Hemels Brood 4217 t/m 4247

Hemels Brood 4217

Sommige dingen kun je iemand leren, door uit te leggen hoe het te doen. Andere dingen kun je iemand leren, door het voor te doen. Maar er zijn ook dingen die je niet kunt leren door uitleg of door het voordoen, die kun je alleen leren door eigen ondervinding. Er zijn mensen die met een beetje uitleg iets gemakkelijk leren of met eventjes voordoen, het kunnen. Anderen hebben veel uitleg nodig en uitgebreid voordoen. Bij eigen ondervinding gaat het ook bij de een veel sneller dan bij de ander.

Contact in je hart leren krijgen met Mij, gaat vooral door eigen ondervinding. Niet alleen omdat het moeilijk is om uit te leggen en niet kan worden voorgedaan, maar ook omdat een innerlijk contact voor de ene mens anders is dan voor de andere mens. Want veel van het innerlijk contact met Mij hangt nauw samen met ieders persoonlijke zijn. Maar wat voor ieder mens belangrijk is voor een innerlijk contact met Mij, is volkomen eerlijk contact te willen hebben en daarbij alle eigen gedachten en invullingen helemaal los te laten. Daarbij is het ook nodig, om Mij te verwachten op een neutrale wijze, zonder zelf in te vullen hoe het contact met Mij zal zijn. Laat dat over aan Mij en je zult dan eenvoudig weten: dit is Zijn Stem, Zijn ingeving, hier voel ik het contact met Hem. Want dat besef van contact met Mij is alleen te leren, door eigen ondervinding, niemand kan je precies vertellen hoe het is, om in jou zelf het contact met Mij te voelen, en te weten dat wat in jou door Mij wordt aangereikt, ook werkelijk door Mij in jou wordt aangereikt. Alleen jij kan dat op dat moment voelen en zeker weten.

Maar wees daarbij heel voorzichtig, want als je nog niet helemaal vrij bent van eigen wensen en verlangens, van eigen gedachten en invullingen, kan het contact lijken op een contact met Mij, terwijl het dat dan niet is. Daarom is het heel belangrijk, dat je voor een contact met Mij in je hart, helemaal zuiver en oprecht, eerlijk en zonder eigen mening en gedachten, bij Mij komt. Laat Mij in je hart je vragen zien en geef Mij volkomen vrije ruimte. Dan zul je uit ondervinding leren Mij in je zelf te ontmoeten en contact te hebben met Mij. Tot slot is het nog heel belangrijk dat je weet, dat Ik altijd eerlijk antwoord geef in volkomen liefde. Dus let op, Mijn antwoord, Mijn contact met jou, is altijd volkomen liefde!

Hemels Brood 4218

Wanneer weet je of iets goed of niet goed is? Dat kun je pas weten, als je weet wanneer iets goed is en wanneer iets niet goed is. En wanneer weet je of iets mooi is of niet mooi? Dat weet je niet, omdat dat te maken heeft met smaak, met mening. Of iets goed is, is een feitelijke bepaling, of iets mooi is, is een variabele bepaling, die vooral samenhangt met wat iemand van mening is. Iedereen mag voor zichzelf bepalen wat hij mooi vindt en wat niet. Maar of iets goed is of niet goed, ligt in haar fundament vastgelegd. Net als waarheid in haar fundament is vastgelegd.

Toch zijn er verschillen van mening bij mensen, over wat wel of niet goed is en over wat wel of niet waar is. Iemand kan het goedvinden, als boosheid optreedt bij leugen en bedrog, terwijl iemand anders dat juist niet goed vindt. Maar, weten zij dan wel, wat in haar basis goed is en wat niet? Over waarheid wordt door mensen wel gezegd, er zijn meerdere waarheden. Maar hoe kan het één waar zijn en het tegenovergestelde ook? Vaak wordt het hebben van verschillende meningen gezien als het bestaan van verschillende waarheden. En zo wordt ook gedacht, dat hetzelfde voor de één wel en voor de ander niet goed kan zijn. Maar, vaak wordt daarbij goed verwisseld met passend. Want als brood door de één goed verdragen wordt, maar door een ander niet, dan is brood zowel goed als niet goed. Terwijl het niets met goed of niet goed te maken heeft, maar met passend of niet passend.

In de basis heeft goed de betekenis van volmaakte liefde en het tegenovergestelde daarvan is niet goed. Maar mensen gebruiken eenzelfde woord vaker voor meerdere betekenissen, die dan ook nog door elkaar gebruikt worden. De betekenis van goed en van waar is in de basis terug te brengen tot volmaakt. Zo is Mijn Schepping in de basis terug te brengen tot volmaakt. Zij is goed en waar. Maar daarbij is zij ook mooi, dat zal iedereen die haar volmaakte goedheid en waarheid ziet, vast met Mij eens zijn.

Hemels Brood 4219

Alle schatten van het hemelrijk zijn in ieders hart geborgen. De sleutel tot die schatten in je hart ben Ik, is Mijn liefde. Terwijl om je heen de droogte van de materie geen afdoende voedsel geeft, stromen in je hart de wateren van Mijn liefde en bevinden zich in je hart het licht en de voeding van Mijn woord. Met dat al bevindt zich in je hart een ware oase, terwijl buiten je de woestijn mensen tot verkommering brengt.

Menigeen trekt door die woestijn, de oase in zijn hart met zich meegedragend, zonder zich bewust te zijn van die oase, die hem water, voeding en licht geeft, als hij zich daar in zijn hart naar toe zou begeven, terwijl anderen de oase in hun hart ontdekt hebben en bij deze oase blijven, waardoor voor hen geen woestijn meer bestaat. Want hoe langer zij bij deze oase in hun hart blijven, des te meer leren zij Mij kennen en het ware vruchtbare leven. In die vruchtbaarheid wordt de oase groter en steeds meer overneemt het de woestijn, totdat voor diegene geen woestijn meer is en zij in hun hart het totale ware leven gevonden hebben, de schat die ware liefde is, waar volmaakt leven is, die gelukzaligheid geeft, het hemelrijk, waar alles zuiver ware liefde is. Niets van het aardse, materiële, niets van de woestijn is in dat hemelrijk, er is alleen de ware liefde in volle gelukzaligheid.

De oase ben Ik, is Mijn liefde en bij de oase blijven, is bij Mij en Mijn ware liefde blijven. Steeds meer in al je doen en laten Mijn liefde zijn, is de uitbreiding, het groter worden van de oase. Mijn liefde in alles volmaakt zijn, is het hemelrijk, wat alleen nog de volle gelukzaligheid in het hart is. Dan is er geen woestijn meer, dat is, dan is er geen afdwaling van liefde meer, dan is alles alleen waarheid, werkelijkheid, volmaakt leven, volmaakte liefde, volmaakte gelukzaligheid. Dan is er de persoonlijke beleving van volkomen gelukzalig zijn, in een voortdurende Goddelijke werkzaamheid, die alleen werkzaamheid van Goddelijke liefde is en blijft. Juist deze werkzaamheid geeft de grootste Goddelijke vreugde en de grootste Goddelijke gelukzaligheid!

Hemels Brood 4220

Al ken je alles in de totale oneindigheid, alle getallen en alles wat zij betekenen, al ken je het totale leven, het oerbestaan, elk levend wezen en al ken je elk bestaan en ontstaan, elke waarheid, kortom alles wat er te kennen is en alle diepten en hoogten van het aardse bestaan en al heb je de bewijzen van alle kennis en alle leven, maar geen besef van liefde, geen besef van onvoorwaardelijke liefde, onbaatzuchtige liefde, dan heb je aan al die kennis en bewijzen helemaal niets. Al die kennis en al die bewijzen kunnen je niets geven, je tot niets brengen, het is allemaal zonder enige waarde, als je het besef van ware liefde niet hebt.

Maar wie in zich de ware liefde voelt en besef heeft van liefde in zijn leven, besef heeft van Mijn liefde voor hem en zelf liefde in zich voelt voor Mij en zijn medemensen, bewust liefde voelt en het belang beseft om in zijn leven liefde te zijn, te geven en te ontvangen en ernaar streeft die liefde te zijn, te doen, te geven, die ervaart ook de glans van kennis over leven, over de oneindigheid, over alles en voor diegene heeft die kennis in het licht van ware liefde wel waarde, want alleen ware liefde geeft het juiste zuivere licht over alles wat te kennen is in de oneindigheid.

Maar zoek niet eerst naar kennis, zoek eerst naar ware liefde. Want alle kennis verzameld zonder besef van ware liefde, blijft als dode kennis voor de liefde hangen, als een wolk voor de zon en maakt het moeilijker om tot liefde te komen. Hoe groter de kennis zonder liefde, des te groter de wolk voor de liefde en des te moeilijker om die liefde te gaan beseffen achter al die kennis. Vindt daarom eerst de liefde in je hart en als die liefde standvastig in het hart aanwezig is beseft wordt, dan kan kennis, in het licht van die ware liefde, tot het juiste zicht gebracht worden en de schoonheid van de Schepping begrepen worden. Maar het ware werkelijke licht van Mijn liefde is daar onlosmakelijk voor nodig. Daarom, ga eerst voor ware liefde en al het andere zal je gegeven worden in een overlopende maat.

Hemels Brood 4221

Alles is opgebouwd uit getallen. Maar als je bijvoorbeeld naar een grassprietje kijkt, zie je dan getallen? Zie je dan de cellen van die getallen? Je ziet het geheel, een grassprietje. Pas als je het grassprietje gaat ontleden onder een vergrootglas, kun je de cellen apart van elkaar gaan zien en de ligging bestuderen, staan er dan getallen? Nog steeds niet. Maar als je de hoeken en de ligging van de cellen wilt plaatsen, ga je getallen gebruiken. Die getallen zijn een basisgegeven waarmee je iets kunt duiden, een verhouding, een maat, een plaats binnen een geheel.

Zo zijn getallen ook in Mijn Schepping een duiding, een verhouding, een maat, een plaats binnen de oneindigheid. Niet het getal, maar de duiding gaat het om. Niet de cellen, maar het geheel zien, zoals je het grassprietje in zijn geheel ziet en niet de getallen, de cellen, de moleculen, enzovoort. De wetenschap kijkt naar de ontleding, de onderdelen, de getallen, de cellen, de moleculen. De geest overziet het geheel en kent daarbij elk onderdeel tot aan het oneindig kleinste en het oneindig grootste, wat beide uit één punt vertrekt of samenkomt, of eigenlijk vertrekt en in datzelfde punt samenkomt. Want beide kun je volgen vanaf de oneindigheid naar het middelpunt, vanaf het kleinste en vanaf het grootste. En toch is dat niet mogelijk, omdat beide oneindig zijn, oneindig groot, oneindig klein.

Het oneindige is niet te vatten door het eindige, welke juist in het middelpunt alles is, tot in de oneindigheid. En zo is jouw bestaan, voor jou zelf, in jouw eigen bewustheid van zijn, van bestaan, in jouw eigen oneindige leven uit Mij, niet te begrijpen in haar oneindigheid, door je eindigheid, die eeuwig is. Omdat Ik eeuwig Ben. Dit kun je beseffen, maar beseffen is niet gelijk aan volkomen begrijpen. Dat is het grootste misverstand bij Lucifer, die tot de misvatting kwam, dat beseffen ook ten volle begrijpen is. Terwijl hetgeen het schepsel kan begrijpen nooit verder kan gaan, dan het schepsel is, nooit verder kan gaan dan de Schepper, die het schepsel gemaakt heeft, wat gelijkend op de Schepper gemaakt is, maar daarmee nooit de Schepper is, of meer dan de Schepper kan zijn.

Zo blijft altijd en eeuwig de Schepper nodig voor het schepsel en zo is het schepsel alleen eeuwig, in de eeuwigheid van de Schepper, alleen leven, in het leven van de Schepper. Daarom heet het schepsel eindig, terwijl de Schepper oneindig is. Daarom kan het schepsel nooit het eeuwige, oneindige begrijpen, terwijl de Schepper alles is, kent, weet en logischerwijs ook zichzelf tot in de volmaakte oneindigheid begrijpt.

Je vroeg in jezelf de waarde van getallen, uitleg over al die bijzondere vormen, die uit bijzondere reeksen getallen in de totale Schepping op aarde en in de ruimte terug te vinden zijn. Kijk niet naar die getallen, maar voel de sfeer die al die vormen uitstralen, want het gaat niet om de getallen te zien, te kennen, dat zijn ze tot in oneindigheid niet, maar besef in je gevoel hun sfeer, die sfeer van Mijn oneindige liefde uitstralen, besef uit die mooie vormen in je gevoel Mijn liefde, Mijn liefde, Mijn liefde. Dat is wat jou ontroerde, omdat je Mijn liefde bent. En dat besef, kun je begrijpen!

Hemels Brood 4222

Je vraagt Mij in je hart, hoe bent u Eén maar ook God, Godheid, hemelse Vader, Jezus Christus, dat zijn toch eigenlijk verschillende hoedanigheden, bent u dan toch niet Eén zoals een mens één is?

Stel jezelf eens voor als één met verschillende mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld denken. Uit dat denken komen ideeën voort. Je kunt bijvoorbeeld liefhebben. Uit dit liefhebben komen daden voort. Je kunt begrijpen. Uit dit begrijpen komen reacties voort en zo kun je bijvoorbeeld lachen. Je bent op die manier één maar al die mogelijkheden die je hebt, staan min of meer apart van elkaar, terwijl je toch één wezenlijkheid bent. Zo ben Ik in alles werkelijk EEN.

Jij bent één. Maar als een situatie ernstig is, zet je je ernst in. Als een situatie leuk is, komt je lach naar voren. Al naargelang de situatie zet je datgene en die mogelijkheid van je in, die het meest passend en het meest effectief is. Ben je dan al die verschillende kanten van jouw mens zijn apart, of zoals Ik, in dat alles, toch altijd één? Net zoals jij één blijft, welke kant van jezelf je ook in zet, zo blijf Ik ook Eén. Maar de werking van Mijn verschillende mogelijkheden als God, Schepper, ware liefde, Godheid, Jezus Christus, zet Ik in al naar gelang de situatie. Toch ben en blijf Ik altijd onveranderd Eén.

Een mogelijkheid, die in een situatie tot reactie komt, is werkzaamheid en zo is ieder mens steeds weer tot werkzaamheid geroepen, zoals Ik voortdurend in werkzaamheid Ben. Maar die werkzaamheid is per situatie en per mens anders, maar daarom ben Ik niet anders. Daarmee ben jij niet anders. In je hart ben Ik God, Eén, in Jezus Christus en kun je Mij kennen door Jezus Christus te kennen. Jij bent één, Ik ben Eén, maar in alles zijn wij samen Eén met alle mensen!

Hemels Brood 4223

Jezelf beheersen is niet jezelf dwingen. Liefde is niet dwingend, liefde is begrijpend. Heb uw naaste lief als uzelf is niet zomaar een gebod. Het is de ware liefde hebben voor je naaste en die ware liefde hebben voor jezelf. Met liefde voor je naaste dwing je niet, met liefde voor jezelf is ook geen dwang bedoeld. Net zo als liefde voor je naaste pas ware liefde is, als er geen egoïsme bij is, zo is ware liefde voor je zelf ook niet egoïstisch. Je zelf beheersen met dwang, is daarmee geen ware liefde voor jezelf.

Beheersen is zelf het beheer hebben, zelf inzicht hebben, zelf weten wat in ware liefde het beste is om te doen. Jezelf beheersen is uit de reinheid van je hart naar liefde handelen. Liefde voor Mij als eerste, liefde voor je naaste als tweede, liefde voor jezelf als laatste. Beheersen is niet dwingen, maar kunnen. Kunnen handelen naar liefde. Zoals je bijvoorbeeld iets dat je op school geleerd hebt, beheerst, kunt, kent, dat is de bedoelde betekenis van het gebruikte woord beheersen. Zo betekent elk heersen niet de macht overnemen, maar het ware leven kennen, ware liefde kennen en naar kunnen leven, in alle omstandigheden. Ik heers over alles en iedereen, toch zijn alle mensen vrij. Maar het is geen dwang, geen dwingende macht waarmee Ik heers, Mijn heersen is de volmaakte liefde, die Ik eeuwig Levend oneindig volmaakt Ben in alles en iedereen.

Het is het volmaakt kennen van alles en iedereen en beheersen betekent geen dwang, maar betekent kennen, volmaakt in de vaardigheid zijn. De vaardigheid van volmaakt leven, volmaakte liefde, volmaakt zijn. Dat geeft resultaat. Dat geeft als resultaat volmaakte gelukzaligheid. Wie zichzelf beheerst in ware liefde, die beheerst de totale gelukzaligheid van waar leven. Beheers op die manier jezelf, waar leven, ware liefde, zonder dwang, zoals Ik zonder dwang liefde Ben!

Hemels Brood 4224

Laat niets of niemand tussen ons komen. Blijf in je hart altijd open en eerlijk, voor de waarheid. Zuiver en oprecht. Zoek in je hart altijd heel oprecht naar de waarheid en laat daarbij ook steeds al je eigen denken en invullingen helemaal weg. Dan houd je het contact met Mij het zuiverst. Want zodra je maar iets afwijkt van waarheid of maar een klein beetje eigen invulling nog aanwezig is of verlangen naar iets, vertroebelt je vermogen om met Mij in contact te zijn.

Ik kan niet Degene zijn die je hart voor Mij openzet in alle oprechtheid, in de zuiverheid van waarheid, dat kun jij alleen zelf. In de vrijheid kun jij dat alleen zelf. Als dat je niet lukt, ben Ik niet boos, Ik bestraf dat niet, maar het kan zijn, dat je denkt contact met Mij te hebben, terwijl dat dan niet zo zuiver en waar is. Dan kunnen je inschattingen voor je doen en laten daardoor beïnvloed worden en kunnen er misverstanden ontstaan, die weer allerlei gevolgen kunnen geven en je in verwarring kunnen brengen. Daarom, al lijkt het dat je zuiver met Mij in contact bent, blijf toch altijd ook jezelf onderzoeken op waarheid, oprechtheid, zuiverheid, verlangens en eigen invullingen. Want de verleiding sluipt graag je hart binnen, wil graag de heerschap van Mij overnemen en jou daar in je hart beheersen met zijn onwaarheden en onwerkelijkheid.

Alleen in pure zuivere waarheid kan hij niet zijn en Ik kan alleen in pure zuivere waarheid in jouw hart zijn. Dus wie niet in waarheid is, die weet waar hij mee te maken heeft, met de verleiding. Maar wie zuiver en oprecht in waarheid is, die weet ook met Wie hij te maken heeft, met Mij, met Mijn liefde. De keus is altijd aan jou, aan jullie, de verleiding kan niets, Ik doe niets, tot jezelf kiest. Aan de vruchten herken je de boom, zodra je gekozen hebt, komt of de verleiding of Mijn liefde in actie. En mocht je niet geheel zuiver naar waarheid kiezen, zuiver naar waarheid in je hart zijn, dan komt verleiding tot actie en aan de gevolgen ga je herkennen, dat je keus ergens niet zuiver en naar waarheid was. Maar kies je geheel oprecht en helemaal zuiver naar waarheid, dan komt Mijn liefde in actie, en dat zul je dan ook zeker herkennen in de goede resultaten die dat geeft.

Maar let op, want Ik ben hoe dan ook de werkelijkheid, terwijl het tegenovergestelde van Mij de onwerkelijkheid is. En daarmee kun je weten dat jij, levend in de werkelijkheid, altijd in Mijn liefde bent, of je daar wel of niet voor kiest. Maar zelf ben je pas die levende werkelijkheid in de volle gelukzaligheid, als je in alles alleen nog voor zuivere waarheid en oprechtheid voor de werkelijkheid, voor Mij, voor liefde kiest. Jouw keuze is jouw vrijheid. Maar jouw vrijheid is gelijk ook de mogelijkheid in verleiding te vallen.

Maar laat dit een troost voor jou zijn, Ik houd jou altijd en eeuwig in Mijn armen, Ik draag jou je hele leven lang in Mijn armen, Mijn liefde omringt jou en draagt jou je hele leven lang. Want wat je ook kiest, Mijn lief kind, Ik heb jou oneindig innig lief en Mijn liefde staat boven alles en iedereen, altijd en eeuwig. Kom thuis lief kind, kom thuis!

Hemels Brood 4225

Ik ben alles in de oneindigheid, Ik ben de oneindigheid. Omdat Ik de oneindigheid ben en er niets verder dan de oneindigheid is, ben Ik en is er buiten dat alles wat Ik tot in de oneindigheid ben, niets. Ik ben alleen Ik Ben. Alleen Ik ben Ik Ben. In de hele oneindigheid ben Ik in het centrale middelpunt, wat in de oneindigheid onveranderlijk Ik Ben is, en zich uitstrekt tot oneindigheid.

Mijn Zijn is een wezenlijk Persoonlijk bewust Zijn, wat Ik in zicht stelde als evenbeeld van Mijzelf, met al Mijn levende kracht, al Mijn Persoonlijk bewustzijn, met alles wat Ik Ben, terwijl Ik Zelf altijd onveranderlijk blijf, zoals Ik in eeuwigheid oneindig Ben. Dit evenbeeld is Mijn schepsel waarvan Ik Schepper ben. En het verheugde Mij dit evenbeeld te zien en te zien hoe Mijn evenbeeld Mijn werkzaamheid toonde te zijn. Mijn werkzaamheid in Mijn evenbeeld gaf Mij een oplopende vreugde, die ook Mijn evenbeeld in vreugde deed groeien. En zoals Ik Mijn evenbeeld schiep, zo schiep Mijn evenbeeld ook weer evenbeelden van zich. En Ik schiep naast Mijn eerste grote evenbeeld nog zes evenbeelden, die elk een van Mijn Goddelijke eigenschappen tot uitdrukking brachten in hun werkzaamheid, terwijl zij in directe verbinding met Mij, maar in samenhang met Mijn eerst geschapen evenbeeld, in een gezamenlijke werkzaamheid met het eerst geschapen evenbeeld in werkzaamheid, de vreugde voor Mij en hen verder vergrootten.

De gelukzaligheid van die vreugde door hun gezamenlijke werkzaamheid als evenbeelden van Mij en voorzien van Mijn levenskrachten, werd in die werkzaamheid verstoord, doordat het eerst geschapen evenbeeld, die ook alle bewustheid van alles wat Ik Ben gekregen had, en daarbij ook de bewustheid van het tegenovergestelde van Mij had, zijn werkzaamheid wijzigde. Dit evenbeeld van Mij ging zijn werkzaamheid uit Mij inzetten, om Mij te zijn in zelfstandigheid, niet meer als evenbeeld, maar zelf te zijn. Daarmee sloot hij zich af van Mijn Zijn. Maar door deze afsluiting van Mij kreeg hij geen levenskrachten meer en zijn werkzaamheid stopte, een evenbeeld zonder Mijn Zijnskracht bleef dood achter.

Mijn wezenlijkheid, Mijn geest, Mijn eigen Persoonlijk Ik Ben, Mijn oneindige eeuwige levenskracht, stroomde niet meer naar dit evenbeeld, naar deze geest uit Mijn Geest, die in zijn vrijheid er voor koos het tegenovergestelde van Mij te zijn, niet beseffend dat dit tegenovergestelde geen macht, geen kracht, geen leven kan zijn, omdat Ik alle macht, alle kracht alle leven, alles in de eeuwige oneindigheid Ben. Ik heb dit eerste evenbeeld al Mijn macht en kracht vrij gegeven, maar ben daarbij Zelf de Enige eeuwige oneindige Ik Ben onveranderlijk nog en dat zal Ik ook eeuwig oneindig en onveranderlijk blijven.

De liefde van Mijn wezenlijkheid zag in haar wijsheid de misvatting van het nu niet meer werkzame evenbeeld en de uit dit grote evenbeeld voortgekomen talloze evenbeelden en in de wijsheid van Mijn oneindige grote liefde is uit Mijn Persoonlijke wezenlijkheid het grote Plan ontstaan, de levende werkzaamheid terug te brengen in dit niet meer werkzame evenbeeld en alle daaruit voortgekomen evenbeelden. De aarde en al wat daar op en omheen is, is het belangrijkste onderdeel van dit grote Plan. Daar is Mijn liefde en de grootste wijsheid en alle andere wezenlijke Goddelijke eigenschappen zodanig werkzaam, dat, zonder Mijn evenbeeld en de daaruit voortgekomen evenbeelden te schaden in hun vrijheid en in hun eigen persoonlijkheid latend, allen  teruggebracht worden in hun oorspronkelijke werkzaamheid in verbinding met Mij en alle andere evenbeelden, geesten, uit Mij. Zodat met hun terugkomst in de ware werkzaamheid van waar en gelukzalig leven, allen weer met Mij samen de grote vreugde, die de levende werkzaamheid in ware liefde is, tot in de oneindigheid eeuwig blijvend zijn.

Hemels Brood 4226

In de duisternis raken mensen angstig, bang voor wat er is, maar niet te zien is. Bang voor het kwaad wat zich in het duister gemakkelijk verbergt en onverwachts te voorschijn springt. Maar in het licht is alles goed te overzien en zijn mensen niet snel angstig. Wie in Mijn licht staat en gaat, hoeft niet angstig te zijn. Mijn licht straalt tot in alle uitzoeken, verlicht alles tot in de donkerste hoekjes en maakt al wat in die donkere hoekjes verborgen was, zichtbaar. En zodra dat verborgene door Mijn licht beschenen wordt, vlucht het weg, zoekend naar het duister, naar donkere hoekjes om zich weer te verbergen.

Maar Ik laat Mijn licht schijnen tot in de donkerste en verste hoeken, zodat er uiteindelijk geen donkere hoeken, geen duister meer is en zodat alles uit het verborgene te voorschijn gebracht wordt. Naakt en ongemakkelijk beseft het zijn duister in Mijn ware licht. In dat besef neemt dit duistere Mijn licht in zich op en begint vanuit zichzelf Mijn in hem opgenomen licht zelf uit te stralen. Zo is het met allen die Mij en Mijn licht niet kennen en het gemakkelijker vinden om zich op te houden in het duister van al het tegenovergestelde van Mij en Mijn licht, van Mijn liefde. Ook in hun hart is het duister. Meer en meer geef Ik Mijn licht en wordt ook het duister door Mij verlicht. Dit licht is in Mijn liefde het inzicht van waarheid, van werkelijkheid, van leven. Dit licht geeft begrip, geeft vreugde, geeft ware werkelijke levensvreugde, die in het duister niet te ervaren is en al wat in dit licht komt en daarmee het juiste zicht krijgt, voelt die vreugde in zich groeien.

Hoe meer licht, des te meer zicht en des te meer vreugde. Zo laat Ik Mijn licht steeds meer en steeds sterker schijnen, zodat langzaam maar zeker het duister oplost in die vreugde van het ware licht uit Mij. Steeds een beetje, want in één keer teveel licht zou zijn als een alles verterend vuur, wat ook dat wat goed is zou vernietigen. Het vuur van Mijn liefde is Mijn warmte, Mijn licht, maar Ik houd het binnen de marge, zodat het genoeg warmte en licht geeft en niemand verbrandt. Dat vuur geeft jullie allen het ware zicht, de ware levensvreugde!

Hemels Brood 4227

Elk handelen heeft een gevolg. Op het moment dat je in je handelen iets van plan bent om te doen of te laten, zie en weet Ik dat en daarmee weet Ik ook welke gevolgen dat gaat geven. Als je in een zekere onwetendheid met je handelen een voor jou niet gunstig of zelfs nadelig gevolg in gang gaat zetten, kan Ik je in je vrijheid van keus daarvan niet stoppen. Wel kan Ik je op zo’n moment in je hart een signaal, een advies, een waarschuwing geven. Het is dan aan jou, om daarop acht te slaan en de keus is aan jou, om daar naar te handelen. Mocht je dat signaal, dat advies in je hart niet genoeg opmerken of niet naar handelen, dan is het niet zo, dat je Mijn wil niet gedaan hebt en het is ook niet zo, dat de gebeurtenissen vervolgens een straf zijn omdat je geen gehoor gegeven hebt. Het is alleen zo, dat de gevolgen die Ik voorzag, dan wel zijn uitwerking krijgen.

Soms kunnen dat ernstige uitwerkingen zijn, soms minder ernstig. Bij ernstige gevolgen zal Mijn signaal in je sterker zijn en als daar nog tijd voor is, herhaald worden. Maar het is aan jou, om ervoor open te staan en het is aan jou, om er op te reageren. Het is niet Mijn wil, dat jij naar dat signaal of dat advies luistert en handelt, je bent altijd vrij en Ik laat je vrij. Maar als je Mij enigszins kent, dan weet je, dat Mijn adviezen altijd het beste zijn voor iedereen. Zou je dan toch niet een beetje dom zijn, als je er geen gehoor aan zou geven? Veel mensen krijgen regelmatig signalen en adviezen van Mij in hun hart, zonder dat zij dat bemerken of naar luisteren en naar handelen. Toch gaat er niets verloren, er zal alleen een minder goed resultaat bereikt worden dan gewenst is. Maar ook dat zal uiteindelijk wel weer goed komen, alleen met meer moeite en meer ongemak dan nodig zou zijn, als geluisterd en gehandeld was naar Mijn advies.

Al wat Ik je in je hart aanreik, is geen dwang of Mijn wil om naar te handelen, maar is liefde, ware innige liefde voor jou. Mijn wil doe je, als je al wat je doet of laat, uit liefde doet of laat, eerlijk en oprecht uit ware liefde. Zonder dwang Mijn liefde aannemen en doen, is naar Mijn wil handelen, is naar Mijn wil leven, is liefde leven!

Hemels Brood 4228

Je vraagt Mij in je hart, hoe het komt dat je Mijn spreken duidelijker hoort, voelt, in je hart dan medegelovigen om je heen. Wat jij zolang je je herinnert in je voelt en hoort van Mij, is een talent dat Ik je gegeven heb. Je weet dat het geen verdienste van jezelf is en dat is het ook niet. Van nature weet jij Mij in je hart te voelen en te beseffen wanneer Ik in jou spreek. Van nature weet jij hoe jezelf uit te schakelen en geen eigen invullingen meer vast te houden. Van nature kun jij in nederigheid in je hart oprecht luisteren. Van nature zoek jij alleen waarheid en ben jij in je hart, als je bij Mij komt, in eerlijk oprechte waarheid, bereid om ook het minst prettige van Mij te horen. Want van nature heb jij een zuiverheid in je hart, die Ik je gegeven heb, zodat je Mij in je hart kunt ontmoeten, zoals je al van jongs af aan Mij in je hart ontmoet. Zodat anderen gaan zien en beseffen dat Ik geen verre hoog verheven God ben, die op Zijn schepselen neerkijkt, maar een liefhebbende Vader, die in en bij al Zijn schepselen aanwezig is en die iedereen in zijn hart kan ontmoeten en mee in contact kan komen.

Ik ben Heilig, dat is, de Enige ware Schepper, volmaakt Leven, volmaakt in alles en daarin rein en onschendbaar, als Enige Heilig, zuiver in alles, volmaakt liefde. Maar in Mijn heiligheid ben Ik als een liefhebbende Vader, zoals jij Mij in je hart ervaart, omdat Ik je jouw hart, wat zo open en eerlijk is voor Mij, gegeven heb. Zo kan ieder mens in zijn hart bij Mij komen, Mij in zijn hart ontmoeten, naar Mij luisteren en met Mij spreken. In waarheid en zuiverheid ben Ik, in oprechtheid en eerlijkheid ben Ik, in een hart wat geen eigen invullingen nog heeft, maar leeg is van eigen mening, eigen gedachten ben Ik, in een hart wat nederig is en bereid is, afdwalingen te bekennen, ben Ik. In zo’n hart, wat zuiver, eerlijk, oprecht en bereid is in nederigheid Mij te ontvangen, ben Ik. Ja, iedereen kan Mij in zijn hart ontmoeten, zoals jij Mij kunt ontmoeten. Maar bij jou heb Ik het je als talent gegeven en voor anderen is het nodig dat zij leren voelen in hun hart, hoe het is om Mij daar te ontmoeten, in nederigheid, zuiverheid, eerlijkheid, oprechtheid, open, zonder eigen invullingen, en bereid om alle afdwalingen onder ogen te zien.

Ja, jou heb Ik het van nature gegeven, uit liefde voor jou en alle mensen. Maar gelijk is het ook voor jou een grotere verantwoording om juist daarmee, voor alle mensen om je heen, goed te doen met wat je in je hart van Mij krijgt aangereikt. Alle besef wat jij in Mijn liefde van Mij ervaart, geef Ik jou niet zomaar. Laat niemand denken dat het voor jou wel makkelijk is, want van jou verwacht Ik, dat je met al wat Ik je aanreik iets doet voor je medemensen, op een andere manier dan in doorsnee mensen voor hun medemensen doen. Laat niemand denken, dat dat gemakkelijk is. Want het is waarheid brengen in een wereld vol leugens, waar waarheid niet gewenst is. Het is Mij tonen, in een wereld waar bijna niemand Mij wil zien, het is zijn, zoals Ik in je hart aangeef in liefde, terwijl de verleiding ook aan jou trekt en je soms sterker dwarszit, om Mij in jouw hart tegen te gaan. Dat doet hij via medemensen, die te goeder trouw zijn, maar toch door hem gebruikt worden. Daarom, het lijkt wel makkelijk, maar Ik weet dat het lang niet zo makkelijk is. Daarom, met of zonder het talent dat Ik jou in je hart gegeven heb, wees met elkaar steeds in Mijn liefde, eerlijk en oprecht, nederig en bereid om ook je afdwalingen Mij te bekennen en steun elkaar in Mijn liefde, zonder iets ter discussie te stellen wat Ik in het hart aanreik. Wat jij in je hart voelt dat Ik jou aanreik, is en blijft jouw verantwoordelijkheid en hoeft door jou, wat Mij betreft, dan ook niet verdedigd te worden. Wie verdediging vraagt, laat die in nederigheid, oprecht en heel eerlijk zelf in zijn hart bij Mij komen en Ik zal zijn hart openen en hij zal van Mij bevestigd krijgen hoe het werkelijk is.

Aan iedereen zeg Ik, je kunt Mij altijd in je hart vinden, ontmoeten en met Mij spreken, in oprechtheid, in nederigheid, in waarheid, in zuiverheid, los van eigen meningen en invullingen, in ware liefde. Dus oefen je daarin en je kunt Mij in je hart voelen en beseffen dat Ik het ben Die je daar aantreft! Ik heb jullie allen innig lief en in Mijn liefde voor jullie doe Ik al het mogelijke, zonder jullie vrijheid te schaden, om jullie terug te brengen in het ware werkelijke leven wat Ik Ben en wat volkomen ware liefde is. In Mijn liefde breng Ik jullie terug tot waar leven, ware eeuwige gelukzaligheid!

Hemels Brood 4229

Ieder mens heeft van tijd tot tijd de zachtmoedigheid van een vriend nodig, vooral als hij iets misdaan heeft, door een misverstand of door een vorm van verleiding. En vooral als iemand tot het besef komt, iets misdaan te hebben en daar spijt van heeft. Zo ben Ik zachtmoedig, nog voordat iemand inziet dat hij iets misdaan heeft en neem Ik diegene niets kwalijk, maar Ik leg hem uit hoe het werkelijk is en zou moeten zijn, of had moeten gebeuren.

Misverstanden gebeuren, verkeerde interpretaties gebeuren, maar geef elkaar gelegenheid om de situatie nader uit te leggen en wees daarin niet verwijtend of boos, verongelijkt of beledigd, maar zachtmoedig met een open hart voor de waarheid. Ik zie veel misverstanden onder mensen ontstaan, vooral door verkeerde inschattingen, verkeerde conclusies, verkeerde interpretaties en Ik zie daarbij verwijten over en weer gaan, met soms ruzie tot uiteindelijk gevolg. Het is niet nodig als je in zachtmoedigheid elkaar beluistert en uitleg aan elkaar geeft. Want of de één of de ander heeft iets over het hoofd gezien, verkeerd begrepen, dan is er al snel een misverstand geboren. Laat zo’n misverstand liever niet bestaan, geef het geen kans uit te groeien tot een onaangename situatie of zelfs tot ruzie of tot een ernstige verkoeling in een vriendschap. Vriendschap moet van twee kanten komen om succesvol te zijn. Moet daarvoor ook van twee kanten onderhouden worden. Van beide kanten is zachtmoedigheid nodig, om situaties die voortkomen uit misverstanden, uit een verkeerd begrijpen, niet tot explosies te laten gekomen.

In Mijn liefde voor alle mensen ben Ik zachtmoedig, Ik zie de misverstanden, maar ook de onwil om zachtmoedig en vriendelijk te blijven. Ik zie hoe mensen zich aangevallen voelen, terwijl het geen aanval is. Ik zie hoe mensen zich in verontwaardiging verdedigen, terwijl een eenvoudige uitleg, voldoende zou zijn. Ik zie hoe mensen de ander verkeerd begrijpt en zijn uitleg niet willen horen, terwijl even luisteren alles zou oplossen. Ik zie zoveel en in Mijn zachtmoedigheid wil Ik iedereen helpen, in Mijn vriendschap met jullie allemaal. Maar dan is het wel nodig, dat je in je vrijheid Mijn hulp vraagt, luistert en je eigen invullingen los laat. Want vriendschap moet van twee kanten komen om succesvol te zijn. Ook vriendschap met Mij. Ik heb jou lief.

Hemels Brood 4230

In de materie zien mensen elkaar in het materiële lichaam en herkenen zij elkaar aan dat materiële lichaam, aan de materiële omhulling. Daarmee denken mensen, dat zien het zien van materie is en herkennen het herkennen van het materiële gezicht en lichaamsvorm is. En in dat zien willen veel mensen Mij zien, materieel zichtbaar zien. Dat materiële zien is echter niet het werkelijke zien. Ik zie niet naar jullie materiële vorm, hoe jullie er materieel gevormd uitzien, Ik zie jullie zijnsvorm, jullie geestelijk bestaan, jullie besef en gebrek aan besef, jullie liefde en gebrek aan liefde, jullie weten en niet weten, jullie intenties, jullie persoonlijkheid in al je doen en laten, wat jullie wel of niet kunnen. En dat alles tezamen maakt jullie ieder voor zich die unieke persoonlijke mens, die Ik zie.

Het materiële lichaam is daarbij voor Mij van geen belang. Dat is het alleen voor jullie, voor jullie materiële oog. Maar kan iemand van jullie zichzelf in zijn lichaam zien, of zichzelf zien, zoals Ik ieder van jullie in die innerlijk levende geestelijke unieke persoonlijke wezenlijkheid zie? Niet zoals je elkaar materieel ziet. Het bestaan van jezelf kun je innerlijk voelen, beseffen. Veel mensen willen Mij graag zien, zoals jullie elkaar in jullie materiële vorm zien. Het maakt zelfs voor veel mensen het verschil of zij in Mij geloven, zoals Ik Persoonlijk Ben of als alleen maar kracht van ontstaan. Want als Ik niet zichtbaar ben, zoals ieder mens zichtbaar in het materiële is, dan besta Ik dus niet in diezelfde vorm en kan het dus alleen maar kracht van ontstaan zijn. Daar maken al die mensen een enorme vergissing. Omdat zij het werkelijke zien niet kennen. Omdat zij het zien van de materiële vorm van mensen, gewas en voorwerpen, als het werkelijke zien ervaren.

Maar wat is er aan de materie op zichzelf te zien? Niet het leven, want de materie is het leven niet, materie is een dood hulpmiddel, waarin het leven op aarde gevat is, om wijze redenen uit Mijn liefde. Het werkelijke zien is het zien van het werkelijke bestaan. Het werkelijke bestaan, het eeuwig ware leven, Ben Ik, zonder enig materieel, omdat Ik niet in een materieel lichaam gebonden ben, zoals jullie op de aarde gebonden zijn in een materieel lichaam op de materiële aarde. Ik ben in alles en alles is in Mij en dat alles, alles wat jullie zijn en alles wat levend is, heb Ik uit Mij geschapen om wijze redenen uit liefde. In die materiële vorm zijn jullie zichtbaar voor elkaar, met het materiële oog, maar het werkelijke zien, van elkaar en van Mij en van alle leven, is zien met het geestelijk levende oog. Iedereen kan zich op aarde oefenen in het zien met zijn ware geestelijk levende oog en met dat ware geestelijk levende oog elkaar zonder het materiële omhulsel gaan zien en Mij in zijn leven gaan zien, werkelijk gaan zien. Want de materie gaat voorbij, maar jouw leven gaat niet voorbij. Jouw verblijf op aarde gaat voorbij, maar jouw bestaan gaat niet voorbij.

Aan allen die denken dat Ik niet te zien ben, zeg Ik: materieel niet, maar materie is niet van belang om Mij te kunnen zien. Materie is niet van belang om waar geestelijk te zien. Leer met je geestelijk oog in waarheid geestelijk te zien en je zult oneindig veel meer zien, dan je in je aardse materiële bestaan ooit hebt bedacht te kunnen zien. Leer geestelijk zien en zie Mij in Jezus Christus, in jou en in al je medemensen, in alles wat leeft, in alle bestaan. Dan zie je Mij werkelijk.

Hemels Brood 4231

Je hele bestaan op aarde is bedoeld om je terug te brengen tot werkelijk gelukzalig leven, als een vrij en van zichzelf bewust wezenlijk zijn uit Mij, je Schepper en verbonden met alle leven op aarde en in de totale oneindigheid. Alles wat er in je leven en in de totale oneindigheid gebeurt, heeft daar mee te maken en is daar onderdeel van. En al ben je een uniek en op zichzelf staand vrij wezen in je mens zijn op aarde, je bent tegelijk onlosmakelijk in leven met Mij, je Schepper en met alle levende wezens in hun mens zijn en alle leven in de oneindigheid, verbonden.

In die verbinding heeft alles wat je doet of laat niet alleen gevolgen voor jouw levensloop op aarde, maar voor alle mensen op aarde en alle leven in de totale oneindigheid. Het is door Mijn liefde dat daarbij alles in de juiste orde blijft verlopen en het doel van ieders bestaan op aarde, behaald kan blijven. Alleen in die orde is jouw vrijheid en dat van alle mensen op aarde mogelijk, zonder schade te brengen aan het uiteindelijke doel van je bestaan en dat van je medemensen. Vrij zijn is niet koning zijn. Vrij zijn is niet heerser zijn. Vrijheid is niet, ook al volmaakt zijn. Toch denken veel mensen dat wel. Dat zij in hun vrijheid heer en meester zijn over hun hele bestaan op aarde, koning over hun eigen leven, want het is hun leven en daar hebben anderen rekening mee te houden, vinden de meesten. Vrijheid geeft veel mensen het idee dat zij autonoom zijn, zelfsturend, een eigen autoriteit zijn. In hun leven maken zij de beslissingen voor zichzelf zoveel zij kunnen, zoals zij prettig vinden, zoals zij het als het beste voor zichzelf ervaren.

Vrijheid, vrij zijn, gaat niet verder dan je van je bestaan op aarde bewust zijn, met een zeker begrijpen van je bestaan en een zeker begrijpen van andere mensen en hun levens op dezelfde aarde. Het gaat niet verder dan het bewust zijn en begrijpen van gebeurtenissen en situaties in alles wat op aarde is en leeft. Van daaruit is in vrijheid de keuze van handelen, die past bij het bewust zijn van bestaan en het begrijpen van dat bestaan. Maar hoe dat in Mijn ordening zodanig mogelijk is, valt vooralsnog voor het grootste deel buiten het menselijk begrip op aarde. Want dat begrijpen, zonder dat je het doel van je bestaan op aarde bereikt hebt, zou je je vrijheid benemen en zonder werkzaamheid tot het onbewuste, tot het niet bestaan brengen. In Mijn ordening ben je vrij. Wees dankbaar dat Ik je geplaatst heb in Mijn ordening, zodat je, als mens op aarde, vrij kunt zijn met het doel om tot een werkelijk vrij gelukzalig leven in oneindigheid te komen, Mijn werkelijke liefde.

Hemels Brood 4232

Bij een dier is het zien aan zijn instinct gekoppeld. Bij jullie mensen is zien aan je bewustheid van bestaan gekoppeld. Met alles wat jullie zien, kun je vrij omgaan, vrij een mening vormen. Dieren kunnen op wat zij zien alleen reageren vanuit hun instinct, vanuit een bepaald reflex, die niet alleen ontstaat door wat de ogen zien, maar ook door reuk, gehoor en intuïtie. Deze reflex is altijd in die combinatie, zonder dat het dier daar vrij over kan nadenken, vrij een keuze kan maken. Het heeft de beste keuze aan die combinatie als het ware ingeprogrammeerd gekregen.

Ook mensen maken een inschatting om te reageren vanuit hun zien, horen, ruiken en hun intuïtie. Maar vervolgens kunnen jullie een keuze maken, die volkomen los staat van wat de beste keuze is in een bepaalde situatie. Bij dieren is intuïtie instinct, bij jullie mensen is intuïtie: gevoel, bewust gevoel, geen instinct zoals bij dieren. Het meest nog gaat de mens bij zijn keus van handelen af op wat hij ziet, hoort en weet. Gehoor en reuk nemen daarbij meestal een minder belangrijke plaats in. Soms ook geur, als het bijvoorbeeld gaat om vuur, maar in doorsnee is het vooral het zien en in mindere mate daarbij het gehoor, wat de reactie oproept. Maar veel mensen zien oppervlakkig en horen minimaal, zodat veel in hun bewuste zijn toch onopgemerkt blijft, waardoor veel mogelijkheden niet bemerkt worden. Er zijn veel mogelijkheden en een weldoorvoelend kijken, zal die zeker zichtbaar maken. Zowel in het materiële alsook in het geestelijke zien.

Ja, het zou je goed doen, om wat bewuster te kijken en te horen, bewuster te gaan voelen. Dit bedoel Ik zowel voor het materiële oog als voor het geestelijke oog. Maar het beste daarbij is het, om het geestelijke oog tot een veel grotere bewustheid te oefenen, alsook het geestelijk gehoor en het geestelijk gevoel. Want de meeste mensen hebben alleen hun materiële oog in gebruik en al lijkt het materiële oog veel te kunnen zien, pas als het geestelijke oog meer en meer tot het belangrijkste oog om mee te zien ontwikkeld wordt, zal ook het materiële oog veel meer nog gaan zien. Dan zal de samenhang van het zien met het materiële en het geestelijke oog veel duidelijker worden. Het materiële zien heeft op zich alleen de waarde van het zien van de materie, wat niet het werkelijke leven is, maar voor het verblijf op aarde zijn nut heeft. Het heeft echter ook een waarde voor het ware levensbesef. Maar die waarde krijgt pas betekenis, als het geestelijke oog geoefend wordt en meer en meer tot bewust zien van het geestelijk ware leven uitgroeit.

Dan pas gaat het materiële oog als compagnon van het geestelijke oog ook veel en veel meer zien en de mens helpen tot meer en meer begrip te komen van zijn ware werkelijke gelukzalige bestaan. Hoeveel de wetenschap ook ziet, zonder de ontwikkeling van het geestelijk ware zien, zijn zij nog zo blind als een mol. Maar wie zijn geestelijk oog in oprechtheid van zijn ontwikkelt, die zal met zijn materiële oog meer zien dan de grootste geleerde zonder geestelijk ontwikkeld oog. Leer geestelijk waar leven steeds meer te zien en verwonder je daarmee over wat je materiële oog gaat zien. Het is allemaal Mijn liefde.

Hemels Brood 4233

Je leeft in deze tijd, met alles wat er in deze tijd is en aangeboden wordt. Met alle moderne technieken en ontwikkelingen, zoals auto’s, tv’s, wasmachines, telefoons en nog veel meer van dat al. Het één nog vernuftiger dan het ander en gemakkelijk in gebruik. Je leeft in een tijd met een grote industriële ontwikkeling aan machinerie en communicatiemiddelen en je vraagt je af, in hoeverre is dat goed of juist niet goed en in hoeverre is het gebruik goed of niet goed.

Je leeft in deze tijd en je bent daarmee hoe dan ook onderdeel van deze tijd, met alle ontwikkelingen die er zijn. Al is er veel ontwikkeld vanuit het oogpunt om winst te maken, voor eigen voordeel, voor macht, uit eerzucht, uit hebberigheid, uit eigenbelang, het is er en het maakt als zodanig deel uit van jouw bestaan op aarde nu. Het gaat Mij er niet om, of je er wel of geen gebruik van maakt, want Ik weet dat je leeft in deze tijd, met alles wat er in deze tijd is en ontdekt wordt, gemaakt wordt. Het gaat Mij er om, vanuit welke intentie leef je, met welke intentie ga je met je medemensen om, vanuit welke intentie handel je. Het gaat Mij er om, wat doe je in de situaties die je overkomen. Laat je je meetrekken in eigenbelang, laat je je meetrekken in hebberigheid, in leugens en bedrog, in het zoeken naar macht, of blijf je in waarheid, vriendelijk jegens je medemens, geduldig en vergevingsgezind. Blijf je eenvoudig, eerlijk, behulpzaam zonder eigenbelang en dankbaar voor je leven. Laat je je meetrekken in ontkenning of besef je, dat niets is zonder Mij, zonder Mijn liefde?

Want het maakt voor Mij verschil, of je in een auto rijdt die milieu vervuilend is, maar onderdeel is van de tijd waarin je leeft, terwijl je dat ziet, beseft en bekent en in waarheid en liefde blijft, of dat je in die auto rijdt,  terwijl het je niet interesseert en niet bekent dat die auto vervuilend is, terwijl je niet in waarheid en liefde blijft. Mij maakt het niet uit of je wel of niet in een auto rijdt. Het is een onderdeel van de tijd waarin je leeft. Maar hoe je in het leven staat, hoe je met alles in je leven omgaat, dat maakt voor Mij uit. Of je eerlijk blijft, oprecht, eenvoudig, zonder te streven naar macht of status, zonder eigenbelang, onbaatzuchtig, liefdevol, dat is voor Mij van belang. Wees waar en eerlijk in onbaatzuchtige liefde en leef in de tijd waarin je leeft, met alles wat er is, dan is het voldoende voor Mij. Jouw zorg is niet de vervuilende auto en wel of niet daar in te rijden, maar je liefde voor Mij en je medemensen. De rest mag je laten als deel van de tijd waarin je leeft. Dat draag Ik in Mijn liefde.

Hemels Brood 4234

De wereld is niet volmaakt. De hemel is volmaakt. Op de aarde is wereld, op aarde is hemel. Op aarde is de mens. Op aarde ben Ik. Op aarde is liefde. Op aarde is het tegenovergestelde van liefde. Op aarde gebeurt. Op aarde maak je mee, hemel, wereld, mensen, Mij, liefde, waarheid, onwaarheid en het tegenovergestelde van liefde. Op aarde maak je mee, het goede en het kwade, het leuke en het onprettige, ziekte en gezondheid, welzijn en nood, rijkdom en armoede, vriendschap en haat, oorlog en vrede. Op aarde gebeurt het. Op aarde is leven, maar ook dood. Is er het één, dan ben je blij, is er het ander, dan ben je verdrietig. Alles is op aarde elkaar afwisselend. En het lijkt soms of je speelbal bent van al die wisselingen.

Maar vergeet nooit, dat niets van dat al zonder Mijn liefde en daaruit voorkomend Mijn volmaakte wijsheid is. Vergeet nooit, dat niets zomaar toevallig gebeurt, zonder dat het in Mijn Hand van liefde ligt en bestuurd wordt door Mijn volmaakte wijsheid uit Mijn oneindige liefde voor jullie allemaal. Vergeet nooit dat Ik alles in Mijn wijze liefde precies zo in orde houd, dat niets buiten Mijn beheersing ligt, alles maar dan ook alles heb Ik volkomen in de hand, wordt bestuurd door Mijn wijze liefde, is in ordening gezet in Mijn wijze liefde en kan niet buiten Mijn ordening van Mijn wijze liefde gaan. In de totale vrijheid van de mens kan toch niets buiten Mijn wijze liefde gebeuren, kan niets en niemand werkelijk verloren gaan. Omdat alles en iedereen in Mijn volmaakte wijze liefde gevat is, in Mijn volmaakt Zijn, in Mijn volmaakt Leven. In alle vrijheid die oneindig is, kan niemand en niets buiten Mijn ware oneindige liefde bestaan, omdat buiten Mij niets is, er is alleen oneindig waar leven uit Mij. Oneindig ware liefde en wijsheid uit Mij.

Oneindig. En aangezien Ik de hele oneindigheid ben, kan er ook niets anders zijn. Ik heb jou lief. Ik heb jullie allen lief. In Mijn liefde en Mijn wijsheid bevindt zich de aarde met jullie en met alles wat er is en gebeurt. Maar vergeet nooit, dat alles Mijn liefde draagt en dat niets en niemand ooit verloren gaat. Vertrouw erop, alles komt goed, in Mijn wijze liefde komt alles helemaal goed!

Hemels Brood 4235

Natuurlijk materieel en vast voor het natuurlijk materiële oog Mijn bestaan bewijzen, kun je niet. Maar in alle logica van leven kun je wel zeker weten wat werkelijk leven is. En in de natuur kun je wel alle levenslogica zien, waaruit iedereen kan concluderen, dat het niet anders kan zijn, dan dat Ik besta. Maar als mensen vasthouden aan een onomstotelijk materieel bewijs, zichtbaar met het natuurlijk materiële oog en met betrouwbare getuigen, waarvan die getuigenis in zijn waarheid onderzocht en bevestigd kan worden, dan zal dat niet lukken.

Toch zijn er in het geestelijke levensverloop, in de logische verbanden tussen doen en laten en de gevolgen daarvan, duidelijke bewijzen te vinden, die Mijn bestaan bevestigen en die zicht geven op Mijn bestaan. Iedereen die zich de moeite neemt om met zijn hart te overdenken wat de beste manier van met elkaar samenleven is, om voor iedereen het beste resultaat te verwerven, kan er niet anders op uitkomen, dan te begrijpen dat dat alleen kan, door in oprechte waarheid in en uit liefde te handelen. Wie daar dan met zijn hart verder over nadenkt, die gaat inzien dat daar wel wijsheid bij nodig is, dat daarbij ijver en geduld nodig is en zo kan eenieder beseffen, wat waar leven werkelijk is. Wie tot zover gekomen is en in zichzelf, in waarheid en liefde, kan toegeven, dat hij het leven wat hij in zich voelt en is, niet zelf heeft gecreëerd, die zal dan gaan beseffen, dat hij gecreëerd is, dat er een Schepper is. Als hij vervolgens oprecht en naar waarheid in zichzelf en om zich heen kijkt, dan ziet hij dat alles eenzelfde basis heeft en naar eenzelfde patroon, eenzelfde systeem ontworpen is en leeft. Daaruit kan hij beseffen, dat er niet meer dan Eén Schepper kan zijn, dat er niet meer dan Eén werkelijk leven is, Die iedereen leven geeft. Vervolgens kan hij bij zichzelf beseffen, dat als hij van zichzelf bewust persoonlijk is, dat dan zijn Schepper niet anders dan ook van zichzelf bewust persoonlijk is. Want uit niets is het niet mogelijk tot iets te komen. Steeds is er leven nodig, om tot leven te komen. Geen mens heeft ooit iets kunnen maken uit materie en er leven aan kunnen geven, zoals de mens leeft en leven krijgt bij zijn ontstaan, bij zijn geboorte op aarde.

Wie in zijn hart dat allemaal overdenkt, in alle oprechtheid, eerlijk, die zal beseffen dat Ik besta, dat Ik zijn Schepper ben, zijn Bron van waar leven. En in alles wat hij in de natuur ziet, zal hij zich daarin bevestigd weten. Als een heel duidelijk bewijs, wat niet wetenschappelijk is, maar evengoed wel degelijk waar. Zoek je bewijs? In jou ben Ikzelf het beste bewijs. Voel maar in je hart, daar ben Ik het beste bewijs. Ik ben jouw leven, dat wat jij in jezelf in je hart voelt, dat jouw leven is. Daar in jouw hart kun je Mij persoonlijk ontmoeten, want jouw leven en Ik zijn Eén. En dat is het grote wonder van Mijn geheimenis voor alle mensen, dat jullie persoonlijk zijn in leven, terwijl Ik dat leven ben. Wie eerlijk in zijn hart dit overdenkt, kan alleen maar beseffen, dat dat waar is. Jij en Ik, wij zijn allebei waar leven, ware liefde!

Hemels Brood 4236

Zou jij iemand inzage geven in je meest persoonlijke zaken, als je weet dat diegene niet te vertrouwen is? Ik denk het niet. Zo geef Ik ook geen inzage in Mijn geheimen aan mensen die nog niet bereid zijn in waarheid en eerlijk te leven. Die nog niet bereid zijn, om niet naar eigenbelang en eigen voordeel te handelen. Die nog niet bereid zijn, alleen het welzijn van hun medemensen in het oog te houden en voor zichzelf op Mij te vertrouwen, op Mijn liefde. Aan die mensen kun jij wel proberen te vertellen hoe Ik het leven voor hen bedoeld heb, met hoeveel liefde Ik hun leven ondersteun en hoe belangrijk het is om in contact met Mij te komen in hun hart, maar daar staan zij niet voor open, het komt in hun begrip niet op zijn plaats, ze zijn doof en blind voor wat jij hen over waar leven en over Mij en Mijn liefde vertelt.

Dat is omdat Ik hen doof en blind laat zijn, zolang zij niet zelf bereid zijn hun doen en laten meer naar waarheid en liefde te richten. Niet dat Ik hun vrijheid beperk, maar alle afdwaling van liefde en waarheid verblindt en maakt doof, zo is Mijn ordening. Omdat Ik al wat goed is en gelukkig maakt, niet te graai weggeef en laat vertrappen, maar veiligstel, zodat het blijvend geluk bewaard blijft voor al diegenen die wel bereid zijn zich tot waarheid en liefde te keren, zich tot Mij in hun hart te keren en op Mijn liefde te vertrouwen. Maar zodra Ik mogelijkheid zie om diegenen, die niet in waarheid en liefde zijn, zonder hun vrijheid te belemmeren, tot horen en zien te brengen, zonder dat zij schade brengen aan al wat goed is en gelukzaligheid brengt, zal Ik zeker hun doofheid en blindheid opheffen.

Als mensen niet naar je luisteren, wat je vertelt niet begrijpen, dan kunnen ze nog niet horen, dan kunnen ze nog niet zien. Maar geef het niet op. Want er komt een moment waarop zij wel gaan horen en wel gaan zien. Want ook voor hen blijft Mijn liefde werken en ook voor hen is Mijn liefde er altijd en draagt hen voorwaarts, tot hun ogen geschikt zijn om te zien en hun oren om te horen. Blijf vertellen van Mijn liefde, blijf vertrouwen op Mij. Alles komt goed.

Hemels Brood 4237

In Mijn ordening op aarde is een gradatie aangebracht. Maar dat is niet de gradatie zoals door de mens in de samenleving is aangebracht, gebaseerd op macht en status, op rijkdom en welzijn, op uiterlijk en hebzucht. De gradatie die in Mijn ordening op aarde gevat is, is gebaseerd op liefde. En in tegenstelling tot de gradatie in jullie samenleving, die vooral afwijst wat niet voldoet, is het bij Mij juist tot liefde helpen, wat nog niet aan liefde voldoet. Mijn gradatie bouwt op vanuit haar basis. De gradatie bij jullie breekt af vanuit haar basis.

Het bijzondere aan Mijn gradatie in Mijn ordening is, dat jullie leven en daarmee ook de gradaties in jullie samenleving, binnen Mijn ordening die Ik op aarde over jullie allen heb ingesteld, valt. Dat betekent, dat de werking van de door mensen in de samenleving ingestelde gradatie ondergeschikt is aan de gradatie van Mijn ordening. En dat betekent, dat de menselijk ingestelde gradatie omgedraaid wordt door de gradatie in Mijn ordening en al het van liefde afgedwaalde, zoals macht, status, rijkdom, welzijn, uiterlijk vertoon en hebzucht, in omgekeerde waarde gezet wordt ten aanzien van het werkelijke leven. Waardoor de door de mens ingestelde gradatie op aarde nooit dat geluk en voordeel oplevert als wel gedacht wordt. Wat tot gevolg heeft, dat mensen enorme moeite doen om aan de gradatie gestelde norm te voldoen, maar op zeker moment tot de conclusie moeten komen, dat al hun moeite totaal geen werkelijk geluk brengt, geen rust en geen vrede, alleen stress en zorgen.

Alleen, voor dat dat ingezien wordt, heeft die mens zoveel moeite gedaan en inzet gegeven, dat hij zowel lichamelijk als geestelijk uitgeput raakt. En dan nog hebben velen moeite om toe te geven, dat al hun inspanningen ijdel waren en voor het werkelijke leven zonder enige waarde. En dat zou zonder waarde blijven, als Mijn liefde niet al die inzet van die mens voor het besef van het werkelijke leven ten goede zou keren. Zodat vanuit Mijn liefde inzicht verkregen wordt en beseft gaat worden, dat geen macht, rijkdom, roem e.d. voor het ware werkelijke leven ook maar iets van waarde heeft, als niet op de eerste plaats liefde staat, waarheid en een eenvoudige vreugde voor het leven, voor bestaan. Als niet voorbij macht, rijkdom, roem gekeken wordt en liefde als waar leven gezien wordt.

Maar Ik zeg je je geen zorgen te maken, want in Mijn ordening geldt Mijn liefde als gradatie en die liefde keert alle macht, rijkdom, roem en al de daaruit voortkomende waan ondersteboven. Zodat de wereldse waarde volkomen vergaat en alleen waarheid van werkelijk leven blijft, alleen ware liefde blijft. En geloof Mij, die mens die dat gaat zien en daar naar gaat streven, zal ook een grote werkzaamheid moeten inzetten. Maar dan zal diegene wel het ware geluk, vrede en rust bereiken, de werkelijke waarde van het werkelijke leven. Dan zal hard werken evengoed nodig zijn, maar dat zal dan met grote vreugde de ware gelukzaligheid geven. Mijn ware eeuwige oneindige onbaatzuchtige liefde!

Hemels Brood 4238

Waar ter wereld je gaat of staat, het maakt voor Mij niet uit, Ik ben altijd in jou aanwezig. Wat je ook doet of laat, het maakt uit voor jou, maar Ik blijf daarbij toch altijd in jou aanwezig. Ik ben niet het ene moment wel en het andere moment niet in jou aanwezig, maar altijd. Volg je het pad van de liefde, Ik ben in en om je heen aanwezig. Volg je een pad afwijkend van liefde, Ik ben in en om jou aanwezig. Alles volg Ik van jou en altijd volg Ik jou.

Soms besef je dat Ik in je en om je heen aanwezig ben. Soms maak je contact met Mij. Maar er zijn ook momenten dat je Mij niet beseft en geen contact met Mij maakt. Er zijn momenten waarop je Mij zoekt, in je en om je heen, maar Mij niet vindt. Niet in je en niet om je heen. Dan denk je dat Ik er niet ben. Dan denk je, dat je er alleen voor staat. Dan voel je onzekerheid, wat is dan het beste om te doen? En waarom kun je Mij niet vinden, niet in je en niet om je heen, vraag je je dan af. Al besef je Mij op zulke momenten niet, Ik ben er wel, in je en om je heen. Maar Ik heb Mij even uit jouw besef teruggetrokken. Nu zoek je Mij. Maar er waren andere momenten waarop Ik ook als altijd in jou en om jou heen aanwezig was, terwijl jij Mij op die momenten buiten je besef hield. Dat maakt voor Mij niet uit. Maar Ik zie wel, hoeveel dat voor jou, voor jouw leven uitmaakt. Op zulke momenten komt het niet in je op, of komt het je niet van pas, om contact met Mij te hebben, om Mij in je besef te hebben. Je ziet de gevolgen daarvan niet.

Ik wel. En om jou tot inzicht te brengen, laat Ik je op momenten dat je Mij nodig hebt, wel eens even zoeken. Zodat je wat dieper gaat beseffen, hoeveel Ik voor je kan doen, als je steeds in je besef hebt, dat Ik in en om je heen altijd bij je ben. Zodat je dieper gaat beseffen, hoe groot Mijn liefde voor jou is en hoe onbaatzuchtig Ik je kan helpen in alles. Zodat er geen momenten meer gaan zijn, waarop je Mij even in en om je heen verloochent, omdat je denkt dat dat je beter uitkomt. Besef Mij altijd, houd altijd contact met Mij, dan hoef je Mij nooit te zoeken en weet je altijd wat het beste is om te doen of te laten, in liefde te doen of te laten.

Hemels Brood 4239

Als een boom geen vrucht draagt, hak hem om. Maar niet voor dat je er alles aan gedaan hebt, om de boom tot bloei en tot vrucht te brengen. Daarmee bedoel Ik, beëindig niet iets wat nog op een of andere manier zinvol kan zijn. Maar als je er zeker van bent, dat geen heil meer te verwachten valt, stop er dan mee en geef er je inspanningen niet meer aan. Maak jezelf daarover geen kopzorgen, maar volg je hart. Als het voor jou genoeg is, dan is het genoeg. En mochten er zo af en toe toch nog wat vruchten aan de boom komen, overweeg dan of dat voldoet of hak de boom om en zet een nieuwe boom, die veel bloem en vrucht draagt neer. Dat is, voldoet een situatie zo nu en dan nog een beetje, maar lang niet wat zou kunnen zijn, laat het dan en richt je op nieuwe situaties, die wel veel goeds kunnen brengen.

Maar let op, Ik heb het hierbij niet over werelds profijt en voordeel, over verkrijgen van macht en roem, over rijk worden en welzijn. Ik heb het over liefde en samenwerking, over betrokkenheid met elkaar, over groei in geestelijk besef. Over samen in contact zijn om naar waarheid en liefde te handelen, over delen met elkaar en zorgen voor elkaar. Als dat er allemaal niet meer bij is, welke vrucht draagt een situatie dan? Denk je, dat Ik van jullie verwacht dat je tot in de hel in stand houdt wat zonder enige liefde al het goede en mooie verloren heeft? Uit een zekere plicht? Ik verwacht een bloeiende boom die goede sappige smaakvolle vruchten voortbrengt en Ik verwacht onderhoud aan zo’n boom. Maar als elk goed en waar onderhoud over lange tijd geen succes meer in zich draagt en alle ware liefde in de kiem gesmoord heeft, dan is het verspilling van je goede krachten, trekken aan hun dood paard, wat niet meer tot leven komt. Denk je dat Ik je dan kwalijk zal nemen, dat je de boom omhakt, het paard begraaft? Nee, Ik steun je daarbij en help je om tot nieuwe ware liefde te komen in nieuwe situaties. Laat wat geen liefde meer is en voortbrengt maar los, stop daarmee. Laat je inspanningen je niet ten volle uitputten. Zet ze in voor nieuwe situaties, voor ware liefde, voor het werkelijke leven. Zodat je na enige tijd weer kunt oogsten. Want al je inspanningen voor een verloren zaak, zijn voor Mij niet nodig, dat vraag Ik niet van je.

Eerlijkheid en oprechtheid vraag Ik van je. Ware liefde. Als dat er in de gegeven omstandigheden niet meer is, laat dan los. Anders wordt je zelf als een boom die geen vruchten draagt en aan gebrek aan liefde ten ondergaat. Treur niet over het verlies van iets dat geen vruchten draagt, maar zet je in voor dat wat wel vruchten kan dragen. Je hebt die kracht en die liefde, je hebt het inzicht en de wil, zet het in voor nieuwe situaties en laat gaan wat niets meer gaat opleveren. Ploeg niet steeds je eigen land om, om te zien of daar nog iets verborgen ligt, ploeg niet steeds je innerlijk om, om te zien of je het wel ergens nog beter kunt doen. Je bent dan als een boer die maar ploegt en ploegt en nooit eens zijn zaad de tijd geeft om tot wasdom te komen. Steeds moet de grond nog beter geschikt gemaakt worden. Maar dat is niet nodig. Stop maar met jezelf steeds weer te onderzoeken, kom eenvoudig in je hart bij Mij in de rust van Mijn liefde, ontspan en laat gaan, stop.

En zie, dan gaat het in jou groeien, ware liefde en het gaat vrucht dragen, goede sappige smakelijke vruchten! Als je je overgeeft en laat voeden door Mij, zonder eigen inspanningen voor een verloren zaak, je laat voeden en inspireren door Mij, Mijn liefde, Mijn vreugde!

Hemels Brood 4240

Als je weet hoe de getallenreeks in elkaar zit, kun je die dan ook op alle mogelijke manieren gebruiken? Kun je dan ook meteen alle verschillende soorten berekeningen die er zijn maken? Zelfs de grootste wiskundige kan dat nog niet. Denk je, dat Ik hem dat kwalijk neem? Ik zie wel de vraag in je hart. Je beseft al heel goed wat het ware leven is en betekent, wat jullie verblijf op aarde voorstelt en je begrijpt dat de kern van jullie bestaan liefde is, Mijn liefde. Je begrijpt dat er pas een volmaakt leven kan ontstaan, als je in alles volkomen naar liefde handelt, zonder enig eigenbelang, zonder dat je ook maar het minste afwijkt van liefde, in alle voorkomende situaties.

Maar je ziet ook bij jezelf, dat je dat nog lang niet in alle situaties doet, kunt. Nu maak je je daar zorgen over en probeert steeds jezelf tot het juiste handelen te dwingen, maar dat helpt je niet vooruit. Daarbij verwacht je gevolgen, want je doet het immers regelmatig niet volkomen zoals wel zou moeten. Met dwang zul je jezelf echt niet tot betere prestaties in ware liefde brengen. Integendeel, het zal precies averechts uitwerken. Dwang is geen vrijheid. Ik heb jullie vrijheid gegeven, dus dwing jij jezelf maar niet en wees niet bang voor de gevolgen van je afdwalingen, die je eigenlijk liever niet maakt. Geen enkele wetenschapper zal meer rekenkundig resultaat behalen, door zichzelf te dwingen. Hij zal hooguit door in de praktijk te oefenen wat hij weet, volgende rekenkundige formules ontdekken. Die zal hij dan vervolgens inpassen, om vervolgens te ontdekken, dat er nog meer is, wat hij niet weet. En daar, zeg Ik je, zal nooit een eind aan komen.

Wees jij zoals je bent en blijf rustig oefenen met het in praktijk brengen wat je van Mij al van liefde, wijsheid, en waarheid beseft. Bedenk daarbij, dat hoe onaardig, afwijzend, bedrieglijk, mensen je ook behandelen, het is niet aan jou gedaan, maar aan Mij. Laat je door niemand tot boosheid, irritatie, wraak, of iets dergelijks verleiden, maar bedenk steeds, dat al wat jou wordt aangedaan, Mij wordt aangedaan. En bedenk je daarbij, dat Ik nooit zal reageren, op welk kwaad dan ook, met straf, boosheid, wraak of iets dergelijks, omdat Ik altijd in alles en voor iedereen ware onbaatzuchtige liefde ben en blijf. Bedenk je, dat Ik altijd uit die liefde alle mensen tegemoet treed. Maar de werking van Mijn liefde neemt wel alles heel serieus en zal dan ook altijd zo zijn, dat inzicht verkregen wordt uit de door Mijn liefde bewerkte gevolgen, die zeker niet altijd aangenaam zullen zijn voor de van liefde afgedwaalde mens. Maar wees jij niet bang voor die gevolgen. Want aan iedereen heb Ik vrijheid gegeven en Ik zie in die vrijheid heus wel, dat de één daar ijveriger voor het goede mee om gaat, dan de ander. En in die verhouding zal Mijn liefde in haar werking voor de een ook milder zijn, dan voor de ander.

Niet om die ander meer te straffen, want Ik straf niet, maar omdat de een met een milder gevolg al tot verbetering te brengen is dan de ander. En wil je weten hoe om te gaan met mensen die je tekort doen, liegen en je bedriegen, je iets afnemen of niet geven, doe dat dan zoals Ik dat doe, uit liefde hen tot inzicht brengend, niet met boosheid, wraak, tegenwerking e.d. maar met de beste bedoeling, met de bedoeling de ander te helpen tot het ware leven, ware liefde te komen. Omdat ook voor diegene, hoe verkeerd hun handelen ook is, het ware leven, de ware liefde, Ikzelf, op hen wacht, om hen tot de enige ware gelukzaligheid te brengen. Dus wees niet bang, al dwaal je nog af van liefde, blijf oefenen en Ik beloof je, Mijn liefde zal je in zachtmoedigheid bijstaan, tot in het volmaakte leven en dan eeuwig nog!

Hemels Brood 4241

Niet iedereen is geroepen Mijn leer te verkondigen. En jij hoeft niet elk moment van je leven Mijn leer te verkondigen. Doe het op de momenten dat je in je hart voelt, dat Ik je ervoor roep en dat zal vaak genoeg zijn. Voor de rest van de tijd ben je geroepen zoveel je kunt naar Mijn leer te leven, zoals iedereen geroepen is om naar Mijn leer te leven. In al het dagelijkse is het voor iedereen genoeg, als naar Mijn leer geleefd en gehandeld wordt. Leef de dagelijkse dingen, doe de dingen die je fijn vindt om te doen, geniet ervan, wees er blij mee, want al wat je doet met vreugde en plezier en past in Mijn leer, niemand tekort doet en eerlijk is, mag gedaan worden en mag je van genieten. Want zo zou het voor iedereen kunnen zijn, ongedwongen genieten van het leven, van je doen en laten, als iedereen Mijn leer van liefde en waarheid in alles zou opvolgen.

Ja, het is een taak voor jou, om Mijn leer aan mensen te verkondigen en uitleg te geven, aan waar leven, wie Ik Ben, wat hun bestaan op aarde ten doel heeft en hoe zij Mij in hun hart kunnen vinden en met Mij in contact kunnen komen. Dat Ik besta en Schepper ben van hemel en aarde en al wat er is. Dat elk leven van Mij gegeven is en dat elk leven in waarheid alleen liefde is, Mijn liefde. Dat is je taak in je leven op aarde. Maar dat wil niet zeggen, dat je daarbij niet ook nog genieten mag van de dagelijkse dingen, van gewone omgang met mensen, zonder dat Ik ter sprake kom. Want lang niet iedereen kun je al met Mijn leer en de uitleg die Ik je geef, benaderen. En dat hoeft dan ook niet in elk contact met mensen te gebeuren. Wees vooral ook in het gewone, het dagelijkse, jezelf.

Ik hoef niet altijd ter sprake te komen. Maar jij weet in je hart wel, dat Ik er altijd bij ben. En Ik deel jouw vreugde, ook als het niet over Mij gaat, in de gewone dingen die jij onderneemt en plezier aan hebt. In eerlijkheid en oprechtheid ben Ik altijd ook aanwezig en steun je, draag je, ook zonder dat anderen dat weten of beseffen. Maar jij beseft het. Wees eenvoudig jezelf, ook in de gewone dingen is Mijn liefde in vreugde met jou! Ook dan!

Hemels Brood 4242

Zoveel mensen als er zijn, zoveel gedachtegangen en ideeën zijn er. Al die gedachtegangen zijn met elkaar verbonden en hebben een uitwerking binnen die verbondenheid. Hebben een uitwerking op de hele Schepping. Er is niets wat je doet zonder daar, voor dat je het doet, een mening, een idee, een gedachtegang over te hebben, zonder een motivatie, een bedoeling. Er zijn wel momenten waarop je liever iets anders zou doen, dan je doet, liever iets anders bedoelde te bereiken, dan je bereikt. Maar dan nog is er eerst een gedachte, een idee, een reden waardoor je niet doet wat je het liefst zou doen en niet bereikt wat je eigenlijk zou willen. Ieder mens maakt inschattingen over wat hij zal doen, om wat hij wil te bereiken, over wat hij niet moet doen, om aan een gewenste situatie te komen of die vast te houden.

Iemand die ziek is, wil gezond worden, iemand die gezond is, wil gezond blijven. Iemand die arm is, wil rijk worden, iemand die rijk is, wil rijk blijven. En zo heeft iedereen zijn mening, zijn ideeën, zijn gedachten, zijn wensen en verlangens. Al die meningen, ideeën en gedachten staan niet individueel los van elkaar. Dat denken mensen in hun eigen persoonlijke bewustheid van bestaan wel. Maar in werkelijkheid hangen al die ideeën en gedachten in het totale geheel heel nauw met elkaar samen, zijn zij heel nauw met elkaar verbonden. Daarbij bedoel Ik niet, de invloed die iemand met bepaald handelen en doen of laten op zijn medemensen heeft of kan hebben. Ik bedoel dat elke gedachte, elk idee, elke mening van ieder mens, waar hij zich maar bevindt, een directe samenhang heeft met alle meningen, alle gedachten, alle ideeën die er maar zijn. Het is tezamen één geheel en dat geheel samen heeft een werking!

Ieder mens is individueel persoonlijk een eigen van zichzelf bewust bestaan. Maar allen zijn uit Mij, uit Eén en blijven dan ook in die verbondenheid één. Wie dat beseft, die beseft ook hoe belangrijk het is, om met je doen en laten niet van je eigen persoonlijke bewuste bestaansbesef uit te gaan, als individu, maar zorg te dragen voor elkaar, in de gezamenlijkheid van die verbondenheid in Mij, jullie Schepper. En al je ideeën, gedachten, meningen, e.d. voor jezelf, los te laten, voor het gezamenlijk welzijn in die verbondenheid. Want alle persoonlijk gerichte ideeën, gedachten, meningen, wensen en verlangens, hebben een effect op de werking in de verbondenheid, verstoren de werking in de gezamenlijkheid, verstoren het gelijk aan elkaar zijn in welzijn en geestelijk besef.

Vanwege die verbondenheid is het heel belangrijk om je persoonlijk individueel besef van bestaan ten dienste te stellen aan elkaar en je eigen welzijn ten dienste te stellen aan die verbondenheid. Dat geldt voor alle mensen. Maar velen zien dat nog niet. Als jij wel begrijpt dat het zo is, als Ik je hier heb uitgelegd, begin jij dan wel zo te leven, niet individueel gericht, maar op die verbondenheid gericht. Wetend dat alles hoe dan ook in die verbondenheid voor alles en iedereen, in het grote totaal, een uitwerking heeft. Een uitwerking die in Mijn hand van liefde gevat is. Want hoe iemand ook alleen individueel gericht denkt en handelt, dat blijft binnen de grote verbondenheid een effect hebben en Mijn liefde zorgt ervoor, dat de liefde, die deze verbondenheid is, eeuwig liefde blijft.

Wat mensen denken individueel persoonlijk voor zichzelf te kunnen bewerkstelligen, het zal als een boemerang op hen terugwerken, totdat ingezien wordt, dat het grote gezamenlijke belang in Mijn ware liefde altijd voor gaat op het persoonlijk individuele belang. Want werkelijk zijn is met elkaar Eén zijn in Mijn liefde. Individueel persoonlijk bewust met elkaar Mijn liefde Zijn.

Hemels Brood 4243

Ik heb ruimte voor jullie allemaal. Ik ben als de leraar op school, die de leerlingen de te leren stof uitlegt en geduldig wacht tot de leerling de uitleg begrepen heeft. En net als de leraar verschillende methoden gebruikt, om de leerling te helpen zijn uitleg te begrijpen, zo heb Ik verschillende situaties die helpen Mijn uitleg te begrijpen. Ik heb ruimte, geduld en tijd zolang als ieder van jullie nodig heeft om te gaan begrijpen, om tot inzicht te komen, om het geleerde in de praktijk te oefenen en te toetsen of je het je helemaal hebt eigengemaakt.

Wie wil leren, leert sneller dan iemand die niet wil leren. Degene die niet wil leren zal eerst nodig hebben dat Ik hem uitleg dat het voor zijn bestwil is te leren wat Ik hem te leren heb. Voor diegenen heb Ik andere situaties nodig om hen tot inzicht te brengen, dan voor diegenen die zelf al tot het besef gekomen zijn, dat Mijn leer voor hun welzijn en levensgeluk het meest belangrijke is. Wie zich er vrijwillig en uit liefde voor inzet, krijgt Mijn uitleg direct in zijn hart en in situaties die daar bijpassen. Dat wil niet zeggen dat dat makkelijker is. Alleen zal hun zicht in korte tijd al veel ruimer zijn. Wie zich verzet, niet geneigd is zich naar Mij als zijn leraar toe te keren, of helemaal niet met Mij te maken wil hebben, laat Ik in Mijn liefde voor jullie allemaal niet gaan zonder Mijn zorg. Voor diegene komen er eerst situaties om te gaan begrijpen wie Ik ben en wat voor zijn leven het beste is, dat Mijn leer hem tot waar leven brengt, als hij die opvolgt en dat alleen het ware leven ware gelukzaligheid is voor hem en voor iedereen. Ook met al diegenen die het belang van Mijn ware levensleer niet inzien, blijf Ik geduldig, heb Ik ruimte en tijd. Maar in de situaties die voor hen van belang zijn, zal ook een zekere mate van ernst aanwezig zijn.

Voor iedereen blijft de vrijheid van keus. Maar hoe vrij jullie ook zijn, jullie keus is niet vrijblijvend. Kies je voor Mijn leer, dan heb je de beste keus gemaakt. Maar die keus is niet vrijblijvend! Niet eenvoudig in uitvoer. Niet zonder moeite. Die keus om Mijn leer te volgen brengt je wel tot begrip, tot besef van waar leven, tot ware gelukzaligheid. Weet daarbij, dat Ik veel ruimte, veel tijd, veel geduld heb voor iedereen, maar op momenten ben Ik streng, waar Ik zie dat het nodig is, ben Ik streng. Aanvaard dat als Mijn grote liefde, als Mijn zuivere wijsheid, als het beste voor jou en voor iedereen.

Hemels Brood 4244

Jij hebt een plekje in Mijn Rijk. Ook al besef je nog niet wat dat inhoudt, wat dat betekent, jij hebt een plekje in Mijn Rijk. Niet alle mensen hebben al een plekje in Mijn Rijk zoals jij. Toch is het niet zo, dat Ik andere mensen, die nog niet zo’n plekje in Mijn Rijk hebben, minder lief heb. Mijn liefde voor jullie allemaal is oneindig groot. En het hangt niet af van jouw verdienste om een plekje in Mijn Rijk te krijgen, zoals jij nu hebt. Het is pure genade van Mij aan jou. Pure genade. En op zijn tijd krijgt iedereen die genade uitgekeerd in een plekje in Mijn Rijk. Die tijd, dat moment bepaal Ik. En alweer, niet vanwege enige verdienste, maar alleen uit pure genade.

Niemand kan zich ergens op beroemen, niemand kan uit enige verdienste iets van Mijn liefde meer verkrijgen, dan hij uit Mijn genade voor hem al krijgt. Uit Mijn genade krijgt ieder mens wat goed voor hem is. Elke dag opnieuw. Maar uit verdienste is niets te krijgen, omdat uit Mijn genade alleen gegeven wordt. Wat je ook goed doet, hoe je ook naar liefde leeft, hoe eerlijk en trouw je ook bent en aan waarheid vasthoudt uit eigen vrije wil, verwacht er geen enkele beloning voor, nog niet het kleinste zandkorreltje, want je krijgt het niet daarvoor. Je krijgt en je hebt Mijn liefde, Mijn genade. Nooit enige beloning.

Als je wel enige beloning zou kunnen krijgen, wat niet zo is, zou dat betekenen, dat je iets zou kunnen buiten Mij, maar juist omdat je niets kunt buiten Mij, kun je geen enkele eigen verdienste hebben en kan er ook nooit van enige beloning sprake zijn. En zo kan alles wat je hebt en van Mij krijgt alleen uit Mijn genade zijn. Daarom, als Ik je zeg dat je een plekje in Mijn Rijk hebt, wil dat niet zeggen dat je iets van verdienste daaraan hebt of hebt gehad. En laat niemand dat denken. Want wie je bent, waar je gaat, op aarde, in de hemel, of in Mijn Rijk, het kan allemaal alleen uit Mijn genade. Puur en alleen uit Mijn genade. En Mijn genade komt voort uit Mijn oneindige ware onbaatzuchtige liefde voor jullie allemaal, voor jou. Je hebt een plekje in Mijn Rijk.

Hemels Brood 4245

Iedereen is vatbaar voor de gevolgen van de afdwalingen van de wereldse wensen en verlangens. Alles en iedereen staat met elkaar in verbinding en daarmee heeft iedereen te maken. Dat is met elkaar verdragen en met elkaar door Mij gedragen worden, door Mijn onuitputtelijke liefde, die nooit ophoudt, er altijd is en eeuwig blijft! Over de wereld verspreidt zal dan eens hier en dan eens daar nood zijn, zowel voor velen tegelijk, als voor enkelen alleen. Alles hangt samen met het doen en laten van alle mensen, van ieder persoonlijk en van allen met elkaar. Het één kan niet los staan van het ander in de gezamenlijke verbinding van alle mensen met elkaar en met Mij, in Mij.

Juist in die verbinding met Mij, in Mij, in Mijn liefde, is niets en niemand zonder Mijn hulp, zonder Mijn zegen en genade gevende liefde, die alles en iedereen omvat. Span je in voor het goede, ontspan je in Mijn liefde, adem in en adem uit en leef uit Mijn liefde naar waarheid. Mijn Woord is Leven zodra je het ten uitvoer brengt. Mijn leven is liefde, liefde waaruit jij leeft, waaruit jullie allen leven. In Mij is vrede, in Mij is rust, in Mij is het eeuwige leven voor alle mensen van alle tijden. Mijn liefde is het nederigste en daardoor het machtigste. Maar wie die macht wil om de macht, de liefde zoekt om de macht, die zal juist alle macht verliezen. Maar in de nederigheid komt Mijn liefde naar voren en strekt haar armen uit met zulk een zachtmoedigheid welke niet gekend is onder de mensen.

Hoe enorm haar zachtmoedigheid ook is en voor de nederigen van hart ook zo aanvoelt, haar macht is even zo groot en ongekend. Die macht regeert over het leven van alle mensen, steeds in de juiste verhouding tot de vrijheid die Ik de mensen op aarde gegeven heb. Maar onderschat de zachtmoedigheid van Mijn liefde in haar macht niet. Want zij zal altijd zo regeren, dat voor iedereen het beste tot stand komt in het ware leven, de ware gelukzaligheid. En dat is voor alle mensen in hun vrijheid Mijn genade. Mijn zegen. Mijn liefde.

Hemels Brood 4246

Voor alles en iedereen is een oplossing. Maar om de beste oplossing te vinden, kom je het beste bij Mij. Alles is mogelijk en zo kan de mens in zijn vrijheid en creativiteit veel zelf verzinnen, maar wil hij het beste, dan kan hij zijn ideeën het beste ook Mij voorleggen en naar Mij luisteren. Iedereen blijft altijd vrij om dat wel of niet te doen en Mijn advies wel of niet op te volgen. Misschien wordt dan niet het gewenste resultaat bereikt, maar voor wie daar tevreden mee kan zijn, is het genoeg.

Welke weg iemand ook kiest, hij zal altijd wel goed uitkomen, de weg zal langer zijn of met meer obstakels of hier en daar wat moeilijker, maar hij zal goed uitkomen. De vraag is daarbij wel, of iemand met zijn weg tevreden is of het liever anders zag. Kijk, voor diegene is het belangrijk, dat hij bij Mij komt en bereid is om naar Mij te luisteren en ook Mijn adviezen op te volgen. Dat wil niet zeggen, dat de weg dan zonder moeilijkheden of heel kort zal zijn, maar wel verbeterd in de goede richting, met minder omwegen.

Veel mensen willen graag hun eigen weg kiezen en in hun vrijheid doen wat zij goed of leuk vinden. Die weg moet dan ook aan al hun verwachtingen voldoen. En gebeurt dat niet, dan ben Ik schuld, of als zij Mij niet in Mijn bestaan erkennen, dan zijn vooral anderen schuld. Meestal willen deze mensen niet naar raadgevers luisteren. Niet naar goedbedoelende mensen uit hun omgeving en niet naar Mij, soms juist helemaal niet naar Mij. Toch zeg Ik tegen jullie allemaal, bij Mij kun je altijd terecht voor de beste raad en voor de beste oplossingen. Of ze je tot het beste ook daadwerkelijk helpen, ligt aan jou, ligt er aan of je bereid bent om van jezelf in te leveren en Mijn raad daadwerkelijk op te volgen. Mijn liefde op te volgen.

Hemels Brood 4247

Situaties veranderen, elke dag opnieuw. En de mens is gevraagd om zich aan te passen. Denk niet dat wanneer je aan een situatie gewend bent, die ook steeds dezelfde blijft. Juist is het nodig dat situaties veranderen. De mens is onderweg. Met elkaar onderweg en ieder persoonlijk ook. Dat is nodig om tot het einddoel te kunnen komen. Zouden er op die weg niet steeds veranderingen zijn, dan zou geen mens vooruitkomen, ondanks zijn twee benen. Hij zou wel lopen, maar het zou zijn alsof hij alleen passen op de plaats maakt, zonder enige vordering. En dat is toch wel de bedoeling, dat de mens tot voleinding komt, tot volmaakt leven.

Vanuit zijn vrijheid en vanuit al zijn van het ware leven afwijkende keuzen is het de bedoeling dat ieder mens tot alleen keuzen voor het ware leven komt, tot ware liefde komt. Dat is nodig, omdat hij anders in de dood, het niets, zou blijven hangen. Zouden er in ieders leven geen veranderingen zijn, dan zou er ook geen lering zijn en zonder lering zou niemand enige inzet meer geven, om tot waar leven te komen. Iedereen zou de voor hem meest comfortabele en aangename situatie opzoeken en die vasthouden voor zichzelf.

Maar zo gaat dat niet. In Mijn liefde gaat dat niet. Het zou van Mij geen liefde zijn, als Ik de mens in zijn wanen en eigen genoegens, in zijn prettigste situatie zou laten en niets zou veranderen. Mijn liefde gunt iedereen de ware levensgelukzaligheid, die voor iedereen het beste is. Alle veranderingen helpen de mens vooruit naar ware gelukzaligheid, voor allen tezamen en ieder persoonlijk. Dat geeft Mijn liefde!