Hemels Brood 4589 t/m 4619

Hemels Brood 4589

Hoe kan het kleinste van het kleinste nu zo belangrijk zijn in het oneindig grote heelal. En toch is het kleinste van het kleinste het machtigste in het oneindig grote heelal. Toch stuurt het kleinste van het kleinste het oneindig grote heelal en alles wat er is tot in de oneindigheid. Daar zijn enorme grote voorwerpen, zoals de aarde met al haar bewoners, zo een miljoen keer groter dan het kleinste van het kleinste en toch wordt het allemaal geleid en gestuurd door dit allerkleinste wat alles, maar dan ook alles in haar macht heeft. En juist daardoor is dit kleinste van het kleinste het grootste van alles, het oneindig grootste.

Hoe kan het menselijk verstand dat bevatten. Kom binnen in het kleinste van het kleinste en je zult verbaasd bemerken, dat in het kleinste van het kleinste de oneindigheid gevat is, de enorme oneindigheid waardoor in het kleinste van het kleinste, het oneindig grootste aanwezig is. Hoe kan het menselijke verstand dat bevatten. De mens wil dat met zijn verstand kunnen bevatten, terwijl zijn verstand daar niet toe uitgerust is. Maar de mens accepteert niet dat zijn verstand daar niet toe is uitgerust en blijft met zijn verstand ernaar zoeken te begrijpen, wat hij met zijn beperkte verstand niet kan gaan begrijpen en voor zijn leven op aarde ook niet nodig heeft om te begrijpen. Door dit blijven zoeken naar iets wat hij niet nodig heeft om te begrijpen en met zijn verstand ook niet kan begrijpen, mist hij veel van wat wel belangrijk voor hem is en waarmee hij het kleinste van het kleinste, wat bij binnenkomst juist het grootste blijkt te zijn, wel degelijk kan gaan begrijpen.

Want waar het verstand niet voor is uitgerust, is het hart wel voor uitgerust. Veel mensen denken het verstand en verstandelijke overwegingen nodig te hebben, om te kunnen begrijpen wat het ware leven is. Om te begrijpen hoe het kleinste van het kleinste in zich, het oneindig grootste bergt. Maar dat kan alleen met het hart werkelijk begrepen worden. Niet met harde verstandelijke bewijzen, maar met het eenvoudige besef in het hart, wat met het verstand niet te bewijzen is, maar in het hart onomstotelijk begrepen en volkomen naar waarheid beseft en aangenomen kan worden. Het hart is waar begrepen kan worden, het hart is waar gevoeld kan worden, het hart is waar de Bron van alle leven zich bevindt, waar het kleinste van het kleinste binnengegaan kan worden en het grootste wat daarbinnen is, gevonden en gezien kan worden, in de volle glorie van het werkelijke eeuwig gelukzalige leven, de volle waarheid van Zijn.

Hemels Brood 4590

Bergen verzetten. Is er ooit in de hele geschiedenis zomaar door Mij een berg verzet? Bij mensen weten geen één. Toch heb Ik vele bergen verzet. Heeft er ooit een mens een berg verzet? Bij mensen weten niet één. Toch zijn er door de eeuwen heen door mensen bergen verzet. Toch worden er in deze tijd ook bergen verzet, door Mij, door mensen. Er zijn maar heel weinig mensen die kunnen zien welke bergen er wanneer verzet zijn, door Mij en door mensen. Want het zijn juist alleen de mensen die bergen verzetten, die zien welke bergen verzet zijn, door Mij, door henzelf en door die paar medemensen.

Aards gezien worden er bergen werk verzet door ijverige geldverdieners, die vooral daarmee hun materiële rijkdom willen vergroten. Maar zulke bergen bedoel Ik niet. Ik bedoel de bergen die mensen verzetten, om dichter bij Mij  te komen. Ik bedoel de bergen die Ik verzet, om mensen meer toegang tot Mijn hemelen te geven. Er zijn altijd nog heel veel mensen, die denken dat het niet mogelijk is om bergen te verzetten. Die enorme rotspartijen die op aarde miljarden kilo’s wegen, zijn in hun ogen niet te verzetten. In werkelijkheid zijn ze door Mij zeker wel te verzetten, maar als Ik het over bergen verzetten heb, bedoel Ik die bergen niet. Ik bedoel de geestelijke bergen, de enorme obstakels die het zicht op waar leven belemmeren, die het zicht op Mij en Mijn liefde belemmeren, bergen eigenliefde, die niet verzet kunnen worden, omdat iemand de wil en de kracht niet heeft, omdat iemand het juiste vertrouwen niet heeft. Bergen eigenliefde, die alom staan en het zicht belemmeren. Bergen hoogmoed die zo ongelooflijk zwaar zijn, dat er niet eens aan gedacht wordt die te verzetten, of af te breken.

Maar er zijn mensen, die zulke bergen wel degelijk verzetten. Die wel degelijk hun eigenliefde opzij zetten, hun hoogmoed naar nederigheid brengen. En geloof Mij, daar zijn hoge bergen bij! Ja, een volkomen op Mij vertrouwend mens, op Mijn liefde en wijsheid vertrouwend mens, ziet zijn bergen en verzet zijn bergen, uit geloof en liefde voor Mij. Maar dat heeft soms tijd nodig, is niet altijd in één dag gedaan. Er zijn mensen heel druk bezig, om vanuit hun geloof en vertrouwen op Mij, bergen te verzetten, hoge bergen!

Hemels Brood 4591

Ik gun iedereen een leven in Luilekkerland. Maar niet als dat een plaats is, waar iedereen alleen doet wat hem zelf het beste uitkomt, want dan zal Luilekkerland algauw een plaats van pijn en verdriet zijn. Ik gun iedereen een goed en prettig leven in gezondheid en welzijn. Maar dat wordt niet bereikt, als iedereen alleen doet, wat hemzelf het beste uitkomt en geen rekening houdt met zijn medemensen. Dat kan alleen bereikt worden, als iedereen eraan werkt het voor zijn medemens goed te doen.

Daarmee bedoel Ik niet, dat iedereen het de ander naar zijn zin maakt, maar dat iedereen rekening houdt met hetgeen iedereen nodig heeft. Iedereen wil wel lui zijn en toch alles krijgen, wat hij nodig heeft en veel mensen denken dat lui zijn prettig is. Maar in werkelijkheid is luiheid een rem op alles wat prettig kan zijn, een rem op alles wat iemand bereiken kan. Wie bij een boom staat met de heerlijkste vruchten, maar te lui is om er een te pakken, verhongert en niemand zal hem helpen, want allen zijn lui en allen verhongeren. Hoe aangenaam kan dat zijn? Daarom, het beeld van wat mensen hebben van Luilekkerland, is een heel vertekend beeld van de werkelijkheid. En toch proberen veel mensen hun verblijf op aarde tot een verblijf in Luilekkerland te maken en zijn verbaasd dat het hen niet lukt.

Er kan pas een Luilekkerland komen, als mensen voor elkaar werken en elkaar dienstbaar zijn, dan kan ieder voor zichzelf lui zijn, maar het plezier ervaren voor een ander te werken, voor het welzijn van een ander te zorgen en ervan genieten, dat er voor hem gezorgd wordt, zonder dat hij daar iets voor hoeft te doen. Dan is er welzijn voor allemaal en is iemand te lui om zijn eigen vrucht te plukken, dan plukt hij die voor de ander en krijgt hij van anderen de vrucht die hij nodig heeft. Elkaar in leven houden door elkaar te voeden, elkaar te dienen, elkaar werkelijk lief te hebben, zonder je zelf in leven te hoeven houden, zonder voor jezelf te hoeven zorgen en niet toe te hoeven geven aan eigenliefde, dat geeft het ware levensplezier.

Zodra dat de situatie is, hoeft niemand meer te zorgen, omdat Ik dan voor iedereen zorg en alle mensen met elkaar in het Paradijs zijn aangekomen, wat vele malen meer welzijn en vreugde geeft dan Luilekkerland, het Paradijs, wat het ware leven is in volkomen gelukzaligheid voor iedereen. En dat gun Ik jullie allen het meest!

Hemels Brood 4592

Angst is meestal geen goede raadgever. Maar als je je niet over angst heen kunt zetten, is het wel een geduchte spelbreker, waar je rekening mee moet houden. Want angst beneemt je het zicht en daarmee het vermogen om een situatie en je eigen vermogen om met de situatie goed om te gaan, goed in te schatten. Angst is geen raadgever, maar heeft wel een reden en het is van belang om die te vinden, zodat je aan die angst iets kunt doen. Weet je de reden en kun je die wegnemen, dan is ook je angst weg en kun je de situatie weer naar behoren zien en inschatten.

Maar het is niet altijd zo makkelijk, om de reden van angst te vinden, vooral omdat angst verlamt en het zicht benevelt. Dan raad Ik je aan, om in je hart bij Mij te komen met je angst en samen kunnen we de reden wel vinden. Want jouw zicht mag dan belemmerd zijn, maar Mijn zicht is dat niet en als jij bereid bent om op Mijn zicht te vertrouwen, bereid bent om jezelf te zien, zoals je bent met de oorzaak van je angst, dan laat Ik je dat zien. Hoe meer je het zicht op jezelf in nederigheid kunt aanvaarden, des te helderder kan Ik het je laten zien. Maar het is aan jou, hoeveel Ik je kan laten zien, aan jouw bereidheid, oprechtheid, nederigheid, om te kunnen zien. Soms is het pijnlijk om te zien waar je angst mee te maken heeft, ga je die pijn aan, dan kun je de oorzaak verwerken en er vrij van komen. Maar lukt je dat niet, dan zul je de situatie moeten dragen tot de tijd aangebroken is dat je het wel kunt. Ik zal dat nooit forceren en Mijn liefde voor jou wordt er niet minder, om als de tijd voor jou nog niet rijp is, om te verwerken wat pijn doet.

Hoe anderen er ook over denken, het gaat hen niets aan, jij hoeft niet meer te kunnen dan je kunt. Dat geldt voor alle mensen die hun best doen, maar nog niet kunnen wat ze graag willen kunnen als het om waarheid en liefde gaat. Ik sta altijd klaar om te helpen, maar van niemand vraag Ik zich te forceren, alles op de juiste tijd. Mijn liefde wordt daar niet minder om. Angst is geen raadgever, maar duw het daarom niet weg, kijk er naar, onderzoek waar het mee te maken heeft, want al is het geen raadgever, het is wel een signaal om rekening mee te houden, voor je tot actie komt. Maar als je de angst niet te boven kunt komen, geef het dan helemaal in Mijn Handen, en vertrouw er op, dat hoe het ook gaat, het goed is.

Hemels Brood 4593

Als de mensen zouden bestaan uit gekleurde vlakjes, met zuiverheid en reinheid als de kleur wit en alle andere hoedanigheden als vlakjes met de kleuren van de regenboog, waarbij iedere kleur voor een andere hoedanigheid staat, dan zou je op straat een bonte mengeling van kleuren zien. Waarbij elke kleur een hoedanigheid van die personen vertegenwoordigt, zoals ongeduld, leugenachtig, lui, enzovoorts. Waarbij de kleuren meer of minder helder zouden zijn, naargelang de ernst van de hoedanigheid, met hele donkere kleuren bij een ernstige afwijking van liefde en hele lichte kleuren bij diegene die dicht bij liefde blijft.

Alhoewel dit niet letterlijk genomen bedoeld is, zijn mensen bij elkaar toch een bont gezelschap door al hun verschillende hoedanigheden, die dan wel niet met kleurige vlakjes te zien zijn, maar er wel zijn en voor de in liefde vermogende mens, waar te nemen. Wie heel eerlijk is, zal herkennen wat niet eerlijk is, zonder de kleur, wie heel geduldig is, zal ongeduld herkennen, zonder de kleur, wie ijverig is, zal luiheid herkennen, en zo is alles ook zonder kleuren te herkennen. Alle verschillende kleuren die er zijn, golven door elkaar waar mensen tezamen zijn. Dat zijn de golven van hun gedrag, die uit alle verschillende gemoedstoestanden voortkomen. Als alle besluiten van mensen in stromen, die ieder een eigen kleur zouden hebben, te zien zouden zijn, zou er een wirwar van gekleurde linten over de wereld gaan. Nu zijn er geen kleuren, maar die wirwar is er evengoed wel. Alles onzichtbaar voor het gewone materiële oog.

Maar wie zijn geestelijke oog ontwikkelt, die gaat al die hoedanigheden zien, die gaat al die besluiten van mensen en de wirwar daarvan over de wereld, zien. En wie dichter en dichter bij Mij en Mijn liefde komt, die ziet dat niet meer als een bonte mengeling van hoedanigheden en als een wirwar van besluiten, maar die gaat er het levenspatroon van Mijn liefde in zien, die gaat Mijn aanwezigheid in het grote geheel van hoedanigheden en besluiten zien. Die gaat langzaam maar zeker begrijpen, hoe alle mensen in Mijn liefde vrij zijn en hoe Mijn liefde hen toch in hun vrijheid tot leven brengt, zonder hun vrijheid te belemmeren. Want Ik ben als Mens gestorven en weer opgestaan, zodat jullie allen in alle vrijheid door Mijn liefde tot waar leven gebracht kunnen worden, waar gelukzalig leven!

Hemels Brood 4594

Je vraagt Mij of het nu niet eens goed zou zijn, als Ik persoonlijk met mensen kom praten en hen zou uitleggen, wat werkelijk leven is en hoe zij het beste met alles op aarde kunnen omgaan. Omdat je denkt, dat mensen dan eerder zouden luisteren. Ik zeg je, als jij of iemand anders Mijn Woord wat Ik je in je hart leg, spreekt, dan ben Ik het die spreekt en wie dat in zijn hart herkent, kan de keuze maken er naar te handelen of niet. Als Ik Zelf voor hen zou staan met Mijn Goddelijke uitstraling, want dat is wat je zou willen, dan zouden zij daardoor bevangen worden en Mij niet uit zichzelf, maar vanwege Mijn uitstraling naar Mij luisteren.

Maar het zou hen geen goed doen, want zij zouden als verlamd zijn en niet meer tot een werkelijk eigen besluit kunnen komen. In het licht van Mijn Goddelijke uitstraling zou hun leven als vrij mens geheel niet meer te zien zijn, zoals op een overbelichte foto de beeltenis erop niet meer te zien is. De verhoudingen van gebeurtenissen en besluiten van die mens zouden in een heel vage onzin komen te staan en het eigen vrije zelf van die mens zou hij niet meer als zodanig ervaren. Het is nog geen tijd om Mij zichtbaar aan de mensen te tonen. Maar Ik spreek evengoed de mensen allemaal aan. Door jou en door vele anderen. Door allerlei gebeurtenissen en situaties doe Ik keer op keer een beroep op mensen, om tot besef te komen en Mij in hun hart te vinden. Want eerst is het nodig dat mensen Mij in hun hart gaan vinden en in hun hart rechtstreeks naar Mij gaan luisteren. Niet via jou of anderen in hun omgeving, maar in hun hart direct naar Mij.

Want Ik kan aan iedereen verschijnen die Mij in zijn hart ontmoet, maar dat geeft geen meerwaarde aan hun leven, dan het directe contact met Mij in hun hart. Want daar ben Ik te zien, meer nog dan zoals jij bedoelt om Mij te zien, zoals jij je medemensen tegenover je ziet. Maar de tijd zal komen, dat je Mij in je hart, met je geestelijke ogen net zo duidelijk en helder ziet, als je op aarde je medemensen ziet. Dat zal je vreugde geven, maar nu blijft het belangrijk om naar Mijn Woord te horen en naar Mijn ware liefde te handelen, zonder Mij te zien, zoals je je medemensen ziet. Spreek zoveel mogelijk Mijn Woord, wat Ik je in je hart leg, zodat velen Mij gaan herkennen in hun eigen hart en de tijd gaat komen, dat Ik in werkelijkheid zichtbaar voor jullie sta. Maar weet daarbij dat in werkelijkheid niet is, zoals jullie de materie als werkelijkheid zien, maar zoals het werkelijk geestelijke leven is.

Nu is het nog beter, dat Ik alleen zichtbaar ben door Mijn Woord, Mijn Evangelie van liefde, zodat de vrijheid van keus niet belemmerd wordt en de mens niet onmachtig wordt door Mijn Goddelijkheid. Zoals het nu is, is het goed, het beste voor iedereen. Maar de tijd komt, zoals Ik beloofd heb, wees daar zeker van!

Hemels Brood 4595

De macht van het kwaad lijkt alles te overheersen en iedereen te sturen. Maar in werkelijkheid staat alle macht van het kwaad onder de werkelijke macht van ware eeuwige liefde. Hoe dat kan, zonder de vrijheid van mensen te belemmeren, is Mijn geheim. Maar wat Ik er wel over kan zeggen is dit: “Niets en niemand zou bestaan zonder Mij, zonder Mijn liefde, zonder Mijn leven”. Dat alleen al zegt genoeg over hoe de verhoudingen liggen. Maar hoe dat zodanig op aarde geordend is, dat het kwaad een zekere macht heeft, ondergeschikt aan Mijn liefde, zonder dat de vrije wil van de mens belemmerd wordt, kan niet eerder door mensen op aarde begrepen worden, dan dat Ik het daar tijd voor vind.

Er zijn mensen, die in hun liefde voor Mij en hun medemensen beginnen te begrijpen, beginnen te zien en daarbij in hun hart de vreugde van Mijn liefde beginnen te voelen, die in hun hart het licht van Mijn liefde zien. Die de belofte van eeuwig leven in zich gaan herkennen en in hun vrijheid meer en meer kiezen voor handelen naar Mijn liefde, naar Mijn licht, naar Mijn wezenlijkheid in hun hart. Mensen die hun eigen wezenlijkheid in volle overeenstemming brengen met Mijn wezenlijkheid, het eeuwige ware leven, eeuwig ware liefde in de grootste wijsheid. Zij zien niet alleen Mijn macht, die ver boven de macht van het kwaad staat, maar nemen zelf steeds meer deel aan Mijn macht, waardoor de macht van Mijn liefde ook hun macht over het kwaad meer en meer wordt.

Kom niet tot liefde om boven de macht van het kwaad te komen staan, kom tot Mijn liefde om dienstbaar te zijn aan het kwaad en ervaar dat die dienstbaarheid juist het kwaad elimineert. Maar laat die dienstbaarheid altijd uit liefde zijn en nooit om er iets mee te bereiken. Dan zul je met liefde het beste bereiken. Laat je dienstbaarheid uit ware liefde altijd zonder enig belang zijn, want liefde weet zelf wat het grootste belang is en hoe dat te bereiken. Ware liefde Ben Ik en Ik weet en ken alles en iedereen, zodat wie naar volkomen belangeloze liefde dienstbaar is, Mij is en daarmee het beste in waar leven bereikt, van zichzelf als persoon bewust, Mij. Zo sluit de cirkel van het ware werkelijke leven en zo begint het werkelijke leven, eeuwig liefde.

Hemels Brood 4596

Al denk je dat je een hele duidelijke uitleg gegeven hebt, dan nog bemerk je, dat er mensen zijn die je uitleg niet begrepen hebben. Hoe duidelijk een uitleg ook kan zijn, het ligt ook aan de mens aan wie je uitleg geeft, of je uitleg begrepen wordt. Er zijn altijd mensen die geen enkele uitleg begrijpen. Dat komt omdat die mens een idee, een opvatting heeft, die hij tijdens het luisteren naar uitleg niet loslaat. Dat idee is bij diegene een basis gegeven. Als dat basisgegeven niet klopt met de werkelijkheid, dan zal geen enkele nog zo duidelijke uitleg over de werkelijkheid passen en zal geen uitleg door diegene kunnen worden aangenomen. Dat kan pas, als dat basisidee losgelaten wordt.

Veel mensen hebben een vertekend beeld over het leven, over de zin van het leven, over Mij. Dat vertekende beeld is het basisidee en daar is met welke uitleg dan ook, weinig of niets aan te veranderen, zelfs met allerlei situaties en gebeurtenissen is daar nauwelijks of niets aan te veranderen. Aan diegene kan Mijn Woord nog zo duidelijk uitgelegd worden, het zal weinig of niets aan zijn basisidee veranderen. Maar vaak is het bij deze mensen zo, dat zij zich regelmatig onjuist behandeld voelen, de samenleving lijkt hen uit te sluiten, wat hen overkomt ligt altijd aan iemand of iets anders en oplossingen passen hen nooit. Sommigen zijn enorm ijverig om hun leven naar een zeker doel te leiden, dat maar niet lukt en ook dat komt door anderen of door pech waaraan zij zelf niets kunnen doen. Maar hun basisidee blijft onaantastbaar, het is hun enige houvast in de misère van het leven.

Hoe graag zou je die mens helpen. Maar geen enkele hulp lijkt diegene werkelijk uit zijn impasse te halen. En zonder wijziging van zijn basisidee, zijn vastgeroeste misvattingen, zal hulp weinig baten. Probeer daarom in de grootste liefde eens te vinden wat diegene vasthoudt als misvatting, als vertekend basisidee. Doe dat samen met Mij en misschien, heel voorzichtig, kunnen wij samen diegene helpen zijn basisidee los te laten, zodat de weg vrijkomt voor werkelijkheid en de uitleg van Mijn Woord begrepen kan worden. Als je gaat dweilen, moet toch ook eerst de kraan dicht. Vind eerst de kraan en zorg dat die dicht gaat. Dan kan er zinvol gedweild worden. Dat is, zoek eerst het basisidee, de misvattingen en help die te wijzigen in een meer met de werkelijkheid overeenkomend beeld. Pas dan kan iemand gaan begrijpen, gaan begrijpen wat werkelijk leven is, wat ware liefde is, wie Ik werkelijk Ben en pas dan kan diegene de vrede en vreugde van waar leven in zich gaan voelen en kan hij zichzelf als degene die zijn leven leidt gaan zien, in plaats van wat hem door anderen wordt aangedaan.

Maar Ik zeg je, er zijn velen die nog lang niet rijp zijn om hun misvattingen te kunnen loslaten. Laat die gaan, help alleen diegenen waarvan Ik je in je hart laat weten die te helpen. Zodat je Mijn hemelse schatten niet om niets weg geeft en ze verloren gaan. Ik geef gratis Mijn liefde, maar Ik gooi het niet weg. Weet wat Ik hiermee bedoel en blijf in je hart altijd heel dicht bij Mij, dan weet je altijd wie wel en wie nog niet. Alles op de beste tijd geeft het beste resultaat aan iedereen.

Hemels Brood 4597

Ik geef aanwijzingen op vele manieren. Aanwijzingen komen van allerlei kanten. Van mensen, van geschriften, door gebeurtenissen, door situaties, door de natuur, overal zijn aanwijzingen van Mij te vinden. Al die aanwijzingen zijn er voor bedoeld je bij Mij te brengen, bij Mijn liefde te brengen, je tot het ware eeuwig gelukzalige leven te brengen. Die aanwijzingen komen van allerlei kanten, op allerlei manieren, maar de meest duidelijke aanwijzingen kun je vinden bij Mij in je hart.

Wie nog niet beseft dat hij voor de meest duidelijke aanwijzingen over zijn leven en wat hij het beste kan doen of laten, bij Mij kan komen, zal genoegen moeten nemen met al die verschillende manieren. Maar wie begint te begrijpen, dat Ik in het hart de zuiverste Bron van waar leven Ben en in het hart altijd te raadplegen ben, die zal toch zeker ook beseffen dat geen boek, geen mens, geen gebeurtenis hem meer kan vertellen, dan Ik in zijn hart! En toch zie Ik mensen aarzelen, twijfelen, zich afvragen of zij in hun onreinheid Mij wel mogen benaderen, in hun hart wel bij Mij mogen komen. Ik zeg jullie allen: jullie zijn juist die kinderen, waarvan Ik gezegd heb: “Laat de kinderen tot Mij komen, verhinder hen niet!”

Lieve mensen, kinderen in Mijn leer, Mijn Evangelie, kom toch bij Mij met al je vragen, met al je twijfels, met al wat je verwart, kom bij Mij in je hart, Ik ben in je hart je Bron tot waar leven. Ik zie je je afdwalingen niet aan, je gebreken, je tekorten, Ik wil je juist helpen te groeien in liefde en je helpen los te komen van al wat je nog aards materieel hindert. Jullie zijn Mijn kinderen en wie wil zijn kinderen, die hij oneindig liefheeft, niet dicht bij zich hebben? Ik heb jullie zo lief, Ik wil jullie zo graag in Mijn armen nemen, zoals je bent in Mijn armen nemen! Houd je niet terug, houd op met zoeken, kom eenvoudig zoals je bent in je hart bij Mij, jouw intens liefhebbende hemelse Vader.

Laat niets je ervan weerhouden Mij in je hart aan te spreken, want Ik ben daar helemaal voor jou. Neem Mij tempo van leren aan, wil niet sneller gaan en meer begrijpen, dan je kunt. Volg Mijn leiding in je hart, in het tempo en de volgorde die Ik voor jou het beste vind. Je bent Mijn kind, Ik heb jou innig lief. Nu en altijd.

Hemels Brood 4598

Leven op aarde kun je vergelijken met een bewustwordingsproces. Of met een puzzel, waarbij je steeds een volgend passend stukje vindt. Maar pas op, want soms lijken stukjes te passen, terwijl ze toch niet werkelijk passen. Het kan een poosje duren, voordat je dat bemerkt. Pas als andere stukjes op hun plaats liggen, ga je zien dat er stukjes niet op hun plaats liggen. Dat zijn je misvattingen waarvan je overtuigd was, dat het goede opvattingen moesten zijn. Maar met een paar nieuwe passende stukjes, begin je ineens te beseffen, dat die opvattingen helemaal niet kunnen en je begrijpt dan niet, waarom je dat niet eerder zag.

Je blik moest eerst verruimd worden, om dat te kunnen zien. En er is nog zoveel waarvoor je blik nog verruimd moet worden. Maar alles op zijn tijd en in de juiste volgorde. Zodat je niet in verwarring komt met je juiste opvattingen, je misvattingen en te veel tegelijk gegeven nieuwe opvattingen. Daarom is het een langzaam proces, afgestemd op ieders eigen persoonlijk vermogen. Waarbij ieders eigen vermogen verband houdt met elkaar en het grote geheel. Niemand heeft zomaar zijn eigen persoonlijk vermogen gekregen, alles juist zo, dat het ten goede komt aan alle mensen in het grote geheel. Daarom kan ook niemand zich voorstaan op zekere talenten, of is iemand met minder talenten, minder waard dan zijn medemensen. Niemand heeft zijn vermogens zichzelf gegeven of er voor gewerkt, het is aan ieder door Mij gegeven en niemand is schuld aan zijn gebrek aan vermogens, het is Mijn keus. Maar hoe iedereen met hetgeen hij kan of niet kan omgaat, is wel de vrije keus van de mens. Aangaande die vrije keus verloopt het bewustwordingsproces op aarde en worden nieuwe juiste puzzelstukjes gevonden, misvattingen ingezien en nieuwe juiste opvattingen aangenomen.

Denk nu niet dat de vrije keus alleen betrekking heeft op ieder persoonlijk. Want al maakt ieder persoonlijk zijn eigen vrije keus, het staat altijd evengoed in verband met alle andere mensen, met hun vrije keuzen en met het grote geheel. Juist daarom is het zo belangrijk, om in alle vrijheid vooral te kiezen voor ware liefde. Omdat de wijsheid van ware liefde elke keus van ieder mens zo met elkaar in verband weet te zetten, dat iedereen daar voordeel van heeft in het bereiken van ieders ware levensdoel: de totale eeuwige levensgelukzaligheid. Je kiest wel altijd zelf, iedereen kiest zelf, maar je bent nooit los van het gezamenlijk geheel met je keus, je bent nooit los van Mij, Die jullie met elkaar zijn: Persoonlijk Eeuwig Gelukzalig Werkelijk LEVEN, Ik Zelf, volmaakt in waarheid in werkelijke liefde. Daar ben je met geen enkele vrije keus ooit los van, van ware liefde, van Mij.

Als je dat in jezelf begrijpt, dan begrijp je ook waarom jouw vrije keus alles uitmaakt, niet alleen voor jezelf, maar voor alle mensen, voor het grote geheel. Dan begrijp je ook dat Mijn advies om naar liefde te leven en je keuzen naar liefde te maken, niet voor Mij is, maar voor jou en al je medemensen. Dan begrijp je ook, dat liefde voor Mij je de liefde geeft die je nodig hebt, om je medemensen zo lief te hebben als jezelf, omdat jullie gelijk aan elkaar zijn en verbonden met elkaar. Dan begrijp je, dat je voor elkaar alleen de beste keuzen maakt, als je van elkaar houdt, als je alleen in liefde voor elkaar kiest en daarbij je eigen belang volkomen loslaat. Omdat alleen het belang van de ander, zonder enig eigenbelang, volkomen in jouw belang is, zonder dat je daar op uit bent.

Zo Ben Ik. Volmaakt liefde, volmaakt wijsheid, zonder enig eigenbelang, jullie werkelijke Leven, welke, als je dat bereikt, volkomen gelukzaligheid in eeuwigheid is voor iedereen, dus ook voor jou.

Hemels Brood 4599

Daar waar een groep mensen één zelfde doel nastreven en met elkaar dezelfde mening hebben over de manier van aanpak, wordt vaak het beste resultaat geboekt. Dit in tegenstelling tot een groep die ook eenzelfde doel nastreeft, maar allen een andere mening hebben over de manier waarop het doel het best bereikt kan worden, zij boeken veelal nauwelijks resultaat. Hun inspanningen blijven hangen bij elkaar te overtuigen dat hun mening de beste is.

Daar waar één mening gedeeld wordt door allen, verloopt de samenwerking soepel en aangenaam. Dat geldt ook voor de samenleving. Als mensen het er met elkaar over eens kunnen worden, dat één en dezelfde mening en aanpak voor allen het beste resultaat geeft, dan verbetert de samenleving ten gunste van alle mensen. Alleen, wiens mening zal dan als beste mening gevolgd worden? En daar begint het getouwtrek. Want iedereen heeft de beste mening, dat is toch duidelijk! Iedereen weet de beste oplossing, dat is toch duidelijk. Dan gaat het vooral daarover, wiens mening de beste is.

Ik zal jullie zeggen: “Mijn mening, Mijn oplossing is altijd voor iedereen de beste”. En dat kan iedereen die eerlijk en oprecht is, in zijn hart heel goed weten. Mijn mening is de beste, omdat Ik als Enige volkomen onbaatzuchtig ben, volmaakt eerlijk en in waarheid blijf bij alles voor iedereen en alleen het beste voor alle mensen voorop stel, omdat Ik daarbij, dienstbaar aan alle mensen oplossingen geef, die tot de allerbeste resultaten leiden voor alle mensen, in alle tijden, waar zij zich ook maar bevinden. Maar Ik neem geen deel aan de discussie, of Mijn mening wel het beste is om te worden opgevolgd.

Wie zelf ervoor kiest om Mijn mening en Mijn oplossingen als enig ware en goede aan te nemen, die zal met allen die dat ook kiezen, bemerken hoe de dingen met elkaar op een aangename manier tot de beste resultaten komen. Alleen, raak dan niet gaande weg met elkaar in discussie, want dan is de soepele samenwerking gemakkelijk verstoord. Maar wie met elkaar besluit Mijn mening, Mijn oplossing, Mijn liefde op te volgen, die zal bemerkten dat hij daar zeker goed aan doet.

Hemels Brood 4600

Gewenning is een oorzaak waardoor mensen lang aan een misvatting vasthouden, zonder te bemerken dat het een misvatting is, waar zij aan vasthouden. Zelfs als iemand bijvoorbeeld gewend is om zijn tas rechts te dragen, maar hem wordt verteld, dat hij die voor zijn pijnlijke rug beter links kan dragen, en hij beseft dat dat waar is, zal hij nog regelmatig in de gewenning vervallen en de tas rechts dragen.

Zo is het ook met geestelijk besef, met misvattingen ten aanzien van geestelijk besef. Eeuwenlang hebben kerken een zekere uitleg aan Mijn leer gegeven, waarbij nogal wat misvattingen aan mensen zijn overgedragen, waaraan velen gewend zijn geraakt. En zelfs bij het inzien van die misvattingen blijven er door de gewenning toch ideeën bestaan, die beter helemaal losgelaten kunnen worden. Zo ook met de betekenissen van Mijn Woord, waarbij Ik veel beeldspraak gebruikt heb en verhalen in de Bijbel heb laten opschrijven, waarvan de betekenis niet bedoeld is letterlijk genomen te worden. Veel mensen die gelovig zijn, zijn dat gaan inzien, en toch nemen zij nog regelmatig bepaalde delen van Mijn Woord letterlijk. Dat komt vooral door de gewenning om alles letterlijk te nemen.

Nu is het zo, dat Mijn Woord niet voor niets lijkt letterlijk genomen te moeten worden. Want daarmee is de diepere betekenis verborgen voor degene die het geen goed zou doen om de betekenis te zien, voor zij daarvoor de juiste rijpheid bereikt hebben. En met diezelfde reden is het ook niet erg, dat mensen, die beginnen in te zien dat Mijn Woord vooral een diepere betekenis heeft, die niet de letterlijke is, door gewenning vaak nog vasthouden aan het letterlijke. Toch wil Ik jullie, die beginnen in te zien welke diepere betekenis Mijn Woord heeft, waarschuwen voor die gewenning, die vaak nog niet weg is en in de discussie met elkaar, tot onmin en ongenoegen kan leiden, tot verwarring, omdat de één al meer zicht heeft, terwijl de ander nog deels in de gewenning van het letterlijke vast zit.

Wees erop verdacht, dat elk nieuw inzicht moet beklijven en dat dat soms, door gewenning aan oude inzichten, wat langer duurt. Heb geduld met elkaar en strijd niet om waarheid, maar houdt aan liefde vast. Want liefde opent het zicht nog het helderst. Ware liefde.

Hemels Brood 4601

Wie de betekenis van Mijn Woord, Mijn Evangelie, begint te begrijpen, die zal ook gaan begrijpen wat door Mij gezegend wordt en door Mij gezegend kan worden. Mijn Woord, Mijn Evangelie leert de mens naar liefde zonder eigenbelang te leven. Wie dat doet, trekt de zegen van Mijn liefde naar zich toe. Wie dat niet doet, zal steeds in situaties terechtkomen waar les gegeven wordt, zodat diegene gaat begrijpen wat Mijn Evangelie betekent en waarom Mijn Evangelie het beste is om naar te leven.

In de Bijbel wordt gesproken over het gericht, de mens die niet naar liefde zonder eigenbelang leeft, komt in het gericht, wordt daar gezegd. Dat betekent, die komt in situaties om de betekenis van Mijn Evangelie te leren en het belang ervan voor zijn leven te leren zien. Dat gericht is voor sommigen pijnlijk, omdat zij in hun vrijheid moeilijk tot leren komen. Toch is het gericht ook volkomen Mijn liefde en het gericht is niet anders dan Mijn zorg om mensen bij liefde te brengen, niet om straf te geven als afgeweken wordt van Mijn liefde. Ik ben heel strikt in Mijn leer, maar dat is nodig, omdat in het werkelijke leven geen plaats is voor het tegenovergestelde van liefde, het tegenovergestelde van werkelijke leven, van Mijn leven, wat jullie leven alleen kan zijn.

Er is geen ander leven in jullie dan Mijn leven, liefde, niets anders dan liefde, dus kan Ik niet anders dan strikt daarin zijn, zodat iedereen tot gelukzaligheid komt en niemand achterblijft en voor het ware leven verloren zou gaan, wat eeuwig niet mogelijk zal zijn. Het gericht, Mijn lering, is er om iedereen te helpen tot waar werkelijk gelukzalig leven te komen, het eeuwig ware leven. In de Bijbel klinkt het gericht als iets onheilspellends, en zo is het door de eeuwen heen ook door mensen, door kerkelijke instanties uitgelegd. En ja, Ik kan niet anders dan strikt zijn als het om waar leven gaat, maar voor de weg daar naar toe ben Ik mild en vul Ik jullie gebrek aan liefde overvloedig aan met Mijn liefde. Maar het gericht, de lering van waar leven, neem Ik niet weg, totdat jullie allen het ware gelukzalige leven zullen bereiken!

Hemels Brood 4602

Sommige momenten zou je willen vasthouden, de tijd willen stilzetten, zodat het niet voorbij gaat. Maar de tijd blijft doorgaan, die is op geen enkele manier te beïnvloeden, niet te vertragen, te versnellen of te stoppen. Met tijd gaat alles voorbij. Maar het leven blijft, het leven is eeuwig, het leven is. Het leven is niet snel of traag, niet stop of ga, het leven is. En het leven blijft. Maar alle gebeurtenissen in het leven gaan vroeg of laat voorbij, blijven misschien bestaan als een herinnering, die ook voorbij kan gaan, die uit de herinnering verdwijnen kan. Maar het leven blijft.

In de bewustheid van leven vraagt het leven elke keer een keuze, een keuze ten aanzien van alle situaties die zich voordoen. Want de tijd gaat door en steeds geeft tijd nieuwe situaties, die om keuzen vragen, levenskeuzen. Want het leven is en blijft en elke keuze hangt daar mee samen. Niet met tijd, niet met situaties of gebeurtenissen, maar met leven. Want tijd gaat voorbij, situaties en gebeurtenissen gaan voorbij, maar leven is en blijft. Elke keuze die iemand maakt, heeft direct invloed op zijn leven, zijn werkelijke leven. Tijd komt en gaat, situaties, gebeurtenissen komen en gaan, maar het werkelijke leven is en blijft. Daarom zou het in alle opzichten het beste zijn, om elke keuze af te stemmen op het werkelijke leven. Maar veel mensen stemmen hun keuzen af op tijd, op situaties en gebeurtenissen, zonder besef van het werkelijke leven, wat eeuwig is en blijft, terwijl al het andere voorbij gaat.

Het werkelijke leven is liefde, wijsheid, waarheid. Het is niet los van elkaar liefde en wijsheid en waarheid, het is zowel liefde, als wijsheid, als waarheid. Zodat elke keus die iemand maakt het beste zowel liefde, als wijsheid, als waarheid kan zijn. Want tijd, situaties en gebeurtenissen gaan voorbij, maar werkelijk leven, liefde, wijsheid, waarheid, eeuwig niet, eeuwig nooit. Vandaag is leven, werkelijk leven, hetzelfde leven als gisteren en morgen, als eeuwig.

Ik Ben Leven, werkelijk Leven, eeuwig en altijd, Ik ben alles en alles is Mij, levend. Al wat voorbijgaat heb Ik gegeven, om allen werkelijk leven te geven, in het besef van eeuwig werkelijk leven, van liefde, wijsheid, waarheid. En zo ben Ik in jullie allen aanwezig, zonder uitzondering: liefde, wijsheid, waarheid. Wil je mooie fijne momenten vasthouden, houd dan aan het ware leven vast, dan houd je de ware gelukzaligheid vast, het werkelijke leven, waarin alle tijd, elke situatie, alle gebeurtenissen vastgehouden zijn, in werkelijk leven, eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 4603

Met plezier iets doen, is met liefde iets doen. Dat geeft het beste resultaat, ook als het niet perfect is. De liefde doet het. Maar het verstand is er ook bij nodig. Want wie iets wil maken, zal moeten bedenken hoe dat het beste te maken, wat daarvoor nodig is en waar dat te verkrijgen is. Dan zal er een volgorde van handelingen bedacht moeten worden en zo meer. Daar is steeds vooral het verstand bij nodig.

Toch zeg Ik je, wie wat hij bedenkt en maakt, met plezier doet, die doet dit met liefde, met zijn hart, en vanuit die liefde, die ook de verbinding met Mij is, kan het verstand het meest optimale bedenken, omdat ook het verstand via het hart in contact staat met Mij en daarbij niet los staat van Mijn ingevingen. Doe daarom alles met plezier, met liefde en je verstand zal niet los staan van Mij en Mijn ingevingen, die ervaren worden als eigen bedenken. Omdat door de liefde van diegene voor zijn werk, de beste gedachten in het verstand aangetrokken worden, als van zichzelf in hem opkomen. Precies passend, de beste oplossing.

En daar wordt het moeilijk, als er samengewerkt wordt met mensen, die niet meewerken vanuit dezelfde liefde voor wat er gezamenlijk gemaakt en gedaan wordt. Want degene met het plezier in het werk, met liefde voor wat hij doet en maakt, die voelt in zichzelf, dat de ingevingen die hij in zijn gedachten als beste werkwijze krijgt, beter zijn, een beter resultaat gaan geven, dan waar anderen uit puur verstandelijke overwegingen aan vast willen houden als het beste. Dat kan tot problemen leiden. Omdat er dan gevraagd wordt om bewijzen, waarmee aangetoond kan worden dat de voorstellen van de met liefde voor het werk denkende mens de beste zijn. Maar zeggen, dat dit een innerlijk voelen, een innerlijk besef is, wordt doorgaans niet als bewijs aangenomen. Dat wat de meeste mensen als verstandelijk het beste zien, wordt gedaan, uiteindelijk met een minder resultaat dan had gekund.

Aan diegenen, die met liefde hun werk doen, zeg Ik: laat je die liefde niet ontnemen, laat anderen met liefde toe om hun eigen verstandelijke weg te gaan en blijf in je hart bij Mij. Dan zal Ik je wegen geven waarlangs je voet kan gaan, om in liefde te blijven voor het werk en voor je verstandelijke medemens. En is dan niet het beste resultaat te bereiken, er komt een tijd dat je wel het beste bereikt, bij Mij, het eeuwig gelukzalige leven.

Hemels Brood 4604

Ja, Ik zie dat je je best doet. Jij en jij en jij en jij, jullie allemaal. Ik zie dat jullie je best doen om het goed te doen, Mij in jezelf te ontmoeten, Ik zie je in je doen en laten naar liefde streven, jullie allen, Ik zie het. Ik zie het, hoe jullie soms vertwijfeld raken, als je bemerkt dat het misschien toch beter anders had gemoeten. Maar meer dan je best doen en steeds opletten het zo goed mogelijk te doen, kun je niet. En zeker niet zonder Mij.

Dat is wat jullie allemaal nog wel eens uit het oog verliezen, je hoeft het niet alleen te doen, je hoeft niet aan Mij te laten zien, dat je het goed wilt doen, goed wilt zijn, liefde in alles wilt zijn, zoals je begrijpt dat werkelijk leven is. Want Ik verwacht niet, dat je het alleen doet, omdat Ik weet, dat je het alleen niet zal lukken. Ik ben nodig. Ik ben er bij nodig. Al doe je nog zo je best, al hebben jullie de beste intenties en al zet je je voor 200 procent in, je hebt Mij er bij nodig en het zal je pas echt lukken, als je dat ten diepste in je hart erkent en het niet meer alleen blijft proberen te doen. Naast al je goede voornemens is het van het grootste belang, dat je je samen met Mij gaat inzetten, dat je Mij betrekt bij al je doen en laten, Mij in je hart vraagt en laat weten wat je bezighoudt. Je bent niet bedoeld om het alleen te doen en te kunnen, je bent bedoeld om samen met Mij en al je medemensen tot het ware leven uit te groeien.

Samen met Mij en al je medemensen. Jullie, samen met elkaar, samen met Mij. Jij, jij, jij, jij en jij, ja, jullie allen die Mij kennen, die elkaar kennen, die het goede willen leven, die naar liefde willen leven, je kunt alleen door Mij liefde leven, niet alleen, niet samen, maar samen met Mij. Twijfel daarom niet meer of je het wel goed doet of niet, Ik doe het goed, altijd, en door Mij leer jij het ook goed te doen. Let daarom vooral op Mij, op Mijn ingevingen in je hart, die je herkennen kunt als een ware juiste ingeving die goed doet. Volg die ingevingen op en je doet goed. Want Ik doe altijd goed en geef je ook alleen het goede om te doen. Niet jij moet verzinnen of bedenken wat goed is of niet, Ik in jou laat jou zien, weten, voelen, beseffen wat goed is en wat niet. Jij, jullie, kunnen je dat niet bedenken of beseffen zonder Mij, zonder wat Ik je laat weten.

Ik ben de Enige die zuiver weet, zuiver liefde is, zuiver waarheid, zuiver volmaakt in alles. Alleen Ik. Daarom, alleen met Mij samen kun je het goede, ware liefde leren zijn, alleen met Mij kom je tot werkelijk gelukzalig leven.

Hemels Brood 4605

Als je ziet dat iemand iets doet of zegt vanuit een misvatting en dat doet anderen tekort, voel je verontwaardiging in je opkomen en wil je degene die tekort gedaan wordt, helpen en degene die uit een misvatting handelde, terechtwijzen. Maar door je verontwaardiging wordt je zicht vertroebelt. Door die vertroebeling wijk je af van de beste manier om zo’n situatie aan te pakken. Je gaat het slachtoffer misschien troosten, maar de veroorzaker ga je waarschijnlijk verwijten maken over zijn handelen, hem terechtwijzen en zijn misvatting aanpakken.

Dat zal diegene niet echt helpen. In het gunstigste geval zal diegene inzien dat de situatie niet zo ideaal verlopen is, als wel bedoeld, maar aan zijn misvatting zal hij niet veel wijzigen. Zodat de volgende keer, waar jij niet bij bent, iemand anders de dupe wordt van die misvatting. Als je zoiets meemaakt en je ziet wat de misvatting is, help dan niet alleen het slachtoffer, maar help ook degene met de misvatting. Laat je verontwaardiging los en zie die mens als onwetend van de juiste opvatting, wat hem vooreerst niet kwalijk te nemen is. Voor hem is het een juiste opvatting. Het zal hem helpen, als je hem kunt laten inzien, wat de juiste opvatting in de gegeven omstandigheden is, zonder hem iets te verwijten, met begrip en in alle vriendelijkheid. Blijkt op een gegeven moment, dat je niet tot diegene doordringt en hij in zijn opvattingen volhardt, laat het dan los, dan heeft hij het vermogen nog niet om te begrijpen wat er mis is met zijn opvatting. Dan zal hij door Mij verder geleid worden.

Maak je dan ook geen zorg om eventuele nieuwe slachtoffers, want Ik ben er altijd bij en Ik laat geen mens zonder Mijn liefde en hulp, ook als jij er niet bij bent en ook als jij niets kunt aanvangen, ben Ik er en zorg voor alle mensen. Maar als je iemand zijn misvatting hebt doen inzien, wees dan blij met diegene en weet dat niet jij voor inzicht gezorgd hebt, maar Ik, dat jij door Mij wist wat te zeggen en hoe dat te zeggen. Want op het moment dat jij je verontwaardiging los laat en zonder verwijten in alle vriendelijkheid diegene wilt helpen om zijn misvatting in te zien en hem tot een juiste opvatting brengt, ben je Mij, zeg je wat Ik zeg, is het Mijn hulp die jij geeft. Jouw verdienste is alleen je nederigheid Mij te zijn.

Hemels Brood 4606

Ieder mens heeft goede en minder goede kanten. De ene keer hebben de goede kanten de overhand, de andere keer de minder goede. Belangrijk is het, dat je ziet in welke verhouding het goede en minder goede in je doen en laten aanwezig is. Want vaak zijn goede mensen vooral bezig hun minder goede kanten te verbeteren, wat niet zo gemakkelijk is, als zij wel zouden willen. In de teleurstelling over hun falen om in korte tijd tot verbetering te komen, raken zij ervan overtuigd, minder goed te zijn dan zij in werkelijkheid zijn. En terwijl veel mensen zich geen zorgen maken om hun verdraaiingen, hun bedrieglijkheid, hun bezitsdrang, hun egoïstische neigingen, maakt die goede mens zich zorgen, over al wat hij nog niet goed doet en voelt zich meer en meer tekort schieten, waar hij het goed wil doen.

Voor die mens zeg Ik: ja, het is belangrijk om eerlijk naar jezelf te kijken, om je missers in te zien en te willen verbeteren, maar even belangrijk is het, om het goede van jezelf te zien, om je bewust te zijn van al wat je wel goed doet in al je doen en laten. Want zou je daar aan voorbij gaan, dan ga je aan Mij voorbij. Zie wat je goed doet en wees daar blij mee. Want al jouw goed doen, heb je in je nederigheid van Mij gekregen. Dat bij jezelf zien, is Mij zien. Sla dat niet over en kijk niet te gespannen naar wat je nog te verbeteren hebt. Want al wat je te verbeteren hebt, kan alleen komen, uit wat je al wel goed doet, van daaruit kun je groeien en al wat nog niet goed is, verbetert daarmee als vanzelf. Richt je daarom meer op het goede in je, wees daar niet trots op, maar wees daar blij mee!

Vind de balans in je goede en minder goede kanten, zodat je niet zwaarder gaat tillen aan dat wat nog te verbeteren is, dan nodig is. Laat de vreugde over al wat je goed doet je kracht geven uit Mij, om welgemoed te blijven, ook al is er nog een en ander te verbeteren. Juist uit de vreugde om het goede in je, komt de kracht en het zicht uit Mij en groei je. Je bent een goed mens en zo mag je zijn, wees je daarvan in vreugde bewust. Het is Mijn liefde, laat die belangrijker zijn, dan wat jij denkt nog niet goed te doen. Dan zie je jezelf in de juiste proporties: een goed mens die nog groeit in liefde. Een goed mens, groeiend tot volmaakt leven.

Hemels Brood 4607

Heel je leven roept herinneringen op, maar naar de toekomst is het zicht vaag en ben je onwetend. Je maakt plannen, maakt afspraken, doet je werk, waardoor je wel enigszins weet wat morgen en overmorgen gebeurt. Maar wat nog meer, is niet zichtbaar, tot het bij je herinneringen gevoegd is en verleden is, voorbij.

Je leven op de grens tussen verleden en toekomst is heden. Elke seconde is het heden verleden, herinnering. Elk moment in het heden geeft ervaring, levenservaring. Het is de kunst om die ervaring in balans te brengen met de toekomst, om het heden te gebruiken om de ervaring uit het verleden om te zetten in waardevolle toekomst. Wat in het verleden voortgekomen is uit je handelen, zal in de toekomst ook voortkomen uit hetzelfde handelen. Kies daarom in het heden, niet meer te handelen naar dat wat je geen vooruitgang bracht. Maar vooral, kies te handelen in het heden, naar wat je geleerd hebt dat goed doet aan je hart en aan je medemensen. Want daarmee vorm je je toekomst, met handelen naar het goede, het ware. Met handelen naar liefde.

In het heden kun je kijken naar je verleden en met al wat je daarvan leert, kun je je toekomst vormgeven, zonder de toekomst als zodanig al te weten, te kennen. Maar je kent het verleden, je kent het nu en het nu is tegelijkertijd je toekomst uit het verleden. Het heden is altijd je toekomst! Zie wat je heden doet of laat en je ziet je toekomst. Zie wat anderen doen of laten en je ziet hun toekomst. Zien is niet oordelen, let daarop. Je mag zien, niet oordelen. Als je kijkt zonder oordeel zul je meer zien, dan wanneer je oordeelt. Want het zicht wordt direct verduisterd op het moment dat je oordeelt. Elk oordeel, elke afdwaling van liefde in het verleden, kun je goedmaken in het heden, waarmee de vertroebeling van je zicht op de toekomst weg is en je in het nu de toekomst duidelijker voor je kunt zien.

Verleden, heden en toekomst zijn altijd met elkaar verbonden, staan nooit los van elkaar. En het bijzondere is, dat het moment NU zowel het verleden, als de toekomst, tegelijkertijd is. Zo ben Ik alles, heden, verleden, toekomst, voor iedereen: leven, eeuwig leven, toen, nu, straks. Alles tijdloos. Zo ben Ik in allen, in jou eeuwig leven.

Hemels Brood 4608

Er zijn zoveel dingen die je gedachten bezighouden. Laat ze eens los en kijk eens in je hart. Voel eens in je hart. Wees eens niet in je gedachten bezig met al die dingen die te gebeuren staan, die om je heen gebeuren, die je wilt oplossen, enzovoorts. Laat dat allemaal eens los en wees eens alleen in je hart, voel eens alleen de rust in je hart. Dan wordt het ineens lichter, vrolijker, vrijer. Dan moet ineens niet alles meer tegelijk, dan vraagt het één niet meer van je, dan het ander.

Blijf maar eens even eenvoudig in je hart, in het gevoel van rust in je hart. Ontmoet Mij daar in je hart en voel dat niets echt zo belangrijk is, dat je er voortdurend voor in gedachten gehouden wordt, om van alles goed aan te pakken en op te lossen. Blijf in je gedachten niet voortdurend bezig met allerlei mogelijkheden tegen elkaar af te wegen, of dit beter is of dat, of je deze kant uit moet of die, of het één een beter bereik geeft of het ander, of dit wel genoeg is of dat er nog bij moet, enzovoorts. Laat al die overwegingen eens gaan, eens los en kom naar je hart, wat voel je in je hart?

Als je werkelijk loslaat en in je hart kijkt, in je hart voelt, dan bemerk je dat er rust over je komt, dat je je vrijer voelt, dat het niet zo belangrijk is als je dacht, dat je nooit alle mogelijkheden van de hele wereld kunt overzien en dat je eigenlijk in de rust van je hart wel weet, wat het beste is om te doen of te zeggen, om aan te nemen of af te wijzen. Als je alsmaar ronddraait in gedachten: is dit beter of dat, moet ik het zo doen of zo, en meer van die afwegingen steeds maar maakt, kom dan naar je hart, want daar kun je rust vinden en het juiste zicht op wat te doen of te laten, te gaan of te blijven, linksom of rechtsom, vinden, je hart weet het, voelt het. In gedachten blijf je ronddraaien met al je overwegingen en dan lijkt dit het beste, maar dan zijn er weer allerlei overwegingen waardoor iets heel anders het beste lijkt.

Kom naar je hart, naar waarheid en liefde, want daar zijn geen overwegingen, daar is aanwezig wat zonder twijfel het beste is. Daar ben Ik aanwezig en Ik toon in het hart, in waarheid en liefde, iedereen wat het beste is. Dan zijn er geen voortdurende overwegingen meer nodig. Dan weet je in alle rust en vrede wat het beste is om te doen.

Hemels Brood 4609

Nergens is het leven beter dan bij Mij, met Mij. Hoe mensen hun leven ook invullen met de intentie het goed te hebben, gezond te blijven, gelukkig te zijn, het zal zonder Mij dat niet worden, niet zijn. Waar iemand ook heen trekt, wat hij ook bereikt, wie hij ook ontmoet, zonder Mij zal hij niet tot het meest optimale komen. Zelfs zal hij niet weten, wat het optimale levensgeluk is en kan zijn, zonder Mij. Want geen mens kan uit zichzelf weten, uit zichzelf zien, uit zichzelf horen, zelfs heeft geen mens zijn intelligentie uit zichzelf, het komt allemaal uit Mij.

Hoe iedereen ook zichzelf als eigen bestaan ervaart, zijn kunnen als van zichzelf ervaart, zijn weten, zijn zien, zijn horen als van zichzelf ervaart, het is hem allemaal gegeven uit Mij en niets daarvan is uit hemzelf. Zelfs elke haar op zijn hoofd, iedere cel van zijn lichaam groeit alleen door en uit Mij. Uit Mij is alles, is alle leven, alle bewustheid van zijn, het bestaan, de eigenheid van bestaan, het persoonlijk bewuste, de werking van lichaam en geest, alles is uit Mij. Maar hoe oneindig alles ook uit Mij is, jij bent je eigen zelf zoals je bent, zoals jij met je eigen bestaan omgaat. Het ligt aan jou, hoe je met alles wat je uit Mij hebt, weet, ziet, hoort, kunt, omgaat. Het ligt aan jou wat je met alles, met je leven wat je van Mij gekregen hebt, doet. Want al heb je alles van Mij en niets uit jezelf, het is jouw keus, hoe je er mee omgaat en jouw keus geeft de variatie in je leven, de richting, de gebeurtenissen, dat hangt allemaal samen met jouw keuzen.

Jouw keuzen zijn jouw keuzen, die je alleen kunt maken, of samen met Mij. Omdat alles wat is uit Mij is, kun je misschien begrijpen, dat keuzen maken samen met Mij tot betere resultaten kan leiden, dan zonder Mij, omdat alleen Ik je kan tonen, welke keus het allerbeste resultaat kan geven. Alles komt immers alleen uit Mij! En alleen uit Mij kun je weten, zien, horen, enzovoorts. Maar dat zul je wel eerst in je moeten erkennen. En daar is nederigheid voor nodig. Daar is voor nodig, los te laten dat je ook maar iets uit jezelf bent, kunt, weet, ziet, hoort, enzovoorts. Niet zo gemakkelijk met het gevoelsbesef zelf te zijn, zelf als eigenheid te bestaan. Ja, jij bent zelf, je eigen zelf, vrij, maar zonder Mij ben je niet, jouw eigen zelf, jouw eigen persoonlijk besef van bestaan is in je wezenlijkheid niemand anders dan Ik.

Bewust van jezelf, je eigen wezenlijkheid, je eigen unieke persoonlijkheid, is uniek uit Mij, persoonlijk uniek uit Mij. Jouw vrije keuze is de tijd die je nodig hebt om zelf tot die erkenning te komen en van daaruit je keuzen samen met Mij te maken, jouw ware zijn, Die Ik Ben. Dan kom je tot werkelijk leven, ware liefde, de gelukzaligheid van liefde, Die eeuwig Leven is.

Hemels Brood 4610

Het verlangen van het eigen willen staat het besef van Mijn advies in het hart in de weg. Terwijl het als een verlangen van het hart ervaren wordt, is het een verlangen van de eigen wil en als twee of meer mensen met zo’n eigen wil tegenover elkaar komen te staan, is het heel moeilijk om tot een eenduidige conclusie te komen. Want wie luistert er dan nog naar Mijn zachte stem in het hart en wie is dan nog bereid om zijn eigen willen los te laten. Dan doet zich de vraag voor: is het dan het beste om het eigen willen los te laten en alles maar te laten gebeuren?

Zou Ik dat doen? Als Ik alles maar zou laten gebeuren, zou er dan nog iets goeds uit komen, uit alles wat mensen voor zichzelf willen, zonder zich om de gevoelens en behoeften van anderen te bekommeren? Nee, Ik heb vooruit alles zodanig in Mijn grote liefde gezet, dat iedereen op aarde zijn vrije keuzen kan maken, met of zonder Mijn advies op te volgen, zonder in zijn afdwaling van liefde om te komen. Maar niets van Mijn liefde is op Mij gericht, alles alleen voor het beste voor alle mensen. En dat is juist het belang waar alles om draait. Doe je het voor jezelf of ben je bereid aan Mij te vragen wat het beste is om te doen, en dan, ben je dan bereid om Mijn raad in je hart op te volgen en je eigen belang op te geven, zonder naar die ander te kijken of hij wel bereid is om zijn eigenbelang op te geven. Ben je daartoe helemaal bereid, dan zul je in jezelf een antwoord vinden, dat geheel zuiver voor beiden het beste is. Dat antwoord mag je volgen, of die ander het daar nu wel of niet mee eens is.

Want, als Ik het beste voor de mensen niet zou volgen, wat Ik in Mijn liefde weet dat het allerbeste voor hen is, omdat mensen het er niet mee eens zijn, dan zou Mijn liefde geen enkele waarde hebben en geen enkel goeds kunnen bewerken. Dus, je eigen willen niet volgen, maar Mijn wil van ware zuivere liefde volgen, behoeft geen toestemming van mensen die helemaal niet weten en beseffen wat het beste voor hen is. Maar wees er wel in je hart heel zeker van, dat je Mijn advies in je hart volgt en niet toch je eigen verlangen verwisselt met Mijn advies. Alleen als je je eigen wilsverlangen helemaal kunt loslaten, kun je Mijn advies duidelijk in je hart voelen. Doe dan dat in liefde en alles komt goed.

Hemels Brood 4611

Denk niet dat een mens in zijn vrijheid één ding kan verzinnen om te doen, zonder dat Ik het vooraf in Mijn ordening geplaatst heb. Hoe creatief de mens ook is en zijn plannen maakt en uitvoert, Ik heb het vooraf in Mijn ordening geplaatst en in Mijn ordening is het dienstbaar aan Mijn liefde voor alle mensen. Al gaan mensen helemaal op in hun sport of in hun spel, ook dan heeft al hetgeen hen bezighoudt vooraf door Mij plaats gekregen in Mijn ordening en is het allemaal dienstbaar aan Mijn liefde voor jullie allemaal. Zoveel mensen houden zich met allerlei werken, hobby’s, sport, spel en ander vermaak bezig zonder één gedachte aan Mij, behalen succes na succes, zonder Mij daarbij in gedachten te nemen, zoveel mensen vermaken zich met alles wat er in hun tijd aan vermaak geboden wordt, alsof het er allemaal als vanzelfsprekend is, alsof zij wat zij kunnen, hun eigen is. Toch ook is dat allemaal door Mij vooraf in Mijn ordening geplaatst en het is allemaal in Mijn ordening dienstbaar aan Mijn liefde voor alle mensen, ook zonder dat velen dat beseffen of Mijn bestaan beseffen.

Er zijn mensen die voor hun succes Mij danken, die Mij bij hun bezigheden betrekken, wat hen zegen geeft. Maar die zegen is hemelse zegen, geen zegen tot winst in sport of spel, ook al wordt er gewonnen, wordt er succes behaald. Zowel winst als verlies bij sport en spel, bij hobby’s, bij alles, heb Ik vooraf in Mijn ordening geplaatst, ten dienste aan Mijn liefde voor allemaal. Liefde, die voor alle mensen het eeuwig gelukzalige leven bereidt, welke in Mijn ordening zeker gesteld is. En juist omdat alles wat is en gebeurt lang vooraf door Mij plaats gekregen heeft in Mijn ordening, ten dienste van Mijn liefde, zal iedereen, wat hij ook doet, waar hij ook maar bij betrokken raakt, door Mijn liefde geleid worden, zonder zijn vrijheid te verliezen.

Alles is binnen Mijn ordening gezet, ook de vrijheid die aan alle mensen op aarde gegeven is, zodat alles aan ieder mens dienstbaar is aan Mijn liefde, en ieder mens behouden blijft voor het eeuwig gelukzalige leven, Mijn onvoorwaardelijke liefde voor jullie allemaal, voor alle mensen, het ware werkelijk eeuwig persoonlijke bestaan.

Hemels Brood 4612

Iedereen die oprecht en naar volledige waarheid Mijn Woord wil schrijven, die geef Ik in liefde in zijn hart Mijn Woord om te schrijven. Ieder die het leest of hoort zal, zover zijn hart geestelijk ontwikkeld is, dat als Mijn Woord van liefde herkennen en zich daarover verheugen. Dus als je in je hart vraagt, mag ik ook vandaag Uw Woord uit mijn hart opschrijven, dan zeg Ik je, ja, want Ik zal Mijn Woord nooit weghouden van diegenen die oprecht en naar waarheid bereid zijn, om Mijn Woord te ontvangen en op te schrijven of op andere manieren door te geven aan hun belangstellende medemensen.

Dus wees er zeker van dat je, zolang je bereid bent en kunt, Mijn Woord in je hart zult ontvangen om op te schrijven, maar niet alleen dat, ook daarna, als je niet meer zou kunnen schrijven, blijft Mijn Woord toch in jouw hart, in jouw leven, altijd hoorbaar, voelbaar, merkbaar. En steeds als je je je naar Mijn Woord in je hart keert, zul je het horen, voelen, merken, want het blijft altijd in je hart, zoals het steeds van het begin af aan al is. Mijn Woord is in ieder hart werkelijk leven, wie wil, komt naar zijn hart en oefent zich om Mijn Woord daar te horen, te voelen, te bemerken. Wie wil maar het lukt hem nog niet, laat die vaak Mijn Woord lezen of beluisteren, zodat hij kennis opdoet van Mijn Woord en het in zijn hart gaat herkennen. Want hoe vaker diegene Mijn Woord hoort of leest en het in zijn hart als Mijn Woord herkent, des te meer gaat hij in zijn hart Mijn Woord als Mijn stem in zijn hart zelf horen, zelf voelen, zelf bemerken.

Daarom is het goed dat Mijn Woord opgeschreven wordt en gelezen wordt door al diegenen die Mij oprecht zoeken. Wie Mijn Woord in zijn hart zoekt, maar nog niet Mijn stem verneemt in zijn hart, laat die Mijn Woord lezen, zodat hij het in zijn hart gaat herkennen en hij langzaam maar zeker ook in zijn hart Mijn stem gaat herkennen en in zijn hart zelf contact Mijn Mij leert maken. Dus vraag Mij niet of je Mijn Woord ook vandaag mag schrijven, vertel Mij of je bereid bent in alle waarheid en oprechtheid in liefde Mijn Woord te schrijven en schrijf. Schrijf voor allen die zelf in hun hart Mijn Woord willen herkennen, en willen leren Mijn stem in hun hart te verstaan. In ware liefde te verstaan.

Hemels Brood 4613

Alles op de wereld kan ten goede keren of tot verleiding brengen. Het verschil maakt de mens zelf, zijn intenties maken het verschil. Zijn toegeven aan de verleiding om af te wijken van waarheid, van wat goed is, van liefde voor Mij en zijn naasten. Er zijn op de wereld verschillende mogelijkheden die sterker of minder sterk uitnodigen tot het toegeven aan verleiding. Er zijn situaties die duidelijk tot iets goeds leiden, toch zijn er mensen die zelfs in zo’n situatie, voor de verleiding tot iets minder of niet goeds kiezen, omdat het goede hen op verlies zou brengen, in allerlei wereldse opzichten. Er zijn situaties die veel verleiding geven tot onwaarheid en afdwaling van het goede en er zijn veel mensen die die sterke verleiding niet kunnen weerstaan. In alle opzichten is het aan de mens zelf welke keuze hij maakt, het goede of het tegenovergestelde daarvan. Maar alles op de wereld kan ten goede gebracht worden met de juiste keuzen en de juiste intentie van keuze.

Wat de mens in zijn vrijheid ook kiest, daarboven heb Ik ook Mijn vrije keus. Mijn vrije keus is altijd dienstbaar aan het beste in ware liefde voor de mens. Overal, waar ook ter wereld, wat de mens in zijn vrijheid ook kiest, blijft ook Mijn keus haar werk doen, al naar gelang de intenties van Mijn keus, zoals ook van alle mensen hun keus werking heeft, al naar gelang hun intenties. Maar de intenties van de mens zijn nog vaak afwijkend van waarheid, afwijkend van het goede, afwijkend van liefde. Terwijl de intenties van Mijn keuzen altijd alleen naar waarheid, naar het goede en naar wijze liefde zijn, voor alle mensen, dienstbaar aan het beste: het verkrijgen van het eeuwig gelukzalige ware leven voor alle mensen. Daarmee ben Ik die Ene, die jullie allen, alle mensen, de hele mensheid red en behoud voor het eeuwige leven.

Omdat Ik in Mijn mens zijn, in Jezus Christus, niet afgeweken ben van al het ware en goede, niet afgeweken ben van liefde en haar wijsheid, niets voor Mijzelf genomen heb, Mijn Goddelijke kracht niet aangewend heb, volkomen dienstbaar aan alle mensen geleden heb, gekruisigd ben en gestorven ben. Daarmee heb Ik als Enige datgene gedaan waarmee jullie allen gered zijn van de eeuwige dood, dat is al het tegenovergestelde van waarheid en goedheid, van liefde en haar wijsheid. Voor jullie kan alles op de wereld ten goede keren of tot verleiding brengen, maar voor Mij, in Jezus Christus, mens met jullie mensen, niet. Mijn keus die Ik in vrijheid maak, is het goede, het ware, wijze liefde in dienstbaarheid aan jullie allemaal en dat zet elke keus die niet het goede, ware en de wijze liefde beoogt zodanig om, dat het toch tot het goede, het ware, de wijze liefde brengt, Mijn liefde, Mijn leven, gelukzaligheid voor jullie allemaal.

Hemels Brood 4614

Altijd vriendelijk zijn tegen mensen is nog niet altijd liefde zijn voor alle mensen. Liefde is ook iemand laten weten wanneer hij afwijkt van het goede. Maar dat is alleen dan liefde, als het niet gebeurt uit ergernis, in een sfeer van verwijt, het is alleen liefde, als het gebeurt om die ander te helpen en, ook heel belangrijk daarbij is het, als het gebeurt in een sfeer die het voor diegene mogelijk maakt om tot inzicht te komen, een sfeer die ruimte laat voor eigen bezinning, voor bewustwording.

Belangrijk daarbij is geduld, begrip en eenvoud. Van het grootste belang is het om altijd eerst te luisteren naar Mijn advies in het hart en vanuit Mijn advies aan te voelen, of het goed is om diegene te benaderen over zijn afdwaling van het goede. Want soms is het beter om iemand daarover niet te benaderen, omdat hij er nog niet rijp voor is, om eniger mate tot inzicht te kunnen komen. Is iemand er wel rijp voor, dan is de aanpak voor iedereen verschillend. De ene mens kan rechtstreeks aangesproken worden en uitleg krijgen, terwijl iemand anders via een omweg slechts met kleine beetjes tegelijk tot inzicht gebracht kan worden, waarbij niet alles zomaar gezegd kan worden.

Soms is vriendelijkheid niet de juiste houding om iemand in zijn hart te bereiken. Er zijn veel mensen die van het goede afdwalen en zij vinden het wel gemakkelijk als iemand vriendelijk tegen hen is. Daarmee kan iemand zichzelf gemakkelijker als ook vriendelijk voordoen en degene die zijn afdwaling van waarheid en het goede wel ziet en daar melding van maakt, lijkt voor anderen, die de afdwaling niet zien, een onaardig persoon te zijn. Daarmee wordt de kritische blik gemeden en hoeft diegene niet over zichzelf na te denken, zolang hij een vriendelijk mens op zijn hand heeft. Vriendelijkheid kan dan wel goed bedoeld zijn, en toch niet tot het goede leiden.

Verwissel daarom vriendelijkheid niet met liefde, want ware liefde kan soms een grimmig gezicht hebben,  en toch niet werkelijk grimmig zijn. Laat je door Mijn liefde in je hart leiden, niet door het idee voor iedereen vriendelijk te moeten zijn. Liefde heeft heel veel taken in wijsheid en daarbij is zij niet altijd vriendelijk, maar liefde is wel altijd liefde.

Hemels Brood 4615

Het moeilijkste is het voor mensen, om op het moment dat iets hen het meest benauwt, en zij Mijn hulp heel specifiek nodig lijken te hebben, om juist dan toch met de volle overtuiging in hun hart te zeggen: “Vader, Uw wil geschiede. Wat U wilt, laat dat gebeuren.” Want, hoe zeker de mens ook weet dat Ik hem liefheb en altijd alleen het beste met iedereen voor heb, het liefst heeft iemand dan toch, dat Ik hem precies zo help, zoals hij zich dat als beste voorstelt. Maar dat wat de mens als het beste ziet, is niet altijd wat Ik als het beste zie, maar Mijn zicht reikt dan ook veel verder dan het zicht van een mens. Zou Ik helpen volgens het zicht en de invulling van de mens, dan zou Ik die mens eerder te kort doen dan helpen.

Iedereen is vrij in zijn vragen en bidden. Dus als iemand Mij bidt en niet ten volle kan zeggen: “Uw wil geschiede”, dan kan Ik Mijn wil niet doen, dan houd Ik rekening met de vrije wil van die mens en met zijn invulling. Dan verlopen de dingen anders dan wanneer hij gezegd had: “Uw wil geschiede”. Evengoed blijf Ik altijd in liefde en zal Ik Mijn hulp evengoed wel geven vanuit Mijn ware liefde voor die mens. Er zal dan een omweg gemaakt worden, niet omdat Ik die omweg wil, maar om die mens in zijn vrijheid te laten en hem toch tot het allerbeste voor hem te brengen. Want Mijn liefde voor hem, voor alle mensen, blijft even groot, even diep, even oneindig en helpen doe Ik dan evengoed op de beste manier, rekening houdend met hetgeen die mens als het beste ziet, maar niet is, en met dat wat Ik weet dat voor hem wel het beste is, maar hij nog niet ziet.

Zegen aan allen die op de moeilijkste momenten toch er voor kiezen om met overtuiging tegen Mij te zeggen: “Uw wil geschiede, want U weet en ziet alles en U weet en ziet eeuwig beter wat nu het beste is voor mij en alle mensen, daarom, niet mijn, maar Uw wil geschiede.” Dan kan Ik Mijn zegen ruim geven en al lijkt het in het begin alsof Ik Mijn hulp niet geef, vertrouw dan toch, want wie zijn wil werkelijk voor Mijn wil opzij zet en Mij vertrouwt, die zal Mijn zegen ervaren, misschien niet meteen, maar evengoed dan later en hij zal dankbaar zijn en vol vreugde dat hij kon zeggen: “Uw wil geschiede”.

Hemels Brood 4616

Heel veel mensen, een groot deel van de mensen die in Mij geloven als God, hun Schepper en Jezus Christus, hebben een beeld van Mij als zou Ik met dezelfde menselijke tekortkomingen te doen hebben. Als zou Ik ongeduldig, teleurgesteld, geërgerd e.d. kunnen zijn. Als zouden zij Mij altijd tevreden moeten stellen door goed gedrag, zoals Ik gedrag goed vindt en graag zie. Maar niets daarvan is waar.

Jullie mensen zijn door Mij geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis, Ik niet naar jullie beeld en gelijkenis. Wel wijken jullie af van wat je oorspronkelijk bedoeld bent te zijn, omdat door jullie nog al eens toegegeven wordt aan de verleiding om niet te zijn, wat je bedoeld bent te zijn. Dat kan door de vrijheid die jullie hebben en die bedoeld is om jullie, van je zelfbewust, tot het ware goddelijke te laten komen, uit eigen vrije wil. Ik ben volmaakt in alles, jullie kunnen zelf tot dezelfde volmaaktheid komen, daarvoor is de aarde en jullie verblijf op aarde ingericht, zoals zij is ingericht. Alleen is het voor jullie, die nog niet volmaakt zijn, moeilijk voor te stellen wat volmaakt zijn in alles is. Ik ben altijd waarheid, altijd liefde en haar oneindig volmaakte wijsheid, volkomen volmaakt, nooit ongeduldig, nooit teleurgesteld, nooit geërgerd of op iemand boos. Ik maak geen verwijten, ben niet trots, hoef geen eer, Ik ben dat allemaal niet. En in jullie oorspronkelijk ware zijn, in jullie wezenlijkheid uit Mij, zijn jullie dat ook niet.

Maar door met je vrije wil voor datgene, wat het tegenovergestelde van Mij is, te kiezen, hebben jullie het besef van wat volmaakt zijn is, vertroebeld en is jullie werkelijke oog, die het ware leven, het geestelijke leven wat Ik ben kan zien, verblind, al zolang verblind, dat er geen voorstelling meer te maken is van wat werkelijk volmaakt zijn is. Maar in Mijn volmaakte waarheid en liefde met haar wijsheid draag Ik jullie allen en kunnen jullie vanuit jullie vrijheid tot het werkelijke leven en het werkelijke zicht op Mijn werkelijkheid, Mijn wezenlijkheid, Mijn tegenwoordigheid, terugkomen. Onthoud nu, dat Ik volmaakt ben in alles en jullie tot die volmaaktheid nog zelf kunnen komen.

Ik ben niet naar jullie beeld, jullie zijn naar Mijn beeld en gelijkenis werkelijkheid. Al het andere onvolmaakte wat jullie doen en laten, is geen werkelijk leven. Laat daarom elk beeld over Mij los, want zolang je zelf niet volmaakt bent, kun je geen werkelijk beeld van Mij krijgen en zal elk beeld een bedrog voor jezelf zijn. Al naargelang je groeit in werkelijk waar leven, zal je zicht op waar leven meer en meer helder en zuiver worden en zul je uiteindelijk ook Mij in waarheid zien. Zegen aan allen mensen die er niet naar streven om een beeld van Mij voor zich te zien, maar eenvoudig en alleen Mij, Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid, nastreven te zijn!

Hemels Brood 4617

In de zorg van Uw Handen zijn wij helemaal veilig. Maar hoe komt het dan toch, dat wij willens en wetens ons daar zo moeilijk aan overgeven?

Dat heeft te maken met het “ik” gevoel, het besef te zijn, te bestaan, zelfstandig te bestaan. Het “ik” kan alleen dat besef van bestaan hebben, als het de vrijheid van keus heeft. Vrijheid van keus kan alleen zijn, als er te kiezen is. De keus is op aarde voor Mij of niet voor Mij. Maar daarbij moet er een verschil zijn, wat de keus niet beïnvloedt. Daarom lijkt de ene keus evengoed, als de andere keus. Maar in werkelijkheid is dat niet zo. De ene keus is de werkelijkheid, de andere keus is het tegenovergestelde van de werkelijkheid. Om de keus in een gelijke verhouding te kunnen maken, lijkt het tegenovergestelde van werkelijkheid, ook werkelijkheid.

Het leven is werkelijkheid, al het andere niet. Het is aan de mens om de sleutel te vinden van het onderscheid, zodat hij zicht krijgt op wat werkelijk is en wat het tegenovergestelde. Want die sleutel is de mens gegeven, zodat hij met zijn besef van bestaan tot werkelijkheid van bestaan kan komen. Zonder zijn besef van bestaan, zijn “ik” gevoel daarbij kwijt te raken. Zolang hij die sleutel niet voluit gevonden heeft en voluit in alles toepast, blijft het mogelijk dat hij werkelijkheid en het tegenovergestelde daarvan verwisselt. Daardoor verlaat hij de veiligheid die hij in Mijn Handen heeft. Toch zal hij in werkelijkheid nooit buiten de veiligheid van Mijn Handen zijn, omdat Ik altijd en eeuwig jullie allen veilig en wel in Mijn Handen houd, al het andere is namelijk niet werkelijk.

Wie de sleutel vindt en in alles altijd toepast, die zal dat ook in de ware verhoudingen gaan zien en beseffen, en zijn “ik” gevoel zal hem in de volmaakte waarheid tot werkelijk leven zijn, in volmaakte vrijheid en al het tegenovergestelde van het werkelijke zal er voor hem niet meer zijn. Hij zal zien hoe het er in werkelijkheid nooit geweest is, zoals zijn “ik” gevoel, nooit zonder de veiligheid van Mijn Handen is of is geweest. Maar het overgeven aan de veiligheid van Mijn Handen begint bij het inzetten van de sleutel tot onderscheid. Die sleutel ben Ik in Jezus Christus. Iedereen die Mij navolgt, vindt de sleutel en hoe die in te zetten. Want iedereen die Mij navolgt komt tot werkelijk leven en zal ervaren wat wel en wat niet werkelijk leven is. Wie eenmaal het onderscheid kent, die zal niet meer tot enige verleiding tot het tegenovergestelde van het werkelijke gebracht kunnen worden. Daarom, jullie kunnen wel weten, maar het volledige onderscheid is er nog niet.

Blijf Mij volgen in Jezus Christus, in Zijn Naam zul je meer en meer tot werkelijk zicht komen en de sleutel, die waarheid en liefde in zich heeft, meer en meer in alles inzetten, tot je met het volledige onderscheid altijd voor werkelijkheid kiest en werkelijk leven in volle gelukzaligheid, in het volle besef te bestaan, bent en blijft.

Hemels Brood 4618

Als de geest vroegtijdig vrijgelaten wordt, zo vroeg, dat de basis om deze geest tot draagvlak te kunnen zijn, nog niet gelegd is, ontstaat chaos en moeras, waarop geen bouw meer overeind blijft. De geest wordt vroegtijdig vrij gelaten, terwijl de mens daar nog niet rijp voor is. Juist doordat zij daar nog niet rijp voor is, bevrijden mensen die geest, die waarheid tot verderf omzet, terwijl het tot zuivering zou moeten leiden. Maar als het proces van gisting door een te vroege toevoeging van ingrediënten verstoord wordt, zal het nooit tot het bedoelde resultaat komen en is alles teniet gedaan.

Maar zo zal het niet zijn dat Mijn Plan, Mijn liefde voor de mens, dat de bestemming van Mijn Schepping, voor de mensen verloren gaat door de domheid en het egoïsme van de mens, die niet beseft wat hij met zijn arrogantie teweegbrengt, die niet beseft, wat hij met zijn eigenbelang en zucht naar macht teweegbrengt. Zo zal het niet zijn, dat de liefde die mensen wel hebben en de goede intenties die mensen wel hebben, de inzet tot het goede en het vertrouwen wat mensen wel hebben, verloren gaat in de chaos en het moeras, wat veroorzaakt wordt door de te vroeg vrijgelaten geest. Dan zal Ik het water tot de beste wijn brengen en elk proces tot Mijn liefde verbergen voor de te vroeg vrijgelaten geest. Dan zal Ik basis en gelegenheid geven aan de goede mensen om tot volledige wasdom te komen en daarmee zal de chaos bedwongen worden en het moeras gedempt worden, en de grond zal stevig en vruchtbaar worden en het meest gezonde voedsel voortbrengen, waardoor de te vroeg vrijgelaten geest in zijn element teruggebracht wordt en geen schade meer kan aanbrengen.

Want nu wordt geopenbaard, wat de mensen niet kunnen begrijpen en nu gebeuren achter de schermen allerlei acties, die duisternis nodig hebben om te kunnen gebeuren. En nu wordt met een vals licht deze acties in het zicht gebracht, waardoor de basis van de samenleving op haar grondvesten trilt en tot ineenstorten gebracht wordt, terwijl niemand weet, hoe met al die informatie, die uit de duisternis zichtbaar gemaakt wordt, om te gaan. Omdat er nog maar heel, heel weinig mensen zijn die Mij kennen en Mijn adviezen opvolgen. Want alleen Ik ken en weet hoe daar mee om te gaan, hoe het beste te handelen. Maar de meeste mensen weten dat niet, kennen Mij niet en nemen ook geen contact met Mij op, omdat hun besef van Mij en waar leven nog niet tot dat is uitgegroeid, wat nodig is om Mij te leren kennen en Mijn advies in zich op te volgen.

Zo komt het er in deze tijd op aan, dat die weinige mensen die Mij wel kennen en in hun hart wel contact met Mij onderhouden en Mijn adviezen opvolgen, zich niet laten ontmoedigen door alles wat in de openbaarheid komt. Want het is niet de geest van waarheid die de onwaarheid nu belicht. Het is de geest van hebzucht, de geest van machtswellust, van bezit, van eigengewin. Die brengt nu, zogenaamd als waarheidsbrenger, de onwaarheid in zijn valse licht tot zicht voor de mensheid, die met elkaar lang niet zo ver is, om daar mee om te kunnen gaan. En daarmee wordt waarheid zichtbaar gemaakt door een leugenaar, die het niet zichtbaar maakt ten goede van alle mensen, maar om zichzelf te verrijken, om zijn macht te vergroten. Begrijp dit en raak niet in de ban van de zogenaamde waarheid, blijf dicht bij Mij in je hart en luister naar Mijn adviezen in je hart.

Want het zal tekeer gaan. Onwaarheid tegen onwaarheid, alsof het waarheid tegen onwaarheid is. Wees paraat, want jullie zijn met weinigen. Maar met hoe weinigen jullie ook zijn, jullie zijn met Mij en wie met Mij is, heeft werkelijk waarheid, heeft werkelijk zicht, heeft werkelijk kracht en macht, heeft werkelijk liefde en dat is met elkaar en met Mij oneindig veel meer dan wat nu in het valse licht gezet wordt en waarvan degenen die dat doen, hun heil verwachten. Vrees niet, want ook dat is in Mijn liefde gevat, laat je niet ontmoedigen, want wat gebeurt, is niet wat het lijkt. Zie door Mijn ogen het ware licht en houd moedig stand. Nu is de tijd, nu is Mijn tijd. Wees gerust, in Mijn liefde en haar wijsheid komt alles helemaal goed, hemels goed.

Hemels Brood 4619

Je vraagt je af of onderzoek naar het geestelijke, naar Mijn hoedanigheid en al wat Ik geschapen heb, nog zo’n groot belang heeft, als je weet dat leven naar Mijn liefde in alles je tot volmaakt leven brengt en het voldoet als je naar Mijn liefde leeft. Daarop zeg Ik je, onderzoek alles. Want wie Mijn liefde wil leren zijn, zal daarvoor Mij en Mijn liefde en de werking van Mijn liefde volledig moeten leren kennen, alsook leren zien, wat de werking van Mijn liefde precies is en tot stand brengt en wat het tegenovergestelde van Mijn liefde is en hoe vernietigend dat is voor het besef van Mijn liefde en het ware leven.

Het tegenovergestelde van Mijn leven vernietigt nooit het leven, maar wel het besef van het ware leven, in een bepaalde mate. Dat brengt pijn, verdriet, ziekte en oorlog met zich mee. Wie naar Mijn liefde en waarheid wil leven, zal moeten weten wat en hoe Mijn liefde in waarheid is en doet. En aangezien het aan de mens in vrijheid gegeven is te kiezen voor of tegen Mijn liefde, heeft hij het nodig om in vrijheid te ontdekken wat vóór Mijn liefde kiezen is en wat dat geeft, en wat tegen Mijn liefde is en wat dat ontneemt. Daarom is het van het grootste belang dat de mens zoekt, eerst in zijn hart Mij zoekt te leren kennen en vervolgens om zich heen kijkt, wat daar allemaal gebeurt.

Vanuit contact met Mij in het hart kan de mens gaan leren zien wat er gebeurt als er niet in alles naar Mijn liefde gehandeld wordt, en wat er gebeurt als er wél naar Mijn liefde gehandeld wordt. Ook is het heel belangrijk om er naar te zoeken, Mij en Mijn wil van liefde ten diepste te leren kennen. Want het is aan de mens om in alle vrijheid, uit liefde voor Mij en zijn medemensen, zijn wil in alles,volkomen gelijk te maken aan Mijn wil. En dat hij dat, in de volle overtuiging van zijn eigen persoonlijke besef, in alle opzichten zelf wil. Daarvoor is het nodig dat hij Mij kent, dat hij waar leven kent, dat hij het tegenovergestelde doorgrond en daar geen enkele binding meer mee heeft. Dus ja, het blijft belangrijk om in je hart te onderzoeken wie Ik precies ben, wat waar leven, ware liefde in alles precies is. Ook is het belangrijk om te onderzoeken wat het tegenovergestelde van Mijn liefde aan besef van waar leven vernietigt en niet kan, wat het doet voorkomen te kunnen, niet geeft, wat het doet voorkomen te geven.

Onderzoek, leer en zie het goede en het tegenovergestelde ervan. Niet om angst te krijgen voor al wat Mijn liefde niet is en aan pijn, verdriet, ziekte en blindheid teweegbrengt, maar om besef te krijgen van wat het één is: het ware leven, Mijn ware liefde, en wat het ander is: al wat het leven, Mijn ware leven, niet is. Zodat je, nadat je alles gezien en opgemerkt hebt, Mij ten diepste kent en volledig besef hebt van al wat de werking van Mijn liefde is en geeft, terwijl het tegenovergestelde niets is en niets geeft en je er in alle vrijheid zelf voor kiest, met de volle overtuiging in je hart ervoor kiest, Mijn liefde, wijsheid en waarheid in alles zelf te zijn, jouw wil volledig gelijk te maken aan Mijn wil, waarmee je persoonlijk zelf Mijn leven in volle gelukzaligheid bent.

Zonder zelf te zien, te weten, te kennen, te beseffen, kun je die vrije keus niet in volledigheid maken. Daarom is het alle mensen gegeven op aarde mee te maken wat werkelijk is, werkelijk leven, en wat niet. Onderzoek alles en behoud het goede. Maar ga alleen mee met het goede, Mijn liefde, dat zal je altijd beschermen voor het tegenovergestelde. Wees gezegend door Mijn eeuwige oneindige ware liefde, door Mij.