Naast het uitgeven van de stukjes Hemels Brood, op de sites en in boekjes, zijn we opnieuw gestart met het uitgeven van de nieuwsbrief ‘LiefdeRijk’, via onze site www.eeuwigliefdezijn.nl en voor de mensen die dat liever hebben ook op papier. Het is de bedoeling om met ‘LiefdeRijk’ tot meer uitwisseling te komen met alle mensen die de stukjes Hemels Brood lezen. In ‘LiefdeRijk’ komt van alles aan bod, met als basis ons geloof in God, in Jezus Christus. Wie belangstelling heeft om het te lezen kan de nieuwsbrief LiefdeRijk hier vinden