Onze Schepper is Alles, Weet Alles, voor Hem is Alles mogelijk, in Zijn Wil, welke volkomen onveranderlijke, onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, eeuwig blijvende Liefde en haar wijsheid Is.