Hemels Brood 4279 t/m 4309

Hemels Brood 4279

Eerlijkheid met een scherpe toon heeft een heel ander effect, dan eerlijkheid met een zachtmoedige toon. Maar hoe zachtmoedig een toon ook kan zijn, voor wie de waarheid niet wil horen, is zelfs de zachtmoedigste toon scherp en onaangenaam. Zo heeft wat je tegen iemand zegt niet alleen met de toon waarmee je het zegt te maken, maar ook met hoe de ander het hoort. En wie de waarheid niet wil horen, zal altijd de ander de schuld geven van een verkeerde toon.

Maar hoe scherp of zachtmoedig een toon ook is, de waarheid is toch altijd het belangrijkste om naar te luisteren. Niet de toon waarmee iets gezegd wordt, maar wel wat er gezegd wordt. Als Ik Mijn Woord spreek of laat opschrijven, zal het altijd een zachtmoedige toon hebben. Maar voor degenen die de waarheid niet willen horen of niet kunnen zien, kan Mijn toon nog zo zachtmoedig zijn, in hun oren klinkt het toch hard en scherp. Niet omdat Ik hard en scherp met mensen omga, maar doordat zij niet oprecht en eerlijk zijn, doordat zij hun eigenbelang, eigen voordeel, vooropstellen en dat niet willen afstaan. Ja, Ik adviseer iedereen altijd eerlijk en zachtmoedig jegens elkaar te zijn, maar dat wil nog niet zeggen, dat dat ook altijd eerlijk en oprecht, zachtmoedig en naar waarheid, overkomt. Blijft evengoed dan toch zachtmoedig en oprecht. Dan hoef je over jezelf geen spijt te krijgen.

Elk oor is naar eigen gehoor, daar helpt ook geen gehoorapparaat. Als iemand de waarheid niet wil horen, dan is hij daar vrij in. Maar mocht je tegenover zo iemand komen te staan, laat je dan niet in vertwijfeling brengen. Twijfel je toch, kom dan in je hart bij Mij en Ik zal je heel eerlijk en zachtmoedig laten weten, hoe het werkelijk is. Geef die mens de vrijheid om het te horen, zoals hij het hoort en blijf zelf eerlijk, oprecht en zachtmoedig. Laat het dan gaan, want de tijd is nog niet rijp om gehoord te worden, in de ware sfeer en de ware betekenis van je woorden. Maar in het hart van diegene, die jou niet naar waarheid hoort, is een zaadje gelegd, dat kan groeien en ooit tot wasdom komen kan. Zo zijn er veel zaadjes nodig. Dus laat je niet afschrikken, maar ga door met Mijn ware Woord te verspreiden, eerlijk en oprecht, zachtmoedig en uit liefde voor Mij en alle mensen. Hore wie horen kan.

Hemels Brood 4280

Verheug je te leven! Wees blij met leven. Ook al zijn de gebeurtenissen op aarde op veel plaatsen en bij veel mensen niet mooi en aangenaam, het zijn gebeurtenissen, situaties, die voorbijgaan. Maar het leven, jouw leven, de gelukzaligheid te leven, gaat niet voorbij. Hoe onprettig een situatie ook kan zijn, hoe moeilijk om op te lossen en soms zelfs tijdens het aardse verblijf niet op te lossen, niet te voorkomen, het ware leven, je besef te bestaan, is eeuwig blijvend. En al lijkt een onprettige situatie niet voorbij te kunnen gaan, het gaat wel voorbij, misschien pas na lange tijd, maar het gaat voorbij. Welke onprettige situatie je ook overkomt, die situatie is niet je leven, het is een situatie, die je meemaakt, die je bewust bemerkt, door je bewustheid van bestaan, maar die situatie is niet je leven.

Elk leven is Mijn leven en geen leven is los van Mijn leven. Ik Ben het ware leven, het ware leven is oneindige gelukzaligheid. Dus verheug je op leven, want eens gaan alle nare en onprettige situaties voorbij en blijft alleen gelukzalig leven. Gelukzalig leven is in jou en daardoor kun je je bewust zijn van je bestaan. Juist op aarde is dat in vrijheid van zijn mogelijk, juist op aarde. Hoe moeilijk dat verblijf ook kan zijn, het verandert niets aan dat leven, werkelijk leven, de volle ware eeuwige gelukzaligheid voor alle mensen. Alle onprettige situaties, alle ziekten, alle nood, alle oorlogen, het is allemaal onprettig en het heeft te maken met de keuzen die mensen in hun vrijheid van bestaan en hun bewustheid daarvan maken. Maar Ik zeg je, dat gaat voorbij en het ware gelukzalige leven blijft.

Verheug je op je leven, op werkelijk leven. Wees blij met zijn, met bestaan, want dat, het ware leven, zal jouw gelukzaligheid in de hemel werkelijk zijn. Het is Mijn liefde!

Hemels Brood 4281

Soms wil een mens te snel. Dan heeft hij weinig of geen geduld. In zo’n moment gaat hij gemakkelijk aan belangrijke gegevens voorbij. In allerlei situaties verwachten mensen ook van Mij snelheid. Ik kan immers alles, dus dan kan ook snel gebeuren, wat nodig is. Maar zo snel als Ik wel kan, is zo goed voor de mens nog niet. Het gaat er niet om, of Ik iets snel kan, het gaat er om, wat voor de mens het beste is. En dan kan het zijn, dat een oplossing voor iets, beter nog even wat langer duurt. Ook is het zo, dat al wat Ik doe, niet alleen voor die ene mens, maar voor alle mensen goed moet zijn. Mijn liefde is voor iedereen en wat Ik voor de één doe, is hoe dan ook altijd goed voor alle mensen.

Om het juiste op het juiste moment voor elkaar te brengen, is het soms nodig, om nog even te wachten. Maar het kan ook wel eens zo zijn, dat juist snelheid nodig is. Dan zal Ik er ook met snelheid voor zorgen. Want dat is altijd wat Ik doe, steeds zo Mijn liefde inzetten, dat wat snel moet, ook snel gaat en wat trager moet, ook trager gaat. Precies zoals voor alle betrokkenen goed is. En dat is het juist ook, bij alles zijn alle mensen betrokken, bij alles is de hele Schepping betrokken. De aarde, de zon, de maan, de sterren, alle hemellichamen, alle mensen, alle wezens in het hele universum, kortom, de mens kan het zich niet bedenken, wat er allemaal mee samenhangt. Maar Ik wel, bij Mij is alles tot in het oneindige bekend en met alles tot in het totale oneindige houd Ik in Mijn liefdewerking rekening. Wat een mens niet kan bedenken, Ik heb het allemaal bedacht en tot werkelijkheid gebracht.

Als nu iets te traag gaat naar je zin, heb dan toch maar geduld en luister naar Mijn stem in je hart, want daar laat Ik je wel weten, hoe het  met je voortgang staat. Als snelheid nodig is, krijg je snelheid. Maar als het beter is wat trager te zijn, dan wordt Mijn liefdewerking trager. Alles voor het beste resultaat voor iedereen. Soms is dus geduld nodig. Maar let op je hart, want soms is juist snelheid nodig. Voel wat het moet zijn in je hart, dan komt het altijd goed.

Hemels Brood 4282

Het is in de wereld niet gemakkelijk, om het in alle opzichten goed te doen. Doe je iets goed voor de één, dan is het misschien niet goed voor een ander. Besteed je tijd aan iemand hier, dan kun je er niet ook zijn voor iemand daar. En denk je hieraan een goede keus te doen, dan blijkt het toch niet voor iedereen een goede keus te zijn. Hoe kun je het dan in alle gevallen en voor iedereen goed doen?

Lief mens, dat kun je ook niet. Want in de wereld is heel veel niet goed. Veel mensen maken keuzen die niet goed zijn, die niet naar liefde zijn, die niet naar waarheid zijn, die egoïstisch zijn. En dat heeft allemaal gevolgen. Gevolgen die jij niet kunt overzien en waar jij dan ook geen rekening mee kunt houden. Al die gevolgen zijn gevat in Mijn liefde en worden door Mij in Mijn liefde gedragen. Dat betekent, dat het altijd gevolgen zijn, die de mens in zijn groei naar volmaakte liefde helpen. Alleen, de wegen die daardoor ontstaan, zien er anders uit dan mensen zouden willen. Want alle mensen willen gemakkelijk begaanbare wegen. En juist door al die van liefde en waarheid afwijkende keuzen, zijn die wegen niet glad en gemakkelijk begaanbaar.

Als jij nu in je goedheid wilt helpen de wegen voor iemand gladder en gemakkelijker te maken en dat is nu net niet, wat het beste voor diegene is, dan zal het je niet lukken. Dan denk je, dat je goede doen aan die mens mislukt door jou, maar zo is het niet. Wat jullie voor elkaar als het beste zien en als goed doen zien, is niet altijd het beste in een wereld vol afdwaling van liefde en waarheid. Wat jullie denken, wat jij denkt, dat iemand verdient, kan in ware liefde wel goed bedoeld zijn, maar niet overeenkomen met wat Ik zie, dat voor diegene nodig is. En dan gaat het, ondanks je goed bedoelde inspanningen, heel anders.

Kom dan maar in je hart bij Mij. Je kunt en hoeft niet alles te weten en alles goed te doen, in een wereld waar zoveel mis is. Kom maar in je hart bij Mij en daar laat Ik je Mijn liefde voelen. Laat Mij dan jouw liefde voor Mij en je naaste voelen en Ik laat je weten, hoe Mijn liefde zorg draagt voor al diegenen, die jij graag helpt. Ik laat je dan weten, wat jij kunt doen, om toch die ander te helpen. Want liefde voor elkaar kan veel verzachten en kan je naaste helpen tot de ware levensinzichten te komen. Daarmee wordt zijn weg minder hobbelig en makkelijker om te gaan. Jouw ware liefde helpt ook zonder dat je iets speciaals doet. Juist jouw liefde doet dan goed!

Hemels Brood 4283

Contact maken met iemand aan de andere kant van de wereld is in deze tijd veel gemakkelijker dan een eeuw of meer geleden. Er hoeft nu maar een paar seconden tussen te zitten, of zelfs minder, en je kunt met iemand die ver weg is, praten en in veel gevallen diegene ook nog zien. De communicatie tussen mensen die honderden kilometers en nog meer van elkaar verwijderd zijn, gebeurt alsof ze naast elkaar staan. De techniek staat voor niets, wordt daarbij wel gezegd. In vergelijking met een eeuw en meer geleden, is dat een enorme vooruitgang.

Maar als Ik kijk naar het contact, de communicatie met Mij, jullie levengevende Schepper, dan zie Ik nauwelijks of geen vooruitgang. Al eeuwenlang kan de mens direct in zijn eigen hart contact hebben met Mij, met Mij communiceren, direct, in een seconde tijd. Maar van de miljoenen mensen op aarde is, in vergelijk daarmee, er maar een handje vol mensen die in hun hart contact zoeken met Mij, die Mij in hun hart kennen en met Mij in hun hart in gesprek gaan. Iedereen vindt het een vooruitgang, al die techniek, die zoveel contacten en communicatie over de hele wereld mogelijk heeft gemaakt. Ik vind het geen vooruitgang. Want wat al eeuwen kan in het hart, wordt niet gebruikt. Het zou een vooruitgang zijn, als veel meer mensen het contact met Mij in hun hart zouden maken en met Mij in hun hart in gesprek zouden gaan. Nu is de meest afgelegen plek te bereiken, zelfs in de ruimte komen mensen al duizenden kilometers ver. Alles komt dichter bij, maar Ik daarentegen, raak voor veel mensen steeds verder weg.

Lieve mensen, de ruimte is enorm en het is mogelijk om met allerlei technieken enorm ver te komen. Maar Ik zeg je, het zal nooit werkelijk iets brengen, wat voor waar leven zin heeft. En juist wat dicht bij is, zelfs in ieder mens, Ikzelf, kan iedereen wel al wat zinvol is geven voor het werkelijke ware leven. Ga daar niet aan voorbij. Sla niet over wat dicht bij, in je aanwezig is, voor verre oorden, die niets kunnen toevoegen aan je geestelijk ware leven, aan de gelukzaligheid van werkelijk zijn. Zoek eerst het koninkrijk Gods in jezelf, dan zal je alles daarbij gegeven worden en je zicht zal, zonder enige aardse techniek, verruimd worden tot in het verre heelal. Ja, in zuivere ware liefde ligt alle kennis en alle mogelijkheden om de totale oneindigheid te doorgronden, zonder enige aardse materiële techniek. Zouden meer mensen in hun hart Mij ontmoeten, dan zouden er zonder al die technieken al meer mogelijkheden zijn, dan een mens zich alleen maar kan voorstellen.

Het is niet de techniek die de mens vooruitbrengt, maar ware wijze liefde. Vergeet dat nooit. Mijn liefde in jouw hart, in ieders hart. Elk moment van je leven, binnen een seconde bereikbaar, altijd aanwezig in ieders hart, in jouw hart. Mijn liefde.

Hemels Brood 4284

Ieder mens weet in zijn diepste zuivere innerlijk de waarheid, de volkomen zuivere waarheid. Ik Ben die waarheid in ieder mens. Hoe zou een mens met Mij verbonden kunnen zijn, als in hem de zuivere waarheid niet was, als Ik niet in hem Ben, de zuivere liefde, de zuivere waarheid. Leven.

Waarom kiezen mensen vaak voor leugen en bedrog, voor onwaarheid? Omdat zij denken daar voordeel mee te doen. Omdat zij denken daarmee hun schaamte over hun leugens en bedrog te kunnen bedekken, onzichtbaar kunnen maken wat niet naar liefde was. Voor het oog van de wereld lukt dat misschien, tijdelijk, maar voor Mijn oog lukt dat nooit. En Mijn oog maakt zichtbaar wat zo graag verborgen gehouden wordt. Nee, je kunt geen leugens en bedrog voor altijd verborgen houden, je kunt daden die niet naar liefde zijn niet verborgen houden, omdat het oog van ware liefde dat altijd ziet, omdat het hart vol ware liefde dat altijd voelt, omdat de waarheid in ieder mens dat altijd weet.

Keer je daarom om naar waarheid, naar liefde, want wat je denkt te bereiken met verdraaiing, met leugen en bedrog, brengt je niet waar je wilt zijn, brengt je niet in rustige vredige oorden, waar het verblijf aangenaam en vredig is, waar voldoende van al het nodige en meer nog dan dat aanwezig is. Waar in vriendschap en liefde met elkaar wordt omgegaan, in gelijkheid en broederschap, elkaar steeds het beste gunnend en voor elkaars geluk werkend. Het brengt je misschien tijdelijk materiële rijkdom, aanzien, macht en eer. Tijdelijk. Maar wanneer dat tot een eind komt, is de val terug tot niks, diep en pijnlijk. Want het geluk is niet te bereiken via leugen en bedrog, via eigenbelang, via daden zonder liefde voor de naasten. Het ware geluk vindt niemand op die manier. Tijdelijke genoegdoening misschien, dat vervliegt en je blijft met lege handen achter.

Welk een geluk kun je vinden in waarheid, in ware liefde jegens elkaar. Blijvend geluk. Ook in jou is zuivere waarheid, ook in jou is zuivere liefde, ook in jou ben Ik en Ik heb jou lief. Ook jou heb Ik lief, oneindig eeuwig niet aflatend lief!

Hemels Brood 4285

Hoe nederiger de mens, des te meer komt Mijn liefde door hem in werking en zal het zijn natuurlijke uiting zijn in zijn daden. Een nederig, of wel een deemoedig mens, is een natuurtalent in het uitstralen van Mijn liefde. Kijk naar zo’n mens, hoe weinig hoeft hij te doen om geliefd te worden. En hoe weinig is het hem erom te doen, om geliefd te zijn. Hij is in een eenvoud, die nergens op uit is voor zichzelf, zonder opvallend te zijn, heeft hij zorg voor zijn medemensen. Soms zo onopvallend, dat het opvalt en mensen tot denken aanzet. Is het mogelijk dat iemand zo onbevangen van alles voor zijn medemensen over heeft, zonder daar enige eer of beloning voor te verwachten of te willen?

Ja, dat is mogelijk. Want in de eenvoud van deemoed is plaats voor veel liefde uit Mij in het hart. Liefde uit Mij, die zijn werking heeft vanuit het hart van die deemoedige mens. Deemoed staat daarbij gelijk aan het niet nastreven van eigenbelang, staat gelijk aan vertrouwen in Mij, zijn Schepper, vertrouwen in Mijn eeuwige zorg uit volmaakte liefde voor alle mensen. Deemoed staat daarbij gelijk aan het volgen van Mijn aanwijzingen in het hart, zonder daar eigen wensen tegenover te stellen, zonder daar weerstand uit eigen willen voor te zetten, zonder enig eigenbelang. Deemoed is een open hart, waar Mijn liefde vrijelijk kan binnenstromen. Die mens met dat open hart voor Mijn liefde, is in zijn deemoed niet stil en in zichzelf gekeerd, niet teruggetrokken en weinig spraakzaam. Die mens is bescheiden, maar in een vreugde die uitstraalt en blij maakt. Die mens straalt blijdschap in tevredenheid uit, waarmee hij rust en vertrouwen wekt bij mensen om hem heen. En juist dat, wat die mens daarmee uitstraalt, Ben Ik. En dat is hem nog de grootste vreugde, te voelen, te beseffen, dat hij Mij is, Mijn liefde is, ook al voelt hij daarbij dat Ik dat Ben en niet zijn verdienste is.

Maar in die deemoed smelt hij in zijn doen en laten als het ware samen met Mij, met Mijn liefde, en daarmee is hij, wat Ik Ben. Zonder het uit zichzelf te zijn, is hij het toch. Dat is het grote geheim van het ware leven, van Mijn liefde voor alle mensen. Dat geheim is alleen te ontdekken in ware nederigheid, ware deemoedigheid. Dat is de weg om te gaan tijdens het verblijf op aarde, de weg van nederigheid, van deemoed. Niet met gebogen hoofd, maar met een hart gevuld met Mijn liefde, gevuld met grote blijdschap, in het onopvallende, opvallend. Onzichtbaar, niet noemenswaardig voor de wereld, in alles de minste met de grootste liefde, dat Ben Ik, Jezus Christus, jullie Schepper, jouw werkelijke Zijn, waar Leven. Want jij bent in ware liefde Hem, Die Ik Ben.

Hemels Brood 4286

Soms is Mijn boodschap aan mensen bemoedigend. Een andere keer is het verduidelijkend. Ook kan Mijn boodschap een waarschuwing zijn. Maar nooit is Mijn boodschap verwijtend, beschuldigend of bestraffend. Altijd zal Mijn boodschap vol liefde zijn en begrip. Voor velen ook zachtmoedig. Maar in duidelijkheid wel zodanig, dat geen misverstanden kunnen ontstaan.

Toch zijn er mensen die Mijn woorden verdraaien, een andere betekenis geven dan ze in werkelijkheid hebben en daar dan ook nog zelf in geloven. Dat maakt het juist moeilijk voor mensen die nog niet zo duidelijk Mijn Woord kunnen horen. Want al zijn Mijn woorden altijd zuiver en duidelijk te begrijpen, niet iedereen kan Mijn woorden horen en mensen die Mijn woorden niet waar willen hebben, omdat het hen niet uitkomt, kunnen met hun verdraaiingen die slecht horende mens op dwaalsporen brengen over Mijn ware woorden en hun ware betekenis. Alle afwijkingen van uitleg over Mijn woorden, komen niet doordat Mijn woorden niet duidelijk zijn, maar komen doordat de mens zijn gehoor heeft dichtgestopt. Komen doordat de mens zijn verbinding met zijn hart en zijn verstand heeft dichtgestopt. Komen doordat de mens alleen en vooral op zijn verstand afgaat en zijn hart buiten werking houdt. Want wat zijn hart hem vertelt, komt hem niet uit, in zijn verlangen naar een gemakkelijk leven vol rijkdom, eer en macht.

En die vrijheid heeft hij, om zijn hart af te sluiten van zijn besef en volkomen op zijn verstand af te gaan. Maar, om het zo maar te zeggen, verstandig is dat niet. Want juist in het hart bevindt zich de kern van zijn leven, bij alle mensen. Juist in het hart bevindt zich de mogelijkheid om in waarheid alles over het ware leven te voelen, te beseffen, te weten, te begrijpen en te zien. Juist in het hart ben Ik, is Mijn waarheid, is Mijn levenswaarheid, is Mijn ware liefde. Juist in het hart is alles aanwezig wat maar nodig is, om werkelijk te leven en juist daar kan iedereen Mijn ware Woord horen en begrijpen. Juist daar kan iedereen beseffen, dat het geen enkel voordeel brengt om niet naar Mijn Woord te luisteren op een open en eerlijke manier. Juist in het hart kan iedereen voelen en weten dat ware gelukzaligheid nooit te bereiken is met leugens, met verdraaiing van waarheid, met veel geld, veel aardse macht en veel eer. Hoe is die mens dan te redden, als hij niet naar zijn hart luistert en alleen uit zijn verstand leeft?

Niet zomaar door Mijn Woord. Maar door ervaring. Alleen door eigen ervaring in het aardse bestaan. Want bij iedereen komt vroeg of laat het moment, dat het verstand hem toch niet kan helpen, hoe hij ook denkt, wikt en weegt. Dat is Mijn liefde, die blijft in zijn hart spreken en ergens op de achtergrond blijft hij altijd Mijn stem in zijn hart voelen, hoe iemand dat ook wegduwt, het is nooit helemaal weg. En in de grootste misère komt een moment van verlangen om terug te komen in iets wat in zijn oorsprong ligt, vaag in zijn herinnering is opgeslagen. In dat verlangen wordt Mijn stem in zijn hart duidelijker en hij begint ernaar te luisteren. Want het verlangen naar rust en het ware geluk opent het hart en opent het gehoor naar Mijn stem, naar Mijn Woord.

En juist omdat Mijn Woord nooit verwijtend is, nooit bestraffend, maar altijd bemoedigend, verduidelijkend, begrijpend en zachtmoedig de waarheid geeft, is het als een verzachtende zalf voor de wonden die iemand in al zijn afdwalingen van liefde heeft opgelopen. En al wat hij voor zichzelf wilde bereiken aan rijkdom en gemak, lijkt ineens niet belangrijk meer, al wat hij wilde bereiken, voelt hij mogelijk in zijn hart door Mijn stem, door Mijn Woord, door Mijn liefde. En langzaam maar zeker opent zijn hart zich meer en meer en in zijn besef stroomt Mijn liefde en wordt zijn ziel tot rust gebracht, zijn zicht verhelderd en gaat hij begrijpen, eindelijk begrijpen dat al wat hij zocht, altijd al in hem aanwezig was, dat al wat hij zocht, in zijn hart altijd al zijn leven in volle gelukzaligheid kan brengen.

Al wat hij dan beseft, is dat Ik in hem zijn ware gelukzalige leven Ben, wat hij mag zijn, Mijn liefde, Mijn gelukzaligheid, mag zijn. En dan komt hij binnen in het ware leven, bevrijd van zijn zonden, vrij in de volle gelukzaligheid, stralend van vreugde en dankbaar voor de volmaaktheid van Zijn, die hij in zijn wezenlijkheid nu zelf mag ervaren: ware liefde, Mij, zijn ware gelukzalige vrije Leven.

Hemels Brood 4287

Als je nu eens bij jezelf kijkt hoeveel je geleerd hebt tijdens je leven op aarde in vergelijk met toen je jong was. Dan zie je, dat je veel geleerd hebt, maar in je kern niet veranderd bent. En wat je geleerd hebt, is niet zo zeer op scholen gebeurt, maar vooral door alles wat je hebt meegemaakt. Ook heb je voor het meeste wat je hebt meegemaakt niet veel zelf gedaan, het meeste heb je opgedaan door ervaring. Ervaring die Ik je heb laten opdoen. Door die ervaring heb je als vanzelf geleerd, zelfs zonder dat je je zo bewust was, dat je leerde.

Leren gaat op aarde levensgewijs. Bij de een gaat leren makkelijker dan bij de ander. Maar iedereen leert tijdens zijn leven op aarde. Niet door eigen inzet, als wel door wat hij meemaakt. Niet omdat hij leren wil, maar doordat het leren in het leven is verankerd. Ieder mens leert op aarde hoe dan ook. In zijn vrijheid maakt de mens gebruik van wat hij leert, ook dat gaat vaak haast ongemerkt.

Als je er dan nu eens even bij stil staat en terug kijkt naar al wat er in je leven gebeurd is en naar hoe je vroeger op situaties reageerde en hoe je nu op vergelijkbare situaties reageert, dan kun je bij jezelf zien, hoe veel je geleerd hebt en hoeveel meer je bent gaan begrijpen. Juist dat begrijpen heeft je aanzet tot leren gegeven, leren om op een juiste manier om te gaan met al wat er op je pad komt, met al de mensen om je heen en hun verschillende wijzen van omgang, van mening, van aanpak. Je hebt meer geleerd in waarheid, in vertrouwen, in oprechtheid, in nederigheid, in liefde. Veel daarvan zonder dat op die momenten als zodanig te ervaren, maar je leerde wel.

En zo, lief mens, groei jij steeds meer tot het ware leven, zonder dat je in je kern verandert. Daar ben en blijf je altijd dat individuele zelf, wat je uit Mij bent, wat je uit Mijn liefde bent, volmaakt zelf bent. Met al wat je op aarde leert, word je dat zelf volmaakte zijn uit Mij, met Mij in jou en jij in Mij, samen in wezen en zelf in je mens zijn, Mijn ware liefde.

Hemels Brood 4288

Niet Mijn hele Goddelijk Zijn kon Ik tonen in het menselijk lichaam op aarde, toen Ik in Jezus Christus voor redding van alle mensen op aarde kwam. Dat moest ook niet. Het was Mijn mens zijn op aarde wat nodig was voor de redding van alle mensen. Zo ben Ik op aarde Zoon van God genoemd, God in wezen Zijnde, maar in mens zijnde, om de aardse verleidingen te weerstaan en het ware Evangelie bij de mens te brengen, zodat een groter begrip van Mijn eeuwige Goddelijkheid kon ontstaan bij de mensen en alle afdwalingen van liefde, alle zonden van alle mensen, hen niet tot de eeuwige dood meer kan meetrekken, maar zodat zij allen in Mijn ware liefde behouden blijven, voor het eeuwige ware leven en de volle gelukzaligheid daarvan.

Hoe zou Ik, terwijl Ik alles en iedereen Ben, dat alles in het geheel van één mens op aarde kunnen tonen, zonder het volkomen leven uit de Schepping te verwijderen. Daarom is Mijn komst op aarde in Jezus Christus alleen dat geweest, wat het voor de redding van alle mensen moest zijn. In zichtbaarheid van het materiële, mens in gedaante, maar God Zelf in Wezenlijkheid. Zo ben Ik God almachtig in Jezus Christus, mens geworden met de mensen en God gebleven in alles, in de hele Schepping en in MijZelf, Alles, het volkomen eeuwige Bestaan, het volkomen eeuwige wezenlijke Zijn, eeuwig Leven, het eeuwige niet voor de mens te bevatten of onder woorden te brengen Alles wat is, het ware oneindige eeuwige Ik Ben.

Zo heb Ik de mensheid, Mijn liefde, in wijsheid gered door op aarde te komen, naakt en als kind. Zo heb Ik geleefd naar het Goddelijk ware als mens en aan mensen geleerd ook zo te leven, naar volkomen nederigheid in ware liefde. En tenslotte ben Ik gekruisigd en lichamelijk gestorven. Maar in werkelijkheid is dat de nieuwe geboorte geworden, Mijn opstanding voor het oog van de mens, wat de geboorte ook is van de nieuwe mens, de geredde mens, die in Mijn liefde door Mijn sterven en opstanding verlost is van de dood voor het eeuwige leven. En nog word Ik dagelijks geboren, nog leer Ik dagelijks aan mensen het ware leven en nog sterf Ik dagelijks de kruisdood en nog sta Ik dagelijks op uit de dood en nog worden mensen daarmee gered van de dood voor het eeuwige leven.

Want Ik Ben de Zoon en de Vader, God in eeuwigheid, de troost voor alle mensen, in Mij zijn jullie allen gered en geborgen. Ontwaak en wees geboren in nederigheid, wordt gekruisigd en sta op. Want het lichaam gaat voorbij, maar jouw ware eeuwige leven, eeuwig niet. Daarom, wees het Goddelijk kind wat je bent, wees gered door Mij en leef, zoals Ik Goddelijk Ben, ware oneindige onbaatzuchtige, alomvattende, liefde.

Hemels Brood 4289

Aan de mens op aarde is Mijn wet gegeven, Mijn ordening. Alles heeft daar zijn plaats gekregen in Mijn ordening van volmaakte liefde en haar wijsheid. Daarmee is alles tot in het oneindige geregeld en kan de mens vrij kiezen in zijn leven op aarde, wat te doen en wat niet te doen. De wet van Mijn liefde houdt alles in liefde, ook al kiest de mens niet voor liefde. Die wet blijft voortdurend van kracht, tot de mens uit eigen vrije keus alleen nog naar werkelijk ware liefde leeft en in al zijn doen en laten voor liefde kiest. Wie in alles naar en uit volkomen volmaakte liefde leeft en handelt, is vrij van de wet, voor hem heeft de wet geen kracht meer.

Alleen ware werkelijke liefde in alles zijn, maakt vrij van de wet. Wie in alles die ware liefde wil zijn, zal eerst afstand moeten doen van elke vorm van hoogmoed, van het kleinste beetje eer, macht, wens tot rijkdom, wens tot iets zijn, iets hebben, iets zelf te kunnen, wens tot presteren. Zal afstand moeten doen van het kleinste beetje idee iets te zijn, wat anderen niet zijn en zal in zich alles moeten gaan herkennen, wat nog hoogmoedig is en wat geen ware zuivere liefde is en dat volkomen en totaal moeten loslaten, afleggen en terugbrengen tot niets. Diegene zal in zich in alles en buiten zich in alles, volkomen waarheid moeten leven, naar volkomen waarheid moeten handelen in alles en volkomen waarheid moeten zijn in alles. Maar, als je dat precies zo voor elkaar moet gaan brengen, in een wereld die zo ver van liefde is afgedwaald, met de enorme verleidingen die daar zijn, hoe zul je dat voor elkaar gaan brengen?

Zelfs in je allerliefste willen is dat heel moeilijk. Toch is er voor iedereen de weg om te gaan, door Mij in Jezus Christus. Die weg is de weg van nederigheid, van erkenning dat je niet zelf bent of kunt zijn zoals je bent en mag zijn, maar door Mij bent en mag zijn. Alleen als je erkent zelf niets te zijn en ook niets te hoeven zijn, oprecht en in waarheid, niet met je verstand, maar met je hart, kun je die ware liefde in alles worden, vrij van de wet. Want niet jij kunt jezelf vrij van de wet maken, maar Ik heb jou in Jezus Christus vrijgemaakt en zodra je Hem in jou laat Zijn, in volkomen nederigheid, kun je die ware onbaatzuchtige liefde zijn, die vrij maakt van elke wet. En kijk, de wet van Mijn ordening is er precies zo lang, als nodig is om jullie allen in Jezus Christus vrij te maken in ware liefde. Want juist Hij is de poort tot het ware leven, zodra de mens de nederigheid aanneemt om door die poort te gaan. Om die weg tot nederigheid in alles te gaan en door Jezus Christus in Mijn liefde te komen, vrij van de wet, volmaakt zonder zonden, eeuwig vrij.

Begrijp dat de wet als Mijn ordening gelijk Mijn liefde is, die alle mensen tot liefde en haar wijsheid brengt en pas dan ophoudt, als de mens niet meer denkt alles zelf te moeten kunnen en doen, maar inziet, dat niets door hem, maar alles door Mij alleen kan, is en gebeurt. Dat, lief mens, kun je alleen werkelijk inzien in ware deemoed, in ware nederigheid. Dus probeer niet alles wat Ik zojuist genoemd heb, zelf voor elkaar te brengen om de ware liefde te bereiken en vrij te komen van de wet, van de aardse ordening, maar wees deemoedig, nederig, zoals je bent en besef dat Ik het Ben die jou tot ware liefde brengt. Juist door die wet, juist door Mijn ordening, juist met Mijn liefde. Jij niet, maar Ik, Mijn eeuwig oneindige onbaatzuchtige Liefde.

Hemels Brood 4290

In de wereld is het zo’n warboel geworden, dat het voor veel mensen niet meer duidelijk is, wat nog waar en juist is en wat niet. Alles loopt door elkaar en veel van wat onwaar is, wordt als waar aangenomen en veel van wat waar is, wordt niet als waar geloofd. Het goede wordt onder de voet gelopen door hebzucht en verlies van normen en waarden, die op liefde en zorg voor elkaar gebaseerd zijn. Het is niet meer te zien, wie wel en wie niet te vertrouwen is in het spreken van waarheid, want mensen geloven de onwaarheid als waarheid zonder beter te weten. Het vermogen tot onderscheid is bij velen verloren gegaan in het wereldse bos van wensen en verlangens, van verplichtingen en verwachtingen, van eisen en regels, van gebruiken die gericht zijn op meer, beter en best, op oordeel of iemand voldoet aan de wedren die steeds betere resultaten moet opleveren. Daar past geen tevredenheid, geen rust, daar past geen zorg voor wie niet kan meekomen. Daar past alleen nog rennen, doorgaan, actie!

En dan ineens lig je er uit. Pas je niet meer. Ben je niet meer nodig. Waar is dan nog je plaats in die wereld? Jouw plaats, lief mens, is nooit in die wereld geweest. Heb je mee gerend, dan mag je nu stoppen met rennen en eens rustig kijken naar wat werkelijk van belang is in je leven. Wat het rennen en meedoen je werkelijk gebracht heeft. En hoe belangrijk het eigenlijk is, om in de wereldse warboel mee te draaien. Want in de wereld is het een warboel van allerlei verwachtingen, die koste wat het kost allemaal moeten worden nagestreefd, waar of niet, dat maakt de wereld niet uit. Kun je dat nu zien? Want dan ga je het verschil ook weer duidelijker zien, tussen wat waar en juist is en wat niet. Dan krijg je je vermogen weer terug, om juist en goed onderscheid te kunnen maken. Want dat vermogen tot onderscheid was nooit werkelijk weg, het was vertroebeld, zoals het bij veel mensen niet weg is, maar vertroebeld.

Die vertroebeling verdwijnt, zodra er rust komt en je afstand neemt van het wereldse geren. Zodra je weer naar je hart luistert en niet naar het wereldse gekrakeel. Zodra je Mij weer in je hart voelt, ga je weer helder zien, horen en voelen. En dan weet je weer wat waar, juist en naar ware liefde is.

Hemels Brood 4291

Hoe zal Ik terugkomen op aarde, of ben Ik er misschien al? Ik zal er niet zijn als een wereldleider, als een goeroe, populair en bejubelt door heel veel mensen. Ik zal er niet zijn als een paus op een soort van troon of als een leermeester zoals er al velen geweest zijn. Geen Boeddha of iets in die trant. Ik zal er ook niet zijn als een zwerver, die door niemand gezien en bemerkt wordt.

Ik zal er zijn als Mijzelf, zoals Ik Ben. En zo zal Ik te zien zijn, zoals Ik Ben helemaal Mijzelf. En als Mijzelf kom Ik voor iedereen, voor alle mensen. Als Mijzelf zoals Ik Ben kan Ik gezien worden door iedereen, door alle mensen. Maar dat wil niet zeggen dat Ik ook daadwerkelijk door iedereen, door alle mensen gezien wordt. Voor velen ben Ik er altijd al en voor nog veel meer mensen moet Ik nog komen. En steeds worden er datums genoemd, waarop de wereld ten onder zou gaan, maar in werkelijkheid is dat nog steeds niet gebeurd. Of misschien wel? In de harten van sommige mensen is er al weinig wereld overgebleven. In die harten ben Ik al op aarde gekomen. Want de aarde is voor hen niet meer de materiële ronde bol waarop de mens materieel leeft, voor hen is de aarde meer de hoedanigheid van de basis, waarnaar het leven haar vorm krijgt door de mens. De aarde is daarbij de vrijheid van keuze die de mens heeft, waarmee hij vorm geeft aan zijn bestaan tijdens zijn verblijf in de materiële omstandigheden.

Kom Ik op aarde, dat is, kom Ik in het besef van die aardse hoedanigheid als basis van waarheid, in werkelijkheid van leven. Want Ik Ben leven, het ware Leven. Zo kom Ik op aarde, het leven, waar, werkelijk leven, bewuste liefde in mens-zijn. En ieder oog zal tot zien worden aangetrokken door Mijn verschijning, want ieder hart wordt aangetrokken door Mijn liefde en Mijn licht, zoals elke bloemknop zich draait naar het licht, zo zullen allen zich draaien maar Mij. Allen over de hele aarde zullen in hun hart zich wenden en gaan zien, met het hart gaan zien. Want alleen het hart beseft, het hart hoort, het hart voelt, het hart ziet, het geestelijke hart, waar Ik Ben. Zo kom Ik op aarde en zo ben Ik op aarde. Waar Leven. Niet een bepaalde dag of datum, niet een bepaalde gebeurtenis, niet een ondergang van. Een totaal besef van leven, van liefde, van licht, Alles omvattend. Niet vernietigend, maar wekkend, opwekkend tot waarheid, tot liefde, tot vreugde en blijdschap, tot eeuwige gelukzaligheid, tot LEVEN!

Hemels Brood 4292

Als Ik zeg dat liefde altijd boven het verstand gaat, dat luisteren naar je hart altijd beter is, dan de redenatie met je verstand, dan bedoel Ik daarmee niet, dat er geen wijsheid nodig is in je doen en laten. Wijsheid uit ware liefde is juist van belang bij alles wat je kiest. Maar veel mensen verwisselen wijsheid met verstandelijk redeneren en verwisselen liefde met geven wat iemand graag wil hebben. Liefde is niet bij alles voldoen aan de wensen van anderen en wijsheid is niet met je verstand redeneren wat het beste is. Wijsheid is eerlijk en oprecht naar je gevoel luisteren en liefde is datgene doen wat tot werkelijk waar leven leidt.

Als iemand graag iets wil zijn, een functie wil hebben, maar daar niet geschikt voor is, dan is het geen liefde die functie te geven, dan is het geen afwijken van liefde, om die functie niet te geven. Dan is het wijsheid om te voorkomen dat iemand in een functie terechtkomt, waar hij niet past, geen talent voor heeft, niet genoeg kennis voor heeft. Zou Ik in Mijn liefde voor alle mensen geen wijsheid in Mijn Schepping gelegd hebben, zou er geen wijsheid bij te pas gekomen zijn, dan zou niets zijn wat het nu is. Kies daarom altijd uit liefde en wijsheid, maar niet door verstandelijk redeneren. Begrijp dat wijsheid iets anders is, dan verstandelijk en zakelijk redeneren. Maar begrijp ook, dat liefde de basis van al het goede en ware, juiste is, terwijl liefde niet is, het toegeven aan alles wat mensen wensen en verlangen. Veel mensen die graag bij alles in liefde blijven, kunnen geen “nee” zeggen, uit een idee dat ze daarmee iemand te kort doen, geen liefde zijn. Maar Ik zeg je dat het zeggen van “nee” in situaties meer van liefde getuigt, dan altijd toegeven en toestaan en “ja” zeggen. Tenzij het een nee uit eigenbelang, uit eigen willen hebben, voor eigen voordeel is, zijn er toch wel situaties waarbij “nee” en niet toegeven, liefde is.

Altijd toegeven, altijd “ja” zeggen, is een verstandelijke vorm van liefde, die niet met Mijn liefde overeenkomt. In je hart kun je voelen wat Mijn liefde je laat weten en wat uit liefde wijs is, om te doen. En van tijd tot tijd zal dat “nee” zijn, niet toestaan, niet toegeven. Dat is dan uit liefde Mijn wijsheid. Omdat Ik weet wat goed is voor ieders groei en besef tot waar leven. En dat is het belangrijkste voor alle mensen, niet dat zij het op aarde precies zo hebben, als zij voor zichzelf willen, maar dat zij groeien naar het ware besef van leven, uitgroeien tot helemaal ware liefde in alles en volkomen gelukkig worden. Dus, ja, liefde, maar, ja, ook en zeker wijsheid!

Hemels Brood 4293

Ja, er staat in de Bijbel, dat Ik het oprechte gebed zal verhoren. En zo zal het ook zijn. Maar het wil niet zeggen, dat Ik het oprechte gebed zo zal verhoren, als die mens dat verwacht. Want iemand kan heel oprecht zijn en zijn gebed even zo oprecht, maar daarmee is die mens nog niet volmaakt. Oprecht zijn is nog niet volmaakt zijn. Maar in oprechtheid is wel de zuiverheid om al wat nog niet volmaakt is te gaan inzien. En zo zal dan ook Mijn verhoring van het oprechte gebed er op gericht zijn, die mens verder te brengen naar volmaaktheid, verder te brengen in het zicht op wat hij nog te groeien heeft, om tot volkomen waar leven te komen.

Elke verhoring van het oprechte gebed zal diegene zicht geven op zijn mogelijkheden, maar ook zicht geven op hetgeen nog niet volkomen naar waarheid, naar liefde, en naar de juiste verhoudingen is. Wie bijvoorbeeld in alle oprechtheid het goede voor iemand vraagt en daarbij een invulling geeft, van wat hij als het goede ziet, diens gebed zal Ik wel in zijn oprechtheid verhoren, maar als Ik het goede om te doen anders zie, dan zal het dat zijn wat Ik als het goede doe en niet datgene wat degene die oprecht gebeden heeft, ziet als het goede. Daarmee heb Ik de kern van het gebed verhoord, het goede wat gevraagd is, alleen niet het verwachte goede.

Oprechtheid is nog geen volmaaktheid, het opent wel de ogen en de bereidheid om tot zuiver zicht te komen. In oprechtheid kan Ik veel tonen wat zicht en groei kan vergroten en verdiepen. Hoe oprechter iemand is, des te meer kan Ik hem van de hemelse waarden tonen, waardoor hij zijn nog aardse-wereldse waarden gaat herkennen, als nog niet het zuivere ware leven in volkomen waarheid en liefde. En hoe meer iemand bij zichzelf en om zich heen in dat opzicht gaat beseffen, gaat inzien, des te meer zal hij zich naar het ware leven kunnen keren.

Laat je niet in verwarring brengen, als je oprechte gebed aan Mij, niet verhoord wordt zoals jij je het voorstelt. Blijf oprecht en je zult zien, dat in Mijn grote ware liefde voor jou, je oprechte gebed, dan wel niet naar jouw verwachtingen, maar toch, door Mij verhoord wordt!

Hemels Brood 4294

Mijn Persoonlijk Wezen is in jullie allen. Mijn Persoonlijk Wezen is in jullie allen verschillend en komt door jullie allen verschillend tot uiting. Mijn Persoonlijk Wezen heeft in jullie allen een verschillende eigenheid gekregen, waardoor ieder van jullie uniek is, waardoor ieder van jullie een eigen unieke wezenlijkheid uit Mijn Persoonlijkheid is. Hoe uniek en eigen jullie persoonlijk wezen in jullie mens zijn ook is, tezamen zijn jullie één in Mijn Persoonlijke Wezenlijkheid, uniek maar toch ook één.

Die eenheid is nauwelijks terug te vinden in jullie omgang met elkaar. Door afdwalingen van wat een ieder in zijn wezenlijkheid is: ware liefde, is een grote verstrooidheid tussen jullie ontstaan. Maar hoe groot die verstrooidheid ook moge zijn, ieder van jullie blijft een wezenlijkheid uit Mijn Persoonlijke Wezenlijkheid en als zodanig blijven jullie allen in eenheid verbonden, of je daar nu al wel of niet naar handelt, of je dat nu al wel of niet begrijpt, of je dat nu wel of niet erkent. Iets wat zo is, blijft zoals het is en het is zo. Onveranderlijk omdat Ik onveranderlijk Ben en Mijn Persoonlijk Wezen onveranderlijk is, eeuwig is.

Zoals Mijn Wezen onveranderlijk is en onveranderlijk in jullie allen je wezenlijkheid is, zo kan geen mens, door wat hij in zijn vrijheid kiest, daar verandering in brengen, totaal niet. Toch kan de mens vrij kiezen hoe hij denkt, hoe hij handelt, hoe met anderen om te gaan, hoe met zijn leven om te gaan. En hoe ieder mens zijn keuzen in vrijheid ook maakt, hij zal nooit iets kunnen veranderen aan zijn, uit Mij verkregen, persoonlijke wezenlijkheid en zijn verbondenheid daarmee met Mij en alle medemensen. Als hij in zijn wezenlijkheid zou begrijpen hoe hij in werkelijk leven verbonden is in eenheid met Mij en alle medemensen, dan zou hij beseffen, dat handelen vanuit eigen individueel gerichte keuzen, hem nooit kan brengen tot de ware de ultieme gelukzaligheid. Omdat een deel van het geheel altijd een deel blijft, totdat dat deel zich samenvoegt met het geheel.

Zolang een deel zichzelf als deel individueel alleen gedraagt, kan het geen totaal ervaren en daarmee ook niet die totale gelukzaligheid van het geheel. In Mij is het geheel, is de totale gelukzaligheid. Kom in het geheel, wees als deel van het geheel samen met allen, geheel in Mij en met Mij. Dat is: wees op aarde deel van samen en niet als deel individueel. Wees deel van het gezamenlijke geheel en niet deel alleen. Draag samen, samen met Mij en niet alleen.

Wie zich als deel voegt in het geheel, Die Ik Ben, die zal het totale geluk ervaren van werkelijk leven, werkelijke liefde, werkelijk gelukzalig zijn. Niet jij alleen, wij samen, jij, alle mensen in Mij tezamen!

Hemels Brood 4295

Maak altijd je eigen vrije keuzen. Zeg niet: de hemelse Vader wil dat ik dit zeg of dit doe. Want Mijn wil is nooit een opleggende wil, een dwingende wil. Mijn wil is liefde. En vanuit die liefde adviseer Ik wat het beste is. Als het in enigermate dwingend overkomt, dan is het niet in alle zuiverheid een contact tussen jou en Mij. Wat staat je te doen, als je toch een zekere dwang voelt, bij wat je innerlijk gezegd wordt en waarvan je het idee hebt, dat Ik dat in jou ben? Voor Mij hoef je dat niet op te volgen, want dwang of in enigermate een opdracht om zus of zo te doen of te handelen, heeft niet Mijn zuiverheid.

Het kan een onzuiverheid in jezelf zijn, die je je niet bewust bent. Het kan een invloed zijn van je omgeving. Maar het heeft altijd met je zelf te maken, met eigen invullingen over het ware leven, over het Goddelijke, over liefde, over Mij. Eigen invullingen, die niet met de waarheid overeenkomen, maar waarvan je niet beseft dat ze niet met de waarheid overeenkomen. Dat kan komen, door wat je in je leven geleerd hebt gekregen, maar niet juist was, niet juist is. Dat kan komen, door ervaringen die je in je leven heb opgedaan, door gebeurtenissen in je leven. Het kan komen, doordat je misschien zelf niet altijd in waarheid bent of bent geweest. En zo zijn er allerlei redenen, waardoor het kan gebeuren, dat je het ware onderscheid tussen Mijn zuivere stem in jou en een verdraaide niet zuivere stem in jou, niet kunt maken. Vraag dan in jezelf oprecht aan Mij, om je te helpen al wat je nog niet juist beseft, al wat je nog niet naar waarheid en zuiver begrijpt, al wat er voor staat, om Mijn stem in zuiverheid te kunnen ervaren, zonder dwang, te gaan zien. En Ik zal je helpen.

Maar weet daarbij, dat dit niet zomaar in korte tijd kan gebeuren. Dat zal langere tijd in beslag nemen, dat kan jaren duren. En steeds is het daarbij nodig, dat je bereid bent om oprecht alles onder ogen te zien van al je afdwalingen, al je eigen invullingen, al je misvattingen, al wat je verkeerd is aangeleerd en al je onwaarheid. Weet daarbij, dat dat veel inzet en oprecht doorzetten van je vraagt en soms ook pijn zal geven. Als je dat bereid bent en dat volhoudt, dan zul je gaan leren en groeien en tot werkelijk besef komen van Mijn zuivere stem in jou. Dan zul je de waarheid van Mijn liefde in jouw bestaan leren kennen in je hart en de gelukzaligheid voelen van Mijn liefde in vrijheid, zonder enige dwang, zonder enig moeten. Dan zul je zelf Mijn zachtmoedigheid aannemen en in vrijheid tot waar leven komen, ware liefde voor Mij, voor je naasten en voor jezelf.

Hemels Brood 4296

Je mag het zelf kiezen. Sommige mensen zijn in dienst bij Mij, anderen zijn in dienst bij hun medemensen of in dienst van de wereld. De naaste liefhebben is niet hetzelfde als in dienst van de naaste zijn. Er is een verschil tussen in dienst bij Mij zijn, in dienst van de naaste zijn, de naasten liefhebben en dienstbaar zijn aan Mij en aan je naasten. Als iemand in dienst is bij iemand, dan zal hij moeten doen, zoals hem opgedragen wordt. Als iemand dienstbaar is aan iemand, dan doet hij wat het beste is voor diegene, zonder dat hij verplichtingen aan diegene heeft of diens bevelen moet opvolgen.

In dienst zijn, heeft een verplichting, dienstbaar zijn, heeft geen verplichting. Dat is een belangrijk verschil. Want wie in dienst is, heeft geen totale vrijheid van handelen, hij zal zich in die situatie moeten houden aan gegeven opdrachten van degenen waarbij hij in dienst is. Als je dienstbaar wilt zijn aan je naasten, is het belangrijk om te weten hoe je het beste dienstbaar bent. Omdat Ik in alle opzichten weet wat voor iedereen het beste is, kun je daarvoor het beste bij Mij komen. En dan is het nog het beste, om niet alleen dienstbaar aan je medemensen te zijn, maar om eerst dienstbaar aan Mij te zijn.

Zou je dienstbaar aan Mij willen zijn en daarmee ook aan je medemensen, dan zal het nodig zijn te weten waarmee je Mij dienstbaar kunt zijn. En dat kan alleen, door al wat Ik aanraad te doen en te zijn, aan te nemen en naar te handelen. Dat vraagt om een volkomen overgave aan Mij en Mijn liefde. En dat kan alleen, door bij Mij in dienst te komen. Door geheel en al vrijwillig bij Mij in dienst te komen. Je mag het zelf kiezen. Als je bij Mij in dienst bent, wil dat zeggen, dat je van Mij altijd het beste voor iedereen aangereikt krijgt om te doen en naar te handelen. En het mooie van bij Mij in dienst zijn, is heel anders dan bij een medemens in dienst zijn. Want bij Mij in dienst ben je altijd nog vrij om zelf te kiezen of je Mijn aanbevelingen opvolgt of niet. Bij Mij in dienst krijg je aanbevelingen, geen opdrachten. Bij Mij in dienst blijf je vrij en kun je zelf kiezen of je daarmee dienstbaar wilt zijn aan Mij en je medemensen.

En toch is in dienst zijn bij Mij niet vrijblijvend. Er is wel iets bij nodig, om bij Mij in dienst te kunnen zijn. Dat is een hart wat er naar verlangt om naar waarheid Mijn liefde op te nemen, wat er naar verlangt Mijn liefde in waarheid te leven. Een hart wat er naar verlangt altijd dicht bij Mij te zijn en er naar verlangt de gelukzaligheid van waar leven te bereiken, in dienstbaarheid aan alle mensen en aan Mij. In Mijn dienst kom je niet door sollicitatie, kom je niet door Mij te vragen je in dienst te nemen. In Mijn dienst kom je alleen als Ik dat verlangen in je hart zie. En lief mens, jij bent bij Mij in dienst!

Hemels Brood 4297

Ieder mens is een deel van het geheel, met de mogelijkheden van het geheel, zonder dat hij zelf het geheel is of kan zijn. Doordat hij de mogelijkheden van het geheel heeft, denkt hij nog al eens, dat geheel wel zelf te kunnen zijn. Het is zo, dat ieder mens een deel is van Mij en alle Goddelijke mogelijkheden uit Mij kan benutten, zonder Mij te zijn of te kunnen worden. Desondanks zijn er veel mensen die denken alle Goddelijke mogelijkheden zelf te bezitten en Mij niet nodig te hebben.

Zoals een deel van het geheel nooit het geheel kan zijn, zo kan geen mens als deel van Mij, Mij zijn. Maar zoals alle delen bij elkaar het geheel zijn, zo zijn alle mensen bij elkaar wel Mij en Ik ben alle mensen. Normaal gesproken, kan een deel van een geheel zich niet anders gedragen, dan de basis van het geheel is, maar dat geldt voor de mens als deel van Mij niet. Ik heb de mens als deel van Mij de vrijheid gegeven om vrij te zijn, zoals hij zelf verkiest. Daarmee blijft hij wel deel van Mij, van het geheel, maar op zijn basis kan hij eigen keuzes maken. Die basis is de aarde waarop de mens leeft. Die aarde is niet alleen materieel, maar vooral de basis van waar leven. Op die basis van waar leven kan de mens zijn eigen vorm van zijn bepalen. En ook juist in die vrijheid denkt de mens zelf te zijn, een eigen geheel te zijn, los van het grote geheel, waar hij altijd deel van is en blijft. In zijn vrijheid heeft hij alle Goddelijke mogelijkheden tot zijn beschikking, als hij zich als deel van het geheel, als deel van Mij gedraagt.

Maar door te denken zelf een geheel te zijn, met alle Goddelijke mogelijkheden, verliest die mens de ware kracht van zijn oorspronkelijke Goddelijke vermogens, omdat hij zich niet meer als deel van het geheel gedraagt. Al zijn er nog zoveel mensen die zich nog zo vaak als een eigen geheel gedragen, zij zijn en blijven eeuwig toch deel van het geheel, deel van Mij. Ik blijf eeuwig in hen allen en allen blijven eeuwig in Mij. Ik ben ware liefde en zo is ieder mens deel van ware liefde. In die liefde, die Ik Ben, blijft iedereen samen, nu nog niet door iedereen beseft en aangenomen, maar op zeker moment wel beseft en aangenomen. Op zeker moment zal het deel beseffen, dat het als het zich anders gedraagt, dan wat het geheel in werkelijkheid is, het niet werkelijk kan zijn. Uit één cel is het hele universum gebouwd, met alle verschillen. Toch is alles weer terug te brengen tot die ene cel.

En zo is het met de mens. Hij is uit Eén, uit Mij, in alle verschillende persoonlijkheden uitgegroeid, maar ook tot die Ene, waaruit hij voortkomt, terug te brengen. Dat doet Mijn ware liefde. En zo zal ieder mens tot zijn oorspronkelijke wezenlijkheid uit Mij, in vrijheid teruggebracht worden. Als deel van het geheel, als deel van Mij, samen met alle mensen en toch zelf, een eigen persoonlijk besef in het deel zijn van Mij en in het samen zijn met alle mensen, volmaakte liefde.

Hemels Brood 4298

Het verlangen in je hart om goed te doen, om dicht bij Mij te zijn, om in alles naar Mijn liefde te handelen, maakt je nog niet volmaakt. Maar dat oprechte verlangen trekt wel de werking van Mijn liefde aan, om je te helpen bij alles wat het je moeilijk maakt, in een wereld vol enorme verleidingen en enorme afdwalingen van waarheid en liefde, een wereld met heel weinig onbaatzuchtige zorg voor elkaar. Mijn liefde, die je met al je goede verlangens aantrekt, neemt alle moeilijkheden van je verblijf op aarde in een wereld die zover afgedwaald is van Mij en Mijn liefde, niet weg. Dat zou de vrijheid van alle mensen wegnemen. Wel krijg je hulp, om met alles wat er in het wereldse gebeuren op je pad komt, om te gaan en geen schade van op te lopen.

Maar zoals Ik al zei, volmaakt ben je nog niet en ook dat zul je moeten doormaken, in nederigheid moeten dragen. Want ook dat zal Ik niet van je wegnemen. Als Ik al dat, waar je nog niet volmaakte liefde bent, van je zou wegnemen, omdat het jouw verlangen is om Mij volmaakt lief te hebben en Mijn volmaakte liefde in alles te zijn, zou je niet zelf volmaakt zijn in het volle besef van bestaan, maar je zou als een marionet van Mij, verworden tot een onzelfstandig zijn. Juist dan zou Ik je van je vrijheid ontdoen en je zou daarmee niet zelf volmaakt zijn. Beter is het je onvolmaaktheid te zijn, in nederigheid te dragen en in je verlangen Mijn liefde aan te trekken, als je hulp om je zelf te leren tot ware liefde in alles te komen. Beter is het te accepteren, dat het nog tijd kost en je niet van het ene op het andere moment helemaal volmaakt zult zijn. Want dan bereik je zelf die volmaakte liefde en daarmee ben je dan zelf die ware liefde uit Mij en zul je zelf de gelukzaligheid daarvan ten volle beleven. Dan zul je zelf waarmaken, wat en wie je werkelijk bent, Mijn kind.

Blijf in dat verlangen, blijf Mijn liefde aantrekken, blijf je fouten maken, leer daarvan en kom steeds meer in Mijn liefde, word steeds meer Mijn liefde. Ik zeg je, je zult het bereiken, want zo is Mijn liefde, wie wil en in alle nederigheid accepteert nog niet volmaakt  te zijn, bereid is te groeien, ondanks moeite en tegenslagen, die zal de volmaakte liefde uit Mij zelf bereiken en de ware gelukzaligheid van werkelijk zijn, in volkomen zelfstandigheid bereiken en toch ook altijd deel van Mij zijn en blijven! Omdat ware liefde alles is.

Want wie maar een druppel water is, die is net zo goed water, als een zee van water, water is. Dus wie een deel van Mij is, die is evengoed gelijk Mij, ook al is hij Mij niet, zoals die druppel water de zee van water niet is, maar wel gelijk water is. Wie tot zuivere ware liefde komt, komt tot Mij, zijn Schepper en blijft in eeuwigheid ook zichzelf in die enorme liefde die Ik in alles ben.

Hemels Brood 4299

Als Ik Mij terugtrek en je het gevoel hebt, dat Ik je alleen gelaten heb, dan heb Ik daar een goede reden voor. Dan is dat ten gunste van jou, dan is dat uit liefde voor jou. Stel iemand is in een situatie waarin hij alles heeft wat zijn hart begeert, er is niets wat hij nog mist of wenst of tekort komt. En het is voor diegene nodig, dat hij tot werken komt, om iets te bereiken wat van belang is voor zijn leven, voor zijn gelukzaligheid. Maar doordat hij alles heeft, niets mist, niets tekort komt, heeft hij ook geen enkele neiging om te werken. Maar, nu wordt een deel van al wat hij heeft, zodanig weggezet, dat hij ervoor moet werken, om het terug te krijgen. Hij zal dat niet leuk vinden, maar hij zal er voor werken, het terug te krijgen.

Dit werken verblijdt hem en terwijl hij door het werken terugkrijgt wat hij had, heeft hij zoveel plezier gekregen in het werken, dat zijn werken niet ophoudt maar doorgaat en al wat hij daardoor meer verwerft dan hij nodig heeft, doorgeeft aan anderen, die dat nog niet hebben. Daarbij beseft hij, dat al wat hij had hem niet zo gelukkig maakte, als het werk hem aan blijdschap geeft. En hij begint ermee alles wat hij heeft weg te geven en alleen nog te werken om te geven en niet meer om te bezitten. Hoe meer hij geeft, des te meer vreugde en blijdschap vervult zijn hart en daarbij groeit dankbaarheid voor degene die hem het deel van zijn rijkdom heeft afgenomen. Zo is het als Ik Mij van jou heb teruggetrokken. Dan is Mijn liefde niet weg, integendeel. Mijn liefde is nog even sterk en oneindig aanwezig. Maar het besef er van is even beperkt. En in die beperking word je aangezet om tot werken te komen, om juist daartoe te komen, wat voor jouw welzijn, voor jouw leven, voor jouw geluk, vreugde en blijdschap, belangrijk is.

Je bent zo gewend aan het licht, dat je soms even wat duisternis nodig hebt, om meer van het ware licht in je leven te beseffen, om de helderheid van het licht intenser te beleven en daarmee niet stil te staan, maar verder te groeien en het ware leven intensiever te ervaren. Ik ben niet weg, Mijn liefde is nog even groot aanwezig, voel maar! Ik ben er altijd! Hoe kun je iets leren, als je niet weet, niet beseft dat er iets te leren is? Daarom zullen er steeds gebeurtenissen zijn, om te leren wat je nog niet besefte om te leren. Bij die gebeurtenissen lijkt het misschien of Ik je alleen laat aanmodderen. Maar juist dan krijg je de gelegenheid om net dat besef te krijgen, dat inzicht te krijgen, dat werk te doen, wat je verder doet groeien in het ware leven en dichter bij Mij brengt, bij ware liefde en de vreugde en de blijdschap daar van.

Wat er ook gebeurt en hoe het ook kan zijn dat je Mij niet zo sterk als anders in je ervaart, Mijn liefde is er niet minder om, Mijn liefde is altijd even sterk in jou aanwezig en met een beetje moeite zul je Mij in je ook zeker weer gaan voelen, Mijn liefde en Mijn zorg, die eeuwig en altijd doorgaat voor jou en voor alle mensen. Ik heb jou lief en in Mijn liefde is alles goed en blijft alles goed. Houd daar altijd aan vast: Ik heb jou eeuwig lief.

Hemels Brood 4300

Je zou kunnen zeggen, dat Ik schuld heb aan de afdwaling van Lucifer en al de zijnen. Want Ik ben zijn Schepper en daarmee Degene Die verantwoordelijk is voor zijn doen en laten, zijn mogelijkheden. Ik heb hem alle mogelijkheden gegeven met vrijheid van keus, niet om hem in het verderf te storten, maar om de volkomen gelukzaligheid zelf te ervaren. Anders dan zoals Ik hem in vrijheid gesteld heb, is er niet. Daarbij heb Ik hem altijd en eeuwig lief, oneindig lief.

Als een mens op aarde iets maakt en het functioneert niet zoals bedoeld, repareert hij het zo mogelijk of laat het liggen tot het vergaat. Soms wordt hij boos of anders vergeet hij het. Ik word niet boos, Ik repareer niet, want wat Ik geschapen heb, is zelfstandig bestaan, eigen wezenlijk zijn, de mens. Op het moment dat het geschapene als eigen zelfstandige geestelijke wezenlijkheid in vrijheid van zijn tot eigen bestaan is gekomen, heeft hij daarmee ook de eigen verantwoordelijkheid gekregen, om met zijn daarmee verkregen zelfstandige leven om te gaan, naar eigen vrije keus. Maar, denk nu niet dat daarmee Mijn wezenlijkheid en Mijn liefde geen betrokkenheid meer hebben. Want al heeft het geschapene in alle zelfstandigheid en eigenheid zijn levend bestaan gekregen, dit leven is altijd en eeuwig Mijn leven en blijft eeuwig en onveranderlijk Mijn leven. Belangrijk daarbij is het onveranderlijke.

Want Mijn leven is liefde. Mijn liefde heeft wijsheid, Mijn liefde heeft ijver, Mijn liefde heeft geduld, Mijn liefde heeft waarheid, Mijn liefde heeft vasthoudendheid en Mijn liefde is in alles zachtmoedig. Mijn leven is licht, stralend alles verhelderend licht. Mijn leven is niet alleen verhelderend licht, waardoor alles zichtbaar wordt, Mijn leven is ook heel licht om te dragen en het allerbelangrijkste, Mijn liefde geeft in haar oneindige onbaatzuchtigheid de grootste gelukzaligheid aan al het geschapene, aan al degenen die in het licht van Mijn liefde verblijven. En daar komt dan de moeilijkheid. Niet alle mensen zien dit licht, niet alle mensen leven Mijn liefde. Daar ligt de moeilijkheid, Lucifer stelde zich buiten Mijn licht, kwam in de niet bestaande duisternis terecht, door de keuze te maken zelf leven te zijn en Mijn leven niet meer te willen zijn.

Nu zou je kunnen zeggen, dat hij die mogelijkheid had, kon hij toch niet helpen. Maar het is niet een kwestie van mogelijkheid hebben. Het gaat om vrijheid van keus. Lucifer zou nooit kunnen zijn als zelfstandig bestaan, zonder die vrije keus. Geen mens kan van zichzelf bewust bestaan, zonder die vrije keus. Voor alle narigheid die afdwaling van liefde teweegbrengt, kan Ik die vrijheid van keus terugnemen, maar lief mens, dan zou Ik je het bewuste leven moeten afnemen, de ware gelukzaligheid van eigen bewust bestaan. Dat zou werkelijk geen ware liefde zijn. Ik Ben ware liefde, dus dat zal niet mogelijk zijn. Wat wel mogelijk is, dat heb Ik gedaan met Mijn komst op aarde, Mijn persoonlijk aanwezig zijn onder de mensen, in Jezus Christus. Mijn kruisiging, Mijn sterven en Mijn opstanding. Ik kan jullie nu en hier niet precies uitleggen op welke manier dat jullie redding is, maar daarmee heb Ik al het geschapene gered van de eeuwige duisternis en allen het nieuwe leven in volle gelukzaligheid teruggegeven.

Want wat Ik daarmee gedaan heb, is dat Ik daarmee de weg terug in werking heb gezet, zodat jullie allen tot het ware licht komen en de duisternis moet wijken. Als het ware licht helemaal terug is in de harten van alle mensen, zal met het volmaakte zicht op het ware leven uit Mij, niemand in zijn vrijheid meer anders willen kiezen, dan voor het ware eeuwige vrije leven uit Mij. En daarmee zullen alle mensen weer in de grootste gelukzaligheid terug zijn en eeuwig blijven. Als er sprake zou zijn van schuld, dan heb Ik die voor jullie allen daarmee gedragen en volbracht. Mijn licht schijnt nu ook in de duisternis, die niet werkelijk is. Mijn liefde opent nu alle ogen en oren, opent nu alle harten, zodat iedereen via het aardse verblijf tot hemelse vreugde terugkeert. Dan mag het verblijf op aarde nog zo onaangenaam zijn, de terugkeer in gelukzaligheid is daarmee wel voor allen zeker, dat heb Ik in Jezus Christus veiliggesteld. Ik Ben ware liefde, jullie zijn ware liefde. Ik heb jullie oneindig lief. Ik heb jou lief!

Hemels Brood 4301

Als mensen gaan begrijpen. Als mensen maar zouden begrijpen. Als mensen er maar oprecht en naar waarheid naar zouden willen zoeken om het te begrijpen, dan zou hun handelen een andere richting al op gaan, een richting die hen meer en meer tot werkelijk leven zou brengen. Want als je iets naar waarheid begrijpt, dan kun je er niet meer een eigen invulling aan geven. Als je begrijpt, dan weet je.

Als een zakenman eenmaal begrijpt en daarmee weet waar hij het meeste voordeel haalt, zal hij geen eigen invullingen meer bedenken, maar gebruik maken van wat hij begrijpt en daarmee weet. Zouden mensen maar net zo’n motivatie hebben als de zakenman, om Mij te willen begrijpen, om het ware leven te willen begrijpen en er net zo gemotiveerd naar willen zoeken, dan zou er heel wat ten gunste van iedereen kunnen veranderen in de samenleving op aarde. Maar de zakenman zoekt er niet naar, Mij en het ware leven te begrijpen en zo zoeken veel mensen er niet naar, Mij en het ware leven te begrijpen. De motivatie daarvoor ontbreekt bij velen. Dat heeft te maken met de gedachte, dat alleen in het wereldse, in het materiële, met macht en geld voordeel te halen is en niet bij Mij, niet door het ware leven te gaan begrijpen.

Omdat Ik weet hoe belangrijk het voor de mensen is, om tot begrip van het ware leven en van Mij, hun Schepper, te komen, stel Ik met grote liefde alles in het werk om, zonder de vrije wil te belemmeren, motivatie bij de mensen te wekken, om te gaan zoeken naar het begrijpen van leven, van hun bestaan op aarde, van Mij, hun liefhebbende Schepper. Alleen, dan komt de motivatie niet vanwege geld en macht, maar vanwege een situatie. Dat is wat er gebeurt op aarde. Mensen komen in situaties die hen motivatie geven om te gaan zoeken, te gaan begrijpen, hoe dat komt. Te gaan zoeken, om problemen op te lossen. Problemen die ontstaan zijn, niet door Mij, maar door hun handelen, door hun gebrek aan begrijpen. Dan ontstaat door de situatie, motivatie om te gaan zoeken naar het hoe en waardoor, naar het begrijpen daarvan. Gaande weg gaat die mens begrijpen en door dit begrijpen gaat motivatie ontstaan, om meer te willen begrijpen. En meer en meer laat dit begrijpen de basis van het ware leven zien en vervolgens laat het begrijpen, Mijn aanwezigheid zien en Mijn liefde voor alle mensen. Dan gaat het leven voor diegene er heel anders uitzien.

Want wat eerst voor zijn leven belangrijk was, is dat niet meer. De motivatie die hem alleen naar welzijn, geld en macht deed zoeken, heeft hij niet meer. Want wat heeft hij daar in werkelijkheid aan? Nu begint hij te begrijpen, wat werkelijk leven is en wie Ik werkelijk Ben. Ja, dat gebeurt er, als iemand werkelijk begint te begrijpen wat waarheid is, wat werkelijkheid is, wat waar leven is, waarom liefde voor elkaar zo belangrijk is, wie Ik Ben. En dat gebeurt er, als al het werelds materiële begrepen wordt, als helemaal niet van belang, dan gaat diegene begrijpen, wat in het leven werkelijk gelukzaligheid geeft en werkelijk van belang is: ware onbaatzuchtige liefde voor elkaar en voor Mij. En uiteindelijk begrijpt die mens dat Ik het ware leven Ben, dat het Mijn liefde is, waardoor hij leeft en kan zijn. En in de nederigheid die hem dat doet beseffen, wil hij alleen nog zelf ook die ware onbaatzuchtige liefde zijn, waarvan hij dan begrepen heeft, dat dat zijn Enige ware leven is, Mijn ware onbaatzuchtige eeuwige oneindige liefde voor hem en voor alle mensen.

Hemels Brood 4302

Wat zijn de ergste zonden? De liefde beletten in vervulling te gaan. Dat is, bij mensen verstoren dat zij naar liefde handelen. Want Mijn liefde voor jullie gaat onveranderlijk in vervulling. Maar mensen kunnen in hun handelen zelf ook liefde in vervulling laten gaan. Dat is uiteindelijk voor iedereen de bedoeling, dat ook de mens in al zijn handelen tot het in vervulling brengen van liefde komt. Elke belemmering daarvan is zonde. Elke verleiding tot het tegenovergestelde daarvan is zonde. Iemand tot leugen aanzetten, tot eigengewin ten koste van zijn naasten is zonde. Iemand in armoede achterlaten, terwijl je helpen kunt, is zonde.

Maar het ergste is, iemand zodanig onaangenaam behandelen, dat hij zijn liefde voor het leven verliest, dat hij liefde voor zijn medemensen verliest, dat hij zijn waarde als kind van God verliest. Alle andere zonden, zoals kleine leugens, kleine verdraaiingen, kleine ruzies en dergelijke, die niet werkelijk iemand ernstig benadelen of tekort doen, die hebben een uitwerking die degene die daarvan gebruikmaakt wel lering geeft. Al die kleine zonden komen als een boemerang op hem terug, die roepen hem tot recht en leren hem. Maar iemand in vertwijfeling brengen, zijn liefde ontnemen, zodanig vernederen dat hij zijn basis niet meer vindt, dat is van een heel andere orde en zal dan ook voor degenen die zich daaraan schuldig maakt, gevolgen hebben in een vergelijkbare mate. Ook al lijkt diegene vrijuit te gaan, uiteindelijk zal hij toch zijn verantwoording aan Mij moeten afleggen. Ook degenen die het iemand moeilijk maken om in liefde te blijven vallen daaronder, of de geplaagde nu wel of niet geloof in liefde voor zijn medemensen verliest. Want sommigen zijn heel sterk in hun liefde voor Mij en hun medemensen, en kunnen veel onaangenaam handelen in hun liefde voor Mij en hun naasten weerstaan. Maar dat ontslaat degenen die hen aanvallen op hun liefde niet, van hun verantwoordelijkheid tegenover Mij.

Dat klinkt heel streng, maar Ik zeg daarbij, Ik ben voor alle zonden gestorven en opgestaan. Daarmee heb Ik alle zonden op Mij genomen en de ware weg ten leven aan alle mensen getoond om te gaan. Maar dat die weg gemakkelijk te gaan is, heb Ik niet gezegd. En al draag Ik alle zonden, toch zal iedereen diezelfde weg moeten gaan. Dat is, zich naar Mij en Mijn liefde moeten keren. Die weg is voor de één makkelijker te gaan, dan voor de ander en zo is het voor degene die tot ernstige zonde is vervallen, een moeilijke weg. Niet als straf uit boosheid van Mij, maar als lering uit liefde van Mij. Want ook de ergste zonden heb Ik op Mij genomen en draag Ik. Ik ben die weg en daarmee draag Ik al jullie kleine, maar ook alle grote zonden. Begrijp in je hart hoe Ik die weg Ben. Wees nederig en vol liefde in je handelen en je weg zal door Mij verzacht worden. Want Mijn weg is voor allen precies zo, dat allen via die weg in Mijn hemelse rijk komen en daar allen een plaats krijgen, die precies past. Dan zijn alle tranen gewist en kan iedereen gelukkig Zijn.

Hemels Brood 4303

Veel mensen willen van tevoren weten, wat hen in de toekomst gaat gebeuren, hoe het hen zal vergaan. En het liefst willen zij daarbij weten, dat het hen goed zal gaan, dat hun gezondheid goed zal zijn, dat hun welzijn behouden blijft en dat hen geen onaangename situaties zullen overkomen. En dan?

Als zij dat allemaal precies zouden weten, wordt het leven voor hen dan volmaakt? Stel dat zij voor de toekomst alleen nog voorspoed, geluk, gezondheid en een volmaakt welzijn voorspeld krijgen, zijn zij daar dan mee geholpen? Want wat zal dan nog hun eigen inbreng zijn, alles gaat hen goed, dus waar zullen zij zich nog om bekommeren. Nee, het doet niemand goed, om zijn levensloop volledig te kennen. En daarbij, iedereen maakt in zijn vrijheid zijn levensloop zelf, met de keuzen die hij maakt. Alles is vastgelegd en toch maakt de mens zijn vrije keus.

Er is een groot geheel, onveranderlijk vastgelegd: het ware leven, God, jullie Schepper, die Ik Ben, is in jullie leven, in jullie zijn, vastgelegd en onveranderlijk aanwezig. Dat onveranderlijke, Die Ik Ben, waar leven, oneindige wijze liefde, Persoonlijk Zijn, is eeuwig en altijd Dezelfde en vormt in ieders bestaan de basis van bestaan. Vanuit dat bestaan is alles te voorspellen, wat een mens in zijn vrijheid ook kiest en vanuit dat bestaan, Die Ik Ben, heeft alles zijn vaste plaats en is op aarde onveranderlijk Mijn levensorde vastgelegd. Ja, ieders levensloop is daarmee te voorspellen. Maar dat is niet bedoeld. Het is bedoeld zelf tot leven te komen. Ieder persoonlijk zelf tot leven te komen. Als Ik wilde dat ieder mens zijn levensloop van tevoren zou weten, zou kennen, hoe zou hij dan ooit in vrijheid uit eigen keus zijn leven kunnen vormgeven en dat van zichzelf bewust zelf ten diepste kunnen ervaren?

Weten is nog niet begrijpen. Je kunt weten dat een auto kan rijden, weten dat een lamp als je die aan doet, licht geeft, weten dat een plant groeit en bloeit, maar begrijpt iemand met dat weten ook hoe dat kan, hoe dat tot stand is gekomen? Als iemand zijn levensloop kent en weet, zal hij zich dan nog bekommeren om het te begrijpen? Zeker niet, als hij alleen welzijn en voorspoed voorspeld krijgt. Zoek er niet naar, je levensloop te kennen, zoek ernaar Mij te leren kennen, je ware leven te gaan begrijpen, zoek ernaar uit liefde te leven en te begrijpen, waarom dat voor iedereen het beste is om naar te leven. Zoek ernaar elkaar te begrijpen en in liefde met elkaar te leven. Wat maakt de toekomst uit, als het gaat om nu, hoe je het nu doet.

Want Ik kijk niet naar jouw toekomst, die ken Ik al van voor je bestaan, Ik kijk naar jouw hart, ben Ik in jouw hart geboren, is er plaats voor Mij in jouw hart, daar kijk Ik naar. Met Mij in je hart zal je toekomst goed zijn. Maar daarmee bedoel Ik niet, je toekomst tijdens je verblijf op aarde, maar daarmee bedoel Ik je eeuwige leven! Op aarde gaat het steeds opnieuw om het nu. En met dat wat je nu doet, weet je zelf wel wat je toekomst zal zijn. Met Mij of zonder Mij. Tot je begrijpt en daarmee weet, dat je met Mij in je hart, en levend uit vrije keus uit liefde van Mij in je hart, dat je alleen dan, nu en in de toekomst, volkomen gelukkig zult zijn.

Hemels Brood 4304

In iedere samenleving groepen mensen tezamen. Verschillende groepen met mensen van hetzelfde type, ontstaan op die manier verspreid over de aarde. Dat komt, omdat de mens behoefte heeft aan gezelschap. Maar dan vooral gezelschap van diegenen, die gelijksoortige belangstelling hebben, in hetzelfde geïnteresseerd zijn. Op die manier ontstaan er groepen mensen, die gezamenlijk misdaden beramen en uitvoeren, maar ook groepen mensen, die zich in Mijn Naam verzamelen en zich in Mijn leer verdiepen en deze zoveel zij kunnen in hun handelen toepassen en daartussen zijn er nog allerlei andere groeperingen. Zelfs de eenlingen, die zich bij geen enkele groep aansluiten, omdat zij het idee hebben, nergens welkom te zijn, vormen een groep, maar komen niet samen.

Die behoefte van mensen, is een behoefte die uit de kern van het bestaan komt. Want in werkelijkheid is dat bij de mens het gemis aan het besef van verbondenheid met Mij, zijn liefhebbende Schepper, zijn oorsprong van leven. Dit gemis doet hem zoeken naar gezelschap in zijn leven, want daarzonder voelt de mens zich eenzaam en gelijk een kind, wat steun en bescherming nodig heeft. De meeste mensen zullen dat niet toegeven, omdat het bewuste besef van het werkelijke gemis van Mij, bij hen ernstig vertroebeld is. Maar, degenen die in Mijn naam samenkomen, hebben al wel besef ervan hoe belangrijk hun verbondenheid met Mij is, tijdens hun verblijf op de materiële aarde. Zij beseffen dat met honderdduizend mensen samenzijn, niet die vreugde en geborgenheid kan geven, zoals het eenvoudige contact met Mij dat geeft. Op aarde heeft ieder mens een “maatje” nodig, om zich staande te houden.

Zalig al degenen die daarvoor in hun hart bij Mij komen en zich met elkaar verzamelen, in Mijn Naam. Al degenen die dat nog niet begrijpen, zullen altijd in zichzelf nog een zekere eenzaamheid ervaren, al zijn zij met nog zoveel gelijkgestemde mensen tezamen. Maar degenen die in hun hart contact met Mij onderhouden, zullen in hun samenkomsten met gelijkgestemden in Mijn Naam, Mij in al hun medemensen ervaren en Mij niet alleen in hun hart ervaren, maar in alle mensen om hen heen en in de gelijkgestemden in het bijzonder. Zij vinden steun tijdens hun bestaan op aarde van Mij, al is er niemand om hen heen, terwijl iemand zonder contact met Mij in zijn hart, met duizenden om hem heen, zich nog niet gesteund voelt. Alle mensen die in Mijn Naam samenkomen, ervaren niet alleen Mij in hun hart en Mij in hun medemensen, maar vermeerderen ook Mijn aanwezigheid onder elkaar, zodat een dieper besef in het hart van ieder, de vreugde van het samenzijn in Mijn Naam verhoogt.

Gezegend allen die in Mijn Naam samenkomen en Mijn liefde daardoor dieper ervaren en doorgeven aan allen die daar belangstelling voor hebben. Want er zijn velen die samenkomen en in hun hart toch eenzaam zijn. Gezegend degenen die in Mijn Naam samenkomen, want daar ben Ik in hun midden.

Hemels Brood 4305

Hoe je als gelovig, Mij in je hart beseffend mens, de gebeurtenissen op aarde ervaart, is een heel andere dan mensen zonder het besef van Mij in hun hart, diezelfde gebeurtenissen ervaren. Als jij nu spreekt vanuit je hart, dan zal wat je zegt niet begrepen worden, zoals je het bedoelt, omdat het niet overeenkomt met het hart van diegenen en de ervaringen van diegene. Als je goed luistert naar wat die ander zegt over de gebeurtenissen op aarde en naar zijn mening daarover, dan weet je de kronkels en misvattingen ten aanzien van de waarheid, die er bij diegene zijn.

Dan kun je begrijpen, dat diegene jou niet begrijpt. Dan kun je diegene begrijpen. Als je dat begrip toont, kun je contact met die ander maken en zijn belangstelling wekken. Als die belangstelling er is, kun je dat wat je vanuit je hart weet dat waar is, rustig uitleggen. Ergens diep weg is in ieders hart Mijn aanwezigheid en Mijn waarheid te vinden, ook al beseffen veel mensen dat niet. Maar als jouw begrip voor de mening van de ander, zijn belangstelling gewekt heeft voor jouw mening en jij spreekt vanuit jouw hart waarheid, dan kan dat het diep weggestopte besef van werkelijkheid wekken en een beetje meer terugbrengen in het besef van die mens. Om werkelijk met die mens tot een gesprek te komen is het dus belangrijk eerst en vooral te luisteren en de ander aan het woord te laten. Vervolgens is het belangrijk door te luisteren naar die mens en tegelijkertijd te luisteren naar Mij in je hart, de standpunten en meningen van de ander te begrijpen en je begrip aan de ander te tonen. Alleen een waar begrip heeft daarbij nut, het geveinsde begrip heeft een averechtse werking.

Blijf altijd eerlijk en oprecht. Als je het niet begrijpt, laat dat dan weten en luister opnieuw. Iets begrijpen, betekent niet het daarmee eens zijn. Maar bestrijd de ander dan niet. Wacht op zijn belangstelling voor jouw mening. Als die belangstelling er niet is, laat het dan achterwege je mening te uiten. Bij de ene mens kom je zo tot een goed gesprek, bij de ander lukt dat niet. Maar steeds zullen er wel mensen op je pad komen, waar je zo mee in gesprek kunt komen en besef in hun hart voor waarheid en Mij kunt wekken. Luister altijd eerst, toon je begrip en wacht op belangstelling voor jouw mening, dan kun je veel goed doen en besef van Mijn waarheid en liefde in hun harten wekken.

Hemels Brood 4306

Als je eenmaal van iemand houdt en het is de ware liefde, dan wil je altijd dicht bij diegene zijn. Als je eenmaal van Mij houdt en het is de ware liefde, zoals Ik jullie liefheb, dan wil je alleen nog dicht bij Mij zijn, zoals Ik altijd dicht bij jullie wil zijn. En al staat er dan zo nu en dan wel eens iets tussen jou en Mij, een kleine afdwaling, een misser, een onverstandige handeling, daarmee is je liefde voor Mij dan niet weg en Mijn liefde voor jou is daarmee niet weg. Ware liefde is eeuwig en blijf je altijd weer voelen. Maar, zolang er daarbij nog afdwalingen zijn in je doen en laten, nog missers, nog onverstandig handelen, nog af en toe neiging tot eigengewin, heb je Mij wel lief en wil je Mij wel dicht bij je, en dicht bij Mij zijn, maar leef je nog niet in alles uit die ware liefde voor Mij.

Als je eenmaal die ware liefde in je hart voor Mij gevoeld hebt, Mij in je hart bewust bent geworden, dan zal dat altijd zo blijven. Maar dat wil nog niet zeggen, dat je dan in al je handelen ook volkomen volmaakt naar Mijn liefde leeft. Dat zal dan nog steeds groeien. En nog steeds zullen daarvoor allerlei situaties in je leven ontstaan. Ter oefening, om niet alleen Mijn liefde voor jou te kennen en zelf liefde voor Mij te voelen, maar ook om die liefde voor Mij en je naasten te leven, te zijn en eeuwig te blijven. Pas dan ben je volmaakt, zelfstandig, van je zelf bewust, levend bestaan, mens. Werkelijk mens, zoals Ik op aarde mens geworden ben, om jullie allen tot eeuwige liefde te brengen, volmaakt werkelijk leven, Mens. Je wilt Mij dicht bij je, Ik wil jou dicht bij Mij, Ik ben in je hart, jij bent van oorsprong Mijn hart. In alles en iedereen ben Ik het leven, het centrum, het licht, de ware onbaatzuchtige liefde.

Als je eenmaal Mijn liefde voelt, als je eenmaal liefde voor Mij voelt, dan zal dat altijd en eeuwig in jou zo blijven. En gaande je weg door het leven over de aarde, ga je zelf die liefde volmaakt zijn en de gelukzaligheid daarvan in je hart, in je hele wezen voelen. Dat is Mijn genade aan jou en allen die willen leven, werkelijk leven. Wees daarom allen, in ware liefde, door Mij gezegend. Amen.

 

Hemels Brood 4307

Ieder mens heeft een ander karakter en daarmee in verband heeft ieder mens ook een andere leerweg om te gaan. Daar hangt het mee samen welke adviezen Ik iemand geef, maar ook heeft dat te maken met de persoonlijke ontwikkeling die iemand doormaakt. Zo zal het zijn, dat Ik de ene mens ten aanzien van iets een advies geef, wat voor die mens op dat moment voor die situatie van belang is. Maar het is dan niet zo, dat hetzelfde advies zinvol is voor iemand anders, in een vergelijkbare situatie.

Dat denken mensen vaak wel. Dus gaan er onder de mensen veel adviezen over en weer zonder dat die zinvol zijn, of zonder dat het een advies is, wat Ik die mensen zou geven. Als Ik bijvoorbeeld iemand het advies geef om geen auto meer te rijden, of om geen koffie meer te drinken, dan is dat niet per definitie een advies aan alle gelovige mensen. Zo zijn er veel van Mijn adviezen uit zijn verband gehaald en als een algemene regel neergezet. Ik heb alle mensen maar één werkelijk voor iedereen, gelovig of niet gelovig, geldig advies gegeven: Heb Mij lief en daarmee al je medemensen als jezelf. Alle volgende adviezen komen eenvoudig daar uit voort, zonder dwang, nooit eisend. Vanuit Mijn liefde help Ik in de harten van mensen met adviezen, die ter eigen keus zijn en geen algemene strekking voor iedereen hebben. Neem daarom altijd als maat je eigen hart, niet het hart van iemand anders. Want Ik zie waar iemand aan toe is, en datgene waar iemand nog niet aan toe is, zal Ik niet adviseren, om diegene niet in een positie te brengen, waarbij hij naar Mijn advies wil handelen, maar dat nog niet in vrijheid kan. Dan wordt het een dwang, die die mens zichzelf oplegt, waarmee hij niet aan Mijn advies in vrijheid voldoet, want iets wat onder dwang gebeurt, heeft niet die waarde die het heeft, als het in vrijheid en naar eigen keus gebeurt.

Daarom is wat Ik aangeef altijd in iemands eigen hart een advies. En mocht Mijn advies nog niet opgevolgd kunnen worden door diegene, dan heb Ik liever dat hij het loslaat, dan dat hij zich dwingt om naar Mijn advies te handelen, maar het in vrijheid nog niet kan. Doe Mijn advies alleen als je het kunt uit ware liefde en je het er met heel je hart mee eens bent. Denk niet dat het enige waarde heeft, als je jezelf dwingt om Mijn advies op te volgen. Wil je toch Mijn advies opvolgen, maar bemerk je, dat het je moeilijk valt, zeg het Mij eerlijk en vraag Mij om hulp. Dan geef Ik je Mijn hulp, op Mijn wijze uit Mijn liefde, en op de tijd die daarvoor het beste is.

Leef uit ware onbaatzuchtige liefde in nederigheid, is een kort en bondig advies, maar het omvat de eeuwigheid, het eeuwige Leven. Zo eenvoudig gezegd, maar voor een mens op aarde, in zijn vrijheid, niet zo eenvoudig in alles gedaan. In Mijn eeuwige liefde verwacht Ik dan ook niet, dat je bij je geboorte direct al zou voldoen aan dat eenvoudige advies. Daarom is iedereen tijd gegeven op de aarde, iedereen de tijd die hem past, iedereen de weg die hem past, iedereen die adviezen uit Mijn liefde, die hem passen. Blijf bij je hart, bij Mijn stem, Mijn adviezen in jouw hart, niet die in iemands anders hart, maar die in jouw eigen hart.

Hemels Brood 4308

Voor veel mensen heeft wat anderen over hen zeggen, een grote waarde. En vooral als dit negatief is, heeft dat een belangrijke invloed op hun gevoel van welzijn. Het kan hun gevoel van welzijn ernstig schaden. Nu is het nooit goed om over iemand anders een oordeel te hebben en daarover met anderen te spreken, zeker niet in het negatieve, maar het ligt ook aan de mens zelf, die waarde geeft aan wat anderen over hem zeggen, dat het zijn gevoel van welzijn vermindert. Want een gevoel van welzijn zou niet op enigerlei wijze afhankelijk moeten zijn, van wat anderen vinden en zeggen, maar van het eigen besef over zichzelf.

Wie zichzelf kent en weet wat goed aan hem is en wat verbeterd zou kunnen worden en daar tegenover zichzelf en zijn medemensen eerlijk over is, die kan vasthouden aan zijn eigen waarde en hoeft zich niet te bekommeren, over wat anderen van hem vinden en over hem zeggen. Degenen die negatief over anderen praten, hebben zelf tekorten in hun handelen en vaak speelt er ook jaloezie mee. Als iemand tekorten of iets negatiefs bij een ander opmerkt, zou hij daar niet met anderen over moeten praten, zeker niet roddelend en negatief. Als hij maar een beetje een weldenkend mens zou zijn, zou hij er of over zwijgen, of in liefde de te kort schietende mens er voorzichtig over aanspreken. Niet uit ergernis, maar om diegene te helpen wat meer inzicht over zichzelf te krijgen, zodat hij zich kan beteren. Een liefhebbend mens houdt er rekening mee, dat de door hem aangesprokene, bekend is met zijn tekorten en weet dat hij daar nog in te groeien heeft. Alle mensen hebben nog te korten op allerlei gebied en hebben nog te groeien. Ook die liefhebbende mens, die zijn medemensen op zijn tekorten wijst. Dat zal hij zich dan ook bewust moeten zijn.

Als je last hebt van roddel en negatieve woorden, die mensen met elkaar uitwisselen over jou, dan zeg Ik je, niemand heeft enig recht om dat te doen. Geef er daarom ook geen waarde aan. Zij zijn niet degenen die jouw waarde bepalen. Dat ben Ik alleen, met jou samen. Bepaal jij je eigen waarde naar Mijn liefde, dan vind je je ware waarde, die is goed, zoals je bent.

Hemels Brood 4309

Van al de mensen die begrijpen, dat alleen het handelen naar liefde een werkelijk harmonieuze samenleving tot stand kan brengen, zijn er heel veel, die daartoe pas bereid zijn, als hun medemensen dat ook zijn. Want als anderen zich niet aan het handelen naar liefde houden, doen zij het ook niet. Waarom zouden ze dat doen, het helpt hen dan toch niet. Als anderen nog liegen, kun je net zo goed zelf ook nog van de leugen gebruik maken. Zij denken, dat naar liefde handelen alleen zin heeft, als anderen dat ook doen. Een groot aantal van hen blijft er daarbij wel van overtuigd, dat allemaal in waarheid naar liefde handelen, het beste is en zij ijveren er dan ook voor, om hun medemensen daarvan te overtuigen. Intussen wijken zij zelf ook nog van waarheid en liefde af, omdat iedereen dat nog doet en het lijkt niks op te leveren, om zelf wel naar waarheid en liefde te leven.

Aan al die mensen zeg Ik: de wereld is door jou niet te verbeteren, zelfs je buren kun je niet verbeteren. De enige die je kunt verbeteren ben je zelf. En dan ook nog niet eens alleen, zonder Mij, zonder Mijn liefde. Wie denkt, dat het niet uitmaakt, wel of niet naar waarheid en liefde te handelen, zolang er nog zoveel mensen dat ook niet doen, die begrijpt nog heel weinig van het verschil tussen wereld en hemel, tussen waar leven en dood. Die begrijpt nog heel weinig van de werking van liefde en het verschil dat liefde maakt met het tegenovergestelde daarvan voor alle mensen en de hele samenleving. Kijk maar eens naar Mij in Jezus Christus. Zou Ik, toen Ik als mens op aarde was, niet in waarheid en liefde gebleven zijn, omdat niemand nog in alles bij ware liefde bleef, dan was er geen redding geweest voor jullie allen.

Al is het maar één mens, al ben je de enige, die naar ware liefde leeft, dan doe je al heel veel goed voor de hele oneindigheid en alle mensen. Niet voor het aards wereldse leven, waarvoor velen het eigenlijk willen, maar voor het hemelse leven. Want een beetje liefde heeft een kracht die ver in de oneindigheid door gaat. En al zie je dat zelf niet in de wereldse gebeurtenissen, het haalt voor alle mensen toch wel het hemelse geluk weer een stukje dichterbij. Laat je handelen naar waarheid en liefde niet afhangen van wat je medemensen doen of niet doen. Kom bij Mij en wees met Mij waarheid en liefde in al je doen en laten. Verwacht daar geen wereld verbeteringen van, maar hemelse gelukzaligheid, niet voor jezelf, maar voor alle mensen.  Want dat is pas ware liefde, die tot in de oneindigheid doorwerkt, als je niet wacht tot alle anderen er ook voor kiezen, maar als je los daarvan, niet voor jezelf, maar voor al je medemensen voor waarheid en liefde kiest, ook al ben je de enige.

Maar al ben je de enige, het is dan wel zo, dat jouw keuze voor waarheid en liefde zonder eigenbelang, werkt alsof alle mensen die keuze gemaakt hebben. En dat is het, wat Mijn liefde in Jezus Christus doet, het werkt alsof alle mensen voor waarheid en liefde gekozen hebben, niet voor zichzelf, maar voor alle mensen. Begrijp je nu waarom jouw ware liefde zo belangrijk is? Voor Mij en voor alle mensen tot in de oneindigheid.