Hemels Brood 2512 t/m 2542

Hemels Brood 2512

Om Mij te kunnen voelen, is het eerst nodig om in jezelf Mijn bestaan te erkennen, in jezelf zeker te weten dat Ik er Ben. Als je in jezelf eerst Mij wilt voelen om zeker te weten dat Ik er Ben, dan zul je Mij in jezelf niet vinden. Ook al Ben Ik er. Eerst zul je heel bewust van Mijn bestaan overtuigd moeten zijn. Pas dan kun je ook heel bewust met Mij in contact komen. Niet andersom. Want jullie hebben allemaal de vrijheid van keus gekregen, om van jezelf bewust te kunnen bestaan. Het is aan jullie om in dat vrije bestaan tot het enig ware leven te komen, het enig ware leven uit Mij. Zou Ik aan jou eerst bewijzen dat Ik Ben, besta, in alles, in jou, in iedereen, dan zou Ik daarmee je vrije ontdekking van waar leven, je vrije zelfstandige, van jezelf bewuste bestaan afnemen en je terugzetten in een onvrij afhankelijk bestaan. Het is dus nodig dat je eerst zelf komt tot de overtuiging van Mijn bestaan, in jou, in alles, in iedereen.

Om tot die overtuiging te kunnen komen, heb Ik veel zichtbaar gemaakt voor het geestelijk oog voor diegenen die Mij oprecht en eerlijk in vrijheid willen vinden en zo tot overtuiging kunnen komen. Maar vraag Mij niet Mij in jou kenbaar te maken om Mijn bestaan aan jou eerst te bewijzen, voordat je kunt geloven. Geloof eerst, wees eerst in jezelf overtuigd en vervolgens zul je Mij in jezelf zeker bewust worden. In jezelf, in anderen, om je heen in alles wat er gebeurt, in alles wat is. Dan zul je ook door het donker het licht zien, dan zal ook de nacht plaats maken voor de dag en een helder licht in je stralen, een helder besef van waar leven, van ware liefde ontvouwt zich in je hart, dan heb Ik je bevestigd wat je altijd al weet.

Hemels Brood 2513

De belangen van de wereld zijn geen belangen van waar leven. Of er winst gemaakt wordt of veel verkocht wordt, zijn geen belangen van waar leven. En zo zijn er in het wereldse veel belangen waarvoor mensen hun uiterste best doen, wat niets met waar leven te maken heeft en waar die uiterste best dus eigenlijk niets brengt. Zo zijn er zoveel mensen die zich inzetten voor van alles en nog wat en er werelds gezien ook nog veel mee bereiken, maar hemels gezien, gezien naar waar leven, hebben ze daarmee nauwelijks iets bereikt. Hoge sportprestaties, beste werkkracht, mooiste model, beste zanger, het heeft allemaal niets te maken met waar leven en al deze inspanningen zijn na dit bestaan op aarde van geen enkele waarde.

Hoe ga je met elkaar om, in liefde en harmonie, zonder wedijver of strijd, met geduld en verdraagzaamheid, vergevend als iets misgaat, helpend als er nood is, dat is van belang voor waar leven. Natuurlijk mag je een sport doen, maar hoe ga je daarbij met je medemens om, natuurlijk is het nodig dat je geld verdient voor je dagelijks leven, maar welk werk doe je en hoe ga je daarbij met je medemens om. Natuurlijk mag je mooi zijn, maar heb je ook ruimte voor anderen, die je geen succes door je schoonheid brengen en kun je ook anderen helpen, zonder in de schijnwerpers te staan?

Zie je, het dagelijks leven is niet ter meerdere glorie van jezelf, maar als gelegenheid om ware liefde met elkaar te leven en daarmee in gezamenlijke gelukzaligheid te leven, in een ieder voor zichzelf eigen bewust bestaan. Laat je niet verleiden tot wereldse belangen, blijf in de wereld en houd vast aan ware liefde, houd vast aan de hemelse belangen!

Hemels Brood 2514

Ben je de weg even kwijt, weet je het even niet meer, kun je Mij ook even niet in jezelf vinden, heb dan gewoon even geduld. Laat het allemaal even gaan, laat het maar even allemaal los en wacht tot het allemaal weer past. Soms gebeurt er zoveel en zoveel tegelijk dat je niet meer overziet wat te doen en hoe met dat alles om te gaan, zelfs niet wat er van te denken. Dan denk niets en laat het gaan. Doe als je moet handelen wat het eerst in je op komt en laat het verder gaan. Blijf rustig in jezelf en op een zeker moment vallen de stukjes weer op zijn plaats.

Soms steekt er wel eens een soort storm op die je kan verwarren, maar elke storm gaat op zijn tijd weer liggen en dan is alles weer rustig te overzien. Laat zo’n storm maar uit razen en wacht tot het voorbij is. Soms duurt dat maar kort, soms wat langer, maar steeds komt er het moment dat de storm voorbij is, dat je alles weer in goede orde kunt zien en dat je in jezelf ook Mij weer kunt bereiken. Weet dat bij elke storm en laat je niet in paniek brengen. Zie je, welke storm er ook woedt, Ik Ben met je, ook al bemerk je dat even niet. Ik heb je lief, ook al lijk Ik ver weg, Mijn liefde is heel dicht bij je, omarmt je, beschermt je, nu en altijd!

Hemels Brood 2515

Open je ogen, open je oren, open je hart en begin te zien, te horen en te verstaan wat Mijn Woord al sinds de Schepping aan de mens verkondigt: streef alleen naar ware liefde en laat je niet verleiden tot iets anders dan ware liefde. Maar begrijp dan wel eerst wat ware liefde is en luister naar Mijn innerlijk Woord in je hart. Leer dan eerst Mijn liefde in jezelf kennen en neem dat op in je hele wezen, je doen en laten. Geef de verleiding tot afdwaling van ware liefde geen kans door voortdurend vast te houden aan waarheid en liefde en nergens voor jezelf te willen hebben wat een ander toebehoort. Dit is ook niet te willen hebben wat Mij toebehoort.

Alle eer, alle rijkdom van Leven hoort Mij toe. Ik geef jullie het Leven in gebruik en je mag het als je eigen aannemen, maar niet de eer van Leven, niet het oer-begin van Leven is aan jullie, maar is Mijn. Laat daarom alle arrogantie van het eigen bestaan los, laat alle hang naar roem en eer los, want het is Mijn, het is niet van jullie en het komt je ook niet toe. Het ware bestaan is jullie gegeven, neem dat in nederigheid aan, blijf dan ook in die nederigheid en dankbaarheid en laat je niet verleiden tot trots op iets wat je niet toekomt.

Wees mens op aarde, wees Mijn Leven, Mijn Liefde in zachtmoedigheid naar elkaar, geniet van alle rijkdom en gelukzaligheid die met waar leven tezamen gaat. Maar zie het nooit als jouw verdienste wat je in het leven hebt en krijgt. Alle kracht is je in liefde gegeven, niets heb je werkelijk zelf kunnen bereiken als je niet eerst van Mij het ware Leven, de ware levenskracht zou hebben gekregen. Wees daarom in nederigheid altijd dankbaar in je hart en houd je ogen, oren en hart open voor Mijn ware Woord en ware Liefde.

Hemels Brood 2516

Als de weg door het leven soms moeilijk is en hij lijkt onbegaanbaar, weet dan dat hulp nabij is en niets zonder Mijn ware liefde gebeurt. Hoe moeilijk ook, het gaat over, het wordt uiteindelijk goed, ook al lijkt het helemaal niet goed. Want wat op aarde gebeurt, heeft niet alleen met het zichtbare en het merkbare te maken. Het heeft ook met het geestelijk onzichtbare en niet te bemerken achter de schermen te maken. Op aarde is de aarde en alles wat er op is materieel te zien. Maar er is veel meer op aarde en buiten deze aarde wat niet te zien is, maar wel meewerkt. En zo heeft alles wat er gebeurt een veel groter bereik op een veel groter ruimtelijk gebied dan de mens zich kan voorstellen.

Alles wat hier op aarde gebeurt, werkt door op het totale universum en wat in het totale universum gebeurt, werkt terug door op de aarde. Zo is er een wisselwerking. Als de moeilijkheden zich opstapelen, kom dan vooral in je hart bij Mij en voel in jezelf Mijn kracht, Mijn troost, Mijn hulp, Mijn liefde. Want het kan allemaal nog zo moeilijk zijn, het gaat voorbij, het komt tot een einde en het komt goed. De aarde brengt veel lering aan alle mensen en niet alles wat op aarde is, kan goed zijn, omdat de mens in zijn vrijheid van keus niet aan liefde vasthoudt. Maar Mijn liefde is nooit weg, hoe de moeilijkheden zich ook opstapelen, je blijft toch geholpen worden in Mijn eeuwige liefde.

Hemels Brood 2517

Alles is op aarde aanwezig, leven en dood. Alles is op aarde aanwezig om puur te leven en aan de dood voorbij te gaan. Want dood is slechts materieel en daaraan kun je geestelijk voorbij gaan. Dat wil zeggen, het materiele lichaam sterft, maar het ware leven blijft eeuwig. Wie kiest voor waar leven, gaat over in waar leven, zonder het materiele lichaam, zowel op de aarde als buiten de aarde. Want het ware leven is niet gebonden aan deze aarde, aan materie. Het gebonden leven in de materie is een tijdelijke situatie die het ware eeuwige leven ten goede komt.

Alle materie lost op, vergaat, alleen waar leven blijft eeuwig.  Op deze aarde is het ware leven maar ook de dood, want velen verkiezen de afdwaling van liefde en het maakt de aarde tot een onaangename verblijfplaats voor velen. Want ieder mens heeft voeding nodig door ware liefde en daarvan is er bij de mens maar heel weinig. Van de mens onderling gaat weinig liefde over en weer, veel te weinig. Maar Mijn liefde is daar ook en in zeer grote mate. Geen mens zou op deze aarde werkelijk overleven als Mijn enorme liefde niet voor een enorme bescherming zou zorgen en de mens zou voeden, ook zonder dat dit door de mens bemerkt wordt.

Mijn overgrote ware liefde beschermt jullie voor de enorme afdwalingen van liefde die gaande zijn op de aarde en voedt jullie zodat hoe dan ook toch geen werkelijk gebrek geleden wordt. Weet dit en laat het je tot troost zijn!

Hemels Brood 2518

Gevangen, sommige mensen zijn gevangen in hun eigen web van werelds verlangen, van wereldse zaken. Voor hen bestaat alleen wat werelds te bereiken is, werelds aanzien, werelds geluk, werelds genoegen. Zij hebben geen idee van werkelijk geluk welke boven alle wereldse aangelegenheden uitstijgt. Zij hebben geen besef van werkelijk geluk wat iemand kan voelen terwijl het hem werelds gezien helemaal niet goed gaat. Waar geluk hangt dan ook helemaal niet samen met wereldse gebeurtenissen. Waar geluk heeft met waar leven te maken.

Waar leven is gelijk aan ware liefde, geheel zonder eigenbelang liefhebben en daar naar handelen, zonder iets voor jezelf daarbij te willen winnen. Wie op die manier waarlijk leeft, die kan in werelds gezien onaangename situaties terecht komen en toch een innerlijk gevoel van geluk beleven, wat niets met aards materieel, maar alles met hemels geestelijk te maken heeft. Al het aards materiele en wat daar mee samenhangt gaat voorbij, terwijl waar leven eeuwig door gaat, eeuwige gelukzaligheid in zich draagt en waar geluk geeft.

Liefde bevrijdt uit elke gevangenis in het wereldse, uit elke bedrukking maakt ware liefde vrij! Liefde opent alle deuren tot waar geluk wat altijd voelbaar is, in welke situatie je ook bent, hoe onprettig een situatie ook is, het ware geluk blijft in eeuwigheid altijd liefde.

Hemels Brood 2519

Verwaarlozing, mensen lijden onder verwaarlozing. Er is veel verwaarlozing onder de mensen in liefde. Veelal niet opgemerkt, omdat mensen gewend zijn geraakt aan de situatie zoals die is. Toch ontstaan er allerlei ziekten en dat heeft vooral ook te maken met het gebrek aan liefde wat mensen onder elkaar hebben. Waar kan iemand naar toe als hij gebrek aan liefde heeft, maar er is niemand die genoeg kan geven en hij beseft ook zelf niet waar het aan ligt dat hij zich onwel voelt? Zo is het met velen gesteld. En de werkelijke Bron van liefde is niet gekend, ziet en kent men niet.

Ik, jullie Schepper en Hemelse Vader, Ben jullie Bron van ware liefde waar jullie alle gebrek kunt aanvullen en zoveel je maar nodig hebt, kunt krijgen, ook om te geven aan je naaste, vooral om te geven aan je naaste. Want wie bereid is te geven, zal ook ontvangen, meer dan hij nodig heeft, in overlopende maat. Maar wie niet weet te geven, weet ook niet te ontvangen en zo is die mens blind voor de ware Bron waar iedereen vrij uit kan putten.

Te meer je uit die Bron put voor je naaste, te meer geeft de Bron geluk en vrede voor jou en iedereen die jij liefde geeft en temeer zul je terug ontvangen van de mensen om je heen. Hoe meer mensen dat gaan begrijpen en naar gaan leven, des te meer liefde komt er onder de mensen en des te meer is er een onderlinge uitwisseling van liefde.  Maar leer eerst Mij, jullie enige ware Bron van Liefde kennen en put uit Mij alle nodige liefde, dan zal de liefde onderling groeien tot ware gezamenlijke liefde en geluk.

Hemels Brood 2520

Let er op dat je, wat je zeker weet met het hart, met het gevoel, je intuïtie, niet met het verstand in twijfel trekt. Want het is de wereld die alles bewezen wil zien op een verstandelijke manier. Het is de wereld die de gevoelens van mensen met bewijzen gerechtvaardigd wil zien en niet toestaat dat gehandeld wordt naar het gevoel, naar intuïtie. Toch, vaak is de eerste ingeving die een mens krijgt de beste, terwijl daar geen verstandelijke overwegingen nog aan te pas zijn gekomen. En juist als de mens dan gaat nadenken en verstandelijk de situatie gaat beredeneren, wijzigt hij toch zijn handelen naar zijn verstandelijke overwegingen omdat die reëler lijken, meer geaccepteerd zijn.

Jammer, want wat de mens met zijn verstand kan waarnemen, is heel wat minder dan dat hij met zijn hart, zijn innerlijk kan waarnemen. Want juist in het vrije ongebonden zuivere innerlijk, wat vrij is van vooroordeel, vrij is van wereldse invloed, van afdwaling in werelds verlangen, ligt het contact  met alles wat is, met Mijn Geest van Liefde en Waarheid, met het onbewust weten van alles in de Schepping. In het gevoel, de intuïtie, ligt ook alle levenservaring in zuiverheid opgeslagen en juist de intuïtie zorgt voor een bliksem snelle verwerking van alle beschikbare gegevens, wat het verstand in geen uren voor elkaar kan krijgen. Daarom mist de mens bij verstandelijke overwegingen veel informatie die in de Schepping en in het onbewustzijn  van de mens geborgen ligt. Let er op dat je al die kennis, al dat besef niet weggooit voor beperkte verstandelijke overwegingen.

Hemels Brood 2521

Moed, er is moed voor nodig om het onbekende tegemoet te gaan. Maar soms heeft de mens geen moed en wordt hij toch gedwongen het onbekende tegemoet te gaan. Dan kunnen er angsten komen, want hij weet niet wat er  gaat komen en hij weet niet of hij daar mee kan omgaan. Maar wat is zijn werkelijke angst, want hoe vaak is er in zijn leven wel niet een situatie geweest die hem onbekend was en  waar hij toch doorheen is gekomen? De angst heeft dan ook met eigen welzijn te maken. Wat zal de onbekende toekomst brengen, als het maar geen pijn, geen leed, geen onaangename situaties brengt. Ja, daar is de mens bang voor, dat het hem kost, dat het hem onaangenaam is.

Toch, in dit leven waar goed en kwaad onder elkaar is, kan het niet uitgesloten worden dat onprettige situaties ontstaan en doorgemaakt moeten worden. Of je er nu tegen opziet, angst voor hebt, je ertegen verzet of niet. Maar wie onaangename situaties kan zien als een onderdeel van het leven, wat niet door angst te vermijden is en alleen met liefde te verzachten is, die gaat het al een stuk gemakkelijker af. Wie dan ook met zijn angst bij Mij komt en Mijn steun aanneemt en op Mijn liefdevolle hulp vertrouwt, die zal aan de angst voorbij kunnen komen. Niet dat de situatie dan niet meer zo is, maar de angst voor het onbekende onaangename kan plaatsmaken voor vertrouwen en de situatie naar liefde verzachten in vrede en geduld.

Hemels Brood 2522

De mens maakt gebouwen op aarde. Maar hoe staat het ervoor met zijn levensgebouw? Want een mens kan hele mooie gebouwen op aarde maken en zijn nodige levensgebouw lijkt niet meer dan een vervallen hut. Met alles wat een mens doet in zijn aardse bestaan, kan hij bouwen aan zijn ware hemelse bestaan, aan zijn ware leven. Toch, meest wordt er aards materieel gebouwd en aan het ware levensgebouw komen de meeste mensen niet toe. Voor het ware levens gebouw zijn hele andere elementen nodig dan voor de aardse gebouwen gebruikt worden. En vaak is de mens alleen bekend met gebouwen van steen en/of ander materiaal. De elementen die nodig zijn voor zijn eigen levensgebouw kent de mens vaak niet of nauwelijks. En zo komt het dat de mens nauwelijks kennis heeft van zijn ware levensgebouw en niet beseft hoe het er daar mee voorstaat.

Kijk, de elementen waarmee het ware leven een sterk en mooi gebouw wordt, zijn in hun kern waarheid en liefde. Daar uit voortkomend, geduld, verdraagzaamheid, betrokkenheid, behulpzaamheid, oprechtheid, vergevingsgezindheid, etc. Hoe meer een mens leeft naar waarheid en liefde, naar geduld, verdraagzaamheid en vergevend kan zijn, des te steviger en mooier wordt zijn ware levensgebouw. Dit levensgebouw wordt in het aardse leven opgebouwd en biedt een waarlijk mooi huis om in te wonen, ook als het aardse leven voorbij is. Gebruik je tijd op aarde en bouw niet aan aardse zaken, maar bouw aan je ware leven, aan hemelse zaken.

Hemels Brood 2523

Geen dag gaat voorbij zonder dat de zon schijnt. Al is hij niet altijd zichtbaar, altijd is de zon er. En zo Ben Ik er altijd, niet altijd voelbaar, zichtbaar, merkbaar, maar Ik Ben er altijd. Dag en nacht. Je leeft en leven Ben Ik. Alle leven Ben Ik. Laat dat diep tot je doordringen, je bewustheid van leven is gelijk je bewustheid van Mij. Dat is zo bij iedereen, maar hoeveel mensen beseffen dit niet, beseffen niet dat Ik hun ware leven Ben. Mijn liefde laat dat toe. Mijn liefde is jullie leven, of je dat nu beseft of niet. Mijn liefde is jullie kracht, of je dat beseft of niet. Niets is zonder Mij, want Ik Ben oneindig het ware Leven, het Enige ware Leven. Het Enige ware Leven waarop jullie bestaan. En het is Mijn eeuwig oneindig grote Liefde die jullie Mijn leven geeft en laat zijn.

Nu is het aan jullie om tot erkentenis te komen, tot nederige erkentenis te komen en je schijnleven om te zetten in het ware leven wat jullie van oorsprong zijn. Maar dan ook in alles. In je denken, je voelen, je weten, je handelen, in alles. Niet alleen als het je wel uitkomt, ook als het je niet lijkt uit te komen. Niet alleen als het makkelijk gaat, ook als het moeilijk gaat. Waar leven is in alles volkomen liefde, zonder enig eigenbelang, in alles zonder eigenbelang. Onder jullie is nog heel veel eigenbelang, soms bewust, maar ook heel veel waar je je nauwelijks van bewust bent. Want de mens is graag voor zichzelf goed verzorgd en laat zich gemakkelijk iets wijsmaken wat hem goed uitkomt. Let goed op wat je verlangen, je behoeften zijn, ook wat je belangen zijn, want daar liggen je valkuilen die je wegtrekken van ware liefde, daar ligt je zwakte waar de verleiding niet weerstaan wordt en je aan liefde gemakkelijk voorbij gaat zonder dat je dat tot je laat doordringen.

Laat je van Mijn liefde doordringen zodat je steeds opnieuw in je besef krijgt wat wel en geen liefde is en je de verleiding in de momenten van zwakte herkent en weerstaat. Besef dat waar en goed leven alleen Mijn eeuwige oneindige liefde in alles, in jou en alle mensen is.

Hemels Brood 2524

Het ware levensgeluk laat zich voelen bij diegenen die vol liefde zijn voor het leven, voor Mij, voor hun naasten en dat alles zonder eigenbelang, spontaan omdat zij geheel uit zichzelf uit liefde kunnen handelen. Dat is niet te bedenken. Het is niet zo, dat iemand zich kan bedenken, nu ga ik zonder eigenbelang iets voor anderen doen en dan ga ik fijn in mezelf het ware levensgeluk voelen. Liefde laat zich niet bedenken. Wel kun je elk eigenbelang ontdekken en loslaten. Steeds opnieuw bij jezelf zien waar je nog in eigenbelang vervalt en dat loslaten. Wie dat werkelijk doet, groeit langzaam in ware liefde. Zodat hij zelf de zachtmoedige liefde wordt, doordat hij eigenbelang loslaat.

Een leven waar zoveel eigenbelang bij zoveel mensen aanwezig is, is niet van de ene op de andere dag gewijzigd in een leven wat alleen nog op liefde gebaseerd is. Een dergelijke verandering komt geleidelijk, omdat de inzichten ook geleidelijk komen. Wie werkelijk naar totale liefde wil groeien, die zal in zijn levensgebeurtenissen daarin geholpen worden steeds zijn eigenbelang te herkennen en los te laten, waarbij dan ware liefde kan groeien. Dat is wat ieder mens hierin zelf kan en moet doen, naar zijn motivaties kijken en de vaste wil hebben om alle eigenbelang te ontdekken en los te laten. In nederigheid Mij om de ware liefde te vragen en dan te groeien tot alle eigenbelang ontdekt en losgelaten is en de liefde alleen nog de ware motivatie is. Dan komt ook meer en meer het ware levensgeluk, de blijheid en de vrede.

Gezegend ben je als je dit ter harte neemt en tot je streven op aarde maakt.

Hemels Brood 2525

Welke tijd is het? Over de hele wereld verspreid bestaan verschillen in tijd. Is het hier 3 uur dan is het ergens anders 8 uur en nog ergens anders 12 uur en zo zijn er over de wereld verspreid andere tijden op het zelfde moment. Nu is nu over de hele wereld. Maar tijd is niet gelijk over de hele wereld. Zelfs mensen die naast elkaar wonen hebben de tijd  niet altijd gelijk staan.

Mijn tijd is wel over de hele wereld gelijk. Mijn tijd is altijd nu. Er is voor Mij Eén tijd, de juiste tijd voor iedereen. Nu is de juiste tijd voor iedereen. Altijd Nu. Want Nu is Leven, Nu is Zijn, Nu is altijd. Mijn tijd is nooit hier anders dan daar. Net zoals het nu hier niet anders is dan het nu daar, is Mijn tijd altijd hier dezelfde als daar. Tijd is een begrip van moment gezien naar de opkomst en ondergang van de zon, Maar in Mij is alleen zon, alleen licht, altijd dag. In Mijn licht is geen wisseling, geen verschil in dag of nacht, in Mijn licht is alles licht, eeuwig licht, zonder tijd, Nu.

Aardse tijd is verschillend, maar ware tijd is overal Mijn tijd en dat is waar leven, ware liefde, die nu is en altijd is, zonder verschil, zonder onderscheid, eeuwig dezelfde. Tijd is niet van invloed op het ware zijn. Het kan ergens 3 uur zijn en ergens anders 5 uur, het maakt voor waar leven niet uit. Tijd is jullie groei naar waar leven, ware liefde. In de volkomen volmaakte liefde, het ware leven, is geen tijd. Gebruik je tijd om tot die ware liefde te komen, waar geen tijd meer is.

Hemels Brood 2526

Je kunt je verbeelden dat je met Mij in contact bent en je kunt met Mij in contact zijn. Hoe weet je het verschil? Want als je je iets verbeeld, dan denk je ook dat het echt zo is. Je maakt in jezelf echt wat niet echt is, dat is jezelf iets verbeelden. Als je in werkelijkheid wilt weten wat echt en niet echt is, dan kan dat alleen in volkomen eerlijkheid. Dan moet je bereid zijn jezelf in alle eerlijkheid onder ogen te zien.  Maar je moet echt helemaal totaal en zuiver eerlijk zijn, zonder enige afdwaling, eerlijk. Dat is voor veel mensen moeilijk. Er is veel waarin de mens niet helemaal eerlijk is en dat verdoezelt hij voor zichzelf zodanig dat hij het haast niet herkent bij zichzelf.

Maar Ik zeg je, als je niet helemaal ten diepste eerlijk en oprecht bent, kom je niet tot werkelijk contact, kom je niet tot werkelijk inzicht, kom je niet tot waar levensbesef, kom je niet tot volkomen liefde. Als je eerlijkheid als rechte lijn ziet naar het einddoel van bestaan en je wijkt af van eerlijkheid, al is het maar een fractie van een millimeter, dan kun je wel zien dat de lijn ver naast het einddoel terecht komt. Elke fractie van een millimeter is dus al een verdwalen van het doel van je bestaan. En geloof Me, de mens wijkt veel meer af van oprechte eerlijkheid dan een fractie van een millimeter. Dus nu kun je je wel voorstellen hoe scheef dat gaat uitkomen als daar niets aan gedaan wordt. Met Mijn ware eeuwig oneindig grote liefde help Ik de mens terug op koers, terug op de rechte lijn. Zonder de vrije wil te belemmeren.

Maar hier zeg Ik je, bespaar jezelf veel en wees in alles zo eerlijk mogelijk, opdat je op die rechte lijn blijft en je in jezelf waarlijk contact met Mij kunt hebben, in ware liefde!

Hemels Brood 2527

Losse eindjes. Er zijn van die kleinere situaties in je leven die je vergeet goed te maken. Waar iets mee was en je hebt het laten gaan. Iemand zijn door jouw geleende boek teruggeven, iemand een beloofd bezoekje brengen, iemand uitleg ergens over geven, enzovoorts. Er zijn van die dingen waar je wat nalatig in bent, wat bij veel mensen gebeurt en waar dan vaak geen aandacht aan gegeven wordt.

Kijk, zo gaat het in het geloof, in het besef van waar leven, van contact met Mij ook. Men weet wel hoe het zou moeten, maar in allerlei situaties wordt toch niet naar waar besef van leven gehandeld en daar wordt dan vaak ook geen aandacht aan gegeven. Er is zoveel onvolmaaktheid op aarde, een beetje meer kan toch niet werkelijk veel kwaad wordt dan gedacht.

Maar Ik zeg je, het gaat er niet om of het voor de wereld meer of minder kwaad kan, het gaat er om het eeuwig ware gelukzalige leven te bereiken. En daarmee de volkomen hemel te bereiken. En daarvoor is het wel heel belangrijk om in ware liefde niets over te slaan, niets te laten liggen, geen losse eindjes te laten. Want het ware eeuwig gelukzalige leven is dat pas, is pas bereikt als er ook werkelijk helemaal niets meer is wat ook maar het allerkleinste deeltje afwijkt van ware liefde. Zie je, daarbij is het wel degelijk heel belangrijk dat je helemaal geen losse eindjes laat en tot volkomen liefde komt, in werkelijk alles!

Hemels Brood 2528

Laat je motivatie nooit haat zijn. Laat je motivatie nooit boosheid zijn, uit ongenoegen voortkomen, want op alle handelen uit haat, boosheid, ongenoegen, verwijten, kan Ik Mijn zegen niet geven. Ik kan er Mijn hulp wel geven je tot juiste inzichten te brengen zodat je terug kunt komen in de ware liefde voor je naaste en dat zal Ik ook voor je doen, maar zegenen kan Ik je handelen dan niet, zodat het geen werkelijk goede vruchten kan dragen. Want Mijn zegeningen gaan over alles wat goed is en de liefde en waarheid getrouw is. Al het tegenovergestelde is niet van Mij en kan Ik niet zegenen.

Als je boosheid voelt opkomen en het brengt je tot haat, tot verwijten, tot ongenoegen, kom in je hart bij Mij, leg Mij de situatie die je tot boosheid brengt voor en laat Mij je helpen je boosheid te doen wegvloeien en terug te komen in neutrale gedachten die vanuit een reëel perspectief naar de situatie kijken. Want als je ergens bv. bedrogen wordt, wat je tot boosheid aanzet, dan is het beter voor je dat je de boosheid kwijt raakt, zodat het niet je motivatie van handelen wordt. Maar daarmee is het bedrog niet weg. Zie je, zonder die boosheid kun je dan, met een helder oog, met een helder hart en verstand, dit bedrog aanpakken. Ik kan je daarbij intuïtief helpen en je handelen tot zegen maken.

Want als er bedrog is, dan mag je dat aanpakken, maar zonder boosheid, zonder haat of iets dergelijks. In helderheid van geest kan Ik je bereiken en je het juiste om te doen ingeven. In boosheid wrok e.d. kan Ik je niet bereiken en je handelen niet zegenen. Denk daar aan als je weer eens iets meemaakt wat je boos maakt of je uit je evenwicht brengt. Kom bij Mij en blijf neutraal, dan blijf je helder van geest en open voor de beste oplossingen in ware liefde.

Hemels Brood 2529

Er is een verschil tussen de goedwillende mens, die in de wereldse afdwaling van mensen om hem heen zich door de omstandigheden laat verleiden tot afdwaling van waarheid en liefde en de mens die moedwillig meewerkt aan verdraaiing en onwaarheid, die voor eigen goed meedoet aan de wereldse afdwaling, het niet zo nauw neemt met liefde en waarheid, omdat het hem niet uitkomt. Die mens maakt het met veel anderen tezamen moeilijk voor de goedwillende mens om op het zuivere spoor van waarheid en liefde te blijven.

Ik weet en zie hoeveel kronkelwegen gegaan wordt door veel mensen,

die niet in Mij geloven, die uit eigenbelang handelen en dat ook geëigend vinden, al doen ze een medemens daarmee tekort, die moet dat zelf maar oplossen. Als de goedwillende mens dan in die van liefde en waarheid afgedwaalde samenleving zelf ook het pad van waarheid en liefde niet meer zo duidelijk ziet, Ben Ik op zijn pad en houd zijn hand vast, omarm hem en steun hem zodat hij waar het moeilijk wordt om de juiste weg te blijven volgen, door de afdwaling van anderen, toch niet in de war raakt en toch bij zijn basis van waarheid en liefde blijft, in zijn hart Mijn liefde blijft voelen en het belang blijft zien om in goedheid te blijven handelen, hoe de wereld om hem heen daar ook van is afgedwaald.

Lief goedwillend mens, blijf vertrouwen op Mijn waarheid en ware liefde, laat het je hoe dan ook tot leidraad zijn in je leven en ontvang Mijn kracht om dat vol te houden in alle omstandigheden.

Hemels Brood 2530

Als de dingen anders gaan dan je verwacht, denk je misschien dat Ik je gebeden niet heb gehoord of dat Ik er niet naar luister. Ik hoor je altijd, maar Ik geef niet altijd dezelfde invulling aan situaties als jij denkt dat Ik zou doen. Jouw denken gaat anders dan het Mijne. Bij jou is nog onvolmaaktheid waardoor je beperkt inzicht hebt. Bij Mij is volmaaktheid en Ik heb een volkomen volmaakt inzicht waaruit alles door Mij voortkomt uit ware volmaakte liefde. Mijn blik gaat tot in eeuwigheid en de invulling die Ik geef, gaat dan ook door tot in eeuwigheid zodat die tot in eeuwigheid ook het beste in liefde bewerkstelligt.

Niet alleen voor jou maar voor alle mensen, vooral diegenen die er meer of minder direct bij betrokken zijn. Want alles staat met elkaar in verband, iedereen staat met iedereen in verband en zo heeft alles zijn uitwerking naar alles en iedereen. Met dat alles houd Ik rekening en in Mijn volmaakte liefde wordt dat alles gevat. Zo’n volmaakte liefde is er bij de mensen, bij jou, nog niet en zodoende kunnen jouw invullingen hoe iets het beste zou kunnen verlopen anders zijn dan die van Mij. Het beste geef jezelf geen invullingen, het beste heb je geen verwachtingen, het beste heb je volledig vertrouwen op Mij, dat Ik het goed met je maak, zoals het voor jou en alle mensen het beste is.

Hemels Brood 2531

Verlangens, mag je wel verlangens hebben? Jazeker, je hoeft jezelf niet te forceren geen verlangens te hebben. Het beste verlangen is het verlangen naar Mijn liefde en de goedheid die Mijn liefde brengt. Dat is een verlangen wat alle andere daaruit voortkomende verlangens tot een goed en juist verlangen maakt. Maar wees voorzichtig met verlangens die vooral voortkomen uit eigenbelang en geen rekening houden met je naaste, met je medemensen.

In een zo van liefde afgedwaalde wereld zijn wereldse eigengerichte verlangens vaak niet als zodanig opgemerkt. Het is heel gewoon geworden om wensen te hebben op materieel gebied, het is heel gewoon geworden om wensen te hebben die jezelf in allerlei opzichten een betere wereldse positie geven.

Het is belangrijk voor jezelf, voor je eigenlijke doel van bestaan, dat je bij jezelf ontdekt welke verlangens naar Mijn liefde zijn, passen in Mijn ware liefde, gevend zijn, de mens ten goede komend en welke uit werelds verlangen zijn, gericht op de zelfverrijking, hebberigheid, eigen denken, eigen liefde, werelds ingeburgerd en vertrouwd, maar niet hemels naar ware liefde.

Kijk eens heel goed naar je verlangens en kom ermee bij Mij dan kunnen we samen kijken welke verlangens goed en juist zijn en welke verlangens je beter kunt loslaten en Mij kunt laten.

Hemels Brood 2532

Alles is gemaakt om de mens in een van zichzelf bewust bestaan tot waar leven te brengen. Alles werkt zich uit om de mens te helpen, te ondersteunen en het nodige inzicht te geven om tot waar leven te komen. Niet als een robot, die zonder eigen besef, zonder gevoel van leven tot handelen gebracht wordt, maar in een zijn, met een eigen besef, met een eigen gevoel, in een eigen leven, eigen keuzes te maken. Mens zijn en tot waar leven komen. Mens zijn en geen robot. Juist geen robot. Voel het leven in je, Ik Ben het leven in je en jullie kunnen Mij allen in jezelf voelen, leven voelen en daarmee waar leven kennen. Vanuit dat voelen en kennen kunnen jullie zelf worden, zelf dat innerlijk leven wat Ik Ben zijn. Door die keuzes te maken die waar leven zijn, in vrijheid van bestaan die keuzes te maken die overeenkomen met Mijn eeuwig ware en volmaakte liefde, in een wereld waar leven en dood is te kiezen voor leven! Voor liefde! Ware liefde, waar leven!

Juist in die vrijheid van bestaan, waar liefde en het tegenovergestelde van liefde is, waar leven en niet-leven is, voor leven, voor liefde kiezen, dat brengt de mens tot eeuwig waar leven, tot Mijn leven, wat in de mens is. Jij hebt Mijn leven in je, jij hebt de vrije keus Mij uit jezelf te leven, jij bent Mijn leven als je voor ware liefde kiest. Je bent vrij en jij mag vrij kiezen. Jij mag vrij ontdekken wat waar leven is en wat niet. En met jou alle andere mensen. Voel Mij in je, voel het ware leven in je, voel ware warme liefde in je en kom tot waar leven, nu en eeuwig!

Hemels Brood 2533

Gerust, wees gerust, want alles is in orde, al lang voor jouw tijd is alles in orde gebracht. Alle leven is al van eeuwigheid aan in Mijn liefde geplaatst en van al Mijn eeuwige, oneindig grote liefde voorzien. In vrijheid mag je groeien op aarde en daarna in het hemelse. Iedereen gaat die weg over de aarde. Maar die weg is niet voor iedereen gelijk, want geen mens is gelijk en toch zijn jullie allen delen van Mij, een deel van Mijn Wezen, Mijn Zijn, Mijn Liefde. Mijn liefde draagt je in je vrijheid over de aarde, waar je in goede en minder goede tijden terecht komt. En al lijkt het in minder goede tijden dat Ik niet naast jij sta, niet bij je ben, niet voor je zorg, Ik ben er wel, sta wel naast je, zorg voor je met een oneindig grote liefde, waar jij nog geen idee van hebt.

Kom in je hart en voel Mij, voel Mijn liefde en heb geen angst voor het leven, het ware leven. Want het ware leven is goed, is alleen volkomen liefde, zonder pijn, zonder verdriet, zonder angst, zonder zorgen. De meeste mensen denken werelds en in het wereldse is pijn, ziekte, verdriet, moeite en ongenoegens door pech en bedrog. Maar in ware liefde, wat het ware leven is, is dat alles niet. Alleen, de wereldse mens kan zich dat niet voorstellen, gewend als hij is aan tegenslagen, ziekte en onaangename situaties. Toch geloof Me, dat alles gaat voorbij en dan komt het ware leven, waar geen pijn en geen zorgen meer zijn, alleen waar leven, ware liefde.

Hemels Brood 2534

Laat je hart gaan in vrede over alles wat er gebeurt. Laat je hart in vrede en je leven gaat in vrede. Want alles wat er gebeurt, houdt verband met je hart, hoe reageert je hart, zo reageert je omgeving. Houd je je hart in vrede, dan blijf jezelf in vrede en je omgeving. Laat je in je hart de vrede los voor bijvoorbeeld ergernis, ongenoegen of zelfs boosheid, dan verandert dat ook je omgeving en de reacties in je omgeving.

Laat liever vrede in je omgeving bestaan door zelf je hart in vrede te houden, liefst in elke situatie. Brengt een situatie je hart in onrust, kom dan daarmee bij Mij en vraag Mij je te helpen je hart in vrede te brengen en te houden. Denk aan Mijn liefde, die Ik alle mensen geef, ook aan de mensen die Mij niet zien, niet willen, niet geloven en de spot met Mij drijven, tegen de liefde in handelen, voor eigen welzijn en ten koste van hun naaste, hun medemensen. Ik zie dat alles en er is veel gruwel, veel leugen en bedrog. Zonder dat Ik dat alles goedkeur heb Ik toch ook die mens lief. Maar voor die mens werkt Mijn liefde wel anders uit, brengt die mens in andere situaties dan diegene die vanuit zichzelf streeft naar het goede te doen en zijn hart zoveel mogelijk in vrede houdt.

Ja, er is verschil onder mensen in wel of geen liefde leven, er is geen verschil in Mijn liefde voor alle mensen, maar er is wel verschil in uitwerking voor de ene of de andere mens. En de sleutel ligt niet bij Mijn liefde, maar bij de mens, bij zijn keuze. De keuze van de mens bij zijn handelen is de sleutel tot hoe zijn leven zich vormt op aarde en daarna. Alles in Mijn ware liefde gevat.

Hemels Brood 2535

Als de zon schijnt ziet alles er vrolijker uit. Als de dag begint met een stralende zon, is de dag al helemaal goed. De zon straalt de liefde en de dag wordt met liefde overgoten, schitterend als een bruid voor haar geliefde. Het is dag en de dag is goed! Vol leven en blijdschap, goed! Laat de zon altijd schijnen en laat alle dagen goed zijn. Rust in de nacht en wees in de morgen weer fris en helder, geniet van de dag, van de zon, van de liefde van het leven, het ware enige eeuwige leven! Geniet alle dagen en breng de nachten in rust en in vrede door, zodat geen onvrede de dag kan verstoren.

Houd vast aan liefde, aan licht, aan waar leven en geniet, wees blijf, wees vol vreugde omdat Ik er Ben en voor je zorg, je leven geef, je liefde geef, je alles geef wat je nodig hebt nu en altijd. Wees blij en geniet want alles is goed, alles is licht, alles is liefde en jij mag er zijn, nu en altijd hier en overal. Maar weet ook dat alle licht en alle liefde, de stralende zon, alles, van Mij komt, voor jou en voor alle mensen, die leven op aarde. Zodat in jullie hart Mijn leven gevoeld wordt, zodat in jullie hart Mijn liefde gevoeld wordt en zodat jullie bij leven op aarde naar je hart luistert en naar je hart leeft, waarlijk leeft! In vrijheid waarlijk leeft! Goed en waarachtig is Mijn liefde, wie dat in zijn hart voelt en in zijn daden tot uiting brengt, leeft goed en waarachtig, leeft waarlijk nu op aarde en in alle eeuwigheid waar hij maar is of nog komt!

Hemels Brood 2536

Vol belofte, de nieuwe dag is vol belofte. En als Ik een belofte doe dan wordt die belofte ook waarheid. Hoe zit het met de beloftes die mensen elkaar doen of Mij doen? Heel wisselend. Soms wordt een belofte ingewisseld maar vaak ook niet. Bij mensen wordt niet zo’n belang gehecht aan beloften. Je kunt niet altijd een belofte nakomen. Situaties veranderen, omstandigheden veranderen en dan kan een eerder gedane belofte niet meer nagekomen worden. Dat mag bij de mensen zo zijn en het is goed om dat elkaar te vergeven, maar bij Mij is dat niet zo. Jullie kunnen het leven, alle mogelijke veranderingen die kunnen gebeuren niet allemaal van tevoren overzien en rekening mee houden. Zo kun je ook niet altijd elke belofte nakomen en daar wordt dan ook terecht rekening mee gehouden. Het zou dan ook absurd zijn als iemand kwalijk genomen wordt dat hij zich niet aan een belofte houdt, terwijl dat door veranderde omstandigheden niet meer kan.

Maar bij Mij is een belofte een belofte, waar Ik Mij aan houd. Want Ik ken en weet alle omstandigheden nu en altijd, geen onverwachte veranderingen kunnen Mij van Mijn belofte afhouden. Beloofd is beloofd en dat geldt voor nu en altijd, voor jou en voor alle mensen. En Ik beloof jullie allen Mijn liefde, eeuwig en oneindig groot. Dan hebben jullie ook altijd Mijn ware oneindig grote liefde en dan mag je ook vertrouwen op Mijn liefde voor jou, nu en altijd!

Hemels Brood 2537

Gehoorzaam zijn is een moeilijk begrijp voor de mens. Vooral in zijn vrijheid. Want gehoorzaam zijn wordt als een dwang als het de vrijheid wegneemt. Daarom is gehoorzaamheid niet bedoeld om de mens te verplichten, het is bedoeld als een advies. Gehoorzaamheid wordt meestal gezien als een situatie waarbij gezegd wordt, dit staat je te doen en je hebt het maar te doen, ook al staat het je niet aan. Maar kijk, als iemand iets op die manier krijgt opgedragen om te doen, dan is het toch ook al een bepaalde soort van dwang. En dat kan niet Mijn liefde zijn, want Mijn liefde is zonder dwang. Het zou daarom goed zijn als de mens een ander begrip zou kunnen gaan krijgen bij gehoorzaamheid.

Het is niet het onvoorwaardelijk naar Mijn wil handelen, terwijl je er eigenlijk geen heil in ziet en liever niet zou doen als het geheel aan jou lag. Het ligt aan jou. Want alleen je in vrijheid gekozen handelen wordt door Mij bezien als eigen. Al met al gaat het om het onvoorwaardelijk naar liefde handelen. Wie dat uit eigen vrije wil kiest en doet, die handelt in gehoorzaamheid. Hij geeft gehoor aan ware liefde in zijn vrijheid van keuze. Niet omdat het moet, niet omdat het goed is, het beste is, maar omdat hij dat in zichzelf vrijelijk zo voelt en ook zelf in vrijheid het fijn vindt om naar te handelen. Dat is dan in gehoorzaamheid met nergens enige dwang. Diegene geeft in vrijheid gehoor aan de liefde die in hem uit Mij gegeven wordt en laat zo Mijn liefde stromen tot welzijn en geluk van velen om hem heen.

Hemels Brood 2538

Denk je wel eens na over je bestaan? Daarbij bedoel Ik deze keer niet, je doen en laten, maar Ik bedoel je bewustheid van bestaan, je bewustheid van jezelf, dat je voelt dat je bestaat, dat je leeft, in jezelf voelt dat je leeft. Denk je wel eens na over dat besef van bestaan, dat gevoel van leven, van zijn, van bewustheid van jezelf en alles om je heen? Kun je dan in jezelf een oorsprong daarvoor vinden? Ik bedoel, kun je dan vinden dat je er zelf de oorsprong van bent?

Ik denk het niet. En Ik zeg je daarbij, Ik Ben de oorsprong van leven, van besef van bestaan, van gevoel te zijn. Ik Ben het leven en uit Mij heb Ik jou en alle mensen geschapen in een wereld die Ik voor jullie gemaakt heb. Die wereld hebben jullie met elkaar veranderd en veranderd en veranderd zodat het nu jullie gemaakte wereld is en bijna nergens meer gelijkenis vertoont met de oorspronkelijk door Mij aangereikte wereld. Jullie leven is voor altijd Mijn leven, wat je in vrijheid gegeven is en met dat leven creëer je wereld. Want je hebt een vrije keus.

Maar het leven wat in je is, past maar op Eén wereld en dat is de oorspronkelijke wereld zoals Ik die paradijselijk voor jullie gemaakt had. Die is weg door alle keuzes die jullie gemaakt hebben. Voel en kijk eens bij jezelf wat in jou de Bron van leven is, want dat is ook de Bron voor de juiste wereld. Als je uit die Bron in jezelf leeft, creëer je steeds meer de wereld zoals die van oorsprong door Mij gegeven is. Het is Mijn Bron van leven in jou die jou doet leven, Mijn ware eeuwige liefde die een paradijselijke wereld oproept als je naar die ware liefde leeft, als allen naar die ware liefde leven.

Hemels Brood 2539

Voor alle dingen is een reden, een voorafgaande oorzaak die het volgende op volgende bewerkt. De mens geeft zelf indeling aan het volgende op volgende. Maar er is ook Mijn ordening die daarin meewerkt. Want het is en blijft voor de mens de bedoeling hier op aarde het ware Goddelijke Zijn gelijk te worden en afstand te doen van al zijn niet Goddelijke namaak leven. Zo is alles in een zekere ordening geplaatst en de vrije keuzes van de mens worden van gevolg op gevolg in die ordening tot uitwerking en lering gebracht. Zodanig dat al waar naar liefde gehandeld wordt, ook het gevolg op gevolg de uitwerking van liefde, van goedheid heeft. En zodanig dat al waar naar het tegenovergestelde van liefde gehandeld wordt, het gevolg op gevolg zichtbaar maakt in een uitwerking die geen liefde en goedheid teweegbrengt maar dan ook het tegenovergestelde van liefde tot gevolg heeft.

Maar veel mensen sluiten hun ogen voor de zichtbare uitwerking van het tegenovergestelde van liefde en zo is ook een zekere ernst in het gevolg op gevolg gebracht, waarbij de mens uiteindelijk zijn ogen niet dicht kan houden en wel tot zicht moet komen. Niet gedwongen, maar doordat het gewenste resultaat uitblijft en de mens dan gaat kijken waardoor het gewenste resultaat uitblijft en daarvoor in de plaats zich een onaangenaam resultaat voordoet.

Houd altijd je ogen open en kijk steeds naar hetgeen je handelen teweegbrengt, dan herken je ook al snel of je niet afgedwaald bent van liefde en kun je terugkomen op het ware pad van liefde, tot gelukzaligheid.

Hemels Brood 2540

Als je voelt dat Ik bij je ben, voel je rust en vrede. Dan weet je in jezelf heel zeker dat Ik er Ben en voor je zorg. Dat het goed komt, hoe dan ook. Maar op momenten dat je Mij niet zo direct bij je voelt, kun je onrustig worden, onzeker en twijfelen of je wel de juiste keuzes maakt. Op zulke momenten is het helemaal aan jou lijkt het, zonder Mijn leiding.

Vergis je niet, want ook dan ben Ik er, ook al voel je Me niet. Af en toe trek Ik Mij terug uit je directe gevoel, zodat je in jezelf het verschil kunt voelen en om je de gelegenheid te geven tot je eigenheid door te dringen en in jezelf tot juiste keuzen te blijven komen, ook al voel je Mij niet. Want het is de bedoeling dat je steeds kiest voor ware liefde en dat ook nog doet als je Mij even niet zo direct voelt. Want voel je Mij, dan voel je Mijn liefde en is het makkelijker ook naar die liefde te kiezen. Maar voel je Mij niet zo direct dan komt het er op aan zelf toch bij de ware keuze van liefde te blijven en afdwaling te weerstaan.

Steeds als je voor keuzes staat op momenten dat je Mij niet zo direct voelt, kun je toch in jezelf wel de juiste liefde vinden en de juiste keuzes maken. Het is net zoals je iets van iemand leert in het dagelijks leven, je doet het een aantal keer met diegene samen en dan op zeker moment is het tijd dat je het alleen doet. Die eerste keren voel je je onzeker, je zou nog (graag) de steun van die ander hebben. Maar je doet het toch alleen en het gaat goed. Wat je geleerd hebt, breng je dan alleen in praktijk.

Zo is het ook met jou en Mij. Als Ik Me terugtrek mag jij het geleerde in liefde in praktijk brengen. Dat is eerst misschien even onzeker, maar je kunt het, het komt goed.

Hemels Brood 2541

Ik help altijd. Maar dan wel op de manier die voor jou het beste is in Mijn ogen, in Mijn liefde. Dat kan dan heel anders zijn dan jij je voorstelt. Dan kun je denken dat je er alleen voor staat. En in zekere zin is dat ook zo voor dat deel wat jezelf denkt, invult en aan vasthoudt. Want dat wat niet overeenkomt met Mijn liefde en wat Ik als beste voor jou kan doen, daar ben Ik ook niet bij. Als je dat kunt loslaten, in vertrouwen op Mijn invulling, op wat Ik voor jou ten beste in gedachten heb, dan vervult zich jou leven, jou situatie naar Mijn voor jou beste oplossing. Kun je je eigen invulling daarentegen niet loslaten, dan staat dat je zicht op Mijn oplossing in de weg maar het neemt Mijn hulp niet weg, je ziet en ervaart het alleen niet direct. Maar Ik Ben er hoe dan ook en ondersteun je hoe dan ook met Mijn liefde en geduld, met Mijn vrede en goedmoedigheid. En zodra je je eigen invullingen weet los te laten gaan je ogen open en zie je Mijn hulp, zie je Mijn liefde. Met zien bedoel Ik dan niet alleen letterlijk zien maar vooral begrijpen, tot inzicht komen, voelen, beseffen. En juist dat zien, dat voelen, dat beseffen, helpt je ook verder en maakt je blij en vol vrede.

Het is de moeite waard om je eigen invullingen los te laten en zicht te krijgen op datgene wat Mijn liefde voor jou en allen om je heen weet te bereiken. In alle nederigheid jezelf en je eigen invullingen loslaten voor Mijn liefde in alles is niet gemakkelijk, Ik weet het. Maar doe het toch, probeer het steeds opnieuw tot je het kunt en altijd zicht op Mijn liefde hebt!

Hemels Brood 2542

Er is werk nodig om iets te bereiken. Zelfs mensen die denken met anderen voor zich te laten werken, zelf niets te hoeven doen, moeten zelf toch ook werk verzetten. Werken met een doel. Veel mensen werken om geld en goederen, om een goede positie, om genoegen en welzijn. Maar dat is allemaal om werelds, aards gemak en welzijn. En dat heeft niets te maken met het ware geestelijke, innerlijke ziels-welzijn.

Toch, ook daarvoor, of beter gezegd, juist daarvoor is werk nodig. Veel steeds weerkerend werk wat niet steeds zo gemakkelijk is. Wat ook niet van tevoren zo precies het resultaat laat zien. Wat een resultaat geeft maar niet vooruit te bepalen. Want het ware levensdoel vraagt een andere inspanning dan de werelds gestelde doelen. Vaak denken mensen met de werelds te behalen doelen ook hun gelukzaligheid te bereiken. Alleen heeft de ware gelukzaligheid niets te maken met wereldse en materiële aangelegenheden. In werelds materiële zaken kunnen mensen heel vernuftig te werk gaan. Maar voor het ware levensdoel zijn zij dom en onwetend, hebben zij ook geen interesse, lijkt ook niet belangrijk.

Als jij nu wel juist met waar leven bezig bent, werkt aan de ware gelukzaligheid van waar leven, wel het ware levensdoel voor ogen hebt en daar voor werkt, dan kun je je voorstellen dat dat niet past in de wereldse werkzaamheden van mensen om je heen. Dan kan het zijn dat je in zekere situaties in conflict komt met de om je heen werelds en materieel ingestelde mens. Die ziet jou als lastig en begrijpt je niet. Niet omdat jij verkeerd aan het werk bent, maar omdat zij heel andere doelen nastreven. Geen doelen die met die van jou overeenkomen. Dat maakt het werken voor jou niet gemakkelijker, maar wel even zinvol en goed.

Weet dat, als je weer eens in vertwijfeling raakt en vast raakt tussen mensen die het wereldse materiële nastreven, hoe goed hun bedoelingen ook zijn. Houd vast aan je eigen doel, je eigen waar levensdoel, ware liefde, hoe moeilijk dat van tijd tot tijd ook is. Ik sta naast je, al laat iedereen je los, al voelt het of je door iedereen in de steek bent gelaten, Ik Ben naast je, want jouw doel Ben Ik en dat is altijd goed!