Hemels Brood 3194 – 3224

Hemels Brood 3194

Misschien verbaas je je, dat bij mensen die je kent, maar zich niet echt inzetten om naar liefde te leven, alles op rolletjes loopt. Terwijl jij je inzet om zoveel mogelijk wel naar liefde te leven, allerlei moeilijkheden op je pad tegenkomt. Dat lijkt niet eerlijk.

Maar Ik zeg je, diegene die zich inspant om zoveel mogelijk naar liefde te leven, die kom Ik met allerlei situaties tegemoet, zodat diegene op elk gebied tot inzichten komt, zijn verschillende misvattingen gaat zien en begrijpen hoe hij nog meer in liefde kan geraken. Ik doe dat uit liefde voor diegene. Want wie de keus gemaakt heeft voor en door Mij te leven,

die krijgt dan ook van Mij alle aandacht. Maar juist ook zo, dat de vrije wil niet belemmerd wordt en dat toch vernieuwde inzichten en begrip voor wat wel en wat niet hemels is, verkregen wordt. Zo kun je namelijk groeien tot meer en meer waarheid en waar leven.

Dat dit niet altijd gemakkelijk is en soms zelfs heel ongemakkelijk en pijnlijk, kan Ik niet voorkomen zonder de vrije wil te belemmeren. Dat heeft ook te maken met het vasthouden aan iets wat iemand graag wil, terwijl het beter voor diegene is, om los te laten. Iets heel graag willen, kan Ik niet wegnemen, vanwege de vrije wil, maar Ik kan wel situaties geven waarbij  het inzicht kan ontstaan dat loslaten het beste is. En als iemand dan beseft hoe één en ander in elkaar steekt en eigenlijk ook met zijn eigen doen en laten te maken heeft, dan kan hij uit eigen vrije keus loslaten en genezing ondervinden.

In dat genezings- en verwerkingsproces sta Ik steeds naast diegene en waar Ik kan zonder de vrije wil te belemmeren, daar troost en verzacht Ik met Mijn liefde altijd. Want Ik houd van jullie allemaal en Mijn liefde verandert niet, zij is voor eeuwig!

Hemels Brood 3195

Woorden van mensen kunnen kwetsen, pijn doen, onaangenaam zijn. Ook al zijn het maar woorden, ook al weet je dat je wat gezegd wordt niet hoeft aan te nemen en ook al weet je dat het niet waar is, toch kunnen woorden verkeerd uitpakken door degene die ze uitspreekt of door degene die ze aanhoort.

Mijn woorden zijn nooit kwetsend, neerbuigend, maar zij zijn wel duidelijk. En geven inzicht, altijd door liefde gedragen. Woorden van mensen kunnen verwijtend zijn, ongeduldig, beschuldigend, vernederend, wat ook niet aangenaam is. Al zijn Mijn woorden niet altijd wat een mens horen wil, zij zijn nooit vernederend, beschuldigend, verwijtend. Woorden van mensen kunnen onwaar zijn, leugens, bedrog. Mijn woorden zijn altijd waar en waarachtig. Altijd gebaseerd op ware liefde. Toch kan het zijn dat Mijn woorden je niet altijd zo goed bevallen. De waarheid wil niet altijd door de mens gehoord worden. Duidelijkheid wordt vaker te scherp gevonden. Zeker als het geweten in het geding is. Want liefst wil de mens de misvattingen die hij heeft niet loslaten, vanwege de consequenties die dat heeft voor zijn doen en laten. Voor het mogelijk verliezen van aanzien, als hij zijn misvattingen toegeeft, zijn verkeerde keuzes toegeeft.

Welke woorden een mens ook gebruikt, als ze waar zijn, als ze duidelijk zijn, als ze oprecht en zonder eigenbelang zijn, dan zijn het ook Mijn woorden. En al bevallen ze je misschien niet altijd, vanwege de waarheid, de duidelijkheid, niet als de liefde zoals jij je die voorstelt, geloof Mij dat het toch wel degelijk liefde is. Voor jou van Mij. Elk eerlijk, zonder eigenbelang, oprecht woord uit ware liefde bedoeld, is ook een woord van Mij.

Hemels Brood 3196

Er zijn mensen die verstaan je met een paar woorden. Ze weten al gelijk wat je bedoelt. Er zijn ook mensen, daar kun je een heel uitgebreide uitleg aan geven en ze begrijpen je nog niet. Daartussen zijn alle anderen. Zo is dat ook met Mijn leer van ware liefde. Er zijn mensen die onmiddellijk met hun hart Mijn liefde verstaan en opnemen. Er zijn mensen die kun je uren uitleg geven en hun hart gaat nog niet open, zij voelen Mijn liefde niet. Er zijn mensen die daar tussenin delen begrijpen en voor delen helemaal hun eigen gang gaan.

Zegen aan de mensen die heel snel hun hart openen en Mijn liefde voelen en begrijpen. Die Mijn liefdeleer aannemen en zoveel mogelijk naar handelen. Want aan alles wat eerlijk en oprecht is, waar en naar ware liefde, kan Ik Mijn zegen geven, dat heeft Mijn zegen. Maar aan alles wat daar van afwijkt, kan Ik Mijn liefde niet geven. Het tegenovergestelde van waarheid, het tegenovergestelde van ware liefde, dat kan geen zegen dragen, de grond daarvoor is niet aanwezig. Wie dus denkt ergens voor gebruik te moeten maken van onwaarheid, van leugen, van verdraaiing of zelfs van bedrog, die staat op zichzelf en kan niet gedragen worden door zegen. Al dat zal dan ook nergens zegen brengen, uiteindelijk. De gebeurtenissen zullen steeds een wending nemen, die om bijsturing vraagt. Gebeurt die bijsturing niet in waarheid en liefde, dan zal er zich steeds wel iets voor doen, waardoor het beoogde doel maar niet bereikt wordt, omdat daar eenvoudig geen zegen op kan rusten.

Veel mensen denken dan, zie je, er is geen God van liefde, want kijk hoe het mij nu vergaat. Er ontstaat daardoor veel twijfel aan Mijn liefde, waar ben Ik als God van liefde in al die situaties? Ik ben er altijd nog en al kan Ik geen zegen geven op onwaarheid en het tegenovergestelde van liefde, Mijn liefde voor jullie allen is er niet minder om. Vanuit die ware oneindige liefde zorg Ik evengoed nog altijd voor jullie allen. Maar wil je zegen op je handelen, blijf dan in waarheid en oprechte liefde, dan heb je altijd ook Mijn zegen!

Hemels Brood 3197

Erger je niet aan de afvalligheid van liefde door mensen om je heen, door mensen in de regeringen, door wat over de wereld gebeurt. Ga er liever niet tegenin, maar zorg dat je in jouw leven wel in de ware liefde blijft en reik de mensen Mijn leer van ware liefde aan. Houd het er bij de mensen, waar je kunt, over Mijn leer van liefde te vertellen, hen voor te houden wat Mijn leer van liefde beoogt en welk resultaat het kan geven.

Want veel mensen denken het goed te doen op hun manier, uit eigen denken, uit eigen willen, vooral gericht op wat zij zelf in het leven als prettig en wenselijk ervaren. Juist daardoor zijn er zoveel verschillende meningen en juist daardoor is er geen eenheid te verkrijgen. Want ieder heeft zijn eigen ideeën, zijn eigen willen, zijn eigen opvattingen over wat wenselijk en prettig is. In ware liefde is de eenheid gevat. Daarom kan juist eenheid ontstaan, als allen in hun persoonlijke situatie, voor alles hun handelen inzetten uit onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde. Want in die liefde is niet het eigen willen, het eigen welzijn het hoofddoel, maar het gezamenlijke welzijn is dan het hoofddoel en dat geeft ruimte aan elkaar, dat begrenst elkaar niet, maar geeft aan ieder juist ruimte en een gelijkelijk welzijn, zoals dat bij iedereen in zijn persoonlijke situatie past.

Voor velen niet te geloven. Houd het toch zoveel je kunt, maar zonder mensen te ergeren, allen voor om naar onvoorwaardelijke liefde te gaan leven en in alles in waarheid te blijven. Laat daarbij wel ook iedereen vrij in zijn keuzen en laat gaan waar mensen je niet willen horen. Erger je niet aan alle misstanden, help, steun en voel Mijn liefde voor jullie allen!

Hemels Brood 3198

Er zijn mensen die vooral niet in Mij geloven, omdat Ik voor hen op aarde niet zichtbaar aanwezig ben. Zij vergeten daarbij dat Ik onsterfelijk, niet nog eens sterfelijk als mens aanwezig kan zijn. In welke tijd zou dat dan moeten gebeuren? In alle 2000 jaar na Mijn verblijf op aarde ben Ik bij allen aanwezig geweest en Ik ben altijd nog aanwezig bij allen. Voor het menselijk natuurlijke oog niet zichtbaar, maar voor het geestelijk oog zichtbaar en voor het hart voelbaar en zeker te weten. Maar er zijn nog veel mensen die niet met het geestelijk oog kijken en in hun hart weinig voelen en weten.

Zou Ik dan voor die mensen als een soort Methusalem altijd op aarde aanwezig moeten zijn? Het zou de mens geen goed doen en het zou voor velen ook geen verschil maken, want zouden zij Mij in die eeuwig natuurlijk zichtbare persoon herkennen als hun Schepper en hemelse Vader, als Jezus Christus? En zouden zij dan ooit leren dat alleen het geestelijke, de ware liefde telt, zouden zij dan beseffen, wat het ware leven is en in hun hart gaan voelen en weten? Ik zou door het merendeel gezien gaan worden als een zonderling, want aan alle wereldse genoegens en behoeften van de mens zou Ik geen deel nemen en dat zou hen allen alleen vreemd zijn, maar niet de ogen geestelijk openen en het hart vol liefde doen stromen.

Terwijl het voor alle mensen nu mogelijk is om bij Mij te komen in het geestelijke, Mij te ontmoeten in hun hart, geestelijk te ontmoeten en ook Mij in hun hart, waar Ik woon, te zien, te voelen en van Mij te weten wat waar en goed is. Alle mensen kunnen zonder Mij op aarde, veel dichter bij Mij komen in hun hart, dan ooit als Ik op aarde zou zijn. Want nu kunnen allen tegelijk bij Mij zijn en Ik bij hen, ieder moment van de dag. Maar dan kunnen er maar een paar dicht bij Mij komen, door de grote menigte die vooral komt uit nieuwsgierigheid, om de mens te zien die beweerd eeuwig te leven en God te zijn. Dan verwachten zij wonderen, die niet op zijn plaats zijn om te doen en als Ik die wonderen voor hun bestwil niet doe, gaan zij net zo goed teleurgesteld weg en geloven nog veel minder in Mij.

Mijn woning is niet op aarde. Mijn woning is in het hemelrijk wat in ieders hart aanwezig kan zijn. In ieder hart kan Ik tegelijk en eeuwig aanwezig zijn. Hoe zou dat overkomen als Ik in een zichtbaar mensenlichaam bij iedereen tegelijk aanwezig zou zijn? Leer Mij in jezelf, in je hart kennen, leer Mijn liefde kennen en laat Mijn liefde met Mij je hart binnenstromen. Neem ware liefde en waarheid aan in al je handelen en je gaat Mij niet alleen voelen en beseffen in je hart, maar ook zien, geestelijk zien, als een waar en liefdevolle God, die volmaakt is in alles en in liefde een zorgende Vader is voor jullie allemaal.

Hemels Brood 3199

Bij het overgrote deel van de mensen staat hun eigen welzijn bovenaan. Bij al hun handelen wordt vooral rekening gehouden met hun eigen welzijn en daarna, of in combinatie daarmee, het welzijn van hun naasten. Mensen die hen ergens in tekort doen, omdat voor hen ook hun eigen welzijn vooropstaat, kunnen niet op enige sympathie rekenen.

De keus van veel mensen is meestal gekoppeld aan hun eigen situatie en kan maar moeilijk vanuit naastenliefde vorm krijgen. Wat daarbij ook meespeelt, is dat velen van zichzelf ook niet herkennen vanuit welk motief zij handelen.  Het lijkt allemaal logisch en geëigend. Zij willen er niemand mee tekort doen en zo zien zij niet of er misschien toch mensen daardoor tekort gedaan worden. Al zou dat niet zo zijn, het ware leven is niet bedoeld om eerst en vooral voor eigen welzijn te ijveren. Het is bedoeld juist om uit liefde voor het welzijn van de naasten te ijveren. Wie voor het welzijn van zijn naasten ijvert, vanuit een eerlijk en oprecht gevoel van liefde, zonder enig eigenbelang of voorwaarden, die kan er zeker van zijn dat hij zich over zijn eigen welzijn geen zorgen hoeft te maken. Daarin wordt voorzien zodra hij eigenzorg loslaat, aan Mij, zijn Schepper, overlaat en zich zonder eigenbelang inzet voor zijn naasten.

Ja, er zijn mensen die dat zoveel ze kunnen, ook proberen te doen. Het is een kleine groep en vaak lijkt het onbegonnen werk. Want de eigenzorg loslaten, terwijl toch iedereen ook een eigen  verantwoordelijkheid heeft, in zijn eigen doen en laten, is heel moeilijk. Maar wie niet waagt, die niet wint. Dus, tegen al diegenen die proberen hun eigenzorg los te laten en aan Mij te laten en zorg te dragen voor hun naasten, zeg Ik: houd vol, geef niet op, bid Mij om kracht en reken op Mijn steun en liefde.

Hemels Brood 3200

Misschien denk je, dat het niet zoveel uitmaakt, hoe je je gedraagt, of je soms wat minder attent bent voor je naasten, of je naar genoegens handelt, of je soms iets niet helemaal naar waarheid zegt of doet. Er zijn immers zoveel mensen die het niet zo nauw nemen met zorg voor de ander, met waarheid en eerlijkheid. Het lijkt hen niets te doen, dus zoveel kan het niet uitmaken.

Toch zeg Ik je dan, het maakt wel uit. Het verschil zit er al in, dat jij al veel meer begrijpt van Mijn leer van waarheid en liefde. Dat jij al veel meer weet van de bedoeling van leven op aarde. Dat jij al veel meer inzicht hebt, van wat waar en eeuwig leven is, terwijl veel mensen dat nauwelijks of niet op die manier hebben. Zij zijn nog te veel in blindheid om al te beseffen wat precies waar leven is, wat precies hun bestaan op aarde betekent, wat het doel, de ware zin van hun bestaan is. Ieder mag dat zelf hier gaan ontdekken. Jij hebt daar al veel meer van ontdekt dan zij dat hebben. Dat is mooi en goed voor jou en voor hen. Maar het geeft jou ook een andersoortige verantwoordelijkheid. Als je weet dat de kachel heet is, zul je je niet zo snel verbranden, je kijkt wel uit er niet aan te komen. Wie dat niet weet, die kun je waarschuwen, laten weten dat de kachel heet is en dat zul je normaal gesproken ook doen. Van een onwetende kun je dat niet verwachten.

Zo is het met al wat je meer weet, meer overziet, meer beseft, je kunt er mensen mee helpen, je hebt daar een zekere verantwoordelijkheid in. Die kun je wel naast je neerleggen, maar beter stem je je handelen af op wat je weet, wat je aan inzicht hebt verkregen. Het maakt heel veel verschil hoe je je gedraagt en hoe je handelt. Verspil wat je weet en beseft niet, handel ernaar!

Hemels Brood 3201

Op deze aarde is het elke dag een zoeken naar de balans in leven, de balans in liefde, in onbaatzuchtigheid, in waarheid en geduld, in ijver en vergeving, in verdraagzaamheid en zachtmoedigheid. Hier is het elke dag de verleiding weerstaan, om niet te vervallen in een eigen gericht handelen, om aan allerlei genoegens te komen. Elke dag weer gebeurtenissen die als een toets gegeven worden en waaraan je je lering kunt oefenen. Want door oefening kun je groeien, steeds meer naar waarheid van leven en van liefde.

Voor iedereen geeft het andere oefeningen, steeds bij die persoon en zijn mogelijkheden van groei passend. Dat geeft over de hele aarde verspreid een scala van gebeurtenissen, die door de mens zelf gecreëerd worden en tegelijkertijd een mogelijkheid zijn om het ware leven tot in het diepst van haar wezen te leren kennen en het geleerde te oefenen. Steeds opnieuw en opnieuw. Dit proces gaat voortdurend door. Want er komen elke dag veel nieuwe mensen op aarde, die aan hun leven op aarde beginnen en er vallen elke dag mensen af, van wie hun leven beëindigd is. Daarom blijft het een doorgaand proces, niet alleen persoonlijk, maar ook voor allen tezamen. En voor alle nieuwkomers is van belang, wat de generaties voor hen wel en niet gedaan hebben. Wat je doet op aarde, heeft daarom niet alleen een verbinding en een effect op de hele wereldbevolking die gelijk met jou op aarde leven, maar ook met alle generaties die nog gaan komen.

Zo belangrijk is het, dat je als mens op aarde op een zo goed mogelijke manier omgaat met je leven, met alle gebeurtenissen die je overkomen. Dat je je talenten op de juiste tijden inzet, wat je weet van waar leven ook toepast. Hoe minder je daarbij je eigen welzijn voorop stelt, des te beter is dat voor iedereen, nu en in de toekomst. Laat daarom vooral waarheid en onbaatzuchtigheid in liefde en geduld de basis van je handelen zijn, voor nu en voor de toekomst, voor alle mensen en voor Mij, de Bron van alle leven!

Hemels Brood 3202

Is het niet zo dat mensen zich pas werkelijk inspannen voor iets, als ze er de waarde van inzien? Waarde voor hen. Wat in hun ogen geen waarde heeft, zal de mens zich ook niet voor inspannen. Jammer is het, dat maar zo weinig mensen beseffen welke enorme waarde het ware leven heeft. Daardoor zijn er ook nog maar zo weinig mensen die zich voor het ware leven inspannen. De meeste inspanning wordt gegeven aan bezit en welzijn, aan het verkrijgen van genoegens in het aardse leven. Terwijl het geestelijk leven, het ware leven, oneindig veel meer waarde heeft, wat maar niet beseft wordt.

Toch heeft ieder mens in zich wel de mogelijkheid om dat te beseffen. Om het ware leven, wat ten diepste verbonden is met Mijn leven, te voelen, te beseffen en waar te maken, in zijn handelen waar te maken. Hoeveel narigheid er ook op de wereld is, in de mens is altijd dat besef van waar leven, wat in zichzelf een enorme gelukzaligheid draagt. Deze gelukzaligheid steekt boven elk ongenoegen uit en is vooral voelbaar, als de mens zich daarop richt bij alles wat er gebeurt in zijn leven en om hem heen bij andere mensen. Hoe slecht het een mens ook vergaat, het ware leven blijft in hem bestaan en blijft eeuwig zijn waarde behouden. Een waarde die nauwelijks door de mens te bevatten is, altijd de grootste gelukzaligheid in zich draagt.

Zouden al die mensen die enorme waarde maar eens gaan beseffen en zich voor het ware leven maximaal gaan inzetten, dan zou er voor allen al snel veel minder narigheid zijn en de gelukzaligheid van waar leven zou veel meer gevoeld en beseft worden. Aan iedereen zeg Ik, het ware leven heeft de grootste waarde voor jullie allen. Geef daarom al je inspanning aan het ware leven, aan ware liefde en voel de gelukzaligheid en blijdschap in je hart.

Hemels Brood 3203

Alles was eerst al eeuwig in Mij aanwezig. Ik Ben eeuwig en alles was altijd al in Mij aanwezig. Alles wat nu is, in de grote oneindigheid, is altijd al in Mij aanwezig geweest. De liefde in Mij had de behoefte om wat in Mij eeuwig aanwezig is en was, naar buiten te brengen, de liefde in haar wijsheid wilde zich vermeerderen, verruimen, gelukkig maken, niet alleen in Mij, maar ook tot uiting brengen, zonder dat het los van Mij kwam te staan, wat eeuwig niet mogelijk is, omdat Ik ook alles wat Ik tot uiting heb gebracht, toch altijd en eeuwig nog ook zelf Ben, ook al het geschapene eeuwig zelf Ben.

Maar juist dat wat Ik zelf Ben en tot uiting heb gebracht, heb Ik in een andere verhouding gezet. Zodat het zowel Mijzelf is en tevens zichzelf. De planten, de dieren, de mensen, alles wat leeft tot uiting van Mij, Ben Ik en is óók zichzelf. Alleen de mens heb Ik daarbij ook een eigen besef van bestaan gegeven. Een eigen besef van zichzelf, terwijl Ik toch eeuwig ook hem Ben. Omdat Ik alles Ben, ook dus de mens. Omdat Ik hen een besef van eigen bestaan wilde geven en graag met hen als zelfstandige wezens wil omgaan, moest Ik Mijzelf als het ware onzichtbaar voor hen maken. Anders zouden zij geen zelfstandige mensen, in een van het eigen bestaan bewuste leven, kunnen zijn, waar Ik een bewuste omgang mee kan hebben. Maar in geestelijk opzicht, in waar leven, Ben Ik niet onzichtbaar, anders kon Ik niet met de mens omgaan, zij zouden Mij dan niet bewust kunnen zijn.

Nu kan de mens zich van zichzelf bewust zijn én van Mij. Maar dit bewust zijn van Mij is geheel aan hen gelaten, om hun zelfstandigheid niet te laten opgaan in Mijn wezen, waardoor het eigen besef verloren zou gaan en zij hun wezenlijke oorsprong niet meer zouden kunnen beseffen. Zo is ieder mens vrij in zijn keuzen, in zijn beseffen, in zijn doen en laten. Als geestelijk wezen laat Ik Mij zien, maar nooit neem Ik de eigen keuze over, nooit neem Ik de vrijheid weg. Daardoor kan veel gebeuren, door de vrije keus van de mens. Vanuit Mijn geestelijk contact laat Ik de mens wel weten, voelen, zien. In vrijheid.

In die vrijheid vraag Ik je, kom bij Mij, leer Mij kennen, leer het ware leven kennen. Blijf jezelf, blijf in je vrijheid, maar blijf ook in contact met Mij en groei in ware liefde, groei in waar leven, zodat je als vrij en van jezelf bewust levend wezen al wat Ik Ben zelf wordt, zelf verwerft en daarmee alleen nog in eeuwige zaligheid waarlijk leeft!

Hemels Brood 3204

Je kunt als mens niet alles vooraf voorzien. Zolang er nog afdwaling is bij de mens, kan hij zeker nog niet alles overzien en gebeuren er onverwachte dingen. Ieder mens heeft als het ware nog een blinde vlek. Niet alleen in het natuurlijke oog, maar ook het geestelijke oog ziet nog lang niet zuiver en alles. Veel mensen zijn zich van hun geestelijke gezichtsvermogen niet bewust. Voor wie dat wel is, geldt toch ook altijd nog een zekere blindheid. Het is goed om je dat te bedenken en te weten dat Ik die blindheid niet heb en voor iedereen juist ook in die blindheid zorg draag met Mijn grote liefde.

Elke groei in liefde geeft een verruiming van zicht, met name in het geestelijke. En juist dat zicht is voor de mens het allerbelangrijkste. Met je natuurlijke ogen kun je blind zijn, maar dat heeft geen gevolgen voor je geestelijke zicht. Juist het geestelijke zicht is voor je ware leven het belangrijkste. Natuurlijk is het geen pretje om op de aarde een blindheid te hebben aan de natuurlijke ogen, maar wie het geestelijke zicht heeft, is daarmee veel beter af, ondanks zijn natuurlijke blindheid, dan degenen die met het natuurlijke oog wel zien, maar geestelijk blind zijn en zelfs het geestelijke oog niet kennen en dus ook niet gebruiken.

Natuurlijk zicht of geen natuurlijk zicht, zorg ervoor dat het geestelijk zicht in orde komt en blijft. Er zal dan nog wel een blinde vlek misschien ook blijven, maar wat je geestelijk wel ziet, is van groot belang voor je ware leven. Want het leven is nu eenmaal geestelijk en wordt weerspiegelt in het natuurlijke. Maar zicht op het natuurlijke is niet nodig voor groei in liefde en daarmee geestelijke groei. Zo kan het geestelijke oog steeds meer zien, totdat ook de blinde vlek in ware liefde is opgelost en het totale ware leven zichtbaar wordt.

Hemels Brood 3205

Al lijkt alles nog zo onbegonnen, zonder enige verbetering te brengen en al stapelen de gebeurtenissen zich op, blijf optimistisch en blijf op Mij in liefde vertrouwen. Want wat het lijkt, is niet wat het is. Niets is onbegonnen, in het kleinste beetje liefde zit al de grootste verbetering. Alleen is dat niet altijd direct zichtbaar, niet direct te merken. Over een langere tijd genomen, kun je wel gaan zien waar er verbeteringen gaande zijn. Maar er zullen nog langere tijd wel ook onaangename dingen gebeuren. Niet dat dat voor altijd blijvend is en niet dat er zolang ook geen verbeteringen gebeuren. De verbeteringen zijn op een ander gebied dan de mens ze wenst en verwacht. Maar die zullen niet zijn in bezit vermeerdering, in positie verbetering, in aanzien vergroting.

De werkelijke verbeteringen liggen op het geestelijke gebied, waar het begrip en besef van waar leven en ware liefde bij een groep mensen groeit. Niet een zichtbare groep, niet een zichtbare groei, maar een in de massa verborgen groep, die alleen voor henzelf zichtbaar is en alleen voor welwillende zichtbaar kan worden en wordt. Niet een zichtbaar begrip, een zichtbaar besef, maar wel voelbaar voor al diegenen die het besef hebben van Mijn bestaan, van Mijn liefde voor alle mensen en besef hebben van waar leven, van het belang om zoveel mogelijk naar ware onbaatzuchtige liefde te leven. Bij hen ligt dan ook die onzichtbare verbetering, die onzichtbare groei tot een gelukzalig waar leven.

Dat is allemaal geen onbegonnen werk, het is onzichtbaar in het wereldse, maar heel zichtbaar in het geestelijke, ook al is het maar een kleine groep mensen die besef hebben, die voelen en naar handelen. Alles uit liefde werkt ten goede en het werkt! Voor alle mensen. Want het is toch ook altijd Mijn liefde die eeuwig werkt en alles uiteindelijk ten goede doet keren!

Hemels Brood 3206

Niet alleen hoe de mens handelt, heeft invloed op al zijn medemensen, maar ook hoe de mens denkt, wat zijn mening is, zijn opvattingen over alles in zijn leven, heeft invloed op zijn medemensen. Al het denken van iemand heeft een zekere uitstraling op zijn mede aarde bewoners. Zoveel verschillende opvattingen, gedachten over leven en dood, over wat als waar of als niet waar gezien wordt, heeft invloed op elkaar. Ook de verleidingen af te wijken van ware liefde heeft invloed op elkaar en geeft een zekere verleiding bij allen.

Want alle mensen zijn hoe dan ook met elkaar verbonden en in die verbinding ligt ook die invloed op elkaar. Alleen de zuivere onbaatzuchtige liefde lost die invloed op. Maar het vraagt kracht in nederigheid, kracht in overgave aan Mijn liefde, kracht om los te laten wat zo diep gewenst wordt. Het vraagt inspanning om die sfeer die over de wereld gaat, niet in je persoonlijk leven toe te laten en toch midden in die wereld staande te blijven, vast te houden aan onbaatzuchtig handelen. Het vraagt inzet om tussen al die verschillende opvattingen en meningen, al die verschillende gedachten over waar en niet waar, los te laten en bij de ware gedachten, het ware Woord uit Mij te blijven en staande in die wereld niet toe te geven aan onverdraagzaamheid naar elkaar, niet toe te geven aan haat, jaloezie, wraak, ongenoegen, ergernis, verdraaiing, leugen of bedrog, maar vast te houden aan oprecht en eerlijk, waar handelen, onbaatzuchtig, strevend naar de ware zuivere liefde.

Het vraagt inzet, het vraagt de afwijzingen van mensen op je denken en doen, op je opvattingen en meningen te verdragen en je liefde voor Mij als meest belangrijke in je leven plaats te geven. Zoals jij in Mijn liefde plaats hebt gekregen van Mij.

Hemels Brood 3207

Laat alles wat er om je heen gebeurt eens rustig op je inwerken. Reageer niet onmiddellijk, laat eerst je gevoel eens rustig aan bod komen. Want meestal is het het verstand wat reageert op een vaag gevoel en pas later zie je dan waarop je gevoel precies reageerde. Dan kan het zijn dat je met het verstand toch niet zo juist gereageerd hebt. Als je eerst rustig het gebeuren om je heen aanziet en je gevoel onderzoekt, dan begrijp je vaak meer van wat de beweegredenen van mensen zijn en dan zal je reactie beter aangepast zijn op de situatie.

Het gevoel geeft meestal een signaal, maar wat het signaal precies betekent, heeft vaak even tijd nodig om te beseffen. Vaak speelt er zoveel mee wat buiten je gezichtsvermogen valt, maar door het gevoel wel opgepikt wordt. Door even tijd te nemen en de situatie rustig te aanschouwen, krijgt het gevoel de gelegenheid om het met je verstand samen tot een helder zicht te maken. Dan kan je reactie beter afgestemd worden op het geheel aan gebeurtenissen. Alleen in situaties met dreigend gevaar is het natuurlijk wel van belang om snel te reageren, meestal geeft het gevoel je dat ook wel aan, dan wordt het signaal veel duidelijker ook als een alarmsignaal gegeven. Bijvoorbeeld, steek je een straat over, maar er komt nog een auto aan, dan krijg je een signaal niet over te steken. Op dat moment kijk je als een reflex en ziet de auto en je wacht met oversteken. Dat is een gevaar-waarschuwingssignaal. Maar ben je bijvoorbeeld in gesprek met iemand en krijg je een gevoel van, dit is niet waar, dan hoef je niet direct dat te zeggen, je kunt dan eerst de hele situatie rustig bezien en aanhoren en er dan nog eens rustig over praten. Dit gevoel was geen alarm om te handelen maar om de onwaarheid gewaar te worden. In alle rust kun je dan bedenken hoe daar mee om te gaan.

Wat Ik je dan aanraad, kom even in je hart bij Mij en vraag Mij het gevoelssignaal met je te bekijken en te helpen beseffen waar het signaal mee te maken heeft en hoe je het beste daar mee om kunt gaan. Dan kun je in alle vrijheid tot het juiste, het beste handelen voor iedere betrokkene komen.

Hemels Brood 3208

Waar ben Ik in je leven? Welke plaats heb Ik in alles wat je doet en laat? Ik wil wel graag een belangrijke plaats in je leven hebben, maar dan in vrijheid door jou voor gekozen. Niet dat Ik het voor Mijzelf belangrijk vindt, om een belangrijke plaats in je leven te hebben. Maar voor jou.

Omdat je leven er heel anders uitziet als Ik een belangrijke plaats in je leven heb. Je zult dan makkelijker met moeilijkheden om kunnen gaan, want Ik geef je meer zicht, dan je zonder Mij zou hebben. Ik geef je meer geduld, dan je zonder Mij zou hebben, Ik geef je meer besef van liefde, meer besef van waarheid, meer besef van leven. Door Mij zul je ook verdraagzamer kunnen zijn, meer vergevend daar waar dat op zijn plaats is. Op alle fronten zul je meer kunnen dan je zonder Mij zou kunnen. En daardoor kun je dan ook meer in vrede blijven met mensen om je heen, wat ze ook zeggen, wat ze ook doen. Je zult je veel minder snel gekwetst voelen, want je weet wie je bent en wat je wel en niet kunt en je weet dan ook, dat het gaat om hoe Ik je in liefde zie en niet om hoe mensen je zien.

Je weet dan ook, dat Ik je geen verwijten maak, als je eens wat minder goed was, in de ogen van mensen. Dat je van Mij tijd hebt gekregen om te leren, om te vallen en weer op te staan, dat je altijd in Mijn enorme liefde bent opgenomen, wat mensen om je heen ook van je zeggen en vinden. Ik kijk naar je hart en als je Mij in je leven een plaats geeft, ook al is het maar een kleintje, kan Ik je in je hart alles wat je nodig hebt laten zien, al het goede, maar ook op een liefdevolle manier, het minder goede. Je kunt dan steeds uit vrije keus je besluiten nemen, Mijn raad opvolgen of laten. Maar Ik kan je wel zeggen, wie Mij een belangrijke plaats in zijn leven geeft, zonder eigenbelang, die kan op veel steun en hulp in liefde van Mij rekenen.

Hemels Brood 3209

De afdwaling van liefde op aarde is een onaangename beleving. Toch heb Ik het zo in Mijn liefde opgenomen, dat het tot lering aan allen dient en de waarde en het belang van onbaatzuchtige liefde inzichtelijk maakt. Iedereen heeft te maken met de afdwaling van liefde, die door mensen in vrijheid wordt gekozen. Maar ook iedereen kan door Mij, in Jezus Christus, de weg van ware liefde vinden en alle ongenoegen te boven komen. Niemand hoeft verbitterd te raken, niemand hoeft moedeloos te blijven.

Door Mij is er altijd licht en door Mij kan ook altijd iedereen tot het licht komen. Tot waar zicht en tot waar begrip komen. Ik Ben de weg tot Leven. Die weg gaat dwars door alle ongenoegens, dwars door alle moeilijkheden en die weg komt uit bij de grootste gelukzaligheid, die Ik Zelf Ben. Het is aan ieder zelf om die weg te kiezen en te gaan. Die weg van vergeving, die weg van geduld met elkaar, die weg van verdraagzaamheid, begrip, vertrouwen in het goede, vertrouwen in Mijn ware onbegrensde wijze liefde, die weg van zachtmoedigheid jegens elkaar. Ik zeg niet dat die weg gemakkelijk om te gaan is. Het is een weg als door een woestijn. Een weg die juist moeilijk te gaan lijkt, die voor velen niet te gaan lijkt.

Maar die weg is wel degelijk te gaan, als je bereid bent af te staan wat je voor jezelf wilt, wat je denkt dat voor jou het beste is, zelfs bereid bent wat je geleerd is in je jeugd, los te laten en in Mijn licht van liefde opnieuw te onderzoeken op goed en juist, op waar en ware liefde. Die weg is te gaan, als je het zicht en je inzet op die weg houdt en niet naar de ongenoegens en de moeilijkheden kijkt, maar naar waarheid en liefde. Als je je ogen op die weg houdt, in het vaste vertrouwen op Mij en Mijn liefde voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 3210

De wereldse mens rent steeds sneller, maar daarmee wint hij toch geen tijd. Hij denkt wel er voordeel mee te behalen. Niets is minder waar. Want tijd is een gegeven wat te maken heeft met geestelijke groei naar volmaaktheid, uit eigen vrije keus. Juist daarom zal hij geen tijd winnen, maar eerder verliezen. Al dat rennen is om er beter van te worden, meer geld te verwerven, het optimale in zaken te bereiken. Alles moet sneller, om meer te kunnen, meer te krijgen.

Juist het snelle, de hectiek van alles zo snel mogelijk doen, weerhoudt die mens om eens stil te staan bij wat voor zijn leven werkelijk van belang is. Er is op een dag zoveel te doen, dat het allemaal wel snel moet, om aan al dat zakelijke toe te komen. Iets anders dan meerennen met de meute is geen tijd voor. En voor stilte, een paar momenten van rust en overdenking, over dat wat nu eigenlijk werkelijk van levensbelang is, daar is geen tijd meer voor.

Ik zeg je, juist daarvoor is de mens tijd gegeven, dat hij tot dat wat waar en belangrijk in zijn leven is, kan komen. Daar is alle tijd voor. Maar wie neemt zich die tijd? Maar heel weinig mensen nemen zich die tijd, elke dag even in stilte alles om hen heen en in hen te aanschouwen en te overdenken. Tijd om te voelen in zichzelf wat werkelijk van belang is. Ja, er is tijd. Voor iedereen is er tijd. Niet om te rennen en mee te gaan in al die wereldse flauwekul, wat niets in werkelijk leven betekent, maar om te groeien in waar levensbesef, in ware liefde naar elkaar, om te groeien tot volmaakt leven, in de gelukzaligheid van ware liefde.

Hemels Brood 3211

Ik zeg je niet, dat als je in Mij gelooft, op Mijn ware liefde vertrouwt, er nooit meer iets moeilijks op je weg over de aarde zal komen. Wel beloof Ik je, dat Ik altijd bij je ben, je steun op moeilijke momenten, je zal bemoedigen, om al je moeilijkheden te overkomen, je moed te geven, om steeds te kunnen volhouden en alles goed te doorstaan.

Waar Ik kan, zonder je vrije wil te belemmeren, zal Ik je met signalen om je heen, maar vooral in je hart, waarschuwen de juiste keuzes te maken. Je vragen zal Ik beantwoorden en waar mogelijk en goed zal Ik waarmaken wat je Mij vraagt om waar te maken. Want alles wat je doet of laat in je leven op aarde, geeft richting aan je leven en je leven na je bestaan op aarde. Dat kan alleen door jou gedaan worden in vrijheid van eigen zijn, van eigen bewustzijn, van eigen willen. Die vrijheid blijft altijd aan jou en daarmee ben je wie en hoe je bent. Hoe meer je eigen willen in die volkomen vrijheid van eigen zijn, in welke omstandigheid dan ook, overeenkomt met Mijn willen, dat is Mijn onbaatzuchtige ware wijze oneindige liefde, des te meer kan Ik je tegemoet komen in je noden en je weg naar waar leven in de enige ware liefde leiden. Des te meer zul je Mijn Hand van liefde ook in je leven ervaren en verwelkomen als het beste wat er voor jou is en ooit kan zijn, in alle omstandigheden.

Want juist de vrije keus is de mens gegeven om in tijd tot die enige ware weg te komen die Ik Ben in Jezus Christus en die Ik in alle liefde voor jullie allemaal gegaan ben, om jullie te geven wat je in je leven nodig hebt, om jullie tot voorbeeld te zijn, zodat je ziet welke weg voor jullie allen de beste levensweg in alle omstandigheden is en zodat jullie ook de kracht en richting weten te putten uit de Bron die Ik voor jullie allen Ben, in ieder van jullie, in ieders hart, zonder uitzondering.

Hemels Brood 3212

Hoe je je leven ook invult, het blijft altijd gebonden aan Mijn ordening. Je hebt alle vrijheid van keuze, toch blijft alles geregeld via Mijn ordening. Je kunt elke keuze maken die je maar wilt, alle mogelijkheden van denken en doen heb je, terwijl daarbij Mijn ordening niet verandert en in alles de basis blijft. Of omgedraaid kan Ik zeggen, Mijn ordening is de basis van alle leven op aarde en toch kan de mens in alles zelf kiezen, kan de mens in vrijheid onbeperkt zijn keuze maken. Onbeperkt in de betekenis van zonder censuur, zonder opgelegde voorwaarden.

Mijn ordening is liefde. Alles heeft een verhouding, staat in verhouding tot liefde. Het staat de mens vrij in zijn handelen voor of tegen liefde te kiezen en alle variaties mogelijk. Maar in de verhouding met liefde, de mate van liefde, krijgt zijn leven een richting. Simpel gezegd, als je in vrijheid kiest voor blauwe schoenen, dan heb je geen rode gekozen. Je kunt daarbij altijd ook nog voor rode kiezen. Maar als je bijvoorbeeld kiest om ergens linksaf te gaan, kun je niet tegelijkertijd rechtsaf gaan. Je keuze is helemaal vrij, maar het eropvolgende hoort altijd bij je keus en dat is precies Mijn ordening. Als je rechtsaf gaat, behoort het bij je keus dat je niet tegelijkertijd linksaf kunt gaan en dat je niet beide richtingen kunt gaan. Je kunt Mijn ordening dus niet uitsluiten, die blijft eeuwig dezelfde. Daarom raad Ik je aan, altijd bij elke keuze ook rekening te houden met Mijn ordening, want Mijn ordening heeft een verbinding met elke vrije keus die je maakt.

Mijn ordening is liefde! En al denk je misschien dat het er niet zo toe doet, maar dan vergis je je. Je kunt je ogen er voor sluiten en net als een kind denken, dat wat je met gesloten ogen niet ziet er ook niet is. Maar je kunt weten nu, dat het er wel is en ook verschil maakt bij je keuzen. Daarom, houd je ogen liever altijd open voor Mijn ordening van liefde en betrek dat bij elke keuze die je maakt. Dan kun je je leven de beste richting zelf geven, anders kom je toch terecht in Mijn ordening die de richting geeft, ondanks al je vrijheid van keus.

Wie luisteren wil, die begrijpt wat Ik bedoel, in ware liefde bedoel.

Hemels Brood 3213

Lief mens,

Denk nu niet, dat alles wat Ik je in je hart geef om op te schrijven, door iedereen ook zo diep begrepen wordt als het is en zoals jij het al begrijpt. Ook al schrijf je dat alles op, om je medemens te helpen meer van het ware leven uit Mij te gaan begrijpen en er in hun leven voordeel aan te hebben in de juiste zin, naar Mijn liefde en wijsheid. Want veel mensen lezen, horen, maar kunnen toch nog niet alles begrijpen, zoals jij ook nog niet alles kunt begrijpen. Ieder mens heeft zijn tijd en plaats gekregen. Ieder mens heeft zijn mogelijkheden en zijn onmogelijkheden. Zijn mogelijkheden, om met de onmogelijkheden te kunnen omgaan.

Het zicht is bij veel mensen nog te beperkt, door alles wat er in en om hen heen gebeurt in een mengeling van liefde en het tegenovergestelde van liefde. Dan kan Ik je in je hart nog zo’n duidelijke bewoordingen geven om op te schrijven, maar daar ligt het niet aan of de mens het begrijpt. Het vermogen Mijn Woord ten diepste te begrijpen ligt in de mens zelf, omdat Mijn totale Woord in de mens zelf ligt. Zonder jouw opschrijven kan de mens ook tot Mijn Woord in hemzelf komen. Daarom is elk schrijven naar Mijn Woord een oproep aan alle mensen, om in zichzelf Mij en Mijn Woord te gaan voelen en herkennen.

Elke juiste tekst naar Mijn Woord en als een impuls in het hart opgeschreven, heeft een herkennende werking in het hart van de mensen, voor zover hun groei zover is om dat te voelen, om dat de herkennen, om dat te begrijpen. Maak je er geen zorgen om, of de teksten de mens wel bereiken in hun begrip, want ieder heeft zijn tijd daarvoor gekregen en ieder heeft zijn weg van groei anders van Mij gekregen.

Je doet er goed aan wat je in je hart van Mij krijgt, op te schrijven. Verder mag je het allemaal in Mijn hand laten en Mij in je hart volgen, over bergen en dalen, altijd in Mijn liefde zoals het bij jou past. Wees in vrede met Mij.

Hemels Brood 3214

Ik kan je in Mijn oneindigheid laten kijken, je zou het niet kunnen bevatten. Nog niet kunnen bevatten. Omdat in jullie leven eindigheid is en jullie bekend zijn met die eindigheid. Oneindigheid is voor jullie geen begrip op de aarde, daar hebben jullie nog geen ervaring mee opgedaan. Toch is ieder jullie leven in de ware betekenis oneindig, gelijk Mijn oneindigheid dat is. Ook al kun je dat in de ware betekenis nog niet overzien.

In tijd kun je dat niet overzien, omdat tijd eindig is. Maar daar waar geen tijd is, daar kun je in oneindigheid zien en begrijpen. Nu leven jullie op aarde in tijd, dag na dag, alsof dat niet stopt, die tijd, die dagen aan elkaar opvolgend, ook nadat iemand van de aarde is heengegaan, er blijven nieuwe dagen komen. Kun je je daarbij voorstellen dat Mijn liefde voor jullie er altijd is en blijft? Dan zeg Ik je hierbij dat Mijn liefde er ook buiten elke tijd, tot in het oneindige is en blijft. Mijn liefde is het oneindige, Mijn leven is het oneindige, Mijn wezen is het oneindige. Liefde is niet in tijd te zetten, zo is ook Mijn wezen niet in tijd te zetten.

De aarde is in tijd gezet, materie is in tijd gezet, op die aarde leef jij in tijd en tegelijker tijd ook zonder tijd. Omdat ook jouw liefde niet in tijd staat, omdat jouw ware leven niet in tijd staat, maar jouw wezen in Mijn wezen gevat is, waar geen tijd bestaat. Je hebt tijd van leven op aarde, oneindigheid van leven zonder de aarde. Dit kan bij ieder van jullie wel een weten zijn, maar een ten diepste begrijpen is nog niet ten volle mogelijk. Het zicht op oneindigheid wordt nog belemmerd door de tijd, waar jullie allen nog in leven op aarde. Het weten kan je helpen om eens te gaan begrijpen.

Je bent oneindig leven uit Mij, je bent oneindige liefde uit Mij, je bent in zuivere onbaatzuchtige wijze liefde oneindig Mij.

Hemels Brood 3215

Als je een vuurtje gestookt hebt, dan is het nodig dat je het steeds hout geeft, om het brandend te houden. Je moet er mee bezig blijven, anders gaat het uit. Zolang je het brandend houdt, geeft het je warmte en licht.

Zo is het ook met het vuur van liefde. Als je dat vuur niet brandend houdt, gaat het uit. Dan mis je de warmte en het licht. Als je het vuur van de liefde voor Mij en je naaste niet brandend houdt, gaat het meest belangrijke voor je verloren. Mijn warmte en Mijn licht. Dat heeft een uitwerking in je leven, een verkilling en een verminderd zicht. Elk vuur heeft aanvulling nodig, je moet er mee bezig blijven, om het aan te houden. Elk vuur heeft voeding nodig. Maar geef het dan wel brandbare voeding, anders gaat je vuur toch nog uit.

Wat dooft het vuur van liefde? Alles wat geen liefde is, dooft het vuur van liefde. Alle eigenzin, alle egoïsme, alle boosheid, alle onverdraagzaamheid, alle oneerlijkheid, onwaarheid, leugen en bedrog, dat alles dooft het vuur en doet je verkillen. Je stookt het vuur het beste op met geduld, verdraagzaamheid, vergeving, zachtmoedigheid, waarheid, oprechtheid, eerlijkheid. En wat als je het vuur hebt laten uitgaan? Dan zeg Ik je, dat is niet mogelijk. Want de vonk die in ieder mensenhart geplaatst is als basis voor het vuur van liefde is Mijn vonk, een vonk van Mijn vuur.

Die vonk houd Ik brandend, met Mijn oneindige eeuwige vuur van Mijn liefde, die onmetelijk krachtig is, oneindige warmte geeft en het helderste licht geeft. Je kunt je vuur tot een minuscuul vonkje terug laten vallen, maar Mijn vonk van liefde in jou houd Ik altijd brandend voor jou. En op het moment dat jij het vuur van liefde weer groot, warm en vol zuiver licht wilt hebben, help Ik je het weer op te stoken!

Hemels Brood 3216

Iedereen heeft wel dat verlangen, om in het Paradijs te zijn. Waar alles goed en zonder zorgen is. Ieder probeert op zijn manier in dat Paradijs te komen. Maar het lukt maar niet. Welk Paradijs wil iedereen dan toch. Want niet iedereen heeft hetzelfde beeld van het Paradijs. Voor de een is het Paradijs een plaats, waar niet gewerkt hoeft te worden en toch volop eten, drinken, geld en goederen, genoegens en plezier is voor iedereen. Voor anderen is het Paradijs een plaats waar een schitterend mooie natuur is, geen zorgen, geen ziekte, geen pijn, altijd geluk en vreugde.

Het ware Paradijs is een situatie waar ware liefde en wijsheid hand in hand gaan met goede werken en een geheel onbaatzuchtig samenleven met alle mensen. Daar is dan ook geen verdriet en geen pijn, geen armoede en geen dood. Daar is vreugde en geluk om de liefde, niet om geld of goederen of afwezigheid van werk. Veel mensen willen graag het Paradijs, naar het beeld wat zij daar van hebben en eigenlijk niet overeenkomt met de werkelijkheid. Maar zou het daar wel mee overeenkomen, dan nog moet Ik zeggen, dat niemand zo maar in het Paradijs kan komen. Niet omdat Ik het niet wil of toesta, maar omdat het Paradijs pas daar kan zijn, waar je in alles volmaakte ware wijze onbaatzuchtige liefde bent geworden. En dat is de situatie nog niet.

Treur niet om het Paradijs. Want jullie zijn allen met elkaar op weg. Het Paradijs kan niet veranderd worden. Jullie handelen wel en dat is je weg, langzaam maar zeker tot volmaaktheid in alles te komen en dan in de hemel, in het Paradijs aankomen. Wil het niet vandaag, het zal eens lukken, als je je wil, je verlangen aan Mij geeft en zelf in nederigheid die weg aanvaardt en gaat, dan kom je waar het goed is, mettertijd, toch zeker wel!

Hemels Brood 3217

Er zijn mensen die niet in Mijn ware liefde geloven, omdat de pijn en het verdriet dat met het aardse leven samengaat, naar hun idee niets van ware liefde heeft of kan zijn. Toch is het dat wel. Toen Ik uit Mijn Geest verschillende geesten naar buiten bracht voor een zelfstandig bestaan, kregen zij ook een vrijheid in hun bestaan, een keus om zelf te zijn. Maar één van deze geesten keerde zijn keus tegen zijn oorspronkelijke zijn, tegen liefde, tegen eeuwig gelukzalig leven.

Ik zou hem hebben kunnen terugvoeren naar Mijn Geest en zo zijn eigen zijn laten terugvloeien in Mijn Geest en zijn zelfstandig zijn op die manier weer opheffen. Maar Mijn liefde voor al deze geesten wilde ook deze geest behoeden daarvoor en hem helpen die ware goddelijke geest te zijn en hem die ware gelukzaligheid van eeuwig waar leven te brengen. Uit liefde geef Ik hem die kans en heb daarvoor de juiste voorwaarden geschapen. Op de aarde heb Ik hem in een gebondenheid losgelaten onder de mensen. Daar is het de bedoeling, dat alle mensen met elkaar tot overwinning in liefde komen en daarmee tezamen deze ware geest uit Mij terug te brengen, in zijn zelfstandige bestaan in ware liefde. Elk mens heeft daarin een plaats, een zekere taak.

Maar net als deze geest, die in zich ook de ware goddelijke gaven bezit, hebben de mensen die vrijheid van eigen zijn en zo ook de verleiding om af te dwalen van hun oorspronkelijke zijn. Het is uit liefde dat de situatie op aarde zo is, als zij is. Het is door de keus van deze geest en het is door de keuzen die jullie maken, dat de situatie is, zoals zij is. Het is Mijn enorme liefde en alleen Mijn liefde, die een offer is in Jezus Christus, dat Ik deze geest en jullie allen red voor het eeuwige leven in grote gelukzaligheid. En al ziet de mens Mijn gunst aan hem niet, een grotere liefde dan Ik voor jullie allen heb, is er niet.

Wie dit kan bevatten en tot waar inzicht komt, zal weten hoe met die moeilijkheden en pijn om te gaan en zal weten, dat het een waarlijk goed en juist doel is, waarvoor Ik met jullie allen ijver. Ook zal hij weten dat alles in zich goed is en tot ware eeuwige gelukzaligheid leidt, voor iedereen. Want het gaat niet om een enkel individu, maar om jullie allen, in samenhang met die ene geest, die een onderdeel uitmaakt van elk en ieder van jullie. Zo is Mijn liefde bezig om niet alleen die ene geest uit Mij te behouden in zijn oorspronkelijk goddelijke wezen, maar jullie allen. Laat daarom al je twijfel varen en vertrouw op Mijn liefde en wijsheid, die jullie werkelijk tot ware gelukzaligheid zal brengen!

Hemels Brood 3218

Misschien denk je, wat maakt het allemaal uit. Wat maakt het uit, of ik me inspan om het goed te doen, om mensen lief te hebben, veel verandert het niet, er blijft zoveel afdwaling, zoveel mensen trekken zich niets aan van liefde en gaan hun eigen gang. Zelfs mensen die in Mij geloof hebben, maken er toch niet veel van. Gaan hun eigen gang, maken onaangename opmerkingen, verwachten van alles van je, geven hun mening, gepast of ongepast. Kortom het lijkt allemaal niet veel uit te maken, op het grote geheel.

Ik zeg je, laat daarom toch niet los wat goed is om te doen, wat liefde geeft onder de mensen. Want juist via mensen, via jou, kan Ik mensen bereiken. Misschien niet zichtbaar voor jou, maar toch maakt het verschil. Want zie je, Ik kan in de vrijheid van keus van een mens niet ingrijpen met Mijn almacht. Het zou de zelfstandige mens zijn zelfstandigheid afnemen. Maar een mens kan zijn medemens ten goede komen, door hem aan te spreken, te vertellen van Mijn liefde, van Mijn zorg voor hem. Een mens kan, jij kunt, uitleg geven aan veel mensen over het ware leven, uitleg die Ik je in je hart aangeef. Omdat jij los staat van Mijn almacht, als mens. Daarom kun je veel betekenen voor je naaste en voor Mij. Als een schakel tussen Mij en je medemensen.

Door mensen kan Ik mensen helpen en één van die mensen kun jij zijn. Ook al zie je het niet veranderen, zoals jij graag zou willen. Toch vinden er veranderingen plaats, haast niet zichtbaar. Maar voor Mijn oog wel zichtbaar en ook heel belangrijk. Het gaat niet om het grote, bij veel mensen tegelijk, het gaat om het kleine ware liefdevolle, wat eerst groeit en groeit en dan het mooist en het sterkst blijkt te zijn. Houd vol, geef niet op. Ook al zie je het niet, jij maakt toch een groot verschil en het maakt wel degelijk uit. Mijn liefde werkt, door, met, via mensen aan mensen en jij bent één van die mensen, het maakt uit!

Hemels Brood 3219

Heb je moeite Mij in jezelf te vinden, moeite om onderscheid te maken tussen wat je denkt en wat je voelt en wat je verlangen is? Laat het allemaal eens los. Laat wat je denkt eens los, wat je graag zou willen eens los, laat je gevoel eens los. Wees eens even stil in jezelf.

Hoe bepaal jij dan je keuze? Is het je denken, is het je willen, je verlangen, je voelen of is het je besef van wat waar, eerlijk, juist, goed, onbaatzuchtig gevend is? Want in dit besef is Mijn liefde gevat, in dat besef is Mijn contact met jou gevat. Dat innerlijke besef, wat je precies zegt wat waar en eerlijk is, wat goed en verdraagzaam is, wat je wijst naar geduld en vrede, naar zachtmoedigheid, dat ben Ik, dat is Mijn stem in jou. Daar kun je voor al je vragen terecht en weten, voelen wat waar is in alle opzichten. Dat wil nog niet zeggen, dat je vanuit dat besef ook alles wat in dat besef aanwezig is, in je handelen altijd voor kiest. Want regelmatig zul je verlangens hebben, die sterker zijn dan je luisteren naar dat besef. Op zo’n moment verdwijnt dit besef naar de achtergrond van je bewustzijn, vaak zo, dat je dit ware innerlijke besef niet meer bewust bent of zoekt. De verleiding te handelen naar eigen goeddunken, naar eigen verlangen, heeft dan de overhand.

Denk niet dat Ik daarover dan boos wordt of je straf. Want Mijn liefde staat vast voor jou en blijft altijd die ware liefde voor jou. Maar juist is het Mijn liefde, om je tot het allerbeste te leiden, tot het enige ware gelukzalige leven. En de werking van Mijn liefde gaat dan zo zijn, dat zij je tot inzicht brengt over je handelen, dat zij je tot besef brengt, dat je handelen afdwaalt van de weg naar dat ware gelukzalige leven. Dan haalt Mijn liefde je terug naar het innerlijk ware besef, wat Mijn stem en advies in liefde in jou is, altijd is!

Hemels Brood 3220

De mens kijkt over het algemeen naar Mij zoals hij zelf is. Zijn beeld over Mij lijkt meer op zijn eigen beperkte mens zijn, dan zoals Ik werkelijk ben. Waar een mens boos om wordt, denkt hij dat Ik ook boos om wordt. Waar een mens afwijzend kan zijn, denkt hij dat Ik ook afwijzend zal zijn. Ik wil het jullie allen nog eens zeggen, bij Mij is alleen liefde in ware wijsheid de drijfveer tot alles, bij Mij is alleen onbaatzuchtige liefde in ware wijsheid, leven, oneindig eeuwig gelukzalig leven.

Voor jullie heb Ik dat leven, Mijn leven, wat het enig ware leven is, bedoeld en gegeven. Het is aan jullie om het aan te nemen. Aan te nemen in al jullie handelen en met die ware onbaatzuchtige liefde, alles wat geen liefde is, te overwinnen, beseffend dat Ik alleen die liefde ben en geef, niets anders. Om jullie te helpen en te redden, altijd tot waar leven te kunnen komen, heb Ik Mij in Jezus Christus onder jullie begeven en voorgeleefd zoals voor jullie allen bedoeld is. Ook als je er in die tijd, waar Ik in Jezus Christus persoonlijk aanwezig was, niet bij was, kun je toch in geestelijk opzicht Mij zien en voelen. Want in de Schepping, in de Kosmos, blijft toch altijd Mijn leven en liefde voor iedereen te zien, geestelijk te zien en te beseffen.

Wie zoekt, die zal vinden, wie klopt, die wordt opengedaan. Vergeet dat niet. Maar houd je ogen en oren dan wel open. Besef dat Ik niet naar jullie beeld geschapen ben, maar jullie naar Mijn beeld. In een zelfstandigheid die jullie keuze van handelen geeft. Zoek er dan naar tot Mijn keuze van handelen te komen, die altijd ware onbaatzuchtige wijze liefde is. Klop aan voor hulp en waar besef. Klop aan en laat je opendoen. Laat je hart opengaan en kijk in je hart, kijk in Mijn hart. Dan zul je zien wat je zoekt en begrijpen wat het ware leven werkelijkheid maakt, voor jou en alle mensen. Zoek en klop en besef je ware leven in ware liefde van en door Mij!

Hemels Brood 3221

Hoe komt het dat veel van Mijn leer verdraaid is en verloren gegaan is bij zoveel mensen. Dat heeft te maken met veel eigenbelang bij veel mensen in alle tijden. Ook heeft het te maken met het zoeken van veel mensen buiten zich, in plaats van in zich. Door het zoeken buiten zich worden hen voorstellingen van leven gegeven en van verloop van leven, die niet de waarheid zijn, alsof zij waarheid zijn. Doordat dit over generaties heen gaat, weten zelfs veel mensen de oorsprong niet van wat beweerd wordt en in een traditie blijft al die onwaarheid als waarheid aan de mensen verkondigd worden.

Zo’n traditie met onwaarheden als basis, wordt maar heel moeilijk losgelaten. Het is door de eeuwen heen bij de mensen ingebakken en ook de dreigementen die met veel van zulke leringen gepaard gaan, houden zo’n geloof in onwaarheden in stand. Pas als iemand werkelijk in zichzelf naar waarheid gaat zoeken en in zich gaat beseffen, dat er iets niet kan kloppen zoals het gesteld wordt, is de mogelijkheid er, de onwaarheden, die altijd in de traditie beweerd worden, te gaan doorzien en los te gaan laten. Maar het is ook een gewenning van gedachten en een gewenning is heel moeilijk los te laten.

Zo zijn er nieuwe generaties nodig, die kritische vragen stellen en de antwoorden in zichzelf toetsen, om tot de ontdekking te komen, dat de antwoorden onwaarheid bevatten. Zo’n antwoord wordt dan niet zomaar meer aangenomen en deze mensen, die nu wel de nieuwe generatie of nieuwe tijdskinderen worden genoemd, gaan in zichzelf te rade en vinden daar hele andere levenswaarden, vinden daar waarheid van leven. Zij nemen de tradities niet over, maar zoeken in zich naar de juiste weg om te gaan, zij vinden die en dat geeft de grote omkering ten goede voor iedereen!

Hemels Brood 3222

Ieder mens kan Mijn aanwezigheid voelen. In zijn hart, maar ook in de natuur. Maar niet ieder mens kan wat hij voelt, altijd precies plaatsen. Zo zijn er mensen die situaties of omstandigheden of gebeurtenissen voorvoelen. Sommigen heel duidelijk en precies, anderen minder duidelijk, eerder vertroebeld. Ieder mens heeft een soort van voelsprieten en gevoeligheden. Maar wat vaak gebeurt is, dat aan dat voorvoelen een betekenis gegeven wordt, die niet helemaal de ware betekenis is.

Zo gebeurt het vaker dat mensen over hun toekomst of over het verloop van gebeurtenissen in hun leven, vragen stellen aan mensen, die meer dan gemiddeld voorzien, voorvoelen. Jammer is het, dat er heel vaak verkeerde betekenissen aan wat zij voorvoelen gegeven wordt. Die degene die met vragen gekomen is, aanneemt als waar. Zo ontstaan er verwachtingen, die in de loop der tijd toch niet uitkomen. Jammer daarbij is het, dat daardoor hele andere besluiten genomen worden door die mens vanwege het voorvoelde, dan hij anders zou doen. Wat dan ook een andere levenswending geeft, het geval anders zou zijn. Daardoor wordt een groei in waar begrip en inzicht vertraagd en soms ook belemmerd.

Ieder mens heeft zelf de nodige voelsprieten, de nodige gevoeligheid van de gebeurtenissen in zijn leven. In een contact met Mij, kan Ik al die voorvoelingen uitleggen, wat de betekenis is en hoe daar mee om te gaan. Dan weet je zeker hoe één en ander verloop heeft en mocht toch niet alles duidelijk zijn, accepteer dat dan. Want het is soms beter niet alles vooraf te weten of te doorzien. Begrip heeft ook tijd van groeien nodig. Niemand kan door anderen te vragen, stappen overslaan. Ga daarom niet voor raad in voorvoelendheid naar anderen, want hun uitleg kan een misvatting zijn. Kom in je hart bij Mij en laat Mijn antwoord, wat altijd waar en juist is, genoeg voor je zijn, ook als het niet naar verwachting is, vertrouw dan toch op Mijn liefde.

Hemels Brood 3223

Er is veel wat Mijn liefde voor de mens bewerkt en door de mens ook wel gevoeld wordt. Maar Mijn liefde is zo enorm en wat zij bewerkt zo wonderbaarlijk, dat, hoewel het door mensen gevoeld wordt, het toch niet onder woorden gebracht kan worden in de volle betekenis. Zo voel je al veel van Mijn liefde, Mijn hemels Rijk en je zou het iedereen willen vertellen, iedereen laten weten, maar je vindt er de juiste woorden niet voor.

Je verstaat een hemelse taal in jezelf en je kunt wat je verstaat niet in mensentaal omzetten. Maak je daar geen zorg om. Want al Mijn hemelse liefde en wat zij voor jullie bewerkt, is niet in de volle betekenis in jullie woorden te zetten. Daarbij zeg Ik je, ook al wist je het in jullie taalgebruik om te zetten, dan zou het nog niet door alle mensen begrepen worden, niet door mensen aangenomen worden. Wie niet eerst in zijn hart Mijn liefde voelt en Mijn taal van liefde gaat verstaan in zijn gevoel, zijn zuivere hartsgevoel, waar alles nog rein en zonder eigenbelang ervaren kan worden, die zal Mijn hemelrijk, ook in zijn eigen taalgebruik uitgelegd, niet ten volle kunnen begrijpen. Het ware leven uit Mij in de grootste liefde in de eigen taal uitleggen, heeft daarom maar een beperkt bereik bij de mensen.

Toch, hoe beperkt ook, voor diegenen die op weg zijn naar een zeker begrip van Mijn liefde, die op weg zijn naar meer begrip van waar leven, die op weg zijn hun ware levensgevoel dieper en dieper in hun hart te gaan ervaren, is het goed om toch in de eigen gebruikstaal steeds opnieuw te spreken over Mijn liefde, Mijn zorg, Mijn waarheid, Mijn ware leven, wat jullie allen gegeven is. Want in hun groei worden diegenen die hun hart meer en meer openstellen dan toch geholpen tot de ware weg te komen, de weg die tot het ware leven leidt in Mijn enorme wijze liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 3224

Heb uw vijanden lief. Wat bedoel Ik daar nu eigenlijk mee. Stel, iemand steelt je fiets. Denk je dan dat Ik van je verwacht dat je in liefde zegt, dat is niet erg hoor, als hier morgen een nieuwe fiets staat, dan mag je die ook weer stelen, want ik blijf je liefhebben?

Denk je dat het Mijn liefde is om tegen iemand, die zijn naaste bedriegt te zeggen, het maakt niet uit hoor, het is gebeurt, we praten er niet meer over? Denk je dat het Mijn liefde is, om tegen iemand die zijn naaste meetrekt in een verdraaide leer, die hij beweert van Mij te hebben, te zeggen, prima hoor, je hebt je best gedaan, alles is in orde? Denk je dat alles goedpraten, overal ruimte voor hebben, je vijand liefhebben is? Want dat is niet wat Ik bedoel met “heb uw vijanden lief”.

Wat Ik bedoel is, verwijt iemand zijn afdwalingen niet, maar praat ze ook niet goed. Laat iemand die bedriegt weten dat bedrog geen liefde is en dat dit hem ook geen werkelijk goed doet. Laat diegene die steelt weten, dat stelen geen liefde is en help hem tot besef te komen om niet meer te stelen. Laat degene die Mijn leer verdraait, weten dat wat hij zegt, niet met Mijn waarheid overeenkomt en dat hij daarmee zijn naaste de ware leer onthoudt. Doe dat alles niet uit verwijt, maar om diegene te helpen op de juiste weg terug te komen. Ook al vinden mensen het niet prettig om op hun afdwaling gewezen te worden.

Als het je motivatie is om die mens terug te brengen bij het besef van Mijn liefde, bij het besef van zijn afdwaling, zonder verwijt, zonder oordeel, zonder boosheid, ongeduld, of iets dergelijks, dan heb je naar liefde gehandeld. Wie dat bestrijdt kent je ware liefde niet en heeft Mijn advies “heb uw vijanden lief” in een andere betekenis gezet dan Ik bedoel. Ga de strijd niet aan, maar geef dat in je hart aan Mij. Ik zal je de juiste woorden in je hart leggen en verder mag je het laten gaan. Ik heb gezegd, “heb uw vijanden lief” niet laat ze hun daden tegen de mensen maar begaan. Want Ik zeg ook, “heb uw naasten lief, als u zelf”. En wat je zelf niet zou willen dat je gebeurt, help daarbij dat het je naaste dan ook niet gebeurt. Troost en steun degenen die pijn en verdriet hebben om wat hen is aangedaan en zet je in te voorkomen dat zulks nogmaals aan anderen ook gebeurt. Doe zo wat je kunt en laat aan Mij over, wat je niet kunt. Wie oren heeft, die hore.