Hemels Brood 3008 t/m 3038

Hemels Brood 3008

Denk niet dat je niet meemaakt wat aan de andere kant van de wereld gebeurt, omdat je daar niet bij bent. Want je maakt het toch wel mee. Je ziet het niet, je hoort het niet, je weet het misschien ook niet, maar je maakt het toch wel mee. Want alles, waar dan ook, alles heeft een werking die uitvloeit in het grote geheel en effect heeft op alles in dat grote geheel, dus ook op jou, ook op jouw leven. Hetzelfde geldt voor alles wat jij doet.

Denk niet dat alleen jij de dingen van je leven hier meemaakt, jij en degenen die om je heen zijn. Want ook alles wat jij doet en zegt heeft zijn werking, niet alleen voor jou en wat mensen om je heen, maar voor alle mensen en alles wat er is. Dus wat jij meemaakt, maken velen ongezien, ongehoord, niet bewust bemerkend, toch mee. En dat geldt ook voor alles wat mensen lang voor jou bestaan gedaan hebben tijdens hun leven op aarde. Alles heeft met elkaar te maken en alles heeft een invloed op alles. Niet altijd evenveel, even groot, even belangrijk. Maar net zoals er geen haar op je hoofd is, zonder een effect in je leven, zo is er geen doen of laten, nog zo klein, of het doet iets in de Schepping, in het grote geheel. Zie naar een druppel water wat op een steen valt. Je ziet aan de steen door die ene druppel geen verandering aan de steen. Maar laat nu over langere tijd steeds een druppel op die steen vallen en na verloop van tijd wordt de steen uitgehold. Dus die druppels doen toch iets, ieder voor zich, ook al zie je van die ene druppel niets gebeuren, toch moet elke druppel iets doen of er kan geen uitholling van de steen plaatsvinden.

Zo is het met het aller, aller kleinste, het kan nog zo klein zijn, of het  heeft een uitwerking op het grote geheel. En zo werken alle mensen toch samen in dat grote geheel, vergeet dat nooit. Elke stap die je zet, wat je zegt, wat je denkt, wat je doet, wat je niet doet, het heeft allemaal een werking naar de hele oneindige Schepping. En zo heeft ook Mijn liefde een voordurende werking, die jullie allen hoe dan ook eeuwig ten goede komt.

Hemels Brood 3009

Geluk is niet een eigen verzinsel, iets wat je helemaal zelf in de hand hebt. Geluk is het ware leven uit Mij, wat Ik aan iedereen beschikbaar gegeven heb. In ware liefde vind je het ware leven en daarmee ook een grote gelukzaligheid. Zo simpel als dat.

Maar de meeste mensen zijn er mee bezig zelf geluk te maken. Zij denken geluk te krijgen door allerlei werken die in hun behoeften voorzien. Zij denken het geluk in eigen hand te kunnen nemen. Maar geluk is niet te koop of af te dwingen. In de vrijheid van keus zit de mogelijkheid tot verkrijgen van geluk. Maar nu juist alle keus voor jezelf brengt je verder van geluk af, terwijl veel mensen juist denken in de keuzen voor zichzelf geluk te kunnen verkrijgen. Zo denken mensen in bezit geluk te vinden, in macht geluk te vinden, in roem geluk te vinden. Maar uiteindelijk vinden zij daar geen geluk in.

Hoe is dat met jou? Ken je niet de momenten, waarop je aan iemand de helpende hand hebt uitgestoken, omdat diegene je hulp even nodig had en blij was met jou hulp? En ken je niet dat gevoel in jezelf, wat je blij maakte, omdat diegene iets aan jouw hulp had? Dat was een moment van geluk, door een daad die je niet voor jezelf, maar voor die ander deed. Een kleinigheid misschien, met een gevolg van geluk, voor diegene en voor jou. Zo kun je wel nagaan, waar het grote geluk te vinden is: in onbaatzuchtige liefde!

Hemels Brood 3010

Als je in alle diepten van de Schepping zou kijken, het zou je te gecompliceerd zijn om te begrijpen. En toch is dat alles heel simpel en eenvoudig gebaseerd op liefde en wijsheid, Vader en Zoon, tezamen Eén, jullie Schepper. En zo eenvoudig is het, dat je je levensinvulling ook alleen maar hoeft te baseren op die liefde en wijsheid.

Al is de schepping nog zo oneindig en onbegrijpelijk gecompliceerd om te begrijpen voor een mens op aarde, wie leeft naar die liefde en wijsheid, begrijpt in zichzelf toch alles, hoe onvoorstelbaar dat ook is. Wat maakt het dan zo gecompliceerd en geeft ook een zo enorm gevarieerd beeld, waarin alles wel op elkaar afgesteld is, maar in een zo grote hoeveelheid factoren samenhangt, dat het voor de mens nauwelijks in het meest oppervlakkige zicht te overzien is?

Dat doet de van liefde en wijsheid afwijkende keus van de mens. Want al die van liefde en wijsheid afwijkende keuzen, van al die miljoenen mensen, worden in het grote geheel zo opgenomen, dat ze de basis van liefde en wijsheid nergens ook maar voor het aller minste verstoren. Dat werkt uit in een heel gecompliceerde samenwerking van alles wat er gebeurt. Al die keuzen krijgen in het grote geheel een dusdanige plaats en werking, dat het altijd toch ook in liefde en wijsheid uitwerkt. Zodat bijvoorbeeld wraak nooit de basis kan verstoren, zodat ondanks wraak toch liefde en wijsheid de basis blijft en toch ook de vrijheid niet afgenomen wordt van de mens.

Hoe dat allemaal kan, is voor de mens niet te begrijpen. Maar Ik zeg je, wat er ook gebeurt en hoe afwijkend van liefde en wijsheid er ook gekozen wordt, de uitwerking in alles blijft eeuwig toch Mijn liefde en wijsheid!

Hemelsbrood 3011

Ieder mens heeft zo zijn eigen beweegredenen. Maar niet ieder mens is zo eerlijk over die beweegredenen. En veel  mensen houden hun werkelijke beweegredenen verborgen en zetten daar andere voor in de plaats, waardoor het lijkt dat zij om edele ware redenen iets doen of willen. Op die manier krijgen zij meer gedaan dan anders gelukt zou zijn. Zo wordt er veel naar eigen wens en behoeften gemanipuleerd en de onwaarheid van de kenbaar gemaakte beweegredenen wordt niet snel gezien.

Want de goedaardige eerlijke mens wil graag in het goede en ware van zijn medemensen geloven. Is dat dan niet goed? Toch wel. Want als die goedaardige eerlijke mens bij zijn naasten uit zou gaan van het oneerlijk van zijn medemensen, zou er nergens nog enig vertrouwen in elkaar meer mogelijk zijn. En in werkelijkheid gaat die eerlijke goedaardige mens uit van Mijn liefde en vertrouwt op Mijn liefde. Want juist dat is zijn eigen goedaardigheid, ook al is niet ieder goedaardig eerlijk mens zich dat zo duidelijk bewust. Maar wie het zich wel bewust is en onvoorwaardelijk gelooft in het goede en ware van zijn medemens, die weet dat hij daarmee in het goede en ware van Mijn liefde gelooft en houdt dit vast voor zijn naaste, waarvan hij niet weet of diegene eerlijke intenties heeft, of maar doet alsof.

Want mocht hij ten onrechte in het goede van zijn naaste geloven, dan vangt Mijn liefde voor hem de gevolgen op. Maar er is één waarschuwing hierbij: als je weet of voelt dat iemands beweegredenen niet de ware zijn, kies dan op grond van wat je weet of voelt en houd rekening met die oneerlijkheid, want het is Mijn liefde die je die onwaarheid toont, anders ga je juist aan Mijn liefde voorbij. Negeer Mijn liefde dan niet!

Hemels Brood 3012

In ieder mens bevindt zich het Goddelijk centrum. De bewustheid van bestaan is gevat in het ego, het ik-bewustzijn. Dit ik-bewustzijn of ego is oorspronkelijk één met het Goddelijk centrum, maar is daarvan vrij gezet. Het is nu op aarde voor de mens een keus om het ego terug te brengen in het Goddelijk centrum of daar buiten te blijven. Op het moment dat het ego besluit terug te keren in de eenheid met het Goddelijk centrum, blijft de eigen bewustheid behouden, terwijl het dan ook alle Goddelijke mogelijkheden verkrijgt. In de eenheid die er oorspronkelijk was, was er geen zelfbewustheid, geen eigen ik-bewustheid.

De vrije eigen eerlijke oprechte keus, zonder eigenbelang, voor de eenheid met God, in het eigen Goddelijk centrum maakt het mogelijk om als mens met een eigen ik-bewustheid in de Goddelijkheid van bestaan te komen en in gelijkheid het Goddelijke te zijn. In het Goddelijke centrum is de Godheid in Jezus Christus aanwezig en daar kan de mens één worden met zijn eigen Goddelijk bewuste bestaan. Dit is dan door de onbaatzuchtige vrije keus voor onbaatzuchtige wijze liefde.

Velen denken bij hun sterven, hun ik-bewustheid kwijt te raken. Maar deze bewustheid is juist door Mij gegeven, om een persoonlijke vermeerdering van wezens uit Mij tot schepping te brengen. Juist die ik-bewustheid is bewustheid van bestaan, is bewustheid van Mijn bestaan en die bewustheid is in alle wezens ook Mijn bewustheid van bestaan. Zou Ik dat weer wegnemen, dan zou Ik van Mijzelf wegnemen, wat eeuwig niet kan, omdat Ik eeuwig alles Ben, alle mensen Ben, in die bewustheid van bestaan Ben.

Wie in die eenheid met Mij komt, in zijn eigen bewuste menselijke bestaan, heeft daarmee ook de bewustheid van het Goddelijke bestaan, in de gelukzaligheid van het Goddelijk Zijn!

Hemels Brood 3013

Vergelding. Mensen willen graag vergelding voor wat zij vinden dat hen is aangedaan. En zij vullen die vergelding dan zelf in. Zo als zij willen, moet diegene die vergelding verschuldigd is die vergelding invullen. Pas daarna kan er vergeving zijn en is de situatie weer in orde. Maar vaak wordt die vergelding niet gegeven en dan kan er een lange tijd een verstoring van de relatie ontstaan. Dit heeft een enorm effect op beide betrokken personen en de mensen om hen heen. Meestal wordt daar niet bij stil gestaan.

Maar er is nog iets. Want eigenlijk zou er geen vergelding op die manier nodig moeten zijn. Want op die manier is vergelding willen, eigenlijk een vorm van eigen bate, een soort wraak, een genoegdoening als een soort van betaling voor geleden “schade”. Terwijl voor alles waarbij iemand tekort gedaan wordt daar altijd iets tegenover staat uit Mij. En wie bij Mij komt en Mij laat zien dat hij tekort gedaan is, die zal van Mij daarvoor recht gedaan worden. Niet in aards materiële natuurlijke zin, maar in geestelijk hemels opzicht. Wie beseft welk een groot verschil daarin ligt, die zal toch altijd wel ervoor kiezen bij Mij te komen en geen vergelding te eisen van degene die hem tekort deed.

Ja, dat zou je denken, omdat wat Ik ter compensatie geef aan iemand die tekort gedaan is, het allerbeste is. En toch grijpen de meeste mensen naar de eigen gewenste vergelding, toch vallen mensen voor de verleiding, om hun eigen vergelding af te dwingen, te eisen. Helaas kan er dan van een vergoeding van Mijn kant geen sprake meer zijn. Wat dan toch nog wel verwacht wordt, maar niet verkregen wordt. Wees je heel goed bewust van de keuze die je maakt en de gevolgen die dat heeft. Als je kunt, eis dan geen vergelding, maar geef zonder eigen belang vergeving en je zult je schatten van hemelsgeluk verzamelen die nooit verloren gaan.

Hemels Brood 3014 wordt nog geplaatst

Hemels Brood 3015

En dan is het moment daar. Je kunt lang op iets wachten, al denken, het zal wel nooit echt gebeuren, er al haast niet meer in geloven en dan plots is het moment daar dat het toch gebeurt. Zomaar ineens, terwijl je het eigenlijk al opgegeven had en niet meer verwachtte.

Het komt op het juiste moment. En het juiste moment is niet door de mens te zien. Maar het komt op het juiste moment. Omdat Ik het allemaal overzie en er toch altijd Mijn liefdevolle hand in heb, komt het op het juiste moment. En juist dan doet het het meeste goed aan zoveel mogelijk mensen. Juist als je het niet meer verwacht. Wat een wonderlijk gevoel geeft het dan, als het verwachte toch nog onverwacht uiteindelijk toch gebeurt. Wees er daarom altijd op voorbereid, dat wat je verwacht dat zal gebeuren, ook ergens wel degelijk gaat gebeuren, geef niet op. Maar weet, er komt een tijd waarop het gebeurt!

En dat is het ware leven.  Het ware leven vol van ware liefde komt, het moment van gebeuren komt, op de juiste daarvoor bestemde tijd. Geef niet op, want wat gezegd is te zullen gebeuren, gebeurt. Wat je in liefde gevraagd hebt te mogen gebeuren, gebeurt. Maar op de juiste tijd, het juiste moment. Alleen de ware liefde weet wanneer dat is. Zo heeft de Zoon dat ook gezegd, alleen Mijn Vader weet wanneer. En dat is de ware liefde. Wie in zijn hart die ware liefde heeft, die weet. Maar de ware liefde is nog in geen hart geheel zonder het tegenovergestelde en zo is het dat niet geweten wordt wanneer het gebeurt. Maar in Mijn liefde weet Ik wat gaat gebeuren en weet Ik het moment, de juiste tijd. Vertrouw daar maar op!

Hemels Brood 3016

Juist op deze aarde is niet alles vanzelfsprekend goed en in vrede. Juist op deze aarde is weerstand en onvrede tegenover goed en vrede. Juist op deze aarde is het aan de mens om daar een weg in te vinden, een vorm te vinden, om met die tegenstrijdigheden die op aarde zijn, om te gaan. Daarvoor heeft de mens een aantal middelen gekregen om te gebruiken. Het beste middel om te gebruiken is ware onbaatzuchtige liefde.

Maar dat is ook het moeilijkste middel om te gebruiken. Want bij alle weerstand en onvrede zit een zekere kracht, die overwonnen moet worden, om in die liefde te komen die nodig is, om zelf niet in weerstand en onvrede terecht te komen. Geen makkelijke situatie dus. En juist dat is de leerweg, die de aarde aan de mens biedt: omgaan met alles wat geen ware liefde is, omgaan met al dat wat mensen te kort doet en al dat wat geen liefde is, met liefde terugbrengen tot liefde.

Zo gauw het één is verwerkt dient iets anders zich aan. Want het is op aarde nooit helemaal volmaakt. Maar op aarde kun je daardoor wel groeien en leren volmaakt te worden. Door oefening op oefening. Door herhaling en herhaling. Dus denk niet, houdt dat hier nu nooit eens op? Want het is er bedoeld niet op te houden, om iedereen de kans te geven te groeien en te leren. Ieder nieuw mens opnieuw en opnieuw. Een bepaalde tijd en dan is het over op de aarde en gaat het verder in het hiernamaals. Altijd gevat in Mijn liefde.

Hemels Brood 3017

Het goede blijft altijd het goede en geeft ook altijd het goede, trekt ook het goede aan. Maar het slechte zal altijd proberen het goede teniet te doen en tussen het goede te komen. Overal waar even niet vast gehouden wordt aan het goede,  wordt opening gegeven aan het slechte, wat onmiddellijk daarvan gebruik maakt.

Wees daarom goed bewust van jezelf, je egoïsme, je ongeduld, je verwijten, je weerstanden, je wraak, je boosheid, etc. Want het zijn allemaal openingen voor het slechte. Het slechte wat je er eigenlijk niet mee bedoelt, wat je ook niet echt opening wilt geven. Het is vaak juist het slechte van anderen, wat je prikkelt tot weerstand of tot boosheid, ongeduld, etc. En dat is nu juist hoe het slechte een goed mens van het goede probeert af te krijgen. Door hem in het slechte te prikkelen via boosheid, egoïsme, ongeduld, etc. Ja, iedereen is daar in een zeker mate gevoelig voor en daar zinspeelt nu juist het slechte op. In een kort moment van onachtzaamheid is daar de weerstand, het ongeduld, de boosheid, etc. over wat het slechte wel aan slechts doet.

Zo wordt vaak het goede losgelaten en geen winst geboekt maar juist verlies. Jammer, want met het goede zou zoveel meer bereikt kunnen worden. Wees goed en houd aan goedheid vast in al je doen en laten, wat een ander ook doet of zegt. Laat je niet door het slechte verleiden tot het slechte, op geen enkele manier. Niets is zo verleidelijk als op het slechte, met het slechte te reageren. Want zoveel het kan, vertrapt het slechte het goede. Terwijl het goede niet vertrapt, maar oplost. Helemaal oplost tot het goede. Zo wordt het goede verworven door het goede en zo vermeerdert zich het goede.

Hemels Brood 3018

In het hart van de mens kan de nood hoog oplopen. Daar kan strijd zijn tussen wat de mens geneigd is en wat Mijn leer hem adviseert. Die twee dingen, de neiging van de mens en Mijn leer, komen vaak niet met elkaar overeen en dan ontstaat een strijd in het hart. Soms is er geen strijd maar een direct handelen naar de eerste neiging die de mens heeft. Dan realiseert hij zich daarna pas dat zijn handelen niet overeenkomt met Mijn leer. En vaak kan de mens dat niet meer terugdraaien zonder gezichtsverlies en dan blijft hij gevangen in zijn handelen, waarbij dan toch een strijd ontstaat met zijn geweten.

Heb jij strijd in jezelf? Je bent vrij! Ook al heb je gekozen voor iets wat Mijn leer je anders aangeeft, je bent vrij! Zet jezelf niet gevangen in strijd, zet jezelf niet gevangen in Mijn leer, zet jezelf niet gevangen in alles wat je denkt dat moet, maar wat je nog niet kunt, je bent vrij! En zolang je die vrijheid niet gebruikt om anderen moedwillig te kort te doen om voor jezelf te nemen, is hetgeen je nog niet kunt geen al te ernstige zaak. Niet om jezelf gevangen te zetten, niet om jezelf verwijten te maken, maar om er zo mogelijk van te leren, ook al lijkt het je misschien weinig of niets te leren. Dan toch ben je vrij!

Vergeef wie je kunt vergeven, accepteer wat je kunt accepteren, wees barmhartig waar je barmhartig kunt zijn en in al het andere ben je vrij! In Mijn liefde ben je vrij!

Hemels Brood 3019

Soms kan iets veranderen in een fractie van een seconde en soms duurt het heel lang voordat een proces van verandering eindigt. Daartussenin duren veranderingen korter of langer, al naar gelang de situatie. Soms kan Ik snel iets voor de mens doen, maar er zijn ook situaties die jaren duren, voordat Mijn hulp er iets aan kan doen. Dat heeft dan met verschillende factoren te maken en vaak het meest met de vrijheid van de mens. Want al Mijn hulp mag nooit in eniger mate de vrijheid van de mens belemmeren.

Maar de mens heeft er zelf ook een belangrijk aandeel in. Want hij doet zijn beslissingen en die kunnen in zijn vrijheid in een fractie van een seconde gemaakt worden of hij kan er tijden over nadenken hoe te besluiten. Bij besluiten die in een fractie gemaakt worden, komt het gemakkelijk voor, dat Mijn hulp het best over langere tijd gegeven kan worden, omdat er dan vaak toch iets uitgekristalliseerd moet worden, wat de nodige tijd kost. Zou Ik die tijd niet geven, dan zou Ik de vrijheid van keus van de mens overnemen en daarmee het proces van zelfstandig eigen bewustheid tot waar, vrij, naar liefdeleven verstoren. Ik zou het proces van lering verstoren. En juist dat is nodig voor groei en zelfontplooiing naar waar leven.

Elk mens heeft zo zijn weg naar eigen keus te gaan. En waar in een fractie van een seconde gehandeld moet worden, daar geef Ik ook in minder dan die fractie Mijn hulp. Daar waar het niet echt nodig is, maar het toch gebeurt, daar zal het vaak langer duren, voordat Mijn hulp ervaren wordt in het proces wat de mens zelf met zijn vrije keuzen oproept. Maar hulp van Mij is er, daar mag je op vertrouwen. En wel zo, dat geen eigenheid, geen eigen vrije keus verstoord wordt en het voor ieder in alle doen het beste geeft!

Hemels Brood 3020

Als je al je eigen verbeelding, je angsten, je (voor)oordelen, je twijfels, je invullingen, etc. op zij zet en je gaat naar je hart en voelen en luisteren naar je hart, dan luister je naar Mij. Die eerlijke, zuivere, onbaatzuchtige, zachtmoedige fluisterstem in je hart ben Ik in ware liefde en het bericht wat Ik je via je hart geef is volkomen naar ware liefde, wat je kunt opvolgen in ware liefde.

Zo ben Ik in alle mensenharten en iedereen hoort Mijn zachte gefluister van tijd tot tijd. Maar degenen die op dat moment schreeuwen, horen Mij niet. Degenen die op dat moment boos, verontwaardigd, verwijtend, ongeduldig, e.d. zijn, horen Mij niet. En al degenen die Mij wel horen, maar de liefde niet kunnen voelen, kunnen Mijn advies niet uitvoeren, al willen ze dat nog zo graag. Ze kunnen het proberen, maar het zal het juiste effect niet krijgen, als zij het niet in liefde uitvoeren. Zo is het gesteld met Mijn zachte fluisterende stem, wie hem hoort, naar luistert en naar wil handelen, die zal ook dezelfde liefde moeten aannemen als waarmee Ik in zijn hart de oplossing voor een situatie fluister. Zo en niet anders, kan alle afdwaling van liefde overwonnen worden.

Sluit je oren niet voor Mijn zacht fluisterende stem, sluit je liefde niet, maar houd je hart open, in alle omstandigheden, hoe moeilijk ook. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie Mijn weg bewandelt, zal niet bedrogen uitkomen. Vrede zij met jullie allen, in naam van Jezus Christus, Amen.

Hemels Brood 3021

Sommige dingen leer je doordat het je voorgedaan wordt. Andere dingen leer je door de nodige gegevens te krijgen. Weer andere dingen leer je door ervaring, door ondervinding. Nog andere dingen leer je door te onderzoeken, door te experimenteren en uiteindelijk is er voor alles oefening door herhaling nodig. Oefening door steeds weer andere situaties, zodat je steeds opnieuw moet kijken hoe je het geleerde het beste kunt gebruiken, het beste kunt toepassen. Zo ontwikkelt de mens zich meer en meer.

Op diezelfde manier leert de mens in geestelijk opzicht. Toch, in alle lering heeft de mens een reden, motief nodig, een stimulans om de lering aan te gaan. Want lering vraagt ook inzet en de mens geeft vooral pas inzet, als het hem ook iets oplevert. En dat is nog al eens een punt bij het geestelijk leren. Want daar ziet de mens vaak geen belang in voor hemzelf. Juist daarom komt de mens in situaties waar hij tot oplossingen moet komen, zodat hij daarmee een stimulans tot leren heeft. En of hem dat dan bewust is of niet, uit die ontstane situaties leert de mens. Soms heel snel, maar ook wel traag en dan zijn er veel situaties ter oefening nodig. Situaties die Ik hem geef en die een bijdrage zijn aan zijn ontwikkeling in geestelijk opzicht.

Want Mijn liefde rust nooit, doet eeuwig haar geest verrijkende werk voor alle mensen, of ze nu snel of langzaam leren, of ze nu wel of niet gemotiveerd zijn, of ze de lering en de oefening nu wel of niet bewust zijn. Alles is er en gebeurt voor de heelwording in liefde van alle mensen. Daarom is er steeds lering en oefening en herhaling. Ook al is er geleerd, dan blijft toch de herhaling om het geleerde niet te vergeten.

Hemels Brood 3022

Zoveel mensen zijn door de eeuwen heen ten strijde getrokken. En wat heeft het hen opgeleverd? Veel doden en gewonden en voor één van de partijen de overwinning die macht geeft. Maar het heeft hen geen betere plek in de hemel gegeven. En de macht die zij verworven, werd dan altijd wel weer door anderen in strijd getrokken, wat dan ook weer tot oorlog leidde.

De strijd die mensen vaak aangaan is meestal gebaseerd op eigengerichte denkbeelden en heeft bijna nooit een zinvolle betekenis voor hun geestelijk leven. Toch gebeurt het keer op keer dat mensen door strijd zichzelf willen bewijzen aan hun medemensen. Maar aan Mij bewijzen zij niets. Nog niet het kleinste beetje eer. Terwijl Ik toch voor hen alles mogelijk maak, leven geef en alle benodigdheden daarvoor. En juist dat wel zo, dat zij in verdraagzaamheid en liefde voor hun eigen welzijn helemaal geen strijd hoeven te voeren. Want daarvoor heb Ik al strijd voor hen geleverd. Met Mijn kruisiging, Mijn sterven en Mijn opstanding als Jezus Christus.

Leef in Zijn Naam, neem Mijn liefde aan in Zijn Naam en laat zoveel je kunt strijd achterwege. Dan zul je de mooiste overwinningen behalen, in Mijn Naam, in pure liefde. Zonder strijd, door Mijn zegen in liefde.

Hemels Brood 3023

Alle beetjes helpen. Al ben je dat kleine druppeltje van een hele emmer water. Denk dan niet, ach, zonder mijn druppeltje is de emmer ook nog vol water. Want als alle druppeltjes in die emmer dat zouden denken en alle druppeltjes zouden om die reden de emmer verlaten, zou hij toch wel leeg zijn. Dus alle druppeltjes tezamen maken de emmer vol en zo is elk druppeltje er bij nodig.

Hoe klein je aandeel ook is aan de samenleving, het is groot genoeg, het maakt mee het geheel. Als ieder mens zou denken, ach, zonder dat kleine beetje van mij loopt het ook wel, zou er toch werkelijk niets meer lopen. Jouw kleine beetje is heel belangrijk voor Mij. Want ook op jouw kleine beetje reken Ik in het grote geheel. Alle beetjes helpen, ook jouw beetje. Dus blijf dat kleine beetje geven. In een groot bos is een mier o zo klein en nietig, maar in een vierkante centimeter is het diertje juist heel groot. Als je de verhoudingen verandert, kan iets wat klein lijkt, ineens heel groot zijn. En zo is elk klein beetje liefde op het grote geheel misschien maar weinig, maar tussen twee mensen is het juist heel veel. En lijkt het in het grote geheel niet zo veel, tussen een paar mensen is het kleinste beetje liefde al heel veel en zou het er niet zijn, dan zou het een groot gemis zijn.

Want juist het kleinste beetje liefde kan tot veel liefde uitgroeien, maar zonder liefde kan dat niet. Net als bij het ontsteken van een vuur, daar is maar een klein vonkje voor nodig, maar zonder dat kleine vonkje komt er geen vuur. Nu heeft iedereen zo’n vonkje van liefde, heel klein. Maar onderschat het niet, denk niet, mijn vonkje is te klein, ik ben te klein, want juist jouw vonkje van liefde kan bij iemand grote liefde aanwakkeren en klein wordt dan groot!

Hemels Brood 3024

Als de mens wat vaker in zijn hart met een gevoel van liefde aan Mij zou denken, zou zijn leven er al heel anders uitzien en als veel mensen dat zouden doen, zou het in de hele wereld er al veel beter aan toe gaan. Maar veel mensen zoeken Mij niet in hun hart, zoeken ook geen liefde voor Mij te hebben in hun hart en zo hebben zij ook geen bewust contact met Mij. Op die manier bereik Ik hen in hun bewuste besef niet, zonder hun vrijheid te belemmeren. Daarom zorg Ik ervoor dat er steeds mensen zijn, die hen aan Mij herinneren, die Mijn Woord van liefde in woord en geschrift uitdragen.

Dat zijn mensen die een innerlijk contact met Mij hebben uit een eigen vrije keus. Die in de vrijheid van hun bestaan het contact met Mij en de liefde van Mij en voor Mij als belangrijk onderdeel van hun leven gekozen hebben. Zonder dwang en in eigen vrije keus geven zij in woord en of geschrift Mijn Evangelie aan de wereld door. Maar daarnaast zijn dwaalleraren, die beweren Mijn Woord, Mijn Wil, te kennen. Zij zijn voor wereldse mensen niet te herkennen als dwaalleraren. Dat maakt het vaak moeilijk voor de ware oprechte mens die wel een ware leraar in Mijn liefde en Mijn Woord van liefde is.

Daarom zal Ik er alles aan doen, om hen die waarlijk in Mijn Naam over Mijn liefde en Mijn ware Woord spreken en of schrijven, te steunen en alle bedriegers te ontmaskeren, zonder de vrije wil te belemmeren. Zodat heel de wereld hun onwaarheid gaat zien en alleen naar de waarheid gaat zoeken. Al die mensen zullen de waarheid vinden en in hun hart zullen zij in liefde voor altijd contact met Mij hebben.

Hemels Brood 3025

Mijn invloed op de gedachten van de wereld is zeer zacht, om de vrije wil van de mens niet te belemmeren. Mijn invloed op de gedachten van iemand die vertrouwen in Mij heeft, is veel duidelijker. Dat komt omdat diegenen die in vrije keus, uit liefde voor Mij en hun medemens, contact met Mij hebben, al veel meer de geestelijke taal spreken en kunnen verstaan. Aan hen kan Ik dan ook meer uitleg geven, die zij vrijelijk in zich kunnen opnemen en naar handelen.

De gedachten van de wereld hebben op zich al een heel andere richting en daar is weinig overeenkomst met Mijn gedachten. Zodoende verstaan zij ook Mijn taal niet en kan Ik hen, zonder de vrije wil te schaden, ook niet veel aanreiken. In hun leven zullen allerlei situaties gegeven worden, die een zekere lering bieden. Maar die lering kan bij sommigen lang duren. Dat ligt er vooral aan hoe sterk zij in de wereldse gedachten opgaan. Ook ligt het er aan hoeveel zij op eigen willen, eigen bezit uit zijn, hoe sterk zij vasthouden aan hun behoeften van welzijn, roem en macht en in hoeverre bezit en eigengewin voor hen van belang is.

De verdeling van mensen over de wereld is een mengeling van allerlei behoeften, wensen, verlangens in allerlei maten. Het is er allemaal, bij de één sterk, bij de ander zwak. Het lijkt dan ook allemaal maar door elkaar, zonder verband, over de wereld verspreid te zijn. Maar geloof Mij, het is toch geen los en chaotisch geheel. Want aan alles ligt toch Mijn liefde ten grondslag en juist door die liefde is elke chaos tot Eénheid te brengen. En dat is dan ook wat gaande is, dat alles, zonder de vrije wil te belemmeren, tot die liefde gebracht wordt, in Eén samenhang in alleen liefde!

Hemels Brood 3026

Als je altijd maar weer je land omploegt en niet eens er in zaait, zul je ook niet tot oogsten komen. Als je steeds opnieuw je mening blijft toetsen en in jezelf blijft roeren en zoeken naar het beste, de beste mening, de beste voorwaarden, dan zaai je niet. Dan leg je geen basis voor groei van daden. Dan kom je niet tot daden en uit die daden kan dan ook niets voortkomen, want er zijn geen daden. Blijf niet hangen in zoeken naar de beste manier, de beste mening, het beste handelen, want zo kom je niet tot handelen en ben je als een boer die steeds zijn land omploegt om het nog beter geschikt te maken voor het zaad en het gewas. Maar zo komt hij niet tot zaaien en zo krijgt hij geen gewas en geen oogst.

Zo geldt dat ook voor diegenen die steeds opnieuw hun doen en laten willen onderzoeken op volkomen goed en juist, maar daardoor niet tot handelen komen. Geen lering krijgen en geen vooruitgang maken. Het heeft geen zin om pas dan iets te ondernemen, als alles in volkomen perfectie is. Want op aarde is steeds afdwaling en perfectie is ver te zoeken. Laat je gaan op de golven van je hart, handel zoals je hart je ingeeft en treur niet om wat niet volkomen nog is, geen perfectie heeft. Want het is liefde wat je zoekt en liefde komt waar gehandeld wordt zonder terughoudendheid, in beste bedoelingen, die niet perfect hoeven te zijn.

Maar wees niet bang niet naar liefde te handelen, want niet geschoten is altijd mis. Dus doe, ga, onderneem en zie, wat daaruit groeit is meer dan uit al die steeds maar overwegingen maken. En dan blijkt dat toch veel liefde een kans krijgt. Doe, ga, werk!

Hemels Brood 3027

Heb mededogen met de mensen om je heen. Ieder heeft zijn voorgeschiedenis waarin hij allerlei ervaringen heeft opgedaan en zijn conclusies uit getrokken heeft. Ook jij hebt je levensgeschiedenis en daaruit je conclusies getrokken. Soms met en soms zonder Mij in jezelf te raadplegen.

In je hart kun je Mij altijd bereiken en nu, op dit moment, ben Ik ook in jou, in jouw hart aanwezig. Zodat wat je leest ook contact maakt in je hart met Mij, met Mijn liefde. En juist die liefde is er voor jou. Juist die liefde heb je nodig voor je medemensen, voor alle gebreken, alle tekortkomingen van je medemensen. Zodat je hen met mededogen in hun waarde kunt laten, ze hun misvattingen kunt vergeven en liefde kunt geven uit je hart, waar Ik het jou geef. Daarom is het belangrijk dat je Mijn liefde in je hart gaat voelen, gaat beseffen en ook de omvang een beetje gaat begrijpen.

Want die liefde van Mij voor jou is ook bedoeld om door jou te worden doorgegeven. Het is dus ook als voorraad om te kunnen geven bedoeld. Maar hoe kun je uit voorraad geven, als je je voorraad niet kent, niet weet te vinden? Daarom, zoek Mij in je hart, zoek Mijn liefde voor jou in je leven, in je hart en als je dat gevonden hebt, in jezelf duidelijk voelt en weet, ja, Hij heeft mij lief, zoals ik ben, met al mijn gebreken, met al mijn tekortkomingen, met al mijn misvattingen, dan kun je zelf op diezelfde manier je medemensen liefhebben, zonder verwijten, zonder verweer, met mededogen.

Voel dat allemaal in je, nu, terwijl je dit leest. Want Ik ben in jou, Mijn liefde is in jou, in jouw hart, in jouw leven! Door Mijn liefde zijn wij met elkaar verbonden, in leven, nu en altijd. In Mijn liefde zijn allen in leven met elkaar verbonden. Voel dat in je hart en leef daar naar!

Hemels Brood 3028

Het ware gevoel komt uit de zuiverheid van ware wijze liefde. Maar veel mensen stellen elk gevoel daarmee gelijk, terwijl het dat niet is. Want veel in de grond eigen willen, wordt als een “gevoel” weergegeven, terwijl het niet het ware gevoel uit de zuivere wijze liefde is. Zo wordt veel eigen willen en waar besef door elkaar gehaald en naar voren gebracht als “mijn gevoel zegt me” terwijl het “mijn wil is” zou moeten zijn. Zo wordt verwarring gebracht in het juist doorgronden van de ware weg om te gaan, het ware handelen om te kiezen. En ieder gaat zijn gang, omdat het niet meer mogelijk lijkt om ware gevoelens tot mensen te laten doordringen.

Ware gevoelens voor hetzelfde onderwerp kunnen alleen hetzelfde zijn, als ze bij de beide betrokkenen uit de ware wijze liefde voortkomen. Zijn de gevoelens verschillend, dan is er bij één of bij beiden, toch ook een andere basis aanwezig, dan die van ware wijze liefde, dan zijn de gevoelens geen zuivere gevoelens, maar geheel of gedeeltelijk gemengd, uit eigen willen, eigen wensen, eigen verlangens. Waar gevoelens niet gelijk zijn over hetzelfde onderwerp, kijk daar in jezelf of je misschien van zuiverheid afgedwaalde eigen wensen of verlangens hebt. Als je kunt, ruim die dan op. Als je dat niet kunt, laat ze dan eerlijk zien, zeg dan niet, het is mijn gevoel, zeg dan, ik wil het liever zo of zo.

Als je er zeker van bent, dat je gevoelens zuiver zijn, laat dan los, laat het gaan, maak er geen punt van. Want ieder zal zichzelf in waarheid moeten leren kennen en krijgt daar van Mij zijn weg voor aangewezen. Laat het dus aan Mij over, in liefde voor allen.

Hemels Brood 3029

Een goed mens is nog niet een volmaakt mens. Ook de wegen van een goed mens zijn niet overal glad en zonder hobbels. Van buiten is vaak niet te zien hoe het een goed mens van binnen vergaat en de wegen die hij te gaan heeft, zijn aan de buitenkant ook vaak niet te zien. Zo gaan veel mensen over de aarde hun weg zoekend tussen allerlei obstakels en met allerlei verwachtingen.

Er is veel onzichtbaar, maar wel merkbaar. Het is alsof je je ogen wijd open hebt, veel ziet en toch ook beseft, dat er nog meer is, wat je niet ziet. Je weet dat er meer is, maar je ziet het niet, hoe goed je ook kijkt en hoe wijd je je ogen ook open hebt. Tussen alles wat je wel ziet, is ergens al dat andere, wat je niet ziet. Zo is het voor velen op aarde, waar veel niet zichtbaar is tussen alles wat wel zichtbaar is. En daar kun je je ogen nog zo wijd voor openen, maar het zijn niet die ogen, die dat verborgene kunnen zien. Het zijn de ogen van de ziel, die dit alleen kunnen als ze daarin getraind worden.

Want de ogen van de ziel zijn bij ieder mens aanwezig, maar zij moeten dan nog wel leren zien. En dit zien hangt samen met het gevoel, het besef van de volmaakte waarheid in ware liefde. Het natuurlijke oog ziet dat niet, het gevoelsoog ziet dat wel, als het tot ontwikkeling gekomen is. Op deze aarde kan ieder mens zijn ziele oog tot ontwikkeling brengen, tot volkomen zicht, om via dit volkomen zicht tot volkomen waar leven te komen, in volkomen vrijheid van zijn.

Hemels Brood 3030

Nergens is de waarheid zo duidelijk aanwezig als in je eigen hart. Nergens is de liefde zo duidelijk aanwezig als in je eigen hart. Als je die waarheid en die liefde in je eigen hart niet kunt vinden, niet kunt voelen, dan kun je hen zeker ook niet buiten jezelf vinden. Want je kunt pas vinden wat je zoekt, als je ook kunt herkennen dat je het gevonden hebt. Dat herkennen staat in direct verband met de aanwezigheid in je hart. Zou je geen waarheid in jezelf hebben, in je hart, je zou het buiten jezelf niet herkennen. Zou je geen liefde in jezelf hebben, in je hart, je zou het buiten jezelf niet herkennen. Zie je waarheid, wordt je geroerd door liefde, dan kan dat alleen als je in jezelf waarheid hebt en kent en als je in jezelf liefde hebt en kunt voelen.

Maar in ieder mens kan liefde en waarheid nog zo duidelijk aanwezig zijn, er kan veel vertroebeling voor staan waardoor de innerlijke waarheid en de innerlijke liefde niet beseft wordt aanwezig te zijn. Dat kan zover gaan, dat het zicht naar buiten op waarheid en liefde ook tot een minimum beperkt wordt. Ben je het zicht kwijt op waarheid en liefde, vind het dan eerst terug in je hart. Heb je het weer teruggevonden in je hart, waar het altijd aanwezig is, dan zul je het ook buiten je weer kunnen vinden en wat heel belangrijk is, ook kunnen geven!

Waar het hart vertroebelt is, raken ook de daden vertroebeld en het zicht op die daden. Maar je kunt altijd terugkomen bij de waarheid en de liefde in je hart, als je dat helemaal oprecht wilt. Want waarheid en liefde blijven altijd duidelijk aanwezig in je hart, Ik ben altijd duidelijk aanwezig in je hart!

Hemels Brood 3031

Word gelukkig bij alles wat je in ware liefde doet en laat alles wat geen liefde is aan je voorbijglijden, als ware het er niet en zeker  niet voor jou van betekenis. Want er gebeurt veel op de aarde wat elk beetje geluk kan verstoren, als je het op jezelf betrekt. Maar bij ware liefde in jezelf past geen verstoring. Laat ware liefde als een scherm om je heen alles wat geen liefde is buiten je houden, zodat je geluk niet verstoord wordt bij ware liefde.

Maar let op, want waar je in jezelf een afdwaling van liefde toestaat, daar is je scherm niet meer heel en kan een verstoring van je geluk tot stand komen. Heling is dan nodig. Heling in je liefde wat dan je bescherming ook heelt en je geluk weer veilig stelt. Als er iets is, al is het maar heel klein, wat je stoort, wat je onprettig vindt, irriteert, of iets dergelijks, zoek dan terug te komen in je liefde, in de overgave aan Mij, heb dan het vertrouwen in Mij en wat het meest belangrijke nog is, betrek het niet op jezelf, zodat het op geen enkele manier je tot verzet, tot weerstand verleidt. Waar je iemand anders tot heling kunt helpen, in alle rust en vrede en in overleg met Mij in je hart, help daar, zodat ook die ander zijn bescherming uit liefde weer geheeld wordt en ook voor diegene het geluk niet verstoord wordt of blijft.

Wat je niet in liefde weet te verhelpen, geef dat in Mijn liefdevolle Hand en vertrouw helemaal op Mij dat het goed komt, zoals Ik het het beste vind. Dan kun je bij alles in blijdschap, in rust en in vrede blijven met jezelf en allen om je heen, hoe mensen om je heen ook van ware liefde afdwalen en niet bereid zijn om dat toe te geven of iets aan te doen. Ja, dat is de vrijheid van de mens en daar heeft iedereen mee te maken, ook jij. Help in heling of geef het voor heling aan Mij, aan Mijn oneindige liefde.

Hemels Brood 3032

Niets is onmogelijk, maar wel heeft alles zijn tijd en zijn plaats. Precies zo, dat het voor iedereen het beste is. Niet dat iedereen op dat moment ook inziet dat dat het beste is. Want de mens bedenkt zich veel in welzijn voor zichzelf, met de gedachte dat zijn welzijn door hemzelf veilig gesteld moet worden. Wat de mens wil en denkt is niet altijd het beste. Maar in de vrijheid van keus, kiest hij toch voor wat hij wil of voor wat hij zelf denkt dat het beste is.

Niets is onmogelijk, maar voor alles is een weg, de enige weg. En daar gaat het om. Als je iets wilt en het is goed, dan is het er niet direct op dat moment. Dan is er een weg te gaan om dat goede te bereiken. En dan komt het er op aan, de juiste weg te kiezen en die juiste weg dan ook met volle overgave te gaan. Zo is dan niets onmogelijk, voor Mij, wat voor de mens wel onmogelijk schijnt. Zolang de mens, zolang je zelf, blijft denken, blijft vasthouden aan eigen invullingen, zolang vind je de juiste weg niet om te gaan en blijft het mogelijke onmogelijk.

Wat er om je heen ook gebeurt, er is altijd de beste weg, er is altijd de beste keus, er is altijd de mogelijkheid tot het goede, tot de ware liefde te komen, al lijkt het nog zo onmogelijk. Maar hoe het ook gaat, wie er ook op welke manier dan ook bij betrokken is, als je niet ook Mij erbij betrekt, op de juiste manier, zie je noch tijd, noch plaats. Maar wees gerust, Ik wel!

Hemels Brood 3033

Heb je ook wel eens dat gevoel dat iets tegenstrijdig is? Bijvoorbeeld, iemand valt, dat is ernstig en toch moet je er om lachen. Dat klopt eigenlijk niet met de situatie. Of je ziet mensen feesten met drank en harde muziek ze zien er vrolijk uit, maar je hebt toch ook het gevoel dat er iets niet klopt, iets mist. Mogen ze dan niet vrolijk zijn? En soms heb je gewoon dat gevoel, het leven gaat zijn gang, alsof er niets aan de hand is en toch is er iets wat je niet kunt grijpen als het ware, wat is dat toch?

Het is de tegenstelling tussen het wereldse leven en het hemelse leven wat je hier op aarde ervaart. De tegenstelling tussen wat goed is en wat alleen maar goed lijkt. Het is alsof je een fata morgana ziet als een werkelijkheid en daarbij voelt dat het geen werkelijkheid is. Dat is wat zich voortdurend op aarde afspeelt en de meeste mensen bemerken dat niet of nauwelijks. Zij gaan op in de vrolijkheid van wat werkelijkheid lijkt maar niet is. Zij hebben in zich daarvan nog geen besef. Maar als jij dat gevoel wel hebt, wees er dan aandachtig over. Kijk dan eens goed naar wat werkelijk lijkt, dan ga je in jezelf zien en voelen waarom het geen werkelijkheid is en kan zijn. Eerst kun je het nog niet onder woorden brengen wat je ziet en voelt in jezelf. Maar als je het je volle aandacht blijft geven, gaat het steeds duidelijker voor je worden en op zeker moment weet je het, de werkelijkheid kan alleen werkelijkheid zijn als het Mijn werkelijke liefde heeft, als het Mijn ware liefde in zich draagt, als het Mijn zegen heeft, als het gelijk aan Mijn wil is, als het Mij in zich draagt en als het door Mij gedragen wordt, als het helemaal met Mij is in vrijheid van zijn.

Als je dat weet, ziet en voelt, kun je weg blijven van alles wat geen werkelijkheid is, als je wilt. Want de keuze blijft in vrijheid voor ieder gelijk tussen wel of geen werkelijkheid. Wel of niet met Mij. Wat je in die tegenstrijdigheid ziet, zijn de dingen die zonder Mij zijn en door mensen toch als werkelijkheid worden aangenomen, terwijl zonder Mij niets werkelijk is. Als je dat weet, kun je altijd kiezen voor werkelijkheid. Maar de keus blijft voor iedereen vrij.

Hemels Brood 3034

Boven je macht. Er zijn situaties die gaan boven je macht en het is de kunst om dat dan te accepteren en de minste te zijn. Er zijn situaties die je niet prettig vindt, maar je hebt op dat moment niet de middelen en de mogelijkheid om er iets aan te veranderen. Het kan ziekte zijn, het kan een ongeluk zijn, maar het kan ook door leugen en bedrog van je medemensen komen. Dan kan het zijn dat je het bedrog niet kunt bewijzen en dat je de situatie moet accepteren. Zo zijn er allerlei situaties in het leven waarbij je geen macht hebt om ze te veranderen en machteloosheid is voor de mens een heel onprettige.

Vind maar eens een weg om met die machteloosheid van dat moment goed om te gaan. In alle situaties die je tegenkomt is er Eén weg te gaan, Mijn weg, de weg van je verlosser, Jezus Christus. Zoek die weg, begrijp die weg en neem die weg. Volg Mij na. Volg niet de wereld na, maar Mij. Volg niet de leugen na met wraak, maar volg Mij na met verzoening. Volg niet de wereld na met verzet, maar volg Mij na met verdraagzaamheid. Volg niet de wereld na met oordeel, maar volg Mij na met barmhartigheid en liefde. En mocht de wereld dan toch de wereld blijven, met al haar leugen en bedrog, met al haar verdraaiing van waarheid en al haar hebberigheid in wat haar niet toekomt, keer het dan de rug toe. Keer de mens die ondanks je verzoeningspogingen, ondanks je verdraagzaamheid, ondanks je barmhartigheid, je liefde, aan de wereld vasthoudt, de rug toe, laat diegenen hun wereld en volg Mij.

Sta met Mij op uit de dood en LEEF! Maar leef in de nederigheid die geen macht lijkt te hebben en juist de grootste macht heeft in verzoening, in verdraagzaamheid, in barmhartigheid, in liefde. Maar die macht laat zich niet pompeus en groots zien. Die macht blijft bescheiden op de achtergrond en laat de mens vrij zich uit te leven in de wereld, tot haar tijd komt. En dat is Mijn tijd. En Mijn tijd is jouw tijd, waarbij alles op zijn plaats gebracht wordt en de ware macht gegeven is aan al degenen die Mij gevolgd zijn, in verzoening, in verdraagzaamheid, in barmhartigheid en in liefde. Zodat die allen met Mij ten ware leven opstaan en het volle levensgeluk zonder enige verstoring ten deel zal vallen, in de grootste blijdschap met Mij!

Hemels Brood 3035

Je zou alle goede dingen van de aarde willen bewaren en al het andere willen wegdoen. Maar dat is niet mogelijk, want al het goede is verweven met al het tegenovergestelde van het goede en waarom kun je dat niet wegdoen? Omdat het goede en niet goede in een zeker verband met elkaar staat. De enige manier om tot alleen het goede te komen, is dan ook, om het niet goede om te zetten in het goede. Ten opzichte van het goede heeft het niet goede toch ook een functie voor de mens op aarde en het is aan de mens, om dat niet goede om te zetten in het goede.

In de tussentijd heeft het niet goede van Mij een plaats gekregen in het geheel, waarbij het toch het goede tot een zekere steun is. Maar dat is nergens een verdienste van de mens. Dat is door toedoen van Mijn liefde voor jullie allemaal. Zodat het niet goede niet tot de ondergang van de mensheid leidt, maar juist het goede tot groei brengt. En zoveel te meer het goede groeit, zoveel te meer neemt het niet goede af en zo kan het goede tot volkomenheid uitgroeien en het tegenovergestelde in het goede oplossen.

Het zou de mens daarom niet in meer goedheid brengen, als al het niet goede weggedaan kon worden. Je kunt ook niet zomaar een steunpilaar onder een gebouw weghalen, omdat die je niet bevalt. Je zult er dan een andere voor in de plaats moeten zetten, die je wel een bevalt. En zo is het met al het niet goede, je zult er het goede van moeten maken of de heleboel stort in. Zorg met elkaar voor het goede, groei in het goede en zet al wat niet goed is om in wat goed is. Doe dat met liefde, dat geeft het beste resultaat!

Hemels Brood 3036

De hemel gaat open, Hij geeft ons Zijn Woord, wat wij niet durfden hopen, wordt werkelijkheid.

Ja, het wordt werkelijkheid. Mijn woord wordt werkelijkheid, nu en over de hele aarde voor alle mensen. De verlangens van de mens naar volledige liefde, naar waarheid in alles, naar alleen nog vrede en rust onder elkaar, onder alle volkeren en naties, onder alle mensen. Dat verlangen wordt werkelijkheid, want Mijn Woord van waarheid en liefde wordt werkelijkheid, nu. Geloof het nu en zie het nu gebeuren over de aarde voor alle mensen.

De hemel gaat open en het licht van Mijn liefde verwarmt alle mensen. Want Mijn licht komt over de hele aarde, niet alleen overdag aan de ene kant en dan ‘s nachts aan de andere kant. De hemel gaat open boven de hele aarde, van hoek tot hoek en overal schijnt Mijn licht en komt Mijn warme liefde voor iedereen. Vandaag zwelt het aan en morgen en overmorgen en het zwelt steeds meer aan, voor de mens die over de aarde verspreid is. Maar Ik zal allen verzamelen in Mijn liefde die oneindig straalt voor alle mensen en nooit aflaat.

Zie op, ontwaak, voel Mijn liefde en neem haar in je op, in je hart, in je hele leven. Nu. Open je ogen voor het ware licht wat niet alleen overdag is, maar voortdurend, zonder onderbreking, overal en altijd. Kom nu en leef! Kom nu en zie Mijn licht, voel Mijn liefde en word in de waarheid zelf Mijn licht, Mijn liefde. Word in waarheid gelijk Mij, gelijk Mijn leven, zelf dat ware leven in waarheid en eeuwigheid. Nu en voor altijd. Wat je niet durfde hopen is werkelijkheid!

Hemels Brood 3037

Bescheidenheid siert de mens. Maar de meeste mensen bekommeren zich daar niet om. Zij sieren zichzelf liever met andere zaken. Toch is een basis van bescheidenheid nodig om goed naar anderen te kunnen luisteren, om een juist overzicht te houden over alles wat er gaande is. Maar de meeste mensen hebben die bescheidenheid niet en zijn zo met zichzelf betrokken dat er weinig ruimte is voor het totale overzicht.

Bescheidenheid is een deugd die weinig mensen bezitten. Ook de stille teruggetrokken mens is in zijn teruggetrokkenheid niet werkelijk bescheiden. Hij zal zich niet op de voorgrond plaatsen en duidelijk aanwezig zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat hij zich niet in zichzelf, in een eigen wereld, heeft teruggetrokken.

Bescheidenheid heeft er dan ook niet mee te maken of iemand wel of niet duidelijk aanwezig is, het heeft ermee te maken of iemand zichzelf als heel belangrijk ziet, zich in zijn eigen wereld heeft teruggetrokken, of dat iemand niet bezig is met zijn eigen belang en zijn eigen wereldje. Zo kan iemand die duidelijk aanwezig is als niet zo bescheiden gezien worden, terwijl diegene wellicht veel in het werk stelt om anderen te helpen en met zijn duidelijk aanwezige kracht daarin ook veel bereikt, zonder daarbij aan zichzelf te denken. Dit is een vorm van bescheidenheid die niet zo opvalt. Terwijl iemand die niet veel zegt en niet duidelijk aanwezig is, als bescheiden gezien wordt, maar in werkelijkheid in zichzelf vooral met zichzelf bezig is.

Zo kunnen mensen zich vergissen over hun medemens. Daarom zeg Ik: oordeel niet, dan kun je je ook niet vergissen. Zorg dat je zelf bent wat je gelooft dat goed en juist is. Dan zie je vaak toch wie werkelijk bescheiden is. Wees dat dan zelf ook.

Hemels Brood 3038

Liefde is zachtmoedig. Maar het licht van ware liefde laat alles heel duidelijk zien, verlicht zodanig, dat niets in duisternis verhuld blijft. En juist die mens, die zijn daden en de gevolgen in duisternis gehuld wil houden, juist die zal dan ook niet blij zijn met je licht van liefde en juist diegene zal zich tegen je verzetten. Dat wil niet zeggen dat jouw liefde niet juist is of dat het licht wat je met je liefde uitstraalt niet juist zou zijn, het is goed. Want jouw oprechte onbaatzuchtige ware liefde is uit de grond Mijn liefde die jij in je hart hebt opgepakt en in je doen en laten tot uiting brengt.

Zo’n liefde is goed en waarachtig. Maar het laat ook in haar zuivere licht anderen zien wat zij niet naar die zuivere liefde doen en dat maakt hen op een zekere manier beschaamd, wat zij onprettig vinden en willen verbergen in verzet tegen jou, zodat jouw licht zich dooft in een reactie op hun verzet, een reactie van tegen verweer, een reactie van teleurstelling, verontwaardiging, (tegen)verwijten en dergelijke. Voor je het weet ben je bezig die ander tegen te spreken en langzaam gaat je licht uit en is je liefde verandert in verontwaardiging, want je meende het goed, met liefde en je voelt je aangevallen op het mooiste wat bestaat, belangeloze liefde.

Maar vergeet daarbij voortaan niet, dat ware zuivere belangeloze liefde, ook al is zij nog zo zachtmoedig, ook het ware zuivere licht uit Mij is alles beschijnt en zichtbaar maakt, uit de donkerste hoeken zichtbaar maakt en voor degenen die hun daden in het duister verstopt hebben is die ware liefde als licht een bedreiging, want het kan hen ontmaskeren op hun liefdeloze daden.

Laat je door niet ontmoedigen, je doet het goed als je het uit die ware onbaatzuchtige zuivere liefde doet. Laat dat licht van de liefde maar schijnen en alles verlichten tot zuivering van alles wat het licht niet verdraagt. Volg je hart en straal Mijn licht van liefde uit!