Hemels Brood 1861 t/m 1891

Hemels Brood 1861

Matig je snelheid van leven. Want in rust kun je je hart beter op Mij afstemmen dan in de snelheid van leven. Alles is erop gericht de mens op te jagen en daardoor gunt de mens zich geen gelegenheid meer zich innerlijk op Mij af te stemmen. Steeds maar doorgaan en doen wat je zelf het meest geschikt vindt, je wordt erdoor meegezogen in datgene wat gezien wordt als normaal, maar in werkelijkheid geen rekening houdt met de naaste, ieder wordt aan zichzelf overgelaten, want er is geen tijd om aan elkaar te denken.

Er zijn zorginstituten waar mensen betaald worden voor hun zorg voor anderen, terwijl dat eigenlijk uit het hart gedaan zou moeten worden. Maar de samenleving heeft het helemaal geaccepteerd geld te ontvangen, waar het hart zou moeten spreken. En waar geen geld genoeg is voor betaling, daar wordt ineens een beroep gedaan op een vrijwillig hart, niet om de zorg uit het hart werkelijk een kans te geven, maar om de kosten te drukken. Gezegend de mensen die werkelijk nog uit hun hart zorgen en niet meedrijven op de stroom van het geld en de verdiensten. Die hun hart nog in werkelijkheid beluisteren, die Mij beluisteren.

Hemels Brood 1862

Laat alles achter wat je hebt en leef met Mij, volg Mij. Dat betekent, laat al je eigen invullingen weg, laat alles wat je zelf bedacht hebt weg en neem alleen datgene als leidraad voor je leven, wat van Mij komt en wat Ik in je hart leg.

Volg alleen datgene op, wat werkelijk en alleen van Mij komt en wat ik je laat weten in je hart. Neem van alle geschriften, van alle teksten die je gegeven zijn alleen datgene aan, wat je in je hart voelt dat waar is en Mijn woord is. Neem van wat mensen tegen je zeggen alleen dat aan, wat als Mijn waarheid voelt in je hart en leef naar dat, wat je in je hart van Mij aangereikt krijgt. Al het andere, alles wat niet van Mij komt, niet van Mij is, laat dat achter, laat dat weg. Dat zijn dan, zoals dat in de Bijbel staat, je moeder, je vader, je broers, je zussen, je vrouw, man, kinderen, enz. Naar dat bericht in de Bijbel, zoals het bedoeld is en niet naar het letterlijke.

Want je kunt je ouders, broers, zussen, vrouw, man, kinderen, enz. wel letterlijk verlaten, maar als je dan toch niet je hart leeg hebt van eigen denken, eigen willen, eigen ideeën, enz. dan heb je nog helemaal niets verlaten. Maar wie bij zijn gezin woont en zijn hart wel gereinigd heeft van alles wat hem eigen was en leeft naar Mijn innerlijk gegeven Woord, die doet veel en volgt Mij.

Hemels Brood 1863

Ik loop met je mee, al je hele leven. En vaak heb Ik je gedragen, ook al merkte je dat niet. Alle keren dat je in liefde handelde was Ik bij je, maar ook alle keren dat je jezelf tegoed deed aan van alles wat je voor jezelf wilde, was Ik bij je. En Ik ben nu nog bij je, of je dat nu bemerkt of niet. Ik draag je op de momenten dat het heel moeilijk voor je is, ook al bemerk je dat niet. En je vraagt je af waar die moeilijkheden toch vandaan komen en hoe je ervan verlost kunt geworden. Maar het gaat er niet om verlost te worden, want in werkelijkheid ben je al verlost. Alleen, je beseft het niet. En in werkelijkheid kun je dan ook nu al jezelf verlossen. Alleen, wat jij ziet als verlossen en wat verlost zijn werkelijk is, zijn twee verschillende dingen. Want, de ware verlossing zit van binnen, in je hart, in je levensbesef.

Wat is volgens jou het ware leven? Want daar begint al de wezenlijkheid van het leven. Volgens jou is je persoonlijk zijn het ware leven en verder is er niets. Maar in werkelijkheid Ben Ik het ware leven en in jou ben Ik dat persoonlijk zijn, wat Ik aan jou gegeven heb. Veel mensen denken dat er verder niets is, ervaren alle moeilijkheden als hun persoonlijke moeilijkheden, terwijl ze in werkelijkheid collectief zijn en zij hebben niet alleen met jou te maken. Maar wie zichzelf als alleen eigen zijn ervaart, ervaart ook alle moeilijkheden als alleen zijn moeilijkheden, terwijl zij een deel zijn van het grote geheel, net zo als jij een deel bent van het grote geheel. Wie zichzelf alleen als eigen zijn ervaart en eraan vasthoudt dat alleen dat het leven is, die kan Mij niet ervaren, niet in zichzelf en niet buiten zichzelf. Terwijl Ik er wel degelijk Ben. In je en om je, altijd bij je. Want jij bent Mij en Ik ben jou. En in werkelijkheid zijn alle mensen met elkaar verbonden. Alles wat ze doen of laten, heeft dan ook invloed op elkaar en de samenleving.

Ik zeg niet dat je moeilijkheden weg zijn als je Mij wel zou ervaren, Mij in je zou leren kennen, werkelijk zou leren kennen, maar je zou het beter begrijpen, het ware leven kunnen gaan inzien en er zou een waar levensbesef bij je kunnen ontstaan. En dat zou je kunnen verlossen. Niet onmiddellijk van je moeilijkheden, maar wel van je vertwijfelingen, die je nu van tijd tot tijd hebt.

Op aarde heeft de mens met een vijand te maken. Mijn vijand. Maak het niet jouw vijand. Kijk, zolang je jezelf als alleen eigen zijn ziet, kan het alleen jouw vijand zijn. Maar als je kunt zien hoe het werkelijk zit, wat het leven werkelijk is, kun je ook zien dat het jouw vijand niet is, maar Mijn vijand, die door aan jou te komen probeert Mij uit Mijn ware zijn te krijgen. Maar alles is voorzien en geplaatst en alles is overwonnen, nu en eeuwig. Wat nu nog plaatsvindt, loopt teneinde en eeuwige liefde zal er dan alleen nog zijn.

Je mag zijn, een eigen zijn, met een eigen keus van leven, van handelen. En je bent goed zoals je bent, welke moeilijkheden er ook zijn. Maar de vijand is op deze aarde, zolang het zijn tijd is en iedereen die op deze aarde verblijft, heeft meer of minder met die vijand van doen. En die vijand is eigenliefde, boosheid, ongeduld, onverdraagzaamheid, onwaarheid, leugen, bedrog, enzovoorts. Die vijand is de verleiding tot dat alles wat geen ware liefde is. Of je Mij nu gelooft of niet, het maakt alleen voor jezelf iets uit, want Ik ben eeuwig bij je en Ik blijf eeuwig bij je en waar het je eigen zijn niet tekort doet, draag Ik je en koester Ik je in Mijn liefde. Dat verandert nooit.

Hemels Brood 1864

Laat wat anderen zeggen maar los. Handel vanuit dat wat jij voelt en denkt dat goed is. Als je dan toch niet zeker van jezelf bent, ga dan bij jezelf na waarvandaan je denken komt. Komt het van wat mensen je ooit gezegd hebben, komt het uit plicht zoals je geleerd is, komt het uit ervaring wat mensen van je verwachten om goed gevonden te worden of staat het los van dat alles en komt het geheel belangeloos uit een gevoel uit je hart? Want datgene wat los staat van wat anderen zeggen, gezegd hebben, je geleerd hebben, en los staat van wat je voor jezelf zou willen, los staat van enig eigenbelang en goed voelt om te doen, is aan te nemen als overeenkomend met Mijn wil van liefde.

Als je Mijn wil van liefde wilt opvolgen, als je je eigen wil in overeenstemming wilt brengen met Mijn wil van liefde, doe dat dan rechtstreeks vanuit je hart, waar je met Mij verbonden bent. Want hoe weet je zeker, dat hetgeen anderen zeggen Mijn wil van liefde is, anders dan door het in je eigen hart te toetsen op waarheid en werkelijk Mijn wil van liefde. Dan kun je ook rechtstreeks in je hart naar Mij komen en van Mij in je hart leren. Zeker mag je het ook aan anderen vragen, als je zelf moeilijk rechtstreeks Mij kunt vragen. Maar toets, wat anderen zeggen, dan toch altijd in je hart, bij Mij, op waarheid en liefde van Mij. Want alleen van Mij kun je werkelijk zekerheid krijgen, kun je werkelijk liefde voelen in je hart.

Hemels Brood 1865

De meeste dagelijkse dingen zijn aards. Niets daarvan is geestelijk mee te nemen. Geen radio of televisie, geen telefoon, geen auto, niets van dat alles is geestelijk mee te nemen. Het biedt ook allemaal niets geestelijks. Het zijn allemaal slechts hulpmiddelen om het de mens makkelijker te maken, om de mens te plezieren. En je kunt er aardse afstanden mee overbruggen. Met de radio kun je wel mensen over de hele wereld bereiken, eveneens met de televisie en de telefoon, en met de auto kun je over de wereld reizen en gaan waar je wilt. Maar, in het geestelijke heb je niets aan deze dingen en in het geestelijke gaat dat allemaal niet mee.

Voor wie daar aanvastzit in dit aardse leven, zeg Ik: zodra je eenmaal los bent van dit aardse leven en in het totaal geestelijke bent opgenomen, ben je dat allemaal kwijt, dat zal je nu misschien teleurstellen. Aan diegenen die eigenlijk niets ophebben met al die dingen, zeg Ik: in het geestelijke leven, na dit aardse bestaan, zijn dit soort zaken er niet en daar kun je je misschien in verheugen. Maar, of je nu op aarde wel of niet gehecht bent aan allerlei apparatuur en er veel mee omgaat of niet, in het geestelijke leven is het er niet en daar komt het er dan op aan hoe het met je hart gesteld is, hoeveel je uit de liefde van je hart geleefd hebt, wat je op aarde aan waar leven ontdekt en geleefd hebt.

Dan kan het zijn dat iemand veel gebruik gemaakt heeft van allerlei apparatuur, maar veel ten gunste van zijn medemensen, en het kan zijn dat iemand juist dat allemaal verfoeide en er weinig mee deed, maar ook weinig voor zijn naaste overhad. Wie heeft dan, denk je, meer naar het ware leven geleefd? Zo gebeurt het dat de een meer tot geestelijk leven groeit, al heeft hij veel met niet mee te nemen apparatuur gewerkt, terwijl iemand anders geestelijk weinig groeit, al heeft hij niet gewerkt met niet mee te nemen apparatuur. Want het leven blijft altijd geestelijk en het vervolg blijft altijd geestelijk, ook als er geen materiële aarde, zoals deze waar je nu op bent, meer voor je is. En altijd blijft onbaatzuchtige liefde een maatstaf voor de mate van groei in waar geestelijk leven.

Hemels Brood 1866

Als je denkt dat het leven na dit bestaan op aarde zoveel anders is, dat is het niet. Want leven blijft leven. Alleen, het materiële, zoals het hier op aarde is, is het leven niet en dat neem je dan ook niet mee. Want het leven gaat verder, jouw leven gaat verder, maar het materiële bezit laat je achter. Alleen je geestelijke bezit, wat je om niet verworven hebt, neem je mee. Om niet. Dat is een belangrijk gegeven. Want juist het bezit in materiële zin heeft niets met het ware leven te maken, is een loze opvulling van het wereldse bestaan.

Toch kan een mens bezit hebben, wat meegaat naar het verdere leven. Maar dat kan alleen geestelijk bezit zijn en dan ook nog alleen liefde en alles wat voortkomt uit liefde. Ware liefde is belangeloos, geeft om niet, doet om niet, verdraagt om niet, leeft om niet, enzovoorts. Wie dit begrijpt en ernaar leeft, kortom wie dat in zijn bezit heeft, die neemt dat bezit wel degelijk mee in zijn verdere leven na het aardse leven. Maar wie zich alleen op het materiële bezit geworpen heeft tijdens zijn aardse bestaan, die heeft weinig mee te nemen. Zit het in je hart goed, is het gevuld met ware liefde, maak je dan geen zorgen, dat neem je mee! En het zal je tot licht zijn in het hiernamaals.

Hemels Brood 1867

Ook wanneer jij Mijn aanbevelingen niet opvolgt, help Ik je en ben Ik er voor je. Misschien denk je dat Ik je dan aan jezelf overlaat, maar in werkelijkheid sta Ik ook dan nog steeds naast je en steek je de helpende hand toe. Maar als je die niet aanneemt, moet Ik andere wegen vinden om je te helpen en dat zijn dan meestal wegen die buiten jouw gezichtsveld omgaan. Op zulke momenten zie je wel de wegen die jij zelf kiest te gaan, maar de wegen die Ik je daarbij aangeef om te gaan, die zie je niet. En toch kom je daardoor uiteindelijk wel goed uit. Daardoor komen er toch goede oplossingen, op het moment dat jij ervoor kiest wel weer naar Mijn aanbevelingen te luisteren.

Als je kind bijvoorbeeld een huis gaat bouwen en je adviseert hem een bepaald soort cement te nemen, maar hij kiest een ander soort en je weet, daarmee lukt het niet, en je wilt voorkomen dat hij daardoor langer aan zijn huis moet bouwen, dan zorg je dat je het juiste cement voorradig hebt. Als je kind merkt dat zijn keuze van cement niet werkt, heb je het goede voor hem al gereed en zal hij je dankbaar zijn en je aanbevolen cement gebruiken, wat je zonder zijn weten voorradig hield. Kijk, zo doe Ik dat ook met jullie. Ik zie en laat je je keuze maken, maar achter de schermen houd Ik voorradig wat Ik weet dat je nodig gaat hebben. Zo werkt Mijn liefde voor jou eeuwig door.

Hemels Brood 1868

Wie van liefde afdwaalt, misbruikt het leven dat Ik hem gegeven heb. En er zijn zoveel mensen die van liefde afdwalen. Er is zoveel misbruik. Ik zou dat voortdurend kunnen bestraffen, maar dat is niet wat Ik wil, dat is niet wat Ik doe. Want kijk, die afdwalingen van de mens heb Ik hier op aarde mogelijk gemaakt. Zou Ik dan dat, wat Ik mogelijk heb gemaakt voor de mens, bestraffen als hij zich daaraan vergrijpt? Wat voor een onheuse situatie zou dat zijn. Toch is deze mogelijkheid om af te dwalen van liefde niet zonder gevolgen. Want het is dan wel een mogelijkheid, maar dat wil nog niet zeggen dat het een goede mogelijkheid is.

De mogelijkheid om af te dwalen van liefde is dan ook niet om de mens te plezieren, maar om hem tot een eigen bewustheid van bestaan te brengen, tot het besef van waar leven, zodat hij kan leren te handelen naar waar leven, uit eigen vrije keus. Daarvoor is het nodig dat hij onderscheid leert maken tussen het een en het ander, tussen wat het een teweeg brengt en wat het ander teweeg brengt. Dit onderscheid kan hij alleen leren, als hij zelf ervaart wat een keuze voor liefde hem en zijn medemensen aan goeds brengt, terwijl een keuze voor het tegenovergestelde van liefde, het tegenovergestelde van iets goeds teweegbrengt. Daarmee kan er dus veel onprettig zijn op deze aarde, want er wordt vaak gekozen voor het tegenovergestelde van liefde. Maar houd daarbij dan wel in gedachten, dat alles wat niet prettig is om mee te maken, geen straf van Mij is. Het is gegeven om te voelen, om kennis te maken met het tegenovergestelde van liefde en alles wat daarmee samenhangt, zodat je uiteindelijk tot een vrije keus komt en alleen nog voor liefde kiest en je daarmee het eeuwige leven jezelf hebt eigen gemaakt.

Hemels Brood 1869

Op zijn tijd komen er wel oplossingen. Als je nu perse een oplossing wilt vinden, terwijl de tijd er niet rijp voor is, terwijl de omstandigheden de oplossing nog niet kunnen dragen, dan ga je het forceren. Beter kun je het loslaten en geduld hebben. Vertrouwen dat alles gaat zoals het het beste is, als je het in Mijn hand legt, als je het aan Mij toevertrouwt. Juist aan Mij, degene die je niet ziet, maar er toch is. Degene met wie je niet spreekt zoals je met een medemens spreekt, omdat Ik alleen in je Ben en onzichtbaar in alles om je heen Ben en niet buiten je zichtbaar, zoals je medemensen buiten je zichtbaar zijn. Maar juist omdat Ik in je Ben en in alles Ben, alles en iedereen ken en alles weet, is het Mij mogelijk je de beste oplossingen aan te geven.

Kun jij één van je medemensen in jezelf bemerken, of kun jij in één van je medemensen zijn en zo precies weten wat in ieder mens echt omgaat? Ik zeg je, je weet niet een fractie van wat iemand, die je denkt te kennen, werkelijk denkt en wat zijn opvattingen werkelijk zijn. Het zou je daarom veel helpen Mij te vertrouwen en Mij in je toe te laten om je de oplossingen aan te reiken. Maar heb daarmee geduld, alles op zijn tijd.

Hemels Brood 1870

Ik kan het nog zo vaak zeggen dat liefde de kern van het ware leven is, maar de mens is nog niet zover om dit ook al helemaal in zich op te nemen en er daadwerkelijk naar te leven. Het leven is nog niet uitgezuiverd. Er vindt nog veel afdwaling plaats en aan iedereen vraag Ik dit van elkaar te verdragen en zich er voor in te zetten om in liefde te groeien. Met die groei zal op zijn tijd heel de mensheid in liefde groeien en al het tegenovergestelde zal wegvallen, zodat de mens in de hoogste hemelen kan worden opgenomen.

Zolang dit nog niet zo is, vraag Ik vertrouwen en geduld. Geloof en doorzetting. Wie aan een werk begint en niet doorzet, bereikt zijn einddoel niet. En alle stappen zijn nodig om tot een einddoel te komen. Halverwege kun je het idee krijgen, dat het niet gaat lukken, maar als het om doorzetten gaat, dan kan het wel lukken. Maar wie opgeeft, zal zeker het einddoel niet bereiken. Zo laat Ik niet gaan wat Mijn Hand begonnen is en zo zal Mijn liefde er voor jullie allemaal eeuwig zijn: nooit opgevend, altijd verdragend in het grootste geduld, maar wel eeuwig werkzaam blijvend.

Want Ik Ben het einde der tijden, eeuwig levend en eeuwige liefde, en alle begin van leven is uit Mij en zal eeuwig zijn. Zo zal geen leven verloren gaan, maar de dood zal voor het leven wijken en liefde zal het leven de overwinning geven, nu en eeuwig.

Hemels Brood 1871

Goedheid is in ieder mens. Maar ook het tegenovergestelde is nog steeds aanwezig. Niets is nog volmaakt. Maar het kan volmaakt worden. Er is een vrije keus en die keus kan volmaakt goed worden. Er is alleen de ware, sterke, onbuigzame wil voor nodig om tot die keus te blijven komen. En dan is er natuurlijk ook alles nodig, wat met het behouden van de keus te maken heeft. Maar als niet eerst jouw wil er is, dan blijft het een mix van zowel het een als het ander.

Na het willen of gelijk met het willen, komt dan het doen, het ook werkelijk doen, handelen naar wat alleen goedheid is, zonder af te wijken. Want als je dan toch niet handelt naar het goede, dan is de wil niet sterk genoeg gebleken. En vervolgens is er het verdragen, het verdragen van onrecht, zonder dan de goedheid los te laten en terug te vallen in wat geen goedheid is maar terugslaat op onrecht. Als dat gebeurt, is de wil ook niet sterk genoeg gebleken. Ook komt er het geduld bij. Hoelang kun je onrecht dan in goedheid verdragen? Want als je het na een tijdje beu bent en verwijten gaat maken omdat je het beu bent, dus niet om de ander te helpen, dan is de wil ook alweer niet sterk genoeg gebleken.

Zie, overal is een sterke wil nodig om blijvend naar de ware goedheid te leven. En die wil ontbreekt nog bij veel mensen. Dit heeft ook te maken met juist inzicht. Veel mensen hebben helaas niet die juiste inzichten, die nodig zijn om tot zo‘n vaste wil te komen en eigenbelang los te laten. En daar is nu dit aardse leven voor, om mensen tot een eigen verworven inzicht te brengen, waaruit dan die sterke wil groeit om in alles aan ware liefde vast te houden, aan totale goedheid, eeuwige volmaaktheid.

Hemels Brood 1872

Niemand kan zonder Mijn hulp, zonder Mijn adem van liefde. Want Mijn adem is jullie adem. Mijn liefde is jullie liefde, is jullie levensadem, zowel letterlijk als geestelijk. En zo is Mijn hulp aan jullie allen altijd op de achtergrond aanwezig. Maar op de achtergrond, want jullie hebben allemaal van Mij de vrijheid gekregen om je adem te gebruiken voor een eigen leven, voor eigen keuzen, voor een eigen weg om te gaan. En op alle wegen zijn moeilijkheden, grotere of kleinere moeilijkheden. Deze moeilijkheden hebben deels te maken met de vrije keuzen die gemaakt worden, maar zij hebben ook te maken met het waarborgen van het juiste proces, of met een oefening in het geleerde, of met toetsing hoe diep het geleerde al verankerd is.

In alle opzichten Ben Ik er ook altijd bij en steek Ik Mijn Hand uit naar jullie allemaal, jullie beschermend voor een te verre afdwaling van liefde in jullie vrijheid van zijn, zolang je nog niet volkomen één bent met Mij. Zo zijn jullie opgenomen in Mijn liefde, nu al, maar er blijft wel jullie eigen verantwoordelijkheid voor jullie eigen keuzen. Er blijven ook de keuzen van alle mensen om je heen, waarbij er veel zijn die niets met Mij op hebben en niet geloven in Mijn aanwezigheid. Sommige van hen gaan toch een weg waarop liefde ervaren is. Maar er zijn er ook die het allemaal niets kan schelen. Hen help Ik ook langs andere wegen, tot ook zij tot een zeker besef komen van Mijn bestaan. Waar mogelijk en waar Ik jullie dat aandraag, is het goed om te helpen. Maar weet daarbij, dat ook zij vrij zijn om te kiezen en door Mij niet veroordeeld worden voor hun vrijheid van keus als zij niet voor Mij kiezen.

Laat vrij, zoals Ik vrijlaat en heb lief zoals Ik liefheb, zonder aanzien des persoons. Zonder enig eigenbelang, hoe dan ook. Groei en neem Mijn liefde aan, groei en leef Mijn liefde. Groei en word Mijn liefde. Groei en wees Mijn Liefde, eeuwig en altijd.

Hemels Brood 1873

Kom in de rust van Mijn Zijn. Laat al je beslommeringen los en kom in de rust van Mijn Zijn. Want daar is geen jacht op leven, daar is leven. Daar is geen jacht op rust, daar is rust. Daar is geen jacht op bezit, daar is geen bezit nodig. Daar is geen jacht op macht, daar is geen macht nodig. Waarom zou je er iets bezitten, anders dan het ware leven wat alles in zich heeft? Waarom zou je er naar macht streven als alles zichzelf kan zijn, omdat er niemand iets van een ander eist en omdat daar iedereen alles met elkaar deelt? Zie erop toe dat je dit gaat begrijpen en je eigen maakt. Want je kunt nu in de rust van Mijn Zijn zijn, het hoeft niet pas later.

Alle haast in de wereld, waarheen leidt het? Geeft het je ook maar een fractie meer waar leven als er geen ware liefde in je hart is? Denk dat maar niet, want alleen ware liefde geeft waar leven, waar leven wat eeuwig blijft. En iets wat eeuwig is, is er nu ook en was er altijd. Het ware leven is de klank van Mijn Stem, je kunt die horen, voelen, beleven, Zijn. Die trilling is waar leven, is de ware liefde die Ik uit aan jullie allen, Zijn jullie allen. Het is Mijn Zijn wat Ik in jullie spreek, het is Mijn wezen wat Ik in jullie uit, het is volmaaktheid wat Ik met jullie Ben in waar leven. Kom in vrijheid tot dit ware leven, kom in de rust van Mijn Zijn.

Hemels Brood 1874

Morgen der verrijzenis. Niemand staat er alleen voor. Ik help iedereen tot opstanding te komen. Alleen is dat nog niet voor iedereen al merkbaar. Mijn arm reikt tot in de verste uithoeken, Mijn liefde is in alles en iedereen. Maar de mate waarmee Mijn liefde door de mens wordt opgenomen, is verschillend. De keuzen die mensen maken zijn verschillend, de motivatie die aan de keuzen voorafgaan zijn verschillend en daarmee samen hangt het dat ook ieder mens Mij verschillend ervaart, een verschillend besef van Mij heeft.

Inzicht komt voornamelijk tot stand door ervaringen die worden opgedaan. En die ervaringen worden weer opgedaan door gebeurtenissen in iemands leven. Maar daarbij telt ook het karakter van iemand: is hij gemakkelijk, gemakzuchtig, of ernstig en degelijk, of iets daartussenin. Zo zal de een anders omgaan met dezelfde gebeurtenis dan de ander en daarmee ook zelf andere ervaringen opdoen. Niemand is gelijk en zo werkt ook alles op elkaar in en met elkaar samen, ook al lijkt er veel tegen elkaar in te werken. Dat is het menselijke zicht, maar achter de schermen is Mijn zicht en zijn Mijn armen, die alles dragen in een enorme liefde voor jullie allemaal, verschillend en toch één met Mij, één in Mij.

Hemels Brood 1875

Het graan dat voor de kippen is, wordt soms door de vogels opgegeten. De mens neemt in zijn arrogantie alles wat hij krijgen kan, zonder zich af te vragen of het ook voor hem bestemd is en zonder zich erom te bekommeren of hij anderen ermee tekortdoet. Ja, zo is het gesteld met veel mensen. En je vraagt je af hoe daarmee om te gaan, het kwaad lijkt niet te keren. Toch, het kwaad heeft een zekere tijd en zal zich daarin oplossen. Tot zolang zullen mensen die het goede nastreven, dit moeten verdragen, het is op aarde de enige weg om tot het eeuwige volmaakte leven te komen. Hoe zwaar dit voor sommigen van jullie ook is, er is geen andere weg dan die via de aarde, omdat Ik dat zo heb gemaakt.

Toch is in alle nood voorzien. Niet op een materiële manier. Er is veel wat jullie niet kunnen weten. Ik vraag jullie te vertrouwen op Mijn liefde en wijsheid, wat er ook gebeurt. Dat is niet gemakkelijk als je ziet hoeveel onrecht mensen elkaar aandoen, als je niet begrijpt waarom Ik dat niet stop, als almachtige Schepper. Zou Ik iets moeten stoppen wat het grootste en mooiste in zich heeft om tot een ware volmaaktheid van eeuwig gelukzalig leven te komen? Ik zou er de ware eeuwige gelukzalige liefde mee ombrengen. Neem het leven uit Mijn hand, ga de weg die Ik je leid, verheug je in Mij en laat al wat buiten je vermogen ligt aan Mij.

Hemels Brood 1876

Wie zich niet houdt aan de liefde en steeds opnieuw ervoor kiest zijn eigen weg te gaan, zich niet storend aan zijn medemensen en steeds van hen nemend, wetend dat hij dat doet en wetend wat de eigenlijke bedoeling van leven is, die zal zich op een zeker moment geheel verloren voelen, geen schuilplaats vinden voor de gevolgen van zijn afdwalingen, voordat hij oprecht berouw heeft en zijn afdwalingen erkent en alles goed wil maken wat zijn afdwalingen teweeg hebben gebracht.

Alle mensen hebben wel afdwalingen van liefde, omdat nog niemand zo sterk is om de verleiding totaal te kunnen weerstaan, maar de meesten daarvan hebben niet werkelijk besef van wat zij doen en waar zij voor kiezen. Die zal Ik bijstaan en Ik zal hen leiden naar het juiste inzicht, zodat zij allemaal kunnen groeien in liefde en waarheid. Zelfs degenen die heel bewust steeds opnieuw kiezen voor liefde, kunnen ook nog niet in alles het tegenovergestelde weerstaan. Ik heb daar geduld mee en geef hen tijd en ruimte om tot die volkomen liefde te komen en de kracht te vinden de verleiding wel te weerstaan en tot in de hoogste hemel te komen. Waar velen willen zijn, maar de weg van eigenbelang kiezen om daar te komen, terwijl het alleen bereikt kan worden door de weg van nederigheid en de minste kunnen zijn. De weg van geven en nooit nemen, de weg van krijgen zonder te eisen. De weg van vertrouwen op Mij.

Hemels Brood 1877

Iedereen heeft genoeg van Mij, van Mijn liefde, van Mijn waarheid in zich. Maar of hij zich daarop wil richten, is iets heel anders. Dat is zijn eigen keus. Iedereen kan tot een waar besef van leven komen, maar het is aan ieder mens zelf om in zichzelf naar dit ware besef van leven te zoeken. Wie is helemaal tevreden met zijn leven? Zijn er niet heel veel mensen die voortdurend bezig zijn er iets beters van te maken, iets beters voor zichzelf? Steeds meer, steeds beter moet het worden. En wat wordt het? Juist, het tegenovergestelde. En wie kan het keren? Er is een overdaad aan materie, vooral bij de rijke landen, maar aan ware liefde is er gebrek, vooral bij de rijke landen.

Zowel in het groot als in het klein kan de mens zien dat het streven naar meer en naar beter hem niet tot tevredenheid brengt. Maar de eenvoudige mens die eenvoudig leeft en liefheeft, zich niet richt op meer en beter, die zorg heeft voor dat kleine wat op zijn pad komt en liefde nodig heeft, die helpt Mij in liefde en zijn zegeningen zijn talrijk. Maar het zijn geen zegeningen in materiële zin, het zijn zegeningen in geestelijke zin. Hem wordt de intense rust en vrede gegeven, de gelukzaligheid van waar leven, het geduld met zijn medemens en de verdraagzaamheid voor hun afdwaling. Hem wordt de zegen van het inzicht gegeven, het weten, het alles doorvoelen. Hem wordt het besef van waar leven gegeven, van de waarheid van Mijn bestaan, van de totale eeuwige liefde.

Hemels Brood 1878

Wie Mij liefheeft, volge Mij. Veel mensen willen Mij liefhebben, maar kennen Mij niet. Hoe kunnen zij Mij liefhebben als zij Mij niet kennen? Velen hebben een beeld van Mij wat niet of niet helemaal klopt met de werkelijkheid. Velen zeggen: hoe kan Ik God liefhebben als Hij in de wereld zoveel nare dingen laat gebeuren? Dat het de mens zelf is, die in zijn vrijheid van keus zoveel naars teweegbrengt, zien zij niet.

Wie Mij liefheeft, volge Mij. Maar hoe zul je Mij volgen, als je Mij liefhebt, wanneer heb je Mij lief? Je zult Mij eerst werkelijk moeten leren kennen, voordat je Mij werkelijk kunt liefhebben. En wie Mij dan werkelijk liefheeft, die groeit er steeds meer naartoe Mij ook daadwerkelijk in zijn doen en laten te volgen. Wie Mij werkelijk liefheeft, die kent Mij, in zijn hart kent die mens Mij.

Wil je Mij liefhebben, leer Mij dan kennen zoals Ik werkelijk Ben. Laat al je beeldvorming over Mij los en begin opnieuw met Mij naar waarheid te leren kennen. Ik Ben eeuwig, Ik Ben waarheid, Ik Ben liefde. Je vindt Mij in het nederige, het eenvoudige, belangeloze, barmhartige. Je vindt Mij in geduld, in verdraagzaamheid. Je vindt Mij in alles wat ware liefde is. Leer ware liefde kennen en je leert Mij kennen.

Hemels Brood 1879

Alles wat in het natuurlijk materiële leven gebeurt, heeft een bepaalde betekenis in het geestelijke leven. Het laat in alles het geestelijke leven zien, maar het laat de betekenis voor het geestelijke niet op een letterlijke manier zien. Wie het geestelijke leven wil begrijpen, zal eerst de betekenis van al het gebeurde in het natuurlijk materiële leven moeten begrijpen en de betekenis ervan leren kennen. Dit begrip, deze kennis van het geestelijk leven kan dus alleen opgedaan worden in het natuurlijk materiële leven. Mensen die denken dat er alleen het natuurlijk materiële leven is, komen daarin dan ook niet veel verder. Maar wie verder wil zien en begrijpen zal moeten zoeken naar de juiste weg. En de juiste weg is waarheid en liefde in alle eenvoud, nederigheid en belangeloosheid. Niet vanuit het verstand, maar vanuit het gevoel, welke direct verbonden is met ware liefde.

Wie denkt het ware geestelijke leven te doorzien en voor zichzelf grootse dingen wil bereiken, zal erachter komen dat wat hij zag, als een fata morgana, een luchtspiegeling is, die plots verdwijnt en niet werkelijk blijkt te zijn. Ware eenvoud, ware nederigheid, totale belangeloosheid heeft niets meer met het ego te maken, toch kan die mens dat verwezenlijken in een van zichzelf bewust bestaan. Want Ik Ben in hem en wie zich uitvrije keus met Mij verenigt, verenigt zich in waarheid en liefde met eenvoud en nederigheid tot volkomen belangeloosheid, zonder het besef van het eigen zijn te verliezen, terwijl diegene daar heel veel bij wint, want hij wint er Mijn koninkrijk mee, het samen met Mij in het eeuwige Paradijs zijn. Wie dit allemaal verstaat, verstaat al veel van het heilige geestelijke leven. Groei daarmee verder in waarheid en liefde, kom tot ware nederigheid in alle eenvoud. Laat alles los van eigen denken en willen tot volkomen belangeloosheid en neem Mij aan in eeuwig leven, eeuwige liefde.

Hemels Brood 1880

Midden in de woestijn is een oase van rust, waar schaduw en water voorradig zijn. Midden in jezelf Ben Ik, als een oase van rust, waar Ikzelf je bescherming bied en je het levenswater in je kunt opnemen. Je reis op aarde, je levensgebeurtenissen kunnen als een woestijn zijn, waar je hongerig en dorstig wordt naar het ware leven. Ik kan het je in jezelf tonen, het ware leven, de rust van ware liefde, de vrede van eenvoud en nederigheid.

Als een oase in de woestijn Ben Ik de Bron van waar leven in jezelf. De Bron van waarheid en liefde waaruit je kunt putten en al het nodige levenswater kunt krijgen, zodat dorheid verdwijnt en je de woestijn vruchtbaar kunt maken met je goede daden uit liefde en trouw. Want niemand hoeft eeuwig in de woestijn van zijn van liefde afgedwaalde leven te blijven. Iedereen kan uit de Bron in zijn hart putten, zijn woestijn ermee bevloeien en tot daden van ware liefde komen, die al gauw de woestijn met een ongekende pracht doen bloeien. Kom tot Mij en drink van Mijn water, neem Mijn Woord van liefde in je op en handel ernaar. Handel naar die liefde, die je in je hart voelt opkomen en je zult je leven zien opbloeien tot een ongekende vreugde.

Hemels Brood 1881

Wacht in stilte tot je Mijn Stem als een weten in je voelt. Ga niet op pad zonder dat je voelt dat Ik naast je ben. Niet dat Ik er niet ben als je Mij niet voelt. Maar voor jou is het nodig dat je wacht tot je Mij voelt, tot je weet dat Ik er ben en je ondersteun. Want daarin werkt Mijn macht het meest, als je Mij erkent in jezelf. Zonder dat handel jij vanuit eigen goeddunken en dan moet Ik Mij terugtrekken om jou de vrije wil te laten.

Alles kan Ik voor je doen, overal kan Ik bij je zijn, maar voor ware actie heb Ik jouw vrije keus nodig, jouw vertrouwen in Mij, ongeacht de situatie. Jouw overgave aan Mij is voor Mij heel belangrijk, omdat Ik dan jou kan zijn en jij Mij kunt zijn. Alles wil Ik voor je doen, want je bent Mijn kind en Ik heb je innig lief.

In Mijn liefde Ben Ik altijd al bij je en behoud Ik je altijd al. Maar je kunt tot grote daden van ware liefde komen, die voor veel mensen vrucht dragen tot de verste uithoeken van de aarde, als je je helemaal vrijwillig aan Mij toevertrouwt, aan Mijn innige liefde voor jou en jullie allemaal.

Hemels Brood 1882

Ik zal nooit iemand dwingen Mij lief te hebben en Ik zal nooit iemand dwingen naar zijn medemensen in liefde te leven. Want Ik heb jullie allen de vrije wil gegeven om jezelf als een zelfstandig bestaan, bewust te kunnen zijn. Zou Ik daarin ingrijpen op welke manier dan ook, dan zou Ik datgene wegnemen wat voor jullie als Mijn Schepselen het belangrijkste is om tot Mij te komen en als zelfstandig bestaan en van zichzelf bewust één te worden met Mij.

Deze vrijheid brengt met zich mee, dat jullie ook het tegenovergestelde van liefde kunnen kiezen en daarmee jezelf juist van Mij kunt verwijderen, met alle gevolgen van dien, die dan helemaal niet zo prettig zijn. Veel mensen roepen dan dat Ik had moeten voorkomen, dat er zoveel afdwaling is en Ik alles in orde moet brengen. Neem eerst eens je eigen verantwoordelijkheid en wijzig je leven in meer en meer liefde, belangeloze liefde. Dan krijg je ook meer en meer inzicht in de totale Schepping en in Mij als Schepper, jullie hemelse Vader, als Jezus Christus die voor jullie alle afdwalingen op zich heeft genomen, zodat jullie misschien wel in onprettige situaties belanden, maar nooit verloren zullen gaan voor het eeuwige leven van ware belangeloze liefde.

Hemels Brood 1883

Wat is nuttig en wat niet? Wat vind je zelf nuttig, zinvol en waarom? Waar baseer je je doen en laten op? Dat is van belang voor je leven. Voor wie materie, bezit, welvaart een belangrijk gegeven is, zal wat hij nuttig vindt ook daarmee te maken hebben. Waar hij zich voor inspant, zal zijn bezit vergroten en zijn macht en aanzien. Dan zal ook datgene voor hem nuttig zijn wat hem dat alles verschaft en al het andere, waaronder het geestelijke leven, heeft voor hem geen nut en daar zal hij zich dan ook niet mee bezighouden. Maar wat is voor jou van nut om je mee bezig te houden? Wat laat jij in je leven domineren?

Kijk, als je ook bezit en waardigheid, aanzien en een zekere mate van macht belangrijk vindt, dan zal dat zeker een rol spelen in je doen en laten en het zal je zeker bezighouden. Maar weet je dan wel, dat het niets van het ware leven in zich heeft, dit bezit van materiële aard, dit aanzien, deze macht? Want het ware leven heeft niets te maken met materieel bezit, met eigen welzijn, met macht of roem. Het ware leven heeft met liefde te maken, onbaatzuchtige liefde. Zonder drang naar bezit, zonder drang naar macht, zonder verlangen naar roem. Het ware leven is ware liefde, zonder eigen gewin. Maar het levert wel veel geluk en vreugde op,  geen materiële rijkdom, maar geestelijk goud en edelstenen. 

Hemels Brood 1884

In het doen van zonde zit de erfelijkheid. Dat is in de afdwaling van liefde, welke bij ieder mens nog aanwezig is. Daar ligt de lijn van gevolgen die vanaf Adam ieder mens kan treffen, ieder mens treft. Zo is op deze aarde het wereldse materiële besef ingebed in het verlangen van de mens naar alles wat tegengesteld is aan liefde en dat is waar Adam in het begin aan toegegeven heeft, aan het afwijken van ware liefde en dat hij voor zichzelf gekozen heeft. Vanaf zijn keus is afdwaling van liefde in de mens gekomen en heden nog aanwezig.

Maar Ik heb in Jezus Christus dat allemaal op Mij genomen, zodat niemand gevangen hoeft te blijven in de gevolgen van de afdwalingen van liefde, van hem zelf en van zijn voorouders. Wel heeft iedereen daarin nog een taak te vervullen, want niemand is hier voor zichzelf alleen, dat zou in volkomen tegenstelling zijn tot ware liefde, wat het werkelijke leven is.

De weg die leidt tot liefde heb Ik zeker gesteld in Jezus Christus en wie die weg gaat, zal zeker verlost zijn van welke erfelijke gevolgen dan ook. Ook al is dat in dit leven nog niet altijd zichtbaar bereikt, Mijn liefde neemt alles in zich op, waarmee het, juist door die liefde, tot stof vergaat en niet meer is. Alleen ware liefde blijft over, eeuwig leven.

Hemels Brood 1885

Hoe bereik je de waarheid die ten grondslag ligt aan alle leven en liefde, totale belangeloze liefde? Want alleen daarin ligt de weg tot het eeuwig volmaakte leven. Niet buiten jezelf, maar in jezelf is alles wat nodig is om het ware leven te bereiken. In jezelf is het mogelijk contact te maken met de volkomen waarheid van leven in de totale oneindigheid. In jezelf ligt de mogelijkheid met het ware Goddelijke van je oorspronkelijke Zijn in contact te komen en het te gaan verstaan. En dit verstaan van je oorspronkelijk Goddelijk Zijn is nodig om de weg naar het eeuwig gelukzalige leven te vinden.

Het is in je. Het ware leven ben je in jezelf. Nu en eeuwig. In jezelf kun je het vinden. In jezelf kun je Mij vinden, je Schepper en hemelse Vader. Vind Mij, Ik heb jou al lang gevonden. Ik ben jou nooit kwijt geweest, vind jij Mij nu terug in jezelf en versta van Mij het ware leven, het Goddelijke leven dat je bent, door Mij bent. Jouw wezen Ben Ik, open je ogen, open je oren en kijk in jezelf, luister in jezelf. Laat de wereld los, helemaal los, wees vrij in jezelf en ontdek de enige waarheid van leven, de enige waarheid van liefde.

Hemels Brood 1886

De ene mens kan de andere leren tot zover hij het zelf geleerd heeft. Maar wat, als diegene denkt dat hij het geleerd heeft, maar het nog niet werkelijk geleerd heeft? Wat als hij  nog niet datgene in waarheid kent, waarvan hij denkt dat hij het weet en kent?Want dat gebeurt veelvuldig en zo blijft er een circuit van opvattingen over het ware leven bestaan, die nog lang niet naar waarheid zijn. Hoe kun je dan zeker zijn van wat iemand als waarheid beweert? Wat kun je van anderen leren en weten dat het goed is? Daarvoor is maar één weg, de innerlijk oprechte weg naar Mij, de Bron in jezelf.

Kom in jezelf naar Mij en voel van Mij wat waar en wat niet waar en zinvol is. Dan is het nog moeilijk om los te laten wat anderen aanreiken als waarheid, maar geen waarheid is. Want je wordt afgewezen als je niet in hun waarheid gelooft en dat voelt ook niet prettig. De drang van iemand weerstaan is niet gemakkelijk als je zelf niet goed weet hoe het werkelijk zit en die ander heel sterk in zijn opvattingen gelooft.

Vind dan liefst Mij in jezelf, want van Mij gaat alleen ware liefde uit met een waar en juist levensbesef, wat alles over het leven rechtzet en inzicht geeft in alle mogelijke oplossingen voor welk probleem dan ook. Laat niet een mens centraal staan als bron van informatie en leidraad voor je leven, laat Mij centraal staan als Bron en leidraad in je leven en heb elkander lief, zodat Ik je ook via die mens lering kan geven.

Hemels Brood 1887

Groot is Mijn liefde voor jullie allemaal. Niemand uitgezonderd. Want Mijn liefde hangt niet samen met jullie wel of niet handelen naar liefde. Als dat zo zou zijn, dan zou bijna niemand van jullie nog in leven zijn. Al wat jullie overkomt is een samenspel tussen Mijn liefde en jullie keuzen in het leven. En wel zo, dat je in alles tot waar besef van leven gebracht wordt, tot het juiste onderscheid tussen waar en liefdevol leven en het tegenovergestelde. Zou Ik Mijn liefdevolle Hand terugtrekken uit je leven, dan zou je totaal niets meer zijn. Want de kracht van jouw leven is Mijn liefde, Mijn liefde in het totale bestaan van zijn en Mijn liefde voor jou persoonlijk.

Ja, want Ik ken ieder mens bij naam en zo ken Ik ook jou bij naam. En Ik ken jullie allemaal ten diepste, meer nog dan jullie jezelf ten diepste kennen. Ik ken je van voor je geboorte. Ten diepste ken Ik je oorsprong, je totale leven. Omdat je Mijn leven bent. Omdat jullie alleen Mijn leven zijn, Mijn liefde. Dus denk niet dat Ik je niet ken, dat Ik geen aandacht voor jou heb, dat ik je verwaarloos of maar laat gaan. Want Ik ken je en Ik ben bij je, je hele leven lang. Ik Ben in je en jij bent in Mij. Zo is dat met eenieder van jullie. Want Ik Ben de hele Schepping. Mijn weten, Mijn besef is in elke cel in de hele oneindigheid, dus ook in die van jullie, dus ook in die van jou. Ik ken je door en door en Ik heb je innig lief.

Hemels Brood 1888

Verdriet is een natuurlijke uitdrukking voor de mens om met zijn onvermogen om met een situatie om te gaan tot uitdrukking te brengen. Het lucht op. Maar het wijzigt de situatie niet. Toch wordt de situatie na een huilbui meestal draaglijker. Huilen is dan ook een vorm van afstaan. De controle te willen hebben, afstaan, toegeven dat iets boven je macht gaat. Een macht van het, voor jezelf of voor anderen, anders willen, dan het gaat. Huilen is afstand doen van alle waardigheid en juist dat geeft een zekere waardigheid. Maar dan één die gezuiverd is van eigen willen. Maar komt na het huilen het eigen willen terug, het niet willen aanvaarden van een situatie, dan raakt de geest opnieuw bedrukt en zijn nieuwe huilbuien nodig om lichaam en geest te ontlasten van de wil om te willen behouden.

In dit leven kan niet alles zo worden behouden als het zich voordoet. Omdat alles ook te maken heeft met afdwalingen van mensen van liefde, want alles zal eens gezuiverd moeten zijn, om iedereen in het zuiver hemelse leven te kunnen opnemen. Dus kan niet alles blijven zoals het is. Steeds opnieuw moeten veranderingen plaatsvinden. Alles blijft in beweging en deze beweging heeft direct te maken met de afdwalingen van mensen en de mogelijkheden die Ik hen geef om vanuit die afdwalingen terug te komen naar waarheid en liefde.

Voor iedereen is er een persoonlijke weg en al deze persoonlijke wegen zijn als een groot netwerk ook nog eens met elkaar verbonden. Daaruit voort komen allerlei gebeurtenissen, die niet steeds even leuk zijn, maar wel allemaal  op een manier door Mij geleid worden, zodat zij alle mensen uiteindelijk tot ware zegen dienen. Zo dien Ik de mens, zo dient de mens door Mij, zichzelf en zo kan de mens komen tot Mij dienen, wat het ware doen van liefde is. Het enige dienen dat tot waar en eeuwig leven leidt in opperste gelukzaligheid. Dus droog al je tranen en ga je weg, door Mij geleid, met alle ups en downs, maar met een uitkomst in het eeuwig ware en gelukzalige leven voor iedereen.

Hemels Brood 1889

Heeft de snelle vooruitgang in industrie en elektronica de mens er gelukkiger op gemaakt? In een aantal opzichten is het leven erdoor makkelijker geworden, maar het heeft de onderlinge verbondenheid niet vergroot, het heeft de samenleving niet liefdevoller gemaakt, het heeft niets bijgedragen aan een verdere groei van geestelijk levensinzicht bij de mensen. De hebberigheid is eerder toegenomen en alles wordt voornamelijk gemeten in geld en macht. Wat kost het minst en levert het meeste op? Ook dat wordt voornamelijk gemeten  in geldelijke opbrengst en het bezit van macht en dat mag bepaalt bijna voortdurend wat er wel of niet gebeurt. Ik zeg jullie, de uiteindelijke macht ligt bij Mij. Niet in hebberigheid, maar in dienstbaarheid, in ware liefde.

Vooralsnog laat Ik de mens in zijn hebberigheid, zijn zogenaamde macht over elkaar, zijn bezigheid om zich zoveel mogelijk toe te eigenen. Die mens kan nog een tijdje denken dat hij macht heeft, dat geld alles kopen kan, maar in werkelijkheid heeft diegene niets anders dan materie in handen, terwijl Ik het ware leven in handen heb en de totale leiding van waar leven. Tegen die mens zeg Ik, begrijp toch eens dat je daden leeg zijn, je streven lucht is en het je nergens werkelijk brengt. Dat je macht een fata morgana is, die, als het erop aankomt, als een zeepbel uiteen spat en helemaal niets overlaat. Begrijp een, dat dat allemaal ijdel is en nooit ook maar enige zegen kan dragen. Denk er ook om, dat het verblijf op aarde eindig is, opeens weg is en wat heeft die mens dan? Van liefde heel weinig of niets.

Maar Ik zal niet rusten om toch ook die mens Mijn liefde te schenken en hem te dragen als hij naakt en zonder leven daar ligt. En Ik zal iedereen tot leven wekken, want Ik ben een barmhartige God en Vader die geen wraak kent, alleen mededogen en Ik geef iedereen Mijn liefde, wat jullie afdwaling ook is. Maar dood is eeuwig dood en alleen Ik kan iedereen van die eeuwige dood redden en tot waar leven brengen. Zo zal Mijn liefde eeuwig zijn, voor jullie allemaal.

Hemels Brood 1890

Als je de juiste weg niet meer ziet, blijf dan staan, ga niet de weg van boosheid, van wraak. Want het is een doodlopende weg die slechts in schijn een oplossing biedt. Maar in werkelijkheid is daarmee geen oplossing te vinden. Als er teveel verduistering is door gebrek aan ware liefde om je heen, ga dan naar je innerlijk licht wat altijd schijnt. En is dat verduisterd door donkere wolken in jezelf, door gevoelens van machteloosheid, door onrecht, ga dan toch in je wanhoop niet zomaar een weg. Blijf dan liever staan, zet dan liever je gedachten zoveel mogelijk stil en wacht tot de wolken voorbijgedreven zijn en je eigen innerlijke licht, welke van Mij komt, weer vrij schijnt. Want in dat licht bezien wordt het al snel helder, welke weg te gaan.

En mocht je niet vrij kunnen komen van die bewolking, dan blijft jou altijd nog over, om blindelings op Mij te vertrouwen. Dat is misschien niet zo makkelijk in de toch al onzekere situatie waarin je bent, maar denk je dat je het zelf beter kunt, in het duister zonder de juiste weg te kennen? Ik overzie alles en als je ertoe kunt komen je aan Mij over te geven, dan kun je er ook van op aan dat het goed komt. Mocht het je niet lukken, dan ben Ik er toch en zoveel Ik kan, zonder je vrijheid van keus te belemmeren, help Ik je toch om alles tot een goed einde te brengen. Want Ik heb je lief, nu en eeuwig.

Hemels Brood 1891

Lief mens, je mag Mij altijd vragen, zoveel je wilt. In jezelf kun je Mij bereiken met elke vraag., En  nog voor je je vraag gesteld hebt, weet Ik al wat je vraag is. Ik luister altijd naar je. En zoveel als in Mijn vermogen ligt ten aanzien van jouw vrije keuzen, die Ik altijd moet laten voorgaan, anders zou je geen zelfstandig vrij mens zijn, zal Ik je antwoorden en je geven wat je vraagt. En dat geldt voor iedereen. Dus als je iets vraagt en het lijkt alsof Ik je niet gehoord heb, want je verneemt geen reactie, er gebeurt niets, weet dan dat Ik je gehoord heb, dat Ik je wel zie, voor je bezig ben, maar dat het toch even beter is voor jou en/of voor anderen, dat het gaat zoals het gaat.

Dus niet omdat je Mij niet genoeg waard bent, niet omdat Ik geen gehoor wil geven, want je bent Mij alles waard en Ik heb je innig lief. En juist uit die innige liefde geef Ik je voortdurend levenskracht en alle goeds. Alleen is dat niet altijd zoals jij het je voorstelt. Maar steeds meer zul je Mij toch zien en begrijpen. En je besef van Mijn bestaan zal in jezelf meer en meer groeien, ten diepste zal dit groeien in liefde voor Mij, als antwoord op Mijn liefde voor jou. Heus, Ik ben niet ver, ook al lijkt dat soms wel zo. Ik Ben er, in je, naast je, bij je, altijd. Vraag jij maar wat je wilt. Hoe inniger je Mij liefhebt, des te meer kun je je van Mij bewust zijn en zien wat Mijn liefde altijd al voor je deed en nog altijd doet!