Hemels Brood 3969 t/m 3999

Hemels Brood 3969

Zet jouw onwetendheid niet voor Mijn weten. Want Ik weet alles. En als je dat ten diepste gelooft, kan Ik je Mijn weten openbaren. Niet alles tegelijk in één keer, maar in verschillende stappen. Maar, op momenten dat jij denkt dat iets niet kan, niet te weten is, zet je jouw onwetendheid voor Mijn weten. Daarmee blokkeer je de stroom van wat Ik weet en aan jou kan laten weten.

Dat is iets, wat veel mensen doen. Niet alleen ten aanzien van weten, ook ten aanzien van liefde. Op het moment dat iemand denkt geen liefde te krijgen, blokkeert hij bij zichzelf de mogelijkheid liefde te voelen. Dan zet diegene zijn ongeloof in liefde voor Mijn liefde en onderbreekt daarmee de stroom van Mijn liefde. Niet bij Mij, want Mijn liefde blijft wel van Mij uitgaan, maar bij zichzelf en het lijkt dan, dat hij geen liefde krijgt. Dat krijgt hij wel, maar zijn ontvangst zender heeft hij buiten werking gezet. Zo hebben veel mensen hun ontvangst zender buiten werking gezet, zowel voor de stroom van Mijn weten, als voor de stroom van Mijn liefde. Daarmee verarmt hij zichzelf.

Jouw beperkingen, de beperkingen die mensen bij zichzelf ervaren, zijn niet Mijn beperkingen. Ik ben eeuwig volmaakt en zonder enige beperking. Dat is wat jij en wat alle mensen op aarde bedoeld zijn te worden.  Uniek in hun wezenlijkheid, zelfstandig, volmaakt in alles. Elke beperking ligt in je materiële bestaan op aarde. Het is de bedoeling daar bovenuit te groeien en elke keten van het materiële te overwinnen met ware onbaatzuchtige liefde, gelijk aan Mijn ware liefde. Dat is de weg over de aarde, die iedereen die op aarde is, te gaan heeft. Voor ieder een eigen weg met eigen beperkingen en belemmeringen om mee te maken, om door te maken, te overwinnen in Mijn liefde. Geen weg, geen beperking, geen belemmering is met anderen te vergelijken. Omdat allen uniek zijn, in Mijn liefde uniek zijn.

Hemels Brood 3970

Als je een fout gemaakt hebt, vergeef Ik je. Als je die fout nog eens maakt en nog eens, vergeef Ik je nog eens en nog eens. Steeds opnieuw vergeef Ik je, als jij steeds opnieuw om vergeving vraagt, spijt hebt en berouw toont. Elke keer. Maar vergis je niet. Denk niet dat daarmee de zaak helemaal is afgesloten. Want steeds opnieuw zal Ik je oefening geven, om in andere, vergelijkbare situaties, de gemaakte fouten goed te leren doen.

Zo kan het voor komen, dat je bij jezelf bemerkt, dat je nog al eens in de zelfde fout vervalt. Wanhoop dan niet. Want Ik blijf je oefening na oefening geven, als een genade aan jou, zodat je steeds opnieuw de kans krijgt, om de fout, die je herhaaldelijk maakt, te overwinnen en er komt dan een moment, waarop je die steeds gemaakte fout hebt overwonnen. Dat is niet gemakkelijk. Want na een aantal keren bemerkt te hebben, dat je steeds dezelfde fout maakt, zul je gaan denken, dat je het niet goed kunt doen. Wanhoop toch niet. Je hebt misschien veel oefening nodig, maar uiteindelijk zul je het echt wel leren en die steeds herhaalde fout niet meer maken. Het zullen niet iedere keer situaties zijn, die je aan elkaar herkent. Steeds zullen het juist situaties zijn, die je niet herkent als een oefening voor die steeds herhaalde fout.  Wel zul je na afloop bemerken, oei, nu ben ik toch weer in dezelfde fout vervallen.

Ja, sommige handelwijzen zijn er zo ingeslepen, dat je er echt moeite voor moet doen, om ze te herkennen en te verbeteren. Mijn liefde zal je elke keer opnieuw kansen geven om te leren en je handelen naar meer liefde en waarheid te verbeteren. Wanhoop daarom niet als je merkt, vaker dezelfde fout te maken. Het is Mij bekend en Ik zal je blijven helpen om tot verbetering van je handelen te komen. Omdat Ik in je hart zie, dat je dat graag wilt, omdat Ik in je hart zie, dat je Mijn liefde waard wilt zijn en in je hart aanneemt en waar je kunt, beantwoordt. Omdat Ik in je hart zie, dat je naar liefde streeft. Ook al kun je dat nog niet in alles, je hebt daarbij Mijn hulp. Het komt goed.

Hemels Brood 3971

In de dierenwereld zitten veel verborgen signalen die de mens iets kunnen vertellen over het leven zoals het bedoeld is. Maar de mens heeft het verleert, om naar het doen en laten van de dieren te kijken. Over het algemeen is het dier dom en om de mens te dienen. Of om de mens geld in het laatje te brengen, voordeel te geven. De weinige mensen die de dieren van dichtbij willen observeren, worden voor aparte mensen gehouden, bijzonder in hun soort. Veel van deze dieren observerende mensen ontdekken uitzonderlijke situaties bij de dieren. Maar een link met de lering die dat eigenlijk aan de mens en zijn bedoelde handelen in het leven geeft, wordt nauwelijks of niet gemaakt.

Niet alleen de dieren en hoe zij onderling leven, geven signalen van Mij af, ook de planten, bomen, struiken doen dat. In de natuur, in alles wat daar is en leeft, zitten heel veel signalen en aanwijzingen, die Mijn hand van liefde laten zien. Alleen, de mens, die het zou moeten zien en ook kan zien, ziet het niet, bemerkt al die signalen niet. Omdat hij zo veelvuldig met zichzelf bezig is. Of omdat hij in een grote stad woont en leeft, waardoor hij nauwelijks in de vrije natuur komt en er dan ook nauwelijks iets of zelfs helemaal niets van weet of ziet. Wat een armoede voor die mens. Hij mist een heleboel. Hij mist zicht op Mijn liefde in de natuur en hij mist alle aanwijzingen voor een gelukkig waar leven. Maar, hij heeft er geen besef van, dat hij dat allemaal mist.

Tot er een moment komt, dat hij die aanwijzingen nodig heeft. Dan staat hij met lege handen. Dan is het goed, dat er tenminste een kleine groep mensen is, die wel aanwijzingen gevonden en begrepen heeft en die ter harten genomen heeft. Want zij kunnen met hun besef, degenen die niet naar de natuur, de dieren en de planten gekeken hebben, helpen. En dan mogen al diegenen blij zijn, dat er mensen zijn die wel naar de natuur gekeken hebben en wel besef van Mijn signalen hebben en hen willen helpen, die dat niet hebben. Dat is Mijn liefde, die er altijd voor iedereen is en blijft. Overal, altijd.

Hemels Brood 3972

Als je ergens niet achter kunt staan, doe het dan niet. Als je hart iets anders zegt, dan je verstand, doe het dan niet. Als je niet voor de volle honderd procent iets kunt steunen, doe het dan niet. En mocht iemand dat toch van je verwachten, praat er dan over, laat diegene weten, dat je het niet kunt steunen, omdat je het er niet mee eens kunt zijn. Doe iets alleen als je het werkelijk goed vindt, als je er helemaal voor kunt gaan en geen aarzeling meer voelt.

Maar, als je aarzeling voelt, zoek dan eerst uit, waarom je aarzeling voelt. Wees daarbij heel eerlijk, want soms is het angst, wat je doet aarzelen. Angst is geen goede raadgever. Maar het kan ook zijn, dat je aanvoelt, dat iets niet zuiver is, niet naar waarheid is, niet naar liefde is. Dan kun je er beter niet mee instemmen. Probeer dan wel te vinden, waar dat aan ligt. Kom daarvoor in je hart bij Mij en laat Mij je daarbij helpen. Zoek met een oprecht hart naar waarheid met Mij en je zult ontdekken waar het mee te maken heeft, dat je er niet voor de volle honderd procent mee kunt instemmen, waardoor je aarzelt. Als het angst is voor het onbekende, of angst om te falen, of om wat voor reden dan ook, laat Mij je dan helpen om over die angst heen te komen. Zodat je vrij, zonder druk van angst, alsnog kunt kiezen, of je met de situatie kunt instemmen.

Maar ook als Ik je iets in je hart leg en je kunt het niet plaatsen, je begrijpt het misschien niet, laat Mij dat dan eerlijk weten. Je hoeft iets wat je niet begrijpt van Mij, niet blindelings aan te nemen. Want dan is het mogelijk, dat je hetgeen je niet begrijpt, anders uitlegt, dan Ik het bedoeld heb. Dan gaat het een heel andere uitwerking geven, dan waarvoor het bedoeld was. Kom ook dan bij Mij en laat Mij weten, dat je, wat je in je hart ervaart, niet begrijpt, de waarheid ervan niet kunt zien. Dan kan Ik samen met jou bekijken, hoe je het wel kunt gaan begrijpen. Want het is geen schande, als je niet direct alles in je hart begrijpt. Zie het meer als een uitdaging om dieper te gaan verstaan, meer innerlijk te gaan beseffen van Mij en Mijn liefde, het ware leven.

Hemels Brood 3973

Het kan zijn, dat Ik een taak voor je heb. Dat Ik graag heb, dat je iets speciaals voor Mij doet. Dan laat Ik je dat in je hart voelen. Dan zorg Ik er voor, dat je in de juiste omstandigheden komt, om die taak te volbrengen. Maar, je zult er altijd vrij in zijn, om de taak wel of niet uit te voeren. Het komt er dan op aan, dat je op zo’n moment voor waarheid wilt kiezen, voor onbaatzuchtigheid en voor liefde. Daarmee ligt het aan jou, of je die taak gaat uitvoeren en of je die taak kunt uitvoeren.

Nu weet Ik, dat geen van jullie al helemaal altijd en bij alles in waarheid, zuiverheid, onbaatzuchtigheid en volkomen liefde leeft. Daar houd Ik dan ook rekening mee, want je hebt tijd gekregen op aarde, om te groeien. Maar, als je Mijn taak in je voelt en je uit eigen vrije wil die uitvoert, dan zul je steeds wat meer naar dat volmaakte leven toegroeien. De taken die Ik zo nu en dan voor je heb, zijn dan ook voor jou afgestemd op jouw mogelijkheden. Het is in vrijheid aan jou, of je die mogelijkheden in wilt zetten voor Mij en Mijn taak aan jou. Het begint al in je hart, het begint ermee of je, dat wat Ik je als taak in je hart aangeef, voelt en begrijpt. Hoe open is je hart voor Mij en al wat Ik je aanreik. Dan komt het er op aan, dat je eerlijk blijft en niet iets doet uit een zekere plicht. Want Ik wil je tot niets dwingen, integendeel, voel je niet verplicht en weet bij jezelf, dat je vrij bent in je keus om op Mijn verzoek in te gaan.

Maar als het goed zit met je eerlijkheid, je waarheid, je geduld, je onbaatzuchtigheid, je nederigheid, dan zul je blijdschap voelen voor hetgeen Ik je in je hart als taak voorleg en zonder dat je je ook maar in het minst verplicht voelt, die taak oppakken, aannemen en gaan uitvoeren. Vanzelf komt daarbij dan genoeg inzicht en liefde, om precies te doen wat nodig is. Dan krijg je van Mij alle kracht en liefde, om de taak helemaal goed en zonder gevoel van plicht, uit te voeren. Misschien niet altijd makkelijk, maar wel verblijdend!

Hemels Brood 3974

Zij zijn de gelukkigste mensen, die zich in hun hart verbonden weten met Mij. Die Mij bewust in hun hart aanwezig voelen en Mijn liefde in hun hart als van Mij herkennen. Daarmee zien zij Mij wel niet materieel, maar wel geestelijk en daarmee beseffen zij dieper wie Ik voor alle mensen Ben. Want Ik ben in het hart van ieder mens en daar kan ieder mens Mijn aanwezigheid in liefde voelen. Alleen voelen maar weinig mensen Mij daadwerkelijk in hun hart.

Jij bent zo’n gelukkig mens, die Mij in je hart voelt en bewust bent van Mijn liefde voor jou en alle mensen. En wat belangrijk is, dat je daaraan genoeg hebt. Dat je niet om je heen blijft zoeken naar waarheid, naar leven, naar antwoorden op je vragen, maar dat je weet, dat je die allemaal bij Mij kunt vinden. Dat je maar in je hart Mij hoeft aan te spreken en je vragen kunt stellen. Zoals je Mij in je hart voelt, zo zul je dan ook de antwoorden van Mij op je vragen in je hart ervaren en weten, dat het ware en juiste antwoorden zijn. Betere antwoorden zijn er niet. Daarom is het daarbij ook belangrijk, dat je op die antwoorden vertrouwt en niet nog eens buiten je naar antwoorden zoekt. Want dat zou je in verwarring kunnen brengen. Als je eenmaal het juiste antwoord kent in je hart, mag je daaraan vasthouden.

Ik ben in je hart, in liefde ben Ik in je hart en je voelt dat, je weet dat. Daar mag je blij mee zijn. Wat er om je heen ook gebeurt, in welke situatie je ook terechtkomt, Ik zal in je hart altijd in liefde en waarheid voor jou aanwezig zijn. Mocht je Mij op een zeker moment eens even niet voelen, dan ben Ik niet weg. Houd er hoe dan ook aan vast, dat Ik in je hart aanwezig ben en al gauw zul je Mij dan ook weer aanwezig voelen en beseffen dat Ik niet weg was. Soms beproef Ik je standvastigheid in verschillende situaties, twijfel dan niet, houd vast aan alles wat Ik je steeds heb laten weten en onderga de situatie in het besef, dat alles Mijn liefde is en in Mijn wijsheid uit die liefde een heel goede reden heeft. Wees steeds die gelukkige mens, die in zijn hart Mijn liefde voelt, die steeds in zijn hart Mijn aanwezigheid voelt!

Hemels Brood 3975

Er zijn op aarde veel talen, verspreid over de aarde. Welke taal spreek Ik? Spreek Ik alle talen, die er op aarde zijn? Ik spreek maar één taal en dat is de taal van liefde. Iedereen die de taal van liefde spreekt, kan Mij verstaan. Al spreek Ik ze niet, Ik kan wel alle talen verstaan. Alle verschillende talen op aarde, zijn bij Mij bekend. Maar het zijn aardse talen, die met de materie te maken hebben. De taal die Ik spreek, is geestelijk en is dan ook alleen geestelijk te verstaan.

Ik heb aan mensen in Mijn taal gesproken en hen gevraagd dat op te schrijven. Zo is wat Ik geestelijk gezegd heb, in menselijke taal opgeschreven. Maar wel zodanig, dat de geestelijke betekenis er in opgeslagen ligt. Wie nu die taal van liefde verstaat, die begrijpt de in menselijke taal opgeschreven geestelijke betekenis. Maar, wie de taal van liefde niet verstaat, die begrijpt wat er geschreven staat vooral letterlijk, als menselijke taal. Zo is dat goed. Want zo kan de werkelijk geestelijke betekenis, niet verloren gaan. En zodra iemand geleerd heeft de taal van liefde te verstaan, zodra zal hij ook de geestelijke betekenis gaan begrijpen, die in de menselijk geschreven teksten verborgen aanwezig is.

Daarom heeft het weinig zin, om aan iemand die alleen nog de menselijke letterlijke teksten kan begrijpen, de geestelijke betekenis te geven. Want ook dat zul je in menselijke woorden doen. Diegene zal ook dat alleen letterlijk nemen en de geestelijke betekenis, die je bedoelt aan te reiken, niet begrijpen. De taal van liefde is geen taal die onder de mensen gesproken wordt. Ik spreek die taal in je hart en je verstaat Mij. Maar vervolgens zet je het om in jullie gebruikelijke taal en daarin is dan de geestelijke betekenis verborgen en alleen nog te verstaan, door diegenen die het geestelijk kunnen verstaan. Zo krijgt ieder het zijne op de tijd die daarvoor juist is.

Leer mensen de taal van liefde door zelf liefde te zijn. Een ander leerboek dan dat is er niet. Want geen boek kan die geestelijke taal bevatten, die alleen in het hart te kennen is en alleen in zuiverheid, waarheid en liefde te kennen is. Omdat die ware zuivere geestelijke taal, de ware liefde als zodanig, niet op te schrijven is, niet aards materieel op te schrijven is. Wil je iemand helpen die taal te leren, doe dat dan door ongedwongen die taal te leven, door ongedwongen ware liefde te leven!

Hemels Brood 3976

Maak je eens leeg, helemaal leeg in je hoofd, houd eens op met denken, wees eens stil in je hoofd. Dan kun je Mij misschien verstaan in je hart. Dan kun je misschien voelen in je hart, wat Ik je aanraad. Dan kun je misschien ook voelen, wat je zelf het beste voorkomt. Want niet je denken geeft je de beste oplossing, maar je hart, waar je kunt voelen wat de beste oplossing is.

Je denken is er, om wat in je hart opkomt te begrijpen en uit te voeren, als je dat wilt. Want je bent vrij om dat voor jezelf te kiezen. En als je liever blijft denken dan voelen, dan doe je dat, want je bent vrij dat voor jezelf te bepalen. Ik wil niks voor jou bepalen, alleen je helpen met het juiste advies. Maar, Als je zo blijft denken en je hoofd niet leegmaakt, dan wordt het voor Mij moeilijk om je te bereiken. Want in je denken ben Ik niet. Wel in je hart, in je voelen. Elk denken zet zich voor het voelen en als je Mij wilt verstaan, dan kan dat alleen in je voelen. Daarom vraag Ik je, zet je denken eens stop en ga eens naar je voelen. Dan geef je Mij de kans om je te bereiken en je een goed en bruikbaar advies te geven. Want er is meer mogelijk, dan je in jouw denken bemerkt en er is meer te weten, dan je in je denken kunt weten.

Al wat Ik meer weet dan jij, en dat is veel meer, want Ik weet alles, neem Ik mee in Mijn advies voor jou, zodat het altijd een beter advies kan zijn dan jij kunt bedenken. Alleen, Ik kan het je niet in je denken laten weten, wel in je gevoel, in je hart. Want alleen in je hart ben je met Mij verbonden en daarom kan Ik je juist alleen in je hart bereiken. Wees eens stil in je hoofd, denk niet meer, voel in die stilte en Mijn advies komt in je hart naar voren, alsof het een gedachte is, die je zomaar te binnen schiet. Maar, dat ben Ik, dat is Mijn advies aan jou, dat is Mijn liefde aan jou. Voel het!

Hemels Brood 3977

Zou Ik ooit boos op iemand zijn? Nee. Maar Ik zal evengoed ook nooit ook maar het kleinste van het kleinste beetje afdwaling van liefde in Mijn hemel toestaan. Is dat dan uit boosheid, dat Ik dat niet toesta? Nee, het is uit liefde. Maar bij mensen die afdwalen van liefde, wordt het vaak benoemd als boosheid, zij ervaren het niet toestaan van Mij als boosheid, terwijl het uit liefde is.

Maar om dat te begrijpen, is het nodig dat Ik gekend wordt en dat begrepen wordt, wat precies Mijn hemel is. Juist diegenen die Mij niet kennen, niet weten wat Mijn hemel is en van tijd tot tijd nogal afdwalen van liefde, kunnen dat moeilijk begrijpen, wie Ik ben en wat Mijn hemel precies is. Terwijl het zo moeilijk niet is om te weten te komen wat de ware hemel precies is en wie Ik ben. De ware hemel is volkomen ware onbaatzuchtige liefde, Mijn ware liefde. En zou Ik maar het kleinste van het kleinste beetje afdwaling daarin toelaten, dan zou het die volkomen volmaakte liefde niet meer zijn, geen hemel meer zijn. Daarom is het ook geen boosheid van Mij , als Ik al wat geen liefde is geen toegang geef. Ik zou daarmee de hemel teniet doen, die voor zoveel mensen bedoeld is een ware veilige thuishaven te zijn, zodra zij tot ware onbaatzuchtige liefde in alles gekomen zijn. Daar zijn velen nu aangekomen en nog velen zullen daar aankomen.

Voor al diegenen heb Ik Mijn hemel bereid en voor al diegenen die er zijn en nog zullen komen houd Ik Mijn hemel voor eeuwig in stand. Dat is geen boosheid, dat is liefde. Alle mensen die nu nog in hun handelen niet altijd volkomen liefde zijn, ervaren dat zij nog niet in die ware hemel van Mij zijn. Mijn leiding om hen, in hun vrijheid, daar te brengen, kunnen zij als boosheid van Mij ervaren, maar het is Mijn liefde, die hen laat voelen waar zij nog afdwalen in hun vrijheid. Zodat ook zij eens tot volkomen ware liefde in al hun handelen komen en daarmee Mijn hemel vol eeuwige liefde bereiken. Dan zullen zij blij en dankbaar zijn, dat Ik nooit enige afdwaling van liefde heb toegelaten en zij voor eeuwig in Mijn hemel, in volkomen liefde kunnen zijn!

Hemels Brood 3978

Er zijn veel gebeden. Er is gebed voor hulp, voor genezing, voor oplossingen. Er is gebed om Mij te danken, Mij te eren. Er is ook het gebed dat Ik als Jezus Christus op aarde aan Mijn leerlingen gegeven heb en aan alle mensen op aarde aanraad te bidden. Maar een gebed is nog geen werkelijk gebed, als het alleen met de mond wordt uitgesproken. Als er bij gebeden om hulp, om genezing, om oplossingen en dergelijke, geen vertrouwen in Mij is, blijft het bij een alleen door de mond uitgesproken gebed en dat zal weinig van Mijn hulp kunnen aantrekken. Als een gebed om Mij te danken, om Mij te eren, niet als zodanig bewust in het hart gevoeld wordt, blijft het bij een door de mond uitgesproken gebed en het bereikt Mij nauwelijks.

Zo is het met het gebed dat Ik jullie geleerd heb, dat ook daarbij het er niet om gaat, dat je het vaak bidt, vaak uitspreekt, hardop of zacht in jezelf, maar dat je het ten uitvoer brengt vanuit de liefde in je hart voor Mij en al je medemensen. Dat je doet wat dat gebed zegt. Want het ware gebed is pas een waar gebed, als je het doet, in je handelen opneemt, in alles doet en naar leeft. Leef naar vertrouwen op Mij, leef naar eer en dankbaarheid voor Mij, leef naar waarheid en liefde voor Mij en je naasten, leef naar vergeving en zachtmoedigheid, ijverig in het doen wat goed is, zonder eigenbelang. Dan bid je het ware gebed wat Ik geheiligd heb in Mijn Naam. Dan trek je Mijn liefde naar je toe.

Veel mensen spreken allerlei mooi klinkende gebeden uit, maar hun handelen is er niet naar, hun hart is er niet bij. Het is niet verkeerd om gebeden uit te spreken, hardop of zacht in je zelf, onhoorbaar voor anderen. Maar laat dat alleen zijn om je er aan te herinneren wat het betekent in je hart en wat het betekent voor je wijze van handelen. Zodat je niet vergeet, het ten uitvoer te brengen. Laat het ook zijn, om in je hart contact met Mij te maken en daar Mijn advies te vernemen, zodat je in vrijheid Mijn advies kunt aannemen en naar handelen. Dan is je gebed een waar gebed met waarlijk Mijn kracht van liefde!

Hemels Brood 3979

Ik ben blij met iedereen die Mij wil kennen. Ook al is dat nog gebrekkig, al heeft iemand nog niet het juiste beeld van Mij, ook al is hij in liefde nog dwalende, Ik ben blij als hij Mij zoekt en in zijn hart beseft, dat Ik er Ben en dat hij onderdeel van Mij is. Dat het niet anders kan, dan dat hij en alle mensen onderdeel van Mij zijn, onderdeel van Mijn liefde zijn.

In ieder hart ligt het beginsel van Mijn liefde als een klein vlammetje te wachten tot die mens in zijn vrijheid ervoor kiest dat kleine vlammetje aan te wakkeren tot een steeds wat groter wordend vuur. Ik ben blij met ieder mens die dat vlammetje in zijn hart zoekt en er mee bezig gaat dat vlammetje op te stoken tot een waar vuur van liefde, Mijn liefde. Mijn liefde die de mens mag gebruiken voor zijn leven en voor het leven van zijn medemensen. Want daar is dat kleine vlammetje voor bedoeld. Het is de kern van waar leven in ieder mens, Mijn ware leven in ieder mens. Ik ben blij met ieder mens die dat vlammetje in zijn hart ontdekt en beseft hoeveel waarde dat heeft. Die begrijpt dat het leven wat hij in zich voelt, zijn leven uit Mij is, zijn verbinding ook met Mij is, met zijn Schepper. Ik ben blij met diegenen, die Mij in zichzelf vinden in waar leven, in ware liefde, als hun Schepper en liefdevolle Vader voor hun leven.

Ook al zijn het er maar weinigen en ook al zijn zij nog niet volmaakt in liefde, in waar leven, ook al begrijpen zij nog niet alles wat de Schepping inhoudt, wat Mijn liefde inhoudt, wat het ware leven inhoudt. Ik ben blij met hen. Ik ben blij met hun besef, met hun keus voor Mij en het goede voor hun medemensen. Want ook al is het nu nog een kleine groep, zij zullen ware liefde verspreiden, waar leven tonen en het zal over de mensen op aarde uitwaaieren en zo zullen meer en meer mensen aangewakkerd worden dat kleine vlammetje in zich te vinden en te laten uitgroeien tot een waar vuur van liefde, tot eeuwig waar leven. Mijn leven zijn zij!

Hemels Brood 3980

Wie ben jij? Jij bent leven. Wie ben Ik? Ik ben leven. Jij en Ik zijn leven. Alle mensen zijn leven. In leven zijn jullie en Ik tezamen leven. Eén Leven. Want leven is leven. Er is geen ander leven dan leven. Ik ben leven, Ik ben Schepper van leven en daar er geen ander leven dan leven is, is er geen andere Ik dan Ik en geen andere jij dan jij. En zijn er geen andere mensen dan ieder mens.

Je kunt met leven, jouw leven, anders omgaan dan Ik en dan je medemensen. Maar leven zelf verander je daarmee niet. Niemand verandert leven door de manier waarop hij er mee omgaat. Iemand kan wel zijn levensomstandigheden veranderen, maar leven op zich verandert daarbij niet. Nooit. Hoe je met leven omgaat, bepaalt je omstandigheden, voor een deel. Want hoe anderen met hun leven omgaan, is van invloed op jouw omstandigheden en omgekeerd heeft jouw manier van omgang invloed op de omstandigheden van je medemensen. Daar kun je iets aan doen, zoals je medemensen iets aan hun manier van omgang kunnen doen. Maar leven kun je niet veranderen. Er is wel een manier van omgang met je leven, die gelijk is aan leven. Daarmee kun je je omstandigheden tot leven brengen. Als alle mensen dat doen, zou er op aarde de meest aangename levensomstandigheid ontstaan. De meeste mensen denken echter, leven te kunnen veranderen, te kunnen beïnvloeden en beseffen niet, dat zij alleen bezig zijn met de omstandigheden.

Als jij begrijpt, dat leven op zich niet te veranderen is, omdat leven eeuwig leven is, zorg jij er dan wel voor, dat je kiest voor die omstandigheden die gelijk zijn aan leven. Leven is gelijk aan liefde. Onbaatzuchtige liefde. Dus als jij je handelen naar onbaatzuchtige liefde omzet, maak je je omstandigheden gelijk aan je leven, wat je van oorsprong bent. Wacht daarmee niet tot anderen dat eerst doen, maar kies er nu voor. Want als iedereen wacht op de ander, gebeurt er niets en blijft iedereen zijn eigen omstandigheden nastreven. Kom tot diegene die je van oorsprong bent, kom tot Leven!

Hemels Brood 3981

Hoe gemakkelijk dwalen gedachten van mensen af, van onderwerpen die hen niet zo interesseren. Hoe gemakkelijk dwalen gedachten af, naar een onderwerp waar men veel interesse voor heeft, waardoor niet meer naar hetgeen gezegd wordt, geluisterd wordt. Zo gemakkelijk als dat gaat, zo gemakkelijk dwalen mensen af van hetgeen eigenlijk belangrijk is en voor hen zou moeten zijn, van al wat Ik zeg en aanraad, van waarheid en oprechtheid, van geduld en vergeving.

Wat de mens interesseert, komt meestal eerst en dat daardoor het blikveld verkleind wordt, daar is die mens zich vaak niet bewust van, dat gaat in zijn fascinatie voor één bepaald verlangen verloren. Al zijn aandacht is gevestigd op hetgeen hem bezighoudt. Op dat wat hij op dat moment belangrijk vindt, naar streeft. En als iets zijn aandacht zo fixeert, dan is er geen ruimte meer voor enig andere gedachte, dan is er geen ruimte meer voor zijn naasten, voor wat anderen hem aanreiken, dan is er ook geen aandacht voor Mij, voor Mijn liefde en voor Mijn goede adviezen. Aandacht die zo op één bepaald verlangen gefixeerd is, mist al het andere wat om diegene heen gebeurt en evengoed voor hem van belang is, al dringt dat niet tot hem door. Tot hij door het een of ander wakker geschud wordt. En dat doe Ik, als de tijd daarvoor rijp is, als het de vrije keus niet belemmert. Ik doe dat uit ware liefde. Om die mens te helpen, uit de verstrikking van zijn eenzijdige gedachten terug te brengen, in een totaal overzicht van al wat er om hem heen gebeurt. Want alles heeft zijn invloed en het is beter, om dat te zien, om er op het juiste moment goed mee om te kunnen gaan en niet plots voor onaangename verrassingen te komen.

Want de tegenkant is altijd waakzaam en maakt gebruik van zulke momenten, om ongemerkt een kuil te graven waar de niet oplettende in valt en builen door oploopt. Liever zorg Ik ervoor, dat hij loskomt van zijn gefixeerde gedachten, zodat de tegenkant hem niets kan aandoen. Want wie niet oplet en zijn gedachten niet verdeelt over alles wat om hem heen gebeurt, loopt het risico belangrijke gegevens te missen. Laat je daarom niet meeslepen in enthousiasme voor één bepaald verlangen. Geef het al je inzet, maar niet zonder om je heen te blijven kijken, niet zonder Mij in je hart te raadplegen, niet zonder in waarheid en liefde te blijven. Houd je hart altijd open in liefde, dan zul je niets belangrijks missen en steeds ook Mijn hulp en steun bemerken, voor al wat je goed wilt doen en je enthousiasme heeft.

Hemels Brood 3982

Zou alles maar alleen uit een goedmoedig hart gebeuren. Zonder egoïsme, zonder rivaliteit. Maar jammer genoeg is dat niet zo. Je zou het graag zo willen, maar in de vrijheid van keus die de mens heeft, wordt er nog veel uit egoïsme en rivaliteit onder elkaar gekozen. Daarbij speelt veel hoogmoed, die de mens opjaagt tot een steeds grotere agressiviteit, vooral als aan zijn eigenwaarde getoornd wordt. Niemand wil door zijn vijand vernederd worden en iemand die zich beter voordoet dan hij, is al snel een vijand voor hem.

Het lijkt er op, dat juist diegenen die liegen en bedriegen, die voor veel onwaarheid kiezen, om hun gelijk te halen, om hun macht te vergroten, om hun rijkdom uit te breiden, altijd krijgen wat zij willen en het zich zelfs met geweld kunnen toe-eigenen. Waar blijft dan diegene, die goedmoedig is, eerlijk en nederig, die niet strijdt om macht, geld en goederen, in zo’n samenleving die drijft op onwaarheden en halve waarheden? Ergens onderaan, met nauwelijks of geen status en al helemaal geen macht. En nu vraag je Mij, kan dat nu niet eens anders gaan, mag nu niet eens het goedmoedige hart winnen en mag nu niet eens de liefde zegevieren en boven al die onwaarheid komen te staan?

Ik zeg je, het staat daar al boven. Want wat wil je met een goedmoedig hart winnen, in die wereldse samenleving? Wil je daarmee dan macht, rijkdom, eer, aanzien, een hoge status behalen? Want als dat zo zou zijn, dan zou het goedmoedige hart gelijk worden aan het hebzuchtige hart, wat juist daarom de strijd aangaat en in werelds opzicht macht, geld, roem en dergelijke wil winnen. Maar wint het ook bij Mij? Wint het ook in waar leven? Het wint in waar leven niets. Het heeft in waar leven geen enkele macht, geen enkel bezit, geen enkele status, het heeft er niets. En zoals het goede hart soms het gevoel heeft niets te bezitten, als het naar het wereldse kijkt, zo zal het hebzuchtige hart eens beseffen, dat het ten aanzien van waar leven, niets heeft. Maar het goede hart zal het ware leven ten volle gaan beseffen en de rijkdom, de ware rijkdom daarvan bezitten, tot in eeuwigheid.

Dan zal degene met het hebzuchtige hart, zich met het niets wat hij heeft, tevreden moeten stellen. En dat, terwijl hij gewend was alles te bezitten. Denk je niet, dat het goede hart gemakkelijker went aan zijn ware rijkdom, het ware gelukzalige leven, dan diegene met het hebzuchtige hart aan het niets, zelfs zonder enig besef van waar leven is? Daarom, ieder goedhartig mens heeft vele malen meer dan de hebzuchtige mens in de verste verte denkt te hebben, maar in werkelijkheid helemaal niet heeft. Blijf bij je goedhartigheid, ook al heeft dat werelds gezien geen waarde, in het ware leven heeft het de juiste waarde om helemaal gelukkig te zijn!

Hemels Brood 3983

Ik ben in Jezus Christus mens geworden op aarde. Zichtbaar in het menselijk lichaam gekomen, om de mens tot redding van zijn zonden te zijn. Zo ben Ik in het menselijk lichaam te zien geweest en daar op aarde is Mijn menselijk lichaam aan het kruis tot sterven gebracht. Dat is slechts de materiële dood geweest. Maar Ikzelf ben niet tot sterven te brengen. Ik ben leven, eeuwig leven.

Met het sterven van het materiële lichaam aan het kruis en daarna Mijn opstanding, heb Ik laten zien, dat het ware leven eeuwig niet tot sterven te brengen is. Daarmee heb Ik ook laten zien, dat het niet om het materiële, maar om het geestelijke gaat. Niet het materiële, maar het geestelijke is leven. Als zodanig is het geestelijke niet te zien voor het materiële oog. In het materiële heb Ik Mij tijdelijk zichtbaar gemaakt voor het materiële oog, om de mens de gelegenheid te geven het verschil te gaan ervaren en te gaan zien met het geestelijke oog. Juist toen Ik na Mijn opstanding aan verschillende mensen verscheen, zagen zij Mij met hun geestelijke ogen. Dat was alsof zij Mij weer in het materiële zagen, maar wat zij van Mij zagen, was Mijn geestelijke aanwezigheid.

En zo zal het zijn bij Mijn wederkomst, dat Ik te zien ben met het geestelijke oog, net zo helder en zuiver als Ik toen voor de mensen, bij Mijn tijdelijk verblijf in een materieel lichaam, op aarde te zien was. Alleen zal Mijn wederkomst pas dan zijn, als meer geestelijke ogen geopend zijn en meer mensen Mij dan kunnen zien. Ook nu ben Ik onder de mensen, in de harten van de mensen. Voelbaar, merkbaar en voor heel sommigen zichtbaar. Mijn wederkomst zal zijn in de geest, in het ware besef van leven van de mensen op aarde. Maar het zal een nieuwe aarde zijn. Wat betekent: het besef van de mens waarop hij zijn handelen baseert zal een nieuwe zijn en er zal een nieuwe hemel zijn. Wat betekent: Dat wat de mens gelukkig maakt, zal in zijn besef niet meer bezit van materiële zaken, van roem en macht zijn, maar ware onbaatzuchtige liefde. Want daarop is Mijn wederkomst gepland, op die nieuwe aarde met die nieuwe hemel. Zichtbaar voor alle geestelijke ogen. En dat zal een grote vreugde geven, een oneindige gelukzaligheid!

Hemels Brood 3984

Over de wereld wordt door veel mensen gemediteerd. Om een innerlijk zicht te krijgen, is dat een goed hulpmiddel. Maar laat het niet een doel op zich zijn. Want meditatie op zich is niet het leven. Het kan inzicht geven in het leven, maar vervolgens is het van belang, om naar die verkregen inzichten, als zij volkomen op liefde gebaseerd zijn, te leven, te handelen.

Voor velen is mediteren een cultus geworden. Zelfs een soort van religie. Dan schiet het volkomen voorbij aan het ware leven. Een stilte, om jezelf innerlijk te beschouwen, is regelmatig nodig. Zodat je besef kunt krijgen van hetgeen in jezelf gebeurt, besef kunt krijgen van de betekenis van je gedachten, je meningen over situaties en zodat je zicht krijgt op je handelen en de motivaties die je tot dat handelen gebracht hebben. Want al het doen en laten gaat in een razend tempo en motivaties gebeuren in seconden, die nauwelijks beseft worden. Zodat veel van wat de mens doet, niet werkelijk overzien wordt en er nauwelijks een duidelijk besef is of het handelen in ware liefde gebeurt. Men is aan zoveel handelwijzen gewend en daar wordt daardoor nauwelijks of zelfs helemaal niet over nagedacht, of innerlijk over gevoeld of het wel overeenkomt met liefde en of het wel helemaal naar waarheid is.

In stilte, in meditatie, in gebed, kan het innerlijk beschouwd worden, want innerlijk vindt de vorming van je handelen plaats. Innerlijk kun je contact leggen met wat waar is. Innerlijk kun je contact maken met Mij, je Schepper. En als je bereid bent met Mij samen je innerlijk te beschouwen, zul je het meest zuivere zicht op jezelf krijgen. Als je het aandurft, om een zuiver zicht op je innerlijk te krijgen, dan beloof Ik je, dat het zicht wat Ik je geef heel zuiver en waar zal zijn, maar ook heel zachtmoedig, zodat je gemakkelijk kunt erkennen, ja, daar was mijn motivatie niet naar liefde, daar was mijn handelen niet naar waarheid. Zodat je dat kunt verbeteren en kunt groeien en je handelen steeds meer uit innerlijke waarheid en liefde gebeurt, in alles wat de dag je brengt.

Hemels Brood 3985

Mijn lief kind, je zegt, je hebt zoveel inzichten van Mij gekregen en zoveel duidelijke uitleg mogen opschrijven en nog bemerk je, besef je, dat je het niet steeds zo leeft, dat je nog afwijkt van wat je inzichten van liefde zijn, dat je nog wel eens in ongeduld vervalt, terwijl je zo graag al wat je ondertussen van Mij weet, in je handelen helemaal zou willen zijn, maar nog niet bent.

Het heeft tijd nodig en oefening om al die inzichten, al wat je daarmee in jezelf vergaard hebt, in al je handelen op te nemen, je eigen te maken. Dat is materieel gezien zo, en dat is geestelijk evengoed zo. Als je op school iets uitgelegd kreeg, dan was er vervolgens ook oefening nodig, om het geleerde tot een goede uitvoer te kunnen brengen. Zo heb je met oefening van alles geleerd. Zo leren alle mensen, met oefening. De één heeft wat meer oefening nodig, dan de ander en de één heeft meer uitleg nodig, dan de ander, maar het gaan doen heeft altijd met oefening te maken. Het geleerde breng je bijna nooit direct volmaakt in de praktijk. Maar wat daarbij voor iedereen van groot belang is, wil hij leren, wil hij de moeite van het oefenen aangaan, heeft hij er de moeite voor over.

Want er is wilskracht nodig om vol te houden. Vooral bij moeilijke oefeningen. En er is wilskracht nodig, om je als leerling op te stellen. Zo is het belangrijk, dat je bij het geestelijk leren beseft, dat Ik, jullie Schepper, de Enige ware leraar ben in Jezus Christus, met de Enige ware Levensleer. Wie dat nog niet beseft, is nog niet aangekomen bij het ware geestelijke leren in de zuiverste hoedanigheid. Wie dat besef wel heeft, is al een heel eind op de goede weg. Wie in zijn hart steeds contact zoekt met Mij en innerlijk steeds met Mij spreekt, al is het niet in woorden, maar dan wel in een zeker weten, een zeker gevoel, in een zeker besef Mijn antwoorden herkent, die is al een heel eind op weg. Wie Mijn antwoorden en het advies, wat Ik hem aanreik in zijn hart, al begrijpt en voor waar met heel zijn hart kan aannemen, die is al een eind op weg.

Dan volgen de oefeningen. Die kosten tijd. Neem die tijd, die op de eeuwigheid zo miniem is. Die alleen op de materiële aarde lang lijkt. Maar op de eeuwigheid gezien, nauwelijks iets voorstelt. Wees geduldig met al wat je ondertussen van Mij al in je hart begrepen hebt. Groei in liefde voor Mij en je naasten. Volbreng nederig alle oefeningen die op je pad komen en maak je geen zorgen, als die nog niet zo volmaakt gaan, als je wel zou willen. Want ook het accepteren van je nog onvolmaaktheid, is nederigheid. Zo velen hebben nog nauwelijks enig besef van wat jij al zo bewust in je hart voelt. Ik weet, dat je het allen gunt om dat ook in hun hart te voelen, te beseffen, maar hun tijd is nog niet gekomen. Wees jij nu maar gewoon zoals je bent en blijf Mij in je hart ontmoeten, blijf Mij in je hart in liefde voelen, dan komt het helemaal goed, in tijd komt het helemaal goed!

Hemels Brood 3986

Mijn liefde is de oproep aan alle mensen, om tot diezelfde liefde te komen in al hun doen en laten. Mijn liefde is zuivere waarheid en geheel zonder enig eigenbelang, altijd het beste gevend aan iedereen, zonder daar iets voor terug te verwachten. Mijn liefde is altijd en eeuwig dezelfde, zoals Ik eeuwig Ben, altijd Dezelfde. Mijn oproep is duidelijk en verstaanbaar, toch horen weinigen en toch geven weinigen gehoor aan Mijn oproep in hun doen en laten. En hoewel Mijn liefde alles wat mis gaat bij mensen kan oplossen, zijn er maar weinigen die niet zelf oplossingen bedenken. Zo roept Mijn liefde altijd maar door, om iedereen te helpen in dit leven op aarde. Al luisteren er maar weinigen, Mijn roepen gaat door. Al luistert er maar één, Mijn roepen gaat door.

Als jij Mijn roepen hoort, Mijn liefde voelt, laat Mij dan niet vergeefs roepen en sluit je aan bij Mijn roepen, wees zelf die liefde en roep daarmee je medemensen. Al luisteren maar weinigen, of misschien maar één, geef het niet op en blijf met je liefde Mijn roepen versterken. Blijf met Mij roepen, zodat die weinigen die horen, gered worden door ons roepen, door jouw en Mijn liefde. Want het is nodig dat wij in liefde blijven roepen, zodat die enkeling ons hoort en zich bij ons kan aansluiten. Want als Ik met Mijn liefde niet meer zou roepen en jij zou niet met Mij in liefde roepen, hoe zouden zij, die kunnen horen, ons in die blinde wereld dan nog kunnen vinden?

Daarom, Ik blijf in Mijn liefde roepen, blijf jij dan ook roepen. Al klinkt jouw roepen nog niet zo luid als Mijn roepen, tezamen met al diegenen die ook roepen, vormen wij toch een koor van liefde, wat groter kan worden, door allen die ons horen en zich bij ons aansluiten. Dat zullen er niet zo veel zijn, maar ieder die komt, is in liefde van harte welkom. Roep allen in Mijn liefde mee, zodat de wereld eens haar blindheid verliest en gaat zien, wat zij zo lang versmaad heeft. Versmaad heeft voor wat? Voor niets. Voor helemaal niets. Want al wat de wereld nastreeft, is in werkelijkheid niets. Alleen liefde zonder enig eigenbelang is iets, is Leven, is de grootste Rijkdom!

Hemels Brood 3987

Alle mensen zijn Mij even dierbaar. Voor alle mensen heb Ik evenveel liefde. Maar de één trekt meer van Mijn liefde zijn leven in, dan een ander. De één trekt Mij meer in zijn leven, dan een ander. Daardoor voelt de één Mij en Mijn liefde ook meer, dan een ander. En daardoor kan de één al meer vertrouwen in Mij hebben, dan een ander.

Hoe kun je Mij meer en meer in je leven trekken? Door in je doen en laten steeds meer en meer naar liefde te handelen. Je bent het dichtst bij Mijn liefde, als je in nederigheid geheel belangeloos kunt zijn. Want het kleinste beetje eigenbelang staat het voelen van ware liefde in de weg. Hoe meer eigenbelang, des te minder voelen van liefde. Kun je liefde dan leren met het verstand? Liefde kun je alleen leren met je hart, met het gevoel. Met het gevoel in je hart kun je onderzoeken of je ergens naar eigenbelang gehandeld hebt. Maar daarvoor is het belangrijk, dat je dat eerlijk en oprecht doet. En, dat je dat met Mij samen doet. Want als je dat oprecht en eerlijk wilt, dan help Ik je in je hart te voelen, hoeveel je wel en hoeveel je nog niet naar ware liefde doet of laat.

Met het verstand kun je begrijpen, met het gevoel kun je ware liefde ervaren. Maar in je hart kun je ook het tegenovergestelde van liefde voelen, zoals haat, boosheid, ongeduld en zoals eigenbelang en eerzucht. Met het verstand kun je kiezen, maar je hebt wilskracht nodig, om tot uitvoer te komen. Ligt die wilskracht bij eigenbelang of bij onbaatzuchtigheid? Dat kun je voelen in je hart, dat kun je niet vinden in je verstand. Met je verstand kun je het beredeneren, de inzet van je wil beredeneren, je belang beredeneren, maar altijd zal daarbij ook je gevoel een belangrijke rol meespelen, als een centrum waar vanuit je met je verstand  je keuze beredeneert. Voel je boosheid, dan zul je anders redeneren met je verstand, dan wanneer je liefde voelt.

Op het moment, dat je ware onbaatzuchtige liefde voelt, valt de redenering met het verstand weg en blijft alleen het handelen naar de onbaatzuchtige liefde die je voelt over. Dat is ware liefde uit het hart, zonder eigenbelang, zonder verstandelijke beredenering en die is altijd goed!

Hemels Brood 3988

Engelen zijn factoren van Mijn wezenlijkheid, uit Mijn wezenlijkheid. Zij hebben niet die vrijheid, die de mens uit Mijn wezenlijkheid op aarde gekregen heeft. Daarom is er een groot verschil tussen Engelen en mensen. Beiden zijn uit Mijn wezenlijkheid gesteld,  maar Engelen kunnen alleen handelen naar Mijn wezenlijkheid, terwijl mensen hun eigen keuze kunnen maken, los van Mijn wezenlijkheid. En hoewel er buiten Mijn wezenlijkheid niets werkelijk is, wordt de van Mijn wezenlijkheid afwijkende keus van de mens, door hem op aarde, wel als een zekere werkelijkheid ervaren. Dat is nodig, anders zou hij in zijn vrijheid het verschil niet kunnen leren en daardoor niet kunnen terugkomen tot zijn oorspronkelijke wezenlijkheid in vrijheid van zijn.

Omdat het op aarde voor de mens moeilijk is om in zijn vrijheid tot zijn ware wezenlijkheid terug te komen, zijn er veel van Mijn Engelen om hem heen. Engelen die uit Mijn wezenlijkheid alle mensen bijstaan, waar zij maar kunnen, zonder de vrijheid van de mens te belemmeren. Er zijn veel verhalen en voorstellingen over Mijn Engelen door mensen gemaakt. Daar is maar heel weinig van waar. Het meeste van wat de Engelen voor de mensen doen, is verborgen en moet ook verborgen zijn, of het zou de mens in zijn vrijheid schade brengen, in plaats van goed doen.

Dat weten alle Engelen en zij kunnen in hun wezenlijkheid, wat zij van Mij uit zijn, alleen Mijn pure ware onbaatzuchtige liefde zijn en daar in alleen Mij volkomen gehoorzamen, want Mijn wezenlijkheid is pure ware onbaatzuchtige liefde. Geloof niet alle verhalen en beeltenissen over Engelen. Maar weet dat zij Mijn liefde zijn, die voor alle mensen werken, om hen te helpen op hun weg op aarde. Zo versterken zij in liefde de mens tot liefde. Verborgen, maar krachtig in ware liefde.

Hemels Brood 3989

Wie heeft er zeggenschap over jouw leven? Wie laat jij zeggenschap hebben over jouw leven? Ben jij dat zelf, of is dat iemand anders, je baas op het werk, je dokter, je partner, een vriend of vriendin, de buren, kortom, wie hebben er allemaal zeggenschap over jouw leven? Want in de samenleving zijn er heel wat regels van de overheid en heel wat regels onder elkaar, normen en waarden, allerlei gebruiken en tradities en ongeschreven wetten. Heeft dat allemaal zeggenschap over jouw leven? In doorsnee denk Ik van wel. Ook al neem je in je leven eigen beslissingen en denk je zelf de regie over je leven te hebben, er blijven altijd situaties over, waarbij een ander over jou beslist en daar kun je zelf niets aan doen. Dat je op straat rechts moet rijden, heeft een ander voor jou beslist en je zult je daar aan houden, jij hebt daar zelf geen zeggenschap over. Zo zijn er veel situaties waarbij je zeggenschap uit handen genomen is.

Hoe is het met Mij en jou? Ik neem je geen zeggenschap uit handen. Maar als jij er in vrijheid voor kiest, je zeggenschap over heel je leven aan Mij te geven, dan kan Ik je zeggen, dat je geen betere keus kunt maken. Want, al die anderen die zeggenschap hebben, hebben dat naar zich toegetrokken en hebben daarbij allerlei belangen. Deels goede belangen, deels eigenbelang en deels gemene of heel domme belangen, die niet veel goeds teweegbrengen. Ik trek geen zeggenschap naar Mij toe. Als je in je vrijheid er voor kiest Mij zeggenschap over jouw leven te geven, dan staat Mijn zeggenschap boven alle anderen die zeggenschap hebben, of ze die naar zich toegetrokken hebben of dat die zeggenschap door de situatie zo gekomen is, maakt niet uit. Daarbij kan Ik je zeggen, dat Mijn zeggenschap over jouw leven jou altijd ten goede zal komen, omdat Ik belangeloos en uit pure liefde alles zo voor je kan regelen, dat ieders zeggenschap alleen in jouw voordeel zal uitpakken. Hoe Ik dat kan doen, blijft verborgen. Jij hoeft alleen in vrijheid voor Mijn zeggenschap te kiezen en dat zal zich dan in je leven uitwerken boven alle andere zeggenschappen, in pure ware liefde.

Hemels Brood 3990

Over sommige mensen wordt gezegd, hij heeft een hart van goud. Iedereen weet dat goud veel waard is en daarmee begrijpt ook iedereen dat diegene niet letterlijk een gouden hart heeft, maar een hart vol goedmoedigheid en behulpzaamheid, wat voor medemensen in moeilijke omstandigheden veel waard is.

Nu heb Ik Mijn boodschap van leven, die heel veel waarde heeft voor alle mensen, op schrijft gegeven, onder andere in de Bijbel, het Woord, op dezelfde manier, in een soort vergelijking, zoals bij dat gouden hart. Terwijl iedereen wel weet dat zo’n vergelijk niet letterlijk genomen moet worden, wat ook voor Mijn boodschap geldt, nemen veel mensen Mijn boodschap juist wel letterlijk. Daardoor zijn er in de loop der jaren veel misverstanden ontstaan. Het is voor veel mensen moeilijk om het letterlijk nemen van Mijn Woord in de Bijbel en andere geschriften, los te laten. Toch is de betekenis van al wat Ik gezegd heb en geschreven is, vooral niet letterlijk bedoeld. Niet iedereen kan al direct alles duidelijk geestelijk begrijpen. Dat het dan letterlijk genomen wordt, is altijd beter, dan dat er niets mee gedaan wordt. Maar laat het niet zo zijn, dat er getwist wordt over de betekenis van Mijn Woord. Laat iedereen respect hebben voor de mate van begrip van de ander, of dat nu letterlijk is of niet.

Want Ik geef jullie vrijheid. Neem dat elkaar niet af. Ieder mag zijn tijd hebben om tot het ware begrip te komen. Ook in de letterlijke betekenis zit een zekere waarde, waardoor groei gemaakt kan worden. Op een gegeven moment wordt het iemand, die eerst alleen de letterlijke betekenis zag, wel duidelijk dat het om een andere betekenis dan de letterlijke gaat. Leef naar dat wat je in je hart van Mij en Mijn Evangelie begrijpt, maar leg het niemand op. Als Ik Mijn leer iemand zou willen opleggen, dan zou Ik dat wel Zelf het beste kunnen. Maar Ik laat ieder vrij en dat mag iedereen doen, elkaar vrij laten in liefde.

Hemels Brood 3991

Soms versta je Mijn liefde nog niet. Soms kun je Mijn liefde nog niet begrijpen. Dan komt het er op aan Mij te vertrouwen, op Mijn liefde te vertrouwen zonder dat je haar verstaat, zonder dat je de situatie begrijpt. In zoveel situaties herken je Mijn liefde al wel, versta je Mijn liefde al wel. Terwijl er veel mensen zijn, die nog maar heel weinig of nog maar nauwelijks iets van Mijn liefde verstaan en zo velen die Mij nog nauwelijks kennen.

Voor iedereen is het mogelijk om Mij te kennen, maar omdat er mensen zijn die Mijn liefde niet verstaan en de situaties waarin zij terecht komen niet begrijpen, ontkennen zij Mijn bestaan. Maar zelfs diegenen die Mij ontkennen in Mijn bestaan, hebben Mij in zich aanwezig. Zij kunnen dat ontkennen en negeren, maar daarmee ben Ik niet weg, Ik blijf altijd innerlijk in ieder mens aanwezig. Ik ben Leven. Geen mens is in leven zonder Mij, omdat Ik dat leven Ben en geen mens dus zou leven, als Ik niet in hem zou zijn. Ontkennen en negeren kan, maar Mij verwijderen gaat niet. Zelfs degene die zijn lichaam doodt, doodt alleen zijn lichaam, maar nooit zichzelf en nooit Mij. Hoe bewust diegene zich van Mij is, is een heel andere kwestie. Want Mij ontkennen, beperkt ook het bewustzijn van Mij en van werkelijk leven.

Hoe dan ook, Ik blijf altijd in het centrum van iedereen als kern van Leven. Leven wat iedereen in zich voelt, maar wat niet iedereen ervaart als Mijn leven wat Ik hem geef. Mijn liefde wat Ik die mens geef. Al wat Ik jou en alle mensen geef, is pure liefde in alles. Het is niet erg als je dat nog niet in alles al verstaat. Je bent het aan het leren en je maakt evengoed vorderingen. Je kent Mij en Mijn liefde en je leert meer en meer Mijn liefde te begrijpen. En begrijp je het soms niet, wees dan toch blij en vertrouw eenvoudig dat er wel een tijd komt, dat je het wel begrijpt. Liefde is eeuwig, voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 3992

Hoe komt iemand uit het donker, uit het beleven van de nacht in zijn leven,waar alles zwart lijkt en niets lijkt nog goed te kunnen worden?

Met liefde. Met liefde voor zichzelf. Met ware onbaatzuchtige liefde voor zichzelf. Daarmee bedoel Ik geen eigenliefde, geen zucht naar wat goed is, daarmee bedoel Ik ware liefde die niets eist. Liefde voor jezelf op de juiste onbaatzuchtige manier is een vereiste voor ieder mens. Maar door veel kerkelijke instituten is liefde uitgelegd als iets wat je oneindig en volkomen volmaakt voor anderen moet hebben, maar niet voor jezelf. Je mag als het ware zelf niet zijn. Daarbij is nederigheid veelal uitgelegd als minder dan iets waard zijn, nietig, klein moeten zijn.

Maar dat is niet wat Ik met nederigheid bedoeld heb. Want ieder mens is voor Mij van grote waarde en ieder mens is in Mijn ware liefde opgenomen. Met nederigheid heb Ik eerder waarheid bedoeld te zijn. Je niet meer voor doen, dan het gewone, eenvoudige. Erkenning van Mij als Levengever en Schepper. Erkennen van afdwaling van liefde en jezelf accepteren, met je goede en je minder goede kanten. Jezelf niet afvallen, maar zijn zoals je bent en daarover tevreden zijn en te zien als Mijn liefde voor jou. Leven is liefde. Daarom zal ook iedereen zichzelf liefhebben, zoals Ik jullie liefheb en ook Mijzelf liefheb. Want jullie zijn Mij en Ik ben jullie en zo hebben wij elkaar lief en daarmee ook onszelf. Zonder egoïsme, zonder hebzucht, zonder leugen en bedrog, volkomen en onbaatzuchtig.

Kom uit de nacht, Mijn geliefd kind, en heb jezelf lief. Heb jezelf lief. Want daarmee heb je Mij lief! Durf jezelf op die belangeloze manier lief te hebben, zoals Ik jullie allen belangeloos liefheb. Niet het volmaakt zijn is van belang, maar liefde, ware liefde is van belang. Ware liefde accepteert alles wat nog niet volmaakt is. Accepteer jij dat dan ook en heb jezelf lief, lief, lief! Heb daarmee Mij lief en alle mensen om je heen. Heb lief en de nacht verdwijnt, want zij is niet. Ik Ben, jij bent, Liefde is! Liefde is licht en jij bent Mijn licht. Schijn en zie de dag, de ware liefde voor jezelf!

Hemels Brood 3993

Denk je dat Ik het mens-zijn niet gevoeld heb? Ik heb het mens-zijn gevoeld in Jezus Christus, toen Ik in Hem als Mens op aarde was. De moeite van het mens-zijn, heb Ik gevoeld en in Hem was het als bij ieder mens, in moeilijke situaties dat gevoel van, er alleen voor te staan, alleen te moeten doormaken, op jezelf alleen aangewezen te zijn. Al zijn er honderden mensen om je heen, in jezelf ben je alleen, ben je op jezelf aangewezen en zul je zelf tot keuzen in je doen en laten moeten komen.

In allerlei situaties kun je hulp van medemensen krijgen, maar er blijven altijd momenten waarop het op eigen beslissingen aankomt, momenten die niemand van je kan overnemen en die je zelf moet doormaken, of je wilt of niet. Dat is ook de vrijheid van zijn, de eigenheid van zijn als een zelfstandig wezen. En toch zijn alle mensen en daarmee jij dus ook, met Mij, jullie Schepper, en elkaar verbonden. Innerlijk, in ieder zelf, met elkaar verbonden. Zoals je jezelf als eenling voelt en de eenzaamheid van het eigen zelf-zijn ervaart, zo kun je ook innerlijk de verbondenheid met Mij en met elkaar voelen. Want ook dat is net zo goed in jou aanwezig.

Al voel je je als mens alleen in jezelf, als je beter kijkt in jezelf, zie je niet alleen jezelf, maar zie je ook Mij en daarbij al je medemensen. Alleen jezelf moet je daarbij ervaren als een eigen-zijn, om in vrijheid van zijn, eigen keuzen te kunnen maken. Maar zodra die keuzen belangeloos zijn, zal het besef, met velen in Mij Eén te zijn, duidelijker worden. Dat neemt het eigen-zijn niet weg, dat blijft één, zoals Ik Eén Ben. Maar Eén kan ook velen zijn, als die velen tezamen die Ene vormen, die Ene zijn. Ik weet hoe het als mens voelt, dat eigen eenling zijn. Ik heb dat overwonnen, voor jullie, voor jou. Daarom draag Ik dat nu voor jou, als je het Mij laat. En in je hart kun je dan altijd Mij voelen, Mij weten, alleen ben je niet, het voelt misschien soms zo, maar echt alleen ben je niet.

Hemels Brood 3994

De wereld is verdwaald in haar eigenbelang. In haar hebzucht, in haar zucht iets te zijn en macht te hebben. Pas als zij ten diepste inziet, dat al haar streven ijdel is en niets werkelijk brengt, pas als zij in het diepst van de put ervaart, eigenlijk niets te bezitten en beseft, dat van al wat zij bezit, niets werkelijk enige waarde heeft, zal zij zich keren en al haar streven naar bezit, macht, roem, haar hebzucht, loslaten. Dan zal zij eerst pas goed ervaren, dat zij niets werkelijk heeft. Want stel je voor, je hebt miljoenen op de bank, een groot huis, macht over veel mensen, je bent gewend in luxe te leven en je komt in een ernstige situatie, waar je begrijpt dat je aan al je rijkdom, aan al je aanzien, aan al je gemak en je macht, in die situatie niets hebt en je staat dat allemaal af, je laat het los en dan sta je daar. Zonder bezit van iets, geen rijkdom meer, geen macht meer, geen gemak meer.

Op dat moment ben je al het wereldse wel kwijt, maar, je hebt ook nog niets opgebouwd voor het hemelse. Je bent als het ware even in een situatie, waarin je het wereldse niet meer hebt of naar verlangt, maar waar je ook het hemelse nog niet hebt opgebouwd. Dat zal je even een losgeslagen gevoel geven. Alsof je de bodem onder je voeten verloren hebt. Je kunt je dan eenzaam en verlaten voelen, als in de woestijn. In die woestijn was Ik ook een tijdje, toen Ik in Jezus Christus op aarde was. Ook de Israëlieten waren in die woestijn. Dat wil zeggen, je hebt iets losgelaten, of je bent aan het loslaten. Dat is goed. Je hebt ingezien wat er niet goed aan je daden was en je wilt het veranderen. Dat is goed. Maar het nieuwe, nieuwe ware levens inzichten, moet je nog opbouwen. Even voel je je niet prettig, in de woestijn.

Laat ook dat los en ga opbouwen. Blijf niet hangen in dat gevoel van leegte, ga opbouwen. Ga liefde opbouwen. Liefde voor jezelf, dat is diep gaan beseffen dat Ik je lief heb, ondanks al wat je niet goed gedaan hebt of nog niet helemaal goed doet. Liefde voor mensen om je heen, wat ze ook in jouw ogen nog niet goed doen of niet goed gedaan hebben. Liefde voor Mij, ook al begrijp je van Mij nog niet alles. Dat kan ook nog niet. Dat mag je opbouwen. Neem daar tijd voor. Niet alles kun je van het ene op het andere moment gaan begrijpen.

Maar Ik beloof je, ga opbouwen in liefde en waarheid en accepteer nog niet alles te kunnen begrijpen en op zeker moment zul je zien, wat eerst allemaal woestijn leek, is gaan bloeien en weelderig bedekt met allerlei gewas, een weelde om te vertoeven! Begin jij te bouwen in liefde, vertrouw op Mijn hulp en houd vol! In ware liefde lukt alles!

Hemels Brood 3995

Ieder bestaan, ieder mens, heeft een geestelijke betekenis. Die geestelijke betekenis heeft een waarde. Die waarde is de waarde van ieder mens. De geestelijke betekenis van een mens is een geestelijke betekenis uit Mij. De waarde daarvan wordt door Mij bepaald. Daar heeft de mens zelf geen invloed op anders dan die geestelijke betekenis te zijn. Daarom is geen een mens meer dan de ander, want vanuit de mens zelf wordt geen waarde of geestelijke betekenis bepaald. De uiting uit Mij, wat ieder mens geestelijk is, is een geordende uiting, die geen voordeel of nadeel geeft, maar pure onbaatzuchtige liefde is.

Jij hebt een geestelijke betekenis, die je in het materiële uit Mij zichtbaar maakt. Tezamen met alle mensen en al wat er is op aarde. En dat wat ieder geestelijk betekent en in het materiële zichtbaar maakt, wordt in het geestelijke pas gezien, als met het geestelijk oog gekeken kan worden. Het geestelijk oog kan niet zien vanuit het materiële, kan alleen zien vanuit het geestelijke. Doordat de meeste mensen gericht zijn op het materiële, is het voor hen moeilijk of niet mogelijk om geestelijk te zien. Liefde opent het geestelijk oog. Onbaatzuchtige liefde opent het geestelijk oog. Liefde is waarheid. Maar waarheid is niet altijd door mensen in liefde aan elkaar gegeven.

Het materiële is voor veel mensen zo van belang, dat ware liefde nog lang niet ten diepste gevoeld wordt, dat Mijn liefde, die geestelijk is, nauwelijks gevoeld wordt. Toch blijft ieder mens zijn geestelijke betekenis houden en in ware liefde zal hem die betekenis op zijn tijd ook duidelijk worden. Evenals de geestelijke betekenis van mensen om hem heen. Wie de geestelijke betekenis van Mijn Woord begrijpt, heeft Mijn Woord in zichzelf ontdekt en Mijn Woord is Leven en daarmee heeft diegene Leven, waar Leven in zichzelf ontdekt. In dat ware geestelijke leven, wat Mijn liefde is, zijn alle geestelijke betekenissen op aarde te doorzien, te begrijpen. Wie vrij er voor kiest, liefde te leven, opent zich voor Mijn Geest van liefde en is Mijn liefde!

Hemels Brood 3996

Van tijd tot tijd ontdek je in jezelf in verschillende situaties nog niet naar Mijn Woord van liefde te leven. Daar schrik je van, je wilt het allemaal goed doen en meteen begin je de aanval op jezelf, op wat je nog niet goed doet. En dan bemerk je, dat het je niet lukt om in die situaties jezelf te verbeteren. De aanval op jezelf wordt sterker, je doet het niet goed en je wilt het zo graag wel goed doen. Maar op de manier die jij er op nahoudt, zal het je moeilijk lukken. Je bent bezig jezelf te bestrijden. Stop daar maar mee en kom in je hart bij Mij. Leg Mij in je hart eens alles precies voor, wat je ziet dat je niet goed doet. Vraag Mij om inzicht om er mee om te gaan, om de weg te leren kennen om tot verbetering te komen. Wentel je niet in dat gevoel van schuld iets niet goed te doen, maar zoek met Mij samen naar de weg tot verbetering.

Zo’n verbetering komt niet van het ene op het andere moment. Het besef in verschillende opzichten niet naar Mijn Woord van ware liefde te handelen misschien wel, maar het heeft dan tijd nodig, om de weg te gaan die tot verbetering leidt. Gun jezelf die tijd. Gun jezelf de rust die daarvoor nodig is. En wat heel belangrijk is, je verliest er Mijn liefde niet mee. Ik veroordeel je niet. Ik sta klaar, achter de schermen, om jou te helpen, zodra je bij Mij komt en Mij alles vertelt. Stel, je kunt iemand niet vergeven en je wilt dat wel, omdat je door Mijn Woord van liefde bent aangesproken. Maar je bemerkt, het lukt je niet. Val jezelf dan niet aan, verwijt dat jezelf niet, maar kom in je hart bij Mij, zeg het tegen Mij en vraag Mij je de weg te tonen, om tot vergeving te komen. Geef jezelf dan tijd en houd eraan vast met Mij erover te praten.

Dan zul je de weg gaan zien en de kracht krijgen om die te gaan. Wat je ook bemerkt niet goed nog te doen, probeer het niet alleen op te lossen. Praat in je hart met Mij en accepteer jezelf, zoals je bent. Ik accepteer jou in liefde, zoals je bent. En vanuit die liefde help Ik jou, als jij er om vraagt en geduldig op Mijn hulp wacht. Ik help altijd.

Hemels Brood 3997

Wees vrij Mijn kind, wees vrij! Want juist in vrijheid kun je gaan beseffen, dat ware vrijheid alleen ware liefde kan zijn. Vrijheid is liefde. Ware liefde is ware vrijheid. Maar het tegenovergestelde van liefde, satan genaamd, heeft graag gebondenheid. Satan laat de mens graag denken, dat hij ergens aan verplicht is. En het liefst heeft hij, dat je je aan Mij verplicht voelt. Het liefst laat hij je denken, dat zekere regels van Mij komen en dat je je daar aan moet houden om een goed mens te zijn. Hij weet wat je nog niet kunt en ziet het graag dat je je schuldig voelt. Want door schuld kun je gemanipuleerd worden. Je wilt van die schuld af en dan ben je vatbaar voor de voorstellen van satan.

Terwijl Ik jullie nooit iets opleg, alleen advies geef. Advies over het leven. Advies over de beste manier van handelen. Maar nooit moet je Mijn advies opvolgen, je mag, je doet er goed aan, maar zonder verplichting, zonder dwang, in vrijheid. Juist die vrijheid, waarin je zelf kunt kiezen naar eigen inzicht te handelen, is belangrijk. Niet al wat je uit plicht doet, maar al wat je uit vrije keus, uit ware liefde doet, is voor Mij belangrijk en geeft je de ware vrijheid. Het is satan die je laat denken dat Ik je opdrachten geef. Waar is je vrijheid, als Ik je opdrachten zou geven? Wanneer je iets in je voelt in een mate van dwang, bedenk je dan eens of Ik dat wel werkelijk ben. Want Ik doe wel voorstellen, Ik vraag je wel eens iets voor Mij te doen, maar doe het niet uit verplichting, doe het uit eigen vrije keus. Maar wees er eerst heel zeker van, dat Ik het ben en niet juist die ander, die ingaat op gevoelens van schuld, die ingaat op verlangens om goed te doen, die ingaat op angsten en onwetendheid.

Want dan denk je dat je Mij volgt, maar je volgt juist die ander. De wolf heeft schaapskleren. Satan doet zich vaak voor, alsof hij de goede herder is, maar in je hart kun je hem herkennen, als je bij de zuivere waarheid blijft, als je bij liefde blijft, als je bij Mij blijft en je niet ingaat op dwang. Wees vrij, want ware vrijheid is liefde!

Hemels Brood 3998

Waarom zou Ik Mij vandaag anders gedragen dan Ik ben? Ik ben en gedraag Mij altijd hetzelfde, voor iedereen. Maar jullie gedragen je niet altijd hetzelfde. Soms zijn jullie in liefde met elkaar, maar een volgend moment kunnen jullie zomaar boos op elkaar zijn, om dan ineens weer goede maatjes te zijn. Daardoor gebeurt er van alles en is er veel wisseling in jullie omstandigheden.

Dan kun je gaan denken dat Ik veranderlijk ben en je dan eens hier en dan eens daar anders tegemoet kom. Maar dat doe Ik niet, dat heeft met jullie zelf te maken, met de verschillen die jullie zelf onderling maken. Ik heb in Mijn Schepping een ordening in gesteld en jullie een levenswet gegeven. Maar velen handelen niet naar Mijn ordening en niet naar Mijn wetgeving. Sterker nog, mensen hebben eigen wetten gesteld en de door Mij gegeven wetten daarmee genegeerd. Maar daarmee verandert Mijn ordening niet en daarmee worden Mijn wetten niet opgeheven. Ik verander niet, de mens verandert. Verandert wat Ik ingesteld heb als belangrijk, in onbelangrijk en stelt er zijn eigen belang voor in de plaats.

Maar daarmee wordt het belang wat Ik heb ingesteld niet minder belangrijk, het blijft het belangrijkste. En dat belangrijkste, voor het ware leven van ieder van jullie, is onbaatzuchtige liefde, wat Ik voor jullie allen ben en altijd onveranderlijk zal zijn. Laat je door al diegenen die Mijn ordening en Mijn wetgeving denken te kunnen veranderen niet in twijfel brengen, niet in verwarring brengen, maar houd vast aan wat Ik je in je hart in liefde en vrede laat voelen en weten. Ik ben onveranderlijk leven, jouw leven. Mijn ordening en Mijn wetgeving blijven eeuwig hetzelfde, dat is ware liefde en vrede in ieder mensenhart. Dat is waar leven in gelukzaligheid.

Hemels Brood 3999

Waar wil je succes in hebben? In wereldse belangen, in zaken, in bezit en dergelijke of misschien geestelijk, in liefde? Werelds gezien lijkt het succes in zaken, in bezit, in aanzien meer te bieden, dan een klein beetje liefde lijkt op te leveren. Maar in werkelijkheid kan Ik zeggen, dat het kleinste beetje liefde je vele malen meer geeft, dan het grootste succes in zaken of in bezit. Alleen, wat Ik daar over zeg, wordt meestal niet aangenomen. Vaker wordt er meer verwacht van goed lopende zaken, van veel bezitten en van een luxe bestaan.

In de wereldse betrekkingen gezien, is dat ook zo. Want in de wereldse samenleving is het gemakkelijker, als je goede zaken doet en veel geld binnenhaalt. Want dan kun je voor jezelf heel wat luxe en gemak kopen. Dan kun je zelfs allerlei diensten van medemensen kopen. En je door hen laten bedienen. Maar er komt een tijd, dat je niet meer op de aarde leeft en in een heel andere levenssituatie verder leeft. In die situatie heeft niemand nog die goed lopende zaken of die hoeveelheid geld en dat aanzien, wat zij tijdens hun aardse bestaan hadden. In die nieuwe situatie is het ook heel anders geregeld. Daar kom je alleen vooruit door liefde, door te geven, door niet naar bezit of naar macht of roem te verlangen. En wie dan niet een klein beetje naar liefde geleefd heeft op de aarde, die staat daar en heeft niets om op terug te vallen. Is daar zonder enig bezit en zonder enig zicht. Die zal hij dan daar, in die nieuwe situatie, moeten gaan opbouwen. En dan wordt hem duidelijk, dat al zijn goede zaken, al zijn bezit, zijn macht en zijn roem hem in die nieuwe situatie niets helpen.

Dat is voor diegene geen fijn moment. Maar wat daar wel is, dat is Mijn liefde. En met vallen en opstaan zal die mens Mijn liefde leren kennen en met vallen en opstaan Mijn liefde leren aannemen. Hij zal door Mijn liefde geholpen worden. Alleen, die hulp van Mij kon hij op aarde ook krijgen. Dat had hem veel moeite bespaard. Dat zou veel mensen veel moeite besparen. Want tijdens het leven op aarde kun je schatten verzamelen op allerlei gebied. Maar geen van die schatten kun je meenemen. Tijdens het leven op aarde kun je wel iets vergaren, wat je wel meeneemt naar die volgende situatie, en dat is liefde, ware liefde. Liefde blijft bij je, als jij in je aardse leven zonder eigenbelang bij liefde blijft.

En Ik? Ik ben bij iedereen, nu op aarde en daarna, in de nieuwe situatie, na je bestaan op aarde. Ik ben er altijd. Dus wie voor Mij kiest, wie altijd voor Mij kiest, die heeft Mij altijd, ook na het bestaan op aarde. En wie tijdens zijn bestaan nog niet voor Mij kiest, die zal het daarna meemaken met lege handen te staan. Maar ook dan ben Ik er en ook dan zal Mijn liefde al diegenen helpen, zoals eens ook de verloren zoon door de liefde van zijn Vader geholpen werd. Want in eeuwigheid ben Ik die ware liefdevolle Vader!