Hemels Brood 32 t/m 62

Hemels Brood 32

Geluk is niet met het verstand te beredeneren. Geluk is een gevoel. Als je gelukkig bent doe je anders dan als je boos bent of verdrietig. Als je verdrietig bent zou je liever gelukkig zijn, maar als je gelukkig bent, wil je dat graag blijven. Toch wisselen geluk, boosheid en verdriet elkaar af als de golven van de zee. Met hoge golven en minder hoge golven. Hoe dieper de ellende hoe hoger de golf van verdriet. Waar komen de golven vandaan?

Van de wind, de wind is de situaties die in je leven ontstaan. Elke situatie is voor jou een mogelijkheid om dichter bij Mij te komen. En als je dan dichter bij Mij komt, dan voel je de golf van geluk, de golf van Mijn liefde die je bemoedigt om verder te gaan en alle golven van het leven te nemen zoals ze komen. Vroeg of laat komen er golven, maar het maakt niet uit, want ze brengen je dichter bij Mij en zo komen ook golven van geluk, van liefde.

En hoe dichter je bij Mij komt, hoe hoger de golven. Net als de zee. Hoe dichter zij het land nadert, hoe sterker de branding. Maar als je ook die branding doorstaat, kom je uiteindelijk toch in de rust en de vrede van Mijn hart. En Mijn hart is dan jouw hart vol liefde, voor altijd.

Hemels Brood 33

Woningen. Ik heb in Mijn Hemel zo vele woningen bereid. Voor elk mens is plaats in Mijn hemelen. Dat wil zeggen dat elk mens in Mijn hemelen verder mag groeien. Verder mag groeien in liefde en waarheid. Op deze aarde wordt daarmee een begin gemaakt. Of in elk geval is het de bedoeling dat daarmee een begin wordt gemaakt. Op deze aarde is de mens van Mij gescheiden zodat hij zijn eigen keus kan maken, te leven. Door die vrijheid van keus kan de mens pas zelfstandig zijn.

De mens wordt hier een zelfstandig zijn, maar niet alleen. Niet zonder Mijn begeleidende liefde, waardoor de mens leeft. De woningen in Mijn hemelen zijn plaatsen, situaties, zo ingericht dat zij voor elk mens het beste is ten aanzien van zijn groei, zijn geestelijke groei naar volmaaktheid.

Zo´n huis, zo´n woning in Mijn hemelen, maakt de mens eigenlijk zelf. Zo´n woning wordt door ieder mens opgebouwd uit zijn eigen zijn; uit zijn eigen daden, begrippen, liefde. En zoals op aarde alle mensen verschillend zijn, zo zijn ook de woningen in Mijn hemelen verschillend. Hoe liefdevoller, hoe gerieflijker de woning.

Ook jij maakt je hemelse woning zelf. En het begin daarvan wordt door jou al gemaakt hier op aarde door je mate van handelen uit liefde. Dat handelen uit liefde is voor Mij het bouwmateriaal voor jouw woning in Mijn hemelen. Die woning zal voor jou door Mij gezegend zijn tot geestelijke groei van de hele Schepping. Deze woning is de verbinding in liefde tussen jou en Mij, nu en altijd.

Hemels Brood 34

Morgen is de grote dag! Als er voor jou, de volgende dag iets leuks staat te gebeuren dan verheug je je daar op. Je kijkt er naar uit. Je bent er steeds mee bezig. Van alle dingen die fijn en mooi of goed zijn is het het mooiste, het fijnste, het beste als steeds meer mensen uit liefde gaan leven, als uiteindelijk alle mensen uit liefde uit hun hart, de pure liefde gaan leven. Zou dat niet geweldig mooi en zalig makend zijn? En Ik zeg je, die dag komt!

Die dag komt, dat alles liefde is, dat alles vreugde is, dat er geen pijn of verdriet meer is, alleen nog liefde! Van alle mensen voor alle mensen. Welk een gelukzaligheid zal die dag brengen! En als Ik zeg dat die dag komt, dan komt die ook! Dan mag je met die dag bezig zijn. Dan mag je uitkijken naar die dag, die zeker komt! Alle hemelen, alle engelen, alle schepselen, alle mensen zullen juichen als die dag komt. En Ik zeg je, die dag komt! En jij zult overgelukkig zijn!

Hemels Brood 35

In alle kleine dingen zit Mijn liefde. Geen ding uitgezonderd. Al die kleine dingen maken één groot geheel. En zoals Mijn liefde in het kleinste van het kleinste groot is, zo is Mijn liefde ook volkomen verzadigd in het grote geheel. En dat grote geheel is weer in het kleine hartcentrum van elk mens.

Als je een mier ziet sjouwen met een brokje suiker zie je Mijn liefde. Als je een bloem ziet wiegen in de wind, zie je Mijn liefde. Maar ook in veel, veel kleinere dingen die je niet kunt zien, die je met een microscoop nog niet ziet, is Mijn liefde. Maar dat zijn allemaal dingen in materieel opzicht en Mijn liefde is niet materieel gebonden.

Het materiële weerspiegelt Mijn liefde, maar op zich is zij geestelijk. Liefde is een gevoel, een wijze van omgaan, van handelen. Liefde is als het ware een omgangsvorm en die omgangsvorm brengt iets teweeg, zet aan tot vervolg. Liefde is de levensstroom waaruit het materiële zijn beweging krijgt. Jouw materiële lichaam leeft door de stroom van die liefde. Het is als het ware een samengaan van God en mens.

Maar jouw bewustzijn is eigenlijk, net als de liefde, geestelijk en niet materieel. Het is de bedoeling dat jouw geestelijk zijn samen gaat vloeien met Mijn geestelijk zijn. Door het materiële lichaam ben je tijdelijk als het ware los van Mij en heb je vrije keus om één te worden met Mijn geest van liefde. In jou is alles aanwezig wat Ik ben. Jou is de vrije keus gegeven om jouw zijn samen te laten gaan met Mijn zijn in de geest, in liefde.

Nu nog vormt Mijn Geest van liefde jouw leven. Maar dan vorm jij met jouw liefde uit Mij jouw leven. En zoals Ik nu altijd in jou al bij je ben, zoals Ik in ieder mens ben, zo ben Ik dan ook zichtbaar bij ieder mens, bij jou, aanwezig.

Hemels Brood 36

Er zijn momenten in het leven die voor de mens niet goed lijken te gaan, van die momenten waarop van alles samenvalt en het één de oplossing van het andere in de weg staat, althans lijkt te staan. Dit zijn situaties waarin de mens mag leren zijn eigen bemoeienissen los te laten. Waarin de mens mag ervaren dat er situaties zijn waarin hij zelf weinig of niets kan uitrichten. In deze situaties krijgt die mens de gelegenheid om naar Mij te komen en Mij om raad te vragen, om hulp te vragen.

Zo kan de mens dan leren zijn eigen ego los te laten en ervaren dat zijn werkelijke macht niet ver reikt. (niet verrijkt). Zulke situaties zijn geen straf of belering maar eerder een bewust maken van Mijn aanwezigheid in hem, van Mijn aanwezigheid in alles en allen. In zo´n situatie mag je heel dicht bij Mij komen en Mijn armen om je heen voelen. Juist in die situaties die voor jou beangstigend zijn, of die je een gevoel van machteloosheid geven, heb je de mogelijkheid om het sterkst Mijn liefdevolle armen om je heen te voelen.

Maar weet wel dat Mijn liefdevolle armen altijd om je heen zijn. Dat Mijn liefde je altijd draagt. In voor- en tegenspoed draag Ik je, ben Ik je nabij. In moeilijke tijden zijn Mijn armen om je heen en mag je Mijn liefde nog intenser voelen, als je wilt. Daarom, lief kind, als het je alles te veel wordt, kom bij Mij en Ik zal je liefdevol troosten en helpen.

Hemels Brood 37

In de winter is het koud. Hoe verhoudt deze kou zich met Mijn warme liefde. Wat wil dit, in geestelijke zin, zeggen. Winters koud is het als de mens gericht is op zichzelf. Als de mens meer bezig is met zichzelf dan met zijn naaste. Maar deze koude winter smelt weg als de liefde voor de naaste doorbreekt, als de mens zijn eigen problemen loslaat, zijn zorg om zijn eigen welzijn loslaat en zich bekommert om het welzijn van zijn naaste zonder acht te slaan op zijn eigen welzijn of on-welzijn eigenlijk. Maar dat is niet gemakkelijk.

Zorg om een moeilijke situatie waar je in terecht bent gekomen loslaten en er als het ware blindelings op vertrouwen dat alles weer goed komt. Je eigen problemen loslaten en om je heen kijken of je anderen kunt helpen.

Uit liefde, niet omdat je vindt dat je anderen moet helpen. Daarvoor moet je iets in jezelf overwinnen. Daarvoor moet je de angst dat het niet goed gaat, dat het niet lukken gaat, overwinnen. En daarvoor kun je innerlijk bij Mij komen. Dan vloeit de angst weg en kun je vertrouwen dat alles altijd goed komt. Niet altijd op de manier die jij bedenkt of op de tijd die jij wilt. Alles heeft zijn tijd en zijn plaats, ook voor jou, ook voor jou komt alles goed.

Hemels Brood 38

Achter alles wat hier op aarde leeft, zit een groot geheim. Mijn geheim. Dit geheim is voor jou de redding. De redding om tot het volkomen gelukzalig leven te kunnen komen. Als Ik je alles zou laten weten, dan zou je in Mijn Zijn verdwijnen, dan zou je niet een zelfstandig zijn kunnen zijn. Er is één weg om Mijn geheim te leren kennen zonder het eigen zijn te verliezen in Mij en dat is uit eigen vrije keus te handelen uit liefde, de ware liefde te leven. Op geen andere manier kan de mens alle diepten van het leven in een zelfstandig bestaan ervaren.

Er staat geschreven, de mens kan niet God zien en blijven leven. Maar nu kan dit wel, door Jezus Christus, Mijn zoon Die liefde en waarheid is. Door de liefde te leven bereik je Mij, je Vader van eeuwigheid. En met Mij bereik je alles wat nu nog voor je verborgen is, voor je bestwil nog verborgen is, om tot eeuwige gelukzaligheid te komen. Om bij Mij te kunnen komen, in Mijn liefde, als een volledig zelfstandig bewust zijn, in opperste gelukzaligheid.

Hemels Brood 39

Hand in hand. Leg jouw hand in Mijn hand. Dan gaan we samen hand in hand. Jij jouw stukje, Ik het mijne. Samen. Jij maakt je keuze en Ik ondersteun je. Ik ondersteun je in liefde. Maar in niets anders kan Ik je ondersteunen als in de liefde. Bij al het andere kan Ik niet hand in hand met je gaan, kan Ik niet met je samengaan. Jij bent vrij, maar Ik ben ook vrij. Als Ik niet vrij was, zou jij ook niet vrij kunnen zijn. In die vrijheid kunnen we samengaan, alleen in die vrijheid. En alleen als jij daarvoor kiest.

Ik ben blij als je voor Mij kiest en met Mij wilt samengaan. Want dan kan Ik je heel veel geven, heel veel liefde geven. Mijn liefde is er voor jou altijd, doet zijn werk voor jou en voor iedereen toch altijd. Maar als je zelf voor samengaan met Mij kiest, dan kies je voor het zelf doen van liefde en dan geef niet Ik alleen vorm aan alles met Mijn liefde, maar dan geef jij zelf vorm aan alles met Mijn liefde. Jij maakt dan de keuzes en Ik geef je de steun, Ik zegen dan alles wat je doet met Mijn liefde. Jouw doen en Mijn doen gaan dan samen, in liefde.

Hemels Brood 40

Wanneer is de bron zuiver. Wanneer is de bron in je hart zuiver. Als er geen eigenbelang in je hart is. Als er geen verstandelijk denken voor staat. Als je je hart vrij hebt gemaakt van eigen wensen en verlangens, van werelds denken en willen, van eigen denken en willen.

Het diepste contact met Mij kun je hebben in een zuiver hart. Maar ook als het hart met van alles vertroebeld is, ben Ik er nog aanwezig. Dan is het alleen veel moeilijker om naar Mijn stem te luisteren. Om Mijn stem te herkennen tussen alle gewoel van eigen verlangens en verstandelijk denken. In een zuiver hart is Mijn stem helder te verstaan. Hoe meer een hart vertroebeld is, hoe moeilijker het is om Mijn stem waar te nemen.

Maar Ik ben er wel. Altijd. En je kunt Mij ook vinden, al is je hart vertroebeld. Maar je kunt ook eerst je hart van misvattingen, van eigen verlangen en van eigen denken ontdoen, zodat je Mijn stem weer helder en zeker kunt verstaan.

Je hart is wel de enige plek waar Ik ben. Wie daar zoekt, kan Mij altijd vinden. In een hart vol liefde ben Ik het gemakkelijkst te vinden. Want liefde, dat ben Ik.

Hemels Brood 41

Blijdschap, blijheid. Blij kunnen zijn is een groot geluk. Blij kunnen zijn met kleine dingen, blij kunnen zijn met het leven. Als je blij bent, ben je tevreden, ben je gelukkig. Als je weet dat alles liefde is, dat alles eigenlijk alleen maar Mijn liefde is, dan zou je toch altijd met alles blij kunnen zijn! Vanwaar dan die momenten van pijn, van verdriet.

Dat zijn momenten waarop je door Mij geroepen wordt. Momenten waarop je door Mij geroepen wordt omdat je aan het afdwalen was van je eigenlijke bestaan uit Mij. Hoewel alles hier liefde is, ben jij nog niet altijd die liefde zelf. En dat is wel de bedoeling van jouw leven hier op aarde. Dat jij zelf uit vrije wil die liefde leeft.

En waarom roep Ik dan juist jou met zo´n pijnlijk moment, zo´n onprettige gebeurtenis, waar je niet blij mee kunt zijn. En waarom niet die ander, die ook niet op de juiste weg blijft? Omdat jij in je hart Mij hebt aangegeven dat je Mijn weg wilt gaan, Mijn kind wilt zijn, zelf. Dat heeft die ander nog niet gedaan. Op hem of haar wacht Ik nog. Met jou ben Ik blij en je kunt zelf ook blij zijn, want je zult van nu af groeien en bloeien tot je zelfstandig in Mij volkomen liefde bent. Wees blij, want Ik heb je gekozen, jij hebt Mij gekozen. Wees blij!

Hemels Brood 42

Er zijn zoveel verschillende geloofsrituelen, religies. En allen beweren de enige ware religie te hebben, te zijn. Is er onder al die verschillende religies één ware? En welke dan? En zijn die andere dan niets waard? Dit zijn zo wat vragen die Ik bij mensen zie. Ik zeg daarop, geen geloofsstroming, geen geloofsovertuiging, geen religie is zuiver. De ene stroming komt wat dichter bij de waarheid dan de andere. Maar allen zijn meer of minder een mengeling van menselijke opvattingen uit goede wil en blindheid door afdwaling en misvattingen, zijn een mengeling van wereldse en hemelse opvattingen.

Daarom, zeg niet: deze religie is goed, of die. Het zijn allemaal wegen waarlangs mensen kunnen gaan. Naar eigen vrije keus. En als Ik hun die vrije keus laat, dan zal toch een mens die vrije keus niet wegnemen. Er is maar één waarheid en die ben Ik, jullie Schepper, God en Vader in Jezus Christus. Ik ben die waarheid in liefde en Ik leid jullie allen in liefde. De een via deze weg, de ander via gene weg. Zodat allen uiteindelijk veilig thuiskomen in Mijn hemelen, in Mijn liefde.

Welke kerk je ook kiest, welke religie, het maakt Mij niet uit. Ik kijk alleen naar je hart. In je hart kan Ik zien wat je nastreeft, Mijn liefde of eigenliefde. Een hart vol liefde is voor Mij de enige ware kerk, daar kun je Mij in waarheid en liefde ontmoeten. Overal ter wereld, waar je ook bent, kun je Mij in je hart ontmoeten.

Hemels Brood 43

Morgenrood. De kleur waarin de liefde begint door te breken, het moment waarop bij de mens het besef om de liefde te willen leven doorbreekt. Dan wordt de keuze gemaakt om te leven naar Mijn liefde. Maar dat is pas het begin. De keuze maken is nog niet het handelen zelf. Het werkelijke handelen uit liefde gaat dan pas volgen. Dan gaat alles veranderen, maar niet zonder slag of stoot. Niet zomaar, zonder strijd. Want dan komt eerst het veranderingsproces wat die mens dan gaat doormaken. En dit veranderingsproces brengt veel tegenstrijdigheden met zich mee, gewoonten die men van zichzelf moet gaan inzien, omdat die niet met Mijn liefde overeenstemmen.

Dit veranderingsproces vindt weerstand in die mens, omdat hij dan wat jaren een gewenning was, moet loslaten. Maar ook weerstand buiten die mens, omdat zijn medemens iets herkent, maar nog niet zelf vrij gekozen heeft om diezelfde weg te gaan. En moeilijk is het dan om die mens te laten! Want Ik laat hem vrij, Ik laat ook jou vrij, laat dan je medemens ook vrij, ook al laat die jou misschien niet vrij. Maar, als je werkelijk wilt, neem jij dan je kruis op en kom naar Mij. En weet je, dan draag Ik jouw kruis!

Hemels Brood 44

Zekerheid. Hoe krijg je zekerheid over mij? In je verstand zul je nooit zekerheid over Mij krijgen. Maar in je hart wel. In je hart kun je de zekerheid voelen dat Ik besta, dat Ik er ben. Dat Ik er ben voor alle mensen en dat Ik er ook ben voor jou. Als je de twijfels van het verstandelijk denken uitschakelt en op de juiste manier naar je hart luistert, kun je daar Mij ontmoeten in een zeker besef van waarheid en liefde. Maar de twijfels van het verstandelijk denken moet je daarom wel eerst uitschakelen. En dat gaat niet altijd gemakkelijk. Het denken lijkt voor jou de juiste manier om wat in en om je heen gebeurt, te bekijken.

Maar met dat verstandelijke denken kun je wel analyseren en fileren tot je een ons weegt, maar de kern van Mijn bestaan kun je daarmee voor jezelf niet begrijpelijk maken. Ik heb Mijn wezen namelijk niet in het verstandelijk denken gelegd, maar in het hart. En zonder Mijn wezen bestaat niets. Dus als je Mijn bestaan wilt voelen, zeker wilt zijn, Ik heb Mijn bestaan in je hart gelegd. Daar kun je alles vinden wat je nodig hebt. Daar kun je putten uit Mijn liefde en daar kun je de zekerheid van Mijn bestaan voelen. Kom en voel maar.

Hemels Brood 45

In den beginne was het woord en het woord was in God en God was het woord. In het begin was wat Ik zei er en wat Ik dan gezegd had dat was Ik dan. Mijn woord groeide zo uit tot een heelal met vele schepselen, Mijn schepselen. En het groeide zo uit dat er ook een wereld ontstond, jullie wereld, jullie aarde. Veel ging daaraan vooraf. Maar deze wereld, deze aarde waarop jullie wonen, waarop jullie leven, zijn jullie zelf. En als zodanig zijn jullie ook Mijn woord, van den beginne af aan. Ik heb jullie met Mijn woord tot leven geroepen en dat doe Ik nog. Mijn woord komt door jullie tot leven. En dit leven is Mijn liefde, Mijn liefde voor Mijn totale schepping. Zo vormen jullie het hart van Mijn totale schepping.

In de mate waarin jullie Mijn liefde leven stroomt Mijn liefde door naar de totale schepping. Deze totale schepping is de totale scheppingsmens mét jullie wereld, jullie aarde, met júllie als hart. Welk een belangrijke plek nemen jullie in als hart van de totale scheppingsmens. En welk een voorrecht is het voor jullie om als hart direct in Mijn liefde te kunnen zijn, direct liefde te kunnen zijn, liefde te kunnen geven.

Maar om die liefde te kunnen geven is het nodig dat je Mij kent en Mij lief hebt, alsook iedereen om je heen. Zodat je met elkaar dat hart van zuivere liefde kunt vormen, Mijn hart voor de hele schepping.

Hemels Brood 46

Ook het goede heeft zijn plaats in het kwade. Dat wil zeggen dat het kwade het goede kan uitrichten. Sterker nog, Mijn orde is dusdanig dat het kwade nooit als zodanig het kwade blijft. In Mijn orde is het zo dat wat door de mens als kwaad gezien wordt, toch altijd nog een heilzame werking zal hebben. Alles in Mijn schepping is uiteindelijk in deemoed de liefde dienstbaar. Natuurlijk heeft de mens liever dat alles vloeiend in liefde verloopt. Maar om jullie vrij te kunnen laten zijn, wat Ik graag wil, moet hier het positieve en negatieve, liefde en niet-liefde evenzogoed aanwezig zijn. Hoe kan Ik in Mijn orde de mens beter beschermen voor de niet-liefde dan door het kwade ten allen tijde dienstbaar te maken aan de liefde?

Dat betekent niet dat het kwade het goede is. Het kwade is aan het goede dienstbaar. Maar het goede heeft het kwade niet nodig, niet nodig als dienstbaarheid, omdat in het goede de dienstbaarheid aan elkaar, de zuivere liefde, al is. Het is een genade aan het kwaad waardoor het zich tot het goede kan bekeren, in alle vrijheid. Ook daarin uit zich Mijn liefde, dat de zon voor allen schijnt, zonder onderscheid, omdat Ik jullie allemaal al in Mijn heerlijkheid heb opgenomen. Het is aan jullie, aan jou om je dit door het doen van liefde vrijelijk bewust te worden.

Hemels Brood 47

Wijn in oude en wijn in nieuwe zakken. Wat is het verschil tussen nieuwe wijn in oude zakken en nieuwe wijn in nieuwe zakken. Nieuwe wijn zet nog uit en de oude zakken kunnen dan scheuren. Dus niemand doet nieuwe wijn in oude zakken. Nieuwe wijn is gelijk aan het nieuwe besef dat Ik iemand geef. En dit nieuwe besef past ook niet in zijn oude manier van bestaan. Als je dus tot een nieuw besef komt dan kun je niet anders dan ook je bestaan vernieuwen.

Dit nieuwe bestaan ontstaat dan door het door Mij verkregen nieuwe besef. En zo geef Ik steeds de mens beetje bij beetje een nieuw besef, al naar gelang de ziel van die mens daarvoor open staat. En naar gelang de mens naar dit besef gaat leven verandert ook zijn situatie. En deze situaties sturen de mens dan weer naar een nieuw besef. Je zou kunnen zeggen, als de nieuwe wijn op is – de mens heeft zijn besef omgezet in daden – dan vul Ik de zak weer met nieuwe wijn, dat wil zeggen, dan komt bij die mens een volgend nieuw besef.

Zo blijf Ik je steeds inspireren tot groei, bloei en vruchten. Die vruchten zijn dan je daden. En van die vruchten mag je eten. Daarmee voed je je dan met Mijn liefde.

Hemels Brood 48

Deemoed is het hoogste goed. Want pas in deemoed kan de mens Mijn liefde ten diepste ervaren. Wat is dan eigenlijk deemoed. Of nederigheid. Nederigheid is het juiste besef van zijn. Nederigheid is niet je minderwaardig denken of voelen. Nederigheid is erkennen dat je bent wie je bent. Niet meer, maar ook niet minder. Voor de juiste deemoed, de juiste nederigheid is het daarom nodig om te weten wie en wat je in jezelf precies bent.

Nederigheid is naar volkomen waarheid leven. Naar waarheid zijn wie je bent, je niet anders voordoen dan je bent of weet, je niet groter voordoen dan je bent, maar ook niet minder. En vanuit die waarheid Mij en je naaste liefhebben, in liefde handelen. Als je doet alsof je meer bent dan je bent of meer kunt dan je kan, dan is dat onwaarheid. Als je je minder voordoet dan je bent of kunt, dan is dat onwaarheid. Onwaarheid kan Ik niet met liefde zegenen.

Daarom is het zo belangrijk dat je accepteert te zijn wie je bent, zodat Ik je met Mijn liefde kan zegenen. Als jij iets niet kunt, laat het dan aan Mij over en Ik zal je met Mijn liefde zegenen. Je hoeft niet alles te kunnen. Als je het wel kunt, dan doe het en Ik zal je met Mijn liefde zegenen. Blijf bij wat je bent, wat je kunt. Wees waarheid en Ik zal je steeds met Mijn liefde zegenen.

Hemels Brood 49

Wat is de juiste weg. De juiste weg is die, die het hart aangeeft. En die weg kan voor elk mens verschillend zijn. Daarom kun je niet zeggen: de juiste weg is voor iedereen gelijk. En toch staat er geschreven: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de juiste weg. En zo gezien is er maar één juiste weg voor alle mensen. Hoe kan dan die ene juiste weg voor elk mens anders zijn?

Omdat elk mens anders is. Er zijn geen twee mensen gelijk, geen twee wegen gelijk. Toch ben Ik altijd dezelfde en is Mijn weg altijd dezelfde. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle mensen op die weg uitkomen. Maar de ene mens komt van links en de ander komt van rechts. En weer een ander van nog een andere kant. Zo zijn er veel verschillende wegen die allemaal op Mijn enige ware weg uitkomen. En al die wegen die op Mijn weg uitkomen zijn juist.

Zo zijn er vele wegen juist, maar ook voor veel mensen verschillend. Een vergelijking van wegen moet je dan ook niet maken. Ik help ieder mens op zijn weg. Het is aan de mens om in zijn hart te zoeken naar de juiste weg. Als je dat doet in jezelf, in je hart zoeken naar de juiste weg, dan help Ik je die te vinden en dan help Ik je die te gaan. Die weg komt dan zeker op Mijn weg uit, die we dan in alle gelukzaligheid met allen tezamen zullen gaan.

Hemels Brood 50

Stapels werk te doen en geen rust kunnen nemen. Hoe wou je dan in Mijn hemelen komen, waar heel ander werk op je wacht, werk wat niet van deze aarde, niet van deze wereld is. Natuurlijk moet een mens de dagelijkse dingen van deze aarde doen. Maar is het daarbij nodig dat een mens zijn aardse werk tot zo´n omvang laat oplopen? En met welk doel: voor meer geld of voor meer macht of voor een betere positie? Of aanzien?

Voor Mij hoef je dat alles niet te doen. Als je eenvoudig doet wat nodig is en genoegen neemt met het eenvoudige, dan ben je voor Mij juist goed. En als je dan in die eenvoud van bestaan weer meer tot rust komt, dan kun je je misschien richten op wat eigenlijk belangrijk is om voor te leven, dan kun je misschien eens gaan kijken naar de ware grond van je bestaan, je eigenlijke wezen.

In jouw wezen kun je Mijn hemelen vinden en het werk wat daar in alle rust en eenvoud op je wacht. Werk dat bij je past en waarbij je je zeker prettig en ontspannen zult voelen. Aardse zaken gaan voorbij en de verdiensten uit je inspanningen daarvoor ook! Maar je inspanningen voor het hemelse worden hemels vastgelegd en die verdiensten blijven altijd z´n waarde behouden.

Hemels Brood 51

Vandaag wordt alles anders. Vandaag ga ik het anders doen, beter. Hoe vaak zegt een mens dit bij zichzelf en hoe vaak lukt dan dat anders doen, dat beter doen eigenlijk nauwelijks of niet. En toch heeft die mens zich dat ernstig voorgenomen en de eerste paar minuten doet hij ook ijverig zijn best. Maar al gauw komt een wat moeilijke situatie en de voorgenomen inzet ebt weg en de oude wijze van aanpak wordt haast ongemerkt weer opgenomen. Tot die mens zich na enige tijd weer realiseert dat er niets veranderd is. Dat hij nog steeds opnieuw dezelfde missers maakt. Zo moeilijk is het om te veranderen.

Ja, veranderen doe je niet van het ene op het andere moment. Het besluit om te veranderen misschien wel, maar de uitvoering, dat is een heel andere zaak. Als je werkelijk wilt veranderen, jezelf wilt verbeteren, dan begint eerst het proces. Want veranderen is een proces. Een proces van zoeken, vinden, een proces van tot andere inzichten komen. Maar die inzichten moet je zelf verwerven. En dus moeten er dingen onder je aandacht komen, moet je je bewust worden van je handelen, je motivaties en de verschillende uitwerkingen van je handelen. En dit bewustwordingsproces kan onaangenaam voor je zijn. Het is dan aan jou om dit te accepteren en door te zetten. Ik kan je allerlei situaties geven om je veranderingsproces te bevorderen. Maar jij moet het doen, jij moet het aannemen en doorzetten. Van Mij krijg je de kracht, aan jou is de uitvoering, steeds opnieuw.

En als je dan zo elke situatie aanneemt als onderdeel van je veranderingsproces en in je hart steeds weer Mij vraagt je te begeleiden, zul je na verloop van tijd toch verandering in jezelf gaan voelen. En dat zal je dan bemoedigen verder te gaan. Maar jij bent degene die dit proces moet beginnen en het is aan jou om hierin te volharden. Mijn steun en liefde zul je dan zeker hebben.

Hemels Brood 52

Elke dag brengt zijn nieuwe kansen. Wat er ook gebeurt, je hebt steeds opnieuw de kans om het goed te doen. Iets is niet voor altijd verprutst. Je keuze je motivatie, daar komt het op aan. En die kun je zo vaak wisselen als je wilt. Je bent een vrij mens. Maar wel met andere mensen op aarde tezamen. En die zijn ook vrij.

Bedenk je dan eens hoe je het beste met elkaar samen kunt leven in die vrijheid. Wat jij wilt wil een ander misschien niet en wat die ander wil, wil jij misschien niet. Hoe moet dit dan nu verder, jullie zijn allebei vrij om te kiezen wat je wilt! Op welke manier kun je dan het beste met elkaar omgaan? En dan zo dat iedereen het prettig heeft. Zou dat niet zijn – in liefde?

Zou niet de enige oplossing om het met elkaar goed te hebben zijn: de liefde te leven met elkaar, uit pure liefde leven. Als je misschien zelf ook tot die conclusie komt en je wilt dat ook doen, maar je ziet een ander dat niet doen, wat dan? Laat je dan zelf de liefde doen ook weer los? En als jij die weer loslaat wat komt er dan van de enige juiste samenleving terecht?

Natuurlijk berust een samenleven in liefde niet alleen op jouw keuze om de liefde te doen, uit liefde te handelen. Maar toch, als je er niet voor kiest, dan laat je het stukje wat jij kunt doen wel liggen. Ook al doet een ander het niet en ook al is het niet altijd gemakkelijk, als jij het wilt, handelen uit liefde, werkelijk wilt en overtuigd bent dat het de enige weg is voor een goede samenleving, dan zet door!

Zet door en Ik help je, Ik ben naast je, bij je, in je. Zet door, steeds opnieuw, elke dag opnieuw en Ik help je, steun je. Ik ben er voor je.

Hemels Brood 53

Vermeerderen, hoe gaat dat, iets vermeerderen. Vermeerderen gebeurt door deling. Iets deelt zich en dan zijn er twee. Dan delen die twee zich en dan zijn er vier en zo door. Eigenlijk heel eenvoudig. Alleen zou je zeggen dat als je iets deelt dan hebben beide delen maar de helft van het geheel wat ze voorheen waren. Als dat zo zou zijn, zou het geen vermeerdering zijn. Vermeerdering is het pas als die twee nieuwe delen elk weer gelijk zijn aan dat ene deel wat zij eerst samen waren.

Hoe kan het dat na deling de beide delen elk voor zich gelijk zijn aan hetgeen ze eerst samen waren? Vanuit de mens gezien is dat wonderbaarlijk. Vanuit Mij gezien niet. Als namelijk alles in de basis genomen volkomen gelijk is, dan kan hetgeen je deelt niet anders dan ook volkomen gelijk aan elkaar zijn. Vanuit de basis kun je alles een eigen vorm geven, maar de basis blijft gelijk. B.v. water, je kunt het bevriezen (ook nog in allerlei vormen) verdampen, het kan hagel of sneeuw worden, maar de basis blijft gelijk en hoe dan ook, het kan altijd weer terug naar zijn vloeibare staat.

Zo is het ook met de mens. De mens heeft als basis Mijn liefde. Hij kan zich zelfstandig vormen, maar zijn basis blijft liefde. Deze liefde kan zich vermeerderen. Door te delen. Door te delen van je liefde vermeerder je jezelf, vermeerder je Mij.

Hemels Brood 54

Genoegen nemen met wat je hebt is niet altijd gemakkelijk. Als je graag nog dit zou willen of dat en je buurman heeft het ook of kan het ook doen. Of om je heen hebben ze allemaal meer dan jij. Maar wat is dat meer dan jij. Hebben zij ook Mij? Of is alles materieel wat zij hebben en wil jij liever ook alles materieel?

Als je denkt dat je minder hebt dan een ander, hoe meet jij dat dan af? Wat de een mooi vindt, vindt de ander helemaal niet mooi en wat de een veel vindt, vindt een ander weinig. Zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende wensen. Geen mens is gelijk. Zodoende heeft ook niet elk mens hetzelfde nodig. Zo gaat ook niet elk mens dezelfde weg.

Wat voor jou van belang is, dat krijg je. Wat je nodig hebt, dat krijg je. Je hoeft Mij in jezelf maar te vragen en voor je het vraagt, heb je het al. Niet omdat de buurman het ook heeft of om je gelijk te stellen met andere mensen om je heen, maar omdat het voor jou het beste is wat Ik je kan geven. Alleen zo geef Ik. En als je daar tevreden mee kunt zijn, genoegen mee kunt nemen, dan weet je dat jij het beste wat voor jou van belang is, krijgt, altijd al kreeg. Niet vanwege anderen, maar vanwege jou zelf. Jouw belang gaat Mij boven alles, zoals ieders belang Mij boven alles gaat. En alles wat jij zo krijgt, is Mijn liefde.

Hemels Brood 55

Vrijheid. Ieder mens is vrij. Of toch niet? Waar zit vrijheid in? Wanneer ben je werkelijk vrij. Vrij ben je in Mij, als je werkelijk al het wereldse hebt losgelaten. Pas dan zul je je ook in alle opzichten vrij voelen. Nu laat Ik je vrij. Maar omdat je je nog met allerlei wereldse zaken bezig houdt, ervaar je dat zelf nog niet als vrijheid. Ik laat je vrij, je bent vrij.

Maar dat ben je je nog niet ten volle bewust. De beklemming van de wereld is nog om je heen. Toch, hoe meer je je richt op je innerlijke bron, je innerlijke bron uit Mij en hoe meer je uit die bron, die bron van liefde, leeft, des te meer zul je je eigenlijke vrij zijn gaan ervaren en zul je gaan ervaren dat je niet afhankelijk bent van hetgeen mensen om je heen zeggen, van wat mensen om je heen vinden. Je zult steeds meer je eigen zijn bewust worden en daarmee je vrijheid van bestaan, je werkelijke vrijheid van bestaan, die uit Mij is, je liefdevolle vader. In Mij ben je volkomen vrij!

Hemels Brood 56

Overweldigend mooi kan de wereld zijn en tegelijkertijd overweldigend vernietigend kunnen natuurrampen zijn. Wanneer de natuur uit zijn oorsprong barst, overweldigt het veel. Wanneer de natuur van de mens uit zijn oorsprong barst, kan dat een soortgelijk effect op zijn omgeving hebben. Het enige wat je dan kunt doen is de bui afwachten.

Wanneer de natuur losbarst, of je dat nu materieel of geestelijk bekijkt, dan is dat niet te stuiten. Zo´n losbarsting moet hoe dan ook uitrazen. Wat een krachten kunnen daarbij vrijkomen. Ook dat zijn Mijn krachten. Maar zij zijn in de vrijheid van bestaan als het ware losgeslagen van Mijn liefde en toch nog steeds Mijn liefde. Omdat Ik alles hoe dan ook laat terugkomen tot Mijn liefde. Alles! Zowel de storm in de uiterlijke natuur als de storm in de innerlijke natuur van de mens.

Geen storm, geen natuurgeweld, uiterlijk of innerlijk staat los van Mijn liefde voor alle mensen. Ik heb jullie allen lief. En niets gebeurt zonder Mijn liefde. Daar mag je op vertrouwen.

Hemels Brood 57

Wat is een wonder. Voor een mens is het een wonder als er iets gebeurt wat hij niet voor mogelijk heeft gehouden. Wat hij niet voor mogelijk heeft gehouden omdat het niet te vatten is in de menselijke begrippen van mogelijk in de natuurlijke zin. Maar een wonder komt voort uit het geestelijk Zijn, Mijn geestelijk Zijn en het uit zich in het natuurlijke omdat het natuurlijke een spiegel van het geestelijke is. Doordat de mens uitgaat van alleen de natuurlijke verhoudingen is hij niet bedacht op de geestelijke verhoudingen en mogelijkheden.

Toch zit daar de kern, in het geestelijke. In het geestelijke zijn alle mogelijkheden vervat. Dat deze nauwelijks zichtbaar worden in het natuurlijke heeft ermee te maken dat de mens daarvoor nog blind is in zichzelf. Het zicht van de mens is meer gericht op hetgeen buiten hem is.

Als je dus iets van een wonder meemaakt, dan is dat een glimp van wat mogelijk is in het geestelijke. Het wonderbaarlijke zit hem ook in het goede wat met het wonder gepaard gaat. En dit goede komt vanuit de liefde, welke in het ware geestelijke leven volmaakt is. Door de liefde krijgt de mens zicht op het ware geestelijke leven en al het wonderbaarlijke wat zij in zich draagt. Door de liefde openen zich Mijn hemelen.

Hemels Brood 58

Waarnemen. Hoe kan de mens Mijn hemelen waarnemen. Zien is geloven zeggen veel mensen en niet zien is niet geloven. Zien is voor hen waarnemen, voor waar aannemen. Of gewaar worden, inzien dat iets waar is. Inzien is niet het letterlijke zien, Mijn hemelen kun je niet in die zin letterlijk zien. Mijn hemelen liggen in het zijn van de mens verborgen. Zodra de mens zijn werkelijke zijn gaat zien ofwel gaat inzien, gaat hij ook zicht krijgen op Mijn hemelen. Waarnemen kun je met het verstand of met het gevoel. Als je met het verstand waarneemt dan kun je zeggen: zien is geloven.

Met het gevoel waarnemen is voor de meeste mensen iets heel anders. Dat is geen letterlijk zien. En toch is het in Mijn ordening nou juist het gevoel waarop het geloof gebaseerd is. Het gevoel is de basis van het waarnemen. Je gevoel is het centrum van je hart. In dit gevoel in je hart, in dit centrum, kun je Mij voelen, kun je Mij waarnemen. Niet letterlijk zien, maar wel ervaren, voelen, waarnemen. En met dat waarnemen kun je ook Mijn hemelen waarnemen. Als je in dat centrum, in dat gevoel naar jezelf kijkt, ervaar je jezelf, je ego. Maar als je jezelf loslaat, niet naar jezelf kijkt, dan zie je Mij, dan kun je Mijn hemelen zien.

Hemels Brood 59

De waarheid is voor vele mensen verschillend. De een ziet dit als waarheid en de ander dat. Zo heeft ieder zijn waarheid afgemeten aan zijn eigen besef, zijn eigen vermogen. Zijn er dan zoveel verschillende waarheden? Om dat te kunnen beantwoorden moet je eigenlijk eerst weten wanneer je van waarheid kunt spreken. Iets is waarheid als het onveranderlijk altijd hetzelfde is en blijft. Dat wil zeggen dat die waarheid altijd dezelfde waarheid blijft. Je kan ook zeggen: alles wat niet gelogen is, is waarheid.

Er is in alles maar één waarheid. En die is voor alle mensen dezelfde waarheid. Ik ben de waarheid en die waarheid is liefde. Al het andere is afgeleid van de liefde of wordt geleid naar de liefde. Ieder mens heeft het vermogen om in zichzelf de enige waarheid, in liefde te vinden. Als de schepping niet op één waarheid zou berusten, op welke pijlers zou zij dan gegarandeerd blijven? Als niet waarheid maar leugen haar pijlers waren dan zou zij toch al lang ten onder zijn? De waarheid is als het ware het ijkpunt in de mens, waarnaar hij zich kan richten, waaraan je je kunt vasthouden. En die waarheid ben Ik, die waarheid is liefde.

Hemels Brood 60

Waardeloos. Is er op deze aarde, in de totale schepping, ook maar iets zonder waarde? Ik zeg je, alles en iedereen heeft zijn waarde. De meeste waarde heeft iets als het in de bedoelde verhouding gezien wordt, staat. De meeste waarde heb jij als je bent zoals je bedoeld bent. Maar hoe dan ook, tot in het kleinste detail heeft alles en heeft iedereen zijn waarde. Want alles en iedereen is met elkaar verbonden. En in die verbinding heeft alles en iedereen een functie van Mij gekregen. In die verbinding heeft alles en iedereen een werkzaamheid uit Mij gekregen. En deze werkzaamheid is gegrondvest in liefde.

Zo heb ook jij je waarde, net als ieder ander om je heen. Maar deze waarde is niet een boven iemand uitsteken, een meer zijn dan een ander. Deze waarde is opgenomen in het geheel van samen één zijn. Zodoende is het nooit een verheffende waarde. Zodoende is het altijd een dienende waarde. Want de eenheid van zijn wordt bereikt door de dienstbaarheid aan elkaar, de vrije dienstbaarheid uit liefde.

Op geen andere basis vormt zich het ware samen zijn. En in dat samen zijn ligt alle waarheid, alle vrede, alle liefde in zijn meest optimale waarde besloten. En jullie maken daar allemaal deel van uit. Allen tezamen.

Hemels Brood 61

Het intense gebed voor de ander heeft kracht, heeft kracht in de intensheid van liefde voor de ander. Niet elk gebed wordt verhoord zoals degene die bidt zich dit voorstelt. Maar het intense gebed uit liefde voor de ander wordt zeker verhoord. Verhoord op een manier die voor alle betrokkenen het beste is. Misschien zal daar eerst verbazing over zijn, maar geleidelijk aan zul je zien dat de verhoring misschien niet is zoals je verwachtte, maar wel de situatie ten goede keert voor allen.

Want Ik zie niet alleen die ene persoon aan, Ik overzie het Al en in dit Al heeft alles zijn plaats, zijn tijd, zijn ruimte, zijn vrijheid. En met dat alles houd Ik rekening. En toch help Ik diegene die hulp nodig heeft. Steun Ik degene die steun nodig heeft. Sterk Ik de zwakke, bemoedig Ik de onzekere waar Ik maar kan, zonder de vrijheid van de mens te belemmeren.

Het intense gebed uit liefde, zonder werelds eigenbelang, trekt Mij aan, verzamelt als het ware meer van Mijn krachten en de werking daarvan verzacht, heelt, bemoedigt, sterkt. Maar steeds gevat in Mijn orde van liefde en waarheid.

Hemels Brood 62

Liefde, geduld, deemoed, zachtmoedigheid, dienstbaarheid, dit zijn allen hemelse gaven. Ook de wijsheid en waarheid horen daar bij. Gelukkig is degene die zich daarop richt. Die zich niet bezig houdt met het maken van winst, met het zich verbeteren in de zin van meer geld, meer aanzien, meer macht. Gelukkig is degene die het leven neemt zoals het van Mij komt. Die het leven herkent als van Mij komend. Die dit leven in zijn hart herkent als het enige ware, uit Mij.

Geluk is niet in woorden te vatten. Het is een beleven, een leven! Miljoenen aan goud geeft een grote macht maar kan nooit iemand het geluk geven zoals van Mij komt. Dit geluk kun je niet zelf bewerkstelligen met goud en macht. Dit geluk kun je niet zelf bemachtigen.

Dit geluk komt naar je toe als je al het eigen zoeken en bewerkstelligen los laat. Als je geen macht, geen goud, geen geluk voor jezelf meer nastreeft, als je dat alles los laat en je leven aan Mij overlaat, vanuit je hart, vanuit je wezen, vrijwillig en uit overtuiging, dan gaat de liefde bloeien, tezamen met geduld, deemoed, zachtmoedigheid, dienstbaarheid, wijsheid, waarheid. Dan krijg je alles, beetje bij beetje, van Mij.