Hemels Brood 342 t/m 372

Hemels Brood 342

Er zijn in het leven zoveel nuances, zoveel mogelijkheden, zo ontelbaar veel mogelijkheden voor de mens om zijn leven vorm te geven. Die ontelbare mogelijkheden zijn de mens lang nog niet allen bekend. Wat de mens al wel bekend is, is nog heel heel weinig van het enorm oneindige wat er is en waarvan hij gebruik zou kunnen maken.

Je hebt geen idee hoe uitgebreid de mogelijkheden zijn en toch denk je dat je al heel veel weet. Als Ik je nu zeg, dat wat je weet nog maareen minimum is, een fractie van niets is, wat je weet, dan kun je misschien enigszins aannemen hoe enorm uitgebreid de mogelijkheden zijn. Neem eens een zandkorrel en bekijk die in verhouding tot de aarde en alle planeten, sterren en welk hemellichaam dan ook, hoeveel zandkorreltjes zijn er wel nodig om de aarde en alle hemellichamen en de sterren uit alleen die kleine zandkorreltjes te laten bestaan? Zoveel ontelbare zandkorreltjes zouden nodig zijn en Ik zeg je, de mogelijkheden voor de mens om zijn leven vorm te geven, om nieuw te scheppen, zijn er nog vele ontelbare malen meer!

Dit zeg Ik niet om indruk op je te maken of je in opperste vervoering te brengen over de omvang van mogelijkheden in Mijn schepping voor jullie mensen. Dit zeg ik je om je enigszins duidelijk te maken, dat er nog zo veel hoogmoed bij jullie is. Niet om je klein en bedrukt te maken, maar om je te helpen, om je te helpen tot ware inzichten te komen waardoor je kunt groeien, geestelijk kunt groeien. Want hoe meer je in je hoogmoed al denkt te weten, terwijl het nog heel minimaal is wat je weet en hoe meer je al denkt te kunnen, hoe minimaal dat ook al zo mag zijn, des te minder zie je van wat je nog niet weet en nog niet kunt, des te meer lijkt het of wat je ziet en kunt al genoeg is. Ja, als jij het genoeg vindt, jij bent daar vrij in. Maar Ik denk, dat als je weet dat er nog veel meer kan, dat als je weet dat er nog veel meer is, dat je dat dan ook graag zou willen leren kennen en ook verder zou willen groeien. Kijk, daarom zeg Ik je dit, uit liefde.

 Hemels Brood 343

Volkomen nieuw, alles wordt volkomen nieuw. Zodat er geen verdriet meer is, geen ziekte of dood meer is. Nieuw, dat wil zeggen, zonder gebreken, volmaakt. Maar voor er iets nieuws kan komen moet het oude worden afgebroken, moet dat wat niet in orde is, afgebroken worden. Nieuw is iets als het ongeschonden is, oud als er van alles aan mankeert. Het oude heeft met het verleden te maken, het nieuwe met de toekomst. Het oude is wat voorbij is gegaan, het nieuwe wat komt. Ik kom opnieuw en vernieuw de mens. Niet dat ik de mens een nieuw uiterlijk geef of dat ik de mens opnieuw schep, nee, wel dat hij terug mag komen in wat hij van oorsprong was: nieuw geschapen.

Dat mag de mens weer worden, nieuw geschapen. Maar niet daarmee iemand anders worden. Nee, dezelfde persoon terug naar nieuw, niet terug in de tijd. Zoals de mens oorspronkelijk zonder mankeren volmaakt is, nieuw is, zo gaat de mens weer zonder mankeren nieuw zijn. Dan heeft het oude onvolmaakte afgedaan en het nieuwe volmaakte neemt zijn plaats weer in zoals van eeuwigheid aan ook bedoeld is. Ook jij wordt nieuw! En al je onvolkomenheden zullen verdwenen zijn en alleen het zuivere ware leven zal in je zijn, zul je zijn. Want Ik ben liefde en het ware leven is liefde en dat zul je ook weer in volkomenheid zijn en leven, ware liefde. Met jou zullen alle mensen weer in die ware liefde komen waarmee een nieuwe volkomenheid zal zijn die ieder zich persoonlijk bewust is en die ieder ook volkomen gelukkig maakt.

Het proces wat nodig is om allen te vernieuwen, om jou te vernieuwen naar je oorspronkelijk volmaakte zijn in zuivere liefde en waarheid is nu bezig. Heeft nu zijn werking. Ook al is dat niet in alle opzichten zichtbaar. Maar buiten het wereldse waarnemings-vermogen, ook buiten het nog beperkte geestelijke waarnemings-vermogen van jullie, zijn Mijn krachten werkzaam en bewerkstellig Ik uit pure liefde voor jullie allen een nieuwe aarde en een nieuw land met jullie nieuw zoals je van oorsprong aan nieuw bent. Zoals je van oorsprong aan volkomen bent.

Hemels Brood 344

Treuren, waarom zou je treuren. Als je weet dat alles Mijn liefde heeft, is er toch niets te treuren? Ja, alles heeft Mijn liefde, maar nog niet alle mensen hebben Mijn liefde aangenomen en dat leidt tot allerlei situaties die een mens treurig kunnen maken. Ik begrijp dat wel. En Ik wil je graag troosten als je weer eens in zo’n situatie terecht bent gekomen. Ja, het is treurig hoe weinig de meeste mensen zich werkelijk bekommeren om hun ware bestaan en afzakken in een dodelijk werelds bestaan alsof dat het ware leven is en alsof het geestelijke niet van belang is en alsof Ik niet besta. Toch geef Ik ieder mens die ruimte, de vrijheid waardoor hij kan afzakken in een dodelijk werelds bestaan. En Ik geef jullie die vrijheid, die mogelijkheid, uit liefde.

Dat klinkt natuurlijk wel wat tegenstrijdig, maar als je het goed bekijkt toch ook weer niet. Want als je weet dat je jezelf alleen in volkomen vrijheid als een eigen bestaan bewust kunt zijn, dan weet je dat die vrijheid, met de mogelijkheid om naar het wereldse af te dwalen, er wel moet zijn. En als je dan ook weet, dat Ik juist vanuit Mijn grote liefde voor jullie allemaal, jullie een bewust zelfstandig bestaan wil geven, dan kun je ook weten dat dit alleen mogelijk is met inbegrip van de afdwaling. En zou Ik dan treuren om die afdwaling, die alleen zo mogelijk is dat het zijn verdienste toch heeft naar het uiteindelijke doel: in alle vrijheid een van zich zelf bewust mens te zijn in volkomen pure liefde. Kijk, daar Ik weet dat ook de afdwaling zo geordend is, dat zij toch de liefde dienstbaar is en zelfs die liefde tot uitwerking brengt, zal Ik daar toch niet om hoeven te treuren?!

Maar treur jij gerust als je dat zo voelt. Ik zal je in Mijn armen troosten, tot je diep in jezelf ook in alles en iedereen alleen nog Mijn liefde weet, ziet en ervaart. Dan is Mijn troost niet meer nodig, dan sla jij ook je armen om Mij heen en zijn we met elkaar alleen nog gelukkig! 

Hemels Brood 345

Twijfel, waar komt twijfel vandaan? En twijfel je dan aan Mij of twijfel je aan jezelf? Als je aan Mij twijfelt, betekent dat dan dat je niet gelooft aan Mijn almacht, dat je niet gelooft in Mijn volkomen liefde voor jou en iedereen of betekent dat dan dat je eigenlijk niet weet wat je wel of niet van Mij kunt verwachten? Dat laatste is niet zo erg als het eerste. Want als je twijfelt aan Mijn almacht, aan Mijn totale liefde voor jou en iedereen, dan zet je daarmee je hele bestaan op losse schroeven, dan twijfel je eigenlijk ook aan je hele eigen bestaan. Maar dat is niet de twijfel die Ik bij je zie.

De twijfel die Ik bij je zie is eerder twijfel aan jezelf, aan wat je wel of niet van Mij kunt verwachten. Ik zie dat Mijn bestaan voor jou waar is en dat je ook gelooft in Mijn liefde voor jou en alle mensen, maar wat je van daaruit van Mij kunt verwachten en of jij zelf daarin al alles goed begrijpt en juist doet, daarover twijfel je. Ja, wat kun je van Mij verwachten? In alle opzichten kun je van Mij liefde verwachten, dat betekent dat alles wat je gebeurt Mijn liefde is en heeft. Dat betekent niet dat alles wat jou gebeurt daarmee precies vast staat. Want je bent en blijft een vrij mens en je hebt daarmee de vrije keus en alles wat je kiest heeft zijn uitwerking in de situaties in je leven naar de mate van belangeloze liefde waarop je je keuzes baseert. Wat kun je van Mij verwachten? Van Mij kun je verwachten dat Ik je help de uitwerking van je keuzes te zien, te doorzien, van Mij kun je verwachten dat Ik je het onderscheid leer maken tussen het ware leven uit liefde en het dode leven uit eigenliefde. Van Mij kun je verwachten dat Ik je zicht geef op jezelf en de uitwerking van je handelen. Van Mij kun je niet verwachten dat Ik Mijn wil voeg naar jouw wil.

Dat Ik je vrijheid van bestaan geef, wil nog niet zeggen, dat Ik Mijn wil in overeenstemming ga brengen met jouw wil. Soms zie Ik dat je dingen van Mij verwacht, die dat met zich meebrengen als Ik aan jouw verwachting zou voldoen. Kijk, jij hebt op zo’n moment nog niet door dat wat je verwacht eigenlijk is, dat Ik Mijn wil met de jouwe overeenbreng en dat zal Ik eeuwig niet doen. Op zo’n moment raak je vertwijfeld: je kan toch alles aan Mij vragen, alles van Mij verwachten? Ja, maar wel in liefde, niet in eigenliefde.

Hemels Brood 346

Ga je de dag vandaag met Mij samen doen? Dan maken we er een geweldige dag van! Of denk je dat Ik je in dat opzicht niet veel te bieden heb? Omdat je te vaak iets overkomen is wat je niet begrijpt en wat je niet plezierig vond, waarvan je dacht, het zal allemaal wel liefde zijn, maar ik kan er niets mee. Tja, wat zal Ik daar op zeggen. Het was toch allemaal wel degelijk in Mijn liefde gevat. Want het meeste ben je gebaat bij geestelijke groei, daarom geef Ik je zoveel mogelijk situaties, waardoor je geestelijk kunt groeien. Maar niet altijd of vaker kun je doorzien wat een gebeurtenis aan groei tot heil van je ziel geeft. Omdat je op zo’n moment geen contact meer met Mij hebt, omdat je het niet zoekt of omdat je de weg naar Mij met allerlei emoties als verdriet, boosheid, teleurstelling, onmacht, enzovoorts, hebt dicht gezet. En doordat je de gebeurtenissen onprettig vindt, zie je er niet Mijn liefde in, liefde is namelijk, in jouw beleving, gekoppeld aan je prettig voelen, liefde brengt een prettig gevoel, dus als je je onprettig voelt kan er geen liefde zijn.

Toch, daar vergis je je. Want het is niet zo dat Mijn liefde weg is en je zou Mijn liefde ook nog steeds kunnen voelen en je er heel prettig bij kunnen voelen ondanks de onaangename situaties. Als je leert om een diploma te halen waar je blij mee gaat zijn maar het leren vind je niet prettig, dan blijf je toch blij in het vooruitzicht dat je het diploma ermee bereikt. Als je nu weet dat elke situatie er is om je geestelijk iets te laten bereiken waar je werkelijk heel gelukkig mee zult zijn, dan kun je de situatie in je blijheid over wat het gaat opleveren wel dragen. En dat is precies wat elke situatie je biedt: een geestelijke groei naar een waar gelukkig leven. Weet je, als Ik je dan vraag of je je dag met Mij samen wilt doen en Ik zeg je dat het dan een geweldige dag wordt, dan is dat ook zo. Want als je je dag met Mij samen doet, dan weet jij van elke situatie met welk resultaat hij gegeven is. En dan verheugen wij ons samen op dat resultaat en zijn blij met elkaar, is het dan geen geweldig fijne dag?!

Hemels Brood 347

De allerlaatste zijn. Degene zijn die van niemand aandacht krijgt omdat men geen belangstelling voor hem heeft, dat met een blij gemoed accepteren en niet gaan proberen om met allerlei houdingen en acties de aandacht te trekken zodat je niet over het hoofd gezien wordt, maar af te wachten tot je misschien opgemerkt wordt of het anders gewoon te laten, jezelf als minste te laten, dat is iets heel moeilijks voor de meeste mensen. De meeste mensen willen gezien worden, willen gewaardeerd worden en willen dat van de ander duidelijk horen en voelen. Anders is het niet te best, ze willen er mogen zijn en dat ook door anderen bevestigd krijgen. Heb jij dat ook? Wil jij ook gezien worden? Heb jij anders ook het gevoel dat je er niet mag zijn? Dat je voor anderen niet goed genoeg bent, omdat belangstelling voor jou bij anderen ontbreekt? Vind jij het ook zo belangrijk om door anderen gezien te worden en gewaardeerd te worden met complimentjes en bevestiging van je daden?

Mag Ik je dan aanraden, wees daarmee voorzichtig. Want dat gewaardeerd willen zijn, dat geaccepteerd willen zijn, die bevestiging willen hebben van anderen, dat je goed bent, komt van je ego, komt uit ijdelheid, uit eigenliefde. Hoewel het een hele gerechtvaardigde wens lijkt dat anderen je hun waardering laten blijken en je accepteren, is het toch een valkuil voor eigenliefde, die je niet zo snel zult zien, omdat het in het wereldse gebruik, in de wereldse normen en waarden niet opvalt: daar wordt je zelf geacht te eisen dat je gezien wordt, anders ben je een zwak doetje. Mag Ik je aanraden liever een zwak doetje te zijn, die de allerminste plaats weet te accepteren en daar tevreden mee is, maar daarbij wel weet dat Ik je lief heb en dat je voor Mij wel degelijk belangrijk bent en dat Ik je wel degelijk zie! En Ik zie precies alle neigingen van je hart en bij Mij heeft eenvoud en ware liefde zonder dat je belangrijk wilt zijn of gezien wilt worden de meeste waarde. Heb je daar niet veel meer aan?

Hemels Brood 348

Vanmorgen. Vandaag. Morgen. Altijd. De eerste drie begrippen hebben een begrenzing, de laatste niet. De eerste drie begrippen geven een afgebakende periode aan, de laatste niet. Zo zijn er situaties die begrensd zijn en situaties voor altijd. Van waar de begrenzing? Datgene wat niet werkelijk en ware liefde is, heeft zijn begrenzing ten behoeve van de ware liefde. De ware liefde heeft geen begrenzing omdat zij volmaakt is. En in haar volmaaktheid zit alles gevat wat die volmaaktheid zijn volmaaktheid geeft. Iets kan niet volmaakt zijn als het niet alles in zich heeft wat haar volmaaktheid is. Vanwaar dan begrenzing aan situaties, is niet alles liefde en zou dan niet alles onbegrensd zijn? Dat is maar net hoe je het bekijkt. Je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid onbegrensd lief te hebben, maar je hebt ook de mogelijkheid om niet lief te hebben. Als je van liefde overgaat in niet-liefde, heb je daarmee als het ware de liefde in jezelf begrensd met niet-liefde.

Zo kan de mens grenzen leggen, zo kan Ik grenzen leggen. Maar de volmaakte liefde heeft in alle waarheid geen grenzen op zichzelf, het ware leven is eindeloos eeuwig volmaakt. Haar bereiken gaat via begrenzingen, die de mens als het ware zelf kiest. Zijn handelen is als het ware de traptreden die net zo groot zijn dat zijn voet erop past. Zo heeft veel zijn begrenzing in verhouding tot zijn nut, zijn doel waarvoor het is. Een traptrede is om de trap op of af te gaan en hoeft geen grotere afmetingen te hebben als waarvoor hij bedoeld is en zo wordt hem ook geen grotere afmeting gegeven. Zo is het ook met hetgeen de mens overkomt: het heeft alles juist die maat die het nodig heeft om geschikt te zijn voor het te bereiken doel. Zo is er begrenzing gegeven naarmate het doel waarvoor iets dient. Zo heeft de ware liefde, het ware leven, geen begrenzing, omdat zij het doel op zich is en zo volmaakt is in alle eeuwigheid.

Hemels Brood 349

Besef je echt wel tot diep in je hart, dat Ik je lief heb, innig lief heb? Want het is voor jouw gemoedsrust, voor je levensvreugde zo belangrijk dat je diep in je weet dat Ik je innig lief heb. Pas als je in jezelf voor 100 % hebt aangenomen en overtuigd bent dat Ik je volkomen lief heb, zonder mankeren, wat of hoe je ook bent, wat of hoe je ook doet, jou lief heb, pas dan kan ook een juist vertrouwen in Mijn goedheid groeien, pas dan kun je Mij helemaal gaan vertrouwen in alles. Als je nog ergens niet voor de volle 100 % overtuigd bent van Mijn volle liefde voor jou, als je nog ergens in bestraffende termen over Mij denkt, als je nog ergens angsten voor Mij hebt, Mij nog ver weg of hoog boven je denkt, dan wordt het voor jou ook heel moeilijk om in alles volkomen op Mij te vertrouwen en geen eigen invulling meer te hebben.

Want als je Mij nog als een bestraffende God en Vader ziet, dan zul je bij je vertrouwen altijd nog met straf rekening houden, dat is dan al een eigen invulling waarmee je een vrije werking van Mijn liefde in de weg staat en waardoor je vertrouwen in Mij ook niet ten volle waarheid is. Daarover zal dan ook geen volledige werking van Mijn liefde voor jou zichtbaar, merkbaar worden en je krijgt het idee dat het vertrouwen in Mij je toch weer niet geholpen heeft. Terwijl, als je werkelijk op Mij zou vertrouwen, dat vertrouwen ook heus niet beschaamd zou worden. Maar werkelijk vertrouwen is vertrouwen op Mijn ware liefde voor jou, op Mijn ware liefde die alles in zich draagt en het allerbeste voor jou wil. Maar als je niet eerst gaat inzien, gaat voelen, weten, overtuigd bent, van Mijn totale ware zuivere innige liefde voor jou, ja, dan wordt het moeilijk om zonder enige twijfel, zonder enige eigen invulling, voor 100 % overtuigd op Mij te vertrouwen.

Daarom, zoek er eerst naar Mijn liefde voor jou in zijn volheid aan te nemen, zoek ernaar daar voor 100 % van overtuigd te zijn en vertrouw dan op Mijn liefde en het komt wonderbaarlijk goed!

Hemels Brood 350

De tegenkant is altijd ook aanwezig. De verleiding om voor het eigenbelang te kiezen is altijd aanwezig. En die verleiding heeft een bepaalde prikkel, die soms of vaker niet weerstaan wordt. Dan kiest de mens voor zijn eigen behoefte zonder goed en wel te beseffen welke weg hij daarmee in slaat. Pas later komt dat besef. Maar dan ook pas nadat bepaalde gebeurtenissen die mens aan het denken gezet hebben en hij in zijn hart naar Mij komt en Mij naar hulp vraagt. Kijk, want met de meeste keuze voor eigen behoefte is men een weg zonder Mij ingeslagen, een weg zonder liefde, een weg die verwijderd van de warmte van Mijn liefde. En hoe langer die mens die weg gaat, hoe meer hij de kou gaat voelen.

Tenminste, als die mens niet totaal verblind is voor het ware leven. Want diegene die door hun handelen naar eigenliefde zover afgedwaald zijn van het ware leven dat zij haast volkomen blind zijn, voelen ook de kou nog niet. Toch blijf Ik ook hen met Mijn liefde nabij en het is juist Mijn liefde die zorgt dat zij in hun blindheid de kou niet voelen. Wel probeer Ik, voor zover het voor hun ziel heil kan brengen, hen door allerlei situaties de ogen te openen, zodat zij zich bewust worden van hun afdwaling en het verlangen krijgen naar het ware leven. Maar dit zal steeds heel voorzichtig gebeuren om hen vooral in vrijheid van zijn te laten.

Want een vrij bestaan kan alleen door de mogelijkheid om te kunnen kiezen. Dan moeten de verschillende mogelijkheden ook een bepaalde, met elkaar in verhouding staande aantrekkingskracht hebben. Vandaar de prikkel naar eigenliefde als tegenstelling tot de liefde. Zo kan een eigen keuze gemaakt worden. Maar dat neemt niet weg, dat er maar één waar leven is, die de mens zichzelf te verwerven heeft gekregen, om zijn eigen bestaan bewust te kunnen zijn in alle vrijheid en ware liefde.

Zo is er voor jou, net als voor iedereen, de prikkel tot eigenliefde. Maar als je die kunt weerstaan en kunt leven, kunt handelen uit liefde, dan verwerf je daarmee het ware leven in een vrij en zelfbewust bestaan. In dit vrije zelfbewuste bestaan, het ware leven uit Mij, zul je dan ook over-gelukkig zijn en je daar ook ten volle bewust van zijn!

Hemels Brood 351

Danken. Danken is Mij de vreugde kenbaar maken in je hart over de liefde die je van Mij herkent hebt in de gebeurtenissen in je leven. Zo’n dankbaarheid kun je hebben als er iets goed gekomen is wat er eerst helemaal niet goed uit zag of zo’n dankbaarheid kun je voelen als er iets fijns gebeurd is. Maar zo’n dankbaarheid zou je ook moeten voelen als er iets gebeurt wat je niet zo fijn of zelfs heel moeilijk, heel onaangenaam vindt. Want, wat er ook gebeurt, het gebeurt uit liefde, voor jou en voor iedereen. En Ik kan je verzekeren dat juist het allermoeilijkste iets heel heel goeds voor je ziel teweeg gaat brengen. Op het moment zelf zul je daar niet direct weet van hebben. Niet alleen omdat je volledig in beslag genomen bent door de gebeurtenis, maar ook omdat de uitwerking veelal buiten je gezichtsveld, buiten je directe waarneming valt. Dat moet ook zo zijn, anders zou je belemmerd kunnen worden in je vrijheid.

Pas als je in alle vrijheid de juiste ondervindingen hebt gemaakt, zal ook de juiste reden van de gebeurtenis je duidelijk kunnen worden. Soms kun je dat al vrij snel, toch zeker voor een deel, al inzien, maar vaker duurt het veel langer voordat de werkelijk diepere betekenis voor de groei van je ziel naar het ware leven je duidelijk wordt. Dat kan zelfs meer dan een mensenleven duren. En dan is het moeilijk om, zonder de ware strekking, de ware gronden van de gebeurtenis te weten, te doorzien, Mij wel in grote vreugde te bedanken. Dat zul je dan ook alleen kunnen en oprecht zo voelen, als je in je hart Mijn grote pure liefde in alles bent gaan zien, als je bent gaan inzien dat Ik alleen liefde voor jullie allen ben, bewerkstellig en geef. Als je dat kunt zien, dan kun je ook zien dat er niets gebeurt zonder Mijn liefde en zonder het doel jullie in de liefde te brengen, waar de pure gelukzaligheid eeuwig is. Dan ben je oprecht dankbaar, zonder dat je precies weet wat de ware gronden van de gebeurtenis zijn en zonder dat je weet hoe het je precies helpt, maar, dát het je helpt, dat weet je dan en daar kun je dan oprecht dankbaar voor zijn!

Hemels Brood 352

Hoe is het voor Mij als mensen voor Mij open staan en Mijn evangelie willen uitdragen. Om te beginnen ben Ik met alle mensen blij en Ik hou van alle mensen. Hoewel nog niet alle mensen levensecht handelen heb Ik allen toch even lief en probeer toch allen met Mijn liefde op de enige juiste weg van waarheid en liefde te brengen en te houden. Toch is er bij mensen die Mijn evangelie willen uitdragen voor Mij een verschil. Dit verschil zit niet in Mijn liefde voor hen, uitdrukkelijk niet. Dit verschil zit in de wijze waarop en wat dat de mens zelf brengt. Iemand die Mijn evangelie uitdraagt door uit liefde te handelen, brengt daarmee Mijn evangelie tot leven.

Er zijn ook mensen die Mijn evangelie vanuit hun hart aan anderen vertellen en opschrijven. Deze zou je kunnen zien als medium, niet te verwarren met mensen die zeggen medium te zijn maar weinig of niets werkelijk uit Mij vernemen, omdat veel ter meerdere glorie van hun zelf is. Die buiten beschouwing gelaten, zijn er steeds mensen die Ik in hun hart Mijn evangelie openbaar om te worden doorgegeven aan alle mensen die er oren en ogen voor hebben. Dit is een belangrijk en zinvol werk, maar die mens is niet één haar belangrijker voor Mij dan welk ander mens. Want allen hebben hun plaats in Mijn hart en jullie allen zijn Mij even lief.

Diegenen die Mijn woord in zich voelen en de drang voelen om dat wat hen uit Mij gegeven is op te schrijven en uit te dragen door er over te vertellen, doen daar heel goed aan, maar het is niet een daad uit eigen verstaan van hoe te handelen en het zelf ernaar handelen.

Diegenen die uit liefde, uit volkomen vrije wil naar liefde handelen, leven zelf Mijn evangelie, Mijn liefde. Diegenen die het evangelie aanreiken maken hun leven pas een waar leven als zij uit eigen vrije wil ook uit liefde handelen. Want uit eigen vrije wil uit liefde handelen geeft de ware levenskracht die voor allen in eeuwigheid zijn heil brengt en tot totale liefde in alles doorwerkt. Mijn evangelie door het woord de mens aanreiken, ondersteunt de mens wel in zijn keuze, om tot waar inzicht te komen, maar dan nog is dat niet het handelen zelf. Geen mens zal boven de ander staan, ieder zal even nederig zijn, vooral die mens die Mijn evangelie opschrijft zal zich daar niet op voor staan, iedereen is voor Mij gelijk in Mijn liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 353

Een gedachte. Een gedachte heeft kracht. Elke gedachte die je hebt doet iets ten aanzien van jezelf en anderen. Maar niet elke gedachte heeft dezelfde kracht. Zo kun je een vlugge gedachte hebben die je verwerpt als niet zinvol. Deze zal niet of nauwelijks kracht hebben. Maar gedachten waar je waarde aan hecht zullen daarentegen veel meer kracht hebben. Maar wat voor een kracht heeft dan een gedachte en hoe werkt die zich uit?

Allereerst heeft een gedachte kracht voor jezelf. Dat wil zeggen dat je naar een gedachte zult handelen. Als je bijvoorbeeld denkt, de bloemen moeten water hebben, dan zul je daarnaar handelen. Dit is een heel directe kracht. Maar het kan ook zijn, dat je geen tijd hebt om de bloemen water te geven en je vergeet het. Dan verliest de gedachte haar kracht. Maar als je naast de gedachten dat de bloemen water moeten hebben ook de gedachten hebt dat het jouw plicht, jouw verantwoording is om de bloemen op tijd water te geven en je doet het niet door tijdgebrek en je vergeet het vervolgens, dan blijft de kracht van de tweede gedachte wel bestaan. Kijk, en zo’n gedachtekracht werkt dan in het voor jou onzichtbare verder, zolang je niet aan je “plicht” hebt voldaan: de bloemen water geven. Pas als je daarop de gedachte gehad hebt dat je niet de verantwoordelijkheid, de plicht hebt om de bloemen water te geven, heb je daarmee ook die kracht weggenomen.

Zo werkt het ongeveer ook in het geestelijke. Alle inzichten die je geestelijk gezien hebt, werken in je leven door. Sommige dingen heel direct, andere dingen zijn in de vergetelheid geraakt en werken zich in het onzichtbare uit. Maar niets is ooit verloren, helemaal weg. Hoe werkt zo’n kracht dan geestelijk. Dat moet je zien in verhouding met je overtuiging van leven. Als je bijvoorbeeld inziet dat de basis van handelen liefde zou moeten zijn om tot waar leven te komen, dan zul je je handelen daar naar richten. Maar, je zult nog niet altijd de prikkel van het tegenovergestelde kunnen weerstaan. Dat heeft er dan mee te maken dat je inzichten in het geestelijke nog niet volkomen naar waarheid zijn. En die inzichten die waar zijn hebben een kracht die zich in je leven uitwerkt, maar die inzichten die nog niet waar zijn, hebben ook een kracht die zich in je leven uitwerkt.

Nu heb Ik in Mijn ordening alles zo gerangschikt, dat welke kracht je ook met je inzichten in werking zet, het zo uitwerkt dat het jou en allen om je heen toch ten goede komt. Daarmee draag Ik jullie allen in Mijn grote liefde voor jullie allemaal. Denk nu niet, dan maakt het dus niet uit welke inzichten ik verwerf en hoe ik die leef, want dan vergis je je. Het blijft nog altijd zo, dat leven uit ware liefde uit je hart, uit volle vrijheid gekozen, gelukzalig maakt en het tegenovergestelde het tegenovergestelde te weeg brengt, maar dan wel zo, dat je toch, vroeg of laat, dan ook bij de liefde zult uitkomen, je bent en blijft vrij! Maar je doet voor jezelf en alle anderen veel goed als dat vroeg is!

Hemels Brood 354

Kun je door de omstandigheden heen kijken? Kun je zien wat achter de omstandigheden is, wat de beweegredenen zijn van allen die bij de omstandigheden betrokken zijn? Ja, dat kun je, maar niet zomaar, omdat jij het wilt. Kijk, de mogelijkheid is er om alles te zien en alles te doorzien, te doorgronden. De mogelijkheid is er, maar of jij de mogelijkheid ziet is een andere zaak. Je weet dat je van Londen naar Parijs kan komen, maar hoe, dat kan de vraag zijn. Door vragen, onderzoeken, kijken, overleggen, kom je er op een gegeven moment achter welke mogelijkheid je hebt om van de ene naar de andere plaats te komen en zo je wilt maak je daar gebruik van.

Zo is er ook de mogelijkheid om door de omstandigheden heen te kijken en beweegredenen van betrokkenen te kennen. Alleen, waar de mogelijkheden bij het reizen van één plaats naar een andere materieel zijn, zijn de mogelijkheden bij het doorzien van omstandigheden en wat daar beweegredenen bij zijn, geestelijk. Waar de mogelijkheden om van één plaats naar de andere plaats te komen buiten jezelf te vinden zijn, zijn de oplossingen in geestelijke zin alleen in jezelf te vinden.

Als je de omstandigheden en beweegredenen van de betrokkenen wilt doorzien, verstaan, dan heb je daarvoor de sleutel nodig zou je kunnen zeggen. Die sleutel is waarheid en liefde, liefde en waarheid. Zodra je in jezelf alles wat niet uit liefde is en niet volkomen waar is, hebt afgelegd en je je alleen nog houdt aan liefde en waarheid, begint zich de situatie zo te geven, dat je er doorheen gaat zien, dat je de beweegredenen van de betrokkenen gaat weten, daarvoor kan het zijn dat er gegevens bij je komen waardoor je een andere blik op de situatie krijgt of bekentenissen waardoor je verstaan gaat, en zo, met je eigen innerlijk licht van liefde en waarheid ga je alles doorzien en begrijpen!

Hemels Brood 355

Met jouw leven Mijn liefde tot uitdrukking brengen is het eigenlijke doel van je bestaan. Mijn liefde leven is Mij zijn, Mijn Zijn, Mijn Bestaan zijn. Met jullie allen besta Ik, door jullie allen besta Ik, zoals jullie ook bestaan door Mij. De grond van alle leven ben Ik en daarmee wordt Ik zichtbaar in jullie als je Mij leeft, daarmee wordt Ik zichtbaar doordat je Mijn liefde leeft. Alle mogelijkheden heb Ik jullie gegeven, allen in de bedding van liefde. Met niets anders is het volkomene te bereiken als met liefde. De liefde heb je bij alles nodig om het mogelijk te maken. Geduld haalt niets uit als het geen liefde heeft, ernst haalt niets uit als het geen liefde heeft, wijsheid haalt niets uit als het geen liefde heeft. Pas als de steen zijn stevigheid heeft kun je er mee bouwen. Zo is liefde hetgeen wat alles zijn stevigheid geeft zodat je er mee kunt bouwen, zodat je er op kunt bouwen, zodat je een waar leven kunt bouwen. En dat ware leven ben Ik, want die liefde, die stevigheid ben Ik. Als je dit ten volle kunt inzien, dan vertrouw op die liefde, vertrouw op Mij. Want Ik ben en heb alleen liefde voor jullie allemaal. Als Ik Mijn liefde, Mijzelf zo aan jullie geef, dan kan Ik als het ware met jullie bouwen, dan zijn jullie met Mij de ware bouwstenen tot een volkomen leven, jullie in Mij, Ik in jullie.

Maar zoals de mortel tussen de stenen ook mee de stevigheid van het bouwwerk bepaalt, zo is jullie handelen ook van essentieel belang voor het bouwwerk. Hoe sterker het handelen uit liefde, des te sterker het bouwwerk. Dat geldt niet alleen voor allen tezamen, maar ook voor hetgeen jij zelf in je leven opneemt, doet. Hoe meer je daarbij uit reine liefde handelt, des te succesvoller zul je zijn, des te meer zal je handelen door Mij gezegend zijn. Niet alleen voor jou, maar juist ook voor alle mensen.

Hemels Brood 356

Als je in de volkomen liefde wilt komen, zul je veel onder ogen moeten zien. Zul je alles onder ogen moeten zien wat niet met Mijn wil van liefde overeenstemt. En hoewel je nu misschien gemakkelijk zegt “ja Vader, dat wil ik” kan Ik je wel zeggen dat dat toch niet bij alles zo gemakkelijk zal zijn. Niet dat Ik je nu wil ontmoedigen, nee zeker niet, want Ik ben heel blij met ieder kind van Mij dat oprecht bij Mij in de volle liefde wil komen. En Ik zie dat je ook heel oprecht meent wat je zegt en heel gemotiveerd bent om aan alle voorwaarden te voldoen. Ik heb je lief en Ik omarm je daarom ook van ganser harte. Maar de weg die je dan nog te gaan hebt, is daarmee nog niet gegaan. En hoewel Ik bij elke stap bij je ben, naast je sta en je Mij te allen tijde om hulp en raad kunt vragen, kan Ik de weg die je dan te gaan hebt, de inzichten die je dan te verwerven hebt, niet wegnemen.

Zoals Ik, als Jezus Christus, de drinkbeker niet voorbij kon laten gaan en toch het gewenste doel bereiken, zo heb jij, als je in Mijn totale liefde wilt komen als een vrij zelfbewust bestaan, ook de weg die daarvoor nodig is, te gaan. Ik zie dat je bereid bent. Dat Ik je dan zeg dat het niet gemakkelijk is, doe Ik niet om je af te schrikken, maar juist om je voor te bereiden, zodat je niet mismoedig wordt als er hier of daar flinke obstakels op je weg verschijnen. Die hangen dan samen met misvattingen die diep geworteld zijn en het nodige graafwerk vragen om ze met wortel en al op te ruimen en er de juiste inzichten voor in de plaats te kunnen zetten.

Ja, je zult alles onder ogen moeten zien wat niet Mijn liefde-wil is. Dat zul je door eigen werken onder ogen moeten zien, dat kan Ik je niet zo even zeggen: “luister, daar heb je misvattingen”. Nee, je zult zelf, door je zelf te onderzoeken, door op te letten, door bidden en zijn, door de gebeurtenissen in je leven, moeten ontdekken en tot inzicht moeten komen. De overtuiging, de inzichten, ze moeten van jou zijn en niet zo van Mij overgenomen zijn. En Ik zeg je alleen, dat is niet gemakkelijk, maar met een sterke wil en een sterk vertrouwen in Mijn hulp, die je zeker wel krijgt, kun je het. Werkelijk, je kunt het. Maar jij bent degene die het wilt bereiken, dus jij bent degene die het allemaal moet meemaken om tot de juiste inzichten en overtuigingen te komen.

Waar Ik kan, zonder je vrijheid te belemmeren, zorg Ik dat het je wel gaat op je weg naar Mij toe, op je weg naar Mijn liefde. Ik ben evengoed naast je op die weg, vergeet dat NOOIT. Laat Mij je steunen zoveel maar mogelijk is en je zult het einddoel zeker bereiken!

Hemels Brood 357

Waar het maar een bemoediging kan zijn, wil Ik steeds opnieuw Mijn woord geven. Verspreid over de wereld op allerlei manieren, in allerlei vormen geef Ik Mijn woord, Mijn evangelie. Waar Ik maar kan zonder de  vrijheid van de mens te belemmeren of zijn vrije keus te beknotten, werk Ik er aan het hart van de mens te openen, de hardheid van de mens te  doorbreken en Mij in zijn hart voelbaar te maken, zichtbaar te maken. Ik ben blij met elk mens die Mij zoekt. Ik verheug Mij met elk mens die Mij zoekt, die ernaar zoekt, oprecht ernaar zoekt Mijn liefde uit het hart te leven. Ook al lukt het die mens nog lang niet in alle opzichten, Ik ben toch heel blij met die mens die oprecht probeert uit liefde te handelen. Ik zie dat jij Mij oprecht zoekt, oprecht probeert uit liefde te handelen en dat het je vaak nog benauwt hoe anderen handelen of hoe je zelf nog verstrikt raakt in het tegenovergestelde.

Maar Ik heb je innig lief en Ik verblijd Mij over jou! Ook al heb je het nog niet altijd bij het rechte eind, ook al dwaal je nog af, ook al heb je nog misvattingen, je bent Mij al zo lief zoals je probeert oprecht uit liefde te handelen. Want dan kan Ik je naderen en je helpen verder te komen. En juist dat ervaren van wat je nog niet weet, nog niet goed doet, nog aan misvattingen hebt, is Mijn hulp aan jou. Niet om je teneer te drukken, om je mismoedig te maken, maar om je verder te helpen. Want, met die liefde, die in jou groeit, kun je stapje voor stapje verder komen. In jezelf opruimen wat niet Mijn liefde kan dragen, wat niet Mijn liefde draagt of van Mij gezegend kan worden en de liefde daarvoor in de plaats laten groeien, waarmee je weer meer licht krijgt om in jezelf je onvolkomenheden te erkennen en ook weer op te ruimen. Zo ga je dan stapje voor stapje verder. Niet dat Ik niet zie hoe oprecht je Mij zoekt en hoe je al oprecht probeert uit liefde te handelen, o nee, Ik zie je, Ik heb je lief en Ik ben heel blij met je vorderingen. Ik help je daarmee juist verder. Wees blij, houd vast aan Mijn liefde en vertrouw erop dat het alles goed komt. Het is je groei en Ik ben daar heel blij mee!

Hemels Brood 358

Waaraan wijd je je gedachten? Aan Mij of aan jezelf? Wat is voor jou belangrijk, hoe iemand anders over je denkt of hoe Ik over je denk? Je bent vrij, en Ik neem je niet kwalijk als je het belangrijk vindt hoe anderen over je denken. Maar waarom vindt je wat anderen van je denken zo belangrijk en hoezo wil je je doen en laten afhankelijk maken van wat anderen over je denken? Denk je dat zij beter weten wie je bent en hoe je zou moeten zijn dan jijzelf of dan Ik?

Ik zou je willen zeggen, wees er voorzichtig mee, want de meeste mensen denken en zien alles nog voornamelijk vanuit hun eigenbelang, hun eigen wensen en verlangens. Daarmee hebben ze hun zicht op waarheid en liefde behoorlijk vertroebeld. Ook hen neem Ik daarin niets kwalijk. Maar jou wil Ik waarschuwen en iedereen wil Ik waarschuwen, voor je bestwil, dat het je eerder verder van jezelf verwijdert als je naar de mening van anderen luistert dan dat het je dichter bij je ware zijn brengt. Want ieder ander kijkt met zijn eigen gekleurde bril naar jou, met zijn eigen wensen en verlangens bovenaan, zonder daar eigenlijk zich van bewust te zijn. Hoe goed ook bedoeld, dat neemt zijn vertroebeling in zicht niet weg. Ja, een enkeling zal je met zijn wijze van zien kunnen helpen, maar dan nog is het de vraag of jij die als zodanig herkent en je toch niet door anderen weer iets anders laat vertellen wat je dan weer voor waar aanneemt.

Als je werkelijk wilt weten hoe het er met je voorstaat, kom dan bij Mij in je hart en vraag het Mij in alle oprechtheid. En Ik zal je in jezelf laten zien hoe het er met je voorstaat, in alle liefde laat Ik je dat zien en zonder enig eigenbelang, om je te helpen. Wat goed is en wat minder goed is, zonder je iets kwalijk te nemen. Ik laat het je zo zien, dat je jezelf niets hoeft te verwijten, dat je het kunt aannemen zoals het is en zodat je Mijn hulp ook ervaart om je verder te helpen. Als je zo in jezelf met Mij jezelf ziet, zul je blij zijn met het goede en het minder goede zul je Mij laten zodat je daarvan verlost bent en ook daarover blij kunt zijn. Is dat niet veel beter dan naar welke vertroebelde “goede raad” van anderen te luisteren?

Hemels Brood 359

Genade voor recht. Ik geef genade voor recht aan allen die daarom vragen. Als Ik recht aan alle mensen zou doen zou het er niet prettiger op worden. Misschien denk je van wel, misschien denk je dat het goed zou zijn als die of die eens goed op zijn nummer gezet zou worden, eens goed duidelijk gezegd zou krijgen dat zijn handelen niet goed is en dat het goed zou zijn als hij aan den lijve ondervond wat hij anderen aandoet. Maar hij zou dan niet de enige zijn. Elk mens handelt nog vaker buiten Mijn ordening dan erbinnen.

En wat voor een situatie zou er wel ontstaan als Ik ieder recht moest doen? Dat zou degene die onrecht aangedaan is misschien een moment helpen, denk je, maar het volgende moment zou Ik diezelfde mens zijn onrecht moeten vergelden wat hij op zijn beurt zijn medemens heeft aangedaan. Begrijp je dat het dan een grote jammerboel zou worden, want bij iedereen is dan wel onrecht recht te zetten. En er gebeurt door de vrijheid van de mens al zoveel onaangenaams. Ja, zoveel gruwel. Toch, Ik blijf in liefde en laat genade voor recht gaan (gelden), omdat het hier een plaats is om te leren, om de liefde te leren. En zou Ik dan onrecht vergelden, hoe zou Ik dan de liefde leren aan jullie? Wij zijn liefde, Ik ben liefde en daarin past genade, beter dan wat ook.

Dat wil niet zeggen dat Ik niemand ooit met zijn daden confronteer, dat Ik bij iedereen de ervaring van de consequenties van zijn daden wegneem, zeker niet, maar dat doe Ik dan niet om hem zijn onrecht te vergelden, dat doe Ik uit genade om hem te helpen tot inzicht te komen, tot het ware leven te komen.

Dat is Mijn genade, dat iedereen altijd Mijn liefde heeft en dat alles wat gebeurt Mijn liefde heeft. Dat is Mijn genade, dat Ik niemand naar zijn zonde doe (oordeel) om onrecht te vergelden maar uit genade, om hem verder te helpen. Ware liefde is vergeving en de genade aan Mij overlaten.

Hemels Brood 360

Geen dag gaat voorbij zonder zonneschijn. Ook al zijn er wolken voor, de zon is er toch, ook al is zij achter de wolken. Mijn licht is er altijd, ook al staan er allerlei eigen gedachten, allerlei eigen wensen en verwachtingen voor. Als je door die eigen gedachten en wensen in de war raakt met alles wat er om je heen gebeurt en je verwachtingen komen ook al niet uit, ook niet terwijl je ze nog wel gebaseerd hebt op Mijn leer van liefde, dan kun je in je vertwijfeling zoeken en denken dat de zon, Mijn licht, Mijn hulp, weg is. Maar nee, de zon schijnt altijd, Ik ben er altijd voor je. Kijk eens achter je wolken van eigen verlangens en je verwachtingen. Laat die eens los en voorbij trekken. En als die voorbijgetrokken zijn, als die weg zijn, als je die losgelaten hebt, dan verschijnt weer de zon, dan krijg je licht, liefde en hulp zodat je weer helder in jezelf kunt zien wat eigenlijk niet naar Mijn leer van liefde was. Dan kun je je baden in de zonneschijn en genieten van wat waarheid en liefde is. Je hoeft je dan niet schuldig te voelen over de wolken van eigenwaan, eigen gedachten, wensen en verwachtingen. De wolken zijn voorbij getrokken en laat die rustig gaan.

Je vraagt je alleen nog af, waar komen die wolken toch vandaan, hoezo raak je van tijd tot tijd in verwarring van eigen willen en verwachtingen terwijl zo in de volle zon van Mijn liefde staande alles eigenlijk zo eenvoudig en helder toeschijnt en je ook geen neiging meer voelt om achter een eigengerichte  gedachte aan te gaan. Zo, in de direkte sfeer van Mijn liefde, is dat ook heel eenvoudig. Maar het is de bedoeling, dat jij in jouw sfeer Mijn liefde wordt, dat jij in andere situaties die niet zo klaar en helder zijn, ook Mijn liefde weet vast te houden. Dat je leert altijd in die enige ware liefde te blijven. Dat je dat zelf verwerft, uit eigen vrije wil. En daar steun Ik je in, daar help Ik je bij door je steeds weer achter de wolken Mijn zon te tonen, Mijn liefde te laten voelen en klaarheid te brengen in jezelf.

Zo groei je beetje bij beetje, tot geen enkele wolk meer voor de zon komt of eerst tot je in elk geval weet dat de zon, dat Ik er altijd ben, ook achter de wolken van je nog eigengerichte denken en verlangens. Zo leer je steeds beter het onderscheid maken totdat je zo in liefde gegroeid bent, dat geen wolk meer voor de zon komt en Mijn sfeer van liefde ook volledig jouw sfeer van liefde is, in jou zelf!

Hemels Brood 361

Je kunt een grote redenaar zijn en het mensen allemaal prima uitleggen, maar als je het zelf niet of nauwelijks in praktijk brengt, heb je er niet zoveel aan. De mens die veel over Mijn leer weet en verteld is daarmee vaak geneigd te denken dat hij het ook allemaal doet en anderen om hem heen denken dat ook. Maar in werkelijkheid ontbreekt het ware handelen in verhouding tot wat hij anderen verteld nogal eens. Niet dat die mens niet van goede wil is of oprecht meent wat hij leert en ook wel met waarheid overeenstemt, maar hij meent veelal dat met hetgeen hij vertelt hij het ook doet en er naar handelt. In algemene zin leeft hij goed, maar in verhouding tot wat hij weet veel minder.

Daarom, kijk niet op tegen degene die weliswaar veel goede en ware zaken vertellen. Zij menen het goed. En het goede wat met je eigen hart overeenkomt, kun je gerust aannemen, niet omdat hij het zegt, maar omdat het met je hart overeen komt. Wees dan nog voorzichtig want je kunt in jezelf wensen en verlangens hebben, die een ware toetsing in je hart in de weg staan. Zie nooit op tegen de mens die Mijn leer weliswaar goed vertelt, want hij is ook een mens, als ieder ander en ook bij hem telt voor Mij alleen hoe het in werkelijkheid met zijn hart gesteld is. En als dat goed is heeft hij daarmee bij Mij plaats in Mijn hart. Daarmee heeft hij wat hem toekomt en menselijke eer is dan voor hem niet goed, ook niet nodig. Het zou hem kunnen verleiden tot hoogmoed. Bovendien, alle eer komt Mij toe omdat het alles toch Mijn liefde is.

Natuurlijk mag en dat is zelfs de bedoeling, je deze mens liefhebben, zoals bedoeld is dat je alle mensen liefhebt, maar niet diegene verhogen, ook al spreekt hij waarheid, zelfs al handelt hij naar die waarheid in alle liefde. Hem liefhebben net als ieder ander mens, ja zeker, maar als meer aanzien, meer verheffen dan andere, nee, doe dat niet. Hij krijgt wat hem toekomt van Mij. Heb hem lief meer niet, dat is genoeg.

Hemels Brood 362

Hoe vaak gebeurt het je dat je volkomen op Mij wilt vertrouwen en daarbij alles wilt loslaten maar toch zo half en half blijft meesturen, bang als je bent dat er toch hier of daar iets niet in orde komt als jij niet hier of daar zelf iets regelt. Ik kan dat wel begrijpen en Ik maak je geen verwijten maar daardoor ontneem je jezelf oplossingen en sturing uit Mijn hand. En het zegt dat je toch nog niet totaal op Mij vertrouwt. Terwijl dat nodig is om ten volle door Mij geholpen en geleid te worden. Als jij het al doet, ben Ik niet meer nodig. Ik ben wellicht toch wel nodig, maar dan kan Ik, zonder jouw vrije wil te belemmeren, niets doen. En je vrije wil zal Ik je altijd laten, want zonder de vrije wil kun je je ware levensdoel niet bereiken. Daarom moet Ik altijd wachten tot jij je aan Mij toevertrouwt, daarom kan Ik altijd alleen helpen en je leiden in die mate waarmee jij je aan Mij toevertrouwt en in die mate waarop jij uit vrije wil uit liefde handelt.

Als je dan ten volle op Mij vertrouwt, is het wel nodig dat je ook geduld hebt en niet na korte tijd al denkt, ik merk niks, ik vertrouw vergeefs en vervolgens toch zelf gaan regelen. Want bij sommige situaties duurt het wat langer voordat je Mijn hulp en leiding ervaart dan bij andere situaties. Niet altijd is een onmiddellijke actie van Mij voor iedereen even goed. Daarom, vertrouwen vraagt ook geduld. En doorzetting, vasthouden in geduld en blijvend loslaten van eigen wensen en verlangens. Pas dan kan Mijn hulp en leiding in liefde zijn volle werking krijgen!

Hemels Brood 363

Innerlijk leven en uiterlijk leven, hoe verhoudt zich dat met elkaar? Het innerlijk leven is niet zichtbaar, het uiterlijk leven wel. Maar staat daarmee het uiterlijk leven los van het innerlijk leven? Voor velen is er misschien alleen een uiterlijk leven, omdat het innerlijk leven niet zichtbaar is en het tastbare voor hen het enige werkelijke is. Maar kun jij je voorstellen dat het uiterlijke leven los staat van het innerlijke, als je eenmaal beseft hebt dat er innerlijk leven is?

Alles wat er in het uiterlijke leven gebeurt, vraagt om een beslissing, een besluit, een manier om er mee om te gaan. Heeft zo’n besluit niet méér te maken met hoe je innerlijk denkt en voelt dan wat er uiterlijk gebeurt? Want naar aanleiding van jouw besluit hoe je ergens mee om gaat, wijzigen zich de gebeurtenissen of blijven ze zoals ze zijn. Je kunt dan zeggen: ja, maar als ik de gebeurtenissen wil veranderen en ik besluit tot allerlei handelen, maar de gebeurtenissen veranderen niet zoals ik wil, dan heeft het innerlijk dus toch niets met het uiterlijk te maken. En toch ook dan. Het enige is, dat je dan nog niet de handelwijze ontdekt hebt die de gebeurtenissen veranderen.

Evenzo heeft je welzijn meer te maken met je innerlijk als met het uiterlijke. Hoe stel je je innerlijk op, ben je verdraagzaam of erger je je aan de gebeurtenissen, kun je geduld opbrengen of ben je ongeduldig, word je boos of blijf je in vrede, dit zijn innerlijke processen. Zo verhoudt zich het uiterlijke met het innerlijke al naar gelang je er vanuit je innerlijk mee omgaat. Die verhouding ligt daarom dan ook meer aan je innerlijk dan aan het uiterlijke gebeuren. Het uiterlijke gebeuren heeft met veel mensen te maken, alle betrokkenen hebben er een aandeel in, maar je innerlijk heeft alleen met jou te maken. Hoewel het door je omgeving, door andere mensen, door de gebeurtenissen beïnvloed wordt, blijft je handelen jouw initiatief uit jouw innerlijk, om ergens zus of zo op te reageren en te handelen naar jouw inzichten. Kijk, zo staat het innerlijk in verhouding met het uiterlijk waarbij het uiterlijke uit zichzelf niets is als een samenloop van uit innerlijke processen voortkomend handelen van meerdere mensen. Hoe meer deze innerlijke processen beschouwd worden, van waaruit het handelen richting krijgt en de uiterlijke gebeurtenissen hun vorm krijgen, des te inzichtelijker worden de gebeurtenissen naar hun aard en oorsprong.

Zo staat het uiterlijke met het innerlijke in verband. Hoe meer je beseft uit welke innerlijke gronden je handelt, des te meer zul je de uiterlijke gebeurtenissen doorgronden en begrijpen. Ook al hebben veel verschillende mensen met hun verschillende innerlijke beweegredenen er een aandeel aan.

En kijk, wie dan in zich de liefde als basis van zijn handelen heeft, die zal daarmee de gebeurtenissen het helderst doorgronden en zich in wat voor situatie ook, nooit tekort gedaan voelen, omdat hij precies weet hoe het alles in elkaar zit. Daarom blijft Mijn advies in alles, zoek eerst de liefde in je hart en kijk dan met het licht van de liefde  naar alles om je heen en zie hoe helder het je dan wordt: je ziet dan precies alle verhoudingen in het enige ware juiste licht van de liefde, waarmee je ook de wijsheid hebt.

Hemels Brood 364

Aangenaam. De meeste mensen willen aangenaam leven. Maar hoe leef je aangenaam, als je materieel gezien alles hebt: genoeg geld, genoeg eten en drinken, genoeg aanzien, groot genoeg huis, goede gezondheid en dergelijke? Hoe komt het dat rijke mensen, die dat alles hebben, zich toch niet steeds aangenaam voelen, terwijl de eenvoudige mens, die niet veel heeft, soms veel gelukkiger leeft? Die veel in materieel, werelds opzicht heeft, wil eigenlijk steeds nog meer hebben. Die met weinig genoegen neemt, heeft geen zorg om meer te krijgen en kan daardoor veel meer ontspannen leven. Maar in de huidige tijd loopt veel door elkaar, door degenen die veel hebben wordt druk uitgeoefend op degene die minder hebben, om met dat minder geen genoegen te nemen. Dat zij ook proberen gaan meer te vergaren. En zo worden steeds meer mensen gepusht om meer te willen hebben, meer te willen zijn en zo blijft er haast niemand meer eenvoudig en tevreden met wat hij materieel, werelds gezien heeft.

Ja, en als je dan in zo’n materieel gerichte wereldse samenleving  eenvoudig wilt blijven en vast wilt houden aan Mijn leer van vergeving, verdraagzaamheid, eenvoud en liefde in alle waarheid en oprechtheid, dan wordt je zo ongeveer voor gek versleten en niet voor vol aangezien, waarmee er ook geen rekening met je wordt gehouden want je ideeën en opvattingen passen niet bij de voorthollende menigte van mensen die het wel goed bedoelen, maar geen werkelijk idee van het ware bestaan hebben.

Maak je geen zorgen, want jij kunt het schip niet in je eentje keren. Jij kunt alleen bij jezelf de keuze maken Mij te blijven volgen, op Mij te blijven vertrouwen, met Mij te blijven leven en met Mij contact te blijven houden. Zoveel in je vermogen ligt en in de huidige samenleving lukt, uit liefde handelen en de rest doe Ik. Ik heb heus nog steeds en voor altijd alles in de hand. Ik laat wat van Mij is niet gaan. Het is alles slechts een omweg naar Mij, maar als jij wilt hoef je die omweg niet te maken, met liefde kom je rechtstreeks bij Mij!

Hemels Brood 365

Een vroom mens is nog niet iemand die gedreven uit de volle liefde van zijn hart leeft. Er is verschil tussen een vroom mens, die zich strikt houdt aan de in de wet van Mozes gegeven aanwijzingen en oprecht het goede met zijn medemens voor heeft en degene die uit de onstuimige liefde uit zijn hart leeft waarbij het er nogal eens uitziet of hij de aanbevelingen in de wet van Mozes volledig aan zijn laars lapt en zijn eigen weg gaat. Zo gedraagt zich een vroom mens heel anders dan een uit liefde gedreven mens. En beiden zijn op weg. Beiden mogen nog leren. De vrome mens remt met zijn bedachtzaamheid en zijn sterk de wet volgende handelwijze de volheid van zijn liefde. Degene die uit de gedrevenheid van zijn hart leeft, dendert daarmee over de wijsheid heen omdat ook zijn eigen invulling met de gedrevenheid mee vaart en hij niet toekomt aan een gezonde zelfspiegeling waar enige remming hem die rust zou kunnen geven. De één een beetje minder remming en de ander een beetje meer remming zouden beiden mee geholpen zijn en de liefde zou bij beiden meer tot haar ware vorm komen. Zo zit bij alle mensen nog veel vermengd, het handelen uit liefde en uit eigen invulling zonder dat allemaal zo precies te beseffen. Maar elk zal op zijn weg juist datgene vinden wat hem de ogen en oren opent voor de ware enige juiste liefde, die op zichzelf alles in zich heeft en volmaakt is, waarmee die mens dan volmaakt is.

Niet het zoeken naar geduld, naar verdraagzaamheid, naar vrede, vergeving, wijsheid, maar het zoeken naar die enige ware liefde brengt de mens in zijn juiste bestaan, al het andere zijn delen waaruit die liefde bestaat. Maar doorgrond je die ware enige juiste liefde en kun je daarnaar leven, dan heb je ook alle geduld, verdraagzaamheid, vrede, vergeving en de volle wijsheid. Maar liefde zonder geduld, verdraagzaamheid, vrede, vergeving en wijsheid, is de ware liefde nog niet. Toch, zoek niet de verschillende onderdelen, zoek het totaal, het alles omvattende en je hebt alle onderdelen in één. Die liefde, die dat alles omvat, is de enige ware juiste liefde, het enige ware leven!

Hemels Brood 366

Angst is een slechte raadgever, het kan een waarschuwing zijn, maar geen raadgever. En maar al te vaak spelen er allerlei angsten een rol in de besluiten die mensen nemen. Soms zijn die angsten heel duidelijk, maar vaak liggen die wat dieper weg en is die mens zich niet zo duidelijk bewust dat er angsten zijn. Vanwaar krijg je angst? Angst hangt samen met alles wat je voor jezelf wilt. In de huidige samenleving is niets zeker en wordt heel vaak het één tegenover het ander gezet: als je niet…. dan krijg je …. ook niet of als je niet dit doet, dan gaat dat ook niet, enz. Er worden allerlei eisen aan de doorgaande levenssituaties verbonden waar je niet steeds beter van wordt. Dan komt de angst dat je niet aan het vereiste kunt voldoen en met minder moet doen of iets wat je graag wilt niet voor elkaar krijgt. In de meest eenvoudige levenssituaties zitten al allerlei eisen verweven waar mensen aan moeten voldoen om……

Hoe kun je nu zo’n angst loslaten? Bij de ene soort angst ligt het wat gemakkelijker dan bij de andere, want de ene angst zit wat dieper geworteld dan de andere, de ene angst heeft met gemakkelijker te herinneren situaties te maken terwijl een andere angst met iets wat veel langer geleden speelde te maken heeft en wat je dan ook minder duidelijk kunt herinneren. Samen met Mij kun je ze wel stukje bij beetje boven tafel krijgen. Als je Mij oprecht vraagt je te helpen en in jezelf je situatie Mij voorlegt en dan ook in jezelf luistert, eerlijk en oprecht luistert en open staat voor nieuwe inzichten, dan kan Ik je in je hart stukje bij beetje laten zien waar je angsten mee te maken hebben. Ook kan het zijn dat Ik je dan door gebeurtenissen één en ander duidelijk maak of door iets wat je leest of hoort. Maar toets dat dan altijd in je hart op waarheid en liefde. Veel hangt er ook mee samen of jij, wat je eigenlijk wilt, kunt loslaten, kunt accepteren, dat je het mogelijk niet zo krijgt als jij het wilt en er op kunt vertrouwen dat het, hoe het dan ook wel komt, zeker ook goed is voor jou. Het volle vertrouwen in Mij en Mijn liefde voor jou verdrijft ook al je angsten, zonder dat je precies hun oorsprong weet!

Hemels Brood 367

Als een parel in een oester, zo ben Ik in ieder mens het mooiste wat in hem aanwezig is. Maar Ik ben meer dan de parel, deel van elk mens en elk mens is deel van Mij. Zoals de parel haar schoonheid krijgt om de zandkorrel, die op zich het minste voorstelt, zo ben Ik eerst die zandkorrel die in die mens eerst niets voorstelt. Maar om die zandkorrel vormt zich toch de schitterende parel en zo vormt de mens in zich toch ook het meest wonderbaarlijke wat Ik in hem ben door zijn daden en Mijn aanwezigheid. Want Mijn aanwezigheid heeft in ieder toch een bestemde invloed zoals ook de zandkorrel in de oester een bepaalde prikkeling geeft waarop de reactie van de oester tot het maken van de parel komt. En zo maakt ieder mens Mij uiteindelijk tot de parel in zich. En dat is dan meer dan de parel in de oester omdat Ik het ware leven ben en de mens door Mij in zich toch vroeg of laat tot het ware leven komt.

Ook jij hebt Mij in je als de zandkorrel in de oester, nietig haast, onmerkbaar haast, maar Ik ben er en dat heeft z’n werking in jou hoe dan ook. Ik ben het ware leven in je, ook al hecht je er misschien nog geen waarde aan als zodanig. Toch kun je geen stap zetten zonder dat ware leven in je, ook al besef je dat misschien nog niet in de ware zin van het woord, omdat Ik je vrijlaat om je eigen keuzes te maken. Maar weet je, net zoals de oester eigenlijk zelf niet weet hoe mooi hij de zandkorrel in hem maakt, zo weet jij ook nog niet hoe mooi jij Mij maakt. Maar uiteindelijk zul je het zien en begrijpen, het enige ware leven in jezelf!   

 Hemels Brood 368

In Jezus Christus ben Ik op aarde gekomen en daarmee heb Ik Mij over alle mensen erbarmd. Met Mijn liefdevolle wijsheid heb Ik de mensen in Jezus Christus de ware weg getoond van zelfverloochening en zelfopoffering, van jezelf volkomen wegzetten voor anderen, uit pure liefde voor alle mensen. Mijn veroordeling, kruisiging en dood heeft zichtbaar gemaakt wat de bedoeling is om te leven: niet uit het eigen ego. Mijn opstanding heeft zichtbaar gemaakt wat de bedoeling is om te leven: uit God de Vader, uit liefde en waarheid. Mijn opstanding maakt duidelijk dat er in werkelijkheid geen dood is en dat het ware leven, de onbaatzuchtige pure liefde, die alles in zich heeft, nooit verloren gaat maar in haar volheid altijd is en blijft. Geen schepsel is zonder die liefde, geen schepsel leeft zonder die liefde. Laat daarom je eigen ego kruisigen en sterven en laat de liefde, de enige ware liefde, die onbaatzuchtig is en alles in zich heeft, die geduldig, zachtmoedig en wijs is, in je opstaan en wees in alle vrijheid dan alleen nog die liefde!

Ik weet dat dit makkelijker gezegd is dan het in alle werkelijkheid gedaan is. Het eigen ego laten kruisigen en sterven is een pijnlijk en moeilijk proces. Maar het is toch de enige weg voor iedereen. Wie wil zichzelf kwijt zonder dat hij goed en wel weet wat hij ervoor terugkrijgt?! Maar het is niet jezelf verliezen, je bewustheid van leven verliezen, je zijn verliezen, het is je eigengerichtheid afleggen, je eigenliefde afleggen, je lichaam afleggen, voor het ware geestelijke leven. Je eigengerichtheid, je eigenliefde, is te vergelijken met je vleselijke lichaam. Daarom stierf Ik Mijn vleselijke, Mijn natuurlijke lichaam, maar in geestelijke zin stierf Ik niet en stond Ik op in het geestelijke lichaam, het ware leven, de ware liefde, in alle zuiverheid. Voor iedereen is die weg de enige ware weg en Ik weet hoe moeilijk die is. Daarom ben Ik ook die hele weg bij je, naast je en waar het heel moeilijk is draag Ik je tot je helemaal liefde bent en in alle vrijheid en volledig besef van bestaan zelf die liefde kunt vasthouden. En dan nog zijn we samen, wij allemaal!

Hemels Brood 369

Gunstige voorwaarden. Om jullie weg op aarde zo goed mogelijk te laten verlopen, zorg Ik voor de meest gunstige voorwaarden. Maar goed laten verlopen, betekent niet dat alles alleen naar jullie idee van goed gebeurt. En gunstige voorwaarden wil ook niet zeggen dat die zo zijn, dat het alles naar jullie gemak geordend is. Want dat zou voor jullie niet het allerbeste zijn. Met goed verlopen bedoel Ik dan ook, dat je je einddoel in elk geval kunt bereiken en met gunstige voorwaarden bedoel Ik dan, dat de omstandigheden zich steeds zo vorm kunnen geven, dat jullie er het meest aan hebben om je doel te ontdekken en te bereiken. Maar de meeste mensen zijn geneigd om zich bij goed verlopen iets heel anders voor te stellen dan hiermee wordt bedoeld. En ook gunstige voorwaarden zien zij heel anders dan Ik in werkelijkheid daar stel. Niet een lui en gemakkelijk leven is hier het doel van jullie bestaan, niet veel geld en aanzien, maar werkzaamheid naar elkaar in belangeloze liefde, in alle eenvoud en zonder streven naar geld en macht of roem.

Een gunstige voorwaarde kan bijvoorbeeld een ziekte zijn. Terwijl de meeste mensen een ziekte verafschuwen en zeker niet als gunstig ervaren, kan het nou net de juiste voorwaarde zijn om iemand uit zijn vastgeroeste misvattingen wakker te roepen in het ware leven. Hoewel dat misschien niet op dat moment voor omstanders zichtbaar wordt, speelt er innerlijk in die mens veel af en de ziel heeft daar voordeel van op haar weg naar werkelijk geestelijk leven. Want er is heel veel afdwaling en verlangen om het zelf goed te hebben. Daarmee gepaard gaat de misvatting dat als het je goed gaat in werelds opzicht, als je genoeg geld hebt, macht hebt, gezond bent, dat je dan veel voor hebt op anderen die dat niet hebben en dat je dan al heel gezegend bent. Maar dat is nog zeer de vraag, want het zegt niets over de ziel, het zegt niets over de mate waarin de ziel reeds de in haar wonende werkelijke levensgeest heeft opgenomen. Het zegt niets over haar aandeel in liefde voor haar medemens. Het uiterlijke zegt dus niets over het innerlijke.

De ware zegen is niet gemak, geld of macht, maar de verbinding met Mijn liefde, belangeloze liefde voor iedereen. De voorwaarden waarvoor Ik zorg, zijn dan ook erop gericht om de ziel te helpen naar die ware belangeloze liefde. En als de ziel dat gemakkelijk aanneemt en leeft, is zijn weg vredig en rustig, maar als er veel eigengerichtheid en eigenliefde in de ziel is en laat hij dit moeilijk los, dan zijn er ook moeilijkere levensomstandigheden nodig om de ziel te helpen tot het ware leven te komen. Denk nu niet dat een ziel die veel heeft en gemakkelijk lijkt te leven, al goed op weg is, want niemand kan dat aan de buitenkant al zien. En de tijd en voorwaarden voor die mens komen dan nog. Want wat de ene ziel helpt, hoeft nog niet de andere ziel net zo te helpen. Daarom, vergelijk niemand met elkaar of met jezelf. Vertrouw er eenvoudig op, dat Ik voor allen voor de meest gunstige voorwaarden zorg, om de weg op aarde te gaan. Voor ieder op de juiste tijd en plaats, voor de één vroeger, voor de ander later. Maar laat het alles aan Mij over en streef zelf ernaar de eigenliefde los te laten en de enige ware zuivere liefde aan te nemen en naar te leven. Dan komt het zeker goed. Dan vindt ook jij je rust.

Hemels Brood 370

Ik zoek geen misdienaars die elke mis uit plicht hun werk doen, Ik zoek mensen die uit hun hart willen leven en of zij daarbij fouten maken, maakt Mij niets uit. Geen enkel mens leeft al in volkomen liefde en dat verwacht Ik dan ook nog van niemand. Maar wel het streven naar liefde, het zoeken naar waarheid, het oprecht en eerlijk zijn wie je bent, dat zoek Ik, de bereidheid om Mij te volgen en eerlijk tegenover Mij je zwakheden bekennen, dat zoek Ik, bij die ben Ik aanwezig. Niet dat jij je zwakheden wegneemt, want dat is een genade van Mij, dat je ze hebt en dat Ik ze te zijner tijd wegneem, maar dat je je zwakheden erkent en accepteert en in alle nederigheid bent zoals je bent, strevend naar liefde en waarheid, geduld en eenvoud. Voor Mij hoef je nog geen perfect wezen te zijn. Jullie zijn allen op weg en Ik help jullie allen op die weg. De één hier, de ander daar. Kun je dan accepteren dat je nog niet in alles volmaakt bent en dat er nog van allerlei situaties nodig zijn om je verder op weg te helpen? Maar ook dat er allerlei situaties zijn waarin jij anderen op weg helpt, situaties, die zo ontstaan, dat wat jij doet of zegt, voor de ander een hulp is om verder te komen. Denk nu niet dat dat altijd door jou zo duidelijk gezien wordt. Want alle mensen staan hoe dan ook met elkaar in verband en Mijn werk aan jullie allen gaat ook via jullie allen. Zo is ieder elk ander verdienstelijk. En soms is dat duidelijk, maar vaker ook niet.

De hulp die je aan een ander geeft op zijn weg door het leven is niet altijd de arm om hem heen, maar kan ook datgene wat je zegt zijn, terwijl de ander dat net niet wil horen en je er dan ook niet dankbaar voor is. Maar niet de dankbaarheid bepaalt of je de ander hebt geholpen, dat zit veel dieper. En dankbaarheid is niet de maatstaf of iets geholpen heeft. Het inzicht kan namelijk ook pas veel later komen en wat iemand nu als onaangenaam ervaart en je misschien kwalijk neemt, kan veel later door hem pas ingezien worden, als zegen van Mij. Zo kun je iemand dienstbaar zijn met wat je zegt of doet, zonder dat dat direct duidelijk wordt. Maar dan nog is het zegen van Mij en geen werkelijke verdienste van jou. Of iets dan wel of niet tot direct inzicht brengt, het is niet aan jou er wel of geen verdienste in te zien van jezelf. Alles wat je geeft uit je hart is goed en voor al het andere zorg Ik, ook voor jou!

Hemels Brood 371

Als onderweg op je pad moeilijkheden opdoemen, ben je geneigd mistroostig te worden en het vertrouwen te verliezen. Nergens lijkt het goede nog vat op te hebben en niets helpt om de situatie te verbeteren. Ja, Ik weet dat je dan niet gemakkelijk je goede humeur bewaart. Maar toch kan Ik het niet zomaar van je wegnemen. Dit heeft ook met de vrijheid te maken van degenen die bij de situatie betrokken zijn of waardoor de situatie ontstaan is. Je ergert je en bent boos en dat terwijl je wel weet dat ergernis en boosheid precies van de tegenkant zijn en geen goed aan de zaak doen.

Tja, en hoe laat je dan die boosheid en ergernis los. Sommige dingen hebben tijd nodig, maar je kunt ook bedenken dat iedereen hier op aarde fouten maakt in zijn leringsproces. En hoewel het lijkt of die fouten nou net de grond onder je voeten wegslaan, zijn het toch ook weer de momenten waarop het één of ander geoefend kan worden. Als Ik dus die momenten wegneem, dan neem Ik ook de oefening weg. Zie het toch als een zegen en liefde van Mij. Heus, er gebeurt niets buiten Mijn medeweten, ook al lijkt het helemaal niet in orde, het is dan ook niet in orde maar het wordt wel weer door Mij in orde gemaakt. Denk niet dat jij het in orde moet maken of dat het jouw schuld is als het niet in orde is of komt.

Al het ongemak of liever gezegd alles wat niet in de ware orde van Mijn liefde gebeurt, wordt door Mij wel in de juiste orde weer gezet en alle opgelopen schade wordt goed gemaakt voor diegene die wel in Mijn ordening blijft. Maar ook al blijf je niet in Mijn ordening, omdat het nog te moeilijk voor je is, dan nog is Mijn liefde voor jou zo groot, dat ook dat je uiteindelijk toch geen blijvende schade zal doen. Omdat Ik zie dat je het goede aanhangt en het boze probeert te weren. Ik help je dag en nacht!

Hemels Brood 372

Alles is kracht. Er zijn mensen genoeg die denken dat het leven alleen een bepaalde kracht is, ontstaan is uit een bepaalde kracht. Maar weten zij wel wat kracht is en waar die vandaan komt? Wetenschappers weten natuurlijk gezien wel het een en ander over kracht. Maar geestelijk gezien weten zij niet zo bijster veel. En het ware leven, de ware levenskracht is liefde, de ware levenskracht ben Ik. Als er gezegd wordt dat het leven puur uit een kracht voortkomt, dan laat hen die dat zeggen maar eens uitleggen hoe kracht die zo op zichzelf niets is, een onpersoonlijk niets en een op zichzelf niets wetende kracht, dan alle verschillende levensvormen die er zijn zo precies vorm geeft en stuurt. Laat hen zeggen, hoe die kracht alle bestaande levensvormen zo op elkaar afstemt, dat zij naast en met elkaar en zelfs in verbinding met elkaar en aanvullend aan elkaar bestaan kunnen. Kunnen zij daar iets van zeggen? Zijn zij dan meer dan die kracht als zij daar nauwelijks iets over kunnen zeggen? En als zij dan op zichzelf niet meer dan die kracht zijn, dan is die kracht dus meer dan zij?

Is het niet verbazend, dat er mensen zijn, die hetgeen zij beweren nergens kunnen onderbouwen met volkomen waarheid en het toch beweren, het zelfs nog zonder dat zij het volkomen waar kunnen onderbouwen, zelf geloven en ook nog zo weten te brengen dat anderen het ook gaan geloven? Terwijl degenen die door Mijn geest in hen wel waar en goed gegrondveste uitleg geven, in het geheel niet geloofd worden of  als onaangenaam ter zijde geduwd worden. Tja, dat heeft te maken met blindheid door eigenliefde. En eigenliefde heeft zijn eigen weg hier op aarde te gaan. Tot zij uit vrije wil in het aannemen en handelen uit ware liefde is opgelost en verdwenen. Uit vrije wil. En dat heeft tijd, Mijn tijd. Maak je daarover geen zorg. Ook die afdwaalt, komt op z’n tijd goed. Het komt goed!