Hemels Brood 2791 t/m 2821

Hemels Brood 2791

Mensen doen veel zinloze dingen. Daarmee maken zij omwegen die niet nodig zijn. Maar in de vrijheid die de mens heeft, grijp Ik niet in en zo laat Ik velen bezig met zinloze dingen. Niet zonder dat zij op een gegeven moment zicht krijgen op hun zinloze bezigheden. Alleen voor sommigen duurt het heel lang voordat Ik hun zicht kan verruimen zonder hen in hun vrijheid te belemmeren. Zij maken daarmee dan hele langdurende omwegen. Al die omwegen pas Ik toch ook in, in het grote geheel en ook dat altijd vanuit Mijn grote liefde voor jullie allen.

Ingrijpen in jullie vrijheid doe Ik niet, maar via allerlei situaties, via geschriften, via mensen die Ik in hun hart kan bereiken, kan Ik jullie wel waarschuwen. Kan Ik jullie advies geven. Dat doe Ik regelmatig. Regelmatig kun je wel van iemand Mijn Woord van ware wijze liefde horen, of in allerlei geschriften die Ik door mensen hebben laten opschrijven, kun je Mijn adviezen lezen. In je hart kun je het altijd toetsen op Mijn ware wijze Woord. Alleen, dan is het wel nodig dat je bereid bent jezelf ernstig en naar waarheid innerlijk te schouwen en dan is het ook nodig dat je bereid bent je omwegen, al je zinloze handelen, te erkennen en bij jezelf en aan Mij toe te geven. Dan voorkom je een nog langere omweg.

Luister dus naar wat mensen over je en tegen je zeggen. Neem daarbij het geschreven Woord en je eigen hart om waar van niet waar te onderscheiden. En weet daarbij dat alleen degene die in zich helemaal eerlijk en oprecht is, de juiste inzichten daarmee verwerft en tot het zuivere zicht kan komen.

Hemels Brood 2792

Het leven geeft mogelijkheden en onmogelijkheden. Soms worden de onmogelijkheden ineens mogelijk. Dan wordt dat gezien als een wonder. Maar meestal moet je je weg vinden tussen alle mogelijkheden en onmogelijkheden. Vaak hebben de onmogelijkheden ook te maken met je medemens, met zijn keuzes. En dan is het moeilijk om die keuzes, die iets onmogelijk voor je maken, te accepteren. In de vrije keus die de mens heeft ligt dat verbonden. Dan is er verdraagzaamheid nodig om niet in boosheid te vervallen.

In die verdraagzaamheid kan dan naar mogelijkheden gezocht worden om toch nog op de geplande weg verder te kunnen gaan. In verdraagzaamheid blijft het contact met Mij en Mijn wijze liefde open, in boosheid en verwijten sluit zich dat contact. Dan wordt het veel moeilijker om de mogelijkheden die er nog wel zijn, te ontdekken. Als je de boosheid, de verwijten, e.d. loslaat, dan zie je ineens weer hele goede mogelijkheden. Die lijken dan als wonderen op je pad te komen. In werkelijkheid heb je, door je boosheid e.d. los te laten, het contact met Mij, je liefdevolle Schepper hersteld en direct stroomt Mijn liefdevolle wijsheid, waarmee oplossingen gepaard gaan, weer bij je binnen. Je zicht wordt weer helder en alles kan weer in orde komen.

Het wonder heb je zelf naar je toegetrokken, door afstand te nemen van boosheid, van verwijten, van teleurstelling. En wat vaak ook helpt, is afstand nemen van de rol als slachtoffer. Als je het los kunt laten slachtoffer te zijn, als je het los kunt laten, dat jou iets onheus is aangedaan, waar je niets aan kunt doen, als je jezelf niet meer als slachtoffer ziet van een ander zijn missers, niet meer verontwaardigd daarover bent, verruimt zich je ware zicht en wordt alles anders: een wonder!

Hemels Brood 2793

In Mijn heerlijkheid is ieder mens geborgen. Voor altijd. Die heerlijkheid zal ook ieder mens ervaren bij zijn overgang naar Mij. Ieder die in Mij gelooft, op Mij vertrouwt, Mijn liefde aanneemt en naar leeft zo veel hij kan, zal in Mijn heerlijkheid zijn opgenomen. Ieder die naar waarheid leeft, waarlijk leeft, zal in zich de ware levensheerlijkheid ervaren als een vreugde, een innerlijke levensvreugde, die als een warme blijdschap door je heen trekt.

Het ware leven, die levensvreugde is echt, is nu, is van alle tijden en blijft te allen tijde, tot in de eeuwigheid. Want het leven IS. Op aarde en daarna. De levensvreugde in de mens blijft altijd aanwezig, op aarde en daarna. Dat is Mijn ware liefde, in de hele oneindigheid, in de mens, voor eeuwig en altijd. Voor niemand uitgezonderd. Ook al zijn er velen die die innerlijke levensvreugde niet zo bewust ervaren, door allerlei rumoerigheden in en om hen heen, toch is Mijn ware leven, Mijn ware liefde in ieder mens aanwezig en in die heerlijkheid van Mijn liefde is dan ook ieder mens geborgen, of hij dat nu wel of niet ten diepste zo ervaart.

Want niemand leeft zonder Mijn leven in zich en niemand heeft lief zonder Mijn liefde in hem. Zo is ieder mens tot leven gekomen, uit Mijn leven, uit Mijn ware liefde. Zo blijft ieder mens in leven, zo blijft ieder mens in Mijn liefde, vanaf het oer-begin tot in de eeuwige oneindigheid blijf je Mijn leven, Mijn liefde. Blijf je in Mijn heerlijkheid opgenomen, of je leeft of sterft, je leeft!

Hemels Brood 2794

Laat Mij, je Schepper in jou, je geleider zijn. Dan laat je liefde, waarheid, geduld, ijver, verdraagzaamheid, trouw, zachtmoedigheid, je geleider zijn. Dan weet je zeker dat niets onreins je zal verleiden, als je steeds Mij als je geleider neemt. Ik ben in jou en Ik kan je in jezelf steeds laten zien en voelen wat waar en naar liefde is, wat naar wijsheid, geduld en ijver is, wat verdraagzaamheid is, trouw en zachtmoedig. Zodat je je voet niet tegen een steen stoot. Dat is, zodat je niet tegen de leugen aanloopt, tegen het ongeduld, tegen onverdraagzaamheid, zodat je niet met luiheid te maken krijgt, met ontrouw en verdraaiing van waarheid.

Want dat alles is door de wereld geleid en het lijkt te geven, maar in werkelijkheid neemt het, zodat je uiteindelijk met lege handen komt te staan. In alles heb je de vrije keus. Ben Ik je levensgeleider of is dat de wereld, ben je het zelf, zijn het de mensen om je heen, jij hebt de keus. Maar voor elke keus staat een prijs. En de wereld vraagt hoge prijzen, meestal achteraf en meestal weet je daar van te voren niets van. De wereld is vol woekeraars die je misleiden en je veel moois voorspiegelen. Maar de kosten worden er niet bij vermeld. Ga je met hen mee, ze kleden je uit en laten je berooid achter.

Aan jou is de keus, geloof je de wereld, de wereldse mensen, geloof je jezelf, je behoeften naar eigenbelang, of geloof je Mij, je Schepper, die niets van jou hoeft, je liefheeft en in die liefde alleen wil geven wat je in dit leven nodig hebt, zodat het je in werkelijkheid aan niets zal ontbreken.

Hemels Brood 2795

Als je het goed wilt doen, als je zoveel mogelijk op het rechte pad wilt blijven, dan is het belangrijk dat je voortdurend in contact blijft met Mij. Dat je in je hart steeds opnieuw contact zoekt met Mij en dat contact steeds vernieuwd, elke dag weer, elk moment van de dag. Dan is het belangrijk dat je in dat contact steeds oprecht bereid bent je open te stellen voor Mijn aanwijzingen. Voor Mijn opmerkingen. Dan is het ook belangrijk dat je in alle ernst bereid bent om in jezelf je afdwalingen aan Mij te bekennen, om in jezelf je bewust te worden van je afdwalingen die Ik je in contact met Mij toon.

Want je kunt wel de goede weg willen gaan, maar als je niet steeds en steeds opnieuw in contact met Mij naar jezelf kijkt en de afdwalingen die je maakt, kunt zien en bekennen, mis je die goede weg om te gaan. Zonder de bereidheid je missers te herkennen en te verbeteren, denk je de goede weg te gaan, terwijl je die nog niet gaat. En ben je dan niet in contact met Mij, wie zal jou dan laten weten, dat je niet op de juiste weg bent? De mensen om je heen, die zelf geen contact met Mij hebben en daarmee ook niet zeker kunnen zijn van de juiste weg?

Laat je niet misleiden. Niet door je eigen wensen en verlangens, niet door verontwaardiging over gebeurtenissen, niet door boosheid of teleurstelling. En laat je niet misleiden door mensen die eigenlijk iets van je willen en dan misbruik maken van je eigen afdwalingen, alsof zij het weten. Maar een goed mens brengt je oprecht bij Mij, wijst je de weg in je hart naar Mij. Stelt zich niet op alsof hij het weet, maar laat je zoeken naar Mij in je hart. En als je dan Mij in je hart gevonden hebt en oprecht het goede wilt, dan ben Ik er en toon je al het goede in ware wijze liefde!

Hemels Brood 2796

Met geweld wordt niets werkelijk opgelost. Niet met fysiek geweld en niet met verbaal geweld. Met iets forceren, afdwingen, eisen, wordt ook niets werkelijk opgelost. Pas als beide partijen bereid zijn in alle rust met elkaar te praten en afwisselend naar elkaar te luisteren, werkelijk te luisteren, kan een conflict, een tegenstelling, een probleem worden opgelost. Toch grijpen mensen vaak naar de wapens. Dat kunnen fysieke wapens zijn, maar dat kunnen ook verbale wapens zijn, of er kan gebruik gemaakt worden van een toegeëigende macht, een dwangmiddel, dreigingen. Al dat soort wapens zijn uit den boze, zonder werkelijk oplossend vermogen, zonder herstel van gelijke waarden in ware liefde.

Maar het kan het soms nodig zijn elkaar te vermanen. Want ieder van jullie dwaalt op zijn tijd wel af van het rechte pad der waarheid en ware liefde. Het is dan goed en juist om elkaar daarop te wijzen. Niet in verwijten, niet in boosheid, niet uit teleurstelling, maar met een zekere liefde voor de waarheid, voor de liefde, voor Mij en voor elkaar. En als je dan iets gezegd krijgt door je medemens, onderzoek dan je hart en daar waar je voelt dat er waarheid in is, neem dat dan ter verbetering aan. Daar waar je voelt dat geen waarheid in is, bespreek dat in alle rust en eenvoud.

Kom in dit soort situaties altijd ook in je hart bij Mij, zodat je voorkomt dat je aan de waarheid in liefde voorbij gaat, zodat je voorkomt dat je naar de wapens grijpt en daar spijt van krijgt. Het is je dan wel vergeven, maar je hebt dan ook iets goed te maken. Wees er voor elkaar in liefde, ook als je het niet met elkaar eens bent. Want in ieder is op zijn tijd nog afdwaling en dat geeft aan anderen ongemak. Weet dat en neem dat van elkaar. Kom in Mijn liefde voor elkaar.

Hemels Brood 2797

Als je ziet dat mensen lijden, wil je ze helpen, wil je hen het liefst van hun lijden verlossen, tenminste, als je een open, eerlijk, warm en liefdevol hart hebt. Als je dan probeert om die mens in zijn lijden te bereiken en hem de allerbeste hulp aanbiedt die er maar is, maar die mens begrijpt je niet en wijst je hulp, je eerlijke oprechte liefde af, dan doet je dat in je hart pijn. Je blijft het proberen, maar er is geen contact mogelijk met de lijdende mens, hij gaat zo in zijn lijden op dat hij niets anders kan zien dan de onaangename situaties waarin hij verkeert. Hij gelooft dan geen enkele hulp, niets is voor hem nog mogelijk en in zijn zelfmedelijden heeft hij zich versloten voor elk zicht op mogelijke verbetering.

Zo is het met veel mensen. Alle moeilijke situaties in hun leven maken zij lijdend door. En hoe Ik hen ook met Mijn enorme helende liefde tracht te bereiken, zij hebben zich daarvoor afgesloten, overtuigd als zij zijn dat er voor hen van Mij geen liefde is, overtuigd als zij zijn dat hun situatie reddeloos is, overtuigd als zij zijn dat Ik er voor hen niet ben, sommigen zelfs overtuigd als zij zijn, dat zij het niet anders waard zijn.

Het is hun vrijheid van keus waar al dit soort overtuigingen in vast zitten. Roestvast. En zonder hun vrijheid te belemmeren, kan Ik daar niets aan doen. Maar Ik blijf met Mijn liefde hen omarmen, hen steeds doorgaand in liefde dragen. Nooit geef Ik op hen Mijn liefde te geven en er voor hen te zijn. Dan zal er eens een beetje zicht komen, een kier waardoor Mijn licht van liefde bij hen binnen kan komen. Dan worden zij van binnen geheel verlicht en zullen helder Mijn liefde kunnen zien, bemerken en leven!

Hemels Brood 2798

Mijn Hand van geven is heel royaal. Mijn Hand van geven is oneindig groot. Mijn Hand van geven stopt nooit en wat Ik geef is alleen goeds, is liefde, is wijsheid in de grootste zachtmoedigheid. Maar in de handen van de mens die het mag ontvangen zitten gaten, grote en kleine gaten. En door die gaten valt veel van wat Mijn Handen geven weg.

Die gaten worden veroorzaakt door gebrek aan naastenliefde, door gebrek aan nederigheid. Die gaten worden ook veroorzaakt door leugen en bedrog, door verdraaiing, door hebberigheid, eigenbelang en door van alles wat afwijkend is van liefde. Daardoor zijn er zoveel mensen arm, geestelijk arm. Want niet alleen er zijn gaten in hun ontvangende handen, ook hebben zij verstopte oren en horen niet goed. Ook hebben zij vertroebelde ogen en zien niet goed. Maar met Mijn barmhartige liefde leg Ik Mijn handen op hun ogen en verhelder ze, dan leg Ik Mijn handen op hun oren en zuiver hun gehoor.

Dan groeien de gaten in hun ontvangende handen langzaam dicht en op zeker moment kunnen zij Mijn liefde vasthouden en in zich opnemen. Op zeker moment is de liefde zo in hen aangevuld dat zij stralen als een zon van alleen ware wijze barmhartige liefde. En tegelijkertijd is er dan in hen een ongekende levensgelukzaligheid. Zo leg Ik Mijn Handen op jouw ogen, zo leg Ik Mijn Handen op jouw oren en zo helen jouw ontvangende handen. Zo vult zich jouw hart met alleen ware wijze liefde in grote barmhartigheid en zo zul jij stralen van liefde, voor iedereen en in je zal de gelukzaligheid zijn van het ware leven, van Mijn ware liefde!

Hemels Brood 2799

Alles heeft van Mij zijn tijd, zijn plaats en zijn moment gekregen. Zijn moment van optimaal. Het juiste moment om iets te doen of te laten, om iets te zeggen of juist niet te zeggen, ergens heen te gaan of juist niet heen te gaan, om ergens te blijven of juist niet te blijven. In ieder mens heb Ik het vermogen gelegd om zijn tijd, zijn plaats en zijn moment aan te voelen. Maar niet ieder mens is nog in staat om juist te voelen.

Zo komt het dat veel mensen hun tijd toch niet kennen, hun plaats toch niet weten en hun beste moment voor iets aan zich voorbij laten gaan. Wie ernst maakt met waarheid, wie ernst maakt met ware liefde, wie ernst maakt met wijsheid en in ernst zijn hart openstelt aan Mij, die zal zijn tijd kennen, die zal zijn plaats weten, die zal de juiste momenten in zijn leven niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Want in Mij is alle waarheid, in Mij is alle liefde, in Mij is alle wijsheid die allen tezamen in Mij het ware leven is. Wie oprecht en eerlijk in Mij is, zal altijd ook leven in het juiste besef van leven. Die Mij in zich draagt, is ook altijd in Mij en het volle besef van Mij en in het volle besef van hemzelf en het ware leven, de ware liefde, de ware wijsheid, de hele waarheid van waar leven.

Maar in de wereld is de verleiding, in de verleiding worden mensen meegetrokken waarmee het besef van Mij en het besef van waar leven vertroebeld wordt. Daardoor verliezen zij dan besef van tijd, plaats en moment. Maar Mij verliezen zij niet, Mijn liefde verliest niemand. In Mij, in Jezus Christus zullen allen de verleiding overwinnen en allen hun tijd, plaats en moment in totale liefde in waar leven voor altijd kennen!

Hemels Brood 2800

Wat je niet vraagt voor jezelf maar voor anderen, zal je in overlopende mate gegeven worden. Alles wat je oprecht en zonder eigenbelang vraagt, zal je gegeven zijn. Niet altijd op de manier die je verwacht of invult, maar je zult er toch blij en dankbaar voor zijn en het zal je steeds helpen op je weg over de aarde. Zoveel mensen vragen en vragen en verwachten en verwachten en hun vragen wordt niet beantwoord. Zij hebben geen zicht op Mijn antwoord, daarom denken zij geen antwoord te krijgen. Maar het zijn hun verwachtingen, hun invullingen die hun het zicht op Mijn antwoorden benemen.

Het is het eigenbelang waarop Ik niet kan ingaan. Als Ik zeg, vraag en u zal gegeven worden, dan bedoel Ik niet, vraag om een vliegtuig en Ik zal het geven. Alleen vragen van waar leven bedoel Ik daar mee. Mijn gaven zijn altijd gaven ten leven, ter groei in waar leven, ter groei in ware liefde. Mijn gaven zijn om te helpen tot waar leven te komen. Vraag in alles alleen dat wat het ware leven, de ware liefde aangaat en vraag het oprecht, eerlijk, naar waarheid en zonder eigenbelang en het is je allemaal gegeven. Maar houd je ogen en oren goed kopen, houd je hart open, zodat je Mijn gaven ook opmerkt en niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Steeds opnieuw laat Ik je Mijn antwoorden in je hart voelen, laat Ik je Mijn gaven zien en kun je om je heen in anderen Mijn stem horen, in liefde en zachtmoedigheid. De wereld draait door, de mensen gaan allen hun gang, er gebeurt op de wereld zoveel. Laat je door de wereld, de drukte, de gebeurtenissen niet in de war brengen, leef in liefde en alles is je gegeven, nog voor je er om vraagt.

Hemels Brood 2801

Als je gewend bent aan het halfdonker, of half licht kun je ook zeggen, dan doet het onprettig aan als iemand ineens het volle licht aandoet en alles ineens fel verlicht is. Het gemoedelijke van het half verlichte is ineens weg. Zo kan het ook geestelijk gebeuren dat je tevreden bent met de gang van zaken, dat je tevreden bent met de gebeurtenissen en het zicht wat je op de dingen en mensen om je heen hebt, met het zicht dat je op jezelf hebt. Komt er dan iemand die je zicht komt aanvullen, een belichting komt geven over de gebeurtenissen en mensen om je heen en vooral ook over het eigen zicht, wat veel verder gaat dan je gewend bent, dan kan dat een heel onprettig gevoel geven. Alsof er plotseling een veel te fel licht wordt aangedaan.

Maar Ik zeg je, van tijd tot tijd is het nodig dat een fel licht wordt aangedaan en je innerlijk en uiterlijk tot helder zicht brengt, je wakker schudt uit je gezapige dommelen in het leven en de gewoontes die je gewend bent. Dat felle licht is misschien wel niet zo prettig, maar je kunt er wel eens even in jezelf en om je heen te dingen en mensen beter door zien en in jezelf die dingen opmerken die voor jou belangrijk zijn voor waar leven. Ieder mens dut op z’n tijd wel eens in en ziet zijn eigen tekortkomingen niet, ziet zijn afdwalingen niet, ziet zijn omwegen niet. Zo’n felle beschijning, zo’n verbreding van informatie, van inzichten, dat eens weer alles heel duidelijk en helder toont, is een kans om weer verder te komen, verder te groeien, meer in het ware leven te komen, de ware liefde.

Mocht iemand je met zijn felle licht uit je dutten opschrikken, wees dan niet verstoord, verfoei niet het felle licht, maar neem het dankbaar aan en gebruik het om weer eens goed in jezelf te schouwen, weer eens goed om je heen te kijken. Dan zie je ineens veel van wat in het halve licht niet zichtbaar meer voor je was en nu zichtbaar is geworden. Het is goed om dat wat niet zichtbaar was, te zien en te overwegen of het wel zo goed was, om het niet te zien. Overweeg alles wat door het felle licht weer helder te zien is en verwijder al wat eigenlijk geen liefde is. Dat is wat je aan het felle licht niet fijn vindt, het laat je alles ook zien wat je eigenlijk buiten beschouwing wilt laten.

Maar voor je bestwil, voor waar leven, voor ware liefde, zal Ik er steeds voor zorgen dat er van tijd tot tijd iemand komt die het felle licht aanzet. Juist ook als je tevreden ingedut bent. Laat dan je tevredenheid niet omslaan in boosheid, maar laat het omslaan in dankbaarheid. En zie toe dat je niet meer indut in het halve licht. Dan zal het je steeds helder voor ogen staan welke de weg van waar leven, van ware liefde is en je zult dan je dutjes niet missen, maar blij en vol vreugde in je hart vooral Mijn licht en Mijn liefde in grote dankbaarheid ervaren.

Hemels Brood 2802

Voor het oog van de wereld houd Ik veel verborgen wat Ik voor de gelovigen zichtbaar maak. Voor degenen die zich naar Mij toekeren en oprecht zoeken, maak Ik Mijzelf zichtbaar en de werken uit Mij laat Ik hen zien. Niet alles tegelijk, maar stap voor stap. En als Ik Mijzelf zichtbaar maak, is dat niet in materiële zin, maar in het grote totaal, in de schepping die Ik heb doen ontstaan en die van Mij getuigt, laat Ik Mij zien. Aan het geestelijk oog toon Ik Mij geestelijk. Aan het wereldse, het materiële oog, toon Ik Mij niet. Het wereldse oog vraagt er niet om Mij te zien. Het geestelijke oog verlangt ernaar Mij te zien.

Ik Ben geestelijk in alles en vanuit Mijn geestelijk Zijn, heeft het materiële zijn vorm gekregen. Liefde kun je niet zien, steen kun je zien. Maar degene die geestelijk kijkt, kan liefde wel zien. Die ziet de ware liefde tussen twee mensen, ook al is die liefde niet materieel en met het materiële oog niet te zien. Zo kan het geestelijke oog veel zien wat niet materieel is en niet gezien wordt door het materiële oog. Ik heb het materiële oog zo gemaakt, dat de mens ermee kan zien. Ik heb ieder mens ook een geestelijk oog gegeven, zodat hij ook het geestelijke kan zien.

Maar net zoals bij het materiële oog licht nodig is om te zien, zo is er bij het geestelijke oog ook licht nodig om het geestelijke te kunnen zien. Alleen, dit is een ander soort licht dan het materiële licht. Het geestelijke licht is een licht van inzicht, inzicht in waar leven, inzicht uit ware liefde. Dit licht ontstaat uit nederigheid, uit belangeloosheid en vergroot zich door naastenliefde, verdraagzaamheid, geduld, begrip en dergelijke. Dit licht vergroot zich vooral ook door onbaatzuchtige liefde voor vriend en vijand. In dat licht is het mogelijk al wat voor het wereldse materiële oog verborgen is, te zien. Met dat licht kan het geestelijke oog Mij en Mijn grote liefde voor jullie allen zien!

Hemels Brood 2803

Iedereen die wel eens hevig verliefd is geweest, weet wel  hoe blij en licht hij zich dan gevoeld heeft. Hoe positief en krachtig, ineens was alles veel gemakkelijker en het gaf ook een gevoel de hele wereld aan te kunnen, leven was vreugde, een feest!

Ik zeg je dat echte ware hemelse liefde, welke niets te maken heeft met verliefdheid tussen mensen, een veel en veel grotere gelukzaligheid geeft dan een mens zich ooit kan voorstellen, vergeleken bij de meest gelukkige momenten van je leven op aarde. Die ware liefde, die ware gelukzaligheid, gun Ik jullie allen van ganser harte. En zo stel Ik alles in het werk om jullie tot die hemelse liefde en gelukzaligheid te brengen. Daarbij moet Ik jullie wel in de vrijheid van de eigen keuze laten, anders zouden jullie deze gelukzaligheid niet als een eigen persoonlijk zijn bewust kunnen ervaren. En dat is juist het mooie, dat je zelf, als eigen wezen, bewust die gelukzaligheid gaat ervaren!

Ook al lijkt dat nu ver weg, gelijk een horizon die je probeert te naderen, maar hoe je er ook naar toe loopt, zich steeds van je lijkt te verwijderen. Maar weet je, datgene wat nu aan de horizon staat, dat huis of die boom, kun je bereiken. Als je het bereikt hebt, staat het niet meer aan de horizon. Dan staan er andere bomen, bergen of gebouwen aan de horizon. Die kun je dan bereiken. Zo schuift de horizon wel steeds verder, maar wat aan de horizon is, kun je wel bereiken, steeds kun je wat daar staat wel degelijk bereiken. Zo kun je ook de ware liefde bereiken, als je de nodige stappen maar zet en als je die stappen maar blijft zetten!

Hemels Brood 2804

Als je bij Mij komt in de rust van je hart, vertrouw dan ook helemaal op Mij. Vertrouw er dan ook op dat je bij Mij bent en dat Ik naar je luister. Vertrouw er dan ook op dat Ik je zal antwoorden. En vertrouw er dan ook op dat je Mijn antwoorden kunt verstaan.

Als je bij Mij komt, omdat iets je benauwt, blijf er dan niet aan hangen, dat wat je benauwt zelf te moeten oplossen. Als je dat zou lukken, hoefde je niet bij Mij te komen. Blijf niet tegen iets vechten terwijl je bij Mij komt. Breng het Mij en laat het los, in het vertrouwen dat Mijn ware liefde voor jou en alle mensen, voor een passende oplossing zal zorgen. Let op dat je het werkelijke probleem onder ogen ziet, dat je ook bereid bent je eigen aandeel daarin te zien, je eigen voorkeuren en afkeuren. Zie ze onder ogen en geef ze aan Mij. Ik neem alles mee in Mijn wijze liefde en van daaruit zorg Ik dan voor de beste oplossing, als je je helemaal aan Mij toevertrouwt, als je helemaal op Mijn wijze liefde kunt vertrouwen.

Je hoeft niet op jezelf te vertrouwen, als je maar op Mij vertrouwt! Je kunt iets nog zo goed willen doen en bemerken dat het je niet lukt. Als je het aan Mij toevertrouwt, zul je merken dat het je wel lukt. Ik heb je nooit gevraagd op jezelf te vertrouwen, Ik vraag je altijd helemaal op Mij te vertrouwen. Ik weet dat je als mens kunt verdwalen in eigenliefde, in eigenbelang en jij weet dat dat ook af en toe gebeurt. Wees daarvoor niet bang, denk niet dat je daartegen moet vechten. Neem eenvoudig Mijn liefde aan en vertrouw op Mijn hulp, want door Mijn hulp, Mijn ware wijze liefde alleen kun jij het goede, de liefde zelf leven!

Hemels Brood 2805

De waarde van het leven zit niet in hoeveel je ontvangt, hoe groot je bezit is, welke positie je hebt, hoeveel macht je bezit, hoe mensen over je denken, wat mensen van je begrijpen, hoe aardig of niet aardig je gevonden wordt, de waarde van het leven, van jouw leven, is hoeveel je belangeloos oprecht uit je hart kunt geven! Hoeveel ware belangeloze liefde je oprecht uit je hart kunt geven. En hoeveel ware liefde kun je geven, ook aan diegenen die jou niets geven, diegenen die jou te kort doen, die jou niet zien staan.

Dat is de ware waarde van je leven: ware liefde. Dat mag je nastreven, maar je hoeft je niet te forceren tot die liefde, het mag eenvoudig weg in je groeien, beetje bij beetje in je groeien. Want de vonk van ware liefde ligt van eeuwigheid aan al in je hart en deze wordt gevoed door Mijn liefde, zodat hij nooit verloren gaat. Het is aan jou om die vonk te laten uitgroeien tot een groot vuur van liefde, voor Mij, je Schepper, voor je medemensen en voor jezelf. Je bent op aarde vrij en dat zijn ook je medemensen: vrij! Met die vrijheid leef je samen op aarde. Met die vrijheid verdraag je elkaar of bevecht je elkaar.

Zowel uit het één als uit het ander doe je ervaring op, levenservaring. Ieder in zijn vrijheid doet zijn eigen levenservaring op en ieder zet die ervaring op zijn eigen manier in. Al doende komt de mens tot inzichten, tot ware levensinzichten. Bij de een groeit daarbij de vonk van liefde tot vuur, bij een ander blijft die vonk eerst lang een vonk, verborgen in zijn hart. Maar iedereen krijgt hoe dan ook Mijn liefde, die voor iedereen dezelfde waarde heeft. Maar niet door ieder in dezelfde waarde geschat wordt. Dat doet niets aan Mijn liefde af. Ik heb jouw lief, laat de vonk in je hart in verbinding komen met Mijn liefde en zo uitgroeien tot een waar vuur!

Hemels Brood 2806

Wie uit Mijn Bron het levende water put, zal nooit dorst hebben. Dat wil zeggen, zal nooit een tekort hebben aan ware liefde, aan wijsheid, aan antwoorden, inzichten, aan het pure zuivere ware Leven. Want Ik Ben de Bron van waar zuiver puur leven, Ik Ben het Leven. Wie uit Mij het leven put, leeft zelf. Putten uit Mijn Bron is niet alleen aanhoren en begrijpen, maar is ook in de praktijk brengen, ware liefde in de praktijk brengen, zonder enig eigenbelang, zonder eigen wensen, eigen invullingen.

Put uit Mijn Bron het ware klare reine zuivere Woord van Liefde en pas het toe en je zult nooit gebrek hebben aan waar Leven. In het materiële kan gebrek ontstaan, maar in het geestelijke voor wie uit Mijn Bron put, eeuwig niet. Kom en put uit Mijn Bron die er voor ieder mens is, in zijn hart, in de stilte van zijn hart, in de oprechtheid van je hart kun je uit Mijn Bron putten.

Want daar Ben Ik en Ik geef je van Mijn levende water, Mijn Woord van ware wijze Liefde. Als je daar van put, geef het dan door aan je medemensen, opdat ook zij van het Levende Water gaan drinken, opdat ook zij naar Mijn Bron in henzelf komen en daar Mij ontmoeten en Ik hen kan geven van Mijn Levende Water en hen daarmee kan opwekken tot waar eeuwig gelukzalig Leven.

Niets is belangrijker dan die ware Levensbron in jezelf te vinden en te voelen hoe Mijn ware Woord van Liefde je kracht van waar Leven geeft. Eeuwig en altijd!

Hemels Brood 2807

Kijk naar de wereld, het is als een woest landschap. Alles krioelt door elkaar en er lijkt geen lijn in te zitten. Overal gebeurt van alles, de mens doet wat hij wil en ieder doet het zijne, soms met elkaar, soms voor elkaar, maar ook vaak tegen elkaar. En de verschillende regeringen maken ieder voor zich de regels en wetten, soms naar eigen willen, soms naar gezamenlijk willen, maar ook lijnrecht tegenover elkaar. De wereld golft als een woeste zee, dan eens hier, dan eens daar. Steeds is er wel ergens storm en doet de gemoederen verontrusten. Totdat de storm weer bedaard en een tijdelijke rust weerkeert.

Het lijkt allemaal niets uit te maken, de mens golft mee op de deining van alle gebeurtenissen. Maar het maakt wel uit. Dein jij mee op de wereldse golven, ben jij deel van het woeste wereldse landschap of maak je je los van de wereldse beslommeringen, los van de wereldse opvattingen, los van het wereldse streven naar allerlei genoegens en plezier? Iedereen heeft de vrijheid van keus en zoveel mensen kiezen in hun vrijheid om mee te deinen op de golven van het wereldse, ook al komen ze in stormen terecht. Of zoveel mensen kiezen voor het woeste wereldse landschap en zijn daar op zichzelf aangewezen om te overleven. Zoveel mensen maken met elkaar die zee en maken met elkaar dat woeste land.

Maar er zijn er ook die zich daar niet begeven. En zij lopen en verblijven in een lieflijk oord, waar alles vredig en rustig is, waar alles groeit en bloeit en zij voorzien worden van alles wat ze nodig hebben. Daar geven zij ook elkaar in liefde wat ieder voor zich nodig heeft, zonder vragen, zonder voorwaarden. Daar is geen woest golvende zee of onherbergzaam land. Daar is alles met iedereen in harmonie, in rustige vrede. Daar wordt gewerkt met elkaar, daar wordt geoogst met elkaar, daar is vreugde met elkaar. Daar ben Ik met hen, in ware liefde!

Hemels Brood 2808

Wees vol goede moed, bij alles wat je doet. Laat je niet ontmoedigen als het een poosje allemaal tegen zit. Want van tijd tot tijd zal er iets nodig zijn in verandering of voor iemand die erbij betrokken is. Laat je niet ontmoedigen, ga door zoals je voelt dat goed is en geef niet op. Want wat heeft het voor zin om op te geven? Probeer liever door de moeilijkheden heen te komen en toch een goed resultaat te behalen. Ook al is het dan misschien niet het oorspronkelijk beoogde, het is altijd meer dan niets. En niets is wat je bereikt als je opgeeft.

Vaak is het ook helemaal niet nodig om op te geven, maar wellicht is het wel nodig een andere koers in te zetten, een andere aanpak te kiezen, andere mogelijkheden te gaan zoeken. Zo breid je je eigen inzichten uit en zo doe je veel meer ervaring op, die je op andere momenten van nut kan zijn. Momenten die nog gaan komen, die jij niet overziet nog, maar die Ik wel voorzie en waarbij Ik weet dat je er baat zult hebben bij de huidige ervaringen uit de misschien voor jou nu moeilijke situatie.

Iedere situatie heeft een goudmijntje. Ook al zie je die niet direct en ook al zie je die helemaal niet. Het goudmijntje zit in de levenservaring, de levensles, de levensoefening die het je geeft en je ziel verder rijpt tot volkomen waar leven. Geef de moed niet op, wijzig zo nodig je weg, wijzig je instrumenten, wijzig je opvattingen, je inzichten, of wat je maar nodig vindt, maar geef niet op! En geef ook niet op in jezelf bij Mij te komen en elke moeilijkheid met Mij te delen. En dan met Mij te delen in Mijn oneindige wijze liefde voor jou en alle mensen!

Hemels Brood 2809

Goed en kwaad, het staat vaak tegenover elkaar. De goedwillende mens en de kwaadwillende mens. De goede mens zoekt ernaar het goede te doen en ook bij de ander te bewerkstelligen. De kwade mens zoekt naar zijn voordeel en het maakt hem niet uit of daarmee een ander mens tekort wordt gedaan of gekwetst wordt. De kwade mens neemt ook zijn voordeel aan de goede bedoelingen van de goede mens. Hij laat het dan voorkomen of de goede bedoelingen van de goede mens hem doen verbeteren, maar in werkelijkheid geeft het hem precies wat hij hebben wil voor zichzelf: gemak en macht. Want juist omdat de goede mens in het goede wil blijven, kan het de kwade mens gemakkelijk lukken de goede mens te manipuleren, die mag van zijn goedheid niet afwijken, wil van zijn goedheid niet afwijken en zo maakt de kwaadwillende mens gebruik en misbruik van die goedaardigheid van de goedwillende mens.

Moet die goedwillende mens er dan toch maar op losslaan als hij een kwaadwillend mens tegenover hem vindt? Zeker niet. Maar hem in kwade bedoelingen zijn gang laten gaan is in de goedheid een zekere vorm van medeplichtigheid. Weet dat er mensen zijn die met goedheid aan de loop gaan, daar misbruik van maken. Dat hoeft niet toegelaten te worden. Als dat zo was, had Ik de mens ook geen wet hoeven geven. Maar Ik hem wel een wet gegeven en aan die wet mag de mens zich vasthouden. In liefde, dat wel. Niet in wraak.

Om dan op de juiste manier, in liefde te handelen waar iemand niet naar liefde handelt, kwaadwillig is. Kom in je hart bij Mij en leer van Mij daar mee om te gaan in goedheid, zonder dat diegene in zijn kwaadwillendheid misbruik kan maken van je goedheid. In liefde lossen we dat samen op!

Hemels Brood 2810

Als iemand bij je komt voor hulp, om te veranderen wat hem in zijn leven parten speelt en je geeft hem daartoe overwegingen, adviezen, die hij vervolgens niet oppakt, niets werkelijk mee doet, denk dan niet, hij wil helemaal (nog) niet geholpen worden. Het gaat er bij diegene niet om of hij wel of niet geholpen wil worden. Wie komt voor hulp, geeft daarmee aan geholpen te willen worden. Zijn vraag is naar de juiste weg waarlangs hij geholpen kan worden. Als hij de wegen die je hem aanreikt niet wil gaan, kan het zijn dat het geen wegen zijn die bij hem passen en dan zal hij zich ook tegen die wegen verzetten. Zoek dan naar de wegen die hem kunnen helpen en bij hem passen, daarmee help je hem en hij zal je hulp dan dankbaar aannemen.

Bij veel mensen vind je de juiste weg van hulp wel redelijk gemakkelijk. Maar bij een aantal mensen zal dat heel moeilijk zijn. Om wat voor reden dan ook, zet ze niet neer als mensen die zich eigenlijk niet willen laten helpen, maar zoek dieper, kom bij Mij en vraag Mij je de juiste weg te tonen. Maar het kan ook zijn, dat via jou die weg niet aan te reiken is. Laat het dan los en laat diegene elders zijn hulp vragen. Als je Mij vraagt, laat Ik je weten of de weg van hulp via jou gevonden kan worden of beter van niet. Wees daarom niet teleurgesteld, want alles is zo dan voor alle partijen beter.

Weet dat Ik alles overzie, alles weet, ieder mens ten diepste ken en in liefde voor jullie allen zit altijd Mijn besluit hoe iets voor een ieder van jullie het beste kan verlopen. Zo komt alles altijd goed, in Mijn ware oneindige liefde voor jou en iedereen.

Hemels Brood 2811

De nederigheid van de mens is nodig om hem tot het diepe ware levensinzicht te brengen. Alle hoogmoed, eigendunk, eigen willen, zijn belemmeringen om tot het ware innerlijke levensinzicht te komen. Jammer genoeg zijn er weinig mensen zo nederig dat een waar oneindig zicht mogelijk is. Een waar oneindig zicht in de Schepping, het ware leven, de samenhang van alle gebeurtenissen en situaties die daaruit ontstaan. Want het leven ontstaat nog steeds uit het leven en zo gaat het door en door. Ontstaan uit ontstaan.

Wie in de juiste nederigheid is, kan dit ontstaan uit ontstaan doorzien en begrijpen en tot in verre tijden overzien. Nederigheid geeft verruiming van zicht, zicht op waar leven, zicht op de oneindigheid, zicht op de hemel, zicht op het grote geheel, zicht op Mijn ware liefde in het grote geheel. Nederigheid is de sleutel van alle zicht en alle begrip. In nederigheid groeit ware liefde en ware wijsheid. Weinig mensen kennen die nederigheid en zijn die nederigheid. Veel mensen zien in nederigheid een slaafs zijn, een minderwaardigheid. Maar dat is met nederigheid niet bedoeld.

Nederigheid is in alle eenvoud je plaats kennen in de Schepping, je plaats als volwaardig mens in de Schepping en weten wat je als zodanig wel en niet kunt, wel en niet bent. Nederigheid is ook erkennen dat je schepsel bent en niet de Enige Schepper, die Ik Ben. Ook al kan de mens creëren, vrij zijn gang gaan, toch blijf Ik zijn oorsprong, zijn ware leven, zijn licht en zijn ware liefde. Zonder Mij zou hij niet zijn en niets kunnen. Nederigheid is dat ten diepste erkennen en je niet anders voordoen dan je bent. Maar ook weten dat je als Mijn schepsel ook Mijn levenskrachten, Mijn ware liefde en wijsheid gekregen hebt. Die mag je in alle eerlijkheid en liefde gebruiken en zijn!

Hemels Brood 2812

Kun jij iemand verplichten eerlijk te zijn? Je kunt het met de wet nog niet afdwingen. Alleen bestraffen, als het onder de wet valt. Maar echte eerlijkheid kun je alleen zelf zijn en van jezelf weten. Ieder ander kan oneerlijk zijn zonder dat je er iets aan kunt doen. Als iemand je zegt, ik breng je morgen een brood, maar hij doet dat niet, of zegt, ik help je morgen om 11 uur, maar hij komt niet, dan is dat oneerlijk, maar er is geen wet waarmee je dat kunt aanpakken of voor de rechter brengen.

In de algemene omgang met elkaar is het aan een ieder persoonlijk om wel of niet eerlijk te zijn, om wel of niet vriendelijk te zijn, om wel of niet tegemoetkomend te zijn, vergevingsgezind of verwijtend. Het is allemaal aan een ieder persoonlijk hoe hij met de ander omgaat, in liefde of het tegenovergestelde van liefde. En in geen enkele wet is juridisch gezien vastgelegd, dat niet afgeweken mag worden van ware liefde, dat iedereen ten diepste volkomen eerlijk moet zijn, enzovoorts. En zo is er wel een wet die een zekere bescherming geeft tegen misdaad en criminaliteit, maar die geeft geen bescherming tegen immoreel handelen, tegen van liefde afwijkend handelen. Daar ben je in deze wereld op jezelf aangewezen, op je eigen invulling van leven, naar waarheid en liefde of naar leugen en bedrog, het tegenovergestelde van liefde. En kies je voor liefde en waarheid, dan zijn er toch nog duizenden die daar niet voor kiezen en daar krijgt iedereen mee te maken.

In werkelijkheid ben je daarin toch niet alleen. Want Ik sta naast je, altijd en Mij kun je vragen je te helpen, je te ondersteunen. Dan help en steun Ik je in liefde en waarheid, overal waar jij in liefde en waarheid bent en wilt zijn.

Hemels Brood 2813

Wat je zaait zul je oogsten. De oogst die je binnenhaalt, zijn de vruchten van je werk. Naargelang je werk zijn je vruchten. Je vruchten komen voort uit je daden. Uit die daden komen de gebeurtenissen voort die je leven maken. Hoe je met die gebeurtenissen omgaat, bepaalt in grote mate wat je terugkrijgt. Zo kan een oogst mislukken, ook al heb je je best gedaan. Dan verwonder je je omdat je een goede oogst verwachtte. Maar er komt meer bij kijken om een goede oogst te kunnen binnenhalen dan de beste bedoelingen.

Want het kan stormen, waaien, hagel en regen kunnen een oogst doen mislukken, ook al heb je het beste zaad op de juiste tijd in de beste grond gedaan. Niets is een zekerheid, dan wat Ik je in je hart laat weten, laat voelen. Het wil dan ook niet zeggen, dat je het niet goed gedaan hebt, als je niet oogst wat je verwachtte. Want een goede oogst hoeft niet het vele goede te zijn, maar kan ook de juiste inzichten verkrijgen zijn. Dat lijkt niet de oogst en toch is het dan de oogst. Je zaait en plant en denkt met zon en regen een sterk en goed gewas te krijgen. Maar de hagel slaat het neer en er blijft niets over.

Toch zal er altijd een lering zijn, een groei van inzicht. En zo is het met al je daden. Je hebt er een doel mee, wat je oogst zou moeten zijn. Maar allerlei omstandigheden maken dat het allemaal heel anders uitkomt. Is dat dan een verloren oogst? Nee, het geeft nieuwe inzichten, nieuwe levenszichten, nieuwe ervaringen die je dichter en dichter bij waar leven, bij ware liefde brengen. Dat is je oogst. In ware liefde ligt je oogst, die gaat nooit verloren, met geen storm of hagel, de oogst aan liefde overleeft altijd.

Hemels Brood 2814

Bereidheid. Bereid zijn. Bereid zijn om van jezelf af te staan en een ander te gunnen. Zelfs bereid te zijn om je vijanden te gunnen. Om diegenen te gunnen die jou niet gunnen. Bereid zijn om al wat je niet naar waarheid deed of zei, niet naar liefde deed, toe te geven, te bekennen. Bereid te zijn om gevolgen van je doen en laten aan te gaan, zonder angst, zonder weerstand, maar in het volle vertrouwen dat Ik er ben en je help, je steun en je niets zal verwijten maar juist je vergeef, in liefde weer neerzet en je nieuwe inzichten laat opdoen. Bereid om te leren, om fouten in te zien en te bekennen zonder morren of zelfverdediging. Bereid te zijn om het minste te accepteren en te blijven vertrouwen op Mijn goedheid. Mijn liefde voor jou.

Zo’n bereidheid bevrijdt. Bevrijdt je van onbehaaglijke gevoelens, bevrijdt je van verdere afdwaling, van opeenstapelende misverstanden en onaangenaamheden. Bevrijdt je van schuld, schuldgevoelens. Bevrijdt je van twijfels van hoe nu wel en hoe nu niet te handelen. Bevrijdt je van nare gevolgen die je niet in de hand hebt. Maar ook geeft zo’n bereidheid je ruim zicht, ruim inzicht, een ruim besef van waar leven, van ware liefde. Het brengt je rust, innerlijke rust en vrede, innerlijke vrede. In die bereidheid groeit liefde, groeit vergeving, groeit geduld, groeit zachtmoedigheid. Groeit ook het besef dat niemand al volmaakt is en dat die onvolmaaktheid met elkaar gedragen kan worden in de volmaaktheid van Mijn liefde, die ieder mens van Mij krijgt, vrijelijk, zonder voorwaarden van Mij krijgt.

In de bereidheid het onvolkomene in je zelf te zien, groeit het volkomene, groeit het volmaakte in je, groeit de ware wijze liefde in je en kun je die ook inzetten waar je anders in boosheid, verwijten, e.d. zou blijven hangen. Bereidheid het minst aangename van je zelf te bekennen, in het licht te brengen, in Mijn licht te brengen, bevrijdt je ervan en maakt je innerlijk vrij en nieuw! Nieuw van waar leven, nieuw in ware liefde.

Hemels Brood 2815

Als iemand je bedriegt en jij houdt hem daar verantwoordelijk voor, denk je dan dat Ik je zal zeggen dat het geen liefde is om iemand verantwoordelijk te houden voor zijn daden? Het enige wat Ik zal zeggen is, neem geen wraak en houd iemand niet zijn verantwoordelijkheden voor in boosheid, in verwijt, maar in verdraagzaamheid en vergeving en om hem tot betere inzichten te brengen voor het verloop van zijn leven. Want daarmee houd je het voor jezelf zuiver en daarmee geef je de ander de kans om in vrijheid van keus zijn afdwaling te herstellen en tot betere levensinzichten te komen. Neemt hij zijn verantwoordelijkheid dan niet op, dan is er de wet om hem aan over te geven. Is die wet in de wereldse situatie niet toereikend, geef het dan aan Mij, dan heb je gedaan wat mogelijk was en laat het dan los, gebeure wat gebeurt.

Maar op verantwoordelijkheid mag je iemand altijd wijzen, als je het in wijze liefde kunt doen. Mocht je dat niet lukken, vergeef dan jezelf en doe zoals je kunt, je hoeft nog niet volmaakt te zijn, je bent lerende en in goede wil zul je dan ook leren. Niet altijd zonder pijn, maar wel altijd met Mijn liefde. Niet altijd zonder moeite, maar wel altijd met Mijn kracht. Laat waar je kunt je boosheid, je ongenoegens zo snel mogelijk los, want dat zal je geen goed doen en de situatie er ook niet makkelijk beter op maken.

Het tekort wat je gedaan wordt door anderen, mag je aan het licht brengen, maar zet het in Mijn licht, niet in het licht van je boosheid, niet in het licht van je verwijten. Zet je het in Mijn licht, dan zet je het in waar en zuiver licht, waar niemand er aan voorbij kan gaan zonder zichzelf tekort te doen. Zie je, zo kun je het best met alle afdwaling van liefde omgaan.

Hemels Brood 2816

De mens heeft het nogal eens over hogere machten. Maar wie zijn dan die hogere machten? Ben Ik dan niet de Enige ware hoogste Macht? Er is geen hogere macht dan Mijn macht en kracht van ware liefde. En die zet Ik in, in vele vormen, op veel verschillende manieren, passend bij al die verschillende mensen.

Alle hogere machten die de mens ervaart, zijn allen vormen van Mijn macht, Mijn macht van liefde en wijsheid. Buiten Mij is geen. Al wat is, is Mijn, Mijn Leven, Mijn Liefde, Mijn Wijsheid, Mijn Schepping, Mijn Macht, Mijn Kracht. En met dat alles Ben Ik de liefdevolle Verzorger van al wat leeft, groeit en bloeit.

In alles, al het geschapene, heb Ik Mijn oneindige wijze liefde gelegd en in grote nederigheid sta Ik heel Mijn schepping in wijze liefde ten dienste. In alles het goede bevorderend, het ware leven in vrijheid gevend. Alles ten beste voor de mens, die Ik naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen heb. En de vrijheid gegeven heb, zich vrijelijk te bewegen en te zijn. Maar in zijn vrijheid gedraagt de mens zich niet naar Mijn beeld en gelijkenis. In zijn vrijheid laat hij het leven los, laat hij het goede los, laat hij de ware liefde los, laat hij de gelukzaligheid van waarlijk zijn in beeld en gelijkenis met Mij los.

Om hem te behoeden in zijn vrijheid in de eeuwige dood vast te blijven zitten, werkt Mijn wijze liefde voor alle mensen in allerlei vormen, door hen gezien als hogere machten, om ieder mens te redden van die dood, die in werkelijkheid niet is. Die hogere machten zijn Mijn machten van liefde in ware wijsheid die jullie mensen helpt terug te komen van je afdwalingen en in vrijheid te brengen wat jullie werkelijk zijn, Mijn beeld en gelijkenis in wijze liefde.

Hemels Brood 2817

Ik zie jullie allen. Ik zie jou met je hart vol liefde, steeds het goede zoekend voor je naaste. Ik zie jou met een waar geloof en vertrouwen, steeds erop rekenend dat Ik je door alle moeilijkheden heen help. En Ik zie jou, die steeds vasthoudt aan de waarheid en de leugen geen kans geeft. Ik zie jou, die de kinderen bij de hand neemt en ze van Mij verteld, zodat zij kunnen geloven in Mijn liefde en goedheid.

Maar Ik zie ook jou, die het allemaal maar onzin vindt en zijn eigen gang gaat. Ik zie ook jou, die aan Mijn bestaan niet gelooft, maar wel Mijn krachten gebruikt. Ik zie ook jou, die met leugen en bedrog bij elkaar sprokkelt wat je maar kunt krijgen aan geld en goederen. En Ik zie jou, die vol boosheid en haat anderen bejegend. Ik zie jou, die Mij haat omdat je vindt dat Ik je tekort heb gedaan, van je afgenomen heb wat je lief was.

Ik zie jullie allen en wat in jullie allen leeft en niet leeft. Wat je vindt en niet vindt, wat je begrijpt en niet begrijpt, wat je denkt en niet denkt. Ik zie hoe je met je leven omgaat, Ik zie bij allen hoe jullie allen met je leven omgaan. Alle verschillen zie Ik en alle overeenkomsten zie Ik, weet Ik. Niets ontgaat Mij. Ik kan je zeggen, of je Mij kent en liefhebt, in Mij gelooft en op Mij vertrouwt of Mij niet kent, niet wilt kennen, niet in Mij gelooft of vertrouwt, Mij haat en verfoeit, Mijn bestaan ontkent en in kwaad bent vervallen, het verandert allemaal niets aan Mijn oneindig grote liefde voor jullie allemaal.

Nergens en nooit heb Ik haat of boosheid voor diegene die Mij haten, Mij verfoeien, Mijn bestaan ontkennen, e.d. Ik heb jullie allen lief en jullie hebben allen Mijn liefde in je, Mijn ware leven zijn jullie en wat je ook van Mij vindt, denkt te weten, goed of niet goed, Ik heb je lief. Ik heb je oneindig innig lief, nu en altijd, nu en eeuwig!

Hemels Brood 2819

Elke dag gaat de zon op en elke nacht is er de maan. Het licht van de dag en het licht van de nacht. De dag laat alles zien en de nacht verbergt veel. Maar in het licht van de maan kan in het duister toch nog hier en daar wat gezien worden. Alles is anders als het licht van de dag de nacht heeft verdreven. En zo is het met de duistere kanten van de mens. Zodra het innerlijke licht die mens de juiste inzichten geeft, verdwijnt het duister van de nacht en komen de dingen er heel anders uit te zien. Gebruik daarom de nacht voor de rust, laat de werkzaamheden van de dag liggen in de nacht en neem ze weer op als het licht van de dag alles weer helder en klaar toont.

Het duister van de nacht zijn die situaties waarin je afgedwaald bent van de juiste inzichten, van het juiste handelen, van ware liefde. Neem in zulke momenten geen beslissingen, maar wacht tot de duisternis van boosheid, van ongeduld, van verwijten, van wraak, e.d. voorbij is en het licht van de dag, dat is als de boosheid e.d. afgezakt is en de rust en vrede in jezelf weergekeerd is, je alles helder en duidelijk laat zien. Dan kun je in de verlichting van je hart tot het juiste handelen komen. Handelen dat het daglicht verdragen kan en aan de nacht voorbij gaat.

Juist de dag, dat is wanneer het innerlijk zicht overeenkomt met Mijn ware wijze liefde, is het meest geschikt om te werken aan alles wat maar nodig is. Laat de nacht je tot rust zijn en pak in het licht van de dag je werk weer op, in ware liefde.

Hemels Brood 2820

Eerlijkheid is het meest betrouwbare. Voor de mensen om je heen, maar vooral ook voor jezelf. Wie eerlijk is, hoeft zich daar nooit voor te schamen, hoeft zich niet verder te verantwoorden, ook al wordt hij niet geloofd. En het zal voorkomen dat iemand die in alles, of zo goed als alles, eerlijk en oprecht is, toch niet altijd geloofd wordt. Deels komt dat omdat de meeste mensen nogal eens oneerlijk zijn of de boel verdraaien en naar hun hand zetten en deels doordat diegene die het niet gelooft zelf nogal eens oneerlijk is of dingen verdraait. Ook zijn er situaties waarbij voor de één iets heel anders waar is, dan voor de ander en dan kan iets voor diegene als onwaar en dus oneerlijk overkomen.

Wil je stabiel en in vrede met jezelf door het leven gaan, op jezelf kunnen vertrouwen, blijf dan altijd in alles eerlijk en oprecht. Al heb je dan ooit iets vergeten, dan weet je dat wat het ook was en hoe het ook verliep, het oprecht en eerlijk was. Je hoeft dan ook niet alles precies te onthouden want het was goed en daar kun je dan altijd op vertrouwen. Maar iemand die niet eerlijk is en de dingen verdraait, die zal dat allemaal wel heel precies moeten onthouden om de leugen in stand te kunnen houden. En dat komt vroeg of laat toch uit, met alle gevolgen van dien.

Blijf toch steeds zelfs in het kleinste geheel eerlijk, zodat je je nergens om oneerlijkheid hoeft te verantwoorden. Maar ook, omdat in alle eerlijkheid en oprechtheid Ik Mijn zegen en Mijn steun geef, zeker daar waar het moeilijk lijkt om eerlijk en oprecht te blijven. Laat je dan ook door geen moeilijkheid verleiden en blijf oprecht eerlijk, blijf in de zegen van Mijn liefde!

Hemels Brood 2821

Ja, Ik roep, Ik roep allen. Maar lang niet allen luisteren. Er zijn er maar weinigen die luisteren. En sommigen daarvan luisteren maar half. Toch blijf Ik roepen, overal, iedereen. En Mijn roep is voor ieder de mogelijkheid om binnen te komen in Mijn hemelen, in de volheid van Mijn Wezen. Ik roep niet alleen allen tegelijk, maar Ik roep ieder persoonlijk bij naam. Ik roep jou bij naam en Ik roep ook jou bij naam. Want Ik ken jullie allen en Ik ken ieders naam. Toch, al roep Ik een ieder bij naam, niet ieder komt. Op hen wacht Ik. En hen blijf Ik roepen.

Mijn stem is die van liefde, van bemoediging, van betrokkenheid. Mijn stem is die van ondersteuning in moeilijkheden. En Mijn stem brengt wijsheid en oplossing waar dat nodig is. Maar voor degenen die niet naar Mijn roep luisteren, gaat dat alles verloren. Want Ik dring de mens niets op, vraag hem alleen te luisteren en naar Mijn roepen te antwoorden. Te antwoorden met liefde, met waarheid, met betrokkenheid. Wie dat doet, laat zien dat hij Mijn roep, Mijn stem heeft gehoord en naar luistert. Mijn roep is niet alles overschreeuwend, integendeel, Mijn roep is zacht, rustig, in je binnenste, het binnenste van je hart.

Mijn roep kun je in jezelf voelen en begrijpen en dat begrijpen is je luisteren. Uit dat begrijpen kun je je daden beter gaan afstemmen op ware liefde en daarmee heb je dan gehoor gegeven aan Mijn roep. Ik roep je, kom bij Mij, wees Mijn liefde, wees Mijn wijsheid, wees Mijn waarheid en wees dat in alles voor alle mensen. Hoor Mijn roep, hoor Mijn stem, Mijn liefde!