Hemels Brood 2543 t/m 2573

Hemels Brood 2543

Een dankbaar hart laat de liefde in zich stromen, wat voor diegene nieuwe perspectieven opent, nieuwe horizonnen biedt. Dankbaarheid verruimt en verfrist het gemoed en verruimt het zicht. Met nieuwe moed wordt het leven aangegaan en een zekere gelukzaligheid wordt gevoeld. Dat is ook alles Mijn liefde, Mijn zachtmoedigheid die je draagt en in dankbaarheid tevreden stelt. Steeds als iets moeilijks overwonnen is en je beseft dat Mijn innige kracht van liefde je daarbij geholpen heeft, welt die dankbaarheid op in je hart.

Ja, Ik Ben er altijd en bij alle moeilijkheden Ben Ik met Mijn liefde en help je. Je hoeft daar nooit aan te twijfelen. Wat er ook gebeurt, hoe mensen om je heen ook handelen, niet eerlijk zijn, niet juist zien in hun afdwalingen, je niet begrijpen, je dwars zitten, je niet geloven of wat dan ook, Mijn liefde is er toch altijd en draagt je. Maar draagt ook hen die in afdwaling om je heen zijn en los van Mij hun leven inrichten. Ook hen draag Ik toch met Mijn liefde, ook waar jij van diegene even niet kunt houden.

Want Mijn liefde is voor alle mensen zonder onderscheid. Dat maakt hun gedrag niet goed, afdwaling van liefde blijft afdwaling van liefde. Leugen blijft leugen. Maar Mijn liefde stuurt hen juist zo en juist dat, waardoor ook zij in waar leven, ware liefde, voor hun ziel en zaligheid geholpen worden. Zo gaat het. Merk jij Mijn hulp, Mijn liefde, laat dan de dankbaarheid stromen en wees blij en tevreden!

Hemels Brood 2544

De woestijn is heet en verlaten, woest en niet aangenaam om te vertoeven. Daarom trekt niemand er zomaar zonder water en de juiste voorbereidingen doorheen. Het is een gebied waarvan te zien is dat je daar niet zonder voorbereidingen gemakkelijk kunt zijn. Het is te zien. Maar er zijn ook gebieden waar het niet zo duidelijk te zien is, dat je daar niet gemakkelijk doorheen trekt. Bijvoorbeeld een moeras wat lijkt op een gewoon bos. Als iemand niet gewaarschuwd wordt dat het geen gewoon bos is maar een moeras, dan kan hij er in vast komen te zitten en zelfs er in om komen.

Sommige mensen nemen een waarschuwing ter harte, maar anderen niet. En zo is het ook met geestelijke zaken, met levenssituaties, met levensgebieden. Er zijn omstandigheden waar een mens wel van ziet dat hij voorzichtig moet zijn. Maar er is ook veel wat niet gezien wordt en waar een waarschuwing veel leed zou kunnen voorkomen. Zo geef Ik veel waarschuwingen aan mensen over hun intenties van handelen en wat dat teweeg kan brengen. Maar daar wordt niet door iedereen naar geluisterd. En ja, dan gebeuren er veel dingen die niet nodig zijn, als naar de innerlijke en soms ook de uiterlijke waarschuwingen geluisterd zou worden.

Juist daar waar het allemaal gemakkelijk lijkt te kunnen, let juist dan goed op innerlijke en soms ook uiterlijke waarschuwingen die Ik je geef, om je te helpen en om onnodig leed te voorkomen. Let vooral op je innerlijke Raadgever!

Hemels Brood 2545

Met een negatieve mening over iets of iemand, stel je jezelf superieur op. Dit is een vorm van hoogmoed die het tegenovergestelde van liefde is en ook het tegenovergestelde van liefde aantrekt en bewerkt. Negativiteit is een vorm van verachting en daarmee ook tegenovergesteld aan liefde. Je kunt bijvoorbeeld zien dat iemand een ander bedriegt. Dan kun je verachting voelen over die persoon, maar kijk uit, want dat is het tegenovergestelde van liefde en kan dan bij het daaruit voortkomend handelen ook het tegenovergestelde van liefde voor jezelf oproepen, wat zich ergens in je leven kan openbaren en onprettig voor je kan zijn.

Laat je niet leiden door negatieve gedachten, door verachtend denken. Zie wat je ziet als een feit en plaats het waar het hoort, als een van liefde afwijkende daad. Maar blijf zelf neutraal, oordeel niet, blijf in liefde waar je kunt. Help degene die benadeeld wordt, als dat mogelijk is en wijs degene die van liefde afwijkt op de gevolgen of help hem terug te komen tot van liefde afgeleid handelen, als dat mogelijk is. Maar dwing niets en breng ook geen oordeel uit. Wat niet goed is mag je wel benoemen als niet goed, want iets is zoals het is. En in liefde kun je wellicht iets helpen aan een ontstane situatie. Maar laat je niet verleiden tot negativiteit, tot verwijten, tot boosheid, tot verachting van degene die niet naar liefde handelde.

Laat het oordeel en de uitwerking van diens handelden maar aan Mij over en blijf zelf in goede doen, in alle opzichten. Dan heeft het tegenovergestelde van liefde geen vat op je en kun je in blijheid en vrede Mijn liefde aan iedereen uitstralen!

Hemels Brood 2546

Mijn ware Woord van Leven is in ieder mensenhart te vinden. Ook is het door verschillende mensen opgeschreven. Zodat degenen die het zoeken het ook kunnen vinden. En voor degenen die het niet zoeken moet het toch ook te vinden zijn. Daarom is het ook zodanig in het doen en laten van de mens zichtbaar gemaakt, dat het herkend kan worden in het hart en niemand kan zeggen, ik wist er niets van. Niemand kan zeggen, ik wist niet dat liefde zo’n belangrijke basis van leven is.

Want overal waar liefde tot zicht komt, wordt ook duidelijk dat liefde alleen goed doet. En overal waar geschreven staat dat leven liefde is, is er een herkenning in het hart, waar ook in gegrift staat dat eeuwig waar leven, eeuwig ware liefde is. Zo is er nergens een situatie of een plek waar de mens niet in zichzelf het verlangen naar ware liefde, naar waar leven voelt. Hij kan het negeren, er overheen leven, zich anders gedragen, het laten overwoekeren door allerlei van liefde afdwalende keuzes, maar in hem blijft altijd toch het diepe besef van waar leven.

En al is dit nog zo tot sluimer gebracht, Ik kan het wekken en Ik zal het wekken. En diegene die het niet heeft willen zien en aanvaarden, zal schrikken, maar niet kunnen ontkennen. Ik zal in ieder toch de ware liefde, het ware leven wekken, zodat jullie allen tot waar leven komen. Maar alles op zijn tijd, in alle vrijheid van zijn, zal Ik jullie in ware liefde wekken!

Hemels Brood 2547

Wat betekenen de dingen die in je leven gebeuren voor jou, voor de mensen om je heen, voor het ware leven. Niets gebeurt zomaar, dus alles heeft een betekenis, heeft met jou en alles om je heen te maken. Zie jij van dat alles ook altijd de betekenis? Dat is nu juist het moeilijke, je ziet niet steeds van alles wat er gebeurt de juiste betekenis en ook de mensen om je heen zien dat niet.

Soms zie je de betekenis, of na een tijdje dringt de betekenis van iets tot je door, je leert van een gebeurtenis omdat het je een nieuw inzicht geeft en zo heb je dan ook de betekenis van de gebeurtenis gezien. Maar vaker zijn er meerdere gebeurtenissen nodig om tot een lering, tot een verhelderd inzicht te komen en de betekenis te zien. Alles in het hele leven heeft een betekenis voor jou en alle mensen. Als je die betekenis niet ziet, kun je misvattingen opbouwen of mogelijkheden tot lering ongebruikt laten liggen, wat een zekere verspilling is van Mijn jou aangeboden liefde.

Daarom raad Ik je aan toch steeds weer te proberen de juiste betekenis van een gebeurtenis te zoeken en niet zelf conclusies te trekken en invullingen te geven. Want hoe meer je de betekenis van de gebeurtenissen juist gaat zien, des te meer zullen je begrijpen van waar leven, van Mijn ware liefde en de betekenis die dat voor jullie allen heeft.

Hemels Brood 2548

In de Schepping heb Ik de ordening van het zelfhelend vermogen gelegd. Zo kan iemand gewond raken en daarvan herstellen, als de verwonding binnen een bepaalde verhouding blijft. In de vrijheid van keus kan de mens elkaar verwonden, lichamelijk en/of geestelijk. En steeds is daar dan ook het zelfhelend vermogen. Dit zelfhelend vermogen werkt niet alleen individueel, maar ook in het gezamenlijke geheel, in de samenlevingsvormen die er over de wereld verspreid zijn. Ook daarbij is een bepaalde balans de basis van het zelfhelend vermogen. Een vermogen wat hersteld tot heelheid.

Maar welke heelheid? Wanneer is er totale heelheid waar dit vermogen naar hersteld? Dat is de totale ware belangeloze wijze liefde. In de Schepping zit in de gestelde ordening dat vermogen om terug te brengen tot liefde, om de mens terug te brengen tot liefde. Daar waar de mens afdwaalt van liefde ontstaat schade aan waar leven. Dat kan zich op allerlei manieren tonen. In ziekte en afwijkingen, zowel lichamelijk als geestelijk, maar ook in besturen, in regeringsvormen, in liefdeloze regelgeving, wetgeving, dwangmiddelen, enz.

Dat is allemaal verlies van heelheid, wat door de door Mij ingestelde ordening van zelfhelend vermogen tot liefde en goedheid wordt teruggebracht. Steeds opnieuw en in een doorlopend proces. Met uiteindelijk een leven voor alle mensen zonder afdwaling, in totale liefde, in totale heelheid van Goddelijk Zijn.

Hemels Brood 2549

De mens is een eigenheid, een zelfstandig wezen met een eigen wil – keuze. En zo is hij door Mij bedoeld te zijn en zelf te worden tot het Goddelijke wezen wat hij van oorsprong aan zelf kan zijn en is. Jij bent een eigen zijn en jij hebt de vrije wil, de vrije keuze, vrij leven. Elke keuze die je maakt, geeft richting aan je leven in samenhang met de intenties van de keuzes en in samenhang met de vrije keuzes van de mensen om je heen. Jij bent vrij.

Maar die vrijheid vraagt wel een draagvlak. En dat draagvlak kun je zelf kiezen. Zo is er de keuze tussen de ware onbaatzuchtige nederige wijze liefde als draagvlak van je vrijheid of het tegenovergestelde daarvan. Het is aan de mens om in te gaan zien welk draagvlak het stevigst, onvergankelijke draagvlak is en het is aan de mens dat draagvlak dan steeds te kiezen. Alleen, daarbij speelt dan ook altijd de verleiding en de bedriegende schijn, waartegen de mens weerstand moet bieden. Daar is kracht voor nodig. Die kracht kan ieder mens van Mij krijgen, als hij Mij er in alle nederigheid om vraagt.

Als je beseft dat ware onbaatzuchtige nederige wijze liefde het beste en onvergankelijke draagvlak is als basis voor je leven, je vrijheid, dan doe je er ook het beste aan voornamelijk daarvoor te kiezen. Dat begrijpt iedereen wel. Maar in de praktijk loopt het toch vaak anders, omdat het tegenovergestelde ook zijn invloed heeft. Ga dan niet met je verstand Mijn wil doen, zeg dan niet, dit is Zijn wil, maar blijf bij je eigen vrijheid en vraag Mij om kracht en inzet om in die vrijheid zelf tot de keuze van onvoorwaardelijke liefde te komen. Dan doe je Mijn wil uit eigen vrije keuze en blijf je een eigen vrij Goddelijk wezen.

Hemels Brood 2550

De snelste stap om Mij naast je, in je te zien, te voelen, te ervaren, is liefde, pure belangeloze liefde. Veel mensen willen Mij graag zien en gaan met hun verstand van alles bedenken om Mij te kunnen zien. Maar zo werkt het niet. Ik ben altijd naast en bij jullie, altijd in jullie aanwezig en je kunt en mag altijd op Mij vertrouwen. Maar je zult Me met het verstand niet ervaren, met het gevoel, het zuivere gevoel wel.

Zo hoef Ik dan ook geen rituelen om Mijn kracht werkzaam te maken. Mijn kracht wordt werkzaam door zuivere pure liefde. Niet door rituelen. Rituelen kunnen wel krachten oproepen. Maar kijk daar mee uit, want de verleiding van het tegenovergestelde van liefde is ook een zekere kracht op aarde, die daarbij zich kan laten gelden en die zich vaak juist via allerlei rituelen en dergelijke uit. Rituelen zijn gedachten, geen gevoelens van zuivere ware liefde, ook al denken veel mensen dat ze er goede dingen mee kunnen bereiken.

Alleen ware onbaatzuchtige liefde kan het ware goede bewerken, al het andere is schijn, en die schijn zal eens verdwijnen tot niets. Maar alles wat uit ware onbaatzuchtige liefde is voortgekomen, zal tot een groot bouwwerk worden wat krachtig waar, goed en gelukzalig leven is. Laat alle poespas achterwege en zorg dat je hart steeds vol liefde is en blijft. Dat lijkt weinig om van uit te gaan, eenvoudig, maar het is alles, het is het enig ware juiste voor jou en iedereen!

Hemels Brood 2551

In de ochtendsluimer begint het licht door te dringen. In de mens begint het licht door te dringen als zijn besef van waarheid en liefde groeit en zijn handelen meer gericht is op ware liefde, waar leven. Steeds meer van Mijn licht wordt gezien en steeds meer wordt de afdwaling van liefde daarmee zichtbaar gemaakt. Steeds meer gaat de goedwillende mens het onderscheid zien en ervaren tussen wel en geen ware liefde, waar leven. Open je ogen en zie het heerlijk hemelse licht wat al het goede in je hart toont, wat Mijn liefde voor jullie allen toont en doet voelen.

In jezelf kun je al het goede en juiste vinden als een stralend licht wat uit Mij als Bron in jezelf wil stralen, verder dan je hart wil stralen, in de wereld wil stralen en wil verlichten alles wat daar is, zodat de liefde zichtbaar wordt en de duisternis met al haar onwaarheden, haar onzuiverheden, haar boosheid en onverdraagzaamheid gezien en losgelaten wordt, verdwijnt daar niemand het meer wil, verdwijnt omdat het licht van de liefde veel sterker is en de schaduw oplost tot alleen nog licht, zonder duisternis, zonder schaduw.

Laat Mijn licht uit de Bron in jezelf stralen, niet alleen in jezelf maar ook verder dan je hart, buiten jezelf de wereld in. Waar het zich verzamelt met al het andere licht wat uit alle andere harten straalt, van degenen die uit hun hart ook Mijn Bron van licht laten stralen. Maak zo met elkaar meer en meer licht voor iedereen en los met Mijn liefde, Mijn licht, alle duisternis op in het ware licht, de ware liefde en kom tot eeuwig gelukzalig waar leven!

Hemels Brood 2552

In de Schepping is zoveel schitterend moois verborgen en de mens holt eraan voorbij. De natuur was oorspronkelijk zo mooi over de hele aarde verdeeld en de mens heeft er enorm veel van verwoest, totaal voorbijgaande aan de schoonheid, maar ook voorbijgaande aan de functie die de natuur voor de mens heeft. Steeds opnieuw heeft de mens zich superieur opgesteld ten aanzien van de natuur en vaak ook ten aanzien van elkaar. Juist ook ten aanzien van elkaar, terwijl alle mensen gelijk zijn, heeft de ene mens zich toch boven de andere mens gesteld. Dat maakt kapot wat was en kan zijn. En de mens in het algemeen ziet het niet, zo is hij bezig met zichzelf en wat hij wil. Voor de mens die het wel ziet is het moeilijk om vast te houden aan waarheid en goedheid zonder eigenbelang.

Want wie niet voor zich zijn belangen veilig stelt, weinig anderen doen het voor hem, weinigen hebben werkelijk zorg voor hun naaste. En zo worden ook de goed willende mensen in situaties gebracht waar zij wel voor een zeker eigenbelang moeten kiezen om niet ten onder te gaan. Ik zie en weet dat allemaal. En in Mijn oordeel houd Ik daar zeker rekening mee. Het kwaad treft zo ook goede mensen. Maar zij zullen van Mij vergoed krijgen in ware liefde en waar leven. De waarheid zal hen vrijmaken en terug in ware liefde brengen, zodat geen afdwaling hen meer kan kwetsen en alles weer schitterend mooi is.

Hemels Brood 2553

Wie Mijn wil wenst te doen, doet dat pas als zijn hartewil overeenkomt met Mijn hartewil. Wie Mijn wil doet omdat het Mijn wil is, die doet Mijn wil niet in alle vrijheid en dat is juist wel de bedoeling. Niet het doen van Mijn wil is het belangrijkste, maar je hart in liefde in overeenstemming brengen met Mijn hart van liefde en van daaruit je handelen richting geven. Dan doe je Mijn wil in vrijheid van keuze. Als je Mijn wil kent, maar je hart is daar niet bij, dan heeft het geen zin Mijn wil te doen, perfect zoals je Mijn wil kent. Mijn wil is volkomen liefde in de kern en kun je niet met het verstand doen.

Als je wil niet gelijk aan Mijn wil is, laten we dan zien of je hart gelijk aan Mijn hart kan zijn. Want in de gelijkenis van ons hart ligt de gelijkenis van onze wil. Kun je je hart niet in overeenstemming brengen met Mijn hart, dan staat je wil ook los van Mijn wil, ook al doe je met je verstand in je handelen precies Mijn wil. Zie het zo, stel je hebt een buurvrouw die hulp nodig heeft. Je weet dat het Mijn wil is haar te helpen. Maar je hebt eigenlijk andere dingen te doen. Toch ga je helpen om Mijn wil te doen, maar je hart is er niet bij. Deze hulp is dan toch niet in overeenstemming met Mijn hart en zo is de hulp dan ook niet zoals ze zou kunnen zijn.

Zorg eerst dat je hart in overeenstemming is met Mijn hart, dat is ware liefde. Handel dan van daaruit en je doet Mijn wil. Krijg je je hart niet in overeenstemming, doe dan je hart toch navolgen. Let op dat je dan je hart navolgt en niet je verstand. En zie, dan blijkt dat je hart juist was en je toch in overeenstemming met Mijn hart was. Laat je hart in liefde je raadgever zijn, dan Ben Ik je Raadgever en handel je altijd naar Mijn wil, zonder jezelf te forceren, zonder jezelf te dwingen, in vrijheid, wat je bedoeld bent te zijn, vrij!

Hemels Brood 2554

Verloren tijd haal je niet meer terug. Je kunt er wel van leren je tijd nu anders te gebruiken. En dat ook te doen. Dat is dan genoeg, daarmee heb je de verloren tijd wel als het ware hersteld. Als je iets verloren hebt, kun je het eventueel nog terugvinden. Maar tijd loopt door. Wacht niet. Zo gaat dat met je leven, het gaat door. En steeds opnieuw word je voor keuzes gesteld, doen zich situaties voor waar een oplossing nodig is. Daar kom je niet aan voorbij. Pak het daarom aan, stel niet uit wat nu is. Laat geen tijd van je leven zomaar voorbijgaan.

Kijk in je hart, wat zegt je hart? Kijk diep in je hart, oprecht, zonder oordeel, zonder verwijt, zonder boosheid en voel wat je hart je vertelt. Want in je hart is de Bron van alle waarheid, alle liefde en alle wijsheid. Die Bron ben Ik, je Schepper. Laat dan geen tijd voorbijgaan en maak contact met Mij in je hart zodat je het beste beseft, de beste oplossing beseft en in ware liefde die beste keuze maakt en tijd alles heelt naar waarheid, naar liefde en naar wijsheid. Verlies geen tijd, maar sla ook geen tijd over. Want tijd die je overslaat is ook verlies van tijd. Als een appel tijd nodig heeft om te rijpen, laat het dan ook die tijd. Pluk de appel niet eerder dan de tijd van rijping voorbij is.

Zo is het ook met de oplossingen van situaties. Geef het de tijd om tot een oplossing te komen, forceer de tijd die nodig is niet, want zo sla je tijd over wat ook verlies van tijd is. Verlies dus geen tijd aan niets doen terwijl om handelen gevraagd wordt, maar verlies ook geen tijd door te snel te willen wat nog tijd nodig heeft. Kijk steeds in je hart, kom steeds naar je Bron, naar Mij en weet dan welke tijd het is, van handelen of van wachten. Zo komt het altijd goed!

Hemels Brood 2555

Als je gevoed wilt worden met het hemels ware, kom dan bij Mij. Want het ware kan alleen van het ware komen. Als je gevoed wilt worden met wijsheid, kom dan bij Mij, want wijsheid kan alleen door wijsheid gevoed worden. Als je gevoed wilt worden met ware liefde, kom bij Mij want alleen ware liefde kan ware liefde voeden. Zo is het. Maar veel mensen denken zich ook elders, bij mensen, te kunnen laten voeden met waarheid, wijsheid en liefde. Vaak lijkt het ook zo te kunnen. Zo zijn er genoeg goeroes die door mensen gezien worden als degenen die hun een juiste voeding kunnen geven. Hoe komt het dat de mens vaker voor surrogaat kiest dan voor de werkelijkheid?

Met Mijn waarheid, wijsheid, liefde krijgt de mens het volmaakte, wat werkelijk geen mens hem kan geven en toch gaan zoveel mensen daaraan voorbij, laten zich van alles leren door mensen die zij zien als een soort meesters in waarheid, wijsheid en liefde. Ook hebben zij daar dan nog veel geld bij deze of gene voor over, terwijl bij Mij dat alles helemaal gratis is. Geen goeroe of meester heeft uit zichzelf waarheid, wijsheid, liefde. Want Ik Ben de enige ware Bron van dat alles, niemand naast of boven Mij. En iedereen is welkom bij Mij, gratis, voor waarheid, wijsheid, liefde.

Wie de mens de weg wijst naar Mij, voor waarheid, wijsheid en liefde en om die reden de mens van waarheid, wijsheid en liefde voorziet, gaat juist met Mijn gaven aan die mens om. Maar wie de mens als meester om zichzelf heen verzamelt, verhoogt zichzelf ten koste van Mij en zijn medemensen. Ik Ben de Bron van alle leven, de Schepper van het Al, de waarheid, de wijsheid, de liefde, het eeuwig gelukzalige leven, voor alle mensen.

Hemels Brood 2556

Dankbaarheid brengt het hart direct in contact met Mij. Dankbaarheid geeft een golf van liefde uitwisseling van hart tot hart en verblijdt jouw en Mijn hart. In dat contact kun je Mij voelen en op die momenten kun je ook met Mij spreken. Als het je vaker moeilijk valt om in je hart contact met Mij te maken, weet dan dat je op momenten van dankbaarheid contact met Mij hebt, direct contact en dat je op die momenten met Mij kunt spreken zonder naar Mij te hoeven zoeken. Ik ben altijd bereikbaar in je hart, maar het is voor jou niet altijd voelbaar en vaker vraag je je af hoe je nu toch precies dat innerlijke contact maakt.

Maak dat innerlijke contact om met Mij te spreken op momenten van dankbaarheid, oprechte innerlijke dankbaarheid. Want op die momenten ben je zuiver in waarheid en liefde, in oprechtheid en is je eigen denken en invullingen stop gezet voor de gevoelens van dankbaarheid. Je staat dan juist op de goede manier open om Mijn stem innerlijk op te vangen en in je bewustzijn te laten komen. Want dat is nodig om Mijn stem in je innerlijk te vernemen, een oprecht hart zonder eigen denken, zonder eigen invullingen.

Maar verwacht niet een letterlijke stem want Mijn stem is innerlijk een besef, een weten, een bewust worden van waarheid en een overzien van wat is. Ook wel een ingeving van gedachten die vrij in je opkomen, zonder dat je ze zelf gezocht hebt. Een hele enkele keer kan Mijn stem als een werkelijke stem innerlijk gehoord worden, maar dat is een zeldzaamheid die nauwelijks ooit gebeurt. Let dus niet op innerlijke stemmen, die ben Ik niet. Maar wees in  jezelf vrij en oprecht en voel Mij dan, voel wat Ik je aanreik, besef wat Ik je laat weten. Zonder geluid is Mijn stem in je als een waar besef.

Hemels Brood 2557

Als je het ware leven hebt ontdekt, dan laat je het toch niet meer gaan, dan blijf je er toch naar streven in dat ware leven te komen en te blijven, wat er ook gebeurt? Een gevonden schat geef je ook niet uit handen. Toch, het gevonden leven wordt nogal eens uit handen gegeven door de druk van medemensen, door de verleiding tot eigenliefde, eigen zorg, eigen willen, gemakzucht e.d. Als je het ware leven gevonden hebt, is het nodig er wat voor te doen om het je eigen te maken, vast te houden in alle omstandigheden, elke keer opnieuw. Wie het ware leven gevonden heeft en dit wil leven, zal er werk aan hebben het in alle omstandigheden te leven op deze aarde en steeds opnieuw zal hij de verleiding moeten weerstaan.

Geen gemakkelijke opgave in een wereld waar zo velen afwijkend van het ware leven hun wegen gaan. Dat heeft een zuigkracht die moeilijk te weerstaan is en geeft omstandigheden die het vasthouden aan waar leven sterk bemoeilijken. Maar wie vast houdt aan waar leven, zal bemerken dat de kracht die nodig is om er in alle omstandigheden aan vast te kunnen houden steeds groter wordt naarmate je langer weet vast te houden aan waar leven. En meer en meer komen moeilijke omstandigheden achter je te liggen en kun je nieuwe omstandigheden aan, vasthoudend aan waar leven, vasthoudend aan ware liefde!

Hemels Brood 2558

Zonder werk, hoeveel mensen zijn zonder werk? Over de wereld verspreid, velen. In Mijn rijk zijn geen mensen zonder werk. Want ware liefde werkt altijd. En zo kunnen jullie mensen op aarde ook altijd werken. Wel zonder een wereldse beloning. Want ware liefde vraagt nooit en nergens naar een beloning. Zou iedereen op aarde in ware liefde werken, Ik zeg je dat er dan ook niemand werelds gezien zonder werk zou zijn. Alles in de wereld hangt met elkaar samen en liefdeloosheid is gelijk aan werkeloosheid. Niet dat het één een direct gevolg geeft tot het ander. Want er zijn veel mensen die bepaald niet naar liefde leven en volop betaald werk hebben, terwijl er evenzogoed mensen naar ware liefde leven en van armoe haast om komen, omdat zij geen betaald werk hebben.

De liefdeloosheid gaat over de wereld en daarmee ook de werkeloosheid. Armoede aan liefde, armoede aan leven en welzijn, het is er allemaal. En ieder voor zich moet er zijn weg in vinden. Jij moet er je weg in vinden. Met wel of geen betaalde arbeid, met mensen om je heen die je soms wel en soms geen liefde geven. Met kansen die je soms wel en soms niet ziet. En in dat al, die wirwar van wel en niet, mooi en niet mooi, goed en niet goed, liefde en geen liefde, zelf in het juiste spoor blijven, niet opgeven, nooit opgeven vast te houden aan wat jij gelooft, wat jij voelt dat goed is, wat jij wilt zijn in ware liefde, vasthoudend aan vertrouwen op Mij.

Hoe mensen om je heen ook denken en doen, vasthouden aan de overtuiging dat waar leven liefde is, waar leven vreugde en blijdschap is. Dat ware liefde uiteindelijk de volle levensgelukzaligheid geeft. Straal dat uit, die blijheid, die vreugde en die ware liefde, dan ben je een waar licht voor alle mensen, ziende of niet ziende, wees dat licht, nu en altijd!

Voor Mij, voor je medemens en voor jezelf.

Hemels Brood 2559

Als je ergens niet tevreden bent, kun je elders gaan. Je kunt kiezen of je hier of daar je boodschappen doet en ben je niet tevreden dan ga je ergens anders. Maar soms kun je wel ontevreden zijn en er toch niets aan kunnen veranderen, nergens anders heengaan, niets anders doen, je moet dan gewoon de situatie accepteren. Dat maakt mensen vaak boos, gefrustreerd. Niemand wil ontevreden zijn, iedereen wil het naar zijn zin hebben. En dat moet door de medemens verzorgd worden. Maar dat doet de medemens vaak niet en dan is er het probleem van tevredenheid. Alleen, het omgekeerde is er ook. Veel mensen verwachten van jou ook dat je hen tevreden stelt, dat jij zorgt dat zij tevreden kunnen zijn. Overal waar je mensen ontmoet, willen die mensen naar tevredenheid behandeld worden door jou en jij wilt naar tevredenheid behandeld worden door hen. Alleen, wanneer kunnen zij tevreden zijn en ben jij dan ook tevreden?

Er is maar één weg waarbij iedereen zeker tevreden is en kan zijn, dat is de weg van ware liefde, waarheid, wijsheid, ware liefde. Niemand wordt tekort gedaan bij ware liefde, iedereen kan tevreden zijn met ware liefde. Of toch niet? Iemand die op macht, roem en geld uit is, kan wel eens helemaal niet tevreden zijn met ware liefde en juist ondanks jouw ware liefde heel onaangenaam en ontevreden reageren. Blijf dan zelf toch tevreden met jezelf, je hebt het goed gedaan, je kunt zelf tevreden zijn. Of de ander tevreden is, dat is aan de ander. Meer dan liefde kun je niet geven als beste voor wie dan ook. Je kunt het niet voor iedereen goed doen, iedereen tevreden stellen, ligt niet aan jou. Tevredenheid ligt aan ieder zelf, als ware liefde gegeven wordt. Blijft daarom zoveel je kunt in ware liefde en blijf daarmee voor jezelf in alles tevreden!

Hemels Brood 2560

Liefde wist alle tranen, alle verdriet, alle pijn, verzacht en maakt verdraagzaam. Helaas, zo weinig mensen weten nog ware onbaatzuchtige liefde te geven. Zo weinig mensen kennen de ware onbaatzuchtige liefde, daardoor kunnen zij het ook niet geven. En tegelijkertijd is er zoveel behoefte aan ware liefde, zoveel behoefte aan troost en bemoediging. Er is een jammerlijke armoede die over de wereld gaat. Het lijkt geen einde te hebben. Maar Ik zeg je, Mijn liefde vangt dat alles op en vergoedt alles wat geen liefde is tot heelheid in de Schepping. Steeds opnieuw maakt Mijn liefde goed wat het menselijke gebrek aan liefde verstoort. Zo wisselt zich dat over de aarde af en dan eens hier, dan eens daar gebeuren die kleine wonderen die Mijn liefde voor de mens teweeg brengt.

Want het mag dan zo lijken dat Ik het allemaal maar laat gaan en Me niet bekommer om alle boosheid en afdwalen, maar dat is niet zo. Alleen laat Ik de mens in zijn vrijheid van keus en daaraan gekoppeld is het gevolg van die vrijheid, de eigen verantwoordelijkheid die de mens in zijn zelfstandigheid heeft. Die verantwoordelijkheid blijft aan de mens, ook al pakt hij zijn verantwoordelijkheid in liefde niet op. Maar Ik Ben er wel voor iedereen met Mijn eeuwigdurende oneindig grote liefde voor iedereen en daarmee wordt de mens beschermd voor een te grote afdwaling, voor teveel gevolg van het tegenovergestelde van liefde. Op een lerende manier wordt de mens tegen zichzelf beschermd, zonder hem de vrijheid af te nemen, zonder dwang. Dat kan alleen lerend, stap voor stap, beseffend wat eigenlijk goed is, wat eigenlijk waar leven is, wat eigenlijk ware liefde is.

Hemels Brood 2561

Geluk is in het kleine. Terwijl veel mensen het zoeken in het grote. Want ze willen allemaal het grote geluk en zo zoeken zij het ook in het grote. Maar nu juist in het kleine kunnen zij het grote vinden. En nu juist aan het kleine gaan de meeste mensen voorbij. Het vraagt meer inspanning om het kleine te zien, om niet voorbij te kijken aan het kleine. Waar zie je Mij, jullie Schepper en Schepper van alles, van alle levende wezens, de aarde, hemel, het Al. Ik zeg je, in het kleine.

Alles wat onbeduidend lijkt, let daar op, want zo onbeduidend als het lijkt, is het wellicht niet. In het donker geeft een klein licht al heel veel te zien. En een groot licht zou er alleen verblindend zijn. Kijk, zo is de mens door het grote wat hij wil verblind voor het kleine wat hem van veel grotere waarde is, maar hij ziet het niet. Hoe kun je daarbij helpen? Zie eerst zelf om naar het kleine, leer eerst zelf de waarde van het kleine, leer eerst zelf het geluk in het kleine te vinden en aan te nemen en houdt daar aan vast als basis van je leven. Wees dan in het kleine groot en daarmee straal je een licht van waarheid en liefde uit, wat de mensen om je heen bereikt in hun hart. Daarmee kunnen zij tot een zeker besef komen en tot inzicht.

Pas als Mijn licht via jou en allen die in het kleine het grote geluk hebben gevonden straalt, zal het de harten van anderen open zetten en langzaam zullen ook zij in het kleine het grote geluk, de ware liefde gaan vinden en aannemen!

Hemels Brood 2562

Er is voor ieder een weg bereid. En toch heeft ook ieder de vrije keus. Hoe gaat dat samen, dat Ik je een weg bereid en jij toch de vrije keus hebt. Dat zou Ik niet kunnen doen, als Ik je niet helemaal zou kennen. Als Ik niet alles in de hele Schepping, in alles wat er bestaat zou kennen. Maar Ik ken dat alles wel, Ik ken ieder mens, Ik ken elke milligram, Ik ken het kleinste deeltje, materie of geestelijk, Ik ken het allemaal, Ik ken jou helemaal. Je kunt niets bedenken of Ik ken en Ik weet het van jou en van iedereen.

Juist daardoor kan Ik een weg voor iedereen bereiden, ook voor jou, zonder de vrije wil te belemmeren, zonder de vrije wil van je over te nemen. Juist ook omdat Ik veel meer weet, ken en zie dan een mens weet, kent en ziet. Zelfs de meest wetenschappelijke mens in materieel en geestelijk opzicht weet nog nauwelijks iets van wat er allemaal te weten en te kennen is. Ik weet en ken en zie werkelijk alles tot in de verste uithoeken van jouw vrije wil en de vrije wil van alle mensen.

Dat is de weg die Ik voor ieder heb voorbereid, één die veilig is in Mijn liefde, die ware liefde geeft bij iedere stap die je in vrijheid neemt, die liefde geeft bij elke gebeurtenis die jou overkomt, die licht geeft bij duisternis, inzicht bij problemen, heling bij ziekte, lering om tot waarheid en liefde te kunnen komen en die vrijheid geeft in ware liefde, zodat je (je)zelf kunt zijn, een vrij wezen naar Mijn aard, naar Goddelijke aard, zonder dwang. Groeiend in vrijheid naar de enige ware gelukzaligheid van ware liefde.

Hemels Brood 2563

Als Ik zeg, kom bij Mij als het je moeilijk te moede is, kom bij Mij met je moeilijkheden, je problemen, je verdriet, je zorgen, dan zeg Ik daarmee niet dat Ik alles ineens verander zodat er geen problemen, geen moeilijkheden meer zijn. Dan kan Ik je wel helpen tot juiste inzichten te komen, zodat je de omstandigheden beter begrijpt, dan kan Ik je wel met liefde tot steun zijn om de moeilijkheden aan te kunnen, dan kan Ik je wel troosten zodat je verdriet verwerkt wordt en je tot rust komt.

Maar alles heeft een doel, een oorsprong en in de vrijheid die de mens heeft, kan Ik niet zomaar iets wegnemen zonder daarmee ook de vrijheid weg te nemen. Juist die vrijheid maakt de mens tot het zelfstandige zijn wat jij ook bent. Wel is het zo, dat er nog zoiets ernstigs kan zijn, de liefde verzacht het altijd en met liefde is elke moeilijkheid door te maken en tot een goed einde te brengen.

Ik weet dat er toch hele nare situaties zijn die zo moeilijk te overkomen zijn, waarbij het zelfs lijkt dat liefde ook niets bewerkt. Maar dan wordt dat door Mij vergoed, hemels vergoed, aan de ziel vergoed. Wat niet wil zeggen in geld, goederen of macht. Maar in geestelijk inzicht en in geestelijk welzijn, in geestelijk besef van waarheid en liefde, in geestelijke hemelse gelukzaligheid.

Hemels Brood 2564

Vader, U vervult ons naar hart en ziel met uw eeuwige gelukzaligmakende ware liefde en wij verpatsen het voor wereldse aangelegenheden die ons goed lijken uit te komen. Vergeef het ons, blijf ons hart met Uw liefde vullen.

Mijn grote belangeloze eeuwige gelukzaligmakende liefde blijft eeuwig aanwezig en de harten van mensen vullen. Helaas zijn er veel harten vol gaten waar de liefde zo doorheen ongebruikt wegspoelt. Maar Ik geef nooit op en eeuwig is Mijn liefde in alle geduld daar, de mens helpend en de gaten in de harten dichtend zodat zij niet meer kan wegvloeien en ongebruikt gelaten.

In tijd komt alles goed met het hart van de mens, met het hart van de samenleving met de mens en het ware leven. Wees gerust, want alles heeft zijn tijd en zijn plaats, zijn vorm en zijn besef en Ik Ben het Al, het totaal, het Begin en het Einde. En Ik laat niet los wat Ik begonnen ben. Zo komt alles tot liefde, tot waar leven, omdat Ik ware liefde Ben, omdat Ik waar leven Ben. Ik Ben. Ware liefde Is.

Elk mens is in zichzelf die ware liefde, hoe lek zijn hart ook is. En hoe de liefde er ook uitstroomt, nooit is die liefde werkelijk weg, werkelijk verloren, want liefde gaat niet verloren, liefde is leven en leven is eeuwig. Zo kan een hart vol gaten zijn, maar toch doet Mijn liefde haar werk, is het niet in het hart, dan wel buiten het hart of via het hart wat zonder gaten is. Wees blij met alles, alle liefde, want niets daarvan gaat verloren, alles komt goed, in ware liefde komt alles goed!

Hemels Brood 2565

Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Maar je kunt nog zo hard aan jezelf werken, er blijven mensen om je heen die dat niet doen, die niet aan zichzelf werken en daarmee anderen met hun van liefde afwijkende gedrag in moeilijkheden brengen. Je ziet het, je merkt het en je kunt er niet werkelijk iets aan doen. Want je kunt die ander niet veranderen. Maar je mag hem in alle liefde wel voorhouden wat zijn wijze van handelen teweegbrengt, wat het aan moeilijkheden geeft bij anderen, hoe het anders zou kunnen. Je mag een beroep op iemand doen, vragen anders te gaan handelen. Vervolgens is het aan de ander welke keus hij maakt. Blijft hij bij zijn oorspronkelijk van liefde afwijkende gedrag, dan kun je niet meer doen, want werkelijk in zichzelf veranderen kan alleen als diegene bereid is naar zichzelf te kijken en te werken aan zichzelf. In deze wereld is het dus niet alleen verbeter de wereld, begin bij je zelf. Want hoe vol van liefde je ook bent, er blijven steeds mensen die niet naar liefde leven.

Zo was het ook in de tijd dat Ik op aarde leerde aan de mensen wat ware liefde is en doet. Toch werd Ik gekruisigd, door mensen in hun vrije keus. Alleen door in de ware liefde te blijven, ondanks alle afwijzing, alle liefdeloosheid, alle valse beschuldigingen, heb Ik de dood overwonnen, dat is, de afdwaling van liefde en wel zo dat zij voor alle mensen overwonnen is. Voor alle mensen heb Ik in de opstanding na de kruisiging de dood overwonnen. Dat is, de afdwaling van ware liefde. En zo heeft dat zijn betekenis voor alle mensen, ook diegenen die nog niet naar ware liefde handelen en hun medemens moeilijkheden bezorgt. Weet dan dat Ik die moeilijkheden op Me heb genomen, daar, toen, aan het kruis en opgestaan Ben uit de dood van liefdeloosheid, voor jullie allen, zodat er geen ware dood meer is, alleen een einde aan het wereldse leven, een einde aan het aardse leven.

Maar de dood, Ik heb die overwonnen en daarmee het ware leven voor eeuwig voor iedereen vastgesteld, ook voor diegenen die niet naar ware liefde leven en voor allen die dat wel doen en moeilijkheden ondervinden, door de afdwalingen van liefde van hun medemensen. Anderen kun je niet veranderen, zelf doe je al je uiterste best. Meer hoef je niet te doen. Want Ik Ben er en geef jullie allen het Leven, de ware Liefde, want Ik heb de dood overwonnen! Leef daarom allen en kom uiteindelijk allen bij Mij in de volkomen gelukzalige liefde!

Hemels Brood 2566

Als je een mens wilt helpen is het nodig je in diens sfeer te begeven. Want alleen in zijn sfeer kun je hem begrijpen. Begrijpen wat hem bezielt, wat hem beweegt, wat hij doormaakt, wat hij kan en wat hij niet kan. Pas als je helemaal in diens sfeer bent, alles ziet van wat hem beweegt, doormaakt, kan en niet kan, kun je hem misschien helpen. Misschien, omdat diegene je hulp wel moet toelaten. Want als hij je hulp niet toelaat kun je nog niets voor hem doen. Elke hulp die je biedt zal hij naast zich neerleggen. Dus behalve in zijn sfeer te komen is het ook nodig zijn vertrouwen te krijgen en daarmee ook zijn bereidheid je hulp aan te nemen. En daarbij zou hij ook bereid moeten zijn aan te pakken, te doen of te laten waar jij hem adviseert.

Uit ervaring weet Ik dat het niet altijd zo gemakkelijk is als het lijkt. Hoeveel mensen bied Ik Mijn hulp en liefde aan. En Ik ken hen allen, hun sfeer, hun mogelijkheden en onmogelijkheden, Ik weet wat hen beweegt, wat hun angsten en pijnen zijn. Ik weet alles en in Mijn enorme liefde buig Ik Mij voor hen om alles te doen om te helpen. Maar veelal is de bereidheid er niet om Mijn liefde aan te nemen. Veelal is het vertrouwen er niet om Mijn adviezen op te volgen. Zie je, Ik geef Mijn liefde aan jullie allen, rechtstreeks in het hart of via mensen die Mijn woord juist verstaan en kunnen doorgeven. Maar het wordt niet door iedereen opgenomen, aanvaard. Het wereldse, het eigenbelang, de angsten, frustraties, maken de mens afgesloten. Weet dat en houd moed toch voor iedereen klaar te staan met geduld en veel liefde, dan doe je toch veel goeds!

Hemels Brood 2567

Dapper. Wil je dapper zijn, dan kan dat op aarde. Er is veel afdwaling van liefde waarbij je dapper kunt zijn. Dapper, dat is niet vluchten voor moeilijkheden, maar blijven staan en ze aanvaarden en oplossen. Veel mensen vluchten het  liefst, als er moeilijkheden op hun pad komen. In van alleen nog wat vlucht de mens om aan moeilijkheden te ontkomen. Alleen, hij ontkomt er niet aan. Want op deze aarde geeft het nu eenmaal van tijd tot tijd moeilijkheden, dat zijn situaties die om een oplossing vragen en waar iemand iets voor moet doen om de oplossing te bewerken. Is de mens lui?

Veelal is de mens bang voor de pijn, de moeite. Maar nu juist al die moeilijke situaties geven de mens lering. Als de mens steeds vlucht voor moeilijke situaties, vlucht hij weg van die lering. Sommigen vluchten weg in drank of drugs, anderen vluchten door steeds van werk te veranderen of steeds te verhuizen. Vluchten gebeurt ook door je af te sluiten voor hetgeen gebeurt, door te negeren. Er zijn veel manieren om ergens voor te vluchten. Maar er is eigenlijk weinig waarvoor de mens werkelijk zou moeten vluchten.  En dan nooit in drank of drugs of iets van dien aard.

Vaak levert vluchten ook moeilijke situaties op. Hoe lang blijf je vluchten?  Want het is de bedoeling op aarde te leren en door  allerlei situaties leert de mens. Jij leert door alles wat er in je leven gebeurt de juiste weg te vinden. Tenminste, als je niet op de vlucht slaat, maar blijft staan en de moeilijkheden aangaat en met Mij met liefde tot een goed einde brengt!

Hemels Brood 2568

De bedrieglijkheid van het tegenovergestelde van liefde, neemt ieder mens wel een keer mee. Iedereen laat zich wel meer dan eens beetnemen door het tegenovergestelde van liefde. De verleiding is groot om te geloven dat het allemaal niet zo erg is of de verleiding wordt in het geheel niet gezien als verkeerd. Er is zoveel vernuft in het tegenovergestelde van liefde wat niet gezien wordt, doordat de mens graag in veel welzijn, luxe, gemak wil verblijven. De wens voor een makkelijk leven, met genoeg geld en aanzien, genoeg macht en gehoord worden, is bij zoveel mensen zo groot dat er gemakkelijk misbruik van gemaakt kan worden door het tegenovergestelde van liefde.

Maar in zichzelf doet de mens dat zelf. Want in zichzelf heeft de mens zich vastgezet op welzijn, een makkelijk leven, genoegens, enz. In zichzelf bedenkt de mens zich hoe hij dat alles wat hij wenst, kan krijgen en in hemzelf slaat dan de liefdeloosheid toe in eigenbelang voor het belang van anderen. En dat eigenbelang lijkt dan in hemzelf helemaal niet verkeerd, daar is dan al de ongemerkte verleiding te handelen naar dat eigenbelang. En zo wordt er vaker naar een hele andere maatstaf gehandeld dan liefde, ware liefde zou doen.

In jezelf zit de verleiding om niet naar Mij te luisteren als Ik je in jezelf een goed advies kan geven. Want dat advies zou wel eens een andere dan de gemakkelijke weg kunnen zijn. Dat niet luisteren is bij veel mensen al geen bewuste keuze meer. De mogelijkheid is op de achtergrond geraakt en de eigen keuzes zonder advies lijken prima te werken. Alleen, uiteindelijk werken ze niet. En vroeg of laat wordt dat duidelijk. En dan ben je toch altijd nog welkom bij Mij, zonder verwijten ben je terug welkom bij Mij en laat Ik je Mijn enorme liefde voor jou in alles voelen en zorg dat alles goed komt!

Hemels Brood 2569

Je kunt het leven onnodig gecompliceerd maken door alles in perfectie te willen goed doen of goed hebben. Maar in veel gevallen heb je anderen daarbij nodig en die hebben niet die behoefte om tot in perfectie alles goed te doen. Als jij dat dan wel wilt, dan krijg je hoe dan ook een onprettige situatie. Je streven naar de beste manier van leven is heel goed. Maar begrijp daarbij dat jouw streven niet per definitie overeenkomt met het streven van mensen om je heen. En bedenk daarbij dat perfectie niet synoniem is aan liefde. Door te streven naar het beste, het meest optimale, streef je nog niet naar ware liefde. In ware liefde ligt vergeving, begrip, geduld, meegaandheid. In perfectie schuilt een zekere dwang en dwang is geen onderdeel van ware liefde. Wie een goed mens wil zijn, hoeft zijn hart maar op alles vergevende liefde te zetten, begrip, geduld en vergeving maken daar deel van uit.

Maar je hoeft niet de verantwoording van anderen voor hun gedrag  op je te nemen. Ieder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Als dat niet in liefde is, dan blijft dat diens verantwoordelijkheid. Als je dat opmerkt, kun je diegene misschien zijn gedrag voorhouden. Maar let daarbij op dat je dat niet uit een streven naar perfectie doet, maar uit een streven naar liefde, voor die ander en van die ander. Dan krijg je al een heel andere situatie. Voel je je tekort gedaan door het gedrag van de ander, kom dan eerst in je hart bij Mij en vraag Mij naar liefde en kracht om in liefde te blijven. Vraag mij om rust en inzicht, zodat in vrede en liefde een tekort rechtgezet kan worden. En lukt dat niet, neem er afstand van, laat het los, geef het tijd en vertrouw op Mijn liefde die alles goed maakt.

Hemels Brood 2570

Samen leven is samen dingen doormaken. Is met elkaar delen wat je bezig houdt. Is met elkaar bespreken hoe je met de dingen samen omgaat. Samen leven is rekening met elkaar houden. Rekening houden met elkaars sterke kanten en met elkaars zwakke kanten. Dat is niet altijd zo gemakkelijk. Bij de sterke kanten van iemand kun je je minderwaardig voelen en onprettig en van daaruit kan een weerstand ontstaan. Bij de zwakke kanten kan een belemmering ontstaan van wat je graag zou willen maar door de zwakte van de ander niet voor elkaar te krijgen is. Ook dat kan weerstand oproepen.

Uit weerstand komt een gezamenlijk onwel voelen, wat in een conflict kan ontaarden. Dan is het geen samenleven meer maar dan wordt het vaak een gevecht. Een gevecht om gelijk, om recht, om genoegdoening. Dit vertroebelt helemaal een goede samenleving, die veruit voor alle partijen het beste zou zijn. In ware liefde zou zo’n situatie van weerstand niet ontstaan. Want liefde accepteert het sterkere en ontfermt zich over het zwakkere. Liefde roept nergens ooit weerstand op wat tot conflicten kan leiden.

In ware liefde kan een goede samenleving tot stand komen en gehouden worden. In liefde delen, in liefde samen meemaken wat op iemands pad komt en hem daar dan niet alleen in laten staan. Elkaar in liefde steunen, de sterke, de zwakkere. Elkaar in liefde accepteren, de sterke en de zwakke. Want allen zijn in ware liefde Mijn kinderen, Mijn liefde. Wees elkaar dan ook in die liefde getrouw en daarmee zijn jullie Mij getrouw. Mij en Mijn ware liefde.

Hemels Brood 2571

Gezond en wel. Dat zijn de twee meest gevraagde rijkdommen naast geld, goederen en macht. Al wat de mens zich het meest wenst, komt neer op een totaal eigen welbevinden. Dat dit welbevinden zich juist het meest aanbiedt bij een streven in liefde naar het welbevinden van de medemens, komt niet in gedachten. Want de meeste mensen vinden het maar lastig om zorg te dragen voor hun medemensen, om zich bezig te houden met de problemen van hun medemensen. Ze hebben al genoeg te stellen met hun eigen omstandigheden. En zo wordt de mens steeds individueler in zijn leven en dat levert dan gezamenlijke problemen op waar ieder elkaar van beschuldigd en elkaar op aanspreekt om zich te beteren en de situatie in orde te brengen.

Maar zo werkt het niet. Alles op aarde is bedoeld in liefde te gebeuren. Naar liefde te handelen. Voor elkaar zorg te hebben en er voor elkaar te zijn, elkaar te helpen en te steunen waar nodig, uit ware liefde. Alleen, nog maar heel weinig mensen streven ernaar zo te leven. De meeste mensen willen eerst hun eigen situatie naar beste wens hebben. Toch, juist als iedereen zich zou inzetten uit liefde de beste situatie voor de medemens te bewerken, zou er een hele andere situatie ontstaan. Kun je je dat niet voorstellen?

Juist de zorg voor elkaar betekent de juiste zorg voor jezelf krijgen. Maar als iedereen blijft wachten tot de ander daarmee begint, komt er nooit werkelijk iets van de grond. Ook al zie je geen direct resultaat, streef toch zoveel mogelijk naar het beste voor je medemens, maar doe het uit liefde. Alles wat je uit liefde voor je medemens doet en zorgt, doe je voor Mij. En doet die medemens dat niet, dan doe Ik het wel en zul je toch zelf heel goed door Mij verzorgd worden. Zo krijg je hoe dan ook toch ook zelf een ware liefdevolle zorg van Mij!

Hemels Brood 2572

Het moet prettig zijn voor de mensen. Elke hemelse gave is prettig voor de mensen. Het duurt bij velen alleen nogal lang voordat zij de ware hemelse gaven gaan zien en aannemen. Hemelse gaven hebben niets te maken met materiele goederen, met geld en zij hebben ook niets te maken met wereldse macht, met roem en aanzien. Hemelse gaven hebben voor alles te maken met ware liefde, met geduld, met verdraagzaamheid, met oprechtheid, waarheid, eerlijkheid, vertrouwen, vasthoudendheid, doorzettingsvermogen, alles op goedmoedige, vredevolle wijze. Dat zijn hemelse gaven die vrede en blijdschap van leven in het hart geven. De stroom van liefde in het hart, zonder ophouden. Het ware zicht op aards-wereldse gebeurtenissen en op het hemelrijk daartegenover.

Nergens is dat zicht beter te verkrijgen dan op aarde, waar de mens tussen hemel en aarde geplaatst is. Dit zeker niet alleen letterlijk maar vooral ook geestelijk. Daar is het zicht op de wereld en op de hemel en daar is de vrije keus voor de wereld of voor de hemel. Daar is de hemelse liefde en de wereldse hel, dat is het tegenovergestelde van ware liefde.  Daar zoekt de mens naar balans om zich tussen aarde en hemel staande te houden. En daar zijn de hemelse gaven zo belangrijk voor de mens, want juist met die gaven kan hij zich staande houden. Ieder mens op zich en alle mensen tezamen, dat is dan ook juist met Mij.

Want alle hemelse gaven Ben Ik, geef Ik aan allen. Neem ze allen aan, neem Mijn ware liefde aan, want juist daarmee kun je in de juiste balans tussen aarde en hemel staande blijven. Ik heb de hele wereld in Mijn hand van liefde en jij hebt daarin de vrije keus!

Hemels Brood 2573

De kranten staan vol met alle gebeurtenissen van de wereld. Maar je leest er geen gebeurtenissen van de hemel in. Alles is er over de wereld, hoe mensen het elkaar moeilijk maken, wat er zoal mis is gegaan, de misvattingen die mensen hebben, de regels die niet nageleefd zijn, ongelukken die gebeurd zijn en ga zo maar door, het staat allemaal in de krant te lezen. Veel mensen lezen het en het is voor hen een waarheid met een zekere invloed op hun leven.

Mijn Woord van liefde staat niet of nauwelijks te lezen in de krant. Maar het staat wel geschreven in verschillende geschriften, zoals bv. de Bijbel en veel andere boeken. Maar belangrijker nog, het staat geschreven in de harten van alle mensen. Ieder mens draagt in zijn hart Mijn Woord van liefde, Mijn boodschap van waar leven. En toch wordt Mijn boodschap niet of nauwelijks gelezen. Niet in de Bijbel of andere geschriften die er zijn en ook niet of nauwelijks in het hart. Er is maar een kleine groep mensen over de wereld verspreid, die geïnteresseerd is in Mijn boodschap van waarheid en liefde, van waar leven.

Juist als er meer omgekeken zou worden naar Mijn boodschap van waar leven en daarnaar gehandeld zou worden, zouden er veel minder onaangename gebeurtenissen zijn waar de krant nu vol mee staat. Er zou zelfs geen krant meer zijn over nare gebeurtenissen maar over welzijn en geluk, over waar leven, wat in ware liefde iedereen de ware gelukzaligheid brengt.