Hemels Brood 1799 t/m 1829

Hemels Brood 1799

Voor ware liefde moet veel overwonnen worden wat uit het ego voortkomt. De hebberigheid van de mens is groot, heel groot en zijn zicht op zijn hebberigheid is klein, heel klein. En voor het ware leven zou de hebberigheid juist klein, eigenlijk helemaal weg moeten zijn en het zicht erop juist heel groot moeten zijn. Maar dat is allemaal de omgedraaide wereld en de mens ziet het niet, juist door zijn hebberigheid. En die hebberigheid betreft niet alleen geld en materieel gewin, maar ook macht en roem en daarmee in verband staan oneigenlijke manieren om datgene wat men wil hebben, te krijgen en daarbij worden leugens en verdraaiing gebruikt om alle oneigenlijke manieren waarop men zich in zijn hebberigheid van alles toe-eigent te verbergen.

Ja, die hebberigheid brengt veel mensen ertoe te liegen en te bedriegen, zodat zij kunnen nemen wat eigenlijk niet van of voor hen is. Maar daar trekt dan niemand zich iets van aan. En wee degene die in verweer komt tegen zulke oneigenlijke praktijken, die wordt het liefst zelf neergezet als iemand die zich iets oneigenlijks wil toe-eigenen. En zo wil niemand graag te boek staan, dus trekt men zich terug en laat het onrechtmatige gebeuren. Ja, wat is dan juist, wat is dan liefde, dat alle onrecht en liefdeloosheid als goed en juist gelaten wordt?

Mijn heil is ook bij degene die zich in liefde weet te weren tegen de hebberigheid van anderen, zeker als het niet zijn eigen hebberigheid is die hem drijft, maar de liefde voor waarheid en gerechtigheid, voor het welzijn van zijn medemens en als daar in de juiste verhouding ook zijn eigen welzijn in meegenomen is, zonder de hebberigheid die niet geëigend is, voor niemand, dan kan diegene op Mijn steun en zegen rekenen.

Maar laat het wel ware liefde zijn en let erop dat er geen eigen hebberigheid bij is. Want alleen ware liefde heeft Mijn zegen. Maar ware liefde is niet altijd iedereen zijn zin geven of het kwaad de ruimte geven. Met ware liefde mag het kwaad zeker wel worden bestreden. Als je in staat bent dit met ware liefde te doen.

Hemels Brood 1800

Vrijheid is het hoogste goed van de mens. Daarmee kan hij het meest waardevolle bereiken. Maar die vrijheid kan hem juist ook in de grootste narigheid brengen. In de vrijheid liggen de uitersten van de hoogste gelukzaligheid tot in de diepste ellende en alles daartussenin. Want in die vrijheid bepaalt de mens zelf. En wil hij het goddelijke bereiken, dan zal hij zelf voor het goddelijke moeten kiezen en zich tot het goddelijke moeten omvormen, aan het goddelijke gelijk moeten worden. Maar kiest hij niet voor het goddelijke, dan is hij al in het tegenovergestelde beland en zakt daarin ten diepste weg, als hij in zijn vrijheid niet toch gaat kiezen voor al wat het goddelijke is en brengt.

Ja, zo is vrijheid een neutraal punt waar vanuit het leven links of rechts gaat, al naar gelang de keus van de mens. Vrijheid op zich is dus niet de waarde van het leven, maar wat je met die vrijheid doet, dat brengt de waarde in je leven. Sta dan eerst eens stil bij de keuzen die je gemaakt hebt in de vrijheid van zijn en zie eens welke resultaten je daarmee bereikt hebt. Sta eens stil en kijk of je zo verder wilt of dat je liever andere keuzen gaat maken. Let dan niet op wat jij denkt dat niet mogelijk is. Want bij Mij zijn alle dingen mogelijk, als je er maar uit liefde om vraagt, zul je ook krijgen wat je vraagt.

Hemels Brood 1801

Wat je ook doet in je leven, wat je ook kiest, waar je ook heen gaat, doe het allemaal vanwege de liefde voor Mij en je medemens. Dat is de enige juiste weg. Dat is de weg die Ik in Jezus Christus als begaanbare weg voor jullie heb mogelijk gemaakt om het grootste heil op aarde te bereiken, namelijk het enige ware eeuwige leven, de volle belangeloze liefde. Neem er je tijd voor, laat het goed tot je doordringen, ga nergens heen, onderneem niets, doe niets zonder dat je het doet uit ware liefde.

Dat is Mijn boodschap aan jullie allen. Maar Ik weet dat velen van jullie nog niet zover zijn om Mijn boodschap tot waarheid te brengen. Ga dan niet stilzitten met de armen over elkaar, maar werk, leef, doe, ga. En al doende zul je leren, al gaande zul je de juiste weg vinden, al denkend tot de juiste inzichten komen en al met al zul je dan tot de juiste liefde komen voor Mij en je medemensen. Maar laat je streven wel waarheid zijn en liefde. En blijf bezig zodat je gaandeweg door Mij geleid, toch helemaal goed uitkomt bij het eeuwig ware gelukzaligmakende leven uit Mij, je liefdevolle Schepper en hemelse Vader.

Hemels Brood 1802

Bij alles in zuivere liefde blijven, nooit daarvan afwijken en alles naar waarheid leven. Ik weet dat dit op aarde zo goed als een utopie is voor jullie. Wie daar toch naar streeft, raakt regelmatig in vertwijfeling, omdat het hem zo vaak niet lukt en hij steeds opnieuw moet erkennen dat het hem niet lukt. Er is zoveel afdwaling van liefde om hem heen, zoveel eigengewin en eigenliefde bij de mensen om hem heen en dat werkt zo sterk uit op de goed willende mens, dat hij vaker moet bekennen zijn streven naar liefde en waarheid, die totale zuivere liefde te hebben losgelaten en dat hij vervallen is in reacties op mensen die geen totale liefde meer zijn, of dat hij moet bekennen dat hij zichzelf iets heeft toegeëigend, wraakzuchtig geweest is, ongeduldig en verwijtend. Kortom dat hij van het pad van waarheid, ware liefde en trouw is afgeweken. Zo gebeurt dat met velen die Mij werkelijk zoeken en in hun leven willen opnemen en naar Mijn liefde willen leven. Die zich steeds opnieuw voornemen in volle waarheid en liefde te zullen leven en dan toch steeds ook weer bemerken dat het hen niet gelukt is.

Ja, lieve mensen, Ik zie jullie worsteling en jullie moeite. Houd toch vol. Blijf je wilskracht erop zetten tot waarheid en ware liefde te komen. Al lukt het keer op keer niet, blijf dan toch ook keer op keer bij Mij terugkomen. Want elke keer kom je dichter bij Mij, ook al lijkt dat niet zo. Weet jij precies hoelang die weg is? Toch, eens komt er een eind aan die weg van keer op keer terugkomen naar waarheid en liefde. Eens dwaal je niet meer af en kun je bij waarheid en liefde blijven. Geef het niet op, geef het nooit op. Ik zie jullie worsteling. Ik zie in je hart dat je het wilt. En je onvermogen om er te komen is je lering, zodat je er zeker dus komt. Geef niet op. Houd vast, ook al lijkt die weg oneindig te zijn en lijkt het geen zin te hebben. Ik kijk niet naar je afdwaling als Ik in je hart het keer op keer streven naar waarheid en liefde zie. Als Ik in je hart de erkenning van afdwaling zie en het verlangen om eens in die volkomen waarheid, die volkomen liefde te leven.

Eens zul je werkelijk in die volle waarheid en liefde zijn en leven. Bewust van jezelf zoals je nu bewust bent van jezelf. Blijf daarop vertrouwen, blijf op Mij vertrouwen. Ik ben bij je, Ik blijf bij je, heel je leven, bij al je beslissingen, je besluiten ben Ik tot je volmaaktheid in eeuwig leven en dan voor eeuwig ben Ik met jou samen Eén.

Hemels Brood 1803

Groeien in vertrouwen op Mij. Ondanks onzekerheid vertrouwen op Mij, op het voor het natuurlijke oog van de mens onzichtbare. Dat is in de eigengereidheid van de mens heel moeilijk om te doen. Rotsvast vertrouwen dat Ik voor een goede afdoende oplossing zorg als jij erom vraagt. Zonder mitsen en maren, zonder bedenkingen van zo zou het moeten maar niet kunnen en dit zou ik willen. Zonder invulling, zonder zicht toch geloven in Mijn hulp en steun. Zonder zicht vertrouwen op Mij. Dat is heel moeilijk voor de natuurlijk gerichte mens, voor de materiële mens. En daarin heeft iedereen nog een aandeel, in dat materiële. Dat is moeilijk los te laten. Te leven te midden van het materiële en dat dan toch geheel los te laten. Ik begrijp die moeilijkheid en Ik houd er rekening mee.

Toch zul je ook zelf moeite moeten doen om je leven in Mijn hand te leggen. Ook daar, ja zelfs daar waar je het vertrouwen in Mij moeilijk of niet kunt geven. Mijn liefde omarmt je dagelijks, ook als je het niet ziet. Ook als je het niet merkt. Maar je hebt de vrijheid van leven en hoewel Ik dan toch veel voor je kan doen, die vrijheid neem Ik niet van je over. Dus zo zul je zelf ook tot daden moeten komen om tot het eeuwige eigenlijke bewustzijn van waar leven, van ware liefde te komen. Alles op je pad helpt daartoe. En op die manier ligt jouw leven altijd al in Mijn hand. Maar wie Mij daarin het volle vertrouwen geeft, die is direct alweer een stapje dichterbij het ware besef van alle leven en de totale liefde.

Hemels Brood 1804

Veel mensen vragen zich af, als er een God is die zegt liefde te zijn, waarom laat Hij dan zoveel kwaad toe? Dat kan toch geen liefde zijn? Maar het is niet het kwaad op zich wat door Mij wordt toegelaten. Het is de vrije keus van de mens die Ik heb toegelaten. En in die vrije keus van de mens ligt het kwaad verborgen.  Zo is het de mens die in zijn vrijheid steeds weer voor het kwaad kiest. En daar Ik de mens de vrijheid heb gegeven, heeft hij de mogelijkheid het kwade te kiezen. Maar hij kan net zo goed voor het goede, voor ware liefde kiezen. Alleen dat doet hij meestal niet. En dat heeft een uitwerking in zijn leven en elk ander leven. Alleen het ware leven heeft als basis ware onbaatzuchtige liefde. En wie daarnaar leeft, die leeft eerst echt. Al het andere wat hier op aarde als leven gezien wordt, is helemaal het ware leven niet, is eigenlijk de dood, welke zich eerst nog voordoet als leven, maar een schijnleven onder de doden is.

Toch kan men zeggen dat het toelaten van de vrije keus aan Mij is en daarmee dan ook de mogelijkheid voor het kwaad te kiezen. Welke liefde doet dat? Mijn liefde, want Mijn liefde geeft de mens alles. Totaal alles. Maar de mens kan dit alles alleen als een zelfstandig eigen bewustzijn ervaren als hij de vrije keus van leven heeft. En het is Mijn liefde die hem dat wil geven. Want met het alles bezitten, bezit de mens uiteindelijk het totale ware leven, wat de volkomen gelukzaligheid in ware goddelijkheid is. Welke de mens alleen kan ervaren als een eigen zelfbewustzijn. Van oorsprong deel van Mij, maar uit die oorsprong vrijgemaakt is de mens via de aarde, dat is via de keus van liefde, op weg naar het enige ware Paradijs, het enige ware leven, de eeuwige gelukzaligheid als zelfstandig eigen bewust zijn. Dat is Mijn grote liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 1805

Kun je iemand bedenken die jou beter advies kan geven dan Ik, je Schepper en liefdevolle hemelse Vader? Ik ken je door en door, weet alles van je, begrijp alles van je, heb je lief als geen ander en zorg voor je als geen ander. Bij wie kun je dan nog beter terecht dan bij Mij?

Waar ligt de oorzaak van je twijfelen aan Mij? Is het alweer omdat je Mij niet ziet en meemaakt, zoals je de mensen om je heen kunt zien en meemaken? Want dan kan Ik je zeggen dat Ik vele malen dichter bij jou ben, dan al die mensen om je heen. Ik ben al dichterbij omdat Ik in jou aanwezig ben en niet zoals de mensen om je heen, alleen buiten jou. Maar daarbij ben Ik ook nog eens dichter bij jou omdat Ik je werkelijk ten diepste ken en begrijp en wat daar dan ook nog belangrijk bij is, Ik houd volkomen rekening met jou, met je mogelijkheden en je onmogelijkheden. Sterker nog, Ik houd zodanig rekening met je, dat Ik altijd alleen jouw belang voorop zet en nooit Mijn belang.

Van welke mensen om je heen kun je dat zeggen? Maar vergis je niet, want wat ten aanzien van jouw belang bij Mij voorop staat, is niet wat jijzelf aan werelds gemak wenst, aan macht of roem wenst, maar is wat jou tot het ware levensgeluk kan brengen, dat zie Ik als jouw belang en dat belang staat bij Mij voor jou voorop. Wie heeft meer dan Ik jouw volkomen levensgeluk in handen? Wie kan jou met meer zekerheid tot het ware levensgeluk brengen, zonder eigenbelang? Kom in Mijn armen en neem Mijn liefde aan. Leg al je belangen bij Mij neer en kom tot hemelse gelukzaligheid.

Hemels Brood 1806

Naar liefde leven, dat is alles wat jullie eigenlijk maar hoeven te doen. Maar dan wel ware belangeloze liefde en zonder oordeel naar elkaar. Zonder haat, zonder verwachtingen, zonder eisen en zonder dwang. Kijk, en daar is het voor jullie dan niet zo eenvoudig meer als het zinnetje: ”Naar liefde leven” doet vermoeden. Ja, het klinkt zo eenvoudig, maar in de praktijk is de eenvoud ver te zoeken. En toch ligt daar de kern van een waarlijk gelukzalig leven voor alle mensen. Niemand zal dat ontkennen, maar de uitvoering ervan door de mens blijkt vele malen niet te lukken.

De verleiding tot het tegenovergestelde van liefde is de mens boven het hoofd gestegen. En juist die verleiding zit erin, dat het lijkt alsof je iets kunt bereiken wat zonder liefde toch niet te bereiken is, maar wat dan door de verleiding verborgen gehouden wordt. Dan is het nog moeilijker om niet aan de verleiding toe te geven, de mens wil zijn geluk hebben en die weg lijkt dan de gemakkelijkste om dat geluk te krijgen. Vaak blijkt dan later pas, dat het een valse weg was die helemaal niet tot het ware geluk leidt. Maar dan is het kwaad al geschied en daardoor is het dan ook weer moeilijker om toe te geven dat een verkeerde weg is gekozen en een andere weg nodig is, die dan veel moeilijker is om te gaan omdat die helemaal niet tot het geluk lijkt te leiden.

Neem van Mij aan, dat als de weg van waarheid en liefde niet de weg tot geluk lijkt te zijn, dat het dan juist wel de juiste weg is. Maar dat je hebberigheid naar geluk je ogen verblindt om dat naar waarheid te kunnen zien.

Hemels Brood 1807

Je wilt het altijd goed doen. Alles goed doen. En dan toch gaat het niet altijd goed. En dan ben je niet tevreden over jezelf en denkt na hoe dat toch komt, je wilt het goed doen, je zet je er voor in het goed te doen met de beste bedoelingen en dan gaat het toch niet zo goed als je bedoelde, het komt niet over en je raakt ontevreden. Maar wat is er dan aan de hand? Weet je, de basis van je handelen is het willen goeddoen. Maar dat is niet helemaal de juiste basis. De basis zou eigenlijk ware liefde moeten zijn, zuivere ware belangeloze warme liefde.

Het is fijn als je het goed wilt doen, maar alleen ware liefde kan ervoor zorgen dat alles ook werkelijk goed gaat en tevredenheid geeft. Dus als je het goed bedoeld hebt en het gaat toch niet zoals je dacht dat het zou gaan, kijk dan eens in je hart, was er genoeg ware zuivere belangeloze warme liefde? Of was er vooral ook het verstandsdenken waarmee je het goed wilde doen, de ander tevreden wilde stellen, zaken wilde regelen, enzovoorts?

Natuurlijk, als je nog niet altijd tot die totale overgave aan ware liefde kunt komen, dan blijft alleen de weg ernaar te streven het goed te doen over, als dichtstbijzijnde weg naar liefde. En dan doe je er ook goed aan die weg te volgen. Maar bid Mij dan voor die ware liefde, zodat je daden uit die ware liefde kunnen voortkomen. Toon Mij nederig je hart, laat zien aan Mij dat het je aan liefde mankeert en Ik zal je geven zoveel als je nodig hebt en zoveel als je aankunt. Laat het verdere verloop aan Mij over en alles komt goed.

Hemels Brood 1808

De dingen die Ik in een mensenhart zeg, naar voren breng, zij horen ze vaak niet, of ze leggen ze terzijde, omdat zij ze niet herkennen als beste advies. Meestal omdat zij bezig zijn met zichzelf te verbeteren, of hun situatie te verbeteren en nauwelijks oog hebben voor alles om hen heen wat voor anderen nodig zou zijn. Toch ben Ik in ieder mensenhart en blijf daar steeds opnieuw die adviezen geven, die voor diegene de beste weg duiden.

Ook in jouw hart ben Ik voortdurend aanwezig met de beste adviezen. Soms hoor je Mij en neem je Mijn adviezen aan. Maar ook komt het voor dat je Mij niet hoort of niet begrijpt of je gedachten los van je hart je tot heel ander handelen brengen. En dan, na een tijdje, herinner je je wat Ik eens in je hart gelegd heb en dat je dat naast je neergelegd hebt. Niet naar geluisterd hebt. Dan bemerk je, dat het door Mij gegeven advies juist was en een betere weg wees dan die je gegaan bent. En je neemt je voor, de volgende keer meer naar Mijn ingevingen te luisteren.

En ja, dan toch overkomt het je nogmaals en nogmaals. Mijn advies te missen. Laat je hart altijd bij Mij zijn, laat Mijn liefde altijd in je hart toe, niet alleen van Mijn kant altijd, maar zorg ervoor ook van jouw kant altijd. Dan mis je Mijn steun niet meer en kun je steeds weer voor Mijn advies kiezen.

Hemels Brood 1809

Waarom kunnen mensen het kwaad niet weigeren? Veelal omdat zij het voor zichzelf niet als kwaad herkennen. Veelal omdat zij de ware liefde nog niet kennen. Maar ook uit zwakte. Zwakte om een daad te stellen tegenover het kwaad. Want het kwaad komt met macht en overheersing. Het maakt diegene klein, die angst heeft klein te zijn of klein gemaakt te worden. Wie niets hoeft te hebben, kan niets afgenomen worden. En bij hen heeft het kwaad geen ingang, want het kan zijn macht daar niet tot uitwerking brengen.

Welke weg neemt het kwaad? De weg van angst, de weg van niet tekortgedaan willen worden, de weg van niet willen afstaan, de weg van gebrek aan ware liefde, de weg van geen vertrouwen. Op al die wegen gaat het kwaad en berokkent pijn en verdriet, narigheid. Narigheid, welke alleen overwonnen kan worden met liefde, vergeving, oprecht vertrouwen, nederigheid in waarheid, dat is geen onwaardigheid, maar een naar waarheid durven zijn zoals je bent, groeiend naar zoals je volmaakt in liefde kunt zijn en zoals je in volmaakte liefde en waarheid door Mij bedoeld bent te zijn.

Hemels Brood 1810

Voor elke traan uit gevolgen van liefdeloosheid omwille van Mijn liefde, ligt een enorme erfenis van waar goud en edelstenen en een waar kleed van Goddelijkheid. Maar geen aards goud en geen aardse edelstenen. Voor wie ondanks alle onrecht, ziekte, pijn, verlies, slechts een traan laat vanwege diegene die afgedwaald is van liefde, maar niet vanwege de onaangename situatie waarin hij door die ander geraakt is, ligt er een Goddelijk vermogen aan inzicht, waarheid en liefde klaar om hem gegeven te worden. Zo ligt er voor ieder mens een enorme rijkdom, Goddelijke rijkdom klaar.

Maar de meeste tranen die nu rollen, zijn van eigen ongenoegen, boosheid, ongeduld, onbegrip, verwijten, enzovoorts. Daarvoor is ook Mijn grote liefde aanwezig en al die tranen die in meer of mindere mate met aangedaan onrecht te maken hebben, zullen door Mijn liefde gewist worden en de warmte van Mijn liefde zal die tranen drogen en een weldadig warm geluk zal hen gegeven zijn. Op de juiste tijd en plaats.

Ook de tranen van verwijt en ongenoegen hebben een plaats in Mijn Schepping en zullen met Mijn liefde bedwongen worden. Alles op het juiste moment en de juiste wijze. Want Mijn liefde kan alles, maar hoe en wanneer is aan Mij, Schepper van hemel en aarde, uit liefde voor de mens, uit liefde voor alle wezens, alle zijn. Zo zal de volmaaktheid aan iedereen gegeven worden op de juiste wijze, op de juiste tijd, zodat ware liefde de eeuwige gelukzaligheid brengt aan alle mensen, alle wezens, aan alle zijn.

Hemels Brood 1811

Geloof is niet alleen een innerlijke beleving van waarheid en vrede, van besef van Mijn bestaan. Geloof is ook wat in het handelen van de mens naar buiten komt. Wat je daden zijn en waaruit je daden voortkomen. Geloof is het besef van Mijn aanwezigheid als Schepper en Volmaakte Liefde, eeuwig en altijd, voor jou en iedereen. En geloof is dan te leven naar de liefde die Ik ben, of minstens daarnaar te streven met de volle inzet van je zijn. Geloof is vertrouwen in Mijn liefde als leidraad voor je leven, als zegen voor al je handelen uit liefde en als zegen voor alles wat je onwetend doet en daarmee tot het goede gebracht wordt. Ook als de waarheid niet duidelijk is, ook als er een kloof is ontstaan tussen jou en Mijn kennis, ook als je even geen besef van Mijn liefde hebt, ook dan blijf Ik in ware liefde Schepper en eeuwig in liefde aanwezig. In jouw leven, in ieders leven.

Laat Mij je kracht zijn, laat Mij je liefde zijn, laat Mij je leven zijn, voor altijd, steeds weer voor altijd. Zoals het leven is, steeds weer, voor altijd. Ondanks de aardse dood, voor eeuwig. Want de dood is door Mij in Jezus Christus overwonnen, dat is, in de mens overwonnen. Sta daarom op uit de dood, jullie allemaal, verhef je in vreugde, leef Mijn liefde voor Mij en elkaar in grote vreugde met Mij, want ware liefde is eeuwig leven in opperste gelukzaligheid, welke door ieder mens nu en eeuwig bereikt kan worden. Ja, eeuwige gelukzaligheid voor iedereen is het ware leven en ware liefde!

Hemels Brood 1812

Het is niet dat Ik jullie niet in Mijn hemelen wil verwelkomen. Maar het gaat erom dat jullie Mijn hemelen niet in kunnen als jullie hart niet volkomen rein is en jullie handelen niet volkomen rein is en jullie niet geheel en al zuiver ware liefde zijn, zonder enige afdwaling. Want Mijn hemelen zijn rein en zuiver en niets kan Mijn hemel verontreinigen omdat het dan Mijn zuivere reine hemel niet meer is. Want juist daaraan ontleent de hemel haar bestaan, omdat alles en iedereen volkomen reine ware liefde is. En niets zal Mijn hemel binnenkomen wat niet zuivere ware liefde is, zodat zij er niet meer zou zijn.

Wie dan in Mijn hemel wil kunnen komen, die raad Ik aan zich aan Mijn woord van liefde gelegen te laten liggen en niet alleen te streven naar liefde te leven, maar ook daadwerkelijk alle kwaad, alle afwijking van liefde af te leggen en tot een volkomen zuivere ware liefde in zijn totale zijn te komen. Wie dat wil, wende zich tot Mij en eerbiedige al wat Ik in Mijn woord aanreik.

Kijk, zo is het om in Mijn hemel te kunnen komen en blijven. Maar Ik ken jullie en Ik weet dat jullie nog niet in staat zijn zover te komen. Daarom ben Ik dagelijks met jullie en Ik laat jullie buiten Mijn hemelen ook niet alleen. In vrijheid sterk Ik jullie steeds weer, tot jullie allemaal in staat zijn naar volkomen liefde te leven en voor eeuwig Mijn hemel binnen te gaan.

Hemels Brood 1813

De mens wil altijd goede gronden hebben om lief te hebben. Geen afwijking mag er zijn. Geen leugen en bedrog. Alles moet naar zijn idee verlopen, anders kan hij de ander niet geheel liefhebben. Het volmaakte moet in de ander zijn, terwijl het in hemzelf nog verre van volmaakt is. En het vreemde is, des te onvolmaakter zijn medemens is, des te volmaakter vindt hij zichzelf. Bij zo‘n vertekend beeld van zichzelf en verwijt aan die ander lukt het hem niet in ware liefde te leven met zijn medemensen.

Ja, zo verward is het op aarde geworden dat niemand meer ten volle zichzelf ziet en wel de afwijking van liefde bij anderen. Ja, Ik zie dat alles en hoewel Ik Zelf volmaakte liefde ben en dus een ieder op grond van zijn afdwaling van liefde op die manier zeker zou kunnen afwijzen, doe Ik dat niet. En Mijn liefde blijft toch eeuwig voor jullie gloeien, toenemend als dat nog mogelijk zou zijn. Want Mijn liefde voor jullie allemaal is onpeilbaar diep, oneindig groot, niet te vatten in jullie leven vol afdwaling. Maar eens komt de dag waarop jullie allemaal zelf bij volle bewustheid die ware liefde ook Zelf ZIJN!

Hemels Brood 1814

Elke nieuwe dag is gezegend voor ieder mens. Maar of hij die zegen in (zijn) daden omzet, is de keus aan ieder mens zelf. Ik elk geval heeft ieder mens steeds opnieuw de kans Mijn leven tot uiting te brengen en daarmee de volle zegen op zijn leven. Maar, wie Mijn zegen niet aanneemt en naar eigen willen, eigen verlangen, eigen wensen, eigen zorg handelt, diens weg verloopt dan ook naar hetgeen hij met zijn handelen in werking zet. En let dan op, want het doel dat iemand met zijn handelen denkt te gaan bereiken, kan dan wel eens helemaal niet bereikt worden. Want kijk, als de mens denkt met het beperkte denkvermogen dat hij heeft, dan kun je je ook voorstellen dat de uitkomst binnen die beperking komt te liggen. Ook vanwege het beperkte zicht dat die mens heeft, kan hij met alles wat hij niet ziet, geen rekening houden.

De mens die in zichzelf wel weet en erkent dat zijn denkvermogen lang niet het gehele universum kan omvatten en zijn inzicht lang niet tot alle geestelijke diepten kan komen, die zoekt en vindt Mij en sluit zich bij Mij aan. Omdat diegene, die in zichzelf zijn tekorten aan denkvermogen en inzichten van geestelijk leven erkent, daarmee het vermogen opent om Mij te zien en te herkennen. En daarbij ook herkent dat vereniging met Mij hem de mogelijkheid geeft om in ware volle liefde het totale denkvermogen te verkrijgen en het totale geestelijke inzicht.

Hemels Brood 1815

De mens is druk doende met van alles en nog wat. Elke dag weer is hij in beslag genomen, vooral met zijn eigen welzijn. Vooral met zijn eigen genoegens of met werken om zijn eigen genoegens te kunnen betalen. En daarbij gunt hij zich weinig of geen tijd om eens bij zichzelf stil te staan en over het leven na te denken. Laat staan dat hij eens over Mij als zijn Schepper nadenkt. En juist dat zou hem eens waarlijk goed kunnen doen. Ik gun het ieder mens, het ware leven te ontdekken, maar niet iedereen, of eigenlijk bijna niemand wil ontdekker zijn, wil onderzoeker zijn.

De meeste mensen deinen mee op de golven van het aardse leven, in eb en vloed. Soms gaat het goed, dan weer minder goed. Maar om hem heen gaat het net zo, soms goed, soms minder goed. Het lijkt er allemaal bij te horen en zo accepteert de mens zijn onvermogen om tot volmaaktheid te komen. Volmaaktheid naar aards-materiële maatstaven. Wist die mens dan maar dat er een waar geestelijk volmaakt leven is dat voor iedereen bereikbaar is. Maar het is pas dan bereikbaar, als het aards-materiële leven wordt losgelaten. Wie zijn leven geeft, krijgt het leven, wie voor anderen leeft, leeft zelf. Besef jij, dat alleen liefde waarlijk leven is? Dan besef je het goed. Wat anderen ook zeggen, dan besef je het goed. Wil je daarnaar leven, naar ware liefde? Doe het, want dan leef je werkelijk. Wees niet bang, leef naar je innerlijk gevoel van liefde en je leeft waarlijk!

Hemels Brood 1816

Een heldere blik wil nog niet zeggen dat je daarmee ook anderen tot verheldering kunt brengen. Ieders blik is naar vermogen. En in dat vermogen zit veel verschil. Hoeveel eisen stelt iemand aan zijn leven en hoeveel inzet geeft hij daarvoor, wat brengt hem tot welk handelen en in hoeverre is hij eerlijk naar zichzelf en naar anderen? En in hoeverre kan iemand bij zichzelf in juistheid zien wat wel en niet eerlijk is? Daar zijn zoveel verschillen. Maar wie oprecht in zichzelf is en zoekt naar ware liefde, diens blik zal helder zijn en zien. Maar al datgene wat de oprecht naar waarheid en ware liefde strevende mens ziet, is nog niet gezien door de meeste anderen. Verwacht daarom ook geen helderheid bij diegenen die nog met allerlei eisen en allerlei verdraaiing door het leven gaan.

Neem dat wat je in helderheid ziet voor jezelf ter harte en doe er goed mee waar mogelijk of bewaar het om later misschien eens goed mee te doen. Al het streven naar eigenliefde heeft een tijd gekregen, maar er komt ook een tijd dat de gevolgen tot nadenken voeren. En dan komt er ook voor diegenen langzaamaan een tijd van groeiend inzicht en besef dat alle eigengewin verlies is ten aanzien van waar leven. En waar dan eerst het ware leven voor hen geen toekomst had, krijgt het ware leven dat dan juist wel. En langzaamaan groeit dan die persoon in waarheid en liefde en wordt zijn blik verruimd en verhelderd zodat zijn oog het ware licht kan verdragen, het ware licht van Mijn liefde voor iedereen.

Hemels Brood 1817

Ik ken jullie allemaal. Weet alles wat je denkt en wat je het liefst hebt of verafschuwt. Waar je gaat of staat, wat je doet of gedaan hebt. Je goede daden en je afwijkingen van ware liefde. Hoe goed Ik je ook ken en doorzie, hoeveel Ik ook van je weet, en dat is alles, Ik zal er nooit iets van tegen je gebruiken en Mijn liefde voor jou zal er niet minder om zijn.

Weet je, met alles wat Ik van je weet en zie, help Ik je de juiste weg te vinden waar Ik maar kan, zonder je de vrije wil te ontnemen. Zo heb Ik er voordeel van, dat Ik alles van je weet en zie, en jij hebt er voordeel van. Dus je hoeft niet bang te zijn voor Mij omdat je niet alles altijd naar ware liefde hebt gedaan en Ik dat weet, altijd geweten heb, want van Mij zul je geen verwijten of boosheid daarvoor krijgen, Mijn liefde voor jou blijft evengoed. Maar Mijn liefde kan je wel op wegen laten komen, die weliswaar tot verbetering van je ziel leiden, maar daarmee nog niet altijd even prettig zijn.

Zoals Ik jou ken en alles weet, zo ken jij jezelf eigenlijk ook en zo weet jij eigenlijk zelf ook wel of je in de goede richting gaat of niet. En zo weet jij zelf ook wel, wat dat voor gevolgen kan hebben. Want Mijn liefde voor jou kan kan jou toch niet verder en verder laten afdwalen en nooit terugbrengen tot het ware leven? Mijn liefde leert je en brengt je terug, over bergen en door dalen.

Hemels Brood 1818

Hoe moet een ander over jou denken? Zoals je gezien wilt worden, of zoals je bent? En hoe ben jij dan wel? De meeste mensen willen dat alleen hun goede kanten zichtbaar zijn. Alles wat eigenlijk niet zo fraai is, houden zij het liefst verborgen. Ja, zelfs de liefste mensen zijn niet altijd in alles zo fraai en zelfs degenen die veel goed doen, houden hun minder goede kanten het liefst verborgen.

Maar, voor Mij houd je het toch niet werkelijk verborgen. En waarom zou je? Want van Mij gaat alleen liefde uit en Ik doe je alleen toekomen uit Mijn liefde. In Mijn schepping heeft alles een plaats, een tijd en een ordening. En binnen die ordening werkt alles zich precies zo uit als Ik geordend heb. Zo werkt ware liefde uit tot gelukzaligheid en al het tegenovergestelde werkt zodanig uit dat het tot bezinning van zijn daden leidt.

Zo is alles geordend naar Mijn Plan van liefde en daarin wordt door Mij geen verwijt gemaakt, geen straf gegeven, alleen is op alles een universeel verloop van toepassing dat gevat is in een wetmatigheid die alleen opgeheven kan worden, of anders gezegd, vervuld kan worden door pure, zuivere, belangeloze, barmhartige liefde, gestuurd in wijsheid, waarheid, geduld, ijver en zachtmoedigheid. Zo is Mijn ordening, de verschillende krachten tot één kracht samengebundeld. De totale volmaaktheid van zijn. Voor wie dat bereikt, is volkomen gelukzaligheid bereikt, het volkomen leven.

Hemels Brood 1819

Er is nog zoveel verborgen in de diepten van de aarde, waar de mens niets van weet. En zo is er nog zoveel voor de mens verborgen van het ware leven, waar de mens niets van weet. Ook al schieten de uitvindingen, die de mens doet op industrieel en technisch gebied, in aantal en belang omhoog, het laat nog lang niet zien wat het ware leven inhoudt en wat er nog allemaal voor de mens verborgen is. Toch denkt de mens met zijn kunsten op industrieel en technisch gebied een enorme vooruitgang te maken, maar waar hij in werkelijk leven nog een enorme vooruitgang te maken heeft, daar komt hij niet aan toe, heeft hij geen besef van.

Het vernuft van de mens heeft zich vooral op zijn eigen welzijn in materieel opzicht gericht en nauwelijks of niet op het ware geestelijke leven. Daardoor blijft er een zekere verstoring van de balans aanwezig en is er dan hier en dan daar oorlog, ziekte, honger, zijn er rampen van allerlei soort. Ja, vooral dat doet dan de mens een verwijt maken aan het ware leven, een verwijt maken aan Mij, als zou Ik dat alles de mens opdringen, als zou Ik schuld aan dat alles hebben. En in het geheel kijkt die mens niet naar zichzelf of beseft dat niet Ik, maar de mens zelf deze situatie op aarde heeft teweeggebracht. Ik bedoel hiermee niet diegenen die zoveel mogelijk naar waarheid en liefde proberen te leven. Zij zijn vooral ook slachtoffer in een wereld waar het ware geestelijke leven nog niet is doorgedrongen tot de mens.

Slachtoffer van alle afdwaling die alle mensen tezamen maken. Want het is een samenzijn op aarde en uit dat samenzijn kan één geweldig mooi en waar leven ontstaan als ieder zijn deel eraan geeft. Samen wil dan ook wel zeggen, elkaar verdragen en dat wat voortkomt uit de afwijking van wie dan ook, aanvaarden, ook al ben je zelf niet afgedwaald. Want alleen zo is de aardse weg te gaan en alleen zo komt stukje bij beetje ieder mens, hoe ver ook afgedwaald, dichter bij het ware leven: de eenheid in Mij in een samen één waarlijk Zijn, met een eigen bewustheid van dat ware gelukzalige bestaan.

Hemels Brood 1820

Niet de plaats waar een wonder gebeurd is en niet het wonder zelf is van belang, maar het in gedachten houden van Mijn liefde is van belang. En als het je steunt om daarvoor naar een bepaalde plaats te gaan, dan ga. Maar laat het niet de plaats zijn en het wonder dat daar gebeurd is, laat het je hart zijn dat zich met liefde vult en dat Mijn liefde voor jullie allemaal gedenkt en laten het je daden zijn die naar Mijn liefde tot werking komen. Elke ondersteuning van ware liefde mag, maar wees je er dan toch steeds van bewust dat Mijn kracht in je hart zit, in ware liefde, en niet gebonden is aan een plaats, een steen, een gebouw, enzovoorts.

Los van welke plaats, los van welk gebouw, los van welk wonder dan ook Ben Ik altijd het ware leven, de ware wijze onbaatzuchtige liefde voor alle mensen op aarde en in de hemel. Je mag natuurlijk daarheen reizen waar je maar wilt en de ondersteuning zoeken waar je maar wilt, maar uiteindelijk zal het, waar je ook gaat of staat, je hart zijn waar het te vinden is, je innerlijke besef van leven zal je werkelijke Bron zijn in jezelf en die heb je altijd bij je, of je thuis bent of ver weg van huis. Als je het wilt of als het nodig is, dan ga, maar waar je gaat of staat, de belangrijkste plaats is je hart en de liefde in je hart.

Hemels Brood 1821

Wat is goed, waar ligt de grens? Geen natuurlijke grens. Meer is het een onderscheid tussen het één en het ander. Wat maakt het één geschikt en het ander ongeschikt? Het één is geschikt als je ermee kunt bereiken wat je wilt bereiken en het ander is ongeschikt als het een belemmering vormt voor wat je wilt bereiken. En zo zijn er grenzen aan wat goed en wat geschikt is om het doel te bereiken, grenzen van onderscheid. En zo is er onderscheid tussen goed en kwaad.

Er zijn grenzen aan wel of niet, en die grens ligt in het onderscheid tussen het één en het ander. Waar trek jij je grenzen? Als je daar naar waarheid naar kijkt, zal dat vaak daar zijn waar jij constateert dat de verhouding tussen wel een mogelijkheid en geen mogelijkheid om een doel te bereiken, omgeslagen is van wel naar niet meer mogelijk om dat doel te bereiken. Dan kun je het doel loslaten of aan je grenzen vasthouden, vasthouden aan wat je wel of niet weet te tolereren in verhouding tot de mogelijkheid om je doel te bereiken.

In de Schepping heb Ik een doel gelegd, welke voor alle mensen een totale gelukzaligheid inhoudt. En Ik weet welke voorwaarden er zijn om alle mensen die gelukzaligheid te laten bereiken. Daarbij maak Ik onderscheid tussen wat wel en wat niet zinvol is ten opzichte daarvan, daarvoor zijn er grenzen die Ik aangegeven heb in een wetgeving. De mens is, in vrijheid, aan die wetgeving gebonden ten aanzien van het bereiken van de totale gelukzaligheid. En deze totale gelukzaligheid is te bereiken voor iedereen die zijn handelen baseert op ware, wijze, belangeloze liefde, volkomen barmhartigheid. En daarmee is dan tegelijk de wet volbracht en opgeheven. Zo kan dan niemand zeggen dat de wet hem belemmert, want deze is juist ingesteld om de mens in zijn vrijheid richting van keus te bieden en wie zich daaraan houdt en zijn handelen tot die totale barmhartigheid brengt, die heeft daarmee de wet overbodig gemaakt en de totale gelukzaligheid bereikt.

Hemels Brood 1822

Ga je leven met de talenten, de inzichten, het vermogen aan liefde en denken dat je hebt. Want in die verhouding is het je gegeven op aarde te leven. Maak daarvan gebruik op de manier die jou als het beste voor komt. Zet niet je doel hoger dan je vermogen en wil je doel niet sneller bereiken dan de tijd die het kost. Bij de mens moet alles direct kunnen en niets kosten, niets in geld en niets in moeite. Gun jezelf de tijd om jezelf te leren kennen, om je talenten in te schatten, hoe je welke talenten het beste kunt gebruiken, gebruik daarbij je liefde en je verstand, want die zijn je ook gegeven om te gebruiken.

Neem in jezelf zo vaak je wilt contact met Mij op, want ook die mogelijkheid is je gegeven. En weet dat als je niet direct een antwoord krijgt, Ik je wel gehoord heb, maar er een goede reden is, om Mij teruggetrokken te houden en je de vrijheid van keus te laten. Vertrouw er dan op, dat Ik op de achtergrond toch zeker voor je werk, vanuit Mijn grote liefde voor jou en voor alle mensen. Val jezelf niet af, geef jezelf de kans met alles wat er gebeurt om te gaan en wanneer het je niet allemaal zo duidelijk is, laat het onzichtbare aan Mij en vertrouw erop dat je op zijn tijd de juiste inzichten krijgt.

Ik ben altijd met je, vergeet dat nooit. Wees daarom vastberaden en houd vol, houd moed om de weg van waarheid en liefde te gaan. Al voelt het geweldig, meer is voor jou niet nodig. Houd vrede met jezelf, het komt allemaal goed.

Hemels Brood 1823

Doe de dingen zoals ze uit jezelf, vanuit je innerlijk naar boven komen. Daar in jezelf is de Bron van waarheid en liefde. Nu kan het zijn dat je wat uit die ware Bron van liefde komt, vermengt met je eigen willen, je eigenliefde en eigenwijsheid en nog niet in alles het onderscheid kunt maken tussen wat uit je innerlijke ware Levensbron komt of wat uit je eigen willen, eigenliefde, eigenwijsheid voortkomt. En het kan zijn dat je het, met daarover nadenken en zoeken, ook niet vindt. Wat dan te doen?

Laat dan eenvoudig innerlijk je goede wil aan Mij zien en ga je weg zoals het bij jou van binnen voelt, of zoals je denkt het te mogen doen. Ook al ben je onzeker of het allemaal wel juist is, ga je weg maar rustig. Gaandeweg laat Ik je door allerlei gebeurtenissen wel bemerken wat je keus precies bepaalde en gaandeweg kom je daarmee tot inzichten, die je steeds meer helpen onderscheid in jezelf te maken tussen wat wel uit de goddelijkheid in jezelf is en wat niet. En juist de op die manier verkregen inzichten zijn meer waard dan dat Ik je ze in een kort moment even zou zeggen en ze blijven beter beklijfd in je aanwezig, zodat je er voor lange tijd wat aan hebt. Daarbij bouw je op die manier geleidelijk aan een volmaakt leven in waarheid en liefde.

Hemels Brood 1824

Alle leven zal behouden worden en de dood zal verdreven zijn en een eeuwig licht zonder schaduw zal tot een ieders inzicht schijnen. Alle tranen zullen gewist zijn en alle ziekte vergaan. En iedereen zal Ik wekken uit de dood en tot eeuwig leven brengen, waar geen dood meer is en geen ziekte, geen verdriet. En daar zal geen leugen, geen bedrog, geen verdraaiing van waarheid zijn, geen enkele afdwaling van liefde. Alle honger en dorst heeft daar afgedaan en Ik zal iedereen voeden en te drinken geven en Mijn voedsel zal eeuwig genezend zijn en Mijn drinken zal eeuwig leven geven. Nooit zal iemand ook maar iets tekortkomen, er zal dan ook geen nood zijn noch enige behoefte, zodat daar ook geen verleiding is of kan zijn. Want iedereen is verzadigd van leven en welzijn, verzadigd van voortdurende gelukzaligheid tot in het volkomen volmaakte.

Zo zal het zijn en daar zal Mijn grote barmhartigheid jullie allemaal brengen. Of je dat nu kunt geloven of niet, dat doet niets af aan Mijn barmhartige liefde voor jullie allen en het doet niets af aan Mijn belofte eens gedaan. Zo zult gij allen met Mij in het Paradijs zijn, de hof van Eden, de hemel, de ware gelukzaligheid voor eeuwig leven.

Hemels Brood 1825

Alles wat gaande is op de aarde en in de wereld, heeft met het doen en laten van de mensen te maken en het uiteindelijke Plan dat door Mij in de Schepping gelegd is. Alles kan, maar niet alles komt de mens ten goede, niet alles strekt de mens tot zegen en tot vervolmaking van zijn ware eeuwige leven. En juist alles wat hem in geestelijk opzicht tot waar leven niets brengt , is wat nu het meeste speelt voor veel mensen, zonder dat zij voor zichzelf zo duidelijk weten wat er mis is.

Een oprechte kijk in zichzelf zou daarvoor nodig zijn, maar velen zijn zo in beslag genomen door de dagelijkse dingen, door hun dagelijkse behoeften, door de dagelijkse eisen die zij aan zichzelf stellen en die ze door anderen gesteld krijgen, dat er geen ruimte over is om eens stil te staan bij wat waarheid eigenlijk is, wat waar leven eigenlijk is.

Wees blij, want het is toch ook alles Mijn Plan en Mijn liefde en zo licht Ik de mens toch bij. Til hem op uit de zwaarte van zijn leven, open zijn ogen en oren, zodat er een ruimere kijk komt op wat werkelijk leven is, wat werkelijk belangrijk is, wat werkelijk liefde is. En zonder dat die mens Mij vraagt, neem Ik hem op in Mijn hemelen en geef hem daar een thuis in Mijn liefde.

Hemels Brood 1826

Gewoon mens, je bent gewoon mens en je mag gewoon mens zijn. Je hoeft niets bijzonders te presteren, je hoeft niet meer te kunnen dan iemand anders, je hoeft niet sneller te leren, niet harder te lopen, niet verder te gaan, niet hoger te klimmen, je mag gewoon mens zijn. En gewoon mens zijn, is te zijn wie je bent, zoals je kunt, niet meer en niet minder. Want in alles wat je meer wilt zijn of kunnen, of denkt te moeten zijn of kunnen, zit een zekere ijdelheid en in alles wat je minder doet of bent dan je kunt, laat je Mijn liefde voor jou liggen.

Dus, wees gewoon wie je bent en doe wat je kunt, niet meer, maar ook niet minder. Je hoeft je dan nergens voor te schamen, je niet minderwaardig te voelen, omdat een ander wel sneller kan, meer weet, hoger klimt, enzovoorts. Want jij kunt zijn beweegredenen niet zien. Het streven van jezelf om aan die ander gelijk of meer te zijn, is ijdelheid en heeft niets met ware liefde in nederigheid te maken.

Ik heb je precies dat gegeven wat je bent en wat je mag zijn. Met precies die talenten en mogelijkheden mag jij zijn wie je bent en mag jij leren meer en meer volkomen liefde te worden. En dat ligt niet aan meer weten, verder komen, hoger klimmen, enzovoorts. Want iemand die niet van zijn plaats komt omdat zijn benen hem niet dragen, kan veel verder in liefde zijn dan iemand die met gezonde benen over de aardbol rent. En dan nog hebben beiden niets voor op elkaar, want Ik zie niet de benen, maar Ik zie in ieders hart en van daaruit geeft ieder vorm aan zijn leven, met of zonder benen. Van Mij uit met ieder dezelfde mogelijkheden in het hart.

En zo kun je zijn wie je bent, zonder vergelijk onder elkaar, en zo mag je zijn wie je bent, zonder vergelijking onder elkaar, de één met benen rondrennend en een ander zonder benen, vast op één plaats, maar de liefde in het hart is in beider harten genoeg voorradig. En wie zichzelf is, klein of groot, met of zonder benen, die heeft optimaal toegang tot de ware liefde in het hart die Ik daar Ben en eeuwig blijf.

Hemels Brood 1827

Winnen, steeds weer opnieuw winnen, is voor velen het allerbelangrijkste. In allerlei opzichten. Met sport winnen, op het werk winnen, aan invloed winnen, aan macht winnen, aan geld winnen, maar aan ware liefde wordt met dat alles niet gewonnen en wordt aan winnen niet gedacht of het moet voor zichzelf zijn. Verbaas je dan ook niet dat er in deze tijd zo weinig winst geboekt wordt met ware liefde. Want op die manier is er weinig te winnen voor wat betreft liefde.

Gelukkig hoef Ik niet te winnen. Niet aan macht, niet aan invloed, niet aan geld en niet aan liefde. Wat Ik heb is het totaal, het totale leven, het ware leven, de totale liefde in alle opzichten en daarmee Ben en heb Ik alles en daarmee hoef Ik niets te winnen, niets te vergaren. En weet je, Ik heb zoveel dat Ik jullie daar allemaal overdadig van kan geven. Sterker nog, Ik geef jullie daar voortdurend veelvuldig en overdadig van. Maar velen van jullie merken het niet, velen van jullie nemen het niet aan. Toch houdt Mijn stroom van leven, van liefde nooit op en je kunt dus altijd het ware leven, de ware liefde van Mij aannemen en leren!

Hemels Brood 1828

Niemand hoeft bang te zijn als hij zich naar waarheid en liefde gedraagt. Niemand hoeft bang te zijn als hij op Mij vertrouwt. Maar er is zoveel afwijking van waarheid en liefde waardoor veel onzekerheid en angst ontstaat. Want wie van waarheid afwijkt, wijkt af van zekerheid. Iets wat niet zo is, kan nooit zo worden, als wat wel zo is, wat wordt het dan wel?

De leugen kiest zijn eigen weg en wordt steeds onvoorspelbaarder. Want elke keer dat zij in zicht komt, moet zij verborgen worden om niet ontdekt te worden. Hoe wordt zij verborgen? Meestal onder nieuwe leugens en zo stapelen leugens zich op en dwaalt iemand steeds verder af van waarheid en liefde. En dan wordt het ook steeds moeilijker om terug te keren naar waarheid en liefde. Want wie terug wil keren, loopt het risico dat de leugen ontdekt wordt in het licht van de waarheid. Daar is dan de angst. Maar wie werkelijk wil terugkomen, al is hij nog zo ver afgedwaald, die help Ik, zodat het licht is om terug te komen. En zijn afdwalingen zijn hem vergeven en vergeten zodra hij terug is in waarheid en liefde.

Hemels Brood 1829

Alles wat Ik in je hart leg aan liefde, is een vraag aan jou van Mij. Want alle liefde die Ik in je hart leg, is eerst van Mij en is een vraag of jij deze wilt aannemen, zodat zij vervolgens ook van jou is. Alle liefde die je dan spontaan leeft, is door jou aangenomen liefde die Ik in je hart gelegd heb. Maar het komt ook voor dat Ik je liefde in je hart leg, waar je niet op ingaat. Omdat er regels zijn waaraan je denkt te moeten voldoen, of dat je wensen en verlangens hebt die je wegtrekken van de liefde in je hart, of omdat je met het hoofd denkt en daardoor je hart niet verstaat.

Toch blijf Ik  altijd maar door liefde in je hart leggen, liefde voor al het goede en waardevolle, liefde voor mensen, of ze nu aardig zijn of niet, liefde voor geduld en verdraagzaamheid, liefde voor vergeving en vredelievendheid. Maar of je die liefde ook bemerkt en wilt inzetten voor mensen, hoe ze ook zijn, voor geduld, verdraagzaamheid, vergeving en vrede, is jouw keus. Die keus maak je het best door in je hart steeds opnieuw te kijken en te voelen en zoveel mogelijk je eigen denken en je eigen verlangens los te laten. Wil je Mijn liefde inzetten, volg dan Mijn raad op.