Zoek en vind

Zoek je het ware zuivere, het werkelijke leven? Zoek in je hart, zoek onze Schepper in je hart,
vind Hem Die volkomen zachtmoedige liefde is voor jou!