Hemels Brood 2109 t/m 2139

Hemels Brood 2109

Als je nieuwe wegen wilt bewandelen, omdat de wegen die je gaat steeds tot de dezelfde resultaten leiden en je naar andere resultaten toe wilt, is het nodig om al je oordelen en je ideeën eens los te laten, al je overtuigingen eens los te laten. Als je steeds dezelfde dingen overkomen, die je maar niet lijkt te kunnen vermijden, pak het dan eens helemaal anders aan.

Als je je daarbij afvraagt, maar hoe anders dan? Dan houd je nog teveel vast aan de overtuigingen die je hebt en kun je die maar niet loslaten. Je bent zo gewend om naar bepaalde patronen te handelen, dat je je er niet van bewust bent, dat het toch ook heel anders kan. Kijk maar eens om je heen, doen alle mensen het precies zoals jij? Denken andere mensen ook precies zoals jij? O nee, er zijn zoveel verschillen tussen mensen en ieder heeft zijn eigen ideeën en overtuigingen. Voor ieder geldt, dat het leven gaat zoals het met je gedachten, ideeen en overtuigingen in verhouding staat. In doorsnee gaat bij ieder mens het leven in het grote geheel niet veel anders dan van de ander. Ieder heeft zo nu en dan wel met tegenslagen te maken. Maar jij denkt dat alleen jouw overtuigingen de beste zijn en je ziet gewoon geen andere mogelijkheden. Maar ze zijn er wel, kijk maar om je heen.

Hoe kun je van je eigen overtuigingen loskomen? Probeer eens op je gevoel te letten, niet op wat je gewend bent, niet op wat je verstand je zegt, maar let eens wat meer op je gevoel, wat zegt dat? Denk nu niet, dat kan niet, want met Mij samen kan alles. Doe eens wat je gevoel je aanraadt en vertrouw daarbij op Mij, dat Ik je help om waar te maken wat je gevoel je zegt, je zuivere innerlijke gevoel. Zie dan maar eens wat er gebeurt.

Want op dat innerlijk zuivere gevoel vertrouwen, is op Mij vertrouwen en bij Mij zijn alle dingen mogelijk. Maar, ze gaan meestal niet op de manier die de mens denkt dat zou moeten. Dus, vul niets zelf in, doe naar je gevoel en laat al het andere aan Mij over, geef het resultaat maar in Mijn Handen en kijk maar eens wat er gebeurt.

Hemels Brood 2110

Waar gaat je aandacht naar uit? Je kunt je aandacht maar op één ding richten. Als je ingespannen met iets bezig bent, merk je de dingen die om je heen gebeuren niet op. Pas als je je aandacht loslaat, merk je bijvoorbeeld dat het kouder om je heen geworden is, of dat er veel mensen gekomen zijn, of dat de zon is gaan schijnen of noem maar op. Zo hebben de meeste mensen hun aandacht bij zichzelf, bij hun eigen doen en laten, bij wat voor hen belangrijk is en zo hebben de meesten mensen geen aandacht voor wat er om hen heen is, om hem heen gebeurt.

Maar ook hebben de meeste mensen op die manier geen aandacht voor datgene dat eigenlijk in hen speelt, voor hun werkelijke innerlijke gevoelens, wat hun eigenlijke drijfveer is. Hoe is dat bij jou? Kijk je van tijd tot tijd rustig om je heen, richt je je aandacht van tijd tot tijd ook op je omgeving, op dat wat om je heen gebeurt? Kijk je ook regelmatig in jezelf, naar wat er diep in jezelf speelt, naar je drijfveer, je innerlijke gevoelens? Laat van tijd tot tijd je aandacht voor jezelf, voor de invulling van je leven, eens los en kijk eens rustig kom je heen, kijk dan ook eens rustig in jezelf. Was je aandacht wel juist gericht?

Het kan zijn dat je met het loslaten van de aandacht voor jezelf ineens veel meer ruimte krijgt voor jezelf. Je laat de aandacht voor één ding los en dan zie je ineens veel meer om je heen en in jezelf. Probeer dat maar eens.

Hemels Brood 2111

Wanneer zal ik helemaal Uw liefde zijn, Vader ?

Mijn kind, in eeuwigheid ben je Mijn liefde, uit Mijn liefde geboren. Wanneer zul je zelfstandig alles naar Mijn liefde doen. Dat heeft tijd nodig. Maar de tijd komt dat je alles naar Mijn liefde doet, zelfstandig en naar eigen vrije keus. Ja, Ik zou je nu reeds alles naar Mijn liefde kunnen laten doen, maar dan zou je de zelfstandige vrijheid verliezen, je zou in een algemeen besef komen. Terwijl je nu een eigen besef van bestaan hebt. In dat eigen besef ervaar je je leven, je bestaan, alsof het een bestaan los van Mij is. Maar je bestaan is niet los van Mij, Ik ben in jou aanwezig, altijd. Ik ben om je heen aanwezig, altijd. Je bent nooit werkelijk alleen, Ik ben er altijd, in je en om je heen.

Het gaat er niet om, of je nu al wel of niet helemaal Mijn liefde bent in al je doen en laten. Want je bent Mijn liefde eeuwig al en je mag het Zijn van Mijn liefde opnemen in je doen en laten. Daar heb je van Mij tijd voor gekregen en vaardigheden, talenten, mogelijkheden. En daar krijg je van Mij ook steeds opnieuw lerende gebeurtenissen voor. Gebeurtenissen waarin je ervaart dat je nog niet helemaal liefde bent in je handelen, als basis van je handelen hebt, maar dat zijn de momenten waarop je kunt leren, momenten waarop je je zwaktes ervaart. Wat misschien niet prettig is, maar zo wel moet zijn, om je tot lering aan te zetten.

Alleen wie ziet dat er nog te leren valt en wie wil leren, pakt het op en leert. Tot je alles geleerd hebt en niet alleen Mijn liefde bent, maar ook uit eigen vrije keus helemaal leeft! En wanneer dat is, dat is vrij, omdat jij vrij bent! Maar als de maat vol is, als de mogelijkheden, zoals Ik die in de Schepping aan alle mensen gegeven heb verbruikt zijn. Alles op zijn plaats, alles op zijn tijd, zodat zal iedereen tot waar leven kan komen.

Hemels Brood 2112

Oneindig, zonder eind. Altijd doorgaand. Dat is het leven, oneindig, altijd doorgaand. Niet alles op aarde is oneindig, maar het leven is oneindig. De aarde en leven op aarde is eindig maar het ware leven is eeuwig, oneindig. Ik ben eeuwig, oneindig, Alpha en Omega, Begin en Einde, eeuwig. En Ik heb jullie het ware leven gegeven, voor eeuwig.

Dat kan ook niet anders, want jullie zijn uit Mij, delen van Mij, in Mij, deel in Mij wat uit Mij geplaatst is door Mij, wat zelfstandigheid in eeuwig leven gekregen heeft. Elk deel wat jullie zijn, is Mijn ware leven uit Mij, gegeven aan jullie en daarmee oneindig leven in volle waarheid, in volle liefde. In vrijheid heb je je keus gekregen, zodat je je eigen zijn in waar leven ook in die zelfstandigheid die jullie allemaal zijn, kunt ervaren, als een eigen zijn jezelf kunt ervaren. In vrije keus, waarmee je dan ook tegengesteld aan waar leven kunt kiezen. Maar al kies je in je handelen tegengesteld aan waar leven, daarmee houdt het ware leven niet op eeuwig te zijn, daarmee houd Ik niet op eeuwig te zijn, oneindig te leven. Alleen beperkt het de stroom van waar leven naar je bewuste zijn, je bewustheid van waar leven. Zo kunnen vertekende beelden zich voordoen over je levenskracht, over Mij en over waar en eeuwig leven. Maar je blijft toch deel van Mij te zijn, van eeuwig leven, van eeuwige onbaatzuchtige liefde.

Je blijft Mij en eens zul je dat ten volle in een eigen zelfstandig vrij en van jezelf bewust leven beseffen, weten, aannemen, zijn. Dan zal de enige ware vreugde van leven, onbaatzuchtige liefde, je duidelijk worden, je zult het in vrijheid aannemen en de volle gelukzaligheid van waar en eeuwig leven, van volkomen liefde zal je deel zijn.

Hemels Brood 2113

Welke kracht kan door een mens aangesproken worden, als hij niet in Mij gelooft? Waar komt zijn levenskracht vandaan en hoe kan die kracht van leven sturing krijgen, als hij niet in Mij gelooft? Heeft kracht op zich dan intelligentie? Kijk, de mens die niet gelooft in Mij, heeft ook geen mogelijkheid om zijn zorgen te delen met iemand anders dan een mens.

Maar geen mens heeft sturing over de levenskrachten. Dus geen mens kan werkelijk hulp geven. Alle hulp, ook die van mensen, komt van Mij. En daarom is het jammer voor die mens dat hij niet in Mij gelooft, want hij heeft zich daarmee afgesloten van een bewuste verbinding met Mij, van een besef van Mijn hulp en Mijn liefde voor hem. Daarmee doet hij zichzelf tekort. Maar al gelooft iemand niet in Mijn bestaan, in Mijn kracht, in Mijn liefde voor hem, toch ben Ik er ook voor hem en toch geef Ik hem hulp en liefde, veel liefde.

Want Ik meet Mijn liefde niet af naar iemands geloof in Mij. Ik heb jullie allen even lief en Ik help jullie allen en omarm jullie allen in grote liefde. Het verloop van iemands leven ligt altijd nog in Mijn Hand, of iemand nu wel of niet in Mij gelooft.

Een deel van dat verloop van leven heeft met de in vrijheid gemaakte keuzen van leven te maken, of iemand nu wel of niet in Mij gelooft. Het uiteindelijke doel van de ieders leven blijft eeuwig ware wijze liefde, of hij nu wel of niet gelooft. Alles wat er gebeurt, staat in verhouding tot Mij, die persoon en het doel van ieders leven, of iemand nu al wel of nog niet in Mij gelooft. Zegen aan jullie allemaal, Ik heb jullie allemaal lief.

Hemels Brood 2114

Afdwalingen van waarheid hebben grote gevolgen die lange tijd hun werking kunnen hebben voor veel mensen. Maar vaak is hen niet duidelijk, dat het verband van de gebeurtenissen vooral in afdwalingen van waarheid ligt. Afdwaling van waarheid is gelijk aan afdwaling van liefde en heeft ook een uitwerking anders dan liefde heeft. Liefde kan alles terugbrengen tot waar leven, maar bij afdwaling van waarheid moet eerst de waarheid weer op zijn plaats komen. Het toegeven van de afdwaling is nodig, een toegeven van de verdraaiing van waarheid, een toegeven van de leugen, van het bedrog. Daarna is de weg weer vrij naar zuiverheid, maar de gevolgen blijven effect kunnen geven als waarheid niet rechtgezet wordt.

Ook als iemand niet beseft in afdwaling van waarheid te handelen, heeft dat gevolgen die lang op levens kunnen doorwerken. Als je een koers uitzet om te gaan die zuiver is en je wijkt ergens af van die koers, moet je die afwijking herstellen om op het juiste punt van de eigenlijke koers uit te komen. Herstel je dat niet, dan kom je ook niet op het bestemde punt uit. Zo belangrijk is het op koers te blijven of de koers te herstellen. En zo belangrijk is het ook om bij waarheid te blijven of waarheid te herstellen. Houdt bij alles altijd vast aan ware liefde, als je aan waarheid wilt vasthouden of waarheid wilt herstellen.

Hemels Brood 2115

Bij leven en dood ben Ik aanwezig. Alle leven ligt in Mijn Hand. Niemand gaat voor zijn tijd. Mijn liefde geleidt elk leven in voor en tegenspoed. Want alles is Mijn leven, alles ademt Mijn leven en niets is op zichzelf, zonder Mijn liefde. Waar je ook gaat of staat, ieder mens heeft Mijn armen om zich heen, hoewel niet ieder mens dit beseft. Ik ben bij iedereen, in elke situatie en iedereen is bij Mi,j in elke situatie. Aan de mens die over de aarde gaat, is vrijheid gegeven, maar ook die  vrijheid is nergens zonder Mijn liefde, werkt nergens zonder Mijn liefde die eeuwig is en in elk leven eeuwig is.

Ga en leef eeuwig met Mijn liefde en maak Mijn liefde jouw liefde in waarheid en in het volle besef van waar leven. Want Ik ben eeuwig en daarmee zijn jullie allen eeuwig. Niet het materiële leven bepaalt, maar Mijn liefde bepaalt en in Mijn liefde is alles goed, werkelijk goed. Want de barmhartigheid volgt op elke afdwaling die de mens mogelijkerwijs in zijn vrijheid gaat. Ook al herkent de mens die barmhartigheid niet, het blijft toch in waarheid barmhartigheid, wat er ook gebeurt. Wees in vrede in je hart en neem het leven aan zoals het gaat, als eeuwig Mijn liefde, barmhartig in leven, wat er ook gebeurt.

Vertrouw op waar eeuwig leven voor jullie allemaal in grote gelukzaligheid. Nu en eeuwig, Amen.

Hemels Brood 2116

Wie zich voordoet als liefde maar het niet is, huichelt. Gehuichelde liefde heeft geen werking zoals ware liefde. Het brengt eerder schade. Maar Mijn liefde herstelt elke schade die daardoor is ontstaan. In een oprecht hart groeit het ware leven, in een hart wat huichelt waart de dood rond. Want al het tegenovergestelde van liefde is het tegenovergestelde van waar leven, is dood.

Altijd is het tegenovergestelde van eeuwig leven, eeuwige dood. Niet dat iemand niet uit die eeuwige dood opgewekt kan worden tot eeuwig leven. Want de eeuwige dood kan verlaten worden voor eeuwig leven. Door Mij is de dood overwonnen voor alle mensen, zodat alle mensen eeuwig leven kunnen hebben. Wie zich oprecht tot ware onbaatzuchtige liefde wendt, komt tot het ware eeuwige leven. De dood heeft dan geen betekenis meer. Ik wek steeds opnieuw met Mijn eeuwige almacht, Mijn eeuwige liefde mensen op uit de dood en breng de dode tot leven, tot ware liefde. De afgedwaalde zielen haal Ik op, verzamel allen in Mijn liefde, beadem hen tot ware eeuwige liefde, waar eeuwig leven.

Zo is Mijn liefde voor allen groot en een levengevende kracht gaat van Mij uit naar jullie allemaal, een opwekkende levengevende kracht, die iedereen tot ware liefde brengt, ware onbaatzuchtige liefde in de vrijheid van keus voor alle mensen. Want Ik heb jullie allemaal lief, oneindig intens lief en deze liefde zal altijd jullie deel zijn, in leven of dood. En zelfs in de eeuwige dood is Mijn liefde jullie tot leven, omdat de dood overwonnen is voor jullie allemaal, nu en eeuwig.

Hemels Brood 2117

Waarden in het leven. Alles heeft zijn waarde, maar door de mens wordt niet altijd de juiste waarde van een situatie of een gebeuren gezien. Het zicht op de waarden van leven is voor veel mensen vertroebeld door willen hebben voor henzelf en dan wordt de waarde van iets ook afgemeten aan hoe graag zij dat wel of niet voor zichzelf willen.

Maar als Ik het over de juiste waarde van iets heb, dan bedoel Ik niet de levenswaarde die een mens aan een situatie of een gebeurtenis geeft maar de waarde die Ik  er in gelegd heb voor iemand, of voor een aantal mensen, met een vergaande strekking naar alle mensen. Een waarde die Ik ter vervolmaking van die mens of die mensen naar eeuwige ware liefde in situaties en gebeurtenissen gelegd heb. Want alleen wat Ik in een situatie of gebeurtenis een gelegd heb heeft waarde, en dat is, in hoeverre iets bijdraagt aan groei naar volmaakte onbaatzuchtige liefde. Niet die zogenaamde waarde die een mens aan situaties en gebeurtenissen geeft.

De afmetingen die mensen maken, maken zij naar hun wenselijkheid, of het hen gemak, vreugde, door hen gewenste voorspoed, macht, geld, aanzien, enzovoorts brengt. Dat zijn de maatstaven van de mens als hij naar waarden kijkt. Maar dat zijn bij Mij geen werkelijke waarden, geen levenswaarden. En eigenlijk zijn dat ook voor de mens geen waarden, ten aanzien van hun werkelijke leven. Beter zou de mens kijken naar de ware, de juiste waarden van situaties, van gebeurtenissen en zijn keuzen dan ook naar die juiste levenswaarden maken, naar ware liefde.

Hemels Brood 2118

Een nieuw begin. Er is steeds opnieuw een nieuw begin mogelijk. Al het oude heeft afgedaan als het nieuwe begint. Het nieuwe begin kan de weg naar ware liefde verbeteren, maar ook kan het een nieuwe afdwaling zijn. Ook die kan dan weer gevolgd worden door een nieuw begin. Elke dag een nieuw begin, elk moment een nieuw begin met kans op verbetering van alles wat nog geen liefde is, wat nog geen handelen naar onbaatzuchtige liefde is.

Elk nieuw begin naar verbetering is ook een lering van juist handelen, naar het ware leven toe. Oude gewenningen moeten dan wel losgelaten worden. Soms moet de mens daar zelf zijn keuzen in maken. Soms doorbreken gebeurtenissen oude gewoonten, soms kan er niet vastgehouden worden aan oude gewoonten, omdat de omstandigheden door gebeurtenissen veranderd zijn. Dan ontstaat er een nieuw begin, een nieuw proces van handelingen waaraan iemand wennen moet. Zo’n nieuw begin kan een verbetering in zich houden, maar het kan ook zijn dat door verbittering, boosheid, eigenzin, opnieuw een weg van handelen gekozen wordt, die geen verbetering in zich draagt.

Steeds opnieuw zullen gebeurtenissen, mens waar nodig een nieuw begin laten maken. Het is dan aan de mens om dat nieuwe begin tot verbetering aan te wenden, tot meer handelen vanuit onbaatzuchtige liefde. De keus blijft aan de mens. Ik geef jullie steeds opnieuw een nieuw begin tot uiteindelijk waar nieuw leven jullie deel wordt in volmaakte onbaatzuchtige liefde, waarin dan de volkomen gelukzaligheid je deel wordt.

Hemels Brood 2119

Alles is genade, Mijn genade. Het leven op aarde is in alles genade door Mij gegeven. Elke zondaar is voor alle mensen van Mij gekregen genade, zo ook elke afdwaling van liefde en wijsheid. Ik reken niemand iets aan, maar help allen op hun weg tot ware liefde en wijsheid te komen zodat de weg op aarde gemakkelijker te gaan wordt.

Maar de meeste mensen gaan in hun vrijheid de meest moeilijke weg, koppig als zij zijn en vasthoudend als zij zijn aan allerlei misvattingen en waarheden die zij omarmen als stevige zuilen in het leven, terwijl het in werkelijkheid nog niet de kracht van een strohalm heeft. Toch geef Ik hen die zuil om aan vast te houden, zodat zij niet ten onder gaan. En zolang zij de ware liefde en wijsheid niet zien en niet kunnen omarmen, laat Ik hen aan die zogenaamde zuilen vasthouden. Want zagen zij dat het in werkelijkheid nog geen strohalm is, dan zouden zij van schrik te diep vallen, zonder enig houvast komen. Ontneem hen daarom hun misvattingen niet voordat de tijd rijp is en zij tot waar zicht op liefde en wijsheid kunnen komen en zich kunnen vastgrijpen aan Mijn liefde met vertrouwen in Mij.

Voor veel mensen is die tijd nog niet gekomen, er is nog niet genoeg rijping. Veel mensen eindigen hun leven op aarde zonder voldoende rijping. Maar wees daarom niet verdrietig, want Mijn liefde en wijsheid reikt verder, veel verder, oneindig veel verder dan een mensenleven op aarde.

Hemels Brood 2120

Waar zijn de dagen van weleer? Alleen de herinnering is er nog. Verder is alles voorbij, alsof het alleen een droom was. Maar het is allemaal werkelijkheid, het is geen droom. En alles heeft een betekenis die belangrijk is. Zo komt en gaat het leven met al zijn gebeurtenissen en alleen de herinnering blijft. Herinneringen die gebrekkig zijn en nooit elk detail meer hebben. Toch is elk detail belangrijk, want alles heeft zijn betekenis in het leven.

Gebeurtenissen die komen en gaan, en daarom slechts herinnering zijn. Ja, herinnering. Want de gebeurtenissen op zich zijn het leven niet, maar komen voor in het leven, door de keuzen van mensen. Het leven is liefde en de gebeurtenissen komen voort uit het al dan niet leven naar ware liefde. Zo krijgt het leven vorm, met allerlei gebeurtenissen die min of meer in het geheugen als herinnering zijn opgeslagen. Altijd in het verleden. Maar het nu is het leven, in het nu wordt het leven vorm gegeven, wordt het leven tot uiting gebracht en in het nu ontstaat de herinnering.

Steeds het nu leven, in ware liefde, daar gaat het om. En de herinnering is daarbij nodig om de ware leiding van leven te kunnen zien en bewust te zijn en blijven van bestaan, van leven. Hier en nu is leven. Val niet terug op herinneringen als houvast voor het leven, maar als besef van bestaan en van groei tot ware liefde.

Hemels Brood 2121

Worden, wording. Alles is in wording, in groei. De mens is in groei naar volmaaktheid in zichzelf, volmaakte liefde uit eigen vrije keus. In wording tot het volkomen Goddelijke uit eigen vrije keus. Zodat ook iedereen als eigen zelfstandig wezen zich daarvan bewust is en in die bewustheid van eigen bestaan tot de opperste gelukzaligheid komt.

Want alle mensen zijn voorbestemd om tot die opperste gelukzaligheid te komen. Alle mensen zijn wezenlijk Goddelijk van oorsprong. Alleen zijn velen niet bij hun oorsprong gebleven. Velen zijn afgedwaald van hun zuivere oorspronkelijk Goddelijke wezenlijkheid en daarmee buiten de volkomen gelukzaligheid van het Goddelijke geraakt. Daarbij beschimpen  zij Mij als ware totale God en Schepper, hemelse Vader, en geven Mij de schuld van alle misère, die door alle afdwalingen ontstaan is.

Maar Mijn liefde en wijsheid kent geen grenzen, in eeuwigheid niet en alle afdwalingen worden in liefde en wijsheid door Mij opgevangen en ten goede voor alle mensen in liefde en wijsheid gekeerd. Zodat de oorspronkelijke Goddelijkheid van de mensen behouden blijft en de mogelijkheid voor hen om terug te komen in de Goddelijkheid steeds aanwezig blijft. De weg terug naar het goddelijk bestaan staat nog steeds voor iedereen open . Kom, keer terug in ware liefde en wijsheid, keer terug in je goddelijkheid!

Hemels Brood 2122

Geluk is bij mensen een relatief begrip. Want wat de één gelukkig maakt of wat de ander gelukkig maakt, kan heel verschillend zijn. Ook is niet voor iedereen geluk blijvend. Iemand kan een tijd gelukkig zijn, zich gelukkig voelen, maar vervolgens kan dit geluksgevoel door allerlei gebeurtenissen afnemen of verdwijnen. Is er wel een blijvend geluk? In eeuwig ware onbaatzuchtige liefde kan de mens de eeuwige gelukzaligheid vinden. Dus het bestaat en het kan door de mens ervaren worden.

Op de aarde is het niet zo gemakkelijk te bereiken. Daardoor zijn de meeste mensen van mening dat het niet te bereiken is, misschien ook niet bestaat. Ook is het zo, dat de meeste mensen nog steeds materieel welzijn en een heel comfortabel leven zien als een situatie die een geluksgevoel teweeg brengt. Niet de belangeloze liefde naar elkaar, maar welzijn en voorspoed. En daarom is het streven van veel mensen geld en macht, aanzien en roem.

Diegenen die bij zichzelf denken geen rijkdom op aarde in materieel opzicht te kunnen bereiken, voelen zich minder gelukkig, omdat rijkdom voor hen niet is weggelegd. Dat ze toch een enorme rijkdom aan liefde kunnen hebben en daarmee tot de eeuwige gelukzaligheid kunnen komen, zien zij niet. Toch, ware belangeloze liefde voor elkaar is de enige ware weg naar ware gelukzaligheid, voor iedereen.

Hemels Brood 2123

Wil je iemand helpen, dan zul je jezelf eerst ook in diegene moeten kunnen verplaatsen, invoelen wat diegene beweegt, wat de opbouw is van zijn denken, vanuit welke ervaringen diegene geworden is, zoals hij is, wat zijn belangstelling heeft, waar hij plezier in heeft, waar hij een afkeer van heeft, wat zijn doelen zijn, wat hij wel en wat hij niet voor mogelijk acht, welke ware beperkingen hij heeft en wat eigen ingestelde blokkades zijn, die opgeruimd kunnen worden. Is belangrijk om te weten en aan te voelen. Daarbij is het nodig, dat je het gescheiden weet te houden van je eigen ervaringen, je eigen handelen, intenties, enzovoorts. Want die kunnen heel anders zijn, dan van diegene. En het is belangrijk dat je dat in jezelf loslaat en je hulp geeft vanuit het perspectief van de ander. Alleen dan kan Ik je het juiste zicht geven op de juiste hulp en hoe en wanneer die hulp aan diegene het best gegeven kan worden.

Alleen dan is er een brug van jou naar diegene waar wij samen overheen kunnen gaan en diegene kunnen bereiken. Die brug is het volle begrip voor diegene in alles wat hij is, doet, denkt, zegt, aangenomen heeft als waar, enzovoorts. Dat begrip moet die ander voelen en daaruit voort kan dan het vertrouwen ontstaan in jou en Mij, vanuit waar begrip kan diegenen zich vrij blijven voelen. Niemand laat zich helpen in een situatie waar hij zich niet vrij voelt, niet begrepen voelt, niet gerespecteerd voelt.

Wie nog ergens bezwaar heeft tegen iemand die hulp nodig heeft, niet het volle begrip voor diegene heeft, diegene om wat dan ook dom vindt of zijn opvattingen onbegrijpelijk, die laat hulp beter achterwege, die laat hulp dan beter helemaal aan Mij over.

Hemels Brood 2124

In de ernst van het leven zit de wijsheid verborgen. Met de ware liefde komt die wijsheid naar voren uit de verborgenheid en vervolgens geeft zij tesamen met de liefde een intense vreugde, die het leven licht maakt en ernst omzet in rust en vrede. Niets hoeft door ernst in dwang, plicht of dogma te vervallen, als liefde komt, is dat allemaal niet nodig.

Wie in de ernst van een situatie alleen zijn verstand raadpleegt en met het verstand de wet volgt, omdat het zo geschreven staat, die komt in dwang, in plicht of in dogma terecht, terwijl er eigenlijk geschreven staat, dat liefde boven alles gaat en de enige weg tot waar leven is. Daarom, kies in elke ernstige situatie altijd voor ware liefde en wijsheid zal je tot de beste oplossingen, rust en vrede brengen. Alles is voorzien en toch heeft de mens de vrije keus, hoe verhoudt zich dat dan met elkaar?

Juist daarom is in alles voorzien, dat betekent dat welke keus een mens ook maakt, de Schepping blijft in zijn geheel uit Mijn liefde in stand en alles is zo geordend, dat ieder mens zijn eigen vrije keus kan maken, zonder de Schepping teniet te doen, zonder verloren te gaan, zonder Mijn liefde te verliezen, zonder het ware leven te verliezen, zonder de eenheid te verliezen en toch kan hij een zelfstandig mens blijven. Elke keuze is voorzien van een plaats in de Schepping, voor elk mens is een plaats voorzien in de Schepping, in Mijn liefde, wat hij ook kiest.

Hemels Brood 2125

Woorden schieten tekort om het mooiste, het beste, het meest gelukzaligmakende naar volle waarheid te omschrijven: Mijn liefde voor jullie allen en het hemelse bereik, wat voor jullie is weggelegd in Mijn liefde. Niet alleen schieten woorden tekort, maar ook schiet jullie vermogen tot zien, horen en begrijpen nog tekort, door alle afdwalingen die er op aarde zijn. Toch is er zo’n gelukzaligheid in Mijn Hemelen, wat geen oog ooit gezien heeft, geen oor ooit gehoord heeft en daar zal Ik jullie allen in Mijn Naam verzamelen, waar alleen ware onbaatzuchtige liefde jullie in opperste gelukzaligheid brengt.

Wat er op aarde ook is aan afdwalingen, boosheid, verwijten, leugen, bedrog, diefstal, ziekte, dood of welke ongemak er op aarde ook maar is, in Mijn hemelen is dat niet, daar heerst een totale gelukzaligheid voor iedereen die daar is. Maar voor wie daar nog niet is, is dat moeilijk of niet voor te stellen.

Toch, iedereen kan daar komen, iedereen die dat wil en daarvoor het nodige werk wil verzetten. Want daar waar een totale gelukzaligheid heerst door de volkomen onbaatzuchtige liefde, kan niets anders dan ware onbaatzuchtige liefde toegelaten worden en nooit ook maar het minimaalste beetje van wat geen liefde is. Dat moet je toch kunnen begrijpen, want anders zou onmiddellijk de gelukzaligheid vervallen. En dat is in Mijn hemelen juist gewaarborgd, dat er niets anders dan ware onbaatzuchtige liefde, gelukzaligheid heerst. Werk er dan aan al het tegenovergestelde van liefde los te laten en tot volkomen onbaatzuchtige liefde te komen.

Je hoeft dat niet alleen te doen, wel moet het je vrije eigen keus zijn. En steeds als het je eigen vrije keus is, krijg je Mijn steun en hulp en bouw je aan je groei tot volkomen onbaatzuchtige liefde. Zo is je taak licht en kom je uiteindelijk helemaal tot die ware onbaatzuchtige liefde, waarbij je dan ook direct in Mijn hemelen tot de grootste gelukzaligheid komt.

Hemels Brood 2126

Als een genade aan de mens is Mijn liefde in zijn levensloop op aarde altijd aanwezig ondanks zijn afdwalingen van liefde. Daarom is het genade, omdat niemand op aarde uit vrije keus al zover is, dat hij in volkomen liefde leeft en handelt. En wie dat eventueel al wel zou doen en zijn, die heeft die genade niet meer nodig, omdat hijzelf Mijn liefde is en leeft. Hem doorstroomt dan ook Mijn hele Zijn als zijn eigen.

Alle invloei van Mijn Geest van liefde in de mens zonder dat hij, die mens, uit vrije keus zelf al Mijn volmaakte liefde is en onbaatzuchtig altijd naar handelt, is genade van Mij aan die mens. Zo is elk Woord van Mij genade die Ik aan de mens geef, omdat die mens nog niet uit eigen vrije keus zelf Mijn liefde is en eeuwig naar handelt.

In nederigheid zal de mens Mijn genade herkennen en in nederigheid zal de mens ook het beste tot inzicht kunnen komen van waar leven, van ware liefde. Nederigheid is voor de mens in vrijheid van keus de enige verdienste van hemzelf om zijn weg tot waar leven, ware liefde ware gelukzaligheid te bekorten. Maar nu juist nederigheid is een moeilijke hoedanigheid, waar de meeste mensen zich liever niet aan overgeven, bang als zij zijn om hun voordeel in het leven in macht en goederen, gemak en welzijn te verliezen. Dat iedereen dat maar beter verliezen kan en daarmee juist wint aan waar en gelukzalig leven, beseffen zij in hun blindheid door eigenwaan niet.

Het is Mijn genade dat Ik die mensen toch ook in Mijn liefde draag en evengoed help tot waar leven, tot ware gelukzaligheid te komen.

Hemels Brood 2127

Gevolgen van handelen zijn vaak niet te overzien voor de mens. Daardoor kunnen er situaties ontstaan, waarbij de mens niet meer goed weet welke richting hij gaat, waardoor hij ook niet meer goed weet, welke keuzen de juiste zijn. Dit heeft vooral te maken met de eigen verlangens naar welzijn, naar een gemakkelijk leven zonder zorgen, zonder verdriet of pijn. Maar hoe meer de mens zijn keuzen maakt gericht op eigen voordeel, des te meer wordt het resultaat voor hem een nadeel. Nadeel in geestelijke groei van inzicht in het ware leven en groei naar volmaakte belangeloze liefde.

Juist belangeloze liefde is nodig om tot ware gelukzaligheid te komen. Daarom doet de mens zich steeds weer tekort, als hij zijn keuzen gericht op eigen voordeel, eigen gemak, enzovoorts maakt. Soms zal hij het gemak en het voordeel wel krijgen, voor een bepaalde tijd. Maar uiteindelijk zal het hem in situaties brengen, die niet zo prettig zijn en waar hij niet van begrijpt dat zij hem overkomen. Want hij is toch altijd vriendelijk en begaan met zijn medemensen?

Niets gebeurt zonder dat het ook een gave van rijkdom in zich houdt, een gave van rijkdom van Mij aan diegene. Want elke gebeurtenis geeft iets aan diegene die het overkomt. Alleen dát geven is wel op geestelijk waar leven gericht, heeft met waar levensbesef te maken. Want de enige ware rijkdom op aarde en waar dan ook, is het ware leven in volle gelukzaligheid, in een van jezelf bewust bestaan, in alle vrijheid. Alle gebeurtenissen zijn erop gericht, dat ze de betrokken mens tot dat ware gelukzalige leven leiden.

Hemels Brood 2128

Het is niet altijd gemakkelijk om je weg te vinden tussen alles wat er gebeurt door de afdwalingen van onbaatzuchtige liefde van mensen om je heen en daarbij ook zelf weleens af te dwalen. Een complex geheel om je weg naar volkomen onbaatzuchtig handelen in te vinden. Vaker slaat de verleiding toe naar eigen gemak en inzichten te handelen en te vervallen in een zeker misnoegen over al hetgeen fout gaat door het van liefde afwijkende handelen, van die ander en van jezelf. Hoe kun je dan nog komen tot het ware handelen naar volkomen onbaatzuchtige liefde? Het lijkt zo goed als onmogelijk.

Maar dan zie je het geheel te beperkt. Want ook het handelen naar eigengewin heeft een plaats in het geheel gekregen, zodat het diegene lering geeft en steeds een stapje dichter  bij de ware onbaatzuchtige liefde brengt. Zo wordt er steeds aan elkaar gelegenheid gegeven in onbaatzuchtige liefde te groeien. Het is zelfs zo, zou er geen eigenbelang zijn, dan zou er ook geen onbaatzuchtigheid te leren zijn en op die manier zou er dus ook geen groei zijn tot leven naar volkomen onbaatzuchtigheid. Als je het zo bekijkt, zou er altijd die onaangename strijd zijn tussen mensen, altijd pijn en narigheid nodig zijn.

Maar dat is een misvatting want eens komt de dag dat je het helemaal geleerd hebt om in alles, altijd, geheel onbaatzuchtig te handelen en bij alle omstandigheden en menselijke hoedanigheden in ware liefde te blijven. Dan heb je het ware eeuwige leven geërfd en totale gelukzaligheid bereikt. Hoe dat allemaal voor jou en alle mensen zijn beloop heeft, ligt in Mijn Hand en je mag er op vertrouwen dat het helemaal goed komt.

Hemels Brood 2129

De oorspronkelijke eerste mens op aarde had een zuiverheid van lichaam en daden. Zo heb Ik de eerste mens goed toegerust, op aarde waar leven gegeven. In vrijheid van bestaan, in zelfbewustheid van bestaan. Hij kon daarmee, vanaf die zuiverheid, tot Goddelijk bestaan in vrijheid en in eigen bewustheid van bestaan komen. De keuze van handelen was daarbij aan de mens. Ik gaf hem ook allerlei aanwijzingen en adviezen, zodat hij in zijn vrijheid geen keuzen zou maken, die hem van het Goddelijke, van de ware levensgelukzaligheid, zouden verwijderen. In die tijd was er steeds een nauw contact tussen de mens en Mij. Maar het is van het begin af aan de bedoeling geweest dat de mens in zelfstandigheid en vrijheid van bestaan zijn eigen keuzen moest maken en dat zijn keuzen hem tot waar leven, tot ware Goddelijkheid, tot ware gelukzaligheid zouden leiden. Dus heb Ik hem na alles heel goed verzorgd en uitgelegd te hebben op zichzelf gelaten.

Maar vervolgens is de mens met zijn keuzen steeds verder afgedwaald van het pad van onbaatzuchtige liefde, welke Ik hem getoond had, om tot ware Goddelijkheid en gelukzaligheid te komen. Daarna zijn de veranderingen naar aanleiding van zijn keuzen begonnen. En de oorspronkelijke zuivere mens veranderde, zowel zijn handelen en zijn daden, als zijn lichaam. Want in het hele lichaam waren zijn cellen vanuit de zuiverheid gevormd. Zelfs de zuiverheid in de cellen is veranderd en doorgegeven naar volgende generaties. Maar, zoals veranderde cellen doorgegeven kunnen worden ten nadele van het te bereiken eigenlijke levensdoel van de mens, zo kan dat ook ten voordele van het eigenlijke levensdoel.

Elk mens die er naar streeft naar ware belangeloze liefde te handelen en dit zoveel mogelijk doet, wijzigt zijn cellen meer en meer naar zuiverheid, wat dan ook weer doorgegeven wordt aan volgende generaties. En daarbij, Ik heb de mens wel de eigen bewustheid van bestaan in een zelfstandige vrijheid van keuze gegeven, maar Ik ben er altijd ook nog en zorg er in Mijn grote liefde voor alle mensen voor, dat de ware liefde en het besef van ware liefde nooit echt weg is en Ik ook steeds daar ben om de mens in zijn moeilijkheden te helpen. Zodat uiteindelijk toch alle mensen in zuivere liefde komen, de Goddelijkheid erven en tot het ware gelukzalige leven komen. Hoe Ik dat doe zonder de mens zijn vrijheid, zijn zelfbewuste zelfstandigheid af te nemen, is Mijn geheim en tegelijkertijd Mijn genade, Mijn grote liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 2130

Het voelen van het kwaad dat op de aarde gebeurt, is niet prettig. Vooral als je het goede, de ware liefde, nastreeft en je jezelf tegengehouden voelt door dat kwaad. Het maakt je eigenlijk zelf kwaad, maar je weet maar al tegoed dat dat niet de bedoeling is en je moet er dan tegen vechten, kwaad niet met kwaad te vergelden. Ja, dan voel je eens te meer hoe zwak je bent, als het kwaad je aangrijpt. Maar Ik ben in je nabijheid en zie wat er gebeurt.

Ja, Ik laat het kwaad in vrijheid, het heeft zijn tijd gekregen. Maar daarbij bescherm Ik ook al degenen die de liefde nastreven, ook al lukt hen dat in hun zwakte van hun mens zijn niet steeds. Dat is het meedragen van het kruis, de tegenstelling van goed en kwaad, zolang het kwade zijn vrijheid nog heeft. Zie het dan als een duikelaar in roerige zee. Door de golven zakt het met zijn hoofd onder water, maar telkens komt het weer goed te liggen, met het hoofd weer boven water.

Zo gaat het ook met de naar liefde strevende mens die van tijd tot tijd zich door het kwaad in frustratie gedreven voelt. Hij komt die frustratie toch steeds weer te boven, omdat hij toch de intentie van liefde blijft behouden. Vrees daarom niet als het kwaad je ondanks je goedheid treft en frustreert, je komt het altijd weer te boven en de frustratie raak je dan ook altijd weer kwijt. Ik ben naast je en help  je weer overeind, steeds opnieuw.

Hemels Brood 2131

Sommige mensen kunnen een enkele keer voor een korte tijd buiten hun materiële lichaam om, geheel in het geestelijke bestaan komen. Zij verkrijgen daar in die korte tijd een vernieuwd inzicht in het ware leven. Eenmaal terug in het materiële bestaan, ontstaat er vaak verwarring over de juiste betekenis van het korte moment buiten het materiële en de inzichten die daarbij verkregen zijn, worden daardoor nog al eens verward uitgelegd en krijgen zodoende een andere betekenis dan ze oorspronkelijk hadden. Die uitleg is vaak een vermenging van het ware inzicht en materiële inzichten. Toch heeft het zijn waarde, want er komt altijd ook een gedeelte van het ware inzicht mee naar de materieel gerichte mens, waardoor er steeds wat meer verbinding ontstaat met het geestelijk ware leven.

Op die manier gebeuren er ook voor de mens onverklaarbare dingen, die Ik vanuit ditzelfde bereik laat gebeuren, zodat het de materieel gerichte mens losweekt en hem tot nadenken zet. Ook daarover klopt de uitleg van de materiële mens vaker niet, dan wel, maar ook daarbij blijft er altijd ook een deel van wat wel een juist geestelijk levensinzicht is, behouden, wat dan ook weer bijdraagt aan zijn groei naar een meer geestelijk levensinzicht en stimuleert te gaan zoeken naar het ware leven. Er is er dus wel veel onjuiste uitleg in de materiële wereld over gebeurtenissen die niet materieel te verklaren zijn en mensen die los van het materiële bestaan in het geestelijke bestaan zijn geweest, leggen de verkregen inzichten wel vaker niet geheel juist uit, voor zichzelf en voor anderen niet, toch blijft er genoeg over wat in het besef van die mens op zijn plaats valt en behouden blijft en die mens op zijn weg op aarde naar waar leven, vooruit helpt.

Want ieder mens heb Ik in zichzelf de mogelijkheid gegeven om die universele waarheid van leven uit Mij te herkennen en aan te nemen. En wie dat in zichzelf herkent en aanneemt, is daarmee weer een stap dichter bij het aannemen van het eeuwig ware gelukzaligmakende leven, de ware liefde en de ware wijsheid uit Mij, jullie Schepper en liefdevolle hemelse Vader.

Hemels Brood 2132

Elk mens volgt de weg van zijn wil. En dat kan de wil van zijn verstand zijn, de wil van een ander zijn, of de wil van zijn hart. En elk van die wegen geeft allerlei gebeurtenissen die te maken hebben met de door diegene gevolgde wil. Het blijft altijd de wil die de weg bepaalt en de gebeurtenissen oproept. De wil bepaalt de weg, ook als de wil uit handen gegeven wordt, ook als de wil uit handen genomen wordt.

Hoe de gebeurtenissen door een mens ervaren worden, heeft veel te maken met wat een mens verwacht, wenst, verlangt, denkt, geleerd heeft, aan opvattingen heeft, welke inzichten en opvattingen die mens heeft. Wie zich gedwongen voelt tot iets, zal de gebeurtenissen ervaren als buiten zijn macht. Wie macht wil hebben, zal zich dan ook bij dwang extra onprettig voelen. Wie de wil van zijn verstand volgt, kan in strijd komen met zijn gevoel en er toe komen zijn gevoel te onderdrukken. Maar dan zullen de gebeurtenissen hem gaan drukken en dat zal voor diegene onprettig gaan voelen. Wie zijn wil uit handen geeft, omdat hij te lui is zelf zijn wil tot uiting te brengen, zal met gebeurtenissen te maken krijgen die hem veel werk geven om mee om te gaan en hij zal zich daar niet prettig bij voelen.

Wie de wil van zijn hart volgt, krijgt daar de wijsheid van zijn verstand bij en diegene zal gebeurtenissen meemaken die hem blijdschap over zijn werken geven. Wie naar de liefde in zijn hart luistert en de weg van zijn wil uit een liefdevol hart volgt, die volgt de weg naar totale gelukzaligheid en geen gebeurtenis zal hem benauwen als hij zijn hart in liefde blijft volgen.

Hemels Brood 2133

Voor Mij is niets onmogelijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat Ik al hetgeen voor de mens  onmogelijk is, mogelijk maak. Want wat Ik aan de mens gegeven heb, is een zelfstandig vrij bestaan met een eigen bewustheid van bestaan door een eigen vrije keuze. En daarom zal Ik die vrije keuze van de mens niet overnemen, door wat onmogelijk voor hem lijkt, mogelijk te maken, als hij niet zelf zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en naar handelt.

Ik heb de mens zijn mogelijkheden gegeven in een door Mij ingestelde orde. Deze orde helpt de mens om tijdens zijn bestaan op aarde zelfstandig tot waar leven te komen. In die orde grijp Ik niet in op de keuzen die de mens maakt, de vrije keus blijft zijn vrije keus. De mens kan in zichzelf bij Mij komen, als hij zijn vrije keus wil overzien, als hij het zicht is kwijtgeraakt, kan hij bij Mij komen, als hij kracht nodig heeft om zijn keuzen op de juiste weg te houden, zijn handelen tot onbaatzuchtigheid te brengen, hij berouw heeft van zijn afdwalingen van liefde en terug wil komen op het juiste pad, kan hij bij Mij komen.

Met zoveel situaties kan Ik de mens helpen, als hij Mij erom vraagt. Maar zijn keuze blijft vrij zijn keuze en Mijn orde blijft Mijn orde. Wat zou anders Mijn eeuwige liefde en wijsheid waard zijn, als Ik het nu eens zus en dan eens zo zou regelen? Waar zou een mens dan nog van op aan kunnen? Getrouw blijf  Ik ware liefde en wijsheid in eeuwigheid voor alle mensen.

Hemels Brood 2134

Het besef van waar leven is bij veel mensen ver weggezakt en de kern van leven is bij de meesten vervaagd en verweekt zonder dat het tot werkzaamheid is uitgegroeid. Zelfs onder de mensen die een besef van waar bestaan hebben, die Mij als Schepper en ware liefde hebben aangenomen, is een zekere vervaging over waar leven en velen van hen hebben onderling allerlei geschillen over wat wel en wat niet de waarheid is en wat wel en niet met Mijn Woord, dat in de Bijbel is opgetekend, bedoeld wordt.

Ja, er is een grote afdwaling en verwarring gaande. Maar in die verwarring Ben Ik nog steeds Dezelfde, voor iedereen aanwezig, voor iedereen de waarheid, het ware leven, de zuivere liefde en wijsheid. En wie de verwarring om hem heen laat voor wat het is, kan in zichzelf de rust, de stilte, de vrede ervaren van Mijn aanwezigheid in hem. Wie in de verwarring dreigt vast te raken, die raad Ik aan niet te proberen de verwarring tot orde brengen, maar in zichzelf bij Mij te komen. Uit de verwarring van de menselijke samenleving kun je geen nuttige inzichten of ware liefde putten, maar in jezelf, waar Ik ben in je hart, wel. Welke verschillende meningen mensen onderling ook hebben, niemand komt tot de kern van waarheid zonder Mij, zonder naar Mij te komen in hemzelf.

Wie in zichzelf naar Mij komt, zal merken dat zijn horen gelijk is aan ieder ander, die in zichzelf naar Mij hoort. Want uit Mij is alle waarheid en liefde, alle wijsheid en deze zijn eeuwig dezelfde, zoals Ik eeuwig Dezelfde Ben en Blijf. Eeuwige ware onbaatzuchtige liefde is waar leven in volle wijsheid, dat is voor iedereen altijd de kern.

Hemels Brood 2135

Als iemand erachter komt dat een goede samenleving alleen goed kan zijn, als zij gebaseerd is op onbaatzuchtige liefde, dan wil dat nog niet zeggen, dat die mens dan ook vanaf dat moment volledig die onbaatzuchtige liefde vrij en uit zichzelf kan leven. Dan begint eerst de weg van lering. Van vernieuwing van inzichten, van opbouwen van krachten om de verleiding tot afdwaling te kunnen weerstaan. Een goede samenleving is dan nog niet een goede samenleving, als niet allen erachter zijn dat voor een goede samenleving de basis onbaatzuchtige liefde is en allen naar die onbaatzuchtige liefde leven.

Niemand kan alleen de samenleving in liefde dragen. Ieder draagt een deel. Maar veel mensen dragen hun deel nog niet en anderen dragen hun deel maar voor een klein gedeelte. Zolang de mensen nog niet gezamenlijk tot ware onbaatzuchtige liefde zijn gekomen, draag Ik ieders deel. Maar niet zo, dat het geheel van handelen van de mens door Mij wordt overgenomen, dat blijft de verantwoordelijkheid van de mens. De wijze waarop Ik de samenleving in ware onbaatzuchtige liefde voor alle mensen draag, is verborgen, om de mens in zijn vrijheid van handelen te laten en vrijelijk tot besef van waar leven te laten komen.

Mijn liefdevolle zorg is zodanig, dat geen mens in zijn afdwalingen verloren gaat, dat er tijd gegeven is zonder dat het ware leven door alle afdwalingen voorgoed verloren kan gaan. Alles is eindig, maar het ware leven, de ware onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid is eeuwig.

Hemels Brood 2136

Waar gaat de wereld naartoe, als ook de goedwillende mens het opgeeft, het niet meer ziet zitten, het nut van strijd om het goede in hem boven te houden niet meer ziet en zich laat gaan in zorg voor eigen behoeften en minder en minder omkijkt naar zijn medemensen, omdat zij geen gehoor geven en toch ook doen wat hen het beste uitkomt, geen waarheid meer van belang vinden, alles naar hun hand proberen te zetten en niet schromen om daar verdraaiing en leugen voor te gebruiken? Als zelfs de goedwillende mens zich er niet meer voor inspant om zijn goedheid te bewaren, uit een zekere moedeloosheid door alle afdwalingen van mensen om hem heen en ver weg, welk een chaos gaat er dan ontstaan en wie zal daar dan een halt aan kunnen roepen?

Ik roep dat een halt toe. Want Ik laat de goeden niet ten ondergaan aan moedeloosheid en mismoedigheid over het werelds gebeuren, wat geen eind lijkt te krijgen. Maar Mijn halt zal op de daarvoor juiste tijd komen, niet vroeger, niet later. En jullie allemaal, die altijd de goedheid hebben nagestreefd, de liefde in jullie hart bewaard hebben, houd vol, houd vast, geef niet op. Ik ben met jullie, geef jullie kracht in liefde en waarheid, blijf op Mij vertrouwen, juist nu, nu het duisterder en duisterder op aarde wordt en zo weinigen nog iets begrijpen van waar leven, ware liefde, ware wijsheid. Geef niet op omdat zovelen opgegeven hebben, neem Mijn liefde ook nu nog aan, vertrouw en blijf vertrouwen, ook al lijkt het dat je hierin alleen staat.

Al sta je menselijk gezien alleen, zonder Mij ben je nooit, zonder Mijn liefde, Mijn wijsheid, ben je nooit. Houd vol, Ik ben met je, alle dagen, tot in eeuwigheid nog!

Hemels Brood 2137

Van de dingen die moeilijk zijn, leert een mens het meest. Niet dat hij zich dat altijd bewust is, want veel mensen verfoeien moeilijke momenten en worden er boos over. Meestal boos op Mij, dat Ik ze niet van de moeilijkheden verlos. Er zijn maar weinig mensen die beseffen dat zij van moeilijke situaties leren en weinigen zijn in hun hart oprecht dankbaar voor lering die hen dichter bij het ware leven brengt.

Niet iedereen heeft steeds moeilijke situaties nodig en bij elke moeilijke gebeurtenis geef Ik ook kracht en steun, wel in de verhouding tot de vrije keus en de eigen verantwoordelijkheid. Wie in zijn hart kan danken voor het geleerde uit moeilijke situaties, is ook al weer een aantal stappen dichter bij het ware leven. Niet dat je de moeilijke situaties “leuk” hoeft te vinden, maar dat je de lering die je eruit verkregen hebt, herkent, is belangrijk voor je verdere leven. Het hoeven niet alleen moeilijke situaties in je leven te zijn, waardoor je groeit. Je hele leven is door Mij zo ingericht, dat het je groei naar waar leven bevordert, zonder dat je in je vrijheid belemmerd wordt. Wanneer je handelen, uit eigen vrije keus, naar ware liefde uit je hart gebeurt, maak je grote vorderingen, daar vergroot je je levensinzichten mee, zonder enige moeite, als een genade uit Mij.

Door op die manier te leven, zou het leven zonder moeilijke situaties zijn en toch is dat bij niemand zo. Dat komt omdat een moeilijke situatie waar iemand in terechtkomt, niet altijd voor hem een lering hoeft te zijn, maar juist voor mensen om hem heen kan het een lering of een oefening zijn, om het door hen geleerde in praktijk te kunnen brengen.

Hemels Brood 2138

Ook al weet iemand niets over Mij en Mijn bestaan en daarmee eigenlijk ook niets over zijn eigen bestaan, toch ben Ik er, toch is hij deel van Mijn Schepping, toch vervul Ik ook in diegene Mijn eeuwig ware liefde. Er is niemand in wie Ik niet Mijzelf gelegd heb,  daarom kan iedereen van Mij en Mijn bestaan weten, Mijn bestaan in hem voelen.

Wel kan er zo’n mist in een mens gekomen zijn, dat hij Mij niet meer in zich beseft en Mij ook niet meer in mensen en situaties herkent. Maar ook eeuwig dan ben Ik aanwezig met Mijn liefde voor alle mensen, ook degenen die van Mij en Mijn bestaan geen direct besef hebben. Mensen die hun leven leiden naar hun eigen invullingen, sommigen goedwillend, anderen kwaadwillend, maar zelfs de kwaadwillenden hebben geen enkele invloed op Mijn bestaan, Mijn eeuwige ware liefde voor alle mensen en Mijn Schepping waarvan zij deel uitmaken.

Het ware leven is door Mij eeuwig beschermd, Ik ben voor alle mensen aanwezig en alle mensen kunnen tot waar leven komen op deze aarde. Ieder op zijn tijd, de één wat eerder dan de ander. Ieder naar zijn mogelijkheden en talenten. Ieder naar zijn eigen vrijheid en keuze. Maar welke keuze ook gemaakt wordt, het zal nooit schade geven aan het ware leven, aan de ware liefde, aan Mijn bestaan en Mijn Schepping. Want alles is hoe dan ook gevat in Mijn eeuwige ware liefde, elke keus van elk mens is in Mijn eeuwige ware onbaatzuchtige liefde gevat. En in die grote liefde is alles liefde.

Zou er bij de mens geen liefde zijn, dan nog zouden alle dwalingen van alle mensen die ooit op aarde geweest zijn, er nu zijn en er nog komen, in een verhouding tot Mijn liefde staan, als kleiner dan de kleinste zandkorrel ten opzichte van de hele oneindigheid. Maar in Mijn eeuwig ware onbaatzuchtige liefde weet Ik die kleinste zandkorrel dan heus nog wel voor alle mensen om te zetten in Mijn overgrote liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 2139

Voor elkaar. Alles is voor elkaar. Maar de mens moet het waarmaken, uit eigen vrije keus. Met elkaar, de mens moet het met elkaar waarmaken. Niet ieder voor zich, maar met elkaar. Met ieder zijn verantwoordelijkheid, niet alleen voor zichzelf in te zetten, maar met elkaar en voor elkaar in te zetten.

In ware liefde met elkaar en voor elkaar leven, dat geeft de beste onderlinge verhouding, dat geeft de meest ideale samenleving. Helaas, de mens is meer op zichzelf gericht, dan op elkaar en zet zich meer in voor eigen welzijn, dan voor het gezamenlijke welzijn. Vindt zichzelf belangrijker dan zijn medemensen. Maar vindt tegelijkertijd dat anderen wel voor hem zorg moeten hebben, zich voor hem moeten inzetten, rekening met hem moeten houden. Eigenlijk is het nu zo, dat iedereen vindt dat de ander zich om hem moet bekommeren, terwijl hij zelf zich eerst alleen om zichzelf mag bekommeren. Dat dat niet eerlijk is, bedenkt hij zich niet. Dat hij ook zelf zich om anderen dan hijzelf zou moeten  bekommeren, bedenkt hij zich niet.

Kijk eens naar jezelf, wat verwacht jij van anderen en hoe richt jij jezelf? Want in de richting waarheen je kijkt, dat is ook de richting die je ondergaat. Ben je vooral op jezelf gericht of voor elkaar?