Hemels Brood 1365 t/m 1395

Hemels Brood 1365

IJverig, hoe ijverig ben je? Of misschien ben je lui, doe je liever niet veel werk? Hoeveel inzet geef jij aan je werk, aan mensen om je heen en hoeveel verwacht je van anderen? Kijk, het is gemakkelijk om af te wachten en niets te doen. Maar dan gebeurt er weinig, dan is er weinig verandering in je leven aan te brengen.

Als je steeds in dezelfde moeilijke, onaangename situaties terechtkomt, als steeds hetzelfde je stoort en het lukt maar niet om een verandering in je leven te bewerkstelligen, kijk dan eens of je wel de nodige inzet hebt, of je wel bereid bent om ervoor te werken. Want niets komt vanzelf, waar werk verzet moet worden. Als je een kopje van de tafel op het aanrecht wilt hebben, zal het niet uit zichzelf van de tafel op het aanrecht stappen. Je kunt er naar kijken en wachten tot het gebeurt, maar het gebeurt niet. Sommige dingen gaan niet vanzelf, hoewel Ik in veel opzichten hulp kan bieden waar dat nodig is als je in moeilijkheden bent en dat kan dan ook weleens heel bijzonder zijn, maar evengoed blijven er situaties waarin jij zelf iets te doen hebt en dat zal Ik nooit van je overnemen.

Dat is een eigen stukje verantwoordelijkheid, dat jij daar waar werk en inzet van jou gevraagd wordt, jij ook dat werk en die inzet geeft. Dat kopje blijft net zolang staan tot jij het op het aanrecht zet. En zo is het met die steeds weerkerende moeilijke situaties ook, daar wordt werk en inzet van jou gevraagd, zonder dat verandert er niets. Daar ben jij aan de beurt. Kom, zet je in, beijver je een verandering teweeg te brengen in je situatie, wordt actief. Sta op en werk eraan!

Hemels Brood 1366

Moedig.  Er is moed voor nodig om te laten zien wat je levensoveruiging is, als mensen om je heen een heel andere levensovertuiging hebben. Er is moed voor nodig om naar je levensovertuiging te leven terwijl anderen omheen er om lachen, je niet serieus nemen en geen respect voor je hebben. Maar het is niet nodig om fanatiek vast te houden aan je levensovertuiging en het daar anderen, die er anders overdenken, moeilijk mee te maken. Leg niemand iets op, dwing niemand iets af. Want het is niet moedig om fanatiek te worden en de anderen met je levensovertuiging om de oren te slaan. Laat hen vrij, laat hen hun eigen overtuigingen hebben. En volg zelf je eigen overtuigingen, maar zonder het een ander op te dringen of van een ander iets te verwachten.

Het is moedig om je eigen koers te gaan, maar het hoeft niet te zijn dat je anderen ook tot die koers trekt, tot die koers gaat aanzetten. Wees eenvoudig wat je denkt dat goed is en maak daar geen bombarie van. Als je in alle rust laat zien wat je levensovertuiging is, door er eenvoudigweg naar de handelen, zonder iemand iets op te dringen, zonder verwachtingen van anderen, dan kan het zijn dat anderen juist geraakt worden en naar je overtuigingen gaan vragen, uit eigen interesse. Als je daar op in gaat, kun je uitleggen wat je overtuigingen zijn en waarom. Dat kun je heel neutraal doen, zodat de ander in vrijheid daar eens over na kan denken. En ziet diegene dan iets in jouw wijze van leven, dan is hij vrij daarvan iets over te nemen.

En weet je, dat gebeurt dan vaak daar waar je het het minst verwacht en door iemand waarbij je dat het minst verwacht. Wees niet benauwd te zijn zoals je wilt zijn, al lijkt dat niet te passen in je omgeving. Neem je vrijheid maar: geef ook vrijheid. Oordeel niet over de opvattingen van anderen. Oordeel zelfs niet over je eigen opvattingen. Want alles en allen zijn nog in beweging en totale liefde moet nog door jullie allen bereikt worden. De één via deze weg, de ander via een andere weg. Laat ieder zijn weg gaan. Heb de moed om een andere weg te gaan en forceer niets.

Hemels Brood 1367

Als je Mij wilt helpen Mijn liefde voor alle mensen zichtbaar te maken bij diegenen die nog twijfelen, bij diegenen die zich nog afgewend hebben, bij diegenen die niet geloven, dan zeg Ik je: Ik heb handen nodig om Mijn handen zichtbaar te maken, handen die doen wat Mijn handen doen. Ik heb monden nodig die spreken zoals Mijn mond spreekt en die duidelijk maken wat Mijn mond spreekt. Ik heb harten nodig die net als Mijn hart gevuld is met pure liefde ook gevuld zijn met pure liefde. Ik heb mensen nodig die leven zoals Ik het leven bedoeld heb: ware liefde.

Want alle handen die Mijn handen zichtbaar maken en alle monden die Mijn woord verstaanbaar weergeven en alle harten die Mijn liefde opnemen en alle mensen die Mijn liefde leven, maken tesamen één geheel waardoor wie twijfelt, zijn twijfelen wordt weggenomen, wie zich afgewend heeft, Mijn woord toch hoort en zich terugwendt, wie niet gelooft, wordt in zijn hart geraakt en gaat toch op zoek. Ja, zo heb Ik je nodig als je Mij wilt helpen, als je je naaste bij Mij wilt brengen, dat je Mijn handen bent, dat je Mijn mond bent, dat je Mijn hart hebt, dat je Mijn liefde leeft, vrij, ongedwongen, uit eigen keus en het belangrijkste, in de grootste nederigheid, zonder roem, zonder grote bekendheid, vaak zonder respect, zonder macht en zonder wereldse rijkdom.

Zo, zonder iets, alsof je de minste van de hele Schepping bent. Maar wetend dat je voor Mij, je hemelse Schepper en liefdevolle Vader, belangrijk bent, samen met alle mensen, het belangrijkste bent. Niet voor jezelf, niet voor de wereld maar voor Mij ben jij het belangrijkste in jouw leven. Zoals ieder mens persoonlijk voor Mij het belangrijkste in zijn leven is. Weet dat en wees in nederigheid Mijn handen, Mijn mond, Mijn hart, Mijn leven, als je wilt.

Hemels Brood 1368

Lief mens, als je kinderen niet geworden zijn wat jij hen graag gegund had, wees daar dan niet treurig om en denk niet dat je een hele opvoeding verkeerd hebt gedaan. Kijk eens naar al Mijn kinderen, kijk eens naar alle mensen om je heen. Zijn die allemaal al volkomen liefde, zoals Ik hen bedoeld heb te zijn? Oh nee, zij zijn ook nog lang niet wat zij zouden kunnen zijn, volle ware liefde. Heb Ik hen dan allen niet goed opgevoed? Is het Mijn schuld? Is het jouw schuld? Is het hun schuld? Laten we toch niet van schuld spreken. Ik doe Mijn best en geef alle liefde die Ik heb en dat is oneindig veel en toch worden Mijn kinderen niet allemaal direct ware liefde, wat zij bedoeld zijn te worden en wat zij ook in zich hebben. Hoe zou jij dan, die ook nog niet die volkomen liefde bereikt hebt, wel bij hen kunnen bewerkstelligen dat zij volkomen naar jouw idee uitgroeien? En, is jouw idee van wat jouw kinderen zouden moeten zijn wel het juiste voor hen? O en dan komt daarbij dat alle mensen vrij zijn, vrij om hun eigen keuzes te maken.

Mijn kinderen heb Ik de vrijheid gegeven om hun eigen keuzes te maken. En ja, dan zijn de keuzes die zij maken niet steeds die keuzes wat Ik graag zou zien. Omdat Ik weet welke keuzes hen tot ware volle liefde brengt en wat een gelukzaligheid ware volle liefde hen zal geven, als zij zelf die liefde leven. Maar in Mijn grote liefde worden ook alle keuzes gedragen die niet zo gelukzaligmakend zijn, integendeel, die hen smart en ongenoegen kunnen brengen. Toch omarm Ik al Mijn kinderen.

Jij lief mens, als je je best gedaan hebt en je kinderen hebt meegegeven wat je maar kon, zoveel als je kunt en weet uit liefde voor Mij en hen, dan heb je het goed gedaan. Laat het verder aan Mij over. Daar waar jezelf ziet dat je het misschien niet goed hebt gedaan, kun je hen dat zeggen. Maar laat je kinderen los in volwassenheid, ook al zijn ze niet geworden wat jij voor ogen had. Ook jij bent in wording. Laat dan alles verder in Mijn hand en geef je kinderen je steun en je liefde, dan komt alles helemaal goed.

Hemels Brood 1369

Vader voor de mensheid. Vader van de mensheid. Vader van de mensheid ben Ik en Vader voor jullie allen ben Ik. Liefdevol en waar. Zonder enig gebrek ben Ik jullie liefdevolle Vader. Naar wie je mag luisteren. Mag. Je wordt niet gedwongen te luisteren. Je hoeft dus niet te luisteren. Maar alle advies van Mij, je liefdevolle Vader is advies wat jou voor de volle 100 procent ten goede komt. En niet alleen jou, maar de heleSchepping, dus ook alle mensen om je heen. En toch mag je het naast je neerleggen. Maar wie laat een grote pot vol met goud, als hem die gewezen wordt en hij die eerlijk in zijn geheel mag hebben, staan? Zo goed als niemand. Vreemd is het dan, dat Ik al zoveel mensen naar de enige werkelijk waardevolle pot vol met het zuiverste goud heb verwezen en bijna allen die pot laten staan.

Zovelen laten die enorme rijkdom die Ik hen wijs staan. Terwijl de rijkdom die Ik hen wijs niet een pot met goud is welke uiteindelijk vergaat en niet mee te nemen is naar het werkelijke hemelse leven, maar een rijkdom is die waarlijk gelukzalig leven in eeuwigheid brengt. De overvolle pot goud die Ik zovelen wijs is de ware gelukzaligheid van het eeuwig ware leven. Iets waardevollers is er op heel de aarde, maar ook in heel de oneindigheid niet te vinden.

Toch laten zoveel mensen die rijkdom gaan en kiezen voor de aardse pot met goud, dat kan zijn de roem, de macht, geld en goederen, aanzien, positie e.d. Die pot met goud brengt geen ware rijkdom en zeker geen eeuwigdurende rijkdom. Ook kun je die rijkdom niet meenemen na het afsterven van je natuurlijke lichaam. Ook macht en roem vergaat. Soms al op aarde, maar zeker in het hiernamaals.

Wat brengt dan het geluk in je bestaan? Waaraan ga je je dan warmen? Ik blijf er altijd, nu en na het overlijden, met Mijn “pot met goud” en je kunt daar dan altijd nog voor kiezen, tot volle gelukzaligheid van jou en allen om je heen.

Hemels Brood 1370

Wat zou jij doen als je ziet dat iemand die je graag mag gevaar loopt? Je zou toch diegene waarschuwen en hem op het gevaar wijzen? Wel, dat is wat Ik ook regelmatig doe, jullie waarschuwen. Want Ik heb jullie allen lief en zie dat jullie gevaar lopen. Ja, iedereen die niet naar ware liefde leeft, loopt gevaar. Want daar waar iemand geen ware liefde leeft, geeft hij zichzelf bloot aan allerlei onaangename gevolgen die oorzaak hebben in zijn liefdeloos handelen. Kijk daar waar Ik alleen het goede, ware en liefdevolle Ben is iedereen die uit liefde leeft dit ook. Maar er is ook het tegenovergestelde van Mij en dat is het verkeerde, niet ware en het liefdeloze, wat ook het tegenovergestelde bewerkt van het goede, ware en liefdevolle. En daar het goede, ware, liefdevolle de gelukzaligheid bewerkt, is en bewerkt al het tegenovergestelde, het verkeerde, niet ware en liefdeloze, het tegenovergestelde, wat heel onaangenaam kan zijn. Kijk daarom uit hoe je leeft en waarnaar je leeft. Want het is niet onmiddellijk zichtbaar wat het teweegbrengt. Wat in het licht van waarheid en liefde staat, is goed zichtbaar, maar hetgeen in de schaduw, de nacht van onwaarheid en liefdeloosheid staat is veelal verborgen voor het oog en komt eerst later pijnlijk aan het licht.

Ja, jullie hebben allen de vrije keus en velen kiezen nietsvermoedend voor de heel normaal lijkende eigenliefde. Maar Ik wil jullie dan waarschuwen, want het kan wel niet zo gevaarlijk lijken, maar het is het wel en op zeker moment wordt je dat pijnlijk bewust. Voorkom dat liever en kijk waar je afgedwaald bent in eigenbelang en eigenliefde in plaats van zorg voor de naaste en ware liefde voor anderen. Kom daarmee bij Mij en vraag Mijn hulp. Toon je berouw en Ik zal je helpen weer in liefde terug te komen en de smart van je liefdeloosheid wegnemen. Wees op je hoede voor gevaar!

Hemels Brood 1371

De rechte weg aanhouden, dat brengt je het snelst het verst. Maar hoe gemakkelijk dat ook klinkt, de rechte weg aanhouden, Ik zie zoveel mensen zoveel verschillende kronkelwegen gaan zonder dat ze een werkelijk besef hebben dat ze van de rechte weg af zijn. Hoe is dat toch mogelijk? Ja, in de duisternis is dat mogelijk, dan zie je niet ver genoeg om te kunnen zien wat de rechte weg is tot je bij een bocht komt en de moeilijkheden beginnen.

Bleef iedereen maar op de rechte weg dan was het ook voor iedereen wat gemakkelijker gaan. Nu gaan mensen op een wirwar van kronkel-wegen en de rechte weg is nauwelijks zichtbaar .

Wil je terug naar de rechte weg? Laat al de kronkels in je denken, in je opvattingen los, ga eens terug naar eenvoud, naar de eenvoudige waarheid. Ga eens terug naar niets, naar niets willen, niets nodig hebben, naar tevreden zijn met wat is, wat je bent, wat je hebt en laat het streven naar beter, naar meer eens helemaal los. Zet je vertrouwen dan eens helemaal op Mij en vul niets zelf in. Laat je gedachten los en vertrouw op Mij.

Vertrouw dat Ik je help en je terug breng op de juiste rechte weg. Schrik nergens van en houd je vertrouwen op Mij stevig, heel stevig vast. Want dat is daarbij heel belangrijk evenals het niets zelf invullen, laat het maar eens helemaal los. Dan ga je zien dat zich de dingen om je heen langzaam maar zeker wijzigen. Want niets maar dan ook niets en niemand kan tegen Mijn wilskracht van liefde ook maar één stap gaan. Weet dat heel goed. Wees nergens bang voor en vertrouw volkomen op Mij, waarheid en zuivere liefde.

Hemels Brood 1372

Waar je niet weet en onzeker bent, daar draag Ik je ongemerkt tot je het weer weet, weer voelt dat je deel van Mij bent en dat er dus nooit iets mis kan gaan, dat je dus altijd in Mijn armen geborgen bent, geborgen in Mijn liefde. Je bent voor Mij zo heel belangrijk en Ik heb je eeuwig lief. Maar je hebt in dit leven de vrije keus en een weg te gaan naar volledig inzicht van waar leven. Op die weg gebeurt van alles wat je ziel in haar groei naar volkomen liefde goed doet, ook al is dat wat gebeurt niet altijd prettig en brengt het je in twijfel en onzekerheid.

Dat zijn toch ook de momenten, waaruit een beter begrip van leven geboren wordt. Dat gebeurt dan niet in één keer, daar gaat een periode aan vooraf, waarin gebeurtenissen elkaar opvolgen, Het is te vergelijken met de zwangerschapstijd, voor het kind geboren wordt. En dan kan de bevalling licht zijn of juist zwaar. Dat wil zeggen dat voordat het ware begrip in je doorbreekt en uit alle gebeurtenissen geboren wordt, kan het heftig tekeer gaan. Maar steeds ben je gevat in Mijn liefde en zorg Ik voor je. Hoe blij ben je dan, als je tot het juiste inzicht gekomen bent en liefde zegeviert en je Mij weer in je hart helemaal zeker weet en voelt! Hoe dankbaar ben je dan, als je bemerkt hoe je ziel gewonnen heeft en verder gekomen is op de weg naar volkomen leven, volkomen liefde.

Dan zie je hoe Ik je in Mijn armen gedragen heb, juist daar waar jij het niet meer wist, niet meer voelde, onzeker was over jezelf en je handelen. Onzeker was over Mijn aanwezigheid. Ja, dan weet je het weer helemaal zeker, dan voel je Mij weer in een blijdschap en dankbaarheid waar geen woorden nodig zijn, Ik heb je lief en je kunt werkelijk op Mij vertrouwen, juist ook in de grootste onzekerheid, juist ook als alles moeilijk is en donker. Vertrouw erop dat Ik er ben en je weldra weer Mijn licht en liefde toon! Waardoor jij weer groeit in inzicht en liefde. Heb vertrouwen!

Hemels Brood 1373

Hoe komt het dat er zo weinig verdraagzaamheid is onder de mensen. Er zijn zoveel mensen die de liefde voor de ander niet kunnen opbrengen of alleen dan als die ander zich volkomen naar zijn wensen en opvattingen gedraagt. En dat gebeurt natuurlijk niet. Want ieder mens is een uniek wezen, met een eigen wijze van levens invulling. En die vrijheid heb Ik hem gegeven, die mag ook zo zijn. Waar botst dat dan toch steeds?

Op het ego, op het eigen willen, op verwachtingen die men heeft of op verwachtingen die ten onrechte gewekt zijn. En steeds met het element er in: wat biedt het mij, word ik er beter van of slechter. Vooral het laatste. Vooral als iemand de indruk heeft er minder van te worden, tekortgedaan te worden, vooral dan komt er weerstand en is het met de verdraag-zaamheid gedaan. Afstand doen van voorrechten, van macht van roem, van zeggenschap over, van een leidinggevende positie, van geld, etc. is voor de meeste mensen heel moeilijk en als daar dan oneerlijkheid bijkomt is het al helemaal gedaan met de verdraagzaamheid.

Alleen ware liefde biedt grond voor verdraagzaamheid. Maar, iemand liefhebben die je van je kapitaal berooft, of het nu geld en goederen of roem en macht is, daarvan is het moeilijk die lief te hebben.En dan kom Ik bij Mijzelf. Degene die jullie allen lief zouden moeten hebben, maar die maar o zo weinig mensen werkelijk voor in elk geval een beetje lief hebben.

Dan zie Ik zoveel mensen die Mij verantwoordelijk houden voor alles wat hen aangedaan wordt en voor alles wat er aan narigheid op de wereld is, dat zij gewoon niet van Mij kunnen houden. Hoe zou dat kunnen waar Ik hen en velen zo tekort doe? Konden zij Mijn liefde in alles voor allen zien, zij zouden schrikken van zichzelf, van hun afdwaling, hun blindheid. Maar het is Mijn liefde dat te verdragen en iedereen in liefde verder te helpen. Want Ik houd van jullie allemaal, met een oneindig grote liefde, ongekend bij jullie mensen. En hoe jullie ook over Mij denken, dat verandert nooit iets aan Mijn liefde voor jullie en ook niets aan Mijn verdraagzaamheid voor alles wat jullie Mij tekort doen.

Want velen hebben een tekort aan liefde voor Mij, door het scheve beeld wat de zij van Mij hebben. Ontstaan uit blindheid door afdwaling van liefde. Maar Ik laat dit toe tot Ik zie dat zij Mijn licht en Mijn liefde verdragen kunnen. Dan geef Ik inzicht en hef de blindheid op. Niet voor Mijzelf doe Ik dat op die manier, maar uit liefde voor die mens, uit liefde voor jullie allen.

Als je nu enigszins Mijn liefde gaat zien en begrijpen, zie dan toe dat je verdraagzaam bent voor de afdwalingen van je medemensen in eigenliefde en vergeef hen wat zij je tekort doen. Mijn liefde heb je altijd en daaruit kun je altijd putten, in liefde zal je dan wat je tekortgedaan is veelvoudig vergoed worden, hemels vergoed worden. Dat geldt voor jou en voor alle mensen.

Hemels Brood 1374

Nergens is het leven het meest vertrouwd als in je eigen huis. En denk nu niet dat Ik daarmee wil zeggen dat je eigen huis je eigen huis is waar je het best vertoeft. Want het huis waar je in woont op aarde is je tijdelijk huis. Eens zul je daar weggaan. Eens kom je in je ware huis. En dat is Mijn huis, je Vaderhuis. Maar net als de hemel en de hel niet een specifieke plaats is als wel een gemoedstoestand, een innerlijk beleven, een innerlijk geestelijk zijn, zo is je huis datgene wat je bent uit je opvattingen, je meningen.

 In die opvattingen en meningen van jezelf voel je je thuis, voel je je het veiligst, het meest jezelf. Je kunt weleens een uitstapje maken en meningen of opvattingen van anderen uitproberen, aannemen en je daar niet zo bij thuisvoelen of wel en dan daar je eigen mening en opvatting van maken. Dan ben je min of meer “verhuisd”. Sommige mensen verhuizen heel vaak en heel gemakkelijk, anderen verhuizen weinig en veel moeilijker. Kijk maar om je heen, ook letterlijk is dat zo. Je kunt ook je huis veranderen, dan neem je delen van je opvattingen, van je mening weg voor een andere. En waar is dan je ware huis, je eigenlijke oorspronkelijke woning?

Bij Mij, je Hemelse Vader. Het is je oorsprong in liefde, je opvattingen uit ware pure liefde, uit oprechte liefde voor Mij en je naasten. En zodra je mening, je opvattingen e.d. weer gebaseerd zijn op helemaal alleen waarheid en zuivere ware liefde, ben je thuis bij Mij in je eigen thuis en dan voel je ook: ja, hier is het het meest vertrouwd, hier ben ik eerst waarlijk thuis!

Hemels Brood 1375

De moderne wetenschap denkt alles in zich te hebben om tot de oneindigheid door te dringen. Maar, daar waar Ik Ben vinden zij niet en dat wat en wie Ik Ben doordringen zij ook niet. Hoeveel de moderne wetenschap ook uitpluist en uitgeplozen heeft, het blijft bij de wetenschappelijke verstandsmatige kant van alles en tot het ware leven dringen zij niet door. Het omhulsel wordt door hen verklaart maar tot de kern kunnen zij vanuit hun wetenschappelijk denken niet komen.

Wie was er bewust bij het begin van de aarde, bij haar ontstaan, haar groei en bij de eerste bewoning van de aarde door dieren en mensen? Wie heeft daaraan de juiste herinnering en wie weet de aanvang van leven, als daar geen aanvang van leven is omdat Ik het leven Ben en Ik van eeuwigheid al Ben zonder begin, zonder eind. Wie kan dat doorgronden? En hoe is dat, zo het mogelijk zou zijn, te doorgronden.

In elk geval niet met het verstand, wat ook niet met dat doel de mens gegeven is. Het verstand is de mens gegeven om zijn bewust zijn te kunnen verwerken in werkelijkheids besef. Dit moet wel gekoppeld zijn aan een gevoelsleven, aan het hebben van gevoel. Want het verstand op zich is niet het besef van bestaan, maar het gevoel is dat wel. Maar zonder het verstand zou wat gevoeld wordt niet in een werkelijkheidsbesef ervaren kunnen worden. Kijk naar iemand waar het verstand is achtergebleven. Hij voelt wel maar kan daarop niet naar een werkelijkheidsbesef handelen. En kijk dan naar iemand met alleen verstand, of voornamelijk verstand, daar blijft elk contact met het leven van alledag hangen op automatisme, het vormt een in zichzelf gekeerd geïsoleerd mens wat niets met anderen kan delen.

Zo is de wetenschap in zichzelf gekeerd en hoe mooi het soms mag lijken, het gaat toch aan het ware leven voorbij. Wat de mens zich geleerd heeft vanuit wetenschappelijk oogpunt, met puur het verstand, had hij ook van Mij rechtstreeks kunnen krijgen via het gevoelsbesef. Dan zou hij zelfs veel verder al gekomen zijn. Maar dan zou er ook meer besef van waar leven zijn, van ware liefde. Juist door die verstandsmatige wetenschappelijke ontwikkelingen is het met het gevoelsleven bijzonder armoedig gesteld en daarmee is het ook met het ware leven bijzonder armoedig gesteld.

Wie moedig genoeg is, die houdt vast aan zijn gevoelsbesef en gebruikt zijn verstand om dat alles te verwerken wat hij met zijn gevoel binnenkrijgt. Daardoor zal zijn kennis van leven, waar leven, groeien. En daarmee zal hij ook al het andere wat in de wereld is, gaan zien en begrijpen. Tot vele malen verder dan welke wetenschappelijke kennis ook. Maar, daar waar Ik de mens de vrijheid van keuze gegeven heb en dus ook de vrijheid van het gebruik van zijn verstand op een andere manier dan eigenlijk bedoeld is, daar zal Ik toch ook zegening geven aan de wetenschappelijke kennis. En wel zodanig dat het de mens helpt om terug te komen in waar leven, in ware liefde. Terug te komen in zijn gevoel en in het Samen delen, Samen leven. Terug te komen in Mij en volmaakt te zijn in volle gelukzaligheid..

Hemels Brood 1376

Vandaag is weer een nieuwe dag waarop je ook weer alles aan Mij mag overlaten. Je mag ook vandaag weer op Mij vertrouwen. Dan kun je ook deze nieuwe dag zonder zorgen zijn. Zijn wie je bent en groeien naar wie je in volmaakte liefde mag zijn. Groeien, elke dag weer een beetje meer naar Mij, naar Mijn totale pure liefde. Je mag loslaten wat je nog niet kunt en loslaten wat je zorgen geeft. Je hoeft daarmee niet onverschillig te worden. Want Ik zeg niet dat je Mij mag loslaten. Houd je toch steeds aan Mij vast, laat Mij niet los en Ik zal je in je hart wel ingeven waar je iets te doen hebt en wat je inzet vraagt zonder dat je daar bezorgd over hoeft te worden over een goed verloop. Want overal waar Ik bij ben heeft een goed verloop. Laat Mij dan niet los en laat al het andere wel los, los in de zin van geen angst ervoor hebben dat iets niet goed komt, er geen angst voor hebben dat jij het niet goed doet of niet goed kan doen. Laat dat allemaal maar gaan, maar houd je hart open voor Mij, houd je vast aan Mij, laat Mij dus niet los, laat de liefde niet los.

Kijk, dan gebeurt het zo dat je het wel kunt, dat je kracht en inzicht van Mij krijgt. En dan gebeurt het zo, dat wat toch nog niet door jou gedragen kan worden, door Mij gedragen wordt. Dan gebeurt het zo dat jij het kunt begrijpen en kunt overzien. Dan komt in je hart ook het besef dat alles goed is, dat niets alleen jouw zorg is, op jouw schouders rust, maar Mijn zorg is en op Mijn schouders rust. Jij mag Mij helpen maar je moet niet denken dat jij het alleen kunt meedoen, alleen moet doen. Misschien wel zonder steun van mensen, maar nooit zonder Mijn steun. Geniet van de nieuwe dag, wees er blij mee en wees ook vandaag weer kind van Mij. Wees ook vandaag weer met Mij samen en laat het allemaal aan Mij over. Geef Mij je hand en samen gaan we deze nieuwe dag!

Hemels Brood 1377

Je plaats kennen, je plaats weten. Wie kent tegenwoordig nog zijn plaats vanuit Mij? Iedereen kiest zijn eigen plaats en daarbij wordt niet gelet op wat Ik diegene als plaats zou geven maar veelal wordt gezien welke plaats iemand het beste uitkomt, van waaruit hij het beste zicht heeft en het meeste vergaren kan. Ja, maar wat is eigenlijk plaats.

Het is niet letterlijk waar je bent. Plaats is meer waar sta je ten opzichte van je medemens. En dan alweer niet letterlijk, voor, achter of naast iemand, maar figuurlijk gesproken: ben je iemands meerdere, gelijke of onder iemand gesteld. Kijk dat bedoel Ik dan met plaats kennen. Je plaats weten, dat je weet in welke verhouding je waarde staat ten opzichte van je medemens. Ben jij meer waard of is hij meer waard. Is de macht aan jou of aan hem. Laat je hem zijn of moet hij jouw laten zijn. Zie, dat is wat Ik met plaats bedoel. En daar nemen mensen veelal hun eigen plaats in. Zij stellen zich bijvoorbeeld op als belangrijker en met meer waarde dan die ander en eisen van die ander ook een houding die dat bevestigt. Maar naar hun ware plaats, die zij vanuit Mij zouden krijgen, wordt niet gevraagd.

Weet je, hoe hoger iemand geplaatst wil worden, des te lager wordt hij uiteindelijk geplaatst door Mij. Want iedereen kan zichzelf wel plaatsen in het wereldse, maar er is altijd ook nog een plaatsing bij Mij. En als je weet dat al het wereldse voorbij gaat, maar Mijn hemel, Mijn Schepping, Ikzelf niet, welke plaats heeft dan de meeste zin, de meeste waarde? Dan zou Ik je willen aanraden, wie in het wereldse de juiste plaats kan accepteren en genoegen neemt met een weinig verheffende plaats, zonder roem, macht, aanzien, zonder belangrijker te willen zijn dan anderen, die heeft bij Mij al gauw een veel betere plaats, één die niet vergaat maar eeuwig alleen nog beter kan worden!

Hemels Brood 1378

De natuurlijke weg was vroeger Mijn weg. Maar tegenwoordig zijn alle mensen zo ver van het natuurlijke afgedwaald, dat die natuurlijke weg niet meer te vinden is, geheel overwoekerd is en verstopt. Nu moet eerst het natuurlijke teruggevonden worden en dat is niet zo gemakkelijk. Zelfs de natuur is vrijwel nergens meer ongerept en zelfstandig door Mij alleen gevormd. Overal heeft de mens al weleens ingegrepen en de natuur naar zijn hand willen zetten. Dat hij daarmee belangrijke processen voor het leven van veel natuur-wezens in de war stuurde, heeft hij niet gezien, maar interesseert hem ook niet. Zo is het in materieel-natuurlijke zin gegaan, maar zo gaat het ook met het geestelijk natuurlijke, met de geestelijk natuurlijke band met Mij.

Zie, als Ik dan geen andere, nieuwe mogelijkheden zou aanbieden, dan zouden er zo goed als geen mensen meer de vroegere natuurlijke weg kunnen vinden. Dus zo hier en de daar laat Ik dat gebeuren wat de natuur weer op zijn vroegere plaats terugbrengt en daarnaast dan ook weer de geestelijk natuurlijke weg zichtbaar maakt. En wel zodanig dat die weg herkend wordt, gezien wordt en aantrekkelijk genoeg gezien wordt om nader te aanschouwen. Zo geef Ik de mens terug wat hij door eigen toedoen verloren heeft. Maar niet eerst nadat hij het verlies ervan begint te ervaren, vastgelopen is in de jungle van het wereldse leven en intens graag daaruit wil. Dat intense verlangen is nodig om ook daadwerkelijk die keuzes te maken die naar het ware leven leidt door via de enige ware weg te gaan.

Want jullie hebben allen de vrije keus en die wordt dan ook eenieder gelaten. Toch, dan zal je vrije keus ook werkelijk voor de ware levensweg moeten zijn, de weg zoals die vroeger begaan werd en die tot leven, waar leven leidt. Als het verlangen intens genoeg is, geeft dat de nodige kracht om naar die, door allerlei afdwalingen verborgen, enige ware weg te zoeken. Ikzelf zal dan die weg zijn in Jezus Christus en jullie tot volkomen eeuwig leven leiden, tot volkomen liefde brengen, tot eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 1379

Het niveau van geestelijke ontwikkeling van mensen op aarde is heel verschillend. Verreweg de meesten hebben nog geen vast geloof in Mijn bestaan, nog geen vast vertrouwen in Mijn liefde voor hen. En van degenen die weleens besef beginnen te krijgen van Mijn bestaan en Mijn leven die zijn ook nog zeer uiteenlopend van begrip en vermogen om Mij te volgen in ware liefde.

Dat de leidt nog wel eens tot misverstanden bij jullie, ook tussen mensen die Mijn bestaan beseffen en Mijn liefde beginnen te herkennen. Hoe ontstaan dan die misverstanden, die vaker tot ernstige conflictsituaties uitlopen. Kijk, daar waar jij Mijn bestaan beseft en Mijn liefde herkent en daar waar je medemens Mijn bestaan en Mijn liefde herkent kan een levensgroot verschil zitten. Want een ieder heeft een eigen zijn en een eigen keuze patroon van leven. En elk van deze patronen is verschillend en werkt ook verschillend uit. Zo is dan ook het vermogen om tot ware liefde te komen verschillend en het is een groot misverstand om te denken, dat iedereen die Mij in zijn bestaan gaat herkennen en Mijn liefde gaat beseffen, dat op dezelfde manier doet, op dezelfde manier Mijn woorden interpreteert, dezelfde betekenissen aan Mijn woorden geeft en dezelfde vermogens heeft tot liefde.

Zo wordt er dan vaak gedacht dat het besef van Mijn bestaan en de herkenning van Mijn liefde iemand ook al direct een mens maakt die tot liefdedaden komt van grote omvang en bijna geen afdwalingen heeft. Maar zo zit dat niet en die verwachting leidt dan ook tot ernstige conflicten en boosheid naar elkaar. De afwijking van liefde wordt gezien als een persoonlijke afwijzing en er wordt verontwaardigd en de ander corrigerend gereageerd. Daarbij wordt het contact met Mij vaak geblokkeerd door de boosheid, verdriet, verontwaardiging. Het vermogen tot verdraag-zaamheid, geduld, vergeving wordt daarmee ook geblokkeerd. Want dat  komt allemaal van Mij en die weg is geblokkeerd.

Niemand is in staat om naar liefde te leven, zoals Ik naar liefde leef, alleen door besef van Mijn bestaan en herkenning van Mijn liefde. Niemand die daar over uitleg geeft en vertelt en laat zien van Mijn bestaan te weten en Mijn liefde te herkennen, kan daarmee ook onmiddellijk iemand zijn die volmaakt is in ware liefde. Altijd moeten diegene nog uit zichzelf, uit eigen vrije keus, tot die ware liefde komen. Dat is dan nog een heel proces van lering, van afstaan wat eerder aangenomen was, van inzien wat geen juiste opvattingen zijn, van moed om eigen willen af te staan, enz.. Dat is een proces van langere tijd. Bij de een langer dan bij de ander, bij de een moeilijker dan bij de ander.

Ja, jullie zijn allen verschillend, hebben allen een andere weg, een andere taak, andere talenten en daardoor uit zich afdwaling bij de een hier en bij de ander daar, bij de een zus, bij de ander zo, enz. Wat de een kan, wil dus nog lang niet zeggen, dat de ander dat ook al kan, als hij in Mij zijn Vader herkent en Mijn liefde ervaart. Dat zegt dus verder nog niets.

Vindt elkaar in dat besef van Mijn bestaan, vindt elkaar in het besef, in het herkennen van Mijn liefde, maar laat elkaar los in mogelijke afdwaling, laat elkaar los in het gaan, verwacht niet daarmee allen hetzelfde te kunnen en volmaakt te zijn al in liefde op zekere momenten. Ik heb de leiding over allen, laat dan die leiding ook daadwerkelijk aan Mij en bekommer je alleen om je eigen vermogen tot liefde, niet om dat van de ander. Want altijd nog ben Ik diegene die bepaalt welk vermogen tot liefde iemand heeft en aan kan. Daar kan geen mens iets aan veranderen. Kom dan bij Mij als je denkt gebrek aan liefde te krijgen, gebrek aan liefde te hebben en dwing die liefde niet af bij je naaste, omdat de wet zegt: heb uw naaste lief.

Want niet de mens is handhaver van de wet, maar Ik ben als Ik dat wil handhaver van de wet. Maar Ik heb in Jezus Christus de wet vervuld. Vervul jij dan in de liefde jouw taken op aarde en laat al het andere aan Mij. Verhef je hart tot Mij en vertrouw op Mij, kom voor liefde bij Mij en een overlopende maat van liefde zal je deel zijn!

Hemels Brood 1380

Als de vernietigende stormen razen, wat kun je dan doen? Wie niet verankerd zit, loopt de kans meegesleurd te worden en schade op te lopen. Maar wie zich voordien goed verankerd heeft, zal niet meegesleurd worden en na de stroom nog op dezelfde plaats staan. D.w.z., als er veel onrust ontstaat en mensen veel afdwaling van liefde en vertrouwen op Mij hebben en er gebeuren dan dingen die moeilijk zijn om mee om te gaan, dan kan dat je mee sleuren in wanhoop, boosheid, verdriet, e.d. Maar, als je vast verankerd zit, waarmee Ik bedoel, dat je helemaal zeker weet dat Ik altijd bij je ben en je steun en help, waarmee Ik ook bedoel, dat je dan een rotsvast vertrouwen hebt in  Mijn liefde, steun en hulp, dan wordt je niet wanhopig op boos of verdrietig, als het allemaal niet zo gemakkelijk gaat, als je afgewezen wordt, verguisd en verstoten, als het even niet meer duidelijk is hoe en wat je het beste kunt doen of juist laten, dan blijf je in je vertrouwen op Mijn liefde en steun en laat de storm voorbij razen, zonder van je plaats te komen.

Maar wie niet vast verankerd zit en niet kan vasthouden aan Mijn liefde en vertrouwen op Mijn hulp, die wordt meegerukt in de storm en dat is, die wordt wanhopig, boos, verdrietig, verwijtend, ongeduldig en verliest daarbij ook nog het zicht op de werkelijkheid, op de realiteit. Wie dan van daaruit zijn naaste benadert en hem zijn geloof voorhoudt om de storm tot bedaren te brengen die werkt geen verbetering uit maar een verhevigde reactie. Zorg daarom stevig verankerd te zijn in Mijn ware liefde en in vertrouwen in Mij. Laat dan de storm maar komen. Want zo nu en dan zal de storm razen en de lucht zuiveren en een helder klare hemel geven, voor wie stevig in zijn schoenen is blijven staan. Zie je, want alles ligt in Mijn hand. Ook de storm en zijn uitwerking. Alles tot ware liefde brengend in eeuwigheid.

Hemels Brood 1381

Gedenk Mijn geboorte in een stal in Bethlehem. Zo arm als Mijn geboorte daar leek te zijn, in stro en in doeken, zo rijk is Mijn geboorte voor alle mensen. Want in Mijn geboorte ligt de verlossing van al het tegenover-gestelde van liefde en de verlossing van alle verleiding tot eigenliefde. In die armoe ligt zulk een enorme rijkdom voor jullie allen, want daarin is het enige ware gelukzaligmakende leven voor jullie allen veilig gesteld, bereikbaar gemaakt, zichtbaar gemaakt. In armoede, in nederigheid.

En ja, juist vanuit die armoede die momenteel zo over de wereld verspreid ligt, ligt de geboorte van het volkomen ware leven, in die nederigheid die armoede vraagt. En dan ook juist daarin verborgen, zodat niet de hebberige mens er mee vandoor gaat. Het trekt hun aandacht niet. Wereldse materiële rijkdom trekt hun oog, trekt hun handelen, maar armoede verafschuwen zij, nederigheid zonder macht of roem heeft voor hen geen waarde. En nu juist daar ligt de grootste waarde, het ware zuivere leven.

Diegenen die knielen aan Mijn kribbe zijn diegenen die in eenvoud en vrede leven, zonder te streven naar materiële rijkdom roem en macht. En voor hen is dan ook genoeg plaats om Mijn kribbe. Het zijn de herders die de wacht houden over Mijn schapen. De mensen die Mijn liefde vasthouden en uitstralen om mensen te behoeden van Mijn liefde af te dwalen.

Vandaar dat de herders zo snel al en als eersten rond Mijn kribbe stonden, hun hart vol liefde en overstromend van geluk omdat zij bevestigd zagen in hun hart wat zij al zolang wisten en verwachten. En ja, daar in je hart in de nederigheid van zijn, zonder verlangen naar roem en macht, daar word Ik geboren, waarheid en liefde, nu en alle dagen. Daar ben Ik en groei in jouw hart tot volkomen liefde van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Hemels Brood 1382

In het hele leven leg Ik momenten van bemoediging en momenten van waarschuwing. Bemoediging om vol te houden wat goed gaat, om te beseffen wat goed gaat en waarschuwing om te beseffen wat in het leven een keuze is die tot afdwaling van waar leven leidt en onprettige ervaringen met zich mee brengt. Want ieder mens heeft dan wel een vrije keus en de mogelijkheid om op de enig ware levensweg te gaan en te blijven, maar er is ook de verleiding en de mogelijkheid verblind te raken door mee te gaan in die verleiding.

Kijk en dan leg Ik momenten in het leven, waarop iemand die afdwaling kan bemerken en nieuwe keuzes kan maken, zodat zijn weg weer naar waar leven kan gaan. Dan leg Ik er ook momenten in om diegene te bemoedigen in zijn keuzes voor de weg tot waar leven en de verleidingen van andere wegen te weerstaan. Want het moet alles in vrije keuzes door de mens gebeuren. Zodat de weg tot waar leven ook zijn leven is in waarheid. Zo is de mens uniek, de mens als wezen en zo is ieder mens als individu uniek. Vrij in de totale Schepping en zodra het einddoel bereikt is ook volkomen, volmaakt leven in opperste gelukzaligheid.

Daartoe leg Ik die momenten in ieders leven, opdat ieder mens dat einddoel bereikt uit eigen vrije keus, het inzicht verkregen door alles wat in zijn leven gebeurt. Er is dus niet een boek wat je uit je hoofd kunt leren en als je dat maar toepast dan kom je er zonder problemen. Er is wel veel geschreven, goede aanwijzingen waaruit begrip, besef hoe de juiste keuzes verkregen kunnen worden. Maar er is ook veel geschreven wat verwarring brengt en beter niet aangenomen kan worden. En altijd is het geschrevene een mogelijke steun, maar nooit het middel. De juiste keuzes van de mens brengen hem op de juiste weg naar het uiteindelijke levensdoel. En de juiste keuzes zijn keuzes uit ware pure liefde. Het besef van ware pure liefde vind je in je hart. Kun je het daar niet vinden, kom dan bij Mij, vraagt het Mij, stil in jezelf  en als je het oprecht meent in alle eerlijkheid, dan vul Ik je hart met liefde zodat je de juiste keuzes kunt maken!

Hemels Brood 1383

Soms lopen er horden mensen te hoop om Mij te zien, maar Ik ben daar niet. Soms komen er heel veel mensen tezamen om protest te maken, maar Ik ben er niet. Ik ben er niet om protest te maken, Ik ben er om uit liefde samen te werken, samen te gaan. Wie is daar met Mij in zijn hart? Want daar ben Ik, bij diegenen met liefde in hun hart en daar ben Ik, waar zij bij elkaar komen uit liefde voor Mij en in Mijn Naam. Daar ben Ik waar mensen samenkomen om elkaar te steunen uit liefde te blijven leven zoveel mogelijk, juist ook waar dat moeilijk is door zoveel afdwalingen van liefde in eigenliefde. Niet het grote aantal mensen bij elkaar maakt een samenkomst belangrijk en heeft zodoende Mijn aanwezigheid, maar het hart van ieder mens daar aanwezig brengt wel of niet Mijn aanwezigheid met zich mee.

Ik ben aanwezig in alles en allen, maar Mijn aanwezigheid maak je niet zichtbaar door grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Mijn aanwezigheid kan vaak zichtbaarder gemaakt worden, door een klein groepje mensen, die uit liefde samenkomen, dan door een grote groep mensen die veelal eigenbelang nastreven, al is dat nog zo rechtmatig.

Hoe kan het zijn dat Ik er niet ben, terwijl Ik in alles en allen ben? Wat Ik bedoel is, dat Mijn Zijn in de harten van die mensen geen rol speelt, dat zij niet vanuit Mij en Mijn leer daar staan, maar voor eigenbelang, uit eigen zorg. Dan ben Ik daarin niet, waar zij Mij niet leven, levend aannemen. Voor wie Mij niet ziet, ben Ik er ook niet, al zou Ik compleet en in een natuurlijke zichtbare mensengedaante voor hem staan. Ik zou er dan toch niet zijn en wat er gebeurt is niet met Mij en Mijn leer in overeenstemming.

Maar waar Ik in het hart opgenomen ben, daar ben Ik en daar ben Ik ook zichtbaar, voelbaar aanwezig. Al zijn het maar twee mensen, de uitwerking van Mijn aanwezigheid is groter dan 100 mensen die Mij niet in hun hart hebben aangenomen.

Hemels Brood 1384

Doorzetten. Volhouden. Dat is het waar het steeds weer op aankomt. Niet opgeven maar volhouden. Wat er ook gebeurt. En vooral in een tijd waar het allemaal hopeloos lijkt, geen zin meer lijkt te hebben. Wat je ook doet of niet doet, het lijkt allemaal geen verschil te maken. Juist in deze tijd, waar het over de hele wereld enorm rumoerig is, weinig naastenliefde zichtbaar wordt, allerlei rampen gebeuren en er lijkt geen verandering aan te komen, er lijkt geen einde aan te komen. Geef dan juist nu de hoop niet op.

Want al lijkt het overal een chaos, al lijkt het of Ik Mij er helemaal niet mee bemoei en alles maar laat gebeuren tot een enorme drama, geef je vertrouwen in Mij toch niet op, nooit. Want mocht je het niet volhouden, mocht je het opgeven, dan wordt je gelijk een speelbal op de golven, die bij het geweld van een storm onstuitbaar heen en weer geslingerd wordt en juist dan wordt het moeilijker om alles wat er gebeurt te begrijpen, te aanvaarden en in mee te gaan. Houd daarom vertrouwen in Mij en blijf je met Mij in verbinding stellen, zodat Ik je kan helpen, begrijpen, je inzicht kan geven, je leiding kan geven, je van advies kan zijn. Want je hebt een vrije keus en daarin kan Ik niets veranderen.

Al lijkt het allemaal nog zo’n chaos, al gebeuren er nog zulke onprettige dingen, al zijn er nog zoveel mensen verdwaald in eigenliefde en vergeten zij de naastenliefde, al lijkt alles nog zo hopeloos, Ik heb het alles toch in Mijn hand van liefde, Ik heb niets en niemand opgegeven en Ik omring toch altijd nog alles en iedereen met Mijn liefde, met Mijn zorg. Ook al is dat nu niet zo zichtbaar, geloof Me Ik ben er toch en Mijn liefde laat niemand verloren gaan. Zet je zorg en twijfels opzij, houdt vol, blijf op Mij vertrouwen, het komt goed!

Hemels Brood 1385

Je totaal aan Mij overgeven, dat is de weg. Je totaal aan Mijn liefde toevertrouwen, dat brengt je naar volmaaktheid. Je eigen willen helemaal loslaten voor de kracht van Mijn liefde, dat geeft je het allerbeste.

Helaas is dat ook het allermoeilijkste. De aantrekking van het wereldse is nog te groot. Maar je groeit en zo komt er een moment waarop de ware liefde groter is dan de wereldse aantrekkingskracht. En hoe meer mensen groeien in ware liefde en zo de aantrekkingskracht van het wereldse te boven komen, des te meer zal het wereldse afnemen en uiteindelijk tot niets verworden. Het is nog een korte tijd, maar dan zal de weegschaal omslaan en de liefde zal zo sterk gegroeid zijn, dat zij het wereldse en haar aantrekkingskracht overstijgt.Als dat punt bereikt is, zal de liefde in snel tempo toenemen en het wereldse even snel afnemen tot volkomen niets, terwijl de liefde in haar volle glorie het volkomen leven aan alle mensen geeft.

Je kunt nu al deel hebben aan die ware liefde, door je toe te vertrouwen aan Mij, aan Mijn liefde en los te laten wat nog wereldse invloed op je heeft, los te laten wat je nog trekt aan het wereldse. Juist die laatste stukken wereldse genoegens zijn dan moeilijk los te laten, lijken ook niet zo erg te zijn, maar laat ze toch liever los en neem volkomen Mijn liefde aan. Want daarin zit de overwinning, dat je je overgeeft aan Mijn liefde en haar aanneemt, zodat je groeit in liefde en daarmee bijdraagt aan de groei in liefde van alle mensen. Zodat je meehelpt de balans naar liefde te doen omslaan en de aarde te zuiveren van alle niet-liefde en alle wereldse aantrekking, alle werelds vermaak. Nu is de tijd die keuze te maken voor ware liefde, voor Mij. Nu is de keus het wereldse los te laten in denken en doen en je over te geven aan Mij, aan Mijn liefde en die aan te nemen met je hele ziel, je hele verstand, je hele hart.

Hemels Brood 1386

De mens ziet Mij als beul, als schuldige voor alles wat fout gaat. Hij zelf kan niets, dus heb Ik het allemaal gedaan. Maar, als het er op aankomt, dan gaat diezelfde mens wel een eigen weg, zelf bepalend wat hij belangrijk vindt en wat niet. Daarbij kijkt hij voornamelijk naar zichzelf, naar zijn eigen behoeften en pas in de tweede plaats naar de mensen in zijn omgeving en in de derde plaats naar mensen verder weg, als hij daar al naar kijkt.

Zodra het de mens moeilijk wordt, deugt de Schepping niet. De Schepping had helemaal volmaakt moeten zijn en geen leed, ziekte, dood en verderf mogen bevatten. Wel. Wel. Ik zeg je, Mijn Schepping heeft geen leed, ziekte, dood en verderf. Maar dat is voor veel mensen niet genoeg. En in hun vrijheid, welke zij in Mijn Schepping gekregen hebben, terwijl die vrijheid hen juist ook het besef van leven en de totale gelukzaligheid die daarmee samenhangt geeft, kiezen zij er zelf voor om buiten Mijn Schepping te gaan. Zij zijn het die zichzelf buiten de volle gelukzaligheid begeven en hoe Ik ook melding maak daarvan, wat Ik ook laat gebeuren om hen tot dat inzicht te laten komen, het heeft nog geen resultaat. Dan kun je zeggen, stop dan de mogelijkheid om buiten die volmaakte Schepping te gaan. Maar dan zeg Ik, bij die volmaakte Schepping hoort ook volkomen vrijheid van zijn en het is en blijft aan de mens om daar mee om te gaan.

Ik ben er altijd om de mens te helpen, te verzachten wat er gebeurt, inzicht te geven en te ondersteunen op zijn weg terug in de Schepping, terug in volmaaktheid. Maar Ik neem die vrijheid niet weg, Ik neem de opening naar afdwaling van volmaaktheid niet weg. Uit grote liefde voor alle mensen doe Ik dat niet. Wie dat nog niet begrijpt, heeft dan nog de pijn van de afdwaling te verdragen. Soms door eigen afdwaling, maar evengoed door afdwaling van anderen.

Toch, eens komt de tijd dat alle mensen helemaal doordrongen zullen zijn van Mijn ware enorme liefde en allen veilig thuis zullen zijn in Mijn volmaakte Schepping waar geen ziekte, leed, pijn, dood en verderf is, waar alleen de totale gelukzaligheid is, voor iedereen.

Hemels Brood 1387

Wie bij Mij in de leer komt, leert het ware leven. En alleen bij Mij is het ware leven te leren. Ik Ben het ware leven en uit Mij komt het ware leven. Niemand leert uit zichzelf het ware leven dan door Mij. Mijn leer is eenvoudig, zodat iedereen het kan leren. Iedereen kan het ware leven leren kennen en leren waarlijk te leven. Daar hoef je geen hoge intelligentie voor te hebben. Zelfs de eenvoudigen van geest leren het het gemakkelijkst. Juist omdat het zo eenvoudig is. De meer intelligente mens zoekt naar alles wat interessant en gecompliceerd is, naar sensationele kennis, hij ziet het eenvoudige over het hoofd, is in het simpele niet geïnteresseerd. Daardoor bemerkt hij de waarde van die eenvoudige leer niet en gaat er aan voorbij. Hij spant zich in en maakt ingewikkelde berekeningen, alsof zijn leven er vanaf hangt, maar nu juist hangt zijn leven af van die eenvoudige leer, die hem te min is.

Kom dan maar, eenvoudigen van geest en neem het erfgoed in beheer, leer het ware leven kennen en doorgrond daarmee de Schepping en al haar wezens. Aanschouw jullie Schepper en leef met Hem. Is het niet vreemd dat dan juist die intelligente mens, die veel weet, veel kan, moeilijke gecompliceerde probleemstellingen weet op te lossen en industriëen weet te ontwikkelen, die grote materiële rijkdom verzamelt, niet inziet van welk een belang Mijn leer is en daaraan dan ook helemaal voorbijgaat? Hij kan Mijn leer niet volgen, door zijn hoge plaats in het leven van alledag op aarde, door zijn hoge inkomen, door zijn hoge intelligentie.

 Je zou zeggen, wat een voordelen heeft die mens. Maar Ik zeg, wat een voordelen heb jij lief mens van eenvoud, van eenvoudige intelligentie, van weinig werelds aanzien, maar met grote liefde voor Mij en je medemens!

Hemels Brood 1388

Bij de hand, Ik neem je het liefst bij de hand. Maar alleen als jij dat ook graag wilt. Want zoals Ik wel vaker gezegd heb, je bent vrij om te gaan waar jezelf wilt. En als Ik dat zeg, bedoel Ik niet alleen letterlijk maar juist nog meer geestelijk. En als Ik je bij de hand wil nemen, bedoel Ik niet alleen dat Ik je letterlijk begeleid in je keuzes dit of dat wel of niet te doen, maar dan bedoel Ik het meest nog in je opvattingen, je inzicht in de Schepping in geestelijke zin, je besef van waar en niet waar, je besef van waarlijk leven, je besef van liefde en daarbij het in nederigheid aanvaarden die je bent en wat je kunt en niet kunt. Je mag het allemaal zelf doen, zelf kiezen, zelf bepalen, eigen meningen er op nahouden, opvattingen hebben, enz. Je hebt de vrijheid, iedereen heeft de vrijheid. Maar iedereen vult die vrijheid anders in en ervaart die vrijheid ook anders.

En zo zijn er velen hun vrijheid kwijtgeraakt. Niet aan Mij, maar aan hun verlangens om rijk te worden, veel te bezitten, macht te hebben en roem te krijgen. Zij worden gevangenen van hun eigenliefde en raken verstrikt in eigenbelang. Aan de buitenkant ziet alles er bij deze mens geweldig uit, mooie auto, mooi huis, dure baan, mooi gezin, goede gezondheid. Maar kijk eens binnenin. Daar heerst veelal eigenbelang, eigengewin, zucht naar roem en macht. En wanneer het ware leven hen roept, wanneer Ik hen roep om het leven op aarde te verlaten en te verwisselen voor het ware leven elders, staan zij met lege handen, verdwaasd. Niet wetend wat te doen of te laten zonder al die aardse spullen, die roem en macht. Want dat alles laten zij daar op aarde. Maar hun opvattingen, hun eigengerichtheid, nemen zij wel mee en dat geeft een zekere blindheid voor wat werkelijk leven is. Als Ik hen dan de ogen open, nadat zij overgegaan zijn naar het leven van waarheid en liefde, hebben zij geen idee hoe daar mee om te gaan en staan geheel naakt. Ik laat hen dan niet zonder zorg, Ik omarm hen en help. Maar hun wil, hun keuze blijft ook dan vrij: Ik reik hen de hand. Nu in dit leven op aarde en dan als zij zijn overgegaan.

Zo reik Ik ook jou de hand nu al in dit leven. Wie wil kan Mijn hand aannemen, Ik pak dan je hand en leid je. Maar Mijn leiding is een die dan inzicht brengt in wat wel en niet waar is, inzicht geeft in wat je wel en niet naar liefde doet of laat, inzicht geeft in wat waarlijk leven is en inzicht geeft in wat je nog los te laten hebt en wat je als liefde kunt aannemen. Maar de keuze om je door Mij bij de hand te laten nemen ligt bij jou, is jouw vrije keus.

Hemels Brood 1389

Weet jij alles wat er is in de hele Schepping? Ken en doorgrond jij alles? Heb je enig idee hoe alles in elkaar zit en met elkaar samenwerkt? Je weet minimaal, je kent heel weinig en er is nog veel meer te doorgronden dan je maar enigszins kunt bedenken. Dat hoeft ook niet en het geeft niet dat je nog zo weinig weet en kunt. Denk toch niet dat het allemaal daarom gaat, te weten, te kunnen, te doorgronden wat er allemaal is. Dat is voor niemand nog mogelijk en ook nog niet nodig. Wat belangrijk is, werkelijk belangrijk, voor het leven, het ware leven, is er voor elkaar te zijn, elkaar in wederzijdse liefde te helpen en te steunen, voor elkaar te zorgen. En als het dan nog niet in ware liefde kan zijn, laat het dan toch met alle respect voor elkaar zijn. In verdraagzaamheid. Wie dat doorgrondt, het levensprincipe van liefde voor elkaar, doorgrond al veel meer de Schepping en wie weet hoe in ware liefde te blijven, weet al heel wat meer over de hele Schepping. Wie dan in liefde zorgzaam en verdraagzaam kan zijn naar zijn naaste, zonder eigenbelang, kan al heel veel.

Kijk, dan hoef je dus nog helemaal niet precies alles van de Schepping te weten, waarom er sterren zijn, hoe de aarde opgebouwd is, wat haar verhouding in het heelal is, enz. Dan hoef je niet te weten of er leven op andere planeten is, of de aarde nog 1000 jaar bestaat of nog 10.000 jaar of de zon gaat ontploffen of juist niet. Dan hoef je niet te kunnen wat anderen kunnen, veel diploma’s te hebben, een dure baan te hebben, enz. enz. Het hoeft allemaal niet en ‘t is ook helemaal niet mogelijk om dat alles te hebben, te weten en te kunnen. Want, en dat geldt voor alle mensen, zonder ware liefde is er geen waar leven, is daar niets te weten, te kennen, laat staan te doorgronden. Want liefde is leven en alleen liefde openbaart alles wat in de Schepping is. En dan alleen nog liefde zonder eigenbelang.

Geen enkele openbaring geschiedt als liefde wordt geveinsd, niet oprecht is en met eigenbelang is. Leg je er dus op toe tot ware liefde te komen en alles zul je weten, kunnen en zien. Maar, laat dat niet je motivatie zijn, want ware liefde heeft nooit ook maar iets wat je zelf wilt in zich. Laat daarom los om te willen weten, te willen kunnen, te willen inzien en laat je door Mij leiden tot het ware leven, tot ware liefde.

Hemels Brood 1390

Gedenk de sabbat dat gij die heiligt. Zo staat het geschreven. Maar begrepen wordt dit lang niet meer. Want niets is meer heilig bij de mens wat bij Mij heilig is. Gedenk de sabbat. Dat is de dag waarop de mens geboden is rust te nemen van zijn arbeid zoals Ik rust genomen heb. Maar vandaag rent iedereen door. Om nog meer te bereIken aan werelds genoegen. Om op tijd te komen voor allerlei goederen. Om allerlei redenen. Maar de rust die geboden is neemt hij niet. En dan bedoel Ik niet alleen de rust na wereldse arbeid maar vooral ook de rust van geest. Het stilstaan bij je daden, het beschouwen van je leven en je daar over bezinnen.

Welke koers gaat je leven, welke koers stuur je je leven, wat zijn je opvattingen, je ideeën, je motivaties. En dan, hoeveel ben je bereid te geven aan Mij, aan je naaste en hoeveel neem je voor jezelf? Is dat in de verhouding tot hetgeen bedoeld is in het leven? En zie dan of je zo verder wilt of een wijziging wilt aanbrengen. Sta eens stil bij alles wat je doet, bij alles wat je beweegt en vraag je eens af of dat werkelijk leven is, of dat werkelijke liefde is.

Kijk naar jezelf, kijk naar je naasten, kijk naar Mij. En doe dat steeds opnieuw, doe dat regelmatig. Dat is gedenk de sabbat dat gij die heiligt. Dat je niet maar door leeft en doorgaat zonder eens over jezelf na te denken, over je daden na te denken, zonder om te zien naar gevolgen en zonder om te zien naar mensen om je heen die zorg nodig hebben. Want dat is voor Mij heilig, dat de mensen onderling in liefde met elkaar leven, dat is heilig voor Mij dat je Mij liefhebt en Mijn geboden, die zachtmoedig zijn en zorgzaam, onderhoudt, naar leeft. Uit vrije keus, niet uit plicht, omdat Ik het je aanraad. Het leven is liefde, dat is heilig voor Mij. Gedenk dan de sabbat, gedenk dat Ik heilig ben.

Hemels Brood 1391

Alles lijkt makkelijker dan in liefde met elkaar te leven. En toch is dat de enige oplossing voor alle problemen op de wereld. Alles lijkt meer op te leveren, meer te geven dan liefde en toch biedt liefde alles, meer dan wat dan ook. Maar, de zinnen van mensen gaan uit naar wereldse zaken die niet met liefde verkregen worden, maar met macht opgeëist worden. Daar kan geen liefde gedijen. Hoe moet dat dan met de mens die wel naar liefde wil leven, maar steeds opnieuw slachtoffer wordt van liefdeloosheid en eigen gewin? Hij gaat op zeker moment het pad van liefde ook verlaten. Zijn kracht verliezen om vol te houden.

Maar Ik geef niet op en Ik houd Mijn armen om ieder mens van goede wil. Sterk hem en houd hem vast, zodat hij de moed niet verliest en vast blijft houden aan de liefde. Want op deze aarde, in deze wereld, is nog steeds geen volmaaktheid. En voor degenen die naar liefde leven of althans daar naar streven te leven, houdt het niet op, want ieder zal zelf tot liefde moeten komen.

Zo is een verblijf op aarde nog steeds niet vrij van leed en ziekte en dood. Maar uiteindelijk zal de liefde toch zegevieren en voor degenen die volhouden het totale geluk brengen. Ieder heeft zijn weg hier te gaan en dat is nog vol onaangenaams. Maar eens zal het toch in alle werkelijkheid de volle gelukzaligheid van de eeuwige liefde worden.

Hemels Brood 1392

Veel mensen denken dat ze heel goed leven, dat ze heel juist handelen en dat ze beter niet kunnen. Maar veel van hun handelen is toch naar eigen belang gericht, wat zij zo gewend zijn en niet ervaren wordt als eigenbelang. Daarom, al zou er iets van tot hen doordringen, dan nog is het hun idee dat ze moeilijk of niet anders kunnen. Maar Ik zeg, het heeft meest niet te maken met niet kunnen, als wel met niet willen. Of met juist willen voor eigenbelang. Want alles wat de mens doet hangt samen met zijn willen, dat wel en niet willen en denken dat het zo en niet anders kan. Kijk, en dat is een misvatting.

Niet alles kun je met een vingerknip veranderen en een gewenning is ook niet onmiddellijk afgewend. Maar wijziging in gedrag is heel goed mogelijk. Met de juiste motivatie soms ook al heel snel. Terwijl er ook wel situaties zijn, waar gewenning wat meer tijd vraagt. Dat hangt ook met de kracht van de wil samen. Als iemand die lang gerookt heeft met roken wil stoppen, dan zal dat bij de één heel snel lukken terwijl dat bij een ander veel langer duurt en weer een ander lukt het niet. Daarbij speelt de motivatie om te stoppen en de wilskracht, de overtuiging dat het gaat lukken allemaal een rol.

Zo is het ook met het juiste handelen. Wie tot inzicht is gekomen dat zijn handelen toch niet vrij van eigenbelang is, vrij van ongeduld, e.d. is en dat wil veranderen, die heeft daar dus zijn wil en overtuiging dat het gaat lukken bij nodig. Is dat niet duidelijk aanwezig dan kun je ook altijd Mij daar om vragen.

Wie oprecht is en Mij om krachtige wil en overtuiging vraagt, die steun en help Ik ook. Het een lukt dan veel sneller dan het ander, dan is er geduld bij nodig, maar ook dat kan Ik je als je daar om vraagt, geven. Zo is dus alles mogelijk, alles op zijn tijd, maar het is mogelijk.

Hemels Brood 1393

De belofte aan de mens wordt heerlijk vervuld. De volkomen liefde zal zeker zegenvieren. Zo heb Ik het beloofd en zo zal het zijn. De liefde is de vervulling van de wet en de liefde is dan ook de enige ware weg om al het andere te overwinnen. De liefde. Maar dan is het wel nodig in die liefde te komen. Op de weg van liefde te komen. En daar doen zich de meeste moeilijkheden voor. Want zoveel mensen blijven maar proberen tot overwinning te komen met van alles wat geen liefde is of niet op liefde gebaseerd is. Maar ook de overwinningen die zij willen behalen hebben niets met liefde te maken.

Zo zijn er mensen die denken met ongeduld of met boosheid tot overwinning te komen. Maar welke overwinning willen zij? Meestal de wil van de ander overwinnen. Machtiger zijn dan de ander. En zelfs in het bieden van hulp zit er vaak een eigen overwinningswens bij. Maar zo is Mijn belofte niet bedoeld.

Niet elkaar overwinnen, niet boven de ander komen te staan, meer te verzamelen dan de ander, maar juist bij jezelf overwinnen, je eigen afdwalingen overwinnen, bij jezelf de liefde laten groeien en daarmee alle zelfzucht, alle eigengewin, alles wat geen liefde is, overwinnen. Dat overwinnen gaat alleen als je alle mensen om je heen vrij laat in liefde, helpt waar zij zichzelf nog niet overwonnen hebben en je zelf laat helpen, waar je bij jezelf dingen nog niet hebt overwonnen. Want nog niemand heeft bij zichzelf al alle afdwaling van liefde overwonnen. Velen willen dat wel en zetten zich daar voor in. En daar krijgen zij ook zeker Mijn hulp. Soms rechtstreeks, vaker via de naasten. Help en laat je helpen. Door liefde. Zo is het bedoeld. En uiteindelijk zal iedereen het beseffen, liefde is de enige weg om alle niet-liefde te overwinnen.

Hemels Brood 1394

Ziek of gezond. Ik heb je lief. En Mijn liefde komt in alles tot uitdrukking. Niets is zonder Mijn liefde. Maar dat wil nog niet zeggen dat alles prettig zal verlopen. Want Mijn liefde is wel in alles en iedereen maar niet iedereen pakt Mijn liefde op in alles wat iemand doet en zegt. En zo zijn er vele onaangename situaties in het aardse leven. Hoe je er ook naar kijkt, hoe je het ook ervaart, toch is alles terug te voeren tot Mijn grote liefde voor jullie allemaal. Want wat iemand ook doet of zegt, Mijn liefde keert het zo dat het geen werkelijke schade doet.

Op deze aarde is de vrije keus. Maar daarmee is hier ook het volle eigen bewustzijn en de mogelijkheid om direct met Mij, je Schepper, in contact te zijn. Om Mij direct in jezelf te ontmoeten. En als je Mij op die manier al eens in jezelf ontmoet hebt, dan heb je ook Mijn grote liefde voor jou en alle mensen gevoeld. Heb je dat nog niet, dan zou Ik zeggen, kom, kom eens naar Mij toe in je hart, in jezelf, vraag Mij bij je binnen en voel dan eens in jezelf. Het is dan wel nodig je helemaal oprecht voor Mij open te stellen. Zonder oordeel, zonder allerlei meningen. Wees stil en vraag Mij en open je innerlijk luisteren.

Ja, zo ben Ik al bij velen binnen gekomen en dat kan ook bij jou. Als je dat oprecht wilt. Als een besef kom Ik dan in jouw hart en je weet dan ook dat Ik het ben, je voelt het, je beseft het. Geef het niet op als het niet direct lukt, blijf het proberen, Ik heb je lief en dat kun je in jezelf gaan voelen!

Hemels Brood 1395

Ben je iemand die alleen helpt en jezelf niet laat helpen? Hoezo zou jij niet geholpen mogen worden? Je geeft en geeft en als het je dan een keer moeilijk afgaat moet je dat ook nog zelf weten op te knappen. Waarom geef je dan niet iemand de kans om jou te helpen? Waarom geef je dan Mij niet de kans om jou te helpen? Weet je niet dat hoe je ook zelf geeft en helpt dat Ik het ben die je daartoe in staat stelt, zoals Ik ook anderen in staat stel om bijvoorbeeld jou te helpen. Maar, je neemt niet gemakkelijk hulp aan. Laat die hoogmoed varen en neem eens wat hulp van anderen aan. 

Geef anderen eens de kans. Wees eens gelijk met je medemens en stel je niet steeds alleen als hulpgever op maar, neem ook eens de plaats in van ontvanger. Daar is niks mis mee. Integendeel, daarmee toon je je nederigheid aan Mij en het besef dat niet jij, maar Ik alle hulp mogelijk maak. Dat Ik jou inspireer tot geven van hulp en zo ook anderen inspireer. Zo gaat dat over en weer. Want het is hier op aarde de bedoeling te leren elkaar lief te hebben, wat er ook gebeurt en op Mij te vertrouwen, wat er ook gebeurt. Elkaar zodoende over en weer te helpen zodat niemand verheven raakt boven de ander. Ieder op zijn beurt helpt de ander of wordt door de ander geholpen. Ieder op zijn beurt laat zich helpen.

Kom, laat gaan je afsluiting voor hulp, open je hart ook op die andere manier voor mensen en wees blij dat er mensen zijn die op hun beurt jou kunnen helpen. Vertrouw daarbij op Mij zodat je ook de juiste hulp krijgt. Veel mensen willen uit eigenzucht geholpen worden. Jij wil juist niet geholpen worden, is dat dan ook geen eigenzucht? Laat maar gaan en neem de hulp die je kunt krijgen aan, in liefde!