Hemels Brood 4186 t/m 4216

Hemels Brood 4186

Verdraaiing is net zo erg als leugen. Maar het wordt vaak gebruikt alsof het een slimme zet is, om de waarheid verborgen te kunnen houden, zonder van leugen beticht te worden. En juist dat maakt verdraaiing minstens zo erg als leugen en bedrog. Het is de meer dan gladde aal onder de leugens. Want verdraaiing is veel moeilijker als leugen te ontmantelen dan directe onwaarheid. Want met feiten is leugen zichtbaar te maken, maar bij verdraaiing wordt eenvoudigweg nog meer verdraaiing over de eerdere verdraaiing heen gegoten, zodat het zicht niet meer helder te krijgen is en de kern van het verhaal er meestal helemaal niet meer in meespeelt. Voor degene die zijn doel met verdraaiing  wil bereiken, is het een geducht wapen tegen de eerlijke goedwillende mens, die met verdraaiing gemakkelijk op het verkeerde been wordt gezet en zo lijkt verdraaiing altijd veel op te leveren.

Laat je evengoed er niet toe verleiden om hetzelfde te doen of op verdraaiing in te gaan. Blijf bij je eigen eerlijke verhaal en ga niet op verdraaiing in. Dan kan het zijn dat je werelds gezien verliest, maar in het werkelijke leven win je, heb je niets verloren. Ga niet in op verdraaiing, probeer het niet recht te zetten, probeer niet de verdraaiing aan te tonen, hoor het aan en leg het naast je neer. Blijf bij je eigen eerlijke zicht, houd daar aan vast en verbaas je niet over verdraaiingen van anderen en de score die zij daarmee maken. Want uiteindelijk beseffen zij niet op welke weg zij gaan en beseffen zij niet aan welke schat zij voorbijgaan en niet opmerken. Maar eens zal hun tijd komen, dan zullen zij slachtoffer worden van hun eigen verdraaiingen. En pas op, want ieder die waarheid verdraait, is er op uit om de eerlijke mens ook tot verdraaiing te verleiden, want hij weet instinctief dat iemand die eerlijk is en eerlijk blijft, uiteindelijk vele malen sterker is en dat zal degene die verdraait, willen breken.

Met leugen en bedrog probeert hij de eerlijke mens ook tot verdraaiing te krijgen of neer te zetten alsof diegene ook waarheid verdraait. Verweer je dan niet, maar blijf bij waarheid en oprechtheid, zodat je in alles toch sterker blijft en Ik op de daarvoor bestemde tijd jouw eerlijkheid en oprechtheid, naar waarheid kan zegenen en zodat niet de verdraaiing aan de macht komt, maar het ware eerlijke, ware liefde voor elkaar. Blijf sterk, ook al lijkt dat zwak, maar uit die de zwakte zal Ik Mijn ware kracht tonen, niet werelds, maar hemels, geestelijk waar hemels. Niet voor enkelen, maar voor allen!

Hemels Brood 4187

Als je alles altijd naar ware eerlijkheid wilt verdelen, kom je erachter dat dat niet zo eenvoudig is. Want hoe meet je belangen die mensen hebben af? Hoe meet je de sterkte van het ene belang tegenover de sterkte van het andere belang, hoe meet je daarbij wat werkelijk nodig is en wat misschien niet zo nodig is? En wie mag daarbij bepalen welke maat als eerlijk zou moeten gelden? Als je daar nog wat dieper over nadenkt, kom je erachter, dat zulke afwegingen door een mens, hoe eerlijk en goed hij het ook bedoeld, niet te doen is. Steeds is er wel iemand die het toch niet helemaal eerlijk vindt. Wat is daar aan te doen?

Het eerste wat Ik dat aangaande zou willen zeggen, is dat met liefde en geven en laten nemen, wel een balans gevonden kan worden waarbij het merendeel van de mensen tevreden kunnen zijn. Alleen, deze vrij eenvoudige oplossing wordt niet door zoveel mensen toegepast, zodat er nogal eens strijd ontstaat over eerlijk en niet eerlijk. Het tweede wat Ik hierop zou willen zeggen, is dat iedereen die graag een eerlijke verdeling ziet en daaraan wil meehelpen, in zijn hart bij Mij kan komen. Dan zal Ik hem, op zijn verzoek, de voor iedereen beste aanpak en verdeling adviseren. Of iedereen het daar mee eens is en daaraan wil meewerken, is in vrijheid van zijn dan nog wel de vraag. Als niet, dan komt het toch neer op liefde en verdraagzaamheid.

Maar er is ook nog een derde opmerking die Ik hier zou willen maken. Al lijkt het bij mensen niet te doen, om alles eerlijk onderling te verdelen, bij Mij gebeurt dat wel. In Mijn liefde voor alle mensen weet Ik alles altijd zo te verdelen, dat het voor iedereen altijd helemaal eerlijk is. Dat kan Ik, omdat Ik altijd alles weet, alles zie, ieder mens en alles wat met iemand te maken heeft, ken, tot in het volmaakte ken. En, omdat Ik alles Ben. Niets ontgaat Mij en je kunt er helemaal van op aan, dat in Mijn liefde voor alle mensen, niemand ook maar iets tekort komt. Dus, als je moeite hebt met de verdeling op aarde, die niet eerlijk vindt, dan weet je nu dat vanuit Mij toch alles altijd eerlijk en naar ware liefde verdeeld wordt!

Hemels Brood 4188

Kom bij Mij, zoekend mens. Want Ik wil graag als je beste vriend met je omgaan. Ik wil graag in de grootste liefde met je omgaan. Zo wil Ik graag met alle mensen omgaan. Maar veel mensen sluiten Mij uit om beste vriend mee te zijn, om in de grootste liefde mee om te gaan.

Dat komt vooral omdat zij Mij niet kennen, zoals Ik werkelijk ben. Het zicht op Mij zoals Ik werkelijk ben, is enorm vertroebeld door allerlei beweringen, misvattingen, eigen bedachte religieuze stromingen, kerkelijke structuren en hun oneigenlijke moraal, door leugens en bedrog, door machtswellust en door alles wat van ware liefde afwijkt. Maar al is er nog zoveel onzin over Mij gezegd, al zijn er nog zoveel misvattingen over Mij, dat heeft Mij in eeuwigheid niet anders gemaakt dan Ik van eeuwigheid aan BEN. Daarom zeg Ik aan allen die zoeken, omdat iets in hen hen dringt om te zoeken, omdat iets in hen zegt, er is iets wat waar is, wat goed is, wat betrouwbaar is en dat wil ik vinden, kom bij Mij. Want Ik Ben dat “iets” in jou, dat goede in jou, dat ware in jou, dat betrouwbare in jou. Ik Ben nog veel meer in jou. Ik Ben ware liefde in jou, Ik Ben wijsheid in jou, oprechtheid, waar leven. Ik Ben in jou al het ware bewuste eerlijke leven. En al is je zicht op Mij vertroebeld, al is je kennis over Mij beperkt, al ken je Mij helemaal niet zoals Ik Ben, Ik Ben zoals Ik altijd en eeuwig Ben in jou, voelbaar in jou en Ik zeg steeds in jou, er is waarheid, er is goedheid, er is waar leven, er is ware liefde en ware wijsheid, in jou is dat allemaal aanwezig, omdat Ik dat Ben en Ik in jou aanwezig Ben. Dat voel je, maar je kunt het nog niet helemaal plaatsen en je zoekt.

Kom bij Mij zoekend mens, want Ik Ben het in jou die je zoekt. Ik Ben de waarheid die je zoekt, Ik ben het goede in jou wat je zoekt, Ik Ben de ware liefde die je zoekt, de wijsheid, die je zoekt. Ik geef je het heldere ware zuivere zicht wat je zoekt. Ik geef je het zuivere onderscheid en de inzichten om met het leven om te gaan. In ware liefde mee om te gaan. Kom in jezelf bij Mij en je vindt al wat je zoekt en nog veel meer, je vindt waar leven!

Hemels Brood 4189

Hoe kan een hoogmoedig mens beseffen hoe nietig hij eigenlijk is? Door hem te vernederen? Dan zal hij eens te meer willen bewijzen hoe groot hij is en zich niet verdeemoedigen. Zijn grootheid prijzen? Dan zal hij er nog meer aan vasthouden, vanwege de eer die hij graag heeft. Het enige is, dat hij Mij leert kennen, want hoe meer hij Mij leert kennen, des te meer leert hij zichzelf kennen. Dat is namelijk aan elkaar verbonden. Hoe meer iemand het donker ziet, des te meer valt hem het licht op. Daarom, hoe meer iemand Mij leert kennen, des te meer leert hij zichzelf kennen.

Maar Mijn tegenovergestelde zal er alles aan doen om te voorkomen dat iemand Mij juist en naar waarheid leert kennen. Nu zie Ik in jou de vraag, wat heeft het voor belang om iemand zijn misverstanden in besef over Mij te proberen naar waarheid te brengen, als diegene zich toch al richt op het handelen naar liefde in geloof en vertrouwen op Mij? Dat heeft zeker belang, want in ieder mens schuilt nog veel hoogmoed op allerlei gebied en die hoogmoed is bodem voor het tegenovergestelde van Mij om zijn macht te vergroten, gericht tegen de groei van een dieper geestelijk besef over het ware leven dat Ik BEN. Daarom is het zeker van belang, dat je in alle oprechtheid en eerlijkheid alles wat Ik je in je hart aan inzichten en besef aanreik en jij als zodanig van Mij voelt, dat zeker waar is, zoveel mogelijk doorgeeft aan je medemensen.

Daarom blijft het ook van belang om samenkomsten te organiseren en door te geven wat je van Mij uit in je hart beseft. Daarom blijft het van belang dat je doorgaat met opschrijven en uitdelen. Nooit opdringerig of dwingend, altijd vrijlatend. Want uiteindelijk is al wat je vanuit je zuivere besef in je hart van Mij ervaart, Mijn werk, niet alleen aan jou gegeven, maar aan alle mensen, ook al willen of kunnen die dat niet zien of aanvaarden. Laat Mijn werk in jou doorgaan zoals Mijn werk aan zo velen doorgaat. Doe dat in het besef dat het voor ieders heil van belang is, maar geen enkele verdienste van jou is. Dan zullen mensen in het woord dat je spreekt of schrijft, niet jouw woord horen of lezen, maar steeds beseffen dat het Mijn Woord is wat zij horen of lezen. In hun hart zal dat zijn werk doen en alle hoogmoed tot nederigheid brengen, omdat die mens dan Mij heeft leren kennen zoals Ik werkelijk BEN.

Hemels Brood 4190

Alles wat je te doen staat in de situatie op aarde, doe dat altijd in gedachtenis van Mijn liefde. Doe de gebruikelijke dingen in het dagelijkse leven toch ook altijd met Mijn liefde in je hart en in contact met Mij. Want op aarde zijn veel situaties die niet direct met het geestelijke te maken hebben, zoals de verzorging van het materiële lichaam, het verdienen van een inkomen om in je materiële levensonderhoud te kunnen voorzien, het onderhouden van contacten met medemensen, ook diegenen die geen besef, geen geloof in Mij hebben en een werelds gericht bestaan op aarde leiden.

Eigenlijk zou hier ook kunnen staan, die een werelds bestaan op aarde lijden. Maar dat beseffen zij niet. Ga met hen om zoals zij zijn, zonder hen iets te verwijten en zonder (heftige) discussies over de zin van het leven en Mijn bestaan. Wees eenvoudig je geloof in Mij en Mijn liefde voor alle mensen. Daarmee help je hen in hun vrijheid meer, want bij elke discussie kunnen zij de hakken in het zand zetten en heb je de kans dat zij meer tegen je gaan zijn dan met je, wat een mogelijke geestelijke groei bij hen blokkeert. Je bent op aarde onderdeel van alles wat op aarde gebeurt en bestaat. Je hebt op aarde te maken met al het materiële en het materieel en wetenschappelijk gerichte gedachtegoed en met het ware geestelijke gedachtegoed, het zuivere ware leven.

Beide zijn op aarde met elkaar geïntegreerd, bij de meeste mensen met het accent op het materieel wetenschappelijke en bij maar weinig mensen gericht op het ware geestelijke leven. Voel je niet bezwaard als je even alleen op het wereldse gevraagd wordt te reageren, negeer het niet, het is er ga er luisterend naar Mijn liefde in je hart mee om, dan doe je ook daarmee het beste voor iedereen.

Hemels Brood 4191

Offers. Wat zijn de offers die Ik van mensen vraag? Geld of goederen is het niet. Opgeven van idealen is het ook niet. Wat is het wel? De offers die Ik vraag, is het opgeven van onwaarheid, het opgeven van streven naar macht of roem, het opgeven van slimme trucjes om iets voor jezelf te bereiken, opgeven de beste te willen zijn, de beste positie te willen hebben. Dat zijn de offers die Ik vraag. Dat lijkt eenvoudig genoeg, maar hoe gaat dat in het dagelijks leven? Dan is de behoefte aan iets wat niet verkregen kan worden zonder een kleine leugen, een kleine onwaarheid, een kleine verdraaiing of een klein beetje iets verzwijgen, te groot om niet aan toe te geven en daarmee een groot offer om niet aan toe te geven.

Zo zijn er heel veel grote en kleine offers te geven, die vaak niet gezien worden, niet opgemerkt worden. Alle offers die Ik vraag, hebben met liefde te maken. Met liefde en waarheid. Alles wat geen liefde en geen waarheid is, opgeven, dat zijn de offers die Ik vraag. Alles wat eigenbelang heeft, opgeven, dat zijn de offers die Ik vraag. Maar als die offers niet uit liefde voor Mij en de naaste, de medemensen, gebracht kunnen worden, laat het dan, want alleen van de offers uit ware liefde komt de rook tot in de hemel bij Mij en heeft het Mijn liefdevolle zegen. Er zijn veel offers die mensen brengen, dan zien ze af van iets wat ze graag hebben, maar hun manier van omgang met hun medemens is niet in alles eerlijk en tegemoetkomend. Zo’n offer heeft bij Mij weinig effect.

Zou het omgedraaid zijn, zou die mens datgene wat hij wilde hebben, op een eerlijke manier verkregen hebben, maar daarbij iets verloren hebben, door eerlijk en uit liefde met zijn medemens om te gaan, dan zou dat voor Mij als een waar offer gelden en het zou zeker Mijn hart bereiken, zodat Ik diegene kan zegenen en vergoeden, wat verloren ging. Want wie de juiste ware offers uit liefde brengt, die zal meer dan gezegend worden in Mijn ware liefde!

Hemels Brood 4192

Ieder mens heeft nog misvattingen. De ene mens meer dan de andere. Daarom kan de ene mens nog niet zo dicht bij Mij komen als de andere en zal degene met de meeste of de grootste misvattingen Mij niet beseffen, Mijn bestaan in hem niet ervaren en niet in Mij geloven. Met al Mijn liefde ben Ik bij alle mensen aanwezig en voor alle mensen werkt Mijn liefde het beste uit, voor allen tezamen en voor ieder persoonlijk.

In de hele samenhang van de Schepping werkt Mijn liefde voor alle mensen zodanig, dat het alle misverstanden over waar leven, over de zin van het leven, over Mij, Mijn bestaan, Mijn liefde en jullie bestaan, oplost en de waarheid in alles duidelijk maakt voor iedereen. Zodat er uiteindelijk geen misverstanden, onware uitleg e.d. meer zal zijn. Die werking gaat langzaam, zodat nergens in die werking de vrije wil van de mens belemmerd wordt en de mens, hoewel mede door Mijn liefde gestuurd, zelf tot het ware zicht komt. Mijn liefde weet in haar wijsheid heel precies wat iemand nodig heeft om zijn misverstanden in te zien en het ware besef aan te kunnen nemen. In die wijsheid weet Mijn liefde de mens, zonder zijn vrije wil te belemmeren, tot besef te brengen van wat waar leven is, wat ware liefde is en het weet de mens tot inzicht van de ware en beste keuzen, om te maken voor zijn leven, te brengen. Zodat ieder mens uit vrije wil gaat beseffen, dat alle keuzen uit ware liefde veruit de beste zijn en in dat besef alleen nog voor ware liefde wil kiezen. Maar juist omdat dit werk van Mijn wijze liefde nergens de vrije wil van de mens mag belemmeren, is dit niet zomaar in korte tijd gedaan. Dat gaat over langere tijd en voor de meest van liefde afgedwaalde mens gaat dat over heel veel langere tijd. Maar ook die meest verstokte mens, die in zijn geest nog nauwelijks enig besef heeft van waar leven en hoever hij is afgedwaald, wordt door Mijn wijze liefde in waarheid teruggebracht, zonder zijn vrije wil te belemmeren.

Zo lief heb Ik hem, die van zijn oorsprong is afgedwaald, uit zijn licht in de duisternis gevallen is. In Mijn liefde zal Ik hem en al zijn geestverwanten terugbrengen in het volle licht en het volle licht zal al zijn duisternis verdrijven. In de wijsheid van Mijn liefde zal hij gaan zien en uit eigen vrije wil voor eeuwig het ware leven, de ware liefde terug aannemen. Hij zal met de zijnen Mijn licht weer zuiver uitstralen, in de totale liefde van het ware Goddelijke Zijn. Dat is wat Mijn liefde in haar oneindige wijsheid op aarde bewerkt, zonder iemand ook maar het kleinste deeltje van zijn zelfbeschikking, van zijn vrije wil, af te nemen. Maar wel met de zekerheid dat alle mensen uit het duister tot het ware licht gebracht gaan worden. Het ware licht wat Ik in Jezus Christus voor alle mensen ben, op aarde en in de hemel. Nu en altijd.

Hemels Brood 4193

Denk niet, dat je er vooral bent om jezelf geestelijk te ontwikkelen. Want ieders geestelijke ontwikkeling staat in dienst van de geestelijke ontwikkeling van alle mensen tot de ene grote volkomen mens. Al heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid, die eigen verantwoordelijkheid neemt iemand pas werkelijk, als hij zijn verantwoordelijkheid neemt ten dienste van zijn medemensen. De geestelijke ontwikkeling van ieder persoonlijk heeft pas de werkelijke ontwikkeling bereikt, als die geheel ten dienste van zijn medemensen staat.

Want ware liefde heeft als basis volkomen dienstbaarheid aan Mij, jullie Schepper en aan alle medemensen, als het gaat om hun geestelijke ontwikkeling naar het ware werkelijke leven. In het wereldse zijn mensen uit op hun eigen welzijn, bezit en macht. In het geestelijke zijn mensen nogal eens bezig met een eigen geestelijke ontwikkeling, die te maken heeft met hun groeiend besef van Mijn bestaan, van de betekenis van Mijn liefde voor alle mensen en het belang om naar Mijn ware liefde te leven. Daarbij wordt een eigen verantwoordelijkheid ervaren, welke de aanzet is om het eigen leven naar Mijn liefde te leven, zoveel mogelijk zonder eigenbelang, maar wel gericht op het eigen verantwoordelijke zijn.

Wie zover gekomen is, kan de volgende stap gaan maken. Die kan gaan beseffen dat zijn hele leven, zijn bestaan, pas die ware liefde is, als hij zijn bestaan in dienstbaarheid aan Mij en zijn medemensen plaatst. Want niemand is er voor zichzelf. Iedereen is een eigen zelf, maar ieders eigen zelf is bedoeld dienstbaar te zijn aan al zijn mede-eigen zelfs, zijn medemensen. Vooropstaand, dienstbaar aan Mij. Dan komt het bereik van ware liefde heel anders te liggen. Maar in de wereldse algemene normen en waarden is deze dienstbaarheid niet gekend en daarom ook voor mensen in een gevorderde geestelijke ontwikkeling niet gemakkelijk aan te voelen en aan te nemen als basis levenshouding. Eerst zal diegene die het als basis wil aannemen, goed moeten leren doorvoelen wat precies dienstbaarheid is.

Vooraan dienstbaarheid komt volkomen nederigheid. Vooraan nederigheid komt het loslaten van alle eigenbelang. Dat zijn moeilijke stappen. Maar niet onmogelijk. De weg begint bij het besef dat Ik, jullie hemelse Vader, Schepper van al wat leeft en is, jullie leven Ben en jullie leven geef. Dat jullie vanuit Mij zijn. Dat jullie Mijn ware liefde zijn. Wie dat ten volle aanneemt, is op weg om zijn belangen los te laten, tot nederigheid te komen en zich verder te ontwikkelen in ware liefde in dienstbaarheid aan Mij en al zijn medemensen. En ja, dat staat volkomen haaks op de wereldse normen, waarden en gebruiken. En dat maakt het er niet makkelijker op! Mijn belofte is niet een makkelijker leven, Mijn belofte is het bereiken van het ware gelukzalige leven. En op de weg daar naar toe ben Ik naast je, bij je, in je en draag je in Mijn oneindige liefde voor jou en alle mensen. Dienstbaar aan jou en alle mensen.

Hemels Brood 4194

Wanneer een situatie vervuld is, gaat een nieuwe situatie ontstaan. Geen enkele situatie is ontstaan door toeval en geen enkele situatie stopt eerder dan dat hij vervuld is, of begint eerder dan dat de tijd er rijp voor is. Met tijd bedoel Ik dan vooral de mens en zijn geestelijke toestand. Want elke situatie heeft te maken met wat nodig is om de mens in het algemeen en de individuele mens in het bijzonder, te helpen in zijn geestelijke groei tot waar leven.

Elke situatie heeft te maken met jou persoonlijk, met de mensen om je heen en met alle mensen op aarde. In elke situatie heb je een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van Mij, je Schepper, ten aanzien van de mensen om je heen, ten aanzien van alle mensen op aarde en ten slotte ten aanzien van jezelf. In die volgorde. Maar de meeste mensen houden een andere volgorde aan, waarbij ze zichzelf als eerste op de ranglijst zetten en Mij nog al eens op de laatste plaats of helemaal maar weglaten voor het gemak. Maar dat maakt de situaties niet anders. Dat maakt Mij niet anders. Dat maakt Mijn liefde voor alle mensen niet anders. Wel maakt het de werking van Mijn liefde anders en het maakt het verloop van de situaties waarmee zij te maken krijgen anders. Elke keus die iemand maakt, heeft een effect op de situaties waarmee diegene te maken heeft of nog krijgt. Elk effect is erop gericht diegene te helpen tot inzicht van waar leven te komen en geestelijk te groeien tot het volmaakte werkelijke leven.

Wanneer een situatie het best mogelijke bewerkt heeft, gaat die situatie voorbij en naargelang de gemaakte groei, de gemaakte keuzen, de overtuigingen en opvattingen van iemand, ontstaat een nieuwe situatie, ook met het doel de groei naar waar leven bij die mens te bevorderen en die mens te helpen tot waar leven in volmaakte liefde te komen. Soms forceert iemand zich uit een situatie, maar dan zal een nieuwe situatie in dezelfde strekking ontstaan, op een andere manier, maar met dezelfde moeilijkheidsgraad, om toch tot de nodige groei te kunnen komen. Maar welke situatie dan ook, alle zijn Mijn liefde en door Mijn liefde gedragen.

Hemels Brood 4195

De aarde is er om inzicht te vergaren. Om vanuit dat inzicht het ware leven te leren kennen. Om in vrijheid vanuit een eigen welbewuste overtuiging, in alles voor het ware leven te kiezen, omdat ingezien is, dat alleen die keuze tot ware gelukzaligheid leidt. Alleen dat ware juiste zicht ontbreekt nog bij veel mensen. De wens om tot een gelukkig en vredig bestaan te komen, is wel bij veel mensen aanwezig. En het besef dat dit pas helemaal bereikt kan worden als die wens niet alleen voor zichzelf gehouden wordt, maar ook de naasten aangaat, groeit onder de mensen.

Maar de uitgangspunten om zo’n gezamenlijk geheel te bereiken, zijn nog zo verschillend, dat alleen daardoor, dat gezamenlijke geluk en die vrede nog heel vaak, door onderlinge twist, niet gehaald wordt. Daaruit blijkt dan ook, dat het juiste zicht nog niet bereikt is. Regelmatig wordt van leiderschap gewisseld, want steeds opnieuw blijkt een gekozen leider om allerlei redenen toch niet te voldoen. En bij het kiezen van een nieuwe leider spelen allerlei eigen invullingen en overtuigingen een rol. Omdat die nogal van elkaar verschillen, is er ook een verschil van keus en vindt de ene groep mensen heel iemand anders geschikt als leider, dan een andere groep mensen. Waarbij de meeste stemmen de doorslag geven. Of dat dan de werkelijke beste keus is, doet er niet meer toe.

Het ware zicht zou duidelijk maken, dat er voor alle mensen op de hele aarde maar Eén de beste leider is. Die beste Leider ben Ik, in Jezus Christus. Dat beste zicht begint zich te ontwikkelen bij een kleine groep mensen. Die groep is nog te klein om als meerderheid mee te kunnen bepalen. Maar Ik zeg je, het is ook niet de bedoeling, dat zij door een meerderheid van stemmen de leiding bepalen. Het is niet de bedoeling, dat Ik de Leiding krijg, door een meerderheid van stemmen. Het is de bedoeling dat voor Mij gekozen wordt, uit eigen bewust inzicht, uit de volledig eigen overtuiging, dat Mijn leiding in Jezus Christus aan de mens de beste en enig zaligmakende is. Uit inzicht, niet door meerderheid van stemmen.

De aarde blijft aan mensen de plaats om het ware levens inzicht te verkrijgen. Dat is het alsmaar doorgaande proces. Waarbij steeds nieuwe mensen op aarde geboren worden en steeds mensen de aarde verlaten. Een doorgaand proces van verblijf en vertrek, waarbij inzicht verkregen kan worden tijdens het verblijf. En ook al wordt Ik nog lang niet door alle mensen op aarde als hun Leider gekozen, in het proces van inzicht verkrijgen, ben Ik in ware liefde ongekozen Leider voor alle mensen. Laat dat een geruststelling voor je zijn.

Hemels Brood 4196

De mens die in zijn ziel goed is, maar op aarde door de wilsvrijheid, van medemensen schade heeft opgelopen en daardoor in zijn daden is afgeweken van zijn oorspronkelijke goedheid en liefde, zal door Mij geholpen worden om terug te komen in zijn oorspronkelijke goedheid en zal vergoeding krijgen voor de geleden schade. Niet aards materieel, maar geestelijk hemels.

Want zoals iemands haar groeit, zonder dat hij zelf deze groei bewerkstelligt, zo zullen mensen op aarde groeien in het geestelijk ware besef, zonder dat zij dat daadwerkelijk zelf bewerkstellingen. Haar groeit vanuit zijn wortel, ook de mens groeit vanuit zijn wortel. Die wortel ben Ik en Ik ben degene die de wortel van voeding voorziet, de enige ware en juiste voeding. Zo kan de mens vanuit zijn vrije wil kiezen wat hij wil, maar uit de wortel van zijn bestaan groeit hij door Mij en door Mij geleid. Zoals de wortel aan de eikenboom toe laat stromen, wat de eikenboom nodig heeft om eikenboom te zijn en te blijven en hoog uit te kunnen groeien, zo geeft de wortel van het bestaan van de mens hem al wat hij nodig heeft, om tot het volmaakte mens uit te groeien, wat hij van oorsprong uit Mij is.

Ook al heeft de mens de vrije wil om te doen of te laten, om te komen of te gaan, zoals hij dat zelf wil, en daarmee veel meer is dan een altijd op dezelfde plaats staande eikenboom zonder eigen keus, zonder eigen wil, toch blijf Ik zijn wortel waaruit hij groeit en voeding krijgt. Dat kan zo zijn, omdat Ik, zijn Schepper, vele malen meer ben dan de mens. Ik geef hem vrijheid, Ik geef hem leven, Ik geef hem voeding, Ik geef hem ware liefde. Al wat Ik de mens geef is goed, is waar, is juist en precies dat wat hij nodig heeft. Wat zijn wil ook is, het past altijd! Voel dat in je, want al kun je als mens die enorme samenhang tussen jouw vrije wil en Mijn vrije wil niet tot in de volmaaktheid zien en begrijpen, in je hart kun je wel voelen dat het waar is. Wie dat in zijn hart voelt en beseft dat het waar is, die hoeft geen bewijs, want zijn gevoelens en daarmee weten, is het bewijs, het beste en Enige bewijs!

Hemels Brood 4197

Valse beschuldigingen. Als je te maken krijgt met valse beschuldigingen, word je gedwongen om je te verdedigen. Verdedig je dan niet met strijd om waarheid, verdedig je niet met wapens, niet met verwijten, maar verdedig je met liefde, verdedig je door waarheid te zijn, door liefde te zijn.

Ik word voortdurend beschuldigd van de meest uiteenlopende onwaarheden. Ik verdedig Mij niet, maar blijf altijd dezelfde, waarheid en liefde. Op allerlei valse beschuldigingen ben Ik gekruisigd, gestorven, maar ook opgestaan. Omdat alleen Mijn materiële lichaam gedood is, maar Ikzelf ben en blijf altijd levend, altijd dezelfde, waarheid en liefde. Blijf jij zelf ook dezelfde, waarheid en liefde. Want dat is wat je bent uit Mij, eeuwig leven, omdat Ik eeuwig leven ben.

Waarom beschuldigen mensen iemand vals? Dat heeft vooral met henzelf te maken. Zij willen iets bereiken of iets behouden, wat niet lukt als zij geen vrij baan hebben. Als zij iemand als een belemmering ervaren, om hetgeen diegene voorstaat, om zijn overtuiging, zijn besef van waarheid en diegene dat ook openlijk belijdt, waardoor mensen hem geloven en navolgen, komt een valse beschuldiging nog weleens van pas, om de belemmering te doorbreken. Maar daarmee is de waarheid, de werkelijkheid, niet veranderd. Iemand kan in de spiegel iets zien, wat hem niet aanstaat. Dan kan hij iets over die spiegel hangen of de spiegel omdraaien, zodat hij het niet meer ziet, maar de werkelijkheid blijft, dat wat hem niet aanstond, is in werkelijkheid niet weg. Geen enkele valse beschuldiging maakt enige verandering in de werkelijkheid, die blijf altijd zoals die werkelijk is.

Ik ben werkelijk, blijf jij ook werkelijk, bij welke valse beschuldiging dan ook. De beste verdediging is geen verdediging, is in waarheid en liefde blijven, dan komt de valsheid van de beschuldiging vroeg of laat toch aan het licht. Want in werkelijkheid heeft een valse beschuldiging alleen effect op degene die hem uit. En degene die vals beschuldigd is, gaat in Mijn liefde volkomen vrijuit, hem zal het in Mijn liefde hemels vergoed worden, in werkelijkheid.

Hemels Brood 4198

In het land der blinden is één oog koning. Als mensen het niet meer weten, is iemand die zegt het te weten, leider. Maar met één oog zie je ook niet alles en zo blijft het modderen. En dat is wat op aarde gebeurt zolang de mens zijn eigen weg denkt te moeten gaan. Hij is degene met dat ene oog. Ieder mens heeft dat ene oog en ieder mens denkt daarmee koning te zijn. Over zijn eigen leven, welteverstaan. Zouden mensen willen toegeven, dat ze ook het oog met elkaar kunnen delen, zodat zij met twee ogen kijken, dan zou dat meer zicht opleveren. Maar zelfs dat is geen optie. Ieder moddert aan met zijn ene oog.

Ik heb twee ogen en iedereen is welkom met Mijn twee ogen te zien. Want al ben Ik met Mijn twee ogen koning, wat door het ene oog van de mens veelal niet gezien wordt, Ik gedraag Mij heel anders dan mensen van een koning verwachten. Ik sta niet boven de mens, maar naast de mens. En omdat zoveel mensen met dat ene oog alleen boven zich kijken, zien zijn Mij niet naast zich staan. Ik sta naast jullie en Ik stel Mijn beide ogen aan iedereen beschikbaar om door te kijken. Mijn ogen zijn waarheid, kijk door waarheid en je kijkt door Mijn ogen. Mijn ogen zijn liefde, kijk met liefde en je kijkt door Mijn ogen. Mijn ogen zijn geduld, kijk met geduld en je kijkt door Mijn ogen. Kijk met wijsheid uit liefde en je kijkt door Mijn ogen. Kijk met vergeving, met verdraagzaamheid en je kijkt door Mijn ogen.

Al zou je geen ogen hebben, dan nog kun je altijd door Mijn ogen kijken en alles zien! Maar al zouden alle mensen door Mijn ogen alles zien, het zou hen toch geen koning maken, zoals bij mensen een koning verwacht wordt te zijn. Zij zouden koning zijn, zoals Ik koning ben, maar niet over elkaar, alleen over hun eigen leven, niet heersend, maar dienstbaar. Zij zouden zo koning zijn over hun eigen leven, dat hun leven dienstbaar aan elkaar wordt. Want dat is het ware koningschap, dienstbaarheid aan elkaar. Zo’n koning ben Ik, dienstbaar. Met Mijn beide ogen ben Ik koning, ben Ik in ware liefde dienstbaar aan jullie allen. Kijk door Mijn twee ogen en je bent koning, je bent dienstbaar.

Hemels Brood 4199

Als een mens op aarde geboren wordt, wordt hij uit Mijn bewustheid van Zijn, in zijn eigen bewustheid van zijn geboren. Dit eigen bewustheid van zijn is dan nog steeds Mijn bewustheid van Zijn, wat door die geboren mens op aarde als zijn persoonlijk eigen bewustheid ervaren wordt en zo is het ook bedoeld te zijn.

In deze eerste eigen bewustheid van persoonlijk zijn, is de mens hulpeloos. Hij is niet gewend zelf te zijn en zal van het begin af aan groeien en leren hoe met dit eigen bewustheid van zijn om te gaan en vorm te geven aan zijn van zichzelf bewuste leven. Een belangrijk kenmerk van dit eigen bewuste zijn is zijn vrijheid van keus daarbij. Omdat een bewustzijn van het eigen bestaan juist alleen dan kan, als ook een vrijheid van keus daarbij gegeven is. Want een eigen bestaan is een zelfstandig zijn in alle doen en laten, met een eigen verantwoordelijkheid. Al blijft bewustheid van zijn altijd Mijn bewustheid van Zijn, toch is het de mens gegeven zichzelf als een eigen bewustheid van zijn, in een eigen levensbesef, te ervaren, zonder verplichting, in vrijheid van dit zichzelf bewuste zijn. In het eerste besef hulpeloos en vanuit die hulpeloosheid groeiend naar zelfstandigheid.

In die zelfstandigheid en vrijheid kan de mens zelf vorm geven aan al zijn doen en laten en het ware leven leren kennen. Voor hem is het belangrijk om het ware leven te leren kennen, omdat alleen dit ware leven aan al zijn behoeften kan voldoen. Omdat alleen dit ware leven aan hem volkomen gelukzaligheid kan geven. De volkomen gelukzaligheid die hij ervaren heeft, toen hij nog voor zijn geboorte op aarde alleen deel uitmaakte van Mijn bewustheid van Zijn. Maar nu hij geboren is en Mijn bewustheid van Zijn als een eigen persoonlijke bewustheid van zijn ervaart en daarmee zijn bestaan van zichzelf bewust is, als een volledig zelfstandig bestaan, kan hij alleen die gelukzaligheid van waar leven ervaren, als hij het ware leven leert kennen en er vrijwillig voor kiest om daar naar te leven.

In zijn zelfstandigheid van zijn, heeft hij geen herinnering aan zijn bestaan van voor zijn geboorte op aarde, omdat hij zich in die situatie niet als een eigen zijn ervaren heeft, dus hij kan daar aan geen herinnering op die wijze hebben, want hij had dat besef niet. Wel had hij de gelukzaligheid. En deze gelukzaligheid heeft hij verankerd in zijn wezenlijkheid, omdat Ik die wezenlijkheid in volle gelukzaligheid van oorsprong ben en hij uit Mij is en van Mij zijn eigen persoonlijke wezenlijkheid gekregen heeft. Juist omdat die gelukzaligheid in zijn wezen is vastgelegd, zal dat hem aantrekken, ook al heeft hij daar geen bewuste herinnering aan, omdat hij geen eigen bewustheid had, toch zal hij in zich de drang naar gelukzaligheid voelen. Deze drang is in zijn wezenlijkheid de verbinding met Mij.

De mens op aarde vormt in zijn wezenlijkheid een groter doel van dienstbaarheid, welke hij bedoeld is, gaandeweg zijn leven op aarde, te ontdekken. Daarbij door Mij zodanig geholpen, dat zijn vrijheid in eigen bewustheid van zijn, steeds gewaarborgd blijft. Al Mijn hulp is Mijn oneindige eeuwige onophoudelijke liefde, welke de ware gelukzaligheid is voor alles en iedereen.

Hemels Brood 4200

Het gevoel dat een mens in zich heeft, is steeds een menging van wat Ik hem ingeef en zijn eigen verlangens. Hoe meer die mens zijn verlangens kent en kan loslaten, des te meer kan hij voelen wat Ik hem aanreik en des te zuiverder kan hij de betekenis daarvan beseffen. Zowel zijn verlangens als het vasthouden daaraan, zijn belemmeringen die hij maar gedeeltelijk bij zichzelf inziet. Er zijn bij iedereen ongekende verlangens en een verminderd besef van het vasthouden aan verlangens. Dat staat een volkomen zuiver voelen van Mijn Woord in de weg, bij de ene mens meer, dan bij de andere.

Ja, er zijn al heel zuiver voelende mensen, en toch zijn ook bij hen nog eigen verlangens, die zij nog niet ten volle herkennen en nog niet ten volle kunnen loslaten. Laat daarom niemand denken, dat hij Mijn Woord in hem al in volkomen zuiverheid heeft begrepen en Mijn Woord volkomen zuiver kan uitleggen. Want zelfs al zou Ik persoonlijk op aarde Mijn Woord zelf uitspreken, dan nog zou de meest naar zuiverheid zoekende mens Mijn Woord niet volkomen zuiver verstaan, tot hij in zijn leven, in alles, zelf volkomen zuivere ware onbaatzuchtige liefde en wijsheid is. Maar evengoed blijft Mijn Woord in alle zuiverheid aan iedereen gegeven, zodat ieder die dat werkelijk wil, naar die ware werkelijk zuivere liefde kan groeien en elk verborgen verlangen in hemzelf en elk verborgen vasthouden aan verlangens, kan leren kennen en kan leren loslaten.

Wie wil kan zijn hart en zijn wil helemaal zuiveren van eigen verlangens en het willen vasthouden aan die verlangens. De eerste stap daartoe is, het gaan beseffen van de verborgen kracht die verlangens uitoefenen op het vermogen van die mens, om Mij juist en zuiver te kunnen begrijpen. Een waarheid vertekenende kracht, die alleen vermindert, als de verlangens verminderen, door ze los te laten. Ken je diepste verlangens, je diepste verborgen verlangens en ken de kracht waarmee je ze vasthoudt in die verborgenheid. Doorbreek die kracht, die een belemmering is om Mijn Woord juist te verstaan, door elk verlangen bij Mij te erkennen en Mijn hulp te vragen om los te laten, afstand te doen en genoegen te nemen met dat wat Ik het beste vind, wat Ik het beste voor alle mensen vind. Vraag Mij je verborgen verlangens te vinden, je vasthoudende kracht tot niets terug te brengen, zodat je Mijn Woord in jou zuiverder gaat verstaan in Mijn ware liefde.

Hemels Brood 4201

Wat is het bijzondere van leven? Dat je zelf bent. Dat je je van jezelf bewust bent als een zelfstandig vrij beweeglijk mens tussen andere mensen, tussen dieren en tussen bomen, struiken en planten. Dat je jezelf bewust bent en voelt, de zonnestralen, de wind, de regen. Maar ook in je voelt, vreugde of verdriet, boosheid of liefde, geluk. Dat je je bewust bent van allerlei emoties, positieve zowel als negatieve. Maar het meest bijzondere van leven is, dat alles en iedereen leeft en dat leven altijd hetzelfde is, leven.

Dat wil niet zeggen dat mensen allemaal hetzelfde zijn, maar leven als zodanig is nooit anders dan leven. Met dat leven kan iedereen in zijn doen en laten een andere keus maken, anders mee omgaan, maar leven blijft bij iedereen hetzelfde, leven, het van jezelf bewustzijn dat je bestaat. Toch is leven niet het van jezelf bewust zijn dat je bestaat, maar leven is bestaan, er zijn. En het bewustzijn van bestaan maakt, dat je je menselijkheid ervaart, dat je je levensbestaan persoonlijke ervaart. Want bestaan kun je ook zonder dat besef, zonder bewustheid te bestaan. Zou er geen bestaan zijn, dan zou er ook geen bewustheid van bestaan zijn.

Bestaan is leven en leven Ben Ik. Ik ben bewust bestaan en uit Mij heb Ik bewust bestaan vrij uit Mij geplaatst, vorm gegeven, de mens, geest uit Mijn geest, bewust van zichzelf, zoals Ik bewust leven Ben. Al was ieder bestaan in Mij alleen Mijn bewuste bestaan, uit Mij geplaatst gaf Ik het de eigen bewustheid van bestaan uit Mij mee. Dat was voor Mij een vreugde. Een vreugde om om te gaan met al die zelfstandige wezens uit Mij, die in hun zelfstandigheid met Mij contact onderhielden en daar ook dezelfde vreugde bij hadden. Een totale gelukzaligheid voor Mij en alle wezens, die zelf ook uit zich nieuwe wezens konden vrijgegeven. Dat is het bijzondere van leven, het is de volkomen gelukzaligheid. En al beseffen heel veel mensen dat niet meer, het ware leven is en blijft eeuwig, volkomen gelukzaligheid.

Hemels Brood 4202

Veel mensen kunnen zich niet voorstellen, dat alleen Ik, jullie Schepper, God en hemelse Vader, volmaakte eeuwige liefde ben in alles en iedereen. Vooral door het leed dat mensen elkaar onderling aandoen en voor het leed dat onschuldige mensen wordt aangedaan. Toch ben en blijf Ik eeuwig volmaakte liefde in alles en iedereen. Al het leed wat op aarde plaatsvindt, is niet Mijn toedoen, maar het werk van mensen, die in hun vrijheid afwijken van de liefde, die zij van oorsprong zijn en uit voortkomen.

Door de van liefde afwijkende keus van mensen is er zoveel leed op aarde. Dat is de vrije keus van mensen. Iedereen is vrij in zijn keus. Juist daardoor kan ieder mens zich van zijn eigen bestaan bewust zijn. Maar met de van liefde afwijkende keus van mensen ben Ik niet ineens anders, Ik ben en blijf volmaakte eeuwige liefde, hoe de mens zich op aarde ook gedraagt. Op aarde is het de mens die zich niet naar liefde gedraagt. Zou Ik Mij niet naar liefde gedragen, al zou dat maar voor een miljoenste deel van een seconde zijn of nog minder, dan zou er geen mens, geen levend wezen, geen enkel leven meer zijn, geen Schepping, niets meer. Dan zou Ik niet meer zijn en dus ook niks meer, oneindig niks meer. Dat besef dringt tot een hele grote groep mensen niet door. Het besef dat alleen liefde leven is. Dat alleen Ik, Schepper, God, hemelse Vader, Jezus Christus, waar leven, ware liefde Ben; eeuwig, altijd onvoorwaardelijk, zonder verandering, eeuwig Dezelfde.

Elk leed wordt door veel mensen op aarde gezien als geen liefde, wat het ook werkelijk is, geen liefde. Maar wat zij niet zien, is dat het door mensen op aarde komt, door hun van liefde afwijkende handelen, niet door Mij. En zou Ik met Mijn liefde al die afdwalingen niet dragen en in dienstbaarheid aan het welzijn van alle mensen omzetten, dan zou de mens al niet meer zijn, dan zou de aarde allang verwoest en niet meer zijn. Het is juist dankzij Mijn leven, Mijn liefde, dat de mens er nog is en nog kans krijgt, tot waar leven te komen, tot ware liefde te komen. Tot waar levensinzicht te komen. Mijn ware eeuwige liefde doet er alles aan om de mens tot dat ware zicht te brengen en te helpen zijn bestaan te vullen met liefde, Mijn liefde, het ware gelukzalige leven.

Jouw leven, en dat van alle mensen op aarde, is je kans om tot waar leven te komen, tot volle gelukzaligheid te komen. Laat niemand zeggen, dat Ik geen volmaakte liefde ben, maar laat ieder voor zich ernaar streven, zelf ware volmaakte liefde te zijn, zoals hij uit Mij van oorsprong bedoeld is te ZIJN!

Hemels Brood 4203

Levend bewijs. Elk levend wezen is levend bewijs, levend bewijs er te zijn. Levend bewijs voor zichzelf en voor ieder die het bewust ziet. Als je een bloem ziet, is dat het bewijs dat die bloem er is. Maar, als iemand anders de bloem niet gezien heeft, hoe bewijs je dan aan die ander, dat je die bloem gezien hebt? Zonder getuigen, is alleen jouw woord, jouw zeggen dat je die bloem gezien hebt, het bewijs. Ook een foto bewijst tegenwoordig niks meer, die kan bewerkt zijn. Nu ligt het aan degene die je over het zien van de bloem vertelt, of hij je gelooft. Maar, of diegene je nu wel of niet gelooft, jij hebt die bloem gezien, dat is waarheid, dat is voor jou vaststaand bewezen.

Zo ben Ik er en in je kun je Mij ervaren, zien, voelen, kennen. Maar mensen om je heen zien Mij niet. Aan hen kun je Mijn bestaan dus niet bewijzen, alleen over Mij vertellen. Het is jouw woord, wat ze wel of niet geloven. Ik ben niet te zien, zoals je een bloem kunt zien met je natuurlijke ogen, maar Ik ben wel te zien met het geestelijke oog. Alleen, niet iedereen kijkt al met zijn geestelijke oog. De meeste mensen kijken met hun natuurlijke oog. Zo kunnen zijn Mij niet zien. Toch besta Ik en ben Ik te zien. Net als die bloem te zien is met het natuurlijke oog, zo ben Ik te zien met het geestelijke oog. Als bewijs is er Mijn Woord. Maar net als jouw woord voor mensen geen bewijs is, is Mijn woord voor veel mensen ook geen bewijs. Maar net als de bloem er evengoed, zonder dat iemand je gelooft, er wel is, zo ben en blijf Ik er eeuwig toch. Voor iedereen ben Ik er, maar niet iedereen gelooft Mij op Mijn Woord. Niet iedereen ziet Mij in zichzelf, niet iedereen voelt Mij in zijn hart.

Als iemand je niet kent, zal hij je woord eerder betwijfelen en niet geloven, dan wanneer iemand je goed kent en weet dat je eerlijk bent. Zo is het nodig om gekend te zijn, als je iets wat niet te bewijzen is, over wilt brengen. Zo is het in eerlijkheid nodig, dat Ik gekend wordt in Mijn waarheid van Zijn, om te worden geloofd zonder bewijs. Blijf daarom altijd eerlijk, zodat je, als je Mijn Woord spreekt, geloofd kunt worden door mensen die je kennen! Dan leren mensen door jouw eerlijke woord Mijn eerlijke Woord kennen en kunnen zij zelf in zich Mij met hun geestelijk oog gaan zien, zoals Ik werkelijke Ben. Dan begrijpen zij ook, dat Ik alleen te bewijzen ben, door Mij zelf te zien, zelf te voelen, zelf in hun leven te ervaren. Begrijpen dat niemand Mij bewijzen kan, dan zelf te zien en daarvan in alle eerlijkheid te getuigen, in woord en in daad.

Hemels Brood 4204

Ik ben eeuwig oneindige onbaatzuchtige liefde voor alles en iedereen. Deze liefde is waarheid, is werkelijke leven. Deze liefde heeft alles in zich, heeft in zich wijsheid, ijver, geduld, vergeving, verdraagzaamheid, dienstbaarheid, nederigheid, oprechtheid, barmhartigheid en geeft aan alles en iedereen gelukzaligheid, licht, warmte, leven. Ik ben leven en uit dit leven, ben Ik Schepper van leven, waarbij Ik steeds ook het uit Mij geschapen leven zelf Ben en in elk leven ook altijd aanwezig ben omdat Ik elk en alle leven eeuwig en altijd Ben. Ik Ben overal en overal Ben Ik. Ik ben alles en alles is Mij.

Ieder mens is geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis, zelfstandig wezenlijk zijn, met eigen bewustheid van bestaan. Door Mijn levenskracht in hem, bestaat hij. Niet anders dan door Mij in hem, want Ik ben het leven in hem, hij mag daarmee vormgeven aan zijn bestaan als een van zichzelf bewust mens. Maar wat hij ook kiest, hij kan Mij daarmee nooit en te nimmer veranderen. Mijn Zijn, zijn Levenskracht, kan nooit door hem of door wie of wat dan ook, veranderd worden. De Levenskracht die Ik Ben in ieder mens, is altijd eeuwige oneindige onbaatzuchtige liefde. En dat is het Enige ware werkelijke Leven. Onveranderlijk Dezelfde.

Kun je je voorstellen wat er gebeurt, als een mens andere keuzen maakt dan overeenkomend met zijn van Mij gekregen Levenskracht, die Ik Ben? Dan is hij niet die hij is, terwijl dat niet is. Alleen doordat Ik eeuwig onveranderlijk Dezelfde ben en eeuwig blijf, in die mens, in alle mensen, blijft het voor de mens mogelijk zijn bestaan bewust te ervaren, ondanks zijn van liefde afwijkende keuzen. Dat besef van bestaan is niet zijn besef van bestaan, maar ook dat krijgt hij vanuit Mijn liefde, zoals hij alles, werkelijk alles, krijgt uit Mijn liefde, uit Mijn eeuwige, oneindige Bestaan.

Het werkelijke besef van bestaan in ieder mens Ben Ik. Voor vele mensen hun “Ik Ben” wat nooit is, zonder dat Ik in hen Ben. Ja, Ik Ben jou, maar jij mag jezelf zijn en wat jij aan vreugde in jezelf voelt, is Mijn liefde, die jij bent en van je zelf bewust mag zijn, zelf mag zijn, mag voelen. Het ware leven uit Mij mag jij in vreugde voelen als je eigen zijn, omdat Ik jou innig liefheb!

Hemels Brood 4205

Als alle mensen voor elkaar zouden zorgen, zou niemand zich zorgen maken over zijn eigen welzijn, daar zou dan geen reden voor zijn. Juist omdat mensen niet allen voor elkaar zorgen, hebben mensen wel zorgen over hun welzijn. Het is al zover, dat mensen geen zorg van elkaar meer verwachten en het wordt als normaal gezien, om ieder voor zich voor het welzijn van jezelf te zorgen. Het wordt zelfs gepromoot: Zorg goed voor jezelf! En mocht daarbij van medemensen hulp gegeven worden, dan is dat een geluk, wat doorgaans dankbaar aangenomen wordt. De basis is, zorg voor jezelf en als het lukt, zorgt dan ook voor een medemens.

Maar het “zorg voor jezelf” wordt niet door iedereen in dezelfde verhouding gedaan, de één eigent zich daarbij meer toe, dan een ander mens. Zo zijn de onderlinge verhoudingen in allerlei opzichten nogal uiteengelopen. En nu juist dat baart mensen zorgen, die ze vaak niet kunnen oplossen. Juist de overdreven eigen zorg voor het eigen welzijn geeft de één veel voordeel ten koste van de ander en zo ontstaan situaties die een wel heel gebrekkig welzijn voor mensen teweegbrengen, die zijzelf niet meer kunnen bijsturen. Als alle mensen voor elkaar zouden zorgen in plaats van ieder voor zich, dan zou het er toch heel anders en voor ieder veel aangenamer aan toe kunnen gaan. Maar zo is het niet.

Toch kan het er veel beter aan toegaan, als mensen Mijn zorg zouden aannemen. Want al zorgen mensen niet allemaal voor elkaar, Ik zorg wel voor alle mensen. En Mijn zorg aan alle mensen is volmaakte zorg voor een volmaakt welzijn. Dat is niet zomaar even gezegd, dat doe Ik ook, elke dag, alle jaren van ieders leven. Maar in vrijheid van zijn vertrouwen mensen meer op hun eigen zorg voor welzijn, dan op Mijn zorg. Daardoor stellen zij Mijn zorg op de achtergrond en zien en bemerkten zij niet, hoeveel goeds Mijn zorg hen kan doen. Volmaakte zorg, zodat geen zorg voor eigen welzijn nodig is. Die zorg is bij Mij altijd voor iedereen aanwezig. Laat je zorgen maar los, Ik zorg het beste voor jou, zoals Ik het beste voor alle mensen zorg. Met Mijn zorg hoeft niemand zich ooit zorgen te maken.

Hemels Brood 4206

Ik verander jou niet. Ik geef je de mogelijkheden om te veranderen, de inzichten, maar Ik laat je vrij. Vrij om je keuzen te maken, ook al besef je steeds meer wie Ik Ben en wat je leven op aarde betekent, waar je bestaan voor bedoeld is en uit welke Bron je leeft. Alle verleiding die je nog niet kunt weerstaan, verander Ik niet voor je. Het is aan jou om zo te veranderen in je doen en laten, dat je elke verleiding kunt weerstaan en elke toets die Ik je geef kunt doorstaan. Elke verandering die nodig is om verleiding te weerstaan, is aan jou om te maken.

Ik kan je wel vertellen, dat hoe meer je gaat begrijpen van Mijn bestaan, Mijn aanwezigheid in jou, van de oorsprong van je bestaan en van het doel van je bestaan, des te meer kracht zich in jou ontwikkelt, om datgene te kiezen, wat je tot de volle gelukzaligheid brengt en zicht geeft op datgene wat zich voordoet alsof het je geluk en voorspoed gaat geven, maar dat uiteindelijk niet geeft. Hoe meer je gaat inzien van waar leven, van Mijn liefde, van het werkelijke zijn, wat je van oorsprong bent, des te meer zul je het verschil herkennen, tussen wat wel en wat niet is, wat wel goed is en het beste geeft en wat niet. Des te meer ga je Mij leren kennen en je besef van waarheid en vrede, van wat werkelijk geluk en welzijn is en des te meer groeit je keus tot het kiezen van waarheid en liefde, en langzaam maar zeker verander je van onwetend en makkelijk te verleiden en van blindheid daarvoor, naar helder zicht op waarheid en helder zicht op de juiste weg om te gaan voor de enige ware gelukzaligheid.

Ik verander jou niet. Maar gaande je leven verander je, als je ogen open gaan, als je oren zuiver gaan horen, als je groeit in besef van waarheid en je meer en meer Mij leert kennen in jezelf, als volkomen volmaakte liefde, onvoorwaardelijk dienstbaar aan jou welzijn en het welzijn van alle mensen. Als je daarbij ook beseft, dat alleen die ware liefde, leven, werkelijk Leven is en alleen die ware liefde jou en alle mensen tot volkomen gelukzaligheid brengt.

Hemels Brood 4207

Je bent vrij om te kiezen wat je wilt. Maar niet alles wat je vrij kunt kiezen, komt je ten goede. En soms is er iets wat je heel slecht zal bekomen, als je daar voor zou kiezen. Op zulke momenten krijg je een waarschuwing van Mij, die heel ingrijpend kan zijn. Maar, hoe ingrijpend die ook is, hij is nooit zo ernstig als de gevolgen van je keus zouden zijn. Daarom is er die waarschuwing, die je de ogen opent voor datgene wat je niet ziet aan hetgeen je wilde gaan kiezen. Door dat te gaan zien in de ernst zoals het zou zijn, maak je de keus niet meer.

Want vóór Mijn waarschuwing miste je bepaalde belangrijke gegevens, waardoor de keuze goed leek te zijn. Met Mijn waarschuwing zorg Ik ervoor, dat je de missende gegevens krijgt en daarmee meer zicht krijgt op de ernst van de gevolgen, die je keus je kunnen gaan geven. Je bent dan nog even vrij in je keus als vóór Mijn waarschuwing. Ik heb je nergens van weerhouden, alleen meer inzicht gegeven, waardoor je in je vrijheid die onjuiste en voor jou slecht uitpakkende keus beseft niet te moeten maken. Zo help Ik je en laat je toch vrij. Maar als je voor het maken van je keus eerst in je hart bij Mij zou komen en Mij oprecht zou vragen en jij, zonder eigen invullingen, die veelal verbonden zijn aan een zeker verlangen, naar Mij zou luisteren, dan zou je in je hart van Mij weten, dat het voor jou beter is om die keuze niet te maken en dan zou Mijn waarschuwing aan jou niet zo onprettig ingrijpend voor jou nodig zijn.

Verlangens zijn vaak de reden waardoor mensen niet meer zuiver naar Mij kunnen luisteren en ook niet meer zo intens in hun hart bij Mij komen, ze denken Mij wel te hebben verstaan, het zelf wel te weten of zelfs negeren zij dat eenvoudige signaaltje, het zal wel niet zo erg zijn. Soms is het niet zo erg. Maar als het dat wel is, kan Ik je niet stoppen in je vrijheid. Alleen waarschuwen, door een situatie die niet prettig is, maar wel meer zicht geeft op je afdwaling. Laat je verlangens liever los en kom zonder die verlangens in je hart bij Mij. Ik ken je verlangens en dat weet je. Laat Mij je dat geven, wat werkelijk goed voor je is en vul dat in je zoektocht niet steeds zelf in. Ik weet dat het moeilijk voor je is, maar als Ik je niet waarschuw wordt het nog veel moeilijker voor je. Dat wil Ik je graag besparen. Omdat Ik je innig lief heb. Ik heb jou lief. Daarom.

Hemels Brood 4208

Een spreekwoord zegt: waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Anders gezegd: wat het meest gewenst is, beheerst het meest de gedachte. Beheerst. Want het is heel moeilijk om datgene wat iemand graag wil, niet de meeste aandacht te geven. Het is alsof datgene zich voortdurend op de voorgrond dringt. Dat kan iets leuks zijn, iets waar iemand zich op verheugd, maar het kan ook iets zijn wat niet gewenst is, maar waar iemand bang voor is dat het gebeurt. Ook dat kan zich zo op de voorgrond dringen, dat het de totale gedachten beheerst.

Of het nu het één of het ander is, het beheerst de gedachten en daarmee voor een groot deel ook het doen en laten. Er zijn heel veel mensen die op zo’n manier hun eigen beheersing verliezen in een angst of een verlangen. En eigenlijk is angst ook een verlangen, een verlangen dat iets niet zal gebeuren, het verlangen dat iets onprettigs, in iets dat prettig is, verandert. De kern van verlangen, of het nu linksom of rechtsom is, is de beheersing van het eigen doen en laten. Want die eigen beheersing is de beheersing van het verlangen geworden, die het eigen beheer bijna volkomen overneemt. Hoe krijg je dan het eigen beheer weer terug?

Iets of iemand kan alleen macht over je eigen beheersing krijgen, als hij of het een verlangen van je kan inlossen en jij dat inlossen belangrijker vindt dan wat dan ook. Als je dat belang verandert in geen belang, als je je belang afstaat, dan zul je merken dat je zelf het beheer weer hebt. Het is een vorm van onderhandelen. Zolang je iets wilt hebben, ben je bereid er iets voor te geven. Heb je het niet meer nodig, hoef je het niet meer, dan ben je ook niet meer bereid er iets voor te geven, dat is niet meer nodig. De onderhandeling is over. Zo krijg je de eigen beheersing weer terug. Zo krijg je je hart weer vrij. Zo krijg je je contact met Mij weer zuiver. Want vergis je niet, elk verlangen, elke angst, zet je hart los van Mij, zet je besef van Mij los van je hart, of verplaatst je gevoel naar je denken, verplaatst je vertrouwen op Mij, naar vertrouwen op je eigen inzicht uit het verstand. Dan neem je Mij niet meer werkelijk in vertrouwen, maar het verlangen op een goede uitkomst heeft je vertrouwen. Dat stopt allemaal pas, als je elk belang in je verlangen stopt, zodat het je niet meer beheerst.

Kijk het aan, je verlangen, kijk naar je belang er in, heeft het voor jouw wezenlijk zijn, werkelijk dat belang? Of kun je zien, dat er veel meer voor jou ook van belang is, al dat, wat op de achtergrond geraakt is. Kijk eens naar al dat andere wat ook belangrijk voor je is. Laat dat eens weer terugkomen in je hart, dan verliest je verlangen aan kracht, dan kom je weer terug in je hart, dan kun je weer alles om je heen zien en niet alleen dat wat je beheerste. En als Ik dan het belang van jou overneem en zie dat het goed voor je is, zorg Ik ervoor dat het bij je komt, als je het het minst nog verwacht!

Hemels Brood 4209

Ik ga van deur naar deur en van mens tot mens. Bij allen klop Ik aan en maak Mij bekend. Bij wie Mij binnen vraagt, ga Ik binnen, bij wie Mij buiten laat staan, blijf Ik buiten. De ene mens herkent Mij en is blij Mij te zien, een ander mens ziet Mij als een bedelaar en vertrouwt Mij niet, zoals hij zelf niet te vertrouwen is.

De mens die Mij herkent als Ik bij hem kom, is juist die mens die in waarheid leeft, eerlijk en oprecht zorg heeft voor zijn medemensen, zijn eigenbelang weet los te laten, als anderen hem nodig hebben en te hulp schiet, waar nood is ontstaan. Want herkennen kun je alleen dat wat je kent. Daarom kunnen juist die mensen Mij herkenen, die Mijn liefde kennen. En zo kunnen zij Mij ook herkennen in hun medemensen en zien in welke mens Ik nog niet binnen gevraagd ben. Ik ken alle mensen. Niet omdat Ik ben, zoals die mensen zijn. Die soms wel en soms niet naar waarheid leven, soms gebruik maken van leugens uit eigenbelang en soms zonder eigenbelang naar liefde leven, wat voor de meeste mensen geldt. Maar, omdat Ik in Mijn volmaaktheid en eeuwig volmaakte liefde alles en iedereen doorzie, zo kan ook de mens, die aan Mij gelijk handelt naar onbaatzuchtige liefde, alles en iedereen doorzien. Alleen, helemaal gelijk aan Mijn handelen is nog niemand op aarde.

Al diegenen die getrouw er naar streven hun handelen gelijk aan Mijn handelen te maken, naar onbaatzuchtige liefde, die zien beduidend meer, dan de meeste van hun medemensen, omdat zij Mij herkend hebben en Mij binnengelaten hebben. Zij hebben herkend wie Ik ben en bij sommigen heb Ik niet aangeklopt, maar zij hebben Mij van het begin af aan binnengelaten. Zij zijn nooit zonder het besef van Mijn bestaan en Mijn liefde geweest. Alleen, op aarde hebben ook zij te maken met de zwaartekracht van de aarde en de afdwalingen in het tegenovergestelde van liefde door hun medemensen. En ook zij moeten de verleiding leren te weerstaan en in alles bij Mijn liefde blijven. Maar dat is hun voordeel, dat zij Mij kennen van begin af aan en Mij in zichzelf bewust zijn, Mijn liefde, Mijn zorg, Mijn geduld, Mijn verdraagzaamheid, Mijn wijsheid, Mijn zachtmoedigheid. Maar ook in alles Mijn ernst, Mijn onwrikbare ernst. Want zou Ik niet met alles in ware liefde ernst maken, vooral op de aarde, waar de verleiding zo sterk aanwezig is, dan zou geen mens ook nog maar enige moeite doen, om de verleiding te weerstaan, om zijn eigenbelang los te laten en het goede te zoeken en de voleinding bereiken.

Daarom, krijg je met Mijn ernst te maken, weet dan dat het voor je bestwil is, juist op aarde, juist omdat ook jij, die Mij van oorsprong af aan kent en Mij van oorsprong af aan binnen in jou beseft, op aarde met verleiding moet leren omgaan, moet leren weerstaan, als je je leven ten goede wilt houden. Je kent Mij, omdat je Mij bent in het meeste van je handelen. Laat je niet verleiden, zodat je in Mijn ernst terechtkomt. Wees liever zelf die ernst. Dit raad Ik allen aan die Mij kennen: vergeet nooit dat Ik in Mijn zachtmoedigheid, toch ook altijd ernst ben. Reddende ernst, in ware dienstbare liefde.

Hemels Brood 4210

Er zullen altijd mensen zijn, die in hun hart Mijn liefde voelen en beseffen hoe oneindig veel liefde Ik voor alle mensen heb en hoe liefdevol Mijn zorg is voor alle mensen. Vanuit dat gevoel en dat besef willen zij niets liever dan Mijn liefde aan hun medemensen doorgeven, doorvertellen, zodat ook zij Mijn liefde gaan voelen en gaan beseffen, hoe zij met heel hun leven geborgen zijn in Mijn liefde, wat er ook gebeurt en wat hen ook overkomt.

Ja, jij voelt Mijn liefde in je hart en je beseft hoe alles en iedereen zijn plaats heeft in Mijn liefde, je beseft hoe belangrijk het voor mensen is om ook in hun hart Mijn liefde voor hen te voelen en te beseffen. Vanuit dat besef heb je de drang, om over Mijn liefde te vertellen en mensen te helpen in hun hart te gaan voelen en Mijn liefde te gaan beseffen. Zo hoop je, dat mensen hun hart voor Mij gaan openstellen en gaan ervaren, wat jij in je hart ervaart. Omdat jij voelt hoe gelukkig makend Mijn liefde in je hart is en hoe Mijn liefde voor jou, bij jou in je hart liefde wekt voor Mij, en blijdschap wekt voor het leven, het ware leven. Je vraagt je af, waarom jij wel en een handjevol mensen die je kent ook, maar zo velen voelen en ervaren dat nog niet. Het is niet jouw verdienste of van het handjevol mensen die je kent, maar jullie heb Ik het gegeven, jullie zijn op aarde geplaatst met Mij voelbaar in je hart, juist om Mijn liefde uit te dragen aan allen om je heen. Jullie zijn bij elkaar gebracht door Mij, om steun te geven aan elkaar in de liefde die jullie van Mij in je hart voelen.

Altijd is er eerst het zaadje, waaruit de boom groeit. Jullie zijn als dat zaadje, waaruit anderen tot boom groeien, tot ware liefde groeien. Net als dat zaadje de grond waarin het ligt moet overleven, door voeding en water, zo mogen ook jullie overleven, door Mijn voeding en Mijn water. Maar net als dat zaadje ook andere krachten om zich heen heeft, zo zijn er om jou, om jullie, ook andere krachten om je heen. Maar juist Mijn liefde in jullie hart, juist dat voelen en ervaren van Mijn liefde en jullie bijeenkomsten in Mijn naam, houdt jullie krachtig in het geloof en in het vertrouwen op Mijn liefde, die je in je hart voelt. Zodat uit jullie veel mensen Mijn liefde in hun hart kunnen gaan voelen en ervaren, dat zij met hun hele leven, hun hele zijn, hun totale wezenlijkheid in Mijn oneindige eeuwige onbaatzuchtige liefde geborgen zijn. Jullie voelen en ervaren Mijn liefde in je hart, dat is genade van Mij en als jullie naar Mijn liefde leven, zijn jullie genade van Mij voor mensen om je heen. Want niets is van de mens zelf, alles is Mijn liefde.

Ik heb jou lief….

Dat is Mijn antwoord aan alle mensen, en voor nu, aan jou!

Hemels Brood 4211

Er is een kloof tussen mensen die in Mijn bestaan geloven en mensen die dat niet geloven. Er is een kloof tussen mensen die in Mijn liefde voor alle mensen geloven en mensen die dat niet geloven. Er is een kloof tussen mensen die in eeuwig leven geloven en mensen die dat niet geloven. Er is een kloof tussen hemel en aarde, tussen mensen onderling. Die kloof tussen al dat, zorgt voor veel onaangename situaties, voor ruzies en oorlog door wantrouwen en macht. Die kloof is moeilijk te overbruggen. Want niemand stapt van zijn geloof af, als dat eenmaal zijn volle overtuiging is. Als iemand ten volle overtuigd is van Mijn bestaan, zal hij dat niet meer ontkennen, om daarmee de kloof met zijn niet in Mijn bestaan gelovende medemensen, met hetzelfde ongeloof te overbruggen. Maar omgedraaid zal diegene zonder geloof in Mijn bestaan, ook de overtuiging van zijn medemens, dat Ik wel besta, niet overnemen om de kloof te overbruggen. Die kloof is er.

Waarmee is die kloof dan te overbruggen? Die kloof is maar van één kant te overbruggen, van de kant van geloof in Mijn bestaan, vertrouwen op Mijn liefde, besef van waar en eeuwig leven. De overbrugging kan Ik alleen zijn, Mijn liefde, Mijn eeuwig waar Zijn. Iedereen die Mijn liefde leeft, op Mijn liefde vertrouwt, van Mijn bestaan in alle mensen overtuigd is, vormt daarmee met Mij de brug over de kloof. Maar dat wil niet zeggen dat mensen die aan de andere kant van die kloof zijn, die niet in Mijn bestaan geloven, op Mijn liefde vertrouwen en het eeuwige leven beseffen, over die brug zullen gaan. Velen zien die brug niet, anderen vertrouwen die brug niet, weer anderen durven die brug niet te gaan en er zijn er ook nog, die de brug versperren, die hun medemensen tegengehouden om die brug over te gaan. Soms bewust, soms door hun eigen kromme overtuigingen.

Probeer geen mensen over te halen die brug over te gaan. Wees brug, kom zelf over die brug om aan de andere kant degene die de brug over willen, te helpen om dat ook te durven doen. Maar haal niemand die nog vastzit aan zijn eigen kromme overtuigingen over, om je brug over te komen. Help alleen mensen, die door kromme misleidende overtuigingen worden tegengehouden, terwijl ze eigenlijk wel graag de brug over zouden willen en aan Mijn kant zouden willen komen. Zoek die niet zelf, Ik laat hen wel op jouw pad komen en Ik laat jou in je hart wel weten, wie dat zijn. In je hart geef Ik je wel aan, hoe je hen het beste kunt helpen. Eerst aan hun kant, dan over de brug naar Mijn kant. Maar zorg daarbij, dat jezelf altijd aan Mijn kant blijft en niet zonder Mij aan de andere kant de weg kwijtraakt.

Want je blijft een vrij mens en daarmee ook gevoelig voor verleiding, vooral aan die andere kant. Houd je daarom, zeker in contact met mensen aan de andere kant van de kloof, nog sterker vast aan Mij in je hart en laat los, wie niet mee wil over de brug. Want voor diegene is er nog geen brug. Jij kunt alleen brug zijn voor diegenen die een brug zoeken. En voor alle anderen zorg Ik. In ware liefde zorg Ik voor hen. Daar hoef jij alleen maar op te vertrouwen, meer niet.

Hemels Brood 4212

Wat is nu werkelijk liefde? Liefde is werkelijk liefde, als zij volkomen zuiver onbaatzuchtig is. Op dat moment dat liefde volkomen zuiver onbaatzuchtig is, is zij direct en onmiddellijk ook pure zuivere wijsheid, welke in alles het volmaakte Leven, het volmaakte Bestaan, voortbrengt en Zelf het volmaakte ware Leven Persoonlijk is.

Elk bestaan wat zich in leven beseft te bestaan, is daarmee persoonlijk bestaan. Niets kan persoonlijk zijn, zonder een persoonlijke oorsprong en zo is leven persoonlijk van oorsprong. Het persoonlijk zijn is het eigen besef te zijn. Dit besef van het eigen bestaan, het eigen zijn, is voor iedereen het persoonlijk zijn. Dit persoonlijk besef van zijn, van leven, kan alleen voortkomen uit een persoonlijk zijn, uit persoonlijk leven. Ieder persoonlijk zijn kan in dit besef van persoonlijk zijn voelen dat hij verbonden is met het Persoonlijk Zijn waaruit hij is voortgekomen. Dit Persoonlijk Zijn waaruit ieder van jullie als zijn eigen persoonlijk zijn is voortgekomen, Ben Ik, jullie Schepper, werkelijk zuiver onbaatzuchtig liefde en daarmee Eén in pure wijsheid, Leven.

Dit kun je geloven of niet, maar in jou, in ieder mens ligt het bewijs van waarheid van leven, van zijn, van Mij, in het hart, in werkelijke liefde, geborgen. Zodat ieder mens het bewijs van zijn bestaan in zijn eigen besef van bestaan, kan vinden. Dat veel mensen niet eerlijk en oprecht in zichzelf kijken, zoeken, voelen, maar buiten zichzelf kijken, zoeken, luisteren, heeft tot resultaat dat velen hun eigen oorsprong niet werkelijk kennen, Mij niet werkelijk kennen, zichzelf niet werkelijk kennen. Maar daarmee verandert de oorsprong van hun werkelijke zijn niet, daarmee verandert niets van wat werkelijk Persoonlijk Leven is, van wat liefde in Eenheid met wijsheid is, van wat hun oorsprong is, van wat Ik Ben!

Ik Ben werkelijk Persoonlijk Leven, liefdewijsheid, Schepper van leven uit Mijn Leven. Ik Ben volkomen gelukzalig Zijn. Van oorsprong ben jij dat ook!

Hemels Brood 4213

Alles en iedereen heeft zijn eigen sfeer. Deze sfeer geeft een gevoelsbeleving. In het geestelijke is het herkennen van elkaar, het herkennen van de gevoelsbeleving. Niet door het zien van elkaar, maar door de gevoelsbeleving van de sfeer vindt herkenning plaats, wat vervolgens in het eigen zijn, omgezet wordt in zicht. Zo zie je elkaar, en alles wat met iemands sfeer samenhangt, wordt als voorwerp, als een deel-sfeer van diegene, zichtbaar. Daarom is het niet het zien van iemand, waardoor je iemand leert kennen, maar de omgang met iemand waardoor je iemand leert kennen.

De gevoelsbeleving bij een eerste ontmoeting met iemand kan al veel zichtbaar maken over die persoon, maar de eigen sfeer heeft daar ook altijd een invloed op, vooral als het eigen zijn nog ver van volmaaktheid is. Toch blijft het, voor het goed leren kennen van iemand, nodig om een langere tijd met iemand om te gaan en zo de gevoelsbeleving sterker te ervaren. Vooral op de aarde, omdat de mens daar nog niet tot volmaakt zijn, gekomen is. Daardoor wordt iedere sfeer tot een bepaalde mate, die nog gebrekkig is, gevoeld.

Zoals alles en iedereen een sfeer heeft, waaraan hij herkend kan worden en gekend is, zo kan ook iedereen Mij kennen, want elke sfeer van alles en iedereen is deel-sfeer van Mijn sfeer, Mijn leven. De gevoelsbeleving van Mijn sfeer is in iedereen, maar niet iedereen beleeft Mijn sfeer even sterk en even werkelijk aanwezig. Toch ben Ik kenbaar in ieders zijn aanwezig en daarbij ook kenbaar als totaal leven van alles en iedereen, waarin iedereen met zijn eigen unieke zijn-sfeer plaatsheeft, op aarde, zowel als in de hemel, na de aarde. Op aarde is al het materiële voor het geestelijke zichtbaar met het materiële oog en tegelijkertijd kenbaar door gevoelsbeleving in het geestelijke.

Hoe meer liefde in een mens aanwezig is, des te meer kan hij geestelijk herkennen, des te zuiverder is zijn gevoelsbeleving van de sfeer om hem heen, van zijn eigen sfeer uit Mij en van Mij. Des te meer beseft hij van eeuwig bestaan in waarheid en liefde en het eeuwige oneindige allesomvattende ware leven, welk Zijn Ik Ben en des te meer beseft hij, hoe Ik in ieder mens Persoonlijk aanwezig ben, waaruit ieder zelf persoonlijk is, zijn eigen levenssfeer persoonlijk is. Elk leven is liefde, die ieder mens persoonlijk kan zijn, zichzelf kennend, zijn medemens kennend, Mij kennend. Liefde.

Hemels Brood 4214

Het ware levensbesef gaat over verschillende stappen. Niet bij iedereen beginnen die stappen op het zelfde punt en ook zijn niet alle stappen bij iedereen gelijk, of hebben de stappen een zelfde verloop. Want alle mensen zijn verschillend aan elkaar, ieder mens is uniek. Daardoor zijn er zoveel verschillende culturen, verschillende meningen, opvattingen, ideeën en zoveel verschillende overtuigingen.

Groepen mensen die ongeveer een zelfde mening hebben en samen leven, vormen een volk met een eigen cultuur, die gelijke meningen bindt. Maar in alle verschillende culturen zijn toch ook mensen die zich in die cultuur niet herkennen en andere ideeën en meningen hebben. Zo is de aarde een plaats waar allerlei meningen, overtuigingen, ideeën, e.d. verzameld zijn. Soms een beetje en soms heel ernstig met elkaar botsend. Maar geen enkele mening, overtuiging, idee, heeft gelijk, als het niet met Mijn ware Levensidee overeenkomt. Alles en iedereen is deel van Mijn ware Levensidee, alles en iedereen bestaat alleen in Mijn Levensidee. Daarom kan ook alleen datgene van de overtuigingen, ideeën en opvattingen van mensen waar zijn, als het overeenkomt met Mijn ware Levensidee.

Op aarde wordt ieder mens persoonlijk, en allen tezamen, tot het besef van Mijn ware Levensidee gebracht, terwijl ieder mens de vrijheid is gegeven zelf zijn weg te kiezen tussen waar en niet waar, liefde en geen liefde. Al wat iemand kiest, geeft hem het vervolg aan stappen, die hem tot het ware levensbesef brengen. En juist al die verschillende keuzen van mensen, maken de stappen in het proces wat ieder mens op aarde gaat, verschillend. Soms zijn stappen aan elkaar gelijkend, soms passen mensen in hun proces naar besef van waar leven bij elkaar, dan gaan mensen samen verder, elkaar steunend en liefhebbend. Groeiend in het ware levensbesef en steeds weer gelijk gestemd aan Mijn ware Levensidee.

Want mensen kunnen allen verschillend zijn, uniek in hun wezenlijkheid, ze hebben ook allen een belangrijke overeenkomst. Die overeenkomst ben Ik, waar leven, waar alle mensen deel van zijn, een uniek deel, maar wel allen in Mij, ware onbaatzuchtige liefde, waar Leven!

Hemels Brood 4215

Je vraagt je af, hoe het komt dat mensen Mijn signalen en Mijn liefde in hun hart niet ervaren zoals jij het ervaart en herkent. Dat heeft te maken met alle boosheid, verwijten, egoïsme, leugens, en dergelijke afdwalingen van liefde, die veel mensen nog hebben, waardoor zij Mij niet beseffen zoals jij Mij beseft en in je hart herkent. Die afdwalingen van liefde moeten eerst uitrazen voordat de mens Mij kan gaan ervaren en beseffen in zijn hart, voordat de mens beseft, dat al die boosheid, dat eigenbelang, die verwijten en leugens hem niets brengen en nooit werkelijk gelukkig kunnen maken.

Deze aarde is de plaats waar al die boosheid, al dat eigenbelang, al die afdwalingen van liefde door Mij in een afgepaste mate wordt vrijgelaten, zodat het uitgeleefd kan worden, tot het opgelost is en uitgewerkt. Dat duurt zolang het nodig heeft om alle boosheid, alle eigenbelang, alle verwijten, alle leugens en onwaarheid tot een einde te brengen, waarna ware liefde haar plaats kan innemen en voelbaar en zichtbaar wordt door Mijn aanwezigheid in ieders hart. Maar de snelheid waarmee Ik het vrijlaat heb Ik verhoogd, zodat het einde eerder komt en de liefde haar plaats kan innemen. Daardoor zijn de uitbarstingen van geweld heftig en chaotisch, maar de tijd is bekort. Toch kan de tijd niet sneller gaan, dan de heftigheid van het vrijkomen van die afdwalingen van liefde verdragen kan worden, zonder de waarheid en de ware liefde volkomen onbereikbaar te maken voor de mens op aarde.

En zou Ik er niet, met de volle kracht van Mijn ware liefde, de hand aan houden, dan zou veel te veel geweld de mens tot onoverkomelijke wanhoop brengen, zonder dat liefde bij hem nog enige kans maakte. Het is voor de mens daarom heel belangrijk dat Ik in de juiste verhoudingen het tegenovergestelde van liefde vrijuit geef en plaats houd voor ware liefde. Blijf jij bij Mijn liefde in je hart, bij Mijn signalen en Mijn Woord en Mijn aanwijzingen in je hart, ook jij die dit leest, blijf vertrouwen, want Ik zeg je, Ik heers over alles en alles komt in Mijn ware onbaatzuchtige liefde helemaal goed!

Hemels Brood 4216

Liefde maakt gelukkig. Alles bij elkaar genomen maakt alleen liefde gelukkig. Niets anders dan liefde. Iedereen wil graag gelukkig zijn, maar in alles liefde zijn, is nog niemand. Mensen streven naar geluk, maar streven zij ook naar liefde? Om te krijgen wel, maar aan het geven, mankeert het nog al eens. Is het eigenlijk niet vreemd, dat iedereen wel graag liefde krijgt, maar zelf geven, daar schort het nog wel eens aan.

Bij Mij is het net omgekeerd. Ik geef oneindig veel liefde, vooral om mensen tot het ware geluk te brengen, maar Ik krijg weinig liefde van de meeste mensen. Toch blijf Ik Mijn oneindige liefde aan alle mensen geven. Ook al krijg Ik daar geen liefde voor terug. Dat hoeft ook niet, want Mijn liefde is onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk. Veel mensen bemerken Mijn liefde voor hen niet. Sommigen bemerken het niet, omdat zij er niet in geloven. Anderen bemerken het niet, omdat zij zelf weinig of geen liefde geven. Er zijn ook mensen die door hun teleurstellingen van liefde zijn afgedwaald. Liefde maakt gelukkig, maar liefde zijn, liefde geven in en met alles, is moeilijk voor veel mensen. Er is veel meer om boos over te zijn, teleurgesteld, verdrietig, dan om gelukkig mee te zijn en blij. Het lijkt op zulke momenten wel als of liefde een fabeltje is en helemaal niet bestaat.

Maar liefde bestaat en iedereen leeft juist door Mijn oneindige liefde, of je Mijn liefde nu wel of niet ervaart. Ik houd vol, Mijn liefde gaat altijd door, blijft eeuwig en altijd voor jou en voor alle mensen. Hoe verdrietig en teleurgesteld je ook kunt zijn, ondanks boosheid en haat, Ik blijf Mijn liefde eeuwig geven aan alle mensen op de aarde en in de hele oneindigheid nog. Want Ik ben eeuwig Leven, oneindige Liefde, trouw aan al Mijn beloften aan alle wezens in de totale oneindigheid, als ook aan allen op de kleine nietige aarde, die alleen in Mijn Liefde iets voorstelt.

Maar in die liefde is de mens op aarde voor Mij de gelukzaligheid van Mijn wezenlijkheid, zodra hij zelf in volkomen onbaatzuchtigheid en onvoorwaardelijk, er voor kiest, om totaal en oneindig, eeuwig en altijd, Mijn Liefde te zijn. Zelf te Zijn.