Hemels Brood 4124 t/m 4154

Hemels Brood 4124

Verlangens, veel mensen hebben allerlei verlangens. Van een aantal zijn zij zich wel bewust, maar er zijn ook verlangens die min of meer onbewust aanwezig zijn. Probeer zoveel mogelijk bewust te zijn van je verlangens. Kom daarvoor bij Mij, dan kan Ik je daar bij helpen. Want de verleiding is het sterkst gericht op je verlangens. En al ben je je zelf niet van alle verlangens bewust, de verleiding merkt ze wel op en weet daar heel handig gebruik van te maken. Want de verleiding doet het voorkomen, alsof zij op een geëigende manier kan voldoen aan die verlangens en zij spiegelt je een handelwijze voor, waarmee aan je verlangens voldaan kan worden. Juist doordat je je verlangens niet precies in kaart hebt, ben je blind voor de leugens, die de verleiding je als goed en waar voor houdt. Terwijl Ik aan je verlangens kan voldoen, neem je toch de weg van de verleiding en kom je niet uit, bij een werkelijke vervulling van je verlangens, omdat met leugens en bedrog het goede en ware niet bereikt kan worden. De leugens, de onwaarheid, die de verleiding als deugdelijk en waar heeft voorgespiegeld, ga je pas als zodanig herkennen, als je in de problemen bent gekomen. En dan is het gedaan met de mooie vooruitzichten en de vervulling van je verlangens, het heeft je alleen verder van huis gebracht.

Als je in jezelf verlangens bemerkt, kom er dan snel mee bij Mij, overleg Mij je verlangens en leg ze in Mijn Hand. Ze kunnen op geen betere plek zijn, dan in Mijn Hand. Dan zal Ik je tonen, waar je verlangen mee te maken heeft. Soms is het een verlangen voortkomend uit een gebrek aan liefde. Dan kan Ik je Mijn liefde voor jou laten voelen en voldoen aan je verlangens. Maar het kan ook zijn, dat een verlangen ergens anders mee te maken heeft. Bijvoorbeeld, als iemand je tekort gedaan heeft. Dan kan er een verlangen naar de macht, om die ander eens de waarheid te zeggen, ontstaan. Met zo’n verlangen kun je door de verleiding er gemakkelijk toe gebracht worden, om de weg van de minste zijn, te verlaten en eens flink uit te pakken tegen de boosdoener. Maar als je dan weer terug op de ware weg wilt komen, blijft het onrustig in je en de voldoening die je verwachtte, blijft uit. Als je nu na het gebeuren, met je verlangen om die ander eens aan te pakken, eerst bij Mij was gekomen, had Ik je kunnen tonen waar je verlangen mee te maken heeft en hoe je dat bij jezelf kunt aanpakken. Had je de weg die Ik je dan zou wijzen, in je vrijheid gekozen, dan zou je als resultaat wel tot voldoening zijn gekomen en aan je verlangen zou daarmee, op de enige juiste wijze, zijn voldaan. Want je eigenlijke verlangen was niet die ander de les te lezen, maar het eigenlijke verlangen was het, om je gevoel van onrecht, je gevoel van verlies aan waarde, te boven te komen. Via Mijn weg zou je zowel je gevoel van onrecht, als je verlies aan waarde, zonder de wens om de ander eens flink aan te pakken, te boven komen.

Heel veel mensen zijn zich niet bewust van hun eigenlijke verlangen, wat Ik hen kan tonen, maar wat de verleiding juist zoveel mogelijk verdoezelt. Zij maakt juist gebruik van je gevoel van onrecht en gevoel van verlies van waarde en je idee dat de ander daar schuld aan heeft. Maar jij bent het zelf, die niet in je recht en je waarde gebleven bent. Ik kan je er bij helpen, daar zonder problemen in terug te komen. Het is alleen nodig, dat je bereid bent, om waarheid onder ogen te zien en bij Mij wilt komen voor hulp. Zo eenvoudig is het. Aan alle verlangens kan Ik voldoen, alleen wel via de waarheid en de ware liefde. Als jij dat ook wilt, kom dan met al je verlangens bij Mij en samen lossen we ze op. Werkelijk!

Hemels Brood 4125

Vader in de hemel, hoe meer ik U in mij zie, hoe meer ik van Uw liefde in mij voel en om mij heen zie en bemerk, des te meer groeit in mij het verlangen Uw liefde zelf ook te zijn, zoals U het in alles bent. Maar ik ben zwak in het vlees en nog val ik voor verleiding. Maak mij sterk en standvastig in Uw liefde, zodat geen verleiding meer vat op mij heeft en ik ten volle U dienstbaar kan zijn. Dank U voor Uw oneindige ware liefde, voor leven. Dank U.

Het vlees is zwak, maar de liefde is sterk. Het zwakke vlees zal voorbij gaan, tot oplossing komen. Alleen ware liefde zal blijven en zegevieren. Tijd zal oneindig worden in ware liefde en al wat geen liefde is, zal voorbij gaan en oplossen in Mijn liefde. Want daartoe is de aarde geschapen, dat de mens er het vlees leert overwinnen en de liefde net zolang oefent, tot de zwakte van het vlees, de materie, de verleiding met liefde overwonnen is.

Ik ben ware liefde en Ik overwin in alles. Vrees daarom niet, want Ik heb in Jezus Christus de wereld van materie, de zwakte van het vlees, de verleiding volkomen overwonnen met Mijn lijden en sterven. En zo zal daarmee alle vlees, alle zwakte, alle materie, alle verleiding overwonnen zijn. Voor jou en voor alle mensen, in het heden, in het verleden en in de toekomst. Alles zal vergaan, maar de liefde is eeuwig en blijft eeuwig. Ik ben niet op aarde gekomen om recht te zetten, maar om te leren, aan allen het ware leven te tonen en te leren. Oefen dat wat Ik jullie op aarde geleerd heb en wat Ik jullie aan ware liefde in je hart aanreik. Oefen dat elke dag zonder aflaten en groei met Mij in je hart tot eeuwige ware liefde, tot Mij.

Want dat ben je van oorsprong, eeuwig ware liefde, Mij. Mij in jezelf ben je en Mij in jezelf mag je op aarde oefenen te zijn. Zelf te zijn. Voel hoe oneindig mooi en goed dat is. Dat, die eeuwig gelukzalige liefde, gun Ik jullie allen om te zijn, gun Ik jou persoonlijk om te zijn. Volkomen onbaatzuchtig. Want Ik ben volkomen onbaatzuchtig ware liefde. Wees jij dat ook.

Hemels Brood 4126

Als je niet weet hoe de Schepping bedoeld is, als je niet weet hoe Mijn leer precies bedoeld is, als je niet begrijpt in welke verhouding je handelen tot ware liefde staat, hoe zou je dan kunnen worden wat je in vrijheid van keus bedoeld bent te worden? Als je blind bent, kun je niet zien, als je doof bent, kun je niet horen.

Ik laat jullie niet blind en niet doof. Steeds opnieuw geef Ik uitleg, geef Ik aanwijzingen, inzichten, besef, kennis. Zodat iedereen kan gaan zien, horen, voelen, weten. Steeds heb Ik ook mensen nodig als voorlopers, die de nog blinde en dove mensen kunnen begeleiden op hun weg naar zien en horen. Mensen die zelf kunnen zien en kunnen horen, omdat Ik hun blindheid stap voor stap tot zien breng en hun doofheid tot horen. Omdat Ik hun zicht steeds wat meer verhelder en hun horen steeds wat meer zuiver maak. Zodat zij met hun helder zicht en zuiver horen, meer en meer in zich Mijn Schepping gaan zien en begrijpen en Mijn uitleg steeds meer in zich gaan horen en begrijpen. Zodat zij met al hun helder zicht en zuiver horen langzaam maar zeker groeien tot de bedoelde mens in ware liefde, uit eigen vrije keus. Maar ook, zodat zij in hun groei anderen mee kunnen nemen, kunnen helpen ziende te worden en het gehoor te verbeteren. Zodat hun medemensen die blind zijn en doof ook meer en meer zicht krijgen en Mijn stem in hun hart gaan vinden en naar gaan luisteren.

Daarom laat Ik jou weten, laat Ik jou zien, laat Ik jou horen. En in jou groeit daarmee het ware besef van leven, het ware besef van liefde en hoe meer je weet in je hart, voelt in je hart, hoort in de hart, hoe meer je van Mij en Mijn Schepping in je hart begrijpt, des te meer ga je herkennen als je eigen oorsprong en des te meer ga je verlangen die eigen oorsprong ook zelf weer te zijn, die ware liefde, die je van voorsprong bent, zelf uit vrije keus weer te zijn. En dat verlangen in je hart, dat verlangen naar ware liefde te zijn, Mij te zijn, zoals je werkelijk bent, zul je zijn. Zelf Zijn.

Hemels Brood 4127

Het is voor veel mensen zo vanzelfsprekend, dat hun leven elke dag doorgaat, dat hun ademhaling elke dag doorgaat, dat hun celvernieuwing elke dag doorgaat en zij zichzelf steeds in leven bewust voelen. Heel weinig mensen staan er bij stil dat dat niet zomaar, uit het niets gebeurt. Het lijkt zo gewoon, maar zo gewoon als de doorsnee mens dit vindt, is het op die manier toch niet.

Want hoe kan iets gewoon zijn, als niet geweten wordt, hoe het leven er elke dag, elk moment van de dag is, hoe de ademhaling elk moment doorgaat, hoe het hart blijft kloppen, hoe de cel voortdurend vernieuwd wordt. Voor de meeste mensen is het al genoeg, om te weten hoe het lichaam technisch gezien zo ongeveer werkt, met alle verschillende onderdelen en de onderlinge afstemming. De functies van de organen, het bloed, de huid enzovoorts. Dat maakt tezamen het lichaam levend en dat is voor de meeste mensen begrijpelijk. Verder dan deze technische uitleg over het functioneren van het lichaam komen zij dan ook niet. En een ziekte of een niet meer helemaal juist functioneren van het lichaam, wordt dan ook vooral en meestal, alleen gezocht in het technische geheel en getracht wordt daar herstel te brengen. Regelmatig lukt dat, althans, gedeeltelijk, met hulpmiddelen en met wijzigingen in het functioneren. Maar weinig of niet wordt er stil gestaan bij het hoe dit functioneren, als leven bewust ervaren kan worden. Ook dat wordt alleen technisch bekeken. Het zijn de hersenen die dit bewustzijn van leven mogelijk maken. Maar alweer wordt er niet stilgestaan bij het, hoe dat zo in werking is gekomen. Want is en was er ooit een mens, die weet hoe en uit wat hij eenzelfde lichaam kan bouwen, met daarin een van zichzelf bewust iemand?

Als al die mensen, die het lichaam als een gewoon technisch functionerend geheel ervaren, eens zouden stilstaan bij het hoe van het bewustzijn en niet in een technische verklaring bleven hangen, dan zou er een heel nieuwe wereld voor hen opengaan, een hemelse wereld. Een werkelijke wereld. Een wereld die niet zo gewoon is, als voor de meeste mensen de wereld nu is. Dan zou er een zicht ontstaan in de oneindigheid van het werkelijke bestaan, met de oneindige schoonheid en liefde van het werkelijke bestaan, wat zich voor sommigen al langzaam opent, voor een kleine groep al ontsluierd wordt. Omdat zij er wel bij stilstaan, wel naar het hoe zoeken, wel verder kijken, dan het technisch functioneren van alle materie, van hun lichaam en hun bewuste zijn.

Ben jij één van die sommigen? Houd vast aan je zoeken, ga door met je stilstaan, blijf bij Mij komen, je Schepper, want je hebt gelijk, het gaat niet alleen om het technisch lichamelijke zijn, het gaat om heel iets anders. Het gaat om waar leven, met een eigen bewustzijn van waar leven, waarbij het materiële een hulpmiddel is om daar te komen, in het werkelijke leven en toch ook van je zelf bewust te zijn en te blijven, juist zonder de materiële omhulsels, zonder de materiële aarde. Wees blijmoedig, want je bent op weg om het op aarde ongewone te ontdekken en het “gewone” te overgroeien. Laat het nu op aarde nog zeldzaam zijn, je bent op de goede weg!

Hemels Brood 4128

De vrije wil van de mens kan Ik niet buigen, zonder het bewuste eigen zijn te belemmeren en de groei tot waar leven, te schaden. De mens kan zijn wil buigen, maar Ik dwing de mens nooit om zijn wil te buigen. Wel zijn er gevolgen op de keuzen die mensen maken in hun vrijheid van zijn en die krijgen zij dan ook om mee om te gaan. Alleen de keuzen die uit liefde gemaakt zijn en daarmee met Mijn wil overeenkomen, kan Ik zegenen. Maar al wat eigen wil is in eigenbelang en zonder Mij te raadplegen in het hart, kan Ik niet zegenen en zal dan ook geen succes geven, althans geen hemels succes. Wellicht wel een werelds succes, maar dat heeft voor het werkelijke leven geen betekenis.

Wie zich niet wil of niet denkt te kunnen buigen naar Mijn wil, dat is naar volkome belangeloze liefde, staat er alleen voor in het wereldse en zal zich in het wereldse moeten meten met zijn medemensen. Wie zich voor Mij buigt en zijn wil met Mijn wil overeenstemt, dat is in liefde en uit liefde te handelen, in het volle vertrouwen op Mijn hulp, die zal al snel Mijn hemelse zegen ervaren. Wie zich voor Mij buigt, laat die zich niet storen aan het wereldse willen, aan het eigen  willen van zijn medemensen, wat niet met Mijn willen overeen komt. Want ieder heeft van Mij zijn tijd gekregen en ieder zijn weg om te gaan.

Kom je in conflict met werelds eigen willen, laat dat dan diens verantwoordelijkheid en maak het niet jouw verantwoordelijkheid. Want Ik verdraag het en zie veel goeds verloren gaan. Verdraag jij dan evenzo en laat verloren gaan. Want liever laat Ik iets goeds verloren gaan, dan een mens. Daarom dwing Ik het goede nooit af, maar geef Ik ruimte, zodat de mens op de daarvoor geëigende tijd tot inzicht komt en zijn wil uit zichzelf tot overeenstemming brengt met Mijn wil. Want ieder mens is voor Mij even belangrijk en daarvoor geef Ik veel op. Doe jij dat evenzo, dan zul je toch een gezegend succes behalen, in het hemelse, waar je uiteindelijk even blij mee zult zijn. Want ware liefde is flexibel en past zich aan. Ware liefde heerst niet, maar geleid. Ik heers niet, Ik breek geen wil, maar Ik geleid. Flexibel.

Hemels Brood 4129

Het kwaad zal uiteindelijk moeten buigen voor liefde. Zonder dat liefde dat afdwingt, zal het kwaad buigen voor liefde. Maar het beste is het wel, als niet voor kwaad gekozen wordt, maar gelijk voor liefde. Want wie voor het kwaad kiest, krijgt te verliezen, terwijl wie voor liefde kiest, te winnen krijgt.

Het kwaad zal voor liefde buigen. Daarmee bedoel Ik niet het letterlijk voorover buigen voor een zogenaamde meerdere. Met buigen bedoel Ik, dat het kwaad zijn winst op elk gebied afstaat aan liefde en dat dit een keuze gaat zijn, omdat het op zeker moment niet meer anders kan. Buigen is dus een hoedanigheid in de keuze van de mens. Het hoofd buigen wil zeggen, het denken in dienst van liefde zetten en liefde voorrang geven op de verstandelijke redenering. Dat bedoel Ik met buigen. Afstand doen van winst is buigen. Maar buigen heeft ook iets als onderdanig zijn aan, niet aan een mens, maar aan ware liefde, aan Mij. Buigen is het inzicht dat ware liefde de leiding heeft, boven al het andere gaat. Buigen kun je vrijwillig doen, maar ook omdat het niet anders meer kan. Dan geeft iemand wel de voorkeur aan liefde, maar helemaal oprecht is dat nog niet. Daarom is dat ook nog niet het ware buigen, wat voor het verkrijgen van de winst van ware liefde nodig is.

Buigen voor liefde is een vrijwillig oprecht toegeven aan liefde, boven wat dan ook, in al je handelen. Dat buigen is dan ook buigen voor Mij, in ware oprechte liefde. Buigen is nederigheid, als het oprecht gebeurt. Buigen is erkennen dat alleen liefde waarheid is en het beste voor iedereen. Als je uit jezelf, als eigen vrije keus, geheel oprecht kunt buigen, buigen tot liefde, buigen voor Mij, opent zich een waar zicht op het hemelse, Mijn ware liefde voor jullie allemaal. Leer te buigen voor liefde, voor Mij, oprecht, en je zult de ware winst in je hart ontvangen.

Hemels Brood 4130

Ga niet te streng met jezelf om, want in strengheid zit dwang en dwang belemmert vrijheid van zijn. Dat wil niet zeggen, dat alles maar moet kunnen, want dan zou er veel meer van liefde afdwalend gedrag zijn. Maar wie te streng met zichzelf omgaat, blokkeert daarmee de gevoelens van liefde in het hart. Liefde dwingt niet, maar liefde geeft in haar wijsheid altijd de beste weg om te gaan. Strengheid komt uit het verstand, uit wetmatigheid, overdacht door het verstand. Beter is het het hart te laten spreken en dat na te streven. Niet streng opgelegd, maar omdat het als het beste om te doen voelt.

Al wat uit ware liefde in het hart gevoeld wordt als het beste om te doen, is ook het beste, is de wijsheid uit liefde in het hart. De wijsheid uit liefde kun je niet in het verstand krijgen, met het verstand kun je wel inzien, dat de wijsheid uit liefde in je hart het beste advies geeft. Met strengheid blokkeer je die wijsheid uit liefde, blokkeer je de juiste inzichten van wijsheid uit liefde. Volg wat je in je hart voelt dat liefde is en de wijsheid die daaruit voortkomt op in je handelen, zo nauwgezet mogelijk, maar dwing jezelf niet, doe het omdat je het als beste weg herkent en je er met je hart helemaal mee eens bent. Als je zoekt naar betekenissen, naar inzichten, naar de beste weg om te gaan, doe dat dan niet streng met het verstand, streng zoals de letter van de wet zegt, maar met je hart, in je hart, in liefde.

Zachtmoedig voor jezelf, maar wel vastberaden. Niet streng, maar wel vasthoudend. De letter is niet gegeven voor het verstand, maar om het hart te prikkelen tot actie te komen. Want niet de wet is belangrijk voor leven, maar ware liefde is belangrijk. Niet het verstand, maar het hart. Niet de strengheid, maar zachtmoedigheid. Begrijp dat met je hart!

Hemels Brood 4131

Net zo goed als de discipelen in plaatsen kwamen, waar mensen niet naar hun leer van Mij wilden luisteren en zij dan die plaats verlieten, zonder iets voor die mensen te kunnen doen, zo heeft de mens, zo hebben jullie, ook in jezelf opvattingen, die je nog niet kunt opgeven voor Mijn leer. Ik laat dat, Ik kan in dat opzicht daaraan niets veranderen, zonder de vrije wil te belemmeren. Pas als de tijd daarvoor rijp is, kom Ik en help wie daarvoor bereid is, die onjuiste opvattingen in te zien als onjuist en te wijzigen in de juiste opvattingen.

Onjuiste opvattingen zijn in de loop der jaren ontstaan, tijdens de opvoeding, in allerlei verschillende levenssituaties, tijdens het onderwijs, enzovoorts. Vanuit allerlei aangeleerde en door eigen ervaring verkregen opvattingen, die deels juist en deels onjuist zijn, heeft ieder mens zijn levensgebouw opgericht. Daarbij zijn de verschillende opvattingen over het leven, te zien  als de bouwstenen van dat levensbouwwerk. Daar kunnen niet zomaar bouwstenen uitgehaald worden, dat zou het gebouw kunnen doen instorten. Door dat idee wat de mens bij verschillende opvattingen heeft, is het moeilijk om onjuiste opvattingen bij iemand weg te nemen. Het lijkt er voor hem op, dat zijn gebouw dan zou kunnen instorten. Zie maar eens hoe iemands hele wereld instort, als hem iets ernstigs overkomt en hij dat niet verwachtte.

Zo ongeveer is het, als Ik een onjuiste opvatting onderuit zou halen, voordat iemand daar al genoeg inzichten voor verzameld heeft. Daarom laat Ik onjuiste opvattingen zolang bestaan, tot iemand zover is, dat hij tot inzicht over die onjuiste opvattingen kan komen. Stap voor stap geef Ik aanwijzingen, niet meer dan niemand aankan. Daarom zeg Ik tegen jullie, Mijn tegenwoordige discipelen, luister steeds in je hart, groei aan inzichten, leer wat je van Mij leert aan je naasten, leer zelf steeds meer aan inzichten van Mij en leer zo je eigen onjuiste opvattingen kennen en opruimen. Leer wat Ik je in je aanreik aan je medemensen, maar altijd zoals Ik het je in je hart laten weten en aan diegenen, die Ik op je pad breng en jij zoveel als jij in je hart voelt dat je diegene kunt aanreiken, zonder hem te forceren. Dan komt alles voor iedereen op de juiste tijd en de juiste manier goed.

Niemand leert in één keer alles wat er te leren valt. Tijd is gegeven, om eigen te maken, wat al volmaakt en volkomen altijd aanwezig is. Dat is Mijn liefde, die in haar wijsheid jullie allen gelegenheid geeft om in tijd, zonder onjuiste opvattingen, je ware levensgebouw op te richten. Een levensgebouw dat alleen uit juiste ware opvattingen bestaat, namelijk waarheid en volkomen ware onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 4132

Als Ik je zeg geduldig te wachten, dan is dat niet omdat Ik nog tijd nodig heb, dan is dat omdat je zelf nog niet zo ver bent, dan heeft dat te maken met jouw groei en die van je medemensen. Ik ben volmaakt en voor Mij is geen tijd nodig, Ik ben eeuwig oneindig. Voor de mens is tijd nodig, tijd om te groeien, tijd om te gaan beseffen, tijd om zich eigen te maken, stap voor stap. Ik sla geen stappen over die voor de mens belangrijk zijn voor zijn groei naar volmaaktheid.

De mens is vaak gehaast, wil liefst direct veranderd zien wat beter niet direct veranderd wordt. Want groei in het geestelijke, is verzamelen van nieuw juist besef van bestaan. Dat nieuwe juiste besef is steeds nodig voor een volgende stap. Is er nog niet genoeg nieuw juist besef, dan is het nog geen tijd voor de volgende stap. Ik zie wanneer het nog geen tijd is voor de volgende stap en dan is het nodig om te wachten. Dus, als je ergens voor bidt en Ik laat je op vervulling van je gebed wachten, denk dan niet dat Ik je niet gehoord heb, of je niet in je gebed tegemoet wil komen. Dan zijn er redenen voor jou en je medemensen, waarvoor het beter is om nog te wachten. Daarbij is het nodig om Mij te vertrouwen, dat Ik je niet onnodig of voor eigen redenen laat wachten.

Mijn leven en jouw leven ben Ik in volmaaktheid en heb Ik jullie allen in volmaaktheid gegeven. Aan jullie is het, om die volmaaktheid van waar leven in onbaatzuchtige liefde, in waarheid en oprechtheid, in vrijheid, zelf te zijn, jezelf in vrijheid eigen te maken, naar uit te groeien. Daar heb Ik jullie tijd voor gegeven, wat soms geduld van je vraagt. Veel mensen haasten zich in het wereldse, een leugen is snel gemaakt. Met meer bezinning zou die leugen wellicht niet gemaakt zijn. Maar ook ambitie drijft mensen tot de gemakkelijke leugen. Neem daarom tijd voor bezinning, heb geduld met je leven, geef Mij gelegenheid je te helpen, op de juiste tijd, met de juiste raad, als jij zo ver bent!

Hemels Brood 4133

Eerlijkheid uit liefde siert de mens. Maar eerlijkheid uit ongenoegen, om iemand te confronteren, uit verwijt, ontsiert de mens. Waarheid is belangrijk. Maar waarheid om iemand te kwetsen is een halve waarheid, is een oneerlijke waarheid.

Waarheid verpakt in verwijten of waarheid uit ware liefde, zijn twee verschillende hoedanigheden. Waarheid is pas zuivere waarheid, als het uit Mijn liefde uit het hart is en niet gebruikt wordt om ongenoegen weer te geven. De ware liefde staat boven alles. Wie aan liefde vasthoudt, zal altijd ook de wijsheid vinden om met waarheid om te gaan. Zo is het met alles. Alles kan het goede en juiste karakter verliezen, als er een toon van verwijten, van ongenoegen, van boosheid, van jaloezie aan te pas komt, als de intentie als basis geen liefde is, maar eigenbelang. Dan is de waarheid oneigenlijk gebruikt en is voorbijgegaan aan de waarheid van ware liefde, de basis van alles. Wie voorbij gaat aan liefde en geen gebruik maakt van de wijsheid die uit liefde voortkomt, bevindt zich in de leugen. Daarmee is elke waarheid in de leugen gezet en dus geen werkelijk dienstbare waarheid meer.

Waarheid is belangrijk, maar plaats het niet buiten ware liefde, want buiten de liefde geplaatst, verliest het aan belang en verliest het aan waarheid. Zo is alles in een ordening geplaatst, waarbij liefde de voortdurende afstemming in die ordening is. Alles wordt naar ware liefde gemeten, naar intentie van liefde. Al kan iets nog zo waar zijn, als het niet in liefde gezet is, heeft het de waarde van waarheid niet. Toch is daarmee de leugen niet geëigend. Maar ook daarin gebeurt het afmeten in de door Mij ingestelde ordening op basis van liefde, in hoeverre de intentie naar ware liefde is. In de wereld loopt waarheid en leugen dwars door elkaar heen en is er door de doorsnee mens moeilijk onderscheid in te maken. Er is veel waarheid welke op een oneigenlijke manier gebruikt wordt, uit eigenbelang. En vaak worden mensen bedrogen met een deel van de waarheid, terwijl een beslissend deel van de waarheid niet vermeld wordt. Ook dan is de waarheid gebruikt in een leugen, dus zonder enige waarde.

Leer zelf de werkelijke waarheid uit liefde vast te houden, zonder eigenbelang en laat de wijsheid uit liefde je daarbij helpen. Leer, door steeds in je hart bij Mij te komen, het juiste onderscheid te maken tussen al die halve en misbruikte waarheden, die in de wereld gemeengoed zijn geworden. Wie zelf in waarheid op basis van ware liefde blijft, zal door Mij in zijn hartgemakkelijk leren het onderscheid te maken tussen alle oneigenlijk gebruikte waarheid en oprechte waarheid uit ware liefde. Want in Mijn ordening is ook altijd de ware weg te vinden in het hart, als een aanwijzing van Mij. Die weg van waarheid en liefde raad Ik iedereen aan om te gaan. Dan weet je altijd wat waarheid uit liefde is en wat niet. Gezegend diegenen die vasthouden aan waarheid uit liefde.

Hemels Brood 4134

Wat is de “missing link” voor veel mensen in hun leven? Dat is het contact met Mij. Al die mensen blijven zoeken naar de zin van hun leven. In dat zoeken komen zij allerlei uitleg over het leven en het ontstaan van leven tegen. In al die uitleg zit juiste en onjuiste uitleg, waartussen zij kiezen. Maar zij kiezen uit die mengeling van juist en onjuist zowel uit het juiste, als uit het onjuiste en proberen daar een samenhang in hun leven mee te maken. Wat hen maar niet lukt, steeds blijft er wel iets niet helemaal kloppen. Dan gaat het zoeken weer verder.

Pas als de mens in zichzelf de mogelijkheid ontdekt, om met Mij persoonlijk in contact te komen en Mij alles waar hij vragen over heeft en wat hij niet begrijpt te kunnen voorleggen, kan hij onderscheid gaan maken tussen al wat juist is en wat niet. Geleid door Mijn innerlijke aanwijzingen kan al wat onjuist is, opgeruimd worden. Niet in één of twee keer. Want veel van het onjuiste is zo met het juiste verkleefd, dat het eerst langzaam moet worden losgeweekt en in het juiste perspectief gezet moet worden. Dat neemt tijd. En vaak zijn er verschillende gebeurtenissen bij nodig, om een en ander duidelijk te maken, wat anders schade zou kunnen geven aan de vrijheid en het in die vrijheid zelf eigen maken van het ware en juiste leven, door die mens.

Zeker bij mensen van de wetenschap. Want zij zoeken de “missing link” puur wetenschappelijk in de materie, in de natuurlijk materiële processen, die zij denken dat leven is of mogelijk maakt en door in stand gehouden wordt. Bij hen is nog een grotere terughoudendheid nodig. Bij hen gaat het nog veel verder in het onjuiste, omdat zij nog totaal niet in een geestelijk vermogen als Mijn bestaan geloven, laat staan dat zij er idee van hebben, in zich contact met Mij op te nemen over de materieel natuurlijke werkingen van alles op aarde. Hun verwondering ligt in de natuurlijk materiële ontdekkingen, die zij als volkomen op zichzelf staand zien, zonder het geestelijk spiegelende verband wat het materieel natuurlijke voor de mens is en door Mij zo ingesteld is, als het is.

Dat wil niet zeggen, dat zij minder liefde in zich dragen of minder zijn dan anderen, ten aanzien van het geestelijk besef van Mijn bestaan. Want zo ver als zij het natuurlijk materiële en de werking daarvan kunnen doorzien en begrijpen, zo zouden zij dat ook geestelijk kunnen, als zij zich maar innerlijk met Mij in verbinding zouden stellen en in contact met Mij het geestelijke zouden onderzoeken. Maar hoe ver en uitgebreid iemand de ware levensverhoudingen in de geestelijke opbouw van het ware leven van de mens op aarde ook zou gaan zien en begrijpen, het allerbelangrijkste blijft toch, in alles te handelen, te leven, naar ware onbaatzuchtige liefde. Wie dat begrijpt en naleeft, oprecht en eenvoudig, die is verder in het geestelijke en vele malen dichter bij Mij, dan welke wetenschapper ook, als hij het geestelijke net zo uitgebreid zou begrijpen als de spiegelende materie door wetenschappers begrepen wordt.

Het is meestal dan ook juist die eenvoudige mens, die Mij als eerste vrij gemakkelijk in zijn hart ontdekt. Vaak al als kind. Omdat diegene niet bezig is met materie, met van alles wetenschappelijk te ontdekken, met winst en met macht, maar eenvoudig is, en in zich dan ook al gauw en gemakkelijk de signalen van Mijn liefde ontdekt en, zoals de bloemen zich naar de zon richten, zich naar de liefde in zijn hart richt. Heeft hij in die liefde in zijn hart Mij ontdekt, dan is dat voor hem het Enige belangrijke nog. Zo blijft hij zijn hele aardse leven en daarna in zijn hart in contact met Mij en zal hij er zijn leven lang aan werken dicht bij Mij te blijven en geheel Mijn liefde te worden.

De moeite van de aarde neemt hij als liefde van Mij en hij overleeft dat, niet vrij van moeite, maar wel in de vreugde die waar leven geeft, die Mijn liefde hem geeft.  Hij overleeft daarmee elke moeite die tijdens zijn bestaan op aarde, door alle verleiding en afdwaling van liefde, ook hem treft, in het besef, dat het nodig is en allemaal goed komt voor alle mensen. Hemels goed komt, door Mijn eeuwig ware onbaatzuchtige liefde voor alle mensen, voor al Mijn schepselen!

Hemels Brood 4135

Genoegdoening. Veel mensen willen genoegdoening, omdat zij zich onheus behandeld voelen. Als ze niet geloofd worden, als zij voorgelogen zijn, als geen rekening met ze gehouden wordt, als er geen respect is voor hun mening, als zij kritiek krijgen en zo meer. Allemaal situaties die mensen bevechten uit onvrede. Bij veel mensen wekt dat boosheid en verweer. Die boosheid en dat verweer roept boosheid en verweer terug op en dat leidt algauw tot een ruzie, die de verbondenheid tussen mensen ernstig beschadigd. Maar als het ongenoegen niet uitgesproken wordt en achter de schermen blijft bestaan, gaat het op een gegeven moment werken als een tikkende bom, die opeens kan ontploffen en dan is een kleine oorlog tussen twee of meer mensen ontketend. Tenzij iemand de rust in ware liefde bewaart, zal er over en weer een dusdanig verweer zijn, dat de vrede langdurig verstoord kan raken. En wat levert dat op? Geen liefde, geen vreugde, geen oplossing.

Beter is het om op zulke momenten waarop je niet geloofd wordt, belogen bent, niet meetelt, je mening niet beluisterd wordt, je kritiek te verduren krijgt, in je hart bij Mij te komen. Ik kan je bevestigen in je gelijk, in je mening, in je waarheid en laten weten waar kritiek wel of niet terecht is. Ik kan je helpen om in liefde te blijven, geduldig te zijn met je medemens en een zachtmoedige en toch ook terechte reactie te geven. Waarbij je niet jezelf verdedigt of de ander aanvalt, maar waarmee je de situatie die dreigt te ontsporen, vriendschappelijk kunt houden. Van jouw kant gezien. Mocht de ander daar niet in meegegaan, luister dan weer in je hart naar Mijn raad, blijf rustig en laat het gaan, als Ik je dat in je hart aanraad. Dan is het een moment van nederigheid en dat doet onzichtbaar zijn werk. Jij blijft vrij van betrokkenheid en wat de ander wel of niet doet en overkomt, is tussen hem en Mij.

Maak het niet een situatie tussen jouw en hem, maar laat het een situatie tussen hem en Mij. Dan zul je de vreugde in je hart niet door boosheid verliezen. Goed voor jou en goed voor de ander, die in Mijn liefde lering mag ondervinden.

Hemels Brood 4136

De wereld is een voortdurende uitdaging, waar mensen hun hele leven op aarde mee te maken hebben. Het is niet zo, dat wanneer iemand Mij in zijn hart gevonden heeft, diegene ook begrijpt hoe het beste te leven, niet meer met de wereldse verleidingen te maken krijgt. Want hoe goed en hoeveel iemand al naar ware liefde leeft, de verleiding zal altijd nog om hem heen zijn en zal ook altijd nog bezig blijven om hem te verleiden, het pad van liefde te verlaten. Vooral in die kleine onbewaakte momenten slaat de verleiding van het wereldse snel toe en dat heeft dan ook nog resultaat, want de argeloze mens is een gemakkelijke prooi. Wees daarom altijd op je hoede, denk niet bij mooi weer, dat er geen regen meer komt.

Maar denk ook niet, dat bij voortdurende regen de zon niet meer komt schijnen. Want waar de verleiding zo nu en dan vat op je krijgt en je even in het wereldse bent meegegaan, daar is ook altijd herstel mogelijk. Je hoeft je maar in je hart bij Mij te melden en Mij je afdwaling toe te geven en de wens om weer terug te komen op het ware pad van liefde en Ik help je de juiste weg weer te vinden. Denk niet, dat als je op de ware weg bent, je het altijd kunt voorkomen dat wereldse verleiding vat op je krijgt. Want al ga je de juiste weg, het is altijd nog een leerweg waarbij je nog niet in zijn geheel en in alles helemaal volmaakt bent. In Mijn liefde gedragen zul je af en toe links of rechts naast die weg geraken. Maar in al je vijver om het goede te doen en aan liefde vast te houden, zul je nooit ver van de juiste weg afdwalen en met Mij samen weer heel spoedig op het juiste spoor terug zijn.

De wereld blijft trekken, de zwaartekracht van de aarde zal altijd aan je blijven trekken, maar hoe meer je blijft vasthouden aan het goede, ware en aan zuivere liefde, des te lichter zul je je voelen, ondanks alle verleiding om je heen. Alles is lering, alles is Mijn liefde, de hele aarde en haar zwaartekracht is Mijn liefde en jij mag in Mijn liefde daar zijn!

Hemels Brood 4137

Gelijke inzichten zijn het gemakkelijkst om mee om te gaan. Mensen die bij alles in liefde blijven, zijn het gemakkelijkst om mee om te gaan. Maar het gaat er niet om, gemakkelijk met medemensen om te gaan, het gaat er om, juist met alles wat niet gemakkelijk is, met mensen die niet gemakkelijk in omgang zijn, goed om te gaan. Je aan hen niet te storen en in het goede werkzaam te blijven. De aarde is er niet om te zoeken naar de aangenaamste manier van verblijf, naar de meeste genoegens. De aarde is er, om tot volmaakt leven te komen als zelfstandig en vrij van jezelf bewust bestaan. Niet voor het gemak maar om het ware gelukzalige leven te bereiken.

Die gelukzaligheid van leven is een behoefte in de mens. Een behoefte die vervult wil worden. Een behoefte die alleen vervuld wordt, als de mens daarvoor de juiste ware weg gaat. Een weg die dwars door allerlei verleidingen gaat. Omdat het een eigen vaste keus van ieder mens persoonlijk moet zijn, is er de keuze tussen de juiste en onjuiste weg en is er de verleiding om de onjuiste weg te gaan. Deze onjuiste weg doet zich steeds opnieuw voor als de juiste en spiegelt de naar geluk zoekende mens allerlei situaties voor, waar het geluk te vinden zou zijn. Zo spiegelt die weg geld en macht voor als gelukbrengers, of roem en gemak. Ook spiegelt die weg manieren voor die bruikbaar zouden zijn, voor het verkrijgen van dat zogenaamde geluk, namelijk boosheid en verwijten, leugen en bedrog en zo nog het een en ander meer.

Maar alles wat die weg lijkt te zijn en de mens naar toe lijkt te brengen, is bijlange niet het ware gelukzalige leven. Want dat is juist alleen te bereiken, door zelf geluk te geven, weg te geven aan de naaste, aan de medemensen. Veel mensen gaan de brede weg, die lijkt hen de gemakkelijkste om het gelukzalige leven mee te bereiken. Maar de weg die hen werkelijk bij het gelukzalige ware leven brengt, is een hele smalle, niet gemakkelijk om te gaan, moeilijk te vinden voor mensen die niet graag geven, maar liever krijgen. Toch is die weg te vinden en hoe smal ook, hij is ook te gaan.

Ik ben die weg in Jezus Christus en Ik ben in ieder mens in zijn hart, altijd aanwezig om samen die smalle en juiste weg te gaan, zoals Ik die op aarde gegaan ben. Volg Mij in je hart, volg Mijn liefde in je hart, wees zelf uit eigen vrije keus oprecht en naar waarheid onbaatzuchtig in al je handelen, en de smalle weg openbaart zich voor jou, als een weg die weliswaar door een wirwar van onjuiste wegen gaat, maar die je ondanks die wirwar van onjuiste wegen, toch altijd zult herkennen als de enige ware juiste weg. De weg die Ik Ben: ware onbaatzuchtige liefde. Dan zal het je niet gaan om de gelukzaligheid van waar leven te bereiken, maar in alle oprechtheid alleen om Mijn liefde zelf te zijn, omdat je Mij lief hebt en omdat je je medemensen lief hebt en hen de rust en de vrede van ware liefde gunt.

Hemels Brood 4138

De mens is geneigd alles met zijn verstand te onderzoeken, te willen begrijpen. Ook het geestelijke is hij geneigd verstandelijk te onderzoeken en te begrijpen. Onderzoek het met je hart, met de liefde in je hart. Want als niet met liefde onderzocht wordt, als niet van liefde wordt uitgegaan, dan zal niet werkelijk begrepen kunnen worden. Omdat alles, de hele Schepping gebaseerd is op liefde. Ook al is op aarde het tegenovergestelde van liefde aanwezig, de liefde is er in het geheel de werkende leidende kracht, niet het tegenovergestelde. Het tegenovergestelde van liefde kan de mens via het verstand in verwarring brengen, maar ware liefde brengt nooit in verwarring! Het verstand kan op vergissingen uitkomen, ware liefde niet.

Zoek daarom altijd vanuit ware liefde, vanuit je hart, vanuit Mij, je Schepper, die ware liefde in alles is en eeuwig onveranderlijk blijft. De materie is de dragende factor voor het tegenovergestelde van liefde, dood en niet werkelijk, om de afdwaling van liefde terug te brengen tot liefde, tot het ware leven, waar het van afgedwaald is, denkend dat het zonder liefde, zonder Mij kan zijn, wat eeuwig niet mogelijk is. Dat is, alsof het verstand op zich zou kunnen bestaan, terwijl alleen ware liefde bestaan is en wijsheid niet uit het verstand voortkomt, maar uit liefde. Als het verstand zich afscheidt van liefde, is dat de dood voor de wijsheid, omdat wijsheid nooit kan bestaan los van liefde, omdat het uit liefde voortkomt en alleen dan leeft, als het uit liefde is.

Evengoed wordt het verstand in haar doodse bestaan vaker geraadpleegd dan liefde, dan Ik in jullie, terwijl Ik jullie Schepper ben en daarmee alles ben, Bron van alles. Kom terug tot je Bron, kom terug in ware liefde, leef en wees zaligmakende liefde, dan is je verstand de wijsheid uit liefde en meer heb je niet nodig om gelukzalig van jezelf bewust te zijn!

Hemels Brood 4139

Er is veel gelegen aan hoe je als mens denkt, aan welke gedachtenpatronen je vasthoudt. Want mede daar aan ligt het, hoe je de geestelijke waarheid kunt begrijpen. Als in die gedachtenpatronen misverstanden aanwezig zijn, is het nodig om die eerst te gaan beseffen als niet juist. Het heeft geen zin om juiste waarden over het geestelijke aan te reiken, als niet eerst belemmerende gedachtenpatronen worden opgeruimd. Vooral de diepgewortelde niet juiste gedachtenpatronen zijn een belemmering, om de juiste geestelijke waarden te gaan zien en beseffen. Dan is er meer nodig om tot waar besef te komen, dan een uitleg. Want door de vastzittende gedachtenpatronen wordt de uitleg als niet passend ervaren.

Pas als ingezien is, dat bepaalde gedachtengangen niet juist zijn, komt er ruimte om de ware uitleg over geestelijke waarden in te zien, te begrijpen en aan te nemen. In dat verband zijn wel vaak eerst allerlei gebeurtenissen nodig om tot de nodige ruimte te komen voor hernieuwde inzichten en nieuw besef. Gebeurtenissen waarvan niet altijd beseft wordt dat zij nodig zijn om tot wijziging van besef te komen en soms brengen ze ook niet direct de nodige wijziging. Want het oplossen van diepgewortelde misverstanden gaat langzaam, om onnodige schade te voorkomen. Want een radicaal opheffen van misverstanden, kan een ernstige verwarring teweegbrengen, met onaangename gevolgen, die op zich geen verbetering geven. Bij een radicaal opheffen van misstanden, kunnen andere misverstanden ontstaan, die ernstiger zijn, dan er waren en nog moeilijker zijn om op te ruimen.

Tijd geeft de mens de kans om zich de ware waarden eigen te maken, zodat het beklijft en niet meer verandert. Maar het is daarbij wel nodig, dat het juiste inzicht beklijft. Met geduld en liefde komt het allemaal goed en komt het zuivere zicht stapje voor stapje tot volkomenheid in ware liefde.

Hemels Brood 4140

Mooi en lelijk is voor iedereen verschillend. Wat de één mooi vind, is voor een ander helemaal niet mooi. Smaken verschillen en meningen verschillen. Maar wie eenmaal in het hemelse gezien heeft, wat daar in schoonheid aanwezig is, die verschilt niet meer van mening en van smaak, wat daar is, is voor iedereen die het kan zien even mooi, zonder discussie. Wie eenmaal de werkelijke waarheid kent en de schoonheid daarvan ziet, wil het alleen nog iedereen laten kennen en laten zien, omdat hij weet, dat die waarheid voor iedereen de werkelijke waarheid is en die schoonheid voor iedereen het mooiste wat bestaat. Dat heeft niet meer met mening of met smaak te maken, dat is werkelijkheid en daarbij valt al wat een mens zich maar kan bedenken in het niet.

Maar voordat iemand iets in het hemelse kan zien en van kan begrijpen, gaat daar een wereld aan vooraf. Een aardse wereld met veel verschillende meningen en is er een verschillende smaak over wat mooi is. Al die verschillen hangen samen met ieder mens persoonlijk en die aardse wereld met heel veel verschillende wegen. En elke weg brengt een ander licht met zich mee. Aan de hand van dat licht kleurt de weg de gedachten en het besef van de mens die die weg gaat. Daarom ziet de ene mens op de ene weg heel andere kleuren en vormen, dan een ander mens, die over een andere weg gaat. En zo zien mensen verschillend en hebben mensen een verschillende mening. Toch gaan zij allemaal over wegen, die over één en dezelfde aarde gaan. Al die verschillen zijn er om de mens tegemoet te komen in zijn vrijheid van keus.

Er is Eén weg, die over de aarde gaat, die rechtstreeks naar de hemel leidt. Alle andere wegen gaan over de aarde en hebben zijwegen, naar die Ene weg, die iedereen kan gaan, als hij in vrijheid op die Ene weg naar de hemel wil komen. Op al die verschillende wegen blijven mensen in verschillende meningen met verschillende smaken en verschillende inzichten. Maar wie op die Ene weg uitkomt en er voor kiest die Ene weg te blijven gaan, zal met de andere mensen die er ook voor gekozen hebben diezelfde Ene weg te blijven gaan, steeds meer overeenkomsten gaan ervaren in mening en smaak. En hoe dichter die weg bij het hemelse komt, des te meer schoonheid wordt door diegenen gezamenlijk gezien en tezamen ontstaat ook meer en meer een gezamenlijke vreugde van herkenning. Herkenning van elkaar en herkenning van de werkelijke waarheid in alles.

Herkenning van Mij, jullie Schepper in Jezus Christus. Want die Ene weg over de aarde ben Ik in Jezus Christus. En al degenen die meer en meer Mij volgen in Jezus Christus, volgen die Enige ware weg die Ik Ben. In Mij is de hele Schepping tot uiting gekomen, met universele waarheid en universele schoonheid, die door iedereen die Mij leeft in ware onbaatzuchtige liefde, als Enige waarheid en het allermooiste Zijn ervaren wordt. In diens hart groeit een vreugde en blijdschap die tot de hoogste gelukzaligheid uitgroeit in werkelijke waarheid en werkelijke schoonheid, namelijk, het ware werkelijke leven!

Hemels Brood 4141

Er zijn daden, er zijn woorden, er is innerlijk besef, welke je dichter bij Mij brengen. Als je Mij even niet zo intens meer voelt, zijn er woorden die je tot besef brengen en tot goede daden aanzetten, zodat je in jezelf Mij weer intens gaat voelen.

Maar in de wereld zijn er ook daden en woorden die mensen juist afbrengen van het voelen van Mij en Mijn liefde in henzelf. Want niet alle woorden door mensen gesproken of geschreven zijn de ware juiste woorden en niet alle daden van mensen zijn de juiste daden. Als je Mij even wat minder sterk in jezelf aanwezig voelt, lees dan woorden die uit Mijn liefde zijn voortgekomen, denk aan daden die uit Mijn liefde zijn voortgekomen en spreek met mensen die woorden spreken die uit Mijn liefde voortkomen. Dan zul je snel genoeg Mij weer zelf ook in je hart voelen en in je daden Mijn liefde doen. Want voor alles is een innerlijk contact met Mij heel belangrijk.

Een innerlijk contact met Mij kan je behoeden voor woorden en daden die niet uit Mijn liefde voortkomen, kan je behoeden voor aanname van meningen, die niet uit Mijn liefde zijn voortgekomen. Want er zijn veel mensen die zich niet om een contact met Mij bekommeren en er zijn mensen die zich voordoen, alsof zij woorden spreken uit Mijn liefde en daden verrichten uit Mijn liefde, terwijl dat niet zo is. Zij zeggen Mij te kennen, maar Ik ken hen niet. Zij zijn Mij niet en hun woorden en daden zijn Mij niet, ze zijn niet uit Mijn liefde maar uit eigenliefde. Wie niet steeds in zichzelf in contact is met Mij, die herkent die woorden en daden niet als niet uit Mijn liefde. Maar na enige tijd gaat door allerlei gebeurtenissen wel blijken, dat het geen woorden en daden uit Mijn liefde zijn.

Laat je niet misleiden en zorg ervoor dat je in jezelf steeds in contact bent en kunt zijn met Mij. Laat geen eigen gerichte behoeften het contact met Mij vertroebelen, wees steeds oprecht en eerlijk en keer je innerlijk steeds in oprechtheid naar Mij. Dan wordt je gevoed met het allerbeste en ware levensvoedsel, waardoor je groeit tot volmaaktheid, tot het ware geestelijke zijn, wat je van oorsprong voor altijd bent, ware onbaatzuchtige liefde, Mijn liefde.

Hemels Brood 4142

Verslag uitbrengen. Mijn discipelen brachten verslag uit over Mijn verblijf op aarde. Op Mijn aanwijzingen schreven een aantal van Mijn discipelen precies datgene op, wat belangrijk was om op te schrijven en te bewaren voor latere jaren, waarin mensen Mij niet meer in het materiële zouden kunnen zien. Maar nadat Ik de aarde verlaten had, wisten Mijn discipelen waar ze Mij evengoed nog konden vinden en contact met Mij konden hebben, namelijk in hun hart, in het centrum van hun zijn, in hun zuivere onbaatzuchtige zelf. Al wat zij tijdens Mijn verblijf op aarde opgeschreven hebben, was vooral voor de mensen die nog niet tot waar levensbesef gekomen zijn en Mij nog voornamelijk buiten zichzelf zoeken, met hun verstand en voor al die mensen, die Mij graag in het materiële zouden zien om bewijs te krijgen van Mijn bestaan. Maar ook voor al degenen die Mij in zich leren kennen en bemoediging nodig hebben, om wat zij in zich van Mij geleerd hebben, vast te houden in een wereld die in bijna alles haaks staat op waarheid van leven, op trouw en op onbaatzuchtige liefde.

Al wat er geschreven is door Mijn discipelen in die tijd, is nu nog van dezelfde betekenis. Alleen is de formulering, het taalgebruik voor de huidige tijd niet meer even duidelijk om de begrijpen als het toen voor hen was. Daarom is het nu juist de tijd, om discipelen van deze tijd op te roepen en te laten schrijven, wat reeds eerder geschreven is, met een duidelijker te begrijpen bewoording en ook wat uitgebreider dan toen, zodat de waarheid van leven beter begrepen kan worden en er niet meer voorbijgegaan kan worden, aan de betekenis van jullie bestaan op aarde. Want ook nu en altijd zijn er discipelen. Zoals er toen discipelen bij Mij waren, zijn er nu ook leerlingen die Ikzelf rechtstreeks onderricht geef in hun hart. Die Ikzelf in hun hart rechtstreeks zicht geef op Mijn hemelen, op het ware leven, op Mijn volmaakte liefde en die in zich voelen en weten wat waar is, wie Ik ben, wat waar leven is en wat ware onbaatzuchtige liefde is. Zij weten op het juiste moment al wat nodig is om hun medemensen verder te helpen in hun groei naar waar leven, naar volmaakt zijn. In hen leg Ik Mijn Bijbel, eerder geschreven door Mijn discipelen toen, nu opnieuw weergegeven door Mijn discipelen van nu. Zij vertegenwoordigen nu Mijn leer en geven die nu aan hun medemensen door.

In hen ben Ik zuiver en zonder enige tussenkomst door hen te verstaan. Niet uit verdienste, maar omdat Ik het in Mijn liefde voor alle mensen zo wil. Zegen aan allen die Mijn discipelen herkennen en naar hen luisteren, niet vanwege de discipel, maar omdat zij beseffen dat zij door naar de discipel te luisteren, naar Mij luisteren, omdat zij in hetgeen de discipel zegt of schrijft Mij herkennen, Mijn Woord herkennen. Daarom zal hun aandacht niet gaan naar de discipel, maar naar hetgeen hij zegt of schrijft, naar Mij. En zo Ik op die manier herkend wordt, zo zal dan diegene die naar Mijn Woord luistert ook in zichzelf Mijn Woord gaan verstaan en discipel van Mij worden. Toch zal het geen grote groep zijn. Al zijn velen geroepen, weinigen zijn uitverkoren. Want er zijn maar weinig mensen, die zonder eer en in volkomen nederigheid, zonder enig aanzien, Mijn Woord in eigen hart verstaan en zuiver kunnen doorgeven.

Hemels Brood 4143

Mijn liefde werkt feilloos. Jullie liefde hapert nog. Ware liefde werkt altijd feilloos. Maar bij jullie is nog niet alles ware liefde. Boven jullie haperende liefde staat Mijn feilloze liefde, die al wat jullie nog niet in liefde kunnen, draagt. Vergeet dat niet. Want alles wat er gebeurt in je leven, staat in verband met Mijn liefde, met altijd liefde als basis en liefde als doel en eindresultaat. Maar zolang jullie liefde nog hapert, is ook jullie zicht op Mijn liefde nog onvolkomen, hapert dat ook.

Dan weet je wel dat Mijn liefde feilloos en volkomen is, maar daarmee ben je het zelf nog niet en daarmee kun je ook nog niet het hele bereik van Mijn liefde overzien.  Vooral de minder aangename situaties zijn vanuit jullie gezichtspunten moeilijk te plaatsen, als het om feilloze liefde gaat. Mijn liefde voorkomt niet, dat jullie in je handelen afdwalen naar het tegenovergestelde van liefde. Mijn liefde voorkomt wel, dat al jullie van liefde afwijkende handelen, je niet blijvend in de dood brengt. Mijn liefde werkt zodanig, dat ondanks jullie van liefde afwijkende gedrag, toch iedereen verlost is en tot ware liefde kan komen. Niemand is verloren, iedereen kan in Mijn hemelen het ware gelukzalige leven bereiken. Niet door zichzelf, maar door Mijn feilloze liefde.

De werking van Mijn liefde wordt meer zichtbaar, naar mate je er meer op vertrouwt, naar mate je er sterker in gelooft, naarmate je er in je hart meer naar zoekt en je vaker in je hart voor liefde bij Mij komt. Hoe meer je daarvoor in je hart bij Mij komt, des te meer gaat Mijn liefde in je spreken en des te meer zul je van Mijn liefde gaan beseffen en ervaren in alles wat er gebeurt. Zo zul je ook meer en meer Mijn liefde worden, groeien in liefde, tot je zelf helemaal Mijn liefde bent. Ook al hapert je liefde nu nog, het wordt door Mijn liefde gedragen, zolang dat nodig is. Maar in jouw vrijheid kun je er voor kiezen, vaker in je hart bij Mij te komen en vaker naar Mijn liefde in jou te luisteren. Dan groei je sneller naar meer zicht op Mijn liefde, dan als je maar af en toe eens bij Mij komt. Maar het blijft jouw vrije keus, gedragen door Mijn feilloze liefde!

Hemels Brood 4144

Als je liefde voelt, bedenk je dan, dat je Mij voelt. Je zou geen liefde kunnen voelen, als Mijn liefde er niet was. Als je leven voelt, bedenk je dan, dat je Mijn leven voelt, omdat Ik leven ben. Al wat Ik ben in liefde, in leven, kun je voelen, al wat je bent, al wat je voelt, al wat je weet, al wat je kunt, het is Mij, je voelt, weet, kent, kunt, door Mij. Al het werkelijke ben Ik en kun jij ervaren als eigen, omdat Ik het je gegeven heb, Mij als bron in je te hebben en als mens op aarde gebruik van te maken. Niets van dat alles ben je zelf, uit jezelf.

Lief mens, Ik zie dat je het in jezelf begrijpt, maar de woorden niet vindt, om het precies weer te geven, zoals je het in jezelf begrijpt. Je vraagt Mij je de precieze woorden te geven. Maar het gaat hierbij niet om de juiste woorden. Want er zijn geen juiste woorden door jullie, door jou te bedenken, om precies weer te geven wat bedoeld is, om in het hart begrepen te worden. De woorden die je gebruikt hebt, zijn genoeg. Wie ze leest en precies wil begrijpen, die zal ze in zijn hart zonder verdere uitleg begrijpen. Want het werkelijk begrijpen ligt niet alleen aan de woorden die uitleggen, maar ook aan het hart van de mens die de woorden hoort of leest. Want het is niet het verstand dat begrijpt, maar het hart. En voor het hart wat nederig en oprecht geheel zonder eigen invulling en onvoorwaardelijk luistert, bij het horen of lezen van de door jou net opgeschreven woorden, zal heel goed kunnen begrijpen en doorvoelen wat er de precieze betekenis van is. Precies, zoals jij het nu begrijpt, zonder verdere nadere bewoordingen.

Woorden, uitgesproken of geschreven door de meest zuiver naar Mijn ingevingen luisterende mens, zullen nooit die precieze betekenis, die zij er in hun hart bij voelen, kunnen weergeven. Maar wie in zijn hart die ware zuiverheid in nederigheid heeft, zal evengoed de diepere betekenis in zich beseffen en de vreugde ervan voelen, zoals jij de vreugde over Mijn liefde in je hart voelt. Het belang ligt in het hart van ieder mens persoonlijk, het herkennen en beleven van Mijn Woord, niet door een mens gezegd of geschreven, maar in het hart gevoeld en begrepen!

Hemels Brood 4145

Er zijn harde en ongenaakbare mensen en er zijn zachtmoedige en toegankelijke mensen. Maar zelfs de hardste en meest ongenaakbare mens is van oorsprong uit Mijn liefde voortgekomen. Door meer en meer voor eigen voordeel te kiezen, voor rijkdom en macht, is die mens verblind geraakt en verhard. Zo is alle materie ontstaan uit al wat afgedwaald is van onbaatzuchtige liefde. Maar hoe ver ook afgedwaald van liefde en hoe hard ook geworden, de oorspronkelijke liefde van bestaan is nergens uit weg. Die onbaatzuchtige liefde moet alleen gewekt worden en vrijwillig voor gekozen worden door de mens die in de materie, dat is in de hardheid van de afdwaling van onbaatzuchtige liefde, leeft. Juist die materie wekt. Juist het handelen van de mens in de materie wekt. Want in de materie ondervindt de mens direct aan eigen besef zijn van liefde afgedwaalde handelen zodra hij gewekt wordt.

Maar veel mensen willen niet gewekt worden, want de materie is voor hen te hard om bewust te ervaren. Zij blijven liever in de kilheid van onwetendheid, hard en ongenaakbaar, de liefde niet toelatend. Ik roep velen uit hun materiële verdoving, uit de hardheid van de materie, om tot leven te komen en de dood van de materie achter te laten. Dit wekken van mensen gaat langzaam, omdat voor velen het bemerken van de materie pijn doet, de overgang van de dood naar het leven, van het onbewuste naar het bewuste, geeft schrik van besef dat niet werkelijk geleefd werd.

Toch is die schrik, dat onaangename besef nodig, om niet meer terug te vallen in de dood, maar het leven steeds meer te zoeken. Want nadat de eerste schrik geleden is, komt het besef dat het leven, de ware liefde, veel meer te bieden heeft dan alle aardse materiële rijkdom en macht, veel meer te bieden heeft dan de dood, het tegenovergestelde van leven, van liefde. Zelfs die hardste en ongenaakbaarste mens is te wekken uit de dood en terug te brengen tot leven, waar leven. Met zachtmoedigheid, liefde en geduld. Mijn liefde, Mijn geduld.

Hemels Brood 4146

Ga je iets overdenken of doorvoelen? Ga je iets in jezelf met je verstand beredeneren of in je hart overleggen met je gevoel? Hoe goed je het ook bedoelt, de redenatie met je verstand zal nooit de wijsheid uit liefde kunnen evenaren, liefde die je in je hart kunt vinden, niet in het verstand. Met het verstand kun je beseffen dat je bestaat, met het gevoel uit je hart kun je voelen wat het bestaan is, kun je liefde voelen.

Die liefde zet het verstand aan tot wijsheid. Het verstand zet niet het hart aan tot liefde. Liefde komt niet uit de redenatie met het verstand voort, maar uit je hart. In de redenatie met het verstand kan het tegenovergestelde van liefde binnendringen en de zuivere liefde uit Mij in je hart in je bewustzijn vertroebelen of zelfs blokkeren. Dan besef je nog steeds je bestaan, maar wat het belangrijkste van en in je bestaan is, voel je niet meer zo duidelijk, het zakt in het onderbewuste weg. Door het tegenovergestelde van liefde wordt daarom aan het verstand de voorkeur gegeven. Beredeneren met het verstand komt hem het beste uit. Want daar kan hij de redenatie zodanig manipuleren, dat het zoeken naar geluk en voorspoed, naar welzijn, vrede en gezondheid, waar ieder mens in zich toe geneigd is en in de kern het zoeken naar liefde is, over heel andere wegen gaat, dan de Ene ware juiste weg, die Ik Ben. Wees daarom alert op je verstand en redeneringen met je verstand, kom naar je hart, zodra je bemerkt dat je met je verstand denkt en redeneert.

Ontmoet liefde in je hart, Mijn liefde en neem die liefde aan in je hart. Dan stuurt Mijn liefde je verstand aan tot de grootste wijsheid, die het verstand alleen niet kan bereiken. Maar let op, want het tegenovergestelde kan het verstand zo manipuleren, dat het lijkt heel wijs te zijn, dat het verstand lijkt het beste te weten, het totale overzicht te hebben. Ik zeg je voor nu en voor altijd, dat kan nooit zo zijn zonder de aansturing van liefde uit het hart. Mijn liefde, die je alleen in je hart kunt bereiken en voelen en de Enige is die je verstand kan leiden tot de grootste wijsheid, als je die ware liefde uit Mij voorrang geeft op je verstandelijke redenering. De keus is van jou!

Hemels Brood 4147

Soms komen gebeurtenissen uit het verleden bij je buurten en vraag je je af hoe en wat daar nu precies mee was. Waar het aan lag, dat het zo ging. Wat nu werkelijk je aandeel is geweest en of dat nu wel zo goed was, of juist niet. Of het anders, beter had gekund. En zo draaien je gedachten daarover rond en rond, maar echt afdoende antwoorden vind je niet. Je wilt het wel loslaten, maar op de een of andere manier lukt dat niet. Pas na een tijdje stopt het ronddraaien en kun je het loslaten. Dan heeft het ineens het belang om over te denken verloren en lijkt het weer ver weg en niet zo zinvol om over te denken.

Toch zijn die momenten van overdenking wel zinvol. Want in het onderbewuste zijn die gebeurtenissen, die zomaar ineens in je gedachten komen, nog niet helemaal verwerkt en in het juiste perspectief gezet. Doordat het in je gedachten komt en je bezighoudt, worden de delen die nog onverwerkt waren, langzaam verwerkt. Sommige gebeurtenissen komen vaker in het geheugen, daar is dan meer dan één keer voor nodig, om helemaal verwerkt te worden tot het juiste perspectief in alle opzichten. Komen er gebeurtenissen van voorheen in je gedachten die je moeilijk kunt loslaten, kom er dan in jezelf mee bij Mij. Dan kan Ik je helpen om het juiste perspectief van alle aspecten van de gebeurtenis te vinden en daarvan te leren. Want al die momenten zijn er om te verwerken, maar ook om te leren. Om dat te gaan inzien, wat je ten tijde van de gebeurtenis nog niet kon inzien, maar door geestelijke groei op zeker moment wel kunt gaan inzien.

Juist dan komt zo’n gebeurtenis terug in je geheugen, om te overdenken en in je hart te voelen in welk perspectief de gebeurtenis stond. Dus, geef niet je inzet om zo’n in je gedachten opkomende gebeurtenis los te laten, maar kijk er eens rustig naar en kom er mee bij Mij, zodat Ik je kan helpen datgene te gaan zien, wat je eerder nog niet kon zien. Misschien door boosheid of door teleurstelling, of omdat je nog niet zover kon zien. Dan zul je al snel meer zicht krijgen en de verhoudingen ten aanzien van de gebeurtenis en de betrokkenen gaan begrijpen. Begrijpen in je hart, want dat is dan ook het verwerken. En met het verwerken, kun je het dan zomaar, zonder moeite, loslaten.

Hemels Brood 4148

Sprak Ik niet, dit is Mijn Geliefde, Mijn Zoon en bedoelde Ik daarmee niet Jezus Christus op aarde in die tijd. Mijn geliefde is uit Mij het ware werkelijke Leven, de Wijsheid uit Liefde,  , de oprechtheid, de waarheid, het ware Goddelijke Zijn in de Mens. Wie is als Mijn liefde, is Mijn wijsheid, in Jezus Christus Ben Ik Zelf Mens geworden en Hij is Die Ik Ben, in waarheid aan jullie verschenen.

Wie in zichzelf Mij herkent in waarheid, in oprechtheid, in nederigheid, in zachtmoedigheid, in vrede, die hoeft niet te twijfelen aan het Woord dat Ik in hem spreek. Want het hoeft geen zeldzaamheid te zijn dat Ik in de mens spreek en van Mij laat horen. Het hoeft in de ene mens en in alle mensen geen zeldzaamheid te zijn. Zo vaak als een mens zich innerlijk oprecht en in nederigheid, in waarheid en vrede, tot Mij wendt, zo vaak zal Ik ook reageren. Ieder mens kan zich op die manier in zich vinden en contact met Mij hebben. Ik Zelf ben als de Mensenzoon in jullie harten aanwezig. Volg Mij in Jezus Christus, want in Hem heb Ik Mijzelf getoond in het menselijk lichaam. In Hem heb Ik getoond wat de materie is en wat het werkelijke Leven. In Hem heb Ik de weg tot werkelijk Leven laten zien en geleerd aan allen die willen leren. Nog ben Ik in jullie allen aanwezig, in de Geest Gods. Niet de materie, maar de Geest ben Ik. Niet de materie ben jij, maar de Geest ben jij. Die heb Ik lief. Jou heb Ik lief. Jij, jullie allen zijn Mijn geliefde kinderen. Zoals Ik in Jezus Christus, Mijn geliefde Zoon, bij jullie was in de materie, zo ben Ik in jullie allen in de Geest aanwezig.

De materie is overwonnen. De dood, het levenloze, de onwerkelijkheid, is overwonnen. Ontmaskerd. Ontdaan van haar kracht om in de dood vast te houden wat wat niet werkelijk dood is. Ontdaan van de kracht om het onwerkelijke leven vast te houden als het werkelijke, als waarheid, terwijl het dat niet is. Ontdaan van de kracht om het levenloze vast te houden als het leven, als liefde. Dat is allemaal overwonnen met liefde, met wijsheid uit liefde, de werkelijke liefde. Overwinnen kunnen jullie nu allemaal, net als Jezus Christus in Zijn Mens-Zijn. Want jullie is gegeven Mijn geliefde Zoon, om met Zijn overwinning zelf ook te overwinnen. Om met werkelijke liefde de niet werkelijke liefde, de onwaarheid, het levenloze van de materie te overwinnen! In eigen besef, uit eigen keus, in de vrijheid van het zelfbewuste bestaan. Dat is het belangrijkste wat op aarde daarmee van Mij geërfd wordt: het volmaakte bestaan in het van jezelf bewuste Goddelijke ZIJN.

Hemels Brood 4149

Bij mensen is uitval. Machines kunnen ermee ophouden, auto’s kunnen tot stilstand komen, een wasmachine stopt ermee, de werking van allerlei apparaten kan stoppen en wel op de meest ongelegen momenten. Al wat de mens tot werking heeft gebracht, kan ermee ophouden, de werking kan stoppen.

Al wat Ik in werking heb gezet, kun je zeker van zijn, dat het niet stopt. Je kunt er helemaal zeker van zijn, dat de werking van Mijn liefde voor jullie allemaal, nooit stopt, eeuwig doorgaat, zonder pauze, zonder ophouden altijd doorgaat. Lag het aan de mens, dan was de werking van Mijn liefde al lang gestopt. Maar al is de mens op aarde vrij om te gaan en te staan, om te doen of te laten, aan te nemen of af te wijzen, vrij om te kiezen tussen het één en het ander, de werking van Mijn liefde blijft altijd doorgaan en daar heeft de mens geen enkele macht over, daar kan hij in zijn vrijheid nooit iets aan veranderen. En dat is dan ook zijn redding van de eeuwige dood. Want het is alleen Mijn liefde die hem in leven houdt en waardoor hij in zijn vrijheid tot het eeuwige leven kan komen, zonder zichzelf in de dood te verliezen, zonder Mij in zijn dood te verliezen.

Zou Ik hem Mijn liefde niet meer geven, dan zou hij in de dood verloren zijn. Maar juist Mijn liefde voor alles en iedereen houdt nooit op en eeuwig zal Mijn liefde alles in liefde behouden, alles wat afgedwaald is terugbrengen in liefde en alles wat liefde is, beschermen voor dood en verderf. Want leven is liefde en Ik heb jullie mensen, jou, jullie allen, bedoeld te leven, werkelijk te leven. En leven zullen jullie, in vrijheid en gelukzaligheid. Want bij jullie is werking te onderbreken, maar Mijn werking, die jullie allemaal zijn, is niet te onderbreken, is niet te stoppen, is eeuwig waar leven, eeuwig ware liefde in het eeuwig oneindige heelal.

In dat heelal zijn jullie samengebracht op de aarde in Mijn liefde, zodat jullie uit de werking van Mijn liefde in vrijheid van zijn, zelfstandig die liefde kunnen zijn, in eeuwigheid vrij en gelukzalig werkelijk leven!

Hemels Brood 4150

Al wat werkelijk is en al wat niet werkelijk is, is op aarde in een bepaalde mate aanwezig. Maar, doordat hetgeen niet werkelijk is, zich voordoet alsof het werkelijk is, is het moeilijk om onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet werkelijk is. Voor wie tot al wat werkelijk is wil komen, tot het werkelijke leven en het onderscheid wil leren maken, is er Eén weg mogelijk. De weg van volkomen waarheid, volkomen eerlijkheid in alles. Alleen die werkelijke waarheid, de volkomen eerlijkheid geeft de mogelijkheid om zuiver te zien.

Maar het is voor veel mensen op aarde heel moeilijk om bij alles volkomen eerlijk te blijven. Daardoor is hun zicht navenant. Eerlijkheid geeft zicht, oneerlijkheid beperkt het zicht. Daarmee bedoel Ik het geestelijke zicht, het inzicht tot het ware werkelijke leven en al wat het ware leven is. De leugen geeft vooral zicht op het niet werkelijke, wat zich voordoet als werkelijk en zo denkt diegene dat hij toch goed zicht heeft. Maar het tegendeel is waar, zijn zicht op wat werkelijk gebeurt en is, wordt door de leugen geblokkeerd. Want het is niet mogelijk om het werkelijke en het niet werkelijke tegelijk te zien door iemand die niet in waarheid is. Daardoor kan hij ook het verschil niet zien en geen onderscheid maken.

Voor de mens die in waarheid blijft, is zowel het werkelijke als het onwerkelijke zichtbaar. Maar ook dan doet het niet werkelijke zich voor als het werkelijke. Dit niet werkelijke heeft in zich om te verleiden. Wie ergens een op zichzelf gericht verlangen heeft, krijgt van het niet werkelijke een tegemoetkoming voor zijn verlangen aangereikt. Wie dan niet in waarheid blijft en dat is op zo’n moment, wie niet bij zichzelf erkent dat zijn verlangen voor zichzelf is en beter niet nagestreefd kan worden, die wordt meegezogen in de verleiding en ziet zonder dat hij het beseft, ineens alleen nog de onwerkelijkheid, alsof die werkelijk is.

Blijf in alles in waarheid, wees steeds in alles oprecht eerlijk, zodat je zicht helder blijft en je steeds het werkelijke als werkelijk ziet en het onwerkelijke geen vat op je krijgt, wees altijd eerlijk.

Hemels Brood 4151

Vrijheid. Voor de ene mens is vrijheid een ander begrip dan voor de andere mens. De een ziet vrijheid als een recht, de ander als een zegen. De één vindt dat in vrijheid alles mag, de ander voelt zijn vrijheid als een verantwoordelijkheid. Veel van wat mensen wel of niet als vrijheid zien, heeft te maken met het wereldse, het natuurlijk materiële. En veel van die vrijheid is al lang geen vrijheid meer, door allerlei wetten en regels. Wetten en regels waar lang niet iedereen het mee eens is en wat veel mensen als niet aangenaam ervaren. Voor hen is vrijheid altijd het voor zichzelf aangenaamste kunnen kiezen. Als dat niet kan door wetten en regels, overtreden zij die wetten en regels als waren die niet voor hen. Voor hen is vrijheid geheel je eigen gang gaan, vooral in het eigen voordeel.

Maar wat is vrijheid in werkelijkheid, wat is vrijheid in Mijn hemelen? Wat is werkelijke vrijheid op aarde? Omdat te beantwoorden stel Ik nog een belangrijke vraag: wat is de beste keuze om naar te leven en tot werkelijke gelukzaligheid te komen? Het antwoord daarop is: eerlijke oprechte onbaatzuchtige liefde. En zie, dat is het antwoord op al die vrijheidsvragen. Want liefde stelt buiten wet en regels, beschermt voor alle gevolgen van het tegenovergestelde van liefde, geeft zicht op het hele universum en al wat er is, het totaal van alles. In liefde lost alle onwerkelijkheid op, zodat alleen werkelijkheid blijft. Liefde maakt vrij wat gevangen was.

Wat is nu jullie vrijheid, op een wereldbol die bol staat van onvrijheid op elk gebied? Dat is, de vrije keus, elke reactie die je ergens op geeft is je vrije keus. Maak je die keus ten voordele van jezelf of uit onbaatzuchtigheid. Want zodra je de keus uit onbaatzuchtige liefde maakt, komt in je de opperste wijsheid die je de allerbeste weg om te gaan wijst. Alleen dan in onbaatzuchtige liefde. Het is jouw vrijheid om jezelf bewust te zijn van je bestaan en in die bewustheid van bestaan vrij te zijn in je keus tussen wel of geen onbaatzuchtige liefde, tussen wel of geen waarheid, tussen Mij in vrijheid te zijn of jezelf in onvrijheid van de materie.

Want Ik heb nooit gezegd dat vrijheid van keuze niet tot gevangenschap, door de gevolgen van die keuze, zou leiden. Je bent vrij, maar je keuzen maken je werkelijk vrij of nemen je gevangen, dat ligt eraan wat je in de vrijheid van je zelfbewuste bestaan kiest. Dat is de vrijheid zoals die werkelijk is. Geen enkele andere vrijheid door mensen bedacht of gewild is of geeft werkelijke vrijheid. Werkelijk vrij ben je in Mij, in ware liefde, in waarheid en onbaatzuchtigheid. Zegen aan allen die vrij zijn in Mij, in de bewustheid van het eigen werkelijke Zijn!

Hemels Brood 4152

Ik roep. Ik roep jullie allen. Mijn roepen is Mijn liefde en Mijn liefde geef Ik jullie allen. Bij alles geef Ik Mijn liefde. Ik roep daarmee jullie om zelf ook die liefde te zijn. Ik toon jullie in alles Mijn liefde en roep jullie daarmee Mijn liefde te voelen en daaruit te beseffen dat alleen Mijn volmaakte liefde de volmaakte gelukzaligheid geeft en met Mijn liefde roep Ik jullie toe dat alleen liefde voor alles helpt, al het onaangename oplost en ieder mens in vrede tot gelukzaligheid brengt.

Maar Ik roep niet luid en opdringerig, Ik roep zacht en vrijlatend, zonder dwang. Ik fluister in je hart, zacht, maar hoorbaar. Ik ben met liefde in je hart, zacht maar voelbaar. Ik ben nooit weg, steeds rustig wachtend aanwezig, tot je Mij ziet, tot je Mij hoort, tot je Mij voelt, tot je Mij wilt binnenlaten in je leven op aarde. Wat pas werkelijk leven wordt op het moment dat je Mij binnenlaat, dat je Mijn liefde, Mijn roep, gaat horen, Mij gaat zien, Mij gaat voelen en gaat inzien dat Mijn liefde het beste voor jou is en ook het beste voor jou is om zelf naar te gaan leven, zelf naar te gaan handelen.

Ik ben liefde in alle mensen, maar veel mensen zijn nog geen liefde in Mij en leven op aarde in de onwerkelijkheid van het eigen zijn, wat zonder Mij geen werkelijk leven is. Maar Ik blijf roepen, Ik blijf liefde geven, Ik blijf in ieder hart zachtmoedig Mijn liefde fluisteren, duidelijk maar niet opdringerig, niet dwingend opleggend. Ik vraag je, wil je Mij niet horen, in Mijn zachtmoedigheid, niet naar Mijn liefde luisteren, luister je liever naar de enorme herrie van de wereld, van de ondeugd, van schreeuwers, bedriegers en leugenaars?

Luister maar in vrijheid naar wat je wilt, lief mens. Eens zul je in vrijheid toch Mijn liefde voor jou ontdekken, want Ik blijf in liefde in jou je ware leven. Ik blijf je roepen in je vrijheid en eens zul je komen, horen, zien, begrijpen en voelen en in grote gelukzaligheid Mijn liefde weer helemaal zijn!

Hemels Brood 4153

Je vraagt Mij in je hart, wat het voor zin heeft, om de opbouw en het doel van de Schepping, Mijn Evangelie, verhuld aan de mens te geven, die het daardoor niet begrijpt en de interesse erin verliest en helemaal zijn eigen weg gaat. Kan het niet beter duidelijk en begrijpelijk gegeven worden?

Ik zeg je, nu is de tijd van onthulling. Maar er is altijd onthulling geweest. Want voor al degenen die oprecht wilden weten, niet uit eigenbelang, maar om Mij, om Mijn liefde te leren kennen, heb Ik steeds de verhulling weggenomen. Voor de kwaadwillende heb Ik het onzichtbaar gehouden, terwijl het tegelijkertijd voor de eerlijke oprecht liefhebbende mens zichtbaar was. Nog in deze tijd van verdere en diepgaandere onthulling zeg Ik je, dat deze onthulling niet door iedereen bemerkt en gezien wordt. Het is zelfs zo, dat in een moment van eerlijk oprechte liefde iemand een verhelderd zicht krijgt, maar zodra die liefde door het tegenovergestelde wordt overgenomen en er eigengewin naar voren komt, het zicht direct en onmiddellijk helemaal weg is, alsof het er niet geweest is. De tijd van onthulling is er nu meer dan ooit, omdat de gelovige mens in liefde daar nu meer van aan kan, al zal dat toch stapje voor stapje blijven gaan.

Want het is niet belangrijk dat de mens alles onverhuld te weten komt en gaat begrijpen, maar belangrijk is dat hij het zich eigen maakt in al zijn doen en laten. Dat hij het ware leven, het doel van de Schepping gaat zijn, er in zijn vrijheid zelf voor kiest. Daarom zal Mijn onthulling altijd al lerend zijn, door ervaring in liefde wordt Mijn geheimenis onthult en eigen gemaakt. Maar alleen door de goedwillende eerlijke nederige mens. Nu is de tijd van vooruitgang. Maar het is ook de tijd van onderscheid, van zicht op het verschil tussen goed en kwaad. Waarbij het kwaad geen zicht heeft op Mijn geheimenis en het goede in zijn ontwikkeling van ware liefde de onthulling van Mijn geheimenis zelf bewerkt en daarmee ook zichzelf eigen maakt, om het nooit meer te verliezen. Want wie de ware pure liefde zichzelf eigen maakt, uit eigen volkomen overtuiging en zonder enig eigenbelang, wetend en beseffend welk een vreugde en gelukzaligheid hem dat in nederigheid geeft en wetend en beseffend dat niets anders hem ook maar het minuscuulste deeltje van die vreugde en gelukzaligheid kan geven, die zal zich niet meer laten meetrekken in welke verleiding ook. Omdat hij uit eigen werken het duidelijke onderscheid geleerd heeft en uit eigen werken gekomen is tot waar en volmaakt leven, wat hij dan op geen enkele manier meer zal afstaan.

Maar het is nodig, dat het eens afgedwaalde dit ten diepste helemaal zelf gaat ondervinden en door deze ondervinding volkomen leert wat waar leven werkelijk is en hem geeft en wat het tegenovergestelde is en van hem weghoudt. Daarom staat hij tijdens zijn verblijf op aarde op zichzelf, maar altijd toch ook gedragen door Mijn liefde. Steeds als hij in zichzelf vragen heeft, zal Ik hem in liefde antwoorden en hij is daarbij altijd vrij om Mijn raad aan te nemen of niet aan te nemen. Wat hij in zijn vrijheid ook kiest, Mijn liefde blijft hem dragen, tot aan de voleinding van zijn afdwaling en eeuwig dan nog.

Hemels Brood 4154

Iedereen heeft in zijn hart liefde. Je vraagt je af, maar de crimineel dan, de dief, de moordenaar dan? Ook zij hebben in hun hart liefde. Maar in hun handelen kiezen zij niet voor liefde, maar voor dat wat hen voor zichzelf het beste uitkomt. Voor wat zij denken dat hen het meeste voordeel geeft. Voordeel in bezit, voordeel in macht, voordeel in gemak. Door eigen gerichtheid en boosheid, is het geweten vertroebeld, is er geen contact meer in hun bewuste zijn met de liefde in hun hart en is hun geweten tot heel weinig teruggedrongen. Maar het is er wel en ook de ware liefde is er wel. Deels ligt het aan de omstandigheden of die liefde meer naar voren komt. Het ligt eraan, hoe diep het geweten verdrongen is, door gebeurtenissen, door handelen van medemensen, door teleurstellingen en misverstanden. Hoe verder het geweten verdrongen is en de liefde verduisterd, des te moeilijker is het en des te langer duurt het, voordat het geweten tot herstel kan komen en die mens teruggebracht kan worden tot liefde.

Maar het kan, in vrijheid van zijn kan ieder mens uit zijn afdwaling terug gebracht worden. Is het niet tijdens zijn verblijf op aarde, dan kan het nog na zijn verblijf op aarde. Waarbij het degene die niet zo ver is afgedwaald, veel minder tijd kost en makkelijker is om weer vrij en ongedwongen door zijn geweten terug gebracht te worden bij ware liefde, dan de werkelijk in bijna alles vervallen slechte mens. Want ook in het hiernamaals leeft ieder mens verder in een aan zijn aardse ontwikkelingsstadium aangepaste sfeer, zodat zijn ontwikkeling in vrijheid van zijn door kan gaan. Ook dan gedragen door Mijn liefde. Ook daar zal groei zijn en ook daar zal al naar gelang die groei Mijn liefde meer en meer zichtbaar worden, het geweten herstellen en de eigen liefde omvormen tot ware naastenliefde. Ieder naar eigen vermogen zal hier of daar tot die voleinding komen, die bij zijn oorspronkelijke eigenheid past en naar gelang de keuze die hij gemaakt heeft, tot zoveel liefde komen, als voor diegene mogelijk is.

Want zo verschillend als de mensen geestelijk op aarde zijn, zo verschillend zijn zij ook in het hiernamaals en al naar gelang hun vermogen zullen zij daar tot voleinding in eeuwige ware liefde komen in de juiste verhouding. Zo zal uiteindelijk de ene mens geestelijk een andere plaats innemen dan de ander, zoals ook op aarde de ene mens geestelijk een ander plaats inneemt dan de andere. Want onder de geestelijke geboorten zijn grote verschillen, die hier en in het hiernamaals hun eigen specifieke plaats hebben, ook in het volmaakte ZIJN.