Hemels Brood 3628 t/m 3658

Hemels Brood 3628

Jullie mensen zijn allemaal opgebouwd uit stukjes, deeltjes van Mij. Waar de mens het heeft over “ziele partikelen”, daar bedoelt hij deeltjes waaruit de ziel is opgebouwd. Ieder uniek. Maar Ik zeg je, elk onderdeel van je lichaam, ziel en geest, is van Mij, is een deeltje van Mij. Ik heb bepaald wie welk deeltje van Mij krijgt in welke verhouding. Die verdeling van Mijn deeltjes aan jullie als mens is niet zomaar willekeurig gekozen, maar perfect passend in Mijn ordening van leven, van tijd, van plaats, van situatie.

Mijn ordening is door geen mens te verstoren, wat hij ook verzint om te doen of te laten. Dat wordt heel vaak niet beseft door mensen. Ik heb jullie vrijheid gegeven. En toch zijn er zoveel mensen die een ander iets opleggen, die denken dat zij Mijn Woord kunnen uitleggen als een autoriteit. Jullie zijn vrij. In die vrijheid ligt de keuze tussen waarheid en liefde of onwaarheid en liefdeloosheid. Het eerste geeft een heel ander resultaat dan het tweede. Het is aan de mens om dat ten diepste te doorgronden. Maar zou het niet zo zijn, dat het tweede in vrijheid gekozen kon worden, zonder Mijn orde te verstoren, dan zou er allang geen wereld meer zijn.

Dat wil niet zeggen dat onwaarheid en liefdeloosheid geen gevolgen hebben, dat zeker wel en heel andere gevolgen dan waarheid en liefde. Maar vul als mens toch liever niet in wat in het verborgene gehouden wordt door Mij. Want dat helpt de mens niet om, in zijn vrijheid, zelf de juiste weg te vinden. Sommige mensen hebben ervaringen nodig, waar een mens het besef niet van heeft. Dan lijkt een ongeluk vernietigend te zijn, maar in Mijn liefde is het een mogelijkheid voor diegene, om tot meer waar levensinzicht te komen. In een direct contact met Mij in je hart kun je weten op welke manier je iemand kunt ondersteunen, zodat er geen onnodige belemmering in besef hoeft te ontstaan.

Alles is van Mij de mens gegeven. Zo past alles in het geheel zonder dat het Mijn ordening kan schaden. Wel kan de mens het zich moeilijker maken dan nodig is. Blijf daarom bij Mij in je hart, waar je altijd Mijn liefde kunt voelen en de waarheid kunt ontdekken.

Hemels Brood 3629

Als een kind nooit iets in de weggelegd krijgt, wat het zelf moet verwerken, zelf een oplossing voor moet zoeken, hoe zal het zich dan als volwassene kunnen handhaven, in een wereld waar veel onwaar is, waar veel obstakels zijn, waar veel oplossingen gevraagd worden. Het zal zich heel ongelukkig voelen en niet geleerd hebben te incasseren en met tegenslag om te gaan. Het kan zich niet verweren en zal van links naar rechts en terug gestuurd worden, zonder te begrijpen wat hem overkomt.

Zo is het met jullie als Mijn kinderen. Als Ik jullie niet van alles op je pad geef, leer je niet om te gaan met al wat geen waarheid en geen liefde is. Leer je niet jezelf in waarheid en liefde te blijven op de aarde, waar onwaarheid en liefdeloosheid vaker heerst dan waarheid en liefde. Elke tegenslag maakt je sterker, geeft je vernieuwd inzicht, traint je in het vinden van oplossingen in ware liefde. Want dat is je bestemming, een waar kind van Mij te zijn in elke mogelijke situatie of gebeurtenis en niet af te wijken van waarheid en ware liefde bij al wat er maar gebeurt. Daarom zijn er voor jullie nog hindernissen om te nemen, op allerlei gebied. Maar nooit zo, dat ze je krachten te boven gaan, als je in verbinding met Mij blijft, als je in jezelf op Mij gericht blijft. Al wat je dan overkomt maakt je sterker en geeft je meer en meer zicht op waarheid, op ware liefde, op waar leven.

Want dat is het allerbelangrijkste, dat je in alles, werkelijk in alles tot helemaal waar leven komt, zonder daar ooit nog van af te wijken. Dan heb je in waarheid en liefde de wereld en al haar verleidingen overwonnen, zoals Ik haar in Jezus Christus op aarde heb overwonnen. Ga je weg, leer en wordt krachtiger. Ik ben bij je, altijd en Mijn liefde ondersteunt je in alle waarheid. Vertrouw daarop en groei. Wees in alles dankbaar, want het is je gegeven uit Mijn liefde voor jou, tot volkomen gelukzaligheid voor alle mensen!

Hemels Brood 3630

Je kunt je verwonderen over een plotselinge, niet voorziene gebeurtenis. Je kunt je verwonderen over een plotseling ten goede kerende situatie. Je kunt je verwonderen over een plotselinge niet te verklaren genezing. Toch is verwondering geen bijzonderheid, ook is hetgeen je verwondert geen bijzonderheid. Het enige wat het is, is dat je de oorsprong ervan, de verklaring niet kent, dat het niet voorzien is uit de menselijke beperkte mogelijkheden of inzichten.

Als een goochelaar zijn trucs vertoont, kun je verwonderd zijn, omdat je niet ziet hoe de truc tot het zichtbare resultaat is gekomen, omdat je de verklaring niet kent. Maar zodra je weet hoe zo’n truc in elkaar steekt, zodra is ook je verwondering weg. Kijk eens met andere ogen naar alles wat je aan gebeurtenissen verwonderd. Want Ik ben geen goochelaar met allerlei trucjes die wonderlijke dingen tot stand brengt. Zieken geneest, gebeurtenissen ten goede verandert en zo meer. Bij Mij geen trucjes, maar werkelijkheid. En al die wonderlijke gebeurtenissen zijn werkelijkheid, uit een waarlijk opgebouwd gevolg op gevolg, niets anders dan dat. Maar omdat veel mensen nog lang niet de werkelijkheid kunnen zien en beleven, lijken zulke gebeurtenissen een verwonderlijke oorsprong te hebben. In werkelijkheid is het een gedeelte van het ware leven, wat Ik op zo’n moment laat zien.

Je mag je verwonderen, maar zodra je meer begrijpt van Mijn ware leven en hoe het ware leven in elkaar steekt, zul je ontdekken dat het gebeurde zo wonderlijk niet is en je zult je niet meer verwonderen. Alleen, net als bij de goocheltruc, zul je zeggen aha, zo zit dat, zo steekt dat in elkaar. En dan zal het zo zijn, dat je een grote blijdschap ervaart. Anders dan bij het kennen van een goocheltruc, waar dan de spanning weg is, als je weet hoe dat gebeurt, zul je bij het weten van de ware achtergrond van wonderen, juist heel blij zijn, omdat wonderen geen truc zijn maar werkelijkheid van leven, werkelijkheid van liefde, werkelijkheid van Mij, de zalige gelukkig makende werkelijkheid.

Hemels Brood 3631

Voed de hongerigen. Voed hen met Mijn Brood en Mijn Wijn. Voed hen waar je maar hongerigen tegenkomt. Laat de voeding die je hen geeft Mijn zuivere Woord zijn en laat de Wijn die je hen geeft de zuivere uitleg van Mijn Woord zijn. Zodat zij eten en drinken krijgen. Zodat zij niet alleen Mijn Woord gezegd krijgen maar Mijn Woord ook kunnen begrijpen en toepassen in hun doen en laten.

Aarzel niet om overal altijd klaar te staan met Mijn Brood en Mijn Wijn. Maar altijd zal dat hemels Brood en hemelse Wijn zijn. Wat in de ware betekenis Mijn hemelse Woord en de hemelse betekenis is. Jij als Mijn knecht krijgt van Mij het Brood en de Wijn, Mijn Woord in je hart en de uitleg erbij in je hart. Je weet wat de betekenis is van wat verborgen is gebleven in de Bijbelse teksten, omdat Ik je dat alles te weten heb gegeven. Al van jongs af aan heb Ik je daarin geleerd. Geef al het Brood wat Ik je gegeven heb en nog geef, met de beste Wijn, aan de hongerigen.

Zorg ervoor, dat zij geen beschimmeld brood en bedorven wijn tot zich nemen, wat de woorden en uitleg van diegenen zijn, die niet in alle zuiverheid door Mij onderwezen zijn, maar zich wel als zodanig voor doen. Sommigen te goeder trouw, maar toch lang niet zuiver. Het is geen schande de zuiverheid te willen vasthouden, terwijl anderen er gemakkelijk van afwijken. Ik heb je de zuiverheid geleerd en je geleerd daar aan vast te houden. Want Mijn hemel is volkomen zuiver en niemand komt daar in, dan in volledige zuiverheid. Daarom predik Mijn Woord in zuiverheid. Geef zuiver vers Brood en de beste Wijn, zodat de mens tot waar en gezond hemels leven komt in alle zuiverheid.

Hemels Brood 3632

Denk niet dat je kunt vasthouden wat niet werkelijk is. Er zijn veel mensen die hun leven, zoals zij het leven, willen vasthouden. Maar het is het werkelijke leven niet en wat zij willen vasthouden is niet werkelijk. Het is als schuim wat je tussen je vingers door knijpt, als je het wilt vasthouden. Niets van wat niet werkelijk is, is blijvend. En nu vaak datgene willen mensen grijpen en vasthouden. Materiële bezittingen willen mensen graag behouden, maar niets van het materiële is werkelijk blijvend, niets van dat kan iemand meenemen na zijn overlijden.

Toch zijn er zoveel mensen die er letterlijk alles voor over hebben, voor materieel bezit. En dan gezondheid. Alle mensen willen gezond zijn en blijven. Maar veel van wat werkelijk gezond is, gaan mensen aan voorbij. Want werkelijke gezondheid is niet het lichaam, is niet de materie, maar is de geest van ware liefde, is de ziel die naar ware liefde verkiest te handelen. Dat is ware gezondheid in werkelijkheid. Of dat nu in een ziek of een gezond lichaam is, de ziel, de geest, daar gaat het om, is die ware liefde. Want alles wat afwijkt van waarheid en van ware liefde, is geen werkelijkheid. Onwaarheid is geen werkelijkheid. En toch zijn er zo veel mensen die aan onwaarheid vasthouden, die dingen blijven beweren, waarvan ze weten of kunnen weten, dat ze niet waar zijn. Maar wat geen werkelijkeheid is, kan niet vastgehouden worden.

Blijft ook niet. Op zeker moment is het weg, is de onwaarheid zichtbaar en moet dan plaatsmaken voor waarheid. Zo ook met liefdeloosheid. Liefdeloosheid blijft niet, is geen werkelijk leven. Wie zich tot liefdeloosheid keert, staat op zeker moment helemaal zonder iets in zijn handen, verarmd en berooid, omdat weg is wat hij dacht te hebben en vasthield wat niet vast te houden is. Zo maakt liefdeloosheid op zeker moment plaats voor liefde, die door allen vastgehouden kan worden. Zorg dan voor waarheid en liefde, houd dat vast en leef werkelijk!

Hemels Brood 3633

De ene mens heeft langer tijd nodig om tot bezinning te komen dan de ander. Het is liefde om dat zonder morren te verdragen. Belaag elkaar niet met verbeteringen waar nog tijd nodig is om te leren. In Mijn school zijn geen klassen, alle leerlingen lopen door elkaar en allen krijgen van Mij les, persoonlijk, individueel. Allen hebben daarin ook een werking naar elkaar, daarom kan er ook geen schoolssysteem zijn, zoals jullie op aarde hebben.

Het leren van liefde gaat bij iedereen anders. Als Ik dat in klassen van laag naar hoog moest indelen, zouden er ontelbare klassen zijn. Bij Mij zijn geen klassen met een verdeling naar leeftijd of een verdeling naar al het geleerde. Want Mijn school leert gaandeweg het leven op aarde. Mijn lering is in ieders leven geïntegreerd als een natuurlijk proces, afgestemd op ieders eigen persoonlijke mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook altijd passend in de ordening die Ik op aarde heb ingesteld. Daardoor kan de ene mens er ook langer over doen dan de ander, om tot bezinning, tot het werkelijk ware leven in volkomen liefde te komen. Jullie leerproces gaat in vrijheid en het is liefde om elkaar die vrijheid te gunnen, om elkaar de tijd te gunnen.

Voor werkelijke misdaad heb Ik jullie de wet gegeven en kunnen jullie zelf vanuit die wet misdaden aanpakken. Ter bescherming van elkaar, in de door Mij geleerde waarheid en liefde. Leven is leren voor iedereen. Sommigen leren gemakkelijk, laten zij vooral hun zorg geven aan degenen die moeilijk leren. Maar niet betuttelend, dwingend, verwachtend, laat die zorg vriendelijk en begrijpend zijn, vergevend en in waarheid en liefde. Laat misdaad aan de wet om aangepakt te worden en blijf zelf leerling in Mijn school, met duizenden anderen. Let niet op goede of slechte leerlingen, wees zelf eenvoudig leerling van Mijn liefde, tussen allen die ook allemaal leerling zijn.

Hemels Brood 3634

Alles wat je niet denkt te kunnen, kun je leren. Niet alles even gemakkelijk en niet even perfect, maar je kunt het leren. Alleen, wat is zinvol om te leren en wat niet. Want alleen wat iemand zinvol vindt, zal hij zijn best voor doen. Veel mensen vinden iets zinvol voor zichzelf, wat helemaal niet zinvol is voor het ware leven. En zo komt het, dat zij zich daar ook niet zo voor inzetten.

Toch gaat er over de wereld bij mensen een verlangen tot iets. Tot een zeker welzijn, tot vrede, tot volkomen vrijheid. Nu juist dat is het verlangen naar waar werkelijk leven. Maar de meeste mensen herkennen dat verlangen niet als verlangen naar waar leven en daarbij beseffen zij ook de wegen die hen naar het ware leven kunnen leiden niet. Zo blijven mensen veelal in kringetjes ronddraaien zonder het ware doel te vinden en zonder de juiste weg te vinden. Waar iemand zijn inzet aan geeft, dat gaat hem het beste af. Wel alleen als hij er voor de volle 100 % in gelooft en voor gaat. Jammer is het, dat veel mensen voor de eigen wensen en verlangens gaan, wat niets met het werkelijke leven te maken heeft en dan ook alleen tijdelijk kan bestaan in de onwerkelijkheid van het aards materiële bestaan.

Zou de mens zich met overtuiging inzetten voor het ware werkelijke leven, zonder acht te slaan op zijn eigen willen en behoeften, dan zou het er op de natuurlijk materiële aarde al heel anders en veel meer in vrede en welzijn toegaan. Kijk daarom eens goed waar je je inzet aan geeft en met welk doel. Probeer eens het ware leven te begrijpen en je daar ten volle voor in te zetten. Dan gaan er dingen veranderen, die jij niet met willen en wensen voor elkaar kunt krijgen, omdat je er niet werkelijk in gelooft. Daar ligt het bij veel mensen aan, dat hun leven anders gaat, dan ze zouden willen. Omdat zij hun eigen welzijn en hun eigen wensen nastreven en niet geloven, dat zij dat juist niet moeten nastreven, juist niet. Zo zetten zij zich in op misleidende wegen en denken het niet te kunnen. Alles kan, als je maar weet hoe het te leren en……van Wie.

Hemels Brood 3635

De satan probeert alle ware goede lichten te doven. Hij blaast en veel lichten doven. Maar Ik steek ze allen weer aan met Mijn vuur van liefde. En de ware lichten van liefde zijn zo vurig, dat hij ze niet uitgeblazen krijgt, met de heftigste stormwind nog niet. Dat maakt hem woest en zo gaat hij tekeer.

Maar alle ware zuivere lichten blijven altijd branden, omdat het Mijn lichten zijn van zuivere ware liefde. Jouw licht mag branden, jouw liefde is oprecht. En al gaat satan tekeer, je hoeft niet bang te zijn dat hij jouw licht kan schaden. Want jouw licht is Mijn licht, is Mijn ware liefde wat in jou mag groeien en mag stralen. Hoe helderder jouw licht straalt, des te meer tegenwerking kun je van satan verwachten. Maar Ik zal zijn ogen blind maken voor jouw licht en hij zal zoeken in het duister, maar jou niet vinden. Zo bescherm Ik alle ware zuivere lichten en al komt hij in je buurt, vrees niet want hij zal je niet zien, omdat zijn ogen duister zijn. Hij kan met zijn duistere ogen Mijn licht niet zien en zo kan hij jouw licht ook niet zien. In zijn woede daarover gaat hij tekeer, maar vrees niet, want spoedig zullen zijn krachten het begeven en zullen zijn werken van verwoesting afgelopen zijn.

Houd moed en blijf vertrouwen, laat je licht vrij stralen en wees niet bevreesd dat satan je licht kan schaden. Want alleen diegenen die Ik de ogen open, omdat zij oprecht naar Mijn licht en liefde zoeken, kunnen jouw licht zien en worden zelf verlicht. Wees daarom blij en laat vol vreugde je licht volop stralen. Verwelkom al degenen die jouw licht herkennen als Mijn liefde, omarm hen en deel je licht met hen. Zo zal jouw licht sterker en sterker worden en meer en meer mensen verlichten tot ware liefde, tot hemelse liefde. En jijzelf zult in Mijn licht opgenomen worden tot waar leven in de volle gelukzaligheid van waar zijn. Straal en wees voor eeuwig Mijn licht!

Hemels Brood 3636

De liefde zal terugkomen onder de mensen. En daarmee kom Ik terug op aarde. Want zo is het voorzegd en zo zal het dan ook gebeuren. Wat God zegt, is Zijn woord en Zijn woord is Mijn woord en daarmee is het waarheid dat Ik, in Jezus Christus, terugkeer op aarde. Maar luister niet naar mensen die roepen: “hier is Hij” en anderen die roepen: “nee, hier is Hij”. Want Ik zal voor jullie allen terugkomen, duidelijk herkenbaar, zodat niemand hoeft te roepen, “hier is Hij”. Je zult weten dat Ik er ben en Ik zal overal zijn, zodat iedereen Mij kan ontmoeten.

Maar laat het niet op Mijn terugkomst aankomen, ontmoet Mij nu al, in je hart. Kom nu al ieder moment van de dag naar Mij toe in je hart. Leer Mij in jezelf goed kennen. Want hoe meer je Mij nu in je hart ontmoet en leert kennen, des te beter zul je Mij bij terugkomst op aarde herkennen en de ontmoeting met Mij zoeken. Want dan zal Ik juist ook daar zijn, waar mensen Mij oprecht en naar waarheid in liefde zoeken. Zij zullen Mij het eerste zien en herkennen en de gelukzaligheid van Mijn liefde diep in hun hart voelen. Want Ik zal niet direct door iedereen naar waarheid gezien worden. Daardoor zullen er mensen opstaan, die zeggen Mij te zijn of Mij te zien, terwijl ze Mij niet zijn en niet zien.

Laat hen roepen en ga daar niet naar toe. Want wie Mij oprecht en werkelijk zoekt, in ware liefde die zal Ik opzoeken en die zal Mij ontmoeten. Houd je hart klaar voor die ontmoeting, want je weet niet wanneer Ik plotseling voor je sta. Wees daar in liefde op voorbereid door nu al zoveel je kunt een innerlijk contact met Mij te onderhouden, in oprechte waarheid en ware onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 3637

Mijn liefde is niet als in een loterij, als je geluk hebt win je. Mijn liefde heb je altijd al gewonnen, zonder loterij. Want Mijn liefde is er altijd voor jullie allemaal. Maar het omgedraaide kan Ik niet zeggen. Want terug zijn er niet zoveel mensen die Mij liefhebben. Veel heeft daar mee te maken, dat mensen Mij niet werkelijk kennen. Een beeld van Mij hebben wat niet met de waarheid overeenkomt. Door de eeuwen heen zijn er steeds mensen geweest, die zich een positie als theologisch kenner, als Godskenner, verwierven op valse gronden en daarbij ook een heel vertekend beeld gaven van Mijn werkelijkheid. Zo ontstond er een geloof in een God die Ik niet ben, nooit was en ook nooit zal zijn.

In al die tijd konden mensen in hun hart bij Mij komen en van Mij de waarheid leren kennen en het valse leren onderscheiden van het goede. Alleen, helaas zijn er steeds maar heel weinig mensen die in hun hart naar het ware en juiste vroegen en de valse leer als vals herkenden. En nu is het nog steeds zo, dat een heel verkeerd beeld van Mij de ronde doet, met het gevolg, dat mensen helemaal niet meer in Mij geloven. Vroeger moesten mensen geloven wat zulke Godskenners beweerden, maar dat is ondertussen bij velen achterhaald. Toch komen de meeste mensen nog niet in hun hart bij Mij, omdat dit verkeerde beeld, geen juist beeld toelaat en zij dan liever zich niet met geloof bezighouden. Alle bedrog van eeuwen heeft hen onverschillig gemaakt.

Maar Mijn liefde is niet onverschillig en ook niet weg. Zij spreidt zich uit over jullie allen en dat zal op een gegeven moment door meer mensen ervaren worden. Dan zal er een ommekeer komen in de onverschilligheid. Dan pas zullen meer mensen Mijn ware bestaan gaan ervaren en gaan geloven. Zij zullen Mijn liefde gewaarworden en zichzelf tot die ware liefde bekeren. Eerst moet het oude valse beeld worden opgeruimd en dan kan de waarheid gezien worden, Mijn bestaan, Mijn eeuwige liefde en dat zal dan nimmer meer verdwijnen, maar altijd naar waarheid gezien worden.

Hemels Brood 3638

Laat dat wat voorbij is rusten. Kom er niet steeds op terug als je niet naar liefde behandeld bent. Want elke keer dat je er op terugkomt, houdt het een zekere negatieve werking. Verdraag en vergeef. Natuurlijk mag je wat niet naar waarheid en niet naar liefde is, bespreken met degenen waar het om gaat. Probeer het met elkaar ten goede te brengen. Laat het daarna rusten. Zodat de situatie ten goede kan keren.

Heb je daar moeite mee, kom dan in je hart bij Mij en Ik zal je de weg laten zien, die je kunt gaan zonder er steeds op terug te komen. Want alles wat steeds opnieuw opgerakeld wordt, blijft de verhoudingen verstoren. Iemand die vaker leugenachtig is, mag je daar vaker op aanspreken. Zodat diegene zich kan beteren. En zeker kun je er rekening mee houden, dat diegene niet altijd de waarheid spreekt. Maar laat dat per keer zijn en stapel niet alle leugens iedere keer bij elkaar op. Ik vraag niet diegene voortaan te vertrouwen, want dan kom je scheef uit. Als Ik al jullie missers steeds bij elkaar zou optellen, dan kwam er geen eind aan en hoe zou je je dan voelen?

Als het mis is, is het mis, daar kun je op reageren. En bij sommige mensen weet je dat het regelmatig mis zal gaan. Houd daar rekening mee en pak het per keer aan. Niet alles er weer bijhalen en met terugwerkende kracht weer daar tegen tekeer gaan. Zo ga Ik ook niet met jullie om. In alle situaties gaat het om liefde. Om in liefde de ander te benaderen. Over zijn gedrag mag je de ander aanspreken. Ook dat is liefde. Duidelijkheid is liefde. Grenzen zetten is liefde. Als het in de ware juiste verhouding gebeurt en niet om je eigenbelang te dienen. Je mag vasthouden aan waarheid, je mag vasthouden aan liefde, maar doe het zelf eerst helemaal goed. En dan nog laat het verleden rusten en leef nu in alles naar waarheid en liefde.

Hemels Brood 3639

Soms lijk Ik ver weg. In werkelijkheid ben Ik nooit ver weg. Ik kan zelfs niet ver weg zijn, want Ik ben altijd in ieder mens en in alles aanwezig. Mijn Leven is jullie leven, daarom kan Ik nooit ver weg zijn. Maar het kan wel zo lijken, doordat Mijn leven niet in iedereen gevoeld wordt. Veel mensen denken dat zij leven uit het niets, uit een natuurlijke wetmatigheid, of uit een soort van toeval. Voor hen lijk Ik er helemaal niet te zijn.

Maar voor wie wel beseft dat Ik besta en bij hen ben, zijn er ook momenten waarop zij twijfelen aan Mijn aanwezigheid. Toch is het niet zo, dat Ik het ene moment meer en het andere moment minder aanwezig ben. Het is aan de mens Mij te ervaren in zijn vrijheid. Ik ben altijd even veel en even sterk aanwezig. Maar de mens is niet altijd evenveel in waarheid en in liefde, in geduld en ijver, in oprechtheid en vrede. Regelmatig speelt er in situaties een eigen belang mee, of zijn er misvattingen die een belemmering zijn om Mijn aanwezigheid te kunnen voelen. Soms ook laat Ik Me even niet voelen, terwijl Ik even sterk wel aanwezig ben. Dan is dat om goede redenen, een oefening om Mij te vinden, ondanks het gevoel dat Ik verder weg lijk te zijn. Als je Mij even niet zo dichtbij voelt, wat doe je dan? Twijfel je dan aan Mijn ware bestaan, twijfel je dan aan het contact met Mij, twijfel je dan of je Mij ooit wel ervaren hebt, twijfel je dan aan je eigen goedheid, twijfel je dan aan Mijn liefde? Want aan al dat hoef je nooit te twijfelen!

Je hoeft Mij dan alleen maar wat sterker te zoeken, zodat je weer wat krachtiger met Mij in verbinding komt. Niet Ik heb jou losgelaten, jij hebt Mij losgelaten. Maar vrees niet, want met een beetje zoeken heb je Mij al snel wel weer gevonden. Je hoeft daar maar een klein beetje moeite voor te doen. En juist die moeite maakt je verbinding met Mij krachtiger en in je gevoel dieper en vaster. Ook al lijk Ik soms wat verder weg, in werkelijkheid ben Ik altijd heel dichtbij, in je, in je hart. Ik ben je Leven, nu en altijd!

Hemels Brood 3640

Het leven is niet zwart-wit. Het is niet gemakkelijk te zeggen, dit is goed, dat is fout. Het ligt helemaal aan de intentie van iemand. Wat de één met geld doet, kan iets heel anders zijn, dan wat de ander er mee doet. Dan kun je niet zeggen, geld is fout. Wel kun je zeggen dat geld heel vaak hebzucht oproept bij mensen. Van hebzucht kun je zeggen, die is fout. Maar dan nog kun je niet zeggen, geld is fout. Wel kun je zeggen, geld roept zo vaak hebzucht op, het zou er beter niet zijn. Maar in de kern van het verhaal, zou er het beste geen hebzucht zijn. Want het geld kun je weglaten, maar dan zal er wel iets anders zijn, wat hebzucht kan oproepen. Liever zou de mens zijn hebzucht weglaten.

Zo is het ook met heel veel andere dingen. Ook daarvan is het niet gemakkelijk te zeggen, dat is goed of dat is fout. Alweer is het ook daarbij van belang, met welke intentie gebeurt iets. En heel vaak speelt er eigenbelang boven belangeloosheid. Vaak wordt de mens verleid tot eigenbelang wat het handelen fout maakt. Niet de aanleiding kan dan fout genoemd worden, maar de keuze van de mens. Zo kun je niet zeggen, auto’s zijn fout, of huizen zijn fout, of computers zijn fout. Als er fouten zijn, dan liggen die bij de keus van de mens. Alles is goed, als de keus van de mens goed is. Alleen, dat is niet altijd zo duidelijk te zien, te weten, te bewijzen. En soms lijkt iets fout, wat helemaal niet fout is. Maar soms ook lijkt iets goed, wat helemaal niet goed is. En zo is het allemaal niet zwart-wit. Er is ook veel grijs, dat is, niet duidelijk.

Geef dan geen oordeel, want al wat je oordeelt, oordeelt je zelf. En ook zelf ben je niet zwart-wit, goed of fout. Wie is al in alles volkomen goed? Nog niemand in werkelijkheid. Ja, Ik zie wel dat veel mensen proberen in alles goed te zijn, maar iedereen struikelt wel eens over het niet duidelijke grens gebied tussen zwart of wit, tussen fout of goed. Dat grijze, waar het vaak nog niet duidelijk is. Dat is het gebied waar iedereen mag leren, leren het goede te onderscheiden van het verkeerde en mag leren in al zijn handelen het goede te doen en al het verkeerde te laten, tot hij uiteindelijk alleen het goede is en doet, de ware werkelijke liefde!

Hemels Brood 3641

Niets is zonder Mijn liefde. Alles wat er gebeurt ligt ook altijd in Mijn Hand van liefde. Maar wat ziet de mens daarvan? Dat ligt aan zijn besef van leven, aan zijn besef van Mijn bestaan. Hoe meer iemand in zichzelf besef heeft van Mijn bestaan, des te meer zal hij ook in alles Mijn Hand van liefde zien. Voor de meeste mensen die in Mij geloven en Mijn bestaan beseffen, is het zien van Mijn Hand van liefde in leuke, fijne, prettige gebeurtenissen gemakkelijk. Maar als de gebeurtenissen onprettig worden, moeilijker en ongewis, dan wordt het voor de meeste mensen veel moeilijker om Mijn Hand van liefde te zien en de moeilijkheden te accepteren in de wetenschap dat Ik ze draag in Mijn Hand van liefde.

Toch is dat wel zo. En wie dat ook zo kan zien, die kan ook meer vertrouwen hebben dat alles hoe dan ook goed is door Mijn liefde. Misschien niet de inzet als zodanig vanuit de mens, maar door de uitwerking van Mijn liefde juist toch wel. Want Mijn liefdevolle Hand keert alles wat uit een zekere liefdeloosheid ontstaan is tot een goed uitwerkend verloop. Wat niet altijd een aangenaam verloop is, maar wel ten beste uitwerkt voor alle betrokkenen. Zo is er niets zonder Mijn liefde en zo werkt alles, hoe onaangenaam ook, steeds ten beste voor iedereen uit. Hoe, dat kan Ik niet zeggen. Want altijd blijft er ook de vrije keus van de mens, die hem dan ook altijd door Mij gelaten wordt. Bid daarom altijd, Uw wil geschiede, zodat je gaat zien wat het beste voor je is, zodat je gaat zien dat Mijn liefde je altijd draagt, zodat je gaat zien wat Mijn liefde niet alleen voor jou, maar vooral ook voor je naasten doet en zodat je gaat zien wat jij uit ware liefde in Mijn naam voor je naaste kunt doen, kunt betekenen.

Want Mijn liefde staat niet op zichzelf. Jullie zijn ook allemaal met elkaar Mijn liefde, jullie zijn ook met elkaar de werking van Mijn liefde, voor elkaar. Want in Mijn liefde en in de werking van Mijn liefde zijn jullie allen met elkaar verbonden tot één geheel, wat als helende kracht Mijn liefde ter beschikking heeft, als ergens iets verstoord is. In de huidige wereld is in die samenhang veel verstoord. Maar niet, nooit, zoveel dat Mijn liefde in jullie allen dat niet zou kunnen helen. In tijd zal al wat geen liefde is, geheeld worden tot volmaakte gelukzaligheid van volkomen leven.

Hemels Brood 3642

Als een vogel vliegt, vliegt hij op de vleugels van Mijn liefde. Als de bloemen in de wind wiegen, wiegen zij op de wind van Mijn liefde. Als de mens zich beweegt, beweegt hij zich op de kracht van Mijn liefde. Zo is alles, alles door Mijn liefde. Maar ziet de mens bij het vliegen van de vogels Mijn liefde? En ziet iemand bij het wiegen van de bloemen op het veld, Mijn liefde? Voelt ieder mens bij zijn bewegingen de kracht van Mijn liefde? Het zijn er maar weinigen.

Toch heeft Mijn liefde de overhand in alles, of dat nu gezien of bemerkt wordt of niet. Voor de vogels is het “gewoon” dat zij kunnen vliegen, voor de bloemen is het “gewoon” dat de wind hem heen en weer wiegt en in doorsnee is het voor de mens “gewoon” dat hij zich kan bewegen en kan gaan en staan waar hij wil. En het is ook gewoon. Want Mijn liefde is er gewoon, is er gewoon altijd. Zo gewoon is Mijn liefde. Alleen, bij mensen is gewoon ook heel vaak onopgemerkt, vanzelfsprekend, niet zo van waarde. Maar als Mijn liefde er gewoon niet was, lieve mensen, dan was er niets. En daarom is Mijn liefde wel gewoon, maar daarbij ook heel belangrijk en van de meeste waarde.

Kijk uit, want zo gewoon is het niet, dat je leeft, dat je beseft, dat je bent. Het heeft waarde. Dat heeft de waarde van Mijn liefde. En aangezien Mijn liefde alles is en alles in standhoudt, is het van de allergrootste waarde en van het allergrootste belang. Jij bent Mijn liefde, jullie allen zijn Mijn liefde en daarmee niet gewoon, maar van het allergrootste belang. Dat belang is liefde. Wees daarom in alles juist Mijn liefde, zodat je in alles de opperste waarde verkrijgt. Veel mensen zoeken naar de waarde van hun leven, het is de ware liefde. Veel mensen zoeken naar waardevolle spullen, die zijn er niet! Spullen hebben geen waarde, door spullen is geen leven, door spullen vliegt de vogel niet, wiegt de bloem niet, beweegt de mens niet.

Alleen liefde heeft waarde. Wil je voor je leven de echte opperste waarde? Wees liefde, heel eenvoudig, wees liefde. Vlieg als een vogel, wieg als de bloem en beweeg je als mens. In alles. Want in alles is en blijft Mijn liefde, voor jou en voor al je medemensen op de hele aarde en ver daarbuiten tot in de oneindigheid van zijn, leven ware liefde. Vlieg, wieg, beweeg, leef!

Hemels Brood 3643

Het was niet zo, dat, ieder voor zich. Het was niet zo, dat, alles willen hebben. Het was niet zo, de één wel en de andere niet. Het was niet zo, dat de één meer te zeggen heeft dan de ander, een baas over anderen. Zo was het niet en zo is het door Mij ook nooit bedoeld.

In oorsprong was het liefde, onderlinge gelijkheid, samen leven, samen delen, samen werken. Een evenwichtig geven en mogen nemen. Maar de intelligentie groeide en het eigen individuele besef groeide. Met dit individuele besef groeide het eigen willen, het besef van werken en de moeite die dat kost, het besef van bezit en de hebberigheid kwam. Die hebberigheid, die drang naar bezit maakte dat de mens ging liegen en bedriegen. Vervolgens gingen ze elkaar niet meer vertrouwen, wilden ze niet meer met en voor elkaar werken en er ontstonden steeds meer ruzies. Groepen mensen werden zo uit elkaar gedreven en nieuwe groepen ontstonden. Die bedachten regels om toch nog een zekere omgang met elkaar te kunnen hebben, want hun oorspronkelijke levenswijze had nog een plaats in hun besef. Steeds verder dwaalde de mens af, meer willende en al met al veel minder krijgende. Want al wat vrij en meer dan voldoende aanwezig was, keerden zij de rug toe en daardoor moesten zij harder werken om meer van hun gading te krijgen, terwijl dat in alle werkelijkheid veel minder oplevert.

Zo heeft de mens geleidelijk aan het ware leven verloren, de ware liefde verloren. Ja, hij heeft een groot besef van bestaan gekregen, een hoogstaande individuele intelligentie, maar het allerbelangrijkste, de ware liefde, is hij gaandeweg meer en meer kwijtgeraakt. Begrijp je nu, in wat voor een wereld jij terecht bent gekomen? Met de intelligentie die je voorouders hebben opgebouwd en de afdwaling van liefde die daarmee gepaard is gegaan. Nu is het aan jou en aan al diegenen die dit begrijpen en Mij hebben leren kennen, om een stukje bij te dragen die ware liefde weer te leven, die ware liefde weer tot het belangrijkste te maken, te laten zien, dat alleen ware liefde geeft en aangenomen mag worden, dat al het andere niets is, niets geeft en niet genomen moet worden. Leef daarom zoveel je kunt terug in liefde, in waarheid en wees vertrouwd. In al dat ben Ik met je en Mijn eeuwige liefde omringt je, zodat je, samen met degenen die ook in Mij geloven, beetje bij beetje de liefde terugbrengt in de samenleving.

Want de afdwaling is nu ver genoeg en zal niet verder gaan. Zo zal de mens in zijn intelligentiegroei teruggebracht worden tot de ware liefde, het ware leven, zonder nog verder iets te verliezen, maar juist alles, het ware werkelijke leven, te winnen. En in de volle intelligentie en het individuele besef van bestaan leven, zoals oorspronkelijk bedoeld.

Hemels Brood 3644

Voor de mens is eeuwigheid het blijven voortduren van tijd. Maar dat is het werkelijke begrip niet. Want nu juist eeuwigheid is geen tijd en heeft geen tijd. Dat is voor de mens op aarde heel moeilijk voor te stellen.

Zo zijn er meer belevingen bij de mens, waarbij de werkelijke betekenis niet in alle werkelijkheid begrepen wordt door de mens in zijn aardse, tijdgebonden bestaan. Dood is zo’n beleving waarbij de mens een voorstelling heeft van weg, niet meer bestaan. In werkelijkheid is het de term die het tegenovergestelde van leven weergeeft. Waarbij leven niet de aanwezigheid van het lichaam met de bewustheid van geest bedoeld wordt, maar het zijn van ware onbaatzuchtige liefde in alles. En nu juist het begrip over liefde is heel beperkt bij de mens. En daarmee haast onbegrijpelijk in haar werkelijkheid. Het doen en laten van de mens zou pure liefde moeten zijn. Maar het heeft er in de praktijk nauwelijks raakvlakken mee. Hoe zou de mens dan ook maar iets van ware liefde kunnen begrijpen, waar hij er zo goed als niets van terugziet om hem heen, in zijn aardse bestaan en het begrip ook nauwelijks heeft van wat ware liefde is.

Je zou denken, dat kan hij dan ook niet begrijpen. Toch, dat kan hij wel. Want al wat de mens in zijn oorsprong is, is liefde. En al wat Ik in de mens ben, is liefde. En ja, Ik ben in ieder mens, ware liefde ben Ik, waar Leven ben Ik, in ieder mens. Dat kan een mens verloochenen, maar aanwezig blijf Ik toch altijd en zijn oorsprong blijft toch ook altijd dezelfde, ware liefde. Hij, de mens, kan dat ontkennen, niet begrijpen, niet naar leven, vergeten en wat zo al meer, maar kwijt raakt hij Mij nooit en liefde blijft hij altijd van oorsprong. Hoe hij ook schreeuwt en springt en zich aanstelt, in de grond blijf Ik in hem aanwezig en in oorsprong blijft hij liefde. En Ik, Ik leer ieder mens van binnenuit naar buiten de liefde die Ik ben en hij van oorsprong is, voor altijd en eeuwig waarlijk zelf te zijn.

Hemels Brood 3645

Als je te goeder trouw bent, zeg Ik nooit iets beangstigends, nooit iets bedreigends is, nooit iets eisends. Ook aan mensen die niet te goeder trouw zijn, zeg Ik niets beangstigends, bedreigends, eisends. Al wat Ik zeg is in liefde en waarheid. Maar, wel in alle duidelijkheid. Vooral voor diegenen die niet te goeder trouw zijn. Om hun de gevaren daarvan tot besef te brengen.

Die duidelijkheid is toch ook altijd ware liefde. Maar zo wordt die niet altijd ervaren. Diegenen die niet te goeder trouw zijn en opzettelijke afdwalingen van liefde gebruiken voor eigen welzijn, kunnen Mijn duidelijkheid heel anders ervaren. Want het wijst hen op hun liefdeloosheid, wat zij liever niet onder ogen zien. Hun afdwaling vormt dan hun angst. Niet wat Ik zeg, maar de waarheid en de liefde die in hetgeen is, wat Ik zeg. Het besef van die waarheid roept schuldgevoelens op, wat zij niet prettig vinden en het besef van Mijn liefde verergert die schuldgevoelens. Omdat schuldgevoelens onprettig zijn, verzet diegene zich tegen de waarheid en tegen Mijn liefde. Dan klinkt al wat Ik zeg streng, beangstigend, dreigend, eisend. Maar diegenen die van goede wil zijn, die zullen Mijn woorden, al wat Ik zeg, in waarheid en liefde als zachtmoedige wegwijzering ervaren en er naar luisteren, de waarheid beseffen en het goede ervan ervaren, door eigen goede werken.

Al diegenen die zeggen dat Ik beangstig, bedreig en eis, zien zichzelf. Als je zelf woorden aangereikt krijgt die beangstigend, dreigend, eisend zijn, ga dan in je hart naar Mij en vraag Mij. Dan zul je in je hart voelen dat al die beweerde beangstigende, bedreigende, eisende woorden niet van Mij zijn, nooit van Mij zijn. Maar van mensen, die ze naar eigen inzicht verdraaid hebben. Geloof alleen Mijn zachtmoedige woorden in je hart en blijf zoveel mogelijk bij wat jezelf in je hart weet en voelt van Mij. Ik ben altijd zachtmoedig en vergevend, lerend en helend met Mijn ware liefde.

Hemels Brood 3646

Hoe is de boom zo gegroeid? Hoe kunnen de bloemen hun blaadjes ontvouwen? Hoe vinden de dieren hun voedsel en leven ze voort? Omdat Ik hen daarvoor uitgerust heb. Omdat Ik op aarde voorradig gemaakt heb, wat ze nodig hebben om te groeien, om te bloeien, om voedsel te vinden, om te zijn.

Zo heb Ik voor jullie allen alles in orde gemaakt voor een juist en goed verblijf op aarde, waarbij er geen zorg hoefde te zijn over groei, bloei, eten en drinken, over leven op aarde. Maar kijk wat de mens ervan gemaakt heeft, in zijn ijver voor zichzelf en zijn afdwaling van goed en juist. En nu vraag je aan Mij om eens en voor altijd een einde te maken aan alle ellende, oorlogen, ziekte, hongersnood en dergelijke op aarde. Ik heb dat om te beginnen nooit bedoeld en alles op aarde in de juiste orde gezet. Ik heb zelfs alle schuld op Mij genomen in Jezus Christus, om jullie te redden en het eeuwige leven voor jullie in welzijn te behouden. Maar aan jullie vrije wil kan Ik niet komen zonder het eigen besef van bestaan te schaden.

Ja, lief mens, Ik doe er alles aan om jullie allen te helpen terug te komen in de ware goede orde zoals Ik die van het begin af aan op aarde gebracht heb en die ook helemaal niet weg is. De mensen zijn ervan afgedwaald in hun vrije wil, maar de oorspronkelijke orde van waar en gelukkig leven, is er altijd nog, onzichtbaar voor velen, maar wel altijd nog aanwezig. Want al wat Ik goed en juist hebben ingesteld, vol van liefde en goedheid, ben Ikzelf. En Ik ben nooit weg, Ik ben er altijd. Ik ben waar leven. Al is er op de wereld nog zoveel ellende en narigheid en al lijkt het alsof Ik daar niets aan doe, Ik ben er toch met al Mijn liefde en geloof Me, Ik doe achter de schermen alles wat maar kan en nodig is, om iedereen terug te brengen in zijn oorspronkelijke ware orde, zonder zijn wil te belemmeren en zonder zijn vrije besef van bestaan te schaden.

En weet je waarom Ik dat doe? Omdat Ik jullie allen eeuwig en altijd oneindig lief heb, ondanks alle afdwalingen heb Ik jullie oneindig eeuwig lief. Vertrouw daar dan in alles op, het komt allemaal, helemaal goed.

Hemels Brood 3647

Aan de hele mensheid zeg Ik, laat uw ijdele werken rusten, stop ze allen. Want het brengt u nooit wat u denkt dat het brengen zal. Aan degenen die Mij kennen, zeg Ik, houd moed, blijf Mij verwachten. Aan degenen die Mij liefhebben, zeg Ik, verblijd je, want je hart zal vervuld zijn met geluk, omdat Ik in je hart ben en jij voor de hele mensheid een zegen bent.

Ook al ben je nog niet volmaakt in het leven en handelen naar liefde, je voelt en beseft Mijn liefde en je voelt liefde voor Mij. Laat je streven altijd handelen naar liefde zijn en als je struikelt, sta op en ga verder zoals je ging, richting ware liefde. Ik weet het, die weg is niet altijd makkelijk. Soms zijn er beproevingen en soms is het hard werken om tegenslag in liefde op te lossen. Om tegenwerking met geduld te verdragen en om in alles op Mijn hulp en liefde te blijven vertrouwen, terwijl je geen idee hebt hoe en op welke tijd Ik je zal helpen. Ja, dat is niet altijd makkelijk, ook al ken je Mij, ook al heb je Mij innig lief, zoals Ik jou lief heb. Juist in Mijn liefde voor jou en alle mensen kan Ik niet altijd laten weten hoe en wanneer Mijn hulp komt en wat Mijn hulp zal zijn.

Probeer niet zelf in te vullen, hoe moeilijk dat ook is. Want al wat je zelf invult voor dat de tijd rijp is, brokkelt af van wat Ik voor je zou kunnen doen, als je het helemaal aan Mij overlaat. Ik weet dat dat moeilijk is, als het water je aan de lippen staat. Dan twijfel je, moet ik nog wachten, of is Hij al geweest en heb ik Hem niet gehoord, niet geluisterd? Soms komt Mijn hulp op het laatste moment. Twijfel daarom niet, houd je hart open voor Mijn ingevingen. Als je die werkelijk wilt horen, dan zul je die horen, ook al is het op het laatste moment. Blijf in vertrouwen, blijf waakzaam, blijf verwachten, weet wanneer Ik spreek en houd vast aan waarheid en liefde zoveel je kunt. Meer hoef je niet te doen, Ik doe de rest.

Hemels Brood 3648

Wie in zichzelf eerlijk en oprecht is, Mij kent en liefheeft, kan Ik meer tonen van Mijn Koninkrijk en al wat werkelijk is, dan iemand die minder eerlijk en oprecht is en Mij nog niet zo diep in liefde kent.

Als je nu van wat Ik je in je eerlijkheid, oprechtheid en liefde heb getoond en geleerd in diezelfde verhouding wilt weergeven aan je medemensen, hoe goed bedoeld ook, zul je toch bemerken, dat er maar een kleine groep mensen is, die je daarmee bereikt. Want de meeste mensen zijn te ver afgedwaald van hun oorspronkelijke zuivere besef van Mij en het Goddelijke. Houd daarom niet op met het delen van al wat Ik je getoond heb, blijf het je medemensen aanbieden, maar verwacht geen honderden toehoorders en verwacht geen enorme resultaten. Geef eenvoudigweg Mijn woord en al wat Ik je toon door en blijf zelf eenvoudig jezelf.

Al zijn er maar een paar mensen die in hun hart geraakt worden, dan is dat weinige toch al heel veel. Ik heb als Jezus op aarde velen brood en vis te eten gegeven uit een paar broden en een paar vissen. Zo zal het gaan met al wat je met je medemensen als Mijn woord deelt. Het zal toch velen bereiken, al is dat nu, aan die kleine groep mensen, niet te zien. Zij zijn de broden, zij zijn de vissen en zij zullen tot velen als voeding dienen. Daarom, blijf Mijn woord doorgeven, blijf wat Ik je toon met je medemensen delen. De groep die naar je luistert, bestaat uit weinigen. Maar zij zijn als de weinige broden en vissen waarmee Ik toch duizenden mensen te eten gaf.

Zo zal het zijn, dat de liefde zich vermeerdert, eerst heel in het klein, bij weinigen, maar dan, zoals een sneeuwbal rolt, meer en meer, groter en groter. Zo zal het zijn tot de voleinding. Geef gehoor en wees gehoord in Mijn liefde.

Hemels Brood 3649

Als je Mij vraagt, geef Ik je eerlijk antwoord. Aan alle mensen geef Ik eerlijk antwoord, als zij Mij vragen. Maar de meesten vragen Mij niet. En van degenen die Mij wel vragen, zijn er veel die wat Ik hen in eerlijkheid zeg, niet willen horen en niet willen geloven. Alsof Ik ooit iets zou zeggen, wat ook niet waar zou kunnen zijn. Het komt hen niet uit, om de waarheid te horen. Het komt hen niet uit, naar die waarheid te luisteren en in de praktijk te brengen. Vaak lijkt het hen alsof het hen doet verliezen. Omdat zij niet zien wat er met de door Mij aangereikte waarheid te winnen is.

Als je Mij vraagt, geef Ik eerlijk antwoord. Dan is dat ook een antwoord waar je je voordeel mee kunt doen. Maar let op, niet je voordeel op werelds materieel gebied, maar op het gebied van geestelijk waar inzicht, waar levensinzicht. Al Mijn antwoorden zijn altijd eerlijk en oprecht. Maar ook altijd op geestelijk gebied, ze laten zien hoe het ware leven is, geven inzicht voor het ware leven, zijn gericht op het handelen naar waarheid en liefde, onbaatzuchtig en niet om winst te behalen voor jezelf. Ik laat met Mijn antwoorden zien, welke weg het beste is om te gaan, niet om het dan gemakkelijker te hebben, om zorgen weg te nemen, die help Ik je toch wel om te dragen, maar om de waarheid van werkelijk leven te vinden, de ware levensvreugde te bereiken, de ware hemel te bereiken.

De weg die Ik wijs, kan daarom met veel moeilijkheden gepaard gaan, toch is het de beste weg. Dat is wat veel mensen niet begrijpen, zij denken van Mij de beste weg om geen moeilijkheden tegen te komen te krijgen. Als dat anders uitpakt, verbazen zij zich en gaan aan Mijn beste advies twijfelen. Ik geef je eerlijke antwoorden, die voor jou het beste zijn. Ik wijs je de beste weg. Die weg is niet altijd een weg vol van geluk en zonder moeilijkheden. Maar, het eindpunt van die weg is dat wel. Daar vind je uiteindelijk het ware geluk, de ware rust, de vrede en zachtmoedigheid van eeuwige liefde. Alleen daar, aan het eind van die weg.

Hemels Brood 3650

Sommige mensen denken van sport heel krachtig te worden. Denken met sterke spieren en een sterk lichaam heel krachtig in het leven te staan. Ze oefenen en oefenen tot ze een heel krachtig en sterk lichaam ontwikkeld hebben en veel aan kunnen. Maar als zij in problemen komen, die met lichamelijke kracht niet op te lossen zijn, weten ze vaak niet wat te doen. Dan blijken zij toch eigenlijk zwak te zijn.

De ware kracht van een mens zit niet in de lichamelijke kracht, zit zelfs niet in de kracht, maar in de zwakte. De zwakte die in zich de kracht te voorschijn roept. Dat is de ware liefde. Het lijkt zwak, de liefde. Toegevend, accepterend, als zij is. Zij vecht niet en bevecht niet, heeft ook de kracht niet omdat de doen. En in het eerste opzicht lijkt liefde ook niets te doen, vaak niet gezien en gehoord te worden. Voor ware liefde is niemand ooit bang, het kan je toch niets doen, wordt daarbij gedacht. Maar Ik zeg je, in al haar zwakheid is liefde het allerkrachtigste werktuig wat de mens tot zijn beschikking heeft in zijn leven. Het allerkrachtigst, juist in die zwakheid. Want in liefde worden bergen verzet! Dat wil zeggen, al wat onmogelijk lijkt met de menselijk normale krachten, wordt door liefde mogelijk! Wie kan dat bedenken. Toch is het zo. Liefde bewerkstelligt al datgene wat geen mens uit zichzelf, door sterke spieren of een sterk lichaam kan. De meest zwakke persoon kan met die zwak ogende ware liefde, de wereld verzetten, tot stand brengen, wat nauwelijks door een mens bedacht kan worden.

Dat komt, omdat liefde Mijn kracht is. Mijn kracht van waar leven. Mijn kracht is het grootste wat maar kan zijn, het is oneindig groot en eeuwigdurend. Wie de ware liefde in werking zet, die zet Mijn oneindig grote kracht van waar leven in werking. Dat kun jij, nietig mens, doen, Mijn allesomvattende kracht van liefde in werking zetten. Al ben je nog zo zwak, in Mijn liefde ben je sterk, sterker dan elk mens in zijn fysieke kracht. Treur daarom niet over je menselijke zwakte want je kunt in liefde gebruik maken van Mijn Goddelijke oneindige kracht. Nu en altijd. Maar let wel, alleen in de zwakte van ware onbaatzuchtige liefde, alleen daarin ligt ware werkelijk alles mogelijk makende kracht van waar leven!

Hemels Brood 3651

Er zijn waarzeggers, helderzienden, mediums, die allerlei wondere dingen zeggen en weten zonder dat eigenlijk te kunnen weten. En mensen zijn daar van onder de indruk, willen van hen horen hoe het leven zal gaan, of hun problemen opgelost gaan worden, of ze geld zullen krijgen en al zo meer. Ik zeg je, het is de ware wereld niet. Ik zou ieder van jullie nog veel meer bijzonderheden kunnen vertellen over gebeurtenissen in je leven, die niemand over je weet. Ik kan je geheimste gedachtengangen vertellen en al wat je alleen zelf weet en niemand anders. Dat doe Ik niet. Want het brengt je niet echt verder.

Je leven en wat er in je leven gebeurt, is voor jou de weg naar volkomenheid, naar waar en volmaakt gelukzalig leven. Het is de bedoeling dat jij door die weg tot waar leven komt, door zelf te leren en zelf te groeien. Dat kun je aan niemand anders overlaten. Dat moet ook niet in een voorspelling uitgestippeld worden. Ontdek zelf en zoek zelf naar de beste oplossingen. Vraag het niet een waarzegger, niet een helderziende, niet een medium, vraag het Mij. Want Ik ben de enige die alles weet, alles ziet, iedereen kent en volkomen waarheid in alles is, volkomen ware liefde is en geeft. Vraag Mij, in je hart. En mocht je Mij in je hart nog niet kunnen verstaan, dan zorg Ik ervoor dat iemand op je pad komt, die je Mijn woord, Mijn antwoord geeft. En Ik zorg ervoor, dat je dat antwoord in je hart als Mijn antwoord herkent.

Maar vraag het dan wel alleen aan Mij, in jezelf en aan niemand anders. Een beter antwoord dan Mijn antwoord kun je niet krijgen. Niet van waarzeggers, helderzienden, mediums of wie dan ook. Met Mijn antwoord kun je tot de beste inzichten komen om je problemen op te lossen of aan te kunnen. Meer heb je dan niet nodig. Ga je weg en leef, leef zoals jij ontdekt dat het beste is, het meest in ware liefde en vergeet daarbij niet, Mij te vragen bij al wat je nodig hebt. Ontdek en groei, ga je weg en word ware liefde in eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 3652

Als de mens zich niet zou bemoeien met de natuur, dan is er een prachtig harmonieus samenspel tussen groene natuur en de dieren die er leven. Geheel door Mijn liefde gestuurd. Overal waar de mens zich met de natuur bemoeit om zichzelf te verrijken, wordt die harmonie verstoord.

Dat op zich laat al zien, hoe de mens is afgedwaald van zijn oorspronkelijke bestaan. Want oorspronkelijk paste de mens helemaal in die natuur zonder dat hij daar iets verstoorde. Het was tezamen met de mens één harmonieus geheel. Tot de mens zich bewuster en bewuster werd van zichzelf als een eigen individu en behoeften kreeg voor zichzelf, zonder nog te willen delen en meer en meer wilde heersen over de natuur, over de dieren en over zijn medemensen. Nu, in deze tijd, kun je zien dat er bijna geen harmonie meer over gebleven is, de natuur en de dieren staan op zich en de mens staat daar haast helemaal buiten, maakt van die harmonie geen deel meer uit. Hij verstoort de nog aanwezige harmonie met zijn wensen voor rijkdom en macht.

Toch, al is het nog zo duidelijk te zien, die afscheiding van de mens en de natuur, met de dieren die er leven, het dringt niet tot hem door, dat hij zichzelf meer en meer vervreemd van al wat hij is en kan zijn. Zo gaat de natuur in haar harmonie botsen met de mens en zijn afwijkende levenswijze. Ernstig botsen. Dat is te zien in allerlei natuurrampen. Want er is, en dat zal er altijd zijn, een verbinding tussen al wat de mens doet en verstoort in de natuur en de gebeurtenissen uit de natuur. Niets van wat er gebeurt staat los, op zichzelf. De mens is ver afgedwaald van zijn oorspronkelijke natuurlijke verhoudingen. Zo ver als hij is afgedwaald zal hij ook weer terug moeten, om tot het oorspronkelijke bestaan te komen.

Maar als de mens wil, oprecht wil en zich er ook oprecht voor wil inzetten, zijn zogenaamde winsten en macht bereid is op te geven, dan kan hij snel terug zijn in zijn oorspronkelijke verhoudingen. Met zijn besef van individueel zijn, in een verenigd samenzijn met elkaar, de natuur en met Mij. Dat zal hem dan zijn ware leven geven, zoals door Mij bedoeld.

Hemels Brood 3653

Met alle intelligentie die de mens heeft boven planten en dieren, is hem nóg niet duidelijk hoe het beste om te gaan met zijn leven op aarde. Is hem nóg niet duidelijk wat zijn ware leven is en hoe ver hij daar van afgedwaald is. Al zo lang daar van afgedwaald is. En al die mensen, die Mij verwachten, vinden het maar zo lang duren, voor Ik weer kom.

Terwijl de aarde al miljoenen jaren in ontwikkeling is en de mens daar relatief gezien nog maar een korte tijd getuige van is, vinden de mensen het lang duren. En in de intelligentie van de mens komt het niet op, dat zij het zelf zijn, die Mijn terugkomst kunnen bespoedigen, door hun levenshouding te veranderen. Te veranderen in ware liefde. Maar de intelligentie ziet liefde niet als het belangrijkste om naar te streven. Terwijl juist de intelligentie dat zou moeten kunnen inzien, zou je toch zeggen. Maar dat is het nu juist. Het besef van waar leven, ligt in het hart, in het gevoel en niet in de intelligentie, niet in het verstand. Zolang de mens zijn verstand boven zijn gevoel blijft zetten, zolang blijft het onduidelijk voor hem, wat het allerbelangrijkste voor zijn leven is. En dat kan heel lang zijn. Bij de meest intelligente mens nog het langst.

Nu heeft intelligentie een prominente plaats in de samenleving. Maar daar zal verandering in komen en dan zal de mens gaan meemaken, dat zijn leven gered wordt door liefde. En dat die liefde een veel grotere intelligentie heeft dan de meest intelligente mens zich kan voorstellen, namelijk, de grootste wijsheid! Daar zit dan ook de fout die mensen in hun denken, hun intelligentie, maken. Zij verwachten bij het gevoel, de onbaatzuchtige liefde, geen intelligentie. En Ik zeg je, bekort de tijd van Mijn wederkomst en besef dat juist liefde de grootste intelligentie is, in ware onbaatzuchtigheid, de grootste intelligentie is!

Hemels Brood 3654

Al lijkt het misschien niet zo, maar Ik ben niet met de mens die strijd voert om macht en rijkdom te behouden. Ik ben niet met degenen die strijd voeren tegen hun medemensen om hun eigen welzijn te behouden. Ik ben met de mensen die onderdrukt worden, uitgebuit worden, in de strijd ten onder gaan, omdat zij geen macht, geen weerbaarheid hebben om de strijd te winnen.

Dat is het kwaad dat over de wereld gaat, het willen hebben van macht en rijkdommen ten koste van mensenlevens. Het is de drijfveer van machthebbers, om hun macht te behouden en hun rijkdommen veilig te stellen. Ik ben niet met hen, ook al lijken zij aan de winnende hand. In werelds opzicht. Maar in hemels geestelijk opzicht zijn zij minder dan niets. En de vergaarde macht en rijkdom is uiteindelijk voor het ware leven een enorme ballast, erger dan 100 molenstenen om hun nek. Verkijk je niet op wat in strijd gebeurt. Denk niet, waar is de hemelse Vader nu, terwijl zoveel mensen door oorlogsgeweld omgebracht worden. En waarvoor, voor macht en rijkdommen. Want zij kunnen op aarde wel omgebracht worden, in de vrijheid van keus die ook machthebbers hebben, maar in Mijn rijk zijn zij levend en wel. In Mijn rijk heersen de op aarde onderdrukte mensen als heersers over hun tirannen. Maar hun heerschappij is die van liefde en is onbaatzuchtig.

In Mijn koninkrijk zijn de rollen omgedraaid en daar ben Ik met al diegenen die op aarde weggevaagd zijn, door die ene tirannieke heerser met zijn legers. Die tirannieke heerser heeft in Mijn rijk al die mensen die hij omgebracht heeft, onheus behandeld heeft, als heersers over hem gesteld gekregen. Maar dan als goede heersers, in ware liefde. Denk niet dat hij er dan genadig van af komt. Want die ware goede heerschappij van de mensen die hij vermoord en mishandeld heeft, zullen in Mijn rijk voor hem de grootste kwelling zijn. Tot hij uit eigen vrije wil zich bekeerd tot ware liefde, geheel onbaatzuchtig, oprecht en helemaal naar waarheid. Maar voordat een aardse machthebber en tiran dat voor elkaar heeft, heeft hij heel wat kwelling moeten doorstaan. De tijd die hij op aarde heeft doorgebracht als tiran is vele malen korter dan de kwelling daarna.

Zo is het geregeld om op aarde de vrijheid van keus te behouden. Zo wordt het ware gelukzalige leven in werkelijkheid behouden voor alle oprechte goedwillende mensen. Het ware geluk kun je op aarde verzamelen en in het hiernamaals werkelijk ervaren. Wie oren heeft die hore.

Hemels Brood 3655

Als je op de aarde geboren wordt, ben je onwetend, klein en is er veel te leren. Maar ook is veel al voor je bestaan ingevuld. Door je voorouders en door al je medemensen die er eerder waren dan jij. Daar heb je dan mee te maken. Je hebt met alles te maken wat mensen voor jouw tijd hebben gedaan, wat ze hebben afgesproken, hebben opgebouwd en afgebroken, regels die ze opgesteld hebben en zelfs oorlogen die zij gevoerd hebben. Met al dat uit het verleden heb je te maken in jouw heden. Daar kun je niets aan veranderen, wat geweest is, heeft zijn sporen nagelaten.

Hoe daar mee om te gaan, is aan jou. Het is aan ieder nieuw geboren mens, om daar mee om te gaan. Die vrijheid van keus heeft iedere nieuwgeborene. Maar de situatie van ieder van hen is verschillend. In een samenleving is voor ieder de persoonlijke situatie verschillend, zoals ook ieders persoonlijke karakter verschillend is. Met al die gegevens heeft ieder zelf mee om te gaan. In een samenleving die al gevormd is voor je op aarde kwam, zul je keuzen moeten maken. Nu zeg Ik je, in welke situatie van samenleving je ook komt, als je de keuze maakt naar ware onbaatzuchtige liefde te leven, dan heb je een wezenlijke invloed op al wat lang voor je tijd gevormd werd, op een manier die je zonder liefde niet kunt bedenken, al zou je nog zo intelligent zijn.

Want liefde opent deuren in Mijn Rijk, opent mogelijkheden die in de lang geleden gevormde wereld, door ware levensinzichten, veranderingen teweeg kunnen brengen. Zo vorm jij dan ten goede mee aan het leven op aarde voor mensen die na  jou komen en ook een lang geleden gevormde samenleving aantreffen. Want liefde vormt, wat door het tegenovergestelde van liefde vervormd is, terug tot liefde. Zo is er met elke nieuwe geboorte de kans dat diegene voor liefde kiest te leven. Hoe meer nieuw geboren mensen de keus voor het handelen naar ware liefde maken, des te meer verandert de samenleving naar ware liefde, wat iedereen ten goede komt.

Wat voor jou was, verander je niet, maar wat na jou komt kun je mee-vormen ten goede, als je keus voor liefde is en je heel je leven zoveel je kunt de ware onbaatzuchtige liefde vasthoudt in je handelen. Laat je daarom door al wat voor je geboorte gevormd is niet ontmoedigen, maar help mee die vorming om te zetten in ware liefde. Laat dat steeds opnieuw jouw keus zijn: ware liefde!

Hemels Brood 3656

De meeste mensen die in Mij geloven, hebben hun beeld over Mij gekregen, door wat er over Mij gezegd is, door de kerk of door theologen, door mensen die beweren Mij te kennen en door allerlei geschriften. Er zijn maar weinig mensen onder hen, die los van al wat er gezegd en geschreven is over Mij en Mijn leer, zelf in hun hart naar Mij gezocht hebben en contact met Mij gemaakt hebben.

Die weinige mensen hebben door dat contact met Mij een beeld wat veel meer naar waarheid is, gekregen. Maar juist dat ware beeld, waarover zij met hun medemensen praten, wordt afgewezen als niet juist, omdat het niet overeenkomt met wat de kerk door de eeuwen heen beweert en wat theologen beweren. Het past niet bij het bijeen gesprokkelde beeld en de kerkelijke uitleg van Mijn leer. En nu juist in het hart van de mens kan Ik Mijn beeltenis het beste tonen. Juist in het persoonlijke innerlijke contact kan Ik uitleg geven aan de bedoeling van het leven op aarde, juist in het hart kan Ik aangeven wat waar leven is, wat ware liefde is, wat onbaatzuchtigheid is. Juist daar, in het hart van de mens, het innerlijke ware gevoel van bestaan, van zijn.

Laat je daarom niet ontmoedigen door kerkelijke uitspraken, door theologische verhandelingen, door regels en andere uiterlijke uitleg. Voel in je hart, in het centrum van je bewustheid van bestaan, Mijn wezenlijke bestaan. En verbind je in jezelf met Mij, praat met Mij, voel Mij in je en voel Mijn liefde voor jou, in je hart, je innerlijke bewuste zijn. Want jouw innerlijke bewuste zijn heeft altijd verbinding met Mijn Zijn en Ik ontmoet jou daar heel graag, in de zuiverheid van de innerlijke wezenlijkheid. Daar ben Ik altijd. Kom en leer Mij daar kennen naar Mijn werkelijke Zijn en jouw werkelijke zijn in ware liefde, het ware leven!

Hemels Brood 3657

Het tegenovergestelde van liefde werkt zich nog steeds uit in pijn en verdriet, in zorgen en ziekten. Ruzie en boosheid onder elkaar maakt dat niet beter. En hoe vaak Ik ook zeg en laat weten dat liefde, ware onbaatzuchtige liefde, de enige oplossing voor alle problemen is, dat liefde alles overwint, de verleiding brengt veel mensen keer op keer toch tot het tegenovergestelde. Steeds laat de mens zich bedriegen en neemt de leugen aan als waarheid waarmee hij aan liefde voorbijgaat. Dan weet de mens vaak niet meer, hoe tot liefde terug te komen, hoe de boosheid los te laten, hoe de minste te zijn en de macht en de winst aan de ander te laten. De kracht van de boosheid, van de weerstand, lijkt zo vaak de overhand te krijgen en dan is het moment van liefde voorbij.

Laat de teleurstelling over het liefdeloze handelen van anderen je niet verleiden tot verwijten, tot ongenoegen, tot boosheid. Want dat is allemaal het tegenovergestelde van liefde en bewerkt ook het tegenovergestelde van wat liefde bewerkt. En al dat tegenovergestelde vind je ergens terug op je levenspad. Wie boosheid gebruikt als reactie op niet-liefde, hoe hij ook tot die boosheid gedreven is, die vindt ergens op zijn levenspad de reactie daarop terug in een vorm die niet zo prettig is. Ook al lijkt het effect te hebben op degene die hem in liefde tekort deed. Het allerbeste wordt geen kwaad met kwaad vergolden, maar wordt kwaad met liefde ongedaan gemaakt.

Liefde is het in waarheid te blijven. Liefde is het de niet-liefde aan de kaak te stellen en zichtbaar te maken. Liefde is het om de verleiding als niets brengend, zichtbaar te maken en van zijn vermeende macht te ontdoen. Maar doe dat allemaal met Mij samen, op Mijn manier, naar Mijn ware onbaatzuchtigheid, niet voor het welzijn van jezelf, maar voor het welzijn van die ander, voor het welzijn van je medemensen. Want liefde overwint alles!

Hemels Brood 3658

Er zullen altijd raadselen zijn voor mensen. Probeer ze niet voortijdig op te lossen. Want voordat ze opgelost kunnen worden, zijn er gegevens nodig, die er pas allemaal zijn op de daarvoor bestemde tijd. Wie eerder dan de bestemde tijd tot oplossingen probeert te komen, doet de ware oplossing geweld aan en komt niet tot een tevreden situatie.

Wat je Mij vandaag vraagt, is niet altijd ook vandaag gegeven. Ik kijk er altijd naar wat het beste voor je is op dat moment. Je bent er niet mee gebaat, als Ik je iets geef op een moment waar je besef nog niet aan toe is om te begrijpen. Al wat Ik geef, is altijd in verhouding met je groei tot volkomen besef van waar leven, ware liefde, waarheid van bestaan in vrede en rust. Ik zie het beste wat wel of niet goed voor je is. Ook al is de vraag nog zo intens, je bent er niet bij gebaat dat Ik je toegeef waar je het overzicht nog niet hebt en verliezen kunt, wat je niet weet dat je ermee verliezen kunt. Want het is bedoeld, dat je als eigen zelfstandig wezen op aarde, tot de vrije keus in liefde komt in alles. Zodat je uiteindelijk als vrij mens het ware gelukzalige leven kunt ervaren en zijn. Zelf begrijpend hoe alles leeft en tot leven komt. Zelf leven gevend uit Mijn leven.

Om dat proces van leren en groeien niet tekort te doen, zal Ik je niet alles zomaar direct op jou vragen geven. Al naargelang wat goed is voor je, je verder op weg helpt, zal Ik je geven, op de juiste tijd, het juiste moment. En weet je, daar hoef je nog niet eens om te vragen, want wat goed is voor jou en je groei op aarde, krijg je hoe dan ook! Maar vraag gerust en luister dan naar Mijn liefdevol antwoord, dan begrijp je vast wel waarom!