Hemels Brood 2419 t/m 2449

Hemels Brood 2419

Als de dingen op een zeker moment niet gaan zoals je verwacht dat het zou gaan, terwijl je er aan gewerkt hebt en toch loopt het anders dan je gepland hebt, weet jij dan altijd waaraan dat ligt? Je zoekt er naar om het toch nog zo te krijgen als je bedoelde, als je wilde, maar er blijven situaties die je niet veranderd krijgt zoals je bedoelde. Het zijn de situaties die buiten jouw sturing gaan. En dat heeft te maken met alles om je heen, met alle andere mensen om je heen, maar ook met alles wat er in de wereld gebeurt. Je bent niet alleen op deze aarde. Dat zul je zeker wel weten. Maar weet je ook hoe alle mensen en al hun handelen, al hun vrije keuzen effect op elkaar hebben? Weet je wel hoe dat allemaal in elkaar grijpt en op elkaar doorwerkt? Deels kun je de invloed van elkaars daden op elkaar wel zien en begrijpen, dat is hetgeen aan de oppervlakte ligt.

Als je een toestemming van iemand niet krijgt, die je wel verwacht had, dan zie je het effect daarvan natuurlijk wel en je probeert daar dan alles aan te doen die toestemming alsnog te krijgen. Maar soms gebeuren er dingen uit een onverwachte hoek en komen je verwachtingen helemaal niet uit, terwijl het ook niet duidelijk is waardoor je verwachtingen niet uitkomen. Je kunt er naar zoeken, maar Ik zeg je, de oorzaken liggen dan diep in de innerlijke geest en Mijn Schepping nog verborgen.

Wat voor jou niet zichtbaar is en niet te begrijpen is, is voor Mij zichtbaar en glashelder. Het beste wat je kunt doen om niet vast te raken in de heel andere situatie dan je verwachtte, is in je hart bij Mij komen, je verwachtingen helemaal loslaten, al waren ze nog zo logisch, nog zo nodig, nog zo vanuit ware liefde, nog zo eerlijk, laat ze los. Want in Mijn Schepping gaat het om de hele mensheid, om ieder individueel, om allemaal. En dan loopt het wel eens anders dan je verwacht. Om iedereen, door iedereen. Om het beste voor allemaal. Niet ten nadele van één, van jou of van wie dan ook. Nooit ten nadele, ook al lijkt dat misschien op dat moment zo.

Van Mij krijg je steeds wat het beste is, in hemels opzicht het beste. En wat een nadeel lijkt, zal toch blijken je tot voordeel te zijn. Onthoud dat heel goed, alles is Mijn liefde, alles is in Mijn liefde gevat. Maar de uitwerking heeft te maken met de vrije keus van de mens. En alle mensen hebben die vrije keus. Daarom, gaat het zoals het gaat, dan is het toch ook altijd nog Mijn ware eeuwige liefde!

Hemels Brood 2420

Als Ik bij je kom, kom Ik in liefde bij je. Als Ik je help, help Ik je in liefde. Alles wat Ik voor je doe stamt uit Mijn ware allesomvattende liefde. Hoe komt het dan dat je soms het gevoel hebt buiten Mijn liefde te staan? Er is geen ‘buiten Mijn liefde’. Er is wel een zekere blindheid voor Mijn liefde. En in die blindheid kan van alles gebeuren wat lijkt geen liefde te zijn. Dat op zich is blindheid. En zo zijn velen ziende blind. Dat is, zij denken te zien, maar wat zij zien is geen werkelijkheid. Het is hun invulling van wat zij denken dat werkelijkheid is. Juist dat belemmert hen het zicht op hetgeen werkelijk is, belemmert hen het zicht op Mijn ware liefde.

Die belemmering is een zekere blindheid, ziende blind. Ieder mens heeft een dergelijke wijze van blindheid van tijd tot tijd. En in die schijnwerkelijkheid van het belemmerde zicht zijn hele oorlogen uitgevochten, vaak met veel schade voor de mens en heel weinig liefde. Het gevecht is niet de oplossing, het is een gedrevenheid uit blindheid. Laat het daarom liever los en zoek de blindheid te ontdekken. Kom in je hart bij Mij en laat Mij je leiden. In je eigen blindheid of ten aanzien van de blinde mens in je omgeving.

Alle blindheid kan door Mij weggenomen worden. Daarvoor is liefde de sleutel. Wend je tot ware liefde en je ogen zullen tot helder zicht geopend worden.

Hemels Brood 2421

Ga je weg aan Mijn Hand, Mijn onzichtbare Hand. Het is jouw weg en Mijn Hand. Zie je ons samen gaan? Jij bepaalt de weg, Ik houd je op die weg aan Mijn Hand. Dat is ons samengaan. Jouw weg, Mijn Hand. Jouw weg is alles wat jij kiest om te doen of te laten. Mijn Hand is de liefde die Ik je op die weg geef in alles wat jij kiest. Het gaat er niet om, of Ik het er wel of niet mee eens ben met je keuzen, want Mijn liefde is zonder voorwaarden. Maar zij is niet blind. De liefde die je van Mij krijgt op je weg is ook wijsheid, oneindige wijsheid. En zo is Mijn Hand voor jou een oneindige liefdevolle wijsheid.

Soms voel je Mijn Hand, soms niet. Toch heb Ik je altijd bij je hand en jij maakt je keuzes, links of rechts, vooruit of achteruit, in je vrijheid kies jij je weg. Maar Mijn Hand blijft en houdt je hoe dan ook vast. Mijn liefde blijft en daaruit komt blijvend wijsheid voort. Zo ga je, soms gemakkelijk, soms ongemakkelijk, maar altijd aan Mijn Hand. Maar Mijn Hand is niet betuttelend, Mijn Hand is niet beperkend, belemmerend. Mijn Hand is juist die vrijheid, waarin je helemaal je eigen keuzen kunt maken. Je eigen weg kunt gaan.

Ik heb je bij je hand, maar Ik trek je niet naar links of naar rechts, naar voren of naar achteren. Ik geef je alleen liefde, in die vrijheid. En uit die liefde stroomt de hoogste wijsheid. Zo gaat je leven, uit eigen vrije keus, aan Mijn Hand van ware liefde, waaruit voor jou de hoogste wijsheid vloeit.

Hemels Brood 2422

Wie veel ware liefde heeft, wordt gevraagd die in moeilijke situaties in te zetten. Juist daar waar die liefde nodig is, is iemand met veel liefde nodig en dat breng Ik tezamen. Meet daarom niet je liefde af aan hoeveel of hoe weinig je in moeilijke situaties kunt geven. Hoe moeilijker een situatie is, des te meer kracht van liefde is nodig. En hoeveel mensen hebben zoveel liefde dat zij moeilijke situaties zonder al teveel moeite met genoeg liefde kunnen opvangen, als zij er zelf ook bij betrokken zijn? Want Ik heb het hier dan niet over iemand in liefde troosten met iets wat moeilijk is, terwijl je er zelf niet direct bij betrokken bent. Ik heb het over situaties waar je juist zelf aan den lijve de moeilijkheden voelt.

Om dan in die kracht van ware liefde te blijven, die nodig is om in rust de situatie aan te kunnen, is moeilijk en er zijn er maar weinigen die dat kunnen. Ik maak je sterk in ware liefde, niemand anders kan jou sterk maken in ware liefde. Mensen kunnen tegen je praten, je van alles aanreiken, hoe dit of dat zou moeten, beter gedaan kan worden, enzovoorts. Maar geen van hen kan jou de ware kracht van liefde geven. Dat kan en doe alleen Ik. Hoor daarom in alle rust iedereen aan, maar kom voor waarheid en de juiste kracht van liefde bij Mij, altijd bij Mij. Want alleen Ik ben het ware leven, de ware liefde, alleen Ik ben de ware bron, waaruit je ware liefde kunt putten!

Hemels Brood 2423

Er is een nevel over de mensheid die elk zicht toch zeker voor een deel belemmert. Daarom kan niemand zeggen, dit is de waarheid in volle liefde. Er zijn genoeg mensen die denken het volle zicht te hebben en de ware liefde geheel te kennen. Zover als waarheid gaat en zo diep als liefde gaat, is oneindig. Welke mens kan oneindigheid in zijn mens-zijn vatten? Daarin is eerlijkheid en ook terughoudendheid de beste opstelling. Probeer dan ook wat je niet weet, wat je niet kunt, niet te verbergen, buiten het zicht te houden van je medemensen, door het te camoufleren met onwaarheid en verdraaiingen. Spreek ook anderen niet op een verwijtende toon aan op hun gebrek aan zicht.

Want er is een algemeen gebrek aan zicht, wat dan eens sterker en dan eens zwakker is. Dan ziet deze eens helderder, dan die. Zo wisselt dat zich af. De zekerheid van het zicht kan ieder in zijn hart bij Mij vinden. Maar wie Ik het zicht geef, kan daar niet prat op gaan. Want het geeft hem geen enkele meerwaarde. Wel meer verantwoordelijkheid om er goed mee om te gaan. En wanneer hij van Mij zicht krijgt en niet geloofd wordt door anderen om hem heen, zal hij hen daarop niet aanspreken, maar in zijn hart bij Mij blijven en toelaten dat hij beschimpt wordt.

Want zo heb Ik het toegelaten, niet omdat hij meer is, want allen zijn in Mijn liefde gelijk. Zoals hij Mijn liefde in zijn hart draagt, zo draagt hij Mijn liefde uit voor zijn medemens en hun zicht laat hij in liefde aan Mij over.

Hemels Brood 2424

Als het ongemak bij de mens aanklopt, is het gauw gedaan met liefde. Dan zoekt hij naar een schuldige en meestal is hij dat niet zelf, want het is hem zomaar overkomen. Ja, veel gebeurt in de ogen van mensen zomaar. Maar op de hele aarde gebeurt niets zomaar. Waarmee Ik niet wil zeggen, dat mensen altijd zelf schuld hebben. Wel is er een samenhang in alles wat er gebeurt en wat er gebeurt staat nooit op zichzelf, los van het totaal. Schuld is dan een heel zwaar woord en door het aanwijzen van een schuldige wordt het ongemak niet minder. Eerder maken verwijten de situatie erger en ongemakkelijker.

Als ongemak bij de mens aanklopt, wordt zijn gemak minder en dat irriteert die mens, hij wil zijn gemak terug en daar zal hij alles aan doen. Voor zichzelf. En zo breekt hij met ware liefde, zoekt een uitweg voor zijn irritatie en onderneemt van alles om terug in zijn gemak te komen. Wat is daar nu mis mee, kunnen mensen denken, dat is toch heel natuurlijk, wie wil met ongemak blijven zitten? Tot zover is het ook wel geëigend om bijvoorbeeld als je ziek bent, er aan te werken weer gezond te worden. Of als je fiets gestolen is, die weer terug te vinden. Allemaal in orde.

Maar let daarbij toch ook eens op je emoties, blijf je in liefde, blijf je in vrede, blijf je in rust, of zijn er verwijten, is er boosheid, leg je schuld bij anderen, ben je geïrriteerd, enzovoorts? Want dan heb je de liefde losgelaten. Liefde, wat eigenlijk het enige middel is om wat er ook gebeurt te dragen en tot een goed einde te brengen. Vergeet dat niet, als je gemak verstoord is.

Hemels Brood 2425

Elke weg is een leerweg. En iedereen kiest zijn eigen leerweg. Niet dat hij bewust kiest: dat wil ik leren, dus kies ik die weg, maar door datgene wat iemand kiest, krijgt hij de daarbij horende lering, die Ik op die weg gelegd heb. Vaak weet iemand dan ook helemaal niet, welke lering hij op die op die manier door hem gekozen weg zal tegenkomen. Vaak weet iemand zelfs niet, dat er lering op zijn weg is gelegd. Op elke weg leg Ik lering en die lering heeft altijd tot doel die mens in vrijheid van wil en keuzen tot ware liefde te brengen, tot de ware levensinzichten te brengen. Dat is op elke weg de basis van de lering. Alleen wordt die lering niet op elke weg op dezelfde manier tot uiting gebracht. Zo zal iedereen op zijn weg die gebeurtenissen aantreffen, die hem dienen, om te komen tot ware liefde in volle vrijheid.

Welke weg je ook gaat, welke ideeën je ook volgt, er zal altijd een lering van waar leven op je weg komen. Soms herken je de lering, maar vaker ook niet. Dan kan het na lange tijd pas tot je doordringen welke lering er op een bepaald moment in je leven was en hoeveel een gebeurtenis je aan lering gegeven heeft. Maar ook wanneer je iets specifiek wilt leren en Ik je die lering ook geef, wil het nog niet zeggen dat je de situaties waarmee je dat kunt leren, herkent. Want juist de verborgen lering brengt je in vrijheid van keus het meest. Juist om je zoveel mogelijk in vrijheid te laten, is veel van elke lering tot groei aan inzichten, verborgen verpakt in allerlei situaties. Zoek ze niet. Neem van Mij aan dat je op je weg het nodige tegenkomt waaruit je ten beste leert en de beste inzichten verkrijgt. Dat is allemaal uit liefde voor jou.

Hemels Brood 2426

Zorgvuldig, hoe zorgvuldig is een mens? De meeste mensen zijn helemaal niet zorgvuldig, maken zich gemakkelijk ergens vanaf. Dan is het moeilijk voor iemand die wel zorgvuldig wil zijn, om dat vol te houden. Na een aantal tegenslagen geeft diegene het vaak op en wordt ook minder zorgvuldig. Het maakt immers niet uit, wat zorgvuldig behandeld is, wordt door de onzorgvuldigheid van anderen teniet gedaan. Veel inspanning gaat daardoor verloren en degene die de inspanning geleverd heeft, raakt teleurgesteld en soms ook verbitterd.

Dit gebeurt in de hele samenleving. Een zekere teleurstelling, verbittering die ertoe leidt dat mensen, die eigenlijk wel zorgvuldig waren, zorgvuldig willen zijn, het opgeven en hun zorgvuldigheid loslaten. Maar juist dan is het nodig om vast te houden en niet los te laten. Niet los te laten waar je in volle overtuiging dat het goed is, mee bezig bent. Niet los te laten, omdat anderen het geen waarde geven, omdat anderen de waarde niet zien. Juist wanneer anderen zorgvuldigheid hebben losgelaten, er aan vasthouden. Daarmee steun je degenen die ook graag zorgvuldig zijn. Daarmee help je degenen die hun zorgvuldigheid willen opgeven, daarop terug te komen en aan zorgvuldigheid vast te blijven houden in hun handelen.

Zorgvuldigheid in ware liefde. Zeg niet, ach wat maakt het eigenlijk allemaal uit, laat maar gaan. Blijf juist steeds voelen, is dit ware liefde en wees daarin wel degelijk zorgvuldig, want het maakt wel degelijk uit. Liefde, ware liefde maakt alles uit, maakt het ware leven uit. Iets om heel zorgvuldig mee om te gaan, ware liefde, waar leven.

Hemels Brood 2427

Hoe het moet is gemakkelijk te zeggen, maar het zo doen is heel wat moeilijker. Sommige mensen weten het heel mooi te zeggen en je wilt het dan ook net zo mooi doen. Maar op moeilijke momenten is het niet zo gemakkelijk om het goed te doen. De praktijk blijkt altijd anders, dan de theorie. En wie wil vasthouden aan de theorie, die kan vast komen te zitten in het verschil tussen theorie en praktijk en daardoor wordt de situatie er niet gemakkelijker op.

Dan is het nodig om de theorie helemaal los te laten en te handelen naar je ingevingen. Naar je beste kunnen en niet meer van jezelf te eisen dan mogelijk is. De praktijk kun je met theorie niet veranderen. Maar door de praktijk kun je wel de theorie aanpassen. Je moet niet het paard achter de wagen spannen. Dat is, draai je mogelijkheden niet om. Leef niet naar de theorie, maar naar de praktijk.

Theorie is er om in de praktijk de mens te helpen, doet het dat niet, dan kan de theorie aangepast worden. Dat lukt niet met de praktijk. Die biedt zich aan zoals het is. Dingen gaan zoals ze gaan, dingen gebeuren. Theorie kunnen je daar op aanpassen, niet anders om. Wees vrij van theorie, volg je hart in de praktijk, hoe dan ook.

Hemels Brood 2428

Wanneer het ware leven geen volkomen onbaatzuchtige ware liefde zou zijn, zou het ware leven er dan nu nog zijn? Als je om je heen kijkt en ziet hoe weinig ware onbevangen belangeloze liefde er is en je ziet hoeveel mensen in de narigheid zitten, door scheve situaties in de samenleving, dan kun je je misschien voorstellen, dat er allang geen leven meer zou zijn, als Ik er niet voor zorgde dat niets van al die afdwalingen het werkelijke leven kan verstoren of aantasten!

Het ware leven is er op aarde nog altijd , nog altijd is op aarde het ware leven te verkrijgen. Voor iedereen is op aarde het ware leven open, om aan te nemen. De hemel is geopend en via het ware leven is iedereen welkom in die hemel. Via de volkomen onbaatzuchtige liefde is iedereen welkom in die hemel. Het is niet zo, dat het ware leven weg is, omdat het niet geleefd wordt. Want Ik leef eeuwig en Ik geef eeuwig Mijn leven aan jullie die op aarde zijn. Het is aan jullie om Mijn ware leven aan te nemen, als je eigen leven. Het is aan jullie om Mijn onbaatzuchtige liefde aan te nemen, als je eigen onbaatzuchtige liefde in al je doen en laten. Want dat is de hemelpoort, het aannemen van en handelen naar die ware onbaatzuchtige liefde in elke situatie.

Daar is wijsheid voor nodig, wijsheid die uit de ware onbaatzuchtige liefde voortkomt. Die onlosmakelijk aan ware liefde verbonden is. Het aannemen van en handelen naar ware liefde gaat het best in ware oprechte nederigheid, waarbij geen  eigendunk, hoogmoed, behoefte aan bevestiging goed te zijn, geen behoefte aan levensbevestiging, aan gezien en gehoord willen worden, geen behoefte aan eigen welzijn ten koste van anderen, en dergelijke meer zijn en alleen nog vooral ware liefde voor Mij en de naaste over is.

Als dat je nog niet lukt, dan zeg Ik, verheug je op het eeuwige leven, verheug je in Mij, want nooit is ware liefde verloren en op z’n tijd zul jij ook dat ware eeuwige leven, die ware onbaatzuchtige liefde in volkomen waarheid zijn en daarmee in de gelukzaligheid van de hemel komen, waar alleen die eeuwig ware onbaatzuchtige liefde waarlijk is.

Hemels Brood 2429

Je vraagt Mij meer van Mijzelf aan mensen te openbaren, zodat zij gaan inzien, waar leven gaan zien, het belang van waarheid en liefde gaan inzien, Mij als hun Schepper beter gaan begrijpen en Mijn liefde meer gaan aannemen en naar handelen.

Het is goed dat je hart daarom vraagt, dat je meer van Mijn liefde onder de mensen wilt brengen, meer zicht wilt geven op de enorme liefde die Ik voor alle mensen heb. Maar zoiets wordt beter niet geforceerd. Ieder mens heeft zijn vrijheid van Mij gekregen en in die vrijheid is het de bedoeling dat iedereen zelf op het spoor van waarheid en liefde komt en daarmee ook zijn zicht vergroot, zijn zicht op waar leven, zijn zicht op Mij, zijn Schepper en op Mijn overgrote oneindige liefde voor allemaal tezamen en voor ieder op zich.

Wees gerust, want Mijn liefde en wijsheid werkt er aan bij iedereen bekend te worden. Maar bij iedereen op de voor die persoon geëigende manier, daarbij ook rekening houdend met alle andere mensen en het grote geheel. Zet je hart erop Mij en Mijn liefde zichtbaar te maken voor mensen en je zult er een aandeel aan hebben. Maar dat zul je niet altijd merken. Want Mijn werk in liefde en wijsheid aan de mensen is veelal verborgen, achter de schermen, om de mens in vrijheid te laten.

Want alleen de in vrijheid gekozen ware liefde geeft de hoogste wijsheid, de beste inzichten en de grootste gelukzaligheid. En geloof Mij, al wat mogelijk is zonder de vrijheid te belemmeren, wordt door Mij gedaan.

Hemels Brood 2430

Onvermogen. Niemand is al volmaakt, ieder mens heeft nog een zeker onvermogen. De één hier en de ander daar. Zo heb Ik dat toegelaten en zo is het bedoeld dat jullie dat ook aan elkaar toelaten. Mijn volmaaktheid is jullie volmaaktheid, Mijn liefde is jullie liefde. Zodat volmaakt nog niet perse nodig is. Ik draag jullie, Ik voed jullie, Ik leid jullie. Ik geef jullie leven, jullie hoeft het alleen aan te nemen, in volle vrijheid aan te nemen. En juist die vrijheid is daarbij van groot belang. Juist vrijheid, geheel zonder dwang, zonder eisen. Hoe kan iemand het in zijn onvermogen goed doen, helemaal goed doen?

De sleutel tot volmaaktheid is ware onbaatzuchtige liefde, nederigheid, die tot ware liefde leidt. Maar waar gebrek aan liefde is, kan toch geen liefde gewonnen worden door dwang, door verwachtingen, door eisen. Alleen je eigen hart kan maatstaf zijn voor al je handelen, al dan niet ten goede. En alleen Ik kan ieder hart ten volle doorgronden. Hoe kan het onvolmaakte het onvolmaakte beoordelen? Daarom heb Ik eens gezegd: wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Toen bleven alle stenen liggen. Want voor Mij gaat het er niet om de afdwaling van liefde te bestraffen, maar de liefde te doen groeien. Daar heb Ik Mijn wegen voor.

Omhul elkaar met liefde, met Mijn liefde. Laat het onvolmaakte aan Mij over, aan Mijn liefde. Al van oer af aan ligt alle afdwaling van liefde, alle onvolmaaktheid in de vrije keus van de mens in Mijn genade geborgen. Mijn liefdevolle genade voor alle mensen.

Hemels Brood 2431

Vader, ik weet dat U altijd bij me bent, dag en nacht mij innig met Uw eeuwige liefde omarmt. Het is aan mij, als ik dat niet bemerk, me niet open stel. Maar zodra ik me open stel, stroomt Uw liefde merkbaar door mij heen. Dan voel ik Uw liefde zo sterk in mij, in mijn hart, in mijn hele wezen en het vervult mij met een enorme blijdschap en dankbaarheid, dat U er altijd bent en alles goedmaakt.

Ja, Ik maak alles goed. Maar niet zonder jouw inzet, jouw vrije keus. Niet zonder dat jij er je lering uit krijgt en je inzichten in waar leven en ware liefde vergroot worden. Ik heb je lief, innig lief. Maar Mijn liefde ontslaat je niet van je verantwoordelijkheden, Mijn liefde neemt jouw taken niet over. Mijn liefde steunt je te leren je taken tot een goed einde te brengen. En te meer je in je hart bij Mij komt voor steun, te meer zal Ik je die steun ook geven. Vooral via nieuwe inzichten. Want je handelen komt altijd voort uit je inzichten.

Bij ieder mens zijn nog onjuiste inzichten. Bij de één hierover, bij de ander daarover. Kom bij Mij met al je inzichten. Ik laat je in je hart weten welke inzichten juist zijn en welke vernieuwing behoeven. Maar Ik zeg je daarbij, Ik zal niet in één keer al je onjuiste inzichten vernieuwen, alleen die waar je aan toe bent. Alle andere laat Ik je. Dus denk niet dat wanneer je bij Mij geweest bent en Ik je geholpen heb, je er dan van op aan kunt dat al je inzichten juist zijn. Want er zijn er altijd nog meer, die je gaandeweg zult leren. Alles op zijn tijd, stap voor stap. Dat doet Mijn liefde voor jou en voor alle mensen.

Hemels Brood 2432

Vader U bent toch altijd zo geduldig met mij. Terwijl ik vaak Uw geduld met ongeduld ontsier.

Je bent op weg in een wereld die ver afgedwaald is van ware oprechte zuiver onbaatzuchtige liefde. En je bent mens in die wereld. Dat betekent, dat je zwakten te overwinnen hebt. Zwakten die juist in de wereldse situaties van deze tijd enorm uitgedaagd worden. Er raast een enorme verleiding tot afdwaling van alles wat goed is en die verleiding aast juist op zwakten, juist daar oefent de verleiding een grote kracht op uit.

Heb begrip voor jezelf en daarmee begrip voor de mensen om je heen. Ieder die het goed wil doen, heeft zijn zwakten, die in deze tijd eens te meer beproeft worden door de wereldse verleidingen. Natuurlijk is het de bedoeling dat je groeit, dat je je zwakten overwint, dat je elke verleiding leert weerstaan, dat je handelen alleen nog ware liefde wordt. Maar nu mag je zijn zoals je bent. Wat je niet kunt, hoef je niet te zijn, je hoeft jezelf niet te dwingen.

Ieder mens staat hoe dan ook in Mijn liefde, in Mijn lering. Zelfs de hardnekkigste mens die voluit tegen Mij is en daarvoor van Mij de volle vrijheid krijgt. Wees niet bang voor je zwakten, daarmee maak je jezelf kwetsbaarder. Je hebt van Mij genoeg vermogen, sterkte, talenten, kunde, en wat dies meer zij, gekregen om je leven toch een goede richting te geven. Kijk daarom naar wat je al goed en vol liefde doet en laat je zwakten aan Mij over. Vertrouw erop dat Ik je niet op je zwakten beoordeel, maar op je liefde.

Hemels Brood 2433

Ik ben in stilte op de achtergrond altijd aanwezig. Ziende en horende wat de mens in vrijheid doet en laat. Hoe de mens met zijn vrijheid omgaat, is zijn zaak. Ik zorg ervoor dat niets van zijn doen of laten het ware leven kan schaden. Ik zorg ervoor dat alles wat er gebeurt de mens tot dienst is in zijn groei naar waar leven.

Zo komt elke hoogmoed tot nederigheid en ten dienste van anderen. Zo komt elke macht tot nederigheid en ten dienste van anderen. Zelfs de inhalige mens wordt ten dienste van zijn medemens ingezet. Maar hoe en waar en wanneer en bij wie blijft voor de mens verborgen. Ik regel dat in stilte, op de achtergrond, terwijl toch ieder zijn vrije keus behoudt. Zo is alle afdwaling geborgen in Mijn liefde en zo is het ware leven, de ware gelukzaligheid zeker gesteld voor alle mensen.

Maar als je in je hart Mij aanspreekt, Mij vraagt, dan ben Ik er en laat Mij in je voelen, je kunt in je hart met Mij spreken en Ik zal je antwoorden. In de oprechtheid en de stilte van je hart kun je, wanneer je wilt, contact met Mij maken, Mijn liefde voor jou voelen en in je opnemen. Daar ben Ik altijd in stilte en jij kunt daar de stilte verbreken. Dan kom Ik van de achtergrond naar voren, voor jou en ga Ik aan de stilte voorbij en spreek met je, in grote liefde spreek Ik met je. Want Ik heb je lief en je bent voor Mij belangrijk. Mag Ik ook belangrijk voor jou zijn? Kom in je hart, dan spreken wij.

Hemels Brood 2434

Ieder mens is zonder enig besef als baby op aarde gekomen. Kaal en zonder kleren. Ieder mens moest vanuit het niets de wereld gaan ervaren. In en buiten zich gaan ervaren wat waar leven is, wat liefde is. In en buiten zich gaan ervaren wie de mens is en wie zijn Schepper. Dat is geen gemakkelijke opgave en veel mensen zijn verdwaald in het wereldse en hebben geen besef van waar leven, van liefde, van zichzelf en van Mij, hun Schepper. Veel mensen zijn verdwaald geraakt in de verleidingen die in de wereld zijn.

Maar hoe kaal en naakt de mens als baby ook op aarde kwam, vervolgens heeft hij wel haar en stevigheid gekregen, kleren en al wat voor hem nodig was. Zo is het ook met het geestelijke van de mens. Nadat de mens op aarde kwam, heeft hij van Mij steeds wat meer geestelijk vermogen gekregen en heb Ik hem uit de kaalheid en onwetendheid gekleed en wetenschap gegeven. Maar kijk hoe de mens in zijn vrijheid datgene gebruikt, wat hij van Mij voor zijn leven gekregen heeft.

Kijk eens naar jezelf. Hoeveel van wat je van Mij hebt gekregen sinds je kaal en onwetend op aarde kwam, gebruik je ten gunste van waar leven en hoeveel voor jezelf, naar eigen invulling en goeddunken? Wees voorzichtig met je antwoord, want er is veel wat je niet ziet, veel waar je aan voorbij gaat. Omdat veel van je lering in het leven gebrekkig was. Want de wereld is enorm afgedwaald en alleen het zuivere hart kan Mijn zuivere leer nog bevatten. Er is veel wat de innerlijke zuiverheid in de weg staat, wees er op verdacht dat je meer gewend bent aan het wereldse, dan aan Mijn Hemel.

Neem dat in ogenschouw en wees niet kritisch op jezelf of op anderen, want je hebt het ware besef nog niet zoals het werkelijk is. Werk er aan je liefde te vergroten en laat al het andere aan Mij over. Zorg ervoor je hart met Mij samen te zuiveren, zodat je Mij in jezelf naar waarheid meer en meer dagelijks kunt ontmoeten en de ware lering dieper tot je kan doordringen, tot heil van je ziel en de ziel van veel mensen.

Hemels Brood 2435

Een mens zwelt soms op van eenvoudig tot hoogmoedig. Maar doorgaans gaat daar een prikkel aan vooraf. Een prikkel van verleiding die hij niet weet te weerstaan. Soms is er iets gezegd, soms iets gedaan wat hem tot een reactie brengt. Iets, waardoor een reactie mondt in een zekere hoogmoed, dan speelt het ego mee. Dan is er een zekere eigenliefde, een angst tekort gedaan te worden, die tot hoogmoedige reacties kan leiden.

Maar de degene die de prikkel teweeg brengt, is meestal zelf niet vrij van een zeker eigenbelang, van een zekere hoogmoed, een zekere blindheid. En zo doen mensen elkaar van alles aan. De één zou de prikkel niet moeten geven, de ander zou de verleiding tot irritatie, moeten weerstaan. Maar de mens is zwak. Zo komt hij vaker tegenover zijn medemens te staan. In zekere zin ongewild en toch vrij voor gekozen. Als je niet diegene wilt zijn die de prikkel geeft, als je niet diegene wilt zijn die de reactie geeft, kom dan steeds opnieuw in je hart bij Mij, laat Mij je hart reinigen, je tonen hoe het met je hart gesteld is.

Laat Mij je hart met liefde vullen, laat je opgeblazen hoogmoed los en straal Mijn liefde uit, wees blij en verheug je, want Ik heb jullie allemaal lief, zonder uitzondering.

Hemels Brood 2436

Voor alle mensen is een enorme schat weggelegd. Die schat is in geen menselijke waarde weer te geven. Die schat is Mijn liefde. De waarde van Mijn liefde is in de oneindigheid niet in werelds menselijke termen te omschrijven. Het belang van Mijn liefde is zo oneindig groot, is zo van wezenlijk belang, dat is niet te beschrijven. Maar als er tegen iemand over een onmetelijke schat wordt gesproken, denkt hij aan geld, goud, diamanten, edelstenen, enzovoorts. Terwijl Mijn schat uit pure zuivere onbaatzuchtige liefde bestaat en daarbij is geld, goud, diamanten, edelstenen niets, helemaal niets.

En zie hoeveel mensen rennen voor al dat niets. Om steeds meer van dat niets te verzamelen en niets van dat niets te verliezen. Hij maakt zich druk om niets. En terwijl hij Mijn schat aan liefde kan krijgen, gaat hij daar niet voor. Als je enigszins kunt beseffen wat de ware schat voor je leven is, als je een klein beetje begrijpt wat Mijn ware oneindige liefde voor betekenis heeft voor jouw leven, ga daar dan voor. Ga dan voor de werkelijke schat, voor de ware liefde, voor Mijn oneindige ware onbaatzuchtige liefde, met de nadruk op onbaatzuchtig, zonder eigenbelang.

In de diepste nederigheid kan een mens zijn eigenbelang loslaten voor onbaatzuchtige liefde. Als je dat begrijpt, begrijp je al een deel van die enorme schat aan liefde, die Ik voor jou en voor alle mensen heb en je elke dag, elk uur, elke minuut, elke seconde geef en aanbied.

Hemels Brood 2437

Wie meer vermogens heeft, heeft daarmee ook meer verantwoordelijkheid. Maar wie minder vermogens heeft zal zich daar bij moeten neerleggen en de verantwoordelijkheid moeten laten bij degene met meer mogelijkheden. Niet dat diegene met minder mogelijkheden dan ook minder waard is, of dat diegene met meer mogelijkheden meer waard is. Wel wordt van degene met meer mogelijkheden verwacht, dat hij naar die meer mogelijkheden handelt en dan kan het voorkomen, dat hij niet ziet hoe het beste te handelen.

op die manier wordt Mijn handelen voor de mens ook vaak niet als het beste gezien. Daarvoor is vertrouwen nodig, vertrouwen van de mens in Mijn liefde. Want hoe Mijn liefde het beste uitwerkt voor iedereen is voor de mens met zijn nog heel gebrekkige liefde niet te zien, niet te begrijpen.

Maar als je een beetje kunt beseffen wat ware liefde is, dat ware liefde niemand tekort doet, alleen geeft en geneest, verbetert en heelt, dan kun je ook aannemen dat Mijn handelen je altijd ten goede komt, hoe een situatie ook is. Al kun je niet zien en begrijpen wat Mijn liefde voor je doet, als je ware liefde een beetje kent, kun je wel aannemen dat Mijn liefde, die Ik altijd voor je heb, je alleen maar goeds zal brengen. Dan kun je er op vertrouwen dat Mijn liefde, die jou altijd omringt, alles goed maakt.

Hemels Brood 2438

Keuzen voor het leven maak je NU. En onmiddellijk zijn ze verleden, maar ze hebben hun invloed op je toekomst. Zo belangrijk is het hoe je nu leeft, wat nu je keuzen zijn. Geen keus uit het verleden laat zich in het nu veranderen. Maar elke keuze in het nu kan wel je toekomst veranderen en daarmee de invloed van keuzen uit het verleden op je toekomst. Zo belangrijk zijn je keuzen in het nu. Je kunt er je eerdere keuzen niet mee wijzigen, maar wel je toekomst. Heb je keuzen gemaakt die niet ten volle liefde waren en besef je dat nu, dan kun je niet het verleden in liefde wijzigen, maar wel het nu. Laat het gebrek aan liefde uit een eerder gemaakte keus niet je keus van nu bepalen, je toekomst bepalen. Keer liever nu terug naar liefde, neem dan nu wel keuzen naar ware liefde. Want alle keuzen die gedaan zijn in gebrek aan liefde, kunnen in het nu omgezet worden in liefde en de invloed van de niet-liefde uit het verleden wordt dan in het nu omgezet in liefde voor de toekomst.

Mocht je dat nu nog niet kunnen, neem dan je tijd. Want Mijn liefde is er altijd. Die is in het verleden, in het heden en in de toekomst. Omdat Ik eeuwig Ben, eeuwig Liefde Ben. Mijn liefde is niet vandaag of gisteren of morgen, Mijn liefde is altijd. En waar gebrek is aan liefde bij de mens, neemt Mijn liefde het over, ook voor jou. Voor vandaag, voor gisteren en voor morgen. Laat de rust in je weerkeren en vind daarin Mijn eeuwige liefde, die jou altijd steunt, die jou altijd omarmt, die jij altijd hoe dan ook mag Zijn!

Hemels Brood 2439

Hoe is het kwaad in de wereld gekomen? Het kwaad is niet door Mij in de wereld gekomen. Ik heb alle macht over elk kwaad en Ik heb de mens diezelfde macht gegeven. Die macht is ware onbaatzuchtige liefde in alle nederigheid. Geen kwaad is tegen die macht bestand. Ik Ben totale ware onbaatzuchtige liefde. Daarom is in Mij geen kwaad en is door Mij ook geen kwaad. Maar de mens heeft zijn macht van liefde los gelaten, is afgedwaald van ware belangeloze liefde en is daarmee de macht over het kwaad verloren. Nu denkt hij macht terug te kunnen krijgen door kwaad met kwaad te vergelden en is verbaasd dat hem dat niet lukt. Hij is verbaasd dat Ik kwaad toe laat. Maar Ik heb hem geschapen naar ware liefde, zonder enig kwaad.

Ik heb de mens Mijn liefde gegeven, totale liefde. En vrijheid. Vrijheid om van zichzelf bewust het ware gelukzalige leven te voelen, ten diepste in grote vreugde te voelen! Maar inmiddels heeft de mens in zijn vrije keus vaak liefde los gelaten en probeert hij nu macht over zijn leven te krijgen via verwijten, boosheid, wraak, ongeduld, ergernis, enz. Dat is de weg niet. En dat zal het ook nooit zijn. Wie op de weg kiest van verwijten over en weer zeg Ik: kom terug van die weg die ten dode voert, die niets werkelijk oplost en tot leven brengt. Kom terug van die weg, die geen liefde is en vergeef elkaar van ganser harte. Kom terug van je ongenoegen over die ander, over zijn doen en laten, kom terug in liefde. Want liefde is de enige macht over het kwaad en bij liefde is geen kwaad en kan geen kwaad komen of ontstaan. Ik geef de mens geen kwaad op zijn pad. Het verschijnt daar waar liefde wordt losgelaten en ergernis, verwijten, boosheid zich voordoet. Liefde geeft nooit ergernis, al is de situatie nog zo onvriendelijk.

Wie zal het eerst tot ware liefde terugkeren als mensen door boosheid en verwijten, in kwade situaties terecht zijn gekomen? Ik maak daarin geen keus. Het is aan de mens zelf. En verwijt Mij niets, want Ik Ben oneindig eeuwig ware liefde in alle nederigheid. Ik heb Mijn macht van ware liefde nooit losgelaten, Ik Ben ware onbaatzuchtige liefde en niets anders. Maar de mens laat zijn liefde los. En waarom? Om macht? Om gelijk? Om erkenning? In liefde heb je macht, in liefde heb je gelijk en in liefde krijg je erkenning. Is het niet van de mens, omdat hij afgedwaald is, dan altijd en eeuwig wel van Mij. Maar Ik maak daarbij geen onderscheid, liefde maakt geen onderscheid. De mens in zijn afdwaling van liefde maakt onderscheid, Ik niet.

Begrijp Me goed, het kwaad probeert macht te krijgen via de van liefde afgedwaalde mens. Wie mee gaat in die afdwaling, zich laat ergeren, tot verwijten laat brengen, liefde loslaat uit ergernis, die geeft daarmee zijn macht uit handen aan het kwaad, zelf, vrijwillig. Verbaas je dan niet, dat je eerdere goede bedoelingen toch door het kwaad overwoekerd raken en het kwaad je in haar greep krijgt. Want het is en blijft eeuwig alleen de ware onbaatzuchtige liefde die kwaad overwint en waardoor uiteindelijk alle kwaad kan en zal verdwijnen. Door zelf in liefde te blijven help je het kwaad te doen verdwijnen. Lukt dat je niet, dan weet je nu hoe het kwaad aan zijn macht komt en het behoudt. Het beste kun je Mij te bidden om liefde in je hart, om het kwaad teniet te kunnen doen.

Hemels Brood 2440

Je kunt je leven lang dienstbaar en opofferend geweest zijn voor je naaste, maar als je het niet met je hart hebt gedaan, niet uit de volle liefde uit je hart, dan heb je niets gedaan, geen enkele inspanning. Je kunt gezorgd hebben en alles precies goed gedaan hebben, alles naar eer en goede manieren, maar niet ten volle uit de liefde uit je hart dan betekent het niets, helemaal niets. Je kunt je plicht ten aanzien van je medemens perfect gedaan hebben, voor iedereen klaar gestaan hebben en iedereen geholpen hebben, maar niet ten volle uit de liefde uit je hart, dan is het gelijk niets wat je gedaan hebt. Je kunt geld en goed gegeven hebben aan de armen en behoeftigen, veel geld en er zelfs zelf arm door geweest zijn, maar het betekent niets, als het niet uit ware liefde gedaan is.

Degene die nooit iets goeds gedaan heeft, maar die een enkele keer zijn belager, die hem zwaar tekort doet, van ganser harte vergeeft, heeft  meer gedaan. Diegene die in ware liefde geduld heeft met zijn medemens die hem tekort doet, al heeft hij verder nooit iets goeds gedaan, heeft meer gedaan dan degene die altijd goed deed, maar nooit uit de ware liefde uit zijn hart. Laat je leven, je daden, je praat, niet goed zijn, maar laat je hart goed zijn, dat is, gevuld met liefde!

Hemels Brood 2441

In theorie is alles mooi te omschrijven. Maar in de praktijk pakt het vaak heel anders uit dan de theorie omschrijft. Wat kies je, als de theorie niet meer op de praktijk past? Wie naar zijn gevoel kan leven, het zuivere gevoel, zonder eigenbelang, weet daardoor wat hij het beste kan kiezen. . Maar wie het gevoel, het zuivere weten, al lang heeft losgelaten, is overgelaten aan het verstand en zal zelf een oplossing moeten bedenken.

Is er een theorie ontstaan, die is bedacht naar een moment in de praktijk, maar de praktijk is beweeglijk, zoals de mens beweeglijk is en veranderlijk, zoals de mens veranderlijk is, dan past de theorie niet meer. Omdat de theorie star is, niet mee verandert. Een theorie wordt door de meeste mensen grotendeels met het verstand bedacht, het gevoel is daar maar heel weinig bij betrokken. Wat kies je, als de praktijk anders is geworden en de theorie van aanpak niet meer past? Wat vind jij belangrijker, vasthouden aan de theorie of zelf een aanpassing maken in de praktijk? En kies je daarbij voor het verstand of voor het zuivere gevoel, de ingeving, je intuïtie?

Veel mensen kiezen voor het verstand. Want de beredenering hoe te handelen is aan anderen makkelijker uit te leggen, terwijl het gevoel, de intuïtie nauwelijks uit te leggen is. Gevoel is in wereldse taal en in de wereldse termen niet uit te leggen. Hoe leg je uit dat je door een ingeving teruggehouden werd om over te steken, toen je dacht dat het kon, maar overreden zou zijn door een auto, die je niet zag? Het is een flits en je weet het. Er is geen denken, geen theorie aan te pas gekomen.

Kijk, zo is het als je in verbinding bent met Mij. Wanneer theorie niet past, past wat Ik je in alle zuiverheid van liefde aanraad, precies. Alleen, uitleggen kun je het niet. Maar zouden mensen zich meer door Mij in hun hart laten raden, naar hun gevoel en hun intuïtie zouden handelen, zouden er veel meer passende oplossingen in allerlei situaties gevonden kunnen worden. Durf naar je gevoel, naar je intuïtie, naar Mijn raad te handelen en zie en bemerk eens hoe goed dat is. Durf het verstand eens wat meer los te laten en zie wat je gevoel je in zuiverheid laat weten, zomaar, in liefde.

Hemels Brood 2442

Bij alles wat je doet, kan Ik je in je hart laten weten of je er meer liefde bij nodig hebt. Je kunt alles doen uit jezelf of uit je hart en daarbij Mijn liefde voelen. Je kunt in je handelen Mijn liefde naar buiten brengen. Dat is jouw keus. Of je steeds opnieuw in je hart Mij om de nodige liefde vraagt en daarop wacht, is jouw keus. Ik ben er altijd en wanneer je wilt, kun je je met Mijn liefde in je hart in verbinding stellen. In je hart kun je ook vinden of je handelen wel helemaal naar liefde was. Maar bij alles wat je Mij vraagt in je hart, is het wel nodig dat je jezelf, dat is je eigen invullingen, loslaat, niet meer als belangrijkste of als waarheid vasthoudt.

Want zolang je je eigen mening nog vasthoudt als waar en belangrijk, kun je Mijn waarheid en liefde niet vernemen, niet bewust worden. Elke eigen mening vertroebelt het zicht op Mijn aanbevelingen. Elk eigen denken blokkeert de aanname van Mijn liefde in je handelen. Elke eigen invulling verblindt je voor de invulling die Ik je uit Mijn ware liefde geef. Want in je hart is wel Mijn Bron van liefde en wijsheid eeuwig aanwezig, maar jij moet er wel zelf uit willen putten, zelf komen en Mij vragen, zelf Mij in je hart willen ontmoeten. Er toe komen om je eigen ideeën, je eigen invullingen, je eigen meningen, los te laten, opzij te zetten, om uit die ware eeuwige Bron van Mij liefde en wijsheid te kunnen putten.

Alles is genade en Mijn genade is zeker bij jou. Maar het zou je minder problemen geven, als je meer uit je innerlijk ware Bron uit Mij zou putten en je eigenbelang meer zou kunnen loslaten. Heb vertrouwen en voel Mijn liefde in je hart, voel de vreugde, de blijdschap van ware liefde.

Hemels Brood 2443

Soms moet je jezelf beschermen. Als je weet dat je iets nog niet kunt, het niet toch gaan doen. Dan is het het beste om situaties waar je niet aan toe bent, te laten gaan, te vermijden. Als je lange tijd veel alcohol hebt gehad en je wilt leren de alcohol te laten staan, maar je weet dat het moeilijk voor je is, ga dan niet naar situaties waar je weet dat veel alcohol gedronken wordt.

Neem afstand van al datgene wat je prikkelt tot daden die je niet wilt. Ben je bijvoorbeeld een ongeduldig mens, begin dan niet met werkzaamheden die heel veel geduld vragen. Probeer dan eerst meer geduld te leren bij situaties die niet het uiterste vragen. Zo is het ook met stress. Raak je gemakkelijk in stress, zorg er dan voor, zo je kunt, ernstige stress situaties te voorkomen. Houd je ervan weg, tot je zenuwstelsel zich zodanig hersteld heeft, dat je het wel aan kunt.

Soms kun je een situatie niet voorkomen, je komt erin terecht zonder direct eigen toedoen. Daar zul je dan op dat moment mee moeten omgaan, hoe moeilijk dat ook is. Maar op zo’n moment ben Ik er ook, naast je, bij je, in je. En op die momenten mag je helemaal op Mij vertrouwen, kracht van Mij vragen om de situatie goed door te komen. Mocht het je dan toch niet helemaal lukken, zie het dan maar als overmacht, en neem het jezelf niet kwalijk. Zie het als een grote oefening, waar je altijd ook iets van leert en waarmee je kunt oefenen in vertrouwen, vertrouwen op Mij, je liefdevolle Schepper en Hemelse Vader, die altijd voor je zorgt, zeker in moeilijke tijden.

Hemels Brood 2444

Contact, ben je wel in contact met Mij? Bij moeilijke situaties zoek je Mij intens. Maar als die weer voorbij zijn, houd je dan ook nog contact met Mij? Gewoon, in het dagelijks leven, met alle kleinigheidjes van de dag, houd je dan ook contact met Mij? Ik bedoel niet dat je niets zou moeten doen, zonder dat Ik je zeg hoe of wat je moet doen. Want je bent een vrij mens en het is de bedoeling dat je vrij kiest, niet dat Ik je voorzeg wat te kiezen.

Maar dat neemt niet weg dat je toch voortdurend met Mij in contact kunt zijn en dan bedoel Ik, dat je steeds Mijn liefde in je hart kunt voelen, die je bemoedigt en sterkt, die je in je keuzen mee kunt nemen. Want als je Mijn liefde voelt, is het misschien voor jou ook makkelijker om je keuzen naar liefde te maken en in je handelen steeds in liefde te blijven. Ik ben altijd naast je, in je, maar jij bent degene die de vrije keus heeft om wel of geen contact met Mij te maken.

Soms geef Ik signalen om je te helpen, om je Mij in herinnering te brengen, maar altijd zo, dat het je vrije keus niet belemmert. Soms pak je Mijn signalen op, maar ook laat je ze liggen of merk je ze niet op. Je mag alles doen zoals jij het wilt, je hebt de vrije keus, maar als je werkelijk in ware liefde en gelukzaligheid wilt komen, houd dan steeds contact met Mij!

Hemels Brood 2445

Geef je dag aan Mij. Dat wil niet zeggen dat Ik dan je dag ga bepalen. Je blijft vrij en je blijft zelf je dag bepalen. Ik bedoel met “geef je dag aan Mij”, dat je alles wat je op die dag besluit te doen, in volle liefde doet, uit je hart. Dat liefde de basis mag zijn van alles wat je die dag onderneemt. Dan geef je je dag aan Mij en blijf je zelf in volle vrijheid.

Maar let op, want zelf de keus houden met als basis liefde is niet zo gemakkelijk als het misschien lijkt. Want veel van de keuzen die mensen maken, is naar zichzelf gericht en veel zelfgerichte keuzen worden niet bewust gemaakt, maar veelal als reactie op prikkels van situaties en mensen om hen heen. Vaak begint het wel goed, maar gaandeweg wordt de mens toch geprikkeld tot reacties waarbij liefde de basis niet meer is. Er sluipt bijvoorbeeld nogal eens ongeduld in, ongenoegen, waardoor er gemakkelijk verwijten worden gemaakt, beschuldigingen worden geuit.

Dat lijkt allemaal heel terecht, wie tekort gedaan wordt, mag van zich spreken. Maar vaak is in dat spreken de basis van liefde zo goed als verdwenen en zijn het gevoelens van ongenoegen die de basis van het gesprek vormen, waardoor het ene woord het andere uitlokt en de gemoederen nog meer verontrusten en geen vrede brengen. Dan is het moeilijk terug te komen op de basis van liefde. Geef je dag aan Mij, houd in alle vrijheid liefde als je basis!

Hemels Brood 2446

Je kunt alles, als je er tijd voor neemt. Je kunt alles leren, als je er tijd voor neemt. De mens is tijd gegeven, om te leren, om tot liefde te komen, om te groeien tot waar leven. Helaas gebruikt hij zijn van Mij gekregen tijd voor zoveel andere dingen, voor wereldse aangelegenheden, voor werk om meer geld, om zijn materieel bezit te vergroten, om genoegens te hebben, om macht en aanzien, enz. Hoeveel mensen zeggen vandaag de dag niet, dat ze het druk hebben, geen tijd hebben? En ze rennen maar door. Terwijl zij van Mij tijd gekregen hebben,, niet voor het nastreven van geld, bezit, macht, roem, genoegens, enz. maar om waar leven, om ware liefde, om geestelijk te groeien tot een puur liefdevol wezen in een eigen bewustheid van bestaan.

Als je denkt, dat kan ik niet, dat lukt mij niet, neem er dan eens meer tijd voor. Want vaak is iets wel te leren, als iemand er meer tijd voor neemt, zich meer ruimte geeft. Alleen hoe doe je dat, meer tijd nemen, terwijl je tijd al door zoveel in beslag wordt genomen en er al zoveel van je verwacht wordt te moeten doen? Kijk er eens goed naar waar je je tijd nu eigenlijk precies voor gebruikt. Is dat allemaal werkelijk wel zo belangrijk? Zijn er echt geen dingen die je kunt laten? Is al je tijdsinvulling voor geestelijke groei naar ware liefde, zonder eigenbelang?

Kijk eens waar je je tijd aan besteedt. Is er iets wat je denkt niet te kunnen, neem er eens meer tijd voor. Neem eens meer tijd voor ware liefde.

Hemels Brood 2447

Voorspoed, ieder mens wil graag alleen maar voorspoed in zijn leven. Maar het gaat er niet om dat alles alleen maar gladjes verloopt. Als alle mensen met elkaar in ware liefde zouden blijven, dan zou alles wel veel rustiger en gladder verlopen. Maar dat is niet zo. Er is heel veel afdwaling van ware liefde en zodoende kan het ook allemaal niet zo gladjes verlopen. Ook al blijf jij zelf zoveel mogelijk in liefde, dan nog is er om je heen veel afdwaling. Iedereen heeft die vrijheid en in die vrijheid leef je met elkaar.

Maar het is niet speciaal jouw leven wat daarmee uit de vrede verstoord wordt, het is het leven wat Ik jullie gegeven heb, dat wordt verstoord door al die afdwaling van liefde. Ik geef jullie allemaal vrijheid van leven, maar dat wil niet zeggen dat Ik dan ook toesta dat alle goeds vernietigd wordt. Dat het ware leven vernietigd wordt. Want dat sta Ik niet toe. Zo is alles in Mijn ordening geplaatst, dat in de vrijheid en de afdwaling van ware liefde, het ware leven toch altijd behouden blijft voor alle mensen.

Alle mensen kunnen via hun materiële verblijf op aarde tot het ware leven, ware liefde komen, in de volle vrijheid van bestaan. Het is wel nodig dat het ieders vrije keus is. Wie niet voor die ware liefde kiest, heeft geen toegang tot waar leven en blijft in een zekere schijnwerkelijkheid tot hij de ware liefde vrijwillig aanneemt. Vanuit deze schijnwerkelijkheid op de materiële aarde,  bestaat de mogelijkheid om tot totale liefde te komen. Aan iedereen de vrije keus er wel of niet voor te kiezen, voor ware liefde, het werkelijke leven.

Hemels Brood 2448

Er is een enorme verscheidenheid aan mensen. Iedereen met een eigen karakter, iedereen met een eigen gemoed. En er is een enorme verscheidenheid aan opvattingen. Sommigen heel goed en anderen heel slecht en van alles daartussenin. Er zijn mensen die gemakkelijk uit zichzelf in liefde blijven, mensen die minder gemakkelijk in liefde blijven en er zijn mensen die helemaal niet in liefde blijven, er geen idee van hebben. Dat heeft onder andere met het ego te maken. Er zijn grote verschillen in de omvang van het ego.

Met al die verscheidenheid wordt een samenleving gevormd. Ieder voor zich heeft daar een aandeel in. Ieder voor zich heeft de taak met die vorm van samenleving om te gaan en er zijn steentje aan bij te dragen. Om dat goed te kunnen doen, is het nodig om jezelf te kennen, waar ben je sterk in, waar ben je zwak in, wat zijn je goede kanten, wat zijn je minder goede kanten? Vanuit zelfkennis kun je kijken naar mensen om je heen. Wat zijn hun goede kanten, wat zijn hun minder goede kanten? De beste levenshouding is het, om te streven naar verbetering van je minder goede kanten en je medemensen te helpen om hun minder goede kanten te verbeteren.

Niet om er zelf beter van te worden, maar om er met elkaar en voor elkaar beter van te worden. Dus niet omdat jij die minder goede kanten niet prettig vindt, maar om een betere samenleving, om de ware liefde, om elkaar te helpen en daarbij te begrijpen dat nog niemand volmaakt is.

Hemels Brood 2449

Elke dag met een schone lei beginnen. Elke dag met alles opnieuw beginnen. Alles wat geweest is, achter je laten. Alles wat geweest is en niet goed was, achter je laten. Wat jezelf niet goed gedaan hebt en wat anderen niet goed gedaan hebben, achter je laten en opnieuw beginnen, alsof het er niet geweest is. Vergeven aan jezelf en vergeven aan alle anderen. Er is geen nieuw begin, als jezelf niet nieuw begint. Er is geen vergeving, als je jezelf niet vergeeft. Alles gaat door, de wereld gaat door, alle mensen blijven hetzelfde en jij kunt dat allemaal niet veranderen.

Je kunt wel jezelf veranderen en alles wat je doet veranderen. En kijk, juist als jij verandert, verandert alles om je heen ook. Want als jij verandert, neem je op een andere manier je plaats in, vul je op een andere manier je plaats op, krijgt je leven een andere vorm. En alles is met elkaar verbonden. Alles vormt zich om en met elkaar. Dus waar een vorm verandert, verandert ook alles daar omheen.

Wil je dat situaties veranderen, doe iets aan jezelf, verander iets aan jezelf en je verandert iets aan de situatie. Maar let op. Want Mijn ordening blijft altijd een ordening in ware liefde. Laat daarom je verandering altijd in ware liefde zijn. Dan veranderen de situaties en de mensen ook naar die ware liefde. Wil je verandering, verander zelf, maar doe dat in ware onbaatzuchtige liefde, zodat het je in het goede tegemoet komt, in liefde.