Hemels Brood 4806 t/m 4836

Hemels Brood 4806

Aan al diegenen die volkomen oprecht Mij in hun hart zoeken, om van Mij te leren, om Mijn Woord te begrijpen en Mijn wijze liefde in waarheid te zijn, geef Ik zicht op Mijn hemel. Voor hen open Ik Mijn hemel, zodat zij in Mijn hemel kunnen zien, hoe het daar is. Zodat zij beseffen, hoe het in Mijn hemel is, zodat zij zien hoe vol vreugde, hoe vol blijdschap, hoe vol licht en gelukzaligheid Mijn hemel is. Zodat zij Mijn leer en Mijn Woord als Enige waarheid dieper gaan verstaan en hun weg over de aarde door het licht uit Mijn geopende hemel verlicht wordt, beter te gaan wordt, en hun geest van werkelijk leven verhelderd wordt. Want zij die Mij volkomen oprecht in hun hart zoeken, zijn Mij een grote vreugde en Ik zal hen in Mijn vreugde laten delen en hen Mijn hemel, dat is de ware levensgelukzaligheid, tonen en hen bij de hand nemen en tot in Mijn hemel leiden.

Maar er zal aan hen getrokken worden door de macht van het kwaad, die hen geen overwinning gunt. En het zal er op lijken dat Mijn Hand heeft losgelaten, wat het eens begon. Maar niets is minder waar dan dat. Want geen kwaad kan ooit veranderen wat Mijn Hand ooit begon. Blijf oprecht Mij in je hart zoeken, blijf met Mij in je hart in contact, dan weet je steeds dat Mijn Hand je stevig vast heeft, dan zie je steeds voor je, Mijn geopende hemel, dan besef je ten diepste dat je met Mij in Mijn hemel zult zijn, blij en vol vreugde voor altijd in Mijn liefde gelukzalig zult zijn. En mocht je even afgeleid zijn door het wereldse kwaad, door verlangens die nog vat op je hebben, door afdwalen van je geloof in Mij, mocht je vertrouwen even wankelen, mocht het handelen van je medemensen je even in verwarring, in twijfel brengen, ook dan houdt Mijn Hand je stevig vast, ook dan staat Mijn hemel nog wijd open en blijft het licht uit Mijn hemel je pad verlichten, verhelderen en ook dan blijft je weg uitkomen in Mijn hemel. Ook dan blijf Ik in vreugde en blijdschap over jou, Mijn kind.

Want Ik heb jou lief, oneindig lief en Ik laat jou nooit gaan. Voor jou is plaats in Mijn hemel, want jij bent Mijn leven, voor eeuwig. Voor jou is plaats in de ware liefde van Mijn hart, waar alle mensen eeuwig plaats hebben. Maar alles op de bestemde tijd. Ik heb jou lief. Ik heb jou lief zoals je van Mij uit bent. Mijn leven!

Hemels Brood 4807

Geboorte is het moment dat je uit de onwetendheid en de geborgenheid daarvan, welke Mijn liefde is, in “gewetendheid”, in levensbesef als eigen zijn komt. Je bent daarbij nog steeds in Mijn liefde, maar niet meer geheel onwetend. Het besef van het eigen zijn is begonnen, direct na het verlaten van het moederlichaam. Dit moment van overgang van het moederlichaam in de wereld buiten het moederlichaam is het moment van overgang van geen eigen besef, in eigen besef. Dat is het besef van het verschil tussen leven en geen leven. Besef van zelf zijn, zelf ervaren, zelf ondergaan als eigen zijn.

Deze overgang is voor iedereen een unieke gebeurtenis en heeft een aan de unieke eigenheid van ieder mens verbonden effect op de beleving van het persoonlijke verblijf op de aarde. Het unieke verschil met ieder ander mens is dat moment en die ervaring, die een effect heeft op alles van die mens tijdens zijn verblijf op aarde. Elke geboorte geeft een impuls die uniek is per mens. Deze impuls is het levensbesef van het eigen unieke zijn, waaruit de mens tot werkelijk leven groeit als een eigen persoonlijk zijn, bewust van zijn bestaan als eigen leven in verbinding met Mij, zijn Schepper en zijn medemensen, zijn medeschepselen. Bij de geboorte is de mens hulpeloos in zijn nieuwe situatie, omdat nog niet geleerd is, hoe daar mee om te gaan. De groei naar het werkelijk zelfstandig zijn begint en spreidt zich over de jaren heen uit.

De belevingservaring bij de geboorte is voor ieder een unieke prikkel, die in het onderbewuste haar unieke invloed altijd behoudt en die voor iedereen wezenlijk anders is en anders moet zijn, om het geheel van de samenleving zodanig te laten verlopen, dat het iedereen persoonlijk en allen tezamen zodanig ten goede komt, dat het allen persoonlijk en allen tezamen, ieder van zichzelf bewust, tot eenheid met Mij, tot waar gelukzalig leven brengt. Juist die geboorte prikkel ben Ik, uniek voor iedereen, is Mijn liefde, die het beste bewerkstelligt vanaf den beginne voor iedereen. Daarmee is elke geboorte een zegen uit Mij aan degene die geboren is en aan alle mensen die geboren zijn. Dit is te zien als de eerste geboorte.

Want er is nog een tweede geboorte. Dat is het moment waarop de mens uit eigen vrijheid van keus tot volmaakt leven komt, dat is het moment dat de mens als eigen van zichzelf persoonlijk bewust bestaan, de volledige eenheid met Mij bereikt in volmaakt ware wijze liefde, als zichzelf tezamen met alle mensen Eén met Mij. Eeuwig volmaakt gelukzalig leven.

Hemels Brood 4808

Alles wordt nieuw, goed en nieuw. Daarop kun je zeggen: ja, maar dat is het nog niet, het is nog niet nieuw, het is nog niet goed. Ik zeg je, de vernieuwing is gaande, het is gaande dat alles goed wordt. Er is geen stilstand. Zoals elke dag cellen in je lichaam vernieuwd worden, zo wordt alles vernieuwd. De vernieuwing van leven gaat altijd door, in die doorgaande vernieuwing wordt alles goed, helemaal goed. Het is niet zo, dat afgewacht moet worden tot alles vernieuwd wordt en goed is, alles wordt nu vernieuwd, alles wordt nu goed, elk moment wordt vernieuwd en tot het goede gebracht, ononderbroken gaat de vernieuwing door tot alles helemaal vernieuwd en goed is. Het is geen wachten op, het is gebeuren, nu, niet ophoudend wordt alles vernieuwd tot waar nieuw leven.

Het gebeurt en jij bent erbij, nu. Vernieuwing gebeurt nu, en jij bent erbij. Jij maakt er deel van uit, met je leven, met je doen en laten. Met de keuzen die je maakt, maak je deel uit van vernieuwing van het goede wat alles wordt. Want wording van het nieuwe, van het goede is nu en staat niet stil, daar is geen wachten op, dat gebeurt. Zie hoe de planten, struiken, bomen nieuwe bladeren krijgen, dat gebeurt. Dat gaat onophoudelijk door, leven gaat onophoudend door, stopt nooit en is altijd vernieuwend. Ook al dwaalt een mens in zijn handelen af van liefde, van waarheid, van wijsheid, dat verandert niets aan het werkelijke leven, dat verandert aan zijn situaties, maar niets aan het werkelijke leven, aan wat werkelijk liefde, wijsheid en waarheid is. Leven gaat onophoudelijk vernieuwend door; liefde, Mijn liefde, Mijn wijsheid, Mijn waarheid blijft onophoudend onveranderlijk wat het is, blijft doorgaand vernieuwend en brengt doorlopend tot het goede.

Alles wordt nieuw, alles wordt goed en dat gebeurt nu, morgen, volgende week, volgende maand, volgend jaar en eeuwig daarna nu. Want de eenheid wat alles is, kan nooit verbroken worden, de liefde kan in haar volmaaktheid nooit anders dan volmaakt zijn en haar wijsheid kan nooit anders dan volmaakt zijn en waarheid blijft eeuwig en altijd onveranderlijk volmaakt werkelijk waar. Ik ben Die Ik Ben, eeuwig onveranderlijk Dezelfde, volmaakt leven, eeuwig, onophoudend vernieuwend oneindig leven. Zelf. Alles, iedereen leeft vernieuwend Mijn leven ten goede aan alles en iedereen.

Hemels Brood 4809

Ik zie wanneer een hart rijp is om een volgende stap te maken, dichter naar Mij toe, meer in Mijn liefde. Ik zie ook wat daarvoor nodig is, welke voeding iemand nodig heeft, welke gebeurtenissen iemand nodig heeft, om de volgende stap geheel uit eigen vrije wil te doen. Want dat is het moment waarop iemand de juiste rijpheid bereikt heeft, het moment waarop hij inziet wat Mijn liefde hem meer dan hij al besefte, brengt. Rijp zijn is bereid zijn uit eigen vrije keus en uit ware liefde voor Mij en de medemens, voor het belang van het uitdragen van Mijn Woord, in het belang van de medemens, te kiezen, in het volle vertrouwen dat het goed is, goed doet en goed maakt, zonder voorwaarden te stellen en zonder enig eigenbelang of verwachtingen door eigen invulling van het resultaat.

Ik zie wanneer het hart die liefde heeft om al het eigen willen, eigen verlangens, eigen invullingen los te laten voor Mijn wil, voor het goede voor zijn medemens, voor het behoud van eenheid in Mijn ware liefde. Ik geef de situaties waarin iemand uit de rijpheid van zijn hart tot daden van liefde uit Mijn Naam kan komen en daarmee Mijn Woord levend is. Zo bewerkt Mijn wijze liefde alles wat is en gebeurt, zodat iedereen tot rijpheid gebracht wordt om in Mijn Naam Mijn Woord uit eigen vrije keus te leven, te doen, te zijn. Al is het Mijn wijze liefde en al heb Ik alles in Mijn Hand, al zorg Ik voor alles en iedereen, toch komt de mens niet tot waar leven, zonder zijn eigen vrije keus om tot waar leven te komen. Ik kan hem alleen alle voorwaarden die daarvoor nodig zijn geven, zodat hij tot ware rijpheid, dat is bereidheid, komt, maar dan is en blijft het zijn vrije keus om in ware nederigheid zijn eigen willen, zijn eigen invullingen, zijn eigenbelangen, zijn eigen verlangens los te laten, om Mijn wijze liefde aan te nemen en te zijn.

Steeds zijn er Mijn situaties, steeds is er Mijn Hand, Mijn liefde die het hart wat rijper maakt en de mens dichter bij Mijn ware leven brengt, tot die mens in volkomen rijpheid, dat is in volkomen bereidheid, uit eigen vrije keus, in alles, in al zijn handelen, voor Mij kiest, alleen nog voor Mij, Mijn liefde, Mijn waarheid, voor Mijn Leven kiest. Want dat zal Ik niet doen, die ware levenskeus voor de mens maken. Dat is aan de mens. Maar Ik weet, als het hart rijp is, maakt de mens uit vrije wil, alleen nog keus voor Mij, voor Mijn wijze liefde, Mijn ware Leven.

Hemels Brood 4810

Je kunt niet uitspreken, je kunt niet omschrijven, Mij, Wie Ik Ben, hoe Ik alle leven Ben, in Mijn volmaakte omvang, Mijn Zijn, dat is voor jou, voor geen mens, uit te spreken, oneindig is niet te benoemen, eeuwig oneindig alles, is voor jou, voor geen mens volkomen onder woorden te brengen. Maar je kunt Mij meer en meer zoals Ik werkelijk Ben in je hart gaan voelen, Mijn liefde en haar wijsheid meer en meer in je hart gaan beseffen, meer en meer de werking van Mijn liefde en wijsheid gaan herkennen. En hoe meer je Mij in je hart voelt, Mijn liefde beseft en leert kennen, des te meer groeit in jouw hart werkelijke liefde voor Mij en hoe meer in jouw hart werkelijke liefde voor Mij groeit, des te meer groeit ook werkelijke liefde voor je medemensen en des te meer kom je tot werkelijk leven.

Het is zoals je een berg oploopt, hoe hoger je komt, des te meer zie je van de omgeving en des te verder kun je kijken. Hoe meer liefde je van Mij in je hart gaat voelen, des te meer leer je zien van het ware leven, des te meer leer je Mij kennen en ga je Mij zien in alles. Hoe meer je Mijn liefde ervaart, des te meer ga je jouw liefde voor Mij ervaren. Want Mijn liefde voelen, roept onmiddellijk jouw liefde voor Mij in je gevoel op. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want het is liefde waarmee jij en Ik verbonden zijn en het is liefde waarmee jullie allemaal met Mij verbonden zijn. Wie liefde van Mij voelt, al is het nog zo weinig, die voelt liefde voor Mij, al is het nog zo weinig. Niet dat Mijn liefde dan weinig is, want Mijn liefde is voor alle mensen oneindig groot en eeuwig. Maar niet iedereen voelt in zijn hart al evenveel daarvan. Er zijn grote verschillen tussen wat de ene mens van Mijn liefde voelt en wat een ander voelt. Dat kan zijn van niets tot heel veel, en alles daartussen.

Zoals een mens Mijn liefde voelt, zo kan hij zelf liefde voelen. Er zijn daarbij mensen die liefde voelen, maar niet herkennen dat het Mijn liefde is, of niet toegeven dat het Mijn liefde is. Evengoed is het altijd Mijn liefde die een mens in zijn hart voelt, want er is geen andere ware liefde en wijsheid, dan Mijn liefde en haar wijsheid in het hart van de mens. Ik ben de Bron van alle liefde en niemand heeft daar enige verdienste aan. Ook niet als men niet beseft dat Ik alle liefde ben en iemand denkt, dat het zijn liefde is die hij voelt. Hij kan dat denken, toch blijft alle liefde en haar wijsheid eeuwig en altijd Mijn liefde en haar wijsheid. Maar hoe meer je dat beseft en in je hart Mijn liefde voelt en als Mijn liefde herkent, des te meer voel je liefde voor Mij en voor je medemensen. Des te liefdevoller zul je zijn in al je handelen, tot Mijn ware vreugde in je hart.

Hemels Brood 4811

Kun jij je laten veroordelen, zoals Ik Mij heb laten veroordelen? Kun je verdragen, dat jou onrecht wordt aangedaan, dat over jou gelogen wordt, dat wat je doet of zegt volkomen verkeerd wordt uitgelegd, dat je daarnaar behandeld wordt, dat wat je in volkomen waarheid zegt, niet geloofd wordt en kun jij dan je mond houden, als je daarvoor ter dood gebracht wordt, voor niets, voor waar ze je van beschuldigen, zelfs wetende dat het niet waar is?

Vader, nee, ik reageer nog vaak als ik iets in mijn omgeving oneerlijk vind, ik raak van slag als ik in de krant lees wat mensen oneerlijk aangedaan wordt of als ik het nieuws zie met geweld en strijd tussen bevolkingsgroepen. En ik bid U, mag dat ophouden. En ik bid U, wanneer mag dat eindelijk eens ophouden.

Ik zeg je, het houdt niet op, tot de laatste druppel bloed gevloeid heeft. Tot al het kwaad zijn uitwerking gehad heeft. Tot alles wat nodig is om jullie allen tot waar gelukzalig leven te brengen volbracht is.

Nu zie Ik je vraag: U heeft dat met Uw sterven en opstanding toch volbracht? Ja, Ik heb daarmee volbracht dat niemand verloren gaat aan het tegenovergestelde van liefde, aan de dood, de eeuwige dood. Dat heb Ik met Mijn lijden, Mijn sterven en Mijn opstanding volbracht. Dat jullie ware werkelijke leven vrijgekocht is van de eeuwige dood. Dat het kwaad zijn uitwerking zal hebben, maar nooit tot eeuwige verdoemenis meer kan vasthouden wat van Mij is, wat Ik vrijgekocht heb, jullie, Mijn kinderen. Verdraag daarom zoveel je kunt elkaars tekortkomingen, maak er geen verwijten over, kom elkaar tegemoet met verdraagzaamheid. Kan iemand zijn misvatting niet inzien of niet toegeven, laat het aan Mij, want Ik breng ieder zijn misvattingen wel onder ogen, voor ieder op de tijd waarop het beste resultaat bereikt kan worden.

Dit geldt voor jullie allemaal, want hoe goed je het ook bedoelt, je zicht is nog zo beperkt, je hebt er geen weet van. Mijn belofte blijft zoals Ik gezegd heb, Ik kom en verzamel al de Mijnen in Mijn hemel, in de volle gelukzaligheid van waar werkelijk Leven!

Hemels Brood 4812

Het werkelijke leven groeit in een mens, door de inspiratie die Ik in het hart van de mens geef uit ware liefde en haar wijsheid. Er zijn op aarde verschillende soorten godsdienstige organisaties die mensen wijsmaken, dat zij weten hoe godsdienstig te zijn. In verschillende gebieden worden mensen gedwongen zich aan de regels van de godsdienst te houden, met zware straffen tot gevolg, als mensen zich niet aan die godsdienstige regels houden. Ook is er over de wereld verspreid, een grote groep mensen die zich onderwerpen aan een kerkelijk godsdienstige organisatie en opzien tegen de leiders daarvan.

Niets van dat al is door Mij uit Mijn liefde en wijsheid in de harten van die leiders geïnspireerd. Wel wordt het uit Mijn liefde en haar wijsheid toegelaten en in een zekere verdienste voor het doel van de mens op aarde gehouden. In al die soorten van godsdienstige organisaties is een hiërarchie van opgebouwde macht, die onderling tot verschillende vormen van machtsstrijd leidt. Ook dat is niet naar Mijn wens en inspiratie. Voor Mij zijn alle mensen gelijk. Bij Mij heeft de ene mens geen macht over de andere. Wel heb Ik mensen verschillende taken gegeven en verschillende plaatsen in de samenleving. Ook leer Ik de ene mens via een andere weg Mijn leer verstaan, dan een ander. Er is verschil tussen hoeveel de ene mens Mijn inspiratie in zijn hart voelt en begrijpt en een ander mens. De ene mens is al tot meer geestelijk besef gegroeid , dan een ander, maar daaruit heeft diegene geen macht van Mij gekregen.

Niet de mens heeft macht, liefde met wijsheid heeft macht, en dat is Mijn macht. Mijn macht kan door een mens werken, maar dan nog is het niet de macht van de mens, maar Mijn macht van puur en alleen Mijn wijze liefde. En hoewel grote groepen mensen denken in de verering van hun kerkleiders Mij te eren, daarmee eren zijn Mij niet. Wie los van welke godsdienstige organisatie, zoveel hij kan, handelt naar wat Ik hem uit wijze liefde in zijn hart aangeef, die eert Mij. En hoewel dat door de mensen vaak niet gezien wordt, is diegene door Mij in Mijn hemel gezien en door Mij met Mijn wijze liefde gezegend.

Hemels Brood 4813

De hele oneindigheid is volkomen in balans, alle onderdelen van het heelal zijn in hun materiële vormen ten opzichte van elkaar volkomen in balans en zijn in hun bewegingen met elkaar verbonden. Hun bewegingen in verbinding met elkaar zijn precies te berekenen, maar het is voor de mens niet mogelijk om tot een geheel nauwkeurige berekening te komen, van wat oneindig is. Hij kan tot delen van wat er in het zichtbare gebied buiten zijn aarde zich beweegt, berekeningen maken, die in de buurt komen, maar de oneindigheid is voor geen mens in zijn materiële hoedanigheid te bevatten of nauwkeurig te berekenen. Dat voor wat de materie betreft, die alleen oneindig lijkt, maar eindig is en alleen tot de eindigheid er van “oneindig” doorgaat. Dat is wat materie aangaat, wat het oneindige leven omhult.

Het leven eindigt niet, materie lost op, leven gaat eeuwig door. Ook die verhouding is volkomen in balans en te berekenen, als het rekenvermogen van de mens zo vermogend zou zijn, wat het niet is. Ook niet met hele geavanceerde apparatuur, ook daarmee is de werkelijke oneindigheid van werkelijk leven in verhouding tot al het materiële en haar eindigheid niet te berekenen. Veel kan, door wat de mens wel berekenen kan, meer begrepen worden. En hij zal daarbij ontdekken, dat zijn grootste getallen nog niet groot genoeg zijn, en dat die grootste getallen zijn zichtvermogen verre te buiten gaan, dat er op aarde zelfs geen ruimte genoeg is, om de uitkomsten op te schrijven en geen mogelijkheid is om die getallen uit te spreken. Nu worden uitgebreidere berekeningen nog verder en nog verder uitgebreid, meer en meer geavanceerdere apparatuur wordt ontwikkeld, om nog uitgebreidere berekeningen in kortere tijd te maken. En er wordt daarbij gedacht, dat in de toekomst nog veel meer berekeningen nog meer zicht gaat geven op de materiële Schepping, op sterren, planeten en zonnestelsels verder weg, dan ooit ontdekt kan worden.

En wat zegt het de mens meer, dan Ik hem in zijn hart kan zeggen? Niets, helemaal niets. Want al die berekeningen laten materie zien, en wat laat die materie zien? Het onvergankelijke leven, Mijn wijze liefde. Al die materie is de wijsheid van Mijn liefde, oneindig wijs. Die wijsheid berekenen mist haar oorsprong: de liefde waar die wijsheid uit voortkomt. Maar wijsheid alleen geeft alleen materie. Liefde en wijsheid is leven, leven zonder de op aarde bekende materie. Het zal nog wel even duren, voordat de berekeningen uitwijzen, dat de oneindigheid door de mens niet te berekenen is, met de meest geavanceerde apparatuur niet en …. zonder het hart niet, zonder Mijn Woord in het hart niet. Eerst duurden berekeningen jaren, toen maanden, toen weken, nu dagen, straks uren, dan minuten, dan seconden en dan is het vermogen van de mens met zijn apparatuur bereikt. Maar eerder zal Mijn Woord in het hart de mens tot bezinning brengen, tot zicht op wat werkelijk leven is: Mijn ware wijze gelukzaligmakende eeuwig oneindige liefde: jullie!

Hemels Brood 4814

Soms is een harde hand nodig om iemand terug op het juiste pad te brengen of te houden en soms is een zachte hand beter. Ik weet precies wanneer een harde hand het beste resultaat gaat geven en wanneer een zachte hand het beste resultaat gaat geven. Voor een mens is het moeilijker om aan te voelen wat een beter resultaat gaat geven. Dat heeft ermee te maken, dat bij de mens altijd nog een mate van eigenbelang, van eigen invullingen, van eigen conclusies trekken meespelen, terwijl dat bij Mij helemaal niet het geval is.

Mijn Hand van aanpak is altijd precies afgesteld op het bereiken van het beste resultaat voor de groei van iemand tot waar gelukzalig vrij leven. Daarbij zorg Ik er altijd voor, om de vrije wil, de vrije keus niet te belemmeren. Mijn harde Hand zal nooit afdwingend zijn en Mijn zachte Hand zal nooit het verkeerde vergoelijkend zijn. Mijn harde Hand zal confronterend zijn en Mijn zachte Hand zal inzicht geven. Mijn harde Hand zal het nodige op een scherpe, wellicht ook pijnlijke manier duidelijk maken. Mijn zachte Hand zal vergevend iemand tot helder zicht brengen. Mijn harde Hand zal in actie komen voor iemand die hardnekkig aan misvattingen vasthoudt die hem en zijn naasten geen goed doen. Mijn zachte Hand zal in actie komen voor de vertwijfelde mens, die de weg kwijtgeraakt is en daarmee zichzelf en zijn naasten tekort doet. Maar altijd zal het ook meewegen of Mijn harde Hand verdragen kan worden en in welke mate. Bij Mijn zachte Hand zal meewegen of het gemakzucht ten gevolge kan hebben. Want dan mist Mijn zachte Hand haar doel.

Steeds stem Ik Mijn Hand af op de mens persoonlijk, zodat het beste resultaat bereikt kan worden. Stap voor stap gaat ieder zijn weg aan Mijn Hand. Neem dat niet van Mij over, maar wees vanuit het contact met Mij Mijn Hand, of geef je over aan Mijn Hand. Want, zoals voor iedereen, kan Ik je verzekeren, dat ook voor jou Mijn Hand je het beste leidt, soms wat hard, soms wat zacht, altijd ten beste voor jou en iedereen.

Hemels Brood 4815

Er wordt door heel veel mensen vastgehouden aan heel veel onwaarheden, alsof het waarheden zijn. En wel zo ontzettend veel, dat het de werkelijke waarheid lijkt te overwoekeren, lijkt onzichtbaar te maken. Het besef van onwaarheid is enorm afgestompt, waardoor nauwelijks nog verschil gezien wordt tussen waarheid en onwaarheid. Het wisselt zich af alsof het twee gelijken zijn. Iemand praat net zo gemakkelijk onwaarheid als waarheid, in één verhaal zijn delen waar en delen helemaal niet waar, toch, door het gebrek aan zicht op onwaarheid, wordt heel vaak het hele verhaal voor waar aangenomen. Mensen doen ook geen moeite meer om de onwaarheden eruit te filteren, het is makkelijker om alles wat waar lijkt, maar niet is, voor waar aan te nemen, en dat is veel.

Hecht je zelf wel aan waarheid, omdat jij vanuit je hart wel beseft hoe belangrijk het is om bij waarheid te blijven, om eerlijk en oprecht te blijven, houd daar dan aan vast, ook al is dat moeilijk, omdat onwaarheid niet zo gauw toegegeven wordt, houd toch aan waarheid vast. Als, na een eenvoudige uitleg, waarheid niet als waarheid aangenomen wordt, geef het dan geen moeite meer, dan is het besef over het verschil tussen wat waar is en wat niet, nauwelijks of niet aanwezig. Het is op zo’n moment verspilde moeite. Ik vraag je niet moeite te verspillen. Ik verspil geen moeite en Ik kan je in je hart precies aangeven wanneer je inspanningen om iemand tot waar zicht te brengen zin hebben of geen zin hebben. Let daarom steeds erop wat Ik je in je hart laat weten.

Het is geen plicht van liefde om onwaarheid recht te zetten en hulp te bieden waar het zicht verduisterd is. Alles heeft zijn plaats en zijn tijd gekregen van Mij. Ben jij Mijn helper, dan nog heeft jouw hulp alleen daar resultaat, waar het door Mij bedoeld is resultaat te geven, wanneer de tijd rijp is voor diegene. Wees daarom niet ontmoedigd als onwaarheid niet gezien wordt, als het zicht beperkt blijft, als hulp geen resultaat geeft. Blijf bij Mij in je hart, verspil geen moeite aan iets waarvoor de tijd nog niet rijp is, houd zelf vast aan waarheid, aan Mijn liefde in jouw hart!

Hemels Brood 4816

Lieve hemelse Vader, wij hebben van U de vrije wil gekregen en daarmee dwalen we soms ver van U af. Maar hoe ver iemand ook van U afdwaalt, er is in de hele oneindigheid geen plaats om heen te gaan, zonder Uw liefde, wij zijn altijd, tot in de oneindigheid in Uw liefde en wij worden altijd zonder uitzondering gevoed door Uw liefde. Al zijn wij, al is iemand nog zo ver van U afgedwaald, U blijft altijd heel dichtbij, altijd in ons aanwezig. Dat is zo mooi, zo fantastisch, dat is niet in woorden uit te drukken, wat dat voor ons betekent.

Lief kind, je hebt hiermee een belangrijke kern van Mijn liefde omschreven. Want je beseft daarmee, dat niets ook maar een fractie van een seconde op geen enkele plaats in het oneindige heelal zonder Mij, zonder Mijn wijze liefde, zou overleven, zou bestaan, zou ontstaan zijn, helemaal niets. Wat mensen in hun vrijheid van wil ook kiezen, hoe mensen zich ook uitleven, ver van Mijn liefde, zonder Mijn liefde zijn zij nooit, ver van Mijn liefde is niemand ooit. Wat mensen ook eten of drinken, hun werkelijke voeding is altijd Mijn liefde, zonder uitzondering. Maar de werking van Mijn liefde staat wel in nauw verband met wat iemand uit vrije wil kiest. En als er naast Mijn liefde-voeding nog andere voeding genomen wordt, kan dat wel gevolgen hebben.

Zie, Ik ben overal en niets gaat buiten Mij om, maar dat maakt de keuzen die mensen maken niet zonder gevolgen. De gevolgen van iemands keuzen die dicht bij Mij blijft, zijn daarbij heel anders dan die van iemand die ver afgedwaald is. En al is dat vaak niet direct te merken of te zien, het effect zal er toch op zeker moment wel zijn. Er kunnen twee mensen naast elkaar op een bankje zitten en er beiden ongeveer hetzelfde uitzien. Maar zou je hun hart van binnen kunnen zien, dan zou je een groot verschil zien tussen het ene en het andere hart. In het ene hart is vooral liefde voor Mij en de medemens aanwezig, terwijl in het andere hart haat en eigenliefde het meest aanwezig is. Op het bankje naast elkaar is daarvan niets te zien. Maar als ze opstaan en hun keuzen gaan maken, zal wel duidelijk worden, hoeveel verschil er tussen die twee mensen werkelijk is.

Zo kan het zijn dat er tijden geen verschil gezien wordt tussen de uitwerking van Mijn liefde, toch is dat er wel degelijk. Maar het oog kan niet altijd zien, wat Mijn liefde bewerkt. Gedenk altijd wat je goed hebt beseft: er is geen plaats zonder Mijn liefde, iedereen heeft zonder uitzondering plaats in Mijn liefde en iedereen wordt altijd gevoed door Mijn liefde!

Hemels Brood 4817

Het is de bedoeling dat je het gaat voelen. Dat je Mijn liefde in je gaat voelen, dat je het één zijn met elkaar en met Mij gaat voelen. Als je een doel wil bereiken, ga je een weg zoeken om dat doel te bereiken. Als je de weg gevonden hebt en daarmee je doel bereikt hebt, voel je vreugde in je hart, dat doorstraalt heel je lichaam, je ontspant na de inspanning. Als je Mijn liefde gaat voelen, de Eenheid van alles in Mij, Mijn liefde in je gaat voelen, ga je de blijdschap er van voelen in je hart en in heel je lichaam. De vreugde van het Eén zijn voelen, ontspant je ziel, je geest, je lichaam. Dan voel je hoe het is om bewust Eén geheel met Mij in alles te zijn, dan voel je je thuis, op zijn plaats, dan voel je werkelijk leven.

Want werkelijk leven is Eén. Is voor alles en iedereen hetzelfde Eén. Dat is niet in mensentaal uit te drukken, dat is vooral voelen, in het hart, in de ziel, de geest, het lichaam voelen. En wie dat voelt, die voelt dat het goed is, dat Eenheid goed is, dat Eenheid vreugdevol en blijdschap is. Ik zie in je hart dat je het begint te voelen, dat je de Eenheid waar je deel van uitmaakt, wat je zelf mede bent, in alles begint te voelen, Ik zie dat je het wonderlijke daarvan begint te voelen. En je zou het graag aan anderen willen uitleggen, dat gevoel van Eenheid, die vreugde. Maar dat is iets wat ieder op zijn tijd zelf gaat ervaren, gaat voelen. De Eenheid voelen zoals jij die begint te voelen, dat is niet onder woorden te brengen. Voor iedereen komt op zijn tijd het moment waarop zij gaan voelen, het moment waarop zij Eenheid, werkelijk leven, op die manier gaan voelen en de vreugde ervan. Die vreugde houdt verband met het voelen van Eenheid, waarbij je voelt zelf op te gaan in die Eenheid, terwijl je bewustheid in Eenheid persoonlijk blijft.

Je probeert het voor jezelf onder woorden te brengen, maar het blijft gevoel. Je blijft Eenheid voelen en je onderdeel van die Eenheid voel je, alsof je mede die Eenheid bent. En dat is precies ook zo. Dat voel je, dat je onderdeel van Eenheid bent en tegelijkertijd opgaat in Eenheid, terwijl je bewust van alles je eigen persoonlijke zelf blijft. Zegen aan jou die dit voelt. Zegen aan allen die dit voelen. Zegen aan allen die dit gaan voelen, wat niet onder woorden te brengen is: gelukzalig leven, Eenheid voelen, zelf voelen Eenheid met Mij te zijn.

Hemels Brood 4818

Er is een verschil tussen willens en wetens afdwalen van het goede, en afdwalen van het goede zonder dat te beseffen. Daarom is er ook een verschil in de wijze waarop Ik met de mens om ga, een verschil in de gevolgen en een verschil in het verloop van het leerproces wat iemand op aarde te gaan krijgt. Zeker degene die weet dat leugens en bedrog niet goed zijn en zich daar niets van aantrekt, geen vrees voor Mij heeft en van zichzelf overtuigd zijn gang gaat, zich een eigenmacht waant, die zal het niet gemakkelijk krijgen.

Al lijkt het hem gemakkelijk toe, alles naar zijn hand te zetten en gebruik te maken van de macht die hij denkt dat leugens en bedrog hem geven, gebruik te maken van de macht die hij krijgt door mensen angst aan te jagen, eens zal hij in zijn ware gedaante te zien krijgen wat hij veroorzaakt heeft en dat zal hem die pijn geven, die nodig is om hem tot berouw en bekering te brengen. Niet om hem met gelijke munt terug te betalen, maar om hem te redden van de eeuwige dood, om hem tot werkelijk leven te brengen. Het gevoel van schuld moet voor diegene diep gaan, om bij de kern van zijn verkilde hart te komen, om bij het contact met Mij te komen, om zijn ware oorspronkelijke zelf in Mijn liefde te vinden en te gaan beseffen, dat al zijn macht, al zijn hebzucht naar bezit, naar heersen, voor het werkelijke leven hem tot een geraamte zonder iets maakt.

Wordt iemand tijdens het aardse leven niet tot bekering gebracht, gaat hij tot het eind van zijn bestaan door in zijn verbetenheid, dan zal het een keer heel pijnlijk voor hem moeten zijn, na zijn bestaan op aarde, om hem te redden en voor het ware leven te behouden. Ja, ieder is voor het ware leven behouden, maar niet zonder de weg te gaan die nodig is, niet zonder Mij te volgen in Jezus Christus, de Gezalfde. Op aarde of in het hiernamaals. Voor velen is het heel pijnlijk om op aarde in de macht te zijn van iemand die willens en wetens van het goede afdwaalt en op een onaangename manier over mensen heerst en macht uitoefent. Toch zijn zij op aarde, hoe pijnlijk en ernstig hun situatie ook kan zijn, beter af dan deze heerser dat na zijn verblijf op aarde in het geestenrijk zal zijn. Zij die op aarde geleden hebben, maar aan het goede vasthielden, zullen een grote gelukzaligheid ervaren in het hiernamaals. Voor hen is plaats bereid in Mijn hemelen, passend bij hun persoonlijk zijn en hun levenswijze op aarde.

Wie degene die hem tekort deed, die hem kwelde, uit een zuiver hart, op aarde al vergeeft, zal na zijn verblijf op de aarde Mij gemakkelijk vinden. En zal, zo hij wil, begeleider zijn voor degene die hem op aarde niet naar liefde maar onaangenaam bejegende. Want wie Mijn weg gaat, die gaat die weg zoals Ik die ga, niemand beschuldigend, niemand verwijtend, niet het gelijk afdwingend, niet terechtwijzend, maar tot waar werkelijk leven wekkend, door in het hart in contact met Mij te voelen en te weten, hoe met diegene om te gaan. Want Mijn liefde wekt tot leven, dat kan voor sommigen heel pijnlijk zijn. Maar voor degenen die er oprecht naar zoeken om Mijn weg te gaan, zal Mijn liefde vooral zachtmoedig zijn en alleen daar waar het nodig is, wat minder zachtmoedig zijn, maar echt pijnlijk zal dan niet nodig zijn. Dat wil niet zeggen dat goede mensen door hun medemensen geen pijn te verdragen krijgen, maar dat zal door Mij vergoed worden, hemels vergoed worden!

Hemels Brood 4819

Soms doe je iets goeds en dan merk je, dat mensen daar totaal niet in geïnteresseerd zijn. Je hoeft geen eer voor wat je aan goeds deed, maar erop afgewezen worden, zien dat wat je aan goeds deed niet aangenomen wordt, aan voorbijgegaan wordt zonder enig respons, alsof het geen enkele waarde heeft, kan wel mismoedig maken. Het is alsof je een arme wat geld geeft voor eten en hij gooit het achteloos weg. Niet dat je bedankt wilt worden, niet dat je er eer voor wilt hebben, maar dat het niet aangenomen wordt voor het doel waarvoor je het geeft, dat maakt je mismoedig.

Ik geef dagelijks Mijn liefde aan miljoenen mensen, aan alle mensen, en weet je wel hoe weinig mensen Mijn liefde in dankbaarheid en vreugde aannemen? Heel, heel weinig. De rest neemt het niet aan, gooit het achteloos weg, wijst al Mijn goedheid af, kijkt er zelfs totaal niet naar om. Maar Ik word daar niet mismoedig van, niet teleurgesteld, Ik verwijt ze niets, Ik blijf in vreugde Mijn liefde geven. Want Ik geef  dat niet, opdat het Mij goed doet als het aangenomen wordt, het gaat Mij er om die mens te helpen, juist alleen die mens. En als dat niet gezien wordt, niet bemerkt wordt, niet naar waarde geschat wordt, dan ben Ik de minste en laat het gaan.

Maar dat, de minste zijn, is voor jullie niet gemakkelijk. Er blijft toch altijd wel een beetje behoefte om recht te zetten wat je aan goeds deed, om dat goeds gezien te krijgen, om dat goeds aangenomen te krijgen. Niet voor de eer, niet om bedankt te worden, maar om de waarde van wat je aan goeds deed tot zijn recht te laten komen, omdat het anders tot verspilling verwordt. Precies daarom zeg Ik in Mijn Woord: gooi geen parels voor de zwijnen. Laat rusten wat niet naar waarde gevat wordt, wees de minste. En als het om Mijn Woord gaat, laat het als mensen er geen belangstelling voor hebben, de waarde er van niet zien. Wees de minste in het dagelijks goed doen en houdt Mijn Woord voor jezelf, als je geen aanspraak krijgt.

Blijf in de vreugde van Mijn liefde, zonder mismoedig te worden als hulp of goedheid niet gewaardeerd wordt. Blijf in de vreugde van Mijn liefde de minste. Ik blijf steeds Dezelfde, blijf jij in Mijn liefde ook steeds dezelfde: in vreugde de minste!

Hemels Brood 4820

Er is een gapende wond ontstaan door al die mensen die in hun hart geen contact meer hebben met Mij, die ook geen contact met Mij zoeken en daardoor zelf oplossingen bedenken voor allerlei situaties, terwijl het geen werkelijke oplossingen zijn. Van het een komt het ander en niets wordt werkelijk opgelost. En jij wilt graag dat Ik die wond heel en alles goed maak. Ik zeg je, Ik heel die wond, maar langzaam en op de juiste wijze heel Ik die wond. Dat neemt tijd, het zou niemand goed doen, als Ik die wond in een seconde zou helen.

Mijn aandeel in het helen van de wond is de mens alles wat er voor heling van de wond nodig is aan te reiken, steeds de nodige middelen voorradig te houden, het gereedschap klaar voor gebruik te leggen, maar de mens is erbij nodig om zijn deel van het werk te doen. Vergeet niet dat de wond door de mens ontstaan is, de wond is de handelwijze van de mens. In zijn vrijheid ontstaan. Zou Ik die terstond helen, dan zou Ik in de vrijheid van mensen ingrijpen, maar ook zou direct weer een zelfde wond ontstaan. Ik heel alleen werkelijk, dat is zodanig, dat de mens innerlijk geneest van al hetgeen in hem de wond veroorzaakt. Want alleen als de mens innerlijk geneest, geneest ook de gapende wond.

Mijn liefde geneest, maar alleen zodanig, dat de vrijheid van niemand belemmerd wordt, en zodanig, dat geen nieuwe wond meer zal ontstaan. Ja, het is nu nog een gapende wond, maar laat je daardoor niet afschrikken, blijf op Mijn liefde vertrouwen. Het duurt lang, maar het komt goed. Laat je niet door tijd tot vertwijfeling brengen, want tijd is een redmiddel voor allen die Mij nog niet in hun hart gevonden hebben, voor allen die geen contact met Mij in hun hart maken, voor allen die nog niet beseffen wat werkelijk leven is. Daarom laat Ik tijd. Wees dus geduldig, want met tijd komt het allemaal goed. Voor alle mensen hemels werkelijk goed.

Hemels Brood 4821

De minste zijn is niet, niets mogen zeggen, is niet alles laten gebeuren zonder iets te mogen zeggen, is niet over onrecht altijd moeten zwijgen of over onprettige situaties moeten heenstappen. De minste zijn is je eigenbelang niet vooropstellen, is het belang van de ander vooropstellen. Maar het belang van de ander vooropstellen is niet, wat diegene als zijn belang aangeeft vooropstellen. Dat is een vergissing. Met het belang van de ander vooropstellen, bedoel Ik het geestelijk belang, het belang van het bereiken van het ware leven.

Het belang van de ander vooropstellen is niet steeds er voor zorgen, dat de ander zich prettig en geliefd voelt, is niet toegeven aan wat de ander het liefst heeft, graag wil hebben of wil behouden, zowel werelds materieel als geestelijk gezien. Het belang van de ander vooropstellen, is hem zodanig tegemoet komen, dat het hem dichter bij Mij brengt, dat hij meer zicht krijgt op wat het werkelijke leven is, dat hij meer tot liefde komt, tot waarheid van leven komt. Daarbij is de minste zijn, verdragen wat de ander nog niet naar ware liefde kan, nog niet beseft wat afdwaling van liefde is, verdragen wat nog niet gaat, zoals het het beste zou zijn, en geen ergernis toelaten daarover, maar geduldig vertrouwen op Mij.

Als het gaat om mensen die zichtbaar en merkbaar geen besef van hun afdwaling van Mijn liefde hebben, is het nog niet zo moeilijk om hun handelen, als ze het niet al te bont maken, te verdragen. Maar als het gaat om mensen waarbij het duidelijk is, dat ze beter zouden moeten weten, is het veel moeilijker om de neiging tot ergernis te overwinnen met liefde en geduld. Ik weet dat en zie wel hoe groot het eigen vermogen om te verdragen is. Ik zal het niemand kwalijk nemen, wat hij nog niet kan. Elke situatie biedt groei, juist als het een moeilijke is. Voor wie het nog niet lukt om de minste te zijn, maar wel zijn best daarvoor doet, ben Ik de Minste. Want Ik vraag van Mijn kinderen niet meer dan Ik zie dat in hun vermogen ligt. Ik leg uit hoe Mijn Woord van liefde en waarheid bedoeld is aan iedereen die daarom vraagt en Ik help al degenen die tot Mijn liefde in werkelijkheid willen komen, stap voor stap tot volmaakt zijn, volmaakt gelukzalig leven te komen.

Hemels brood 4822

Je kunt het nog zo goed willen doen, maar dat wil nog niet zeggen dat je het daarmee ook goed voor elkaar krijgt. Want alle mensen om je heen zijn op de een of andere manier met je doen en laten verbonden en het goed voor elkaar krijgen, heeft dan ook een verbinding met het doen en laten van die mensen om je heen. Je kunt nog zo perfectionistisch zijn en het goede nastreven, het resultaat zal altijd een gemiddelde zijn van jouw doen en laten en het doen en laten van de mensen om je heen. Als je daar geen rekening mee houdt, zullen je verwachtingen over de te behalen resultaten altijd te optimistisch zijn, zul je altijd hogere verwachtingen van het resultaat van je goede bedoelingen houden dan zal uitkomen, en dan zul je nogal eens zwaar of minder zwaar teleurgesteld worden door het resultaat.

Want om je heen hebben mensen heel andere prioriteiten, wensen en verlangens waarnaar zij handelen, die ze jou niet laten weten. Ook houden zij zich niet steeds aan waarheid, terwijl jij dat wel van hen verwacht. Dat hoeft van hen geen opzet te zijn, want veel mensen nemen het niet zo nauw en zien dat niet als oneerlijk, maar als een terechte gang van zaken. Als je je verwachtingen eens naar mindere resultaten zou bijstellen, zou je ook minder teleurgesteld worden, zou je in je hart rustiger blijven, zou je Mij duidelijker in je blijven voelen. Ja, Ik ben blij dat je voor Mij steeds het goede nastreeft en ja, blijf dat doen! Dat hoef je niet naar minder bij te stellen. Wel je verwachtingen, vooral die voor wat betreft je medemensen en de te behalen resultaten.

Niet iedereen geeft een even hoge inzet als jij geeft, als jij kunt geven. Bedenk daarbij, dat je dat alleen door Mij, door Mijn liefde kunt en dat het geen eigen verdienste is. Het is een gave van Mij aan jou. Wees zoals Ik je begaafd heb, maar stel je verwachtingen ten aanzien van je medemensen en de te behalen resultaten bij. Dan zul je meer ontspannen en kun je het blij goed blijven doen en niet meer zo teleurgesteld raken. En evengoed zal dan alles goed komen!

Hemels Brood 4823

Als mensen elkaar niet begrijpen, reageert ieder op zijn eigen manier. Want Ik heb jullie ieder een eigen zelfstandig persoonlijk zijn gegeven, ieder uniek, verschillend aan elkaar. Maar elk verschil maakt ieder juist op die manier uniek, dat het altijd in Mijn liefde aanvullend en complementerend aan elkaar is. Ook al lijken verschillen tot een tegenstelling aan elkaar te leiden, in het grote geheel werkt alles hoe dan ook mee aan de totale eenheid van zijn, welke juist door al die verschillen tezamen eenheid van zijn vormt.

Neem als voorbeeld een willekeurig voorwerp. Alle moleculen van dat voorwerp vormen tezamen dat voorwerp. Hoewel die moleculen gelijk aan elkaar lijken te zijn, zijn ze het niet, alleen al doordat ze allen hun eigen plaats hebben. Waren ze precies hetzelfde, dan zou er maar één molecuul zijn. Alleen al meer dan één maakt hen verschillend. Daarbij maakt ook hun eigen plaats hen verschillend en tot slot zijn ze ook nog als molecuul aan elkaar verschillend, precies zo verschillend als nodig is om samen die vorm, dat voorwerp te kunnen zijn. Is hen enig verwijt te maken, dat zij verschillend zijn? Nee, want zo zijn ze bedoeld te zijn.

Stel nu, dat die moleculen elk hun eigen vrije keuzen zouden krijgen. En daarbij de verleiding om buiten die gezamenlijke vorm te gaan. Is hen dan te verwijten dat zij van hun vrijheid gebruik maken en buiten hun gezamenlijke vorm treden? Nee, want zij hebben die vrijheid gekregen. Dus is hen niet te verwijten, dat zij gebruik maken van hun vrijheid. Maar nu is het wel zo, dat de oorspronkelijke bedoeling van de werkzaamheid van die moleculen ieder voor zich is, om tezamen dat voorwerp te zijn. Kun je je nu voorstellen wat er gebeurt, als iedere molecuul in zijn vrije keus, zich buiten die vorm gaat bewegen? Dat gaat chaos en verwarring geven, verwijten over en weer, onderling ongenoegen en knorrigheid.

Totdat iedere molecuul gaat inzien, dat hij, met al zijn medemoleculen, het beste ervoor kiest, om in zijn bedoelde vorm, het oorspronkelijke voorwerp, te blijven. Maar nu zien een aantal moleculen dat al wel, maar anderen zien dat niet. Kun je je voorstellen wat er dan gebeurt? Verwijten over en weer. Want die ene groep moleculen willen dat die andere moleculen ook gaan inzien, dat ze maar beter samen dat oorspronkelijke voorwerp zijn, terwijl die anderen juist vinden dat de vrijheid hen beter bevalt en er geen chaos zou zijn, als hun ideeën door hun medemoleculen zouden worden opgevolgd. Wie gaat nu de wijste zijn?

Het is ongeveer op deze manier hoe mensen in hun vrijheid met elkaar omgaan. Veel keuzen gaan buiten de eenheid om, die hen het beste geeft. En veel onvrede komt daaruit voort, dat verschillen bekritiseerd worden, dat verwijten gemaakt worden, ook waar men dat helemaal niet verkeerd bedoelt. Buiten de eenheid met elkaar ontstaat verwarring en onbegrip. Wie is dan de wijste? Wie de minste? Wie verdraagt in vrede? Wie brengt terug tot eenheid? Voor iedereen: dat Ben Ik, jullie Schepper, jullie hemelse Vader, Jezus Christus, jullie Verlosser. Ik ben niet dat voorwerp, jullie zijn niet die moleculen, maar Ik Ben Leven en jullie zijn leven, Mijn Leven, Mijn liefde. Mijn wijsheid uit ware liefde brengt jullie allen in Mijn Naam tot de Eenheid van leven terug! Niet gedwongen, maar in vrijheid, jullie keus!

Hemels Brood 4824

De vele aardse beslommeringen houden veel mensen op zo’n manier bezig, dat zij hun bezigheden voor hun materiële behoeften niet meer kunnen onderscheiden, ten aanzien van wat geestelijk van belang is. Waarheid bijvoorbeeld, is niet alleen van belang voor het geestelijk besef van Mij en Mijn Woord, maar ook voor alle aardse bezigheden, voor de materiële werkzaamheden, die in de dagelijkse behoeften op aarde voorzien.

Bij veel mensen is bijvoorbeeld waarheid in de ene situatie van groot belang, terwijl zij er in een andere situatie in het geheel geen belang aan hechten. Maar in werkelijkheid is waarheid in alle situaties van belang, zelfs in de kleinste details. Want Ik Ben waarheid. En overal waar onwaarheid aangegaan wordt, blijf Ik buiten beschouwing. Mijn Schepping is tot in de allerkleinste details volkomen waar. Zou Ik, al is het maar in het allerkleinste detail, en zou het mogelijk zijn, wat het in de eeuwigheid niet is, van waarheid afwijken, er zou een totale vernietiging van de Schepping plaatsvinden, alles en iedereen zou weggevaagd worden!

Degenen die er geen interesse in hebben om in Mijn Rijk te komen, en zich niet aan waarheid houden, zullen op bestemder tijd wel ervaren welk verschil dat maakt en zo lang worden zij gedragen door Mij, doordat Ik eeuwig wel in waarheid blijf. Voor degenen die wel in Mijn Rijk willen komen, is waarheid in alle opzichten van belang. Want in Mijn Rijk is alleen waarheid. Het allerkleinste deeltje onwaarheid wordt in Mijn Rijk niet toegelaten, kan niet toegelaten worden, onwaarheid in Mijn Rijk is volkomen onmogelijk. Om in Mijn Rijk, dat is Mijn volkomen volmaakte liefde met Mij te kunnen zijn, is volkomen waarheid nodig. Laat niemand je daarom wijsmaken dat een klein beetje verdraaiing, een klein beetje onwaarheid niet erg is, wel goed komt. Ja, Ik vang dat wel op, in Mijn waarheid, in Mijn waarheid draag Ik dat wel, maar voor een volkomen zijn in Mijn Rijk blijft eeuwig toch waarheid in alles nodig.

Maar ook contact met Mij heeft alleen zuiverheid, als het in volkomen waarheid is. Iedereen kan in zijn hart in contact komen met Mij en van Mij raad krijgen. Maar wie Mijn raad geheel zuiver wil krijgen, zal daarvoor in volstrekte waarheid en oprecht eerlijk moeten zijn. Mijn raad, Mijn ingevingen zijn altijd voorkomen waar, maar of het in die zuivere waarheid ontvangen wordt, ligt helemaal aan die mens die in contact met Mij is en aan de mate van eerlijkheid, van oprechtheid, van waarheid. Wie volkomen eerlijk, volkomen oprecht en naar volkomen waarheid bij Mij komt, die zal Mijn raad, Mijn Woord het zuiverst naar waarheid verstaan. Maar bij de minste onwaarheid zal de tegenkant gelegenheid krijgen een verkeerde interpretatie van Mijn Woord te geven, met alle gevolgen volgen van dien. Want dat is dan nauwelijks te beseffen. Daarom, kom in alle eerlijkheid, waarheid en zuiverheid voor Mijn Woord, zodat je het naar waarheid kunt begrijpen en wees in alles zo eerlijk mogelijk, want waarheid is van groot belang!

Hemels Brood 4825

Leer je eigen zwakten kennen. Heb oog voor de zwakten van medemensen om je heen, vooral van de mensen die je na staan en waar je veel mee omgaat. Want Satan is er op belust om door zwakten zijn macht te doen gelden. Hij kan alleen door zwakten zijn macht doen gelden. En daar is hij dan ook altijd op uit: zijn macht te doen gelden. Juist als de zwakten wat meer overwonnen lijken te zijn geworden, doet hij zijn uiterste best om die overwinning te niet te doen en hij weet precies op welk moment toe te slaan en emoties te misbruiken tot reacties, die precies de zwakke plek bij een medemens raken.

Zodra er door zo’n reactie onvrede of zelfs ergernis ontstaat, begint Satan te stoken, de onvrede of ergernis aan te wakkeren en zijn invloed, zijn macht te vergroten. Die mogelijkheid tot het nemen van macht is hem op aarde gegeven. En hij is altijd paraat om daar waar hij een kans ziet, die onmiddellijk, zonder vertraging, zonder twijfel te grijpen. Want Satan heeft geen geweten, geen enkele vorm van medelijden, geen enkel inlevingsvermogen in de pijn die hij met zijn stoken teweeg brengt, hij juicht daarom des te meer, omdat juist iemand in pijn, tot nog meer ergernis over degenen die hem de pijn doet, te brengen is, met juist zulke gevolgen, dat Satan in zijn handen klapt van vreugde.

Maar Satan heeft slechts een beperkte macht, hij is aan de aarde gebonden, in de materie gebonden. Dat wil zeggen, dat hij in het ware geestelijke niet toegelaten is en daar geen enkele macht heeft. Sterker nog, dat hij zich onmiddellijk moet terugtrekken, dat zijn macht onmiddellijk verdwijnt op het moment dat de betrokken mensen, of tenminste één van hen, zich tot Mij wendt, dat is buiten het aardse om, buiten de materie om, zich tot Mij wendt en er toe kan komen Mijn raad aan te nemen en naar te handelen, bijvoorbeeld ondanks de pijn, de ergernis weet los te laten in Mijn liefde, of bijvoorbeeld tot vergeving komt of het zelfs kan opbrengen, om in Mijn liefde de minste te zijn. Juist dat laatste is het moeilijkste, omdat Satan er alles aan zal doen, om dat te voorkomen. Want zodra iemand de minste is, heeft Satan op geen enkele zwakte meer vat en dat is voor Satan de grootste vernedering.

Wie zijn zwakte en die van zijn medemens goed kent, die kan voor dat Satan kan toeslaan bij Mij komen, als situaties zich voordoen waarin zwakte Satan mogelijkheid tot macht kan geven. Wees Satan voor, ken je zwakten en heel belangrijk is ook, ken de zwakten van je medemens, zodat je die bij voorbaat kunt vergeven en verdragen. Vraag kracht uit Mijn liefde en leer van Mij de juiste weg te gaan met je eigen zwakten en die van je medemens. Want Ik neem je zwakten niet weg, Ik help je wel te leren welke weg het beste is om te gaan. Want ieder die leert welke weg het beste is om met zijn zwakten te gaan en die weg standvastig gaat, ontneemt daarmee macht aan Satan, helpt daarmee Satan terug te brengen tot niets.

Daarom is het beter de juiste weg te gaan en je zwakten te overwinnen en niet meer te reageren op de zwakten van anderen, dan dat Ik je je zwakten af neem. Elke zwakte van ieder mens dient ervoor om door de mens uit Mijn liefde overwonnen te worden, zodat uiteindelijk geen Satan meer is, alleen nog eeuwig gelukzalige liefde in eenheid met Mij, jullie Schepper.

Hemels Brood 4826

Als in de Bijbel staat: “Vrees de Here”, dan bedoel Ik niet, wees bang voor Mij en kruip weg voor Mij. Dan bedoel Ik: neem Mij serieus, weet dat Ik elk van Mijn woorden meen, wees niet achteloos over de betekenis van Mijn Woord. Dan bedoel Ik, dat het heel belangrijk is, dat je goed beseft wie Ik Ben en dat je beseft dat Mijn Woord van groot belang is voor je leven. Dat het van groot belang is voor je om te beseffen wat Mijn Woord betekent en wat de bedoeling is van je leven. “Vrees de Here” betekent ook: weet dat Mijn ordening altijd Mijn ordening is en blijft, dat het werkelijke leven, is wat het is, en nooit anders dan dat. Het betekent, dat je Mij en Mijn Woord in acht neemt ten aanzien van al je doen en laten, als je Mijn zegen verlangt.

Als je dat doet, hoef je niet bang te zijn. Ook als je dat niet doet, hoef je voor Mij niet bang te zijn. Want Ik zal je altijd naar Mijn liefde voor jou en alle mensen tegemoetkomen, altijd ten beste voor jou en alle mensen. Maar al naargelang jouw handelen naar de “Vreze des Here” is, zal je weg gaan en zul je obstakels op je weg vinden. Deels kunnen die te maken hebben met jouw handelen, deels met het handelen van je medemensen. Maar altijd zal het er om gaan, iedereen tot waar leven, tot ware liefde te brengen. “Vrees de Heer” zegt: wees ervan doordrongen, dat Ik al wat Ik zeg volkomen meen en dat daar niets aan gewijzigd zal worden. Daarom is het voor iedereen heel belangrijk om de betekenis van Mijn Woord, het ware leven, in zijn hart te gaan begrijpen en ernaar te gaan leven.

“Vrees de Heer” betekent een krachtig: het is Mij ernst. Het gaat dus niet om angst, juist niet, maar om ernst. Neem Mij en Mijn Woord en de betekenis van Mijn Woord ernstig, heel ernstig. Wie dat doet, die zal al snel zijn hart gevuld voelen met vreugde en blijdschap. Want de ware ernst zal niet teneerdrukken, maar juist veel vreugde en blijdschap in het hart geven. Wees ernstig in liefde en waarheid en het hart vult zich met Mijn vreugde en Mijn blijdschap, dat mag je dan voelen en zijn, voor Mij en voor alle mensen. Zegen aan allen die niet bang voor Mij zijn, die in hun hart bij Mij komen, en Mijn Woord ernstig naleven, het zal hen in hun hart steeds vreugde en blijdschap geven!

Hemels Brood 4827

Als je Satan wilt buitensluiten, moet je vroeger opstaan dan hij. Alleen, Satan is altijd al op en klaar wakker. Dus het beste is, zelf ook altijd op en klaar wakker te zijn. Ik heb het hierbij niet om het fysieke wakker blijven, want dat zou de geest geen goed doen. Ik heb het hier over in je geest wakker blijven en alert zijn op alle mogelijke situaties waarop Satan kan ingrijpen en hem dan voor zijn, door heel dicht bij Mij te blijven en steeds alleen vanuit waarheid en vanuit Mijn ware wijze liefde te handelen.

In je hart kun je Mij altijd om raad vragen, of handelen naar wat je van Mijn Woord in de Bijbel en in je hart begrijpt. Let er daarbij op, dat je handelen naar de betekenis van Mijn Woord niet letterlijk neemt, met je verstand, maar geestelijk, met je hart. En heel belangrijk daarbij is het, dat je het niet doet om naar Mijn wil te handelen omdat het Mijn wil is, maar alleen omdat je het er met heel je hart, ziel en geest mee eens bent, omdat je er ten diepste in je hart van overtuigd bent, zodat Mijn wil jouw wil geworden is. Want het doen van Mijn wil heeft geen enkel resultaat, als je het doet voor Mij, terwijl je nog een eigen wil hebt, die je weliswaar voor Mijn wil opzij zet, maar op de achtergrond toch nog aanwezig is. Mijn wil doen, geeft pas resultaat, als het je eigen wil geworden is, helemaal je eigen wil, tot in het diepst van je hart, ziel en geest.

Het is voor Mij niet genoeg, als je het er met je verstand mee eens bent om Mijn wil te doen, terwijl op de achtergrond nog verstandelijke eigen overwegingen meespelen, omdat je vindt dat je gehoorzaam aan Mij moet zijn. Het is pas echte gehoorzaamheid als je Mij gehoord hebt en het er met de volle 100 procent in je hart mee eens bent. Als je in de volle nederigheid los kunt laten wat jezelf nog in gedachten hebt, of aan verlangens hebt. Want als jij denkt dat je Mijn wil naar waarheid opvolgt, maar dat is nog voor een deel verstandsmatig, voor een deel uit verstandelijke gehoorzaamheid, niet uit de volle overtuiging in het hart, dan heeft Satan mogelijkheid om tussen jou en Mij te komen en het verwachte resultaat te verstoren.

Je bent nog niet volmaakt, je bent nog niet altijd wakker en alert, dat verwacht Ik ook nog niet van je, maar houd er rekening mee, dat Satan elke kier gebruikt. Dan zorg Ik wel dat wat Satan ook verstoort, in Mijn liefde toch goed komt met het best mogelijke resultaat.

Hemels Brood 4828

‘Laat de kinderen tot Mij komen, want voor zodanige is het koninkrijk Gods.’ Het zijn niet de kleine mensenkinderen die Ik daarmee bedoel, natuurlijk zijn die net zo welkom, het zijn de mensen die Mij zoeken en bij Mij willen komen. Het zijn de mensen die behoefte er aan hebben in contact met Mij te komen, het zijn de mensen die willen komen om meer van Mijn Woord te gaan begrijpen, die in hun hart iets voelen van Mijn liefde en in hun hart naar Mij toegetrokken worden.

Het is belangrijk dat zij gesteund en geholpen worden om bij Mij te komen, om Mij meer te gaan verstaan en daarnaar te gaan handelen. ‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet.’ Dat wil zeggen, maak ze niet afhankelijk van een afstandelijke kerk, van rituelen en kerkelijke leiders met hun eigen bedachte uitleg van Mijn Woord. Want zelfs zijn er kerken die mensen beletten Mijn Woord, de Bijbel te lezen. Belet hen niet bij Mij te komen, door iets van hen te verwachten wat in strijd is met de werkelijke betekenis van Mijn Woord, wat in strijd is met waarheid en met liefde en breng hen niet in verwarring door werelds gepraat. Wie naar Mij vraagt, wijs die de weg zoveel je zelf de weg naar Mij kent, in alle eerlijkheid en oprechtheid.

Want wie deze naar Mij zoekende mensen helpt op weg naar Mij en hem bijstaat zoveel hij kan om Mij te vinden, die zal zelf in Mijn koninkrijk zijn en velen van Mijn kinderen zullen door hem Mij vinden en deel uitmaken van Mijn ware koninkrijk, welke niet van de wereld is, maar het ware leven in grote gelukzaligheid. Het verheugt Mij te zien dat in de grote wereldse verwarring toch een weliswaar kleine groep is, die standvastig en vol daadkracht, steun geeft aan Mijn kinderen en hen de weg wijst naar Mij, door zelf die weg te gaan en daarmee te tonen wat Mijn Woord werkelijk betekent.

Wees bemoedigd jullie, die kinderen die bij Mij willen komen, bij de hand nemen en hen op weg naar Mij brengen. Want al breng je maar één kind, je zult Mij ontmoeten in Mijn koninkrijk der hemelen, samen met allen die daar zijn aangekomen. En de vreugde zal groot zijn, want wat op aarde, in het wereldse niet te zien is, zal elke verwachting overtreffen en in alle heerlijkheid zichtbaar worden. Je zult je verbazen en in één ogenblik zien en begrijpen, volkomen begrijpen, de heerlijkheid van leven. Mijn leven, Mijn ware wijze liefde in eeuwigheid. Amen.

Hemels Brood 4829

Al zou je nog zo graag willen, jij kunt niet het onmogelijke mogelijk maken, maar Ik wel. Ik kan het onmogelijke mogelijk maken en Ik zal het onmogelijke mogelijk maken ten dienste aan alle mensen. Want wat voor mensen niet mogelijk lijkt, is door Mij in Jezus Christus al mogelijk gemaakt. Door Jezus Christus kun jij het onmogelijke mogelijk maken, maar zonder Hem kun je dat niet. Alles wat werkelijk bestaat is al mogelijk. Al het andere bestaat niet, wat niet bestaat heeft geen mogelijk of onmogelijk.

Schijn bedriegt. Er is veel schijn en daarmee veel bedrieglijk. Het menselijk oog ziet veel meer dan er is en van al wat er is, ziet het bijna niets. Daardoor is het grootste gedeelte van wat de mens denkt te zien, schijn, wat werkelijk lijkt, maar niet is. Daardoor lijkt veel onmogelijk, wat al lang mogelijk is bij Mij. Als jij steeds bij Mij komt, ga je langzaam maar zeker zien wat werkelijk is en ontdekken wat werkelijk lijkt, maar schijn is en niet werkelijk. Dat is wat je ook van tijd tot tijd in verwarring brengt, omdat jij begint te zien wat anderen nog niet zien en begint te ontdekken wat schijn is en zonder waarde en wat werkelijk is en van de grootste waarde. Maar om je heen is het nog steeds precies omgekeerd, de werkelijke waarde wordt niet gezien en wat van geen belang is wordt hoog verheven. En hoe meer je ziet, hoe makkelijker je het verschil ziet, des te meer verbaas je je en denk je: ‘maar dat is toch duidelijk te zien?’ En denk je: ‘of zie je het toch verkeerd?’

Nee, je ziet het goed, maar je kunt nog niet verwachten dat anderen zien, wat jij meer en meer begint te zien en te ontdekken. Het onmogelijke mogelijk. Het volmaakt gelukzalige leven, voor iedereen mogelijk. Door Mij in Jezus Christus mogelijk. Eeuwig mogelijk. Steeds zul je geconfronteerd worden, met wat anderen zeggen dat zij in waarheid zien, weten en met wat zij zeggen dat werkelijk is en voor hen van belang, terwijl het niet werkelijk is en jij ziet dat het dat niet is. Laat je niet verwarren. Wat jij anders ziet, hoeven zij van jou niet aan te nemen en jij hoeft wat zij anders zien van hen niet af te nemen. Wat je bij Mij leert zien, leren zij ook bij Mij zien, op een andere tijd, via een andere weg. Laat Mij het onmogelijke mogelijk maken voor jou en alle mensen: eeuwig ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 4830

De uitstorting van de Heilige Geest, het besef van zuiverheid. Ieder jaar wordt door mensen de uitstorting van de Heilige Geest herdacht en velen zoeken ernaar dit te begrijpen en zoeken ernaar er deel van uit te maken. Mijn discipelen toen, hebben Mij niet om uitstorting van de Heilige Geest gevraagd, zij hebben dat van Mij gekregen, nadat Ik hen daarop voorbereid heb. Ook nu bereid Ik mensen voor om Mijn Heilige Geest te ontvangen. Maar het heeft geen nut daarom te vragen. Want Ik zie wanneer het hart rijp is voor de ontvangst van de Heilige Geest en dan zal herhaald worden, wat toen al begonnen is, Mijn Heilige Geest zal in harten ontvangen worden en kracht geven aan alle handelen welke daaruit voortkomt.

Het ontvangen van de Heilige Geest gebeurt niet op verzoek, kan niet verdiend worden, staat los van goede daden. Ik heb er Mijn kinderen reeds lang geleden op voorbereid en hen op aarde plaats gegeven om Mijn Heilige Geest in hun hart te ontvangen, alleen nu op aarde gebeurt dat niet met trompetgeschal en de volle aandacht van de media. Nu op aarde gebeurt dat in de stilte van het hart, ongezien en onopgemerkt door de wereld, zelfs niet gezien en opgemerkt door hen die geloven en de uitstorting van de Heilige Geest aan Mijn discipelen toen, herdenken. Maar degenen die in hun hart zuiverheid hebben, omdat Ik hen dat gegeven heb, ontvangen Mijn Heilige Geest, omdat Ik hen daar lang geleden op heb voorbereid en omdat Ik hen daarvoor op aarde geplaatst heb. Zij zullen het zelf in hun hart weten, Wie Ik Ben en Mij in hun hart voelen en beseffen dat Mijn Heilige Geest in hen werkt en door hen bewerkt wat nodig is voor alle mensen om tot werkelijk leven te komen.

Ja, ook nu is Mijn Heilige Geest werkzaam in meerdere harten, maar het is niet nodig dat dat als zodanig gezien en bemerkt wordt. Mijn Heilige Geest werkt op de achtergrond in die mensen, die Ik daarop voorbereid heb, hen is het gegeven in de zuiverheid van hun hart Mijn Woord, welke Ik aan alle mensen geef, zuiver te verstaan en het zuiver aan hun medemensen door te geven, zodat genezing plaatsvindt bij velen die door de wereld verwond zijn en hulp nodig hebben om Mij te vinden en Mij in Jezus Christus na te volgen. Zo zal de mens in de wereld gered worden door Mijn zuivere liefde, die de Heilige Geest in het besef brengt en liefde in haar wijsheid kracht geeft. Rustig en op de achtergrond.

Hemels Brood 4831

Geluk is niet te koop, wordt vaak gezegd. Toch zijn er veel mensen die proberen geluk te kopen. Niet dat er een winkel is, waar geluk te koop wordt aangeboden, maar er zijn wel winkels waar van allerlei spullen verkocht worden, waar mensen denken gelukkig van te worden. Maar wat is geluk? Als iets bijzonders gebeurt, waardoor iemand onverwacht voordeel heeft, zegt men, ‘ik heb geluk gehad’. Of als er iets bijzonders gebeurt, waarbij iemand van een ongeval gered wordt, zegt men,’ je hebt geluk gehad’. Een seconde van geluk heeft dan een leven gered. Maar is dat geluk?

Geluk is voor veel mensen, dat het goed met hen gaat, dat zij datgene hebben wat goed is om mee te leven, dat ze van hun inkomen kunnen rondkomen, dat ze in doorsnee genoeg verdienen om huis en haard te bekostigen en zo nu en dan nog iets leuks te doen. Dat ze geen noemenswaardige problemen hebben en met hun situatie tevreden zijn. Ah ja, maar is dat geluk? Het is voor Mij meer een zekere aardse tevredenheid. Die overigens gemakkelijk verstoord wordt, wat dan ook bij velen regelmatig gebeurt. Dan moet er bijgestuurd worden om weer terug in de tevredenheid te komen en dat lukt lang niet altijd. Een seconde van geluk kan veel goed maken, maar een seconde van pech kan evenveel of nog meer verstoren en weg is de tevredenheid, weg is het geluk.

Ik bied de mens totale gelukzaligheid: het ware leven. Niet even, een seconde, niet een goed resultaat, waar je tevreden mee kunt zijn, maar eeuwig. Wat voor een gelukzaligheid is dat dan? Ik verkoop dat niet, Ik Ben het. Ik ben leven, Ik ben totale gelukzaligheid, want werkelijk leven is volkomen gelukzaligheid. Is niet een moment van geluk hebben, is niet blij zijn met een goed resultaat, is niet tevreden zijn, maar is een innerlijk eeuwigdurende intense blijdschap die bij jullie mensen op aarde ongekend is. Toch is gelukzaligheid voor jullie allen te bereiken, in je hart bij Mij en door Mij te bereiken. Zonder allerlei aardse rituelen, aardse werkzaamheden, alleen door Mij te zijn en werkelijk in ware liefde te leven, kom je tot ware gelukzaligheid, dat is: eeuwig volmaakte intense vreugde en blijdschap!

Hemels brood 4832

Op aarde is gelegenheid te over om werken van barmhartigheid te doen, om in liefde elkaar te helpen en te steunen. Wie het niet goed gaat, kan geholpen worden door wie het wel goed gaat en ieder komt op zijn tijd wel in moeilijke situaties, waarbij hulp nodig is. Zo kan ieder wel tot liefdewerken komen, al blijft het altijd een vrije keus. Maar hoe is het in het hemelse, als daar geen verleiding meer is, als daar alle mensen liefde zijn, als daar geen moeilijke situaties waarbij hulp nodig is ontstaan? Zit daar dan iedereen te niksen? Of alleen met elkaar vrolijk en blij te zijn? Er is geen ziekte, er is geen strijd, er is geen honger, er is geen armoede, alles is er goed en aangenaam. Dus wat is daar te doen?

Ik zeg je: alles. Want ook het hemelse is een werkzaamheid. Maar wel een werkzaamheid die volkomen verschillend is aan de werkzaamheden die jullie op aarde kennen. Er zijn ontelbaar veel verschillen, veel daarvan zijn voor jullie niet te begrijpen, maar Ik zal er toch een aantal noemen. Werkzaamheden op aarde zijn vaak voor het eigen welzijn, om bezit, om macht, om aanzien, om te voorkomen dat, uit verdediging, enzovoort. Hemelse werkzaamheden zijn dat nooit. Werkzaamheden op aarde zijn voor veel mensen onaangenaam, het moet, maar ze hebben er geen plezier in, doen het met tegenzin en zijn er het liefst vanaf. Hemelse werkzaamheden maken mensen altijd blij en gelukkig, worden altijd met plezier gedaan en geven altijd blijdschap en vreugde. Op aarde is er veel verleiding om het werk maar half te doen, of uit te stellen, of helemaal niet te doen. In het hemelse is helemaal geen verleiding en gebeurt alle werk volmaakt zoals het het beste gedaan kan worden, wordt het werk nooit uitgesteld en altijd volledig tot het gewenste resultaat gebracht.

Op aarde moet er steeds een baas zijn, die mensen tot werken aanspoort, ook dat is in het hemelse niet. Want elke werkzaamheid wordt door ieder zelf gezien en begrepen, vanuit een directe verbinding met Mij, in volkomen ware liefde. Op aarde zijn mensen in hun werk nalatig, in het hemelse is niemand nalatig. Op aarde is het werk vaak zwaar en niet gemakkelijk vol te houden, in het hemelse is het licht en eeuwig vol te houden. En nu vraag je, tot wat leiden dan die hemelse werkzaamheden? En daarop zeg Ik je: tot het eeuwig behouden van ware wijze liefde, eeuwige gelukzaligheid, werkelijk eeuwig leven! Want werkelijk leven is eeuwige werkzaamheid.

Hemels Brood 4833

Veel mensen denken dat anderen zijn, zoals zijzelf zijn. Dat geldt zowel voor de goed doende mens als voor de niet goed doende mens. De goede mensen zijn vaak goed van vertrouwen en verwachten van anderen, dat zij net zo goed en eerlijk zijn als zij zelf. Daardoor zijn zij ook nogal eens naïef ten aanzien van hun medemensen. Degenen die gemakkelijk een leugentje gebruiken als hen dat zo uitkomt, verwachten dat van hun medemensen ook, en gaan er dan ook vanuit dat een deel van wat mensen zeggen, leugen is. Daarbij houden zij geen rekening met goede mensen, die over het algemeen niet gauw een leugen zullen gebruiken. En dat er mensen zijn, die voor het overgrote deel heel eerlijk zijn, komt niet bij hen op.

Zo is er een enorme nuance tussen hoe mensen werkelijk zijn en hoe ze gedacht worden te zijn. En even zo’n grote nuance is er ten aanzien van hoe mensen over Mij denken en hoe mensen Mijn Woord kunnen verstaan. Het gezegde: “zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten” geeft goed weer hoe het met de verwachtingen van mensen onderling gesteld is en hoe er over Mij gedacht wordt. Veel mensen zien Mij zoals zij mensen zien, met hun goede kanten en met hun tekortkomingen. Wat op de wereld goed gaat, komt door Mijn goede kanten en in al het andere schiet Ik volgens hen tekort. Zolang die gedachten er zijn, en die zijn vaak diepgeworteld, kun je nog zoveel met die mens praten, het zal weinig baten. Vaak heeft die mens tekorten, die hij niet kan of wil erkennen en is zijn gevecht met zichzelf oorzaak van zijn houding ten aanzien van Mij: hij heeft tekorten, die zal Ik dan ook wel hebben.

Vaak is er de gedachtegang, waarom laat God dat gebeuren, doelend op oorlog, doelend op hongersnood, doelend op natuurrampen, enz. Dat dat allemaal te maken heeft met de mens zelf, met zijn eigen handelen, wordt daarbij niet gezien. En dat het allemaal Mijn liefde voor de mens is, waardoor Ik het zo laat gebeuren, dat het ten goede komt aan alle mensen, is al helemaal een volkomen absurd idee. Toch, door de zwakste schakel kan de ketting breken. En zo is het met alles wat er gebeurt, de goede mensen houden de ketting sterk en Ik zorg voor de zwakke schakels, zodat de ketting niet breekt. Dat het leed alle mensen treft, ook de goede, wordt uiteindelijk door Mijn liefde voor alle mensen goedgemaakt. Want alleen een helemaal sterke ketting breekt niet.

Zolang er nog zwakke mensen zijn, zal er leed zijn. Maar aan allen die dit begrijpen kunnen, zeg Ik: niets gebeurt zonder dat Ik het uit Mijn liefde voor alle mensen helemaal ten goede laat keren. Wat de mens in zijn vrijheid ook kiest en wat de gevolgen daarvan ook zijn, alles is in Mijn liefde gevat, ten beste voor alle mensen!

Hemels Brood 4834

Hoe zou je Mij, jullie Schepper, jullie bestaan, Alles in alles en iedereen, ooit persoonlijk kunnen zien, als Ik niet in Jezus Christus op aarde gekomen zou zijn en als Ik niet jullie gered had van de eeuwige dood. Want daar Ik Alles Ben, hoe zou je Mij dan kunnen zien, zoals jullie elkaar zien? Ik ben gekomen op jullie aarde, maar niet alleen zichtbaar voor het natuurlijke oog, als Mens onder jullie mensen op de natuurlijke aarde, maar ook en vooral, op jullie geestelijke aarde, niet een plaats, maar net als de hemel, de hoedanigheid aarde. In die hoedanigheid aarde, waar goed en kwaad is, ben Ik gekomen en heb alle schuld van het kwaad op Mij genomen. In die hoedanigheid ben Ik gekruisigd, gedood en opgestaan, omdat werkelijke Leven nooit sterft of sterven kan.

Werkelijke Leven is eeuwig en in die hoedanigheid is de dood geen dood. En juist door Mijn bewijs van leven kan Ik de Heilige Geest over de aarde geven, in harten van mensen uitstorten. Al het lichamelijk natuurlijke gaat voorbij, maar werkelijke leven nooit. En werkelijk leven Ben Ik, alles Ben Ik, alles is Mij, waar Leven, ware liefde. In Jezus Christus Ben Ik Mens voor jullie en in jullie hart Ben Ik waar leven, ware liefde, Jezus Christus, God en Vader als Zoon. Want God Die alles Is, kan niet anders gezien worden, zonder te sterven, dan door Mij, Jezus Christus. Want alle leven is God, geen materie, maar Leven. De mens kan Leven alleen niet zien, maar Zijn. Zo Ben Ik Jezus Christus, Zoon en God als Vader zichtbaar in ieders hart, waar Leven. Door de dood heen gegaan zonder te sterven als leven, alleen te sterven als materieel lichaam.

Opdat alle mensen op de bestemde tijd de Heilige Geest kunnen ontvangen, Die altijd in hun midden is en in hun hart werkelijk ware liefde is, eeuwig werkelijk waar leven. Hoe kan God, die Alles is, in een lichaam lichamelijk sterven, dat kan alleen Zijn Zoon, als Mens. Begrijp daarom dat Vader en Zoon Eén Zijn: Alle leven in eeuwigheid, alle bestaan in werkelijkheid. Hierover zijn nog veel misverstanden. Maar ieder die Mij in zijn hart meer en meer gaat beseffen, gaat ook meer en meer begrijpen dat Vader en Zoon Eén in Wezen Zijn: werkelijk gelukzalig Leven.

Hemels Brood 4835

Als een discussie ook maar enigszins een eigen belang dient, al is dat nog zo weinig, zal het een onaangename zijn. Als een discussie zonder enig eigenbelang gevoerd wordt, zal het een positieve bijdrage zijn aan allen die er aan deelnemen. Zo is het met elke situatie die door mensen met elkaar besproken wordt en daarom is het heel belangrijk, dat ieder voor zich heel goed bij zichzelf onderzoekt, wat voor hem het belang is en of dit belang ook maar enigszins met zichzelf of met eigenbelang te maken heeft.

Het komt vaak voor, dat er een belang voor anderen gediend wordt wat wel gezien wordt, terwijl het beetje eigen belang dat er toch ook mee gediend is, buiten beschouwing blijft. Voor de meeste mensen lijkt hun aandeel dan zuiver en niet voor zichzelf. Vaak voelen betrokkenen het belang van de ander wel, maar hun eigen belang niet of in mindere mate. En dat gebeurt wederzijds, zodat de situatie er niet prettiger op wordt. Meestal wordt er dan iemand aangewezen als degene waardoor alles zo stroef en onprettig verloopt, diegene is de schuldige, daarom hoeft het eigen aandeel niet onderzocht te worden. Maar het is er wel. En alhoewel weggemoffeld achter de “schuld” van de ander, blijft het toch een rol spelen, ook in volgende situaties. Daarom zeg Ik aan jullie allen, als een situatie, een overleg, een discussie, onaangenaam wordt, onderzoek dan oprecht en helemaal eerlijk of je niet een klein beetje eigenbelang hebt, of je niet iets van verwijt hebt aan de ander, of je je niet een klein beetje irriteert aan iemand, aan zijn houding of aan zijn woorden.

Want je krijgt nooit een ware verbetering van een situatie of van een gesprek, als dat niet geheel zonder belang, zonder verwijten, zonder irritatie gebeurt. En is het je nog niet mogelijk om dat geheel in de hand te houden, om je innerlijk en je woorden te beheersen, geef dat dan toe, zodat het zijn kracht verliest. Want jullie zijn allemaal nog wankel, al zijn jullie oprecht, het gaat nog wankelend. Houd dat vooral in gedachten als je de ander ziet wankelen. Irritatie, verwijten, eigen wensen helpen diegene niet en jou zelf ook niet. Geef toe en herwin je kracht om eigenbelang af te staan en eenvoudig elkaar lief te hebben.

Hemels Brood 4836

Rust en vrede is meer waard dan geld en goederen. Toch gaat de belangstelling van mensen veel meer uit naar geld en goederen, dan naar rust en vrede. Mensen denken met geld die rust en vrede te krijgen. Met geld lijkt alles opgelost te kunnen worden. Dat dat niet waar is, is al lang aangetoond, maar toch zoeken mensen er nog steeds naar snel en veel geld te verdienen of anderszins te bemachtigen. Juist die hebzucht naar geld geeft het bezit ervan een zekere macht over degenen die het niet of nauwelijks bezitten. Want alles kost geld. Niks kost rust en vrede. Met rust en vrede kun je niks kopen, geeft geen macht. Hoe kun je aan rust en vrede komen: het is niet te koop en zelfs met het meeste geld ben je nog niet verzekerd van rust en vrede.

Alleen ware liefde geeft rust en vrede. Maar ware liefde is ook niet te koop. En alweer, zelfs met het meeste geld ben je niet verzekerd van liefde. Althans, van liefde door jezelf, door het zelf zijn van liefde. Want rust en vrede is alleen te bereiken door zelf liefde te zijn, voor Mij en je medemensen. Daar heb je geen geld voor nodig. Daar heb je alleen Mij en alle mensen voor nodig. Mij in je hart en alle mensen om je heen. Jij weet dat en een kleine groep mensen, verspreid over de aarde weet dat, maar de meeste mensen doen of ze dat niet weten. Want als zij in hun hart zouden kijken, waar Ik altijd Ben, zouden zij het meteen ook heel duidelijk kunnen weten. Je vraagt je af, hoe komt dat, dat zoveel mensen geld en macht boven rust en vrede blijven najagen en elkaar er gemakkelijk om bevechten met allerlei wreedheden.

Hun zicht op hun hart, op Mij in hun hart, is vertroebeld door de waan van het zelf kunnen zijn. De grootheid van het eigen zijn weerhoudt hen om tot de nederigheid te komen van het zelf niets zijn. Want het besef van het eigen zijn, is niet het zelf kunnen zijn. Het zelf kunnen zijn blijft altijd alleen samen met Mij mogelijk. Juist dát wordt door zoveel mensen verloochent in hun waan wel zelf te kunnen zijn. Ik Ben. Door Mij beseffen jullie je bestaan, maar het blijft een bestaan in Mij, uit Mij, met Mij. Het eigen besef te bestaan geef Ik de mens, zodat hij de gelukzaligheid van Mijn Zijn, als eigen bestaan kan voelen, kan ervaren, kan zijn. Dat is Leven, Alle Leven.