Hemels Brood 4620 t/m 4650

Hemels Brood 4620

Wanneer Ik help, dan help Ik zodanig, dat het ten goede komt aan alle mensen. Daarbij houd Ik altijd rekening met de zwakste schakel, met degenen die het zwakste zijn. Al de anderen wijs Ik de weg, maar de zwakste draag Ik. Dat doe Ik veelal ongemerkt, om de vrije wil niet te belemmeren.

Zo komt het, dat degenen die Ik de weg wijs en vaak ook naast ga, dat toch niet ten volle beseffen en zo komt het, dat de zwakken die Ik draag, toch niet ten volle beseffen dat Ik hen draag. In hun zwakte hebben zij weinig aandacht voor Mij en hebben zij meer aandacht voor hun beperkingen, dan voor Mij. De anderen, die Ik de weg wijs en vaak naast ga, merken dat veelal ook niet, omdat zij hun aandacht bij het gaan hebben en regelmatig verzuimen in hun hart te luisteren.

Aan allen die Mij bij hun gaan betrekken, naar Mij luisteren, zich door Mij gedragen weten, zeg Ik, doe net als Ik, help de mensen om je heen, zoals Ik hen help en zoals Ik het je in je hart laat weten, zodat je niet alleen die mens, maar alle mensen helpt en houd daarbij rekening met de zwakste mensen, zoals Ik rekening houdt met de zwakste mensen. Weet daarbij, dat jouw rekening houden met de zwakste, Mijn dragen van die zwakste is. Want jouw hulp is tegelijk ook altijd Mijn hulp en jouw hulp aan de zwakste is daarmee Mijn dragen van de zwakste. Zo zou het bij iedereen in alle opzichten moeten zijn, dat de zwakken in de samenleving niet weggestopt en verguisd worden, maar, opgetild in Mijn liefde, door de sterken geholpen worden.

Want is het niet zo, dat van een ketting de zwakste schakel versterkt moet worden, om breken te voorkomen? Zo is het ook bij de samenleving, want alles en iedereen staat met elkaar in verband als in een ketting. En die samenleving is kwetsbaar en breekbaar, als de zwakste mensen niet versterkt worden met de hulp en de liefde van hun medemensen. Want er is Mijn hulp en Mijn dragen, maar er is ook jullie hulp en jullie dragen. En Mijn hulp en Mijn dragen en dat van jullie staat in direct verband met elkaar. Vergis je er daarom niet in, hoe belangrijk jullie hulp en jullie verdragen is. Ik zeg hier verdragen, omdat Ik het dragen doe, als jullie verdragen, in liefde verdragen. Dan is onze samenwerking compleet tot op de zwakste schakel. In waarheid en liefde.

Hemels Brood 4621

Je moet het willen, je moet eerlijk willen zijn, je moet liefde willen zijn. Maar je moet het ook kunnen, je moet zonder enig eigenbelang kunnen zijn, je moet voortdurend de minste kunnen zijn. Dat is nodig om volmaakt leven te zijn, vrij van al wat dat niet is, vrij van verleiding, vrij van de gevolgen van niet eerlijk, geen liefde, van eigenbelang, van zucht naar macht en roem, naar erkenning.

Volmaakt. Volmaakt leven. Hoe kom je tot volmaakt leven? Al wat je doet, al wat je probeert, toch bemerk je steeds opnieuw nog niet volmaakt te zijn, nog hier, en dan eens daar niet volmaakt te zijn geweest, soms met maar hele kleine dingetjes en toch. En de ene keer kun je tegen jezelf zeggen, ik ben lerende, ik doe het nog niet in alles volmaakt, maar ik leer en dat mag. Maar een andere keer benauwt het je en denk je, leer ik het nou nooit, wanneer ga ik het nou eens helemaal goed doen. Want dat is toch eigenlijk wat je wilt, tot het ware volmaakte leven komen, het in alles goed doen, je naar Mijn wil in liefde gedragen en tot volmaakt zijn komen.

Lief mens, met al je goede wil en al je goede inzet, je bent Mijn kind en je wordt door Mijn liefde gedragen, zodat je heus tot volmaakt zijn zult komen. Je hoeft je daarover geen zorg te maken. Ja, je bent nog niet in alles volmaakt leven, maar je hebt het volmaakte leven wel in jou, jouw kern van leven is volmaakt zijn, volmaakt leven, ben Ik, volmaakt waarheid, liefde en haar wijsheid. Je bent wat je zelf mag worden: volmaakt leven, Mij. Nu al en eeuwig al. Je bent het: volmaakt zijn. Het enige wat voor jou en alle mensen nog nodig is, is dat je het ware volmaakte leven, Mijn waarheid Mijn liefde, Mijn wijsheid, Mijn volmaakt Zijn, je eigen maakt. En dat gaat niet door tegen jezelf te zeggen, nu wil ik alles goed doen, in alles goed zijn, volmaakt zijn in al mijn doen en laten. Je moet het doormaken, je moet het meemaken, vanuit de terugkerende ervaringen gaan doorvoelen, steeds bewuster gaan beseffen en daarmee je eigen maken, Mij, volmaakt leven, volmaakt zijn, je eigen maken.

Stel daarom aan jezelf niet die voorwaarden: nu moet ik het toch eindelijk eens goed doen. Want dat gebeurt pas als Ik zie dat je het je helemaal en om nooit meer anders te doen, eigengemaakt hebt. Eerder kun je wel willen, maar nog niet zijn. Begrijp dat en heb geduld met jezelf. Want ook geduld moet je je eigen maken. Alles moet je je eigen maken, en dan ben je het, volkomen volmaakt, volmaakt waarheid, volmaakt liefde, volmaakt wijsheid, volmaakt leven, volmaakt zelf Mij. Je eigen gelukzalig Mij. Vrij van alles wat niet volmaakt, geen liefde en geen wijsheid is, volmaakt vrij: waar werkelijk leven. Heus, je maakt het je eigen in alle vrijheid, je krijgt dat van Mij, de vrijheid om je het ware werkelijke zijn zelf eigen te maken. Dat is nu gaande, je maakt je het volmaakt zijn eigen. En eerder dan dat je het je eigengemaakt hebt, kun je het toch niet zijn, wat je in oorsprong al bent. Je zult het allemaal meemaken tot aan de volmaaktheid van eigen zijn, als eigen vrij mens, de volmaakte gelukzaligheid.

Hemels Brood 4622

Overal kiert het licht. Maar de deur naar het volle licht moet voor de meeste mensen nog open gaan. Er is genoeg onzuiver licht waarmee mensen zich tevreden stellen, het lijkt voor hen meer dan genoeg om te zien. Maar wie in de stralen van het door kieren en gaten binnenkomende zuivere licht heeft gestaan, die weet dat er mooier, witter, zuiverder licht is waarmee hij veel meer kan zien. En diegenen zoekt er steeds weer naar alleen belicht te worden door dat heldere zuivere licht, wat hem waarheid van leven op de meest zuivere manier toont. En hoe meer hij door dat zuivere licht gezien heeft, des te meer ziet hij ook het verschil tussen het heldere zuivere licht en datgene wat door dit zuivere licht verhelderd wordt, en het onzuivere licht, wat voor de meeste mensen genoeg lijkt te zijn, maar eigenlijk nauwelijks laat zien, wat er in werkelijkheid te zien is.

Hij die het zuivere licht kent, zal blijven zoeken naar meer van dat zuivere licht, om meer van het werkelijke te zien, wat hem vreugde geeft en bemoediging, troost na moeilijke tijden en steun voor zijn leven. En in dit ware zuivere licht groeit in hem ook de kracht van dat zuivere licht en daarmee vergroot hij de kieren en opent hij langzaam maar zeker ramen en deuren naar meer en meer zuiver licht. En hoewel hij dit ware zuivere licht ook aan anderen wil laten zien en het verschil aan hen wil duidelijk maken, zijn er maar weinigen die hij tot kleine kieren van licht kan brengen. Toch, al brengt hij iemand maar tot de kleinste kier, het zuivere licht van die kier zal in het hart herkend worden en net als bij hem zal dit kiertje licht diegene tot het zoeken van meer zuiver licht brengen.

Aan diegenen, die door al het zuivere licht, wat in hen tot een grotere lichtkracht is uitgegroeid, zodat zij ramen en deuren kunnen openen en veel zuiver licht kunnen binnenlaten, zeg Ik: laat niet teveel licht tegelijk binnen voor diegenen, die nog maar weinig licht als zuiver herkend hebben. Zodat hun ogen niet verblind raken voor het ware zuivere licht, wat Mijn zuivere licht, Mijn wijze liefde is. Laat ieder die naar het zuivere licht, Mijn zuivere licht zoekt, geleidelijk tot waar zicht komen, geleidelijk door Mijn licht tot de kracht komen, om meer en meer van Mijn licht in al haar zuiverheid in zich op te kunnen nemen, en ramen en deuren te kunnen openen en in het volle zuivere licht alles te gaan zien, zoals het werkelijk is. En in dat volle zuivere licht zul je dan Mij zien, werkelijk leven, waarheid, liefde, wijsheid en Mij ervaren, werkelijk leven, totale gelukzaligheid van het zelf zijn.

Hemels Brood 4623

Het gebed. Het gebed is het belangrijkste contact met Mij in je hart. Veel mensen die bidden, zoeken naar de juiste woorden om te gebruiken in hun gebed. En er zijn hele mooie volzinnen bedacht door gelovige mensen. Er zijn boekjes geschreven met voorbeelden van een goed gebed, over allerlei onderwerpen die een mens kunnen bezighouden. En dat heeft zeker zijn waarde voor de naar Mij zoekende mens, die er nog niet zo bewust van is, hoe hij Mij in zijn hart kan ontmoeten.

Maar voor Mij zijn al die woorden, al die opgeschreven gebeden, al zijn ze nog zo goed bedoeld en mooi samengevat, van geen enkele waarde als zodanig. Voor Mij is alleen het besef in het hart van waarde. Het besef in het hart van Mijn liefde en wijsheid. Voor Mij is de spontane oprechte vraag in het hart van waarde, al is het nog zo gebrekkig onder woorden gebracht. Want Ik kijk niet naar woorden, Ik kijk naar wat er leeft in het hart, Ik kijk naar wat die mens bedoelt te zeggen in het hart en daarvoor heb Ik helemaal geen woorden nodig, niet één.

Gebed, werkelijk gebed, is je in je hart tot Mij richten en Mij je diepste gevoelens tonen, Mij in alle oprechtheid tonen wat je bezighoudt. Gebed, werkelijk gebed, is je inzetten voor mensen die je hulp nodig hebben en hen dat, voor zover je dat met liefde kunt, geven, in de overtuiging dat dan jouw liefde, Mijn liefde is en Mijn zegen rust op jouw hulp. Gebed is, wanneer je het even niet meer weet, bij Mij in je hart komen en daar naar Mijn raad luisteren. En als dat je misschien niet altijd lukt, wat helemaal geen schande is, dan is gebed ook al, op Mijn liefde vertrouwen, vertrouwen dat jouw liefde gezegend is door Mij, door Mijn liefde.

Lief mens, kom in je hart voor gebed, zoek geen mooie woorden maar open in alle oprechtheid heel eenvoudig je hart voor Mij. Als je het kunt, spreek dan in je eigen woorden met Mij wat er in je hart omgaat. Lukt dat nog niet, besef dan in het volste vertrouwen, dat Ik altijd weet wat er in je hart omgaat en je vanuit Mijn grote liefde voor jou en alle mensen tegemoet kom, ook al vraag je Mij niet, je vertrouwen is voor Mij genoeg, zonder woorden is dat voor Mij al jouw juiste gebed aan Mij. En dankbaarheid, lief mens, ook daar heb Ik geen woorden voor nodig. Want de echte dankbaarheid is een gevoel in het hart, wat Ik zonder enig woord, onmiddellijk zie en ook dat is Mij zeker genoeg.

Geen woorden, maar je hart, je contact met Mij in je hart en je doen en laten is het mooiste en beste gebed.

Hemels Brood 4624

Op aarde is alles wat er groeit en bloeit, wat daar is en bestaat de spiegel van werkelijk leven. Alles op aarde toont het leven. Het kan ergens op aarde jaren lang dor en droog zijn, alsof er geen leven is. Maar dan komt er regen, veel water en zie, overal verschijnen de groene scheuten van plantjes die alweer het leven tonen, wat dus helemaal niet weg was.

Zo is het met hele groepen mensen. Hun doen en laten lijkt dor en zonder leven, zonder Mij, zonder werkelijke liefde en haar wijsheid, kaal en onaangedaan. Maar dan ontstaan situaties en krijgen zij nieuw innerlijk besef en uit dat besef, wat als zaadjes altijd al in hun hart, in de droogte van het hart aanwezig was, groeit leven, werkelijk leven, groeit liefde en wijsheid in waarheid, groei Ik. Daar waar het nu dor uitziet, kan morgen het groen uit de grond omhoog komen en daar waar een hart dor en gesloten is, kan het morgen door Mijn Woord vruchtbaar en open komen, liefde voelen, wat het eerder nog niet gevoeld heeft.

De woestijn kan er nog zo kaal, dor en onherbergzaam uitzien, maar zij verbergt evengoed veel leven en met een beetje water wordt dit leven al zichtbaar gemaakt, wordt leven gewekt. Dat zal gebeuren bij al die mensen die leven als een dorre woestijn, met een onherbergzaam hart. Eens komt de tijd dat in hen het ware leven gewekt wordt door Mijn levende Woord, met Mijn ware liefde en haar wijsheid in volkomen waarheid. Dan zal alle dorheid wijken en het hart zal zich vullen met nieuw besef van Mijn liefde en die liefde zal uitgroeien tot zuiver waar leven in al hun doen en laten en dat zal aan hen en velen werkelijk levende vruchten geven, zegen en vrede.

Want het levende zaad ligt in ieders hart door Mij vast verankerd en blijft daar onverwoestbaar eeuwig aanwezig, paraat om op Mijn teken tot wasdom te komen. En wanneer Mijn teken gegeven wordt, weet niemand dan alleen Ik. Maar gegeven wordt het en de woestijn zal bloeien als de mooiste zachtste roos. Ieder hart zal tot leven komen, tot ware liefde en in ware zachtmoedigheid zullen mensen met elkaar omgaan, elkaar liefhebbend, Mij liefhebbend. Hun hart gereinigd van alle kwaad, zal er alleen vreugde zijn, totale ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 4625

Hoe zal een kind genoemd worden, hoe zal een voorwerp genoemd worden, hoe zal er ook maar iets genoemd worden? Iedereen is genoemd, alles is genoemd door Mij. Ik heb iedereen persoonlijk zijn naam gegeven, alles wat bestaat een naam gegeven, iedereen en alles is door Mij benoemd. En elke naam die Ik gegeven heb, is precies diegene die dat is, die naam is die mens. Daarom kan alleen Ik namen geven aan mensen en namen geven aan alles wat bestaat.

Jouw naam is wie je bent. Dat is de naam die je van Mij gekregen hebt. En omdat je uniek bent, zoals alle mensen uniek zijn, is er niemand met dezelfde naam, zijn er geen twee namen gelijk. Op aarde krijgen mensen een naam om hen aan te herkennen, bij Mij is iedereen zijn naam, zijn naam is gelijk aan wie hij is. Op aarde kunnen mensen eenzelfde naam hebben, die naam heeft niets te maken met hun zijn, hun wezenlijk eigen persoonlijk zijn. Maar de naam die Ik je geef, is de wezenlijke unieke persoonlijkheid die je bent. Jouw naam leef je, ben je. Ik roep je bij naam, is dan ook niet Mijn roepen van je op aarde gekregen naam, maar je aanspreken op wie je vanuit Mij bent, je aanspreken op je eigen unieke kwaliteiten van persoonlijk wezenlijk zijn. Zo roep Ik je niet met woorden vol letters, maar met de uitdaging te zijn, wie je van oorsprong persoonlijk bent. Ik vorder je te zijn wie je bent in alle opzichten van waar leven, dat is door Mij geroepen worden bij naam. Dat is, je krachten gebruiken, zoals Ik die aan jou persoonlijk gegeven heb.

Ook Ik heb een Naam. Mijn Naam is Jezus Christus. En ook Ik ben Mijn Naam in Mijn Unieke Goddelijke Wezenlijkheid. En Mijn Naam kun je aanroepen. Dat is niet Mij roepen met woorden vol letters, maar een beroep op Mij doen, een beroep doen op Mijn liefde, Mijn Goddelijke kracht van liefde en wijsheid. Want Ik ben Mijn Naam niet in woorden, maar in Wie Ik Goddelijk Wezenlijk Ben. In Mijn Naam is alles, omdat Ik alles Ben. Daarom trilt de hele oneindigheid als Mijn Naam uitgesproken wordt. Niet met woorden vol letters uitgesproken wordt, maar in daden geleefd wordt. Velen roepen Mijn Naam alleen in woorden met letters, er zijn er maar weinigen die Mijn Naam wezenlijk roepen en dan ook verhoord worden. Gezegend diegenen die dit in ware liefde begrijpen.

Zie ook Hemels Brood  148

Hemels Brood 4626

Alles is mathematisch te berekenen. De hele Schepping is in getallen weer te geven. Alles tot in het oneindige. Getallen gaan door tot in het oneindige. Maar alles blijft in getallen om te zetten en te berekenen tot in de oneindigheid. Maar daardoor is elke berekening van de mens nooit precies passend. Wat de mens ook berekend aan wat er is, het zal altijd met een afwijking zijn en de mens die tot een volmaakt passende berekening denkt te kunnen komen, begrijpt de wezenlijkheid van het bestaan niet, wat in de getallenreeks terug te vinden is.

Want als alle leven oneindig is, omdat Ik oneindig Ben, het oneindige leven Ben en de Schepping in een volkomen mathematische berekening terug te brengen is, die alleen te berekenen is met getallen die tot in de oneindigheid doorgaan, oneindig zijn, dan zal een berekening nooit volledig kunnen zijn op enig moment, dan in de oneindigheid, welke geen vaststaande eindigheid heeft en dus altijd open blijft. Zodoende kan de knapste mathematicus nog zo precies zijn berekeningen maken en de hiaten tussen de eindberekeningen zullen wel kleiner en kleiner worden, maar tot een volkomen sluitende eindberekening zal niemand ooit kunnen komen, vanwege de oneindigheid der getallen.

Toch is de Schepping naar de ware berekening volmaakt in haar getal, omdat Ik dat oneindige getal Ben, wat voor het oneindige leven staat, Die Ik Ben. Mensen kunnen berekeningen maken, om al wat er is als een puur mathematisch bestaan te bewijzen, maar dat zal niet lukken. Eens zullen zij inzien dat hun berekeningen, al worden ze nog zo precies uitgevoerd, de werkelijkheid nooit gelijk kan worden. Omdat het een mathematische weerspiegeling is van het werkelijke leven, Die Ik tot in de oneindigheid eeuwig Ben en alles, wat er ook maar is en bestaat, uit Mij is of niet is. Wie de werkelijkheid wil zien en meemaken, laat die bij Mij komen in zijn hart en zonder enige berekening zal Ik hem tonen wat werkelijk leven is en hoe de Schepping daar mathematisch mee in verband staan, oneindig wat het leven betreft, eindig wat de materie betreft.

En hoewel het werkelijke leven in haar oneindigheid getalsmatig door de mens niet te berekenen is en daarmee de materie en haar werking ook niet, is de eindigheid van de materie wel degelijk berekend ten aanzien van de oneindigheid. Maar die berekening is door de mens niet te maken, omdat de getallen reeks  (aan elkaar) oneindig is. Maar Ik, Die de oneindigheid van werkelijk leven Zelf Ben, weet precies bij welk van de oneindige getallen de materie eindigt en het werkelijke leven voor de mens, de mens tot de werkelijke vorm brengt, tot oneindige gelukzaligheid brengt, eeuwig en altijd.

Hemels Brood 4627

Je leven op aarde is bedoeld om je de gelegenheid te geven in alle opzichten Mijn Goddelijke eigenschappen je eigen te maken als mens. Dat geldt voor alle mensen. In Jezus Christus is Mijn Goddelijke eigenheid Mens geworden voor de mensen. Hij is dan ook de sleutel die Ik Ben voor alle mensen, om Mijn Goddelijke eigenschappen als mens eigen te maken. Jezus heeft de mens tot het Goddelijke gebracht, het is nu aan de mens om het Goddelijke tot zijn mens zijn te brengen, door Jezus Christus in zijn Goddelijkheid te volgen en te leren zijn.

Want in Jezus Christus ben Ik Mens geworden en God gebleven. Jullie mogen Goddelijk worden, terwijl je mens blijft. Ik ben in Jezus Christus Mens geworden om jullie, om alle mensen te redden van de eeuwige cirkel van het kwaad en jullie te brengen tot de eeuwige cirkel van het ware leven. Ik ben in Jezus Christus jullie Redder en de Brug voor jullie allen om over te gaan tot het eeuwig ware leven, waar geen kwaad of afdwaling van liefde meer is. Waar geen pijn en verdriet, ziekte en dood meer is. Kom via Jezus Christus, Die Ik Ben in je hart, tot besef van werkelijk leven en maak je dat werkelijke leven eigen in al je doen en laten, in al je denken en voelen, in al je willen.

Ja, kom tot besef en zie in je hart wat goed is, wat liefde is, wat zachtmoedig is, wat waarheid is en wat niet. Want alleen in het volle besef daarvan kom je tot de juiste keuzen. Niet in het besef van je verstand, van weten, maar in het volkomen doorgronde besef in je hart van Mijn liefde kom je tot de ware juiste keuzen, waardoor je je menselijke eigenschappen meer en meer omzet tot je oorspronkelijk Goddelijke eigenschappen, zonder je eigenheid te verliezen, omdat je eigenheid altijd al zijn basis heeft in Mijn Goddelijke eigenschappen, die allen gebaseerd zijn op volmaakte liefde en haar wijsheid, in volkomen waarheid.

De mens en God zijn Eén. Maar de mens is niet God. In Jezus Christus is God Mens en God, waardoor de mens, mens en God kan zijn, zonder God te zijn. Is Jezus Christus dan God? Ja, omdat Ik Jezus Christus Ben, zowel God als ook Mens, de Brug tot het ware leven voor alle mensen, Die niemand anders kan zijn dan Hij. Kom over die Brug tot het ware leven, Ik Ben het, eeuwig waar gelukzalig Leven.

Hemels Brood 4628

De aarde, de hele Schepping, de mens op aarde, het is er allemaal met maar één doel: de mens in alle vrijheid tot waar leven brengen, tot het volmaakte levensgeluk brengen. En hoewel dat doel voor iedereen in zijn hart gelegd is, in de vonk van Mijn liefde in zijn hart, hebben de meeste mensen tijdens hun leven heel veel andere doelen die zij nastreven en vaak is daar het ene doel, wat hun bestaan op aarde werkelijk heeft, niet of nauwelijks bij.

Toch is het zo, dat welk doel en hoeveel doelen een mens ook nastreeft, dat dat niets weg neemt van het ene doel waarvoor Ik hemel en aarde geschapen heb en waarvoor Ik de mens op aarde geplaatst heb. Dat blijft altijd het bereiken van het werkelijke leven in volkomen gelukzaligheid, in de vrijheid van bestaan, de vrijheid van eigen keus. Welke keuze de mens in zijn vrijheid op aarde ook maakt, welk doel hij ook nastreeft, al is het nog zo afwijkend van het werkelijke doel van zijn verblijf op aarde, het zal evengoed toch ook altijd het werkelijke doel van zijn bestaan op aarde dienen. Zonder uitzondering zal elke keuze van ieder mens het werkelijke doel van zijn verblijf op aarde dienen, ook al is hij zich daar op zo’n moment helemaal niet van bewust en heeft hij zelf vooral en alleen zijn eigen doelen voor ogen om te bereiken.

Zalig degenen die het doel van hun leven op aarde in werkelijkheid gaan zien en al hun eigen doelen loslaten voor het werkelijke doel waarom Ik hen op aarde geplaatst heb. Want het loslaten van hun eigen doelen en het zich inzetten voor het werkelijke doel van hun bestaan op aarde is een zegen voor alle mensen in de hele oneindigheid van het werkelijke leven. Dat is een zegen voor alle mensen op aarde, die er waren, er zijn en nog komen. Wie het werkelijke doel beseft en daar voor gaat, om het werkelijke doel te bereiken, zegent daarmee in Mijn Naam ook allen die nog aan hun eigen doelen vasthouden en nog geen besef hebben van Mijn werkelijke doel van hun bestaan op aarde. Die geen besef ervan hebben, dat elke keuze die zij voor hun eigen doel maken, toch ook een keuze is voor het werkelijke doel van hun verblijf op aarde.

Want welk doel iemand ook kiest, het leidt tot Mijn doel. Maar degenen die bewust Mijn doel kiezen, zegenen daarmee al hun medemensen, waarmee zij ook voor hun medemensen het werkelijke doel dichterbij brengen, in Mijn liefde dichterbij brengen.

Hemels Brood 4629

Van oorsprong heb Ik de mens aangeraden naar onbaatzuchtige liefde te leven. Maar de mens dwaalde steeds weer af van ware liefde, bleef niet onbaatzuchtig. Daarom heb Ik hem de wet, de tien geboden gegeven, zodat hij niet in de eeuwige verdoemenis terecht zou komen. De wet geeft hem gelegenheid om zich te gedragen ten goede van zijn medemensen, zonder ze per se al lief te hebben. Daarmee is er de keus voor de mens om zich aan de wet te houden of vanuit ware liefde te leven. Waarbij de wet, de tien geboden, volledig op ware liefde gebaseerd is. De tien geboden geven de mens handvaten om zijn leven het beste vorm te geven, zolang hij nog niet in staat is om geheel en zonder enige afdwaling, volkomen onbaatzuchtig, naar ware liefde te leven.

Maar ondertussen heeft de mens veelal zijn eigen wetten geschreven, die lang niet altijd de basis van ware liefde hebben en ook niet in alles zonder eigenbelang van de regering, die ze heeft opgesteld, zijn. Daar komt bij, dat veel mensen het met de door Mij gestelde wet, de tien geboden, allang niet meer zo nauw nemen, of zelfs helemaal niet voor waar nemen. Die zelfs ook de van overheidswege ingestelde wetten niet respecteren, die alle wetten in hun doen en laten volkomen negeren en hun eigen gang gaan. De ingestelde straffen op het overtreden van de door regeringen vastgestelde wetten, worden vaak ook niet op een eerlijke manier opgelegd, zodat de ene wetsovertreder voor hetzelfde vergrijp zwaarder gestraft wordt, dan een ander en een grote willekeur bij de een voordelig en de ander nadelig is.

Maar zo is het bij Mij niet. En hoewel veel mensen niet eens meer denken aan Mijn wet, Mijn tien geboden om naar te leven, geldt Mijn wet, gelden Mijn tien geboden nog steeds. Of iemand zich daar wel of niet bewust van is, of iemand die nu nog wel of al lang niet meer respecteert. Mijn wet, Mijn tien geboden gelden nog altijd. Ook de respons van Mijn liefde op afdwaling van Mijn wet, van Mijn aan de mens gegeven tien geboden, is nog altijd in werking. En het geldt ook nog steeds, dat ware onbaatzuchtige liefde, de wet van de tien geboden opheft. Want wie helemaal naar liefde onbaatzuchtig handelt, voor hem geldt geen wet meer, diegene staat door zijn liefde boven de wet, boven elke wet.

Want geen enkele wet die door mensen bepaald is, vervangt Mijn wet, Mijn tien geboden, Mijn liefde. Als je twijfels hebt, bij welke wet dan ook, kom dan tot volkomen onbaatzuchtige liefde, dan heb je elke wet overwonnen, want ware liefde staat boven elke wet, in ware liefde ben je vrij, helemaal vrij!

Hemels Brood 4630

In de wereld komt het voor, dat mensen vals beschuldigd worden. Dat mensen bewijzen vervalsen om zelf vrijgesproken te worden en iemand in hun plaats te laten veroordelen. Zo worden er regelmatig mensen bestraft voor iets wat zij niet gedaan hebben. Soms gebeurt dat ook doordat het systeem om te kunnen oordelen niet goed functioneert, omdat er fouten gemaakt worden, doordat mensen slordig met gegevens omgaan, niet doen wat ze beloven te doen, enzovoorts. Ook is er in de wereld veel laster, roddel over mensen, waarbij er weinig waar is van wat gezegd wordt, maar het wordt wel geloofd en degene waar het om gaat, wordt gemeden of onheus bejegend, zonder dat hij de gelegenheid krijgt zijn onschuld te bewijzen.

Aan al die mensen die dat overkomt, die ten onrechte beschuldigd worden, ten onrechte veroordeeld worden, ten onrechte over gesproken wordt, over geroddeld wordt, zeg Ik: bij mensen kan dat gebeuren, maar bij Mij niet. Bij Mij zul je nooit veroordeeld worden voor iets wat je niet gedaan hebt, of gestraft of onheus bejegend. Zelfs degenen die liegen en bedriegen, die werkelijk misdaden begaan, behandel Ik eerlijk en naar de juiste verhouding ten aanzien van hun daden. Ik zie en weet altijd alles van iedereen, en Ik weet of iemand iets werkelijk misdaan heeft en wanneer dat niet zo is, wanneer iemand wel of niet vals beschuldigd is. Dus al is er niemand die in je onschuld gelooft, weet dan dat Ik je geloof, omdat Ik weet en zie dat je onschuldig bent. Aan iedereen die onterecht beschuldigd wordt, onterecht gestraft wordt, onheus bejegend wordt door roddel en onware verhalen, al word je door niemand geloofd, dan ben Ik er toch en Ik weet dat je onschuldig bent.

In de wereld gebeurt het zoals mensen kiezen. Daardoor ontstaan oneerlijke situaties, hele oneerlijke situaties, die onschuldige mensen raken en waar zij mee te maken krijgen. Maar vergeet nooit dat dat de wereld van mensen is, dat dat niet het ware leven is, zoals het in Mijn hemel is. En weet, dat het in de wereld met veel slecht gesteld is, maar in Mijn hemel goed is, allemaal helemaal goed. En weet daarbij dat al diegenen die in de wereld lijden door het kwaad wat anderen hen aandoen, plek hebben in Mijn hemel waar alleen liefde iedereen omringt en verzorgt, waar liefde iedereen tot zaligheid is. Wie het lijden in de wereld verdraagt, zal in de wereld al in Mijn hemel zijn, nog op de aarde in Mijn hemel zijn.

Hemels Brood 4631

Op aarde gebeuren dingen die voor de mens onbegrijpelijk wreed lijken te zijn. Een God van liefde zou zulke wreedheden toch niet toestaan, als die God van liefde dat wel toestaat, dan kan Hij toch geen liefde zijn! Dat is de algemene gedachte bij veel mensen. Want liefde is zonder enige wreedheid. En dat is beslist waar.

Toch is het Mijn ware liefde die dingen laat gebeuren, die in de ogen van mensen wreed zijn, maar in de wijsheid van liefde, juist liefde is. Want wat er op de aarde ook gebeurt, elke wreedheid, ook de wreedheid van de natuur, is niet Mijn keus, maar de keus van mensen. Bij een aantal is het een moedwillige keus, waarbij het hen volkomen onverschillig laat, wat hun handelen aan leed teweeg brengt, terwijl het bij anderen gebrek aan besef is, wat hun handelen voor anderen teweeg brengt. Daardoor is er veel meer leed onder de mensen, dan beslist nodig zou zijn. Maar al dat leed, al die gebeurtenissen zijn evengoed niet zonder betekenis en zonder zin. Ik heb eens beloofd dat de zonden van de mens, de mensen niet meer totaal zullen overspoelen, daarvan getuigt de regenboog, die met haar kleuren als een boog over de aarde reikt, steeds als er regen door de zon beschenen wordt. Het is een teken dat Mijn liefde steeds voor een boog van zonden naar liefde zorgt. Wat wil zeggen, dat de wijsheid van Mijn liefde elke gebeurtenis, alles wat er ten kwade gebeurt, alle wreedheden die door keuzen van mensen ontstaan, zal ombuigen tot dienstbaarheid aan alle mensen, zodat allen het ware leven, de volle gelukzaligheid van werkelijk leven kunnen bereiken.

Is het in een mensenhart slecht weer, dan beschijnt Mijn zon in het hart het slechte weer en aan de kleuren van de regenboog is dan te zien, dat Ik Mijn belofte gestand doe. Het hart zal niet aan verdriet ten ondergaan, maar Mijn liefde zal alle tranen drogen en liefde met het ware levensgeluk onder de mensen in ieder hart terugbrengen. Wat er ook gebeurt, welke rampen mensen ook treffen, het zal de mens altijd ten dienste staan, om tot het ware levensgeluk te komen. Mijn belofte doe Ik gestand, wat er ook gebeurt. De mens kan dat vergeten of niet meer in geloven, toch houd Ik Mij aan Mijn Woord, nu en altijd.

Hemels Brood 4632

Stel je eens voor dat alles wat je denkt, voelt, wilt, kunt, de samenstelling van je karakter, je motivaties, je besef, je zekerheden, je onzekerheden, je waarheden, je onwaarheden, enzovoorts, enzovoorts, allemaal in materie buiten jezelf gevat zou worden om te bekijken, te zien in de materie, als een weergave van wat in jou zich allemaal afspeelt. Al die verschillende factoren die in jou aanwezig zijn, maar niet zichtbaar zijn, zolang ze in jou geestelijk zijn, stel je eens voor dat die allemaal in allerlei vormen materieel zichtbaar worden. Dan ga je allerlei verschillende vormen zien die met elkaar te maken hebben, omdat ze samengevoegd in jou een geheel van jouw innerlijk zijn, hoewel ze toch ook onderling verschillen, zoals bijvoorbeeld geduld verschilt met ijver.

In al die vormen is iets van jou aanwezig, maar je blijft zelf dat geheel. Stel nu dat dit zelfde gebeurt met alle mensen, dat van iedereen al die factoren die in mensen geestelijk en onzichtbaar aanwezig zijn, in materie buiten hen zichtbaar gemaakt wordt. Dan zijn er heel veel materiële vormen, maar iedere mens blijft dat eigen geheel wat ieder zelf is. Als je je dit een beetje kunt voorstellen, dan kun je een stapje verder je voorstellen, dat alle materie in de hele Schepping alleen dat laat zien, wat alle mensen innerlijk geestelijk zijn, terwijl ze ieder zelf hun eigen geheel blijven. Daarmee is de Schepping het zicht op wat alle mensen tezamen zijn: uiting van Mij, Schepper, God, Leven.

Omdat Ik Enig God en Schepper Ben, Leven, en geen ander leven is dan Ik, is er ook geen andere Schepping, dan de materiële aarde en alles wat daar als materiële weergave van het geestelijk niet zichtbare, zichtbaar gemaakt is door Mij, in de totale oneindige ruimte. En hoewel er nog ontelbare levende wezens zijn, is er slechts Eén Schepping, die de aarde met alle daarop verblijvende mensen als uiting van Mijn liefde is. Eén zoals Ik Eén Ben. Waarbij in de oneindigheid geen tweede aarde met bewoners vergelijkbaar met jullie aarde is of kan zijn, omdat Ik Eén Ben en eeuwig blijf en de Schepping alleen zicht geeft op datgene wat jullie uit Mij zijn. Zoals ieder mens altijd alleen zijn eigen geheel blijft, ook als al zijn innerlijke factoren materieel zichtbaar gemaakt zijn, zo blijf Ik ook altijd Eén, ook al zijn Mijn geestelijke eigenheden in de Schepping materieel zichtbaar gemaakt. Daarom heeft het geen enkele zin om leven zoals op de aarde, in de oneindige ruimte te zoeken, het is er niet zoals op de aarde.

Omdat alles tezamen beeld is van wat jullie geestelijk innerlijk zijn en tezamen uit Mij geestelijk innerlijk zijn. Daarom is het ware leven met al haar facetten, al haar factoren, niet buiten jullie te vinden, maar in je, alleen in je hart waar je uiting bent van Mij, van Die Ik Ben, geestelijk, niet materieel. Alle materie is er tot zicht van al wat geestelijk is, om tot het innerlijke ware leven te komen. Zodra dat bereikt is, lost de materie op, alsof het er nooit geweest is. Maar het ware leven, het geestelijk zijn, Ik in al jullie mensen, Ben eeuwig jouw persoonlijk eigen zijn, ieder uniek deel van Mij, werkelijk leven, eeuwig gelukzalige liefde.

Hemels Brood 4633

Luisteren. De meeste mensen hebben moeite met luisteren naar hun medemensen en vaak is het luisteren gebrekkig. Daardoor verstaan mensen elkaar niet of nauwelijks en gaat er veel communicatie tussen mensen mis. Luisteren is niet alleen met je oren de geluiden en de woorden horen, maar luisteren is vooral begrijpen wat er gezegd wordt, de betekenis daarvan bewust beseffen. Luisteren is ook, als iets niet duidelijk is, om verduidelijking vragen, de ander laten weten wat je wel en wat je niet van zijn woorden verstaat. Want mensen praten met elkaar, communiceren met elkaar om elkaar te laten weten wat er voor eenieder gaande is. Zo heb Ik het ook bedoeld, dat er naar elkaar geluisterd wordt met verstaan en begrijpen, met aanvoelen en weten waar het over gaat.

Dat is nodig voor een goede samenleving. Dat is nodig om elkaar te kunnen helpen en ondersteunen, dat is nodig om in liefde met elkaar om te gaan. Zonder naar elkaar te luisteren en te begrijpen wat er bedoeld wordt, kan een samenleving niet tot een werkelijke harmonie komen. Luister en bevraag je medemens die tegen je praat, tot je hem begrijpt en verstaat wat hij bedoelt. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar luister oprecht en met aandacht. Als mensen dat meer zouden doen, zou er meer onderling begrip komen, wat de samenleving ten goede komt.

Luisteren naar elkaar is vaak al moeilijk, luisteren naar Mij is voor velen nog moeilijker. Want luisteren naar Mij vraagt meer nog dan luisteren naar elkaar. Omdat luisteren naar elkaar met woorden uit de mond gaat en met oren van het lichaam opgenomen wordt. Luisteren naar Mij gaat in het hart, met het gevoel in het hart, zonder de mond, zonder de oren. Luisteren naar Mij vraagt afstand doen van eigen gedachten, invullingen en meningen, om Mij te kunnen begrijpen, om Mij te kunnen verstaan. Luisteren naar Mij is niet alleen begrijpen wat Ik zeg, maar ook handelen naar wat Ik aanraad als beste om te doen. Een mens kan veel zeggen en geen gelijk hebben, dat kan iedereen ongemoeid ter zijde schuiven. Maar wat Ik zeg is altijd waar en kun je het beste ook opvolgen. Dat is nu juist voor veel mensen het moeilijkst, wat waar is inzien en naar handelen. Toch raad Ik iedereen aan, leer te luisteren, naar elkaar en het allerbelangrijkst, naar Mij.

Hemels Brood 4634

Als de mens in zijn arrogantie en zijn gebrek aan besef van werkelijk leven en Mijn liefde niet geremd zou worden in hetgeen hij met zijn eigenzinnig handelen teweegbrengt, zouden er heel ernstige alles vernietigende rampen elkaar opvolgen, tot geen mens meer overleeft. Tot op zekere hoogte zullen er, door het gedrag van de mens teweeggebrachte rampen plaatsvinden, verspreid over de aarde. Maar het zal nooit tot totale vernietiging komen en het zal nooit zijn, om de mens te straffen en tot ellende te brengen. Het zal slechts zoveel worden toegelaten, dat het dienstbaar is aan het doel van het verblijf van de mens op aarde.

Want Ik heb de mens lief, werkelijk lief en Mijn liefde stopt niet, nooit, ook al gedraagt de mens zich niet naar Mijn liefde, al verwoest hij in zijn arrogantie en zijn eigenzinnigheid veel goeds wat Ik hem uit ware liefde gegeven heb. Bij Mij is geen wraak, geen verwijt, geen boosheid, alleen liefde in wijsheid en waarheid. Ja, er zullen heftige situaties ontstaan, verspreid over de aarde, maar heb daarvoor geen angst, want alle schrikbeelden die deze rampen misschien oproepen, kun je loslaten in het vertrouwen op Mijn liefde. Want werkelijke liefde is nooit vernietigend, is altijd reddend. Hoe ernstig en pijnlijk sommige situaties ook zijn, zij zijn nooit zonder Mijn liefde en zij zullen dan ook juist Mijn liefde tonen. Uit de grootste ellende tilt Mijn liefde iedereen op, die daar in terecht is gekomen, al dan niet door eigen toedoen. Maar degenen die mede oorzaak zijn, zullen die liefde anders ervaren, dan degenen die onschuldig zijn en naar Mijn liefde leven.

De onverschillige mens, die zich niet bekommert om Mij, niet bekommert om wat hij in zijn arrogantie, zijn egoïsme, zijn leugenachtigheid teweegbrengt, zal voor zijn eigen bestwil tot besef daarvan gebracht moeten worden, om tot werkelijk leven in ware gelukzaligheid te komen. En het is Mijn wil van overgrote liefde, dat ook alle mensen die Mij negeren, Mij ontkennen, zich zonder enig besef van wat ze werkelijk teweegbrengen in zonden begeven, tot besef daarvan komen. Daarom gebeuren er over de aarde verspreid allerlei rampen met ernstige gevolgen. Maar wie Mij kent, van Mijn liefde weet en heel goed beseft, dat Ik alles volledig in Mijn oneindig grote Hand van liefde draag, wat er ook gezegd en voorspeld wordt, die zal geen angst hebben. Die weet dat angst volkomen overbodig is, hoe zwaar de storm ook raast en het schip ten onder dreigt te gaan.

Ben Ik geen Heer over storm en regen, over alles? Ik draag jou tijdens de meest woeste storm en wanneer Ik het tijd vind, leg Ik de storm in alle opzichten het zwijgen op. Want Ik heb jullie allen lief en alles, wat er ook maar gebeurt, is door Mijn liefde gedragen, ten dienste aan alle mensen, zowel de goede als de kwade, zowel de rechtvaardigen als de zondaars. Maar voor de goede en rechtvaardigen zal het altijd anders zijn, omdat zij Mij kennen, van Mij weten dat Ik hen lief heb en hen nooit onnodig laat lijden of Ik help hen hun lijden in liefde dragen, om hun medemensen te redden. Want daar gaat het om, dat alle mensen gered worden. Hoe dat gebeurt, is aan Mij. Maar Ik verzeker je, het komt goed, werkelijk hemels goed!

Hemels Brood 4635

Helpen, je kunt iemand helpen, medemensen helpen, maar Mij kun je niet helpen. Mij kun je alleen dienstbaar zijn. Er is een verschil tussen helpen en dienstbaar zijn. Bij helpen kun je iets van iemand overnemen, iets met iemand gedeeld doen, bijvoorbeeld hij draait twee schroeven vast en jij de andere twee. Bij helpen doe je iets voor de ander, wat hij dan zelf niet hoeft te doen. Of je vult aan, wat de ander tekort komt. Dat kun je in zeker opzicht ook dienstbaar noemen, maar er blijft toch een verschil in het dienstbaar helpen, wat je aan de medemensen kunt geven en het dienstbaar zijn aan Mij.

Want Mij helpen kun je niet. Ik heb in Mijn volmaaktheid van Zijn geen hulp nodig. Alles wat er is en jullie allemaal, de hele Schepping, ligt volmaakt in Mijn Hand. In die volmaaktheid heb Ik geen enkele hulp nodig of anders gezegd, er is niets wat Ik niet Zelf al tot in het oneindig volmaakte, volmaakt heb. Aan volmaaktheid is niets toe te voegen en is niets aan over te nemen, omdat alles reeds haar perfecte eeuwig volmaakte plaats en werking heeft. Daarbij, de liefde, wijsheid, waarheid die Ik Ben en de ware Levenskracht die Ik Ben, is niemand en heeft niemand, waardoor het dan ook voor niemand mogelijk is, om maar de minste werking van het kleinste atoom van Mij over te nemen. Het zou onmiddellijk zijn volmaaktheid en zijn volmaakte werking verliezen, als iemand dat zou doen, omdat hij onvolmaakt is uit zichzelf en alleen volmaakt is uit Mij. In het volmaakte kun je Mij dienstbaar zijn, niet helpen, maar dienstbaar zijn.

Daarmee bedoel Ik, je kunt Mij geen hulp geven, want er is niets te helpen, maar je kunt wel het onvolmaakte van jezelf loslaten en niet uit je eigen wil aan het onvolmaakte vasthouden, maar uit Mij Zijn, uit Mijn wil jou zelf zijn. Dat is, in je handelen zelf Mij zijn, dat is dienstbaar aan Mij zijn, zonder dat je Mij helpt. En het bijzondere daaraan is, dat je door dienstbaar aan Mij te zijn, jezelf en anderen helpt het volmaakte leven, wat je van oorsprong aan uit Mij bent, zelf te zijn. Dienstbaar aan Mij zijn, is niet je medemensen helpen, is niet Mij daarmee helpen, dienstbaar aan Mij zijn, is je eigen onvolmaakte wil loslaten en Mijn volmaakte wil als je eigen zijn in al je handelen aannemen. Mijn wil is in alles volmaakte liefde, volmaakte wijsheid, volkomen volmaakte waarheid, Mijn wil is volmaakt Zijn. Wees jij Mijn wil als eigen zijn, dan ben je dienstbaar aan Mij, volmaakt waar leven.

Hemels Brood 4636

Materie overheerst heel veel mensen. De zichtbare materie lijkt het enige wat van belang is. Het materiële zicht lijkt voor heel veel mensen het enige wat er is. Materie maakt het bestaan zichtbaar. Daarom bestaat voor al die mensen alleen datgene wat materieel zichtbaar is en daarom kan het heel moeilijk geloofd worden, dat Ik besta, omdat Ik niet materieel zichtbaar ben, niet door materie zichtbaar gemaakt wordt voor het materiële oog van de mens.

Voor veel mensen is het zo: wat niet voor het materiële oog materieel zichtbaar is, bestaat niet. Dat gevoelens en gedachten niet zichtbaar zijn, is voor hen logisch, want dat is onderdeel van hun persoonlijk bestaan, wat in zijn geheel door hun materiële lichaam zichtbaar is. En dat zou dan met Mij als werkelijk bestaan, ook zo moeten zijn. Maar aangezien dat niet zo is, is Mijn bestaan op zijn minst dubieus of zelfs onzin. Wat al die mensen niet beseffen, is dat Ik voor alle ogen wel degelijk zichtbaar ben in alles, in alle materie ben Ik zichtbaar, in alle vormen, in alle mensen, in alle dieren, in alle gewassen, in alles. Maar de mensen zijn gewend om het bestaan te zien als losse onderdelen, als een steen, een boom, een dier, een mens, enzovoorts. Dan zou er ook zichtbaar een God moeten zijn. Als dat niet zo is, hoe kan er dan een God zijn?

Omdat Ik alles Ben, ben Ik zichtbaar in alles, is alle materie Mijn zichtbaarheid, terwijl Ik geen materie ben, maar Leven Ben. Werkelijk leven is niet de materie en wordt niet zichtbaar voor het materiële oog, maar wordt alleen zichtbaar voor het levensoog. Ieder mens heeft het levensoog waarmee het werkelijke leven gezien kan worden, waarmee Ik levend gezien kan worden, levend zonder materie gezien kan worden, zoals Ik werkelijk Ben. Ieder mens kan met zijn levensoog het werkelijke leven zien, Mij zien. Desondanks is bij de meeste mensen hun levensoog nog gesloten. Want het levensoog kan zich pas openen, als een mens zo ver ontwikkeld is, dat materie niet meer belangrijk is, dat hij liefde als beste levensbasis is gaan beseffen, als hij zichzelf niet meer als enige belangrijk vindt, als hij interesse krijgt in het werkelijke leven en bereid is naar zijn handelen om te zien en tot waarheid wil komen.

Bij veel mensen is die ontwikkeling er nog nauwelijks en is hun levensoog nog voornamelijk gesloten. Bij een klein aantal mensen kiert het levensoog en wordt er al wat werkelijk levenslicht gezien. Bij sommigen begint het levensoog zich te openen en daarvan zijn er weinigen die de omvang van Mijn bestaan een beetje gaan zien. Zalig diegenen die beginnen te beseffen, dat bestaan niet alleen door het materiële oog in de materie als bewijs kan dienen, zalig diegenen die het bestaan van hun werkelijke levensoog gaan beseffen, zalig diegenen wiens levensoog zich aan het openen is, zalig diegenen die met hun levensoog Mijn licht beginnen te zien, zalig diegenen die de omvang van Mijn bestaan beginnen te zien.

Zalig degenen, waarvan niet alleen hun levensoog zich begint te openen, maar die ook beseffen Wie Ik Ben, zonder Mij te zien, die in Mij geloven, zonder Mij te zien, die naar Mijn liefde handelen, zonder Mij te zien, die op Mijn liefde onvoorwaardelijk vertrouwen, zonder Mij te zien, zalig diegenen die met hun hele hart Mij liefhebben, zonder Mij te zien. Aan hen is het gegeven Mij met een geopend levensoog in werkelijkheid te zien en de gelukzaligheid daarvan als eigen persoonlijk bestaan zelf te ervaren. Amen.

Hemels Brood 4637

Er zijn nog steeds heel veel mensen die de oplossingen voor de situaties waarin zij zich bevinden zoeken met hun verstand, zonder eerst contact met Mij op te nemen in hun hart. Zelfs mensen die in Mij geloven en weten dat zij voor alles bij Mij kunnen komen in hun hart, vergeten dat nog al eens en gebruiken oplossingen die met het verstand bedacht zijn. In het gunstigste geval gaat dat voor een deel tezamen met hetgeen zij toch ook in hun hart voelen dat goed is. Maar de meeste mensen, ook gelovige mensen, kijken vooral met hun materiële verstandelijke oog en met hun materiële verstandelijke besef en dan blijft hun geestelijke besef op een laag pitje op de achtergrond aanwezig.

Wie bij alles wat er zich in zijn leven voordoet, steeds in zijn hart bij Mij komt voor Mijn raad en uitleg, die zal de diepste betekenissen van de gebeurtenissen gaan begrijpen en met andere ogen gaan zien, welke rol hij zelf erin heeft. Tenminste, als diegenen bereid is om zijn eigen aandeel te zien en te erkennen. Juist dat is voor veel mensen, ook voor gelovige mensen, heel moeilijk. Wat aan de oppervlakte zichtbaar is, dat vraagt niet veel moeite, maar juist wat dieper verborgen aanwezig is, dat is moeilijk uit de diepte te halen en te bekennen. Maar Ik zie tot in de diepste diepte wat daar nog verborgen is en beter uit die diepte te voorschijn komt, om de mens daarvan te bevrijden. En juist met allerlei gebeurtenissen krijgt de mens de kans om wat diep in hem nog verborgen ligt en beter opgelost kan worden, te gaan beseffen en met Mij samen op te lossen.

Met Mij samen. Dat is daarvoor heel belangrijk. Maar als mensen er voor kiezen zelf op te lossen wat er zoal gebeurt, dan blijft wat verborgen aanwezig is voor hen verborgen, terwijl het altijd nog zijn werking heeft in allerlei gebeurtenissen, tot iemand bereid is dieper zicht te krijgen en de pijn van dit dieper zicht te dragen, door te maken. Dan kan het verborgen gekwetste ego bevrijd worden en vrij van die diepe kwetsing, die altijd met het ego te maken heeft, zal die mens zich lichter en blijer voelen en blijven voelen. Als er daarna nog gebeurtenissen komen, die hem eerder van slag brachten, dan zal hij merken, dat het hem nu niet meer van slag brengt en hij zal met Mij in zijn hart weten, hoe met zo’n situatie in zachtmoedigheid en met geduld om te gaan.

Het is Mijn liefde, die zo lang gebeurtenissen geeft, tot de mens bereid is te erkennen en steeds in zijn hart voor alles bij Mij komt, in alle oprechtheid en eerlijkheid. Want voor alle mensen, voor iedereen persoonlijk geldt: Ik heb jou lief, oneindig lief!

Hemels Brood 4638

De wind kan naar alle kanten waaien, maar hij waait geen kanten uit, zonder dat Ik het toelaat. Hij kan in kracht toenemen of afnemen, niet zonder dat Ik het toelaat. Gebeurtenissen lijken zomaar te gebeuren, zonder dat iemand het hoe en wat begrijpt, maar het is altijd ten dienste aan het doel waarvoor Ik de mens geschapen heb op de aarde, met al wat er op, in en omheen is. Geloof maar niet dat er één haar op iemands hoofd is, zonder reden ten aanzien van Mijn doel met alle mensen, niet één cel, niet één atoom. Alles staat ten dienste aan het ware leven voor alle mensen. Alles weet en ken Ik, alles leid Ik, zodat het doel voor alle mensen behaald wordt.

Voor mensen is dat heel moeilijk voor te stellen. Ook al probeer je je voor te stellen hoe het uiteindelijk bedoeld is, hoe zelfs één haar van je hoofd nog een onderdeel is van Mijn plan, hoe alles door Mij geleid wordt en toch ook iedereen vrijheid van keus heeft. Hoe dat allemaal precies is en kan, dat kan niemand op geen enkele andere manier ontdekken, dan door Mij, door Mijn liefde zelf te zijn, in alle opzichten uit eigen vrije keus zelf te zijn. Alleen dan gaat de hemel open, de hemel van besef, van kennis, van licht, van waarheid, van liefde en haar volmaakte wijsheid. Iedereen die uit eigen vrije wil besluit om zijn leven dienstbaar aan Mij, aan Mijn liefde te stellen, die zal langzaam maar zeker groeien in die dienstbaarheid, terwijl hij zijn eigen vrije keus behoudt. Die zal in allerlei situaties komen en gebeurtenissen meemaken en steeds komt het er op aan, dat hij met zijn vrije wil vasthoudt aan dienstbaarheid aan Mij en zijn medemensen, aan waarheid en aan Mijn ware liefde en haar wijsheid.

En steeds als hem dat lukt, heeft hij weer wat meer zicht op de hemel, gaat voor hem de hemel weer wat verder open en maakt hij zich Mijn liefde en waarheid wat meer eigen. Want iedereen die zich uit vrije wil dienstbaar aan Mij en Mijn liefde stelt, heeft eerst nog een weg te gaan, waarbij hij kan tonen het ook in de praktijk werkelijk te menen. Degene die het werkelijk meent en ook in de praktijk blijft volhouden, die zal tot aan de open hemel komen en in de volmaakte liefde in Mijn hemel worden opgenomen. Sommigen nadat zij de aarde verlaten hebben, een enkeling zal nog tijdens zijn verblijf op aarde in Mijn hemel opgenomen zijn. Maar zeker is, dat allen die oprecht dienstbaar aan Mij en Mijn liefde willen zijn en hun weg gaan, tot in de hemel zullen komen. In Mijn volmaakte liefde zullen zijn, gelukzalig zullen zijn.

Hemels Brood 4639

Want Mijn licht is in de wereld gekomen, onder de mensen gekomen en de mensen hebben Mijn licht niet herkend. Mijn licht is onder de mensen, maar mensen herkennen Mijn licht niet of nauwelijks. Mijn licht is evenwel voor iedereen te herkennen in zijn hart. Want in ieder hart is een vonk van Mijn licht aanwezig. Wie Mijn licht wil herkennen, hoeft het maar in zijn hart te vergelijken met dat kleine vonkje in zijn hart en hij zal Mijn licht onmiddellijk herkennen. Maar wie neemt de moeite, om in de wereld Mijn licht te zoeken en in zijn hart met Mijn vonkje te vergelijken? Weinigen.

Maar al zijn zij met weinigen, hun vonkje licht uit Mij in hun hart groeit en groeit en over niet al te lange tijd zal uit hun hart dat vonkje licht tot een groot en helder licht zijn uitgegroeid. Hoe klein dat groepje mensen ook is, hun licht zal met elkaar Mijn licht in de wereld zo versterken, dat niemand er meer ongezien aan voorbij zal kunnen gaan. Dan is het tijd dat Ik in Jezus Christus terugkom en alle licht van die kleine groep mensen tot een enorm licht versterk. Dan zal Ik alle blinde ogen, die het licht niet wilden zien, openen en hun hart zal eindelijk Mijn licht herkennen. Dat zal hen tot grote nederigheid brengen en in die nederigheid zullen zij berouw tonen over hun blindheid, hun eigenwil, hun hebzucht, hun eigengewin, hun bedrog, hun moordzucht, over al hun zondigheid. En Ik zal al diegenen door hun berouw vergeven en opnemen in Mijn licht, welke Mijn eeuwige wijze liefde is.

Wie nu ziet dat de wereld meer en meer in duisternis gehuld is en zich niet kan voorstellen hoe dat kan veranderen, zal verbaasd zijn over de veranderingen in de wereld die komen gaan, wanneer Ik kom en met Mijn licht, het licht van die kleine groep mensen versterk. Zo zal het zijn, dat Mijn licht tot nieuw leven wekt, in een wereld waar zo goed als iedereen dood is. Het leven overwint in de nieuwe geboorte, het leven overwint alle dood. En de gelukzaligheid van alle leven zal in alle mensen tot groei komen, zodat geen pijn en verdriet meer is, geen nood en ziekte, geen oorlog en verdrukking, alleen nog werkelijk gelukzalig leven in Mijn licht, Mijn eeuwige wijze liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 4640

Het ene oog ziet scherper, en daardoor ook meer details, dan het andere oog. Er zijn mensen met scherp ziende ogen en mensen met minder scherp ziende ogen. Maar er zijn allerlei hulpmiddelen om het zicht te verbeteren. Veel mensen maken daar gebruik van. Voor het natuurlijke oog zoeken mensen de beste hulpmiddelen, om toch maar zo duidelijk mogelijk te kunnen zien, want zien is belangrijk voor hun leven.

Ja, duidelijk zien is belangrijk voor ieders leven, vooral voor het werkelijke geestelijke leven. Maar er zijn geen hulpmiddelen voor het beter zien van het werkelijke leven anders dan Mijn Woord en Mijn liefde. Zoals mensen hun natuurlijke ogen met allerlei hulpmiddelen tot beter zicht brengen, zo lukt dat niet met het zicht op het geestelijke leven, niet op hun eigen geestelijke leven en niet op het hele geestelijke leven. Want een bril, lenzen, een vergrootglas en dergelijke helpt niet om het zicht op werkelijk leven te verbeteren. Veel mensen doen dan ook geen moeite om hun zicht op het ware bestaan te verbeteren. Zicht op hun natuurlijk materiële leven is hen genoeg.

Toch zijn er mensen die er wel naar zoeken om hun geestelijke oog tot scherper en duidelijker zicht te brengen, zodat voor hen meer zichtbaar wordt van het werkelijke bestaan en er voor hen ook meer details zichtbaar worden, waardoor het bestaan voor hen ook beter verstaan en begrepen wordt. Deze mensen willen graag een duidelijk en zo gedetailleerd mogelijk zicht hebben op de weg die zij gaan. Zij vinden de geestelijke weg belangrijker om duidelijk te zien, dan hun materiële weg. Het is een innerlijke behoefte wat hen drijft om duidelijker en meer te willen zien van hun bestaan, hun leven, hun bewustheid van eigen zijn. Die behoefte is het zaadje dat Ik in hun hart gelegd heb.

Ik heb in ieder hart een zaadje gelegd. Maar het zijn niet allemaal de zelfde zaadjes. Zoals het zaadje is, zo groeit het uit, als het in de goede grond gevallen is. Zo groeit het zaadje van een eikenboom uit tot een eikenboom en niet tot een kastanjeboom. En net zo groeit het zaadje wat Ik in iemands hart gelegd heb, uit tot wat het zaadje in zich heeft. Als de grond van het hart goed is, groeit dat zaadje uit tot iets groots. Al naar gelang wat het zaadje in zich heeft en al naar gelang de grond goed is voor de groei van het zaadje, zal het uitgroeien en zal de mens naar zijn behoefte, zijn zicht verbeteren en zijn geestelijk besef vergroten. Tot hij bij Mij aangekomen is in Mijn volmaakte liefde en mee mag helpen aan de groei van alle verschillende zaadjes, in al die verschillende harten, van al die verschillende mensen.

Wie dit leest en blij is met Mij,  Mijn Woord en Mijn liefde, die weet wat voor zaadje Ik in zijn hart gelegd heb. Zorg er dan voor dat je grond, dat is de basis van je hart, goed is om dat specifieke zaadje van Mij in jouw hart te laten uitgroeien tot volwaardig zijn, met een zicht tot ver over de horizon en zicht op de kleinste details. Zodat jij in je eigen zijn Mijn Zijn van volmaakte liefde bereikt, volmaakte gelukzaligheid, niet voor jezelf, maar voor alle mensen.

Hemels Brood 4641

Veel mensen zeggen, als ik alles van tevoren geweten had, dan had ik het anders gedaan. Dan zeg Ik: je weet het nu, ga je het nu dan ook anders doen? Als je alles van tevoren weet, hoe kun je er dan van leren? En bij alles wat je overkomen is, heb je steeds je eigen vrije keus gehad, zodat alles wat je overkomen is, niet anders kon gaan, dan zoals het gegaan is.

Het leven is om te leren uit eigen ondervinding, eigen ontdekking, eigen bewustwording. Als iemand iets wil leren en daarvoor een boek leest, dan leert hij wat in het boek staat alleen als hij het in zichzelf begrijpt, begrijpt wat er bedoeld wordt. Bij leren van wat dan ook heb je inzicht nodig, groei van inzicht en oefening. Elk bestaan op aarde is bedoeld om inzicht te krijgen en te leren, het ware leven te leren zelf te zijn. Als je een boek gelezen hebt, kun je niet zeggen: had ik dat geweten. Want je hebt dat boek eerst moeten lezen, om te weten te komen wat er in staat. Er is altijd een eerst en een daarna. Dat kun je niet omdraaien. Maar nu je weet, wat je veel eerder had willen weten, is nu je kans om vandaag te doen, wat je gedaan zou hebben, als je het eerder geweten had.

Het vreemde is, dat veel mensen die zeggen: had ik dat maar eerder geweten, dan was ik daar anders mee omgegaan, in het nu de kans hebben om met hun leven anders om te gaan, maar dat niet doen en vaak ook niet beseffen, dat zij dat niet doen, gewend als zij zijn om in dezelfde gewenning door te gaan. Neem in acht wat je in je leven tot nu toe geleerd hebt en maak er je toekomst mee, zodat je in later tijden niet weer tot die uitspraak komt: had ik dat maar geweten. Want je kunt het weten, nu en elke dag. Ik kan het je vertellen in je hart, nu en elke dag. Maar het ligt aan jou of je bij Mij komt en in je hart naar Mij luistert. Het ligt aan jou wat je ermee doet, met wat je weet en Ik je laat weten in je hart, helemaal aan jou.

Je weet nu dat Ik er voor je ben, je weet nu dat je Mijn raad in je hart kunt ervaren, je weet nu dat je Mij in je hart kunt ontmoeten, je weet nu dat Ik jou liefheb, dat Ik altijd alle mensen liefheb. Je weet nu dat Ik voor alle mensen zorg, zoals voor iedereen het beste is. En zo zorg Ik ook voor jou, zoals voor jou het beste is. Nu je dat allemaal weet, kun je ermee omgaan zoals je dat zou doen, als je het eerder geweten had. Dat kan nu. Weet dan nu ook, dat Ik je daarbij help!

Hemels Brood 4642

Ieder mens heeft zijn sterke en zijn zwakke kanten. Dat is precies zo verdeeld, dat hij met zijn sterke kanten zijn zwakke kanten kan compenseren en kan leren daarmee om te gaan. Met zijn sterke kanten kan hij zijn zwakke kanten sterker maken. Maar het is ook zo verdeeld, dat mensen met hun sterke kanten medemensen met hun zwakke kanten kunnen helpen. En juist door zwakke kanten kunnen mensen veel leren. Zou iedereen in alles sterk zijn, dan zou er weinig te leren zijn. En zou iedereen in alles zwak zijn, dan zou er geen kracht zijn om het zwakke te versterken en daarmee te leren.

Ik heb sterke en zwakke kanten aan de mens gegeven, voor zijn bestwil, om in zwakte te kunnen groeien. Daarom neem Ik de zwakte van mensen niet zomaar weg als daarom gevraagd wordt. Ik zou daarmee de mogelijkheid om iets te leren wegnemen. Maar Ik help en steun wel iedereen die in zijn zwakte Mijn hulp en steun vraagt. En op de juiste tijd versterk Ik wat zwak is en neem Ik de zwakte weg. Als het benodigde blijvend geleerd is, kan de zwakte sterk worden en blijven. Maar dat heeft hoe dan ook tijd nodig. Soms korte, soms langere tijd. Draag wat zwak is van jezelf met moed en vertrouwen, voor jezelf en voor anderen. Want de zwakte bij de één kan versterkend werken voor de zwakte van een ander. En het vertrouwen van de één in een goede afloop, kan het vertrouwen van de ander in een goede afloop versterken.

Wat altijd nodig is bij elke zwakte, is vertrouwen op Mij, vertrouwen op Mijn zorg, vertrouwen op Mijn ware liefde voor jullie allemaal, zonder meer. Alleen, de een kan al meer en sterker op Mij vertrouwen dan een ander en dan zal het resultaat ook eerder te merken zijn, dan bij een ander. Vergelijk daarom geen situaties met elkaar, want wat de één nodig heeft, is vaak iets heel anders, ook al lijkt de zwakte hetzelfde te zijn. Iedereen is uniek en Mijn hulp is dan ook niet aan iedereen gelijk. Meet je niet af met anderen, die misschien sneller lijken te groeien in hun zwakte, dan jij. Want je weet niet wat Ik weet, je ziet niet wat Ik zie. Blijf daarom eenvoudig en vasthoudend vertrouwen op Mij, Mijn zorg en Mijn liefde voor jou, zoals Ik voor jullie allen zorg en jullie allen liefheb. Dan komt alles op zijn tijd helemaal goed!

Hemels Brood 4643

Voorspellingen. Heel wat mensen denken voorspellingen te kunnen doen. Te kunnen zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. Al die voorspellingen hebben voornamelijk betrekking op gebeurtenissen die, over een langere of kortere tijd, op aarde gaan komen. En van tijd tot tijd lijkt zo’n voorspelling te zijn uitgekomen. Een voorspelde overstroming vindt daadwerkelijk plaats, een voorspelde hongersnood komt uit, zodat er geloof gehecht wordt aan nieuwe voorspellingen.

Door de eeuwen heen zijn er voorspellingen gedaan die wel of helemaal niet zijn uitgekomen. Een deel van de mensen hecht waarde aan voorspellingen, omdat er een aantal zijn uitgekomen, een deel van de mensen hecht geen waarde aan voorspellingen, omdat er ook voorspellingen niet zijn uitgekomen. Maar welke waarde is nu een reële? Kijk eens naar je eigen bestaan en kijk eens naar het bestaan op aarde van alle mensen, kun jij dat overzien, alles wat er gebeurt begrijpen en tot de herkomst ervan herleiden? En kun je dan van alles bij elkaar het logische gevolg zien van je eigen leven of van iemand in je nabijheid? Verwacht je dan, dat er mensen zijn, die dat wel kunnen? Nu komt je opmerking, dat Ik het mensen kan laten weten en dat dan zo’n voorspelling niet door de mens gedaan wordt, maar door Mij en dan zeker waarde heeft.

En gelijk heb je. Want die voorspellingen zijn geen menselijke voorspellingen, maar zijn geestelijk ware uitleg van Mij. Alleen, ook die voorspellingen worden vooral natuurlijk materieel uitgelegd door de meeste mensen, terwijl ze geestelijk gegeven zijn, met een geestelijke betekenis. Een heel eenvoudig voorbeeld: als Ik iemand laat weten dat er hongersnood onder veel mensen gaat komen, dan is daarmee niet letterlijk bedoeld, dat mensen niets meer te eten zullen hebben.  Daarmee zeg Ik, dat er veel mensen zonder begrip van Mijn Woord honger naar Mijn Woord zullen krijgen, en behoefte gaan krijgen aan het begrijpen van hun leven, maar Mijn Woord niet hebben, om het te gaan begrijpen. Wat Ik dan bedoel te zeggen, is dat er hongersnood naar Mijn Woord gaat komen. En ja, er zal dan ook wel letterlijk honger zijn, omdat het materiële spiegel is van het geestelijke. Maar geen voorspelling die Ik aan mensen geef, is letterlijk bedoeld te begrijpen.

Zoek daarom altijd naar de geestelijke betekenis en weet dat Mijn liefde er altijd voor zorgt, dat hongerigen gevoed worden, dorstigen gelaafd, zieken genezen worden, doden opgewekt worden. Daarmee wil Ik zeggen, al is een voorspelling in aardse termen nog zo beangstigend om mee te maken, in Mijn liefde komt het altijd goed. En wie nu Mijn Woord kent, Mijn liefde kent, die zal geen honger lijden, want hij weet en kent Mijn Woord, hij weet en kent Mijn liefde. Al zijn er duizenden om hem heen die honger hebben, hij zal geen honger hebben en hij zal van wat hij te eten heeft, Mijn Woord, honderden te eten geven, al heeft hij nog zo weinig, het zal honderd en duizendvoudig vermeerderd worden en onder al de hongerigen verdeeld worden, zodat hun honger met Mijn liefde gestild wordt.

Weet nu voor altijd welke waarde Mijn voorspellingen hebben en vergis je niet meer. Want Mijn voorspellingen worden in liefde gedragen en in liefde wordt het voorspelde verholpen door Mij. Heb daarom het volste vertrouwen dat alles altijd goed komt in Mijn eeuwige onveranderlijke liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 4644

Leren. De meeste mensen willen wel leren. Maar dan wel leren om te bereiken, wat ze graag willen bereiken. Altijd met een doel voor zichzelf, of met een doel wat hen door anderen wordt opgelegd. Van jongs af aan worden kinderen aangezet om te leren, zodat zij later een goede baan kunnen bemachtigen en voor een goed inkomen kunnen zorgen. Leren is een vereiste in de samenleving.

Van alle mensen die wel willen leren, zijn er bijna geen die bij Mij komen, om van Mij voor iets heel anders te leren dan een goede baan en een goed bestaan op aarde. En dat terwijl het verblijf op aarde maar tijdelijk is en het werkelijke bestaan na het verblijf op aarde eeuwig doorgaat. Waarbij juist het verblijf op aarde de gelegenheid geeft, om datgene te leren, wat na het verblijf op aarde het bestaan erna vormt. Alleen, veel mensen bekommeren zich vooral om hun bestaan tijdens hun verblijf op aarde en niet over hun verdere bestaan na de aarde. Dat is voor hen onbekend, en onbekend maakt niet geliefd. Toch zijn er mensen die in zichzelf voelen, dat leven meer is dan hun bestaan op aarde en zij willen daarover meer weten en daarover meer leren. Zelfs zijn er mensen die in hun hart Mij kennen, jullie Schepper en hemelse Vader, God in alles en voor alles en iedereen. Mensen die beseffen dat zij van Mij alles over bestaan, over werkelijk leven, over hun leven na hun verblijf op aarde kunnen leren en dat ook willen leren.

Ja, lieve mensen, Ik ken jullie allen bij naam, Ik ken jullie harten, Ik weet wat jullie verlangen is en Ik geef jullie allen te leren, alles wat nodig is om te leren, voor het werkelijke leven, vooral voor na je bestaan, je verblijf op aarde. Ik leer alle mensen, ook al hebben velen er geen belangstelling voor, maar Ik heb allen lief en uit ware liefde leer Ik allen, omdat Ik weet hoe belangrijk het is om te leren voor het werkelijke leven. Ook al begrijpen de meeste mensen Mijn leringen aan hen nu niet, na hun verblijf op aarde zullen zij het wel gaan begrijpen en er voordeel aan hebben, dat Ik ook hen, zonder dat zij daar om vroegen, toch lering gegeven heb.

Maar lering aan degenen die er niet om vragen, moet altijd zo, dat hun vrije wil niet belemmerd wordt. En lering aan jullie, die Mij erom vragen, kan daarom dieper en directer gegeven worden. Ik kan jullie duidelijk in je hart aangeven wanneer en hoe het beste te handelen en wie naar Mij in zijn hart luistert en Mijn advies opvolgt, die zal snel leren en verder komen, zodat hij al ver met zijn geestelijke ontwikkeling is, voor hij  de aarde verlaat. Ja, jullie, jij die leren wil van Mij, gezegend ben je in Mijn overgrote liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 4645

Je bent niet in alles volmaakt. Op sommige momenten krijg je daar mee te maken. Een tijd lang verloopt alles soepel en ongestoord, dan lijkt het of je alles wel onder controle hebt, om het zo maar eens te zeggen. En alhoewel je wel weet, nog niet in alles volmaakt te zijn, kun je er aardig mee omgaan. Maar dan doen er zich gebeurtenissen voor en loopt het ineens niet meer zo soepel en ongestoord. Dan komt ineens duidelijker naar voren waarin je nog niet volmaakt bent. En op zo’n moment raak je toch enigszins vertwijfeld. Hoe gaat dit aflopen? Je weet het niet.

Zo’n moment is nodig om je te helpen met je onvolmaaktheid, om je te helpen groeien naar volmaaktheid, om stap voor stap je onvolmaaktheid te overwinnen en volmaakt te worden. Dat gaat niet in één keer. Maar je bent er niet bij gebaat, als het zich niet zou voordoen, als je leven alleen soepel en ongestoord zou verlopen en je niets van je onvolmaaktheid tot volmaaktheid zou brengen. Daarom gebeurt er dan eens dit en dan eens dat. Precies samenhangend met je eigen doen en laten. Want zo is Mijn ordening ook ingesteld, dat alle keuzen die je maakt, toch ook de lering geeft die je nodig hebt, om tot het doel van jou en ieders bestaan op aarde te komen.

In alles is het bereiken van het werkelijke leven, volmaakte liefde, verweven. In al het doen en laten van alle mensen. In hun totale vrijheid is de volmaaktheid van waar werkelijk zijn, werkelijk leven. Zonder dat ware werkelijke leven zou niemand bestaan. Dat leven ben jij, welke keus je ook maakt. Daarmee stuur je je eigen bestaan, ook al blijft leven leven. Want juist door het werkelijke leven, Die Ik Ben, besta jij en kun je elke vrije keus maken, zonder het leven te verliezen en uitgroeien tot je eigen werkelijke leven, Mijn leven, Mijn liefde. Elk stapje door elke gebeurtenis brengt je dichter bij Mij, waar werkelijk leven, volmaakt wijze liefde.

Hemels Brood 4646

De materiële vormen zoals huizen, gebouwen, meubels en al zo meer, zijn door de mens op aarde gemaakt. In het geestelijke, zijn evengoed vormen, alleen zijn die niet in materie vastgehouden. Alle vormen op aarde worden materieel vastgehouden en dat vertraagt het maken ervan. Dat heeft ook te maken met alle verschillende intenties van de mens bij wat hij maakt. In het geestelijke ontstaan de vormen direct vanuit de innerlijke vaststelling, de innerlijke beleving en omdat er daarbij geen materie is die de vorm vasthoudt, is de vorm er onmiddellijk, zonder enige vertraging. Het zullen alleen wel heel andere vormen zijn, dan jullie op aarde aan gewend zijn, omdat de aards materieel bedachte vormen voor het gebruik zijn, bv. om je te verplaatsen, om iets in op te bergen, of om op enige andere manier te gebruiken, terwijl geestelijke vormen een heel ander doel hebben.

Geestelijke vormen laten de innerlijke mens zien. Niet dat de vormen op aarde in het materiële de innerlijke mens niet laten zien, maar in de materie vastgehouden, worden daarin ook de beperkingen die de mens in het materiële bestaan heeft, ten aanzien van zijn oorspronkelijk ware geestelijke bestaan, zichtbaar. Die beperkingen zijn vooral het gebrek aan besef van het ware geestelijke leven. Voor zover die beperkingen nog aanwezig zijn na het verblijf op de aarde, zal het in het daarna verdere leven zonder materie, een vorm geven die direct ervaren kan worden, maar niet direct bij iedereen tot het bewustzijn zal doordringen. Het zicht van iemand, die van de aarde is overgegaan naar volledig geestelijk bestaan, zonder de materiële vormen die hij op aarde gewend is geweest, zal hij onbewust aanvullen met beelden van het aards materiële bestaan. Zodat er voor hem een logisch geheel in zicht komt, wat daarmee niet het volledig ware zicht is.

Het hangt van de geestelijke ontwikkeling van ieder mens op de aarde af, hoe zijn zicht zal zijn, als hij van de aardse materie is overgegaan naar het geestelijke bestaan zonder materie. Hoe meer ontwikkeling ten aanzien van het ware geestelijk leven, des te meer zicht zal iemand al in het werkelijk geestelijk zijn hebben en des te sneller zullen de werkelijk geestelijke vormen voor hem zichtbaar zijn. Voor de één zal dat haast onmiddellijk na zijn overgang zijn, voor een ander pas na langere tijd. Maar vormen zijn er op aarde, vastgehouden in materie, en vormen zijn er in het geestelijke, zonder materie. Waarbij de geestelijke vormen voor de mens zichtbaar worden, al naar gelang iemands geestelijk besef van werkelijk leven, al naar gelang zijn besef van liefde, zijn handelen naar liefde, Mijn liefde.

Hemels Brood 4647

Hoewel Ik altijd Dezelfde ben en eeuwig blijf, zien veel mensen Mij heel verschillend. Dat is niet doordat Ik Mij op allerlei verschillende manieren laat zien, maar dat heeft te maken met de verschillende voorstellingen die mensen over Mij hebben. Zo zijn er hele groepen mensen die zich Mij voorstellen als een verre hoge God, niet te benaderen door een zondig mens, wat zij volgens zichzelf zijn. Ook zijn er hele groepen mensen die zich Mij voorstellen als een strenge berechtende God, Die straf geeft om alles wat zij niet goed doen. Waarbij zij een hele lijst hebben van alles wat volgens hen niet goed is en dus bestraft moet worden. Die groepen hebben eigen onderlinge regels en wetten opgesteld, waaraan alle leden van die groep moeten voldoen, alsof Ik het wil dat daaraan voldaan moet worden. Terwijl dat nooit aan Mij gevraagd is. Wat naar hun idee ook niet kan, want Ik ben immers nergens aanwezig dan in de hemel, die voor een sterveling niet bereikbaar is.

Zo modderen hele groepen mensen maar aan met en door een geheel vertekende voorstelling over Mij. Er is maar een heel kleine groep mensen, over de aarde verspreid, die een voorstelling over Mij beginnen te krijgen, zoals Ik Ben in waarheid, liefde en wijsheid. En hoewel hun beeld en voorstelling over Mij ook nog niet Mijn volmaaktheid zelfs benadert, is hun voorstelling al vele malen dichter bij de werkelijkheid dan alle andere voorstellingen over Mij. Verspreid over de aarde vormen deze mensen kleine groepen en organiseren zij samenkomsten in Mijn Naam, die Ik zegen met meer besef over Wie Ik Ben en wat hun leven in werkelijkheid is. Ja, jullie, die in je hart beginnen te beseffen, dat Ik geen hoog verheven onbereikbare God ben en geen strenge bestraffende God, die op alle afdwaling met een straf reageert, jullie, die beginnen in te zien hoe Ik uit ware liefde voor alle mensen zorg, en geen straf geef, maar red en tot werkelijk leven breng, kom bij Mij.

Kom bij Mij in je hart, want aan jullie, aan jou, is het gegeven op aarde vertegenwoordiger van Mij te zijn en het moeilijke werk te doen, je medemensen te helpen tot een betere, juistere voorstelling over Mij te komen. Dat is niet gemakkelijk. Want de vasthoudendheid van al die mensen aan een niet juiste voorstelling over Mij is groot en vaak heel sterk verbonden met wat hen zelf goed uitkomt, of zo sterk opgelegd door de leiding van zo’n groepering en de zelf opgerichte regels en wetten met bijpassende straffen over hel en verdoemenis, dat het voor velen heel moeilijk is om dat los te laten en te gaan geloven in een heel andere God dan hen van jongs af aan in beeld gebracht is. Toch is het van het grootste belang dat al diegenen die geen juiste voorstelling over Mij hebben, geholpen worden. Zonder je op te dringen is het jou en iedereen die Mij in liefde in zijn hart herkend heeft en weet dat Ik alleen liefde ben in waarheid en wijsheid, gegeven om diegenen, die geen juiste voorstelling over Mij hebben, te helpen tot een meer en meer juiste voorstelling over Mij te komen.

Kom daarvoor bij Mij in je hart, daar waar je weet dat Ik in ware liefde altijd ben en je van Mij in waarheid, liefde en wijsheid het beste levensadvies en levensuitleg krijgt, wat je zonder enige dwang mag doorgeven aan je medemensen, opdat zij Mij ook in hun hart gaan vinden en gaan beseffen dat Ik in hun hart ware liefde en wijsheid ben en dat Ik hen in hun hart, in die ware liefde graag persoonlijk ontmoet. Opdat zij gaan beseffen, dat Ik niet ver weg ben, maar altijd in hen aanwezig ben en hun hele leven al naast hen ga, liefhebbend, mild en zachtmoedig bij hen ben en eeuwig blijf.

Hemels Brood 4648

De meeste mensen hebben geen idee hoeveel zij in hun leven zelf in de hand hebben. Zij hebben geen idee hoeveel effect hun doen en laten heeft en hoeveel zij daar aan kunnen veranderen, door alleen een andere houding aan te nemen ten opzichte van dingen die gebeuren en ten opzichte van hun medemensen. Alleen al de houding die mensen aannemen bij iets waarbij zij zich tekort gedaan voelen en vinden dat degene die daaraan schuldig is, minstens een berisping verdient, meestal een beschuldigend verwijt. De meeste mensen komen in de verste verte niet op het idee om een vergevende houding aan te nemen en al helemaal niet om de schuldige, zonder eigen belang te helpen inzien dat zijn manier van doen hem schade kan brengen. Een houding vol liefde en vergeving is veraf bij de meeste mensen helemaal geen optie, het gaat om hun eigen welzijn, om hun eer, om het verlies wat zij lijden, het ongemak wat zij erdoor hebben, kortom, het gaat om hen zelf en op geen enkele manier om die ander, die zich misdragen heeft.

Hoe anders zou het gaan, als in zulke situaties mensen nu eens niet aan zichzelf dachten en voor het eigen welzijn opkwamen, maar eens direct ten aanzien van de dader een liefdevolle helpende houding aannamen. Dit bedoel Ik niet in situaties waarbij geweld wordt gebruikt en mensen daadwerkelijk gevaar voor eigen leven lopen, want in zulke situaties kan men in zijn hart wel in liefde blijven, maar zal er wel gehandeld moeten worden, om te voorkomen dat ernstig letsel aan onschuldigen gedaan wordt. In zulke situaties zal een straf tot bezinning over de daad zeker op zijn plaats zijn. Maar laat daarbij dan toch in het hart geen haat ontstaan, geen verwijt, maar vergeving aan iemand die zo weinig goeds in zijn hart heeft, dat hij tot zulke ernstig beschadigende daden komt. Laat dat duidelijk zijn.

Wat Ik bedoel, is dat zoveel mensen bij kleine niet ernstige gebeurtenissen al snel vol verwijten en beschuldigingen naar hun medemens reageren, met boosheid en verontwaardiging. Als bij al die kleine gebeurtenissen mensen eens een andere houding aannamen, een houding van liefde en vergeving, de ander tonend hoe het ook anders kan, dan zou de samenleving al zoveel vriendelijker worden. Begin jij er eens mee in jezelf op te letten welke houding je aanneemt als iemand je in de dagelijkse omgang te kort doet, tegen je liegt, dingen verdraait of verzwijgt, je besteelt, waardoor een situatie onaangenaam voor je wordt. Let er dan eens op of je houding die van liefde en vergeving kan blijven en je de ander zonder eigenbelang maar voor zijn bestwil kunt aangeven welke schade zijn manier van doen, hem kan brengen.

Of beter nog, blijf in liefde en vergeving en laat het verder aan Mij over, aan Mijn ware liefde. Dan weet je zeker dat diegene tot bezinning gebracht zal worden, op de juiste manier en op het juiste moment. Verdraag dan het ongemak in liefde, dan zal Ik dat in Mijn liefde zeker gedenken.

Hemels Brood 4649

De plaats die iemand op aarde heeft, is niet alleen bedoeld voor zijn lering op aarde om tot het ware leven te komen, maar heeft vooral direct te maken met zijn ware leven. Want alles wat op aarde gebeurt in iemands leven, al zijn werken, heeft direct met zijn ware leven te maken, wat niet alleen de tijd dat hij op aarde is betreft, maar heel zijn leven betreft. Want zowel op aarde als na het verblijf op aarde heeft iedereen zijn plaats precies zoals voor hem en voor iedereen het beste is ten aanzien van het eeuwige leven. Ieders verblijf op aarde heeft een functie. Maar die functie houdt niet op na het verblijf op aarde.

Ik zie dat je denkt, dat je graag meer zou doen voor je medemensen, dan je tot nu toe gedaan hebt. Dat je denkt, te weinig te doen aan allerlei problemen van mensen, dat je meer hulp zou moeten geven. Niemand kan meer doen vanuit de plaats die Ik hem gegeven heb, dan hij kan. Het enige wat iemand kan doen aan zijn goede werken, is Mij vragen of er meer is wat je kunt doen. En dan zeg Ik: Ik heb mensen geplaatst om zieken te genezen, anderen heb Ik geplaatst om mensen onderdak te geven, weer anderen heb Ik geplaatst om honger en dorst te stillen, nog anderen heb Ik geplaatst om leiding te geven en jou heb Ik geplaatst om Mijn liefde kenbaar te maken in woord en zover dat nog lukt ook in de daad. Maar dat hoeven geen opzienbarende daden te zijn.

Volg eenvoudig je hart, waar Ik je steeds laat weten, wat te doen en te laten. Al lijkt het voor jou weinig wat je doet, Ik heb jou daar geplaatst met die opgaaf waar Ik jou de talenten en mogelijkheden voor gegeven heb. Stel dat je grote plannen zou verwezenlijken, hele groepen mensen zou gaan helpen, dan zou je niet toekomen aan een woord te schrijven van wat Ik jou in je hart laat weten. Laat die grote plannen door anderen, die Ik daarvoor geplaatst heb, gebeuren en blijf jij eenvoudig Mijn Woord schrijven en hier en daar een helpende hand toesteken.

Want wat hier op aarde iemands bestemming is, is dat ook in het hiernamaals, alleen duizend keer versterkt. Dus doe waar Ik je voor geroepen heb en laat anderen doen waarvoor zij geroepen zijn. Ook al beseffen zij niet waarvoor zij geroepen zijn, ieder doet toch zijn deel zoals hij kan en wil. Ieder heeft op aarde zijn bestemming voor heel zijn ware leven, altijd gevat in Mijn overgrote liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 4650

Elke geboorte van een kind is een geboorte van Mij, een geboorte van leven, werkelijk leven. Steeds weer wordt met een geboorte het ware leven getoond en toegevoegd aan al het leven wat via de aarde tot een eigen besef van bestaan mag komen. De persoonlijke geboorte met altijd een vonk van Mij in het hart, juist die vonk van Mij is leven, daarzonder is geen leven en ook geen besef van bestaan. Die vonk van Mij is in de geboorte bedoeld uit te groeien tot het volkomen leven van ieder persoonlijk, waarmee waar leven niet alleen Mijn leven is, maar juist ook van ieder persoonlijk.

Elke geboorte brengt het wonder van leven voor ieder mens op aarde, waar alleen de plaats is om tot Mij te kunnen komen en levend mens te zijn, met een eigen persoonlijke bewustheid van bestaan en een eigen verantwoordelijkheid voor zijn bestaan. Alleen op aarde is dat zo en alleen op aarde is elke geboorte gelijk een geboorte van Mij: waar, werkelijk leven in eeuwigheid. Maar geen verblijf op aarde is zonder ongemakken, want het besef van eigen zijn is een zware druk in de materiële omstandigheden, zoals die er op aarde zich voordoen. Iedereen krijgt daarmee te maken, soms al heel vroeg in het bestaan en de één meer dan een ander, maar ieder krijgt daarmee te maken en zal er zijn weg in moeten vinden. Zelfs de hoogste engelen zullen na hun geboorte op aarde met grote ongemakken te maken krijgen en het zal hen niet anders gaan dan ieder geborene op aarde door de drukkende materie.

Een geboorte is een vreugdevolle gebeurtenis, die toch ook niet zonder moeite tot stand komt. De overgang van leven uit Mij in een persoonlijk bestaan op aarde is verheugend, omdat de persoonlijk van zijn bestaan bewuste mens er tot eenheid met Mij in de volle bewustheid daarvan als eigen zijn, kan komen. Maar tegelijkertijd geeft ze een grote weerstand om tot bevrijding te komen van de materie, wat de weg is voor iedereen na zijn geboorte op aarde. En juist met Mijn geboorte en de weg tot bevrijding van al het materiële, die Ik gegaan ben en volkomen volbracht heb, is die weg voor alle mensen zeker gesteld en voor alle mensen volbracht.

Maar zonder de ongemakken van het verblijf op aarde in de materie is het niet mogelijk tot eenheid met Mij, Mijn liefde, Mijn volmaakt gelukzalige leven te komen. Daarom verblijd je met elke geboorte, het is Mijn geboorte en verblijd je met alle ongemakken van het materiële op aarde, want het is jouw weg tot Mij, die al eerder Mijn weg tot jou is. Zo is ieder mens gezegend in Mijn liefde en opgenomen in Mijn hemelen, vanaf zijn geboorte op aarde.