Hemels Brood 2698 t/m 2728

Hemels Brood 2698

Het fijne van zijn op deze aarde is het bewust zijn van leven, het bewust zijn van waar leven in jezelf, het bewust zijn van jezelf, levend jezelf. Beseffend jezelf. Ademend jezelf. Voelend jezelf in de kern en bewust van liefde in je kern. Levens-liefde. Mijn liefde. Dat alles tezamen is die ware levensvreugde die je in jezelf kunt voelen en die je in jezelf gelukkig maakt, blij te leven, blij met het leven, blij met te voelen dat je leeft, dat je er bent. Dat is je gegeven op deze aarde.

Maar daarbij is ook de tegenpool van leven op aarde een gegeven, daar is ook de dood, het tegenovergestelde van de vreugde, de blijdschap, het niet-leven, het besef van niet-zijn. Je bent altijd leven, Mijn leven en Mijn leven is eeuwig. Daarmee is er geen werkelijke dood, alleen het besef als tegenovergestelde van leven. Maar je leven is eeuwig, door Mij eeuwig. Er is een schijnleven en een schijndood, die een periode iemands leven kan beheersen. Hij denkt te leven, maar is schijndood. Dat wil zeggen, hij doet alleen wat hemzelf goed uitkomt, leeft niet naar liefde, maar naar eigenbelang. Dat is schijnbaar leven in een zekere dood, een schijnbare dood.

Die mens kan uit die dood opgewekt worden tot het ware leven, tot de blijdschap en de gelukzaligheid van het ware eeuwige leven, welke de ware onbaatzuchtige liefde is. Die liefde die in ieder mens aanwezig is, die je in de kern van oorsprong bent, die je het besef van bestaan geeft, het besef een zelf te zijn, bewust van leven, bewust van je doen en laten. Die liefde te voelen en daarin ook Mij, je Schepper te voelen, te herkennen, geeft juist die innige diepe blijdschap te zijn, bewust te mogen Zijn!

Hemels Brood 2699

Vergeet het nooit, je hebt Mij in je hart, je hebt Mijn overgrote warme liefde in je hart en je kunt altijd in je hart bij Mij komen. In de moeilijkste momenten van je leven, of de mooiste, de gelukkigste momenten, Ik ben altijd in je hart en je kunt altijd alles met Mij delen. Vergeet het nooit, je bent in Mijn hart, je bent altijd in Mijn hart van ware liefde en in die liefde vind je altijd de nodige kracht om moeilijkheden die op je pad komen te weerstaan. Wat er ook gebeurt, hoe je op aarde ook in de beperking van je materiële lichaam beproefd wordt, je wordt daarbij ook altijd gedragen door Mijn liefde, door Mij.

Deel met Mij je moeilijke momenten, maar deel met Mij ook al je goede en gelukkige momenten. Heb deel aan Mij en Mijn liefde, heb deel aan de maaltijd met Mij. Neem de voeding die Ik je bereid heb, dat zijn de levenswaarden en normen die Ik je in ware liefde in je hart leg, op in je doen en laten. Het aardse bestaan is niet zonder beproevingen, zonder moeilijkheden van tijd tot tijd, voor de één meer dan voor de ander. Maar altijd is er Mijn liefde in overlopende maat, die je de juiste kracht geeft op het juiste moment. Vertrouw daar altijd op, dan hoef je ook nooit bang te zijn voor moeilijke situaties, ook al zie je die komen, met Mijn steun in ware liefde kom je er altijd goed doorheen.

Ik neem geen moeilijkheden weg, omdat ieder de vrijheid van keus moet behouden, maar Ik kan je wel helpen op de juiste manier door moeilijke situaties heen te komen en soms kan Ik wel wat bijsturen zo hier of daar. Maar jouw vertrouwen is nodig voor jou, om Mijn kracht en liefde in alles te blijven voelen. Vergeet dat nooit!

Hemels Brood 2700

Met ieder mens zal Ik omgaan zoals hij Mij benadert. Benadert hij Mij als een heilige, dan zal Ik als een heilige naar hem toekomen. Benadert hij Mij als een bekende, een overleden familielid, dan zal Ik naar hem toekomen als een overledene. Benadert hij Mij als Mijn aardse moeder Maria, dan zal Ik als haar naar hem toekomen. Benadert hij Mij als Jezus Christus en daar bij gelovend dat Ik dat Ben als Schepper, God, hemelse Vader, dan is hij Mij dicht genaderd en zal Mij ook als zodanig aan hem openbaren. Benadert hij Mij als totale, liefdevolle, wijze, barmhartige God, Schepper en hemelse Vader, dan zal hij ook in zijn hart en in zijn leven ten diepste Mijn overgrote liefde en wijsheid ervaren.

De mens die geen geloof aan Mij heeft en Mij op geen enkele manier benadert, die zal Ikzelf op de juiste tijd en de juiste manier benaderen. Opdat diens besef van leven geopend wordt, zodat ook diegene nader tot Mij kan komen. De mens die Mij bespot en verloochent, zal daar besef van gaan krijgen tot hij ten diepste spijt krijgt en Mij naar waarheid leert kennen en Mij benadert naar wie Ik Ben, God en Schepper, het eeuwige ware Leven, de eeuwige ware wijze Liefde, totaal, alles.

Kom bij Me zoals je bent in je hart en benader Mij zoals je Mij in je hart herkent, in waarheid en liefde en Ik zal Mij steeds meer aan je openbaren, tot volle herkenning en gelukzaligheid!

Hemels Brood 2701

Vaak heeft een mens verwachtingen, verwachtingen hoe iets zal gaan verlopen. Verwachtingen van Mij, hoe Ik hem zal gaan helpen. En dan komen die verwachtingen niet uit zoals die mens zich heeft voorgesteld. Hij had er zijn vertrouwen helemaal op gesteld, hij had zijn vertrouwen helemaal op Mij gesteld. En dan gaat het allemaal anders. Weg is zijn vertrouwen en die mens raakt in verwarring.

Enerzijds hoort hij van Mij dat hij vertrouwen moet hebben en als hij dan vertrouwt op Mij gebeurt het toch niet dat hij geholpen wordt, alles loopt anders. Herken je dat bij jezelf? Dat je je vertrouwen op Mij gesteld hebt, voor iets gebeden hebt en het werd allemaal anders, je hebt niet werkelijk die hulp gekregen die je verwachtte? Weet je, vertrouwen op Mij is nodig zonder invulling, zonder verwachting hoe de hulp die je nodig hebt gegeven wordt! Vertrouwen op Mij is alles wat er gebeurt aannemen als de juiste weg en vertrouwen op Mij is steeds weer opnieuw in je hart Mij ontmoeten en Mijn advies van handelen daar voelen en aanvaarden, is Mijn ware liefde aanvaarden.

Vertrouwen op Mij is alles verwachten, maar niets zelf invullen, is alle mogelijkheden én onmogelijkheden open houden. Dan kan het zijn dat juist een onmogelijkheid een mogelijkheid wordt! Maar dat wordt voor Mij moeilijk als jij die onmogelijkheid voor onmogelijk vasthoudt. Want Ik moet je vrijheid laten, zoals Ik jullie die gegeven heb. Met het maken van een invulling die niet Mijn invulling is, kan Ik niets doen. Het zou dan zijn dat Ik je vrijheid van keus wegneem. Laat, als je Mij vraagt voor wat dan ook, Mij vrij en vul niets in, verwacht maar vul niets in, vertrouw dat Ik in grote liefde je zeker op de beste manier zal helpen in alles! Laat je wensen en verlangens los en vertrouw!

Hemels Brood 2702

Het meest waardevolle wat de mens kan doen, is de liefde boven alles stellen. Boven wat dan ook. Iets waardevollers voor de mens is er niet. Het is het meest waardevolle wat de mens elkaar kan geven, als het in ware wijsheid is en het meest waardevolle om te ontvangen. Liefde in ware wijsheid staat boven alles, zowel materieel als niet materieel. Je kunt nog zoveel geld, goederen, juwelen, goud of wat voor moois en waardevols geven, toch is de liefde altijd nog vele en vele malen meer waard om te geven. Je kunt heel veel geduld geven, veel eerlijkheid, zuivere waarheid, toch is de liefde in wijsheid verre meer waard en stelt al het andere in het niet.

Daarom raad Ik iedereen aan om zich te bemoeien voor ware wijze liefde, om zich te keren tot ware wijze liefde. Laat er toch niets gebeuren wat je de liefde wegneemt, laat er toch geen gebeurtenis zijn, die je beweegt de liefde los te laten. Laat alles los maar nooit de wijze liefde. Geef altijd alleen wijze liefde en neem altijd alleen wijze liefde aan. Help elkaar in die wijze liefde met elkaar te leven en met elkaar in de wijze liefde te blijven. Help elkaar Mijn eeuwige wijze liefde in zichzelf te vinden en te voelen en de gelukzaligheid te voelen, die die wijze liefde geeft.

Een gelukzaligheid, die nergens zo groot en zaligmakend, als eigen wezen, te ervaren is als op deze aarde. Een gelukzaligheid, die van niets zo enorm groot uitgaat als van ware wijze liefde. Niets en niemand kan die enorme gelukzaligheid teweegbrengen anders dan de ware wijze liefde. Geen geld, goud, edelstenen, geen edelmoedig mens kan die gelukzaligheid geven zoals ware wijze liefde dat geeft. Mijn ware wijze liefde!

Hemels Brood 2703

Laat de wereld haar weg gaan, maar ga er niet in mee. De wereld trekt veel mensen en veel mensen gaan er in mee. De wereldse opvattingen hebben een grote invloed op  het verloop van het leven op aarde voor veel mensen, ga er niet in mee. Voor de wereld is een leugen niet zo kwalijk, zij gebruikt het zelf volop. Voor de wereld is eigenbelang niet kwalijk, zij gebruikt het volop. Voor de wereld is corruptie, manipulatie, intimidatie e.d. dagelijks gebruik en volop geaccepteerd. Evenals beledigen en overheersen. Voor de wereld is winst maken, ook al gaat het ten koste van de medemens, geëigend om “vooruit” te komen.

Maar besef daarbij goed, dat het voor het ware leven dodelijk is.  Laat dat dan ook helemaal los en neem geen deel aan de wereld en haar praktijken, blijf in leven, blijf in liefde. Ook al ben je op aarde middenin het wereldse terecht gekomen, geef er geen gehoor aan. Sta in de wereld rechtop en blijf in waar leven. Blijf in Mij en Ik blijf in jou en al het wereldse rondom zal geen vat op je krijgen. Ook al dringt het zich nog zo aan je op, blijf rechtop in Mij, neem niets van de houding van het wereldse aan, neem er ook geen voordelen van aan, wees liever benadeeld, maar blijf in Mij, blijf in ware liefde, wijze ware liefde. Want het wereldse gaat haar weg ten dode, maar wie in Mij blijft, Mijn weg gaat, die zal leven, eeuwig leven in de grootste gelukzaligheid eeuwig leven!

Keer je daarom af van alles wat ook maar het kleinste beetje werelds genoegen, werelds voordeel geeft. Laat je niet verleiden via een wereldse weg te komen tot waar geluk, want er is geen enkele wereldse weg die je daar kan brengen, allen leiden ten dode. Maar Mijn weg, de weg van ware wijze liefde, de Enige Ware Weg brengt je tot de grootste gelukzaligheid van waar leven in eeuwigheid!

Hemels Brood 2704

Standvastigheid in geloof kan bergen verzetten. Als je opgeeft, bereik je je einddoel niet. Als het je te moeilijk wordt, kun je overwegen kleinere stappen te maken. Maar weet je wel precies wat je einddoel is? Waar je voor leeft? Als je bij jezelf goed weet dat je leeft en waarvoor je leeft, kun je daar aan vasthouden. Maar als je het gevoel hebt dat je je doel niet gaat bereiken, kijk dan eens ernstig of je wel het juiste levensdoel nastreeft, het levensdoel wat Ik je bedoeld heb na te streven.

Want geen mens is op aarde zonder van Mij een levensdoel te hebben gekregen. Een bezigheid op de aarde die alle mensen ten goede komt. Voor die specifieke bezigheid heb je ook je talenten, je mogelijkheden gekregen, om dat aan jou gegeven doel ook te kunnen bereiken. Voor ieder is dat verschillend en ieders karakter past bij de bezigheid die hem gegeven is. Maar de mens heeft de vrije keus en zo is het aan ieder zelf om tot besef te komen van bezigheid en zelf te kiezen die bezigheid op aarde aan te nemen. Ik zal daar niemand in dwingen.

Wel kan Ik ieder die dat wil en er om vraagt, helpen zijn bedoelde bezigheid te vinden en Ik kan diegene dan ook helpen zijn talenten, zijn mogelijkheden, zijn karakter zo goed mogelijk in te zetten. En wat Ik je daarbij ook kan zeggen is, dat ieder die zijn bedoelde bezigheden beseft en uit vrije wil, vrije keus besluit die bezigheden voor het goed en welzijn van zijn medemens op zich te nemen, een grote vreugde daaraan zal beleven. Een welhaast hemelse vreugde. Ondanks de moeilijkheden die hij op zijn pad zal tegenkomen, zal hij, als hij standvastig blijft in zijn bezigheden, zijn doel in grote vreugde voor alle mensen bereiken!

Hemels Brood 2705

Iets wat goed is, mag je zien als goed. Maar helaas doen veel mensen datgene wat niet goed is, voorkomen alsof het wel goed is. Dat mist dan zijn uitwerking niet. Want juist het inzien, het beseffen dat iets niet juist, niet goed is, helpt de werking ervan om te buigen. Wie kan toegeven dat hij het niet juist had, niet goed deed, die heeft daarmee veel daarvan omgebogen en de mis-werking beperkt. Als diegene dan ook de schade herstelt, dan is de misser teniet gedaan. Maar zolang iemand doorgaat iets goed te noemen, iets als goed voor te stellen, terwijl het niet goed is, zolang blijft er een werking van uitgaan die niet tot juist en goed leidt. Wel tot lering, maar dan meestal op een onprettige manier.

Als je iets wat goed is, niet als zodanig herkent, of niet als goed benoemt en opneemt in je handelen, doe je het goede tekort. Eigenlijk verloochen je dan het goede, wat oorspronkelijk van Mij komt, wat oorspronkelijk Ik Ben, wat Ik in de mens Ben. Het goede in de mens mag dan ook getoond en gezien worden. Niet om er voordeel mee te behalen, niet voor roem en erkenning, wel om recht te doen aan wat Ik jullie in Mijn goedheid geef en waar Ik in jullie Ben.

Als je goedheid in jezelf voelt, stop dat niet weg, verberg het niet, maar deel ervan uit aan je medemensen, toon het hen en help hen Mijn goedheid in henzelf te ontdekken en te leven. Het is niet verkeerd, om het goede in jezelf te voelen, om het goede te zien, om het goede als goed uit te dragen, zolang je het niet voor eigen welzijn, roem, eer e.d. uitdraagt. Laat het waarlijk goede zien, leef er naar, zichtbaar voor alle mensen, opdat het alle mensen ten goede komt. Weet dat het waarlijk goede altijd Mijn ware wijze liefde is, die mag aan iedereen getoond worden!

Hemels Brood 2706

Elke dag opnieuw ontstaan er kansen en verlopen er kansen. Die kansen zijn mogelijkheden, mogelijkheden die soms door de mens gezien en opgepakt worden en soms niet gezien en opgepakt worden. Dan verlopen ze. Dit heeft alles te maken met de vrije keus van de mens, de eigen wil. Bij alle gebeurtenissen telt de vrije keus, de vrije wil van de mens als eerste. Dit is dan de vrije wil-keus van alle betrokkenen. En daar moet Ik in alles rekening mee houden.

Zo kan een gebeurtenis verschillende kanten op gaan, wat te maken heeft met de keus van de mens. En welke kant iets op gaat, heeft ook te maken met de motivatie van iedere betrokkene. Zo lijkt het dat een situatie goed georganiseerd en besproken is. Toch kan het ineens anders verlopen dan bedoeld en verwacht. Hoe kun je in plotseling veranderde situaties nog aanvoelen wat er bedoeld is te zijn, wat er van Mij gegeven en bedoeld is? Want soms voelt iets als bedoeld door Mij, terwijl het dan plotseling toch heel anders uitpakt. Dan vraag je je af, hoe Mijn bedoelingen dan wel zijn.

Alle leiding die Ik geef, alle bedoelingen die je misschien voelt, staan nooit los van de vrije keus van de mens, van alle betrokken mensen en de motivatie van hun keuzen. Ook is er altijd nog de tegenkant actief onder de mensen. En dan gaat het erom, uit welke motivatie maakt de betrokken mens zijn keus, is dat los van alle eigenbelang, in het belang van zijn medemensen of vooral voor hemzelf. Steeds opnieuw stemmen de gebeurtenissen zich daar op af. Maar wat er ook gebeurt, hoe situaties zich ook wijzigen, Ik Ben er met Mijn enorme wijze liefde altijd bij, voor jou en voor allen!

Hemels Brood 2707

Als je het gevoel hebt dat er iets afgebroken wordt in je, door de onaardigheid van anderen, bouw dat dan weer zelf op met de bouwstenen van ware wijze liefde. Door onaardigheid, oneerlijkheid, wordt veel van de liefde bij mensen afgebroken. Vaak tot hele puinhopen toe. Waar mensen dan moedeloos op gaan zitten treuren. Maar dat is niet nodig. Want met de bouwstenen van liefde kan alles wat afgebroken is weer in glorie vernieuwd en vaak zelfs beter weer opgebouwd worden.

Je hoeft dus nooit moedeloos te worden omdat iets afgebroken is, bouw het weer op, maar dan veel steviger, met de bouwstenen van ware wijze liefde. En mocht je voorraad uitgeput zijn, kom dan bij Mij, bij Mij kun je zoveel bouwstenen van ware wijze liefde krijgen als je nodig hebt, helemaal gratis en Ik ben ook bereid je een handje te helpen met de wederopbouw. Ik kan je zelfs zodanig helpen, dat je wat afgebroken is zo weer opbouwt, dat het niet meer af te breken is. Het nieuw gebouwde is dan zo stevig gegrondvest, dat het met geen mogelijkheid meer af te breken is.

Over dat nieuw gebouwde heb jij dan zelf de totale zeggenschap, in ware wijze liefde. Dan ben je er veel beter aan toe dan voordat je met afbraak te maken kreeg. Treur dus niet op de puinhopen die ontstaan zijn doordat mensen onaangenaam tegen je waren, kom, haal nieuwe stevige bouwstenen van ware liefde bij Mij en laten we samen alles nieuw opbouwen en voel dat er in jou alleen die ware wijze liefde standhoudt tegen alles!

Hemels Brood 2708

Het hart waar geen eigengewin is, is het dichtst bij Mijn hart en daar leef Ik het meest voelbaar voor die mens. Geen eigengewin en geen hoogmoed maar oprechte nederigheid. Het zou voor de mens goed zijn als hij die oprechtheid van zijn kinderjaren in zichzelf, in zijn hart zou bewaren. Maar bij de meeste mensen is met de volwassenwording veel van het kinderlijk eerlijke, oprechte, onbevangene, opene, verloren gegaan en daarmee ook de voelbare verbondenheid innerlijk in het hart met Mij.

Wat voor het kind in zijn hart mogelijk was aan contact met Mij en het spirituele, is in de groei naar volwassenheid meer en meer verloren gegaan en voor velen zelfs niet meer in de herinnering, omdat het al heel jong afgenomen is tot niet meer voelbaar. Het is steeds de volwassene die het kind begeleidt en er aan meewerkt dat het kind zijn onbevangenheid, zijn openheid, zijn oprechtheid, verliest gaande het proces van zijn opvoeding met allerlei normen en waarden, die het kind van zijn innerlijk contact met Mij wegtrekt.

Laat het kind in je terugkomen, laat die oprechtheid van het kind in je terugkomen, laat die openheid, die betrokkenheid met het spirituele terugkomen, laat je contact met Mij in je hart terugkomen. Laat alles wat dat in de weg staat los, ook de normen die de wereld stelt. Want voor Mij gelden alleen de normen van liefde, ware liefde in wijsheid gevat en dat zijn dan ook de hemelse waarden. Laat je hart vrij en wees oprecht als een kind, open je hart voor contact met Mij zoals een kind in alle openheid. Voel dan de vrede en vreugde in je hart voor het ware leven, voel Mij, voel Mijn ware liefde voor jou!

Hemels Brood 2709

Alleen de vrije geest, die in die vrijheid, geheel vrij, voor ware liefde in wijsheid kiest, bereikt de ware Goddelijke hoogte van wezen in de oneindigheid van waar leven. Daarom is de vrijheid van de mens een heel belangrijke en daarom grijp Ik niet in waar het de vrijheid van de mens betreft. Wel heb Ik het dusdanig in een ordening geplaatst, dat de afdwalingen van de mens, in die vrijheid kiezend voor het tegenovergestelde van ware liefde in wijsheid, geen schade doet aan het ware eeuwige leven. Al het tegenovergestelde van ware liefde bereikt het ware leven eenvoudig niet.

Omgaan met de afdwalingen en de gevolgen daarvan, is niet altijd gemakkelijk of prettig. Het is de weg naar waar leven over deze aarde, waar goed en kwaad zijn invloed heeft. En waar het moeilijk te accepteren is, dat als je het goede nastreeft, je evengoed door het kwade in onaangename situaties terecht komt. Toch, het is je vrijheid die daarmee gewaarborgd is en die voor jou heel belangrijk is. Want alleen in vrijheid kun je tot het ware vrije bestaan in waar leven komen. Juist in vrijheid. Maar dan ook in vrijheid voor iedereen. Want het ware leven is totale vrijheid in volkomen ware wijze liefde en niet anders!

Maar waar Ik kan, zonder die vrijheid te belemmeren, help Ik met Mijn Hand vol vrije wijze ware liefde iedereen verder naar het totaal ware gelukzalige leven. Ik help je door alle moeilijke momenten, waaraan jij geen schuld hebt, maar die voortkomen uit de situatie van totale vrijheid en niet naar liefde zijn geleefd, omdat iemand ergens in zijn vrijheid liefde los liet. Maar daar Ben Ik dan en draag je in grote liefde overal doorheen, tot waar leven helemaal je deel is!

Hemels Brood 2710

Alles is licht, waar geen schaduw is, waar niets het licht verstoort of tegenhoudt. Daar is alles helder en duidelijk, door iedereen volkomen begrepen. Daar in het licht voelt iedereen zich thuis en geborgen. Er is geen spanning, geen stress over wat er in het donker, in de schaduw zal zijn want er is alleen licht, helder licht wat alles zichtbaar maakt, zonder schaduw omdat het licht er van alle kanten komt en alles aan alle kanten verlicht.

Al je gedachten, al je voelen, al je besef van bestaan wordt volkomen verlicht, wordt lichter en duidelijker en je begrijpt alles, je verstaat alles, je ziet alles, tot in het oneindige omdat het licht ook tot in het oneindige reikt. En het licht is Mijn liefde die daar overal is, daar is geen plek waar Mijn liefde overschaduwd wordt met het tegenovergestelde van liefde, want daar is alleen ware wijze liefde, Mijn liefde en niets anders dan Mijn liefde, die alles doordringt, alles verheldert, alles verlicht en zichtbaar maakt voor je ogen en voor je hart.

Daar is dan ook alleen blijdschap, vreugde, een enorme gelukzaligheid voor iedereen. Want iedereen is daar licht, liefde, warmte en iedereen straalt licht naar alle kanten, zodat iedereen verlicht wordt en verlichtend is. Dat is het waar jullie allen bedoeld zijn te komen, te zijn, voor eeuwig gelukkig, voor eeuwig vol vreugde met elkaar en met Mij in ware wijze liefde, in het ware verhelderende licht!

Hemels Brood 2711

Het gevoel om iets voor jezelf te willen, lost op zodra je liefde voor een ander voelt, zodra je uit liefde voor de ander iets wilt doen. Dan is hetgeen je voor jezelf wilde of niet wilde ineens niet meer van belang. Zo werkt liefde. Maar er is zo weinig liefde onder de mensen, waardoor er maar weinig eigenbelang wordt opgelost. En toch is liefde de enige oplossing.

Aan een samenleving is te zien hoeveel liefde of hoeveel eigenbelang een rol speelt. Want alle eigenbelang houdt de ontwikkeling van liefde tegen en was er niet Mijn liefde, dan zou elke samenleving al gauw in een enorme onprettige chaos veranderen. Juist door Mijn liefde blijft er een opening voor de mens om in zijn hart toch steeds opnieuw teruggebracht te worden naar ware liefde en juist door Mijn liefde blijft het hart nog liefde voelen voor de ander. Zou Mijn liefde de harten niet meer raken dan zou elk hart verkillen tot een eigengerichtheid die niet meer te verzachten is.

Maar Mijn liefde heb Ik verankerd in elk mensenhart in een heel klein plekje waar vanuit Ik het kan laten stralen, zodat geen hart ooit helemaal zal verkillen. Maar in de vrije wil van de mens zit de mogelijkheid dit vlammetje van Mijn liefde te negeren en een eigen weg te gaan. De kilheid zal door diegene gevoeld worden en eens zal hij terugkeren tot dat kleine vlammetje van Mijn liefde en zich daaraan warmen.

Want Mijn ware liefde is in jullie allen en zal daar altijd zijn. Wie wil, kan het laten uitgroeien tot een groot warm vuur voor zijn medemensen. Wie dat nog niet wil, blijft in de kou van zijn eigenliefde. Maar nooit is Mijn liefde weg, in elk hart is altijd dat puntje vuur van Mijn liefde, ook bij jou!

Hemels Brood 2712

Verwacht geen perfectie op deze aarde. Want de perfectie heb Ik losgelaten om jullie waar en vrij leven te geven. Juist doordat jullie geen perfectie hoeven te kiezen, ben je vrij. Als alles op aarde perfect was zou er bij jullie geen vrijheid zijn, die zich ook uit in het tegenovergestelde van perfectie. Accepteer daarom dat op aarde geen perfecte samenleving is, dat er veel juist het tegenovergestelde daarvan is. Dat zal zo zijn tot alle mensen volledig verzadigd ware liefde zijn.

Het streven naar perfectie blijft hangen in een onmogelijk bereik als de ware liefde er nog niet volkomen is. En kijk wat er in de samenleving gebeurt. Mensen proberen het met elkaar steeds te veranderen, op zoek naar de perfecte oplossing voor allerlei problemen, die zich steeds opnieuw voordoen. Maar de basis van hun zoeken is geen liefde, de basis is het gemakkelijker, beter georganiseerd te krijgen, om minder problemen te hebben of om meer geld binnen te halen. Zo is er bij de mens een zeker streven naar perfectie, naar het allemaal zo organiseren dat iedereen tevreden is of dat iedereen tenminste niets meer klagen heeft, dus naar gemak.

Maar nog steeds is het streven niet naar ware wijze liefde. En nou juist die ware wijze liefde zou alles helemaal perfect in balans maken. Zie, in de vrijheid die de mens op aarde heeft, is er bij veel mensen, ook bij goede mensen, dat totale ware levensinzicht nog niet. En bij degenen die daar al wel zicht op hebben, is de kracht nog niet zo sterk, dat zij alle eigenbelang al helemaal doorzien en los kunnen laten in ware liefde. Streef daarom niet naar perfectie met elkaar, maar streef naar liefde, geef liefde met elkaar kans!

Hemels Brood 2713

Er is een stukje weg wat de mens op aarde te gaan heeft en hem misschien niet zal bevallen. Een stukje waar hij denkt Mij kwijt te zijn, zelfs kan denken zichzelf kwijt te zijn. In werkelijkheid toont zich daar de diepte van de afgrond, die door  alles wat zonder liefde is teweeggebracht wordt. Die afgrond is afschrikwekkend. Kijk niet in die afgrond, want de diepte van de afgrond, die gevormd wordt door alles wat zonder liefde is, is niet te peilen, is niet te bevatten in haar afschrikwekkendheid en maakt depressief, ongelukkig, treurig.

Kom weg van die afgrond, die je niet bent en waar je ook geen aandeel aan hebt. Het is niet jouw afgrond, kijk er niet naar, laat je er niet door afschrikken. Als je in de diepte kijkt, lijkt het te trekken en maakt het angstig om er in te vallen. Laat je niet misleiden door de diepte van de afgrond tot ander geloof dan in Mijn ware warme wijze liefde. Ja, op aarde is die afgrond, maar jij hoeft daar niet te zijn, niet in te kijken, je niet door te laten beangstigen.

Kom en zie naar Mij, ga met Mij ver van die afgrond en vertrouw op Mij. Ook als je Mijn nabijheid niet direct voelt, jij bent die afgrond niet. Laat alles gaan wat je benauwd door die afgrond, die er is op aarde en waar iedereen een stukje weg langs heeft. Ga die weg met je blik op de weg, met je blik op Mij en laat je niet afleiden in de diepte te kijken, blijf op de weg die door Mij altijd veilig gesteld wordt met Mijn ware warme wijze liefde, die er altijd voor je is. In je, om je, door je, bij je, Ik Ben er altijd en Ik heb je eeuwig Lief.

Hemels Brood 2714

Soms spelen de dingen die mensen uit verstandelijke overwegingen invullen, een grote rol in alles wat hun leven betreft. Zo kunnen er bijvoorbeeld tradities zijn die behouden worden uit verstandelijke overweging en die een zekere geestelijke ontwikkeling in de weg staan. Zo kan iemand ergens van overtuigd zijn dat het goed is en niet tot andere inzichten kunnen komen, door die overtuiging. Het besef van de verschillende aspecten die bij een gebeurtenis meespelen is door verstandelijke inzichten nog al eens vertroebeld, zodat niet alle aspecten in de juiste verhouding gezien worden.

Iemand die denkt dat alle mensen even eerlijk zijn als hijzelf, ontdekt op zeker moment op een vaak pijnlijke manier dat zeker niet iedereen even eerlijk is. Zo is er heel veel wat aangenomen wordt met het verstandelijk denken, wat niet helemaal of helemaal niet met de werkelijkheid overeenkomt. Ik ben in ieder mensenhart en Ik ben daar voor ieder mens in hemzelf te bereiken, je kunt daar met Mij spreken. Toch zijn er heel veel mensen die nog steeds denken dat Ik in de hemel ben, voor hen is de hemel de blauwe lucht boven de aarde. En dat gaat al een aantal eeuwen zo door dat mensen dat denken en ze zijn maar heel moeilijk van die gedachte af te brengen.

Iets wat van generatie op generatie met het denken is meegegeven, verandert niet gemakkelijk. En zo is er ook veel gedachtegoed van generatie op generatie doorgegeven, wat volop misvatting in zich heeft. Ook wordt er veel nieuws bij bedacht, wat geen overeenkomst met de werkelijkheid heeft, maar wel zo aangenomen wordt. Verstandelijke theorieën over leven en dood. Over waar ziekte vandaan komt en waar het mee te maken heeft. Geloof Mij, veel ervan is larie, niet overeenkomend met de ware oorsprong.

Wil je over iets weten hoe het is? Kom in jezelf bij Mij, in je hart, vraag Mij en Ik laat het je weten. En mocht je in jezelf van Mij geen antwoord voelen, laat het dan rusten en mettertijd zal Ik je antwoord geven. Maar ga niet buiten je hart theorieën, die andere mensen bedacht hebben, aannemen. Wacht op Mijn uitleg in jezelf en in je hart voel je dan op zeker moment Mijn antwoord wel op zijn plaats vallen. Daar waar Mijn liefde is, in je hart, daar zijn alle antwoorden op je vragen te vinden. Op z’n tijd.

Hemels Brood 2715

Hoe iets gezegd wordt en hoe iets begrepen wordt, zijn twee verschillende dingen. Want het komt nogal eens voor dat iets helemaal anders begrepen wordt dan met het gezegde bedoeld is. En dat is met Mijn Woord van liefde veelvuldig voorgekomen en komt nog voor. Er is veel geschreven door mensen en Mijn Woord is door velen op allerlei manieren overgebracht. Maar altijd wel met hiaten, met verkeerd begrip of zodanig dat het niet juist begrepen werd. Dat heeft niet te maken met Mijn Woord, met de wijze waarop Ik Mijn Evangelie van waar leven de mensen aanreik, maar met de mens zelf. Want in het doen en laten van de mens is afdwaling van waar leven en daarmee ontstaat ook afdwaling van waar zicht, van waar begrip.

Als de mens alleen de uiterlijke bronnen had voor Mijn Woord, zou de afdwaling altijd een vertroebeling van Mijn Woord van leven geven en zou de mens nooit de waarheid van leven kunnen ontdekken en naar gaan leven. Maar het zijn niet alleen de uiterlijke bronnen waar de mens uit kan putten, er is ook een innerlijke bron, waaruit de mens kan putten. Dat is in ieder mens zelf. Dat is in hemzelf, daar waar de mens in eerlijkheid en oprechtheid naar de zuivere waarheid vraagt en het is dan ook innerlijk daar waar hij de gevraagde zuivere waarheid in nederigheid te weten kan komen, als hij in eerlijkheid en oprechtheid luistert.

Jammer genoeg zijn er maar weinig mensen die die innerlijke ware Levensbron ontdekt hebben en daar naar toe komen voor raad en inzicht. Voor wie het ware leven wil vinden, eerlijk en oprecht kan zijn voor dat moment in hemzelf, die komt en zal in hem ervaren wat waar leven is, wat waarheid en liefde is. Die zal daar alles naar waarheid kunnen verstaan.

Hemels Brood 2716

Tussen het goede en het slechte is steeds opnieuw het gevecht. Het gevecht wat te doen in een situatie. Het goede, maar wat is dan precies het goede? Want in veel situaties zit altijd een deel van het slechte of soms is het helemaal van het slechte. Een situatie die ontstaan is door een leugen is een slechte situatie. Maar hoe ga je er vervolgens mee om, het was niet jouw leugen, maar hoe reageer je op de leugen van een ander? Steeds is er dan het gevecht tussen gevoelens van ongenoegen, verontwaardiging, gevoelens van wraak en gevoelens die oproepen tot liefde, vrede, zachtmoedigheid.

Bevestig je iemand in zijn leugen als je de leugen accepteert, maak je het diegene dan niet gemakkelijk om vaker gebruik te maken van leugens als het hem zo uitkomt zich daarmee iets toe te eigenen? Of is het juist liefde om diegene niet tegen te spreken, te laten in zijn leugen en de situatie te nemen zoals die is? Als niemand ooit iets tegen de leugen zou inbrengen, zou die steeds meer gebruikt worden. Ik heb daarom de mens de wet gegeven, zodat een leugen aangepakt kan worden, zodat de misdaad aangepakt kan worden. Maar niet op de manier van wraak, niet op de manier van: “jij bedriegt mij, dan bedrieg ik jou ook”.

Aanpakken op de manier van er grenzen aan stellen, onder de aandacht brengen, nieuwe afspraken maken om de misdaad te voorkomen en zelf het goede voorbeeld blijven geven. Niet dat alles daarmee verbetert of voorkomen wordt. Maar het voorkomt wel meer groei in misdaad, in het gebruik van de leugen. Zorg er met elkaar voor dat leugen, misdaad, niet loont, maar dat eerlijkheid, waarheid, liefde loont. Blijf daarmee zelf op de juiste weg, zodat je zelf geen loon verliest, maar wint!

Hemels Brood 2718

Doe het uit de liefde uit je hart of laat het. Want alles wat je doet heeft alleen kracht van waar leven als je het uit ware liefde uit je hart doet. Forceer jezelf niet iets te doen wat je met het verstand uit liefde wilt doen, want het heeft dan toch de ware levenskracht niet en je kunt het dan beter laten. Dan handel je wel niet naar liefde, maar in elk geval wel naar waarheid. Zou je het verstandelijk toch forceren zogenaamd naar liefde te doen, dan doe je het in werkelijkheid toch niet werkelijk naar liefde en ook al niet naar waarheid. De uitwerking gaat dan ook niet zijn wat je ermee wilde. Blijf je in waarheid dan blijf je in elk geval nog in een uitwerking die niets werkelijk verstoord. Maar ga je ook aan de waarheid voorbij, dan open je de weg naar een verstoring van de levensharmonie die moeilijker te herstellen is dan eerlijk toe te geven dat je even geen liefde kon opbrengen.

Zie dan het in waarheid blijven als een stukje liefde, wat dan wel niet oprecht uit je hart als liefde kwam, maar wat wel oprecht is. Op leugen of onwaarheid kan niemand bouwen. Op waarheid wel, ook al is de liefde daarbij niet zo direct aanwezig. Jouw liefde misschien niet, maar Mijn liefde dan toch altijd wel. En tezamen met jou in waarheid blijven, maakt dat de situatie toch goed. Vind je in je hart even de ware liefde niet om een situatie aan te pakken, wees er dan hoe dan ook eerlijk over en blijf in waarheid. Dan geef Ik er voor jou in de plaats Mijn liefde aan en komt het in z’n geheel toch goed.

Soms is je hart gesloten, door omstandigheden even dicht, maar Mijn hart is nooit gesloten en opent zich voor allen, door waarheid kan Mijn liefde dan ook bij jou komen en je hart weer voor ware liefde openen, zodat ook jouw hart de liefde weer kan laten stromen.

Hemels Brood 2719

In de opbouw van de natuur zit de schoonheid van Mijn liefde, ongestoord uitgroeiend, levend. In de mens zit in zijn hart de duidelijke vonk van Mijn liefde. Een vonk die zijn warmte verspreid. Maar die kleine vonk heeft de mogelijkheid te groeien en een groot vuur van liefde te worden. Hoe groter de vonk tot een vuur uitgroeit, des te meer liefde en warmte verspreidt het.

Het doen en laten van de mens is van invloed op de grootte van de vonk. Het doen en laten van de mens heeft zijn invloed ook op de natuur. Daar waar de natuur door de mens begrepen wordt en in zijn eigen glorie gelaten wordt, blijft de schoonheid zichtbaar. Maar daar waar de mens met een onbegrip voor de natuur en een kilheid in zijn hart ingrijpt in de natuur, wordt de schoonheid teniet gedaan. Zo is het op aarde. Daar kan een ongelooflijk wonderbare schoonheid zijn maar evengoed een onooglijke warboel zonder enige schoonheid. Zo kan ook het ene hart gevuld zijn met een uitgroeiende vonk van Mijn liefde tot een enorme zaligmakende warmte of klein blijven in een kilte die doet rillen.

Toch schijnt over de aarde altijd Mijn warme zon van liefde, die in alles herstellend en helend werkt. Die een waarborg is dat nooit alle natuur haar schoonheid verliest en een waarborg is dat er altijd harten zullen zijn die van warme liefde gloeien en die warmte om zich heen verspreiden.

Zo zal er altijd een deel wondermooie natuur zijn en zo zullen er altijd mensen zijn wiens hart naar Mij uitgaat en Mijn liefde vermeerderen op aarde onder de mensen. De vonk in het hart zal altijd branden.

Hemels Brood 2720

Schoonheid van het uiterlijk is niet altijd dezelfde schoonheid van binnen. Zelfs kan iemand er aan de buitenkant mooi en aantrekkelijk uitzien, terwijl de binnenkant van diegene helemaal niet zo fraai is. Omgekeerd kan iemand die er aan de buitenkant niet mooi of aantrekkelijk uitziet, van binnen wel heel mooi zijn. In beide gevallen kun je je enorm vergissen. En de meeste mensen vergissen zich. Bij een mooi en aantrekkelijk uiterlijk wordt vaak aangenomen dat het binnen in die persoon even mooi is. De omstandigheden en gebeurtenissen maken dan wel duidelijk dat diegene zo mooi niet is.

Het vreemde is, dat bij een mooi uiterlijk dan toch dat niet zo fraaie innerlijk, ondanks die gebeurtenissen, niet gezien wordt. De buitenkant verblindt het oog voor de binnenkant. Maar nu gebeurt dat ook omgekeerd, bij de uiterlijk niet zo mooie mens wordt de binnenkant al snel gelijkgesteld met de niet aantrekkelijke buitenkant en ondanks situaties en gebeurtenissen die goed en mooi zijn, wordt toch die mens niet gezien als goed en mooi. Het natuurlijke oog van de mens heeft de voorkeur bij kijken boven het geestelijke oog. En nu net het geestelijke oog kan veel meer van de waarheid zien en van onwaarheid onderscheiden.

Juist het geestelijke oog kan de ware weg van wijze liefde heel goed zien en volgen. Daarom zou het juist goed zijn met dat geestelijke oog vooral te zien. Het geestelijke oog is ook wel het oog van het gevoel, terwijl het natuurlijke oog meer het oog van het verstand is. En juist dat verstand is het, wat in de wereld materieel gericht, steeds nog de voorkeur heeft. Sluit nu eens je natuurlijke oog en open je geestelijke oog. Leer nu eens kijken met je geestelijke oog. Dan gaat er een nieuwe wereld voor je open, die er heel anders uitziet dan je gewend bent. Kijk eens met ware liefde en het zal je verwonderen wat je dan ziet!

Hemels Brood 2721

Van tijd tot tijd moet Ik je de dingen zelf laten gewaar worden. Ook al doet dat pijn. Ik kan dat niet van je overnemen. Bepaalde inzichten komen pas op zijn plaats nadat er allerlei gebeurtenissen geweest zijn die je op het juiste inzicht brengen. Soms lijkt iets helemaal klem te zitten en je vraagt Mij naar een oplossing. Maar juist die situatie die je klem zet, laat maar één weg open waardoor je tot juiste inzichten kunt komen. Ik laat die klem-situatie juist voor jou bestaan tot jezelf die ene mogelijke weg gevonden hebt en daarmee veel goede nieuwe inzichten verkrijgt.

Eigen inzichten zijn het beste voor jou op weg naar de totale heelheid, de totale eenheid, de volkomen ware wijze gelukzaligmakende liefde. Ook al doet een situatie je soms pijn, maar alles wat je eruit leert, brengt je dichter bij die ware levensgelukzaligheid. Anders neem Ik dat voor je weg. Geloof Me, waar Ik kan zonder je vrije wil te belemmeren, doe Ik er alles aan je weg zo rustig en vredig mogelijk te laten verlopen. Maar iedereen maakt in zijn vrijheid van keus wel missers, die maken het je er niet gemakkelijker op, dat is waar. Maar het einddoel is dan ook wel meer dan alle moeite waard, voor jou en al je medemensen.

Laat je daarom niet ontmoedigen door moeilijke momenten, door moeilijke tijden. Want wat je ervoor terugkrijgt aan waar levensinzicht is van zo’n grote waarde en brengt je naar de eeuwige gelukzaligheid van waar leven. Leer daarom uit moeilijke situaties en groei daardoor in ware liefde, in waar leven. Dan heb je een schat verworven die niemand je ooit kan afnemen en eeuwig blijft. Geen geld of goederen, geen roem of macht, maar het totale eeuwige leven in grote gelukzaligheid.

Hemels Brood 2722

De mens denkt altijd gewapend te moeten zijn. Voor het geval de vijand toeslaat. En hij ziet regelmatig potentiële vijanden, dan trekt hij al een verdedigingslinie op. Vaak gaat hij tot aanval over als verdediging. En de wapens kletteren. Wie voortdurend bewapend rondtrekt, zal ook die wapens inzetten waar hij zich bedreigd denkt. Maar waar de wapens gezien worden, zal hij met zijn wapens juist zelf ook als een bedreiging overkomen, ook al is dat zijn bedoeling niet.

Over welke wapens gaat het hier, want Ik bedoel niet het pistool, het zwaard, mes of iets dergelijks. Ik bedoel hier, wantrouwen, terughoudendheid, weerwoord, heftigheid, agressie, beschuldigingen, verdraaiingen, verwijten, e.d.. Ze worden allemaal bemerkt. Maar het zijn niet de juiste wapens. Geen wapens is het allerbeste. Maar wie durft zonder wapens met elkaar om te gaan in een wereld waar eigenbelang moordend is? Dat vraagt gewoon om wapens van het onaangenaamste soort.

Toch is er een wapen dat geen wapen is, maar ontwapenend kan werken en vrede en rust kan brengen. Het is liefde. Liefde zonder eigenbelang, zonder verwijten, zonder verdraaiingen, zonder beschuldigingen, zonder iets wat afbrekend is, zonder iets wat aanvallend is, zonder iets wat kwetsend is. Maar in de wereld rondgaan zonder wapens voelt kwetsbaar, is niet verstandig, want er zijn al zoveel kwaaddoende mensen.

Ik zeg een ieder, bestrijd je vermeende vijand niet met de wapens van boosheid, verwijten, bedrog, agressie e.d. Maar houd vast aan ware belangeloze liefde, ga ongewapend en ontwapen diegene die bewapend zijn met liefde! En weet daarbij dat Ik je in je kwetsbaarheid bescherm met een schild van Mijn liefde, gesloten om je heen. Laat in dat schild geen gat vallen door toch een wapen op te pakken. Ga steeds ongewapend en laat Mijn liefde je voor alles altijd beschermen.

Hemels Brood 2723

In ieder mens is wel het verlangen aanwezig naar liefde en harmonie, naar vrede. Maar niet iedereen weet de weg te vinden die dat met zich meebrengt. En degenen die die weg wel weten te vinden, wijken regelmatig van die weg af en krijgen dan toch te maken met het tegenovergestelde van liefde en alle ongemakken die dat geeft. Juist diegenen die de weg gevonden hebben verbazen zich als er toch onaangename dingen gebeuren. Want zij bemerken het niet steeds als zij van de weg zijn afgedwaald. Ook zijn er veel dwaalwegen die lijken op de juiste weg en wie niet waarlijk zuiver is in zichzelf, oprecht, eerlijk in alles, zonder eigenbelang gaat, die kan denken op de goede weg te zijn, maar een dwaalweg gaan. Dan gebeuren er situaties die hem duidelijk kunnen maken dat hij een dwaalweg gaat.

De helemaal ware zuivere weg van totale liefde zonder enig eigenbelang wordt nog maar door heel weinig mensen gegaan. De meeste wegen die de goede richting uitgaan, hebben nog allerlei obstakels die de mens helpen op die Ene ware zuivere weg te komen. Niemand hoeft zich te schamen, als hij zijn best doet die ware zuivere weg te vinden en te gaan, maar die nog niet gaat. Er zijn veel goede wegen die leiden naar die Ene juiste weg. Wie via de goede wegen gaat zal ondanks de obstakels, de leermomenten, de beproevingen, toch een zekere harmonie, een zekere levensvrede, een zekere levensvreugde al in zich voelen.

Want allen die welwillend de Ene weg zoeken om te gaan, die gaan al op goede wegen en die hebben op de wegen die zij gaan al een zeker contact met Mij, hun Schepper en liefdevolle hemelse Vader. Ja, in jezelf kun je met Mij gaan op alle goede wegen die er zijn en die uitkomen op die Ene ware liefde-levensweg waar alles harmonie en vrede in jezelf is. Wie wil, die vindt die Ene weg, die Ik Ben in Jezus Christus, de Mens.

Hemels Brood 2724

De liefde in wijsheid is het belangrijkste als eeuwige basis voor het leven. Alleen van daaruit kan het leven met elkaar vruchtbaar zijn en heelheid in gezamenlijkheid waarborgen. Niets kan de mens zo goed doen als die ware wijze liefde. En toch dwaalt de mens daar regelmatig vanaf, hij is niet sterk genoeg om de verleiding tot eigengewin te weerstaan voor die ware liefde. En toch is liefde de enige ware sleutel tot het ware geluk, tot een fijne samenleving in elk opzicht.

Ga steeds naar je hart en onderzoek het regelmatig, onderzoek het of er ook iets anders aan de basis van je handelen ligt, iets anders als motivatie is, dan ware wijze liefde. Als je het moeilijk vindt om in je hart te zoeken, vraag Mij dan om je te helpen, als je dat oprecht wilt en vraagt, help Ik je zuiver en juist in jezelf te zien. Wat er dan niet naar ware liefde is, kun je dan vinden. En heb je iets gevonden, breng het in je hart bij Mij en vraag Mij je te helpen al wat niet die ware wijze liefde is om te zetten in ware liefde. Dan help Ik je ook daar mee.

Voor alles wat wel liefde is in je hart en in je handelen, krijg je Mijn zegen en daar zul je de gelukzaligheid en vrede van voelen. Kom en leef naar ware liefde en wordt eeuwig vrij in gelukzaligheid met elkaar!

Hemels Brood 2725

Vanuit het diepste innerlijk komt Mijn liefde in je omhoog. Want in jezelf, in het diepst van je zijn, ligt de bron waaruit je leeft. Diep in je op de meest waarachtige grond van je bestaan, je echte werkelijke bestaan. Diep, omdat het ver weg is van je oppervlakkige aards-materiële bestaan, diep weg is van je natuurlijk materiële verstandelijke denken, je dagelijks natuurlijk weten. Uit die diep in je gelegen Bron kun je alle ware levens liefde en wijsheid putten. Als je bereid bent om diep in jezelf af te dalen.

Diep afdalen, d.w.z., in een grote deemoed, nederigheid in jezelf aan alles wat geen ware liefde is voorbij kunt gaan en alles wat je ook maar enig voordeel geeft, los kunt laten, ja zelfs zo ver wilt gaan, dat je alles af wilt staan wat je aan de aarde bindt en helemaal los wilt komen van al het natuurlijk materiële aardse. Het wil zeggen, dat je alle roem en eer loslaat, alle respect van mensen los kunt laten, alle onaangename situaties kunt accepteren zonder boosheid, verwijten, ergernis. Dat alles maakt de diepte. Zo diep moet je gaan om bij de zuivere Bron te komen en uit die Bron te putten. Die bron diep in je van Mij, Mijn liefde, Mijn leven, Mijn kennis van alles, al het levende, de hele Schepping.

Want al het door Mij geschapene leeft, Mijn hele Schepping leeft en er is geen leven buiten Mijn leven er is geen Bron buiten Mijn Bron. Alles leeft en leeft opnieuw, alles wordt nieuw geboren in ware liefde en jouw nieuw geboren ligt in je hart, diep in je hart in de Bron die uit Mij is. En je nieuwe geboorte vindt op deze aarde haar oorsprong in je groei naar ware totale wijze liefde, zonder afdwaling en mondt uit in totaal eeuwig leven in opperste gelukzaligheid.

Hemels Brood 2726

Nederigheid is de oprechte erkenning in jezelf dat je het niet allemaal weet, dat je het niet allemaal kunt, dat je niet in al je doen en laten steeds naar ware liefde handelt. Met die nederigheid kun je in contact met Mij komen, als je dat oprecht wilt. Het is niet zo, dat je volmaakt in alles in liefde moet zijn om contact met Mij te hebben. Want dan zou je alles ook altijd zelf moeten waarmaken, voordat je Mij kunt vragen om advies. In alles kun je Mijn hulp krijgen, maar pas als je er zelf om vraagt, als je zelf met Mij contact opneemt.

Dat is zo, om je de vrijheid van keus te laten, zodat jouw leven ook werkelijk jouw leven is. En zodat jouw groei ook werkelijk jouw groei is. Ik weet, ken, doe en heb volledig de ware liefde in al Mijn Wezen, Ik Ben totale ware wijze liefde. Ik Ben jouw oorsprong die jij jezelf kunt toe-eigenen. Niet door werken van eigengewin, maar juist door werken uit liefde, zonder enig eigengewin. Het loslaten van eigengewin, eigen zorg, gaat het beste via die nederigheid, de oprechte erkenning in jezelf dat je nog eigengewin hebt, nog eigen zorg hebt, nog niet in alles je eigenbelang loslaat in het belang van je medemensen.

Kijk, wie niet eerst bij zichzelf kan zien waar er nog eigenbelang, eigenliefde is, die gaat dat ook niet afleggen. Maar wie in zichzelf wel kan toegeven dat hij nog lang niet vrij is van eigenbelang, eigenliefde, die kan Ik in hemzelf helpen te zien waar hijzelf nog niet gekeken heeft. Die kan Ik helpen in hemzelf te ontdekken wat ware onbaatzuchtige liefde is en hoe hijzelf die ware wijze onbaatzuchtige liefde kan zijn, ten dienste aan de volle gelukzaligheid van zijn medemensen, wat dan ook hemzelf tot gelukzaligheid brengt.

Hemels Brood 2727

Als je in een wereld wilt leven die alleen goed doet, waar mensen elkaar in wijze liefde alleen goed doen, wees dan zelf die mens die in wijze liefde alleen goed doet aan zijn medemensen. Laat dan de afdwaling van de mensen om je heen nooit een reden zijn om zelf af te dwalen van liefde en af te dwalen van het goede te doen. Want juist het uit liefde goed doen heeft een helende werking op de totale samenleving, wat misschien niet steeds en direct te zien en te merken is, maar wat wel gebeurt. Hoe meer mensen uit liefde elkaar goed doen, zonder aanzien des persoons, dus niet voor de één wel en voor de ander niet, omdat die zelf nog geen goed doet, des te meer gaat zich een netwerk van mensen vormen die uit liefde goed doen aan elkaar en aan hun medemensen, zonder daar iets voor terug te verwachten.

Want ware liefde verwacht niets terug. En toch komt er dan ware liefde terug, juist als je daar geen verwachting in hebt, juist als je het niet geeft om iets terug te ontvangen, maar juist als je geeft zonder iets ook maar in het kleinste verlangen terug te verwachten. Het netwerk van mensen die uit liefde goed doen groeit dan en de uitstraling daarvan doet zijn werk ongemerkt en heelt mensen die nog afdwalen. Het is als een toon die resoneert en mensen gaan in diezelfde toon mee resoneren, mee in zich voelen wat liefde is en doet en dat gaan zij dan uit eigen vrije wil ook kiezen om naar te leven.

Want in oorsprong is ieder die mooiste toon van liefde en langzaam maar zeker herkent de mens die toon, zodat hij die resonantie oppakt en zelf ook uit liefde het goede gaat doen. Vorm met elkaar dat netwerk waardoor de toon sterker wordt en steeds meer mensen de resonantie herkennen en aannemen, tot allen uit liefde het goede doen en dat met elkaar de wereld vol liefde vult!

Hemels Brood 2728

Mensen spreken vaak elkaars taal niet. Ze spreken misschien wel beiden dezelfde landstaal, maar verstaan elkaar evengoed niet. Ieder mens heeft nog zijn belangen en zijn (voor) oordelen. Die zitten verweven in zijn taalgebruik. Ook zijn er bedoelingen die een mens heeft en die niet altijd in een taal zijn te vatten of die hij verborgen wil houden. Maar het ligt niet altijd aan hoe iemand spreekt, het ligt net zo goed aan hoe iemand luistert. Want ook in het luisteren zitten iemands belangen en iemands (voor) oordelen verweven. Zo komt het dat veel mensen elkaar niet in alles werkelijk verstaan en met wat ze denken goed verstaan te hebben, gaan ze verder. Maar als dit dan via anderen weer bij de spreker terugkomt, herkent hij hetgeen hij gezegd heeft daarin niet terug. Zo herken Ik ook vaak helemaal niet terug wat Ik aan jullie mensen gezegd heb. Mijn boodschap van liefde komt veelal niet over zoals zij bedoeld is. Niet omdat Ik Mijn boodschap niet helder en duidelijk in voor ieder mens verstaanbare hartentaal geef, maar doordat de mens niet werkelijk goed luistert en vervolgens bij het doorgeven zijn eigenbelangen, zijn eigen ideeën, zijn eigen oordeel daarmee vermengt. Wat dan weer door zijn medemens ook allemaal niet goed beluisterd wordt en ook die maakt er dan alweer wat anders van.

Met de grootste stelligheid worden er dan allerlei verdraaiingen van Mijn woord als waar doorgegeven. Als je in alle zuiverheid en oprechtheid Mijn woord van liefde wilt horen en verstaan, luister dan alleen in alle oprechtheid naar Mij, in je eigen hart!