet iedereen komt geheel zonder eigen denken en eigen invullingen bij Mij. Wie komt om Mijn raad, krijgt Mijn raad, maar de mate van het verstaan van Mijn raad en de uitvoering ervan hangt af van iedereen zelf, van de mate van eigen willen, eigen denken, verlangens en wensen.

Hoe zuiver luister jij naar Mijn raad? Niet alles is leuk, is prettig, leven op aarde kan heel moeilijk zijn, maar wie innerlijk naar Mijn raad luistert, kan de beste manier vinden om met alles het beste om te gaan. Namelijk met de wijsheid van Mijn volkomen belangeloze ware liefde.

Hemels Brood 5397

Als iemand die beroemd is ergens op een plein gaat staan, drommen mensen om hem heen en het plein is te klein om alle mensen die hem willen zien, plaats te geven. Wie vroeg is, staat dichtbij en iedereen zou wel dichtbij diegene willen staan om hem goed te zien, om hem misschien even aan te raken. Maar er zijn maar weinig mensen die zo dichtbij kunnen staan, er is gewoon geen plaats voor iedereen. En nu zeg Ik jullie, voor wie dicht bij Mij, jullie Schepper en van liefde voor jullie allemaal vervulde hemelse Vader wil staan, is altijd plaats. Iedereen kan even dicht bij Mij komen, en ook nog allemaal tegelijk. Wie wil is welkom en niemand hoeft op zijn beurt te wachten. Al komen jullie met duizenden tegelijk, iedereen krijgt dezelfde plaats vlak bij Mij en iedereen kan Mij even goed zien.

Ik sta niet op een plein waar niet voor iedereen plaats is, Ik ben in ieder hart, altijd en bij iedereen tegelijk. Niet om de beurt, niet vandaag bij de één en morgen bij de ander, niet vandaag hier en morgen daar, maar altijd elke dag bij iedereen. Ik ben Leven. Alle Leven. Waar leven is, ben Ik. Leven is overal, altijd, Ik ben overal, altijd. Tegelijk hier in jou en daar in hem en elders in alle mensen. Ik ben niet kracht, Ik ben Leven, Ik ben Alles en geef alles kracht. Ik ben Leven in Persoon, werkelijkheid, God Almachtig, vervuld van volmaakte liefde voor jullie allemaal. In Mij vindt iedereen zijn bestemming, in Mij is voor iedereen plaats, in Mij leven jullie allemaal altijd en allemaal tegelijk. Er is geen enkele werkelijke afstand tussen jullie en Mij, eeuwig niet.

Ik vervul jou met Mijn leven, Mijn liefde, op hetzelfde moment als Ik alle mensen, alle dieren, planten, wezens vervul met Mijn leven, Mijn liefde, eeuwig leven. Al sta je op een plein om te kijken naar die beroemde mens, dichtbij of veraf, je bent met al die mensen op dat plein dichter bij Mij dan degene die pal naast die beroemde mens staat. Al die mensen en alle mensen die niet op dat plein staan, zijn dicht bij Mij, waar op de wereld maar mensen zijn, ze zijn op hetzelfde moment allemaal dicht bij Mij, leven allemaal Mijn leven.

Om een beroemd persoon te zien, moet je ergens naar toe waar diegene is, of naar de televisie kijken als hij daar te zien is. Wie Mij wil zien hoeft nergens naartoe, die hoeft alleen in zijn hart bij Mij te komen, wanneer hij maar wil, hij hoeft niet te wachten op zijn beurt, Ik ben in zijn hart, Ik ben in ieders hart altijd aanwezig, je kunt Mij daar zien, spreken, aanraken. Ik ben geen beroemdheid, Ik ben je Schepper, Ik ben je leven, Ik ben ware liefde en Ik heb jullie allemaal innig lief en geef jullie allemaal het beste, Mijn leven, Mijn liefde.

Hemels Brood 5398

In de donkerste duisternis is het kleinste straaltje licht als een zee van licht. In de duisternis ben Ik geboren, mens op aarde. Eenvoudig mens, onschuldig mens, kwetsbaar mens, onbekend licht, onbekend liefde, onbekend Alles. En de duisternis werd licht, maar veel mensen bleven blind. Al ben Ik niet meer in een materieel lichaam op aarde, Mijn licht, Mijn liefde is nog altijd op aarde en niet alleen schijn Ik in de duisternis, maar Ik verlicht veel harten van mensen met Mijn liefde.

Nog steeds is er ook veel duisternis en zijn er veel mensen blind voor Mijn licht, voor Mijn liefde. Die blinden vinden hun weg gemakkelijk in de wereldse duisternis, maar degenen met Mijn licht in hun hart, kunnen in de wereldse duisternis geen begaanbare weg vinden. En Ik zeg jullie, zonder Mijn licht in je hart is er in de wereldse duisternis ook geen voor jullie begaanbare weg te vinden. Maar het is de tijd nog niet om de duisternis met Mijn licht op te heffen, het is de tijd nog niet om de blinden tot zicht te brengen. Daarom is het voor iedereen die niet in het duister van de wereld verdwalen wil, heel belangrijk om naar Mijn licht in zijn hart te komen en Mijn licht te gebruiken om in de wereldse duisternis te kunnen zien en op Mijn ware weg te blijven. Want de blinden denken te zien en geen licht van Mij nodig te hebben en degenen die niet blind zijn, denken aan een klein straaltje licht al een zee van licht te hebben. Alleen degenen die zich van Mijn licht in hun hart bewust zijn en Mijn licht vanuit hun hart laten stralen, zien werkelijk wat Mijn weg voor hen is om te gaan.

Kom als de drie wijzen naar Mijn kribbe en zie Mijn verheerlijkende licht in je hart, in de eenvoud van je hart, waar je onschuldig bent, waar je kwetsbaar bent, waar je zuiver bent wie je bent en in Mijn licht kunt zien Wie Ik Ben. Jouw Heiland, geboren op aarde, in onschuld geboren in jouw hart en in het hart van alle mensen, licht, ware liefde. Heel klein en toch ook oneindig groot. Hoeveel mensen er ook blind zijn, hoeveel mensen er ook in de duisternis verdwaald zijn, hoeveel mensen er ook afgedwaald zijn van Mijn licht in hun hart, verheug jij je in Mij, in je hart, verheug je in Mijn licht, in Mijn liefde, verheug je dat Ik geboren ben op aarde, Mens met alle mensen, Schepper van alle mensen, God en Vader, Redder van alle mensen.

Verheug je met Mij en je medemensen, die Mij in hun hart herkennen, in hun hart voelen en door Mijn licht in hun hart zien, Mij, het ware eeuwige leven zien. Verheug je, want de wereld doet er niet toe, maar Mijn liefde in je hart voelen, kennen, bewust ervaren en zelf gaan zijn, dat doet ertoe. Verheug je, Ik ben ook in jouw hart geboren!

Hemels Brood 5399

Je schrikt er soms van, hoe mensen de spot met Mij en Mijn bestaan drijven. In shows, in films, in boeken, op televisie, in hun beschouwingen en discussies. Vaak ben Ik onderwerp van flauwe grappen die alleen laten zien hoe weinig die mensen over Mijn werkelijke bestaan weten, eigenlijk niets. Want als zij maar een klein beetje zouden begrijpen van hun werkelijke leven uit Mij en een klein beetje zouden begrijpen van de reden waarom Ik op aarde gekomen ben, dan zouden zij van enorme schaamte in onmacht vallen.

Maar Ik weet dat zij totaal niet beseffen hoe ver zij de plank misslaan, niet beseffen wat zij doen met hun onnozele grappen, hun onnozele praat. Ze hebben een volkomen verkeerd beeld van wat werkelijk leven is, over Wie Ik Ben en wie zij zijn. Wie een verkeerd beeld over iets of iemand heeft, maar helemaal overtuigd is van zijn gelijk, die handelt naar zijn gelijk. Dat is logisch en te begrijpen. Maar het is niet juist om de overtuigingen die andere mensen hebben, belachelijk te maken. En dat gebeurt helaas heel vaak. Mensen maken regelmatig elkaar belachelijk, als hun overtuigingen van wat waar of niet waar is, niet overeenkomen. En vaak gaat het over geloof, over religie, vaak gaat het over Mij. Maar Ik schrik er niet van. Ik zie in ieder hart hoeveel iemand over Mij weet en hoeveel hij daarvan begrijpt. Ik ben niet beledigd bij al die misplaatste grappen, bij al die denigrerende opmerkingen, bij al die onnozele praat, zij weten niet waar ze over praten, ze beseffen niet Wie Ik werkelijk Ben, weten niets over hun bestaan uit Mij, over Mijn leven en Mijn liefde die Ik hen dagelijks geef.

Ik vergeef het hen, zij weten niets. Maar voor hun bestwil zal Ik hen niet in onwetendheid laten, en zonder hun vrijheid van denken en doen en laten te belemmeren, zullen zij door Mijn liefde geleid worden naar het ware besef van Mijn bestaan en het ware besef van hun eigen bestaan uit Mij, langzaam en op de juiste tijd. Schrik niet meer van al die goddeloze grappen en uitspraken, van al die God verloochenende beweringen, het is allemaal hun enorme onwetendheid, blindheid, onnozelheid, gevoed door de wereld, door Satan, die wanhopig zijn macht nog wil vergroten.

Nog een korte tijd en de blinde gaat zien, de dove gaat horen, de onnozele gaat begrijpen. Langzaam maar zeker zullen grote veranderingen al die mensen, die nu niet begrijpen, niet beseffen Wie Ik Ben en wie zij zijn, tot besef brengen en de verwondering zal groot zijn, want velen zullen ineens de ware levensschat zien, de werkelijke rijkdom van Mijn ware onbaatzuchtige liefde en de gelukzaligheid daarvan voelen in Mij, hun Schepper, hun ware leven.

Hemels Brood 5400

Regelmatig wordt er een verdraaide onjuiste uitleg gegeven aan Mijn Woord. Regelmatig verwisselen mensen hun eigen menselijke zwakheden met Mijn Goddelijkheid, alsof Ik in Jezus Christus met dezelfde menselijke zwakheden te vergelijken ben. In werkelijkheid is daarin een groot verschil, wat voor de meeste mensen heel moeilijk of niet te begrijpen is. Zolang mensen hun eigen zwakheden zien als de verzoeking van Satan en deze vergelijken met Mijn verblijf op aarde, waarbij zij de Bijbelse beschrijving als zodanig uitleggen, zullen zij de werkelijkheid niet zien en niet begrijpen.

Wie tot de ware uitleg wil komen, zal daarvoor in zijn hart bij Mij moeten komen, want alleen in de zuiverheid van het hart kan Ik een uitleg geven, die het verschil kan duidelijk maken tussen de zwakheden van mensen en Mijn Goddelijke kracht, die eeuwig onveranderlijk is. In Mijn volmaakt Goddelijk Mens Zijn op aarde heb Ik elke verzoeking weerstaan. Maar vul die verzoeking niet in zoals mensen in verleiding gebracht worden, want Mijn Goddelijkheid is niet in verleiding te brengen. Alleen als Mens heb Ik de verzoeking om Mijn Goddelijkheid te gebruiken moeten weerstaan, waardoor de mensen op aarde veroordeeld zouden worden en in de macht van Satan zouden blijven. Hoe dat precies met elkaar in verhouding staat voor alle mensen op aarde, is voor jullie nog niet volledig te begrijpen. Maar begin ermee, wie dit wenst, om je eigen invullingen los te laten, begin ermee je eigen zwakheden niet met Mij in Jezus Christus te vergelijken, begin ermee wat jezelf als mens ervaart als verleiding niet te vergelijken met de verzoeking van Mij als Mens in Jezus Christus.

Kom in je hart bij Mij, dan kan Ik je iets van de waarheid laten voelen, maar nog niet de volmaakte waarheid, omdat je nog geestelijk te groeien hebt, net als veel van je medemensen. Vergeet daarbij niet, dat Ik in Jezus Christus het doel van Mijn Mens Zijn op aarde volbracht heb en alle mensen gered heb voor het eeuwige leven. Dat is het belangrijkste voor jullie allemaal, het is volbracht. Gedenk dat steeds opnieuw, jullie zijn allemaal gered voor het eeuwig ware leven, Mijn ware liefde. Dat is het belangrijkste. Kom bij Mij in je hart, dan voel je Mijn liefde, het ware volmaakte Leven.

Hemels Brood 5401

Wankel en sta op. Wees goed en zonder verdriet. Wees mens op aarde en ontvang al Mijn goede gaven. Gebruik ze voor je ziel als geestelijke voeding en deel ervan uit aan je medemensen, zoals dat uitkomt. Wie het zal smaken, die zal het ook aannemen, wie het niet smaakt, neemt het niet aan, laat die voorbijgaan. Niet iedereen heeft dezelfde smaak en herkent Mijn gezonde genade, die als balsem voor de ziel de mens ontlast en tot rust brengt.

Voel tot in het diepst van je ziel Mijn hemelse gaven, die voor ieder persoonlijk voorbehouden zijn, die je herkennen kunt in je gevoel, waar Ik ze voor je wek als brandstof voor het vlammetje in je hart, wat Ik daar ben, ware liefde. Laat het tot je doodringen, tot in je ziel, tot in de grond van je bestaan, ben Ik, ware onbaatzuchtige liefde, vrij van pijn en verdriet, vrij van ziekte en ongemak, vol vreugde en blijdschap, want dat is leven, werkelijk leven, volmaakt vreedzaam leven, dat maakt intens gelukkig en geeft de diepste dankbaarheid in de grootste nederigheid. Leven. Oneindig, eeuwig, volmaakt.

Maar hoe kan een mens op aarde in het onvolmaakte zicht, op enigerlei wijze begrijpen, zien, weten, ervaren wat volkomen volmaakt is? Hoe volmaakt leven is? Vraag het eens aan mensen om je heen, wat voor hen volmaakt leven inhoudt. Hoe zouden zij een volmaakt leven beschrijven? Alle antwoorden zullen deels hetzelfde en deels verschillend zijn, maar niemand zal het ware volmaakte leven in volle werkelijkheid kunnen beschrijven. En toch hebben jullie allemaal Mijn ware volmaakt gelukzalige Leven in je, zonder welk geen van jullie is. En zo nu en dan ben je in een situatie waarbij je je innerlijk heel blij, dankbaar en gelukkig voelt, in vrede en rust. Ja, dan voel je een beetje van jouw werkelijke leven uit Mij, Mijn liefde, Mijn genade, Mijn gaven aan jou.

En als je dan denkt, zo gelukkig en blij zou ik wel altijd willen zijn, met alle mensen op de hele aarde, ik zou wel samen met alle mensen die vrede en rust willen zijn, in die vreugde met elkaar willen blijven, in dankbaarheid aan Mij en Mijn liefde, dan is dat een klein stukje hemel wat je graag voor altijd wilt vasthouden. Maar Ik zeg je, heb geduld en dat kleine stukje hemel wordt een grote gelukzalige hemel, waar alle mensen tezamen blij en gelukkig zullen zijn!

Hemels Brood 5402

Er is veel gaande in de wereld waar hulp bij nodig is. Mensen die ziek zijn en hulp nodig hebben, mensen die oud, zwak en eenzaam zijn en hulp nodig hebben, mensen die, om wat voor reden dan ook, uit hun land verdreven zijn en hulp nodig hebben, mensen die geen werk hebben en geen geld om genoeg eten te kopen, geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben en hulp nodig hebben, mensen die in oorlogsgebied wonen, maar helemaal geen oorlog willen en hulp nodig hebben, mensen die in overstroomde gebieden wonen en hulp nodig hebben, mensen die in gebieden wonen waar brand hun huizen verwoest en hulp nodig hebben en zo is er veel, heel veel waarbij mensen hulp nodig hebben en het is maar zo’n klein beetje wat jij kunt doen. Te weinig, vind je zelf. Bij zoveel nood schiet je tekort.

Is dat zo? Geef jij te weinig hulp, of is er te veel nood? De wereld draait en tolt om al die nood en ellende en er lijkt geen eind aan te komen. Jij kunt er geen eind aan maken. Jij kunt niet alle leed verhelpen. Jij kunt niet overal tegelijk zijn en overal de helpende hand uitsteken, maar Ik wel. Ik ben overal tegelijk en Ik steek overal de helpende Hand uit en Mijn Hand reikt verder dan alle ontelbare mensenhanden bij elkaar en dan nog zijn al die mensenhanden deel van Mijn Handen. Zou het zijn, dat mensenhanden verzaken, Mijn Handen verzaken nooit. Zou het zijn, dat er veel meer nood is dan mensenhanden aankunnen, dan zijn altijd Mijn Handen werkzaam om alle nood te ledigen. Het ligt dan ook niet aan gebrek aan handen, al zouden sommige mensen wel wat meer hulp en medeleven aan hun medemensen kunnen geven, het ligt aan de enorme afdwalingen van liefde die op aarde dan eens hier en dan eens daar plaatsvinden. En daartegen zijn geen mensenhanden opgewassen. Daartegen zijn alleen Mijn Handen opgewassen.

En ja, daar mag jij bij helpen, zoveel je wilt, zoveel je kunt. Maar Ik vergelijk de hoeveelheid hulp die je geeft of niet geeft, niet met anderen. Vergelijk jezelf niet met anderen en eis niet meer te doen, dan je in alle redelijkheid kunt. Op aarde is altijd hulp nodig in allerlei opzichten, maar jij hoeft niet al die hulp te geven of voor al die hulp te zorgen. Zolang er afdwaling van liefde op aarde is, zolang is er nood en hulp nodig, dat komt eerder niet tot een eind. Het hoeft je niet onverschillig te laten, maar je hoeft jezelf ook niet uit te putten of je schuldig te voelen als je niet meer kunt, dan je doet. Iedereen doet een redelijk deel en Ik draag alles. Vandaag, morgen en zolang dat nodig is. Doe jij een beetje, al is het nog zo weinig, dan doe je genoeg, want je doet het met je hart en juist dat helpt meer dan jij beseft!

Hemels Brood 5403

Omwegen, hoeveel omwegen laat Ik toe? Veel, heel veel. En al die omwegen komen uiteindelijk toch ook bij Mij uit. Misschien wil jij liever een korte weg naar Mij toegaan, omdat je wel begrijpt dat het leven op aarde juist ten doel heeft bij Mij te komen, tot eenheid met Mij te komen. En je wilt daar wel je uiterste best voor doen, maar zo nu en dan kom je toch een beetje klem te zitten tussen enerzijds de wereld en wat wereldse mensen van je verwachten, van je eisen en anderzijds wat je zelf hebt begrepen dat het beste is om naar te leven, om zo’n kort mogelijke weg naar Mij te gaan.

Maar geen enkele weg naar Mij staat los van al je medemensen, omdat het beste om naar te leven ook inhoudt, omgaan met je medemensen, hen liefde en zorg geven, of ze nu wel of niet werelds gericht zijn. En dat is nu juist weleens moeilijk, tegenstrijdig ook, want je wilt hen die van liefde afdwalen het liefst op jouw weg halen, maar ze willen over Mij niets horen. En van tijd tot tijd is het moeilijk om een keus te maken, want als je het voor de één goed doet, doe je het voor een ander juist verkeerd en op sommige momenten lijkt het alsof je het voor niemand goed kunt doen. En dan denk je misschien, op welke weg ben ik nu, op de lange of op de korte?

Ik zeg je, de weg naar Mij in je hart is veruit de kortste. En als je die eenmaal gevonden hebt, dan ken je die weg voor altijd. Die weg kun je ontelbare keren gaan. En steeds kun je terug het veld ingaan, Mijn Woord verspreiden waar het welkom is. Omgaan met mensen die je ontmoet, ze helpen als je dat kunt en mocht je het even niet meer weten, dan ken je die hele korte weg, en waar je maar bent, kun je die hele korte weg naar Mij gaan en in een seconde of minder ben je bij Mij in je hart, waar Ik je over alles raad kan geven. En mocht je dan niet weten hoe het voor de één en voor de ander goed te doen, doe dan wat Ik je in je hart aanraad, als dat ook voor jou goed voelt. En mocht dan één van beiden niet tevreden zijn, dan heeft dat niet met jouw keus te maken, maar met diegene die niet tevreden is.

Natuurlijk kun je mensen over die korte weg naar Mij in je hart vertellen, zodat zij zelf ook die korte weg vinden en bij Mij komen in hun hart. Maar er zullen er nog veel zijn die vastgeraakt zijn op omwegen, door hoogmoed en allerlei wereldse verlangens of eigen willen. Laat hen maar omwegen maken, ook via die omwegen komen ze bij Mij. Maak jij gebruik van die hele korte weg naar Mij in je hart en kom zo vaak mogelijk over die korte weg bij Mij in je hart, in Mijn warme liefde voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 5404

Ieder mens heeft zijn eigenheid. Als je iemand langer meemaakt, ga je meer en meer zijn eigenheid leren kennen. En na langere tijd weet je wat iemand wel en niet leuk vindt, graag eet, hoe hij zich het liefst kleedt, wat hij mooi vindt, of hij van muziek houdt, sportief is, of hij humor heeft, kortom, hoe langer je iemand kent en hoe vaker je hem meemaakt, des te meer leer je hem kennen. En dan kan het zijn, dat je iemand al jaren kent, al veel met hem samen hebt meegemaakt en hij je toch nog kan verrassen in een situatie, met een reactie, met zijn handelen of juist doordat hij niet handelt, waar je dat wel zou verwachten.

Zoals je mensen kunt leren kennen, kun je Mij, je Schepper, ook steeds beter leren kennen. Als je Mij al heel lang kent en denkt het meeste over Mij wel te weten, kan Ik je toch nog verrassen. Misschien niet nu of op korte termijn, maar later als je hier niet meer aan denkt. Want wat je nu allemaal over Mij weet en van Mij begrijpt, is precies zoveel als voor jou mogelijk is om te weten en te begrijpen. Maar Ik kan je zeggen, er is over Mij nog veel meer te weten en te begrijpen, je hebt Mij nog lang niet helemaal leren kennen. Net zoals je een medemens gaandeweg verder leert kennen, terwijl je hem langer kent en vaker met hem omgaat, zul je Mij ook verder leren kennen als je langer met Mij omgaat, als je meer met Mij omgaat. Nu is met Mij omgaan wel wat anders dan met een van je medemensen omgaan, maar uiteindelijk komt het op het zelfde neer. Je leert Mij kennen door meer en meer in je hart in contact met Mij te zijn en om je heen meer en meer bewust te worden van alles wat Ik uit liefde voor iedereen bewerk. En je leert je medemensen kennen door met hen in contact te zijn en te zien hoe zij met hun leven omgaan. De basis is contact.

Contact met je medemensen, contact met Mij, gedurende langere tijd, daardoor leer je mensen kennen, daardoor leer je Mij meer en meer kennen. Een klein verschil is er wel, mensen zie je letterlijk om je heen en Mij vind je in je hart en zie je alleen in elkaars leven, in alles wat er gebeurt, in alles wat op aarde groeit en bloeit, Mij zie je geestelijk. Nu lijkt het nog dat wat je letterlijk ziet meer betekenis heeft, meer vertelt, makkelijker te leren kennen is, maar als je wat vaker contact met Mij hebt in je hart en Mij meer en meer leert kennen, zal het je verrassen hoeveel meer je van Mij geestelijk leert, dan je ooit kunt leren van alles wat je letterlijk ziet. Van Mij leer je liefde in je hart, dat is niet letterlijk te zien, maar voor het ware leven wel het allerbelangrijkste!

Hemels Brood 5405

Van tijd tot tijd bemerk je van mensen hun ongeloof in Mijn bestaan en verbaas je je over de spot die zij met Mijn, voor hen zogenaamde, bestaan drijven. Je vraagt je af hoe het komt dat zoveel mensen totaal niet in Mijn bestaan geloven, terwijl jij in je hart zo zeker bent van Mijn bestaan en van Mijn liefde. Ik ben al heel vroeg op je pad gekomen en al heel jong heb je Mijn bestaan beseft, Mijn liefde gevoeld en begrepen dat Ik Degene ben Die jou en alle mensen leven geeft, de aarde en alles erop en er omheen geschapen heb. Als je daar, nu je zoveel jaren ouder bent, op terugkijkt, dan zeg je dat Ik op jouw pad gekomen ben, op een dusdanige manier, dat je in je hart Mij al snel herkende, je Schepper, God, Die jou je leven geeft. Nu vraag je je af of Ik bij al die ongelovige mensen niet op zo’n zelfde manier op hun pad gekomen ben, waardoor zij Mij niet hebben leren kennen, zoals jij Mij al jong in alle waarheid hebt leren kennen.

Ik zeg je, jawel, Ik kom op ieder pad van ieder mens. Maar niet ieder mens is er even ontvankelijk voor om Mij te herkennen als zijn Schepper, God, als Degene Die hem zijn leven, zijn bestaan geeft, Die zijn bestaan is. Er is een weerspannigheid bij veel mensen waardoor zij Mij niet herkennen en Mij in hun hart niet naar waarheid beseffen. Bij de ene mens meer dan bij de ander en al naar gelang de mate van weerspannigheid word Ik meer of minder door iemand in zijn hart herkend en beseft die mens Wie Ik Ben. Dat is eenvoudig het verschil. En er zijn meer mensen die Mij in deze tijd op aarde niet naar waarheid herkennen en beseffen dat Ik hen leven geef, hun leven ben, dan wel. Maak jij je daar geen zorg over, want in alles is lang van tevoren voorzien en zoals de gebeurtenissen op aarde verlopen, zo wordt dat door Mij gedragen, om alle mensen te verlossen van elke weerspannigheid en tot Mijn eeuwig volmaakte leven te brengen.

Als aan een boom vruchten komen, zijn niet alle bloemen op hetzelfde moment tot vrucht gevormd en zijn niet alle vruchten tegelijkertijd rijp om gegeten te worden. De rijpe vruchten zijn op hun tijd voedsel en uit hun zaad groeien nieuwe bomen, die nieuwe vruchten voortbrengen. Maar de mens is tot meer dan dat voorbestemd. Want elke boom stamt af van de planter. En jij mens, bent planter. Maar elke planter zal eerst moeten leren planten. En niet ieder mens wordt opgeleid tot het planten van dezelfde bomen. Er is zoveel gewas op de aarde, met veel verschillende taken, daarom zijn er veel verschillende planters nodig. En zoals het fruit niet tegelijk zoet is, zo zijn niet alle mensen gelijktijdig geschikt om planter te worden. Jouw opleiding is jong begonnen, anderen zijn later begonnen en er zijn er nog veel niet rijp om tot planter opgeleid te worden.

Maar uiteindelijk groeien alle mensen uit tot planter en sommigen nog verder, tot schepper in Mijn tuin van waar werkelijk leven. Want zoals alle radertjes in een uurwerk nodig zijn om het uurwerk zijn precieze tijd te kunnen geven, zo zijn alle mensen nodig om met Mij en elkaar werkelijk leven te zijn. Want dat is het hoogste goed, waartoe alle mensen door Mij in hun bestaan geroepen zijn, het werkelijke gelukzalige leven in volmaakte wijze liefde vrijelijk zelf te zijn en in eeuwigheid werkend te vermeerderen.

Hemels Brood 5406

Alles in Mijn Schepping is werkzaam. Ieder mens heeft op aarde een werkzaamheid, ook de dieren en de planten, want iedereen heeft drinken en voedsel nodig, zowel mensen, als dieren, als planten. En al heeft steen geen voeding nodig, toch is het in werking, toch is het in beweging, want alles in Mijn Schepping is in beweging. Alles is in beweging, alles leeft en Alles ben Ik, Schepper, God van alle leven, want leven Ben Ik, leven geef Ik.

Ieder mens heeft het nodige te doen om in zijn onderhoud te voorzien, om zijn drinken en voedsel te krijgen, zoals hij nodig heeft om te leven. En altijd heeft hij Mij, Zijn Schepper, om hem te helpen al wat hij nodig heeft te vinden, en te bewerken wat voor hem van belang is. En er is altijd een samenwerking nodig tussen hem en Mij, zoals dat ook altijd nodig is tussen Mij en alle dieren en alle gewas. Ik help, maar Ik neem het werk niet over. Neem als voorbeeld vogels. Zij vinden hun voedsel en hun drinken, maar zij moeten er wel voor werken. Ik zorg ervoor dat zij weten waar het te vinden is, zelf moeten zij er naartoe vliegen, het oppikken. En als in het ene gebied de winter valt en daar voor hen geen voedsel meer zal zijn, weten ze waar ze heen moeten vliegen om wel weer drinken en voedsel te vinden. Van Mij krijgen zij aangereikt waar ze eten kunnen vinden, zelf moeten zij er heen vliegen en het oppikken, doen wat ervoor nodig is. Zo is het voor alle dieren, alle planten en ook voor de mensen.

Maar het werk van de mens ziet er wat anders uit, want de mens heeft een eigen persoonlijk besef van bestaan, met een eigen intelligentie, een eigen denkvermogen en de vrijheid om te kiezen wat te doen of te laten. De mens staat het vrij om wel of niet Mijn raad op te volgen. Alle raad die Ik geef aan dieren en planten, wordt door hen in hun natuurlijke aard als vanzelfsprekend uitgevoerd, maar de mens is vrij om dat wel of niet te doen. En veel mensen doen dat niet. Voor alle dieren, planten en alle mensen heb Ik voor drinken en voedsel gezorgd op aarde, Ik heb voor alles en iedereen voor al wat nodig is gezorgd en Ik heb alles ook zo ingericht, dat alles en iedereen wat hij nodig heeft ook kan vinden en met het nodige werk ook kan gebruiken en genoeg te eten en drinken heeft. Ik heb alles verzorgd, maar het werk moet iedereen zelf doen.

Er zijn bijvoorbeeld dieren voor wie het voedsel uit noten bestaat, die een harde korst hebben. Die korst moeten zij doorbreken, dat is het werk dat zij te doen hebben om aan hun eten te komen. Ik laat ze weten hoe die korst gebroken kan worden, maar zij moeten zelf het werk doen om de korst te breken. Ook voor de mens is alles op aarde aanwezig. En ook de mens laat Ik weten hoe en wat hij te doen heeft om aan alles te komen wat hij nodig heeft. Maar in de vrijheid van keus denken heel veel mensen het zelf wel te kunnen bedenken en daardoor hebben zij veel meer werk te doen dan nodig is. Of zij komen in treurige situaties terecht waar weinig beschikbaar is.

Lieve mensen, luister in je hart naar Mijn raad, want net zoals Ik de vogels in het veld voed en zij alles krijgen wat voor hen van belang is, zo voed Ik jullie ook en geef Ik jullie ook alles wat je nodig hebt. Maar net zoals de noot door het dier zelf bewerkt moet worden om het te kunnen eten, zo is het voor jullie ook nodig om het werk te doen dat voortkomt uit Mijn adviezen. Dieren en planten hebben geen eigen vrije keus, zij zijn volledig in Mijn werkzaamheid opgenomen, maar jullie, jij, jullie hebben wel je eigen vrije keus en je volle besef en de intelligentie om te begrijpen dat Mijn adviezen altijd voor jullie allemaal het beste zijn. Gebruik Mijn adviezen, want zij zijn werkelijk het beste voor jullie allemaal. Kom tot een harmonieuze samenwerking met Mij, zoals het al eeuwen tussen Mij en de dieren en planten gaat. Ik geef het hoe, wat, waar en wanneer aan en jullie doen het nodige werk. Doe dat uit volle overtuiging en met ware liefde, en dan doe Ik zelfs het werk. Gezegend degenen die dit ter harte nemen en tot uitvoering brengen!

Hemels Brood 5407

In Jezus Christus ben Ik de Verlosser van de mens, van het kwaad. Op aarde heb Ik mensen verlost van het kwaad en nog ben Ik de Verlosser van alle mensen van alles wat geen liefde is. Wie Mij volgt, kan zelf verlosser van het kwaad zijn voor zijn medemensen. Maar de meeste mensen zijn er op gericht zichzelf te verlossen van het kwaad van anderen. Het eigen kwaad zien zij niet, het kwaad van anderen zien zij des te meer.

Maar kijk eens naar jezelf, is het niet vaker zo, dat je je medemensen op hun onaangename handelen aanspreekt omdat je er last van hebt? En niet om hen te helpen tot inzicht te komen over hun onaangename gedrag, omdat het voor hen gevolgen kan hebben, en het beter voor hen is om niet zo te handelen? Veel mensen bestrijden het kwaad. Er zijn maar heel, heel weinig mensen die Mij volgen als Verlosser en het kwaad uit Mijn Naam kunnen verdrijven. Met dit verdrijven bedoel Ik niet de verschillende rituelen die als uitdrijving van kwade geesten door mensen verzonnen zijn. Want Mijn verlossing van het kwaad is het kwaad zijn kracht ontnemen door de mens het ware levensinzicht te geven en kracht te geven om naar Mijn liefde te handelen. En wanneer er in de Bijbel staat, dat Ik kwade geesten uitdrijf, dan heb Ik daarvoor geen ritueel gebruikt, maar de bezeten mens met heel veel liefde tegemoet getreden, zodat zijn hart zich vulde met liefde en er in zijn hart geen plaats meer was voor kwade bedoelingen, voor haat en nijd, voor wraak en wrok. Dat smolt weg als sneeuw voor de zon. En als diegene zich vervolgens aan Mijn liefde vasthield, dan bleef diens hart gevuld met liefde en bleef er geen ruimte over voor iets anders dan liefde.

Maar niet iedereen is rijp voor zo’n verdrijving van het kwaad uit zijn hart. Alleen degenen die daar rijp voor zijn, kunnen geholpen worden. Ook vandaag de dag worden mensen verlost door Mij en ook in deze tijd worden kwade geesten uitgedreven. Maar zie deze geesten als hoedanigheden van geest van degene die van kwaad bezeten is, het is zijn eigen onvermogen om tot liefde te komen, wat zich vastzet als haat, kwaadheid, wrok, om wat hij vindt dat hem onterecht is aangedaan. Rituelen zullen daarbij niet helpen, maar inzicht in Mijn liefde kan diegene van zijn onmacht verlossen en het geven van liefde kan het kwade verdrijven. Volg Mij als Verlosser en neem Mijn liefde op in je hart, dan kun je je medemensen die daar rijp voor zijn helpen, verlossen van het kwaad en hun hart tot Mijn liefde brengen.

Hemels Brood 5408

Bidden helpt. Ik zeg het jullie steeds opnieuw, bidden voor en met elkaar helpt. Maar vul niet in hoe je denkt dat Ik je gebed zal verhoren, vul niet in hoe je wilt dat Ik je gebed verhoor, want jij kunt niet overzien wat Ik overzie. Ik overzie alles van alle mensen en alles in de hele Schepping en Ik verhoor ieders gebed zoals dat voor iedereen het beste is op de daarvoor beste tijd. Maar al zeg Ik er steeds bij, verwacht niets, vul niets in, toch doen veel mensen dat wel en daardoor raken zij teleurgesteld als de verhoring van hun gebed niet gebeurt zoals zij verwachten of graag willen. Veel mensen raken daar ook door in verwarring. Ik heb gezegd dat bidden helpt, dat Ik elk gebed verhoor en het gebeurt niet, er verandert niets, het helpt gewoon niet. Dat verwart mensen en zij denken, bidden helpt helemaal niet en mijn gebed wordt helemaal niet verhoord.

Aan al die verwarde en teleurgestelde mensen zeg Ik, blijf toch bidden, blijf Mij toch vragen en blijf er op vertrouwen dat Ik je gebed zal verhoren. Maar vertrouw zonder enige invulling aan de verhoring van je gebed te geven, zonder iets op enigerlei wijze te verwachten, bid alleen over je nood, als je hulp nodig hebt, bid niet de oplossing, want dan vul je in en dat kan je teleurstelling brengen. En bid ook voor je medemensen zonder invulling, laat de invulling helemaal aan Mij over. Vul ook niet in wanneer je een oplossing verwacht of nodig hebt, Ik zie alles en Ik weet alles. Denk niet dat Ik jouw invulling nodig heb, denk niet dat jij een beter voorstel kunt doen dan Ik, denk niet dat jij een beter tijdstip kunt bedenken dan Ik. Vertrouw eenvoudig helemaal op Mij. Bid Mij op de juiste manier, en geef Mij dan alles in handen zonder je nog enige zorg te maken.

En ja, dat is één van de moeilijkste dingen, als het water je aan de lippen staat. En, lief mens, dat neem Ik je niet kwalijk, want soms lijkt er geen tijd meer te zijn en geen oplossing meer te komen. En dan zeg Ik jullie, als je geen uitweg meer ziet en je kunt niet meer vertrouwen, dan help Ik evengoed toch, want ook zonder jouw vertrouwen, ook zonder jouw gebed heb Ik jullie lief en zorg Ik voor jou. Maar als je wel op Mij kunt vertrouwen en je nood hoe dan ook in Mijn Handen kunt leggen, bespaart dat jou angst, pijn en leed. Mijn liefde en Mijn zorg krijgen jullie allemaal altijd, maar wie zijn zorg in Mijn liefdevolle Handen laat, zal innerlijk meer vrede voelen, meer geduld hebben en meer kunnen accepteren. Blijf steeds bidden, want Ik hoor je en Ik help je zoals voor jou en iedereen het beste is. Ik heb jou innig lief.

Hemels Brood 5409

Te snelle conclusies. Vaak trekken mensen te snel conclusies met nog al eens onaangename gevolgen voor de mensen waar het om gaat. Met heel weinig gegevens over een gebeurtenis, over situaties, wordt al snel een mening gevormd en worden factoren toegevoegd, die feitelijk helemaal niet juist zijn. En met die onjuiste feiten worden de gebeurtenissen doorgegeven waardoor mensen in een verkeert daglicht komen te staan. Het onprettige daarbij is, dat wanneer blijkt dat verschillende beweerde factoren feitelijk niet juist zijn, dit tot veel mensen niet doordringt en aan de valselijk gegeven feiten vastgehouden wordt.

Dit gebeurt op grote schaal, maar ook in het klein, tussen mensen onderling. Iemand ziet iets, trekt een conclusie over wat hij denkt gezien of gehoord te hebben, en zonder de feiten te controleren vertelt hij zijn conclusies aan anderen, daarmee iemands goede naam teniet doende. Er is veel, heel veel niet herkende roddel onder mensen en dat maakt slachtoffers. Een goede naam opbouwen duurt meestal lang, maar vaak er is maar één seconde nodig om een goede naam teniet te doen. Er zijn in de loop der eeuwen heel veel verkeerde conclusies getrokken door mensen, over Mij, over leven, over alles wat in de Bijbel staat, over religie en geloof, over kerken en over wat wel of niet waar is. En de stroom van verkeerde conclusies houdt nog steeds aan. Er wordt door zoveel mensen zoveel verschillende dingen beweert waar te zijn. Maar het kan niet allemaal waar zijn, want wat de een beweert kan niet waar zijn, als wat een ander beweert waar is. Maar dat kan ook niet waar zijn, als iemand anders nog iets anders als waar beweert. Zo gaat het er nu aan toe en daarmee zijn er veel verschillende beweringen waarvan de waarheid niet te controleren is.

En nu zijn veel mensen tot de conclusie gekomen, dat er meerdere waarheden zijn. Dat is wel zo gemakkelijk, iedereen mag nu zijn eigen waarheid hebben. Maar wee degene die dat in twijfel trekt en naar voren brengt, dat dat niet waar kan zijn. En nu juist ben Ik het, jullie Schepper en hemelse Vader, Die jullie zegt, er is maar Eén waarheid en Die Ben Ik, in alles en iedereen. En daarbij zeg Ik, wie werkelijk tot waarheid wil komen, laat die in zijn hart, in Jezus Christus tot Mij komen, dan geef Ik hem wat waar is te kennen. Laat diegene, als hij van Mij in zijn hart de Enige waarheid te kennen gekregen heeft, vervolgens daaraan vasthouden en die uitdragen, ook al wordt hij niet geloofd. Want Mijn waarheid is de Enige waarheid en deze is van groot belang voor alle mensen. Want in Mij, de Enige waarheid, is het ware werkelijke Leven, welke ware eeuwige gelukzaligheid is voor iedereen. In Jezus Christus ben Ik de Enige weg tot werkelijke leven.

Alleen wie tot waarheid komt, komt tot Mij, tot werkelijk goddelijk gelukzalig leven. Laat niemand die Mij in waarheid kent, zeggen dat er meerdere waarheden zijn. Want hij verloochent daarmee Mij, zijn Schepper, God in Jezus Christus, waar en Enig werkelijk gelukzalig leven. Laat de wereld denken en doen wat ze wil, maar blijf jij in alle opzichten bij Mij in je hart, bij Mijn ware liefde voor jou in je hart, blijf jij erbij dat er maar Eén waarheid is, dat ben Ik, jouw Schepper die jou het ware leven in grote ware liefde geeft.

Hemels Brood 5410

Er staat veel in de Bijbel wat door mensen nog steeds niet begrepen wordt zoals het bedoeld is, waarvan mensen nog steeds de geestelijke betekenis niet begrijpen. Zelfs is er veel dat door mensen letterlijk genomen, nog niet begrepen wordt. Maar of mensen nu wel of niet in Mijn bestaan geloven, de goedbedoelende vredelievende mens is het met elkaar eens dat het leven zijn kern heeft in liefde. Dat het belangrijk is om in liefde met elkaar om te gaan.

Maar werkelijke leven ben Ik en geef Ik en liefde heeft haar kern in Mij, werkelijk Persoonlijk Leven. Veel mensen geloven in liefde als een kracht, maar die kracht komt uit Mij, Schepper en God, Vader voor Mijn schepselen. Evengoed is het belangrijk dat mensen naar liefde leven, maar dan wel naar ware liefde uit Mij, zoals de ware kracht van liefde zuiver van Mij uitgaat. En hoewel veel mensen de mond vol hebben over naar liefde met elkaar leven, is wat de doorsnee mens doet en als liefde ziet, nog geen werkelijk zuivere liefde. Want werkelijk zuivere liefde, uit Mij, de Enige ware Bron van zuivere liefde, is in alle opzichten volkomen onbaatzuchtig en altijd om de ander goed te doen, voor zijn heil goed te doen.

Als mensen het niet eens zijn of kunnen worden over Mijn bestaan, wie Ik Ben, over geloof en de betekenis van werkelijk leven, dan komen ze op liefde uit en dan vinden mensen overeenstemming in het belang van liefde om met elkaar naar te leven. Daarin wordt dan de vrede bewaard. En voor enige tijd is dat als compromis ook goed, maar uiteindelijk is het voor iedereen wel het beste om Mij Persoonlijk te leren kennen. Want Ik heb de mens op aarde geschapen met het doel tot zijn ware Goddelijke oorsprong te komen en daarvoor is het nodig dat hij Mij Persoonlijk leert kennen en gaat verstaan dat Ik zijn Goddelijke oorsprong ben, hem zijn ware persoonlijke leven gegeven heb. Want hoe kan iemand tot zijn Goddelijke oorsprong komen als hij zijn Goddelijke oorsprong niet kent en niet in Mij, zijn God en Schepper, gelooft? Het is goed dat mensen beseffen dat het belangrijk is om naar liefde te leven, maar veelal is het geen ware liefde waarnaar zij leven, het eigenbelang neemt nog een hele grote plaats in bij veel mensen.

Voor het heil van ieder mens is het van groot belang dat ieder mens Mij leert kennen, zijn God en Schepper, zijn wezenlijk Persoonlijke oorsprong van leven, Mij, werkelijk Zijn. Zodat hij begrijpen gaat Wie Ik Ben in hem en wie hij is in Mij. Zodat hij, de mens, tot werkelijk leven komt als een van zichzelf bewust bestaan, zelfstandig als individu en met elkaar tezamen met Mij als één geheel verbonden in werkelijk leven, Mijn Leven. Verbonden in liefde, Mijn liefde, verbonden in waarheid, de wijsheid uit liefde en verbonden met elkaar en met Mij in ware gelukzaligheid. 

Hemels Brood 5411

Als iemand zich eenmaal een mening heeft gevormd over iets en er volkomen van overtuigd is dat zijn mening op de waarheid berust, is het heel moeilijk om diegene tot andere gedachten te brengen. Al kun je nog zo duidelijk bewijzen dat zijn mening niet juist is, dat het anders is, diegene zal zijn zienswijze niet makkelijk opgeven. Daarom is het heel belangrijk dat mensen meteen de waarheid te horen krijgen over Mij, over leven, over het doel van jullie bestaan, over alles wat met leven en werkelijk welzijn te maken heeft en niet eerst allerlei misvattingen die als waar en logisch voorgesteld worden. Want als iemand eenmaal misvattingen heeft aangenomen als waar, zal hij de werkelijke waarheid niet snel meer geloven. Hoe kan iemand nog van iets zeker zijn, als hij ergens zeker van was, wat niet waar bleek te zijn? Dan kan wat hem nu als waarheid verteld wordt, ook niet waar blijken te zijn.

Daarom, als iemand eenmaal ergens zeker van is, omdat hem het als zekerheid aangepraat is, dan kan hij nergens meer zeker van zijn, als het niet waar blijkt te zijn. Wat dan gebeurt, is dat diegene denkt niets meer voor waar te kunnen aannemen. Het zou het beste zijn, als kinderen al jong de waarheid van leven, van Mijn bestaan, van al wat met Mijn leer van liefde te maken heeft, zoals het werkelijk is, verteld krijgen en in opgevoed worden. Het is niet voor niets dat Ik gezegd heb: laat de kinderen tot Mij komen, want voor zodanige is het koninkrijk der hemelen. Hoe kinderen opgevoed worden maakt heel veel uit voor hun latere leven. Veel volwassenen zijn in een soort van religie opgevoed, en er zijn veel verschillende religies over de wereld verspreidt, waarbij mensen allerlei ballast meekrijgen, die zij moeilijk kunnen loslaten, met allerlei gevolgen in hun denken en doen. Beter kan een kind geen religie meekrijgen, dan een die niet op waarheid berust, omdat hij dan nog de mogelijkheid heeft om, als hij volwassen is, tot de waarheid van leven en Mijn bestaan te komen. Want er zijn maar heel weinig mensen die, als hen eenmaal een valse leer gegeven is, de ware leer in haar zuiverheid kunnen aannemen. Toch kan iedereen in zijn hart de zuiverheid van waar leven voelen en, in contact met Mij in zijn hart, tot de werkelijke waarheid van Mijn bestaan komen en van Mij in zijn hart zeker weten wat zuiver waar is.

Gezegend al degenen die in hun hart in alle oprechtheid bij Mij komen om Mijn zuivere Woord van ware liefde te vernemen en daarnaar te leven. Gezegend degenen die aan Mijn ware leer vasthouden en zuiver naar eer en geweten uitdragen. Gezegend degenen die hun hart openhouden, zodat Ik hen kan voeden met Mijn liefde en haar ware wijsheid. Gezegend degenen die zich de moeite doen om diegenen die aan misvattingen vasthouden, te helpen inzien wat werkelijk waar is, ondanks de moeite die dat kost en ondanks de afwijzingen die dat geeft. Gezegend degenen die hun misvattingen inzien en in hun hart bij Mij komen voor de werkelijke waarheid. Ik zal hen uit Mijn grote liefde in hun hart de waarheid van werkelijk leven geven en zij zullen Mijn ware liefde in hun hart voelen en aannemen en Ik zal altijd in hun hart voelbaar aanwezig blijven, zodat daarover geen misvattingen meer mogelijk zijn. Gezegend jij die dit leest en ter harte neemt.

Hemels Brood 5412

Geen mens is op aarde zonder werk. Het Paradijs is het niet meer. Iedereen heeft op aarde werk te doen. Er zijn wel mensen die denken dat zij met hun rijkdom andere mensen kunnen inhuren om het werk voor hun te doen, maar voor het werk wat Ik bedoel kun je niemand inhuren, want dat werk moet iedereen zelf doen. Dat is dan ook geen werk zoals mensen werk benoemen, het is geestelijk werk. Werk dat nodig is om tot het werkelijke leven te komen.

Dit werk is in ieders leven op aarde verweven met zijn doen en laten. Alles wat iemand meemaakt, heeft te maken met het werk dat Ik bedoel. Veel mensen zijn zich helemaal niet bewust van dit werk, omdat zij alleen gericht zijn op de materiële kant van hun bestaan en gericht zijn op hun welzijn. Maar voor het werkelijke welzijn is werk nodig, want het werkelijke welzijn hangt nauw samen met waar leven, Mijn leven, Mijn ware liefde. En het werk dat Ik bedoel, heeft direct te maken met het zelf liefde worden van ieder mens, gelijk worden aan Mijn liefde. Alles wat er tijdens iemands bestaan op aarde gebeurt, heeft voor iedereen het doel om alle mensen tezamen en ieder voor zich tot het ware leven te brengen. Daarvoor heb Ik de omstandigheden gegeven en daarbij help Ik iedereen, maar er blijft altijd werk over, dat de mens zelf te doen heeft, wat Ik niet van hem overneem. Zou Ik dat wel doen, dan zou hij het ware leven als een eigen van zichzelf bewust bestaan niet kunnen bereiken.

Bij alles wat een mens meemaakt, help Ik. Maar er blijft altijd ook een deel werk over voor de mens om zelf te doen. Het is niet zo, dat Ik hiermee bedoel te zeggen, zoek dat werk en doe dat en je bent waar je wezen moet, want zo is het niet. Al wat je te doen staat, is verweven met alles wat er tijdens je bestaan op aarde gebeurt. Als je Mij volgt in Jezus Christus en Mijn leer in de praktijk brengt, zoveel je kunt, zonder je te forceren, dan zul je ongemerkt al het werk wat je zelf te doen hebt wel verzetten, dan hoef je je geen zorgen te maken. Maar degenen die denken met hun rijkdom anderen het werk te kunnen laten doen, vergissen zich. Laat je niet door rijkdom en weelde verblinden, leef zoals je gegeven wordt, dan doe je je werk zoals Ik bedoel, dan bereik je het ware leven, Mijn liefde zelf te zijn.

Hemels Brood 5413

Het is niet altijd even gemakkelijk om de eigen gedachten stil te zetten en los te laten wat je bezighoudt, en bij Mij te komen in je hart. Want dat is elke keer nodig om Mij te kunnen verstaan in je hart. En juist als je door een gebeurtenis intens in beslag genomen wordt, is het moeilijk om los daarvan bij Mij te komen en met Mij in contact te zijn.

Als allerlei gedachten in je hoofd rondtollen is het moeilijk om in je hart Mij te verstaan. Laat dan eerst al die gedachten maar komen en bekijk die maar allemaal. Neem na een tijdje je rust ervan en als dat lukt, kun je naar Mij toekomen in je hart. Ik ben daar altijd en zodra je vrij van eigen denken daar ook komt, kun je Mij voelen en Mij voorleggen wat je bezighoudt. Heb daarbij geduld, want iets wat je intensief bezighoudt, is niet zo gemakkelijk onmiddellijk los te laten, al wil je dat wel, het blijft zich aan je opdringen. Verzet je er niet tegen, want daarmee versterk je het eerder, dan dat je er van loskomt. Overzie het en laat het aan je gedachten voorbijgaan. Dan neemt de spanning al gauw af en wordt het rustiger in je hoofd. Als je hoofd en je emoties tot rust gekomen zijn, dan zul je bemerken dat je ook weer bij Mij in je hart kunt komen. Neem gerust de tijd om tot de nodige rust te komen.

Al zeg Ik regelmatig, overdenk niet met je verstand, maar met je hart, het is geen schande om gedachten die in je hoofd opkomen de ruimte te geven. Als je hoofd tot rust is gekomen, kun je met al die opgekomen gedachten bij Mij in je hart terecht en samen kunnen we tot de ware gedachten komen, waar je hart het mee eens kan zijn. Want dat is wel belangrijk, dat je hart het met je gedachten eens is. Laat verstandelijke gedachten maar komen, als ze zich aan je opdringen. Maar zorg er na een tijdje voor, dat er rust in je hoofd komt en kom dan naar Mij in je hart. Verstandelijke gedachten zijn niet verkeerd, maar breng ze altijd in je hart en handel alleen naar die gedachten waar je hart het helemaal mee eens is.

Want in je hart ben Ik, in je hart is waarheid, is ware liefde en haar wijsheid en alleen in je hart kun je je gedachten daaraan toetsen. In je hart kun je alles op waarheid, liefde en haar wijsheid toetsen bij Mij, je liefdevolle hemelse Vader, Die Alles Is, Die jou ten volle kent en oneindig liefheeft. Vergeet dat niet!

Hemels Brood 5414

Mensen hebben onderling veel verschillende meningen. Als er geen besluiten hoeven te worden genomen, kunnen verschillende meningen naast elkaar bestaan en wederzijds nog wel gerespecteerd worden. Maar als er besluiten genomen moeten worden door meerdere mensen, dan wordt het al moeilijker om vanuit de verschillende meningen tot een eenduidige overeenstemming te komen en tot een gezamenlijk gedragen besluit te komen. Meestal wordt er een soort van compromis gevonden, maar dat is eigenlijk zo goed als nooit de beste oplossing. Als er geen compromis gevonden wordt, ontstaat er vaak een onprettige situatie, waarbij partijen vijandig tegenover elkaar kunnen komen te staan.

Alle verschillende meningen hebben te maken met de wil van mensen om autonoom te zijn, eigen baas, iedereen vindt zijn eigen mening de beste, totdat anders bewezen is. Maar dan nog is de mens geneigd aan zijn eigenwijze mening, tegen beter weten in, vast te houden. Hoeveel beter zou het zijn, als mensen allemaal bij Mij in hun hart zouden komen en Mij om raad zouden vragen. Mij zouden vragen wat het beste is om te besluiten. Dan kan Ik je verzekeren, heel veel beter. Want Ik kan alles overzien in volledige waarheid en volledige liefde en de wijsheid uit Mijn liefde geeft altijd voor alles en voor alle mensen de beste raad. Die raad zou Ik aan alle betrokkenen geven, niet aan de een anders dan aan de ander, maar aan allemaal dezelfde raad. Want Mijn raad is voor iedereen de beste en de waarheid voor allemaal.

Wie in Mij gelooft en op Mijn goede raad vertrouwt, die zal, als hij met medegelovigen tot een besluit moet komen, gemakkelijk tot overeenstemming kunnen komen, als zijn medegelovigen net als hij in hun hart Mij om raad vragen en daarnaar handelen. Maar zelfs nog niet alle in Mij gelovende mensen komen in alle oprechtheid in hun hart bij Mij en laten hun eigen mening los, om Mijn raad aan te nemen en naar te handelen. Toch is dat de enige manier om tot de beste oplossing te komen en unaniem tot het voor alle betrokkenen beste besluit te komen. Kom allemaal in je hart bij Mij voor de beste besluiten, laat je eigen meningen los en neem Mijn raad aan. Als alle betrokkenen dat doen, komen jullie tot het beste besluit, wat dan ook gelijk Mijn volkomen liefde is.

Hemels Brood 5415

Als je er moeite mee hebt om van alle mensen te houden, om iedereen lief te hebben, zoals Ik in de Tien Geboden aangeraden heb, als je er moeite mee hebt om van mensen te houden die misdaden begaan, gemeen zijn, mensen pijn doen en erger dan dat, dan heb je Mij nog niet goed begrepen. Want Ik heb niet gezegd om dat wat iemand doet of niet doet, om de gedragingen van mensen lief te hebben, maar de mens zelf. Nu kun je zeggen, de gedragingen van iemand, dat is toch die mens zelf, dat is toch zijn keus, dus is hij dat toch zelf? Dan geef Ik je daar, op de wereldse manier van bekijken, gelijk in.

Maar in ieder mens ben Ik aanwezig en ieder mens is oorspronkelijk deel van Mij en uit Mij mens. Het is de bedoeling dat je dat deel van Mij in ieder mens liefhebt. En als je Mij liefhebt, dan kun je ook in ieder mens Mij liefhebben. Je hebt dan niet de keuzen die iemand maakt lief, niet zijn handelen, niet zijn meningen en overtuigingen, maar Mij in hem. Het is wel zo, dat de ene mens meer van Mijn aanwezigheid in hem toont, dan een ander en dat maakt het vaak wel makkelijker liefde te voelen voor de mens die Mij meer weerspiegelt in zijn doen en laten, dan degene die dat nauwelijks of niet doet. Als je met de wereldse blik kijkt, zijn er weinig mensen die Mijn liefde weerspiegelen, maar als je Mij in je hart hebt leren kennen, kun je Mij ook in je medemensen leren zien.

Evengoed blijft het moeilijk om onderscheid te maken tussen wat mensen doen en geen ware liefde is en Mijn aanwezigheid in hen. Want iemands misdadig handelen roept emoties van weerzin op en door deze emoties wordt de stroom van liefde geblokkeerd. Ik heb daar alle begrip voor, want Ik weet hoe moeilijk het is om, door de ergste misdaad heen, Mij in die mens aanwezig te zien. Veel mensen die in Mij geloven en naar Mijn geboden willen handelen, forceren zich om alle mensen lief te hebben, zonder dat ze weten, dat het niet om het doen en laten van die mens gaat, maar om Mij in die mens. Een gevaarlijke misdadiger moet gestopt worden, een bedrieger moet ontmaskerd worden, de dief moet gestopt worden, want het zou geen liefde zijn om dat niet te doen en hen hun gang te laten gaan. Het zou geen liefde zijn voor degenen die slachtoffer kunnen worden van de misdadiger, de bedrieger, de dief, etc. en niet voor de misdadigers, omdat zij dan niet leren van hun wandaden en hun ziel niet tot geestelijke groei komt.

Daarom, als je nu begrijpt hoe Ik het bedoel om je medemensen lief te hebben, dan kun je ook begrijpen dat liefhebben van je medemensen niet betekent, alles maar tolereren en goedmoedig met de mantel der liefde bedekken. Want onder die mantel vandaan komt dan wel de stank van de misdaad die slachtoffers maakt. De mantel der liefde is voor degenen die hun misdaden inzien en berouw hebben, die zich willen beteren en zich daarvoor inzetten. Degenen die dat nog niet willen, die hun daden niet berouwen, die mogen gestopt worden, uit liefde voor mogelijke slachtoffers, uit liefde voor de misdadiger zelf, uit liefde voor Mij. Want Ik ben in jullie allemaal aanwezig. Heb Mij lief en daarmee je medemensen, omdat je in hen Mij ziet en kent, zoals je in jezelf Mij kent. Dan heb je je naaste lief als jezelf, dat is, Mij!

Hemels Brood 5416

Bij Mijn geboorte op aarde stond alles en iedereen stil. Geen mens, geen dier, geen blad bewoog, alles stond helemaal stil. Dat heeft een diepe geestelijke betekenis. Maar als Ik aan jou vraag wat die diepe betekenis is, dan zie Ik in je hart dat je het niet kunt zeggen. Je hebt er wel een paar ideeën over en dat hebben meerdere mensen, maar dat is toch niet de ware diepe betekenis. En wat je tot nu toe aan ideeën in je hart hebt getoetst, voelde ook niet als de waarheid. Daarom zeg je tegen Mij, dat je het niet weet en daar dan ook niet over kunt schrijven. Want je schrijft alleen wat je van Mij in je hart als een zekerheid krijgt aangereikt.

Toch heb je wel eerder geschreven en pas schrijvende van Mij de ware betekenis over iets aangereikt gekregen. Maar ook dan heb je dat alleen gedaan, als je in je hart de zekerheid voelde dat Ik je de uitleg zou geven. En dat is dan ook steeds gebeurd. Maar nu heb je die zekerheid niet en daarin heb je gelijk. Want het gaat er om, dat iedereen begrijpt dat alleen de zekerheid in het hart dat iets Mijn Woord is, Mijn uitleg is, Mijn Enige waarheid is, van belang is en telt. Maar veel mensen die iets niet begrijpen, gaan met hun verstand naar uitleg daarover zoeken en toetsen dat niet in hun hart op waarheid bij Mij. Zij lezen erover, praten er met medemensen over en komen dan tot een voor hen logisch klinkende conclusie, waarvan ze denken dat hun hart het er mee eens is. Want het is voor hen de meest logische waarheid.

Het vraagt een diep innerlijk contact met Mij om de meest logische uitleg die iemand bedenken kan, los te laten en oprecht in het hart voor de zuivere waarheid bij Mij te komen. Het vraagt ook nederigheid en volkomen eerlijkheid om te accepteren dat Ik over bepaalde geestelijke onduidelijkheden nog geen uitleg geef. En het vraagt moed om bij onzekerheid niet iets zelf in te vullen, maar de onzekerheid te verdragen. Want ook de zekerheid over Mijn Woord, over het verloop van een situatie, over iets, geef Ik in iemands hart. Want ook dat is genade.

Wanneer het hart een diepgaande geestelijke betekenis van iets nog niet kan begrijpen, kan Ik die diepgaande geestelijke betekenis beter nog niet geven. Accepteer dat in nederigheid en zoek niet met het verstand om toch tot een uitleg te komen, maar vertrouw erop dat Ik op de juiste en beste tijd uitleg geef in ieder hart dat daarvoor geschikt is. Dat, lieve mensen, is ook Mijn liefde voor jullie aller welzijn. De stilte bij Mijn geboorte.

Hemels Brood 5417

Stel iemand is arm en kan maar net de eindjes aan elkaar knopen en op een dag vindt diegene een pot met goudstukken. Dan kun je wel begrijpen, dat diegene daar heel blij mee is. Maar nu zie Ik dat deze pot met goudstukken diegene geen goed zal doen ten aanzien van zijn groei tot waar leven, tot ware liefde en Ik laat toe dat de pot met goudstukken diegene wordt afgenomen. Ook nu kun je wel begrijpen, dat diegene daar niet blij mee is en boos zal zijn op degene die hem zijn goud ontnomen heeft. Nu is het natuurlijk niet zo, dat Ik mensen aanzet tot diefstal, Ik wil hier alleen iets mee duidelijk maken.

Als iemand graag macht heeft, maar dat is niet goed voor zijn geestelijke groei en Ik zie dat hij te redden is van teveel afdwaling van liefde, help Ik diegene van zijn macht af. Ik kan het dan zo leiden, dat een medemens daar, naar beste weten, een instrument bij is. Maar degene die zijn macht afgenomen wordt, zal dat niet in dank afnemen en degene die instrument voor Mij was, met boosheid en verwijten bejegenen. Niet iedereen weet dat hij instrument voor Mij is. Maar in het grote geheel zijn alle mensen ten dienste van elkaar en van Mij instrumenten van Mij. Met het doel iedereen te helpen om tot waar gelukzalig leven te komen, in een van zichzelf bewust bestaan, waarbij alleen nog naar waarheid en liefde gehandeld wordt.

Wie in Mij gelooft, Mij in zijn hart kent, Mijn Woord en Mijn leer begint te begrijpen, die begrijpt dat liefde soms iemand iets afnemen is of ergens mee laten stoppen is, hoe onprettig dat ook ervaren wordt. Jullie zijn allemaal instrument van Mij voor elkaar, en zo nu en dan wordt je werk als instrument niet gewaardeerd door je medemensen. Maar als je in je hart, door je contact met Mij, van Mij weet hoe je hier en daar instrument bent, dan mag je negatieve reacties die van anderen komen, naast je neerleggen. Zij kunnen Mijn Hand van liefde nog niet in alle opzichten zien en raken nog geïrriteerd of boos bij onprettige situaties, zij geven nog verweer. Hiermee praat Ik geen liefdeloos handelen goed, geen leugen en bedrog goed, hiermee zeg Ik, niet alles verloopt altijd naar ieders beste wensen, al doet hij nog zoveel goed.

Aan ieder die dit kan begrijpen zeg Ik, je bent in Mijn oneindige liefde instrument, om je medemensen bij te staan op hun weg over de aarde, zodat die weg zo kort mogelijk is en bij Mij, het ware leven, de ware gelukzaligheid uitkomt. En daarbij zeg Ik je, dan zal iedereen tevreden en blij zijn en weten: Alles was altijd Uw liefde!

Hemels Brood 5418

Als iemand maar lang genoeg op je inpraat, ga je hem misschien tegen beter weten in geloven, maar als je hem toch niet gelooft, ga je wel rekening houden met wat hij steeds maar weer beweert. Je gaat toch op een gegeven moment je keuzen anders maken, dan je zonder zijn voortdurende op je inpraten zou doen. En dat is wat er met veel mensen gebeurt. Door reclame, door de media, door de discussies op televisie, worden mensen tot andere keuzen gebracht, dan zij daarzonder gemaakt zouden hebben. Maar ook wat beweerd wordt door mensen in je omgeving, door familie, vrienden, door leraren, door alle mensen waar je maar mee te maken hebt, of je het met wat ze zeggen nu wel of niet eens bent, het heeft effect op je keuzen. Met meer gevolgen dan je denkt, dan je beseft.

Ik zie dat, Ik weet dat. Maar ergens in jou ben Ik en Ik geef jou ook voortdurend Mijn Woord, welke waarheid, liefde en wijsheid is. Tegenover alles wat mensen aan onwaarheid voortdurend als waarheid beweren, tegenover al het op jou inpraten door mensen om je heen, via media en televisie, tegenover alles wat mensen je waar en onwaar opdringen, staat Mijn zuiver Woord van waarheid, liefde en wijsheid, in alle rust en zonder zich aan je op te dringen, in jouw hart aanwezig, ben Ik Zelf aanwezig. En wat mensen ook zeggen, hoe mensen ook op je inpraten, waar mensen je ook van proberen te overtuigen, in je hart ben Ik aanwezig met de Enige werkelijke waarheid, met Mijn eeuwige liefde voor jou, met de meest zinvolle wijsheid uit ware liefde.

En jij kunt de keus maken, om alles wat anderen beweren, je opdringen, mee lastigvallen, naast je neer te leggen, niet op in te gaan, je oren voor te sluiten, en bij Mij te komen en naar Mij te luisteren. Jij kunt die keus maken. Niemand anders dan jij. Zelfs Ik niet, maar jij. Maar als je dat moeilijk vindt, daarover onzeker bent, dan kan Ik je wel helpen de weg naar Mij in je hart te vinden. Want Ik begrijp wel dat je onzeker bent, Ik ben immers niet te zien, zoals je je medemensen ziet en meemaakt. Ik ben er evengoed wel, kijk maar in de natuur, dat is allemaal uiting van Mij, zoals alle mensen in het goede en ware, in liefde, uiting van Mij zijn. En zo ben Ik in jouw hart uiting van waarheid, liefde en wijsheid, alleen geestelijk in jezelf te zien of voor nu alleen nog te voelen. Want aan dat voelen in je hart kun je weten dat Ik er ben, kun je voelen dat Ik liefde ben, kun je voelen dat Ik je kan helpen, als je wilt, als je Mij vraagt, als je Mij toelaat. Want al zie je Mij niet, Ik ben er wel, voel maar in je hart.

Hemels Brood 5419

Vanmorgen zei je tegen Mij: “Vader er zijn veel in U gelovende mensen, die allemaal verschillende opvattingen over Uw Woord, over waar leven, over ware liefde en wijsheid hebben. Kunt U hen niet tot een juist begrip over Uw Woord en de betekenis daarvan brengen, zodat die verschillen er niet meer zijn? Want uw Woord en alles wat het leven is en betekent, kan toch niet voor de één een andere zijn dan voor de ander?”

Mijn Woord en de betekenis daarvan is altijd voor iedereen hetzelfde, en de waarheid over het werkelijke leven, de ware liefde en haar wijsheid is ook voor iedereen gelijk. Maar nog niet iedereen begrijpt Mijn Woord, Mijn leven, Mijn liefde en Mijn wijsheid, zoals het volkomen volmaakt en werkelijk is. En ja, het is zo, dat veel in Mij gelovende mensen verschillende meningen hebben over de betekenis van Mijn Woord en de bedoeling van hun leven. Maar zoals je weet, heeft iedereen van Mij de vrije wil gekregen, en een geloof in Mij maakt die mens nog niet volmaakt. Het ware begrip over Mij, werkelijk leven, over liefde en haar wijsheid, hangt nauw samen met de groei van ieder mens in waarheid van Geest en waarheid van liefde, hangt nauw samen met de mate van handelen naar waarheid en ware onbaatzuchtige liefde.

Dus op jouw vraag, kan Ik die mensen niet tot gelijke ware juiste opvattingen brengen, zeg Ik, dat gebeurt al, maar niet in één keer. Dat is een proces. Want iedereen zal het zichzelf eigen moeten maken om een geheel eigen zelfstandig en van zichzelf bewust bestaan te kunnen blijven en het ware leven volmaakt te zijn, samen met zijn medemensen en samen met Mij, zijn Schepper, God in Jezus Christus. Maar Ik zie wel in je, dat je eigenlijk bedoelt, kan het niet wat vlugger? Daarop zeg Ik, het gaat al sneller dan jij kunt zien en bemerken. Want de wereld is in beroering en zou Ik het proces van alle goedwillende mensen naar het ware leven niet versnellen, dan zouden velen nog verder verdwalen, dan nu al gebeurt. Wat jij ziet, zijn kleine groepjes mensen die zich in hun geloof in Mij verzamelen en hoewel daarbij nog veel verschillende interpretaties naar voren gebracht worden, gaat het ook met hen in versneld tempo naar het juiste ware zicht op werkelijk leven, op Mijn ware liefde.

Maar het zal nog wel even duren voordat de over allerlei religies verdeelde mensen Mijn ware licht gaan zien, en gaan begrijpen Wie Ik Ben. Het ware begrip breng Ik in de harten van alle goedwillende mensen op de bestemde tijd en dat is nu bezig, die tijd is nu aangebroken, maar nog niet teneinde. Zoals uit een mosterdzaadje een grote struik groeit, zo groeit Mijn liefde in steeds meer harten, bij steeds meer mensen, tot waar begrip en werkelijk leven.

Hemels Brood 5420

Als je iets niet begrijpt en je wilt het gaan begrijpen, je wilt bijvoorbeeld iets maken, maar je weet niet hoe dat te doen, dan ga je informatie zoeken over het hoe en wat, dan ga je iemand zoeken die het je kan leren. En als je dat gevonden hebt en iemand leert je te begrijpen, dan houd je daaraan vast, dan weet je dat. En je maakt het keer op keer en je maakt daarbij geen fouten, want je weet en begrijpt het. Maar nu maak je het een lange tijd niet en als je het dan weer eens wilt maken, dan merk je dat je niet alles meer precies weet, niet meer precies begrijpt en je hebt weer informatie nodig en weer iemand die uitleg geeft.

Zo is het ook met Mijn leer, met Mijn Woord en met Mijn uitleg over Mijn leer, Mijn Woord, over leven, over ware liefde. Je vergeet, mensen vergeten. Maar nu gaat het niet om iets te maken wat niet perse hoeft, nu gaat het over jouw bestaan, jouw ware leven en hoe je daar het beste mee kunt omgaan. Nu gaat het over jou en Mij, over hoe je met Mij kunt omgaan, hoe je Mijn Woord begrijpt, Mijn leer van liefde begrijpt en kunt toepassen. En ja, na een tijdje vergeet je, want ook van alles wat je daar over weet en begrijpt, vergeet je delen, als het niet steeds weer herhaald wordt. Daarbij komt, dat Mijn Woord zo oneindig uitgebreid is, Mijn leer zo oneindig veelomvattend is, dat je oneindig kunt doorleren en oneindig lang nieuwe uitleg kunt krijgen.

Maar juist om het vervolg van Mijn uitleg te kunnen begrijpen, is het nodig dat je niets van het voorgaande vergeten bent. Dus kom regelmatig bij Mij om je geheugen op te frissen, zodat je wat nieuw voor je is, kunt leren begrijpen. En dat niet alleen, maar om al het nieuwe te kunnen bevatten, is het ook nodig dat je vermogen om te kunnen bevatten, uitgerekt wordt. Want dat is rekbaar tot in de oneindigheid. Maar voorzichtig, zodat er geen lek ontstaat door te snelle rek en eerst dat lek gedicht moet worden, voor je nieuwe uitleg van Mij kunt opnemen, nieuwe uitleg over Mijn ware liefde. Want jullie zijn als een rekbaar vat, dat Ik vul met Mijn leven, met Mijn liefde, zodat jullie groeien, als je het contact met Mij onderhoudt en van tijd tot tijd ook je geheugen door Mij laat opfrissen.

En langzaam, na verloop van tijd, hoef je voor bepaalde uitleg niet meer bij Mij te komen, omdat je het je eigen gemaakt hebt en het elk moment van je leven toepast, waardoor je het nooit meer vergeet. Dan ben je gegroeid in Mijn liefde, in waar leven. Maar vergeet niet, er is altijd meer, nieuw besef mogelijk, oneindig veel meer van Mijn eeuwig ware onbaatzuchtige liefde voor jou en voor alle mensen.

Hemels Brood 5421

Iedereen heeft van Mij de vrije keus gekregen. Op aarde zijn heel veel keuzen te maken. Elk moment van de dag maken mensen keuzen, je komt voortdurend tot allerlei keuzen en dat is niet altijd even gemakkelijk. Want er zijn keuzen die duidelijk goed zijn, er zijn keuzen die duidelijk niet goed zijn en daartussenin zijn allerlei keuzen waarover je kunt twijfelen. En dan zijn er ook nog keuzen die moeilijk te weerstaan zijn. Die je verleiden. Soms is de kracht om een keus te maken die eigenlijk niet goed is zo groot, dat je er aan toegeeft, dat je niet tegen de verleiding opkunt en toegeeft. Dat kan bijvoorbeeld boosheid zijn, er kan iets gebeuren dat je verleidt tot boosheid, of tot ongeduld. En hoewel je daar eigenlijk niet voor wilt kiezen, want je weet dat het geen liefde is om boos te worden en je hebt je krachtig voorgenomen om niet meer boos te worden, toch gebeurt het. Toch wordt je opeens nog boos, verdrietig, ongeduldig, hebberig, vul maar in. De kracht van de verleiding was te groot, groter dan je aankon, dan je aankunt.

Als je je afvraagt, hoe dat met Mijn liefde gaat, dan kan Ik je zeggen, die is eeuwig oneindig veel krachtiger dan de kracht van de verleiding die op aarde jullie soms in haar greep heeft. Want zo is het, er is op aarde een van liefde afleidende kracht, die door de ene mens beter weerstaan kan worden, dan door de andere mens. Want de afdwaling van Lucifer heeft werkzaamheid op de aarde onder alle mensen. Maar omgekeerd heeft Mijn liefde in alle mensen ook werkzaamheid op de aarde, onder alle mensen. Die werkzaamheid van Mijn liefde en van het tegenovergestelde van liefde van Lucifer, die overigens van oorsprong in zijn geest Mijn volmaakte evenbeeld is, staat in een bepaalde verhouding die in alle mensen verdeeld is en zo kan het zijn dat de ene mens meer naar Mijn liefde kan kiezen, terwijl een ander nog meer in de kracht van het tegenovergestelde van Mijn liefde vastgehouden wordt.

Net zoals niemand een verdienste aan zijn goede werken heeft, omdat het in de basis Mijn genade is, zo is het van degenen die toegeven aan verleiding om ware liefde los te laten, geen tegen verdienste. Daarom vraagt alles wat er op aarde gebeurt om liefde, ware liefde. Ook wanneer er geen liefde door mensen gegeven kan worden, geef Ik Mijn liefde. Wie in situaties terecht komt, waarbij gebeurtenissen hem tot boosheid, ongeduld of wat dan ook verleiden, terwijl hij het goede voorheeft, die wordt daarmee gevraagd lief te hebben, wat hij ook wel wil, maar de kracht niet voor vindt. Aan hen zeg Ik, begin met begrip, begrip voor jezelf, begrip voor de ander die je tot bijvoorbeeld boosheid brengt, want Ik heb begrip voor jullie allemaal, Ik heb liefde voor jullie allemaal, voor elke keus die niet naar liefde is, voor elke afdwaling van liefde, voor elk gebrek aan kracht om de verleiding van het tegenovergestelde van liefde te weerstaan.

En Ik zeg jullie, als je wilt leren om ook diegenen lief te hebben, die met hun handelen zijn afgedwaald van liefde, begin dan te begrijpen dat het mensen kan ontbreken aan kracht om verleiding te weerstaan, zoals het jou van tijd tot tijd aan kracht ontbreekt om boosheid, ongeduld en wat dan ook te weerstaan. Deel dat innerlijk met Mij, want Ik heb alle kracht, alle liefde, alle wijsheid voor jullie allemaal. Ook als het je aan de nodige kracht om in liefde te blijven even ontbreekt, blijf Ik in ware onbaatzuchtige liefde, je Schepper, jouw Leven.

Hemels Brood 5422

Leven op aarde heeft een bepaalde betekenis, waardoor mensen er willen zijn en er alles aan doen, om er te blijven. Toch is het leven op aarde een tijdelijk verblijf en ieders leven gaat na dat verblijf door. Alleen kan niemand met zekerheid zeggen, hoe het leven precies doorgaat. Juist dat geeft veel mensen onzekerheid, waardoor zij bang zijn om te sterven. Onzekerheid geeft mensen meestal angst, angst voor het onbekende. Maar wie gaat begrijpen wat werkelijk leven is, Wie Ik Ben, werkelijk Leven, hoe ieders persoonlijke bewustheid van bestaan direct verbonden is met Mijn Persoonlijk Bestaan, werkelijk Leven, die zal minder onzeker zijn over zijn leven nu en na zijn verblijf op aarde.

Maar de wil om op aarde te verblijven is daarmee niet minder geworden, omdat een verblijf op aarde voor ieder persoonlijk en voor alle mensen tezamen een bepaalde belangrijke betekenis heeft, een bepaalde grote waarde voor iedereen heeft. Ondanks grote moeilijkheden blijft bij de meeste mensen de wil om op aarde in leven te blijven aanwezig. Toch zijn er mensen voor wie de situatie op aarde zo onaangenaam lijkt, dat zij een einde maken aan hun leven op aarde, daarbij denkend, dat dat een oplossing is voor hun onaangename omstandigheden. Zij kunnen dat op dat moment ook niet anders zien. En hoewel hun gebrek aan waar levenszicht hen door Mij vergeven wordt, is het evengoed wel nodig dat zij tot besef van hun daad gebracht worden en tot zicht op het werkelijke leven, waarvan zij deel zijn en eeuwig deel blijven.

Want ieders verblijf op aarde is voor iedereen persoonlijk en voor alle mensen tezamen van belang, van groot belang. Daarom, wie denkt met het beëindigen van zijn leven op aarde een betere situatie te verkrijgen, zal toch enigszins teleurgesteld uitkomen, omdat voor hem evengoed een weg te gaan is, om het ware leven, zoals het voor hem in alle werkelijkheid bedoeld is, te bereiken. Maar ook daar zorgt Mijn liefde voor. In de hoedanigheid die voor die mens het beste is, zal hij verder geleid en geholpen worden om tot zicht op werkelijk leven te komen en het ware leven te bereiken. De weg die deze mensenzielen nog te gaan hebben, is zelden een korte, maar in Mijn liefde gedragen, is het ook voor hen mogelijk om tot Mij te komen, om Mij te ontmoeten. Aan alle mensen die een situatie van levensbeëindiging meemaken, zeg Ik, heb daarover geen oordeel, niet positief, niet negatief, want wie kent de ziel van alle mensen beter dan Ik, jullie Schepper? Daarom, laat diegene aan Mij en Mijn liefde zonder oordeel en hij zal in het hiernamaals de voor hem juiste weg vinden en gaan, want daar is geen andere weg, dan Ik hem geef.

Aan iedereen die erover twijfelt, zeg Ik, ga je weg over de aarde, hoe moeilijk die ook is, want die weg is de kortste en beste weg voor jou en iedereen en geeft je, op de voor jou beste manier, alles wat je nodig hebt om tot het ware gelukzalige leven te komen als een persoonlijk van jezelf bewust bestaan. Want het doel van ieders bestaan eindigt niet bij het einde van het bestaan op aarde, maar de weg verandert wel, als het bestaan op aarde door iemand zelf voortijdig beëindigd wordt. Ook in dat opzicht heeft ieder zijn eigen vrije keus en ook in dat opzicht wordt ieders keus door Mij in liefde gedragen. Maar evengoed heeft iedere keus, dus ook die keus, gevolgen. Daarom, blijf in je hart bij Mij, blijf zoveel je kunt in Mijn liefde, dan zul je je weg op aarde tot het einde kunnen gaan, tot het door Mij beëindigd wordt, op het juiste moment, welke volkomen goed is.

Hemels Brood 5423

Woorden, wat zijn woorden? Zijn woorden het ware leven? Daden van liefde, zijn daden van liefde het ware leven? Het ware leven Ben Ik, ware liefde Ben Ik in de volmaakte betekenis van wat liefde werkelijk is. Geen woord, geen daad, maar Liefde Zijn, Leven Zijn. Elk woord van liefde, elke daad van liefde is een uiting van liefde, van Liefde Zijn. De hele Schepping, al wat is, is uiting van Mijn Liefde die Ik Ben, is uiting van Mij, is Leven.

Wat jij voelt als jouw leven Ben Ik en voel je uit Mij, is uiting van Mij, die Ik je in vrijheid geef. Niet materieel zichtbaar, maar voelbaar, in jezelf voelbaar. Wat is dan alles wat je wel ziet, wat om je heen is aan materie, wat je kunt aanraken, al die vormen van materie? Het is de uiting van Mijn Woord, de uiting van Mijn Liefde, Die tot zichtbaarheid gebracht heeft wat geen leven is, wat geen liefde is. Om de geest die van ware liefde is afgedwaald, tot zicht te kunnen brengen, tot dat wat hij door zijn afdwaling niet meer kan zien. Want zijn geestelijk oog is blind, zijn innerlijk is dood, zijn ware leven staat stil in zijn afgedwaalde geest. Hoe zou hij anders tot zicht kunnen komen, dan door hem in de weerspiegeling van wat werkelijk leven is te plaatsen? Zodanig in vorm gebracht, dat hij zijn eigen afdwaling in het materiële omhulsel van het tegenovergestelde van leven, ingeblazen met Mijn Adem, Mijn ware Leven, Mijn ware Liefde, kan ervaren, kan voelen, zodat hij, in de gebonden vrijheid van zijn bestaan, zijn werkelijke leven kan herkrijgen, kan terugkomen tot het ware leven, wat hij van oorsprong uit Mij is.

Zo is materie zijn niet-leven, met Mijn Liefde, Mijn Leven, Mijn Adem ingeblazen, zijn mogelijkheid om in zijn vrijheid van leven, wat hem reeds van het begin af aan gegeven is, tot zijn werkelijke leven terug te keren, zonder zijn vrijheid te verliezen en met Mijn Geest te versmelten en daarmee het eigen bewustzijn van bestaan niet meer te kunnen ervaren. Voor hem en al de zijnen heb Ik de aarde geschapen, de aarde en al wat er op en er omheen is. En alles wat Ik geschapen heb, is spiegel voor wat in werkelijkheid het ware leven, volmaakt geestelijk leven, is. Zodanig vormgegeven door Mijn liefde en haar wijsheid, dat het de dood zichtbaar maakt en het eeuwige leven toont en een weg is voor alle wezens die op aarde mens zijn, om tot hun werkelijk geestelijk leven uit Mij in Mij te komen, bewust van hun eigen geestelijk werkelijke bestaan, welke Mijn volmaakte liefde is en nooit anders dan dat kan zijn.

Die weg Ben Ik in Jezus Christus, in de materie als Mens zichtbaar geworden, om iedereen in de waarheid van Leven te redden en tot werkelijk Leven te leiden, het ware werkelijk geestelijke Leven, Mijn Leven, Mijn Liefde, werkelijk Zijn. Want waar Ik Ben is geen materie, daar is volkomen gelukzaligheid, daar Ben Ik.

Hemels Brood 5424

Hoe eerlijker en oprechter je naar waarheid streeft en zoekt, des te zuiverder zul je waarheid vinden. Wel is het daarbij nodig, dat je ten volle bereid bent om al wat in jezelf nog geen volledige waarheid is, te erkennen en om al wat je als eigen denken voor waar aangenomen hebt te herkennen en los te laten. Daarbij is het ook nodig, om opvattingen, misvattingen en vaste overtuigingen, in alle eerlijkheid in je hart met Mij door te nemen en te erkennen wat geen juiste opvattingen zijn, te erkennen wat een misvatting is en vaste overtuigingen los te laten voor nieuw inzicht.

Want voor de geestelijke groei naar nieuw inzicht en dieper besef van waar leven is het nodig, dat oud onjuist besef, dat misvattingen en vaste overtuigingen die vernieuwing in de weg staan, opgeruimd worden. En daarvoor is volkomen eerlijkheid, oprechtheid en het willen bereiken van de zuivere waarheid nodig. Want wie vasthoudt aan wat hij denkt aan waarheid gevonden te hebben, vaste overtuigingen niet kan herzien en van misvattingen de onwaarheid niet onder ogen kan zien, die belemmert zichzelf om geestelijk te groeien. En alleen door oprecht zoeken naar de volkomen waarheid, die in het hart te vinden is, daar waar Ik Ben, kun je tot het inzicht komen dat je misvattingen hebt en welke dat zijn, kun je beseffen dat, waar je van overtuigd bent dat waar is, niet waar is en kun je in je hart ruimte maken voor nieuw besef, voor nieuw inzicht en in volkomen waarheid geestelijk groeien.

Het belangrijkste om geestelijk te kunnen groeien en tot meer geestelijk levensinzicht te komen, is volkomen oprecht, de waarheid aan Mij te vragen en bereid te zijn, al je vaste gronden te verlaten voor nieuwe gronden, waarop je verder kunt groeien, nieuw licht kunt krijgen en nieuwe verse voeding je tot zegen kan zijn. Waarheid en bekennen wat geen waarheid is, zijn daarbij sleutelgegevens. Want veel mensen willen wel verder komen, maar houden vast aan allerlei overtuigingen, aan allerlei kennis, die zij maar moeilijk of helemaal niet kunnen afstaan, omdat zij blijven denken dat het waarheid is. Maar Ik zeg je, van al wat mensen denken dat waar is, is heel veel niet waar. Maar voor de meeste mensen is, wat zij denken dat waar is, zo’n houvast, dat zij het niet kunnen loslaten voor wat hen werkelijk houvast kan geven. Een werkelijk houvast is Mijn werkelijke waarheid van Mijn werkelijke leven.

Daarom is er moed nodig om van de gebaande paden af te wijken voor Mijn paden, die zodra je er voor kiest, helder verlicht zijn. Maar om er voor te kiezen, tast je eerst even in het duister. Wees daarvoor niet bevreesd, kies Mijn pad van waarheid en direct wordt je hart door Mijn licht helder verlicht en kom je tot nieuwe inzichten, nieuw geestelijk besef van waarheid.

Hemels Brood 5425

Als je eenmaal in Mijn bestaan gelooft, als je eenmaal beseft dat Ik werkelijk Leven Ben, dat jouw leven uit Mij jou gegeven is, als je eenmaal beseft waarvoor je op aarde bent gekomen, dan bemerk je het grote verschil tussen jouw besef en dat van de meeste mensen en dan is het moeilijk om dat verschil te overbruggen en mee om te gaan. Want de meeste mensen gaan op in wat zij aan genoegens vinden, en als zij al in Mij geloven, dan is het een vaag besef van iets dat meer is dan hun aards bestaan, maar verder dan dat of dat wat hen in de kerk of op school geleerd is, gaat het niet.

Hoe meer je, door je innerlijk gevonden contact met Mij, gaat begrijpen van Mijn alomvattende liefde, van wat Mijn werkelijke leven is en jou in vrijheid gegeven is, des te groter wordt het verschil en des te meer voel je dat verschil. Maar ook ga je meer en meer het verschil zien tussen de keuzen die mensen maken en wat jij in je hart voelt dat betere keuzen zouden zijn. Waarbij je ook gaat beseffen, hoe belangrijk het is om met Mij in je hart samen te zijn en naar Mij in je hart te luisteren. Want het is regelmatig moeilijk om aan te zien, hoe mensen op belangrijke posities keuzen maken, die voor veel mensen betekenis hebben, maar niet zijn wat al die mensen nodig hebben. Soms zitten je tenen krom in je schoenen, maar je bent niet in een positie om er iets aan te doen. ‘Kunt U er dan iets aan doen?’ vraag je je af.

Lief mens, dat wat Ik kan doen, gebeurt. In ware liefde gebeurt alles zoals voor iedereen het beste is, terwijl toch ook iedereen zijn vrije keus houdt. Want voor elke keus die welk mens dan ook in zijn vrijheid maakt, is in Mijn liefde voorzien en ze zijn zodanig in Mijn ordening geplaatst, dat de gevolgen een weg maken, steeds opnieuw een weg maken, die altijd richting Mijn liefde, richting werkelijk leven voor alle mensen gaat. Zo ontstaan steeds wegen, gemaakt door de keuzen van mensen, waarover hun voeten gaan. Wegen, precies naar de aard van hun keuzen, soms moeilijk om te gaan, soms door nieuwe keuzen uit nieuwe inzichten weer makkelijker om te gaan. Maar jij, jullie, die Mij kennen en Mij liefhebben, die het verschil zo duidelijk ervaren tussen het diepere geloof in Mij en de ongelovigheid van veel medemensen, laat dat verschil er zijn, ook al is dat zo nu en dan moeilijk, blijf in je hart bij Mij en laat het zijn.

Wees met de kleine groep mensen die in Mij geloven, zoals jij in Mij en Mijn liefde gelooft, zonderling tussen al die andere mensen. Want nu ben Ik nog Die Zonderling, en zijn jullie met Mij zonderling. Maar de tijd komt dat het omgedraaid zal zijn en degenen die Mij niet kennen zoals jullie Mij kennen de zonderlingen zijn. En weet je, nu al zijn jullie niet de zonderlingen, maar al die anderen zijn de zonderlingen, want jullie zien wat waar is, en al zijn jullie nog met weinig, in Mijn liefde zien jullie waarheid van leven, houd daar aan vast. Dat maakt verschil, laat dat verschil er maar zijn, het wordt in Mijn liefde gedragen en eens zal iedereen Mij zien en in Mij geloven en zal er geen verschil meer zijn.