Hemels Brood 187 t/m 217

Hemels Brood 187

Je mag zijn zoals je bent. Al vindt iemand anders je nog zo lelijk, je bent heel mooi! Ik heb je gemaakt en Ik heb je heel mooi gemaakt. Met alles wat nodig is om je te laten uitgroeien tot een zelfstandig zijn in volkomen liefde. Heeft die ander die jou afwijst je gemaakt? Of denk je dat Ik diegene ingegeven heb jou af te wijzen?

O nee, Ik wijs niemand af, dus Ik wijs ook jou niet af. En nog eens, o nee, Ik zal niemand ingeven om jou af te wijzen. Want Ik ben liefde, totale ware liefde! En liefde wijst niemand af. Liefde wijst niet terecht in straf. Liefde omarmt en brengt licht, brengt ontspanning, brengt inzicht. Liefde brengt bemoediging in waarheid en vrede. Wat laat je je van de wijs brengen door mensen, terwijl je alles wat je bent en hebt van Mij krijgt, omdat Ik je lief heb, waarlijk lief heb! Ik heb je lief! Waarlijk, Ik heb je lief, Ik heb jullie allen lief, ook degenen die jou afwijzen heb Ik lief, innig lief. Want in werkelijkheid wijzen zij niet jou af maar Mij.

En toch heb Ik jullie allen, jou en hen, innig lief. Heb jij hen dan ook lief in de wetenschap dat het alles misverstanden zijn wat tussen mensen verkeerd gaat. En deze misverstanden kunnen alleen met liefde worden opgelost. Niet altijd onmiddellijk. Omdat Ik alle mensen hun vrijheid geef en hun tijd, tijd om in alle vrijheid uit eigen verlangen naar het licht te komen, naar de liefde te komen. Uit eigen verlangen, Ik laat hen vrij, Ik laat jou vrij, Ik dwing niemand, Ik straf niemand, Ik wijs niemand af, Ik heb alleen jullie lief, innig lief. Kom dan in vrijheid in Mijn liefde.

Hemels Brood 188

Twijfel je aan Mijn bestaan? Twijfel je aan je eigen bestaan? Dat je je bewust bent van je eigen bestaan bewijst je dat je bestaat. Mijn bestaan is in jou, jouw bestaan ben Ik. Binnen in je kun je de verbinding met Mij vinden, voelen, maar een bewijs van Mijn bestaan vind je niet in je verstandelijk denken. Kun je je eigen bestaan, tot in alle details in een verstandelijk denken bevatten? Zo kun je ook niet Mijn bestaan in alle details in je verstandelijk denken vatten. Als je dat wel probeert, raak je het spoor bijster en raak je uiteindelijk alleen nog meer vertwijfeld.

Geloof is niet gebaseerd op bewijzen. En alleen vanuit een eenvoudig geloof bouwt zich het besef van jouw en Mijn bestaan op. Zo’n besef groeit dan verder als het beste bewijs door een diep eenvoudig weten en dit weten komt, omdat alles van Mij van den beginne af aan  al in jezelf aanwezig is. Jij hoeft alleen de weg te vinden om het in jezelf gewaar te worden. En die weg is niet het verstand, die weg is het gevoel, die weg gaat over het gevoel in liefde en waarheid, alleen door het gevoel in liefde en waarheid bereik je alle kennis over Mij en jezelf en alle mensen. Heel eenvoudig, je hebt er geen hoge intelligentie voor nodig. Kan Ik het je nog duidelijker zeggen: alle antwoorden zijn al in jezelf aanwezig en je kunt ze vinden door waarheid en liefde, in jezelf.

  Hemels Brood 189

Marketing. Kijken hoe de markt er voor staat is in het wereldse kijken waar voordeel en winst te behalen valt. Winst en voordeel wat niets te maken hebben met het werkelijke leven, want deze winst, dat voordeel, is gericht op materiële zaken en op eigen belang of het gezamenlijk belang voor eigen welzijn in materieel opzicht. Marketing kijkt niet naar waar men dienstbaar kan zijn, maar kijkt naar waar behoeftes zijn zodat men uit die behoeftes voordeel en winst kan halen. Alleen behoeftes waar voordeel of winst bij gemaakt kan worden, zijn interessant om iets mee te doen, alle andere behoeften, waar op geen manier voordeel of winst uit te halen zijn, worden ter zijde geschoven en gelaten voor wat het is: niet interessant.

Ik doe ook aan marketing, maar Mijn kijk op marketing is een hele andere. Mijn kijk is niet verbonden met het behalen van voordeel en winst voor Mijzelf, Mijn kijk is verbonden met dienstbaarheid. Ik kijk ernaar welke behoeften, welke noden er bij de mensen zijn en vervolgens zoek Ik ernaar de mensen dienstbaar te zijn en hen tegemoet te komen in hun noden. Ik doe dat niet met bombarie om een groter effect te behalen, Mijn marketing gebeurt stilletjes en onopvallend, maar het effect is toch vaak verstrekkend, verstrekkend in dubbele betekenis: gevend en ver doorwerkend. Wat denk je dat ware marketing is: Zoeken naar de beste optie om uit andermans noden voordeel en winst te behalen of zoeken naar de beste optie om elkaar in noden dienstbaar te zijn, zodat allen samen hetzelfde geluk van leven kunnen gaan ervaren?

Kijk, die eerste vorm van marketing heb Ik nooit bedoeld. Toch zijn heel veel mensen vooral op die vorm van marketing gericht. Denk je dat die weg hen door Mij gegeven is? Weet je, net als Ik jou vrij laat, laat Ik alle mensen vrij. In alle stilte en eenvoud doe Ik dan, met allen die met Mij mee willen doen, Mijn marketing. En als dan ooit op zeker moment de materiële marketing niet meer functioneert of uitvalt, dan kan Ik je verzekeren dat Mijn marketing nog steeds bestaat, omdat het op ware pijlers van liefde staat.

Hemels Brood 190

De morgenstond heeft goud in de mond. De morgen, de opkomst van de zon, het goud van haar stralen. Het daagt. Dat wil zeggen, het inzicht rijpt. Het inzicht, dat is het groeiend besef van waarheid en liefde in alles voor allen. Het rijpende besef wat het ware leven, zijn de stralen van de zon, het goud van de morgen. Als je in jezelf de liefde voelt opkomen en groeien, is dat als de opkomende zon in de morgen. En het inzicht wat je door liefde krijgt in een situatie, is het goud van de stralen. De zon is Mijn liefde die in je ontwaakt en haar licht spreidt in je innerlijk, die je innerlijk verheldert zodat het klaarlichte dag wordt in jezelf en je begrijpt wat het ware leven is, beseft wat handelen naar ware liefde betekent.

Voor Mijn zonlicht wijkt de nacht, wijken de misvattingen die je hebt. Daarom, kom in de nacht naar Mij toe, dat is, als je het niet meer weet, geen uitweg meer ziet, het in jezelf donker is, kom dan naar Mij en de morgen breekt aan. Je zult je verheugen in die morgen, die de nacht doet verdwijnen. De nacht is, komt en gaat zolang je nog misvattingen hebt die verlichting behoeven, zolang je nog afdwaling hebt in wereldse of eigen gerichte zaken. Maar voor ieder breekt op zijn tijd de uiteindelijk eeuwige morgen, de eeuwige dag aan, waarna er geen nacht meer komt. Werkelijk, ook voor jou komt de eeuwige dag, dat is de eeuwige liefde waarin je dan voor eeuwig opgenomen zult zijn in het eeuwige juiste inzicht. Dan zullen alle tranen, alle misvattingen, alle afdwaling verdwenen zijn voor Mijn eeuwige licht van liefde.

Hemels Brood 191

Uw zonden zijn u vergeven. Dat zeg Ik vaak tegen degenen die bij Mij komen met het gevoel van schuld die op hen drukt. Ik vraag je, vergeef jij degenen die jou iets aangedaan hebben? Kijk, Ik weet dat vergeving voor jullie niet altijd zo gemakkelijk gaat. Vooral wanneer je je diep gekwetst voelt is het moeilijk om iemand met je hele hart volkomen te vergeven. Misschien wordt het gemakkelijker als Ik je zeg dat wat er ook gebeurt, het alles Mijn liefde heeft, ook dat wat je kwetst. Hoe kan dat liefde zijn, vraag je je af. Maar kan het ook zijn dat je je gekwetst voelt, omdat jij vindt dat de ander je liefde zou moeten geven. Wat dan als die ander daar nog niet toe in staat is? Bepaal jij dan wanneer iemand in staat moet zijn volkomen liefde te leven? En leef jij dan ook al in alles volkomen liefde? Het feit alleen al dat je iemand iets kwalijk neemt, geeft aan dat je in deze nog geen volkomen liefde leeft, want ware liefde neemt niemand iets kwalijk.

Kijk, zo neem Ik jou dan ook niet kwalijk dat je iemand iets niet direct kunt vergeven. Jullie zijn allen vrij en dat brengt met zich mee dat er dingen kunnen gebeuren zonder liefde, heel pijnlijk. Of je het gelooft of niet, maar alles wat uit die vrijheid zonder liefde pijnlijk gebeurt, hoe erg ook, krijgt door Mijn liefde een dusdanige plaats in Mijn ordening, dat het toch uiteindelijk alleen heil en zegen brengt. Zo kan een pijnlijke belevenis je bijvoorbeeld ter oefening dienen of ter bewustwording van mogelijke misvattingen. Maar in Mijn liefde zit nog veel en veel meer vervat, wat nog niet gezien en ervaren kan worden. Daarom lijkt een pijnlijke gebeurtenis soms zo zinloos, terwijl dat in werkelijkheid zeker niet is. Ik kan je nu nog niet alles onthullen want het zou je vrijheid in keuze belemmeren, die vrijheid die zo belangrijk voor jullie heil is. Neem van Mij aan dat alles en alles Mijn liefde is en heeft.

Hemels Brood 192

Bereik. Hoe groot is Mijn bereik. Denk je dat je je een voorstelling kunt maken van Mijn bereik? Denk je dat er iets is wat Ik niet kan bereiken? Hoe ver gaat jouw bereik? Weet je, jouw bereik kan net zo ver gaan als Mijn bereik: oneindig! Mijn bereik is oneindig, zoals Ik oneindig ben. In je eigen zijn ben je beperkt, in Mijn zijn kun je oneindig zijn. Als je jouw zijn in overeenstemming brengt met Mijn zijn wordt je bereik oneindig. Mijn zijn is waarheid en liefde, in alles. Ik ben zonder trots, eenvoudig dienstbaar in waarheid en liefde aan alle mensen, Ik ben geduldig en laat de mens vrij. Bij Mij mag iedereen komen maar het hoeft niet, bij Mij is geen dwang, alleen vrijheid in de grootste liefde.

Denk je dat Ik weg ben als er iets ernstigs gebeurt? Oh nee, zeker ben Ik niet weg, maar in vrijheid laat Ik veel gebeuren. Toch altijd zo dat het uiteindelijk vroeg of laat alles ten goede komt en de mens in liefde dienstbaar is. In aanvang kan het lijken dat er dingen willekeurig en kwalijk gebeuren en na langere tijd blijkt dan toch, dat de verfoeide gebeurtenissen de mens tot heil strekken. Dat is dan Mijn bereik over langere tijd. Maar Mijn bereik gaat niet alleen over langere tijd, Mijn bereik gaat eeuwig. Werkelijk, Ik ben en Ik ben is eeuwig. En alles wat Ik ben, liefde en waarheid is eeuwig, jullie zijn eeuwig, jij bent eeuwig. Mijn plan, Mijn schepping, Mijn zijn is eeuwig. Verdeeld in verleden, heden en toekomst voor jullie te zien op korte termijn, langere termijn en eeuwig. Waarheid en liefde, zij zal altijd dezelfde blijven: het ware leven.

Hemels Brood 193

Gezondheid. Neem je bed op en wandel. Wat Ik je zeg is waarheid, je kunt Mij geloven. Maar je bent vrij en hoeft Mij niet te geloven. Sterker nog, als je niet in die vrijheid van zijn Mij ten diepste gelooft, met je gevoel van Mij overtuigd bent, van Mijn waarheid en liefde overtuigd bent in jezelf, dan laat het. Probeer niet iets aan te nemen wat niet van binnen uit als een besef, een weten, een groeiende overtuiging komt. Want het zal je niets brengen en je zult je dan alleen verder van Mij verwijderd voelen, alsof Ik helemaal niets bewerkstelligen kan, alsof je niet op Mij vertrouwen kunt. Dwing jezelf niet tot geloof, dwing jezelf niet tot vertrouwen, dwing jezelf niet tot liefde, want met dwang wijkt dat wat je wilt bereiken steeds verder van je weg.

Je bent bedoeld in alle vrijheid tot geloof te komen, in alle vrijheid tot vertrouwen in Mij te komen en in alle vrijheid tot liefde te komen. Neem je bed op: neem je vrijheid aan en leef, leef vrij van dwang en begin te beseffen wat werkelijk vrij leven is. Laat alle dwang gaan, discipline, doorzettingsvermogen, vasthoudendheid, geduld, waarheid, dat alles kun je nastreven om je leven naar Mijn ordening vorm te geven, maar dwing jezelf niet, omdat Mijn liefde leven in alle waarheid alleen zijn waarde heeft als hiervoor in volkomen vrijheid wordt gekozen en wordt vastgehouden. Juist die vrijheid maakt je dan een zelfbewust zijn in ware liefde, waarmee je dan ook waarlijk leeft! Volkomen gezond leeft. Vrij!

Hemels Brood 194

Genoegen. Een van de meest voorkomende motivaties van de mens om iets te doen is omdat het hem genoegen doet. Het zou het mooiste zijn als alle mensen genoeglijk met elkaar konden omgaan. Maar helaas gebeurt er vaak van alles wat niet steeds elkaar genoegen doet. Waar zit daarvan de oorsprong. Bij de één of bij de ander? Niet persé bij de één of bij de ander, eerder bij allemaal. Niemand is vrij van misvattingen, niemand is vrij van eigengericht handelen, niemand is al volkomen liefde, daarom zal iedereen op z’n tijd geconfronteerd worden met ongenoegen. Als Ik jullie een goede raad mag geven, richt je dan niet op dat ongenoegen maar richt je op de juiste manier om daar mee om te gaan, zoek ernaar dat ongenoegen los te laten en de situatie te dragen. Als je Mij daarbij om hulp vraagt, zal Ik je die zeker geven.

Het loslaten van ongenoegen is niet altijd even gemakkelijk. De ene keer lukt het ook beter als de andere keer. Kijk, bij Mijn gevraagde hulp let Ik toch ook altijd op, dat Mijn hulp de vrijheid van de mens niet beperkt en dat Mijn hulp ook werkelijk goed doet aan de ziel. Dat betekent dat Mijn hulp niet altijd die hulp is zoals de mens zich die voorstelt of wenst. En zo kan het lijken dat Mijn hulp ver weg is terwijl Ik vlak naast je sta en je toch al ondersteun! Allen ondersteun! Veel ongenoegen hangt met het ego samen en is ook een proces om het ego te verdeemoedigen naar dienstbaarheid en ware liefde. Want het ware genoegen, het blijvende genoegen, zit in waarheid en liefde met elkaar delen.

Hemels Brood 195

Als een blad aan de boom. Mensen kunnen zich omdraaien, als een blad aan een boom, wat zich door de wind keert. Zo gemakkelijk, zo snel, kunnen mensen hun mening veranderen als iets kleins daar maar aanleiding toe geeft. Zo kan het goede humeur van iemand na een kleine opmerking of mededeling plotseling veranderen en kan hij verontwaardigd of boos worden. Het ego ligt direct onder de oppervlakte en bij de minste aanleiding roert het zich naar de oppervlakte. Dit gaat zo snel dat degene zelf zijn reactie nauwelijks kan bedwingen en een uitbarsting lijkt niet te voorkomen. Hoe is dan zo’n uitbarsting wel te voorkomen. Dit is werkelijk iets voor de langere termijn. Het heeft te maken met de diepere lagen van de ziel. Al lijkt het, doordat het ego zo snel aan de oppervlakte zich uit, dat de oorzaak ook aan de oppervlakte ligt, maar dat is toch niet het geval. In de diepere lagen van de ziel liggen dan meestal misvattingen die niet een twee drie als misvattingen herkend worden. En er is dan ook een dieper zoeken nodig om de onderliggende misvattingen op te sporen. Een intens innerlijk gesprek met Mij kan daar stukje bij beetje inzicht in geven.

Natuurlijk zou Ik iemand de juiste inzichten ook in één keer plompverloren kunnen geven. Maar het zou hem geen goed doen, want aan een misvatting zit ook een handelwijze gekoppeld en voor de verandering van een handelwijze is ook een verandering van motivatie nodig. Een handelwijze heeft zich over langere tijd zo gevormd. Als Ik een persoon dan in één keer zijn inzicht zou wijzigen, dan zou Ik als het ware de wijzers van de klok sneller laten lopen als het mechaniek aan kan. Maar een mens is geen mechaniek en is ook niet bedoeld een mechaniek te zijn, daarom is het beter dat de mens ook zijn diepst gewortelde misvattingen zelf ontdekt en bewust wordt. Ik geef ieder mens daar tijd en ruimte voor en Ik bied ieder mens hulp om dit ontdekken. En zoals Ik al gezegd heb, als die mens dat oprecht wil, kan een intens innerlijk gesprek met Mij veel inzicht geven. Ook kan Ik zeggen, dat veel toch altijd weer te maken heeft met het handelen uit liefde, in alle vrijheid. Je oprechte wil om verder te komen, je steeds weerkerende contact in jezelf met Mij, de liefde die je aangenomen hebt en leeft, brengen je steeds verder op weg en steeds dichter bij Mij, tot je uiteindelijk volkomen één bent met de zuivere liefde in een vrij, eigen bewust bestaan.

Hemels Brood 196

Overlaten. Je kunt het aan Mij overlaten. Dat vraagt vertrouwen, vertrouwen op een oplossing van Mij die je vooraf nog niet overziet. Vertrouwen, terwijl het erop lijkt, dat er geen oplossing te bedenken valt, terwijl je eigen gedachten en ideeën tot niets geleid hebben, wat kan er dan nog voor een oplossing komen? Toch ook juist dan help Ik graag en Ik heb zeker een oplossing, een oplossing die zijn grond en zijn vertakking veel verder heeft dan jij ook maar enigszins kunt overzien en bedenken, omdat Ik veel meer weet en overzie dan jij. Maar Ik begrijp heel goed dat een vertrouwen hebben, zo in het wilde weg, niet reëel voelt. Dat komt door het verstandelijke denken en redeneren. Kijk, als jij over het geheel genomen een duizend gegevens hebt waaruit je kunt kiezen om tot een oplossing te komen en er zijn uiteindelijk misschien wel een triljoen gegevens die gebruikt kunnen worden voor de oplossing, maar jij kunt ze niet weten en al zou je ze kunnen weten, je zou ze niet kunnen verwerken, je zou ze voor de oplossing niet kunnen bewerken.

Maar, als je de situatie Mij voorlegt en Mij vertrouwt en in dat vertrouwen je eigen denken en invullen loslaat, dan gaat in dat vertrouwen Mijn Geest in jou voor jou werken. Maar, die werkt dan niet alleen in jou, die werkt dan in allen die er maar bij betrokken zijn of voor wie een goed verloop van de situatie van belang is. Hoe dat gebeurt, kan Ik je nu niet precies vertellen. Wel kan Ik je zeggen dat het ware vertrouwen in Mij en het loslaten van je eigen povere proberen om iets te tillen wat zonder Mij je macht te boven gaat, zeker resultaat zal hebben, een goed resultaat, daar staat Mijn liefde voor jou garant voor. Maar je weet, aan jouw vrijheid is Mij ook alles gelegen, dus de keus om in het volle vertrouwen de oplossing aan Mij over te laten is aan jou. In Mijn liefde ben je vrij!

Hemels Brood 197

Mijn boodschap is niet het star en strak vasthouden aan liefde vanuit de wet. Liefde is vrij, zij geeft ruimte, zij laat los! De wet is gegeven voor de momenten waarop geen liefde geleefd wordt, voor de tijd waarin de liefde nog niet door iedereen volkomen geleefd wordt, voor de tijd waarin de liefde nog moet groeien, om de mens de weg te wijzen tussen de wirwar van wegen waar nog grotendeels de ware zuivere liefde nog ontbreekt.

Maar daar waar liefde in haar zuivere vorm geleefd wordt, is de wet in vervulling gegaan en is zij door die zuivere liefde overgenomen, onnodig geworden. Dan is de ware vrijheid van liefde zonder wet het ware leven. De wet is dan overbodig omdat in de zuivere liefde geen sturing meer nodig is, zuivere liefde in alle waarheid stuurt zichzelf in volle vrijheid.

Daarom is een wetmatig star en strak vasthouden aan liefde niet Mijn boodschap. Dat leidt tot verkramping en is dan toch niet de ware vrije zuivere liefde. Leef vrij en stel je zo vaak mogelijk innerlijk met Mij in verbinding, om Mijn zachte stem in jezelf te horen en naar te luisteren, wat je doet als je liefde de motivatie van je handelen laat zijn. Laat iedereen vrij zijn eigen weg gaan en omarm elkaar steeds weer in de wetenschap dat Mijn liefde voor jullie allemaal is!

Hemels Brood 198

Jullie eenheid is in Mij, Jezus Christus, in liefde. En in die eenheid zijn jullie evenzogoed zelfstandig. Dat wil zeggen, dat jullie ieder voor zich de vrije keus hebben. Vrije keus hebben van leven. Vrij bent om te ontdekken wat het ware leven is. De moeilijkheid daarbij is, dat jullie als het ware moeten gaan om-denken. De strekking van het leven is eigenlijk net omgekeerd aan wat jullie denken, aanhangen: je moet voor jezelf zorg dragen, voor jezelf opkomen, want anders draag je geen verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Maar het is Mij al goed als je voor anderen zorg draagt en vertrouwt dat Ik voor jou zorg, het is Mij al goed als je voor de ander opkomt, niet vanuit verontwaardiging maar vanuit liefde en als je weet dat Ik voor jou opkom.

Jullie zijn allen met elkaar verbonden in Mij, Jezus Christus, de liefde. Maar tegelijkertijd zijn jullie ook ieder een eigen wezen met een eigen bewustzijn. Daarmee zijn jullie in Mij gelijk, maar ieder voor zich verschillend. En alle verschillen tezamen zijn jullie ook weer één, één lichaam met één geest, de geest van liefde als enige ware levensgeest voor allen. Maar die geest van liefde is niet een betuttelende geest, die voor zichzelf eist, deze geest van liefde laat ieder vrij zijn weg te gaan, tot ware eenheid van lichaam en geest, met alle verschillende facetten van het individuele zijn. Dat is jullie ware bestaan: de liefde in alle vrijheid te leven! Zo eenvoudig als dat. Maar de vrije keus brengt met zich mee, dat het handelen uit de liefde uit vrije wil niet zo gemakkelijk te bewerkstelligen is. Want eigenliefde in plaats van ware liefde zal een tijd lang trekken, tot het vrijwillig handelen uit ware liefde sterker is geworden dan de eigenliefde en dan zal het steeds gemakkelijker worden om uit ware liefde te blijven handelen. Juist vanwege de vrijheid zal ieder mens in de strijd tussen eigenliefde en ware liefde terecht komen en moeten leren tegen alle verleiding in, vast te houden aan het handelen uit liefde. In het vaste vertrouwen op Mijn hulp kan ieder mens daar in slagen!

Hemels Brood 199

Geld. Hoe vaak niet is geld de motivatie tot allerlei daden, terwijl in Mijn hemelen geen geld is, terwijl voor Mijn hemelen geld ook helemaal geen waarde heeft. Wat is dan de betekenis van geld? Geld geeft materieel gezien de zelfzucht van de mens weer. Wanneer de mens de zucht naar meer bezit niet had toegelaten en in eenvoud en gelijkheid met zijn broeders en zusters was gebleven, zou geld zijn intrede niet gedaan hebben en zeker niet zo’n, eigenlijk valse, waarde gekregen hebben. Maar juist omdat men meer wilde, ging men de waarde van iets bepalen. Er werd niet meer uitgewisseld naar behoefte maar naar waarde en die waarde was moeilijk éénduidig te maken. Eén brood voor twee eieren ging niet, want voor de één was twee eieren nodig, voor de ander niet, want die had zelf kippen. Wat was dat brood dan waard? Er werd niet gekeken naar wat de ander nodig had. En zo werd besloten dat er een éénduidig middel moest komen om de waarde van iets vast te kunnen leggen: het geld. Als dat werkelijk het éénduidige middel voor waarde zou zijn, dan zou Ik het toch zeker ook in Mijn hemelen hebben. Maar hoe meet je dan waarde af?

Kijk eens naar de reden om een waarde te bepalen, is dat om vooral niet te kort te komen? Dan is het in Mijn hemel niet nodig, daar komt namelijk niemand ook maar iets te kort. Is het dan om meer te kunnen hebben dan iemand anders? Dan is het in Mijn hemelen ook niet nodig, want die recht heeft op meer krijgt ook meer, ware het niet dat ieder in Mijn hemelen genoeg krijgt, zodat niemand behoefte heeft aan meer. Is het dan om iemand genoeg te kunnen geven? In Mijn hemelen telt alleen het geven van liefde, in alle oprechtheid en waarheid en in volkomen vrijheid en dat is noch in Mijn hemel, noch op de aarde met geld te verkrijgen. Tja, laat dat geld maar los en je zult zien, het komt alles op z’n pootjes terecht.

Hemels Brood 200

Feilloos. Innerlijk weet de mens vaak feilloos wat er aan de hand is, wat er gedaan zou moeten worden. Maar de uiterlijke wereld vraagt bewijzen, bewijzen die er dan op die manier niet zijn. Een innerlijk gevoel van waarheid wordt niet geaccepteerd als bewijs. Dan moet je sterk in je schoenen staan om vast te kunnen houden aan dat wat je innerlijk gegeven is. Maak je toch geen zorgen als er niet direct naar je geluisterd wordt, maar leg het in Mijn hand. Spreek uit wat je voelt dat je moet uitspreken, in alle rust en liefde en laat het vervolgens aan Mij over. Jij kunt geen ijzer met handen breken, Ik wel, als je het aan Mij overlaat. Vertrouwen is dan nodig, vertrouwen in Mij en het komt goed. Ga je weg rustig vertrouwend op Mij en laat de dingen gebeuren zoals ze komen.

Mijn arm reikt ver, verder dan jij kunt bevatten. En Mijn zicht gaat verder dan jij kunt bevatten. Weet dat Ik vanaf het begin erbij ben en erbij blijf. Doe goed in daden en bid, bid en vertrouw. Je ogen zullen opengaan en je zult meer en meer de werking van Mijn liefde om je heen zien, in alles wat er gebeurt. Want niets gebeurt zonder reden en zonder Mijn medeweten. Je zult het zuivere van Mijn liefde meer en meer gaan zien als je vertrouwen in Mij groeit en je liefde groeit. Ik ben waarlijk liefde in alles wat gebeurt. Ware liefde. Vertrouw op die ware liefde voor allen en je zult die ook meer en meer herkennen, en ook meer en meer zelf gaan leven. Ik heb Mijn armen om jullie heen en niets verkeerds kan jullie gebeuren. Wat er ook gebeurt, het is in volle waarheid Mijn liefde.

Hemels Brood 201

Waar God mij brengt. Iemand die dat zegt, kan dat op verschillende manieren bedoelen. Je kunt wat hij zegt bijvoorbeeld letterlijk nemen: dan ga je er vanuit dat, waar je ook terecht komt, wie er ook bij jou terecht komt, welke uiterlijke weg je ook gaat, God degene is die dat bewerkstelligt, God degene is die bewerkstelligt waar je gaat of staat. En dat is ook zo, maar je kunt het ook nog op een andere manier opvatten, bijvoorbeeld geestelijk. Kijk, zoals je denkt en overtuigd bent, leef je, daarbij zullen sommigen van je inzichten juist zijn, maar andere inzichten weer niet. Door allerlei situaties en gebeurtenissen veranderen je inzichten geleidelijk aan, zodat er verbeteringen van inzicht ontstaan, maar het kan ook gebeuren dat daardoor juist nieuwe misvattingen kunnen ontstaan. Zo’n verloop van gebeurtenissen en situaties en het innerlijk besef wat zich daaruit kan ontwikkelen, is ook een weg die je gaat, een innerlijke weg. En zoals je uiterlijke weg, dat is waar je woont, waar je werkt, met wie je omgaat, waar je van tijd tot tijd naar toe gaat en zo meer, door Mij geleid kan worden, zo kan Ik ook je innerlijke weg leiden. Veel mensen die zeggen, waar God mij brengt, bedoelen dan meestal de letterlijke weg van wonen, werken, bezoeken en dergelijke, de uiterlijke levensomstandigheden. Er zijn nog maar weinig mensen die met het “waar God ons brengt” eerst de innerlijke weg, de groei van het innerlijke levensbesef bedoelen.

En toch, als Ik het heb over je weg aan Mij overlaten, je door Mij laten leiden, op Mij vertrouwen, dan heb Ik het vooral over het innerlijke groeiproces naar liefde en waarheid. En als je je zo innerlijk aan Mij toevertrouwt en met de innerlijke betekenis zegt “waar God mij brengt”, dan geldt dat ook voor het uiterlijke verloop van je leven, maar het innerlijke gaat voor het uiterlijke.

Hemels Brood 202

In Mij is rust en vrede. Laat Mij intrek nemen in je hart en je hebt rust en vrede. Maar wat betekent het als je Mij intrek laat nemen in je hart? Dat betekent niet, dat je geen eigen zijn meer bent en Ik over je ga heersen, voor jou beslissingen ga nemen en jou ga sturen. Als je Mij in je hart intrek laat nemen, dan betekent dat, dat je je handelen baseert op liefde en waarheid vanuit je hart. Dan betekent dat, dat je je hart laat vullen met liefde en alles vanuit liefde doet, dat je alles vanuit liefde beschouwt. Als je Mij in je hart laat komen, betekent dat, dat je liefde en waarheid in je hart laat komen. Daarmee komt rust en vrede in je hart en in die rust en vrede kun je ook gemakkelijker steeds opnieuw op Mij vertrouwen en loslaten, aan Mijn liefdevolle werking overlaten wat je zelf niet kunt. En dan kun je het wel zelf, want Ik neem nooit jouw zelf over, Ik geef je alleen wat je nodig hebt om elke situatie goed te doorstaan.

Maar juist omdat Ik jou vrij laat in een eigen zijn moet jij de keuze maken Mij in je hart te laten komen en de keuze maken om Mij te vertrouwen, om Mij je leven toe te vertrouwen. Pas dan kan Ik je alles geven wat je nodig hebt om alle mogelijke situaties te doorstaan. Dan mag je zelf de kracht van pure liefde en waarheid ervaren; je mag zelf zijn, het is juist de bedoeling dat je zelf bent, maar werkelijk zijn is zuivere liefde in alle waarheid en ware liefde is niet eigengericht, maar gericht op de naaste. Daarom, laat de zorgen om jezelf los en vertrouw op Mij, Ik laat je vrij. Ik geef je in die vrijheid dan alles wat je maar nodig hebt, in waarheid en liefde.

Hemels Brood 203

Je innerlijk op Mij afstemmen is niet altijd even gemakkelijk. Vooral wanneer het uiterlijke, allerlei wereldse gebeurtenissen, je aandacht in beslag heeft genomen. Je denkt er dan ook niet altijd bij na om naar je innerlijke bron te gaan luisteren, vaak lijkt dat op zo’n moment ook niet nodig. Maar wanneer is het nodig? Het is niet een kwestie van de ene keer nodig en de andere keer niet. Het zou niet zo moeten zijn dat je alleen Mijn aandacht vraagt als het nodig is door onaangename gebeurtenissen, want dan ben je eigenlijk al te laat. Niet dat je dan niet meer bij Mij kan of mag komen en niet dat het dan geen zin meer heeft om bij Mij te komen, want Ik ben en blijf altijd bij jullie, altijd klaar om te helpen. Ik bedoel hier dan ook, te laat in de zin van niet meer te voorkomen, niet meer te voorkomen dat een onprettige situatie je overkomt en dat je even geen weg meer weet om alles weer in orde te krijgen. Met te laat bedoel Ik dan, dat als je onmiddellijk in je hart bij Mij komt en naar Mij als je innerlijke bron luistert, je altijd weet hoe je met alles om je heen het beste om kunt gaan, zodat je niet met lege handen komt te staan en de gebeurtenissen met jou op de loop gaan.

Zolang de mens op aarde is, zullen er verzoekingen zijn in allerlei situaties. Die zal de mens moeten doorstaan. En de vrijheid die de mens hier heeft, brengt met zich mee, dat hij los kan komen te staan van het besef van Mij als zijn innerlijke bron om al die verzoekverzoe-kingen goed te doorstaan. Als je zoveel mogelijk in jezelf Mijn bron van liefde en waarheid zoekt en niet vergeet je aandacht daarop te richten, zul je altijd vervuld zijn van Mijn tegenwoordigheid in liefde en waarheid.

Hemels Brood 204

Aan alles komt een eind. Maar niet aan Mijn liefde, niet aan het werkelijke leven, niet aan de eeuwigheid. Aan het aardse, het wereldse komt een eind. Aan het werkelijke leven, aan liefde en waarheid, komt in alle eeuwigheid geen eind. In de natuurlijk zichtbare wereld lijkt het leven alleen dáár te bestaan, alleen vanaf de geboorte tot de (lichamelijke) dood. Maar in werkelijkheid is het ware leven al van lang voor de geboorte tot eeuwig na de (lichamelijke) dood. Het bestaan op aarde in een werelds natuurlijk leven is een periode van bestaan waarin de mens de gelegenheid krijgt om zich een blijvend vrij leven te verwerven, in alle liefde en waarheid.

Die vrijheid van zijn wordt in beginsel ontwikkeld in de gebondenheid van het wereldse, het aardse bestaan, in het vlees. In het vlees wil zeggen: in de mogelijkheid om eigenliefde, dan wel liefdeloos naar anderen te zijn. Want vrijheid kan alleen verworven worden en tot zijn recht komen, als er keuze is. En deze keuze is ware liefde of eigenliefde, liefdeloos leven. Het vlees is de eigenliefde, liefdeloos. Veel mensen leven als zodanig in het vlees. Eigenliefde wordt veroordeeld en veroorzaakt over en weer verwijten, maar elkaar iets verwijten is ook geen liefde, want allen moeten de druk van de verleiding weerstaan om tot ware liefde, tot het ware vrije leven te kunnen komen en allen hebben die kans, die mogelijkheid.

De een zal eerder de kracht vinden om de verleiding te weerstaan als de ander. Maar als degene die de verleiding weerstaat, daar trots op is en op de ander neerziet, dan heeft hij zijn winst alweer verspeeld door zijn hoogmoedige trots en is meteen minder dan zijn medemens, die de verleiding nog niet kan weerstaan. Iedereen die een ander verwijten maakt, vervalt op dat moment in hoogmoed en daardoor is hij minder ver dan degene die hij verwijten maakt. Dit is moeilijk in te zien, zeker als je ten onrechte wordt veroordeeld en daar onaangename gevolgen van ondervindt, blijf dan maar eens in de ware zuivere liefde.

Ja, dat is een moeilijke stap. En als die stap je nog niet lukt, zal Ik je niets verwijten! Weet je, Ik heb je toch innig lief en Ik weet welke weg je te gaan hebt. Weet je, Ik ben altijd bij je om je te helpen en te bemoedigen, maar Ik neem het niet van je over, je blijft je kans houden! Misschien helpt het je als Ik het je zo zeg: ook Ik werd veroordeeld tot veel ongemak, zonder dat Ik iets gedaan had. In tegendeel. Ik doe en geef alleen liefde en waarheid, maar nog steeds wil de overgrote meerderheid Mij niet geloven, niet vertrouwen. Ik maak daarover geen verwijten. Ik ben liefde en Ik blijf liefde in alle waarheid, voor eeuwig. Ook voor jou ben en blijf Ik eeuwig liefde in alle waarheid. Vergeef allen die je onrecht doen, maar vergeef ook minstens jezelf en laat je door Mij troosten en helpen! Ik ben er altijd!

Hemels Brood 205

Hemelse goedheid is wat anders dan menselijke goedheid. Menselijke goedheid is eigenlijk datgene wat de mens voor zichzelf als aangenaam of juist ervaart. Dat wil niet zeggen dat dan geen hemelse goedheid is of dat hemelse goedheid niet als aangenaam ervaren kan worden. Hemelse goedheid gaat enorm veel verder dan menselijke goedheid. Zo kan menselijke goedheid niet verder gaan dan het idee wat de mens over goedheid heeft en dat kan dan ook nog per mens verschillend zijn. Zo kan de ene mens vinden dat toegeeflijkheid goedheid is, terwijl de andere mens dat juist van strengheid vindt terwijl weer een ander alleen wat hem aangenaam is goedheid vindt. Menselijke goedheid kan daarmee niet verder gaan dan wat hij er zelf van vindt en dat hangt samen met zijn groei in geestelijk opzicht.

Hemelse goedheid overziet het totaal tot in het oneindige. Zij kan daardoor rekening houden met alle aspecten die van belang zijn en haar goedheid is op volmaakte liefde in alle waarheid gericht. Dat kan zij ook, omdat in haar alleen liefde en waarheid is. De menselijke goedheid kent zoveel verschillen als er mensen zijn. De hemelse goedheid is voor elk mens uit één en dezelfde bron: uit Mij. Zodra de mens zijn goedheid, zijn liefde in zijn hart uit Mij put is zijn menselijke goedheid gelijk aan hemelse goedheid, en heeft het ook de werkzame kracht van hemelse goedheid. Als je iemand goed wilt doen, kom dan in je hart naar Mij en vraag Mij om jou de juiste inzichten te geven en jou de weg te wijzen. Dan kan het zijn dat Ik je iets heel anders aanraad dan jij zelf gedacht zou hebben. Daarom, als je iemand goed wilt doen, vul dan niet zelf het hoe of wat in. Kom bij Mij en luister naar Mij in je hart. Handel dan daarnaar en je zult in je handelen door Mij gezegend zijn en daarmee ook zegen brengen aan degene die je goed wilt doen. Weet dat dit niet altijd direct zichtbaar wordt, terwijl het toch goed komt!

Hemels Brood 206

Winst en verlies. Je kunt op zeker moment verliezen. Maar als je door dit verlies tot nieuwe verbeterde inzichten komt, is dit verlies winst. En als je wint maar door die winst hebberig en egoïstisch wordt, dan is die winst verlies. Ben je op winst uit, dan heb je bij voorbaat al verloren, want op winst uit zijn is in die zin eigengericht. Winst kan je daarom nooit zoveel geven, dan dat verlies je kan geven, als je tenminste door dit verlies tot nieuwe, verbeterde geestelijke inzichten komt. Als het verlies je aanzet tot het maken van winst, dan ben je alweer aan de verliezende hand. De wereldse mens is uit op winst, alleen winst geeft zin aan zijn leven. En de winst kan niet groot genoeg zijn zodat er nooit een werkelijke vervulling van zijn genoegens plaatsvindt.

De geestelijke mens is niet uit op winst of genoegdoening. Zijn leven is gericht op gezamenlijke harmonie in liefde en vrede met allen. Onderzoek eens jezelf: waar ben je op uit, welke motivatie ligt aan je handelen ten grondslag? Ben je daarmee tevreden, oké. Wil je eigenlijk anders, ben je niet tevreden, dan kun je altijd bij Mij komen en samen kunnen we de balans weer zien te vinden tussen jou en allen om je heen. De werkelijke vervulling in dit leven ligt in het doen van de liefde, belangeloos, zonder winstoogmerk en daardoor ook zonder verlies.

Hemels Brood 207

Groei is vooruitgang. De mens is in wording naar een volmaakt zelfstandig zijn, terwijl hij in zijn diepste zijn al volmaakt is. Hij is echter vrij, zodat hij zijn leven zelfstandig bewust kan ervaren, vrij om zelf de keus te maken om die volmaaktheid aan te nemen of te laten. Die volmaaktheid is de zuivere liefde leven in alle waarheid uit vrije keus. Wanneer de mens al vanaf zijn eerste zijn hier op aarde er aan vasthoudt zuivere liefde te leven, in alle waarheid, heeft zijn leven een totaal andere uitwerking dan het leven van iemand die daaraan niet of nauwelijks vasthoudt. Zijn groei is in korte tijd voltooid en zijn leven draagt veel vrucht op de aarde. Bij de ander is de tijd van groei veel langer, met minder of geen vruchten.

Ieder mens die dat wil, kan zijn groei bespoedigen door meer en meer voor het handelen uit liefde te kiezen. Hoe deemoediger het hart, des te meer liefde borrelt er uit het hart op. Hoe deemoediger het hart, des te meer erkent de mens zijn eigen onvermogen en des te meer erkent hij, dat de levenskracht niet uit hem zelf is, maar hem in grote genade innerlijk gegeven wordt en des te meer aanvaardt hij die innerlijke kracht niet alleen voor zich zelf, maar voor allen tezamen. Een deemoedig mens weet zijn plaats, weet zijn plaats precies, en accepteert die. Begrijp dit niet verkeerd: je mag zijn wie je bent, een deemoedig mens ziet wie hij is en is dat eenvoudig, accepteert dat, schaamt zich niet voor zijn onvermogen en beroemt zich niet op zijn vermogen. Een deemoedig mens weet dat zijn vermogen uit Mij is en dat zijn onvermogen bij Mij niet telt.

Hemels Brood 208

Spoed. Haastige spoed is zelden goed. Toch kun je niet snel genoeg in liefde handelen, want elke seconde uitstel voegt toe aan niet liefde. En hoe meer liefde geleefd wordt, des te eerder wordt de groei naar volmaakte liefde voor iedereen voltooid. Niet dat je je voor Mij moet haasten, het is voor jullie zelf, het is voor jou zelf. Toch heb Ik je tijd gegeven, zodat je niets hoeft te forceren, want de vrijheid van zijn is heel belangrijk. In die vrijheid kies jezelf hoe je wilt handelen. Toch geldt daarbij: hoe sneller je in liefde handelt, des te sneller bereik je je volkomenheid. Maar dat is nooit als dwang bedoeld, dwang is geen vrijheid en geen liefde. Daarom is het belangrijk dat je snelheid van groei zonder enige dwang in volle vrijheid gebeurt. Zo kan Ik wel zeggen: haast je, maar als je je dan gaat forceren, gaat dwingen, dan zeg Ik liever: neem je tijd.

Kijk, zo staat alles in een zekere verhouding, een zekere orde. In die orde houdt alles verband met elkaar, in die orde heeft alles zijn plaats, ook de mens heeft daarin zijn plaats, ook jij hebt daarin je plaats, met jouw zijn heb jij daarin een plaats. Niemand op de hele aarde is overbodig of ongewenst, iedereen heeft van Mij leven gekregen en daarmee een eigen plaats, die verbonden is met het geheel. En omdat ieders plaats verbonden is met het geheel, kan ook niemand gemist worden. Ik kan zeggen: haast je om je plaats in liefde waar te maken. Maar, als dat je in alle vrijheid nog niet lukt, dan zeg Ik: neem in alle rust de tijd en weet dan dat Ik alle taken die bij jouw plaats horen, net zolang verzorg totdat je uit vrije wil in liefde zelf je plaats inneemt.

Hemels Brood 209

Bij Mij zijn alle dingen mogelijk, bij Mij is alles mogelijk. Wat voor de mens niet mogelijk lijkt, is bij Mij mogelijk. En zo doe Ik al het mogelijke om ieder mens apart en alle mensen tezamen te helpen om tot een volkomen gelukzalig leven te komen. Bij Mij is alles mogelijk, daarom hoeft niemand bang te zijn dat ergens iets niet goed komt. Je hoeft niet bang te zijn, je hoeft alleen te dragen, je hoeft alleen dat wat gebeurt te dragen, aan te nemen wat op je pad komt en dat te zien als liefdevolle genade om te groeien in liefde of om mee te helpen aan de groei van anderen in liefde. Misschien begrijp je niet steeds het nut van de gebeurtenissen, maar Ik laat toch werkelijk nooit iets zomaar gebeuren, Ik laat werkelijk nooit iets gebeuren zonder dat Ik het onder Mijn hoede heb.

Hoewel je het misschien moeilijk kunt begrijpen, is alles er op gericht de liefde onder de mens te vermeerderen en de niet-liefde te stoppen. Maar nooit zonder de mens zijn vrijheid te laten, weet dan dat elke gebeurtenis ook je vrijheid voor staat, zonder welke je niet zelfbewust zou kunnen zijn. En juist die zelfbewuste vrijheid geeft je leven het unieke van het mens zijn, juist die vrijheid maakt het mogelijk dat de mens afdwaalt van zijn werkelijke zijn, van zijn werkelijke bestaan, afdwaalt in niet-liefde. Juist die vrijheid, die ieder mens het zelfbewuste zijn mogelijk maakt, brengt met zich mee, dat allerlei situaties nodig zijn om de mens zijn bestaan, zijn werkelijk bestaan te laten beseffen. Ja, het zou voor Mij mogelijk zijn om alle mensen vast te zetten in het alleen uit liefde handelen, maar dan zou geen mens dat zichzelf bewust kunnen ervaren, dan zou je niet zelf dat diepe gevoel te leven, te zijn, kunnen ervaren. En wat is mooier dan diep in je het leven, de liefde in alle zaligheid zelf te kunnen ervaren!?!

Hemels Brood 210

Uit welke hoek waait de wind, welke achterliggende gedachtegangen liggen ten  grondslag aan een situatie. Kijk, als wederzijdse gedachten bij mensen niet met elkaar overeen komen, gaat de wind waaien. Dat wil zeggen, gaat een gesprek om het verschil te bespreken op gang komen. Hoe hard de wind gaat waaien ligt eraan hoe vast ieder voor zich aan zijn gedachten vasthoudt. Hoe steviger er aan de eigen ideeën wordt vastgehouden, des te onrustiger wordt het gesprek of het wordt zelfs storm, dat is ruzie. Dat ligt er aan, uit welke hoek waait de wind, dat is, wat ligt ten grondslag aan het verschil in ideeën. Als tussen mensen zo een wind gaat opsteken, kijk dan van waaruit de gedachten komen, zijn die wel uit Mij? Uit de juiste bron in het hart?

Als de wind gaat opsteken komt er toch iets niet helemaal uit de juiste richting, uit de juiste bron. Dan is één van beide of zijn beide of zijn allen, afgedwaald van de bron. Zoek dan uit welke hoek de wind waait, uit welke bron of het de juiste bron wel is. Maar, kijk dan wel uit, dat je, als de ander uit een andere bron dan ware liefde put, dat je hem niet dwingt te putten uit de bron die jij als ware liefde ziet. Want altijd nog staat het een ieder vrij zijn eigen weg, zijn eigen bron te kiezen. Wel mag in liefde en geduld geprobeerd worden de ware bron van liefde te tonen, zodat uit vrije wil opnieuw gekozen kan worden voor de ware bron van liefde in het eigen hart. Wees zelf verdraagzaam, dwing niet maar zie om naar Mij, Ik zal je steunen en troosten.

Hemels Brood 211

Het is al zo laat. Wat bedoel Ik daar mee? Dat je je moet haasten om nog bij Mij te kunnen komen? Heb je dan geen vrijheid? Zeker heb je vrijheid. Maar dat je vrijheid hebt wil nog niet zeggen, dat er geen zekere ordening is, dat er geen bepaalde werkelijkheid is, dat er geen tegenstelling is die die vrijheid mogelijk maakt, dat je hier voor niets bent of voor puur eigen gewin. De vrijheid is er zodat je in een eigen bewustheid je werkelijke zijn als een zelfstandig zijn kunt ervaren.

Hoezo is het dan laat? Kijk, doordat in die genoemde vrijheid nog zo heel velen voor zichzelf, voor eigenbelang kiezen en zich niet naar Mij wenden, zich geen moeite geven om de werkelijke zin van het bestaan te doorgronden in het hart, vertroebelt het zicht op Mij steeds meer en meer. Vertroebelt het zicht op bestaan, het zicht op Mij zoveel, dat er bijna geen besef van Mijn bestaan meer is en de meeste mensen meer en meer in onwetendheid over Mij en hun ware leven raken en het vermogen om tot het handelen uit liefde te komen, verliezen.

Dan komt er een moment waarop Ik iets móet ondernemen. Zou Ik dat niet doen, dan zou de mogelijkheid om in alle vrijheid tot het ware leven te komen, groot gevaar lopen, ware het niet dat Ik dat niet toesta. Daarom zal Ik, als dat nodig blijkt, toch maatregelen nemen, ook daarin is van oer af aan al voorzien, maar het is beter als dat niet hoeft. Want als Ik moet ingrijpen, dan is dat voor de mens niet prettig, juist omdat Ik de vrije wil in acht moet nemen, om jullie tot een volledig zelfbewust, vrij en liefdevol bestaan te kunnen laten komen. Daarom waarschuw Ik: je bent vrij, maar laat je contact met Mij niet vertroebelen, opdat je het zicht niet volkomen verliest en Ik je niet, om te voorkomen dat je in volkomen duisternis terecht komt, zonder enig waar inzicht, op een pijnlijke wijze van je daden bewust hoef te maken.

Ik heb je lief en Mijn liefde zal zo’n ingrijpen altijd proberen te voorkomen. Ik kan helaas niet beloven dat Mijn ingrijpen, als het moet, geen pijn zal doen. Daarom: haast je en dwaal niet onnodig af, maar heb geen angst, want helpen doe Ik je toch altijd.

Hemels Brood 212

In het begin sprak Ik “er zij licht” en er was licht, er is licht. Voor ieder mens is er licht. Het licht komt naar de duisternis, naar de onwetendheid. De mens wordt geboren in een zekere onwetendheid, onwetendheid van zijn ware bestaan. Zijn komst op aarde hult zich eerst in duisternis. Maar Mijn woord op aarde brengt een ieder in het licht, het besef van het ware bestaan. En in dit groeiende besef van het ware bestaan is de mens vrij om het ware bestaan aan te nemen of te verwerpen, maar weet, dat wie het verwerpt, Mij verwerpt en wie het aanneemt, Mij aanneemt en wie Mij aanneemt, neemt daarmee het licht aan en kan daarmee in alle vrijheid uitgroeien tot een waar, zelfstandig, zich zelfbewust, vrij goddelijk bestaan.

Met Mijn komst heb Ik dat licht in volle glorie aan iedereen gegeven, opdat iedereen tot het ware leven komt. Met Mijn kruisiging, Mijn dood en opstanding, waarmee Ik aangetoond heb dat de dood er niet is, dat alleen het leven is, heb Ik de weg gelegd waarlangs de mens in het volle licht van het ware leven kan komen. En die weg ben Ik, die weg is waarheid en liefde, pure zuivere liefde, liefde voor Mij en de naaste. Mijn licht is er voor alle mensen en alle mensen zijn vrij om dit licht aan te nemen en te leven. In elk mens is het duister van de aarde aanwezig. Bij elk mens zeg Ik: er zij licht en er is licht, maar is het dan aan de mens om dit licht aan te nemen en te leven en zich niet door de duisternis te laten overweldigen. Maar het verblijf op aarde is een lering, een proef, want in werkelijkheid is het licht nooit weg maar altijd aanwezig!

Hemels Brood 213

Voor allen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden. Ik ben alles voor alle mensen die Mij liefhebben en Mijn geboden, Mijn adviezen, van ganser harte doen. Van ganser harte, want uit dwang is nooit Mijn bedoeling. Vrij: uit vrijheid en uit het hart Mijn liefde aannemen en leven, dat is de bedoeling! Iedereen die dat nastreeft ben Ik zeer nabij. Maar ook voor degenen die Mij nog niet liefhebben, omdat zij Mij in hun wereldse verstrikkingen nog niet kennen, niet zien, nog niet kunnen zien, ben Ik alles. Ik ben een God voor de levenden en voor de doden, daarmee wil Ik zeggen, dat Ik de doden tot leven wek met Mijn erbarmende liefde.

Allen die Mij liefhebben en van ganser harte in alle vrijheid Mijn geboden onderhouden, kunnen, mogen, eraan meehelpen de doden tot leven te brengen in Mijn erbarmende liefde, vele handen maken licht werk. Helaas zijn er op dit moment op aarde nog niet zoveel handen voorradig. Maar daarom niet getreurd, ook met weinig handen lukt het, want Mijn liefde gaat alles te boven en wordt nooit moe. Kom, als je wilt, sluit je aan en ervaar de zegen en het geluk van de helpende hand uit liefde. Ervaar Mijn genade die je toekomt, als je uit vrije wil kiest om in liefde te helpen aan een koninkrijk vol liefde voor iedereen. Wees niet bang om fouten te maken, je wil om uit liefde te handelen is genoeg om Mijn genade te ervaren. Ik reken je zonden niet, Ik reken je liefde! En dan nog reken Ik heel barmhartig.

Hemels Brood 214

Voor alles de liefde, de barmhartigheid. Iedereen heeft zijn zwaktes, de moeite voor zijn ziel om te erkennen dat hij niets is en niets kan uit zichzelf. Maar ook heeft ieder het geschenk van Mijn genade waarmee hij kan voelen, kan weten, hoe groot Mijn liefde voor iedereen is en waarmee hij kan voelen, kan weten, hoe groot in liefde hijzelf kan zijn, hoe groot zijn waarde in die liefde is. Het vermogen van de mens is enorm groot, maar ook enorm diep. Hoe verhoudt zich dat met het wereldse? Dit verhoudt zich in dezelfde mate als de mens denkt dat hij het vermogen om te zijn uit zichzelf heeft of bij toeval heeft en de mate waarin hij bij zichzelf kan erkennen dat hij dit vermogen uit Mij heeft. Zo simpel als dat.

Het natuurlijke uiterlijke leven weerspiegelt het geestelijke besef van vermogen en onvermogen in dezelfde verhouding als het besef uit zichzelf te zijn of uit Mij te zijn. Het natuurlijke, als spiegel van het geestelijke, helpt de mens om tot inzicht te komen, omdat in het natuurlijke, het geestelijke zichtbaar wrdt vormgegeven. Om tot handelen uit liefde te kunnen komen, is de erkenning van de bron, waaruit de liefde geput kan worden, van belang. Niet het eigen vermogen, maar de erkenning van het eigen onvermogen brengt het zicht op de bron, zodat de ware liefde om te leven daaruit geput kan worden. Door die erkenning wordt toegang verkregen tot het allergrootste vermogen waar iedereen deel aan kan hebben. Als je uit eigen vermogen, goedbedoeld, liefde wilt leven, kom je toch niet bij de enige ware bron uit. Als je je eigen onvermogen inziet en accepteert, vind je de ware bron en als je daaruit put, open je voor jou en voor allen het enige ware vermogen tot leven: liefde in alle waarheid.

Hemels Brood 215

Bij Mij worden alle zonden in liefde opgelost. Zo kunnen jullie elkaar ook vergeven en alles wat iemand je misdaan heeft oplossen in liefde, geen tekortkoming hoeft te blijven bestaan, alles is op te lossen in liefde. Als je daar moeite mee hebt, leg het dan aan Mij voor, praat er dan in je hart met Mij over, zoals Ik je al eens eerder heb aangeraden. Als je wilt, kun je er ook over praten met degene die het aangaat, maar er let dan op, dat je niet in verwijten vervalt, let er dan op, dat de toon van het gesprek geen boosheid wordt. Forceer jezelf echter niet, wat nog niet lukt kun je beter laten en wachten tot het je wel lukt. Maar je kunt altijd in je hart bij Mij komen, dat kan en mag altijd.

Elke dag, elk uur, elk moment kun je met alles wat je bezig houdt bij Mij komen en Ik help je dan graag. Ik help je dan om tot de juiste inzichten uit liefde te komen. Ook als je je helemaal niet goed voelt, je verlaten voelt, je schuldig voelt, boos bent of wat ook, ook dan mag je bij Mij komen. Bij Mij is rust en vrede. Ik zal jou niets verwijten, maar ook de ander verwijt Ik niets. Bij Mij is liefde en deze liefde lost alle problemen op. Alleen liefde heeft die kracht in alle waarheid. Daarom, zoek voor alles de liefde en al het andere wat je nodig hebt, wordt je gegeven. Uit liefde gegeven, je hoeft er alleen maar voor bij Mij te komen en Mij ernaar te vragen, oprecht ernaar te vragen en alles wat je nodig hebt zul je in liefde gegeven worden.

Hemels Brood 216

Je kunt ten diepste je donkere kanten overdenken. Beter kun je uit die diepte omhoog komen naar het licht. Vraag Mij niet met Mijn licht in de diepe duisternis te komen, want de duisternis blijft eeuwig die duisternis. Wel wijkt de duisternis voor Mijn licht. Maar als je in die duisternis meegaat, kan Mijn licht je niet bereiken. Dat wil zeggen, dat het de keus aan jou is, om uit die duisternis te komen. Laat je niet gevangen houden terwijl je in het licht kunt zijn. Toch, Ik zie je altijd, ook in de duisternis, want de duisternis is niet meer, dan je eigen misvattingen, je eigenliefde die blind maakt, je eigengerichtheid, het gebrek aan vertrouwen in Mij. Je duisternis is niet meer, dan je laten gaan in mismoedigheid, in angst voor niet kunnen, in verontwaardiging over wat je is aangedaan of wordt aangedaan.

Lief kind, alles is Mijn liefde en geeft je de gelegenheid om onderscheid te leren maken tussen wel en geen liefde, geeft je de gelegenheid om zelf te kiezen en Mij te leren kennen. En nog het allerbelangrijkste: om uiteindelijk in de eeuwige gelukzaligheid in alle vrijheid van ware liefde te komen en te blijven. Want de duisternis is dan wel eeuwig, maar daarmee wordt bedoeld dat de mogelijkheid om in duisternis te zijn er eeuwig is en niet dat degene die in duisternis is, ook eeuwig in die duisternis blijft of moet blijven. Zo is het ook met gelukzaligheid, die is op dezelfde manier eeuwig. Maar geloof Mij, degenen die beide ervaren hebben, zullen uiteindelijk heus eeuwig in gelukzaligheid blijven als zij daar eenmaal uit ware vrije keuze in liefde zijn en ook jij zult daar zijn!

Hemels Brood 217

Mijn kind. Alle wegen voeren naar Rome. Welke weg je ook neemt, je komt uiteindelijk aan waar je wezen moet. Dus het geeft niet welke weg je kiest, voor het einddoel geeft het niets. En waarom geeft het niets, omdat elke weg zijn specifieke verhoudingen heeft in Mijn ordening. De weg kun je zien als de keuze die je in je leven maakt, de weg kun je zien als de manier waarop je met de dingen omgaat. En wat je ook kiest of doet, je leven vormt zich daarnaar zo, dat je toch de goede richting uit blijft gaan, dat je toch tot juiste inzichten kunt gaan komen. Jij bent vrij, vrij om te leven, vrij om lief te hebben, lief te hebben tegen de verdrukking in. Zo’n liefde maakt pas werkelijk vrij. Ben je op een weg die je niet bevalt? Waarom bevalt die weg je niet? Vind je de keuzes die je gemaakt hebt niet goed? Er staat: heb uw naaste lief als uzelf, heb je jezelf niet lief? Of denk je dat jezelf  liefhebben egoïstisch is?

Kijk, dan heb je nog niet goed begrepen wat egoïstisch is en wat jezelf liefhebben is. Jezelf liefhebben is jezelf accepteren, zoals je ook je naaste kunt accepteren, je naaste accepteren zoals hij is, zoals jij jezelf accepteert zoals jij bent. Liefde is dan: niets van jezelf forceren zoals je dan ook niet verwacht dat je naaste zich forceert. Liefde is dan: niets van jezelf eisen zoals je dan ook niets van je naaste eist. Eis je nog van jezelf, dan eis je ook nog van je naaste. Accepteer je het eisen van de ander, dat de ander aan jou eisen stelt? Als je dat kunt accepteren, dan kun je ook accepteren als je eisen stelt aan jezelf, ook al stelt liefde als zodanig geen eisen. Stel Ik eisen? Ik stel geen eisen, maar in Mijn orde zitten wel voorwaarden en deze voorwaarden bevatten een grote liefde. Zijn jouw eisen misschien ook eerder voorwaarden, levens voorwaarden? Waar zou je vrijheid zijn als je geen voorwaarden mocht stellen, waar zou Mijn orde, Mijn hemel zijn, als daar geen voorwaarden aan verbonden waren? Kijk, daar zit een verschil: worden jouw voorwaarden eisen of kunnen het voorwaarden blijven?

Ga je weg in liefde en welke weg je ook kiest, zij zal je meer en meer liefde leren, als je dat wilt, als dat je doel is. Want elke weg voert toch naar het doel dat je stelt, is je doel liefde, dan bereik je liefde, hoe dan ook. Ook al is je doel niet liefde, dan nog voeren alle wegen naar Rome: uiteindelijk komen alle wegen bij Mij uit, de ene wat eerder dan de andere.