Hemels Brood 5333 t/m 5363

Hemels Brood 5333

Hoe ontstaat het weer en hoe staat het met het geestelijke in verband? Want elk weer heeft een herkomst en werkt samen met de vormen van de aarde en het doen en laten van de mens. Alleen, wat vandaag met het weer gebeurt, heeft niet alleen met vandaag en wat mensen vandaag doen en laten te maken. De herkomst van het weer gaat terug in de tijd. Niet een maand of een jaar of een eeuw, maar veel en veel verder. En al die tijd spelen er veranderende en nieuwe vormen van de aarde mee en alle verschillende werken, die mensen op aarde doen.

Hoe verregaand de mens de verschillende weersomstandigheden ook weet te onderzoeken, tot aan het eerste begin geraakt hij niet zomaar. Daarvoor heeft hij toch ook geestelijk inzicht nodig, van Mij. Wanneer mensen de weersomstandigheden onderzoeken en daarbij niet de verbanden met het geestelijke kennen, zullen zij niet verder komen dan een puur materieel meteorologisch overzicht, wat dan een heel beperkt overzicht is. Omdat de wetenschap steeds geavanceerdere apparatuur tot haar beschikking heeft, komen zij in korte tijd steeds meer te weten en dat afgezet tot wat er tot dan toe mogelijk was, geeft hen het idee enorme voortgangen te boeken en meer nog te zullen gaan boeken. Maar zelfs dat meer is als een speldenknop in eeuwen van tijd. Maar wie de verbanden ziet met het geestelijke, maakt in veel kortere tijd grotere sprongen vooruit, zonder die geavanceerde apparatuur.

Alles is te verdelen in overdruk en onderdruk en hoe dat in elkaar valt. Geestelijk is dat eigen wil en belangeloze wil. De vormen van de aarde zijn de verschillende opvattingen. Maar daarbij speelt er nog veel meer mee op geestelijk gebied, zoals waarheid en onwaarheid, macht en onmacht, geven en nemen, vermogen en onvermogen. En steeds gaat het om de balans in het grote geheel, opgebouwd uit alle kleinere onderdelen van alles wat er in, op en om de aarde is. Waarbij de aarde de geestelijke basis van de mens is, zijn besef van leven en zijn zicht op wat werkelijk en wat niet werkelijk is.

Hoe meer het besef van de mens zuiver is, zijn eigenliefde en zijn eigen willen verminderd is, des te meer zal hij van alle weersomstandigheden op aarde het geestelijk verband begrijpen. Zo heeft Mijn liefde ook het weer een de mens helpende functie gegeven, om zichzelf en het ware leven goed en zuiver te kunnen gaan voelen en beseffen, waarmee hij Mij dan ook goed en zuiver kan gaan voelen en beseffen.

Hemels Brood 5334

Er is een wereld vol mensen, miljoenen mensen over de aarde verspreid en al die mensen kunnen kennis nemen van Mijn leer, allemaal. Een groot deel van die mensen heeft in elk geval wel iets van of over Mij gehoord. Daarbij is Mijn leer in ieder mens aanwezig en is het iedereen mogelijk zich daarvan bewust te zijn. Toch zijn er van al die miljoenen mensen maar een relatief kleine groep mensen, die zich de moeite nemen om Mijn leer te onderzoeken op zinvol gebruik ervan. Velen leggen Mijn leer naast zich neer en gaan liever hun eigen weg. Is het nu belangrijk dat al die mensen toch over Mijn leer verteld krijgen en Mijn leer onderwezen krijgen?

Ik zeg je, niet zomaar. Want stel dat iemand veel over Mij en Mijn leer verteld krijgt en veel aangeraden krijgt over hoe naar Mijn leer en naar waarheid te leven, maar in hem is verzet, afwijzing en hij kan de juiste verhoudingen in Mijn leer nog niet accepteren, dan ontstaat de situatie dat diegene weet, maar niet wil. Dat maakt het voor hem moeilijker, omdat alle gebeurtenissen nu meer zijn volkomen verantwoordelijkheid zijn geworden, dan toen hij niet zoveel wist. Daarom, wees er terughoudend mee om Mijn Woord uit te dragen, Mijn leer uit te leggen, aan mensen die er niet uit zichzelf aan toe zijn, om hun eigen invullingen van leven los te laten en over te stappen naar een levenswijze volgens Mijn leer. Want je maakt hen verantwoordelijk voor iets, waar ze nog niet verantwoordelijk voor kunnen zijn.

Het is goed om voor je geloof uit te komen op tijden en momenten dat dit nut heeft, maar dat is in de huidige tijd nogal eens niet zo. Maak er geen geheim van, leef naar wat je gelooft, maar alleen als mensen uit zichzelf gaan vragen, is diegene er rijp voor aan het worden, om wat meer uitleg te krijgen. Maar Ik zie veel gelovigen heel ijverig bezig hun naaste medemensen tot Mij te brengen en Ik zeg jullie, vaak veel te ijverig en geheel niet ten gunste van die medemens. Leef naar Mijn Woord, dan kunnen mensen genoeg van je geloof zien en als het hun belangstelling wekt, dan komen zij wel met vragen, die je vanuit Mij in je hart kunt beantwoorden. Wacht daarom liever tot iemand je vraagt, of tot Ik je overduidelijk in je hart laat weten iemand over Mijn leer van ware liefde te vertellen. Dan kun je niet onbedoeld iemand teveel uitleg geven en hem daarmee eerder belasten dan verlichten.

Laat dat steeds je basis zijn, alleen degenen die vragen, die interesse hebben, dan laat Ik je steeds duidelijk in je hart weten wat te doen of te laten en te zeggen. Dan komt alles in Mijn liefde precies op de goede manier en de juiste tijd goed.

Hemels Brood 5335

Als mensen met elkaar samenwerken, krijgen zij met elkaar in kortere tijd meer werk verzet dan wanneer ieder zelf werk doet en dit bij elkaar opgeteld wordt. De meeste mensen zien dat wel in, zo moeilijk te begrijpen is dat niet. Maar het vreemde nu is, dat veel mensen toch niet gemakkelijk hun medewerking geven. Want als het er op aankomt, gaan persoonlijke belangen voor het gezamenlijk belang. Ook vinden veel mensen dat hun mening over hoe een en ander het beste gedaan kan worden, de belangrijkste is om een goed resultaat te kunnen krijgen en niet zelden ontstaat daarover een dusdanig meningsverschil, waardoor er geen samenwerking mogelijk is.

En dat, terwijl zo’n meningsverschil er om te beginnen helemaal niet hoeft te zijn. Zelfs niet bij mensen die niet in Mij geloven en Mij in hun hart niet om raad vragen, zoals gelovige mensen weten dat zij kunnen doen. Want wie eerlijk bekijkt hoe iets het best tot stand te brengen is, die zal zeker tot dezelfde conclusies komen als zijn medemens, als die ook in alle eerlijkheid bekijkt hoe iets het beste tot stand te brengen is. Want eerlijkheid trekt hoe dan ook Mijn raad aan, wat zich uit in opkomende ideeën. Als mensen op goede ideeën komen, is dat altijd Mijn raad, ook al wordt dat niet beseft en zou diegene het ook niet geloven, als het hem verteld werd. Maar hoe komt het dan dat er toch zo vaak en zo veel misverstanden ontstaan?

Net als eerlijkheid Mijn raad aantrekt, zo stoot eigenbelang Mijn raad af en wordt verwarring aangetrokken. Zodat mensen met eigenbelang en of neigingen om de baas te willen zijn gemakkelijk in conflict komen met degenen waarmee anders een goede samenwerking mogelijk zou zijn, als beiden eerlijk zouden zoeken naar het beste om te doen in een situatie. Helaas zorgen zulke conflicten vaak voor een breuk in de samenwerking, met het gevolg dat niemand er beter van wordt, ook degene waardoor het conflict ontstaan is niet. Mijn raad aan jullie, die in Mij geloven en Mijn leer zo goed mogelijk proberen toe te passen in je leven, kom voor de beste samenwerking altijd bij Mij in je hart en luister in je hart naar Mij.

Als jullie dat allemaal doen zonder de beste te willen zijn, zonder enig eigenbelang, eerlijk en oprecht, dan zullen jullie het over aanpak en organisatie snel eens zijn. Want ook jullie hebben je eigen ideeën over hoe iets het beste is of kan en dat zullen jullie ieder voor zich toch echt moeten loslaten, als je tot een ware vruchtbare samenwerking wilt komen, die door Mij ten volle gezegend is.

Hemels Brood 5336

De grootste schat die een mens Mij kan geven, is zijn ware oprechte liefde voor Mij. Ik geef ieder mens alles en hij mag alles van Mij vrij gebruiken, zijn eigen vrije keuzen maken en al wat hij goed doet, doet hij goed uit Mij. Maar wat Ik hem niet kan geven in zijn vrijheid, is onbaatzuchtige liefde van hem voor Mij. Dat is dan ook het enige wat van de mens zelf kan komen en daarom ook de grootste schat is die iemand Mij kan geven, in nederigheid Mij onbaatzuchtig liefhebben.

De mens heeft er in het algemeen al moeite mee om zijn medemensen, die hij kan zien en letterlijk kan meemaken, lief te hebben zonder voorwaarden, zodat hij er niet aan toekomt om Mij geheel zonder voorwaarden, belangeloos, lief te hebben. Bovendien begint het Mij liefhebben voor iemand pas als hij zijn medemensen zonder voorwaarden liefheeft en dat is een heel moeilijke opgaaf voor mensen die hun medemensen graag tot volmaaktheid aanzetten, terwijl ze het zelf nog lang niet zijn. Je zou toch denken dat het niet zo moeilijk moet zijn om Mij, Die altijd voor alle mensen volkomen liefde is en liefde bewerkt, Die volmaakt is in alles, in liefde en wijsheid, onvoorwaardelijk lief te hebben. Maar nu juist dat onvoorwaardelijke is voor veel mensen die Mij kennen en naar Mijn liefde willen leven een struikelblok. Want Mij liefhebben is onvoorwaardelijk je medemensen liefhebben. Maar die zijn nog lang niet volmaakt, integendeel, en dan is het moeilijk om de juiste weg te vinden om medemensen die bepaald geen lieverdjes zijn, lief te hebben zoals Ik jullie allemaal onvoorwaardelijk liefheb.

Maar treur daarom niet, want Mijn liefde voor ieder van jullie wordt er niet minder om en Ik ben al blij, als je je best doet en op momenten dat je Mijn liefde voelt, dat met oprechte blijdschap beantwoordt. Gaandeweg ga je wel leren hoe je medemensen werkelijk onvoorwaardelijk lief te hebben, zonder medemensen in hun misdaden te bevestigen. Want Ik heb jullie allemaal lief, maar Mijn liefde werkt niet voor iedereen hetzelfde uit. In Mijn grote liefde gaan jullie dat leren, hoe lief te hebben, zonder daarmee misdaden als het ware te bevestigen, maar juist zo, dat je liefde voor iemand die misdadig is, bij hem gaat voelen als hete kolen op zijn hoofd en hij zich daardoor een volgende keer wel bedenkt. Maar probeer dit niet zonder Mijn innerlijke leiding, want de liefde die daarvoor nodig is, hebben jullie nog niet.

Wie steeds weer in zijn hart contact met Mij houdt, die zal zeker tot ware liefde groeien en Mij de grootste schat geven die een mens Mij kan geven: zijn onvoorwaardelijke liefde voor Mij!

Hemels Brood 5337

Een excuus is gauw gemaakt, maar meen je het ook? Want vaak zie Ik dat excuses gemaakt worden om de ander tevreden te stellen, maar in zichzelf is het eigenlijk geen werkelijk excuus. Hoe eerlijk zijn mensen in zichzelf? Want er is veel wat mensen doen of zeggen maar niet werkelijk menen. De situatie wordt moeilijk wanneer door omstandigheden duidelijk wordt, dat het excuus niet echt gemeend was, dat iemand iets verzwegen heeft, wat beter wel gezegd kon worden.

Bedenk je allemaal dat je voor Mij niet eerlijk hoeft te zijn, maar hoe je doet of bent, zo ontvouw je zelf de gebeurtenissen. Niet dat elke gebeurtenis je eigen toedoen is, want de daden van medemensen hebben ook hun effect op jouw leven, met allerlei gevolgen die niet altijd eerlijk lijken te zijn. Alleen, Ik zet toch alles altijd in de juiste verhoudingen, zodat er in werkelijkheid niets oneerlijks is, ook al vinden mensen hun situatie oneerlijk. Zij hebben geen besef van Mijn bemoeienis. Maar als zij later Mijn bemoeienis gaan beseffen, zullen ze ook zien, dat Ik hen altijd eerlijk en goed behandeld heb. Dat geldt voor iedereen. Ik ben en blijf altijd eerlijk in alles. Maar Ik zie wel van iedereen of hij wel of niet eerlijk is. Sommige mensen denken dat wat zij van hun gedachten niet uitspreken, ook niemand te weten komt. Maar Ik weet het altijd.

Iedereen mag vrij liegen en bedriegen, Ik blijf evengoed altijd eerlijk voor iedereen. Dat wil echter niet zeggen, dat oneerlijkheid geen problemen geeft, geen gevolgen heeft. Hoe het ook zij, iedereen krijgt van Mij altijd alles helemaal eerlijk in de juiste verhoudingen. Daarbij is het geen kwestie van wie wat wel of niet verdient, maar hoe iemand het beste geholpen is om blijvend tot het eeuwig gelukzalige leven te komen, tot Mijn ware eerlijke liefde!

Hemels Brood 5338

Voor wie moeilijke momenten wil doorstaan, is het belangrijk om rustig te blijven en niet in paniek te raken. Maar voor veel mensen is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wie bij Mij komt voor rust en overzicht, die hoeft niet in paniek te raken. Soms zijn moeilijkheden nodig om iemand iets duidelijk te maken, maar andere keren ontstaan moeilijkheden omdat niet naar Mij geluisterd is en meestal blijven de moeilijkheden dan niet beperkt tot degene die niet naar Mij luistert.

Kijk in de wereld om je heen en je zult wel begrijpen hoe weinig mensen naar Mij luisteren in hun hart, dan kun je ook begrijpen hoeveel er door al die mensen moeilijk gemaakt wordt, wat gevolgen heeft voor iedereen, de goede wel luisterende mensen niet uitgezonderd. Maar aan jullie goede en zo veel mogelijk naar Mij luisterende mensen zeg Ik, alle moeilijkheden die je door andere mensen bezorgd worden, zullen je geven wat je nodig hebt om vooruit te komen in geestelijk besef. Het zal je altijd opleveren in geestelijk opzicht en dat is rijkdom voor jou. Dus alle moeilijkheden die je onterecht overkomen, geven je hemelse rijkdom. Dat geldt ook voor mensen die te goeder trouw zijn, ook al geloven zij misschien niet in Mijn bestaan. Leven ze wel naar liefde, dan zullen onterechte moeilijkheden hen ook rijkdom geven in geestelijk opzicht.

Mensen die moeilijkheden veroorzaken voor hun medemensen zullen lering krijgen, niet als straf, maar om hen tot bezinning te brengen, zodat zij uiteindelijk ook tot meer geestelijk inzicht komen. Zo golft de wereld als een deinende massa heen en weer, maar elke golving ligt in Mijn Hand en alle moeilijkheden brengen ook goeds met zich mee, al is dat niet altijd zo gemakkelijk te zien. Verdraag elkaar in Mijn liefde, dan zal voor ieder op zijn weg de geestelijke rijkdom groeien tot waar levensbesef.

Hemels Brood 5339

De liefde die Ik voor jullie heb, die Ik voor jullie Ben, is onmeetbaar oneindig. En de plek waar jullie daar een deel van kunnen voelen, is in je hart, of wel in het centrum van je geestelijk besef van Mij, van waar Leven. Jullie zijn allemaal, ieder voor zich, deel van Mijn onmetelijke liefde in de oneindigheid van werkelijk bestaan. Zoveel als je in liefde beseft te bestaan, is het mogelijk je deel van Mijn liefde zelf te zijn en uit te dragen naar je medemensen in al je doen en laten.

Ik zeg er bewust bij: “en laten”. Want soms kan iets laten meer liefde zijn dan iets doen. Want veel van jullie gelovige mensen willen doen, goed doen, in liefde voor anderen er zijn en doen wat je denkt dat die ander kan helpen. Maar doen voor de ander is niet altijd het beste voor diegene. Als iemand iets niet kan en iemand neemt het voortdurend van diegene over, dan zal hij het nooit leren zelf te doen. Daarom, wees niet altijd lief voor iemand om Mijn liefde te zijn, want vaker is Mijn liefde, in menselijke begrippen, niet lief voor iemand zijn. Als een moeder altijd het brood voor haar kind smeert, leert het nooit zelf zijn brood te smeren. Is dat dan liefde van de moeder voor haar kind? Het is hem iets onthouden, waar hij in zijn latere leven wat aan zou hebben.

En zo onthoud Ik deze en gene van tijd tot tijd iets wat als niet zo fijn ervaren wordt, in de menselijke gedachtegang. Maar Ik weet dat het juist een voordeel zal geven aan Mijn kinderen op de tijd dat zij het nodig hebben. Zo is er niets zonder nut, tevergeefs. Mijn liefde ziet veel verder dan een mens zich bedenken kan, daarom blijft het belangrijk Mijn liefde te zijn en niet je eigen invulling van wat liefde naar jou idee is. Want liefde is niet de ander steeds plezieren, te vriend houden, ware liefde is Mijn liefde voelen en daarmee doen of laten wat Ik je in je hart laat weten te doen of te laten.

Hemels Brood 5340

Op welke gronden maken mensen hun voorstellingen ergens van? Dat is door wat anderen vertellen, wat ze zelf hier of daar zien, wat ze lezen. Maar wat iemand ook ergens over vertelt of schrijft, wat iemand ook hier of daar ziet of leest, het zijn nooit alle gegevens bij elkaar. Dus vult de mens ook heel veel zelf in, naar wat hij logisch vindt. En wat hem logisch lijkt, heeft te maken met wat hij ziet, hoort, weet, denkt te weten, vertelt krijgt, enz. Ieder mens is geneigd om wat andere mensen als de waarheid vertellen en schrijven, te geloven. Moeilijk wordt het als er verschillende verhalen over hetzelfde onderwerp de ronde doen. Vooral dan gaan mensen hun eigen logica combineren met wat gezegd en geschreven is, maar nooit de hele waarheid is, omdat er altijd gegevens ontbreken, gegevens verdraaid zijn, enzovoorts.

Hoe kun je dan een juiste voorstelling ergens van maken? Hoe kun je dan zeker weten hoe het er voor jou gaat uitzien na je verblijf op aarde? Dat kun je niet. Dat kun je alleen afwachten en op Mij vertrouwen, dat het goed komt. Ik weet en ken alles. Ik mis geen gegevens. Alles wat Ik ken en Ben is zuiver waarheid. Maar het is oneindig veel. En wel zoveel, dat je het in je aardse hoedanigheid niet kunt bevatten. Je denkt misschien dat de aarde in jullie huidige situatie een plaats is en niet, zoals de hemel, een hoedanigheid, maar jullie bestaan op aarde is wel degelijk een hoedanigheid. Een heel andere dan de hemelse hoedanigheid, maar evengoed een hoedanigheid. Als je dat wat meer gaat begrijpen, kun je van Mij ook al wat meer gegevens gaan bevatten en begrijpen van alles wat Ik weet en Ben. Maar van alle gegevens ontbreken er ook dan nog te veel om een juiste voorstelling van wat dan ook te kunnen maken.

Leef daarom zoals het is en Ik voorzie je van alle nodige gegevens naar volledige waarheid en zoveel je kunt bevatten en begrijpen. Want voor iedereen is het belangrijk dat hij zijn huidige hoedanigheid als aardebewoner meer en meer gaat begrijpen ten aanzien van waar en werkelijk leven. Daarom heb Ik gezegd, maak je geen beeld van Mij en de Schepping, want er zijn zoveel gegevens die je nog niet hebt en ook nog niet bevatten of begrijpen kunt, zodat je beeld de waarheid nog niet eens benadert. Moeilijk of niet, maar vertrouw op Mij, want het komt allemaal helemaal goed.

Hemels Brood 5341

Voor deze en gene is op aarde een roeping weggelegd, maar niet voor iedereen. Er zijn mensen die weinig tot besef van werkelijk leven komen op aarde, aan hen is geen roeping besteed. Maar verspreid over de aarde zijn mensen tot hun roeping gekomen en zij geven daaraan hun tijd en inzet zoveel zij kunnen.

Elke roeping is anders en de mensen met een roeping zijn ook verschillend aan elkaar. De roeping tot het uitdragen van het geloof in Mijn bestaan en werkelijk leven is toch de moeilijkste. Omdat er veel onzuiver geloof onder de mensen is en degenen met deze roeping vaak onder druk komen te staan, vooral door mensen die niets geloven en denken door toeval te bestaan, die niet geloven in een totaal eeuwig leven, dat persoonlijk verder gaat na het verblijf op de aarde. En dan zijn er nog de valse profeten, die zich voordoen met een roeping te prediken, maar meer voor eigen aanzien preken, dan Mij te vertegenwoordigen in hun verhalen over leven en over Mij. Ik heb hen niet geroepen, ze hebben zichzelf als prediker opgesteld, regels gesteld die niet met Mijn leer overeenkomen. Zij maken het degenen die door Mij geroepen zijn en Mijn Woord wel zuiver doorgeven moeilijk met hun beweringen die niet waar zijn, maar wat door de doorsnee mens niet herkend wordt als niet waar, vooral als het deels wel waar is wat gezegd wordt.

Wie wil weten of iemand Mijn Woord spreekt of schrijft, omdat Ik diegene daartoe geroepen heb, hoeft alleen maar in zijn hart bij Mij te komen en Ik laat hem voelen of wat hij gehoord of gelezen heeft werkelijk zuiver Mijn Woord is. Zegen aan hen die bij Mij komen en van Mij weten wie werkelijk door Mij geroepen is.

Hemels Brood 5342

Misschien is dat niet voor iedereen hetzelfde, maar oprechte dankbaarheid uit het hart aan Mij gericht, is gelijk nederigheid, is gelijk de erkenning Mijn liefde te kennen en aan te nemen. Wees daarom dankbaar in jullie hart aan Mij, maar laat dat alleen puur en oprecht zijn, want dankbaarheid uit plicht of uit overweging heeft niet de nederigheid die Ik bedoel. Ware oprechte dankbaarheid geeft in het hart een warmtegloed die duidelijk gevoeld wordt en Mijn liefde is.

Als situaties onprettig zijn, pijnlijk zijn, niet gewenst zijn, is het moeilijk om tot oprechte dankbaarheid te komen. Toch zijn die situaties ook altijd gebaseerd op Mijn liefde en zullen iedereen in elk geval iets goeds brengen. Wellicht niet op dat moment en in het dagelijks materiële leven merkbaar, maar in geestelijk opzicht in elk geval iets goeds brengen. En mocht op zo’n moment iemand niet tot dankbaarheid kunnen komen, dan zal dat later, als het goede ervan bemerkt wordt, toch een spontane dankbaarheid in het hart oproepen en die dan ook oprecht is en gelijk is aan nederigheid en erkenning van Mijn liefde. Mijn liefde die niet alleen goed maakt wat misgaat, maar ook alles wat misgaat omzet in zinvolle lering of oefening.

Ook al is een nare situatie door anderen ontstaan, zonder dat het slachtoffer er schuld aan heeft, dan zal Mijn liefde de gevolgen niet altijd wegnemen, maar het wel tot geestelijke groei verrijkend maken. Zodat wat iemand in een samenleving, waar veel liefdeloos is, ook overkomt, het hem altijd iets goeds brengt voor zijn ware eeuwige leven. Daar mag iedereen dankbaar voor zijn. Maar pas als die dankbaarheid geheel oprecht en puur uit het hart is, uit liefde voor wat Ik hem geef, is het gelijk nederigheid en aannemen van Mijn liefde. Zegen aan ware oprechte dankbaarheid uit het hart aan Mij.

Hemels Brood 5343

Vanochtend vroeg je Mij vergeving om de keren dat je je eigen gang gaat, zonder op Mijn zachte influistering in je hart te letten. En in je hart voelde je Mijn vergeving al. Maar Mijn vergeving aan mensen is toch heel wat anders dan jullie vergeving onderling. Mijn vergeving is er voor iedereen altijd, terwijl jullie vergeving bij veel mensen afhangt van hoe zij zich voelen, hoe gekwetst zij zich voelen, hoe verwijtend zij zich voelen, hoe erg zij wat de ander gedaan heeft vinden. En hoe erger, des te moeilijker is de vergeving. Maar ook minder erge dingen worden door mensen moeilijk vergeven. Dat ligt ook aan gevoelens van wraak, om wat iemand aangedaan is.

En zo is het bij Mij allemaal niet. Op het moment dat je Mij oprecht om vergeving vraagt, zie Ik in je hart dat je het doet, omdat je inziet dat je van Mijn liefde min of meer afgeweken bent en dat op zich is al genoeg om Mijn vergeving te krijgen, zelfs al weet Ik dat hetzelfde nog wel eens zal gebeuren. Want Ik weet waar bij ieder van jullie je zwakten liggen en Ik weet dat het inzien van een zwakte, die zwakte niet meteen wegneemt. Want daarvoor heeft iedereen wel een weg te gaan. Dus al wat een zwakte is, heb Ik reeds vergeven, voordat aan de zwakte is toegegeven. Dat neemt niet weg, dat Ik naast iedereen ga, om hem op zijn weg om de zwakten te overwinnen te helpen. Ik ken iedereen door en door en Ik weet ook, dat veel mensen niet beseffen, in welke mate zij tegen Mijn geboden zondigen, tegen Mijn liefde zondigen en ook hen vergeef Ik bij voorbaat. Omdat Ik weet, dat zij er alles aan zouden doen om niet te zondigen, als zij hun mate van zonde tegen Mij zouden beseffen.

De ergste zondaar heeft Mijn vergeving, omdat Ik geen verwijtende God ben, die wraakzuchtig zijn schepselen hun doen en laten kwalijk neemt, zoals velen van jullie denken terecht medemensen van alles te mogen kwalijk nemen. Juist ben Ik een liefdevolle Vader voor al Mijn schepselen, Die allen vergeeft, maar niet de gevolgen wegneemt, uit liefde voor de mens de gevolgen van zijn zondigheid niet wegneemt, zodat ieder mens van zijn zonden leert en de gelegenheid krijgt om tot inzicht van zijn zonden te komen. Want Ik gun iedereen het eeuwig gelukzalige leven. En dat is alleen te bereiken in totale liefde, zonder enige afdwaling van Mijn geboden en van Mijn liefde. En juist omdat Ik weet van alle zwakten van alle mensen, vergeef Ik hen allemaal, want elke afdwaling doet Mij niet tekort, maar daarmee doet ieder mens zichzelf tekort. Wat zou Ik de mens verwijten, wat hij zichzelf aandoet?

Hemels Brood 5344

Licht. Op de wereld zijn veel verschillende lichtbronnen. En al die verschillende lichtbronnen laten eenzelfde voorwerp er anders uitzien. Met allerlei kleuren kunnen ook allerlei effecten verkregen worden, die soms sprookjesachtige sferen geven, of juist griezelige effecten. Met licht kunnen mensen bedrogen worden. Met licht kunnen voorwerpen er anders uitzien dan ze in werkelijkheid zijn, kleuren kunnen veranderd worden tot een heel andere kleur dan ze in werkelijkheid zijn. Licht kan letterlijk situaties er heel anders laten uitzien, kan delen van wat aanwezig is verborgen houden voor het oog en kan andere delen aanwezig doen lijken, die er niet werkelijk zijn. Dat gebeurt met letterlijk licht.

Maar er is ook het spreekwoordelijke licht, zoals het gezegde, dat ‘iemand zijn licht ergens over laat schijnen’, waarmee bedoeld wordt, dat iemand ergens zijn uitleg over geeft. Uitleg ergens over geven kan gezien worden als licht geven, iets belichten. En nu is zulk licht even veranderlijk als het materiële letterlijke licht. Ook van het spreekwoordelijke licht zijn ontelbare varianten, waarbij iemand een situatie zodanig kan belichten, dat er een beeld over de situatie ontstaat, welke niet de werkelijkheid is. Veel licht, zowel letterlijk als figuurlijk licht, is vertekenend, de werkelijkheid vertekenend. Veel mensen maken gebruik van vertekenend licht. Letterlijk bij theatervoorstellingen, dan weten mensen dat wat ze zien door het gebruikte licht vervormd wordt, toch lijkt wat zij zien realiteit te zijn. Wetend worden zij bedrogen. Maar ook figuurlijk licht vertekent situaties, waarbij ook mensen wetend bedrogen worden. Er zijn veel valse bronnen van licht. Ook veel geestelijk licht is vertekenend en geeft een andere beeldvorming dan de werkelijkheid. Hoe is nu tussen al die verschillende en vertekenende lichtbronnen het zuivere licht, dat geheel de werkelijkheid laat zien, te vinden?

Er is in alle gevallen maar Eén zuiver waar licht dat helemaal volkomen de werkelijkheid laat zien en dat is in alle opzichten alleen Mijn licht, het licht van jullie Schepper. En de enige plek waar je Mijn ware licht kunt vinden, is in de volledige zuiverheid van je hart, het heilige der heilige in je hart, waar je alleen kunt komen, als je volkomen eerlijk en oprecht met Mij spreken wilt en geheel zonder eigen voorstellingen en invullingen naar Mij luisteren wilt. Dan kun je in het licht dat Ik je daar geef tot een helemaal zuiver en waar beeld komen, over elke situatie die je Mij voorlegt. Want dan schijnt Mijn licht van volkomen waarheid op het geheel en maakt de hele werkelijkheid van dat moment naar volkomen waarheid zichtbaar, zoals het werkelijk is. Maar als er in je gedachten, in je overtuigingen, in je verlangens, je wensen, enzovoorts, nog iets aanwezig is, wat je niet losgelaten hebt, dan vervormt dat Mijn zuivere licht. En Ik zeg je, bij ieder van jullie wordt Mijn licht door eigen overtuigingen, eigen gedachten, wensen, enzovoorts, nog in meer of mindere mate vervormd. Houd daar rekening mee. Want wie denkt Mijn licht al helemaal zuiver in zich te zien, die vervormt Mijn licht eens te meer, omdat nog niemand van jullie al geheel zuiver in zijn hart is.

Toch, voor degenen die dit lezen en oprecht begrijpen, zeg Ik, jullie zijn al ver op weg om tot Mijn ware licht te komen. Houd vol, blijf oefenen in je hart, vrij van alle eigen gedachten met Mij te spreken en je hart zal meer en meer door Mijn ware licht gezuiverd worden, zodat je meer en meer kunt onderscheiden welk licht zuiver is en welk licht de werkelijkheid vertekent. Tot je in je hart door Mijn zuivere licht alles naar volkomen waarheid en volledige werkelijkheid kunt zien, in Mijn licht van zuivere pure eeuwige wijze liefde.

Hemels Brood 5345

Ik zie in je hart, dat het je ontroert om elke dag in je hart weer van Mijn Woord aan jullie mensen te mogen begrijpen en weergeven. Ik zeg jullie, Ik heb jullie geplaatst en de mogelijkheid gegeven om Mijn Woord naar waarheid te begrijpen. Niet dat jullie daarom beter zijn dan je medemensen, die minder of niet begrijpen, want het is jullie verdienste niet, Ik heb jullie geplaatst. Het is Mijn wil waarmee de Schepping bestaat, het is Mijn wil dat er waarheidslicht is onder de mensen, dat er mensen zijn die Mijn Woord begrijpen en dat uitdragen, zonder het iemand op te dringen. Het is Mijn wil dat daarmee mensen gered worden. Het is van geen van jullie ook maar de kleinste verdienste.

Maar het is waar, jullie zien een stukje van Mijn hemel van tijd tot tijd. Dat is, jullie voelen in je hart de warmte van Mijn liefde, die alles mogelijk maakt en jullie in vrijheid de gelegenheid geeft te zijn en zelf volmaakt te worden in liefde. Maar al wat jullie weten, begrijpen, aan liefde van Mij in je hart voelen, ontlast niemand van de aardse druk die daar is, en in allerlei vormen tot uiting komt, zoals moeilijkheden, pijn, verdriet, ziekten, hongersnood, oorlogen, enzovoorts. Want de aarde is een plaats van tegenstellingen, die de van liefde afgedwaalde mensen tot lering zijn, en de goede liefdevolle gelovige mensen tot beproeving zijn. Iedereen heeft daar mee te maken, dan wel zelf aan den lijve, dan wel met anderen die ermee geholpen moeten worden. Want wie minder te verdragen heeft, die heeft meer verantwoordelijkheid voor degenen die meer te verdragen hebben. Maar de vraag is, beseft degene die minder te verdragen heeft, dat hij die verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van degenen die meer te verdragen hebben? En beseffen jullie, die Ik geplaatst heb en veel te begrijpen heb gegeven van Mijn Woord en Mijn liefde en van het werkelijke leven, hoe daar uit Mij in je hart, het beste voor je medemensen mee om te gaan?

Want ja, het is mooi en ontroerend voor jullie, maar blijf bij Mij komen voor leiding van Mij hoe er mee om te gaan, in een wereld die niet begrijpt en afwijst, wat juist het beste voor hen is. Kom bij Mij en bedenk niet zelf, want dan is al wat Ik je geef, vergeefs. Alleen Mijn leiding wijst je de juiste weg, de juiste manier van omgang met je medemensen. Voor de een anders, dan voor de ander, maar hoe anders, dat weet Ik alleen in Mijn grote liefde voor alle mensen. Daarom is de grootste verantwoordelijkheid voor jullie, die van Mijn Woord in je hart zoveel meer van Mij te begrijpen krijgen dan je medemensen, om altijd bij Mij te komen om van Mij te weten, hoe het best met ieder verschil in mensen om te gaan en niet zelf in te vullen hoe en wat het beste is.

Want dat is jullie grootste valkuil, dat je denkt te weten wat liefde is. Maar Mijn liefde is veel meer dan jullie ook maar in het meest optimale kunnen bedenken of bevatten. Daarom is het zo belangrijk dat jullie je blijven oefenen Mij persoonlijk te spreken in je hart, niet in je verstand, maar in je hart. Want Mij verstaan, Mijn liefde voelen, Mijn Woord begrijpen, het is allemaal niet jouw verdienste. Maar naar Mij luisteren en in nederigheid precies handelen zoals Ik je aanraad, die nederigheid, dat is jouw keus die je kunt maken, dat is jouw vrije wil, wat je Mij uit liefde voor Mij en je medemensen kunt geven. Jouw in alle nederigheid doen of laten van wat Mijn liefde jou in je hart zegt, dat is belangrijk. En Ik weet, moeilijker dan je denkt!

Hemels Brood 5346

Er zijn twee verschillende soorten gelovigen. De verstandsgelovigen en de gevoelsgelovigen. Het grootste gedeelte van de mensen die door de eeuwen heen naar de kerk gingen, waren vooral verstandsgelovigen, die eigenlijk daarbij ook gedwongen gelovigen waren. Want hen werd door de kerkleiding uitdrukkelijk gedicteerd wat te geloven en verboden anders te geloven dan hen gedicteerd werd. Alle gevoel werd daarbij zoveel mogelijk vermeden. De kerk was machtig en kon veel mensen met haar regels en verordeningen in haar macht houden. Mijn leer werd volkomen verdraaid en misbruikt om macht en geld. En de meeste mensen geloofden met hun verstand, omdat het hen zo werd opgelegd. Toch waren er ook gevoelsgelovige mensen, die meer en meer kritiek gingen uiten op de kerkelijke instanties en langzaam maar zeker werd de onzin die de kerk verspreidde ontmanteld.

Wat is er nu van de kerk als instituut over? Steeds minder. Haar macht is heel sterk geminderd en steeds meer mensen keren haar de rug toe. En al die mensen die stammen uit voorouders die voornamelijk verstandsgelovigen waren, geloven nu liever niets meer. Vooral nu ook veel misstanden, begaan door kerkelijke beambten, meer en meer aan het licht komen, zijn er steeds meer mensen die gruwelen van de kerk en haar leer. En wat daar nu zo treurig aan is, al die mensen keren zich niet alleen af van de valse kerkleer, maar ook van Mij en Mijn goede en liefdevolle leer. Maar luister, als je kast een rommeltje is, haal je alles eruit om hem op te ruimen, dan is het even een nog grotere rommel. Als alles eruit is, ga je ordenen en netjes terugleggen, tot je kast er weer keurig opgeruimd uitziet en alles zijn plaats heeft, zoals het het beste is. En zo gaat het nu.

De kerk loopt leeg en de mensen zijn ongeordend. Iedereen gelooft maar wat, of juist niet, sommigen onderzoeken van alles en anderen doen gewoon waar ze zin in hebben, goed of niet, het maakt ze niet uit. Maar denk niet dat Ik stil zit. Want Mijn liefde werkt en maakt de kast, die zo’n rommel was, leeg, helemaal leeg. Dan komt er scheiding tussen verstandsgeloof en gevoelsgeloof en al degenen met een gevoelsgeloof zullen in hun hart de ware weg vinden en hun medemensen helpen om van hun verstand naar hun hart te komen en in hun hart Mij te vinden. Maar het kost nog tijd, de kerk is nog niet leeg en er zijn nog veel tegenwerkende krachten, die hun uitwerking nog hebben.

Maar jullie, gevoelsgelovigen, die Mij kennen in je hart, geef niet op, want Ik geef niet op, en in jou ben Ik altijd aanwezig, zodat jij in je hart steeds Mij en Mijn liefde kunt voelen. Laat dat jou bemoedigen om vast te houden aan wat je hart je laat weten, wat je uit Mij voelt dat waar is!

Hemels Brood 5347

Ieder mens heeft liefde van zijn medemensen nodig. Want alle liefde is Mijn liefde en iedereen heeft Mijn liefde nodig, want Mijn liefde is leven. Leven is liefhebben. Leven wordt gevoed uit liefde, Mijn liefde. Mijn liefde is eeuwig, zodat leven eeuwig is. Hoe meer mensen elkaar oprecht en zonder voorwaarden liefhebben uit hun hart, des te meer is dat Mijn liefde die jullie elkaar geven. Iedereen krijgt Mijn liefde rechtstreeks in zijn hart, maar voelt iedereen dat en gebruikt iedereen Mijn liefde om zijn naaste onvoorwaardelijk mee lief te hebben?

Bij jullie hangt het anderen liefhebben nog zo vaak af van hoe diegene is, hoe hij doet, wat hij denkt, zegt, vindt. Terwijl echte liefde, Mijn liefde, volmaakt onvoorwaardelijk is. Dat wil zeggen, dat Mijn liefde niet kijkt naar wat iemand Mij tekort doet, maar naar wat iemand zichzelf tekort doet. Want wie Mij tekort doet, die doet zichzelf tekort, niet werkelijk Mij. Daarom heeft wat iemand Mij tekort doet ook geen gevolgen voor Mij, maar gevolgen voor hemzelf. Al jullie afdwalingen van waarheid, van liefde, van Mijn geboden, heeft geen gevolgen voor Mij, maar voor jullie zelf. Alle afdwalingen van de wereldse mensen hebben gevolgen voor de aarde en haar bewoners, niet voor Mijn liefde, Mijn waarheid, niet voor werkelijk leven.

Maar als je iemand liefhebt, werkelijk liefhebt, dan wil je voor diegene toch het allerbeste, dan geef je diegene toch onvoorwaardelijk alle steun en hulp, om hem tot het allerbeste te brengen? En dat is wat Ik uit liefde voor alle mensen doe, alle mensen tot het allerbeste werkelijke leven brengen. En iedereen die er toe kan komen zijn medemensen onvoorwaardelijk lief te hebben, met Mijn liefde uit zijn hart, die vermeerdert daarmee de werking van Mijn liefde ten gunste van alle mensen, tot heil en zegen van alle mensen. Maar bedenk daarbij, dat het onvoorwaardelijk liefhebben van je medemensen, in een wereld vol met afdwalingen en boosheid, alleen uit het hart, uit Mij als Enige ware Bron van liefde, kan komen, en niet omdat jij wilt liefhebben.

Want pas als Ik zie de jij de ware nederigheid hebt aangenomen, kun je Mijn liefde onvoorwaardelijk doorgeven. Jouw wil om lief te hebben is dus niet genoeg. Want de wil is vaak met het verstand verbonden. Maar nederigheid is met het hart verbonden. Besef dat verschil, want voor onvoorwaardelijke liefde is dat essentieel. In de grootste nederigheid vind je Mijn meest onvoorwaardelijke liefde, die iedereen hard nodig heeft. Gezegend allen die hun naasten werkelijk onvoorwaardelijk liefhebben.

Hemels Brood 5348

In alles zijn gradaties van kunnen of niet kunnen aan te brengen. Veel mensen bevinden zich in de laagste gradaties van waar levensbesef, van besef van Mijn bestaan. En daarbij zijn zij zich ook niet bewust, dat zij zich in die lage gradaties te bevinden. Sterker nog, zij denken een redelijk niveau van levensinvulling bereikt te hebben. In aards wereldse opzichten lijkt dat ook wel zo te zijn.

Als veel mensen een rode neus hebben, dan is het hebben van een rode neus normaal en ziet niemand dat als een afwijking. Dat een rode neus een afwijking kan zijn, komt niet in hen op. Als veel mensen niet in Mij, jullie Schepper, geloven, dan is dat normaal en er wordt niet verder bij nagedacht, dat het wellicht een afwijking van waar besef van leven kan zijn. Want dat is het. Veel van hen die niet in Mij geloven bevinden zich in de laagste gradaties van waar levensbesef, van Mijn liefde. Werelds gezien lijkt dat geen beletsel te zijn, om een vrij prettig bestaan te kunnen leiden, met allerlei geneugten en een zekere mate van welzijn. Maar verkijk je daar niet op. Want voor iedereen is de tijd van verblijf op aarde op een gegeven moment ten einde. En dan komt het er op aan, hoeveel ware rijkdom iemand eigenlijk heeft verzameld. Want zo goed als iedereen beseft wel dat materieel bezit, geld en goederen op de aarde achterblijven. En hoewel veel mensen niet in een verder leven na het verblijf op aarde geloven, is het er wel. En het maakt voor het verdere leven wel degelijk uit, in welke gradatie iemand zich op aarde bevond. Hoeveel besef hij van werkelijk leven en van Mijn bestaan en Mijn liefde heeft opgebouwd.

Want besef van werkelijk leven en geloof in Mij is deel van ieders bestaan, of iemand nu op aarde verblijft of elders te leven krijgt, na zijn verblijf op aarde. Hij neemt dat mee en het is hem ten dienste in zijn verdere leven. Hoe meer je op aarde tot besef van Mijn bestaan en van Mijn liefde komt en hoe meer je tot besef van hoe het beste te leven naar Mijn liefde komt, hoe meer je tot nederigheid komt om elke situatie die je overkomt te aanvaarden en te dragen en te zien als Mijn liefde voor alle mensen, als bestemd voor het geestelijk welzijn van alle mensen, des te meer neem je mee naar je verdere leven na je verblijf op aarde, in een minder lage gradatie van hoogmoed. Want gradaties in het hiernamaals gaan over nederigheid, laat dat wel heel duidelijk zijn.

De diepste nederigheid geeft het meeste besef van waarheid, wat een grote schat is in het verdere leven. Want in diepe nederigheid bloeit de ware liefde voor Mij en het meeste besef van Mijn liefde, in je verdere leven.

Hemels Brood 5349

Bij haast iedereen gebeuren van tijd tot tijd onverwacht goede dingen. Dat lijkt uit het niets te gebeuren, zomaar. Het zijn meestal wat kleine dingen, maar opvallend omdat het precies het verschil maakt tot iets goeds, iets dat ineens mogelijk blijkt door een ingeving, door een gebeurtenis, door een verandering in een situatie.

Het zijn de kleine wonderen van Mijn liefde. Want waar het goed is voor de mens, bewerkt Mijn liefde ook goede dingen, die geen lering, geen beproeving zijn, maar liefde tot iets goeds. Bijvoorbeeld, je bent iets kwijt, je kunt het werkelijk nergens vinden en Mijn liefde leidt je ernaartoe, op een wonderlijke manier vind je het, waar je het nooit gezocht en nooit gevonden zou hebben. Of je staat ergens en geluidloos valt er iets naar beneden, wat je geraakt zou hebben, als je niet de drang gevoeld had een paar stappen naar voren te doen, wat je precies redt, zodat het vallende voorwerp niet op je hoofd terechtkomt, met alle gevolgen van dien. Ik geef niet alleen allerlei situaties ter lering, of ter oefening, of ter beproeving. Ik geef ook die kleine wondertjes, waar je blij om kunt zijn.

Soms lijkt het misschien alsof alleen kommer en kwel de mens kan redden van de ondergang, maar Ik geef uit ware liefde mensen ook momenten waarop gevaar voorkomen wordt, waarop hulp in nood geboden wordt, ziekte kan genezen, als dat de ziel niet benadeelt. Want ziekte is een van de dingen op aarde waardoor mensen geestelijk veel extra kunnen vergaren voor hun werkelijke leven. En zou Ik dan genezing geven, dan zou Ik die mens iets van zijn geestelijke vooruitgang ontnemen. Ik doe graag goed en uit liefde geef Ik graag die kleine wondertjes, soms zelfs wat grotere wonderen, maar als Ik ziekte toelaat, denk dan niet dat er iets mis is met diegene die ziek is, want denk jij die niet ziek is dan, dat je beter bent dan diegene die ziek is?

Alles op aarde wat verkeerd gaat door afdwaling van liefde, en er is heel veel afdwaling van liefde, moet gedragen worden. En juist kies Ik de sterkste mensen om dat te dragen. Vergis je dus niet, want ziekte zou niet voorkomen, als er niet zoveel hoogmoed, zogenaamde geleerdheid, zoveel afdwaling van liefde zou zijn. Maar ziekte is daar een algemeen gevolg van, wat Ik vooral door hen laat dragen, die sterk zijn in hun geest. Denk daarom niet dat een ziekte veel te leren of te oefenen geeft, want dan begrijp je het heel verkeerd. En denk niet dat mensen die hongersnood meemaken iets te leren of te oefenen hebben, of mensen in oorlogsgebieden geen goede mensen zijn, maar begrijp dat de gevolgen van alles wat op aarde niet naar liefde is, gedragen moet worden door andere mensen, dan die het veroorzaken. Omdat dat liefde is, dragen voor Mij en voor anderen. En juist de sterken zullen dragen en in Mijn liefde in het ware werkelijke leven overwinnen.

Denk niet zoals de kerkelijke leiders eeuwen gepreekt hebben, laat al die dogmatische leringen los, en kom bij Mij in je hart voor vernieuwing van inzicht en begrijp dat jullie er zijn om te dragen, de sterken het meest, te dragen in Mijn liefde, wat anders ieders ondergang zou zijn. En het is allemaal te dragen, omdat uiteindelijk Mijn liefde alles draagt tot eeuwig leven in ware gelukzaligheid voor iedereen.

Hemels Brood 5350

Vaak zeg Ik, voel Mij in je hart. Maar zo goed als iedereen weet wel, dat de hersenen centraal alles in het lichaam regelen. Zelfs de prikkels voor het kloppen van het hart verzorgen. De hersenen hebben heel veel verschillende functies, als de hersenen uitvallen, kan het hart nog wel kloppen, maar dan is iemand zich daarvan niet meer bewust, het hart zelf voelt niet. Is het dan toch het verstand waarmee de mens voelt?

Nee, begrijp dat de hersenen alles in zich dragen wat nodig is om het lichaam en het bewustzijn van het bestaan mogelijk te maken. Het verstand is een onderdeel van de hersenen en het gevoel is, voor wat het lichaam betreft, ook een onderdeel van de hersenen. Het gevoel is door Mij als plaats in de hersenen het hart genoemd, zoals jullie met elkaar ook het hart aanduiden als de plaats waar liefde gevoeld wordt. En dat is op zich wel te begrijpen, want de werking van het hart reageert op gevoel. Het gaat sneller kloppen bij angst, of bij vreugde, het klopt trager bij rust en ontspanning. Het kloppen van het hart reageert op emoties, dus het hart is wel degelijk betrokken bij voelen. Iets verstandelijk beredeneren gebeurt in een ander deel van de hersenen dan het voelen, het aanvoelen van een situatie, of het aanvoelen van iemands humeur, of het aanvoelen van emoties.

Ik ben in ieder mens het leven en via het voelen kan iedereen in contact met Mij komen en met Mij spreken, wat samenvalt met gedachten die Mijn ingevingen zijn, maar die nooit in het verstandelijk deel van de hersenen te vinden zijn, alhoewel Ik in het hele lichaam, in alles om het lichaam heen, in de lucht, in elk voorwerp, in het hele universum, in de hele oneindigheid te vinden ben, zijn dat van Mij gekregen gedachten in het zuivere gevoel, omdat Ik alleen in de zuiverheid van het zijn, welke in het gevoel zetelt, voor iedereen bewust ben in zijn bewuste zijn. Mijn aanwezigheid kan ontdekt worden door wetenschappers, zonder dat zij contact met Mij hebben. Omdat zij dan met hun verstand Mijn aanwezigheid aantonen, maar Mij in zich niet bewust kennen. Dan tonen zij Mij aan als de basis van levend bestaan, maar kennen doen zij Mij daarbij niet.

Ik ben in iedereen te spreken in het besef van bestaan, want Ik ben jouw bestaan in alle opzichten, dus jouw besef te bestaan. En aangezien Ik eeuwig leven Ben, ben jij eeuwig leven met Mij. Nu in een materieel lichaam, maar uiteindelijk zonder aards materieel lichaam besta jij, zoals Ik werkelijk besta. Geheel bewust van leven, Ik in jou, jij in Mij. Ware liefde.

Hemels Brood 5351

Jullie zijn Mijn handen, waarmee Ik Mijn werken doe. Jullie zijn Mijn liefde, waarmee Ik Mijn werken doe. Jullie die Mij liefhebben, zijn Mij in die liefde, Mijn handen, Mijn leven. Maar hoeveel nut hebben jullie als Mijn handen, als je je eigen invullingen geeft aan je doen en laten en doet wat je zelf het beste of het liefste doet? Daarom is het maar goed, dat Ik ook Mijn eigen Handen heb, die los van jullie als Mijn Handen werken. Want jullie zijn vrije handen, die soms wel en soms niet als Mijn handen hun werk doen. En steeds als jullie niet als Mijn handen werken, vullen Mijn Handen het gemis aan.

Maar steeds als jullie werken als Mijn handen, is er vreugde in Mijn hemelen. Daar is altijd vreugde, maar dan is er ook vreugde om jullie werken. Er is geen treurigheid in Mijn hemelen, ook niet als jullie werken niet als Mijn handen zijn, want in Mijn hemelen is geen treurigheid. Maar er is wel treurigheid op aarde. Denk nu niet dat Ik daarmee bedoel dat de treurigheid op aarde jullie schuld zou zijn, want zo bedoel Ik het niet. Want er zijn zoveel mensen op aarde die in hun werken nog nooit Mijn handen geweest zijn. Wat de grootste treurigheid op aarde is. Maar Ik kan het niet mooier maken dan het is. En Ik leg het jullie uit, zoals het is. Jullie zijn Mijn handen, Mijn liefde, Mijn leven, jullie die in Mij geloven, op Mij vertrouwen, naar Mijn wil leven zoveel je kunt. Alle mensen zijn Mijn handen, Mijn liefde, waarmee Ik Mijn werken doe, als mensen zich met Mijn wil verenigen. En dat is meer niet dan wel het geval.

Maar bij jullie is dat anders, jullie geloof en vertrouwen, jullie inzet om naar liefde te leven, naar waarheid goed te doen, maakt jullie op momenten werkelijk Mijn handen waarmee Ik Mijn werken doe. Dat is Mijn vreugde. Dat wil Ik jullie laten weten, daarmee wil Ik jullie bemoedigen. En dat je af en toe je eigen handen bent, dat is de vrijheid die Ik jullie gegeven heb. Dat je in je vrijheid regelmatig de keuze maakt, om goed te doen en naar Mij in je hart te luisteren en Mijn raad op te volgen, daar gaat het Mij om, Ik wil je te laten weten dat je dan Mijn handen bent en Mij tot vreugde bent. Dat jullie Mij tot vreugde zijn. Zo eenvoudig als dat. Al jullie kleine handjes bewerken veel als Mijn handen, zodra je Mijn wil navolgt, Mijn liefde uitdraagt, in waarheid blijft. Wees er niet trots op, maar laat het jullie in je hart met Mij tot vreugde zijn!

Hemels Brood 5352

Regelmatig gebeurt er in het leven van mensen iets dat zij niet konden voorzien. Mensen maken plannen, maar als er iets gebeurt dat niet in de plannen is voorzien, kunnen die plannen niet doorgaan, wordt de dagelijkse routine verstoord en is er een andere aanpak nodig. En het overkomt iedereen wel dat er iets gebeurt wat niet voorzien is, soms heel ingrijpend, soms is het een kleinigheid.

Het onvoorziene gebeurt, omdat mensen ieder voor zich hun eigen keuzen maken. En vaak zijn dat keuzen die meer teweegbrengen, dan voor die mens te overzien is. Want iedereen maakt zijn keuzen en al die keuzen zijn niet altijd in harmonie met elkaar. Het is als een stil wateroppervlak waarbij iemand een steen in het water gooit en er door die ene steen gelijkmatige cirkels op het wateroppervlak verschijnen. Maar vervolgens gooien anderen ook stenen in dat water en die verstoren die cirkel en elkaars cirkels, zodat er geen enkele cirkel meer mooi rond kan blijven. Op die manier verstoren mensen met al hun keuzen de uitkomsten van elkaars keuzen. En zoals een zware steen het wateroppervlak ernstiger beroert dan een kleine steen, zo zullen bepaalde keuzen van mensen de samenleving ook meer beroeren dan andere eenvoudigere keuzen.

Want de samenleving is als het wateroppervlak en die samenleving wordt door alle verschillende keuzen van mensen, die niet op elkaar afgestemd zijn, verstoord in haar evenwicht, waardoor onverwachte situaties in het geheel en onverwachte situaties bij ieder persoonlijk kunnen ontstaan. Mensen maken de keuzen, daar kan Ik niets aan veranderen zonder hun vrijheid te belemmeren. Maar Ik kan je wel helpen met al die rimpelingen in de samenleving en al die onverwachte situaties in je leven, zo goed mogelijk om te gaan. Dat geldt voor iedereen, veranderen is aan de mens, maar helpen met allerlei verschillende omstandigheden om te gaan, daarvoor kun je een beroep doen op Mij.

Veel mensen bidden Mij om verandering van gevolgen van allerlei keuzen, maar om de vrijheid van mensen niet te belemmeren en daarmee hun mogelijkheden tot geestelijke groei niet te beperken, doe Ik dat niet. Maar Ik kan je in je hart altijd laten weten wat het beste is om te doen of te laten in de gegeven omstandigheden. Keuzen van mensen zullen altijd een zekere grilligheid geven in de samenleving en in ieders persoonlijke situatie. Maar wie zich aan Mij en Mijn liefde vasthoudt, zal altijd weten hoe daar het beste mee om te gaan.

Hemels Brood 5353

Soms is een mens nederig, omdat hem geen andere weg meer openstaat. Dan is hij nederig omdat hij niet anders meer kan. Maar het is niet de nederigheid die Ik bedoel dat nodig is om tot Mij te komen. Want nederigheid die ontstaat doordat iemand geen uitweg meer ziet, is niet de nederigheid die Ik bedoel, want die Ik bedoel, komt voort uit erkenning in liefde. Wie niet eerst in zijn hart Mijn liefde in alles gaat ervaren, die kan niet tot die ware nederigheid komen, die Ik bedoel. Erkennen dat je iets niet kunt, dat je in bepaalde opzichten zwak bent, Mij nodig hebt, is nog niet de nederigheid die Ik bedoel.

De ware nederigheid kan alleen voortkomen uit liefde. Nederigheid is in liefde voor Mij beseffen, dat je deel van Mij bent, niet zelf maar deel van Mij. Nederigheid is dat deel van Mij zijn, zoals Ik je als deel van Mij vrijgesteld heb, om vrij deel van Mij te zijn. Daarvoor is het nodig dat je Mij leert kennen in je hart, heel goed en diepgaand leert kennen in ware liefde. Want hoe meer je Mij gaat kennen, des te meer ga je beseffen welk deel van Mij je bent. En al maken allerlei omstandigheden het je nog zo moeilijk, blijf Mij meer en meer leren kennen in je hart, blijf Mijn liefde voelen in je hart, en langzaam maar zeker zul je tot ware nederigheid groeien en tot werkelijk deel van Mij in vrijheid komen. Dwing jezelf niet tot nederigheid, maar zoek Mijn liefde in je hart te voelen. Want in Mijn liefde ligt alles geborgen en Mijn liefde geeft vrij aan jou wat voor jou nodig is om te weten, te voelen, te ervaren, te beseffen.

Wie Mijn Koninkrijk wil bereiken, die wil Ik ontvangen. Maar om in Mijn Koninkrijk tot Mij te kunnen komen, is het voor iedereen nodig om in de ware nederigheid te zijn. De weg over de aarde zal je helpen om tot Mijn Koninkrijk te komen. En al ben je oud en gebrekkig aan het eind van die weg, maar je hebt de juiste nederigheid bereikt, dan heb je ook Mijn Koninkrijk bereikt en ben je tot Mij gekomen. Als dat is wat je wilt, houdt daar dan aan vast, wordt oud en gebrekkig, maar bereik Mij in Mijn Koninkrijk! Want op aarde kan het nog zo’n enorme chaos zijn, met misère en ellende, maar in Mijn Koninkrijk is het dat niet.

In Mijn Koninkrijk is vreugde en liefde, is rust en vrede, is alles aanwezig om blij, gezond en gelukkig te zijn, zodat iedereen die daar is, altijd blij, gezond en gelukkig is. In Mijn Koninkrijk heeft iedereen Mij oprecht lief en hebben allen oprecht elkaar lief. Je bent welkom.

Hemels Brood 5354

Vandaag heb je Mij voorgelegd dat er zoveel afdwaling in de wereld is, dat mensen zo veelvuldig hun eigen zin doen, nauwelijks of geen weet hebben van Mij en Mijn leer en niet beseffen hoe het ware leven bedoeld is te zijn, dat het voor degenen die Mij en Mijn leer wel kennen en naar Mijn liefde zoeken te leven, zo goed als onmogelijk is om het volledig goed te doen. Want aan alles kleeft wel afdwaling. Je kunt al geen artikel meer kopen, of er kleeft wel ergens in de lijn van productie tot aankoop klant oneerlijkheid, woeker, misbruik van arbeidskrachten, enzovoorts.

Overal komt oneerlijkheid voor, leugen, verdraaiing en al ben je zelf eerlijk, je gebruikt toch allerlei dingen die je nodig hebt, die misschien niet eerlijk gemaakt zijn. En je legde Mij voor, dat het dan wel goed te begrijpen is, dat mensen, die eigenlijk in hun hart niet slecht zijn, maar Mij en Mijn leer niet kennen, het met eerlijkheid niet zo nauw nemen en veelvuldig afdwalen van Mijn leer. Je vraagt voor hen allemaal en voor jezelf vergeving voor al die situaties waar je zo goed als niet aan kunt ontkomen, maar die niet goed zijn, en toch gebeuren. Ik zeg je, als Ik niet iedereen bij voorbaat zou hebben vergeven voor alles wat de mens afwijkend van Mijn leer doet, dan zou Mijn Schepping niet gebeurd zijn. Maar juist heb Ik de aarde en al wat er op en omheen is in het universum geschapen, om alle zielen uit de afgedwaalde geest tot waar leven te brengen, terug tot werkelijk leven uit Mij te brengen en van de dood te sparen. Dat doe Ik uit grote onbaatzuchtige liefde. Zou Ik dan iemand iets verwijten? Nee, alle mensen zijn vergeven.

Dat wil niet zeggen, dat het op aarde een paradijs kan zijn, want dat is verloren gegaan bij het eerste begin. En alles wat vervolgens gebeurd is, en nog gebeurt, is de moeilijke weg die iedereen op aarde te gaan heeft, om tot waar leven terug te kunnen komen. En daarbij spelen enorme afdwalingen van liefde door mensen, en ontstaan onaangename situaties, toch is dat evengoed allemaal Mijn liefde en op geen enkele manier verwijt Ik mensen hun zondig gedrag. Maar het heeft voor iedereen wel de nodige gevolgen. Nodig om tot het ware leven te komen. En ja, ik weet dat jullie, die in Mij geloven, in Mijn liefde, Mijn leer en het ware leven, in verschillende opzichten meegetrokken worden in de afdwaling van liefde door jullie medemensen. Dat, lieve mensen, draag Ik ook voor jullie, die soms niet anders kunnen dan een oneerlijke situatie te accepteren. Vergeven heb Ik bij voorbaat alle mensen. Ik heb jullie lief, oneindig lief.

Hemels Brood 5355

Door de vrije keuzen die mensen maken, is er op aarde meer niet goed, dan wel goed. Maar in Mijn Hand maak Ik alles goed. Wat mensen niet goed doen, keert Mijn Hand zodanig, dat het mensen toch ten goede komt. Je kunt het niet zien, tenminste niet met je natuurlijk materiële oog, net zoals je gedachten van mensen niet kunt zien. Gedachten die in daden tot uitwerking komen. Gedachten die liefde kunnen zijn of gedachten die geen liefde zijn, je kunt ze niet zien, maar wel bemerken. Mijn Hand is zuiver en puur alleen ware volmaakte liefde, die voor iedereen ten goede tot uitwerking komt. Je kunt het niet zien, wel bemerken, wel voelen, meemaken, zelf ervaren.

Op aarde zijn de meeste mensen voornamelijk gericht op het natuurlijk materiële, op zien met de materiële ogen en horen met de materiële oren. Maar iedereen heeft ook geestelijke ogen en oren. Ogen en oren die net als gedachten niet zichtbaar zijn voor de materiële ogen. En nu juist met die geestelijke ogen is te zien wat met de materiële ogen niet te zien is en met de geestelijke oren is te horen wat met de materiële oren niet te horen is. Wie zijn geestelijke ogen en oren open heeft en daarmee kijkt en luistert, die ziet wel wat Mijn Hand voor iedereen ten goede doet. Maar de meeste mensen hebben er geen idee van, dat zij met hun geestelijke ogen kunnen zien en met hun geestelijke oren kunnen horen, omdat hun gedachten zo weinig goeds in zich bergen en zij ziende blind zijn en horende doof.

Maar Mijn Hand leidt ook de blinde en de dove, zodat hun blinde gedachten en hun dove spreken en hun daden die daaruit voortkomen, ten goede gekeerd worden. Veel op aarde is niet goed, veel. Dat heeft gevolgen voor iedereen. Zoals Mijn liefde haar goede uitwerking heeft voor iedereen, zo heeft al wat niet goed is gevolgen voor iedereen, voor degene die goed doen en voor hen die niet goed doen. Want Mijn liefde maakt geen onderscheid, het werkt alleen anders uit voor hen die het goede en ware zoeken te doen, dan voor hen die niet het goede en ware zoeken te doen. Maar iedereen heeft te maken met alles wat niet goed is, wat egoïstisch is, onwaar, misdadig, iedereen heeft te maken met de gevolgen van misvattingen, eigendunk, hoogmoed. Goed of niet, iedereen draagt iets van de gevolgen. Maar alles bij elkaar draag Ik in Mijn grote Hand van liefde. Vergeet dat niet, wat je ook overkomt, vergeet dat niet!

Hemels Brood 5356

Kun je tevreden zijn met wat je hebt? Kun je tevreden zijn, ook als je weinig hebt? De meeste mensen kunnen niet tevreden zijn met wat ze hebben, de meeste mensen willen meer. Zelfs mensen die heel veel hebben, zijn vaak nog niet tevreden. En waar willen zij dan meer van? Als het om de rijken gaat, gaat het doorgaans om meer geld, meer macht, meer bezit, een betere positie, enzovoorts. Maar ook als het om de andere mensen gaat, iedereen wil wel meer geld, meer bezit, aanzien en dergelijke, maar ook vaak een betere gezondheid en meer welzijn.

Alles waar mensen meer van willen en niet tevreden mee zijn, heeft vooral met materiële dingen en aardse situaties te maken en weinig of niet met geestelijk levensbesef. Kennelijk kunnen de meeste mensen helemaal tevreden zijn met het enorme gebrek aan waar levensbesef. Terwijl het juist daardoor komt, dat zij ontevreden zijn. Want zouden zij wat waar levensbesef hebben en Mij, hun Schepper, een beetje kennen, dan zouden zij ook wat van het doel van hun leven op aarde kunnen beseffen en wellicht enigszins kunnen begrijpen, dat veel geld, veel bezit, veel macht, aanzien, een hoge positie, geen tevredenheid kan bieden, omdat daarmee de ziel niet gevoed wordt, het bestaansbesef niet gevoed wordt, het hart, wat liefde nodig heeft, niet gevoed wordt. Kortom, de geest van de mens wordt niet gevoed met wat het nodig heeft, namelijk liefde en waarheid, besef van wat werkelijk leven is.

Daarom kan een mens materieel gezien nog zo rijk zijn, nog zoveel bezitten, een hoge positie hebben met veel macht, lichamelijk volkomen gezond zijn, terwijl er toch iets knaagt, toch is hij niet tevreden, toch is er een leegte en hij weet niet hoe die leegte op te vullen, want meer van alles wat hij al heeft, helpt niet. Maar vooral ook mensen die weinig geld, weinig bezit en macht hebben en niet tevreden zijn, denken dat dat komt door hun weinige geld en bezit, doordat zij geen macht hebben, soms ook geen goede gezondheid hebben, enzovoorts.

Er zijn maar heel weinig mensen die ergens tekort aan hebben, tekort aan geld of bezit, aan macht, aan gezondheid, die evengoed tevreden zijn, die hun situatie accepteren en aannemen zoals het is. Niet dat hun situatie daarmee verbetert, maar zij zijn daarmee tevreden, omdat zij beseffen dat Ik hen zegen in elke situatie, dat de aardse situatie niets te maken heeft met het ware geestelijke leven en omdat zij beseffen, dat Mijn liefde hen in elke situatie draagt tot werkelijk leven. Zij weten dat hun ware rijkdom het besef is van Mijn bestaan, van Mijn liefde en van wat werkelijk leven is en zij kunnen daarom tevreden zijn met wat zij hebben: Mijn ware oneindige liefde. Maar ook als je nog niet helemaal tevreden kunt zijn, ben je toch rijk met het besef van Mijn liefde en je vertrouwen in Mij.

Hemels Brood 5357

Iemand die vaker oneerlijk is, zal dat niet van het ene op het andere moment veranderen en eerlijk worden, omdat hij betrapt is op oneerlijkheid en daarop is aangesproken. Hij zal hooguit voorzichtiger worden om niet nog eens betrapt te worden, waardoor het lijkt dat hij eerlijker geworden is. Een mens verandert zijn gewoonten niet van het ene op het andere moment, tenminste, de meeste mensen niet.

Voor verandering is verandering van inzichten nodig. En verandering van inzichten vraagt tijd, daarvoor zijn gebeurtenissen nodig die de mens uitdagen om te onderzoeken, uitkomsten te onderzoeken, gevolgen te onderzoeken, gedragingen te onderzoeken, bij zichzelf en bij zijn medemensen. Maar er zijn heel veel misvattingen bij mensen, die zij zich niet bewust zijn en waar zij sterk aan vasthouden. Toch heeft ieder mens ook de ware basis van leven in zich en al die misvattingen komen daar niet mee overeen. Door allerlei gebeurtenissen kan er wrijving ontstaan tussen de misvattingen die iemand heeft en zijn basis van leven wat in hem als enig juiste aanwezig is. In hem harmonieert iets niet meer en door die gebeurtenissen gaat hij dat in zich voelen. Dat is een aanzet om te gaan zoeken waar het gevoel van disharmonie vandaan komt.

Iedereen die iets van disharmonie in zich voelt, die raad Ik aan in zijn hart bij Mij te komen en Mij om raad, om hulp te vragen. Want Ik kan in ieders hart iedereen tonen waardoor dat gevoel van disharmonie ontstaan is. En soms is de oorzaak van disharmonie diep verborgen en is een diep innerlijk zoeken nodig om de oorzaak te vinden. Vooral als het gaat om een diep en lang vastgehouden mening of gewoonte. En vaak gaat het ook om eer, om iets toe te geven wat eigenlijk niet helemaal goed is. Dat vormt vaak ook een belemmering om diep genoeg te komen om de hele wortel van de misvatting en het vasthouden aan eer, te vinden en te verwijderen.

Wie nu denkt dat dat bij hem wel meevalt, die houdt zichzelf ernstig voor de gek en die zeg Ik, die gedachte is de eerste belemmering om tot waar vernieuwd inzicht te kunnen komen van meerdere misvattingen en een valse kijk op jezelf. Maar je goede wil zal je helpen om in contact met Mij de verschillende belemmeringen te overkomen en allerlei gebeurtenissen door Mij gezegend zullen je leiden, zolang je werkelijk het goede wilt en je bereid bent om ten diepste in je ziel te gaan, dan zal je veel recht brengen, wat nog krom is. Met Mijn zegen zal dat iedereen lukken die werkelijk wil, die het volkomen goede werkelijk wil.

Hemels Brood 5358

Vanmorgen vroeg je Mij om tussenbeide te komen en de kwade machten die zich met geweld uiten in te tomen. Om ondanks alle afdwalingen van liefde van de gewone doorsnee mensen en het gebrek aan besef van Mijn bestaan en Mijn liefde, toch het kwade tegen te houden. Om de leiders van landen die geteisterd worden door ernstig kwaad tot de juiste wegen te leiden, ook al keren ze zich voor hun besluiten niet naar Mij, omdat ze weinig of geen besef hebben van Mij en Mijn liefde en de hulp die Ik hen kan geven. En je zou kunnen denken, maar Hij doet het niet.

Ik zeg je, niet zoals mensen zouden willen, niet zoals mensen zich Mijn hulp voorstellen, maar Ik doe wel degelijk een en ander om het kwade wat de mensen meer en meer teistert te beteugelen. Niet zoals mensen zich dat voorstellen. Mijn wegen zijn verborgen, Mijn troepen zijn verborgen, Mijn macht is verborgen voor alle mensen die Mij niet kunnen zien, Mijn liefde niet beseffen, Mijn hulp niet vragen. Maar uit grote liefde help Ik toch alle mensen om het kwaad te overkomen. En ja, het kwaad heeft zich tot hele ernstige vormen van geweld gebundeld, terwijl er door de gewone mensen, die zich min of meer aan de gebruikelijke codes van de samenleving houden, weinig verweer mogelijk is. Het kwaad volgt de weg van de minste weerstand en dat is de doorsnee samenleving, zonder sterk besef van Mij en Mijn liefde, met weinig of geen geloof in Mij, hun Schepper.

Maar Ik ben niet voor niets in Jezus Christus op aarde gekomen, beschuldigd, veroordeeld voor zonden die Ik nooit begaan heb, gekruisigd en opgestaan uit de dood. Dat heb Ik gedaan om de mensheid te redden van alle zonden die zij in haar zwakte begaat. Zou Ik dan het goede in de mens verloren laten gaan door het kwade? Dat is juist wat Ik gered heb, niet alleen voor dat moment, maar voor eeuwig, zoals Mijn liefde voor alle mensen voor eeuwig is. Want Ik heb de ware mens lief en Ik red de ware mens, niet voor het moment, maar voor eeuwig. Daarvoor leid Ik de mens, ieder voor zich en allen tezamen, daarvoor krijgen leiders Mijn ingevingen, ook als zij Mij niet kennen en Mij niet om hulp vragen. Want Ik kan Mijn hulp toch wel geven waar, wanneer en hoe Ik wil, zonder de vrijheid van de mens te belemmeren. Ik kan inzicht geven aan leiders om het kwaad te bestrijden op afdoende manieren, Ik kan het kwaad verblinden en verzwakken, zonder de vrijheid van mensen te belemmeren.

En zo zal het zijn, dat het kwaad overwonnen wordt met Mijn hulp, via Mijn wegen, op Mijn tijd, zoals het voor iedereen het beste is, om tot het ware werkelijke gelukzalige leven te komen, waar geen kwaad meer is en ook nooit kan komen. Vertrouw daarom op Mij en Mijn liefde, op Mijn hulp die komt op Mijn tijd, op Mijn wijze.

Hemels Brood 5359

Leef wie je bent, niet wie je wilt zijn. Want waarom zou je niet leven wie je bent? Is wie je wilt zijn beter dan wie je bent? Als je leeft wie je bent, leef je zoals Ik je op aarde geplaatst heb. Als je dat verandert in wie je wilt zijn, dan leef je niet meer zoals Ik je geplaatst heb. Kun jij jezelf beter plaatsen dan Ik je geplaatst heb?

Er zijn veel mensen die in Mij geloven en Mijn liefde willen zijn, zoals zij begrijpen dat die bedoeld is. Maar zij bemerken keer op keer dat zij dezelfde afdwalingen, dezelfde missers maken en zijn er op gebrand dat te veranderen. Op hun manier te veranderen. Hoe ernstig zij dat ook menen en proberen, het lukt hen evengoed niet om te zijn zoals ze eigenlijk naar Mijn liefde willen zijn. Leef wie je bent, wil niet zeggen, leef er maar op los, doe maar je eigen zin, bekommer je maar niet om je naaste, je hoeft voor niemand te zorgen, kies alleen maar het goede voor jezelf, zo bedoel Ik dat niet. Leef wie je bent wil zeggen, leef naar wat je kunt en accepteer wat je nog niet kunt. Wees er daarbij van overtuigd, dat je al wat je niet kunt, van Mij te leren en te oefenen krijgt om het uiteindelijk wel te kunnen.

Begrijp dat je Mij er bij nodig hebt, om te veranderen wat je niet kunt, niet goed doet. Veranderen doe je niet zelf, veranderen doe Ik. Want Ik heb je al je eigenschappen gegeven en Ik weet het beste hoe Ik die vrij kan maken van de verleiding die er op aarde is en Ik weet hoe Ik ze tot sterkte kan maken. Jij weet alleen dat je iets niet goed hebt gedaan, maar weet jij zonder Mij de weg te vinden, om verleiding te weerstaan? Voor die weg heb je Mij nodig, om die weg te vinden, om die weg te gaan en om die weg vol te houden tot zolang dat nodig is. Voor jou is het nodig dat je tot inzicht komt welk handelen goed en naar Mijn liefde is, in volle waarheid en welk niet. Voor jou is het nodig Mij je afdwalingen te bekennen en het verlangen te tonen, om tot Mijn liefde en waarheid te komen. Voor jou is het nodig om vervolgens in nederigheid jezelf te zijn en er op te vertrouwen dat Ik je de weg te gaan geef, die jou helpt je afdwalingen, je zwakten te overkomen en niet meer verleid te worden, maar elke verleiding te kunnen weerstaan. Voor jou is het nodig te accepteren dat een verandering tijd vraagt, omdat het jou(w) eigen moet worden, voor altijd.

Als je dat begrijpt, dan begrijp je ook wat Ik bedoel als Ik zeg, leef wie je bent. Want als je leeft wie je bent, kan Ik je inzichten geven en wegen wijzen die je tot werkelijke liefde en waarheid brengen. Als je het zelf wilt doen, belemmer je Mij, want wat jij bedenkt en probeert, maakt je doof en blind voor wat Ik je te bieden heb. Wees eenvoudig jezelf, beken Mij je afdwalingen, toon Mij je wil om te veranderen en laat Mij het doen, volg Mijn wegen, die Ik je geef en vertrouw er op dat je zwakte je sterkte zal worden. Leef eenvoudig wie je bent.

Hemels Brood 5360

Als je aan anderen wilt duidelijk maken dat Ik besta, vertel ze dan, over je innerlijk besef van Mijn liefde, vertel ze, over waarheid. Vertel ze, over jouw innerlijk contact met Mij. Vertel ze, dat zij ook in hun innerlijk met Mij in contact staan en dat zij ook met Mij innerlijk kunnen spreken. Vertel ze, dat Ik de moeilijkheden die hen overkomen niet direct wegneem, maar dat ze innerlijk van Mij wel raad kunnen krijgen, hoe er het beste mee om te gaan, moed kunnen krijgen om te dragen en troost bij momenten van verdriet.

Vertel ze, dat Ik mens geworden ben op aarde, om alles wat mensen elkaar en Mij tekort doen, niet naar waarheid en niet naar liefde doen, te dragen. Vertel ze, dat Ik op aarde mensen geleerd heb en dat Mijn leer nog steeds geldig is. Vertel ze, dat Ik vals beschuldigd ben en ten onrechte gekruisigd, aan het kruis gestorven ben, maar niet in de dood gebleven ben, omdat het ware leven eeuwig is en niet dood gaat. Vertel ze, dat Ik met Mijn lijden en sterven voor alle mensen het eeuwige leven behouden heb, zodat niemand werkelijk dood gaat, als zijn lichaam sterft. Vertel ze, dat Ik het ware leven Ben, het ware leven Persoonlijk Ben en dat iedereen deel is van Mij, van Mijn ware eeuwige leven. Vertel ze, dat Ik liefde ben, dat Ik waarheid ben en alle mensen liefheb. Vertel ze, dat Ik alle mensen vanuit Mijn oneindige liefde dienstbaar ben, onvoorwaardelijk liefheb.

Vertel ze, dat Mijn leer naleven hen tot het ware werkelijke leven leidt, tot Mij hun Schepper. Vertel ze, dat ze vrij zijn om hun leven in te vullen, zoals zij willen, maar dat het wel verschil maakt of zij wel of niet naar ware liefde en waarheid leven. Vertel ze, dat Ik geen verwijten maak, geen straf geef, maar dat afdwaling van Mijn leer van liefde en waarheid hen geen werkelijk goed doet. Vertel ze, dat alle mensen met elkaar verbonden zijn en dat elke keus die een mens maakt niet alleen van invloed is op het leven van die mens, maar op dat van alle mensen. Vertel ze, dat zij ook allemaal met Mij en Mijn liefde verbonden zijn en dat Mijn liefde alles altijd zo leidt, dat iedereen, hoe dan ook, tot het eeuwige leven geleid wordt. Vertel ze, dat ze uit Mijn liefde op aarde zijn, om Mij te vinden, om tot eeuwig leven in een eigen vrij bestaan te komen, in ware gelukzaligheid. Gelukzaligheid die op aarde niet te vinden is, maar al naar gelang ieder zijn leven op aarde geleefd heeft, daarna wel te vinden is.

Vertel ze, dat het aan hen is om Mij in hun hart aan te nemen en naar Mijn leer te leven. Vertel ze, dat het Mij aannemen in hun hart verschil maakt voor hun leven. Misschien niet het verschil zoals zij zich dat voorstellen, zonder moeilijkheden, omdat op aarde altijd moeilijke momenten zijn, die dan eens deze en dan eens die mens treffen. Vertel ze, dat zij door Mijn liefde gered zijn van alle leed, na hun verblijf op aarde, als ze Mij in hun hart als hun Schepper, als Jezus Christus, hebben aangenomen. En mocht dat bij het verlaten van de aarde nog niet zo zijn, dan zal Mijn liefde hen verder leiden, ook na hun bestaan op aarde. Want Mijn liefde houdt in volmaakte waarheid nooit op en blijft iedereen altijd de kans geven om tot ware en werkelijke gelukzaligheid te komen. Dat is Mijn zegen aan alle mensen. Vertel ze dat.

Hemels Brood 5361

Ik heb de aarde en alles er op en er omheen geschapen om plaats te geven aan de mens, om er het onderscheid te kunnen leren maken tussen werkelijk leven en het tegenovergestelde daarvan, de dood. Om daar Mij, zijn Schepper, te leren kennen, te ontmoeten, te leren zijn. Om in een vrij van zichzelf bewust bestaan gelijk zijn Schepper te zijn. Zoals Ik het in het begin geschapen heb, de aarde met alles er op en er omheen en zoals Ik de mens er geplaatst heb, zo heb Ik die volkomen volmaakt geschapen. Volmaakt om het doel van Mijn Schepping en het plaatsen van de mens in alle volmaaktheid te kunnen bereiken.

Mijn Schepping, de aarde en al wat daar op en omheen is, met de mens, is tot in de oneindigheid nog steeds volkomen volmaakt. Wat er onder de mensen op aarde gebeurt, is vaak ten diepste te betreuren. Maar hoe triest en onaangenaam de gebeurtenissen op aarde voor de mens ook zijn, dat neemt niet weg dat Mijn Schepping van de aarde, met alles er op en er omheen en de aanwezigheid van de mens, tot in de oneindigheid volmaakt is en blijft. Maar de meeste mensen zien, door alle onaangename situaties op aarde, zoals ziekte, honger, armoede, oorlog, enzovoorts, die volmaaktheid niet, zij denken juist dat Mijn Schepping eerder mislukt is, dan volmaakt. Zelfs mensen die in Mij geloven, Mijn liefde kennen, denken zo nu en dan weleens, dat gebeurtenissen wat uit de hand gelopen zijn en de Schepping niet zo volmaakt meer is. Zij denken dat met het verloren gaan van het Paradijs, ook deels de volmaaktheid van Mijn Schepping verloren is gegaan.

Ja, het Paradijs is verloren gegaan, dat is, het gemak om Mij te leven en de vrede daarvan, dat is verloren gegaan, maar daarmee is verder niets verloren gegaan. Mijn Schepping van de aarde en alles wat er op en omheen is, met de mens, is nog altijd tot in de oneindigheid volmaakt. Want de aarde met alles en iedereen er op en omheen, met de mens, heb Ik van den beginnen aan zodanig volmaakt geschapen, dat haar volmaaktheid oneindig volmaakt blijft, wat er ook gebeurt, van begin tot eind. Want Ik ben volmaakt, eeuwig volmaakt Leven, eeuwig oneindig volmaakt liefde, wijsheid, waarheid. Ik ben de Alfa en de Omega, begin en einde. Alles wat bestaat, werkelijk is, Ben Ik, volmaakt eeuwig oneindig werkelijk Leven. Alles wat Ik Ben, is eeuwig oneindig volmaakt.

Wil je dit begrijpen, wil je de volmaaktheid van Mijn Schepping van de aarde met alles erop en er omheen, met de plaatsing van de mens, begrijpen, dan zeg Ik je, dat kun je alleen in je hart met Mij samen. Al deze woorden, al Mijn woorden, kun je alleen naar volle waarheid begrijpen in je hart, samen met Mij, je Schepper.

Hemels Brood 5362

Als mensen Mijn Woord in de Bijbel niet begrijpen vanuit het contact met Mij in hun hart, gaan zij vaak beredeneren wat de uitleg zou kunnen zijn. Dat heeft in de loop der tijden gezorgd voor allerlei  misvattingen over de betekenis van Mijn Woord, over de gebeurtenissen zoals die in de van Mijn Woord samengestelde Bijbel beschreven staan. De manier waarop het leven geestelijk bedoeld is te begrijpen, is in de Bijbel, met de beschrijving van gebeurtenissen, verhuld weergegeven, zodat de ware betekenis niet vertrapt kan worden. Nu kun je je afvragen, wordt het dan door al die misvattingen toch niet vertrapt?

Daarop zeg Ik nee, alleen het omhulsel wordt veranderd, maar de kern blijft evengoed behouden, verborgen achter alle misvattingen. En zolang mensen met hun verstand datgene wat zij niet begrijpen gaan beredeneren, en het ontbrekende passend maken met hun logica, met wat zij hier of daar aan uitleg gelezen of gehoord hebben, komen zij niet bij de kern, de werkelijke betekenis. Maar wie oprecht zoekt naar de ware betekenis van Mijn Woord en Mij in zijn hart vraagt om de ware betekenis aan hem kenbaar te maken, die zal wegen vinden om in zijn hart meer en meer van Mijn Woord, het ware leven, zijn herkomst en het doel van zijn bestaan op aarde, gaan begrijpen. Maar sommigen zijn ongeduldig en vullen gedurende hun zoeken toch met hun eigen logica in, wat zij nog niet begrijpen kunnen. Zij zijn oprecht in hun zoeken, maar het geduld om een tijd lang iets nog niet te begrijpen ontbreekt en verleidt hen tot een vorm van verstandelijk denken, vermengd met wat zij in hun hart beseffen. Zo krijgen zij een uitleg die lijkt te passen, maar uiteindelijk toch niet past op de waarheid.

Wie werkelijk oprecht is, die gaat voelen dat het niet past, die zal in zich twijfel over zijn uitkomst voelen. Wie dat in zich herkent, die weet daarmee dat hij beter afstand kan nemen van wat hij als juiste uitleg had aangenomen en terug gaan naar het begin van zijn zoektocht. Vaak is het daarbij voor diegene nodig om meer tijd te nemen en te accepteren dat zijn geestelijk vermogen om wat hij wil begrijpen, te kunnen begrijpen, nog niet zo ver is. Diegene mag er op vertrouwen dat Ik hem zal helpen om te groeien in zijn vermogen om Mijn Woord, werkelijk leven, zijn bestaan en het doel van zijn bestaan op aarde, met haar oorsprong, te gaan begrijpen. Maar laat hij eerst begrijpen dat dat stap voor stap gaat en hij geen grotere stappen kan maken, dan Ik hem aan vermogen geef. Met geduld zal hij dan in Mijn liefde in zijn hart meer en meer gaan begrijpen zoals het werkelijk is.

Hemels Brood 5363

Stel je eens miljoenen en miljoenen mensen voor, die allemaal in meer of mindere mate in hun handelen afdwalen van liefde en daarbij moet Mijn Schepping zodanig zijn, dat al die miljoenen mensen, die triljoenen afdwalingen maken, toch niet verloren gaan. Sterker nog, dat zij desondanks tot volmaakt leven zonder enige afdwaling van liefde gebracht worden. En dan moet die Schepping niet voor even zo zijn, maar voor een hele lange tijd. Kun je voorstellen wat daar allemaal voor nodig is? En dan heb Ik het nog niet eens over de verschillen tussen de ene en de andere afdwaling, over de mate van kwaad van die afdwalingen, de verschillende karakters en omstandigheden van die miljoenen en miljoenen mensen. Kun jij je ook maar enigszins voorstellen wat daar allemaal voor nodig is en hoe daarvoor Mijn ordening in elkaar steekt? Hoe groot moet je zijn om dat te begrijpen en hoe klein ben je?

Nu vraag je Mij in je hart, maar hoeven wij dan niets te begrijpen? Ons hart wil graag begrijpen, is dat dan niet goed? Ik zeg je, ja zeker is dat goed en zeker is het de bedoeling dat jullie gaan begrijpen, maar begrijp eerst dat je niet alles kunt begrijpen en dat het ook niet de bedoeling is dat je alles begrijpt. Belangrijk is het, dat je alles wat nodig is om tot waar volmaakt werkelijk leven te komen, gaat begrijpen. Daarom heb Ik ook het verlangen om te begrijpen in ieder mens gelegd, het willen weten. Maar ook wat dat betreft zijn er dwaalwegen waarop mensen, vanuit een zekere verleiding, kunnen worden meegetrokken. Want ook in dat opzicht zijn mensen niet vrij van verleiding. Vaak speelt het verstandelijke denken en verstandelijke onderzoeken daar een rol bij en is dat een opening voor de verleiding om grip op iemand te krijgen en het besef hoe het werkelijk is te vervormen, zodat verwarring of misvattingen ontstaan. De ware zoektocht, zuiver en alleen in het hart samen met Mij, geeft altijd het beste resultaat en kan niet verstoord worden door allerlei verleidingen tot misvattingen en verwarring.  Maar zodra er ook verstandelijk gedacht wordt en er ingevingen ontstaan, waarvan men denkt dat die ingevingen van Mij komen, is Mijn zuiverheid weg en ontstaan misvattingen, zonder dat die als misvatting herkend worden.

Miljoenen mensen hebben miljoenen misvattingen en toch zullen zij tot waar zicht komen, precies zoals nodig is voor hun heil, voor hun ware leven, uit Mijn genade, Mijn ware liefde. Als Ik dat voor zoveel mensen die Mij niet zoeken doe, hoeveel te meer zal Ik dan diegene helpen, die zoekt om Mij en Mijn liefde te begrijpen, om zijn leven en de schepping te begrijpen, uit liefde voor Mij? En dat is nu juist het euvel, uit liefde voor Mij, zoekt diegene uit liefde voor Mij, uit zijn hart? Of om bewijs? Veel mensen zoeken om bewijs. En dat zeg Ik alle mensen die zoeken, die willen weten, Mijn schepping gaat jullie verstandelijke begripsvermogen verre, heel verre te boven. Maar al wat goed voor je ontwikkeling is om tot werkelijk volmaakt en gelukzalig leven te komen, geef Ik je stap voor stap in je hart te begrijpen, en te beseffen dat het waar is.

Maar Ik geef je niet wat jij wilt weten en begrijpen, maar wat Ik weet dat voor jou het beste is om te weten en te begrijpen. Zodat je uiteindelijk in je hart vooral Mijn liefde in alles gaat begrijpen en beseffen, zoals het eeuwig werkelijk is voor jou en voor alle mensen in de hele oneindigheid. Want van alles en vóór alles is Mijn liefde het enige dat werkelijk van belang is om te begrijpen en te beseffen en eeuwig te zijn.