Hemels Brood 2357 t/m 2387

Hemels Brood 2357

Het klinkt heel gemakkelijk: blijf in ware liefde en je leeft volkomen gelukzalig. Maar in werkelijkheid is er op deze aarde veel verleiding om niet naar liefde te handelen, die je dan wel moet overwinnen. En deze verleiding om juist naar het tegenovergestelde van liefde te handelen, is sterk en vraagt kracht, kracht om te weerstaan. Maar dat niet alleen, het vraagt ook inzicht om te kunnen zien wanneer liefde wordt losgelaten. Want vaak gaat die verleiding met een zekere blindheid gepaard, een blindheid voor wat waar en waarachtig is en wat niet waar en onwaarachtig is.

Want het tegenovergestelde van ware liefde weet zich vaak voor te doen als goed en juist, terwijl het dat niet is. De verlangens die de mens heeft, maken hem blind daarvoor en veel meer lijkt goed en juist dan het in werkelijkheid is. Ergens verscholen in ieder hart is dat kleine signaal, wat uitzend: het is niet waar, niet goed, niet juist. Maar daar naar luisteren, als je iets heel graag wilt, is heel moeilijk voor de wereldse zelfgerichte mens, die zijn ogen en oren verstopt heeft zitten met eigen willen, eigen verlangens naar allerlei genoegens. Hoe kun je daar uitkomen, welke weg kun je dan nog nemen?

Neem de weg van nederigheid en erken je blindheid en je doofheid, ook al weet je niet precies wanneer je voor het tegenovergestelde van liefde hebt gekozen. Kom bij Mij en vraag Mij je ogen en oren vrij te maken van je zelf opgeworpen belemmeringen. Neem Mijn liefde aan en vertrouw dat Ik in grote liefde je help, wees bereid te zien en te horen en vooral te voelen. Want juist door te voelen in je hart, kun je de beste weg naar liefde weer terug vinden en kun je je ogen en oren weer openen. Zodat je weer weet, ja, dit is goed. Zodat je weer weet, ja, dit is Liefde en zodat je de kracht krijgt en houdt om voor die ware liefde te kiezen, die je werkelijk ware gelukzaligheid geeft.

Hemels Brood 2358

In veel landen werkt men voortdurend aan nieuwe wetsontwerpen. Die moeten dan bestudeerd worden en vinden vervolgens hun ingang. Bij sommige landen is er met de regelmaat van de klok een wetswijziging. Dan zijn er deze regels, dan weer heel andere. Nergens is de wet eenmaal blijvend vastgesteld en zo altijd gebleven. Er is steeds wel een wijziging die het voorgaande vervangt, wijzigt of aanvult, maar of het een verbetering is, moet dan nog blijken en vaak blijkt ook het nieuw ingevoerde niet helemaal te voldoen.

Hoe is dat met Mijn wetgeving? Mijn wetgeving is eenmalig gegeven en vanaf het begin blijvend, zonder wijzigingen of toevoegingen, onveranderd dezelfde gebleven. Mijn wetgeving is altijd blijvend advies, verwoord in de tien geboden. Mijn wetgeving heeft slechts één stelregel: de ware onbaatzuchtige liefde en deze is eeuwig dezelfde, onveranderlijk, zoals Ik onveranderlijk Ben.

Mijn wetgeving is niet voor dit volk anders dan voor dat volk, maar is geldig voor alle mensen over de hele wereld in alle eeuwen van bestaan. Alleen de ware onbaatzuchtige liefde vervult Mijn gegeven wet en stelt de wet buiten werking. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd zijn, wees onveranderlijke liefde, zoals Ik onveranderlijke liefde Ben. Jullie zijn uit die onveranderlijke liefde op aarde gekomen, om hier zelf uit vrije wil onveranderlijke liefde te worden. Daar is geen menselijke wetgeving bij nodig. Daar is jullie vrije wil en inzet voor nodig.

Hemels Brood 2359

Wachten op het juiste moment voor het beste resultaat zou toch niet moeilijk moeten zijn. Maar al sinds het begin van de mensheid heeft de mens heel moeilijk kunnen wachten op het juiste moment en nog kan de mens maar moeilijk wachten tot het juiste moment om de beste resultaten te krijgen. Steeds is er wel iets in hem waardoor hij niet kan wachten, hij niet ziet dat het juiste moment er nog niet is. Zijn enorme verlangen naar wat hij wil hebben,  overschreeuwt Mijn advies om nog even te wachten. Juist door de hebberigheid van mensen raakt hun besef van wat het juiste moment is,  vertroebelt en raken zij verward.  Is nu het juiste moment of  nog niet? Daardoor komt het dat mensen te vroeg of ook wel te laat zijn voor het juiste moment. Vaak ook wil iemand het alleen doen, zelf bepalen en zo mist hij dan ook Mijn stem, die hem precies kan vertellen wanneer het juiste moment is aangebroken.

Maar degenen die hun eigen belang kunnen loslaten en er voor de ander willen zijn, die vinden zonder problemen het juiste moment. Het juiste moment om te handelen of juist niet te handelen, het juiste moment om te praten of juist niet te praten, zij vinden zonder te zoeken, het juiste moment. Ja, alles heeft zijn juiste moment, tot een beste situatie, tot het volmaaktste besef, dat is er voor alles en iedereen, want het ware leven is volmaaktheid in alles en deze volmaaktheid kan bereikt worden op de juiste manier, op het juiste moment. Wie de juiste manier en het juiste moment wil weten, die mag bij Mij komen en Ik zal het hem in zijn hart laten weten.

Maar Ik kan het je ook hier en nu zeggen: Het juiste handelen op het juiste moment is liefde, het juiste moment is Mijn moment, in de volle overgave van volkomen onbaatzuchtige liefde. Waarbij je met onbaatzuchtigheid al ver op weg bent naar ware liefde!

Hemels Brood 2360

Soms kan een mens zich zo vergissen in zijn medemens. Dan lijkt het of iemand helemaal te vertrouwen is, je gelooft die mens, maar achteraf blijkt diegene helemaal niet betrouwbaar en kom je bedrogen uit. Hoe moet dat een volgende keer, kun je dan maar beter niemand meer vertrouwen? Maar dan wordt het wel heel moeilijk om met mensen samen te leven. Want als er geen onderling vertrouwen meer kan zijn, kan er ook geen vriendschap zijn en is er geen relatie met elkaar. Dan hangt alles als los zand aan elkaar. Dan maar weer iedereen vertrouwen met het risico bedrogen te worden?

Als Ik je mag adviseren, vertrouw dan op Mij. Bij Mij kom je nooit bedrogen uit. Als je niet weet of je iemand kunt vertrouwen, vertrouw diegene dan aan Mij toe. Niet dat Ik diegene die niet te vertrouwen is dan verander, zodat hij wel te vertrouwen is, want dan zou Ik ingrijpen in zijn vrije wil. Maar wat er gebeurt door zijn bedrog, daar kan Ik je wel bij helpen. Ik kan je in je hart laten weten hoe diegene is. Ik kan je in je hart laten weten hoe je het beste met zo iemand kunt omgaan. Ik kan je in je hart laten weten hoe je het bedrog het beste kunt aanpakken of zelfs misschien beter kunt laten gaan, want als je op Mij vertrouwt, kan Ik wel zorgen dat je door dat bedrog uiteindelijk geen schade ondervindt.

Het bedrog waar iemand voor kiest, neem Ik niet weg. Maar jou kan Ik wel ten goede leiden. Vertrouw daarom alleen mensen door op Mij te vertrouwen. Daarmee is het bedrog niet weg, maar daarmee geef je Mij de mogelijkheid ervoor te zorgen dat je het ziet en er uiteindelijk geen nadelen van ondervindt.

Hemels Brood 2361

Alles wat liefde is, heeft gemakkelijk de goedkeuring. Maar als het afwijkt van liefde is de mens snel geneigd geen liefde meer te geven. Het gaat vaak in de sfeer van voor wat, hoort wat. Als jij iets voor mij doet, doe ik iets voor jou. Maar ook, als jij niets voor mij doet, doe ik niets voor jou. En zo kan er van alles uit de hand lopen, zo kunnen er hele oorlogen ontstaan, waarbij het uiteindelijk eigenlijk niet eens meer duidelijk is waar het precies om ging.

De liefde is het fijnste om te krijgen. Waardering en respect is een veel gevraagd goed wat ook iedereen wel wil krijgen. Maar hoe staat het met geven? Geven is geen verkopen, geven is ook geen ruilen, geven is geven zonder iets terug te willen, zonder iets terug te verwachten. Geven is geven, ook als de ander niet geeft, ook als de ander wil hebben. Niemand kan geven zonder liefde in zijn hart, zonder Mij in zijn hart. Als je dus wilt geven, heb je liefde nodig, heb je Mij nodig. Want die liefde in je hart, die je kunt geven aan wie je wilt, die liefde Ben Ik. En dat wat je geeft, Ben Ik. Het geluk wat je dan voelt in je hart, Ben Ik.

Kan iemand jou niets geven, weet dan dat je van Mij altijd krijgt, dat Ik je altijd geef wat voor jou het beste is. Dat Ik je altijd Mijn enorme liefde geef. Ook al krijg Ik het niet altijd terug, toch geef Ik jou liefde.

Hemels Brood 2262

Hier of in het hiernamaals, Ik Ben altijd bij je. Ik heb altijd Mijn liefdevolle armen om je heen. Waar je ook bent, je kunt Mij altijd voelen, in je hart als de zachte stroom van liefde. Die warme liefde, die je voelt in je hart en je blij maakt, gelukkig maakt, zonder dat je er iets voor hoeft te doen.

Maak je geen zorgen over wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Maak je geen zorgen over wat je zou moeten, over wat je nog mogelijk te wachten staat. Laat dat allemaal maar los. Want Ik Ben altijd met Mijn liefde in en om je heen. Ik draag je overal doorheen, je kunt in elke situatie ervan op aan dat Ik je niet alleen laat gaan. Ook al ben je je misschien niet altijd bewust van Mij, van Mijn liefde voor jou, toch is die op zo’n moment niet weg, want Mijn liefde voor jou is niet alleen oneindig groot, maar ook eeuwig, dus zonder einde, dus ook zonder onderbreking, altijd.

Bij mensen is altijd niet altijd, maar bij Mij wel. Bij Mij is alles wat is en het is. Zacht is Mijn liefde, hartverwarmend, troostend, bemoedigend, al naargelang je nodig hebt. Adviserend, waarschuwend als je dat nodig hebt. Altijd jou goed doende, altijd. En zoals Mijn liefde voor jou is, zo is zij voor alle mensen aanwezig en altijd oneindig groot. Dus, jij kunt niemand tekort doen, want Mijn liefde vangt het op. Niemand kan jouw tekort doen, want Mijn liefde vangt het op. Zo werkt Mijn liefde ten goede van iedereen, altijd. Zo werkt Mijn liefde voor jou ten goede, altijd. Zo ben Ik, ware liefde in alle mensen, in jou, nu en altijd.

Hemels Brood 2363

Als Ik je ogen helemaal zou openen voor jezelf, in het licht van waarheid en je jezelf zou zien in goed en kwaad dan zou je verstijfd van schrik raken over zoveel afdwaling die er bij jou is. Maar Ik zeg je, je mag dat van Mij zijn, zonder het te zien. Want het is niet van jou of van Mij. Elke afdwaling van liefde is een groei naar liefde als daar de juiste hoeveelheid licht en de juiste hoeveelheid zicht aan gegeven wordt. Zie het als de groei van een plant. Daarbij is licht nodig, daarbij is voeding nodig, daarbij is water nodig. Maar krijgt de plant teveel licht, dan verschroeit de plant, krijgt ze teveel water, dan verrot de plant, krijgt ze teveel voeding, dan groeit ze boven haar krachten en knakt om.

Zo is het met jullie. Hier is het de bedoeling dat je groeit naar ware liefde. Van geen tot wel. Van geen liefde uit jezelf naar totale liefde uit jezelf. Geen liefde is donker. Zou Ik je dat donker laten zien van waaruit jij tot totale liefde groeit, dan zou dat je een enorme angst geven. Het gaat er niet om dat je het donker ziet, het gaat er om dat je tot het licht komt, uit jezelf. Dat je tot ware liefde komt, uit jezelf. Het donker, al je afdwalingen, zijn het beginpunt: in den beginne was de aarde woest en ledig.

Lief mens, je mag die ware oneindige liefde die Ik Ben en voor jou eeuwig heb, helemaal zelf worden, helemaal zelf zijn. In de volle gelukzaligheid helemaal licht worden, helemaal licht zijn. Dat laat Ik je zien, jezelf in wording. Dat laat Ik je zien, de ware liefde die je uit Mij bent. Eeuwig licht, eeuwige liefde, niets anders dan dat.

Hemels Brood 2364

Kun jij de hitte van de zon verdragen? Er zijn hemelse wezens die de hitte van de zon kunnen verdragen. Dat is de enorme warmte van Mijn liefde. Zij kunnen die verdragen, terwijl het jou totaal zou verbranden. Maar zij kunnen de luiheid, de boosheden, de afdwalingen van liefde zoals die op aarde zijn, niet verdragen in hun huidige vorm.

Maar jij als mens, jullie mensen, kunnen dat wel verdragen, omdat Ik jullie beschut en behoed met Mijn liefde, die op aarde niet die hitte heeft als de zon. Zo is er het verschil tussen de wezens die als zonnewezens de hitte van de zon gelijk zijn en dus niet verbranden. Ik kan jullie, Ik kan jou echter op aarde in de huidige vorm die je hebt de volle hitte van Mijn liefde niet laten ervaren, slechts een afgeleid deel daarvan. Maar het heeft een doel waarvoor het is zoals het is. En zoals Ik je die hitte niet ten volle kan laten ervaren, zo is het ook niet goed voor je, om alles te weten, alles te zien, alles te voelen.

Het is genoeg dat je wezen Mijn liefde kan ervaren, zoals je het ervaart. Het is genoeg dat je het nastreeft Mijn liefde te leven en te leren hoe je nog meer Mijn liefde kunt zijn. Het is genoeg dat je bereid bent om, zoveel je kunt, van Mijn liefde te geven e aan je naaste en aan al degenen die Ik je op je pad stuur. Daarin mag je groeien, stap voor stap worden, totaal worden, helemaal liefde worden. En dan kun je de hitte verdragen. Maar niet op deze aarde in de materie, wel in de geest.

Alles wat je Mij vraagt, zal je in je liefde voor Mij en je medemensen gegeven worden als het het ware doel, het gaan begrijpen van het geheimenis van leven, waar Leven, niet in de weg staat..

Hemels Brood 2365

Ook al denk je dat je iets zelf gedaan hebt, uit eigen vrije wil, toch heb je dan iets van Mij gekregen, toch heb je daarvoor liefde van Mij gekregen. Je kunt iets uit jezelf ten goede gedaan hebben, je hebt er dan liefde van Mij voor gekregen. Je kunt iets uit jezelf gedaan hebben wat niet geheel naar liefde was, of zelfs sterk afwijkend van liefde, toch heb je ook dan iets van Mij gekregen, toch heb je ook dan liefde van Mij gekregen. Zo Ben Ik, of je nu wel of niet van liefde afwijkt, je leven, je eigenlijke leven en je leven heb je voor altijd, Mijn liefde is jouw leven en Mijn liefde heb je voor altijd.

In Mijn liefde is ook altijd vergeving inbegrepen, in Mijn liefde is ook altijd genade en  ook altijd geduld inbegrepen, evenals zegen. Zegen over alles wat je uit liefde doet, zegen over al je daden, of ze nu wel of niet al geheel naar liefde zijn. Want Ik zegen al je daden waar je naar liefde gestreefd hebt, alsof je uit liefde gehandeld hebt. Dat is Mijn genade, Mijn geduld, Mijn vergeving, Mijn eeuwige liefde, dat is jouw leven. Zo ben jij Mijn kind, met al je goede naar liefde handelen en met al je van liefde afgedwaalde handelen, of zelfs je handelen naar eigenliefde, je tekortkomingen naar anderen toe. Hoe zou Ik je kwalijk kunnen nemen te zijn wie je bent, terwijl Ik je gegeven heb te mogen zijn wie je bent? Want geloof Me, je bent zoals je van Mij mag zijn, je bent zoals je van Mij mag groeien, hier en nu en straks en later.

Alles krijg je van Mij en jij mag vrij kiezen hoe je daarmee omgaat en dan nog krijg je alles ten goede van Mij. Kom en kies de goede weg voor jezelf, ook al krijg je alles al van Mij. Wees toch goed zoveel je kunt, voor je naasten, maar ook voor jezelf in de juiste verhouding, de juiste maat. Zie die enorme waarde van Mijn liefde voor jouw leven, neem die op in je hart om het ware leven te voelen, zoals Ik je die geef als jezelf, helemaal jezelf.

Maar vergeet daarbij niet, dat alles ook samenhangt met jouw keus, met jouw wil. Blijf daarom toch altijd opletten of ware liefde nog je streven is. Blijf daarom wat je uit liefde kunt doen, ook daadwerkelijk uit liefde doen. Zodat alles wat Ik je geef en altijd zal geven je op lieflijke paden van vrede en blijmoedigheid houdt.

Hemels Brood 2366

De voorwaarden voor het leven zijn Mijn voorwaarden. Jij, jullie, hebt de vrije keus je naar die voorwaarden te gedragen. Die vrijheid is dus niet een vrijblijvendheid die geen gevolgen heeft. Hoewel Mijn liefde je overal altijd begeleidt als het ware leven zelf, neemt het de gevolgen van je keus in vrijheid gemaakt niet weg. Gevolgen zijn geen straf maar is zicht. Juist door de gevolgen ga je zien, ga je werkelijk zien. Zien wat je vrije keus eigenlijk inhoudt, wat het eigenlijk is. Juist door gevolgen kun je zicht krijgen op waarheid en onwaarheid, op liefde en geen liefde.

Wat zou je ooit te weten komen, als Ik de gevolgen van je keuzen voor je weg zou houden? Niets toch? Je zicht zou tot blindheid verworden, alleen blindheid. Nu wordt vaak de blindheid van de afdwalingen van liefde opgegeven door het bemerken van de gevolgen van je vrije keus. Die vind je niet prettig, je wilt ze veranderen. Ja, dan is het nodig dat je je vrije keus verandert. Dat is ook niet altijd wat je prettig vindt. Maar zodra de gevolgen als heel onprettig ervaren worden, ga je toch meer inzet geven om je vrije keuzen te veranderen. Op die manier laat Ik wel eens heel onprettige gevolgen toe, als iemand vast raakt in zijn vrije keus. Niet als straf, maar juist om het zicht te verruimen, om blindheid op te heffen, om je te laten zien, inzien.

Je hebt bij alles een vrije keus en je blijft Mij bij elke keus even lief en je blijft evenveel liefde van Mij krijgen. Alleen, de gevolgen neem Ik niet weg, want Mijn doel is jouw totale gelukzaligheid in totale liefde, in volle vrijheid, dat en niets anders.

Hemels Brood 2367

Voor waar, voor waar Ik zeg u, voordat de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochent hebben. Zo staat het geschreven en zo is het geweest. Maar zo is het ook nu van tijd tot tijd. Want iemand kan nog zo zijn best doen om in ware liefde tot Mij volmaakt te zijn en voor zichzelf bedacht hebben, Mij nooit te zullen verlaten, nooit af te dwalen van ware liefde, maar Ik zie of die rijpheid daar al is en Ik zeg je, die rijpheid is er nog niet. Ieder mens neemt zo nu en dan een weg die niet geheel ware liefde is, ieder mens dwaalt nog wel eens af, zonder dat hij van tevoren weet dat hij dat gaat doen.

De situaties die op aarde voorkomen zijn niet altijd met liefde te weerstaan door de mens in zijn onvolmaaktheid van bestaan, zijn groei is nog niet zover gekomen. Maar kijk, zou hij niet van tijd tot tijd bemerken dat zijn liefdekracht nog te groeien heeft, dan zou hij zijn best niet meer doen, om die groei te maken, hij zou het inzicht niet zoeken. Juist die prikkel die hem laat zien, je bent nog niet in alles liefde, geeft hem zicht en zet hem aan tot verdere groei om naar Mij te komen, als hij even verdwaald is. Wees daarom niet bedroefd, zie de beproevingen als een weg naar volmaakte liefde, als een toets waaraan je kunt zien hoeveel je nog verder mag groeien.

Wees blij dat je je beperkingen mag zien, ook al is het door het gebrek aan liefde van je naaste, eens ben je zo gegroeid, dat jouw liefde groot genoeg is om de afdwalingen van je naaste in jouw liefde om te buigen tot liefde, zoals Ik, nu en altijd, al jullie afdwalingen met Mijn liefde ombuig tot liefde. Want tot die ware liefde mag je groeien, met vallen en opstaan, tot je echt uiteindelijk heel Mijn liefde zelf bent. En Ik zeg je, dat moment komt, dat moment waar je helemaal liefde bent, waar je helemaal in de eeuwige gelukzaligheid Bent.

Hemels Brood 2368

Hoeveel dingen doet een mens om het prettiger te hebben. Hoeveel dingen doet een mens om te voorkomen dat hem iets onprettigs overkomt? Kijk eens naar alles wat je doet en schrap dan eens eerlijk alles wat je doet om het prettiger te hebben en alles wat je doet om te voorkomen dat je iets onprettigs gebeurt. Ik zeg je, dan blijft er niet zo heel veel over, wat je puur uit je hart voor die ander doet. Zo is de geaardheid van de meeste mensen meer gericht op eigen gerief, dan op het gerief van de naaste.

Maar daarbij zeg Ik, het gerief van de naaste hoef je ook niet na te streven. Want je zou daarmee alleen helpen aan de zelfgerichtheid van je medemens. En dat zou hem geestelijk gezien weinig of niets brengen, slechts verder doen afwijken van wat het ware pad der liefde is. Help je iemand in zijn gezapigheid, in zijn gemak, in wat die ander graag wil en zegt nodig te hebben om zich prettig te voelen, dan steun je hem in zijn zelfgerichtheid. Wat is dan de beste weg om te gaan?

Niet je op jou gerichte keus, niet de zelfgerichte keus van de naaste, maar wat Ik je aanraad, wat je van Mij in je hart krijgt aangereikt. En dat hoeft niet altijd naar het genoegen van je naaste te zijn. Dat kan het beste zo zijn, dat diegene in liefde en waarheid kan groeien. En weet je, dat is vaak juist niet naar genoegen van diegene. Toch heeft het veel meer waarde voor zijn ziel, omdat hetgeen Ik je aanraad juist diegene uit zijn zelfgerichte genoegens haalt en hem lering geeft tot verrijking van zijn geestelijk eigenlijke leven. Niet het voldoen aan het totale welzijn is naar liefde leven, maar Mijn innerlijke gedrevenheid tot een zeker handelen is Mijn liefde tot uiting brengen.

Jij kunt alleen zien wat iemand tot genoegen, tot aards welzijn brengt. Ik kan zien wat zijn ziel, zijn geest tot lering brengt, tot waar hemels leven brengt. Open je hart voor Mijn stroom en ingevingen van ware liefde en laat je eigen invulling van wat liefde is en moet zijn, los. Doe goed en zie niet om.

Hemels Brood 2369

Iemand beschermen, kan niet altijd alles voor hem weghouden zijn. Ik kan een beschermende arm om je heen leggen en moeilijke dingen, gevaarlijke zaken bij je weghouden. Maar in de vrije wereld waar je bent, is er zoveel waar je ondanks Mijn beschermende armen om je heen, toch mee te maken krijgt. Beter kan Ik je daarom het inzicht geven om zelf te zien hoe je het beste ergens mee kunt omgaan. Want je bent bedoeld om zelfstandig mens te zijn. Dus Mijn beschermende armen mogen je daarin niet belemmeren.

Zie, een klein kind bescherm je bij het oversteken door het stevig bij de hand te pakken en niet los te laten voor je veilig aan de overkant bent en er geen gevaar meer is. Maar als het kind groter wordt, ga je het zelf leren hoe het zonder gevaar kan oversteken. Dat doe je op een leeftijd dat het kind het kan gaan begrijpen. En zo doe Ik het ook met jullie. Alleen kijk Ik niet naar je leeftijd maar naar je geestelijke rijpheid, precies naar wat je kunt begrijpen. Als je nu een kind niet op de daarvoor geschikte leeftijd leert zelf over te steken en het veel langer dan nodig is bij de hand houdt, dan gaat het zich verzetten als je het later wilt loslaten. Het kind is gegroeid, maar loopt nog steeds aan je hand, het is dat gewend.

Laat je het nu los, dan is dat ongemakkelijk voor het kind en het is te lui geworden om te leren zelf over te steken. Ook is het moment van leren niet meer daar, waardoor het moeilijker wordt om te leren. Zo is het ook met hetgeen Ik jullie laat leren. Het gaat alleen op het moment dat Ik zie dat er geleerd kan worden. Word je te lang vastgehouden, dan loop je niet meer los. En dat is toch de bedoeling, dat je loskomt, zelfstandig liefde wordt, in alles.

Dus als het soms eens ongemakkelijk voelt, als je je even erg op jezelf aangewezen voelt, weet dan dat Ik je niet in de steek heb gelaten, maar dat Ik Mij even heb teruggetrokken, om jou de kans te geven zelfstandig te leren lopen, zelfstandig liefde te worden, zelfstandig te leren liefde te zijn.

Hemels Brood 2370

De moeilijke momenten in het leven zijn niet een straf, maar geven gelegenheid om te leren en zijn een toets voor jou om te zien hoe ver je geleerd hebt, een oefening om het geleerde in praktijk te brengen. Maar het heeft ook te maken met de vrijheid die ieder mens op aarde heeft. In die vrijheid gebeurt er veel wat niet op ware liefde stoelt en daar heeft iedereen mee te maken. De een meer dan de ander en de een heeft er meer last van dan de ander. Maar iedereen laat ook zelf steekjes vallen, als het om ware liefde gaat.

In het grote geheel zorg Ik ervoor dat alles wat er gebeurt de mens ten goede komt, als lering, als oefening, als toets. En mocht een situatie je te kort doen, dan zorg Ik ervoor dat je een compensatie krijgt en je er toch in ware groei naar liefde op vooruit gaat. Want je ben alleen gebaat bij groei naar ware liefde . Alleen groei tot ware liefde. Want dat biedt de enige ware eeuwige gelukzaligheid voor jou en voor alle mensen.  Hoe ver de wereld ook afdwaalt in het tegenovergestelde van liefde, toch zal eens het inzicht komen, toch zal eens de groei naar liefde zijn doel bereiken, voor allen die nu nog verdwaald zijn.

Want Ik Ben de Herder die al Zijn schapen verzamelt en onderdak biedt in veiligheid en ware liefde. Ik Ben de zorgzame Herder die geen schaap verloren laat gaan. Ik bescherm allen tegen de verscheurende dieren en maak ook hen tot Mijn schapen. De wolf en de hyena, allemaal. Zo boos als de mens ook kan zijn, in Mijn liefde zal boosheid eens verdwenen zijn en dan zal er alleen nog totale liefde, totale gelukzaligheid zijn.

Hemels Brood 2371

Voor zoveel mensen besta Ik niet. Hoe kan het zijn, terwijl Ik het leven Ben en zij niet anders zijn dan Mijn leven. Maar zij weten het niet, zij voelen het niet. Omdat Ik jullie de zelfstandigheid gegeven heb, is er zoveel niet liefde in de wereld kunnen komen. Daarmee kun je zeggen, wat een liefdeloosheid van de Schepper. Want nu gebeurt er zoveel wat onaangenaam is voor ons mensen.

Daarbij wordt dan wel vergeten dat de mens de vrije keus heeft gekregen. En in die vrije keus valt hij steeds weer af van ware liefde. Dat heeft gevolgen voor het aardse bestaan. Steeds opnieuw reik Ik de mens wegen aan om te gaan, maar steeds opnieuw kiest de mens voor zijn eigen wegen. Ik laat dat toe, omdat Ik de mens zijn vrijheid gegeven heb. Maar Ik heb hem ook Mijn overgrote liefde gegeven en daarmee de grootste wijsheid. Alleen, de mens blijft daarin ook de vrije keus hebben en waar hij de liefde loslaat, daar laat hij ook de wijsheid los. Dan kan er veel gebeuren wat voor de mens niet prettig is.

Alleen liefde geeft ware gelukzaligheid. Al het andere is surrogaat en verdwijnt op een zeker moment. Mijn liefde verdwijnt nooit. Ook niet als de mens voor het tegenovergestelde van liefde kiest. Maar wat als je slachtoffer wordt van de liefdeloosheid, de fouten van anderen, terwijl je zelf je best doet in ware liefde te zijn? Die gevolgen raken je, heb je dat verdiend? Liefde verdraagt. Dus wie in liefde is, kan niet gekwetst worden, want hij weet dat hij in Mijn liefde nooit iets werkelijk tekort gedaan wordt ten aanzien van het eeuwige leven en ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 2372

De drager van het licht heeft de duisternis tegenover zich staan. Zo is het op deze aarde. Er is licht maar daartegenover staat de duisternis. Zo kan de mens in het licht zijn of in de duisternis. Het licht van liefde en wijsheid of het duister van het tegenovergestelde van liefde en van wijsheid. Zoals de dag en de nacht wisselen, zo wisselen ook het licht en de duisternis elkaar af. De mens is het gegeven daarmee om te gaan. In het licht en in de duisternis het licht te zijn. Want de duisternis wijkt altijd voor het licht. Maar wie in de duisternis zijn licht niet gebruikt, kan ook niet zien en zal overal tegenaan lopen. Alleen Mijn liefde zorgt er dan voor, dat die mens in zijn duisternis goed geleid wordt. Want voor Mij is geen duisternis ooit.

Alles is licht voor Mij en Ik zie ook altijd alles wat in de duisternis van de mens gebeurt. Al ziet hijzelf niet, Ik zie voor hem. En zoveel Ik kan, leid Ik ieder mens door zijn duisternis tot hij weer in het licht komt. Maar daarbij laat Ik hem de vrije keus. Daarom kan Ik hem niet plotseling in Mijn eeuwige licht zetten. Zijn oog, zijn gestel, zou dat niet aan kunnen. Wie in duisternis wandelt, heeft daar een zekere eigen keus in gemaakt en zijn gestel heeft zich naar die duisternis gevormd.

Daarom leid Ik diegene stap voor stap naar het licht, zodat het hele gestel zich naar het komende licht kan instellen en het licht kan verdragen, juist naar het licht gaat verlangen. Zodat wanneer diegene uit de duisternis in het licht komt, hij het licht ook kan verdragen en zelfs ook niet meer naar de duisternis terug wil, niet meer voor de duisternis kiest, alleen nog voor het licht, Mijn liefde en wijsheid.

Hemels Brood 2373

Er is geen hoger zelf, dan het doen van de liefde zonder eigenbelang. Er is geen meditatie die iets geeft, zonder het doen van belangeloze liefde. Zoveel mensen worden verleid tot allerlei meditaties en oefeningen, met de belofte dat hun geest daardoor op een hoger niveau zal komen, terwijl er maar één manier is om in alle waarheid tot het ware leven te komen en dat is het volledig handelen naar ware liefde, zonder ook maar het allerkleinste beetje eigenbelang.

Wel kun je in contact met Mij, in de stilte van je hart, ervaren waar je nog niet vrij bent van eigenbelang, waar je nog niet geheel naar ware liefde handelt of gehandeld hebt. Ja, in de stilte, in waar nederig gebed, in contact met Mij, kan Ik je inzichten tot waar leven verrijken en als je tot meer en meer handelen naar ware liefde komt, zonder enig eigenbelang, geduldig bent met je medemens die nog niet naar die liefde al handelt, verdraagzaam naar allen die je nog tekort doen, verrijk je je leven meer en meer tot waar leven, wat je dan uiteindelijk de ware gelukzaligheid geeft.

Maar vergis je niet, als je daar naar streeft voor je zelf, ben je al niet meer zonder eigenbelang. Besef daarom dat niet de meditatie je verder brengt tot ware gelukzaligheid, maar het daadwerkelijk leven naar volkomen belangeloze liefde.

Hemels Brood 2374

Er is altijd iemand die als één van de eersten op een idee komt. Die als één van de eersten vatbaar is voor een nieuw idee. En dat idee kan een prachtig idee uit naastenliefde zijn of een andersoortig idee, puur om er zelf beter van te worden. Er zijn verreweg meer ideeën om er zelf beter van te worden dan andersom en veel van die ideeën hebben in zich ook iets wat op naastenliefde lijkt. Daarmee lijkt het idee om er beter van te worden minder ernstig en het sust tegelijkertijd het geweten wat anders misschien zou gaan knagen over zoveel eigengerichtheid.

Er is bijvoorbeeld heel wat te koop wat er uitziet als een goed bruikbaar hulpmiddel, maar in oorsprong is het bedacht en gemaakt, puur om er zoveel mogelijk geld mee te verdienen en zelden om er de mens mee te dienen. Omdat mensen het wel goed kunnen gebruiken, kan degenen die het bedacht heeft zichzelf wel voorhouden, dat hij een zinvol gebruikers artikel op de markt gebracht heeft en zijn eigen zak loopt vol met geld. Goed toch?

Nou, niet helemaal, wat Mij betreft. Want overal waar eigenbelang in meespeelt, is er een tekort aan liefde zonder eigenbelang. Of iets zinvol is telt niet, maar of het belangeloos gegeven is, uit ware liefde uit het hart. Onderzoek dat maar eens.

Hemels Brood 2375

Laat de kinderen tot Mij komen, verhinder ze niet. Als je denkt dat je niet goed genoeg bent om met Mij te spreken, dan zeg Ik je, niemand is dan goed genoeg. En toch wil Ik je graag spreken! Als je kind met je wil spreken, is er dan ooit een reden waarom het niet goed genoeg zou zijn? Want heeft het iets goed gedaan, dan ben je daar blij mee en in je vreugde wil je met het kind spreken. Heeft het iets niet goed gedaan, dan wil je het toch ook spreken, om het te helpen tot inzicht te komen over zijn handelen, zodat het hem een volgende keer beter gaat.

Ja, Ik wil jullie allemaal altijd wel spreken. Denk niet, nu ben ik toch wel erg zondig geweest. Als je dat beseft, heb er dan spijt van en kom bij Mij om je spijt te zeggen. Laten we dan samen kijken hoe het de volgende keer beter kan gaan. En dan hebben we het er niet meer over. Maar we kunnen het over zoveel andere dingen hebben. Nu denk je wellicht, ja maar zo makkelijk spreek ik toch niet met U. Want zonder U te zien, kan ik toch niet met U spreken. Toch wel. Niet buiten je, maar in je. In jezelf, in je hart, je gevoel, kun je Mij bereiken en Ik kan jou bereiken. In jezelf, als je je eigen mening en ideeën even loslaat. Dan kan Ik in alle zachtheid Mijn woorden als gedachten in jou laten vloeien. En juist daar waar de gedachten geen dwang inhouden, naar ware liefde voelen, daar kun je aannemen dat het Mijn woorden zijn die Ik als gedachten bij jou naar binnen laat vloeien.

Hemels Brood 2376

Als ieder mens gewoon zichzelf zou zijn en vanuit zichzelf Mij zou zijn, groeiend in liefde, dan zou de wereld er al heel wat rustiger aan toe zijn. Met “zichzelf zijn” bedoel Ik dan niet, alleen voor jezelf of alleen ten goede van jezelf, maar daarmee bedoel Ik, je eigen persoonlijke mogelijkheden en onmogelijkheden, je eigen karakter, je eigen talenten, je eigen afdwalingen zijn, gewoon het zijn uit je eigen inzichten, uit je hart, volgen. En met bij dat alles “Mij zijn” bedoel Ik niet perfect zijn, volmaakt zijn, maar bedoel Ik, ernaar streven te handelen naar ware liefde, eerlijk en oprecht, dienstbaar naar elkaar, geduldig en verdraagzaam onder elkaar. Je niet forcerend in iets wat je niet bent. Doen wat je kunt en laten wat je niet kunt.

Want in doen wat je kunt vermeerder je je groei. In laten wat je niet kunt, kan Ik het je leren om het op zeker moment wel te kunnen. Als ieder mens op die manier zichzelf zou accepteren in Mijn overgrote liefde, zou er al meer rust en vrede onder jullie zijn. Daaraan kun jij nu al meewerken, door nu zelf te zijn zoals je bent, in Mijn liefde op deze aarde geplaatst, groeiend in besef, groeiend in vermogen lief te hebben, zonder enig eigenbelang.

Hemels Brood 2377

Het moeilijkste is het voor mensen om hun eigen wil los te laten, hun eigen voorstelling van zaken los te laten en niets zelf in te vullen, helemaal geen eigen voorstelling van zaken te maken en geheel op Mij te vertrouwen. Dat voelt alsof de mens geen controle meer heeft over wat er in zijn leven gebeurt, over welke richting zijn leven uit gaat. Dat wil hij niet loslaten, de controle over zijn eigen leven. Maar Ik zeg je, de uiteindelijke controle over je leven heb Ik. En dat is maar goed ook, want zonder Mij zou je geen leven hebben. Ik Ben het leven, in en door Mij heb jij leven, Ben jij leven.

Zo is het dat Ik de uiteindelijke controle over jouw leven heb en jij bent daar een onderdeel van. Jij kunt daar een deelkeuze in maken. Maar die wordt dan toch altijd nog in het grote geheel zodanig geplaatst, dat je het ware leven niet verliest. Zie je, als je nu je eigen keus zou kunnen loslaten, dan gaat je leven via de meest optimale weg naar ware volmaaktheid. Laat je je eigen keus niet los, dan gaat je leven via jouw keuzen naar ware volmaaktheid. En dat is dan niet steeds de meest optimale weg.

Maar weet je, ook al blijf je liever  bij je eigen keuzen en houd je het roer stevig in eigen hand, Ik heb je even lief en je bent Mij even lief en het is vertederend te zien, hoe je je best doet iets goeds van je leven te maken. Daarom stem Ik Mijn grote levensroer toch in mildheid op jouw keuzen af. En maak je weg zo optimaal mogelijk, ook al sta je nog liefst zelf aan het roer van je leven. En daarbij, Ik sta naast je aan dat grote roer, zie je.

Hemels Brood 2378

Ik ben over de hele wereld overal en toch ook nergens. Iedereen kan Mij zien en ook kan iedereen aan Mij voorbij kijken. En velen kijken aan Mij voorbij, zien Mij niet naast zich staan, bij hen zijn, voor hen uitgaan, in hun hart zijn. Voor hen ben Ik nergens, terwijl Ik toch heus overal Ben, in alles en iedereen Ben. Ik dring Mij niet op, want Ik heb allen een vrije wil gegeven, een vrij bestaan gegeven, waarin iedereen voor zichzelf Mij persoonlijk kan leren kennen, Mij zelf persoonlijk kan ontmoeten en Mij in zichzelf persoonlijk kan leren begrijpen.

Ieder voor zich, ieder persoonlijk, ieder als een zelfstandig persoonlijk zijn, ieder als een zelfstandig persoonlijk deel van Mij. Zodat iedereen in zich persoonlijk zijn leven uit Mij gaat zijn, persoonlijk, als een eigen zelfstandig wezen, in deelschap met elkaar en toch zelfstandig, zoals Ik zelfstandig ben. De weg, dat proces tot ware persoonlijke zijnsvorm, als deel van Mij, in volle zelfstandigheid, is het ware leven, als weg op deze aarde, waarop ieder naar eigen kunnen gaat, naar eigen wording gaat.

Zo ingesteld, dat de vrijheid voor iedereen te allen tijde bewaard blijft, dat ieders persoonlijk zijn bewaard blijft en dat toch ieder het grote enige ware leven als persoonlijk zelfstandig zijn kan worden. En de kern van dit alles is en blijft eeuwig ware onbaatzuchtige liefde, in ware nederigheid en dienstbaarheid.

Hemels Brood 2379

Zie toe dat je mond en je hart in zuiverheid overeenkomen. Trek niet te snel een conclusie en laat je mond niet te snel reageren. Want wat gezegd is, heeft een werking, ook al trek je het terug en betoon je er spijt over. Beter is hetgeen niet juist was in je reactie, niet gezegd te hebben. Daartegenover, wat juist is en gezegd moet worden, aarzel niet om het te zeggen. Want omgekeerd geldt hetzelfde, wat juist is en dingen rechtzet kan beter gezegd zijn, dan dat het onrechtmatige voortwoekert, terwijl het met een paar woorden gestopt kon worden. Het is dus niet zo, dat het beter is te zwijgen, dan te spreken. Maar het beste is te weten wanneer je het beste kunt zwijgen en wanneer je het beste juist niet zwijgt, maar spreekt. Het onderscheid ligt in wat het in de kern vertegenwoordigt. Kijk ernaar of het zuiver, waar, oprecht en naar ware liefde is, of het de situatie ten goede kan doen keren, of het onrecht kan keren of voorkomen, of het afdwaling van liefde kan keren of voorkomen. Voel daarvoor in je hart, vraag Mij om je in je gevoel te raden.

Soms is een snelle reactie nodig. Wie zich door Mij geleid en gesteund weet, zal ook zo’n snelle reactie kunnen geven. En mocht het dan toch eens gebeuren dat je mond te snel was en niet met het ware zuivere overeenkwam, kom dan in je hart bij Mij en vraag Mij oprecht het goed te maken. Dan hoef je je geen zorg te maken. In die oprechtheid maak Ik alles weer goed.

Hemels Brood 2380

Donder en bliksem, het is er ter waarschuwing, om mensen wakker te schudden uit hun laksheid, om hen tot besef te brengen: let op wat je doet. Alles wat er gebeurt en heftig is, heeft een reden, is om je tot besef te brengen: let op wat je doet. Maar als je weet dat je het goed doet, als je weet dat je niet afgedwaald bent van het rechte pad, van waarheid en liefde, dan kun je het naast je neerleggen en gewoon je weg met Mij vervolgen. Laat het dan voor wat het is, een waarschuwing voor anderen.

Toch is het altijd zinvol, omdat het je misschien wel weer even herinnert op de juiste weg te blijven en niet hier of daar af te dwalen. Want de verleiding om af te dwalen doet zich ieder moment voor en het vraagt steeds weer grote betrokkenheid om niet aan die verleiding  toe te geven. Zo is het op aarde steeds een werkzaam bestaan waar je blijvend aan het werk bent om niet op een verkeerde weg te raken, waar je blijvend aan het werk bent op de juiste weg te blijven, in waarheid en liefde.

Al ben je gepensioneerd, al heeft de aardse arbeid een eind gekregen, de hemelse arbeid blijft toch doorgaan. Dat is het leven op aarde, steeds werkend, zonder ophouden. Steeds werkend aan waarheid en liefde. In alle vrijheid toch werkend.

Hemels Brood 2381

De kunst voor de mens is het om op deze aarde in waarheid zichzelf te blijven en zich op geen manier in bochten te wringen om te zijn wat hij denkt dat hij zou moeten zijn. Niet om wat hij denkt dat hij voor andere mensen moet zijn en niet wat hij denkt dat hij voor Mij zou moeten zijn. Want veel van wat hij voor de mens moet zijn, is niet wat hij voor Mij zou moeten zijn. Als Ik hem al iets zou opleggen, wat Ik in Mijn liefde nooit zal doen, dan zou het alleen ware liefde zijn. En veel van wat mensen iemand proberen op te leggen, heeft weinig of niets te maken met ware liefde.

Voor Mij hoeft niemand zich in bochten te wringen om te zijn wat hij denkt dat hij voor Mij zou moeten zijn. Want zoals Ik al eerder gezegd heb, uit Mij zal nooit in alle liefde dwang zijn je tot wat dan ook aan te zetten, omdat Ik dat zou willen. Juist gun Ik ieder de vrije keus. En juist zie Ik ieder liefst in waarheid zichzelf zijn, uit zijn ware gevoel van leven zichzelf zijn. Want juist vanuit dat ware gevoel van leven en juist als je daarin jezelf bent, groei je het gemakkelijkst naar volmaaktheid en leer je het gemakkelijkst wat het ware leven voor jou op aarde is en kan zijn.

Ook al zijn er gebeurtenissen die je voor problemen stellen of die onaangenaam voor je zijn, blijf jezelf, reageer naar je eigen inzichten en gevoelens van dat moment, maar in waarheid en oprechtheid en alles verloopt met de beste groei in geestelijk opzicht naar meer inzicht en liefde, die de ware wijsheid van waar leven in zich heeft. Juist dat brengt je de ware rijkdom die, niet materieel en van deze aarde is, maar die hemels en uit Mijn eeuwige rijkdom is, die totale gelukzaligheid is voor eeuwig!

Hemels Brood 2382

Ik ben volmaakt. Zou Ik jullie dan niet in volmaaktheid geschapen hebben? En al wat er gebeurt niet in volmaaktheid leiden? Jazeker zal Ik dat. Maar Ik heb jullie de vrijheid gegeven en in die vrijheid toegestaan dat jullie een keus kunnen maken die niet die volmaaktheid direct al is. Zo kunnen jullie in Mijn volmaakte Schepping afdwalen van die volmaaktheid zonder dat jullie iets van Mijn volmaaktheid kunnen verstoren. Dus in alles blijft toch ook Mijn volmaaktheid, ondanks jullie afdwalingen.

Dat is voor jullie niet voor te stellen, omdat er zoveel gebeurt wat niet prettig is en jullie als verre van volmaakt zien. Ja, in jullie aards materiële wereld is dat dan ook de onvolmaaktheid die samenhangt met jullie afdwalingen van ware onbaatzuchtige liefde! Toch, hoe onvoorstelbaar dit ook is, jullie aards materiële wereld, met haar mogelijkheid tot onvolmaaktheid, is in haar geheel gevat in Mijn volmaaktheid, in Mijn volmaakte onbaatzuchtige liefde.

Zo heb Ik Mijn armen in ware liefde om jullie heen, in een volmaaktheid die jullie nog niet kunnen zien of ervaren. Maar eens zullen jullie dat zeker wel en zien hoe jullie, hoe jouw leven, toch van eeuwigheid aan in Mijn Hand van liefde ligt en je brengt tot de grootste gelukzaligheid van eeuwige ware volmaakte onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 2383

Geef niet op uit je hart te leven, naar het ware innerlijk van je hart te leven. Ook al lijkt een situatie hopeloos, geef niet op voor het beste uit je hart te gaan en je positief op te stellen in welke gebeurtenis ook. Breng wat in je hart is steeds bij Mij en vraag Mij erom alles goed te maken. Maar geef Mij het laatste woord. Want het kan zijn dat het beste niet het prettigste is. Toch mag je in je hart voor het beste gaan. Het beste in liefde, wat jij in je hart naar liefde voelt en verlangt.

Elke situatie is door Mij gegeven naar de vrije keus van de mens en past op alle betrokkenen. Maar een werkelijk uit liefde voortkomende vraag zal Mij bereiken en kan een situatie alsnog wijzigen, als het naar het uiteindelijke doel geschikt blijft. En dat kan Ik alleen overzien. Daarom, treur niet omdat Ik niet naar je bidden gehoord heb, als een situatie niet naar je bidden zich wijzigt. Want dan heb Ik een betere weg, met een beter resultaat inwerking gelaten. Maar laat je daardoor niet ontmoedigen en blijf Mij bidden, alle keren dat je dat voelt in je hart.

Want zo is het contact met Mij, via je hart en jij weet niet wat de achterliggende situatie is, wat Mijn mogelijkheden zijn en wat daarmee tezamen iemand of meerdere betrokkenen, het beste geeft. Jouw liefde uit je hart kan daarin een rol spelen. Dus zet het nooit opzij, denkend dat Ik toch niet luister. Want Ik luister zeker en een oprecht gebed verhoor Ik, niet altijd zoals jij dat invult, maar Ik verhoor de oprechte liefde in nederigheid op Mijn wijze altijd, passend in het raderwerk van Mijn liefde voor alle mensen.

Blijf altijd bij de liefde in je hart, want het is ook deel van Mijn liefde, vergeet dat nooit, Mijn kind.

Hemels Brood 2384

Voor iedereen geldt dezelfde regel, volg de liefde uit je hart. En uit die liefde uit het hart vormt zich de wijsheid, die je precies laat zien welke weg de beste is om te gaan. Wijk van die weg niet af. Niet links en niet rechts. Want waar het hart wordt losgelaten, wordt ook de wijsheid losgelaten en blijf je alleen achter met het verstand, wat dan noch door liefde, noch door wijsheid gestuurd wordt. En juist daarom gaat het mis. Want het verstand op zich bewerkt niets. Alleen de tegenkant maakt er gebruik van om zaken anders voor te spiegelen dan ze zijn.

Als het hart en de wijsheid zijn uitgeschakeld, hoe zal je dan de verleiding in je denken herkennen en hoe zal je dan beseffen dat het de verleiding is die je gedachten bepaalt, met zijn valse voorspiegelingen. Kijk daarom steeds opnieuw in waarheid en oprechtheid diep in je hart, waar Mijn ware liefde voor jou liefde in je hart opwekt en je de nodige wijsheid geeft, zodat je herkent wat wel en wat niet waar is, wat wel en wat geen liefde en wijsheid is. Alleen in het ware centrum van je hart ligt de verbinding met Mij en de weg tot waar leven. Houd daar zoveel je kunt aan vast.

Mocht het je op zeker moment niet lukken, mocht je toch hier of daar van deze weg zijn afgedwaald, haast zonder dat je het bemerkte, kom dan zo gauw je dat bemerkt terug in je hart, in het ware centrum van je hart en laat Mijn ware liefde voor jou in je hart de liefde weer wekken tot wijsheid en je de weg weer wijzen, die je het allerbeste kunt gaan. Kom maar, niets is ooit werkelijk verloren, als het om liefde gaat!

Hemels Brood 2385

De aarde leeft. De mens leeft, Ik leef. Alles wat leeft Ben Ik. Niets leeft zonder dat Ik leef en zo is alles. Geen enkele uitzondering. Wat een mens bij zichzelf ook denkt, hoe een mens bij zichzelf ook denkt dat het is, daarmee verandert hij niets aan hoe het werkelijk is. Zo kan iemand denken zeker te weten dat Ik niet besta. Ik Ben. Of hij kan denken zeker te weten dat Ik niet in alles volmaakt ben, Ik Ben. Of hij kan denken dat Ik geen volmaakte liefde ben, Ik Ben. Wat een mens ook denkt dat het leven wel of niet is, het verandert de werkelijkheid niet. Hij kan denken geen contact met Mij te kunnen maken, het kan wel. Hij kan denken dat Ik hem niet zie, Ik zie hem. Hij kan denken dat Ik hem vergeet, Ik vergeet niemand. Zoals het werkelijk is, zo is het.

De mens kan denken dat hij de werkelijkheid niet te weten kan komen, hij is de werkelijkheid. Hij kan denken het leven niet in waarheid te kunnen vinden, hij is het leven. Hij kan denken de ware liefde niet te kennen, hij is de ware liefde. Alles wat de mens denkt bestaat voor hemzelf, maar verandert nooit de werkelijkheid van waar leven, de werkelijkheid van ware liefde, de werkelijkheid van Mijn bestaan, de werkelijkheid van de mens als deel van Mij, deel van leven, deel van ware liefde. Want Ik Ben eeuwig alles in alles, en alles is in Mij en uit Mij. Totaal, waar, eeuwig, liefde.

Hemels Brood 2386

In alle eerlijkheid. Als ieder mens alleen al in alle eerlijkheid zou blijven bij al zijn handelen, zou de wereld al een hele grote, een enorme verbetering ondergaan. Als dan ook nog naar ware liefde gehandeld zou gaan worden, zou er een complete metamorfose plaatsvinden. Helaas, zoveel mensen blijven niet in eerlijkheid, zo vaak wordt gedacht dat het loont om voor de leugen te kiezen. Ja, het lijkt dat het loont, maar Ik zeg je, het loont uiteindelijk nooit. Niet in het aardse en al helemaal niet in het hemelse.

Kijk, het ware leven is volkomen liefde in alle waarheid. In het ware leven is de volkomen gelukzaligheid. Het is de bedoeling dat de mens tot die volkomen gelukzaligheid komt. Wat alleen bereikt wordt bij volkomen oprechte eerlijkheid. Aangezien de Schepping er op ingesteld is de mens in vrijheid tot de juiste levensinzichten te brengen, zal steeds datgene gebeuren wat nodig is om de mens tot die juiste levensinzichten te brengen en zo tot eerlijkheid en liefde, in vrijheid gekozen. Daarom volgt er van alles op oneerlijkheid en liefdeloosheid wat niet als straf bedoeld is of gezien moet worden, maar als lering, als bezinning. Soms direct, soms indirect. Soms meteen te merken, soms veel later te merken.

In hemelse termen loont leugen en bedrog, al is het nog zo weinig, nooit. En lijkt het eerst wel te lonen, er komt een moment waarop de bedrieger zich realiseert, eerlijkheid loont het meest, tezamen met ware liefde!

Hemels Brood 2387

Niets is zo moeilijk voor de mens in de wereld, dan vol te houden aan liefde, tussen alle liefdeloosheid en afdwaling van waarheid. De wereld staat in brand en er is heel veel rook. In die rook worden velen verstikt en is het moeilijk om adem te halen naar waarheid en liefde. Toch is dat de enige manier om de brand te blussen en in de rook te overleven: ware liefde. Want ware liefde zuivert de lucht en doet de mist optrekken, zodat het zicht helder wordt en de lucht volkomen zuiver.

Maar juist die mist en juist die onzuivere lucht maken het de mens moeilijk om zonder zicht en zonder zuivere lucht op een goede manier te leven. Daarom heb Ik een leger van Engelen paraat staan om diegene die werkelijk wil in zijn liefde en waarheid te helpen om de wereldbrand te overkomen en vast te houden aan waar leven, hoe moeilijk dat ook is.

Ja, Mijn Engelen staan paraat en zullen helpen de liefde vast te houden en de waarheid vast te houden. Mijn Engelen zullen je helpen te overleven, al is de wereld nog zo moeilijk, nog zo slecht. Als je in de liefde blijft geloven, zul je in liefde ook overwinnen!