Hemels Brood 1241 t/m 1271

Hemels Brood 1241

Wat vindt je prettiger, iemand die je kunt vertrouwen of iemand die je niet kunt vertrouwen? Toch steeds iemand die je kunt vertrouwen. Wees dan zelf iemand die te vertrouwen is, uit liefde voor je medemens, zodat zij aan jou hebben wat jij graag aan hen hebt. Maar wees dat uit liefde en niet omdat jij graag wilt dat zij zo zijn. Pas dit toe op al het geestelijk besef van liefde. Als jij graag hebt dat iemand in vrede met je omgaat, ga dan zelf in vrede met anderen om. Als jij graag wilt dat mensen geduld met je hebben, heb dan geduld met anderen. Als je graag met dit of dat geholpen wordt, help dan anderen met dit of dat. Als jij graag prettig contact hebt met mensen, heb zelf prettig contact met mensen. En ga zo maar door.

Niet om zelf te krijgen, om er voor terug te krijgen, vrede voor vrede, geduld voor geduld, liefde voor liefde, maar simpelweg om bij te dragen aan Mijn liefde, om waarlijk lief te hebben en waarlijk te zijn. Want wat jij voelt nodig te hebben, wat jij graag hebt van andere mensen, vertrouwen, vrede, geduld, liefde, dat wil die ander ook, precies hetzelfde. Maar, als iedereen wat zij willen pas geeft als hij krijgt, of ophoudt met geven als hij niets terugkrijgt, of naar zijn idee te weinig, dan kan nergens ooit de ware liefde groeien. Dan kan alleen steeds Mijn liefde de wereld redden zonder dat de mens in ware liefde volgroeid als een zelfstandig zelfbewust eigen zijn, wat juist wel de bedoeling is.

 Als je wilt uitgroeien tot waarlijk zijn, tot waar leven in een eigen bewustheid van waar leven, meet je daden dan niet af aan anderen, meet wat jij geeft niet af aan wat anderen jou wel of niet geven. Want uiteindelijk geeft er maar Eén, uiteindelijk komt alle leven uit Mij. Alleen uit Mij. En uiteindelijk kan ieder mens dit ware leven zijn, hebben, uit Mij – dat is dus uit ware liefde, zonder eigenbelang.

Hemels Brood 1242

Welke bloemen je ook bekijkt, zij zijn met hemelse zijn pracht bekleed. Zij zijn de parels op het veld en schitteren in de zonnegloed. Wat zijn die bloemen die daar zo schoon staan? Het zijn de wonderdaden van Mij, je Schepper en zij mogen van Mij hun schoonheid tonen, in een scala van kleuren, elk op zich een streling voor het oog. Is het niet een zaligheid om hun schoonheid te zien? Zo is alles wat mooi en goed is, het aanzien waard. Welk een schoonheid zou van de wereld uitgaan als zij totale liefde zou zijn, zonder alle afdwaling in het tegenovergestelde van liefde.

De aarde draagt alles in zich van volkomen liefde, de volle wasdom van het ware leven, zoals het zaad alles in zich heeft van de boom, plant of struik waarvan zij is om tot zo’n zelfde boom, plant of struik uit de groeien en te bloeien in de schoonste kleuren. Ja zo is de mens ook Mijn zaad, wat alles in zich heeft en uit kan groeien zoals Ik ben met de schoonste kleuren bloemen, wat dan de daden van liefde zijn, die mensen aan elkaar verrichten.

Wie zo uitgegroeid is tot zijn ware wezenheid, zoals Ik ben, die is alleen volkomen liefde en alle kracht en macht die die mens heeft, is gelijk aan Mijn kracht en macht, maar die mens zal gelijk aan Mij die macht en kracht nooit voor iets anders dan voor zuivere ware liefde inzetten, omdat die kracht en macht de ware liefde is. En daarmee is de Schepping vervuld, met die kracht en macht, met die onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 1243

Elke geboorte is een feest. Is een deeltje nieuw leven op aarde ter vervolmaking van ware liefde, is een getuigenis van Mijn liefde, Mijn leven. Steeds opnieuw toont de geboorte het leven en steeds opnieuw toont de geboorte het wonder van bestaan, het wonder van ontstaan, in alle onschuld ontstaan. De geboorte is het bewust worden van zijn. Eerst heel minimaal, maar langzaam groeiend en groeiend tot een volkomen bewustheid van leven. Onderweg geholpen en gesteund door Mijn liefde. Het begin van leven op aarde, het begin van een weg naar volmaaktheid.

Maar hoe zal die weg gaan en wanneer zal het doel bereikt zijn?
Vaak niet in één aards bestaan. Want het aards bestaan is nog niet het volkomen leven. Ieder mens geboren op aarde heeft in zijn tijd van bestaan op deze aarde de gelegenheid om tot volmaakt leven te komen. Mijn liefde heeft alles wat daarvoor nodig is, reeds lang tevoren in orde gemaakt. Maar iedereen heeft ook de vrije wil gekregen om zijn eigen bestaan richting te geven en zelf te kiezen voor wel of geen leven naar liefde en waarheid en daarmee wel of niet volkomen te leven.

Juist daardoor, door die de vrijheid van keus, kan ieder zijn eigen bestaan ook bewust zelf meemaken. Wie komt er toe zijn eigen bestaan zodanig richting te geven dat het in het volmaakte leven overgaat? Want waar de wil daartoe is, daar zal Ik de weg bereiden die naar waar en volkomen leven leidt en Ikzelf zal de leidsman zijn voor eenieder die wil. Je hoeft dus maar te willen en Ik ondersteun je en help je tot het ware onvergankelijke leven te komen.

Hemels Brood 1244

Vraag je om Mijn leiding in je leven, Ik ben er om je Mijn leiding te geven. Maar vaak wordt die leiding Mij pas gevraagd, als er al een enorme afdwaling van de juiste weg is gemaakt. Dan wordt er gedacht dat Ik op het moment dat Mijn leiding wordt gevraagd, die afdwaling en de gevolgen daarvan, wel even snel zal wegnemen. En als dat niet gebeurt zoals men verwacht, dan trekt men al snel de conclusie dat er geen sprake is van Mijn leiding en dat Ik er niet ben om te helpen.

Jammer, want op dat moment gaat die mens alweer zijn eigen ideeën volgen, er moet toch iets gebeuren en als God niet helpt, dan moet hij het toch zelf doen, wordt daarbij gedacht. Maar in werkelijkheid ben Ik wel degelijk bereid te helpen en ook met Mijn leiding, Mijn hulp en steun aanwezig. Bedenk daarbij, dat als je een weg gaat, bijvoorbeeld om naar Kopenhagen te gaan en je bent op de weg naar Madrid en je bemerkt dat, dan zul je toch eerst een eind terug moeten rijden, om op de weg naar Kopenhagen te komen en dan moet je toch ook dat eind naar Kopenhagen nog afleggen. Je kunt niet opeens van halverwege Madrid in Kopenhagen aankomen.

Zo is het ook met de geestelijke weg die je gaat. Het is gelijk jouw leerproces en als je afgedwaald bent van je levensweg en dat bemerkt, door allerlei gebeurtenissen en je vraagt Mij je te helpen, je leiding op je levensweg te geven, dan zul je eerst van de vergissingsweg terug moeten komen en vervolgens moeten begrijpen wat de juiste weg is. Het heeft dan geen zin dat Ik je ineens bij het einddoel zet, je zou dan een heel stuk van je leerproces op aarde missen. Dat zou je niets brengen. Het zou zoiets zijn als plotseling in Kopenhagen staan, maar niet weten dat het Kopenhagen is en niet weten hoe je er gekomen bent en ook niet weten hoe je daarvandaan verder kunt. Nee, zo zit Mijn hulp en Mijn leiding dan ook niet in elkaar.

Wees erop verdacht, dat als je Mijn leiding vraagt, je Mijn leiding ook zeker krijgt, maar niet op de wijze die jij invult, maar op een wijze die jou begrip leert voor de afdwaling van je medemensen, ook op een wijze, die jou de juiste weg wijst die je dan uit vrije keus kunt gaan, zo je wilt altijd met Mijn leiding en hulp. Dan zul je ook die weg nog in werkelijkheid moeten gaan en alles meemaken wat voor jouw ziel belangrijk is om mee te maken, of alles meemaken waarvoor jij talenten gekregen hebt om anderen mee te helpen en dat uit vrije wil, vrije liefde, te doen. Dat alles zal Ik niet van je wegnemen, dat laat Ik je niet allemaal overslaan. Dat zou zo iets zijn als een klokkenmaker die zegt, nou ja, ik laat wel een paar radertjes weg. Dan draai ik de wijzers wel zelf rond. Het zou dan werkelijk geen klok meer zijn.

Zo wil Ik graag dat je werkelijk mens wordt, mens in vrijheid, mens in liefde. Met Mijn hulp, met Mijn leiding, en met jouw overgave, jouw vertrouwen in Mij, zal Ik je zeggen, lukt dat heus wel!

Hemels Brood 1245

Nog eens wil Ik zeggen hoe belangrijk het is om nederig te zijn. Want de nederigheid vanuit het hart, is de beste opening naar Mijn waarheid, naar Mijn liefde en die in jezelf te voelen. Wie in zichzelf Mij wil ervaren, heeft daar toch ook een zekere mate van nederigheid bij nodig. Kijk, als je Mij iets vraagt in je hart en je hebt eigenlijk zelf al een idee hoe iets opgelost kan worden, dan heb je je daarmee al boven Mijn oplossing gezet en is er eigenlijk niet genoeg vertrouwen in Mijn advies.

Ware nederigheid wil niet zeggen dat jij geen waarde hebt. Maar je ware waarde zit niet in wat je weet en wat je kunt, je ware waarde zit er in of je geheel belangeloos uit liefde kunt handelen en daarbij zonder terughoudendheid in alles Mijn liefde kunt accepteren, zien. Of je Mijn liefde uit je hart zonder eigenbelang kunt ontvangen en doorgeven.

Want uiteindelijk weet je wat je weet en kun je wat je kunt, alleen doordat Ik het je gegeven heb, doordat Ik je je leven gegeven heb, het vermogen iets te weten, het vermogen iets te kunnen en ook nog alles wat er te weten en te kunnen is. Er is dus niets wat niet eerst van Mij uit je gegeven is, rechtstreeks in je hart, in je denken of via andere mensen. Hoe dan ook, het komt allemaal van Mij en je hebt het allemaal zonder er iets voor te hoeven doen tot je beschikking.

Om er iets aan te hebben, om het allemaal werkelijk te begrijpen en er een waar leven mee op te bouwen, heb je nederigheid nodig. Nederigheid is niet jezelf zonder waarde zien. Nederigheid is aanvaarden dat je alles uit Mij hebt, dat je leven uit Mij is, uit Mijn liefde, dat je kennis uit Mij is, dat je kunnen uit Mij is. Dat alles aanvaarden en er niet naar streven om bij anderen gezien te zijn, door anderen geaccepteerd te worden, macht te hebben, roem. Ook niet ernaar streven door anderen aardig gevonden te worden. Vriendelijk zijn is goed, maar niet om aardig gevonden te worden. Kijk ernaar of je handelen naar Mijn liefde in je hart is en of je je hart en denken aan Mij kunt overlaten, aan Mijn leiding kunt overlaten.

Want dat is nederigheid, erkennen dat je uit Mij bent en Mijn liefde bent en daar zelf geen aandeel aan hebt. Dat is dan weer wel jouw aandeel: dat je niet iets wilt zijn, maar dat je uit vrije wil aanvaard Mij te zijn en uit Mijn liefde te handelen, zonder dat iemand je daar op welke manier dan ook voor beloont. Dan ben je je eigen beloning! In nederigheid.

Hemels Brood 1246

Je geweten is je innerlijke besef over wat juist en niet juist is, over wat liefde en geen liefde is. Je geweten is een innerlijk besef wat je vertelt wat je beter niet kunt doen als je het goed wilt doen. Ja, als je het goed wilt doen.

Maar let op, want het geweten is bij de meeste mensen allang niet zuiver meer. Het is vermengd met waarden en normen die de mensen zichzelf bedacht hebben en elkaar opgedrongen hebben. In ieder mens zit een behoefte aan waardering en zo zijn er voorwaarden gezet aan het gedrag, om die waardering te kunnen krijgen en er wordt afkeuring gegeven aan gedrag wat niet gewenst is. Dat is zo ongeveer de basis van de opvoeding van kinderen en de wijze waarop volwassenen verder met elkaar omgaan. Zo wordt er gedrag gecreëerd, wat helemaal niets meer met het innerlijk weten en het innerlijk geweten te maken heeft, maar wel gezien wordt als juist omdat het de waardering van anderen geeft. Die anderen leven ook weer grotendeels via de normen en waarden die waardering bieden van de medemens, denkend dat dat het dan juist is. En wijken zij met hun gedrag af, dan is het niet vanwege het geweten dat zij hun gedrag corrigeren, maar vanwege de afwijzing van hun medemensen.

Zo is het ware geweten buiten gebruik gesteld, het wordt zelfs niet meer innerlijk ervaren. Er wordt alleen nog ervaren wat de medemens accepteert aan gedrag en wat niet. Maar, de ware lijn van leven zou beter de lijn van het geweten zijn, wat Mijn stem is in de mens die  in de mens aangeeft wat wel en niet juist is, wat wel of niet handelen naar liefde is. Alleen Mijn stem in jou, het ware geweten, het ware weten, kan jou zuiver aangeven hoe je gedrag naar liefde is. Heb jij daar het lef voor om naar te zoeken en naar te handelen? Kun jij de kritiek en de afwijzingen doorstaan en handelen naar je ware geweten, naar ware liefde en alle aangeleerde gedrag vanuit waardering en afwijzing overboord zetten? Je gedrag zal dan niet minder liefdevol worden, alleen, de algemene waardering van mensen misschien wel. Mijn waardering heb je, in de zegen die jouw handelen uit het ware geweten brengt, voor anderen en voor jezelf.

Hemels Brood 1247

Waarom draait de aarde? Deze vraag is op twee manieren te begrijpen: – de reden, hoezo draait zij en – om wat draait zij.

De aarde draait om haar as, haar middelpunt. En zij draait zodat de zon, het zonlicht, haar aan alle kanten kan bereiken. Waarom draait dan niet de zon om de aarde? De zon is de bron waar het licht vandaan komt. Deze bron is stabiel, vast en straalt haar licht constant. De kracht van de draaiing van de aarde en de baan die zij gaat houdt haar vast aan de afstand tot de zon, waar door de elips die zij maakt de verschillende jaargetijden ontstaan. Zo komt het licht soms van verder weg, dan weer van dichterbij, waardoor dan minder en meer warmte voelbaar is.

Zo is het met Mijn licht. Het nadert de mens in zijn hart van alle kanten, vast uit één bron, uit Mij. En de wisselingen van seizoen zijn de momenten waarop geleerd mag worden uit eigen willen en kunnen van wat eerder uit Mijn licht al gegroeid is. En steeds opnieuw komt de mens daarmee in het volle licht te staan, in de warmte van Mijn liefde en krijgt steeds opnieuw de kans om die liefde in zijn hart vast te houden, de winter door. Vast te houden aan Mijn liefde, ook als de gebeurtenissen niet zo aangenaam zijn. En zo wisselen de jaargetijden zich af, zo wisselen fijne gebeurtenissen zich af met minder prettige. Zo zijn er plaatsen op aarde waar weinig zon komt en veel kou heerst. Zo zijn er mensen die in hun leven veel moeilijke situaties meemaken, die langer duren. Verdraag het alles, want Ik verdraag het voor je als je het Mij overdraagt. Alle leed is eindig, maar ware liefde is oneindig en oneindig krachtig. Zij overwint alle ongemak tot de eeuwige dag, met eeuwig licht, met eeuwige liefde.

Hemels Brood 1248

Als je wilt dat iemand iets leert, dan dwing hem niet. Want onder dwang leren is geen werkelijk leren voor de ziel. Werkelijk leren gaat van de de persoon uit. Als iemand gedwongen wordt iets te leren waar zijn hart niet bij is, waar zijn hart niet aan toe is, dan zal het geleerde weggegooid worden zodra de dwang weg is. Maar iemand die uit zichzelf iets wil leren, die leert het sneller en eenvoudiger, zonder al teveel vermoeienis en heeft plezier in het geleerde en gebruikt het geleerde ook zijn leven door.

Wie gedwongen wordt iets te leren wat zijn hart niet trekt, die gaat een weerstand ontwikkelen tegen de dwang en tegen hetgeen hij moet leren. Ik laat liever ieder vrij, dwing niemand. Breng wel inzichten, zodat het hart de behoefte krijgt te leren. En dat leren, vanuit de behoefte van het hart, dat beklijft ook in de ziel en heeft een eeuwigheidswaarde voor het leven. Als je wilt dat iemand iets leert, omdat je denkt dat het hem goed doet, dan bied het hem aan en gaat hij er vrijwillig op in, dan is het goed, maar dwing niet en wees er van verzekerd dat diegene werkelijk vrij ervoor kiest en niet om jou een plezier te doen.

Laat ieder vrij zijn weg gaan hier op aarde, help waar je kunt, als er vraag naar is, laat gaan als er geen vraag is, dwing niemand, ook al lijkt dat nog zo goed, want onder dwang wordt weerzin gewekt, wat geen goed doet aan liefde. Help, maar laat vrij, leer in vrijheid van keus en de rest doet Mijn liefde.

Hemels Brood 1249

Je vraagt je af hoe toch ooit de mens in volkomen liefde kan komen. Waar hij zich steeds opnieuw verblind door zijn eigenliefde en handelen naar eigenbelang. Zovelen zijn zover afgedwaald dat het welhaast onmogelijk lijkt hen terug te brengen op het pad der volkomen liefde. Hoe kunnen zij door hun blindheid heen toch ooit de weg van ware liefde vinden?

Dat zou wellicht nooit gebeuren als niet Mijn liefde hen allen zou dragen en de genade van Mijn liefde niet hun blindheid zou wegnemen. Want de dwaling, de blindheid, lost zichzelf niet op. Maar Mijn enorme liefde voor alle mensen wel. En zo zal toch uiteindelijk ieder mens zijn weg naar ware liefde vinden. Want Mijn liefde zal eenieder de ogen openen en eenieders ogen sterk genoeg maken voor het ware licht van Mijn liefde. Niemand uitgezonderd. Alleen, niet onmiddellijk, niet zonder een proces van leren. En ook niet allen tegelijk. De één zal eerder tot een waar besef van liefde komen, hem zal eerder de ogen geopend worden, zijn blindheid opgeheven worden dan de ander. Want de één zal eerder bereid zijn om eigenbelang los te laten, zal eerder bereid zijn om zichzelf eerlijk te beschouwen en in nederigheid zijn afdwaling van liefde te erkennen, dan de ander.

Het is aan de mens om in vrijheid tot besef te komen, in vrijheid tot erkenning te komen, in vrijheid tot nederigheid te komen. Daar openen zich de ogen het gemakkelijkst, daar vloeit de blindheid het gemakkelijkst weg van de ogen, waar de mens zijn onvermogen erkent, waar de mens bereid is tot nederigheid en erkenning van zijn misvattingen. Daar wordt zijn blik verruimd en op Mij, op ware liefde gericht. Daar kan liefde groeien tot volkomen gelukzaligheid.

Hemels Brood 1250

Alles wordt nieuw, wil zeggen alles wordt liefde, opnieuw liefde en wat geen liefde is, dat vervaagt en alleen het nieuwe blijft over. Steeds weer wordt alles vernieuwd, zodat er uiteindelijk alleen nog liefde is. Zodat uiteindelijk alleen nog iedereen liefde is. Nieuw wordt alles, zoals de Schepping van het leven nieuw was en is. Want in oorsprong is alles nieuw en alles wordt die oorspronkelijke nieuwheid. Geen tijd maakt wat oorspronkelijk is oud. Alleen materie in tijd veroudert, maar liefde veroudert niet. En alles wat samenhangt met liefde veroudert niet. Liefde is eeuwig maar eeuwig is niet oud. Liefde blijft eeuwig, blijft eeuwig nieuw en vernieuwend. Mijn leven is eeuwig nieuw leven, is eeuwig liefde en iets ouds is daar niet want tijd is daar niet en materie is daar ook niet. Daar is alleen liefde. In Mijn hemel is alleen liefde, Ik ben volkomen liefde, eeuwig nieuw, eeuwig dezelfde en zo ook eeuwig nieuw. Ik ben niet de plaats, Ik ben de situatie. Ik ben niet de materie, Ik ben de geest. Ik ben geduld, vertrouwen, waarheid, liefde. Ik ben het volkomen leven, nieuw leven, eeuwig zonder een dag, zonder een uur, zonder een seconde of minder dan een seconde ouder te worden. Nieuw ben Ik eeuwig.

Maar wie kan dat in eindigheid bevatten? Wie kan oneindigheid bevatten die nog in eindigheid zijn plaats heeft? Lief mens, je kunt dat nog niet bevatten. Zie dat in en laat het zijn zoals het is. Wees in oprechtheid mens en vertrouw op Mijn liefde. Want Mijn zijn gaat jullie allen in begrip nog ver te boven. Mijn heiligheid gaat jullie allen in begrip nog ver te boven, toch ben Ik naast jullie, bij jullie en maak jullie nieuw, maak alles nieuw, toch ben Ik naast jullie, bij jullie en neem jullie op in Mijn nieuwheid, in Mijn eeuwig standvastige nooit veranderende liefde, maak jullie Mijn liefde, maak alles Mijn liefde, maak alles nieuw! Zonder dat er dan nog maar iets of iemand verouderen kan. Alles en allen blijven dan nieuw voor eeuwig! Nieuw als mens in een vrij en van het eigen bestaan bewust besef. Nieuw in vrijheid.

Hemels Brood 1251

Hoewel Ik altijd bij je ben, ben je toch zo nu en dan bang alleen te zijn en twijfel je aan Mijn aanwezigheid. Ik ben in je leven, want Ik ben je leven. Maar tegelijkertijd ben je ook vrij, vrij om je eigen keuzes te maken. En daar laat Ik je dan ook gaan. Dat kan soms eenzaam voelen, alsof je je steun verloren hebt. Maar Ik kan je verzekeren dat Ik ook dan nog steeds naast je sta. In afwachting van jouw keus. Jouw vrije keus. En alleen als je in je hart wilt weten wat een juiste keus is en vrij en zonder eigen invulling bij Mij komt, kan Ik je daarin advies geven. Maar Mijn advies zal dan altijd nog zo zijn, dat je vrij blijft om Mijn advies wel of niet op te volgen. Zo zal Ik je nooit dicteren wat je moet doen. Maar al naar gelang jouw liefde voor Mij en je naasten groeit, zul je jezelf goed bewust worden van welke keus werkelijk naar liefde is. En al naar gelang de liefde voor Mij en je naasten groeit, zul je in alle vrijheid heel gemakkelijk kiezen voor Mijn advies en dat ook helemaal beamen, je eigen maken in vrijheid.

Maar, daar waar je nog te groeien hebt in liefde, zul je de onzekerheid voelen op momenten dat Ik je loslaat om je eigen vrije keus te maken. Niet dat Ik dan niet meer naast je sta, maar in jou moet dan eerst de liefde verder groeien en je standvastigheid geven waardoor de onzekerheid verdwijnt. Onzekerheid wil dus niet zeggen, dat Ik je alleen gelaten heb, maar wil zeggen, dat je nog hier en daar in liefde te groeien hebt. Wees blij dat je dat zo nu en dan meemaakt, want daardoor kom je vooruit in je totale besef van leven, in je totale besef van liefde. Ik ben naast je, maar jij bent vrij en in die vrijheid mag je groeien. Dan voel je je soms onzeker, maar dan kun je Mij sterker zoeken, sterker naar liefde zoeken en groeien in liefde en deemoed.

Maar spreek je op zo’n moment Mij aan in je hart, dan kun je Mij ook onmiddellijk daar voelen en Mijn advies krijgen. In volle vrijheid kun je dan kiezen wat jij wilt. Maar dan gaat het ook zoals jij kiest, vergis je daarin ook niet. Je bent wel vrij om te kiezen, maar elke keuze doet iets met de richting van jouw leven en dat van anderen. Toch, wat je in vrijheid ook kiest, Ik sta naast je en blijf naast je.

Hemels Brood 1252

De beste weg is die van het hart. Maar veel mensen gaan niet de weg van het hart, maar de weg van het verstand en denken. En zij denken dat dat de beste weg is. Zelfs als zij in het hart een dringende boodschap voelen, leggen zij die nog terzijde voor het verstand, het eigen denken, de verstandsmatige logica. Het moet dan allemaal in de verstandsmatige logica passen. Maar achteraf wordt duidelijk, dat het gevoelde in het hart wellicht een beter resultaat gegeven had. En dan nog wordt de volgende keer weer eerder naar het verstandsmatige denken gehandeld dan wat in het hart gevoeld wordt. Zo slecht herkent de mens Mijn stem in zijn hart. Zo moeilijk geeft de mens zich over aan Mijn liefde. Zo moeilijk laat de mens zijn eigen willen, zijn eigen verlangens los. Maar ook, zo moeilijk herkent hij wat zijn eigen verlangens zijn en wat door Mijn liefde hem in zijn hart wordt aangereikt.

En juist die eigen verlangens staan er dan voor om naar het ware wat in het hart gevoeld wordt te handelen. Want wat gevoeld wordt lijkt niet datgene te gaan bieden wat die mens verlangt en zijn denken laat hem dan een heel andere weg zien, waarbij het lijkt dat zijn verlangen vervuld wordt. Maar de wegen hier zijn niet bedoeld om het eigen verlangen tot waarheid te brengen, alle wegen zijn bedoeld om de mens tot ware liefde te brengen. Dus welke weg ook gekozen wordt, wat er ontstaat is een situatie die tot waar leven, tot ware liefde leidt. Zo blijkt dan steeds opnieuw dat de verstandsmatige weg niet datgene biedt wat verwacht werd. Dat zet tot vragen aan. En wie die vragen aan Mij stelt, komt genoeg te weten om stapje voor stapje de ware weg en het ware leven te gaan begrijpen. Maar wie de vragen met zijn verstand probeert te beredeneren zal keer op keer anders kiezen en steeds zijn vragen behouden.

Toch, ook diegene zal Ik zijn vragen beantwoorden. Alleen zal dat vaker door gebeurtenissen en situaties zijn, dan rechtstreeks in het hart. Al zal Ik ook in zijn hart zijn, hij zal daar nog langere tijd Mij niet verstaan. Toch, uiteindelijk zullen de vele situaties die een mens doormaakt hem in zijn hart bij Mij brengen en zal ieder mens tot het besef van waar leven, van ware liefde brengen. In vrijheid. Daarom zal dit bij de ene mens langer duren dan bij de andere mens. Hoe dan ook, bij ieder mens ben Ik aanwezig, in het hart waarlijk aanwezig. Ook bij jou!

Hemels Brood 1253

Wat is volmaakt? Wanneer is iets volmaakt? In menselijke termen gesproken is dat volmaakt, wat hem volkomen genoegen doet, wat hij voor zichzelf perfect vindt. In Goddelijke termen is volmaakt, als het volkomen belangeloze liefde is. Als het geheel belangeloos ten dienste staat aan de mens en zijn Schepper.

Naar welke volmaaktheid streeft de mens? Naar welke volmaaktheid streef jij? Streef jij ernaar alles om je heen in een evenwicht te krijgen zoals het jouw het beste bevalt? Of kun je hoe het gaat aan Mij overlaten, het evenwicht aan Mij overlaten en erop vertrouwen dat het dan juist werkelijk volmaakt wordt? Ook al lijkt het eerst wanordelijk en totaal uit balans? Want juist als het aan Mij overgelaten wordt, is een zekere wanorde en disbalans het gevolg van een situatie die niet naar de juiste orde van volkomen liefde was. Als je bijvoorbeeld een aantal bekers, die niet allen even hoog zijn, op een rij hebt staan in willekeurige grootte en je wilt die naar grootte op een rij hebben, dan zul je ze moeten verplaatsen. En dat verplaatsen geeft eerst een zekere onordelijkheid, een disbalans. Maar al gauw is de balans terug als je ze in volgorde van grootte aan het verzetten bent.

Zo gaat het ook met situaties die eerst door de mens naar eigen hand gezet zijn. Waar dan Mijn hulp gevraagd wordt, daar ga Ik dat dus eerst uit elkaar zetten om vervolgens alles in de juiste balans te zetten. Wees daarom niet angstig als je Mijn hulp vraagt en het eerst helemaal niet op Mijn hulp lijkt. Ik ben dan bezig met het herschikken van de situatie, en alvorens de juiste balans er is, komt er eerst een beetje disbalans, zoals bij het herzetten van de bekers. Als je dan gerust blijft en het aan Mij overlaat, komt het heus goed. Maar als je zelf gaat ingrijpen, uit angst dat het niet goed komt, ja dan verstoor je het proces waar Ik je mee wilde helpen. En aangezien Ik je altijd vrij laat, gaat de situatie zich weer richten naar jouw ingrijpen, met alle gevolgen die daarmee samenhangen.

Als je het aan Mij weet over te laten, de angst op zij kunt zetten voor vertrouwen, grenzeloos vertrouwen, dan komt zeker de tijd waar alles in de beste ordening, de beste balans komt. Geduld en vertrouwen heb je dan nodig en het Mij in de hand geven. Ik beloof je dat het dan na een zekere wanorde, disharmonie, toch helemaal goed komt.

Hemels Brood 1254

Veel wordt er gesproken over Mijn woord. Door de weinigen die er belang aan hechten. Toch wordt er zelfs door hen weinig van begrepen en weinig van in de praktijk gebracht. Hoewel de kern van de boodschap eenvoudig is en niet zo moeilijk te begrijpen, komt het toch niet op z’n plaats en blijft het vaker bij een woord dan dat het omgezet wordt in de daad. Heb Mij lief en je naaste, dat is het belangrijkste om te doen, hoe kan daar over toch zoveel geredeneerd worden? Ik weet wel dat de meeste mensen liever eerst zichzelf liefhebben en dan in allerlei situaties terechtkomen die zij niet begrijpen. Dus zo gemakkelijk als Mijn woord gegeven en te begrijpen is, zo gemakkelijk is het nog niet uitgevoerd. Het vraagt een zelfverloochening en een opzij zetten van eigenliefde, eigen willen. En dat is de moeilijkheid.

Maar weet je, daarover redeneren en beredeneren hoe anderen het allemaal niet juist doen en hoe alles toch zo mis kan gaan enz. enz. heeft heel weinig nut. Steeds opnieuw jezelf innerlijk beschouwen en in het hart met Mij spreken, helpt je meer tot inzicht te komen waar je vervallen bent in eigenliefde. Natuurlijk kun je met elkaar spreken over Mijn woord, om elkaar te bemoedigen innerlijk naar Mij te komen en de weg te vinden Mij te volgen in het hart. Want daar in het hart kan Ik je Mijn woord nogmaals geven en tonen waar je er wel naar leeft en waar niet. Laat je dat niet door anderen zeggen, kom voor waarheid en liefde bij Mij zodat je door je medemensen niet op dwaalsporen gebracht wordt.

Want Mijn woord is eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen voor het reine hart, maar verborgen voor het eigenzuchtige hart. En wat met de mond gezegd wordt, kan vaak iets heel anders zijn, dan uit het hart gedaan wordt. Vergis je daarom niet en kom alleen in je hart bij Mij voor waarheid en liefde. Wat je door  mensen wordt aangereikt, heeft alleen waarde en kun je alleen aannemen en naar handelen, als je het in je hart bij Mij gecontroleerd hebt op waarheid en liefde. Komt het in je hart overeen met wat Ik je daar aanreik, dan neem het aan en handel ernaar. Laat al het andere los, laat het zonder betekenis gaan en besteedt er geen aandacht en tijd aan en redeneer er ook niet over. Dan zal je weg steeds rechter in waarheid en liefde worden.

Hemels Brood 1255

Verzamelen, wat verzamelen mensen zoal. Allerlei materiële zaken, postzegels, suikerzakjes, antiek, schilderijen en natuurlijk als het maar enigszins mogelijk is, geld of voorwerpen die geld waard zijn. In het verzamelen van allerlei zaken als postzegels, suikerzakjes e.d. kan men toch niet veel verkeerds zien, waar de jacht op het verzamelen van geld al wel als veel bezwaarlijker gezien kan worden. Maar, wat heeft het werkelijk voor nut dit verzamelen. Het is een tijdsbesteding zoals de mens er zoveel heeft. Wat zou hij anders met zijn tijd doen dan dit of dat verzamelen.

Ja, daar is dan precies het belang van de op aarde gegeven tijd. Hoe wordt die benut? Verzamel je op aarde allerlei materieels of verzamel je op aarde datgene waar je na het leven op aarde ook nog nut van hebt? Als je die vraag goed wilt beantwoorden, zul je toch wel moeten weten wat je in de tijd dat je op aarde bent kunt verzamelen voor na dit leven op aarde. En dat is dan voor veel mensen een probleem, zij weten dat niet te bedenken en voor hen lijkt dat in het geheel niet belangrijk. En omdat veel mensen zijn, die denken dat het niet belangrijk is en die zich alleen met het aardse materiële bezighouden, hangt er een enorme atmosfeer die datgene uitstraalt wat niet veel brengt, maar de indruk wekt dat het allemaal niet uitmaakt.

Laat je daardoor niet misleiden. Want het maakt wel degelijk uit. Het maakt wel degelijk uit of je iets materieels verzamelt of geestelijk goed verzamelt. Het maakt wel degelijk uit of je suikerzakjes verzamelt of geduld, waarheid, liefde. Want wat je hier aan liefde wint, neem je mee, maar geld en goed blijft achter. Dus hoe rijk ben je na dit leven als je op aarde veel geld hebt maar weinig liefde hebt gegeven? Weinig geduld hebt gehad? Weinig begrip?

Hemels Brood 1256

Vertraging. Als je een omweg maakt loop je vertraging op. Als je afwijkt van de hoofdweg, loop je vertraging op. Maar soms is zo’n omweg nodig, soms is vertraging nodig. Ook al kun je niet altijd overzien wat een weg je brengt, Ik laat je geen weg gaan die je niet uiteindelijk goed laat uitkomen. Je loopt vertraging op, maar leert daarmee extra. Wat is dan belangrijker? Snelheid of meer besef van Mijn liefde, Mijn vrede en hoe je die zelf kunt leven? Soms is snelheid geboden maar de vrijheid zal altijd gelaten worden en dan gebeurt het ook wel, dat een omweg gekozen wordt.

Jij maakt van tijd tot tijd je omweg en zo doen anderen dat ook. Ik laat eenieder zijn omweg maken, met wat vertraging komt het dan toch weer allemaal goed. En waar dan extra geleerd is gedurende de omweg, daar gaat het eenmaal terug op de hoofdweg een keer zo snel. Zie, daardoor maakt het dan niet uit dat een omweg vertraging opleverde, want op de hoofdweg gaat het vervolgens veel sneller. Tot een nieuwe vertraging zich voordoet. Bij jou of bij anderen.

Maar elke vertraging brengt iets van extra lering met zich mee. Het is net als een race, om de zoveel tijd moet er gestopt worden voor nieuwe brandstof, nieuwe banden, vervolgens gaat het weer veel sneller op de weg. Maar allen die met de race mee doen moeten brandstof en banden vernieuwen of een reparatie maken. Ja, zo is het dagelijks leven ook ongeveer, allen maken weleens omwegen, lopen vertraging op. Dat hoort er als het ware bij en het doel kan evengoed nog bereikt worden. Alleen, het is geen race, geen rit tegen de klok. Het is een weg in vrijheid met voor ieder de ware liefde, het ware leven in het vooruitzicht. Of je deze of gene weg gaat, met of zonder je medemensen, ga met Mij en het gaat je goed. Zelfs met vertraging gaat het je goed.

Hemels Brood 1257

Vooruit en niet achteruit. Mijn weg gaat altijd vooruit en zolang je niet volmaakt bent, brengt dat veranderingen met zich mee die je van tijd tot tijd moeilijk zult vinden. Moeilijk, omdat je aan het oude wilt vasthouden, omdat het je vertrouwd is. Maar wat je vertrouwd is, wil nog niet zeggen dat het goed is. Voor het moment van zijn, voor dat moment is het goed en van Mij gegeven. Maar niets is nog blijvend, behalve liefde en alles wat daarmee samenhangt.

Tot alles een geheel van liefde vormt, zullen er steeds opnieuw veranderingen komen. Veranderingen in jezelf, in je wijze van denken, in je wijze van handelen, maar ook veranderingen om je heen. Neem het allemaal aan als zegeningen van Mij, als vooruitgang naar Mij. Want alleen verandering brengt je verder. Als je naar Keulen wilt, maar je verandert niet van plaats, je komt niet in beweging, zul je nooit in Keulen aankomen. Kom, kom in beweging, neem de verandering in je leven aan als goedheid van Mij, als hulp op weg. Zie niet om naar tijden die wel heel goed waren, maar nu niet meer zijn. Laat het goede in je herinnering, weet dat ook dat Mijn zegen aan jou is. Maar neem van Mij ook de zegen van het nu, zoals Ik het je op je weg geef, met alle veranderingen die het met zich mee brengt. En veranderingen zullen er zijn. Omarm ze, zij zijn je toekomst, zij zijn nu je toekomst naar volmaakte liefde.

In en om je heen werk Ik en dat gaat met veranderingen gepaard, hoe dan ook. En weet je, dat is alles Mijn liefde. Kom in beweging, kom naar Mij, het is alles goed!

Hemels Brood 1258

Alles heeft een betekenis. Er gebeurt niets zonder dat het een betekenis heeft. Maar Ik kan je nu nog niet alle betekenissen uitleggen. Er is nog veel wat je uit eigen ervaring gaat inzien en begrijpen. Dat is veel beter voor je ziel en het doel waarvoor je hier op aarde bent. Wat Ik wel uit kan leggen doe Ik. Soms door je het inzicht in je hart te geven, maar ook is er al veel geschreven en verklaard. Op z’n tijd zul je dat wel lezen en daardoor ook weer meer gaan begrijpen. Alles stukje voor stukje. En zo nu en dan herhaling, zodat je niet vergeet.

Want doordat je zo nu en dan nog met wereldse zaken bezig bent of afdwaalt van liefde, vergeet je ook wel eens het geleerde en dat zal dan weer in herinnering gebracht moeten worden. Houd daarom zoveel je kunt aan liefde vast. Dan zul je ook je geest zo helder mogelijk houden. En daardoor zullen je inzichten groeien, wat ook je liefde verder doet groeien. Zo verruim je je leven steeds meer. Maar er zijn ook momenten waar Ik je test, waar je in situaties komt die er om vragen de daad bij het woord te voegen of wel, het geleerde in praktijk te brengen en te laten zien dat je het ook werkelijk in praktijk kunt brengen. Als je bijvoorbeeld tot het inzicht bent gekomen dat het beter is geduld met iemand te hebben die langzaam is, dan diegene op te jagen sneller te zijn dan zijn aanleg eigenlijk is, dan kan het goed zijn dat Ik op zeker moment je in een situatie laat komen waarbij je je geduld in werkelijkheid moet tonen.

Die momenten blijken nog al eens moeilijk te zijn om het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Vaker vervalt iemand dan toch in zijn vroegere ongeduldige houding. Dan heeft hij daar spijt van, komt hernieuwd tot inzicht en krijgt een nieuwe kans. Want pas als het geleerde, hetgeen ingezien is, in de praktijk gebracht wordt, is het levend geworden en eigen gemaakt. En dat is juist de bedoeling. Dat je je ware liefde in je handelen eigen maakt.

Hemels Brood 1259

Welk teken heb je nodig om zeker te weten? Om zeker te weten dat Ik er ben, dat Ik je help, dat Ik je liefheb. Welk teken heb je nodig ter bevestiging van wat je diep in jezelf toch wel weet, ook zonder enig teken? Is niet alles een teken van Mijn aanwezigheid, kun je niet in alles een teken van Mijn aanwezigheid zien? Vanwaar je onzekerheid, je angst om het niet goed te doen. Je bent mens op aarde en daar is nu eenmaal ook de verleiding om van het goede af te dwalen. Maar daar is ook de lering in het goede te komen en te blijven.

Wees dan niet bang en onzeker, want dat brengt je niet verder. Leef en mocht het zo zijn dat je daarmee fouten maakt, of liever gezegd, mocht je verleid worden het pad van liefde te verlaten, bid dan terug te mogen komen op het pad van liefde, bid dan voor liefde en kracht, toon berouw en neem in nederigheid Mijn liefde weer aan. Ook zonder een teken weet je heus wel hoe het er voor staat, als je het werkelijk wilt weten.

Maar mocht het zo uitkomen, dan geef Ik je wel een teken, dan zorg Ik er wel voor dat je gesterkt wordt in je besef van Mijn liefde, van Mijn aanwezigheid, van Mijn hulp. Maar, ook zonder teken ben Ik er voor jou, altijd. Wees eerlijk en streef het ware na, zoek de liefde te leven, aanvaard wat het leven je brengt en open je hart voor Mijn liefde zodat je die kunt doorgeven. Met of zonder teken van Mij. Je kunt het, je weet het, Ik ben er en heb je lief.

Hemels Brood 1260

Luister naar Mijn woord in je hart, naar de liefde die in je hart opborrelt en je duidelijk maakt wat wel en wat niet te doen. Maar die je ook duidelijk maakt, hoe een en ander in de Schepping bedoeld is te zijn. Die je ook duidelijk maakt hoe je de verschillende gebeurtenissen om je heen het best kunt opvatten en mee omgaan. Die je de betekenis ervan laten zien en laten beseffen dat het allemaal toch nog steeds in Mijn hand ligt. Niets ontgaat Mijn aandacht en alles wordt door Mij in liefde bezien en geholpen. En als je wilt weten welke kant uit te gaan dan kun je dat in je hart, dat is in jezelf, gewaarworden door daar in jezelf naar Mij te luisteren. Als je het moeilijk vindt om daar in jezelf naar Mij te luisteren, omdat je er niet zeker van bent dat Ik het ben die je de gedachten aanreikt in jezelf, dan laat het zoeken in jezelf los, vertrouw op Mij en laat het voorlopig aan Mij over. Dan komt er na enige tijd zeker een moment waardoor je in jezelf toch beseft wat te doen of niet te doen en besef je wat de betekenis van het gebeurde is of je ziet aan hetgeen gebeurt dat Mijn liefde je nog altijd draagt. Je altijd zal blijven dragen.

En met jou draagt Mijn liefde alle mensen, ook degenen die niets van Mij willen weten, die niets van Mij begrijpen, die niet geloven, dat Ik besta en hun Schepper ben. Ik ben toch Heer over allen. Maar Ik ben Heer in dienstbaarheid aan allen, aan het geluk van allen, in eeuwige liefde. Zodat allen in eeuwige liefde kunnen komen. Dus niet zodat allen in materiële rijkdom kunnen komen en vrij van ziekte, nee, zodat allen in geestelijke rijkdom komen en geestelijk volkomen vrij van welke narigheid ook. Want dat alleen is het ware leven, het ware geluk, de eeuwige liefde!

Hemels Brood 1261

Probeer zo eerlijk mogelijk te leven. Want alles wat van waarheid afwijkt, heeft ook zijn van waarheid afwijkende gevolgen en brengt je  dus alleen verder af van de ware liefde. Onwaarheid kan geen ware liefde zijn, omdat liefde in zichzelf zuiver en waar is. Zo hoeft nog niet alle waarheid liefde te zijn, maar onwaarheid kan het om te beginnen niet zijn.

Toch, Ik kijk naar het hart, naar de motivatie in het hart. Is die motivatie ware liefde, ten dienste van de medemens, zonder enig eigenbelang, dan heft dit veel van de werking van onwaarheid op, zoals bij Mij in Mijn liefde veel hersteld wordt van wat anders schade zou opleveren aan mensen, door afdwaling van liefde.

Welke weg je ook gaat, Mijn liefde maakt die altijd dienstbaar aan het grote geheel. Tot je zover bent uit eigen keus en liefde dienstbaar te zijn aan het grote geheel, aan je medemensen. Ik heb geduld en jij bent vrij. Neem je vrijheid en liefde aan en zie het als Mijn liefde aan jou, waar je ook bent. Leef je leven zo eerlijk mogelijk, voor jezelf en voor anderen. Want daarmee ontvouwt zich het heelal in haar zuiverste vorm voor je en kun je meer en meer inzicht krijgen in alle verhoudingen in de gehele Schepping en de bedoeling die in de Schepping verborgen ligt.

Want alleen het eerlijke oog ziet zuiver, alleen het eerlijke oor hoort zuiver, alleen de eerlijke mond spreekt zuiver alleen de eerlijke mens voelt zuiver. Alleen de zuivere liefde bereikt het hoogste punt, de opperste gelukzaligheid. Op deze aarde vindt die zuivering plaats die nodig is voor die opperste gelukzaligheid. Troost je, want  daarmee komt alles goed!

Hemels Brood 1262

Ben je Mij even vergeten? Ben je even vergeten wat Ik voor je doen kan? Dat Ik altijd bij je ben en dat je Mij maar hoeft te vragen? Ik zie in je hart je verlangen. Je wens om goed te doen en in harmonie te leven. Ik zie je zoeken om de juiste balans te vinden met alle mensen om je heen en met alle gebeurtenissen. Want je hebt graag vrede met iedereen. En het doet je verdriet, als niet overal die vrede, die harmonie is.

Overal op aarde golft het, wisselt vrede en vijandschap zich af. In het grote en in het kleine en alles daar tussenin. Het is als het ademen van de aarde, wat alles in beweging houdt en steeds opnieuw de prikkel tot beweging blijft geven. Steeds opnieuw. Tot daar geen onregelmatigheid meer is maar een eeuwige balans van volkomen vrede, voor eeuwig. Nu is dat nog niet. Nu is dat nog in wording en nu zul je nog onvrede en disharmonie blijven ondervinden. Omdat alle mensen van Mij de vrijheid hebben gekregen hun eigen keuzes te maken. En het eerst tot velen moet zijn doorgedrongen dat de best te maken keus van motivatie tot handelen, het handelen naar ware liefde is. De tijd van dit besef komt er aan. Dan zullen meer en meer mensen dit besef van beste keus krijgen en meer en meer mensen zullen uit vrije wil ook die beste keus gaan maken en hun handelen zal meer en meer op liefde gebaseerd zijn, maar het heeft nog tijd nodig.

Wat zolang uit balans is geweest, heeft ook zoveel tijd nodig om weer tot balans te komen. Maar met Mijn hulp zal het niet al te lang meer duren. Evengoed, wat is lang. Maak je van tijd geen voorstelling. Weet dat Mijn liefde onder de mensen groeit en hen opricht tot ware liefde die blijvend de vrede brengt. Voor jou en alle mensen. Heb geduld.

Hemels Brood 1263

De aarde is de plaats waar de ziel tot rijping komt. Tot rijping komt voor het hemelrijk. Maar die rijping gaat niet zoals bij een vrucht, die afhankelijk is van wat haar van buitenaf wordt toegediend. Bij de mens gaat de rijping van de ziel van binnenuit, wel in samenhang met wat buiten haar is. Ook staat de rijping van de ziel van de mens in verband met zijn vrije keus. Daarbij staat de ziel van de mens in verbinding met Mij, zoals ook planten en bomen in verbinding staan met Mij. De rijping van de menselijke ziel is de groei  naar liefde, zelfstandige liefde, bij een zelfbewust bestaan. Zo voelen mensen bewust hun bestaan. En binnen deze bewustheid van bestaan, kunnen zij uitgroeien tot volkomen liefde. Als zij dat willen.

Je kunt dus uitgroeien tot volkomen liefde, als je dat wilt. Alleen, je willen is nog gemengd. Het ene moment wil je volkomen liefde zijn, maar het andere moment weiger je op te offeren wat daar voor nodig is. En ook ben je je soms niet geheel bewust van de keuze voor jezelf. Hoe kun je dan volkomen liefde worden, als je je niet van alles bewust bent? Dat is je proces van rijpwording. Dat je stukje bij beetje wel gaat beseffen waar je handelen voor jezelf uit eigenbelang is en waar je al je eigenbelang weet los te laten uit liefde voor je naaste. Stukje bij beetje wijzigt dan ook je handelen meer naar liefde, wat dan ook zijn uitwerking weer heeft op je leven. En ook weer meer zicht en inzicht brengt.

Alle stapjes zijn zo op elkaar afgestemd, dat het je ziel naar volledige rijpheid voor Mijn Hemel brengt, zodat je daar voor eeuwig kunt zijn en geen pijn of verdriet meer hoeft mee te maken. Nu is dat er wel, het is de aardse weg die dat met zich meebrengt: je vrijheid van keus, waarvoor dat er is. Dat is goed voor de rijping van je ziel, voor jouw zaligheid en die van alle mensen.

Hemels Brood 1264

Waar ga je heen? Want je bent onderweg. Elke dag ben je onderweg. En weet jij waar je heengaat? Heb jij een keuze gemaakt? Maar als Ik vraag, waar ga jij heen, dan bedoel Ik niet in natuurlijk opzicht. Dan bedoel Ik niet of je naar je werk of naar de winkel gaat of naar Den Haag of Rotterdam. Dan bedoel Ik, waar gaat je leven naar toe? Waar gaat je ziel naar toe, waar ga je geestelijk naar toe.

Want, je levenlang ga je ergens naar toe. Of je dat zo ziet of niet, maar je bent op weg. Op weg naar liefde of op weg naar eigenbelang, op weg naar geduldig vertrouwen dat alles zichtbaar wordt in oneindigheid of op weg naar een waan aan eigen ideeën van leven, op eigen wensen gebaseerd. Kortom, je bent op weg om jezelf goed te doen of op weg om anderen goed te doen. Want het maakt nog wel wat uit of je voor de ene weg kiest of voor de andere, waar je uiteindelijk uitkomt. Waar je uiteindelijk aankomt na dit leven op de natuurlijke aarde.

Want er komt wel een einde aan je weg op aarde, maar er komt dan evengoed geen einde aan je ware leven. Hoeveel van het ware leven heb jij begrepen? En wat doe je ermee? Want dat is de richting die je uitgaat, de keuze die jij maakt ten aanzien van ware liefde. Op deze aarde is een helder licht. Dit licht verheldert je weg, als je wilt en daarmee kun je precies zien welke kant je uitgaat. Als je van het licht gebruik wilt maken. Het licht is er voor iedereen. Je hoeft er niet om te vragen. Alleen je ogen er voor open te doen. Of ga je liever naar een onzekere plaats op weg en houd je liever je ogen gesloten voor het ware leven?

Wees niet bang voor het licht en zie onder ogen waarheen je onderweg bent. Is het liefde, ga zo door, is het eigenliefde, bedenk je dan. Bedenk je dan of dat werkelijk is wat je wilt, waar eigenliefde je brengt. Wil je op weg naar Mij?  Kies dan zoveel je kunt voor liefde en laat eigenliefde, eigenbelang, zoveel je kunt, los. Toon Mij in je hart welke bestemming jij wilt, werkelijk wilt en Ik zal je kracht geven te bereiken wat je werkelijk wilt. Ik zal je kracht geven eigenliefde los te laten en de weg naar volle ware liefde te gaan. Als jij wilt.

Hemels Brood 1265

Leegmaken, openstaan voor Mij. Wat betekent dat precies. Het is je eigen ideeën, meningen, verlangens opzij zetten, niet mee laten wegen, loslaten en bereid zijn te luisteren, te ontvangen, aan te nemen. Ja, luisteren naar mogelijk nieuwe ideeën van Mij, luisteren naar mogelijk andere overtuigingen van Mij. Bereid zijn die nieuwe ideeën als goed aan te nemen, als beter dan je eigen ideeën, aan te nemen.

Niet bij voorbaat terughoudend zijn, niet bij voorbaat kritisch zijn en je eigen ideeën voor de beste houden, totdat anders bewezen is. Maar wel de nieuwe ideeën in je hart testen op liefde en waarheid, op ware liefde. Niet ten aanzien van je eigen ideeën en overtuigingen, maar los daarvan, helemaal los daarvan zien of je hart het ook werkelijk kan aannemen.

Want je kunt al je ideeën en overtuigingen opzij zetten, loslaten, maar als je Mijn ideeën niet volledig met je hele hart kunt aannemen, blijf dan maar bij je eigen ideeën, je eigen overtuigingen. En probeer het een andere keer nog eens. Kom een andere keer nog eens, leeg en open om naar Mij te luisteren en te zien of je hart ook met Mij in overeenstemming te brengen is.

Want alleen als je met je hart Mijn ideeën, Mijn voorstellen kunt accepteren, kunt zien als waarheid en liefde, alleen dan kun je het werkelijk aannemen en verruilen voor je eigen eerdere ideeën en overtuigingen. Kun je het met je hart niet aannemen, laat het dan gaan. Want het is dan mogelijk dat hetgeen je denkt dat van Mij komt, toch niet van Mij is of het kan zijn, dat je toch nog niet helemaal leeg bent van eigen wensen, eigen ideeën, eigen overtuigingen. Dan wordt het moeilijk om in alle zuiverheid naar Mij te luisteren en Mij te verstaan. Dan is het beter nog naar je eigen ideeën en overtuigingen te handelen. Anders denk je naar Mijn adviezen te luisteren en als je dan niet goed uitkomt denk je dat Ik je niet de juiste adviezen gegeven heb. Dan ga je misschien helemaal niet meer naar Mij luisteren, wat je uiteindelijk ook niet verder helpt.

Weet je, daarom is het zo belangrijk dat je begrijpt wat leeg zijn is en wat openstaan voor Mij is. Dat je ook werkelijk leeg bent en openstaat voor Mij als je bij Mij komt en Mijn raad vraagt. Ik wil je graag helpen, helemaal helpen, niet gedeeltelijk en dan de schuld krijgen van dat andere gedeelte wat misgaat. Dus kom met je hele hart of ga zoals je wilt je eigen weg en weet dat dat je eigen weg is. Mocht je dan na verloop van tijd toch nog Mijn advies, Mijn hulp willen, kom dan leeg en open voor Mij. En zie of je hart dan in overeenstemming met Mij te brengen is, zodat Ik je dan werkelijk kan helpen!

Hemels Brood 1266

Ja, het zou fijn zijn, heel fijn, als alle mensen alleen liefde leven, elkaar alleen uit liefde helpen en met elkaar in liefde omgaan. Het is geen utopie, het kan, maar allen zullen het zelf moeten willen en zelf moeten bereiken. Met zelf bedoel Ik dan, uit eigen vrije wil. Want de kracht ervoor kun je alleen van Mij krijgen. En wie wil, krijgt die kracht dan ook van Mij. Dus, het kan, het is mogelijk. Alleen, het is nu nog niet zover. Nu zul je het nog moeten verdragen, dat lang niet alle mensen liefde zijn en dat je zelf ook nog lang niet altijd liefde bent, wilt zijn en kunt zijn.

Toch, er wordt aan gewerkt. Door alle hemelse krachten waar maar mogelijk is zonder de vrije wil van de mens te beïnvloeden. Zodat er toch steeds meer mensen het besef van ware liefde krijgen, het inzicht van het belang om naar ware liefde te leven. En van daaruit de wil om daadwerkelijk naar ware liefde te leven. Dan versterk Ik steeds meer die mens en vergroot zijn inzicht, zijn besef. En hoe meer mensen het belang van leven naar liefde gaan zien en ook daadwerkelijk ernaar willen gaan leven, des te meer van Mijn liefdekracht kan Ik geven onder de mensen en des te meer vrede zal er zijn. Oorlogen zullen afnemen en vrede zal groeien. En langzaam maar zeker zal liefde overwinnnen, zal liefde zegenvieren.

De tijd zal waarlijk komen, dat meer mensen naar liefde gaan leven en vrede onder de mensen zal zijn. Doorsta wat nu nog geen liefde is en groei daardoor ook zelf nog naar meer liefde uit Mijn kracht, die je overal omringt en beschermt. Vertrouw erop dat liefde onder de mensen groeit, ook al lijkt het vaak niet zo te zijn. Toch is er groei in het grote geheel. En je zult op zeker moment verbaasd zijn te zien, hoe ineens die ware liefde een enorme omvang neemt op aarde. Hoewel nu nog niet zichtbaar, maar Ik zeg je, het komt, liefde komt, Ik kom!

Hemels Brood 1267

Voortdurend is de Schepping in verandering. Voortdurend past de Schepping zich aan, aan de mensen, aan jou. Elke stap die je maakt, elke keuze die je maakt, wordt opgenomen in de Schepping en het geheel wordt er voortdurend op aangepast. Maar zoals de Schepping zich steeds flexibel daarop afstemt, op het doen en laten van alle mensen, op het doen en laten van jou persoonlijk en van iedereen persoonlijk, zo is de hemel altijd dezelfde, zo is liefde altijd dezelfde. Daarin verandert niets. De liefde blijft eeuwig liefde en de hemel blijft eeuwig de situatie waarin volkomen ware liefde geleefd wordt, naar eigen vrije keus.

De aardse Schepping ademt mee met het doen en laten van de mensen, ieder voor zich en allen tezamen. Zodat steeds opnieuw de meest optimale situatie gecreëerd wordt voor alle mensen persoonlijk en voor allen tezamen, om in ware liefde te groeien en uiteindelijk voor eeuwig ware liefde te zijn en te blijven. Zo verandert er dan eens hier en dan eens daar iets aan de aarde, aan het klimaat, aan de verhoudingen tussen de verschillende volkeren. In het groot en in het klein, in het gezamenlijk gebeuren op aarde en in de persoonlijke omstandigheden.

Maar wat er ook is en veranderd, het heeft alles te maken met de keuze van de mens gezamenlijk en de keuze van ieder mens voor zich. En dit heeft dan ook altijd de uiteindelijke ordening die groei naar ware liefde bevordert, zonder uitzondering. Of dat nu zo gezien wordt of niet, het blijft alles liefde ten doel hebben en het komt alles uit Mijn liefde voort. En in die tussentijd wacht de hemel op alle mensen en blijft de hemel eeuwig dezelfde, net als Ik altijd dezelfde blijf, Schepper in volkomen liefde.

Hemels Brood 1268

Het is wel zo dat veel mensen weinig werkelijkheidsbesef hebben over hun doen en laten. Het is wel zo dat zij weinig besef hebben van de verstrekkende gevolgen van wat zij doen, denken en zeggen. Dan kun je denken, in hoeverre mis ik ook het besef over mijn doen en laten? En natuurlijk is er ook bij jou wel hier en daar niet een volledig besef. Al wil je nog zo graag dat besef wel hebben, Ik zeg je, dat gaat zo niet, dat is beter niet in één keer te krijgen.

Je zou het trouwens ook iets anders kunnen bekijken. Neem een kind. Als het nog jong is, heeft het geen besef van schrijven, van rekenen, e.d. Zodra het er de leeftijd voor heeft, gaat het dat toch allemaal leren en dan beseft het dat er meer is, waar het eerder geen weet van had. Maar dat kon ook eerder niet, het had daar de leeftijd nog niet voor.

Zo is het ook met jullie besef van dingen die je doet, zegt, denkt. Je hebt dan wel de volwassen leeftijd bereikt, maar in het geestelijke opzicht nog niet de juiste rijpheid om alles al in het volle besef te begrijpen, wat je nu nog niet beseft. Je zult het wel gaan beseffen, op z’n tijd, op het moment dat je er rijp voor bent. Dat is het moment, waarop je bepaalde inzichten hebt verworven, meer zicht hebt gekregen op de samenhang van dingen in de Schepping. Bij de één is dit eerder dan bij de ander, dat heeft onder andere met de vrije keus te maken, maar ook met de mate van liefde waarnaar iemand leeft en de mate waarin hij zijn leven in Mijn hand kan leggen.

Iedereen heeft een proces van groei hier op aarde en daarmee groeit ook het besef, steeds een beetje meer. Breek je hoofd er niet over waar je nog tekort schiet in je besef, accepteer dat dat zo is. Maar, accepteer het ook van anderen. Heb er begrip voor. Iedereen groeit, de één wat sneller dan de ander. Maar tot besef komt iedereen.

Hemels Brood 1269

Ieder mens struikelt wel eens een keer. Over een tak, over een steen die wat omhoog steekt, over zijn eigen voeten, als hij te snel wil. En zo is het ook geestelijk. Ook geestelijk kun je struikelen. Iets goed willen doen, maar niet helemaal goed uitkijken wat je achterliggende beweegredenen eigenlijk zijn. Niet goed in jezelf luisteren naar wat Ik er van vind en soms gewoon zo’n haast hebben, dat je jezelf de tijd niet gunt in jezelf te zien en te luisteren of je wel de juiste weg gaat, of je wel het juiste doel nastreeft, of je ook geheel zonder eigenbelang handelt.

Dan kun je gemakkelijk struikelen, even van het juiste pad van ware liefde afraken en daarvan de gevolgen ondervinden. Maar je kunt ze al snel herstellen, je onderkent al snel dat je even gestruikeld bent en daarmee heb je de schade beperkt. Als je je gewoon even verstapte zul je er niet zoveel van merken. Maar als je, laten we zeggen, ernstiger gestruikeld bent, zoals je daar in natuurlijk materieel opzicht bijvoorbeeld de enkel verstuikt of zelfs de spieren gescheurd hebt, dan wordt het veel ernstiger en zul je een periode van rust moeten nemen om alles weer in orde te krijgen. En zo is het ook geestelijk. Als je ernstig struikelt op je pad van liefde en een ernstige afwijking maakt, dat kun je, weer terug op het pad van liefde, toch nog te maken krijgen met gevolgen van je afdwaling. Neem die dan in rust aan, verzet je er niet tegen, want het heelt toch ook in de ziel dat stukje waardoor je struikelende.

Struikelde je bijvoorbeeld omdat je in bepaalde opzichten niet genoeg geduld hebt gehad, maar ben je terug in geduld en het besef dat dat niet juist van je was, dan nog kunnen er gevolgen zijn aan je eerder ongeduld. Neem die aan, want zij kunnen je lering geven waardoor je een volgende keer in een vergelijkbare situatie je geduld wel kunt bewaren . Dat is dan heling voor de ziel en het brengt je werkelijk iets goeds voor je verdere leven.

Hemels Brood 1270

Graag zou Ik aan alle mensen duidelijk maken hoeveel liefde Ik voor hen heb en dat Ik hen allen alleen maar liefheb, nooit iets anders dan dat Ik hen liefheb. Je zou zeggen, vertel iedereen je liefde voor hen, vertel hoe de Schepping in elkaar zit, vertel hoe ieder voor zich het beste kan leven en dan is het voor elkaar. Maar, helaas, zo gaat dat niet. Want of iemand Mij dan hoort, of iemand dan naar Mij luistert, of iemand Mij dan begrijpt, hangt niet alleen af van wat Ik hem zeg en uitleg. Het hangt nog veel meer af van wat diegene wil, hoe hij leeft, wat zijn intenties zijn en noem maar op.

Heus, Ik doe Mijn best om alle mensen Mijn overgrote liefde voor hen duidelijk te maken. Door boeken, verhalen, gebeurtenissen probeer Ik hen te bereiken. Maar als er in een hart, in de gedachtegangen van een mens, geen plaats is voor Mijn verhaal, voor Mijn Evangelie van liefde, dan kan Ik daar niet veel aandoen zonder de vrijheid van die mens af te nemen en dat doe Ik niet, want juist die vrijheid is nodig voor die mens om zichzelf bewust in leven te kunnen ervaren. En dat bewust zijn van eigen leven neem Ik niemand af. Maar die vrijheid van keuze die daarvoor nodig is, brengt met zich mee dat de mens zich door zijn keuzes voor eigenliefde volkomen blind en doof maakt voor Mij en de liefde die Ik voor hem heb.

Denk nu niet dat het dan allemaal verspilde liefde is. Want hoewel Ik niet ingrijp in de vrije keuze van de mens, heeft Mijn liefde toch een invloed op de hele Schepping. En wel zo, omdat Mijn liefde het leven is, de Schepping is en de kracht tot leven in eeuwigheid is. Alhoewel dat nog niet in z’n volle omvang tot de mens doordringt, kan Ik je wel zeggen dat het moment gaat komen, dat de mens zelfs in zijn vrijheid er niet omheen kan, te doorzien wat hij doet en zou moeten doen, om tot eeuwig gelukzalig leven te kunnen komen. Dan zal hij ook meer en meer gaan begrijpen welk een liefde Ik ben voor hem en voor iedereen. Dan zal hij ook zelf die liefde willen gaan leven en dat is dan het begin van de ware liefde te leven. Want het willen, gaat vooraf aan het doen. En juist het doen is het leven, het ware leven.

Steeds opnieuw blijf Ik het herhalen, dat Ik volkomen liefde ben voor iedereen, dat Ik iedereen eeuwig en oneindig liefdheb en dat allen die eeuwige liefde zijn en zelf ook kunnen leven, uit eigen vrije keus. En steeds opnieuw laat Ik van alles gebeuren wat de onjuistheid van keuze niet belemmert maar wel tot inzicht van leven, waarlijk leven en Mijn overgrote liefde brengt. Blijf daarom zelf ook waar je kunt en zo vaak als je kunt en zolang je maar kunt Mijn liefde uitdragen, op allerlei manieren. Maar de beste manier om op de mensen Mijn liefde over te brengen, is zelf zoveel mogelijk naar ware oprechte liefde te leven, wat er ook gebeurt, in het volle vertrouwen dat Ik met Mijn liefde naast je ben, je draag en steun en de kracht geef die je nodig hebt om, wat er ook gebeurt, liefde te leven!

Hemels Brood 1271

Hoe serieus denk je dat Ik ben? Als Ik geen bestraffende God ben, maar een liefhebbende Vader, denk je dat het dan allemaal niet zo erg is om af te dwalen van liefde? Voor al die mensen die denken dat Ik een bestraffende God ben, ben Ik ook heel streng, denken zij. Als Ik dus geen bestraffende God ben, zou Ik toch ook wel niet streng zijn.

Maar, het heeft niet met Mij te maken, het heeft met jullie te maken, met jou. Het gaat er niet om of Ik wel of niet streng ben, of Ik wel of niet serieus ben, het gaat er om, hoe zijn jullie, hoe ben jij? Want jullie zijn vrij, Ik leg je niets op, Ik dwing je tot niets, het mag allemaal je eigen keuze zijn. Jullie zijn vrij. Maar die vrijheid is wel binnen Mijn ordening van liefde geplaatst. En die ordening is volkomen serieus, uiterst streng en heel precies, zoals die het beste kan zijn voor het heil van jullie ziel, voor het heil van jouw ziel. Uit liefde voor jullie, voor jou, is dat zo. En dat is wat je het beste wel kunt doen: beseffen dat die ordening geen millimeter wijkt, zich niet naar jullie of jouw wensen aanpast, niet hier wat strenger en daar wat minder streng is. Neen, deze door Mij ingestelde ordening is precies goed voor alle mensen en blijft zoals die is, zodanig dat het de mensen helpt in ware totale liefde te komen.

Daarom, die ordening kun je maar beter serieus nemen en er met het maken van je keuzes, goed rekening mee houden. Want in die ordening ben je vrij je eigen keuzes te maken, Ik zal je die niet beletten, je niet veroordelen. Ik ben niet streng en bestraffend, maar die ordening is wel zo ingesteld dat het wel degelijk uitmaakt welke keuzes jij maakt. Of je kiest voor liefde voor anderen of voor jezelf.

En dat geldt voor alle mensen. Ben Ik dan die strengheid, zo ernstig serieus? Nee, Ik ben een barmhartige Vader, die met grote liefde zorgt voor zijn kinderen en daarom deze ordening heeft ingesteld. Zodat Mijn kinderen het besef van ware liefde kunnen leren. Zodat Mijn kinderen die ware liefde uit eigen vrije keus kunnen gaan leven, zodat Mijn kinderen in de opperste gelukzaligheid kunnen komen. Wil je die ordening, die niet zomaar een ordening is, maar overeenkomt met de wetgeving, de tien geboden, overwinnen? Kom dan tot volkomen liefde, leef volkomen liefde en je hebt de wet van Mijn ordening  overwonnen en komt in totale gelukzaligheid!