Hemels Brood 4062 t/m 4092

Hemels Brood 4062

Niemand komt tot de Vader, dan door Mij. Niemand kan tot volkomen zuiverheid en waarheid komen, dan door Mij. Het zuivere besef van waarheid, het zuivere besef van liefde, het zuivere kennen, het zuivere weten, kan niet van je medemens komen, kan alleen van Mij komen. Omdat Ik de Enige Ben die volkomen en in alles zuiver is.

Die zuiverheid die Ik Ben, kun jij alleen zijn, door in jezelf in alle oprechtheid en eerlijkheid contact te hebben met Mij en van Mij die zuiverheid in alles te krijgen. Vraag Mij, en Mijn antwoord is zuiver, volkomen waar, volmaakt passend. Van Mij kun je zuiver weten, zuiver kennen, zuiver voelen, zuiver beseffen. Maar, alleen in directe verbinding met Mij en daarbij is het nodig, dat je al je eigen invullingen helemaal loslaat en zonder enige eigen mening luistert, naar Mij luistert. Want Ik kan Mijn antwoorden nog zou zuiver geven, als jij al zelf iets ingevuld hebt, als jij zelf al iets denkt te weten, denkt te begrijpen, dan is jouw luisteren maar gedeeltelijk, dan wordt ook jouw beseffen maar gedeeltelijk, dan komt de zuiverheid van Mijn antwoord maar gedeeltelijk, terwijl jezelf denkt, helemaal zuiver besef te hebben. En vergis je niet, dat komt veel vaker voor dan je denkt, bij jou en bij heel veel mensen.

Want door allerlei wensen en verlangens, door eigen overtuigingen over wat juist en waar is, wordt het contact met Mij vertroebeld en komt er nog maar een deel van Mijn zuivere antwoord in het hart aan. Terwijl aangenomen wordt, dat het antwoord, zoals het ervaren wordt, zuiver en waar is. Dat geeft de onderlinge verschillen tussen mensen, in hun besef van Mijn leer en Mijn wil. Er kan nog niet door iedereen zuiver geluisterd worden, er staan nog veel eigen interpretaties voor, zonder dat daar besef van is. Vraag Mij daarom eerst heel oprecht, om je al wat je vóór het juiste luisteren hebt staan, te tonen en samen op te ruimen, zodat je gezuiverd van eigen invullingen, interpretaties en overtuigingen, werkelijk kunt luisteren naar Mijn zuivere antwoorden in je hart. Want alleen Ik Ben zuiver en alleen uit Mij kun je zelf zuiver Zijn!

Hemels Brood 4063

Het ene afdwalen van liefde is ernstiger dan het andere. Maar het verschil tussen de ernst van het ene en het andere afdwalen is door de mens niet in te schatten. Dat heeft te maken met de eigen betrokkenheid. Want als iemand zelf bestolen wordt, ervaart hij dat als ernstiger, dan als zijn buur of een verre bekende of een geheel onbekende bestolen wordt. Niemand kan zeggen dat dat niet zo is.

Met het verstand vindt iedereen het erg als iemand bestolen wordt, maar met het gevoel wordt het erger, als iemand zelf het slachtoffer is. Zo is de mens altijd wisselend in zijn oordeel. Of dat nu met het verstand of met het gevoel gebeurt, het is nooit helemaal objectief. En toch denkt de mens doorgaans dat hij dat wel kan, beoordelen hoe goed of verkeerd iets is. Maar hij heeft het regelmatig mis. Beter is het, als de mens zijn oordeel eerst met Mij bespreekt. Want Ik heb als Enige het juiste en ware oordeel. Ik ben bij elk handelen van elk mens betrokken, het gaat Mij altijd aan. Bij alles wat de mens doet, waarbij hij afdwaalt van liefde, ben Ik direct betrokken. Omdat alles wat geen liefde is, tegen Mij is gezondigd. Zou Ik dan niet het beste oordeel kennen?

Maar Ik ben volkomen liefde en Ik oordeel niet, Ik help om mensen terug te brengen bij liefde. Daarom weet Ik het beste, hoe om te gaan met van liefde afwijkend gedrag en waarom dat het beste is. Want Ik ben niet gekwetst door afdwaling van liefde, zoals veel mensen zich gekwetst voelen door de afdwaling van liefde van hun medemensen. Op aarde gezien is dat begrijpelijk, maar niet de beste sfeer om iemand juist in te schatten. Kom daarom bij Mij, als je bemerkt dat iemand afgedwaald is van liefde en vraag Mij eerst hoe daarmee om te gaan, voordat je een oordeel vormt en een te afwijzende reactie geeft. Dan ga je het verschil in ernst zien en kun je meer en meer steeds zelf bij alles aan liefde vasthouden.

Hemels Brood 4064

Als mensen een probleem opgelost willen hebben, willen zij dat meestal zo snel mogelijk. Ook als dat eigenlijk niet de beste oplossing is. Maar omdat graag voor zo snel mogelijk gekozen wordt, omdat het ongemakkelijk is, als het probleem langer duurt, wordt heel vaak gekozen voor een oplossing voor het moment, maar niet voor de lange duur. En juist zo’n oplossing voor het moment is vaak geen goede oplossing, die ook nog eens het probleem niet helemaal oplost. In de haast wordt ook vaak overgeslagen, om even de tijd te nemen om met Mij in het hart te overleggen wat de beste aanpak is. En zo gaat het van de regen in de drup en blijft het probleem zich voordoen.

Meestal wil degene die zo’n miskeus maakte, dat niet toegeven en hij gaat zich in allerlei bochten wringen, om maar niet te hoeven toegeven, voor een minder goede oplossing te hebben gekozen. Hij wil geen gezichtsverlies lijden, niet bekritiseerd worden, over zijn nauwelijks helpende keus. Zo gaat het vaak bij mensen onderling, zo gaat het bij het doen van zaken, zo gaat het bij de politiek en zo gaat het zelfs tussen kinderen al. Hoe komt dat? Omdat mensen elkaar een misser in keuze aanrekenen, elkaar verwijten maken, elkaar schuld geven. Maar dat is allemaal geen liefde. Niet toegeven dat je keuze niet zo slim was, is geen liefde. Maar iemand bekritiseren, omdat zijn keuze niet zo’n slim was, is ook geen liefde.

Het één staat direct in verband met het ander en hier zeg Ik nogmaals, jullie zijn allen met elkaar verbonden in ware liefde, Mijn liefde. In die verbondenheid in liefde kunnen jullie het met elkaar goed hebben, heel goed. Maar zodra jullie buiten die liefde met elkaar omgaan, doorbreek je die verbondenheid niet, maar wel keer je de werking van Mijn liefde om naar lering. Wat iemand buiten liefde doet, heeft gevolgen voor allen. Want hij doorbreekt er de onderlinge verbondenheid niet mee, maar verandert wel de samenhang voor iedereen. En nog het meest voor hemzelf, want hij blijft zelf ook deel van de samenhang en de onderlinge verbondenheid. Daarom, geef elkaar geen schuld en geef jezelf geen schuld, maar beken wanneer je niet de beste keuze hebt gemaakt en herstel wat je kunt herstellen, of laat het in Mijn liefde uitwerken, dan komt het toch goed voor iedereen!

Hemels Brood 4065

Als mensen een meningsverschil hebben, laten ze dan bij Mij komen, om te weten wat het beste is. Ik zal beiden hetzelfde antwoord geven. Want het zal nooit zo zijn, dat Ik aan de één een ander antwoord geef, over hetzelfde, als aan de ander, omdat er maar één beste antwoord altijd is.

Waar het daarbij wel op aankomt, is dat beide eerlijk en oprecht naar Mijn antwoord luisteren. En daar mankeert het nogal eens aan. Voor veel mensen is het al moeilijk, om Mij in hun hart te vinden, daarbij is het voor hen ook moeilijk, om Mij in zich te horen en ook hebben zij meestal al een vaste overtuiging wat het antwoord is, zodat zij dat antwoord verwachten te krijgen en niet echt meer luisteren. Omdat hun eigen idee van wat het beste is, heel prominent in henzelf aanwezig is, blijven ze daar aan kleven en wordt dat gezien als Mijn antwoord. De psyche van de mens maakt zijn verbeelding tot werkelijkheid en zo ontstaat de overtuiging, dat Mijn antwoord gelijk is aan hun idee van wat het beste is. Daarmee is het verschil van mening natuurlijk niet opgelost. Want beiden zullen dan beweren, Mijn antwoord gekregen te hebben.

Maar één van beiden, of zelfs beiden, heeft het mis. Als je voor jezelf zeker wilt zijn, het juiste antwoord, wat het beste is, van Mij te krijgen, laat dan al je eigen invullingen los, laat al je eigen ideeën los. Kom heel eerlijk en volkomen oprecht, in jezelf bij Mij en wees stil en luister naar wat Ik je dan in je hart leg, een opkomende gedachte, een opkomend besef, een plots inzicht, begrip, zo komt dan in je stilte Mijn antwoord. Mocht dat niet gelijk zijn aan hetgeen de ander beweert, dat Mijn antwoord is, maak er dan geen woorden om. Want als Ik een overtuiging niet kan wegnemen, hoe zou jij dat dan kunnen?

Luister in je hart of je iets zal terugzeggen en luister dan naar wat Ik je aangeef dat je kunt terugzeggen. Misschien kunnen we samen diegene tot zicht brengen. Maar zo niet, laat het dan los en Ik laat je weten hoe verder. Zo hoeft er geen ruzie of ongenoegen tussen jullie beiden te ontstaan en zo kun je wellicht toch nog samen verder. Misschien niet met de beste oplossing, maar soms gaat liefde vóór de beste oplossing!

Hemels Brood 4066

Als je zeker wilt zijn van wat Mijn wil is, is het nodig dat je je innerlijk met Mij verbindt. Veel mensen denken te weten wat Mijn wil is, maar Mijn wil is niet te weten, Mijn wil is vooral te voelen en uit dat gevoel te beseffen. Mijn wil is liefde. Liefde is wel te beschrijven, maar niet te schrijven. Liefde kun je niet opschrijven. Het woord kun je opschrijven, maar het gevoel, het besef niet. Het precieze van liefde is het gevoel dat je hebt, dat is te omschrijven, te beschrijven, maar een gevoel overbrengen, gaat alleen door een innerlijke verbinding. Je voelt als iemand van je houdt, je beseft het, maar echt onder woorden brengen, is niet te doen.

Zo is het ook met Mijn wil, die voel je in je hart, die besef je in je hart, als je je met Mij verbindt en als je oprecht en vol vertrouwen Mijn wil ook wilt voelen, wilt beseffen en je er geen enkel beetje eigen wil meer voor hebt staan. Pas dan kun je heel zuiver Mijn wil kennen, beseffen. Nu wordt Mijn wil nog vaak door mensen op een verstandelijke manier ingevuld, vaak ook nog vermengd met eigen overtuigingen, met algemene normen en waarden en met eigenbelangen. Maar het werkelijk zuiver doorvoelen van Mijn wil, kan alleen met het hart, in ware nederigheid, zonder eigenbelang, zonder eigen overtuigingen, los van verstandelijke overwegingen. Daarom kan niemand een ander precies zeggen, wat Mijn wil is.

Ieder zal in zich Mijn wil moeten gaan ervaren. Ook is Mijn wil niet als een standaard gegeven te beschrijven. Want Mijn wil is liefde en liefde werkt zich in alle verschillende omstandigheden verschillend uit. Geen twee mensen zijn hetzelfde, dus zal de uitwerking van Mijn liefde ook voor geen twee mensen gelijk zijn. Geen twee situaties zijn gelijk, dus is Mijn wil niet te voorspellen, niet vast te leggen en is het nodig om altijd, overal, bij alles en iedereen, zelf in je hart bij Mij te komen en Mijn wil in je te voelen en te beseffen. Dan is het aan jou, om Mijn wil ook te doen.

Hemels Brood 4067

Als Ik streng ben, is het niet om je te plagen of omdat je iets verkeerd gedaan hebt of als straf. Als Ik streng ben, is het om jou het allerbeste te geven, zodat je het allerbeste kunt bereiken. Je kunt niet stilstaan en tegelijkertijd vooruitgaan. En als jij stilstaat, terwijl het beter is dat je vooruitgaat, dan zal Ik je daartoe stimuleren. En Ik zal niet rusten, voordat je weer vooruitgaat, ook als Ik daar streng bij moet zijn. Want vaak besef je niet, wat het beste voor je is.

Veel mensen denken, dat wat zij prettig vinden, ook het beste voor hen is. Maar juist dat wat minder prettig is, levert meer goed resultaat en is daarom toch beter. Dat is voor de mens moeilijk te zien. Omdat Ik alles overzie, tot in de kleinste details, ben Ik wel eens streng. Of eigenlijk is het dat Ik streng lijk, maar in werkelijkheid ben Ik helemaal niet streng, wel vasthoudend en precies. Met Mij is niet te marchanderen. Het beste blijft het beste en het minder beste is dan niet ineens toch ook het beste. En ook, waarmee kan iemand met Mij onderhandelen? Ik heb en kan alles en Ik geef alles. Dus er is niets anders, dan nederigheid wat de mens Mij in liefde kan geven. En wie dat Mij wil geven, die accepteert Mijn zogenaamde strengheid, omdat hij weet dat dat voor hem het beste is. Diegene zal Mij dan ook in zijn hart loven en danken en blij zijn met Mijn “strengheid” die hij daarmee al niet meer als strengheid ziet, maar als het enige juiste, als Mijn innige liefde voor hem.

Weet daarom vanaf nu, dat hoe streng Ik voor jou lijk te zijn, des te meer werkt Mijn liefde het beste voor jou uit. Ja, Mijn liefde kan streng zijn, maar dat is eerder zuiver en volmaakt, dan streng. Maar wie een eigen keus wil maken en niet Mijn strenge raad wil opvolgen, die is vrij dat te doen. Wie genoegen wil nemen met het mindere, kan daarvoor kiezen, dan trek Ik Mijn strengheid terug. Want ieder is vrij Mijn advies voor het beste op te volgen of te laten, en met minder genoegen te nemen. Maar het beste blijft het beste en dat blijft alleen te bereiken door nederig en in liefde Mijn precieze raad op te volgen, uit eigen vrije keus.

Hemels Brood 4068

Wat denk je dat je het meeste nodig hebt, informatie over hoe het in Mijn hemelen toegaat, hoe het er in het hiernamaals toegaat of hoe je op aarde het beste je leven leidt? Hoe interessant is het, om datgene te weten, wat nu geen belang voor je leven heeft? En toch zijn er zoveel mensen die eerder zoeken naar mystiek, naar sensatie, naar wat er buiten het aardse leven is, dan zich bezig te houden met hun leven nu op aarde, met al wat eigenlijk nu belangrijk voor hen zou moeten zijn. Want je kunt nog zoveel te weten komen over Mijn hemelen en het hiernamaals, maar zou het niet beter zijn om te weten, hoe je daar na je leven op aarde kunt komen?

Want hoe je nu met je leven omgaat, bepaalt hoe je erna terechtkomt. Daarom is het belangrijk om nu te weten, om nu te leven en niet hoe straks te leven. Er zijn veel mensen die tegen zichzelf zeggen, nu doe ik het nog even zo, maar later ga ik het anders, beter doen. Maar ze weten niet wanneer en of die gelegenheid er dan wel komt. Vaak wordt het steeds opnieuw uitgesteld en uitgesteld. En uiteindelijk is er dan van die verandering, die mensen zich hebben voorgenomen, niks terecht gekomen. Stel daarom, als je beseft op een verkeerd spoor te zitten, het niet uit om van spoor te veranderen.

Want hoe eerder iemand op het goede ware levensspoor komt, des te meer biedt hem dat na zijn leven in het hiernamaals. Hoe langer je iets verzamelt, des te meer kun je verzamelen. Hoe langer je liefde geeft, des te meer liefde heb je gegeven aan het eind van je leven. En, wie liefde vrijwillig en zonder eigenbelang geeft, die leeft al werkelijk, zoals dat in het hiernamaals kan zijn. Dus, stel het niet uit nu te leven zoals werkelijk bedoeld is, ware onbaatzuchtige liefde en zorg voor je medemens. Ieder naar zijn aard en de instelling van zijn hart. Dan hoef je nog niks te weten over het hiernamaals. En Mijn hemelen, daar leef je dan op aarde al in!

Hemels Brood 4069

Kom in je zwakste momenten juist zo snel je kunt bij Mij. Laat je niet meeslepen in verleiding op je zwakste momenten en kom bij Mij om dat vol te houden. Als je je geduld begint te verliezen, of al verloren hebt, kom bij Mij. Als je boosheid voelt opkomen, of irritatie, of je bent al boos of bent al geïrriteerd, kom bij Mij. Toon Mij je zwakte, wat het ook is, zodat Ik je kan helpen in vrijheid je zwakte te overwinnen en krachtig te worden in geduld of in boosheid of verdraagzaamheid, of wat je zwakte ook maar is. Want juist die momenten zijn momenten van leren, mogelijkheid om te leren en te overwinnen, verleiding in je zwakte te overwinnen.

Hoe goed voelt het wel, als je met Mij samen je zwakte hebt overwonnen en je sterker voor de toekomst staat, je zwakte geen zwakte meer is. Want zolang je je zwakten niet samen met Mij aanpakt en niet overwint, zul je steeds aanvallen krijgen, juist op de zwaktes in je, op die vaardigheden, waar je niet veel talenten voor hebt, tact mist of vertrouwen. Dan krijg je oefening na oefening, om je over je zwakte heen te helpen en in totale liefde sterk te worden. Juist ook in je zwakten, ieder mens heeft zwaktes en ieder mens zal daarmee naar Mij moeten komen, om ze te overwinnen. Want Ik alleen weet de juiste weg, die Ik aan iedereen in het hart geef. Zonder de vrijheid van de mens te belemmeren, sluimert Mijn juiste weg in ieder mens, sluimer Ik Zelf in ieder mens.

Wie zich in zijn innerlijk tot Mij wendt, vindt Mij en die enige juiste weg, die voor iedereen ware liefde is. Wie voor liefde is, kiest voor Mij in al zijn dagelijks handelen. Ook degene die niet specifiek voor Mij kiest, maar wel voor ware liefde, heeft daarmee voor Mij gekozen en zal Mij op zeker moment ook in zich bewust worden. Want liefde ben Ik en wie voor Mij kiest, kiest voor liefde en wie voor liefde kiest, kiest voor Mij.

Hemels Brood 4070

Als je alles al zou begrijpen, wat er in de hele Schepping en alle hemelen plaatsvindt, zou je volmaakt zijn als Ik, zou je volmaakte ware liefde zijn. Zover is het op aarde nog bij niemand. Er is nog zo ontzettend veel door heel veel mensen niet begrepen en wat er door een aantal mensen al wel begrepen is, is op zijn meest, als een flinterdun laagje sneeuw op een vierkante centimeter. Maar, wie in contact met Mij en Mijn liefde blijft, zoveel hij kan en daar in groeit, diens dunne laagje zal zich uitbreiden en dikker worden, zijn besef en zijn begrip zal meer en meer worden. En steeds zal hij zich daarbij verwonderen.

Er is nog heel veel voor de mens, om te gaan beseffen, te gaan zien, te gaan begrijpen, heel veel. En al dat zal de mens enorm verwonderen, terwijl hij er toch al zijn hele leven op aarde en zijn bestaan daarvoor, in geleefd heeft, in bestaat, er mee omringd is en in zichzelf aanwezig heeft. Ja, je leeft in zoveel meer, door zoveel meer, met zoveel meer, dan je ziet, weet en begrijpt, zo oneindig veel meer! Toch, nu zie en begrijp je het niet, al dat wonderschone, al dat oneindig ware, al die volmaakte liefde, wat het ware oneindige leven is. Het is zo groots, zo oneindig groots, en het is er voor jou en jij bent er zelf, als groot wonder van Mijn volmaakte ware oneindige liefde, voor Mij. Voor Mij, kind, voor Mij. Maar ook dat begrijp je nog niet, kun je ook nog niet ten volle begrijpen.

Maar in je, in je hart, goed opgeborgen, is toch dat vlammetje, wat, voor sommigen voelbaar, voor anderen haast onmerkbaar, als een vaag besef van iets wonderbaarlijks, altijd in je aanwezig is. Het is de eeuwige verbinding met Mij, met ware liefde, met het totale begrip van alles wat werkelijk is, zo mooi, waar je je op aarde geen voorstelling van kunt maken. En als Ik zeg, dat je er bent voor Mij, dan betekent dat, ook voor jou! Ja, juist betekent dat, ook voor jou! In ware liefde kun je dat begrijpen, hoe dat is, er voor Mij zijn en er voor jezelf zijn en toch niet in eigenbelang zijn, maar juist geheel zonder enig eigenbelang, ware liefde zijn.

Kind, Mijn kind, Ik heb je lief, oneindig lief.

Hemels Brood 4071

Het hart mag in liefde zijn eigen keus maken. En maakt het hart in liefde een keus, dan heeft het in diezelfde liefde Mijn zegen. Want liefde in het hart is Mijn liefde, als het geheel zonder eigenbelang is. Hoe meer het hart in nederigheid en ware liefde kiest, des te meer heeft de gemaakte keus Mijn zegen. Het is niet de bedoeling dat mensen als marionetten Mijn wil doen. Juist is het de bedoeling, dat uit eigen vrije keus Mijn liefde gekozen wordt. Vrij en ongedwongen.

Niemand kan altijd zeker zijn van een totaal juiste keus. Omdat nog niemand volmaakt in alles ware liefde en alleen maar ware liefde is. Maar juist dat leert de mens en brengt hem steeds dichter bij Mij. Vooral de mens die oprecht dichter bij Mij wil zijn. En waar je twijfelt, je misschien denkt het juiste zicht nog niet te hebben, maar je vraagt oprecht om begeleiding van Mij, daar zal Ik naast je staan en je in vrijheid begeleiden. Maar verwacht niet, dat Ik beslissingen voor jou neem. Dan zou Ik je vrijheid overnemen. Verwacht Mijn steun, verwacht Mijn zegen bij alles wat je uit liefde en oprecht te goeder trouw kiest, maar verwacht niet, dat Ik jou zelf overneem in je keuzen. Leer dat zelfstandige wezen als mens op aarde te zijn en laat zo jouw leven vanuit jouw vrije wil in Mijn liefde overvloeien. Vrij en ongedwongen. Wordt Mij uit vrijheid, niet gedwongen.

Ik weet en zie alles, denk je dat Ik in Mijn liefde voor jou, je ook maar een moment uit Mijn aandacht en liefde laat? Ook als je het niet zo heel zeker weet, ben Ik er en help Ik je. Ga voort op je weg en het zal je allemaal wel duidelijk worden. Doe je ogen open en kijk met jouw hart uit liefde, dan kijk je met Mijn hart in liefde. Goed is altijd goed en in liefde is niets verkeerd, als het om ware liefde gaat. Want in ware liefde is jouw hart Mijn hart en Mijn hart is altijd al in ware liefde jouw hart. Kom, Ik laat geen goeds verloren gaan, Ik ben je Schepper, jij zoekt Mij, oprecht, dan zul je Mij ook vinden, oprecht. Vertrouw en het komt goed.

Hemels Brood 4072

Ga op pad, zei Ik tegen Mijn discipelen, Mijn leerlingen. Niet alleen om Mijn Woord te verspreiden, Mijn leer bekend te maken onder de nog onwetende niet beseffende mens, maar ook om zelf nog te leren. Want gaande hun weg, verdiepte ook het besef van de discipelen. En al gingen zij op weg als leraren, zij leerden terwijl zij anderen leerden ook zelf. Want elke weg brengt groei, welke je ook kiest. En ook een leraar kan bijleren.

Ook Ik heb de discipelen gezegd, niet te blijven waar mensen niet geïnteresseerd zijn. Ga dan verder naar plaatsen waar je wel met belangstelling ontvangen wordt. Blijf geen werk maken van mensen, die niet willen horen, nog niet kunnen veranderen, omdat het hun tijd nog niet is. Ik blijf bij hen, Ik houd hen onder Mijn hoede, ga jij verder, om je goede werk te doen. Als een gezant van Mij. Want al wat Ik je in je hart geef en je als waar en vol van Mijn liefde ervaart, mag je in Mijn naam doorgeven, om mensen te helpen de ware en tot gelukzaligheid brengende levensweg te vinden. Ik zal je steeds van het nodige voorzien, daar mag je op vertrouwen. Het geestelijk nodige. Je omstandigheden zullen niet altijd zijn, zoals je zelf het liefst zou willen. Maar als het voor jou nodig is, dan zie Ik dat en dan zal Ik je niet in de steek laten. Want jullie mensen hebben de vrijheid zelf te kiezen en die zal Ik jullie altijd laten.

Maar over alles heen ben Ik Heer en Schepper, het leven Zelf en dat heeft alles in zich, ook jouw vrijheid, jouw totale leven, jouw doen en laten, jouw wensen en verlangens, jouw zicht en je blindheden, je besef en je onvermogen, je totale wezenlijkheid. Zo zijn je haren geteld en is al je handelen voorzien. Niets aan jou is Mij onbekend, werkelijk niets. Zo kan een mens in zijn vrijheid doen en laten wat hij wil, maar hij kan zich nooit en te nimmer buiten Mij plaatsen, omdat er geen buiten Mij is, nooit. Hij kan zich voor Mij afsluiten, doen alsof Ik er niet ben, Mij vergeten, Mij verloochenen, zichzelf daarmee verloochenen, maar ieder mens blijft eeuwig toch deel van Mij, in Mijn wezenlijkheid, Mijn Goddelijkheid, Mijn ware liefde.

Hemels Brood 4073

In het geheugen van de mens zit zijn hele leven. Daarmee bedoel Ik niet, zijn aardse natuurlijke leven, met alles wat er in zijn leven gebeurd is, daarmee bedoel Ik zijn eeuwig ware leven, wat hij uit Mij is.

Zoals in elk zaadje zijn oorsprong in het geheugen is vastgelegd, zo heeft de mens ook het geheugen van zijn oorsprong. Dat geheugen is de mens zich zo goed als niet bewust, maar evengoed speelt het in zijn aardse leven wel mee. En in zijn groei naar volmaaktheid, ontvouwt zich langzaam de in zijn geheugen opgeslagen herinnering, zoals bij het zaadje van bijvoorbeeld een eikenboom, het zaadje langzaam uitgroeit tot die eikenboom, die als oorsprong in zijn geheugen opgeslagen ligt en waarnaar hij zich hoe dan ook ontwikkelt. Zo ligt in het geheugen van de mens ook zijn totale ontwikkelingsplan, wat ook in de vrijheid van de mens zijn werking heeft, zonder dat het de vrije wil van de mens belemmert. Hoe dat kan, is door de mens nog niet te begrijpen, pas als het volledige plan uit het oergeheugen van de mens tot voleinding gekomen is, zal hij het totaal kunnen zien en begrijpen. Maar juist daarin ligt zijn mens zijn, dat hij niet gelijk een eikenboom alleen is wat hij is, zonder als vrij leven een besef van bestaan te hebben, maar dat de mens juist als vrij leven dat besef wel heeft, dat besef een eigen volmaakt bestaan te zijn, in de volle omvang van het Goddelijke zijn en de ware Goddelijke liefde.

Want in elk geheugen, van elk levend organisme, elk levend wezen, elk mens, is Mijn Goddelijke liefde voor altijd bewaard en elk geheugen is verbonden met Mijn Goddelijk totaal geheugen, Mijn totale Goddelijke scheppende wezenlijkheid. De groei van alles is dan ook volkomen Mijn liefde. Tot in het oneindige toe. Het hart heeft een directe verbinding met Mij en met Mijn totaal geheugen, zodat de liefde die Ik ben, ook in werkelijkheid door ieder mens gevoeld kan worden en zodat ieder mens uiteindelijk, zich van Mijn liefde en zijn bestaan bewust en met Mij verbonden, in alles zelfstandig vrij kan Zijn!

Hemels Brood 4074

Wetenschappelijk is alleen het natuurkundige, het materiële, in berekeningen te ontdekken door de mens. Via allerlei berekeningen en vergelijkingen kan de mens het natuurlijke ontstaan van de aarde, tot vele miljoenen jaren terug, ontdekken en het verloop van natuurlijk leven gedurende al die voorbije jaren. Maar de betekenis in geestelijk opzicht, het besef van de oorspronkelijk werkelijke ontstaanskracht, is door de mens alleen te ontdekken, in directe verbinding met Mij, zijn Schepper, waaruit hij in waar leven is ontstaan. Niet het natuurlijke ontstaan, maar het werkelijk geestelijke.

Is het besef dat iemand van zijn bestaan heeft, te zien, door hemzelf of door anderen? Zijn materiële lichaam is te zien, maar zijn innerlijk besef is niet te zien, niet anders dan aan zijn handelen naar zijn innerlijke besef. Dat handelen hangt nauw samen met zijn besef van bestaan en met zijn begrip van waar leven. Maar zonder naar het handelen te kijken, is zijn innerlijke beleving niet direct te zien, niet door hemzelf en niet door anderen. Zo is het ook met Mij, Schepper van alles, in alles. De Onzichtbare, als het om het natuurlijk materiële gaat. Daarom heb Ik Mijn handelen in het materiële, in de natuur, zichtbaar gemaakt. Als een spiegel waarin alles te zien is, het heden, het verleden en de toekomst; Mijn handelen en het handelen van de mens is in die spiegel zichtbaar.

Maar wat uit die spiegel begrepen wordt door de mens, ligt vooral ook aan zijn directe contact met Mij. De spiegel kan onderzocht worden, de natuurlijke verbanden kunnen zichtbaar gemaakt worden, maar de geestelijk ware betekenissen kan Ik alleen zichtbaar maken. En Mijn zichtbaar maken voor de mens, hangt af van zijn wil en verlangens, of die materieel of geestelijk gericht zijn. Het gevoel is niet materieel zichtbaar te maken en zo ben Ik niet zichtbaar te maken, op geen andere manier dan dat Ik Mij getoond heb in Jezus Christus, in Zijn handelen.

Hemels Brood 4075

De tijd is nu om je keuze te maken. Nu is er een grotere druk en tegelijk een grotere vrijheid onderling. Nu is het mogelijk tradities en dogma’s los te laten, het meest individuele denken is nu voor velen mogelijk. Maar dit steeds meer individuele denken, brengt ook chaos met zich mee, want iedereen heeft een mening over van alles en nog wat en iedereen wil zijn zegje doen en meebepalen hoe problemen en situaties moeten worden opgelost. In landen waar nog onderdrukking van meningsuiting heerst, komen mensen in opstand, tot de bloedigste gevechten toe. Allen willen die vrijheid en allen willen meebepalen, ieder wil zijn eigen leven invullen en de regels zo bepalen als hem goeddunkt.

Zo wordt het ruzie en chaos en in die ruzie en chaos is het belangrijk, dat je de juiste keuzen maakt. Dat je gaat beseffen wat het ware leven is, wat het doel van je bestaan op aarde is, hoe en waarom je op aarde bent en wie Ik Ben, Die jullie het leven gegeven heeft. Want in deze tijd, waar die drang naar eigenheid, naar eigen beslissingsbevoegdheid sterker wordt, is ook het besef van onderscheid in ieder mens steeds sterker aan het worden. De mens krijgt in deze tijd steeds meer besef van werkelijk bestaan, van onderscheid tussen het één en het ander. Daarom is het belangrijk om nu tot de juiste keuzen te komen. Want de invloed van de keuzen die nu gemaakt worden, wordt steeds sterker en omvangrijker. Omdat, als velen hetzelfde roepen, willen, de bijbehorende gevolgen ook krachtiger worden. Want wat je roept, wilt, krijg je, in de overeenkomende overtuiging van het roepen, willen.

Let daarom goed op, wat je overtuiging is, want velen overzien nog lang niet, wat hun roepen teweeg kan brengen, omdat zij van zichzelf nog niet zien, wat hun eigenlijke motivatie is, om dat te roepen. Zo overzien zij ook de gevolgen niet van hun roepen. Elk gevolg van roepen, zal zijn naar de aard van de motivatie van dat roepen, van de overtuiging die de motivatie is. Velen hebben nog hele sterke eigenbelangen, of haat, of boosheid, ernstige verwijten en ongenoegens, maar weinig of geen liefde, geen verdraagzaamheid, geen mededogen of begrip. Zo gaat de chaos over de wereld.

Maar de kleine, eenvoudige mens, die het goede voor zijn medemensen nastreeft en in liefde Mij zoekt, terwijl de chaos van de wereld hem dreigt te overwoekeren, die is in Mijn liefde en zorg geborgen en zal uiteindelijk niet ten onder gaan, maar zegevieren en uit de as van de chaos verrijzen en Mijn ware liefde in alle oprechtheid zijn en de ware regering krijgen over allen.

Zalig degenen die in de chaos van de wereld, de goede keuzen blijven maken en vasthouden aan eenvoud, waarheid, verdraagzaamheid, vergeving, liefde en wijsheid en zachtmoedigheid, in het volste vertrouwen op Mij, Schepper van hemel en aarde en alle wezens tot in de oneindigheid. Want zij die op die manier de minste zijn, als minste behandeld zijn, niet gehoord zijn in de chaos van de wereld, zullen door Mij op de ware Levens-Troon gezet worden, om te regeren over allen die hen niet wilden geloven. Omgord je, wees dapper en maak nu de juiste keuzen!

Hemels Brood 4076

Ik zie in je hart dat je zegt: “Vader, mijn leven is belangrijk, omdat U het belangrijk gemaakt heeft, niet ik, maar U”. En daarin heb je gelijk. Jouw leven is belangrijk voor Mij en door Mij en daarom is jouw leven ook voor jou belangrijk. Maar belangrijk zijn op aarde, in de wereldse normen en waarden, is iets heel anders, dan bij Mij in Mijn hemelen. Want belangrijk op de aarde betekent macht, rijkdom, invloed, aanzien en dat staat heel vaak in verband met corruptie, leugens en bedrog, egoïsme en arrogantie.

Het ware leven is op aarde niet belangrijk, maar de eigen gecreëerde macht, roem, rijkdom is er belangrijk. Voor Mij is jouw leven belangrijk en daarbij ieders leven, ook dat van de machtige, rijke, gevierde mens, omdat jouw leven en hun leven, jullie werkelijke leven, Mijn liefde is. Dat jij tegen Mij zegt, dat je weet dat jouw leven alleen belangrijk is, omdat Ik het belangrijk gemaakt heb, laat zien, dat je begrijpt dat jouw leven Mijn liefde is. Maar, helaas zijn er nog zoveel mensen die hun leven alleen zien als hun eigendom. Velen willen daar goed voor zorgen, maar wat zij zien als “goed voor hun leven zorgen” is nogal verschillend, met wat in werkelijkheid goed voor hun leven zorgen is. Zelfs degenen die, zoals jij, beseffen dat hun leven Mijn liefde is, weten nog niet hoe goed voor hun leven te zorgen.

Maar ze zijn allen op weg en het is goed als jullie je in Mijn Naam bij elkaar aansluiten. Zodat je in Mijn Naam steun aan elkaar hebt en met elkaar krachtig kunt blijven staan, in de overtuigingen en inzichten die jullie over Mij, Mijn liefde en het ware leven hebben. Voed elkaar in Mijn Naam, wees tezamen in Mijn Naam. Het zijn niet velen, daarom zullen het nooit hele grote groepen worden. Maar in het klein werkt Mijn liefde toch heel groot uit, door al diegenen die net als jij Mijn liefde in zichzelf hebben leren kennen. Al zijn het maar weinigen, in het geheel zijn jullie evengoed heel belangrijk, juist in het samen klein zijn.

Hemels Brood 4077

Hemelse Vader, dat Ik U bewust mag zijn, in Mijzelf, Uw liefde bewust mag zijn, op aarde in de bewustheid van een eigen zijn en van Uw helende ware zachtmoedige liefde, daar dank Ik U ten diepste voor, daar dank Ik U oprecht van ganser harte voor.

Ik ben in ieder hart aanwezig, voelbaar aanwezig. Niemand uitgezonderd. Gezegend allen die zich dat in dankbaarheid bewust zijn en er naar zoeken hun leven in Mijn liefde uit hun hart in te vullen. Want Ik ben niet zomaar in ieder mens aanwezig. Ik ben het ware leven in ieder mens, Ik ben de waarheid in ieder mens, de enige echte waarheid, Ik ben het besef van bestaan in ieder mens, het persoonlijk bestaan, zoals ieder mens zichzelf ervaart als een persoonlijk bestaan.

Want Ikzelf ben Persoonlijk bestaan, Ikzelf ben Waarheid, Ikzelf ben Besef van Bestaan, Ikzelf ben alles wat de mens, want ieder mens is. Dat heb Ik ieder mens gegeven en daarbij heeft ieder mens vrijheid, om los van wat hij uit Mij is, invulling te geven aan zijn bestaan op aarde, keuzen te maken tijdens zijn bestaan op aarde. Met die keuzen kan hij zich verenigen met al wat hij uit Mij is. Of dat negeren en zijn, wat hijzelf wil zijn en wat niet overeenkomt met wat hij uit Mij is. Maar op het moment dat iemand kiest voor datgene wat niet uit Mij is, krijgt hij te maken met al wat Ik niet ben en wat niet is.

Het is dan als het ware, dat hij zich in een vorm wil passen, die niet past. Hij kan zich dan in allerlei bochten wringen om zichzelf in zijn gewenste vorm te proppen, maar het zal nooit passen. Hij is vrij om zolang hij wil daarmee door te gaan en velen gaan daar heel ver in en heel lang mee door. Het is aan ieder zelf, om toe te geven, dat die vorm niet past en nooit zal passen. Dat hun van liefde afwijkende handelen hen nooit zal geven, wat zij ermee willen bereiken. Gelukkig zijn er ook mensen, die op zeker moment inzien wat hun oorspronkelijke vorm is en daarnaar terug keren. Zij zijn degenen die beseffen wat jij beseft, Mij in jezelf, ware liefde, het eeuwige ware leven in jezelf, in jullie allen!

Hemels Brood 4078

Wie Ik precies ben, is voor de mens moeilijk in één woord of in een omschrijving weer te geven. Omdat wie Ik werkelijk Ben, het begrip van de mens, zoals hij op aarde is, verre te boven gaat. Want noem je Mij God, dan zijn daar zoveel verschillende invullingen over, die zo uiteenlopend zijn, dat het geen duidelijkheid meer geeft over de werkelijkheid. Noem je Mij Schepper, ook dan geeft die term voor velen geen duidelijkheid meer.

Bij benadering kun je zeggen, dat Ik voor de mens Universeel Ben, Universele Kracht, Universele Waarheid, Universeel Leven, Universele Liefde, Universele Intelligentie, Universeel Persoonlijk, Universeel Schepper, Universeel Alles en Universeel iedereen, kortom, er is niets wat Ik niet ben en dat alles kun je samenvatten in het woord God, ware het niet, dat mensen zoveel verschillende interpretaties van het woord God geven en gegeven hebben, zoveel verschillende beeldvormingen daarbij hebben, dat het al lang niet meer met zekerheid van de juiste betekenis voor Mij gebruikt kan worden. Gelijk het woord God niet meer een woord is, wat Mij duidelijk maakt, zo is er weinig nog aan te geven in welke omschrijving over Mij dan ook, wat niet door mensen in een eigen van de waarheid afwijkende betekenis gezet wordt.

Je kunt over Mij wel de Universele Waarheid voor een heel groot deel beseffen en daar over vertellen, maar verwacht niet, dat je daarmee bereikt, dat mensen hun afwijkende beeldvorming en interpretaties over Mij direct naar jouw besef zullen wijzigen. Ook, en al bijna zeker niet, als je Mij kenbaar maakt, in Jezus Christus op aarde te zijn geweest en te verwachten dat Ik in Jezus Christus weer op aarde zal komen. Laat dat allemaal je er niet van weerhouden, te blijven geloven in wat Ik je steeds in je hart in waarheid aanreik. Laat het je er niet van weerhouden aan Mijn waarheid en Mijn liefde vast te houden. Laat het je er niet van weerhouden, uit te spreken wat je in je hart voelt dat liefde en waarheid is en laat je er niet van weerhouden op Mij te blijven vertrouwen, zoals je steeds op Mij vertrouwd hebt.

Hoe Mijn naam ook is, Mijn naam wordt in de wereld toch niet herkend, niet in geloofd, niet op vertrouwd. Doe en spreek uit Mijn naam, die je kent in Jezus Christus, dan is het voldoende dat jij weet dat Ik dat ben, je Schepper en liefdevolle hemelse Vader. Dan is het voldoende dat jij Mij in de liefde en de verbondenheid in je hart kent en dan mag jij uitspreken wat je met Mij in je hart voelt dat goed is om uit te spreken, ook al zul je vaak niet begrepen en niet geloofd worden. Weet dat je Mijn Woord spreekt wat Universeel Waar is, geen mening, geen interpretatie, maar werkelijke waarheid, die net als Mijn oneindige liefde voor iedereen, Universeel is!

Hemels Brood 4079

Vanaf het begin van de aarde en het leven op aarde heb Ik op de aarde voor alles en iedereen een ordening ingesteld en de mens een wet, de tien geboden, gegeven. Het is de mens in vrijheid gegeven zich wel of niet aan die wet te houden. Maar aan Mijn ordening kan geen mens iets veranderen.

Mijn wet kan op allerlei manieren geïnterpreteerd worden, maar de juiste interpretatie kan iedereen in zijn hart voelen, vinden. Maar nu juist satan is degene die, gebruikmakend van wensen en verlangens die mensen hebben, Mijn wetten nog al eens verdraait en de betekenis heel anders dan bedoeld, weergeeft in het denken van de mens. Daardoor is veel van de zuiverheid van Mijn wetgeving voor veel mensen vertroebeld en zijn er steeds meer wetten gekomen, die de belangen van de mens dienen in hun eigen verlangens naar rijkdom, roem en macht en afwijken van de goede en ware wetten die Ik gegeven heb.

Mijn wetten heb Ik de mens niet opgelegd, maar uit ware liefde gegeven. De wetten die de mens bedacht heeft, worden opgelegd en afgedwongen. Ook als zij veel mensen in moeilijkheden brengen. En veel van de door mensen opgestelde wetten, brengen mensen in moeilijkheden. Terwijl de van Mij gekregen wetten niemand tekort doen, er zelfs voor zorgen dat het iedereen goed gaat, als alle mensen zich aan de van Mij gekregen wetten zouden houden. Helaas houden veel mensen zich niet aan Mijn wetten en zo komt het, dat zij verstrikt raken in de verdraaiingen die satan met genoegen aanbrengt, zodra hij de kans krijgt om iemand daarvoor te gebruiken. Wat hem al snel lukt bij mensen die voor zichzelf willen hebben of boos zijn of verbitterd zijn.

Maar bij de mens die zich wel aan Mijn wetten wil houden en zich daarvoor in ware naastenliefde inzet, hebben zijn verdraaiingen geen effect. Wapen je met liefde tegen de van Mijn liefde afwijkende wetten en blijf trouw aan Mijn uit ware liefde gegeven wetten, dan kan geen andere wet je deren. Houd vol.

Hemels Brood 4080

Het begin is geen begin, maar een wijziging, een terughalen van wat verloren dreigde te gaan. Want er is geen begin en geen einde, er is Leven! Maar een deel van dat leven stevende op de dood af en Mijn liefde wil dat redden. Daarom is de aarde ontstaan en heb Ik inspiratie gegeven aan leven op aarde. Om de geest in de verharde materie tot leven terug te brengen. Dat is het proces van leven op aarde, wat zich nog steeds ontwikkeld uit Mijn eeuwige oneindige liefde.

Er is geen begin en geen einde. Er is Zijn, Leven, Bestaan, eeuwig Leven, eeuwig Bestaan, eeuwig Zijn. Dat eeuwig Zijn, is eeuwige oneindige liefde, nederig en zonder enig eigenbelang. Het leven is in en op de aarde in de materie begrensd, om al het materiële te verwerken tot het geheel weer waar Leven is. Het is dus geen begin of einde, slechts een vorm. Een veranderende vorm, die in zijn ontwikkeling van vorm tot totaal eeuwig en oneindig waar Leven teruggebracht wordt door Mij. Ware liefde is de drijvende kracht in deze ontwikkeling. Deze liefde is ook de mens als drijvende kracht gegeven, voor zijn ontwikkeling tot volmaakt mens.

In vrijheid en in materie begrenst, kan ieder mens vrij kiezen, hoe die uit liefde bestaande drijvende kracht in te zetten, met de kracht mee of tegen de kracht in. Daarbij is de mens intelligentie en een geweten gegeven, zodat hij kan gaan begrijpen wat het één is en hem brengt en wat het ander is en hem brengt. Daarmee heeft de mens de keus, waarbij hij vaak tegen de kracht van liefde in, voor zichzelf kiest. Toch zal ook dan de uitwerking uiteindelijk een ieder terugbrengen bij ware liefde, bij het ware leven, bij het ware levensgeluk. Gezegend degene die er voor kiest met de kracht van ware liefde mee te gaan.

Hemels Brood 4081

Als je eenmaal weet, dat je het veiligst een straat oversteekt, door eerst goed links en rechts en links te kijken of er geen verkeer aankomt, zou je wel heel dom zijn, dat niet te doen. Toch zijn er veel mensen dom. Want ditzelfde gaat op voor hun leven. Het veiligste voor ieders leven is het, om naar ware liefde te leven. Toch is het in de praktijk bij veel mensen anders. Het is alsof zij denken, ik hoef bij het oversteken niet te kijken, mij zal niemand overrijden en dan ben ik fijn sneller aan de overkant.

Maar helaas, zo werkt het niet. Niet bij het oversteken en niet bij Mij met het ware leven. Ik kan heel goed mensen hun verkeerde daden vergeven en hen helpen terug te komen tot de goede daden. Maar de ordening die Ik op aarde heb ingesteld, blijft zoals die is en dat betekent, dat elk handelen gevolgen heeft, net zoals het niet uitkijken bij het oversteken gevolgen heeft. Niet om de mens te straffen. Als je niet uitkijkt bij het oversteken, dan weet je, dat als je geraakt wordt door aankomend verkeer, dat dat geen straf is, maar het gevolg van het feit dat je niet hebt uitgekeken. Zo zijn gevolgen op je handelen geen straf. In Mijn ordening zijn gevolgen wel ingesteld als een lering of als een bevestiging. Als het handelen niet naar ware liefde is wordt het een lering en als als het handelen wel naar ware liefde was, een bevestiging. Een bevestiging, maar geen beloning. Want ware liefde behoeft geen beloning, handelen naar liefde is geen verdienste, maar eenvoudig een juist handelen. Net als uitkijken voordat je de straat oversteekt, daar krijg je ook geen beloning voor, de bevestiging is, dat je niet overreden wordt, geen schade oploopt.

Dit is een vergelijk, waarbij handelen naar liefde wel veel verder gaat, dan uitkijken bij het oversteken. Want uitkijken is eenvoudig te doen en te begrijpen, maar bij alle voorkomende situaties in liefde blijven, is nog wel een beetje moeilijker. Omdat er onaangename situaties zijn met onaangename mensen, wat niet te vergelijken is, met het eenvoudige uitkijken bij het oversteken van een straat. Maar, als het om de veiligheid gaat, om je welzijn, dan blijft het wel heel belangrijk, om de moeite te blijven doen, alles wat je meemaakt, zoveel je kunt, naar liefde op te lossen. Daarbij kan Ik je helpen, want Ik weet dat het niet altijd zo gemakkelijk is. Het enige wat daarbij wel nodig is om te doen, en dat is helemaal zo moeilijk niet, is bij Mij te komen in je hart, in jezelf en Mij te vragen je te helpen om in liefde te blijven, je liefde te vergroten en je inzicht te geven, hoe het beste met de situatie om te gaan. Dan help Ik je, geef je de juiste inzichten en hoe moeilijk iets ook lijkt, het lukt je dan, om de situatie tot een goede oplossing te brengen en harmonie te herstellen. Dan is het net zo makkelijk als uitkijken bij het oversteken!

Hemels Brood 4082

Op Mij hoef je nooit te wachten. Ik ben er altijd en omdat Ik er altijd ben, hoef je ook nooit op Mij te wachten. Ik slaap nooit, zoals jullie wel slapen en dat voor je lichaam nodig hebben. Ik ben leven. Leven gaat altijd door. Ook als je slaapt. Alleen slaap Ik dan niet, maar ben jouw leven en dat van alle mensen. Mijn leven is allesomvattend en alles zijnde en in alles zijnde. Door de materie heb je als mens slaap nodig, maar werkelijk leven slaapt nooit, geest blijft leven en leven is altijd leven en levend aanwezig, zoals Ik dan ook altijd in jou en iedereen levend aanwezig ben. Op Mij hoef je daardoor nooit te wachten.

Ik wacht wel. Op veel mensen wacht Ik. Ik wacht tot mensen gaan begrijpen, dat zij niet zo maar op aarde zijn. Ik wacht tot zij Mij willen leren kennen, Ik wacht tot zij bij Mij willen komen, Ik wacht tot zij Mijn liefde voor hen gaan voelen, Ik wacht tot zij zelf Mijn liefde willen zijn en Mijn hulp willen aanvaarden. Ik wacht en ben daarbij heel geduldig. Maar Ik ijver daarbij ook, om de mens aan te zetten zijn verblijf op aarde te gaan zien, zoals het bedoeld is en Ik ijver er ook voor, de mens tot ware liefde te brengen, tot waar leven. Bij Mijn ijveren daarvoor laat Ik de mens in zijn keuzen wel altijd vrij en zelfstandig zijn. Zodat hij kan uitgroeien tot een vrij en zelfstandig wezen in Mijn ware liefde, zijn ware leven.

Want dat is zijn bestemming, om via zijn verblijf op aarde als een zelfstandig wezen tot het ware leven te komen, in ware eeuwige oneindige belangeloze liefde. Omdat hij juist dan geen noden, geen angsten, geen verdriet, geen ziekten, geen dood meer zal ervaren, alleen nog de ware gelukzaligheid van volwaardig leven in ware liefde. Zo is het op aarde de bedoeling voor ieder mens, om tot dat ware leven te komen en in de totale gelukzaligheid. Op Mij hoef je niet te wachten, Ik ben er altijd en Ik ben er direct, als je Mij vraagt in je hart en geef antwoord op al je eerlijke en oprechte vragen. Ikzelf ben er altijd en wacht tot jij komt en Mij vraagt.

Hemels Brood 4083

Leven gaat door. Je kunt niet even stil blijven staan met je leven, het gaat door. Hoe je met je leven omgaat, kun je zelf kiezen, maar stoppen kun je het niet. Je kunt een moment van stilte nemen, om eens alles goed te overzien, maar ook dan gaat het leven gewoon door en het doen en laten van mensen om je heen, gaat ook gewoon door. Leven stopt niet. Niet in je stilte, niet in je slaap en niet in de dood. Maar hoe je deelneemt aan het leven is aan jou. Want je kunt er niet even afspringen, zoals je van een rijdende trein kunt afspringen. Je leven gaat altijd door en je zult voortdurend moeten kiezen hoe met je leven om te gaan, anders vullen anderen je leven in, want je leven blijft doorgaan, hoe dan ook.

Het is niet altijd makkelijk, om precies te weten welke keuze in welke situatie het beste is, maar geen keuze is ook een keuze, alleen wordt die dan vaak door anderen voor jou genomen. Maak je keuze liever zelf en als je niet precies weet wat de beste keus is in een situatie, maak dan toch je keus en leer ervan, leer de gevolgen te zien en leer daarvan wat misschien een betere keus zou zijn geweest. Dan heb je in elk geval iets geleerd voor een volgende situatie. Maar als je stil blijft zitten en geen keuze maakt, maken anderen die wel en leer je lang niet zoveel, als wanneer je zelf je keuze gemaakt had.

Bij elke keuze is het belangrijk om de juiste motivatie te vinden. Wat wil je er mee bereiken? Iets voor jezelf of iets dat voor alle betrokkenen iets goeds bewerkt? Want de beste keus maak je uit liefde voor alle betrokkenen, uit liefde voor Mij. Zo’n keus zul je nooit spijt van hebben. Zo’n keus hoef je ook niet lang over na te denken of aan te twijfelen. Tenminste, als je je eigen wensen en verlangens los kunt laten. Maar ook al kun je dat niet, blijf dan niet stil wachten, maar maak je keus en leer, want het leven gaat gewoon door!

Hemels Brood 4084

Hoe vaak raakt een mens niet verward in zijn eigen gedachten, omdat hij probeert er alles mee te begrijpen, ook wat voor hem met het verstand niet te begrijpen is. Hoe vaak raakt een mens ook niet verward in zijn hart, omdat hij wat hij in zijn hart voelt en beseft, met zijn verstand gaat overdenken en probeert te begrijpen, terwijl het veelal niet met het verstand alleen te begrijpen is. Verstand en hart moeten eerst één zijn, om te kunnen begrijpen. Maar meestal maakt de mens scheiding tussen zijn hart, wat hij in zijn hart beseft en zijn verstand, wat volgens zijn verstand logisch is.

Maar wat volgens het verstand logisch is, past niet op wat het hart hem vertelt. Dan probeert hij logica met hetgeen het hart hem zegt, in overeenstemming te brengen, maar het past niet. Vervolgens maakt de mens het met zijn verstand passend, waarbij hij wat niet past van het hart loslaat en de logica van zijn verstand volgt. Dat dit uiteindelijk niet het resultaat geeft, wat mogelijk was, als het hart gevolgd was, laat zich raden. Gek genoeg blijft bij de meeste mensen toch het verstand de richting bepalen en het hart als bijzaak genomen. Terwijl het beter andersom zou zijn. Want het hart heeft het vermogen om Mij in zich op te nemen en Mijn stem te horen. Dat is in het verstand niet zo. Maar met het verstand kan Mijn stem begrepen worden, kunnen Mijn aanwijzingen begrepen worden, als de logica van het wereldse verstand losgelaten wordt.

Want dat is wat voor de verwarring zorgt, de logica, de redenering van de wereld. Van het willen om het eigen, om het bezit van het eigen, om de macht van het eigen. Wat Ik in het hart aangeef, heeft niets te maken met het eigen willen, het eigen bezitten, eigen macht, maar met liefde. Liefde is zonder wereldse logica en toch is liefde logisch, niet verstandelijk logisch, maar gevoelsmatig logisch, intuïtief logisch.

Hemels Brood 4085

Van tijd tot tijd is het moeilijk om je volledig over te geven aan Mijn raad, aan Mijn wil, aan Mijn liefde. Omdat er in jou dan een angst schuilt, voor wat je misschien kan overkomen. Je wilt het allemaal zelf onder controle houden, precies overzien wat alle gevolgen kunnen zijn en het stuur daarbij helemaal zelf in de hand houden. Maar Ik zeg je, soms wordt er zo sterk aan je stuur getrokken, dat jouw handen niet sterk genoeg zijn, om op de juiste koers te blijven. Dan kun je het echt veel beter over geven in Mijn Handen.

Want Mijn Handen zijn oneindig sterk en niets, maar dan ook niets, gaat de kracht van Mijn Handen te boven. Maar, als jij je niet volledig over geeft aan Mijn Handen, aan de kracht van Mijn Handen, wat ook de kracht van Mijn Liefde is, dan kan Ik Mijn kracht niet ten volle inzetten. Loslaten van de eigen controle en Mij de controle in handen geven, is voor veel mensen heel moeilijk. Vooral als niet te overzien is, wat er allemaal kan gaan gebeuren. En als er dan ook angst bij komt kijken, over wat er mogelijk zou kunnen gebeuren en de mens zich allerlei nare situaties in het hoofd haalt, wordt die angst alleen nog sterker en wordt het nog moeilijker om het eigen sturen los te laten en aan Mijn sterke liefde en Handen over te laten.

Ik begrijp dat heel goed, maar daarmee ben jij nog niet geholpen. Want Ik kan pas het stuur overnemen, als jij daar in vrijheid voor kiest en Mij ten volle vertrouwt. Hoe moeilijk dat ook is, het is de beste en de juiste weg om te gaan, op Mij vertrouwen en Mij jouw levensstuur in handen geven. Laat je niet door angst leiden, maar door vertrouwen op Mijn hulp, dan weet je steeds in je hart wat te doen en wat te laten. Want dan hebben jouw en Mijn handen samen jouw levensstuur vast en komt het helemaal goed!

Hemels Brood 4086

Als iemand denkt met een leugen verder te komen, dan beseft diegenen nog niet, wat zo’n leugen hem kan bezorgen aan narigheid. Zo zijn er veel mensen die denken voor hun welzijn, leugens gemakkelijk te kunnen gebruiken. En veel leugens worden op de een of andere manier geaccepteerd in de samenleving. Alleen als het al te bont wordt, wordt er ingegrepen. Maar leugens in reclame en leugens in de media, daarvan wordt veel geweten, toegelaten. Geweten. Want alle mensen hebben een “geweten”, dat is een innerlijk besef of iets wel of niet goed is, juist is, eerlijk is, waar is.

Evengoed hebben velen de stelregel: gemak dient de mens. En een leugen is vaak dat gemak. Maar uiteindelijk dient de leugen de mens niet, zeker niet. Alleen is dat niet altijd onmiddellijk te merken. Soms duurt het jaren, voordat de uitwerking van de leugen het nadeel ervan zichtbaar en merkbaar maakt. Zo’n nadeel kan heel onaangenaam uitpakken, voor de leugenaar. Ook al laat dat anderen zien dat leugen niet loont, evengoed gaan mensen gewoon door zelf leugens te gebruiken voor hun eigen bestwil.

Voor ieders werkelijke eigen bestwil, zeg Ik hier nu heel duidelijk: leugens komen je nooit ten goede, gebruik ze daarom niet. Al lijken ze je nog zo toe te lachen, mijd leugens en blijf altijd eerlijk, bij waarheid. Ook al levert dat vaak niet direct voordeel op, ook al lijkt het je nadeel op te leveren, uiteindelijk zul je zien en bemerken, dat eerlijkheid en waarheid je ten goede keert, in je voordeel uitwerkt. Maar als je het beste resultaat wilt behalen, blijf dan niet eerlijk omdat het je uiteindelijk voordeel geeft, maar blijf eerlijk uit liefde. Uit liefde voor Mij, je Levengever, uit liefde voor je medemensen en uit belangeloze liefde voor jezelf!

Hemels Brood 4087

Alle volken over de hele wereld zijn uit Mij. Wat hun geloof ook is, welke vorm van religie zij ook aanhangen, in welk spiritueel besef zij ook leven, of helemaal niets geloven, zij leven door het leven dat Ik hen geef, dagelijks geef. Zij ademen allen doordat Ik hen adem geef en al wat zij doen of laten, kan alleen door dat Ik hen die mogelijkheid geef.

Ieder mens persoonlijk heeft het vermogen om te beseffen dat hij niet door eigen ontstaan leeft, maar door Mijn bestaan in hem, door Mijn levengevende kracht in hem, door Mijn intelligentie in hem, door Mijn adem in hem, door Mijn liefde in hem. Maar dit vermogen is verdrongen, vervaagd, vertroebeld, doordat de mens dit in zijn eigenwaan niet wil toegeven, hij wil zelf zijn, zelf heersen, zelf bepalen. En dat is, wat Ik hem ook bedoeld heb te zijn. Maar niet op de manier die de mens zich toegeëigend heeft. Alsof Ik niet besta, niet in hem, en niet om hem heen. Het is de bedoeling dat de mens in vrijheid zelf is, zelf bepaalt, zelf heerst. Maar niet in eigenbelang, niet als heerser over anderen, niet zonder liefde, met leugens en bedrog, maar eerlijk en zonder eigenbelang. Het is de bedoeling dat hij zijn intelligentie inzet voor elkaar, met elkaar, naar de ware liefde, die het leven wat Ik hem uit Mij Zelf geef, is.

Nog kan hij in zich beseffen, dat hij een verkeerde weg gaat, dat hij niet zomaar kan afwijken van waar leven, alsof hij zichzelf het leven gegeven heeft, alsof Ik niet besta. Want die weg leidt tot de dood. Wie de bloedtoevoer naar zijn hart afsnijdt, stopt daarmee de werking van zijn hart. En dat is precies wat veel mensen doen, zij sluiten meer en meer de toevoer van het leven uit Mij naar hen af, zodat hun hart verstoken blijft van liefde, Mijn liefde, Mijn aan allen levengevende kracht. Dat is de huidige wereld, die afstormt op de dood. De dood van de wereld. Maar nooit de dood van waar Leven. Want Ik Leef eeuwig en wie wil, werkelijk wil, die leeft met Mij in ware liefde voor eeuwig!

Hemels Brood 4088

Leven stopt niet. Leven gaat altijd door. Geen mens kan Leven stoppen, Leven is eeuwig, Leven is oneindig, Leven is Bestaan, Leven Is, Leven Ben Ik. Jouw leven Ben Ik. Ik Ben Bestaan. In jou je besef van bestaan. In jou je besef van Mij, waardoor je jezelf als “eigen” ervaart. Dit “eigen” zijn wij samen, jij en Ik. Dat “eigen” ben Ik samen met alle mensen, met ieder persoonlijk. Want zelf zijn is persoonlijk, zoals Ik persoonlijk Ben. Maar wie dat “eigen” afscheid van Mijn “eigen” en daarmee het samen “eigen” zijn, als het ware splitst, zet zichzelf alleen, terwijl we samen zijn. Terwijl wie leeft, Mij leeft: Leven. Bewust Leven, intelligent Leven, persoonlijk Leven, oneindig Leven, Zijn. Werkelijk Zijn. Volmaakt. Volmaakt in gelukzaligheid, het opperste gevoel van werkelijk Leven, niet een gematigd zelfbesef, maar een intense vreugde, oneindige blijdschap, werkelijk Leven. Door niets te verstoren, omdat werkelijk Leven niet te verstoren is.

Maar wie zich losmaakt van de verbinding met Mij, die er tussen Mij en alle mensen persoonlijk is, komt in het onwerkelijke leven terecht, wat door Mij benoemd is als “dood”, het tegenovergestelde van Leven. Niet dat de werkelijkheid, het werkelijke Leven dan niet meer Is, niet dat de persoonlijke verbinding er dan niet meer is, maar het bewuste besef is dan niet meer duidelijk in het besef. Het gevoel van “eigen” nog wel, maar alsof de mens uit zichzelf leven is en uit zichzelf leven blijft, tot zijn dood, zijn stoffelijke dood. Wat in werkelijkheid de terugkeer van het stoffelijke tot het stoffelijke is. Maar het Leven, ieders leven, blijft Leven. Blijft Mij. Blijft in het “eigen” samen met Mij, Leven.

Wie de gelukzaligheid van waar werkelijk Leven begrijpt, begrijpt ook, dat waar werkelijk Leven alleen zuivere ware oneindige eeuwige onbaatzuchtige liefde kan zijn. Die begrijpt ook hoe belangrijk het is, die liefde te Zijn. Leven te Zijn, Mij te Zijn, samen “eigen” te Zijn, samen.

Hemels Brood 4089

In het geestelijke wordt iets onmiddellijk bewerkstelligd. In het materiële kost het moeite en inspanning, tijd en volhouden om iets te bewerkstelligen. Op aarde werken geest en materie tegelijk, ofwel, de materie vertraagt de geestelijke werking en andersom werkt de geest op de materie uit, wat een heel andere uitkomst kan geven dan verwacht. Zo kan iemand iets bedenken, dat gaan bewerkstelligen, maar heel anders uitkomen dan hij bedoelde. Dit komt omdat zijn mentaliteit, zijn geestelijk besef, zijn opvattingen, meningen, enz. ook een werking hebben.

Wie bij zichzelf deze geestelijke factoren niet goed kent, zich daarvan niet bewust is, die weet niet welke geestelijke werking er meespeelt in zijn leven. Daarom is het voor ieder mens nodig, zichzelf en het geestelijke besef goed te leren kennen, om Mij te leren kennen. Daarom is een oppervlakkig kennen van jezelf en van Mij niet genoeg, om te kunnen overzien hoe de uitkomst van je inspanningen zullen zijn. Geloof Mij, je inspanningen kunnen nog zo sterk en vasthoudend zijn, maar de ware innerlijke aspecten van het geestelijke zijn, zijn altijd sterker, omdat zij gerelateerd zijn aan Mijn liefde en voeding krijgen uit Mijn liefde. Dat betekent, dat zij los van ieders vrije wil, de ingevingen volgen van Mijn liefde en uitwerking geven volgens Mijn liefde.

Dat is de basis van Mijn ordening op aarde, Mijn liefde voor alles en iedereen. In de materie is de vrijheid geborgen, de ware liefde bevestigt die vrijheid, en de ultieme vrijheid ontstaat, als de wil van de mens, zowel geestelijk als materieel werelds, in overeenstemming gebracht wordt met Mijn ware liefde. Dan zal ook materieel en geestelijk onmiddellijk gebeuren wat een mens wil en dan zal er ook weinig of geen inspanning nodig zijn, om het gewenste doel te bereiken. Zalig degenen die dit begrijpen en naar handelen!

Hemels Brood 4090

Het ware geestelijke levensbesef ontvouwt zich als vanzelf uit ware liefde, zoals een bloem zich uit de knop ontvouwt, zoals de vlinder zijn vleugels uit de cocon ontvouwt, zoals het kind zich tot volwassene ontwikkelt. Maar waar liefde gebrekkig is, is ook dit ontvouwen gebrekkig en is ook het resultaat gebrekkig. De bloem verwelkt voor zij geheel ontvouwd is, de vlinder kan zijn vleugels niet volledig ontvouwen en het kind zal als volwassene gebrekkig zijn. Zo is het op aarde.

Maar zo is het niet in Mijn hemelen. Want al wat daar is, is volmaakt, ontvouwt zich volmaakt, ontwikkelt zich volmaakt. Vanwege de gebrekkige liefde op aarde, heb Ik daar een zekere wetmatigheid ingesteld, Mijn orde. Deze wetmatigheid is geheel en al gebaseerd op liefde, zodat iedereen in vrijheid zijn eigen keuzen kan maken en daarmee evengoed zich ontwikkelt, zich geestelijk ontvouwt. En al gaat dat door gebrek aan liefde bij de mens, nog gebrekkig, in die door Mij ingestelde wetmatigheid, Mijn ordening, aan die gebrekkigheid wordt meer dan voldoende liefde van Mij toegevoegd. Vrijwillig door Mij aan alle mensen toegevoegd. Want ook Ik ben vrij en kan Mij gedragen, zoals Ik dat wil. Maar Ik ben volmaakt Leven en zo Ik in vrijheid volmaakt Leven ben, gedraag Ik Mij alleen en in alles volmaakt. In al Mijn vrije keuzen is liefde het enige, het ware Leven, Mijn enige keuze. In Mijn volmaaktheid ben Ik volmaakte liefde, volmaakte wijsheid, volmaakte waarheid, volmaakte persoonlijkheid, volmaakte intelligentie. Dat is in alles Mijn volmaakte vrijheid. Daarin zijn jullie ieder zelf Mijn volmaakte vrijheid. Of je je daar nu wel of niet naar gedraagt.

In jullie vindt Mijn volmaaktheid plaats, door jullie ontvouwt zich Mijn volmaaktheid, in ieder mens. In ieder levend wezen ontvouwt en ontwikkelt zich Mijn volmaakte liefde, Mijn volmaakte wijsheid, Mijn volmaakte intelligentie, Mijn volmaakte persoonlijkheid, Mijn volmaakte vreugde, Mijn volmaakte gelukzaligheid, Mijn volmaakte ware werkelijke, eeuwige oneindige Leven, hoe gebrekkig je zelf ook bent in je vrijheid. Dat is het grote wonder, Mijn geheimenis. Dat.

Hier zou je kunnen zeggen, als Hij toch alles is, dan maakt het toch niet uit hoe ik leef of handel, wat ik doe of laat. Als je dit nog zo ervaart, dan begrijp je de kern van deze boodschap nog niet ten volle.

Hemels Brood 4091

Iedereen die in zijn hart Mijn Woord begrijpt, zal blijdschap voelen. Ik bedoel hierbij niet de blijdschap over het begrijpen, maar blijdschap door de betekenis van Mijn Woord. Dat is Levensblijdschap. Want de betekenis van Mijn Woord is het Levende deel van Mijn Woord. Mijn Levende Woord wil zeggen, de betekenis van Mijn Woord Leeft, is Leven. Daarom, Wie de betekenis van Mijn Woord gaat begrijpen, zal meer en meer tot Leven komen, tot werkelijk Leven komen. En uit hem zal de Levensboom groeien, die zal gaan bloeien en gaan vruchtdragen, al naar gelang hij meer en meer de ware zuivere betekenis van Mijn Woord kent en uit zichzelf, uit de blijdschap die hij daarbij voelt in zijn hart, Leven.

Het werkelijke besef van de waarheid van Mijn Woord doet het hart in vreugde ontvlammen en blijdschap zal het hart verruimen, zodat steeds meer van Mijn liefde in waarheid kan binnenstromen. Het begrijpen van Mijn Woord verruimt de verbinding met Mij en vrede zal het hart tot rust brengen, hoewel het in die rust toch ook heel ijverig zal werken en de Levensboom tot vrucht zal brengen. Het begrip van liefde is nu nog heel pril, maar begrip van Mijn Woord is meer nog dan dat prille begrip. Want het begrip van Mijn Woord is begrip van werkelijk Leven en dat gaat het begrip van Mijn liefde zijn. Wat de mens als liefde ziet, is in geen mijlen nog het begrip van wat Mijn liefde is. Daarvoor is begrip van Mijn Woord nodig. Daarom, blijf steeds naar Mij luisteren in je hart, blijf alle uitleg die Ik je in je hart leg, verspreiden. Want daarmee verspreid je begrip van Mijn Woord, van werkelijk Leven, van Mijn werkelijke liefde, wat tot grote Levensvreugde leidt bij de begrijpende mens.

Mijn Woord begrijpen is het ontkiemen van het zaad in je hart, dat uitgroeit tot de ware Levensboom en na de bloei duizend maal duizenden vruchten draagt, tot voeding van eeuwig doorgaand leven, het ware eeuwige Leven. Want wie denkt Mijn liefde al te begrijpen, heeft nog niets begrepen. Wie Mijn liefde wil begrijpen, wie werkelijk wil Leven, die heeft het op aarde nodig om Mijn Woord in zich te leren begrijpen en uit de vreugde van het begrijpen, zal hij tot werkelijk Leven komen.

Alleen degene die wil gaan Leven, die werkelijk wil gaan begrijpen, die het er voor over heeft, om naar Mijn uitleg in hem te zoeken, met alle hulp van diegenen, die Ik hem op zijn pad breng en in zijn hart laat weten, luister met je hart naar diegene en luister in je hart of Ik je daar de waarheid van zijn woorden bevestig. Dan zul je meer en meer gaan begrijpen en tot waar Leven komen en de vreugde in je hart voelen als voeding om vol te houden. Voor de aarzelende, voor degenen die zelf willen zijn, geen belangstelling hebben voor Mij, is de tijd nog niet gekomen. Maar voor jou, die zoekt, die wil weten, wil begrijpen, Mij wil leren kennen, wil leren zien, voor jou is de tijd gekomen. Kom en leer, je zult tot waar Leven komen. Eeuwig waar Leven, eeuwige vreugde, ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 4092

Al zou Ik Mijn hele Levensgeheimenis heel uitgebreid uitleggen aan alle mensen, dan nog zouden de meeste mensen het niet op de juiste manier kunnen begrijpen en daardoor niet geloven. Maar ook zou het veel en veel te veel aardse tijd in beslag nemen ten aanzien van de traagheid waarmee mensen op aarde iets verwerken en begrijpen. Daarbij is het ook nog zo, dat het voor de mens belangrijk is, dat hij Mijn geheimenis zelf ontdekt en zichzelf eigen maakt, zodat hij het zelf in vrijheid kan zijn.

De mens moet het willen vinden, om het te vinden. En net als een puzzel, zal diegene die zoekt, steeds stukjes vinden, soms één klein stukje, soms meerdere stukjes en af en toe een groter en belangrijker stuk. Daarmee wordt dan ook steeds een groter deel van het Levensgeheimenis zichtbaar en daarmee kan de mens soms ineens een veel groter deel van het geheel in heel korte tijd zien en begrijpen, wat hij, als Ik het hem had uitgelegd voor zijn tijd, in lange tijd niet begrepen had. Maar door eigen ontwikkeling in een paar seconden overziet en begrijpt. Zo groeit de mens door eigen werking sneller en intensiever naar het ware Leven, dan hij zou doen als hij niet door eigen ervaring en zoeken zou ontdekken, maar door Mij uitgelegd zou hebben gekregen. Natuurlijk vul Ik de ontbrekende linken in het hart van de mens aan en op zijn zoektocht ben Ik het, die hem laat vinden; maar altijd zodanig, dat het zijn eigen ontwikkeling blijft, zijn eigen inzet, zijn eigen verlangen en zijn eigen verwerking tot begrijpen. Als hij genoeg gezocht en puzzelstukjes verzameld heeft, doe Ik er een paar bij en pas die voor hem zo in elkaar, dat hij in één seconde tijd een groter deel kan overzien.

Zo werk Ik samen met ieder mens. En wel net zoveel als ieder voor zich wil en zich voor inzet. Mijn aandeel staat in directe relatie tot de inzet van de mens. Zoekt hij intensief, aanhoudend, met de juiste liefde om te leren wat waar Leven is en wie Ik voor hem ben, dan is Mijn aandeel evenveel als zijn inzet en vermeerdert zijn zicht zich ook sneller, dan van iemand die zich niet zo inzet en aardse en wereldse zaken belangrijker vindt. Ieder heeft de vrijheid het Levensgeheimenis van Mij te vinden en op zijn tijd zal ieder Mijn Levensgeheimenis vinden. Maar voor de één zal de weg daar naar toe heel anders gaan, dan voor de ander. Ga zonder vergelijk je weg, die zal gaan zoals jij bent en zoals jij je met Mij verbindt. Alles staat daarmee in verband voor alle mensen. Met hun eigen keus en met Mijn ordening.