Hemels Brood 4434 t/m 4464

Hemels Brood 4434

Voordat je een lange reis gaat maken, bereid je je daar op voor en organiseer je alles wat nodig is, om de reis zo goed mogelijk te laten verlopen. Je regelt vervoer, overnachtingen, maaltijden, kleding, betalingen en je zorgt ervoor, alles wat je onderweg nodig hebt, bij je te hebben.

Jullie maken met elkaar op aarde ook een reis, een geestelijke reis. Jullie komen van ver weg en jullie zijn op weg naar Mij, naar het ware leven. Alleen, voor die reis hebben jullie al wat daarvoor nodig is niet zelf verzorgd, maar dat heb Ik gedaan. Ik heb jullie reis helemaal voorbereid en Ik heb ervoor gezorgd, dat het jullie onderweg aan niets ontbreekt. Ik heb jullie zelfs een routebeschrijving gegeven, die volmaakt aangeeft hoe te reizen. Dat is: Ik heb jullie persoonlijk Mijn Evangelie gegeven, dat helemaal volmaakt aangeeft, hoe het beste te leven tijdens je reis over de aarde. Maar net zoals iemand die materieel op aarde reist, de landkaart wel eens onderste boven houdt, zo houden veel mensen Mijn routebeschrijving nog al eens onderste boven, zo verwarren mensen de uitleg van Mijn Evangelie vaker met een eigen uitleg en vertrouwen niet op Mijn aanwijzingen.

Hoe verder de reis, des te meer kan er tijdens de reis misgaan. Jullie komen van ver. Niet allemaal van even ver, sommigen komen van heel ver en dan is de reis ook heel lang. Toch heb Ik voor iedereen de reis volmaakt verzorgd en iedereen van al het nodige rijkelijk voorzien. In ieders bagage zit precies dat wat voor diegene nodig is. Maar sommigen zijn onderweg één en ander kwijt geraakt. Anderen hebben niet goed in hun bagage gekeken, in hun hart gekeken, zodat ze het nodige niet gevonden hebben. Toch heb Ik voor iedereen alles volmaakt verzorgd, zodat de reis ook helemaal volmaakt kan verlopen. Maar wat Ik overgelaten heb aan de mens, is zijn vrijheid, hij is het die de reis maakt, niet Ik. Ik heb alles verzorgd en geloof Mij, daarbij heb Ik niets over het hoofd gezien, alles heb Ik perfect geregeld. Het is aan de mens, om tijdens zijn reis, dat is zijn leven op aarde, gebruik te maken van al datgene wat Ik voor hem tot in alle perfectie geregeld heb. Het is aan hem om tijdens zijn reis, zijn leven, gebruik te maken van Mijn routebeschrijving, dat is: naar Mijn Evangelie te leven.

Het leven op aarde is een geestelijke reis. Ik heb alles daarvoor volmaakt verzorgd. Het is aan de mens, om de reis te gaan zoals hij dat wil, met of zonder al wat Ik voor hem heb verzorgd. Hij kan daar van alles aan veranderen tijdens zijn reis. Daarmee kan zijn reis er heel anders gaan uitzien en ook langer gaan duren. Maar zijn eindbestemming kan hij niet veranderen, dat staat vast en zal altijd het ware gelukzalige leven in eeuwigheid zijn.

Hemels Brood 4435

De misvattingen onder de mensen zijn talrijk. Misvattingen onder en over elkaar en heel veel misvattingen over Mij en Mijn leer. De ene misvatting veroorzaakt de andere en zo is het op aarde een wirwar van misvattingen en daaruit voortkomende meningen en overtuigingen. Zolang er zoveel misvattingen zijn, is er geen eenheid in vrede op aarde te bereiken, hoe graag veel mensen dat ook zouden willen. De enige wijze om toch tot een zekere vrede te komen, is tolerantie. Tolerantie van alle verschillende meningen en overtuigingen. Elkaar laten in wat iemand wel of niet gelooft.

Maar degenen met extreme misvattingen en daaruit voortkomende overtuigingen, zijn meestal niet zo tolerant en hun grootste misvatting is het dan ook, dat zij denken anderen hun overtuiging moeten opdringen en in het ergste geval zullen ze dat zelfs met de wapens van vernietiging doen. De gevechten die dan ontstaan, zijn mensonterend en een ernstig vergrijp tegen Mijn liefde en het leven wat Ik aan de mens geef. Toch moeten ook die mensen in vrijheid tot het ware leven gebracht worden. Hoe moeilijk en onrechtvaardig dat ook is, vooral voor diegenen, die op aarde slachtoffer zijn geworden van hun extreme geweld tegen al wat hun mening niet deelt. Zij zullen het gevolg van hun daden zeker niet ontlopen, ook al lijkt niets hen in de weg te staan om hun ernstig vergrijp tegen Mij, Mijn liefde en hun medemensen voort te zetten. Ja, de grootste pijnen worden op aarde geleden, in vrijheid elkaar aangedaan.

Onschuldigen lijden en schuldigen lijken vrijuit te gaan. Maar dat is in het materiële, daar kan in vrijheid zo’n strijd gevoerd worden. Maar in het geestelijke niet. Daar ben Ik het Die het voor het zeggen heeft. In het materiële niet werkelijke is de ervaring van pijn en verdriet, maar in het geestelijke ware leven ben Ik, volmaakte liefde en is alleen ware gelukzaligheid, daar is geen pijn en geen verdriet. Al die onschuldigen zullen door Mij opgetild worden van de aarde, uit de materie in het ware leven en geen pijn en verdriet meer kennen. Al degenen die als ernstig vergrijp hun overtuigingen door strijd hun medemensen hebben opgedrongen, zullen eerst een weg moeten gaan, die hen tot inzicht en berouw brengt. Die weg zal voor hen zeker niet makkelijk en zonder pijn en verdriet zijn. Maar dat is Mijn zaak.

Ik heb alle mensen lief en Ik breng alle mensen tot leven, werkelijk gelukzalig leven. Ook hen die zich tot het meest ernstige vergrijp op aarde hebben laten verleiden. Want in het ware leven, de ware gelukzaligheid, heb alleen Ik het voor het zeggen en dat gebeurt altijd en eeuwig in de volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid. Omdat, in alle werkelijkheid, Ik Ben Die Ik Ben, het ware eeuwige gelukzalige leven.

Hemels Brood 4436

Het gaat niet om wat je kunt, het gaat om wat je niet kunt en toch denkt dat je het kunt, denkt dat je het moet kunnen. Maar in werkelijkheid kun je niets zonder Mij. En nu gaat het er niet om, wat je uit Mij kunt, want uit Mij kun je alles, maar het gaat erom, hoeveel je kunt erkennen, dat je niet kunt. En hoeveel je, van wat je erkent niet te kunnen, aan Mij vraagt te mogen kunnen, in dankbaarheid van Mij aanneemt om te kunnen.

Alles wat je kunt, alles wat je doet, hoe je bent, het is allemaal alleen mogelijk door Mij, door Mijn liefde, door Mijn leven, wat Ik jou geef. In dat leven, wat Ik jou geef, zitten alle mogelijkheden, die jij je maar kunt bedenken, tot in het oneindige. Niets van wat jij kunt bedenken om te doen of te laten is mogelijk, als Ik het niet als mogelijk in je leven gegeven heb. Nu is het voor jou en jouw welzijn niet alleen belangrijk hoe je met al die mogelijkheden in je leven omgaat, maar belangrijker nog is het, dat je herkent en erkent dat al die mogelijkheden je gegeven zijn uit Mijn liefde voor jou en dat je gaat begrijpen hoe belangrijk Mijn liefde voor jou is. Want Mijn liefde draagt jouw welzijn. Alleen zul je dat pas werkelijk gaan voelen, als je gaat erkennen, dat al wat je kunt, je alleen uit Mij kunt, uit Mijn ware liefde. Als je gaat erkennen, dat je niets uit jezelf kunt en daarom ook niet hoeft te kunnen. Je hoeft alleen te erkennen, al wat je denkt te kunnen, niet te kunnen, zonder Mij.

Ik weet dat dat niet zo gemakkelijk is, als Ik het hier stel. Maar mogelijk is het wel. Voor de ene mens, die van nature een zekere mate van nederigheid heeft en in nederigheid op aarde verder gegroeid is, is het makkelijker dan voor een ander, voor wie het nog heel belangrijk is om het zelf te kunnen en zich daar in te willen bewijzen. Maar mogelijk is het. Ook al is het voor jou een moeilijke weg om te gaan. Die weg wordt alleen makkelijker, als je hem gaat. Zolang je die weg naar erkenning, in nederigheid, mijdt, zal het moeilijk blijven. Zodra je die weg bereid bent te gaan, zal het makkelijker worden, al naargelang je op die weg blijft gaan. De moeilijkste stap is nu het kiezen van die weg en het eerste moeilijkste stuk van die weg te gaan en vol te houden. Maar dan zul je merken dat het makkelijker gaat en meer en meer zul je Mij en Mijn liefde in je hart gaan voelen en meer en meer zul je gaan beseffen, wat werkelijk leven is en welke vreugde werkelijk leven geeft. Welke vreugde Mijn liefde geeft.

Wat je ook kiest, Ik heb jou lief. Het is aan jou of je die weg gaat en Mijn liefde voor jou dan gaat voelen. Dat is jouw vrijheid, terwijl je toch niet werkelijk vrij bent, zolang je zelf wilt kunnen, wat je zonder Mij, niet kunt.

Hemels Brood 4437

Werkelijke hulp kan alleen Mijn hulp zijn. Veel mensen geven hulp vanuit een eigen idee wat die hulp zou moeten zijn, zonder zich met Mij in verbinding te stellen. Veel hulp is dan ook geen liefde-wijsheid, maar komt voort uit boeken-wijsheid. Opgeschreven wijsheid uit studie en conclusies, die met het verstand beredeneerd zijn. Die wijsheid heeft in het algemeen verre de voorkeur om hulp op te baseren. Want dat is meetbaar, dat is te bewijzen, daarmee kun je benoemen wat er mankeert en wat de oplossing moet zijn.

Mensen die vanuit hun gevoel, vanuit hun hart willen helpen, vanuit Mijn inspiratie in hun hart, krijgen vaak niet de kans om daadwerkelijk iets te doen. En dan is het goed om te laten. Vooral als zo’n hulp niet gewenst is. Dan wordt Mijn hulp niet gewenst. En dan is het evengoed Mijn hulp, om geen hulp te geven. Want soms is het beter om geen hulp te geven, wat uiteindelijk meer helpt, dan wanneer wel hulp gegeven was. Tot iemand in alle oprechtheid geholpen wil worden, is de boeken-wijsheid een goede mogelijkheid, maar voor sommige mensen is helemaal geen hulp de enige weg om, op de bodem van de put, zichzelf tegen te komen en daar tot bezinning te komen en te beseffen, dat hij zonder hulp niet uit die put kan komen. Als Ik in Mijn liefde zie, dat iemand het best tot die bodem afzakt, dan laat Ik diegene eerst tot op die bodem afzakken.

Soms bekort Ik de tijd om tot de bodem te komen, maar bij anderen laat Ik het duren. Omdat diegene meer ellende nodig heeft, om tot bezinning te komen, om tot besef te komen, dat hulp nodig is, om tot de nederigheid te komen, toe te geven en te erkennen, dat hij het zelf niet kan en belangrijker nog, om tot de sterke wil te komen, hulp te aanvaarden en voor zijn welzijn te willen vechten. Pas dan zal hulp baten. Dus laat dat gebeuren wat gebeurt en vertrouw op je hart, waar Ik je altijd de beste raad geef, raad uit liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 4438

Mijn Geestelijk Goddelijk Zijn heeft zich in Jezus Christus materieel aan de mens gelijk getoond. Bij Mijn Hemelvaart Ben Ik in Jezus Christus van de aarde, uit het materieel gelijke aan de mens terug in het volkomen Geestelijk Goddelijk Zijn, voor het oog overgegaan. Deze heilige gebeurtenis is alleen gezien door al Mijn getrouwen met hun geestelijk oog. Want het materiële lichaam had Ik bij Mijn opstanding reeds verlaten. Mijn Hemelvaart is het laatste waarin Ik aan Mijn getrouwen toonde waarlijk God te zijn, op een wijze die voor hen onomstotelijk en helemaal geestelijk te zien en te begrijpen was. Maar daarmee hadden zij zelf nog niet het zicht op hun eigen geestelijke verbintenis met hun in alle opzichten oorspronkelijke aan Mij gelijke goddelijkheid en hun mogelijkheden.

Met Mijn Hemelvaart werd de grond daarvoor rijp gemaakt. Zodat zij enige tijd later de Heilige Geest van Mijn Goddelijk Zijn in hun hart konden ontvangen. Waarmee nu op aarde allen die Mij getrouw zijn Mijn Hemelvaart in zich kunnen zien en begrijpen en daarna Mijn Heilige Geest in hun hart kunnen ontvangen. Want niet de nagedachtenis van Mijn Hemelvaart laat de werkelijke betekenis daarvan zien, maar de verbinding met Mij in het hart geeft je de mogelijkheid Mijn Hemelvaart te zien en te begrijpen en de Heilige Geest uit Mijn liefde in je hart te ontvangen.

Veel gelovigen gedenken ieder jaar Mijn Hemelvaart en enige tijd daarna de uitstorting van Mijn Heilige Geest. Toch is in hun hart het ware zicht nog niet geheel helder en het begrip nog gebrekkig. Maar zij doen zich de moeite en dat trekt Mijn Zegen aan. Zodat met tijd hun hart meer gaat zien en begrijpen van het diep heilige van Mijn Hemelvaart en het diep heilige van de uitstorting van Mijn Heilige Geest. De betekenis die daar in ligt, is oneindig, zoals het werkelijke leven, zoals Ik oneindig God Ben, in alles.

Wees stil in jezelf, zodat je de diepte van deze heilige betekenis in het verborgene van je hart, een beetje voelt. Wees stil. Ik Ben, wees stil.

Hemels Brood 4439

Wees altijd op je hoede. Want in euforie ligt de zwakte van een soort van trots op de loer. Een mogelijkheid tot verleiding wat in euforie niet bemerkt wordt. Wees in de volle blijheid altijd nog in contact met Mij in je hart, dan kan geen zwakte je overvallen en kun je vrij de blijdschap in je hart toelaten. Werkelijke vreugde is besef van waar leven, is waar leven, is waar besef van Mij in jouw hart, is besef van Mijn zegen aan jou, Mijn genade aan jou, Mijn dierbaar kind.

Ik heb jou lief en liefde wil altijd alleen het beste, zet zich altijd in voor het beste, geeft altijd het beste. Het beste voor alle mensen is tot het werkelijk ware leven te komen, het werkelijke leven in alles te zijn. Voor dat doel ijver Ik uit ware liefde, ook voor jou. En Ik zie jouw ijver om Mij te vinden, om Mij te ontmoeten en Mijn liefde te voelen. In alles is Mijn liefde aanwezig, van het kleinste en jongste kind tot aan de oudste mens, van het kleinste deeltje tot aan de grootste delen die er maar zijn. Het is niet of Ik aanwezig ben, maar of Mijn aanwezigheid beseft wordt, gezien, gevoeld, ervaren wordt. Dat gun Ik in grote liefde alle mensen, dat gun Ik in grote liefde jou. Want juist het besef van Mij in alles om je heen en in je hart geeft ware innerlijke levensvreugde, die door niets verstoord kan worden.

Wie dat werkelijk in alle oprechtheid wil voelen, wil ervaren, die kan dat niet zelf bewerken, maar die zal Ik in genade geven, wat zijn hart oprecht verlangt. Want het is niet de vraag of Ik in je hart Ben, of jij goed genoeg bent om Mij in je hart te ontmoeten, Ik Ben in je hart, altijd al aanwezig, het is de vraag of je bereid bent Mij in je te aanvaarden, te beseffen wat het is, om in je hart Mij te ontmoeten. Want Ik Ben altijd al in jou aanwezig en hoe meer jouw ogen open gaan, des te meer ga je van Mijn aanwezigheid in alles en iedereen en ook in jou zelf bemerken en de vreugde ervan voelen. De vreugde Die Ik, waar leven, Ben. Kom en verheug je met Mij!

Hemels Brood 4440

De uitersten op aarde geven nog niet de uitersten weer tussen liefde en het tegenovergestelde van liefde. De hoogste berg en het diepste water staan als een duizendste van een millimeter nog niet in verhouding tot de afstand tussen liefde en het tegenovergestelde van liefde. Die afstand is alleen via de aarde, via Mijn Schepping, te overbruggen.

Alleen op de aarde kunnen deze uitersten bij elkaar gebracht worden. Nergens anders is het mogelijk als mens, als eigen levend menselijk bestaan, met een eigen bewustheid van bestaan, om in de vrijheid van zijn, van het tegenovergestelde van liefde, het koude harde uiterste niet-liefde, terug te komen in de warme ware zachtmoedige liefde. De mens kan in de uitersten van ruimte zoeken naar op aarde gelijkende planeten met mogelijke vormen van leven, hij zal die oneindigheid, die uiterste oneindige afstand, nooit werkelijk kunnen doorzoeken en haar oneindigheid begrijpen, levend op aarde in de materie, waar de uitersten van liefde en het tegenovergestelde van liefde overbrugd kunnen worden, waar dit tegenovergestelde tot ware liefde gebracht kan worden.

Wat zoekt de mens in de oneindige ruimte, terwijl hij alles wat voor hem van belang is in zijn eigen hart kan vinden, als hij in zijn hart contact met Mij opneemt. Want in zijn hart is die oneindige ruimte net als Ik, in hem aanwezig en alleen door Mij is alles te zien en te begrijpen. Maar de oneindigheid blijft eeuwig oneindig, omdat Ik oneindig Ben. Die oneindigheid is leven, Mijn leven. Jij bent Mijn leven, elk mens is Mijn leven, het oneindig ware Zijn. Het zoeken buiten de aarde is als het zoeken in een spiegel, waarin de oneindigheid weerspiegeld wordt en met een enorme telescoop wordt het spiegelbeeld van de oneindigheid bestudeerd, terwijl het ware echte bestaan in de mens zelf aanwezig is en door ieder mens in zichzelf te kennen is.

Wie dit begrijpt, die hoeft niet meer in de ruimte om de aarde te zoeken, hoeft geen telescoop of ruimteschip meer. Wie dit begrijpt, ziet de brug tot ware liefde in oneindigheid, het ware eeuwige oneindig gelukzalige Zijn in zichzelf, die is en ziet Mij.

Hemels Brood 4441

Ik heb je Mijn leven gegund. Kun jij je leven terug aan Mij gunnen? Niet dat Ik dat van je vraag, maar zou je dat kunnen, jezelf helemaal opgeven en je leven aan Mij gunnen? Helemaal vrijwillig, niet omdat Ik het je vraag, maar uit liefde voor Mij?

Ik heb jou Mijn leven gegund uit onvoorwaardelijke liefde. Jouw leven krijgt dezelfde goddelijke mogelijkheden als Mijn leven, op het moment dat je volkomen onvoorwaardelijk en geheel uit eigen vrije keus jouw leven Mij gunt en je jezelf in vrijheid aan Mij geeft. Dat klinkt hier gemakkelijker dan het voor jou is, vooral omdat in en om je heen heel veel verleiding is om zelf te zijn en zelf te blijven zijn. Maar het geheim in het zelf zijn en het zelf blijven zijn, werkelijk zelf levend, ligt er in, je leven Mij te gunnen. Uit liefde en volkomen eigen vrije keus, Mij te gunnen.

Om tot die liefde voor Mij te komen, om tot die vrije keus te kunnen komen, uit liefde voor Mij, is de aarde waar op je verblijft en al wat er gebeurt, zo ingericht, dat je Mij kunt leren kennen, dat je Mijn liefde kunt leren kennen, dat je de verleiding kunt leren weerstaan, de waarde van werkelijk leven kunt leren kennen, dat je ware liefde en al het tegenovergestelde daarvan kunt leren onderscheiden en je keuzen tussen het één en ander kunt maken en daardoor de waarde voor jou persoonlijk van elke keuze die je maakt, kunt leren kennen. Dat je al wat je geleerd hebt kunt oefenen en ten goede kunt eigen maken, ten goede aan jouw ware oorspronkelijk volmaakte leven. Dat je leert verdragen in liefde en je naaste te helpen in zachtmoedigheid.

Dat je uit eigen beweging je leven gelijk aan Mijn leven in ware liefde leert zijn en dan tot besef komt, dat Ik je leven Ben en jou gun, Mijn leven te zijn. En uiteindelijk, dat je Mij zo goed leert kennen in jezelf als jouw leven en Mijn liefde zo in je hebt opgenomen, dat je geheel vrij ervoor kiest, om jouw van Mij gegunde leven, Mij terug gunt uit liefde voor Mij. En dan kan Ik je zeggen, dat Ik het jou terug gun en je het eeuwig en altijd zelf mag zijn, in volkomen gelukzaligheid!

Hemels Brood 4442

Hemelse Vader, vandaag gedenk ik de dag dat ik op aarde gekomen ben. Niet dat ik al zoveel jaren op aarde leef en mag verblijven, maar vandaag gedenk ik, dat U mij de kans heeft gegeven, op aarde U te leren kennen. Om zelf, als een eigen persoonlijk zijn, U in mijn hart te ontmoeten en om naast en in mij te gaan zien, hoe oneindig veel liefde U voor mij en alle mensen heeft.

Lief kind, je gedenkt deze dag, omdat het zoveel aardse jaren geleden is, dat je leven op aarde begon als een volkomen zelfstandig mens, in het hart van Mijn Goddelijke liefde en je besef van zijn in je menselijk materiële verblijf begon. Zoals jouw verblijf op zeker moment in een van jezelf bewust bestaan op aarde begon, zo zijn alle mensen op aarde op zeker moment hun leven in zelfstandigheid begonnen. Er zijn velen die hun jaren op aarde tellen en op hun dag van komst op aarde gedenken, als het zoveelste jaar dat zij er leven, alsof het hun verdienste is te leven. Er zijn slechts weinig mensen die beseffen, welk een genade uit Mijn liefde hun komst en verblijf op aarde is en welk een voorrecht het voor hen is, in de liefde van Mijn Goddelijk Hart te kunnen verblijven. Want het eigen besef van bestaan en de vrijheid van het zelfstandig zijn, is alleen op aarde zodanig, dat de mens er zich kan ontwikkelen tot gelijkheid aan Mijn Goddelijke wezenlijkheid en alle mogelijkheden en gelukzaligheid daarvan, eigen kan maken.

Nog maar heel weinigen beginnen te beseffen wat hun verblijf op aarde in werkelijkheid aan hen geeft. En welk een ware rijkdom hun leven op aarde voor hen in zich heeft. Rijkdom, die niets te maken heeft met roem, macht of geld en daarom nauwelijks of niet als rijkdom gevonden wordt. Want voor heel veel mensen staat rijkdom alleen gelijk aan veel geld, veel goederen, macht en roem. Maar de ware rijkdom is Mijn liefde, ware rijkdom is alleen te vinden in onbaatzuchtige liefde. Dat je niet de jaren gedenkt, niet je geboorte als zodanig, maar de kans van leven, die Ik je met je bestaan op aarde gegeven heb, laat zien dat je op weg bent te zien en te begrijpen, waar het belang van je leven in werkelijkheid ligt. Niet bij jouw bestaan, maar bij Mijn bestaan. Niet wat jij weet en kunt, maar wat Ik weet en kan. Niet jouw liefde, maar Mijn liefde werkt als jouw liefde. Daarom, niet alleen zegen aan de dag van je geboorte op aarde, je begin van zelfstandig leven op aarde in Mijn liefdevol hart, maar zegen aan jouw hele leven en alle mensen die beginnen te begrijpen welk een rijkdom uit Mij hun leven is.

Zo mag je die dag op aarde gedenken en zo mag je alle dagen van je verblijf op aarde gedenken, als zegen van Mij, je liefhebbende hemelse Vader, Die jou alle dagen van je leven geeft, uit ware liefde, om jou en alle mensen tot de ware eeuwige gelukzaligheid te brengen, in het eigen persoonlijke besef van je goddelijk ware bestaan in en uit Mij. Ik heb je lief. Ik zie het in je hart, je hebt Mij lief. Dat, lief mens, is Mijn zegen aan jou, je hele leven lang. Dat mag je elke dag, elk moment van de dag gedenken, Mijn en jouw liefde voor elkaar en voor alle mensen. Dit geldt voor iedereen die dit leest en in zijn hart herkent: ook jij hebt de zegen van Mijn liefde, ook jij, jouw hele leven lang.

Hemels Brood 4443

Wie op Mij vertrouwt, zal in zijn hart steeds weten, hoe met gebeurtenissen en situaties in zijn leven om te gaan. Hoe met mensen om hem heen om te gaan en in liefde te blijven. Maar hij zal daarbij ook weten dat, hoewel Mijn liefde voor ieder zachtmoedig is, zij op zijn tijd ook ernstig is en mensen vermaant, mensen aanspreekt op hun doen en laten. Want het is ook liefde om in alle ernst mensen op hun misvattingen te wijzen, om in alle ernst iemand aan te spreken op van liefde afdwalend gedrag en diegene dan te helpen tot liefde terug te komen. Alleen, wie daartoe in zijn hart geroepen wordt door Mij, mag dat alleen doen, zoals Ik hem dat in zijn hart aangeef en dat zal nooit verwijtend of belerend zijn. Dat zal altijd op een manier zijn, die uitlegt en toont welke gevolgen afdwaling van liefde met zich meebrengt.

Al naargelang de afdwaling zal die manier van aangeven ernstiger en krachtiger moeten zijn, zonder dreigend of eisend te worden. Niet iedereen is hiervoor geschikt. Want veel mensen zijn ongeduldig van aard, of veeleisend door hun streven naar perfectie. Veel mensen hebben nog onvrede en eigen misvattingen en kunnen Mij in hun hart nog niet zuiver verstaan. Alles heeft zijn tijd en plaats in vrijheid gekregen en met tijd worden misvattingen opgelost, wordt afdwaling van liefde zichtbaar gemaakt, zodat besef over de gevolgen groeit en het handelen tot liefde teruggebracht wordt. Tijd is gegeven om de vrijheid te kunnen behouden. Was er geen tijd, dan zou onmiddellijk de eeuwige dood intreden, omdat dan in vrijheid de keuzen zonder liefde, direct tot de dood zouden leiden. Maar juist door tijd kan groei plaatsvinden, door geduld. Zonder tijd zou geen geduld mogelijk zijn.

Maar tijd verloopt en dat is ook nodig, anders zou er geen ijver zijn om te werken aan verbeteringen en groei zou oneindig duren. Aan leven, werkelijk leven, komt geen einde, maar aan al wat geen werkelijk leven is, wel. Al wat geen werkelijke liefde is, heeft tijd gekregen om tot werkelijke liefde te groeien in de vrijheid van bestaan. Die tijd is net zolang als nodig is, tot het werkelijke leven bereikt is, dan is eeuwig werkelijk leven bereikt waar geen tijd meer nodig is. Ik heb tijd ingesteld en het verloop van tijd is aan Mij, in alle ernst aan Mij, nu, vandaag en morgen, tot in de eeuwigheid. Tijd is voor iedereen de vrije mogelijkheid om tot werkelijk volkomen vrij leven in volle gelukzaligheid te komen. Het werkelijke eeuwige leven, welke zuivere onbaatzuchtige volmaakte liefde en haar wijsheid is.

Hemels Brood 4444

Er is geen situatie die niet door Mij kan worden opgelost. Al lijkt een situatie voor jullie mensen niet ten goede te kunnen keren, voor Mij is dat altijd wel mogelijk. Stel dat jij alles bent en in je hebt. En stel dat binnen dat al wat jij bent, van alles gebeurt, maar jij bent alles, dan kun jij ook alles regeren. Zo is het met Mij. Ik ben alles en alles gebeurt binnen Mijn bestaan, binnen al Mijn vermogen, Ik heb de regie, tot in de volmaakte waarheid regeer alleen Ik. Al wat is en kan gebeuren gebeurt binnen Mij en kan alleen binnen Mijn volledig volmaakte bestaan gebeuren, geheel en al in Mijn volmaakte wezenlijkheid, welke in ware liefde het Al is.

Zodat nooit iets kan gebeuren wat niet door Mij ten goede en terug tot ware liefde gebracht kan worden of anders gezegd, Ik kan en zal vanuit Mijn liefde, het Al zijnde, alles en iedereen terugbrengen tot ware liefde. Maar Ik zal daarbij ook de vrijheid van alle mensen op aarde ongemoeid laten. Daardoor lijkt het voor jullie, alsof de ergste gebeurtenissen geen eind krijgen en er geen eind aan oorlog, honger, pijn en verdriet komt. Dat lijkt zo in jullie vrijheid. Maar als je alles bezit, dan bezit je ook die vrijheid en dat is Mijn geheim, hoe het zo kan zijn, dat Ik jullie volkomen vrijheid gegeven heb en toch elke gebeurtenis, alle pijn en verdriet kan terugbrengen tot het goede, tot liefde.

Dat is dan ook alleen mogelijk op de aarde en in de situatie op aarde zoals Ik die in Mijn grote wijsheid uit ware liefde voor jullie geschapen heb. Om jullie in vrijheid te laten zijn, in een van jezelf bewust bestaan, in de kennis van goed en kwaad en de vrije keuze daartussen. Mensen zeggen weleens: “kwaad straft zichzelf”. Maar Ik straf niet als zodanig en daarom zeg Ik het anders: “kwaad leert de mens tot liefde terug te komen, in het eigen vrije besef dat alleen ware liefde de eeuwige gelukzaligheid kan geven”. Juist zo kan elke gebeurtenis alleen aan iedereen ten goede komen.

Hemels Brood 4445

Mijn liefde is niet onder woorden te brengen. Mijn grootheid is niet onder woorden te brengen en het begrip van de mens is te beperkt, om de oneindigheid van Mijn bestaan en zijn leven uit Mij te kunnen beschrijven. Al is het geheel teveel, gedeeltelijk kan het wel gezien en beseft worden, dat Mijn bestaan groter is en eeuwig, dat Mijn liefde volmaakt is en alomvattend, ook al wordt het Al voor een miljoenste deel nog niet gezien en begrepen.

Zo is het ook met jullie eigen bestaan, dat jullie niet begrijpen hoe jullie in het volmaakte leven van Mij, onvolmaakt kunnen handelen en daarin vrij kunnen bestaan. Onvolmaakt in het volmaakte, toch volmaakt. Een tegenstelling die niet kan bestaan en toch als een feitelijk bestaan op aarde lijkt te kunnen als een waarheid, terwijl het deels geen waarheid is of kan zijn. Ik kan het nog veel ingewikkelder uitleggen, dat zou alleen de beperkingen van jullie begripsvermogen aantonen, maar bovendien, niemand zou daarbij gebaat zijn, het zou alleen verwarring geven. Jullie onderlinge verhoudingen en begripsvermogen zijn zo verschillend, doordat jullie handelen, wel of niet uit ware liefde in de vrijheid van jullie bestaan, heel verschillend is, waardoor de ene mens veel meer al kan begrijpen van zijn bestaan, van Mijn bestaan, van waar leven en het belang van ware liefde, dan een ander mens. Wat Ik die ene mens met meer mogelijkheid om te begrijpen, laat zien en beseffen, is dan ook uitgebreider, dan wat een ander kan zien en begrijpen. Maar ook dat is per mens verschillend, dat is precies afgestemd op ieders vermogen en daarom is er zoveel verschil in wat de ene mens ziet en beseft ten aanzien van de andere mens.

Toch leven al die mensen met al hun verschillen met elkaar samen op aarde en is het voor allen een uitdaging om daar met elkaar samen te leven, om met alle verschillen die er zijn, toch tot waarheid en liefde te komen, in harmonie te komen. Niet alle bloemen van een boom komen tegelijk uit, niet alle vruchten zijn tegelijk rijp, heeft de boom daar ooit moeite mee? Straft hij de ene bloem, die nog bloem is, omdat een andere bloem al tot vrucht aan het komen is? Zo is het bedoeld te zijn, ieder op zijn tijd mag tot groei komen, mag tot liefde komen, mag tot Mij komen, tot waar gelukzalig leven komen.

Hemels Brood 4446

Egoïsme maakt de mens dom. De meest gewiekste zakenman (of vrouw) is uit op veel geld en hoe slimmer hij daarbij is in het zakendoen en het vergroten van zijn bezit, des te dommer is hij in het geestelijke en de betekenis van zijn bestaan op aarde. Hoe intelligent hij in het zakendoen is en hoe succesvol nog daarbij, zijn geestelijke intelligentie blijft ernstig achter.

Je kunt je afvragen, of zo iemand dan altijd geestelijk dom blijft, want naar bezit en rijkdom streven zal bij zo iemand toch niet zomaar veranderen, vooral niet als hij succesvol daarin is. Dat zou zo zijn, als er hem nooit iets zou gebeuren. Maar allerlei gebeurtenissen leren deze mens, om zijn domheid ten aanzien van zijn ware geestelijke leven en wat op aarde voor hem, voor zijn werkelijke leven, van belang is, te gaan beseffen en zien. Zien, dat geld en rijkdom voor het aardse verblijf misschien een zeker gemak dient, maar voor het eeuwige leven, wat geestelijk en niet materieel is, geen enkel voordeel geeft, wel het nadeel van domheid. Door allerlei gebeurtenissen komt er langzaam besef van wat werkelijk leven is en wat voor het werkelijke leven van belang is. Over het algemeen zal deze mens van ver komen. Want zijn streven is het, zijn bezit te vergroten, terwijl het ware leven gebaat is met belangeloos handelen en volkomen waarheid. Hoe ver staat een zakenman af van belangeloosheid en waarheid? Dan is het wel voor te stellen, dat er heel wat nodig is om de zakenman, of ieder die belang hecht aan bezit en rijkdom, tot inzicht te brengen, zonder zijn vrijheid te belemmeren en daarmee wellicht de ziel te beschadigen in haar groei naar volmaaktheid.

Laat je niet verblinden door de talenten en intelligentie van de succesvolle zakenman. Ja, op aarde heeft hij misschien heel wat voor elkaar gebracht, maar zijn verblijf op aarde is als een miljoenste van een speldenprik ten aanzien van zijn eeuwige leven, waar hij geen enkele materieel bezit heeft of kan hebben. Daar zal geen bezit of geld hem ook maar in het minst ten dienste staan. Daar staat alleen eenvoud, belangeloosheid, nederigheid, waarheid en liefde de mens ten dienste. Wie dat begrijpt en naar leeft, die is werkelijk wijs!

Hemels Brood 4447

Je hoeft niet iemand te zijn die de wereld verandert, die de wereld verbetert. Je hoeft zelfs niet streng voor jezelf, jezelf te verbeteren. Laat Mij dat doen! Er zijn veel gelovige mensen die er vooral naar streven zichzelf in liefde te verbeteren. Zij trekken ten strijde tegen zichzelf, tegen wat zij bij zichzelf zien als verkeerde neigingen, tegen verleidingen waar zij nog steeds aan toegeven, tegen karaktertrekken als ongeduld en traagheid. Maar dat is helemaal niet wat Ik van je vraag. Het beste is het, om het aan Mij over te laten, om zoveel mogelijk in je hart met Mij contact te houden, naar Mij te luisteren en Mijn liefde en zorg voor jou en iedereen aan te nemen.

Je bent nog niet in alles volmaakt, maar het is wel je intentie, die intentie is goed. Kies in die intentie voor Mijn hulp en laat het idee los dat jij het zelf goed moet doen. Als je wilt, dan zal je weg zo gaan, dat je het leert, dat je alles leert om tot de ware volmaakte liefde te komen. Maar denk daarbij niet, dat jij dat zelf kunt bewerkstelligen, vanuit je eigen wil. Jouw wil is wel nodig, maar voor de rest zorg Ik. Zet je wil er op tot volmaakte liefde te komen en geef je dan over aan Mijn leiding en blijf zoveel mogelijk in je hart naar Mij luisteren, blijf voelen met je hart en blijft denken met je hart en blijf daarbij steeds in contact met Mij. Dwing jezelf niet, maar accepteer jezelf, zoals Ik jou accepteer in Mijn liefde voor jou.

Wil het goede, wil ware liefde leven, maar ga de strijd niet aan met al wat je van jezelf ziet dat nog niet goed, nog geen liefde is. Beken Mij dat je het ziet, beken Mij dat je tot liefde wilt groeien waar dat nog niet zo is en laat het dan verder aan Mij over. Want de uiteindelijke leiding over al wat leeft, ligt eeuwig bij Mij, omdat Ik het Al Ben. Geloof Mij, al wil jij nog zo sterk, alles wat jij door je sterke wil kunt, kun je door Mij. Al is de inzet nog zo groot, door Mij alleen bereik je daar iets mee. Ik zeg niet, geef het op, Ik zeg, strijd niet tegen jezelf, maar groei in liefde met Mij samen. Geef je welzijn helemaal in Mijn Hand. Dat is, geef je helemaal over aan Mijn liefde voor jou.

Hemels Brood 4448

De mens is vanuit zijn goddelijke oorsprong, in het materiële tot veel in staat. In het materiële kan hij veel bewerken, maar het geestelijk ware leven zal hij daarmee niet kunnen bewerken of veranderen. Al lijkt het erop, dat beheersing van het materiële, met alles wat mensen ontdekt hebben, om in en met het materiële te kunnen doen, hen ook beheersing over het ware leven geeft. Dat zij daarmee ook het bestaan in hun macht aan het krijgen zijn, maar dat is in alle werkelijkheid niet het geval.

Het is te vergelijken met een klokkenmaker, die een heel ingewikkeld uurwerk maakt en iemand ontleedt die klok helemaal, zodat hij die klok ook zelf kan maken. Maar daarmee heeft diegene niet het idee waaruit de klok ontstaan is, uit zichzelf bedacht en hij zal evengoed ook nooit zelf zo’n klok kunnen bedenken. Zo is het ongeveer met al wat mensen tijdens hun bestaan in een materieel lichaam van materie kunnen ontdekken en materieel kunnen nadoen. Nadoen. Maar de beleving van het bestaan en besef van bestaan Ben Ik en kan Ik alleen geven aan deeltjes van Mij, die eeuwig deeltjes van Mij blijven en alleen door Mij in materie gevormd zijn. Het vormen van de materie kan de mens Mij nadoen, maar het idee is en blijft van Mij en is alleen Mijn leven. Elk deel van Mijn leven, wat Ik in de materie tot mens gevormd heb, blijft eeuwig Mijn deel, wat Ik het besef van bestaan gegeven heb.

Dit besef van bestaan is niet afhankelijk van bestaan in materie. Ik heb het om wijze redenen voor een door Mij uit onbaatzuchtige liefde bepaalde tijd in materie, in het materiële lichaam, de mens, op aarde geplaatst. Maar na die tijd blijft Mijn geestelijk deel als eigen besef van bestaan in Mijn aan die mens gegeven levensdeel, evengoed bestaan zonder dat materiële lichaam. Met en in materie kan de mens van alles namaken, maar het ware leven Ben Ik en daaraan kan geen mens ooit iets veranderen. Het idee van de klok is van de klokkenmaker. Het ware leven is van Mij en daarbij komt nog een heel groot verschil met de klokkenmaker: hij heeft het idee, maar is het idee zelf niet, terwijl al wat op aarde en in de totale oneindigheid is, Mijn idee is, komt daar bij, dat Ik Zelf eeuwig al het leven Ben. Mijn idee komt voort uit Mij, het ware leven, wat Ik Ben en niemand is dat, dan uit Mij.

Daarom, maak je geen zorg om wat mensen ondertussen materieel voor elkaar kunnen brengen, aan het ware leven kunnen zij niet komen, levenslang niet. En dat is eeuwig verzegeld in Mijn oneindig wijze liefde, Mijn Enig Ware onveranderlijke Bestaan.

Hemels Brood 4449

Zoals jullie lichaam dagelijks meerdere malen voedsel en drinken nodig heeft, zo heeft jullie geest ook dagelijks voeding en vocht nodig. Deze voeding is Mijn Woord en de uitleg van Mijn Woord, deze voeding is Mijn liefde. Maar net zoals door mensen voeding genomen wordt, wat geen heil voor hun lichaam brengt, zo nemen mensen ook andere woorden van mensen aan, die niet Mijn Woorden zijn en geen heil voor hun geest brengen.

Heilloze voeding doet noch het lichaam, noch de geest goed. Maar hoe maken mensen het onderscheid tussen goede voeding en niet goede voeding? Veel mensen zijn het vermogen tot onderscheid voor een belangrijk deel kwijtgeraakt. Dat heeft vooral te maken met hun hang naar genoegens en welzijn voor zichzelf. Voor zichzelf maakt blind voor anderen en ontneemt hen het vermogen tot onderscheid. Slechte voeding voor het lichaam geeft vroeg of laat nare gevolgen, die onmiskenbaar door slechte voeding ontstaan en zo ontstaan er ook gevolgen door het opnemen van woorden die niet overeenkomen met Mijn Woorden, met Mijn voeding. De één kan meer en langere tijd slechte voeding verdragen zonder merkbare gevolgen, dan een ander, maar ieder die slechte voeding opneemt, zal toch op een keer gevolgen daarvan bemerken.

Zo is het ook met alle geestelijke voeding die Ik voortdurend aan de mens geef. Ieder is vrij zijn eigen voeding te kiezen. Voor het lichaam is niet altijd goede voeding voor iedereen aanwezig. Maar Mijn ware heilzame voeding voor de ziel van de mens en voor zijn geestelijk welzijn is wel altijd voor iedereen meer dan overvloedig aanwezig. En terwijl de voeding voor het lichaam afhankelijk is van mensen en hun samenwerking, wat soms wel en soms geen goede verdeling geeft, is Mijn voeding daar niet afhankelijk van, want Mijn voeding krijgt iedereen rechtstreeks van Mij in zijn hart. Voor Mijn voeding aan de mens hoeft hij alleen maar in zijn hart bij Mij te komen. Dan geef Ik hem de meest heilvolle voeding voor zijn leven, voor zijn werkelijke leven. Hij hoeft daarvoor alleen zijn hart open te stellen, uit eigen vrije keus.

In ieders hart stroomt altijd Mijn ware levens voeding. Hoeveel het hart daar van opneemt, ligt alleen aan die mens en aan de omvang van zijn hart. Hoeveel voeding een hart uit Mijn voedingsstroom opneemt, is zijn keus. Maar wie veel voeding, dat is veel van Mijn liefde opneemt en besef heeft van Mijn liefde, die heeft daarmee ook het vermogen tot onderscheid en weet heel goed wat wel en wat niet Mijn ware Woord is. Van lichamelijke voeding kan de mens tekortkomen, maar van Mijn liefde nooit.

Hemels Brood 4450

Ik heb nooit gezegd, dat het op aarde gemakkelijk is. Integendeel. Ik zal ook niet zeggen, dat het op aarde gemakkelijk gaat zijn. Wat Ik wel zeg, is dat op aarde het ware leven in de eigen bewustheid van bestaan bereikt kan worden. Dat je in je van je zelfbewuste mens-zijn Mij, jouw Schepper, God en hemelse Vader kunt ontmoeten en met Mij in ware liefde kunt samen zijn. Dat je tot de ware gelukzaligheid kunt komen, door je weg in het vlees over de aarde. Maar daarvan heb Ik zeker niet beweerd, dat dat zo gemakkelijk en aangenaam zou zijn. Ook niet als je het beste en goede nastreeft om te zijn.

Je struikelt dan eens hier over een steen op je pad en dan eens daar over een andere steen en er zullen nog wel eens stenen op je pad liggen, voor je het ware levensdoel bereikt hebt. En soms kom je heel gevoelig op je snuit terecht, want je had geen erg in die steen. Maar geloof Mij, je krabbelt altijd weer op en of je dat nu bemerkt of niet, Ik houd je toch altijd bij je arm vast en help je steeds weer overeind. Ja, van Mij mag je af en toe boos zijn op zo’n situatie waarbij je valt, terwijl jezelf vindt dat je er totaal geen schuld aan hebt. Mensen doen elkaar op aarde onaangename dingen aan en dat is zeker niet altijd terecht of verdiend. Mensen doen het Mij aan. En nu zie Ik in je hart, dat je vindt, dat Mijn volmaakt Zijn iets heel anders is, dan jouw onvolmaakte aardse zijn. En gelijk heb je.

Maar jij hebt toch altijd de mogelijkheid in jouw aardse zijn, om Mijn Hand te grijpen, die Ik altijd naar je uitsteek. En als je niet ver genoeg kunt reiken, om Mijn uitgestoken hand te grijpen, dan zeg Ik je, Ik heb ook nog een tweede Hand en die heeft jou altijd heel stevig vast en daarmee laat Ik jou nooit los. Hoe je ook spartelt. Die ene Hand van Mij, kun je in jouw liefde grijpen, als je liefde ver genoeg reikt. Die andere Hand is Mijn liefde, die houdt jou altijd vast. Daarmee ben je hoe dan ook altijd veilig!

Hemels Brood 4451

Sommige mensen werken als een paard en bereiken het minimale. Andere mensen doen nauwelijks iets en krijgen van alles in de schoot geworpen. De verdeling op aarde is ongelijk, net als de wegen op aarde ongelijk zijn. Mensen zijn ongelijk aan elkaar en hun handelen is ongelijk aan elkaar. Soms regent het hier en schijnt daar de zon en dan is hier zon en regent het daar. En steeds proberen mensen te achterhalen, waarom, waardoor. En nog zien mensen niet wat hun eigen aandeel is. Zelfs goede mensen zien niet waar het goed is en waar niet, wat zij goed doen, tegenover al wat in de wereld niet goed gedaan wordt.

Sommige mensen denken met hard werken de hemel te verdienen en groot is hun teleurstelling als zij na geruime tijd die hemel nog niet bereikt hebben. Die hemel, zoals zij zich die hadden voorgesteld, maar niet verschijnt. Toch is de hemel er, toch is er werk voor nodig en toch is ook voor alles wat er gebeurt een reden, een waarom, een waardoor. Alleen, als je een bos gaat kappen wat nergens voor nodig is, of water naar zee gaat dragen wat geen enkele zin heeft, dan kun je daar nog zo hard aan werken, maar het zal je nooit iets van waarde opleveren. Als je de wolken volgt, sta je regelmatig in de regen en mis je de zon. En wat is het met die mensen die nauwelijks iets doen en toch rijkdom vergaren? Hun rijkdom is aardse rijkdom, materieel bezit, maar ook dat heeft geen werkelijke waarde, alleen een schijnbare waarde.

Of je nu hard werkt of weinig doet, het maakt niets uit als het werk dat tot werkelijke waarde brengt, niet gezien wordt, vermeden wordt, of als niet belangrijk of niet interessant terzijde geschoven wordt. Niet je wel of niet werken is belangrijk, maar je zicht. Je zicht op wat waar en werkelijk is, je zicht op wat zin heeft en werkelijke waarde geeft. Je zicht op wat je kunt doen in werkelijkheid. En dat zicht kan iedereen alleen krijgen door Mij, door Mijn ogen, door zich in alle oprechtheid met Mij te verbinden in het hart, zodat de ogen van het hart gaan zien door Mijn ogen en het hart zich bewust wordt van alles wat werkelijk is en werkelijk waarde heeft. Dan kan vanuit het zicht gewerkt worden, met hemelse waarden tot gevolg. En dat werk zal mild zijn en overvloedig veel werkelijk waardevolle levensrijkdom opleveren!

Hemels Brood 4452

Goed en kwaad is door elkaar aanwezig op aarde, onder de mensen. Maar ook in de mensen is goed en kwaad door elkaar aanwezig. In het ene opzicht zal iemand uit goedheid handelen, terwijl diezelfde mens in een ander opzicht uit kwaadheid handelt. Het één kan de mens verdragen, het ander nog niet. Het één raakt de mens in zijn ego, terwijl hij bij iets anders zijn ego opzij weet te zetten. Bij het één kan iemand rustig en geduldig blijven, terwijl hij bij iets anders opvliegt en zijn geduld verliest.

Zo grimmig gaat het er op aarde tussen goed en kwaad aan toe. Bij de één is het handelen uit het kwade sterker en meer aanwezig, terwijl bij een ander het goede juist de overhand heeft. En daar sta jij midden in. Maar, daar staat ieder mens midden in. Jij staat daar van jezelf bewust alleen midden in, maar al die anderen staan daar van zichzelf bewust als “jij” midden in. En al naargelang hun innerlijke verhouding tussen goed en kwaad, zullen zij net als jij, een weg te gaan hebben met al het goede en al het kwade. En hoeveel vrienden of vijanden je daarbij ook hebt, je staat in je bewustheid van bestaan altijd middenin alleen met je eigen bewustheid. Maar, lief mens, vergeet daarbij nooit, dat jouw eigen bewustheid aan iedereen gelijk is, omdat jouw bewustheid, net als ieders bewustheid, Ik Ben. Jouw bewustheid is Mijn Goddelijke Wezenlijkheid en dat is het in iedereen. Het besef van de volmaakt Goddelijke aanwezigheid van Mijn Wezenlijkheid is alleen in een bepaalde mate vertroebeld. Deze vertroebeling geeft je in je bewustheid van zijn het gevoel alleen te staan te midden van allen, die zelf ook alleen staan.

Maar Ik Ben allen en niemand staat alleen. De kern in alles en iedereen is volmaakt goed. Het goede ontdoet zich van het kwade, dat is eenvoudig gezegd wat er op aarde en in ieder mens gaande is. Terwijl dat in alles gaande is, om je heen, in jou en alle mensen, is goed en kwaad door elkaar aanwezig. Maar ook Ik Ben aanwezig en met Mij samen ben jij nooit alleen, met Mij samen is niemand alleen, maar zijn wij allemaal samen, samen één, maar nooit alleen. Ik Ben volmaakt goed, volmaakt liefde en in Mij zijn jullie allen volmaakt, samen en nooit alleen, ware volmaakte liefde.

Hemels Brood 4453

De mens groeit, omdat Ik hem ruimte geef om te groeien, mogelijkheid geef om te groeien, tijd geef. Maar als het aan de mens lag, zou hij zijn tijd en zijn ruimte al lang verbruikt hebben, zonder zijn groei tot een goed einde op aarde te brengen. Voor iedereen is een tijd bepaald en een weg te gaan, die volkomen past bij zijn menselijke wezenlijkheid en zijn goddelijke oorsprong, waarin zijn vrijheid ten aanzien van zijn keuzen tussen goed en kwaad en het besef dat hij daarover heeft, in de juiste verhouding tot zijn groei en de ruimte en tijd die hij daarvoor heeft gekregen, gewaarborgd blijft. Maar hoe dat gewaarborgd is in Mijn liefde en wijsheid is aan Mij, zoals zijn hele bestaan, zijn leven, zijn wezenlijkheid aan Mij is. En zo is het Mijn tijd, Mijn ruimte, Mijn vermogen, Mijn leven, Mijn liefde, Mijn wijsheid, die dat mogelijk maakt.

Wat een mens in zijn vrijheid in de eeuwigheid ook kiest, het blijft eeuwig Mij. En Mij verander je niet, niemand verandert Mij. Ik Ben altijd Dezelfde. Wat de mens doet, laat, of kiest in zijn volkomen vrijheid, het blijft Mijn, altijd en onveranderlijk. Dat is heel moeilijk voor te stellen voor de ijverige mens, die zich inzet voor van alles waar hij belang aan hecht. Dat is voor heel veel mensen moeilijk voor te stellen, want in hun besef van bestaan, komt het hen voor, alsof zij in hun vrijheid bezit hebben aan alles wat zij vergaard hebben, of het nu materieel bezit of geestelijk vergaard is. Evengoed blijft het allemaal Mij. Heeft het dan wel zin om nog iets te doen, iets te laten, je ergens voor in te zetten, als niets werkelijk van jou is, als je niets werkelijk bezit? Ben jij dan zelf wel werkelijk?

Ja, lief mens, jij bent werkelijk. En ja, lief mens, jij kunt wel degelijk alles bezitten wat Mijn is. Maar daarvoor is het nodig Mij te zijn. Te zijn zoals Ik Ben. En dat is nog in groei. Zelfs die groei is Mijn. Jij hebt je bestaan om Mij te zijn gekregen, om werkelijk Mijn Leven te zijn in volkomen gelukzaligheid. Werk daaraan zoals Ik bedoeld heb, en niet zoals jij zelf denkt dat te moeten of te willen. In je hart kun je precies weten hoe Ik bedoel dat jij er aan werkt. In je hart vind je Mij helemaal. In je hart Ben Ik. Begrijp je?

Hemels Brood 4454

Liefde neemt niet. Om toch al wat afgedwaald is van liefde en daarmee van het werkelijke leven, te redden, is het van liefde afgedwaalde in liefde vastgezet en heeft het een zekere vrijheid gekregen om uit eigen beweging en zonder dwang terug te komen tot liefde, tot werkelijk leven. Op geen andere manier kan liefde de afgedwaalde wezens redden van de eeuwige dood, omdat liefde geen dwang kent of kan zijn of gebruik van kan maken, of zij zou geen liefde meer zijn.

Maar ware liefde, Mijn Goddelijke liefde, heeft een oneindig grote ware wijsheid, die de liefde in alle opzichten ten dienste leidt en daarmee de redding van al de afgedwaalde wezenlijkheid van het eigen zijn, tot in de eerste graad van wezenlijkheid, die de eerste geschapen geest uit Mij is. Van waaruit de vele geesten voortgekomen zijn en op aarde tot mens gebracht, in Mijn liefde vastgenomen en vrijheid gegeven, waardoor zij zonder enige dwang, maar door Mijn liefde, met oneindig grote wijsheid geleid, tot hun oorspronkelijk ware werkelijk gelukzalige leven kunnen terugkomen en zullen terugkomen.

Daarbij geholpen door al die wezenlijkheden die verbonden in hun wezenlijkheid, zowel met hen die op aarde verblijven, als met Mij, waaruit zij voortkomen en trouw aan gebleven zijn, de zuiverheid van ware liefde in ware wijsheid vasthouden, waar het de mens ontglipt, zodat de liefde voor iedereen in alle opzichten behouden blijft, tot in de zwaarste graad van afdwaling, ook wel de hel genoemd. En zo kan de hel direct naast de hemel plaatshebben. Omdat het slechts een verschil van keus is tussen ware liefde en het tegenovergestelde daarvan. De keus voor ware liefde brengt hemel, de keus voor het tegenovergestelde geeft de ervaring van het tegenovergestelde, hel. Hoewel beide eeuwigheid hebben, hoeft niemand eeuwig in hel te verblijven en in ware liefde is hel geen werkelijkheid, eeuwig geen werkelijkheid.

Omdat liefde werkelijk eeuwig is, is hel (het tegenovergestelde) eeuwig niet werkelijk. Zodat beide eeuwigheid hebben, maar niet beide werkelijk zijn. Dat is een heel belangrijk verschil, en wie dit begrijpt, begrijpt ook de enorme wijsheid van Mijn liefde in alles wat op aarde is en gebeurt. Begrijpt ook, dat alles wat er op aarde is en gebeurt toch altijd eeuwig Mijn liefde onveranderlijk is en blijft. Die begrijpt ook, dat al wat afgedwaald is van liefde, alleen tot liefde teruggebracht kan worden, door liefde en met liefde. Zodat alles alleen liefde kan zijn, in al wat er gebeurt op aarde, anders zou liefde zelf geen liefde meer zijn, wat werkelijk eeuwig niet mogelijk is, omdat alleen liefde en haar oneindige wijsheid werkelijk is en eeuwig onveranderlijk blijft Die IK BEN.

Hemels Brood 4455

Jouw leven drijft op Mijn liefde. Ieders leven drijft op Mijn liefde. Als Mijn liefde er niet zou zijn, zou er geen leven mogelijk zijn, zou jullie leven niet zijn. Stel je voor, een scheepje vaart op zee, het heeft de vrijheid om elke kant die het wil op te varen, maar als er geen zee was, was er ook geen varen mogelijk. Jullie varen op Mijn liefde, vrij in je keuzen welke kant je op wilt.

Maar Mijn liefde is niet onder je, als een zee, Mijn liefde is om je heen, in je, bij je, is overal en draagt je met de grootste zorg en zachtmoedigheid. Jij hebt het stuur van je leven in handen, Ik heb het stuur van Mijn leven in handen. Zo sturen we allebei, jij jouw leven, Ik Mijn leven. Maar jouw leven is Mijn leven en Mijn leven is jouw leven, dus hoe jij je leven stuurt, heeft alles te maken met hoe Ik Mijn leven stuur en omgekeerd. Als jij links om stuurt, terwijl Ik rechtsom stuur, kun je je wel voorstellen, dat dat niet past. Het beste sturen we dus beiden dezelfde kant op. Maar dan moeten we het daarover wel eens worden. En daarvoor is overleg nodig. Dat is niet alleen tussen jou en Mij nodig, dat is nodig tussen jou, Mij en alle mensen. En dan moet er toch één zijn, die het geheel overziet, die precies ziet, wie welke kant opstuurt en ervoor zorgt, dat iedereen de voor hem en iedereen beste kant opstuurt.

Omdat jullie leven deel van Mijn leven is, kun je begrijpen, dat elke sturing van jullie niet anders dan verbonden kan zijn met Mijn sturing. Maar Ik stuur niet zomaar wat voor Mij van belang is, maar juist wat voor jullie van belang is. Ik ben voor jullie het zuivere ware levenskompas en wie zijn sturing op Mijn levenskompas afstelt, die komt het beste uit met zijn leven. Wie dat wil, kan zijn eigen koers varen en vele havens aandoen. Zo kan ieder een lange reis maken, met veel avontuur, niet altijd prettig avontuur, en uiteindelijk, als alle zeeën bevaren zijn, tot de ontdekking komen, dat er maar één koers en één haven de beste koers is, die tot de beste haven voert.

Dat is Mijn koers, die volkomen ware liefde en wijsheid is en tot waar gelukzalig leven leidt. Als je dat hebt ingezien, vaar dan alleen nog één koers, die van Mij. Kom steeds voor overleg in je hart bij Mij, zodat je op koers blijft tot in Mijn veilige haven, jouw ware leven in Mijn liefde.

Hemels Brood 4456

Als een mens je iets belooft, weet je het nooit helemaal zeker. Als een mens je zegt wat werkelijk waar is, weet je het nooit helemaal zeker. Als je zelf iets bedenkt, dat logisch zo moet zijn, weet je het toch nooit helemaal zeker. Maar Ik zeg je, als Ik je iets beloof, als Ik je zeg wat werkelijk waar is, als Ik je zicht geef, dan kun je daar in je hart altijd helemaal zeker van zijn, er zeker van zijn dat Ik Mij aan Mijn belofte houd, dat wat Ik zeg werkelijk waar is en dat het zicht wat Ik je geef, volkomen zuiver is. Dat kun je allemaal in de zuiverheid van je hart voelen en beseffen dat waar en waarachtig is.

Over alles bestaat een waarheid, Eén waarheid. Die waarheid Ben Ik in alles en iedereen en deze Ene echte waarheid wordt herkend door waarheid. Zodat jij in de waarheid van je hart Mij als waarheid kunt herkennen en daar, in de zuiverheid van je hart, zul je geen twijfel vinden, alleen de blijdschap van de herkenning van Mij en Mijn ware wijze innige liefde voor jou. En daar in je hart zul je dan ook beseffen en herkennen, dat Ik niet alleen jou in oneindige wijsheid liefheb, maar alle mensen met jou, niemand uitgezonderd. En juist daarom spreidt Mijn liefde zich uit over alles wat er gebeurt en verzamelt wat goed en waarachtig is. In haar werking voor alle mensen zuivert Mijn liefde elk hart en reinigt het van misvattingen en eigenbelang. Zodat de blijdschap van herkenning van Mijn ware liefde in ieder hart gevoeld en beleefd gaat worden.

Want Mijn Rijk komt op de wolken, wat wil zeggen, komt niet uit de wereld, maar uit Mijn liefde in al jullie harten. Mijn Rijk is het Rijk van liefde en wijsheid, niet van hebzucht en eigenbelang. Mijn Rijk komt op nederigheid en eenvoud in het hart van ieder mens. Mijn Rijk is al gevestigd, nog niet allen zijn er al aangekomen. Maar velen zijn op weg en volgen hun hart, volgen Mij in hun hart, in de waarheid en zuiverheid van hun hart. Want daar, in je hart, ligt je weg om te gaan naar Mijn Rijk. Dat is niet je wereldse weg over de aarde, maar je harteweg in de geest, in nederigheid en eenvoud, in liefde en waarheid.

Hemels Brood 4457

De doorsnee mens zal, als hij een schat aan geld en juwelen vindt, die voor zichzelf claimen en angstvallig voor zichzelf houden en bewaken. Er zijn maar weinig mensen die zo’n gevonden schat willen delen, of die bij het vinden ervan meteen denken: wat fijn, nu kan ik veel mensen die weinig of niets hebben, hiervan geven en hen helpen hun tekorten aan te vullen. De mensen die hun gevonden schat willen behouden, zien alleen de waarde van geld en juwelen, van goud en edelstenen, maar de waarde van geven en van ware liefde zien zijn niet. Mensen die de waarde van geven en liefde wel zien, willen dat niet voor zichzelf houden, maar juist delen met hun medemensen. Die willen de blijdschap van de geestelijke schat die zij gevonden hebben, Mijn liefde, Mijn waarheid van gelukzalig leven, juist graag delen met hun medemensen en geven, wat hen zelf zo verrijkt heeft.

Wat een verschil. De ene mens die een schat aan materiële rijkdom heeft, wil het doorgaans niet delen, maar voor zichzelf houden, terwijl de andere mens, die een schat aan geestelijke rijkdom heeft, die rijkdom juist heel graag wil delen met zijn medemensen, om hen net zo blij en gelukkig te maken, als hij zelf in zijn hart geworden is. En nu komt het vreemde aan dat alles. Want mensen staan in de rij en doen allerlei rare capriolen om van de materiële rijkdom van medemensen iets te krijgen, liefst veel te krijgen, terwijl zij zelden of nooit en zeker niet zonder tegenprestatie iets zullen krijgen. En daar, waar de werkelijke rijkdom van het ware gelukzalige leven gegeven wordt, is niemand of bijna niemand te vinden, daar is nauwelijks enige belangstelling voor. Zo liggen de verhoudingen: geld en goederen hebben de belangstelling, het ware geestelijke leven niet.

En nu wil jij juist zoveel mensen vertellen van al Mijn liefde, van al Mijn goede gaven, die Ik gratis geef, waarmee ieder mens tot de ware levensrijkdom komt, de ware vrijheid in gelukzaligheid. Maar juist daarvoor komt bijna niemand en dat vind je jammer, niet voor jezelf, want jij blijft wel in je levensvreugde, maar je zou daarvan zo graag kennis en besef, vreugde en dankbaarheid doorgeven. Wordt niet mismoedig, blijf delen zoveel je kunt, houd vast aan je zuivere besef van Mijn liefde en waarheid. Geef het aan wie komt, want aan diegene is het ook echt goed besteed. De groei van de wereldse mens tot het zicht van de werkelijk geestelijke levenswaarden duurt nog voort. Jij hoeft daar niet op te wachten. Ga door en maak bekend wat je van Mij in je hart krijgt aangedragen, aan al diegenen die komen. Want zij die komen zijn rijp om te horen, om te beseffen en om zelf ook te gaan delen van diezelfde rijkdom, die zij zelf ook al in hun hart hebben. Al zijn het maar weinig mensen, maar de innerlijke vreugde met Mij en met elkaar is er zeker niet minder om.

En al die andere mensen, die vooral nog bezig zijn om hun aards materiële schatten, hun macht en roem vast te houden en te verdedigen, zullen in Mijn liefde op de bestemde tijd ook tot zicht gebracht worden en de vreugde gaan kennen van werkelijke liefde, Mijn liefde. Geniet jij met degenen die Mijn liefde ook kennen en de moeite nemen om samen te komen, van de rijkdom die Ik je in je hart geef en die je met ieder die komt, mag delen in Mijn Naam, Jezus Christus, jouw ware hemelse Vader, Die zorgt in Zijn liefde voor alle mensen, rijk of arm, goed of niet goed. Want Ik heb alle mensen lief en in Mijn liefde komt het op zijn tijd voor alle mensen helemaal goed, werkelijk goed.

Hemels Brood 4458

Er zijn maar weinig mensen, die Mij in hun hart oprecht dankbaar zijn voor een hele moeilijke situatie of moeilijke situaties in hun leven. Die zien dat ook deze moeilijke situaties Mijn liefde zijn of hebben. Die beseffen, dat een moeilijke situatie een middel is, om tot geestelijk waar besef van leven te komen, voor hen die het overkomt, of voor mensen in hun omgeving, om mee te maken.

Elke moeilijke situatie levert iets goeds op voor de ziel, ook als dat niet direct op die manier ervaren wordt. Niet elke moeilijke situatie is als lering bedoeld of als oefening, het kan ook door het gedrag van anderen in hun vrijheid van keus ontstaan en dan wordt er een beroep gedaan op verdraagzaamheid en vertrouwen op Mij, op Mijn liefde. Want elke moeilijke situatie, die door anderen is ontstaan, terwijl degene die daar slachtoffer van geworden is er geen schuld als zodanig aan heeft, wat veelvuldig over de hele wereld voortkomt, wordt door Mij, door Mijn liefde, omgezet in het voordeel van het slachtoffer. Ook al bemerkt diegene dat niet, toch zal hem daarvoor vergoeding gegeven worden. Vergoeding ten aanzien van zijn ziel en groei om tot het ware gelukzalige leven te komen, niet een vergoeding in geld of goederen. Zodoende is er niets dat gebeurt, zonder dat daarvoor dankbaarheid op zijn plaats is en besef van Mijn liefde juist is.

Toch zijn er maar weinig mensen, die in hun hart in alle omstandigheden in dankbaarheid Mijn liefde vasthouden en blijven volgen. Wie verwijten maakt over moeilijke gebeurtenissen, boos is en teleurgesteld, die kan alleen in die sfeer de omstandigheden zien en ervaren, en mist daardoor de toon van Mijn liefde voor hem in de gebeurtenissen. Daardoor lijkt het alsof Ik er voor hem niet ben, maar evengoed ben Ik er met alleen liefde en in Mijn liefde breng Ik alles helemaal in orde. In het wereldse gebeuren, waar mensen elkaar voortdurend iets aandoen en elkaar niet kunnen vertrouwen, begrijp Ik heel goed, hoe moeilijk het is om Mij te vertrouwen en Mijn liefde te verwachten. Toch ben Ik te vertrouwen en van Mij kun je in elke situatie, hoe moeilijk die ook is, altijd alleen de ware zuivere liefde verwachten, Mijn liefde, Die alles voor jou en iedereen goed maakt, in ware liefde goed maakt.

Hemels Brood 4459

Ik zie dat je in je hart overdenkt, dat mensen in hun vrijheid van keus nogal eens voor leugens kiezen, voor misdaad kiezen en agressief zijn. Je ziet ook, dat jullie wetgeving daar vaak geen afdoende antwoord op heeft. Zodat er nogal veel mensen vrijuit gaan, of heel weinig straf krijgen voor de ernstige misdrijven die zij begaan hebben. Je ziet daarbij, dat het systeem van aanklagen en verdedigen grote mankementen in eerlijkheid en betrouwbaarheid heeft. En je bedenkt je, hoe gemakkelijk het voor doortrapte misdadigers is, om buiten de wet te blijven en niet veroordeeld te worden.

Ja, zo is het in jullie wereldse verhoudingen. Omdat ook in jullie rechtssysteem veel verdraaiing van waarheid is en allerlei trucjes gebruikt worden, om de leugen en de onwaarheid te bedekken. En ja, Ik heb de mens op aarde de vrijheid van keus gegeven, maar daarbij ook de wet van juist leven gegeven. Die wet heb Ik niet zomaar gegeven en het is niet een wet, die alleen door mensen gehandhaafd zou moeten worden, wat ondertussen nog nauwelijks gebeurt, zoals dat bedoeld is. Die wet wordt ook, of juist door Mij gehandhaafd. En nu denk jij, waar blijft dan gerechtigheid voor al die mensen, die slachtoffer van misdaden zijn, terwijl de misdadigers nauwelijks bestraft worden of zelfs vrijuit gaan?

Bij de mensen is die gerechtigheid niet, maar bij Mij is die zeker wel. Alleen op een heel andere manier als in het wereldse bij jullie op aarde. Bij jullie moet iemand boeten voor zijn misdaden, bij Mij moet iemand leren door de gevolgen van zijn misdaden. Gevolgen die Ik in Mijn liefde voor alle mensen laat gebeuren, zonder de vrijheid van keus te belemmeren. Maar evengoed kunnen die gevolgen heel onaangenaam en pijnlijk zijn. Maar waar het óók om gaat, bij jullie kan iemand een straf krijgen, waardoor diegene tot nog grotere misdaden aangezet wordt, of hij kan vrijuit gaan en daardoor denken, nog grotere misdaden te kunnen doen. Maar bij Mij gaat niemand vrijuit. Bij Mij zal iedereen gehouden zijn aan de door Mij ingestelde wet en Ik zal niemand tot meer misdaad aanzetten met Mijn aanpak.

Bij Mij gaat het om verbeteren van de misdadiger, hem tot inzicht brengen, hem zijn misdaden zelf laten ervaren als niet goed, zodat hij zich betert. Bij Mij gaat dat op de juiste tijd, de tijd waarop het beste resultaat voor iedereen te bereiken is. Bij Mij gaat het er om, zelfs de grootste misdadigers terug te brengen tot waarheid en liefde, met liefde, met waarheid en liefde, Mijn ware liefde.

Hemels Brood 4460

Hoe eerlijker en oprechter je bent, des te zuiverder kun je Mijn Woord verstaan en begrijpen en des te zuiverder kun je Mijn Woord doorgeven aan mensen die er belangstelling voor hebben. Hoe zuiverder je Mijn Woord in jezelf verstaat en begrijpt, des te beter kun je het onderscheid maken, tussen wat mensen als Mijn Woord vertellen, maar niet zuiver is en wat wel zuiver Mijn Woord is. Hoe eerlijker en oprechter je bent, des te beter kun je onderscheiden wat vermengd met Mijn Woord zuiver lijkt, maar tussen de regels door niet is, waarvan door veel mensen niet bemerkt wordt, dat het vermengd is met valse profetische woorden, die velen voor langere tijd op een dwaalspoor brengen, terwijl zij denken op het goede spoor te zijn.

Maar als je eerlijk en oprecht bent en hebt geleerd om onderscheid te maken tussen wat heel zuiver Mijn Woord is en wat niet, hoe vernuftig dat ook gebracht wordt, dan is het toch nog heel moeilijk om de overtuigde mens, die het onderscheid nog niet zo duidelijk ziet, tot waar zicht te brengen. Dan is het belangrijk dat je diegene tot zijn hart brengt en tot contact met Mij in zijn hart. Dat je diegene die bereid is om zijn mening te herzien en opnieuw eerlijk en oprecht Mijn Woord in zich op te nemen, tot zijn hart brengt, tot contact met Mij in zijn hart.

Want vaak gebeurt het, dat met het verstand geluisterd wordt en dat met het verstand bekeken wordt, of hetgeen gezegd wordt als Mijn Woord, waar is. En dan lijkt het waar te zijn. Omdat Satan heel goed weet hoe hij Mijn Woord zodanig kan verdraaien, dat met het verstand zijn verdraaiingen niet worden opgemerkt. Maar met het hart wat eerlijk en oprecht is, worden die verdraaiingen wel degelijk opgemerkt. Daarom heeft hij graag te doen met degenen, die meest met hun verstand nazoeken, wat alleen met het hart gevonden kan worden. Want het is niet de verstandelijke logica, al is die nog zo oprecht, maar alleen het zuivere eerlijke hart dat Mijn Woord kent, en herkent wat wel of wat niet waar is, wat wel of niet zuiver is. Daarom, als jij verschil met je hart ziet, en dat is zo, breng dan anderen die niet zien, bij Mij in hun hart, dan zullen zij in oprechtheid en eerlijkheid ook zien en begrijpen wat Mijn Woord van liefde aan iedereen in waarheid zegt!

Hemels Brood 4461

Sommige mensen kunnen drie dingen tegelijk, terwijl anderen moeite hebben één ding goed af te ronden. Maar als iemand zich volkomen ergens op concentreert, ontgaat hem veel van wat om hem heen gebeurt. Als je aandacht volkomen vastgehouden wordt door één situatie, is er geen ruimte meer om aandacht voor iets anders te hebben. En dat is bij veel mensen het geval. De aandacht gaat uit naar hun wel en wee, naar hun dagelijkse omstandigheden, naar hun bezigheden en zorg om hun welzijn. Gedachten aan Mij, aan geestelijk leven, aan het ware eeuwig doorgaande bestaan, komen nauwelijks of niet aan bod, daar is geen ruimte voor.

Soms is er even een klein moment waarop stilgestaan wordt bij de eindigheid van het aardse bestaan, doordat omstandigheden dat oproepen, maar over het doorgaan van leven, over oneindigheid van leven is weinig aandacht en weinig besef. Zelfs bij mensen die hun aandacht kunnen verdelen over meerdere situaties, is weinig of geen aandacht voor hun werkelijke eeuwig doorgaande bestaan uit Mij. En toch is het voor iedereen belangrijk om daar juist wel het belang van in te zien en aandacht te hebben voor werkelijk bestaan, werkelijk doorgaand leven. Dat is belangrijk, omdat de vorm van het voortgaande leven mede bepaald wordt, door de daden van nu.

Hoe het bestaan na het verblijf op aarde doorgaat, houdt direct verband met hoe men op aarde handelt, denkt en doet. Niets van wat nu gebeurt, staat los van het vervolg, alles hangt met elkaar samen, van het kleinste onbeduidendste tot het grootste en de oneindigheid. Maar Ik laat de mens niet los en Ik zorg er daarom voor, dat er allerlei gebeurtenissen op iemands pad komen, die zijn aandacht bij de voortgang van zijn leven bepalen, die hem uit zijn eenzijdig gerichte aandacht halen en hem even wakker schudden. Dat doe Ik voor alle mensen persoonlijk en voor allemaal tezamen.

Maar al zou je willen, het is voor jullie op aarde niet voor te stellen, hoe Ik dat in Mijn liefde voor iedereen bewerk, zonder de vrijheid van keus te belemmeren. Al hebben veel mensen geen aandacht voor Mij, met grote wijze liefde heb Ik oneindig veel aandacht voor jou en alle mensen. Dat trekt aandacht, waardoor langzaam maar zeker ieders aandacht bij Mij, het ware leven komt, in gelukkig oneindig zijn.

Hemels Brood 4462

Op de toppen van geluk kom je, via de diepste dalen van het ongemak. Anders blijf je op de vlakte, waar het geen verschil lijkt uit te maken. Maar het maakt verschil uit. Er kan geen hoogte zijn, als er geen diepte is, geen diepte, als er geen hoogte is. Maar veel mensen houden zich liever op de vlakte, bang als ze zijn voor de diepte en de moeite van het klimmen. Zij laten geluk liever voorbijgaan, om het ongemak van de diepte niet te hoeven meemaken.

Maar wie eenmaal de berg beklommen heeft, het onmogelijke gezien heeft dat mogelijk is, de liefde naar waarheid gevoeld heeft, is bereid nog hogere bergen te beklimmen, dat is, nog meer moeite te doen, om Mijn liefde in haar zuiverheid te bereiken. En dat hij dan zo nu en dan terug glijdt en zich opnieuw moeite moet doen, om zijn levensweg naar Mijn liefde te gaan, is hem om het even. Wat hij eenmaal van Mijn ware liefde gevoeld heeft, laat hem niet meer los en zal hij ook nooit vergeten. Het dal is hem te vlak geworden en al bevindt hij zich, vergeleken bij een berg, in de diepte, voor hem ligt de belofte van Mijn liefde en de vreugde en blijdschap, om dat de bereiken. De vreugde op dat vooruitzicht geeft hem een veerkrachtige pas omhoog en al heel gauw is hij uit het dal, uit de vlakte en een eind omhoog de berg op.

Zo kan hij ook al om zich heen kijken en het verschil gaan bemerken, tussen het zien met het materiële oog en met het geestelijke oog. Want gaande de berg, wat gaande naar Mijn liefde is, worden de geestelijke ogen meer en meer geopend en getraind om waarheid van leven te zien en Mijn liefde meer en meer te voelen. En het zicht op het dal, op de diepte, laat zien hoe weinig mensen op de vlakte kunnen zien wat is, kunnen beseffen. Vooral in de diepe dalen, waar weinig zonlicht komt, zijn mensen arm aan begrip van waar leven en aan besef van hun armzalige geestelijke toestand, terwijl zij denken, heel goed af te zijn.

Maar hoger gaat het en duidelijker wordt het, maar ook moeilijker. En dan is er van tijd tot tijd rust nodig, momenten om alle nieuwe indrukken te verwerken in het grote geheel, wat steeds verder zichtbaar wordt op die berg, wat het groter wordende besef van Mijn liefde is. Het klimmen wordt moeilijker, omdat het steeds moeilijker wordt, om Mijn liefde tot in het volmaakte in al je doen en laten toe te blijven passen en niets meer zelf in te vullen of te bedenken. Klim dan niet door, maar houdt liever rust, stop met klimmen, forceer jezelf niet, neem genoegen met de plaats op de berg waar je bent, totdat je krachten om verder te gaan weer op peil zijn. En verbaas je niet, als je soms even terug bent in de diepte, waar zoveel medemensen jouw geestelijke zicht van de berg nodig hebben. Geef het hen en help hen waar Ik je dat in je hart laat voelen, dan zul je snel weer op de berg op krachten zijn en verder kunnen klimmen.

En als je zo nu en dan weer even terug bent in het dal, weet dan dat Ik je daar nodig heb voor al die mensen in het dal, om getuigenis af te leggen en hen zonder dwang aan te sporen, ook de berg te beklimmen. Dan zul je spoedig zowel boven op de berg zijn en tegelijkertijd bij je medemensen in het dal, om hen te helpen ook tot klimmen te komen. Want een ieder die de berg beklimt, moet ook het dal kunnen verdragen en sterk blijven staan in Mijn liefde, in de vreugde van het geluk van Mijn liefde.

Hemels Brood 4463

Voor veel mensen lijken de gebeurtenissen in hun leven en om hen heen random te gebeuren, willekeurig en onsamenhangend. Maar in werkelijkheid gebeurt er niets zomaar zonder reden, zonder samenhang en zonder dat het volkomen doordacht is. In de vrijheid van zijn heb Ik toch de regie over die vrijheid en niets gebeurt random, niets zomaar willekeurig, alles moest precies zo zijn, precies zo gaan. Waarom ontgaat het dan aan zoveel mensen, dat niets zomaar gebeurt? Hoe komt dat?

Dat heeft te maken met het beperkte gezichtsveld van de mens. Zijn gezichtsveld is beperkt tot een grens, die met zijn eigen vrije keus te maken heeft. Hij hoeft niet zo’n beperkt gezichtsveld te hebben, als hij in zijn vrijheid andere keuzen zou maken, zou hij ook een ander gezichtsveld krijgen. Maar het is niet alleen dat, het is ook zo, dat hij met zijn beperkte gezichtsveld denkt dat hij alles kan overzien, dat er niet meer is, dan hij overziet. En als je denkt dat je het hele verhaal kent, ga je niet opzoek naar het deel wat je niet kent, je zoekt niet naar iets waarvan je niet weet, dat het bestaat. Zo is het voor de meeste mensen, en zo laat Ik dat voor veel mensen voor langere tijd zijn, ook dat niet zomaar, zonder reden, en niet zomaar, bij de één dit zicht en bij de ander dat zicht.

Hoe beperkt het zicht bij veel mensen ook is, iedereen kan zijn zicht tot een veel wijder en omvattender zicht brengen, als hij daarvoor de benodigde moeite doet. En een nog vrij kleine groep mensen doet die moeite. Alweer, ook dat niet zomaar, niet random, maar zoals het bedoeld is, met reden. Want die mensen worden door Mij geïnspireerd. In hun hart door Mij bewuster gemaakt van een ruimer zicht, van samenhang in gebeurtenissen, van het grote geheel, waar iedereen deel van uitmaakt. En dat gebeurt ook allemaal precies zoals nodig is, niet zomaar random. Van de eerste atoom af aan en van ver daarvoor, is alles met elkaar in verband, tot waarheid in liefde gezet, volkomen geordend, zonder enig toeval, precies zoals dat het beste is voor de volmaaktheid van zijn en de gelukzaligheid daarvan.

Als je dat in je hart begint te begrijpen, ben je een van diegenen, die door Mij geïnspireerd, ruimer zicht gaat krijgen, niet zomaar, maar precies zoals in werkelijkheid bedoeld is.

Hemels Brood 4464

Als je kunt houden van iemand die niet volmaakt is, hoe zou je dan niet kunnen houden van iemand die volmaakt is, van Mij, je Schepper, je hemelse Vader, die jou liefheeft met de meest volmaakte liefde en wijsheid, zoals je bent. Maar als je het geluksgevoel dat ware liefde geeft, niet kent, dan is het moeilijk voor te stellen, hoe lief Ik jou heb. Toch heeft ieder mens wel iets of iemand lief, al is het misschien nauwelijks voelbaar en al wordt het misschien nauwelijks beseft. Uit dat hele kleine sprankje liefde, wat een vonkje is van Mijn eeuwige wijze volmaakte liefde, kan bij iedereen een groot Goddelijk vreugdevuur van eeuwige liefde groeien tot een oneindige omvang, alles wat geen liefde is verterend, zodat alleen ware zuivere liefde en haar wijsheid overblijft.

Liefde Ben Ik. Wie voor iets of iemand liefde voelt, onbaatzuchtige eerlijke liefde voelt, die voelt Mij, ook al is hij zich dat niet als zodanig bewust of ook al gelooft diegene niet in Mijn bestaan, liefde Ben Ik, altijd, overal, in iedereen, gezien of niet gezien, gekend of niet gekend, Ik Ben het. Ik Ben Leven. Ieder mens dat zichzelf als levend wezen bewust is, zich van zijn leven bewust is, is zich van Mij bewust, ook al gelooft iemand niet in Mijn bestaan en is iemand zich niet van Mij als zodanig bewust, zijn leven Ben Ik, hoe dan ook. Of iemand nu denkt dat leven gewoon leven is, of beseft dat Ik leven Ben, in alle gevallen, hoe iemand ook denkt of niet denkt, Ik Ben Leven, eeuwig leven, liefde, eeuwig liefde, waarheid, eeuwig waarheid, wijsheid tot in de oneindigheid. Elk leven Ben Ik in ieder mens, dier, plant.

Alle liefde die er op enigerlei wijze is, Ben Ik. En Ik gun iedereen de vreugde en gelukzaligheid Mij te voelen, Mij te beseffen, Mij, Mijn liefde, Mijn leven in zichzelf helemaal bewust te worden. Uit ware liefde gun Ik dat iedereen. In ware liefde is dat het doel van al Mijn werken voor jou, voor jullie. Voel jij liefde? Dan voel je Mij, Mijn liefde voor jou. Groei en voel Mij liefde, neem ze in je op en word eeuwig gelukkig!