Hemels Brood 1210 t/m 1240

Hemels Brood 1210

Als de dingen zich opstapelen, steeds weer een situatie zich voordoet waar het niet zo gemakkelijk loopt, dan ben je geneigd het bijltje er bij neer te gooien en weg te lopen, naar oorden waar alles naar waarheid en liefde gebeurt. Maar waar op aarde vind je zo’n plek waar alles in vrede en harmonie is? De belangrijkste plaats waar dat zou moeten zijn, is je hart.

In je hart zou het steeds vrede en harmonie moeten zijn. Maar de omstandigheden, de wijze waarop mensen met elkaar omgaan, de wijze waarop mensen met jou omgaan belet je hart in vrede en harmonie te blijven. Stel je hart niet afhankelijk van wat anderen doen of zeggen, van wat ze zouden moeten doen, maar niet aan toekomen. Jij hebt dat niet in de hand. Maar je eigen hart toch wel of niet?

Je vraagt je af hoe je de verontwaardiging die je hart binnenkomt bij een onheuse handelwijze voorkomt, hoe je het stopt, terugdringt. Geef het Mij, laat het Mij. En als dat je niet lukt, laat het dan, accepteer het dan. Je wilt vrede en harmonie, maar het is op aarde nog geen vrede en harmonie. Daar kun je steeds opnieuw tegen in opstand komen, maar je kunt het ook aan  Mij overlaten. Het lijkt misschien dat dat niets brengt, dat Ik er niets aan doe, maar heus, Ik zie alles, bemerk alles en Mijn liefde doet haar werk, maar wel veelal achter de schermen, voor jouw oog niet altijd zichtbaar. Voor de wereld niet zichtbaar.

Ja, het is allemaal nog heel gebrekkig, liefde is nog slechts een heel dunne draad door het leven van de mens. Een dunne gehavende draad. Maar hoe dun en gehavend ook, toch blijft zij sterk, toch blijft zij eeuwig. Het dunne gehavende lijkt zo, het is wat je slechts kunt zien. Maar zou je alles kunnen zien, je zou Mijn stevig dik gouden koord van liefde naar jullie allen zien, niet gehavend, maar eeuwig sterk.

Hemels Brood 1211

Laat je niet ontmoedigen door de vele afdwalingen van liefde van mensen om je heen. Wees ook niet ontmoedigd over jezelf als je van liefde bent afgeweken, geprikkeld door anderen die je onheus behandelen. Probeer eenvoudig terug te komen in liefde als je bemerkt dat je bent  afgedwaald. Vraag Mij je daarbij te helpen en stel je vrij en open op voor Mijn hulp, zonder iets te verwachten, zonder iets in te vullen, maar wel in vertrouwen op Mij en Mijn mogelijkheden. Ik laat je niet alleen, Ik laat niemand alleen, vertrouw daarop en wacht af, heb geduld en handel naar dat wat je hart je in reine liefde aangeeft.

Laat je niet ontmoedigen door al het geweld op aarde, door honger en ziekten van zovelen, door vluchtelingen zonder verblijfplaats. Het maakt allemaal de afdwalingen van liefde zichtbaar. En het roept de mens op zijn liefdeloosheid te staken en naar liefde te gaan handelen. Want dat is allemaal de uitwerking van liefdeloosheid. Hoe kan liefdeloosheid anders beseft worden dan door de uitwerking zichtbaar te maken voor alle mensen. Het doet een beroep op ieder hart, niet om je moedeloos te maken.

Het signaal van liefdeloosheid moet zichtbaar worden, moet tot de orde roepen! Als jij die roep hoort, ziet, bemerkt, wordt dan niet moedeloos, maar houdt zelf vast aan liefde en blijf vertrouwen op Mijn liefde. Ook al heeft de wereldse mens zijn liefde verloren, Ik verlies Mijn liefde nooit en Mijn liefde staat boven alles. De roep van Mijn liefde klinkt door in de uitwerking die liefdeloosheid heeft. Laat je moedeloosheid gaan en blijf bij Mijn liefde voor zover je dat lukt. Voor al het overige zorg Ik. Heb vertrouwen en verlies de moed niet! Nooit!

Hemels Brood 1212

Ik ben met jullie begonnen, jullie zijn Mijn liefde en Ik zal afmaken wat Ik begonnen ben tot het doel bereikt is. Tot volkomen liefde met alle mensen bereikt is. Deze Schepping is er voor bedoeld jullie allen te laten uitgroeien tot  vrije wezens in volkomen liefde en dat zullen jullie dan ook allen worden, zijn.

 Tijd is slechts een middel aan jullie gegeven zodat je in het vrije oneindige kunt komen, kunt zijn. Ruimte is jullie gegeven, waarin jullie je kunt ontwikkelen en kennis kunt nemen van het één en het ander. Alles wat nodig is om tot het uiteindelijke doel te komen is in deze Schepping aanwezig. Aan alles heb Ik gedacht en Mijn gedachten zijn waarheid, Mijn gedachten vervullen het ware leven. Met jullie gedachten vervullen jullie ieder je leven. Je gedachten, je opvattingen, zij zijn je leven, daarnaar handel je en daarnaar vormt zich je leven. Jouw leven, wat door Mij gedragen wordt, is specifiek jouw leven. Je door Mij gegeven. Hoe je ook in je vrijheid afdwaalt van de weg naar volkomen vrije ware liefde, Ik ben met eenieder van jullie begonnen, Ik ben ook met jou begonnen en wat Ik begin zal Ik ook tot een goed resultaat brengen, waar Ik leven begin, zal dit leven tot ware liefde in vrijheid gevoerd worden en dan ook in de oneindigheid van het bestaan opgenomen zijn.

Maar de mens zal pas dan de oneindigheid tenvolle ervaren als die mens in volle vrije ware liefde leeft. Omdat alleen alle leven oneindig is en alleen ware liefde leven is. Zo is niets wat tegenovergesteld is aan liefde,  oneindig, dat alles is eindig. En zo kun je er van op aan dat wat Ik eens begon, het ware leven te geven aan de jullie mensen, niet ophoudt maar eeuwig gegeven is. Dat dit pas tenvolle jullie besef kan worden ligt aan jullie vrije keus. Want de vrijheid is ook eeuwig een voorwaarde voor ware liefde. Wat Ik eens begon, de ware liefde, is oneindig, al het andere is eindig en zo zal eens alleen liefde in vrijheid jullie deel zijn.

Hemels Brood 1213

Niets kan Mijn liefde voor jullie wegnemen. Maar keer op keer zakt jullie liefde voor Mij weg in de duisternis van het wereldse. Steeds opnieuw bied Ik Mijn licht om jullie tot inzicht te brengen, maar te veel en te direct licht doet jullie terugdeinzen in de duisternis, uit angst voor wat het licht zichtbaar maakt. Want het licht brengt tot inzicht, maar daaraan vooraf gaat het besef van de duisternis met al haar liefdeloosheid en eigengewin, wat in het licht gesteld nog eens zo afschuwwekkend is. En in de mens komt dan de vraag, heb ik dat gedaan, ben ik zo afschuwwekkend? Maar als dat niet tot de mens gaat doordringen, welke prikkel zal de mens dan tot wijziging van zijn handelen, wijziging van zijn opvattingen brengen?

Wie zal ooit tot eeuwig ware liefde komen, als hij niet eerst tot eigen zicht gebracht wordt en tot zicht om hem heen, inzicht over wat er toch alles om hem heen gebeurt en wat toch allemaal de uitwerking van eigenliefde, eigenwillen is en waar dit alles bij mensen verborgen aanwezig is. Ja, wie alles zou kunnen zien zou van intense schrik neervallen. Vandaar dat Mijn licht nog niet tenvolle schijnt. De ogen van jullie mensen kunnen dat nog niet verdragen. Mijn licht schijnt over de wereld, maar zo helder als in de hemelse gebieden schijnt zij nog niet. Daar is alles volkomen licht, het zuiverste licht, door geen mens op aarde ooit nog gezien.

Blijf groeien en het licht zal in je groeien en zich om je heen verspreiden, beetje bij beetje zal het anderen verlichten tot ware liefde in de eeuwigheid.

Hemels Brood 1214

Met een opgeruimd gemoed is het leven lichter. Zorg daarom steeds zoveel mogelijk dat niets je gemoed bezwaard. En neem dat wat je gemoed bezwaard bij de hand naar Mij, leg het Mij voor en overleg met Mij hoe je het los kunt laten. Bezwaard je hart je met dingen die gebeurd zijn en waarover je je schuldig voelt, kijk waar dat schuldgevoel precies vandaan komt en eventueel bied je je verontschuldigingen aan als je denkt iemand tekort gedaan te hebben.

Als je een bezwaard gemoed hebt omdat je niet precies weet hoe ergens mee om te gaan, welke keuzen te maken omdat het één en het ander goede en minder goede kanten heeft. Overleg dan ten diepste nog eens met Mij en let goed op wat je hart je zegt. Want in je hart kun je Mij, Mijn stem als een advies vernemen.

Een bezwaard gemoed heeft er nog al eens mee te maken dat je Mijn advies in je hart wel voelt, maar eigenlijk iets anders wilt wat je moeilijk los kunt laten. Soms heeft dat met jezelf te maken, met iets wat je wilt voor jezelf maar je voelt dan in je hart Mijn advies tot anders handelen, omdat Ik zie dat het uiteindelijk niet het juiste voor jou is. Soms heeft het met anderen te maken. Je zou dan voor een ander iets moeten doen, iets af moeten staan uit liefde, dat zegt je je hart, maar liever doe je dat niet, houd je wat je hebt voor jezelf. Ook zoiets kan dan je gemoed bezwaren, soms zelfs onderbewust. Dan voel je je niet blij, maar je weet eigenlijk ook niet precies waarom je je niet blij voelt.

Kom steeds bij Mij als je gemoed bezwaard is en laten we er samen wat aan doen. Ga niet zonder Mij op pad om je bezwaarde gemoed te ontlasten want licht verval je in oplossingen die niet de Mijne zijn en je uiteindelijk een zwaardere belasting van je gemoed bezorgt. Ik ben er voor je, je hoeft alleen uit vrije wil bij Mij te komen, Mijn hulp te vragen, op Mijn hulp te vertrouwen, Mijn advies op te volgen en alles komt goed met een licht gemoed!

Hemels Brood 1215

Veel mensen zoeken Mij. Maar zelf hebben zij zich vaak verstopt achter allerlei wensen en verlangens en opvattingen die niet de Mijne zijn. Als Ik niet alwetend en alziend was, dan zou Ik hen moeten zoeken. Het is ook niet zo dat zij Mij moeten zoeken omdat Ik Mij voor hen wil verbergen. Dat zij Mij niet zien heeft met hun eigen handelen, hun eigen opvattingen, hun eigengerichtheid te maken. Want dat is wat Mij voor hun ogen verbergt. Ik ben er voor iedereen en voor het zuivere liefdevolle hart zeker zichtbaar, voelbaar. Diegene met het zuivere liefdevolle hart hoeft Mij dan ook niet te zoeken.

Zoek je Mij? Zoek dan bij jezelf je blindheid door eigenbelang, je blindheid door onwaarheid, je blindheid door liefdeloosheid. En laat je ogen open gaan door erkenning in je hart van al deze blindmakende zaken in je hart die je als het ware voor je zicht op Mij hebt gezet.  Ik ben niet onzichtbaar, onvindbaar, jouw levenswijze, jouw opvattingen, die zijn het die je het zicht op Mij benemen. Zoek je Mij? Zoek dan naar de oorzaken van je blindheid en breng ze in je hart bij Mij. Op het moment dat je ze oprecht aan Mij wilt erkennen, Mij wilt voorhouden, zie Ik jou in jezelf en kun je Mij gaan zien in jezelf. Erken wat je nog niet naar ware liefde doet, Ik heb er begrip voor, Ik heb je lief en Ik weet dat je nog niet volmaakt bent. Ik help je volmaaktheid te bereiken, niet voor Mij, maar voor jou, voor jouw ziel en zaligheid, voor jouw totale geluk en voor de ziel en zaligheid, voor het geluk van alle mensen, niemand uitgezonderd.

Uitgezonderd van geluk en zaligheid is alleen alle niet-liefde, alle liefdeloosheid, wie naar liefdeloosheid handelt, naar eigenbelang, eigenverlangen, die ondervindt daarvan de vrucht, maar wie zijn onvermogen om tot volkomen liefde zonder eigenbelang te komen erkent en zijn afdwalingen in zijn hart bekent, die zal de warme liefde van Mijn hart in waarheid gaan beleven en langzaam maar zeker zullen zijn ogen opengaan en zijn hart zal gezuiverd worden tot volle waarheid en volle liefde en tot het ware inzicht in de Schepping en zijn Schepper.

Zoek je Mij? Kijk rond in je hart, erken wat daar niet thuishoort en zie Mij, je Schepper, die daar in je hart eeuwig en altijd al is.

Hemels Brood 1216

Wat er ook gebeurt, het is alles binnen Mijn liefde gevat. Niets gaat buiten Mijn liefde om. Daarom hoeft nooit iemand angst te hebben dat het niet goed komt. Binnen Mijn liefde is alles gevat, zelfs elke afdwaling van liefde is in Mijn liefde gevat. Zodat ook de afdwaling niet zonder Mijn helende liefde is. Alles heeft zijn tijd, alles heeft zijn plaats, ook elke afdwaling is voorzien en heeft zijn tijd en zijn plaats gekregen binnen Mijn enorme liefde. Wie dat niet ziet, ervaart de pijn van de afdwaling. Pijn is het niet zien, niet erkennen, niet bewust inzien van Mijn liefde in alles. Angst komt voort uit het niet zien, niet beseffen dat alles hoe dan ook toch in Mijn liefde gevat is. Zelfs de ergste misdaad is in Mijn liefde gevat. Het is niet Mijn liefde iemand kwaad te berokkenen, het is wel Mijn liefde dat kwaad voor hem die het treft tot liefde te keren.

Hoewel alles in Mijn liefde geplaatst is en er geen pijn, verdriet en ziekte zou hoeven te zijn, begrijp Ik heel goed dat het moeilijk voor te stellen is voor de meeste mensen, omdat het er voor hen toch wel is, als een werkelijkheid is en als een werkelijkheid pijn doet en kwelling geeft. Toch, alles brengt uiteindelijk Mijn liefde voort en toch, alles brengt uiteindelijk de ware liefde in het besef van alle mensen, niemand uitgezonderd. Denk daarom niet dat de pijn van nu eeuwig is. Liefde is eeuwig, pijn is tijdelijk. Denk niet dat oorlog, misdaad eeuwig is. Liefde is eeuwig, alle het tegenovergestelde is tijdelijk en niet het ware leven, niet de eeuwige werkelijkheid.

Waar jij Mij om zegen vraagt en Mijn liefde in je handelen wilt opnemen, want dat is in grote lijnen Mijn zegen, daar zal Ik naast je staan en in je oprechte hart zijn, het vullen met liefde en je ondersteunen tot een liefdevol handelen, zodat er goeds voorkomt uit je daden die uit liefde voortkomen en zo ook door Mij juist gezegend zijn. Want Ik ben liefde, eeuwig en altijd, voor alle mensen.

Hemels Brood 1217

Voor ieder mens is het een kunst zijn angsten te overwinnen en zonder voorbehoud op Mij te vertrouwen. Want er is veel wat gebeurt en onaangenaam is voor mensen en zij weten niet goed daar vanaf te komen. Juist dat niet weten, niet begrijpen, maakt angstig. Iemand vertrouwen die je ziet en die uitlegt wat hij voor je kan doen, is heel wat makkelijker dan iemand vertrouwen, die je niet direct ziet en niet direct duidelijk zegt wat hij voor je kan  doen. Althans zo lijkt het.

Want in werkelijkheid , kun je wel weten wat Ik voor je kan doen, al is dat niet een letterlijk weten. Toch kun je weten, dat Ik het allerbeste voor je doe. Je kunt weten dat Ik zo’n enorme liefde voor jou en alle mensen heb, dat wat Ik doe, waar Ik je help, dit alleen goeds voor je inhoudt. Het is niet zeker te weten met het natuurlijke verstand, niet zeker te zien met de natuurlijke ogen. Mijn hulp is uit pure liefde, maar niet op die manier materieel zichtbaar. Het is voelbaar, je kunt het in jezelf ervaren als een zekerheid, als je je angst voor het onbekende kunt overwinnen en niets voor onmogelijk houdt. Want bij Mij is alles mogelijk.

Heb je angst dat iets niet goed komt? Wat helpt je die angst, waar brengt die jou? Angst verlamt en helpt je niet verder. Sta op, overwin de angst en vertrouw op Mij, het onverwachte, het niet te definiëren, maar voor jou en iedereen het beste. Want wie zijn angst laat gaan, die wordt het langzaam maar zeker duidelijk wat Mijn hand voor hem doet en het wordt hem helder in de geest, helder in zijn hart. Hij wordt innerlijk verlicht en het licht straalt om hem heen en helpt daarmee ook anderen hun angsten los te laten en te vertrouwen, te vertrouwen dat het goed komt, wat  de angst ook veroorzaakte. Heb intens vertrouwen dat is de hefboom naar Mijn volkomen hulp tot het beste voor iedereen.

Hemels Brood 1218

Nederigheid gaat de mens het moeilijkst af. Het is voor de mens ook het moeilijkst om van zichzelf in te zien en te erkennen. Wordt een mens door zijn medemensen vernederd, dan voelt hij dat alsof zijn hele leven niets waard is, dan doet hem dat innerlijke pijn en hij vervalt in grote verontwaardiging. Maar hoe kan iemand in waarde afnemen alleen door vernederd te worden? Want hoe mensen ook met elkaar omgaan, dat verandert niets aan de oorspronkelijke waarde van de mens, zoals Ik hem geschapen heb. Is er iets wat de mens denigreerd, vernederd, verminderd in waarde? Niet in Mijn Schepping, niet in Mijn Hemel. Want de waarde van elk mens ligt in Mijn liefde voor die mens. En Mijn liefde neemt nooit af, voor geen enkel mens. Mijn liefde voor elk mens is eeuwig en zo is ook zijn waarde eeuwig. Het handelen van de mens is niet altijd evenveel waard, de uitkomst van zijn handelen heeft niet altijd een levenswaarde, omdat het niet altijd liefde is van waaruit het handelen plaats vindt. Toch, ook liefdeloos handelen weet Ik om te zetten in een waardevol effect.

De hoogmoed die mensen hebben over hun waarde, geeft de innerlijke pijn op het moment dat zij door anderen niet in die zelf gedachte waarde, worden gezien. Maar, er zijn ook mensen die zichzelf alleen de waarde geven die anderen hen geven. Zij worden daardoor heen en weer geslingerd, hebben dan eens geen en dan eens veel waarde, net wat de ander van hen vindt. Hun werkelijke levenswaarde zien zij net zo min als de hoogmoedige mens en hun wens naar waarde maakt dat zij, net als de hoogmoedige mens, innerlijke pijn beleven bij afwijzing van andere mensen. Zijn zij te nederig? Nee, uiteindelijk zijn zij net zo hoogmoedig, want ook zij hebben eigenlijk het idee veel waard te zijn en vernederd te worden door iedereen die hun eigenlijke waarde niet ziet, maar daarbij stellen zij zich veel afhankelijker op.

Bepaal niet je eigenwaarde en laat niet door anderen je eigenwaarde bepalen. Wees wie je bent en laat dat in alle opzichten de waarde zijn. Je bent hier en leert, groeit, je ontwikkelt jezelf, uiteindelijk naar ware liefde. En dat is de enige waarde voor iedereen: liefde, in je handelen. Als mens, simpelweg mens, heb je van Mij je waarde gekregen, wat een ander ook zegt of vindt. In je handelen kun je die waarde tot uiting brengen. Dat is je eeuwige enige grote waarde. Voor Mij, voor jou en voor alle mensen.

Hemels Brood 1219

Aan alle mensen die ziek zijn, die honger hebben, die verdrukt worden, geen geld hebben, veracht worden om niets, uitgesloten zijn om niets, aan al die mensen zeg Ik, kom en verzamel je in Mijn Naam, want je draagt bij aan de liefde op het moment dat je vergeeft, dat je verdraagt, dat je accepteert, genoegen neemt met de situatie en daar vind je dan Mijn Rijk, de totale vrede en gelukzaligheid, de innerlijke rust. Want in alle misère van het moment is de volledige liefde verborgen.

Niets kan je dichter bij Mij brengen dan ziekte, honger, verdrukking, gebrek aan geld, veracht worden, afgewezen en uitgesloten zijn. Want juist dan wordt je de mogelijkheid geboden om tot in het diepst van je hart te komen en lief te hebben, ondanks ziekte, honger, verdrukking, enzovoorts. Want dan is het pad der liefde recht en kort naar Mij, dan is het pad der liefde recht en kort naar vrede en gelukzaligheid. En wie wil niet in heel korte tijd in die vrede, die eeuwige gelukzaligheid zijn?

Toch, nu is het vlees nog zwak en de afkeer van ziekte, honger, verdrukking, enzovoorts groot. Terwijl het voor velen de weg is om korter en korter bij Mij en Mijn Rijk te kunnen komen, dwars door alle afdwaling van liefde heen. Zie dat alles daarom toch steeds als een genade, als een deur naar vrede en eeuwige gelukzaligheid. Maak toch het komen in Mijn rijk van liefde je levensdoel voor alle mensen en niet de strijd tegen ziekte, honger, verdrukking, enzovoorts.  Want dat alles zal hoe dan ook voorbij zijn voor degenen die Mijn Rijk binnengaan, die Mijn rijk binnen zijn.

Hemels Brood 1220

Elke dag is een dag die Ik je schenk, elke dag is leven dat Ik je schenk, liefde die Ik je geef. Want elke dag is niet alleen de dag van zonsopgang tot zonsondergang, de natuurlijke betekenis, elke dag is steeds weer het begrip wat Ik je geef over je bestaan, je groei naar waarlijk leven, naar ware liefde, uit eigen vrije keus, belangeloos, voor mensen om je heen. Mensen die je goed doen, mensen die je na staan, familie, vrienden. Maar ook je groei naar liefde uit vrije keus, zonder eigenbelang, voor mensen om je heen die je niet altijd goed doen, die misbruik maken van je goedheid, misbruik maken van je eerlijkheid, misbruik maken van je vertrouwen, die je tekort doen, van je nemen zonder terug te geven, die je overlopen, kwetsen, minachten, enz. Want dat is de dag: de liefde uit vrije keus, omdat je begrijpt dat dat alleen het ware leven is, omdat je de ander dat leven, het ware leven gunt, de liefde gunt, de ware gelukzaligheid gunt. Dat is de dag, die ware liefde leven! Die dag is een geschenk van Mij! Hoe zou je je bewust kunnen worden van de dag, als je blind, doof, stom en zonder gevoel, zonder leven was? Is niet juist het leven je mogelijkheid om te zien, te horen, te spreken, te denken, te voelen?!

Ik ben het leven, Ik ben de liefde, alleen door Mij kun je zien, horen, spreken, denken, voelen, door liefde, Mijn liefde. En dat al schenk Ik jou, Mijn leven schenk Ik jou, elke dag schenk Ik jou, het leven, de liefde, Mijn liefde.

Hemels Brood 1221

Vader, ik geloof dat u de volle zachte liefde bent, voor ons allemaal.

Ik heb jullie allen lief, ja, maar Ik waak ook over jullie allen en Mijn waken wordt niet altijd als prettig ervaren en daardoor wordt Mijn liefde ook niet altijd als zacht en zachtmoedig ervaren. Want Mijn waken is het jullie laten voelen, wat het verschil is tussen liefde en niet-liefde. Jullie laten voelen, wat de uitwerking van liefde brengt en wat het tegenovergestelde brengt. Mijn waken is jullie helpen in liefde te blijven of jullie te motiveren in liefde terug te komen. Mijn waken over jullie is jullie laten voelen wat afdwaling van liefde is, doet.

Niet alleen als jezelf afdwaalt van liefde, maar ook als anderen om je heen afdwalen in het tegenovergestelde van liefde. Ook dat te voelen is Mijn waken over jullie, zodat je niet gaat denken, ach, we hoeven het niet zo nauw te nemen. Want werkelijk in Mijn Hemel komt niet het kleinste deeltje niet-liefde, dus zo nauw ligt het wel.

Dat is Mijn waken over jullie, dat je dat gaat beseffen, dat alleen ware liefde, het ware leven is en dat je dan, dat is het belangrijkste, naar ware liefde gaat handelen, steeds meer en meer naar ware liefde gaat handelen, tot je uiteindelijk alleen nog naar ware liefde handelt en daarmee tot volledig leven gekomen bent en zo in Mijn Hemel wordt opgenomen. Mijn waken over jullie is dan de prikkel geven tot inzicht, tot groei, tot doorzetten. En die prikkel voelt vaker niet zo zacht, toch komt Mijn waken over jullie voort uit zachte liefde voor jullie allen.

Hemels Brood 1222

Wie kan de toekomst overzien, werkelijk precies weten wat een ieder te wachten staat. Niemand dan Ik. En wie je zegt hoe de toekomst zal zijn, die laat je geen vrijheid. Die legt vast wat er zal gebeuren met zijn woorden. Toekomst wordt in het heden gemaakt, toekomst is nu. Begrijp je leven nu en je begrijpt de toekomst. Wie wil zijn toekomst weten en waarom wil hij zijn toekomst weten? Alles ligt in Mijn hand. Al het leven, elke levensloop, het ligt in Mijn hand. En toch ook ben je vrij, kun je je vrij vormen, je eigen levensweg gaan. Hoe je leeft, bepaalt de toekomst. Wat doe je als je je toekomst weet? Ga je dan anders leven? Dan maak je een andere toekomst. Kun je vandaag voorspellen wat je morgen gaat gebeuren? En als je het kon, wat brengt het je? Zou je weten dat je morgen in de sloot valt, je zou niet in de buurt van de sloot komen en de dag ging voorbij zonder in de sloot te vallen. Was de voorspelling dan juist? Neen, want het is niet gebeurd.

Wat moet de voorspelling over je toekomst je brengen? Moet het je ergens voor behoeden? Maar, alleen Ik kan je werkelijk behoeden. En waarvoor wil je behoed worden? Voor verlies van geld of materiële zaken, voor verlies van macht of aanzien? Voor je ziel, je levensgroei kan het juist goed zijn die te verliezen. Welk innerlijk besef brengt het weten van je toekomst je meer dan het nu waar je alles mee neerzet. Hoe denk je nu, hoe leef je nu, wat is nu de motivatie van je handelen. Als dat goed is, vol liefde is, dan is de toekomst ook goed, dat kan Ik je voorspellen. Maar hoe alles precies uitwerkt, heeft ook met je medemensen te maken, met de keuzes die zij maken, in vrijheid maken.

Laat de toekomst het nu zijn en zie jezelf nu, dan heb je geen voorspelling nodig, het gaat goed, altijd, nu en altijd.

Hemels Brood 1223

Alles wat uit Mijn Naam geschreven wordt, is ter hulp en ondersteuning aan allen die zoeken, is voor allen die afgedwaald zijn en terug willen komen, is voor allen die de oorsprong van hun bestaan niet meer beseffen, niet meer weten, is voor allen die vertwijfeld geraakt zijn door de liefdeloosheid om hen heen. Alles wat uit Mijn Naam geschreven wordt, is herkenbaar in het hart. Iedereen kan in zijn hart beproeven of het geschrevene waarlijk uit Mijn Naam is geschreven, of het waarlijk Mijn Woord is. Het hart weet en kent Mij en Mijn Woord.

Jammergenoeg is bij velen het hart verstopt geraakt achter hebberigheid en eigenbelang, verstopt geraakt achter slim en leugenachtig handelen voor eigenbelang. Maar er zijn er toch ook nog velen die daarvan weg willen of waar de goedheid in het hart nog volop leeft. Wie zijn hart zuiver gehouden heeft, dat is zoveel mogelijk vrij is van ongenoegen, ongeduld, boosheid, verwijten, verontwaardiging, enz., die herkent in zijn zuivere hart alles wat uit Mijn Naam geschreven is het best. Omdat bij hem geen eigenbelang het vermogen van het hart van Mij en Mijn Woord te herkennen overwoekerd heeft. Wie zeker wil zijn dat het geschrevene uit Mijn Naam geschreven is, Mijn Woord is, die zal zich er eerst bij zichzelf van moeten overtuigen dat zijn hart zuiver is, oprecht is en zonder enig eigenbelang,  want is zijn hart dat niet, dan is het herkennen van Mij en Mijn Woord moeilijk of niet mogelijk tot hij zijn hart gezuiverd heeft.

Wie zijn hart zeker zuiver wil hebben die vrage het Mij oprecht en Ik help hem zijn hart te zuiveren, Ik help hem tot inzicht in zijn hart te komen, zodat hij Mij en Mijn Woord weer herkent en beseft welk belang het heeft voor hem en zijn naaste, voor alle mensen. Inspecteer daarom regelmatig je hart en reinig het van alles wat geen liefde is, wat niet oprecht liefde is, reinig het van eigenbelang en alles wat daarmee samengaat. Maar vraag er Mijn hulp bij, zodat je niets over het hoofd ziet en ongewild in blindheid blijft hangen.

Want het ware zuivere licht is uit Mij en alleen dat ware zuivere licht uit Mij kan je hart zo verlichten dat je alles ziet en alleen Mijn ware zuivere licht kan je helpen wat je ziet te herkennen en onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet juist is naar Mijn liefde, waar het wel en geen ware liefde is. En zo kun je door het licht van Mijn liefde je hart eerst waarlijk zuiveren en waarlijk herkennen wat wel en wat niet uit Mijn Naam geschreven is.

Hemels Brood 1224

Waar de kracht is van het tegenovergestelde van liefde zul je die altijd voelen als iets onaangenaams. En op deze aarde heb Ik die kracht toegelaten om allerlei redenen die goed zijn. Ook al zie jij dat niet, al zien veel mensen dat niet. Toch maakt het alles met elkaar de mogelijkheid om tot het ware leven te komen, in vrijheid van keuze. Nu heb je het gevoel nooit in de totale liefde te kunnen komen, omdat je steeds opnieuw merkt dat je vervalt in eigenliefde, eigenbelang. Hoe je daar ook tegen strijdt, er is steeds wel een moment waarop je boos bent om iets of op iemand, wat je dan moeilijk vergeet en vergeeft. Toch, je bent onderweg en de weg is nog niet afgelopen. Wat je nu wel haast onmogelijk lijkt,  is toch wel mogelijk. Bij Mij zijn alle dingen mogelijk! Maar niet altijd op jouw manier of zoals jij je het voorstelt en ook niet altijd op de tijd, het moment wat jij denkt, wanneer jij het verwacht.

Al is iets voor jou onmogelijk,  wil dat nog niet zeggen dat het voor Mij onmogelijk is. Maar het is wel goed dat je op zeker moment bij jezelf beseft dat voor jou niet alles mogelijk is. Dat doet je ook beseffen, dat je uit jezelf geen Godsvermogen hebt, maar alleen uit Mij. Misschien denk je nu, dat weet ik toch wel. Maar kijk, als je dat werkelijk weet, hoe komt het dan dat je verwachtingen hebt hoe iets zal gaan of zou moeten gaan en het gaat niet zo? Hoezo vul je dan in wat er gebeuren moet? Jij overziet het heelal niet en toch denk je te weten hoe het goed is en wat er gebeuren moet om iets goed te maken. En dan, als het allemaal niet loopt zoals je verwacht of graag hebt, ga je aan alles twijfelen. Waar je dan je eigen keuzes maakt, die ook niet lijken te helpen,  klopt er ineens niets meer en krijg je het idee, dat het je niet lukt om iets goeds tot stand te brengen want je hebt altijd nog wel ergens gebrek aan liefde, altijd nog wel ergens boosheid en verontwaardiging, ongeduld en verwijten.

Toch, Ik zeg je, het komt allemaal goed. Niet door jouw Goddelijk vermogen, maar door Mijn Goddelijk vermogen. Krijg eerst dat besef eens goed duidelijk, dan kun je ook inzien dat niet jij maar Ik leef in jou en in alle mensen en dat daardoor jij leeft en alle mensen. Als Ik jou dan tot Mijn leven hierop aarde geroepen heb, zou Ik dan niet het vermogen hebben je leven tot goedheid te brengen, tot volwaardige liefde, die Ik eeuwig Ben? Open je ogen, je oren, je gevoel en laat je niet gek maken door al het werelds gekrioel om je heen. Wees nederig en erken dat niet jij het kunt maar wees daarbij ten diepste er van overtuigt dat Ik Ben en dat Ik het wel kan. Dat bij Mij en alleen bij Mij alle dingen mogelijk zijn. Heb vertrouwen, alles komt goed.

Hemels Brood 1225

Wees blij met elke nieuwe dag, met elk nieuw begrip over het ware leven. Met elk nieuw inzicht in jezelf, met elk nieuw besef over jezelf, met elk deeltje van jezelf wat je omzet naar liefde. Want zo’n deeltje wat je omzet naar liefde brengt je dichter bij de eeuwige dag, het eeuwige leven, de eeuwige liefde. Elk nieuw begrip over het ware leven brengt iets teweeg ten goede van jezelf, maar ook ten goede van de ziel van je medemensen. Zo helpen jullie elkaar steeds opnieuw bij elk nieuw inzicht, bij elke nieuwe dag.

Want jullie zijn allen met elkaar verbonden, in de eenheid van liefde, Mijn liefde. En zoals in je eigen lichaam, het bloed naar alle cellen stroomt om daar voeding af te geven en afvalstoffen op te nemen, zo stroomt Mijn liefde door jullie allen als één lichaam en geeft overal aan iedereen voeding af en neemt weg wat afval is, neemt misvattingen weg, neemt valse overtuigingen weg, lost alles wat geen liefde is op en neemt het mee. Maar daar waar in het lichaam iets mankeert, daar kan het bloed niet meer het optimale werk doen voordat het mankement is opgelost. En zo is het ook met Mijn liefde in het grote geheel, de eenheid die jullie zijn.

Dus daar waar mensen tegen de liefde in werken, is de voedingsstroom van Mijn liefde geblokkeerd. Maar daar waar nieuw inzicht verkregen wordt en meer naar liefde gehandeld wordt, vandaar worden helende impulsen gestuurd naar diegenen die nog niet tot liefde gekomen zijn. Daardoor komt een krachtiger stroming opgang en worden blokkades opgelost tot eens alle mensen in liefde één zijn.

Hemels Brood 1226

Elk leven is leven uit Mij, Alle leven is uit Mij. Jou is leven gegeven, jou is het aardse bestaan gegeven, om het leven aan te nemen. In hoeverre neem je het leven aan en in hoeverre blijf je als het ware dood, dat is aards-werelds je eigenbelang nastreven? Want het is eigen vrije keuze het ware leven aan te nemen door je handelen uit liefde vorm te geven of het ware leven te laten gaan door je handelen uit eigenliefde vorm te geven. Nu is het hier op aarde nog zo, dat je in het één en het ander bewust bent van bestaan.

Maar bewust van bestaan zijn, is nog niet het ware leven aannemen uit eigen vrije keus. Je bent hier op deze aarde dan wel jezelf bewust, bewust dat je bestaat, als een zelfstandig zijn met miljoenen anderen die zich ook allen zelfstandig bewust zijn van hun bestaan. Maar dit bewustzijn is nog niet het zelfstandig leven, het volkomen zelfstandig uit liefde leven, uit eigen vrije keus. En juist dat is voor ieder het ware leven, het uit eigen vrije keus leven, naar ware liefde leven, want dat is waarlijk leven, uit vrije keus handelen naar ware liefde.

Op die momenten dat je naar ware liefde handelt, bouw je aan een waarlijk leven, zoals Ik je dat van oorsprong aan heb gegeven, vrij heb gegeven. Vrij om aan te nemen of te laten. Maar wie wil leven, zal het door Mij gegeven leven eerst in alle nederigheid moeten aannemen. Met nederigheid bedoel Ik dan, erkennen dat het wel de vrije keus is om het leven aan te nemen, maar dat het ware leven uit Mij verkregen is, geen eigen verdienste is en toch verkregen kan worden door iedereen.

Hemels Brood 1227

Wie Mijn weg wil volgen, moet weten dat die niet zo gemakkelijk is, dat er weinig mensen zijn die met hem mee gaan. Wie Mijn weg wil volgen gaat altijd met Mij samen, maar gaat heel vaak alleen met Mij samen. En dit alleen met Mij is toch alsof het alleen is. Want Mijn aanwezigheid is niet een aanwezigheid zoals mensen met elkaar aanwezig zijn. Maar een aanwezigheid in liefde, in het hart, in het geduld, in het vertrouwen, in de moed om de juiste weg naar het ware leven te gaan. Terwijl de aanwezigheid van mensen een aanwezigheid ter plaatste is, zichtbaar, maar vaak niet in het hart of overeenkomend met het hart, met de gevoelens van het hart.

Zo kan een mens wel iemand bij zich hebben, maar als die een heel andere intentie van leven heeft, een andere intentie van handelen heeft, een andere instelling in zijn hart heeft, dan is zijn aanwezigheid eigenlijk toch geen aanwezigheid. En zo kunnen er 100 mensen bij elkaar zijn en toch niet bij elkaar zijn. En zo kan het lijken dat Ik er niet ben, terwijl Ik er wel zeker ben. Wie Mijn weg wil volgen, zal vaak alleen gaan, zonder  mensen om met hem mee te gaan en daardoor kan die mens zich heel eenzaam voelen, terwijl er toch veel mensen in zijn omgeving zijn.

Maar Ik zeg je, wie Mijn weg gaat, gaat nooit helemaal alleen, want Ik ga altijd met hem die Mijn weg gaat. Toch, Ik weet dat veel mensen liever met meer mensen Mijn weg gaan, ter bemoediging. Maar de ware bemoediging komt toch uit Mij en leg Ik in het hart, als het hart daarvoor open is.

Wil je Mijn weg gaan, heb dan het lef die met Mij te gaan, alleen met Mij. Dan vind je ineens nog meer mensen die toch ook Mijn weg met Mij gaan, net als jij!

Hemels Brood 1228

Waar eindigt werkelijkheid en begint fantasie, begint de waan? Dat heeft met waarheid te maken. Hoe sterk houdt iemand vast aan waarheid of hoe makkelijk laat hij zich gaan in de sensatie van de fantasie, de waan en ziet dat net zo sterk als waarheid terwijl het dat niet is. Zo zijn er mensen die de werkelijkheid verlaten voor onwaarheid en dit bewust doen en ook weten, willens en wetens afdwalen in onwaarheid, omdat zij het voordeel wat zij er door denken te halen, nastreven.

Maar er zijn ook mensen die in wanen, onwaarheden vervallen, omdat zij in hun aardse blindheid het verschil tussen werkelijkheid, waarheid en fictie niet zien en de sensatie hen trekt van bijvoorbeeld het buitenzintuiglijke, het paranormale, zoals dat genoemd wordt. Het is waar, dat er veel is wat niet direct met het natuurlijk materiële besef te verklaren is. Maar dat wil nog niet zeggen, dat hetgeen mensen daarover beweren waar hoeft te zijn.Veel mensen die iets meemaken wat zij natuurlijk gezien niet kunnen verklaren, vervallen in een eigen verklaring, vervallen in een verklaring die zij denken dat juist is, maar helemaal niet juist hoeft te zijn. Er zijn nu eenmaal gebeurtenissen en geestelijke verhoudingen die door de mens op de natuurlijk denkende manier nog niet begrepen kunnen worden.

 Dan is het beter om het niet te verklaren, om het te laten. Dat is voor de naar sensatie hangende mens moeilijk. Er moet altijd overal een verklaring voor zijn en zo zijn er heel wat zogenaamde  paranormale verklaringen geboren. Wie zal zeggen wat werkelijk is zoals het beweerd wordt?

Als het in je hart, dus niet in je hoofd, maar in je hart niet past, laat het dan los, hecht er geen waarheid aan. Want het hart is de beste graadmeter, als je oprecht de waarheid zoekt. Accepteer dat er dingen zijn, dingen gebeuren, die nog niet te verklaren zijn, wat iemand er ook over beweert! Volg in oprechtheid je hart.

Hemels Brood 1229

Alles hangt samen met de keus voor waarheid en liefde of onwaarheid en eigenliefde. Alles vormt zich naargelang welke keuze gemaakt wordt. Wie voor onwaarheid en eigenliefde kiest, die vindt dat ook vaak juist en zijn goed recht om dat te doen, hij heeft immers de vrijheid van keuze! Maar wat hij daarbij vaak vergeet is, dat bij die vrijheid van keuze dan ook de consequenties, de gevolgen horen. En die zijn vaak anders dan hij verwacht. Want omdat hij zijn keuze voor onwaarheid en eigenliefde terecht vindt, vindt hij ook dat de uitwerking van zijn keuze juist moet zijn en dan wel zo, als hij het zich heeft voorgesteld. Hij stelt zich dan iets voor, wat wel zo gevormd zou zijn als zijn keuze  waarheid en liefde geweest zou zijn, maar niet zo gevormd wordt nu zijn keuze onwaarheid en eigenliefde geweest is. Omdat hij zijn keuze juist vindt, wil dat nog niet zeggen dat die keuze in het grote geheel juist is om die uitwerking te verkrijgen die hij eigenlijk voor zichzelf wil.

Het blijft een keuze voor onwaarheid en dat geeft niet zomaar een gevolg alsof de keuze waarheid was. Het was een keuze uit eigenliefde, dat maakt de gevolgen niet alsof het een keuze uit liefde was. Deze persoon kijkt dan niet meer naar de basis van zijn keuze, hij ziet zijn keuze als juist en terecht denkt  dat de basis dan ook juist en waar is, wat niet ineens ook zo is of wordt. Die mens begrijpt niet waarom zijn verwachtingen geen waarheid worden, waarom de uitwerkingen in zijn leven zo anders zijn dan hij zich voorgesteld heeft. Hij leeft en handelt toch naar beste weten?!

Als jij ook zo teleurgesteld bent over de uitwerking van de keuzes die je voor juist en terecht houdt, kijk dan eens in alle eerlijkheid naar de basis van de keuzes van handelen en zeg eens in alle oprechtheid of je echt wel volkomen waarheid nastreefde en of je echt wel je eigenbelang hebt kunnen loslaten. Het spreekwoord zegt: “alle waar is naar zijn geld” .  Ik zou willen zeggen: “alles wat je krijgt, staat in verhouding tot je intenties”. En dan nog in  verhouding met de totale Schepping, waarin het de bedoeling is, dat je in volkomen waarheid totale liefde leeft en daardoor de eeuwige gelukzaligheid van het ware leven bereikt.

Hemels Brood 1230

Voor wie wil ben Ik altijd aanwezig, merkbaar aanwezig. Want in alle wezens ben Ik aanwezig, maar dat is niet voor allen bekend, bemerkbaar. Toch, ook in de levens van mensen die niet in Mijn bestaan geloven, ben Ik aanwezig, want ook zij zouden niet leven als Ik niet levend in hun aanwezig zou zijn. Ik kan dus aanwezig zijn zonder bemerkt te worden, zonder dat iemand zich ervan bewust is. Soms gebeurt vanuit Mijn aanwezigheid iets wat voor diegene niet logisch en op natuurlijke wijze niet te verklaren is.

 Of wel diegene verdoezelt de gebeurtenis, geeft er een verklaring aan die niet klopt maar dan heeft hij het tenminste verklaard, of wel diegene maakt er een enorme ophef van en zet het in een sensationele context, wat ook niet helemaal waar is. Zo worden er grote wonderen beschreven, die op zich genomen slechts voor een klein deel waar zijn. En juist van dat beetje waarheid wordt dan misbruik gemaakt en het geheel wordt buiten proporties gebracht. Het is de sensatie waar veel mensen op afkomen, sommigen om er rijk door te worden, waar veel mensen samenkomen valt geld te verdienen. Sommigen omdat zij belust zijn op sensatie en hopen zelf iets mee te maken, wat hen beroemd maakt. Sommigen worden erheen getrokken om Mij te vinden, voor genezing van allerlei kwalen.

Wie bij Mij wil komen, hoeft niet naar een plaats te gaan waar bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. In je hart kun je bij Mij komen. Ik zie en hoor het in je hart uitgesproken gebed. En in de verhouding tot je zielegroei en je liefdegroei, je oprechtheid en je waarheid, word je geholpen of vind je genezing. Waar je ook bent. Maar ga niet ergens heen uit sensatiezucht, want dan zul je Mij daar niet vinden.

Hemels Brood 1231

Sommige mensen denken met geweld hun problemen te kunnen oplossen. Met lichamelijk geweld of met verbaal geweld. Geweld forceert wel een korte tijd de situatie tot datgene wat men wil, maar op de langere termijn houdt dat geen strand. Geweld komt voort uit een heel  sterk egoïsme, men moet zijn zin krijgen, hoe dan ook. Men moet iemand overtuigen, hoe dan ook. En zo is er vele jaren geweld gebruikt om mensen tot het geloof te dwingen, tot overtuiging te dwingen.

Op die momenten leek dat te helpen, veel mensen kon men registreren als gelovigen en veel gingen naar de kerk. Maar wat is daar nu nog van over? Het tegenovergestelde zou Ik zeggen, de meeste mensen willen van een kerk niets meer weten en diegenen die nog leven in de opgedrongen leer, twijfelen aan die leer, waar eigenlijk het ware Evangelie als zodanig nog weinig verband mee heeft. En juist door de dwang van vele jaren blijft een groep mensen vasthouden aan iets wat nauwelijks Mijn liefde weerspiegelt en hen dan ook niet veel levensinhoud biedt.

Hoe meer de dwang wegvalt, des te meer zal de mens zich bewust worden van de afdwaling  van het ware leven die ontstaan is. Want het wegvallen van de dwang heeft de mens niet tot de waarheid gebracht, eerder tot een afwijzing van de waarheid. Zo is dwang, geweld, een middel waarmee je uiteindelijk het volkomen tegenovergestelde bereikt: weerstand, afweer, afwijzing.

Probeer daarom, al meen je het nog zo goed, niemand met kracht te overtuigen. Leg wat goed is uit, verklaar Mijn liefde, help en steun je medemensen uit Mijn Naam, maar hoed je er voor op enigerlei wijze dwang te gebruiken, geweld in de overtuiging te leggen. Verklaar aan wie wil luisteren zoveel je kunt Mijn boodschap van waar leven, van ware liefde en houdt je ver van geweld, forcerende overtuiging. Laat elk mens uit zichzelf tot Mij komen. Wijs de weg, als daarom gevraagd wordt en weet dat Ik alles in de hand heb, zonder geweld, met liefde. Met liefde behoed Ik alle mensen voor een te grote afdwaling, zonder geweld, alleen met liefde.

Hemels Brood 1232

Elk mens ondervindt op deze aarde wel de druk van het tegenovergestelde van Mij, van Mijn liefde. Elk mens ondervindt in zijn leven op deze aarde het onaangename van onwaarheid, onderdrukking, ziekte, strijd, onvrede, machtsmisbruik, enzovoorts. En elk mens zou het liefst daarvan vrij zijn. Maar weinig mensen begrijpen dat zij in wezen, in zichzelf daar vrij van zijn. Want in het ware geestelijke leven, wat in ieder mens is, is alles waarheid en liefde. Het tegenovergestelde daarvan is op deze aarde in het natuurlijke leven en het bewustzijn van de mens ervaart in het natuurlijke lichaam op deze aarde beiden, zowel het geestelijk ware leven als het tegen-overgestelde daarvan. En beiden, het ware leven en het tegenovergestelde daarvan, komen in het natuurlijke materiële leven tot zicht zodat de mens vrij kan kiezen voor het één of het ander. 

Wie wil kiezen voor het ware gelukzalige leven, zal een zekere kracht moeten opbouwen om het tegenovergestelde van het ware gelukzalige leven en de aantrekkingskracht die dit tegenovergestelde heeft, te weerstaan, ten diepste te weerstaan. Dit opbouwen van kracht gebeurt met het vergaren van inzicht en daaruit het opbouwen van een overtuiging van waar leven. Wie op een kruispunt van wegen staat en moet kiezen of hij links of rechts moet gaan en precies weet dat  rechts de afgrond wacht en links zijn liefdevolle familie,  waar hij graag naar toe wil, die kiest zonder aarzelen voor links en heeft dan ook de kracht om links te gaan. Maar wie op een kruispunt staat en voor links of rechts moet kiezen en niet weet wat links of rechts brengt, heeft het  veel moeilijker.

Wie denkt dat het niet uitmaakt, of denkt dat rechts hem een enorme schat gaat bezorgen die hij dan later wel met zijn liefdevolle familie kan delen, die slaat rechts af om eerst  daar zijn geluk te halen, waar het uiteindelijk niet te vinden is. Zorg er daarom voor dat je de kracht vindt om de juiste weg in te slaan, zorg voor het juiste inzicht, voor het juiste besef, de juiste overtuiging om vrij te komen van het tegenovergestelde van waarheid en liefde. Put daarvoor uit de ware Bron in jezelf. Put daarom uit Mij, uit Mijn liefde in je hart!

Hemels Brood 1233

Eén van de moeilijkste dingen in het elkaar liefhebben is op zekere momenten, wanneer het niet gaat zoals beide partijen het zich voorgesteld hebben, begrip te houden voor elkaar en elkaar geen verwijten te maken. Want daar waar een verschil van inzicht zich voordoet is er toch minstens één die zijn hart niet op Mij gericht heeft. Als de ander dit wel heeft, dan kan het weleens heel moeilijk worden, als de ander denkt dat hij zijn hart op Mij gericht heeft maar dat in werkelijkheid niet heeft. Hoe zal dan de vrede, de liefde bewaard blijven. Moet dan degene die zijn hart op Mij gericht heeft, dat maar loslaten om tot overeenstemming, tot vrede te komen of moet hij juist niet loslaten en dan maar de onvrede van de ander trotseren?

Het komt dan neer op verdragen, elkaar verdragen, de verschillen verdragen. Tot beiden hun hart weer naar Mij gericht hebben en de vrede als vanzelf weer daar is. Tot ware vrede komt het dan pas, als degene die zijn hart niet op Mij gericht had dit erkent en zich daarin herstelt, dus niet alleen verdraagt dat er een verschil van inzicht is, maar ook bij zichzelf bemerkt dat zijn inzicht niet met dat van Mij overeenstemt, dat zijn hart eigenlijk van Mij was afgedwaald. Zou hij dat niet doen, dan komt toch regelmatig dit verschil van inzicht naar voren en kan dan steeds opnieuw irritatie en onvrede geven.

Als iets steeds opnieuw zich voordoet en zich steeds uit in onvrede, disharmonie, kijk dan niet naar de ander, maar kijk bij jezelf, zoek Mij in je hart en laat Mij je in je hart duidelijkheid geven. Als je dan beseft dat je hart al bij Mij was, dan mag je je  eenvoudigweg  aan Mij overgeven en verdragen. Maar mocht je bemerken dat je hart afgedwaald was, herstel het dan met Mij en degene die je ermee belast hebt. Leef dan met elkaar weer in vrede, in blijvende vrede, Mijn vrede.

Hemels Brood 1234

Hoelang duurt het voor dat een mens in zijn leven op aarde tot vol bewustzijn van leven komt, tot het volledig ware inzicht van leven komt? Is de aarde niet al miljoenen jaren oud en heeft zij niet al die miljoenen jarenlang een ontwikkeling meegemaakt die nog steeds doorgaat? Zo kan een proces tot een volledig levensbewustheid, volledig levensinzicht meer dan een mensenleven in beslag nemen. Zoals de mensen met hun eigengereidheid veel van het aards proces verstoren, zo verstoren die mensen ook de ontwikkeling van zichzelf. Of eigenlijk, daar waar zij de ontwikkeling van zichzelf verstoren, daar verstoren zij ook de ontwikkeling van de hele aarde waar alle mensen op leven en verantwoordelijk voor zijn.

Miljoenen jaren ontwikkeling steekt er in de aarde voordat de mens zijn intrede doet. Toch gedraagt de mens zich in zijn eigenwaan als heer en meester, alsof hij persoonlijk de aarde heeft doen ontstaan en de enige is die haar verder kan ontwikkelen. Het is als de uitwerpselen van de dieren, welke goed zijn voor de gewassen om te groeien, maar zijn de uitwerpselen dan ook meester over alle gewassen?

De mens heeft grote betekenis in de Schepping, maar die gaat pas in op het moment dat hij deemoedig zich naar volkomen liefde gedraagt. En jammergenoeg beseft hij dat nog niet of nauwelijks. Zelfs de liefdevolste zachtaardigste mens heeft nog nauwelijks iets bereikt. Hiermee wil Ik niemand ontmoedigen, want alles komt toch goed en  alle mensen worden liefde.

Alleen wil Ik jullie laten weten, er is nog werk te doen, kijk naar jezelf en blijf de liefde zoeken, houdt vol, laat je niet ontmoedigen, want jullie zijn niet alleen en hoewel het proces nog tijd nodig heeft om tot een goed einde te komen, Ik ben er, Ik blijf er en Mijn liefde draagt allen en alles tot de voleinding, tot het ware leven, de ware liefde ons eeuwig verenigd.

Hemels Brood 1235

Geef elkaar de liefde door, alleen de liefde en ieder vaart daar wel bij. Er is geen verdriet in liefde, er is geen verwijt in liefde, er is geen pijn in liefde. Wil je elkaar goed doen, doe liefde. Maar raak niet ontmoedigd als het tegenovergestelde van liefde je pad kruist of als je bemerkt zelf niet steeds aan liefde te hebben vastgehouden. Want hier is een plaats van lering en daar komt het voor dat het volmaakte nog niet bereikt is, dat de volmaakte liefde nog niet bereikt is.

Wie wil leren moet het maken van fouten, van missers, accepteren. Geen leerproces is onmiddellijk bij zijn doel, er zou geen leerproces zijn, maar een plotselinge verandering, die dan geen leer genoemd kan worden. Zie het zo, als een kind leert lezen,  gaat dat stapsgewijze, steeds leert hij een aantal woorden erbij, dan leert hij korte zinnen, dan langere, enzovoorts. Stel hij zou van niets ineens kunnen lezen. Hoe zou hij dat beseffen, hoe zou hij dat begrijpen, verwerken. Het zou niet van hemzelf zijn. En zou hij geen fouten tijdens het lezen maken, hoe zou hij dan onderscheid kunnen leren tussen wat goed en wat niet goed geschreven is?

Zo is het ook met het leven, met het leren van ware liefde. Het moet een proces zijn zodat je het ook begrijpt. Er moeten ook fouten gemaakt mogen worden, zodat je het onderscheid bewust wordt tussen wel en geen liefde, tussen wel en niet goed. En dat geldt voor alle mensen. Zo komt het dat ook niet-liefde je pad kruist en verdraagzaamheid, geduld van je vraagt, met je medemens maar ook met jezelf! Ik draag jullie in liefde, Ik ben liefde, Ik kan jullie te allen tijde in liefde dragen en dat doe Ik dan ook. Weet je geborgen in Mijn liefde. Jij en al je medemensen met jou. Jullie allen gaan je weg, de één zo de ander zo, maar Ik ben bij jullie allen, waak over jullie en steun jullie met Mijn liefde, tot liefde.

Hemels Brood 1236

Moeder zijn, wat is moeder zijn? Kinderen worden geboren uit de moeder, maar niet zonder het zaad van de vader. Daarmee zou je ook kunnen zeggen, kinderen ontstaan uit de vader, groeien in de moeder, worden dan zelfstandig. Moeder zijn is dan gelegenheid geven tot groei. Gelegenheid geven dat het zaad uit de vader met de voeding van de moeder, de eicel, kan groeien tot volwaardig leven. Zo heeft eerst de vader zijn aandeel en vervolgens de moeder en vervolgens zij samen. Samen. Niet de één, niet de ander, samen.

Moeder zijn is gelegenheid geven tot groeien. Maar ook loslaten en laten groeien. Langzaam je terugtrekken als de volwassenheid zich aanmeldt. Moeder zijn is ook vader gelegenheid geven zijn zaad tot wasdom te zien komen en de lijn vast te houden in tijd van groei om die los te laten zodra volwassenheid zich meldt. Samen, niet ieder voor zich.

Vader zijn is liefde, liefde als zaad tot leven. Moeder zijn is liefde kans geven, liefde tot groei brengen, tot volwassen groei brengen en haar dan laten gaan, in zelfstandigheid laten zijn. Ik ben Vader, Moeder en Zoon – liefde, groei tot liefde, opnemer van liefde – Alles – Allen.

Alles is in jullie opgenomen, als Mijn kinderen. Wees zo moeder voor jullie kinderen, vader voor jullie kinderen, levengevend en groei biedend. Wees zelf vader, moeder, zoon. Geef zaad, geef gelegenheid tot groei en laat los, wees kind van Mij, eenvoudigweg kind van Mij. Wees moeder van Mij, in zuiverheid en geef gelegenheid tot groei van liefde, keer op keer op keer. Maar, als de volwassenheid komt, laat dan gaan, wees kind van Mij en laat gaan in vertrouwen op Mij.

Hemels Brood 1237

Als je nog niet de ware liefde kunt opbrengen om in alles naar te leven, dan is het goed om jezelf een zekere discipline op te leggen naar het goede te handelen, ook al is het nog niet volkomen gebaseerd op liefde in het hart. Want het is dan nog altijd beter de wil er op te zetten iemand goed te doen al is het nog niet geheel uit de liefde en het hart, dan iemand tekort te doen of iets te ontnemen. Maar uiteindelijk voor het ware leven telt alleen de ware liefde, want alleen ware liefde is waarlijk leven. Doch op weg naar het ware leven is discipline om daar te komen een juist middel.

Vasthouden aan de wil om het goede te doen helpt er aan mee om op de juiste weg te blijven en alhoewel het dan nog niet geheel het ware leven is, omdat alleen dat wat belangeloos uit de liefde in het hart gedaan wordt waarlijk leven is, dan nog helpt het wel mee om tot ware liefde te komen. Denk er daarom niet te licht over, als je niet tot liefde kunt komen, dat het niet uitgemaakt hoe je dan handelt. Ik heb wel veel begrip voor jullie afdwalingen van liefde en Ik help jullie wel zoveel Ik kan zonder de vrije wil te belemmeren, maar het blijft een keuze van jezelf die je moet maken, dat zal niet anders worden, dat zal Ik niet van je overnemen. Het blijft jouw weg, jouw keuzes die je moet maken om tot waarlijk leven te komen.

 Alles wat je doet of niet doet, hangt met het bereiken van waarlijk leven samen. Dus maakt het wel degelijk uit wat je doet, wat je kiest. En een weinig discipline in je doen en laten kan je alleen maar verder helpen om tot de ware liefde te komen en niet nog verder af te dwalen. Mijn steun en liefde heb je, aan jou om die aan te nemen en naar te leven!

Hemels Brood 1238

Volg je hart is niet volg je eigen verlangen. Volg je hart is volg datgene wat je hart je ingeeft dat goed is. En dat is niet altijd gelijk aan dat wat je verlangen is. Het verschil zit erin dat het werkelijk volgen van je hart, zonder eigenbelang is, dat je willen vrij van eigenbelang is, het dient de ware liefde. Terwijl je verlangen vooral  te maken heeft met dat wat jij graag voor jezelf zo zou willen hebben of vanuit een eigen denken zo zou willen, het is niet zonder eigenbelang. Volg je hart is volg dat wat je ingegeven wordt in je gevoel dat juist is, ook al zou je het liever anders zien of al heb je gedachten die anders zijn.

Het eigen denken, eigen verlangen kan het erkennen wat je hart je ingeeft in de weg staan. En ook het zelf denken hoe het voor iemand anders het beste gebeuren kan, kan je ware besef in je hart vertroebelen. Dan is je denken wel niet op jezelf gericht, maar evengoed jouw willen vanuit jouw verlangen dat het gaat zoals jij het bedacht hebt goed te zijn en ook dat kan de ingeving in je hart zo vertroebelen dat je het niet meer herkent als juist en beter dan je eigen gedachten.

Dat gebeurt bij veel mensen. Het moeilijkste is het om dat te accepteren en situaties te zien ontstaan waarvan je hart zegt dat het anders zou kunnen, maar waar niet naar geluisterd wordt. Je ziet dan dat mensen niet naar hun hart maar naar hun verstand handelen en je ziet wat dat teweegbrengt. Je zou dan willen bijsturen, ze willen duidelijk maken hoe het eigenlijk het beste is. Luister ook dan weer naar je hart en ga niet bijsturen vanuit je verstand, je vervalt dan in hetzelfde als wat zij doen. Laat altijd je hart spreken in jezelf en luister daar naar. Merk alles op, zie alles maar blijf naar je hart luisteren, zonder eigen invulling en je hoort Mijn stem in je hart.

Hemels Brood 1239

Levenslust, hoeveel levenslust heb jij? Plezier om te leven, plezier om te zijn. De levenslust is een belangrijk elixer voor het leven. Ware levenslust is niet de levensgenieter die alleen voor zichzelf zorgt en voor zichzelf het leukste en aangenaamste organiseert. Levenslust is de innerlijke blijdschap te bestaan, ondanks alles wat misschien niet zo plezierig is, toch blijdschap te voelen te bestaan. Dan is het ook levenslust verder te willen in dit bestaan, de blijdschap over het bestaan uit te dragen aan andere mensen, hen mee te nemen in je blijdschap, je levenslust.

Ware levenslust staat los van alle geneugten die een mens voor zichzelf kan organiseren. Het heeft met het innerlijk te maken, met innerlijke dankbaarheid, innerlijke vreugde, niet omdat het je goed gaat, omdat je alles hebt wat nodig is, natuurlijk gezien, maar omdat je leeft, omdat je jezelf bewust mag zijn, omdat je met dat bewuste zijn iets kunt doen, kunt liefhebben, kunt beseffen dat je leeft! Voor die innerlijke vreugde te leven en iets met het leven te willen doen, is het niet nodig om aardse zaken, natuurlijk materiële zaken te bezitten, voor die innerlijke vreugde is het ook niet nodig om aanzien te hebben of macht. Die innerlijke vreugde kan er zijn zonder dat alles, zelfs in de grootste armoede of bij de ergste ziekte. Want dat alles is werelds, maar het besef van leven is hemels en gaat alles wat maar werelds is te boven, ver te boven.

Kun je bij dat gevoel in jezelf, heb je nog die ware levenslust?! Voel je nog in jezelf die vreugde te bestaan, eenvoudigweg te mogen bestaan en dat te mogen beseffen, dat Goddelijk zijn, in jezelf. Want dat ben je, Goddelijke zijn. En je kunt dat in jezelf voelen, los van alle wereldse problemen. Je bent waarlijk leven, Mijn vreugde, Mijn levenslust, hoe dan ook!

Hemels Brood 1240

Mijn liefde is er werkelijk altijd en voor iedereen. Laat je door niets en niemand van de wijs brengen want Ik ben er altijd en Mijn liefde is voor iedereen altijd aanwezig. Wat er ook gebeurt, het wordt allemaal in Mijn liefde gedragen, zodat het uiteindelijk alleen goeds brengt aan iedereen, overal ter wereld.

Veel mensen twijfelen hieraan, zij kunnen geen onderscheid maken tussen wat van Mij is en wat hun vrije keus bewerkstelligt. Alles is bij hen Mijn schuld of het bewijs dat Ik niet besta. Of mogelijk besta, maar dan een straffende Schepper ben die zijn schepselen die niet gehoorzaam zijn, straft. Diegenen die Mijn bestaan niet geloven, maar toch wel veel dingen zien, die zij niet kunnen verklaren met de kennis en inzichten die zij hebben, diegenen zeggen dat alles uit een kracht is ontstaan, zomaar, als een toevalligheid. Hoe toevallig is dan dat alles, die enorme Schepping, het enorme heelal zo secuur op elkaar afgesteld en hoe toevallig dat in die enorme ruimte zo precies alles met elkaar in verband staat en met elkaar samenwerkt, verfijnder als de radertjes is van het fijnste uurwerk.

Maar, Ik neem niemand iets kwalijk, Ik zie dat hun kennis en besef nog lang niet zover reikt dat ze ook maar een beetje van Mijn heiligheid en grote liefde kunnen bevatten, aannemen. En zo help Ik in grote liefde ook hen verder op hun weg over de aarde en laat alles gebeuren wat maar enigszins in het belang van ware liefde is en de mens helpt naar eeuwige gelukzaligheid door onbaatzuchtige liefde. Want het besef van bestaan brengt  het besef van niet te bestaan met zich mee in de vorm van alles wat tegengesteld is aan liefde. Tevens is daar dan de verleiding om af te wijken van liefde en gebruik te maken van de vrijheid van keuze voor eigenliefde en totaal op te gaan in een eigen waan leven wat het besef van waarheid en liefde vertroebelt. Maar Ik blijf aanwezig en Ik blijf in liefde, voor iedereen, zonder uitzondering.