Hemels Brood 993 t/m 1023

Hemels Brood 993

Gelukkig is de mens die wachten kan. Die geduld heeft en wachten kan. Want wie kan wachten, kan de Goddelijke ordening een kans geven. Wie geen geduld heeft, niet kan wachten, die stopt de Goddelijke ordening voordat zij haar volkomenheid bereikt heeft. Zie het zo: je gaat een taart bakken en die moet anderhalf uur in een hete oven staan. Maar je kunt niet wachten tot de oven die hete temperatuur heeft en zet de taart er al veel eerder in. En dan heb je ook geen geduld om anderhalf uur te wachten en haalt de taart er al binnen een uur uit. Je kunt je hier wel voorstellen dat die taart niet gaar is, niet volkomen klaar is en ook niet smakelijk zal zijn. Kijk, dit is een eenvoudig voorbeeld, waarbij je kunt zeggen, ja, zo dom zal toch niemand zijn.

Nou, daar kun je je wel eens in vergissen. Maar, Ik geef je nog een voorbeeld. Nu heeft iemand iets gekocht met een gebruiks-aanwijzing. En in die gebruiksaanwijzing staan allerlei dingen waarvan degene denkt, dat duurt me te lang en dat is volgens mij ook helemaal niet nodig om te doen. Ik gebruik het zo. En dan blijkt dat het apparaat zo niet werkt en kapot gaat. Ja, degene dacht te weten dat de gebruiksaanwijzing niet nodig was. Kijk zo is het met wachten en geduld hebben in het leven op de Goddelijke ordening. Als je geen geduld hebt en niet wilt wachten, dan ga je uit jezelf handelen en laat je hetgeen voor jou aan het groeien was om tot iets volledig goeds te komen, geen kans.

Sommige dingen hebben tijd nodig en daar is dan ook geduld en kunnen wachten bij nodig. Wachten tot je een innerlijk signaal van Mij krijgt. En geloof Me, als je daarop wacht en duidelijk geduld hebt en vertrouwen, dan zul je dat signaaltje van Mij echt niet missen. Ja, als jezelf bezig gaat en Mijn signaaltje niet meer verwacht doordat je ongeduldig werd of bang dat je te laat komt of te laat gaat handelen of bang bent om Mijn signaal niet te horen, niet te bemerken, dan kun je er gemakkelijk aan voorbijgaan. Maar als je geduld hebt, kunt wachten en blijft vertrouwen, dan zul je Mijn signaal niet missen en er op de juiste tijd naar kunnen handelen!

Hemels Brood 994

Op reis, jullie zijn allen op reis. Zie zo je weg op aarde. En alles wat je er meemaakt is datgene wat je op reis voorbijtrekt. Het één ben je sneller voorbij dan het ander. En op sommige plaatsen heb je oponthoud, dat wil zeggen, daar heb je langere tijd nodig om verder te komen, om tot het juiste inzicht te komen en je weg te kunnen vervolgen, dat is een verder groeien tot volkomen liefde. Want je weg hier op aarde is groeien tot volkomen liefde, in volle vrijheid. In volle vrijheid, maar juist om dat mogelijk te maken, moet alles hier aanwezig zijn om je dan toch ook te beschermen voor de afdwaling van liefde die door die vrijheid mogelijk is. En dat alles wordt zodanig door Mijn liefde gedragen dat je vrij bent en toch niet in volle vrijheid verloren gaat in het tegenovergestelde van liefde, dat is in liefdeloosheid en eigenliefde.

En daarin ligt dit verborgen, dat niet-liefde, liefdeloosheid een onverdraaglijk ongelukkig en pijnlijk gevoel teweegbrengt. Wie kiest dan uiteindelijk voor die pijn, voor dat ongelukkig voelen. Zo zijn er wel geen grenzen, maar toch ook geen verloren gaan en oneindig ongelukkig zijn.

Maak je dan geen zorgen om boosaardigheden, je afdwalingen van liefde, je tekortkomingen, want dat je die voelt en ervaart is nodig om je keuze te kunnen bepalen. Maar je strijd zou niet moeten zijn tegen je liefdeloosheid, tegen je afdwaling, tegen je tekorten maar voor je verdere groei in liefde en barmhartigheid naar je naaste, naar Mij, je liefhebbende Schepper, waar je altijd kunt komen. Want Ik ben Schepper en ga met jullie om als een liefhebbende Vader, die voor al zijn kinderen in alle liefde eeuwig goed zorgt!

Hemels Brood 995

U bent het Die mijn leven leidt, Die altijd aanwezig is. De belangrijkste in mijn leven bent U, niet alleen in verleden en toekomst, maar ook juist NU.

Dank u Vader.

Voor iedereen ben Ik aanwezig, nu. Altijd was Ik aanwezig, altijd blijf Ik aanwezig maar vooral ben Ik aanwezig nu. Wanneer het ook mag lijken dat Ik er even niet ben, of dat Ik even niet te bereiken zou zijn, niet gevoeld wordt, niet ervaren wordt, Ik ben er altijd en altijd nu. Ook al voel je of merk je dat niet, toch op dit moment nu en nu en nu, Ik ben er, Ik ben bij je. Vertrouw daar op, open je hart, je vertrouwen, laat Mij ook in je bewustzijn nu binnen.

Want niet Ik sluit die deur, niet Ik sluit bij jou het besef naar Mij af, maar jijzelf hebt twijfel, jijzelf verliest je in eigenliefde. Ik stuur jou niet naar twijfel of naar eigenliefde. Ik geef je wel de vrijheid om daarin af te dwalen. Want vrijheid moet Ik je wel geven, je zou anders niet jezelf bewust kunnen zijn. Maar, lief mens, je kunt je ook altijd van Mij bewust zijn, ook nu!

Ja, ook nu.

Zie, Ik ben in de stilte van je hart te vinden. Daar kan Ik ineens achter één van de zuilen van eigenliefde of eigengewin vandaan komen waardoor je Mij even niet bemerkte. Maar, Ik was er steeds en Ik ben er nog altijd, ja zeker, ook nu !

Er zijn bij ieder mens nog zoveel verlangens, er is nog zoveel eigengewin, eigenliefde, angst om tekort te komen, gebrek aan vertrouwen dat het allemaal werkelijk goed komt, goed is, dat alles hoe dan ook gedragen wordt door Mijn enorme oneindige liefde en de daaruit voortkomende wijsheid. Jij bent ook in Mijn liefde opgenomen, altijd al en altijd nog, maar zeker ook nu. Al ben Ik soms verdwenen in jouw beleving, Ik ben er toch, achter één van je verlangens, achter je eigengewin, of waar ook, maar Ik ben er, ook NU!

Hemels Brood 996

Staan, er voor staan, er voor uit durven komen. Durven bekennen hoe je denkt en wilt leven. Ook als het helemaal anders is dan de mensen om je heen. Mijn naam belijden, in het openbaar en je niet verschuilen als het moeilijk wordt om Mijn naam te belijden. Ja, Ik ben er blij mee als je in Mijn naam leeft en handelt zoveel je kunt. Maar wat Ik niet van je vraag, dat is altijd en overal Mij te roemen, Mij te noemen en over Mij te spreken, steeds voor Mij uit te komen en niets te verbergen van wat je weet en leeft uit Mij. Want voor veel mensen is het beter als je wat terughoudend bent, niet teveel over Mij zegt en ze al helemaal niets opdringt over Mij en Mijn leer. Ik wil graag dat je voor Mij en het geloof dat je in Mij hebt uitkomt. Maar doe dat eerst in de stilte van je hart, laat het eenvoudig in je daden, je handelen tot uiting komen, maar roep en roem niet luid in het openbaar Mijn Naam. Want er zijn nog velen niet rijp om zo al met Mij, Mijn Naam, Mijn Evangelie geconfronteerd te worden en dan doe je meer niet dan wel goed.

Stel dat je aan een kind zou gaan vertellen hoe het een taart kan bakken, of een huis kan bouwen of wat ook, waar het nog helemaal geen besef van heeft, je zou het kind alleen verwarren. Wat je een kind vertelt of hoe je met een kind omgaat is toch ook altijd zoveel mogelijk op zijn niveau van mogelijkheden. Zo bedoel Ik ook dat je over Mij niet boven de mogelijkheden van je medemens uitgaat. En je herkent zijn niveau wel aan zijn handelen, zijn opvattingen, zijn vragen. Dan laat Ik je in je hart wel spontaan weten hoe je iets kunt meedelen, kunt laten weten. Als je voor Mij uit wilt komen, leef dan oprecht naar ware liefde en oefen je in nederigheid. Neem het op je om in allerlei situaties de minste te zijn, dan laat je zonder bombarie, zonder roepen, zonder overdaad nog het allermeeste van Mij zien. Zo de minste zijn en toch ook tevreden en in liefde blijven, dat is de beste getuigenis van Mij!

Hemels Brood 997

Er zijn zeven geesten voor Mijn troon. Dat zijn de zeven levensnuances zou je kunnen zeggen. Zij bewerkstelligen allen tezamen de volkomen liefde en zijn elk een onderdeel van de volkomen liefde. Maar zij hebben hier op aarde ook een  tegenkracht, die net het omgekeerde is en bewerkstelligt, de totale liefdeloosheid. Zo is een van de zeven geesten b.v. het geduld. Maar de volkomen liefde is niet alleen het geduld. Zo is een andere van de zeven geesten trouw, maar alweer volkomen liefde is niet alleen trouw. En net zoals er tegenover geduld ongeduld staat, zo staat er tegenover trouw ontrouw en zo heeft elk van de zeven geesten een tegenovergestelde kracht. Daar waar de kracht van de tegenkracht van één van de zeven geesten de overhand heeft, is de volkomen liefde dus verstoord. En geloof Mij, hier op aarde is veel tegenkracht die de overhand heeft waardoor de volkomen liefde in het handelen bij velen verstoord is.

Als je in volkomen liefde wilt leven, komen, kijk dan naar de zeven geesten in jezelf, kijk naar je geduld, je trouw, je inzet, je vasthoudendheid, je ernst, je verdraagzaamheid, je barmhartigheid, zit dat allemaal goed, dan pas ben je bezig in liefde. Maar weet je, er zijn bij zo velen nog misvattingen en blindheid, zodat het niet altijd gezien wordt waar nog tegenkracht haar werking heeft. En in dat opzicht is het belangrijk dat je nooit over elkaar oordeelt, dat je nooit over de ander denkt of zegt, die doet het niet goed, daar wil ik niet mee omgaan, want daar zit het niet goed. Het zit nog nergens goed. Bij iedereen is nog voornamelijk de tegenkracht werkzaam. Maar hoe dan ook, ook die tegenkracht heeft zijn plaats en is dienstbaar gemaakt aan Mijn liefde. Zie dat je de zeven geesten in je tot werking brengt als één Geest, Mijn Geest van liefde.

Hemels Brood 998

Weldoener, moet Ik dan voor iedereen alleen weldoener zijn om waarachtig God en Vader te zijn? Ik zeg je dat ben Ik ook. Ik ben in alles de weldoener. Maar, hoe ziet de mens een weldoener. Een weldoener is bij de mens iemand die precies datgene doet en datgene geeft wat een mens wil dat de weldoener doet en geeft. Het moet dan allemaal precies naar de wens van die mens zijn en allemaal perfect zijn voor die mens. Dan ben je een weldoener. Dus, Ik moet er voor alle mensen voor zorgen dat zij geen gebrek hebben, dat alles op rolletjes loopt, dat er geen ziekte of dood is, geen misverstanden en narigheid, Ik moet er dus voor zorgen dat alles perfect is en dan ben Ik een weldoener, eerder niet.

Maar Mijn lieve mens, dat is een invulling van het begrip weldoener wat Ik er niet aan geef. Want als Ik op die manier bezig zou gaan, dan zou Ik de één iets moeten geven, wat Ik van de andere zou moeten nemen. Want hoe vaak wil de mens wel niet juist datgene wat de ander heeft? Dan zou Ik dus de auto van de één aan de ander moeten geven of Ik de zou de macht of roem van de één aan de ander moeten geven, terwijl Ik dan de bezitter van de auto of degenen met de macht en roem tekort zou doen want Ik zou hen iets afnemen wat ze willen behouden.

Kijk zo gemakkelijk is het dus niet om in jullie termen een echte weldoener te zijn. En daarom blijf Ik maar bij Mijn eigen begrip van weldoener: iedereen zover brengen dat allen volkomen liefde worden en daarbij geef Ik dan ook nog iedereen het besef van leven, het besef van liefde, het besef van gelukzaligheid. Want Ik kan dat aan eenieder geven. Ik kan weldoener zijn. En de grootste weldoener ben Ik in het feit dat Ik het ook jullie geef om zelf weldoener te zijn, in Mijn termen gesproken dan!

Hemels Brood 999

Een open mind, zegt men wel. Een open mind om de dingen die gebeuren te kunnen begrijpen. Maar wat wordt dan eigenlijk bedoeld met een open mind. Daarmee wordt bedoeld dat je niets uitsluit, dat je alles voor mogelijk houdt, dat je geen eigen invulling aan gebeurtenissen geeft, geen vooroordeel hebt, niets specifieks verwacht en maar eens kijkt wat er gebeurt. Zo’n open mind heb Ik ook bij jou nodig om je te kunnen laten begrijpen hoe een en ander in elkaar zit, hoe gebeurtenissen hun vorm krijgen, hoe het geestelijk leven vorm krijgt en dan ook nog, wat jij het beste wel en niet zou kunnen doen. Wie niet een open geest heeft, wie bepaalde verwachtingen heeft, invult hoe iets gebeuren moet, een betekenis geeft aan gebeurtenissen zonder te overzien wat werkelijk de betekenis is, die zet zichzelf klem. En als daar dan nog een vooroordeel bij aanwezig is dan zit de zaak volkomen vast. En dan is het moeilijk om de juiste uitleg nog aan te dragen, want daar zijn dan geen oren naar.

Zo kan dan een situatie moeilijker worden dan nodig en dan kan het inzicht in de waarheid voor langere tijd geblokkeerd raken. Het is dan moeilijk om zo’n blokkade op te ruimen als iemand volkomen overtuigd is van zijn mening en oordeel. Ja, dan moeten er wel allerlei gebeurtenissen plaatsvinden die de mening en het oordeel logenstraffen, zodat diegene niet meer vast kan houden aan zijn ideeën en opvattingen.

Maar wanneer iets dan niet aan zijn verwachtingen voldoet dan komt de teleurstelling en deze teleurstelling staat dan als een schild voor het inzicht. Dan moet toch eerst de teleurstelling verwerkt worden en verdwenen zijn om tot de juiste wending van de situatie te komen. En hoe dieper de teleurstelling des te meer tijd is nodig om tot de waarheid en de liefde terug te komen. Met een open mind, een open geest, is alles mogelijk en is er snel begrip van liefde en waarheid.

Hemels Brood 1000

Heb je weleens iets heel moois en iets heel lelijks naast elkaar gezien? En kun je dan zeggen waardoor je het mooie mooi vond en het lelijke lelijk? Is dat dan niet een voorstelling die je hebt, een voorstelling van wat mooi is en een voorstelling van wat lelijk is? Maar, niet iedereen vindt hetzelfde mooi en hetzelfde lelijk. Toch zijn er dingen, die iedereen mooi vindt en dingen die iedereen lelijk vindt.

Zo kunnen mensen ook verschillend handelen. En zo is er ook verschil van mening over het juiste handelen bij mensen. De één vind dat je netjes moet groeten als je ergens binnenkomt, de ander maakt het niets uit. Wat is nu werkelijk mooi voor iedereen en wat is nu het ware juiste handelen voor iedereen? Want, je zou kunnen zeggen dat juist door allerlei van die verschillen er nog al eens onenigheid bij de mensen onderling ontstaat. Toch zijn al die verschillen niet het probleem, maar de onderlinge samenhang wel, het onderling op elkaar afstemmen wel. Zoals bij grotere projecten er iemand is die alles wat gedaan moet worden op elkaar afstemt om tot een eenheid te kunnen komen in het uiteindelijke resultaat, zo zou toch het leven, de samenleving ook op een juiste manier op elkaar afgestemd moeten worden om tot een juist resultaat te komen.

En hoe moeilijk is dat. Elke regering doet zijn best maar er hapert overal van alles en nog wat. Want het meeste handelen gaat naar eigen inzicht, naar wat iemand mooi of lelijk vindt, naar wat iemand prettig of niet prettig vindt, naar wat iemand wel of niet juist vindt en dat alles grotendeels subjectief, ook al probeert men het objectief te doen. Maar ook objectief is subjectief. Nu heb Ik in ieder mens Mijzelf als eenheid te vinden gelegd. Wie zijn handelen, zijn zicht afstemt op die eenheid met Mij en daar naar handelt, bouwt aan de enige ware eenheid van samenleven. En alleen diegenen die daaraan vasthouden bouwen blijvend en kunnen als steunpilaren zijn voor de gehele bouw. En juist ook die steunpilaren zijn nodig om het hele bouwwerk in de toekomst op te laten rusten. Zo zal dat eerst in orde moeten zijn voor alle anderen om het bouwwerk tot blijvende eenheid te brengen.

Hemels Brood 1001

Goedgeefs, waren jullie maar allemaal goedgeefs. Maar de meesten onder jullie kunnen nog nauwelijks iets wegdoen wat amper gebruikt wordt. Niet dat het ‘m zit in het afstaan van materieel bezit. Want daarmee vult zich de hemel niet. Maar het loslaten in jezelf van iets te willen behouden voor jezelf, dat is wel verbonden met het hemelse. En of het afstaan nu iets materieels is of een positie ten aanzien van macht en roem, het zit ‘m in jezelf of je in jezelf bereid bent aan te nemen wat je bent en los te laten wat je wilt zijn of wilt hebben, wat het ook maar is. Wie dan tot het inzicht komt dat het weggeven van zijn bezit, het afstaan van eigenwillen is, die kan scheef uitkomen als hij dan weggeeft om aan die voorwaarden voor het hemelse te voldoen.

Want het allerbelangrijkste is niet dat je alles weggeeft, dat je geeft op zich is niet het belangrijkste, maar uit welke motivatie je weggeeft. Die motivatie is alleen juist als het liefde is. Zo kan iemand precies weten dat het voor Mijn hemelen belangrijk is om niets te bezitten, en om die hemelen geeft hij dan alles weg. En zo is er ook iemand, die misschien niets van Mijn hemelen weet, maar iemand ziet die in nood is en hij geeft wat hij heeft allemaal aan diegene in nood, uit liefde. Kijk, die eerste is verre van de ware hemelen, al weet hij van het bestaan en denkt ernaar te handelen en die tweede die is in de hemel, al weet hij niet van het bestaan en heeft er ook niet voor gehandeld.

Waren allen gewoon goedgeefs, uit liefde, dan zouden er al velen in de hemel zijn. Maar dat besef moet nog bij velen doordringen die wel goed willen maar daar bij niet zien dat dit goed willen met hun zelf te doen heeft en nog geen belangeloze liefde uit vrijheid is.

Hemels Brood 1002

Ik heb je lief en Ik heb je Mijn liefde altijd gegeven. Nog geef Ik je Mijn liefde en altijd geef Ik je Mijn liefde en ook altijd zal Ik je liefhebben. Het is aan jou om Mijn liefde te gaan leren kennen, om Mij te leren kennen. Wie Mij kent, kent ook zich zelf en weet waar hij nog te leren heeft, waar hij nog tekorten heeft. Want hoewel iedereen Mijn liefde krijgt, is nog niet iedereen liefde, volkomen liefde! Bij iedereen hapert het wel aan volkomen liefde. Moeilijk is het om dat aan diegenen duidelijk te maken die van zichzelf zeggen, ik begrijp en weet al alles, ik doe het alles al volkomen volgens Zijn wil. Zij zijn op weg maar ook zij hebben nog blindheid door eigengerichtheid en juist doordat zij van zichzelf overtuigd zijn zien zij hun blindheden niet.

Wie goed wil doen, is daarmee nog niet per se goed. Want met het willen, moet wel het doen gepaard gaan. En dit doen moet dan ook wel uit liefde zijn, uit volkomen belangeloze liefde. Als dat doen uit belangeloze liefde gebeurt, dan zal het toch ook vasthoudend moeten zijn, in ernst. Dat wil niet zeggen ernst als starheid, maar in oprechtheid, met vreugde. Want liefde is tevens blijdschap, vreugde, opgewektheid, vol van vertrouwen, wijs, oprecht en liefde deelt de vreugde, de blijdschap uit, straalt naar allen die hun hart daarvoor open kunnen bezetten.

Juist diegene die niet met zichzelf bezig zijn, niet voortdurend ongenoegen hebben over zichzelf of over anderen, juist die kunnen gemakkelijker hun hart openzetten en het vol laten verlopen met liefde en die liefde uitstralen, uitdelen, aan eenieder die ze maar hebben wil . Die liefde, de oneindige liefde uit Mij, straalt over de aarde en wie wil kan zijn hart er mee vullen en zelf ook stralen van liefde!

Hemels Brood 1003

Verwondering. Mensen verwonderen zich over dingen die mooi en goed zijn. Daarmee verwonderen zij zich over Mij, over datgene wat Ik tot stand breng en tot stand gebracht heb. Ze verwonderen zich over datgene wat zij kunnen verwachten: liefde. Van Mij kan en mag iedereen liefde verwachten. In al het mooie en goede, wat de mens ervaart en waar de mens zich over verwondert, is Mijn liefde aanwezig. Eigenlijk is het verwonderlijk, dat de mens dit alles niet ziet als het enige juiste leven, niet aanneemt om naar liefde te leven en eigenlijk is het verwonderlijk dat de mensen liefde en goedheid wonderlijk vinden terwijl het het eigenlijke leven is.

Ik ben dit ware leven en de mens kan voor dit ware leven, de ware liefde, kiezen. Het is verwonderlijk dat hij daarvoor nog zo vaak niet kiest. Het is verwonderlijk dat hij bij zichzelf ook niet ziet, dat hij nog zo vaak voor het tegenovergestelde van ware liefde, waarlijk leven, kiest. En zolang als de mens niet voor die totale liefde in vrijheid kiest, zal hij zich verwonderen over de liefde en goedheid die hij toch van Mij krijgt, die anderen toch ook van Mij krijgen. Want Ik ben een barmhartige Vader die al zijn kinderen liefheeft, niemand uitgezonderd.

Verwonder je erover dat zo weinig mensen Mij aannemen, dat zo weinig mensen Mij in hun hart liefhebben. Verwonder je niet over Mijn liefde voor jou. Want Mijn liefde voor jou is eeuwig en zal eeuwig zo blijven. Zie Mij, leef Mij, neem Mij aan en verwonder je niet over Mijn liefde die eenvoudig altijd is, was en blijft. Je verwondert je toch ook niet over dat wat altijd al bij jou in je leven aanwezig was? Mijn liefde is ook al altijd in jouw leven aanwezig. Het is verwonderlijk als je het nu pas ziet.

Hemels Brood 1004

Totale liefde is Mijn boodschap, in rust en vrede. Om in rust en vrede te kunnen leven, is totale liefde nodig. Ik ben totale liefde, volkomen rust en vrede. Wie in Mij is, kan dezelfde rust en vrede zijn. In Mij zijn is dan die totale liefde zijn. Voor iedereen geldt hetzelfde: de liefde. Op elke vraag is het antwoord: de liefde, is zij er, was zij er? Want nooit kan niets verkeerd verlopen wat naar liefde, totale liefde gebeurt. De liefde neemt alles in zich op en verteert wat niet goed is, wat geen liefde is. Hier is Mijn liefde, zij neemt jullie allen in haar op en alles wat aan jullie kleeft aan niet-liefde verteert zij en het verdwijnt. Dit is een doorlopend proces. Steeds is Mijn liefde bezig alles wat geen liefde is te verteren, te verbranden en te laten verdwijnen. Zoals het erts in de ovens verbrandt en het goud overblijft, zo blijft bij jullie dan ook de liefde over.

Bij sommigen is er veel liefde en blijft er dus ook na verbranding van niet-liefde, veel liefde over. Maar bij velen is er maar weinig liefde en dan is het nodig om het verbrandingsproces heel geleidelijk aan te laten verlopen om dat beetje liefde te laten groeien. Weet je nu wat Ik met vertering, verbranding bedoel? Het is het levensproces wat je doormaakt en waardoor je je bewust gaat worden van alles wat geen liefde is, waardoor je wat geen liefde is gaat loslaten en waardoor je groeit naar totale zuivere liefde. Steeds opnieuw word je daarmee gezuiverd en steeds opnieuw kan daarmee je ware liefde groeien. Tot alleen ware liefde overblijft en je volkomen gezuiverd bent van alles wat geen liefde is. Zo omvat Ik je met Mijn liefde en brand alles weg wat geen liefde is. Zo bevrijdt Mijn liefde je door je levensproces van alles wat geen liefde is tot je volkomen zuivere liefde bent!

Hemels Brood 1005

Liefde voor jullie allemaal is Mijn enige drijfveer. En deze liefde is jullie leven. Niets ontbreekt jullie. Alles is daar. Maar het is aan jullie om het op te nemen, om Mij op te nemen, in jullie hart, in jullie leven. En zo ben Ik bij jullie op aarde gekomen, in Jezus Christus. Eerst als een onmondig Kind, zoals jullie eerst onmondige kinderen zijn. En vervolgens in de groei naar volkomen liefde, zoals jullie ook groeien naar volkomen liefde. Maar Ik ben in alles altijd en eeuwig de volkomen liefde, Ik hoefde dat niet te worden. Alleen heb Ik in Mijn mens zijn, jullie de weg getoond waarlangs jullie volkomen liefde kunnen worden. En Ik heb daarmee het mens zijn van jullie overgenomen en geleefd, als één van jullie, om jullie te laten zien dat Ik één van jullie ben, dat Ik één met jullie ben. Eén in liefde. Ik heb als mens dan ook voor die liefde gekozen zoals jullie als mens voor die liefde kunnen kiezen.

In die tijd heeft ook alle verleiding van het wereldse, van de tegenkracht, zich op Mij in Jezus Christus geworpen, zoals de tegenkracht van liefde zich ook op Mij in jullie werpt. Weet dan dat die verleiding alleen door liefde overwonnen kan worden en zo heb Ik, geboren als mens op aarde, alleen met liefde alle wereldse verleiding overwonnen, voor jullie allemaal. Daarmee heb Ik voor jullie allen de weg geopend naar Mijn hemelrijk waar jullie allen van harte welkom zijn. Daar staat alles wat jullie maar nodig kunnen hebben klaar, voor allen. Daar is geen armoe van geest maar de volle rijkdom van eeuwige niet aflatende liefde voor iedereen. Kom, kom binnen in liefde en wees liefde. Wees liefde voor Mij, voor je medemens, voor jezelf. Kom wees Mij!

Hemels Brood 1006

Zie je niet dat het kwaad slechts een bepaalde weg mag gaan? Want het is dan wel door Mij toegelaten, maar nooit anders dan binnen het kader van Mijn liefde. Nooit anders dan de liefde dienend. Dat wil niet zeggen, dat het kwaad op zich dan ook liefde is. De manier waarop het kwaad zich uitwerkt is door Mij zo geordend dat het de liefde dient, dat het hoe dan ook tot liefde uitwerkt. Zo komt niemand liefde tekort, want welk kwaad iemand ook treft, het wordt hem alles in liefde vergoed.

Wie dan zegt, maar het kwaad doet mij eerst wel pijn, het is voor mij eerst wel onaangenaam. Die zeg Ik, dat deze pijn, dit onaangenaam ervaren, niet zozeer het kwaad is wat dat veroorzaakt, als wel het eigen gebrek aan liefde. Want de volle liefde is zachtmoedig en ervaart geen pijn of ongemak, hoe onmogelijk dat ook mag klinken. Daar waar pijn en ongemak ervaren wordt is nog groei in liefde nodig. Ja, er is dan ook overal en bij alle mensen nog heel veel groei in liefde nodig.

Maar de mens is lerende, jij bent lerende, lerende om in vrijheid te leven en in die vrijheid liefde te leven. En dat is niet zo gemakkelijk te leren, maar het is te leren. Leren door vallen en opstaan. Wie wil leren lopen zal eerst ook weleens vallen. Wie bang is om te vallen voelt zijn vallen meer als falen dan iemand die niet bang is om te vallen. Wie kan accepteren dat bij het leven ook het vallen hoort, die zal sneller leren want hij is niet bezig het vallen te voorkomen, maar richt zich geheel op het leren lopen, wat dan sneller gaat.

Wie fouten durft te maken zal er misschien meer maken dan diegene die opletten geen fouten te maken, maar zal wel sneller en meer leren, juist ook door zijn vele fouten. Wie een taal wil leren spreken, zal moeten oefenen en wie dan veel spreekt, al is het met vele fouten, die zal het sneller leren dan diegene die niet spreekt voor hij het zonder fouten kan, die leert het misschien nooit perfect te spreken. En zo is het met jullie groei in liefde, wie liefde wil leren, laat die z’n fouten accepteren en leven!

Hemels Brood 1007

Wat je doet uit liefde, doe je uit Mij. En alles wat je doet uit liefde, doet leven, draagt bij aan al het leven in de hele oneindigheid. Niets is zo belangrijk als het handelen uit liefde, leven naar liefde. Leg je daarom zoveel mogelijk toe op een leven uit liefde. Maar, forceer jezelf niet, dwing jezelf niet. Want nergens zal ooit liefde door dwang te voorschijn geroepen worden. Integendeel, dwang zal liefde verstikken. Geef jezelf en anderen ruimte, als het je zonder dwang lukt nederig te zijn, dan vloeit ook de liefde, lukt het je even niet maar wil je het wel, dan dwing jezelf niet, maar sta het jezelf toe naar liefde te handelen.

Daar zit een heel verschil in: niet jezelf dwingen, maar jezelf toestaan. En mocht dat op zeker moment toch eens niet lukken, omdat de niet-liefde je even in haar greep heeft, bied dan geen weerstand, dwing jezelf niet daarvan los te komen. Het is net als met een knoop, als je die wilt ontwarren maar niet aan de juiste eindjes trekt, trek je hem alleen vaster en vaster. Dan kun je de knoop maar beter laten zoals het is en ontwarren als je overziet hoe dat het beste kan.

Zo kun je ook met jezelf omgaan. Je weet ondertussen dat waarlijk leven, leven naar volkomen liefde is, uit vrije wil. Maar dat weten wil nog niet zeggen dat je alles in jezelf al zodanig hebt overwonnen, dat je die volledige liefde ook gelijk al leeft. Al die misvattingen, alle tekorten die je nog in liefde hebt, zie die als knopen. En ga je je zelf dwingen om liefde te leven, je trekt dan als het ware de knopen alleen maar strakker aan. Laat ze liever rusten, dwing jezelf niet tot het moment komt dat je de knoop kunt overzien, d.w.z. dat het moment komt dat je tot een juister inzicht bent gekomen en zonder dwang wat meer liefde kunt leven. Maar, wees wel waakzaam, wees bereid om tot het inzicht te komen, wees bereid je tekorten te erkennen, zonder jezelf te neer te drukken, eenvoudig, oprecht. En bid Mij om je tekorten in liefde bij jou om te zetten. Heb geduld en vertrouwen en met tijd groeit jouw liefde, zonder dwang.

Hemels Brood 1008

Het leven is gelijk een carrousel, het draait en draait steeds weer met steeds weer dezelfde lessen voor alle mensen en steeds wanneer een les geleerd is komt de volgende les. Wie wil kan instappen en leren. Wie niet wil blijft in de wereldse carrousel hangen op steeds dezelfde les, tot degene doorheeft waar het op deze aarde om draait. Dan kan hij zijn keuze maken om in dat wereldse te blijven hangen of zijn leven anders in te richten en naar de volgende les te gaan. Iedereen heeft de vrijheid en het gaat er hier om dat de mens in die vrijheid tot waar besef komt van leven zodat hij in volle vrijheid tot leven komt. Leven, wat niet anders is, dan onbaatzuchtige liefde voor de naaste, voor elkaar, voor Mij. Vooral dat onbaatzuchtige is een vereiste en door de meeste mensen heel moeilijk te bereiken als zij zich niet verdeemoedigen. In de verdeemoediging ligt het vermogen om tot belangeloze liefde te komen.

Maar juist die verdeemoediging gaat de mens heel moeilijk af. Hij wil gezien worden, erkend worden, niet onheus of oneerlijk behandeld worden, niet bedrogen worden, macht hebben, geld en goederen hebben, roem hebben, hij wil de beste zijn en het meeste van alles hebben, voortdurend is hij in een concurrentiestrijd verwikkeld met zijn medemensen ten aanzien van al het zojuist genoemde. Ja, dat gebeurt veelvuldig en verdeemoediging is juist in dat alles het tegenovergestelde: het niet belangrijk vinden om gezien te worden door mensen, erkend te worden door mensen, eerlijk behandeld te worden door mensen.

Het zou beter zijn het belangrijk te vinden of Ik die mens zie of Ik die mens erken of Ik die mens eerlijk behandel. En Ik kan je zeggen, voor Mij is iedereen belangrijk, Ik zie iedereen, Ik herken iedereen, Ik ben namelijk eerlijk voor iedereen. Ik heb iedereen lief en iedereen kan bij Mij komen voor liefde en iedereen zal Mijn liefde direct ervaren zodra hij zich verdeemoedigd en al het streven naar het beste en het meeste loslaat en zich niet meer met welke concurrentie van aards welzijn en aards genoegen bezighoudt. Ik zeg dan toch nogmaals, maar wat iemand ook doet en wat daarvan ook het gevolg is, het leven zal nooit een straf van Mij zijn, Ik zal nooit iemand iets kwalijk nemen, wat iemand zelf doet is zijn eigen keus en zijn eigen gericht, Ik blijf in alles altijd en eeuwig liefde voor iedereen.

Wie uit zijn gericht wil komen, wie Mijn liefde daadwerkelijk wil ervaren, laat die bij Mij komen, zijn onvolkomenheid in liefde voor anderen erkennen, zich verdeemoedigen en hij zal terstond Mijn altijddurende liefde voor allen gaan zien en begrijpen. Alles in verhouding met zijn werkelijke zijn.

Hemels Brood 1009

Een hart vol liefde is Mijn leven. Helaas is er weinig ware liefde in de harten van de mensen. Toch leef Ik in alle mensen en alle mensen leven in Mij. Jij die Mij zoekt, Ik ben in je hart te vinden. Maar heb je genoeg plaats gemaakt in je hart om Mij daar te ontmoeten? Of is je gebrek aan tijd ook verbonden aan gebrek aan plaats in je hart? Kijk, je kunt in je leven nog zoveel omhanden hebben, het nog zo druk hebben met werk en allerlei andere zaken, maar dat alles kan toch geen excuus zijn om Mij niet te ontmoeten in je hart. Geen tijd kunnen vrijmaken om stil te zijn, kan geen excuus zijn om Mij niet te kunnen ontmoeten. Je kunt zeker doorgaan met al je werk en al je bezigheden, zonder tijd voor stil zijn en Mij ontmoeten, maar dan is dat jouw keus en niet omdat je geen tijd hebt door het vele werk en je vele bezigheden. Dat gebruik je dan om te camoufleren dat je keus gevallen is voor je werk en al je bezigheden en niet voor Mij. Dat mag, maar kom er dan ook vooruit. En weet je, dat zeg Ik niet voor mezelf, want Ik zie toch wel waar je eigenlijke keus mee te maken heeft en hoe het komt dat je Mij niet zo vaak in je hart treft. Het gaat Mij om jou, dat je geen verstoppertje met jezelf speelt.

Denk je dat je zomaar op aarde bent, om een heleboel werk te verzetten en veel bezigheden te hebben die met je eigen genoegen, je eigen willen te maken hebben? Of begrijp je wel dat er een bedoeling met jullie bestaan, met jouw bestaan op aarde is? Kijk, want als je dat wel begrijpt maar je laat dat vervolgens voor wat het is en je richt je leven in naar eigen wil en genoegen of naar wat je denkt dat nodig is, zou het dan niet eens ervan kunnen komen, dat je gaat zien wat je eigenlijk had kunnen doen, maar niet gedaan hebt en zou je dan misschien geen spijt krijgen? Niet om geen spijt te krijgen, maar om een zinvol en voor jou het ware leven te kunnen geven en ware gelukzaligheid, zeg Ik: verstop je niet meer voor jezelf, maak eens ruimte in je hart voor stilte! Voor Mij!

Hemels Brood 1010

Niets is voor niks. Geloof maar niet dat er iets is wat geen waarde heeft in het grote geheel. Alles wordt door Mijn liefde gedragen en alles wordt ten dienste gesteld aan liefde. Wel is het zo, dat er een verschil zit in wie iets ten dienste stelt aan liefde. Want zoals Ik alles ten dienste heb gesteld, zo kan de mens voor zichzelf ook de keus maken wat hij doet of laat ten dienste te maken aan liefde. En dat is dan het verschil, of Ik het omvorm ten dienste van liefde of dat de mens het direct aanwendt ten dienste van liefde. En het verschil zit er dan nog daarin, dat het wanneer het de keus van de mens is om zijn handelen ten dienste van liefde te stellen, het ook direct liefde is, Mijn liefde heeft, maar als het niet de keus van de mens is zijn handelen ten dienste van liefde te stellen, dan is het eerst het tegenovergestelde van liefde en wordt dan door Mij omgevormd ten dienste van liefde, of eigenlijk is alles in oorsprong al zodanig door Mij geordend, dat het alles ten dienste van liefde is en zo is dus het verschil, de voor of tegen keus van de mens. Of anders gezegd: de mens heeft de keus om mee te gaan of, om niet mee te gaan in het naar liefde dienstbaar handelen.

Jij hebt de keus. En let op, ook geen keus is een keus. Ook laten gebeuren is een keus. Of die keus liefde is, dat hangt af van de achterliggende motivatie van handelen. Je kunt soms zeggen, ik kon niet anders, ik had geen keus. Ik moest wel zo of zo handelen. Maar het komt niet aan op het handelen als zodanig, het komt aan op de motivatie. Je kunt voor de buurvrouw het paadje sneeuwvrij maken, het verschil zit erin, doe je ‘t om zelf niet uit te glijden, dan doe je ‘t voor jezelf of doe je ‘t om de buurvrouw te helpen, dan doe je ‘t voor de ander. In het eerste geval is het eigenliefde die in Mijn ordening wel tot dienstbaar aan liefde gemaakt wordt, maar daaraan heb jij dan geen aandeel gehad. In het tweede geval is het direct liefde en daar heb jij dan wel je deel aan gehad. De handeling is gelijk, de motivatie is het verschil.

Hemels Brood 1011

Bij Mij ben je geborgen, bij Mij ben je veilig, temidden van alle tumult van de wereld ben je bij Mij toch altijd veilig. Maar, bij Mij zijn, is vertrouwen op Mij, in alles altijd vertrouwen op Mij. Hoe bont je het ook gemaakt hebt, hoe je je in je daden ook van Mij afgewend hebt, het komt er op aan toch op Mij te vertrouwen, toch aan Mij over te laten het weer in orde te brengen en zelf niet weer in handelen te vervallen, wat tegen Mijn liefde ingaat. Hoe vaak je ook afwijkt van Mijn liefde, steeds opnieuw kun je voor Mijn genade bij Mij komen, als je het oprecht meent.

Mijn liefde stroomt als het water naar het nederigste punt, maar ga jij boven die liefde staan, hoger dan het nederigste punt, ja net als water dat niet naar boven stroomt op jullie aarde, zo zal Mijn liefde dan ook niet naar “boven” stromen. Dat wil zeggen, dat Ik altijd wel klaar sta met Mijn liefde, maar dat haar werking toch ook direct te maken heeft met jouw handelen.

Met jouw handelen bepaal je de richting van je leven. Die richting kun je met verandering van handelen op elk moment wijzigen. Ik heb het alles voor jullie allen zo ingericht, dat jullie hier op aarde tot volle ware liefde kunt komen in een vrij bestaan, waardoor je je ook als vrij bestaan van die ware liefde bewust kunt zijn, in gelukzaligheid. Want ware liefde geeft volkomen gelukzaligheid. Maar daar is dan ook de niet-liefde als tegenstelling en deze niet-liefde geeft dan ook het tegenovergestelde van gelukzaligheid. Wie dan door het tegenovergestelde van de liefde hoger blijft staan dan het laagste punt, waar water naar toe stroomt, die staat ook te hoog om de liefde te ervaren.

Alleen nederigheid kan die ware liefde in z’n volle omvang gaan ervaren. Dat ligt bij voorbaat in Mijn Schepping gevat. Mijn liefde evenwel omvat jou hoe dan ook, hoe hoog je ook staat, omdat Ik overal alles ben. Alleen het zelf voelen van Mijn liefde, daarvoor moet je wel zelf komen en zelf tot nederigheid komen.

Hemels Brood 1012

Goede raad is duur, maar wat is duur? Dat het veel geld kost? Dat ligt er maar aan, waar je voor raad naar toe gaat. Ga je naar iemand die er op uit is om veel te verdienen, veel geld te verzamelen, dan zal die je goed geld rekenen voor zijn raad. Vaak met de motivatie dat hij er veel studie voor heeft moeten doen om raad te kunnen geven. Je betaalt dan voor zijn kennis en vaardigheden, opgedaan door scholing en werk.

De vraag is er dan ook nog, is de raad die je duur betaald hebt z’n geld ook waard? Dat ligt er nog aan of de raad ook de oplossing brengt die je nodig hebt. En Ik zie maar al te vaak, dat schrikbarend hoge bedragen betaald worden voor een raad die ternauwernood raad genoemd mag worden. ’Tja, is dan alle raad ook altijd overal alleen duur, terwijl je er dan ook nog kans bij loopt slechte raad te krijgen? Je raadt het misschien al, maar bij Mij is raad niet duur. Of misschien toch.

Bij Mij hoef je voor raad in elk geval geen geld te betalen. Maar om Mijn raad te verstaan is het wel nodig dat je Mijn taal spreekt of minstens Mijn taal verstaat, Mijn taal begrijpt. En dat kan duur zijn, Mijn taal leren verstaan. Alweer, niet in geld of goederen. Maar wel in afstaan en aannemen. Afstaan van eigen willen, eigen denken, eigen wensen en in nederigheid aannemen van liefde, wat die ook bewerkstelligt. En kijk, dat kan wel eens helemaal niet zo gemakkelijk zijn, zelfs heel moeilijk. Dat moeilijke kun je dan zien als duur. Ja, afstaan van dat wat jij eigenlijk wilt om Mijn goede raad te kunnen krijgen kun je ervaren als duur.

Maar dan weer, wat is duur? Want wat je er van Mij voor terugkrijgt is onbetaalbaar. Is namelijk gelukzaligheid. Kun je ergens op de wereld gelukzaligheid kopen? Nee, en bij Mij kun je ook geen gelukzaligheid kopen. Zelfs niet verdienen. Gelukzalig kun je alleen zijn door Mijn genade. Kijk en die genade kun je ook alweer niet kopen, die kun je van Mij krijgen. Op Mijn tijd, zal Ik je genadig zijn. Wacht en zie. Mijn raad kan iedereen vrij krijgen, als je je eigen “raad” opzij kunt zetten, als je de menselijke raad opzij kunt zetten. En Mijn genade krijg je vrij, op Mijn tijd, die voor jou en iedereen het beste is!

Hemels Brood 1013

In dankbaarheid leven. Als alles goed gaat dan is dat niet zo moeilijk. Toch word Ik dan vaak vergeten en dankbaarheid ook. Als het allemaal wat moeilijker gaat, dan denkt de mens al helemaal niet aan dankbaarheid. Hij heeft immers niets om dankbaar voor te zijn? En daar vergist hij zich. Want hetgeen hem overkomt is voor zijn zieleheil, of is voor het zieleheil van zijn medemens en hij kan daar op die manier een aandeel in hebben. Als hij al datgene wat gebeurt, zou kunnen zien als een genade van Mij aan de mens, dan zou hij wellicht wel tot dankbaarheid kunnen komen. Wanneer zijn mensen dan nog dankbaar? Na een moeilijke periode, als de moeilijkheden op wonderbaarlijke manier zijn opgelost, dan heeft de mens nog wel eens in zijn opluchting ook dankbaarheid. Maar, over het algemeen is dankbaarheid geen veelvuldig voorkomend iets.

Toch zorg Ik dag en nacht voor alle mensen, zonder daar iets voor terug te hoeven. Ook geen “dank je wel”. Toch heeft de mens zijn bestaan aan Mij te danken en zijn groei naar volkomen liefde, waarin hij tot volle gelukzaligheid kan komen, heeft hij van niets en niemand anders dan van Mij. Kijk, dat hij Mij niet dankbaar is, heeft geen effect op Mijn liefde voor hem, Ik blijf in liefde voor alle mensen. Maar een oprechte dankbaarheid uit het hart is een teken van nederigheid waarin de ware liefde eerst juist goed tot zijn recht kan komen. En zo doet oprechte dankbaarheid, in een moeilijke situatie, waarbij men begrijpt welk een liefde Ik die mens met die moeilijke situatie geef, de liefde sterker stromen, Daardoor doet de liefde haar werk gemakkelijker en wordt de moeilijke situatie tot een bijzonder goede oplossing gebracht.

 Maar o, hoe moeilijk is het, om oprechte dankbaarheid te voelen in het hart, bij een situatie die niet aangenaam is. En dankbaarheid is al haast niet mogelijk, als die mens ook nog eens boos is over hetgeen hem overkomt. Toch, elke situatie verdient jullie dankbaarheid, want het is altijd in Mijn liefde gevat, voor iedereen, dus ook voor jou!

Hemels Brood 1014

Hoeveel onzuiverheid, hoeveel onwaarheid er ook onder de mensen is, schrijf het niet aan Mij toe. Want alhoewel veel door de mensen vergoeilijkt wordt en hoewel het als de gewoonste zaak genomen wordt dat lang niet alles zuiver en naar waarheid is, Ik ben geheel zuiver en volkomen waarheid. Daaraan kun je Mij dan ook herkennen, alhoewel niet iedereen al het vermogen heeft om te toetsen op zuiverheid en waarheid. Evengoed heeft iedereen wel in zich de mogelijkheid om tot de kern van de zuiverheid en waarheid te komen en te voelen wat wel en wat niet zuiver en waar is. Zoals Ik zuiver en waar ben en volkomen liefde, zo is Mijn steun aan jullie zuiver en waar en vol van liefde. Waar dan iemand zegt in Mijn naam te spreken of in Mijn naam te handelen, daar zal dit dan wel zuiver en waarheid in volle liefde moeten zijn of het is niet in overeenstemming met Mij.

Toets zoveel je kunt wat iemand beweert in jezelf op waarheid, zuiverheid, liefde, om niet te verdwalen tussen alles wat geen zuiverheid, geen waarheid is, maar wel lijkt. Omdat de onwaarheid sluw verpakt kan worden, met een sausje van liefde en zogenaamde zuiverheid. Laat je daardoor niet van de wijs brengen, maar blijf bij hetgeen je eigen hart je zegt, blijf bij wat je in je eigen hart voelt. Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn, want juist waar je vasthoudt aan zuiverheid en waarheid in liefde, daar gaat de tegenkant zich ook wat heftiger roeren en proberen je uit je evenwicht te brengen. En wees er op bedacht dat de tegenkant geen enkel middel schuwt en ook precies ziet waar je zwakheden liggen, weet waar ieders zwakheden liggen en zijn grootste triomf is het die zwakheden tegen elkaar uit te spelen. Daarom, wees allert, wees slim, let goed op en geeft de tegenkant geen kans. Kom bestens bij Mij voor zuiverheid, voor waarheid, voor liefde.

Want in alle onzuiverheid, onwaarheid, zit de tegenkant die probeert je af te brengen van ware liefde, die probeert zich te uiten via je zwakheden en die van anderen. Doorzie dat en blijf bij je hart, blijf bij Mij!

Hemels Brood 1015

Vooral Kerstmis zou een tijd moeten zijn waarin mensen het besef van Mijn liefde dieper beleven, omdat het de tijd is waar de mens Mijn geboorte in Jezus Christus op aarde gedenkt. Alleen, van dat gedenken komt niet veel terecht en kerstfeest heeft bij velen dan ook niets meer te maken met Mijn geboorte, met het diepere besef van Mijn liefde voor alle mensen, het is een feest geworden voor het wereldse, voor hebben en krijgen, van namaak licht en eigen genoegen. Toch zijn er over de aarde verspreid ook mensen die Mij in hun hart dragen en weten welke tijd het nu werkelijk is. In alle eenvoud en vrede richten zij hun hart in deze tijd op Mij. Maar niet alleen in deze dagen, alle dagen proberen zij te leven uit liefde voor Mij en hun medemensen.

Ja, Ik zie jullie en draag jullie in Mijn armen. Ik verheug Mij in jullie, want met jullie vindt Mijn geboorte in Jezus Christus elke dag plaats, overal ter wereld. Jullie zijn en dragen Mijn ware licht en hoewel dit licht temidden van al het rumoer en duisternis van de wereld slechts speldenknopjes zijn, zijn jullie Mijn zegen, Mijn genade voor alle mensen. Met jullie komt Mijn liefde tot uiting en met deze liefde worden velen geholpen, zullen velen tot waarlijk licht komen. Wat een blijdschap zal dat geven als ook alle andere mensen tot het ware licht, tot de ware liefde komen. En Ik beloof je, zij zullen ook tot licht en liefde gebracht worden, door Mij en door jullie! Want waar licht, door ware liefde, brengt heil en zegen en neemt alle mensen mee naar Mijn hemels Paradijs, wat voor eeuwig daar is voor allen die Mij liefhebben en uit die enige ware liefde, als Jezus Christus, in Mijn naam leven en werken.

Genade en vrede zij met jullie allen, in Jezus Christus, in eeuwigheid, amen.

Hemels Brood 1016

Dank u Vader voor uw liefde en toewijding.

Dank in het hart zet de deur open voor Mijn liefde. Dank zet deuren en ramen open voor Mijn liefde. Oprechte dank geneest het hart, geneest wonden, geneest de ziel. Wie niet dankbaar kan zijn sluit zich af voor Mijn liefde en het hart blijft in duisternis. Maar ergens in dit hart is toch Mijn vonk van liefde nog aanwezig, altijd nog en deze vonk van liefde zal ook altijd aanwezig blijven. Zodat, wanneer op zeker moment toch de dankbaarheid in het hart komt, de deur en ramen opengaan, de frisse zuurstof binnenkomt en de vonk oplicht tot een waar vuur van liefde.

Helaas wordt dan maar al te vaak de dankbaarheid weer losgelaten en de deur en ramen klappen weer dicht en van het vuur blijft slechts weer de kleine altijd aanwezige vonk over, die al gauw niet meer opgemerkt wordt. Hoe zet je die vonk dan weer aan tot een groot vuur? Wel, onderzoek je hart op ongenoegen, oneerlijkheid, frustraties, boosheid en meer zulke dingen die tegenover liefde staan, die liefde in de weg staan en zoek de nederigheid waarmee je Mij bereikt en met Mij samen al deze tegenover de liefde staande dingen kunt opruimen. Dan kan jouw vonk van liefde groeien en groeien en uiteindelijk een waarachtig vuur van liefde worden waarin dan alle niet-liefde verbrand en opgelost kan worden en het vuur blijvend brandt, het vuur van liefde voor Mij en je naaste.

Want dat is het doel hier op aarde, dat vonkje van liefde in je hart aan te wakkeren tot een groot vuur van liefde, dwars tegen alle wereldse verlangens en misvattingen in, dwars tegen alle onwaarheid en afdwaling van het wereldse in. Want tegen het ware vuur van liefde is niet-liefde niet bestand. Zoals de schaduw moet wijken voor het licht, zo moet niet-liefde wijken voor het oprechte vuur van liefde. Bij jou en bij iedereen!

Hemels Brood 1017

Voor niemand is het gemakkelijk op deze aarde om Mij te leven. In alles en overal ben Ik en in het bijzonder ben Ik in ieders hart te vinden. Maar hoe is dat nu precies, Mij te leven? Ik heb het al vaker gezegd, in allerlei geschriften en door verschillende mensen, Mij leven is liefde leven. De moeilijkheid zit ‘m daarin, dat veel mensen niet ten diepste nog bij zichzelf zien waar zij wel of geen liefde leven en het is daarom belangrijk dat zij dat wel gaan zien, eigenlijk gaan voelen. Nu zijn er toch mensen die in alle ernst Mij willen leven en ook in zichzelf daarvoor bij Mij komen met vragen over hun handelen. Vaak is de vraag dan aan Mij gesteld: mag ik zo handelen of moet ik zo handelen of: is het Uw wil dat ik daar heen ga of is het Uw wil dat ik daar niet heen ga. En zij verwachten dan dat Ik hen op een of andere manier laat weten wat Mijn wil is zodat zij die nauwgezet kunnen opvolgen. Er staat immers geschreven: Uw wil geschiede. Ja, Mijn wil geschiede. Toch, de mens is vrij en hoe kan Ik de mens dan Mijn wil opleggen?

Kijk, dat zit dan ook een beetje anders dan algemeen wel wordt aangenomen. Er zijn weliswaar mensen die Mijn woord in zich voelen, horen en dit opschrijven. Met dit opschrijven zijn zij dienstbaar aan Mij en alle mensen. Toch is dat nog niet zozeer Mijn wil doen en daarmee hebben zij dus nog helemaal niets voor op anderen of al zo precies Mijn wil gedaan. Vooropgesteld dat zij uit vrije keus Mijn wil willen doen. Want Mijn wil doen is (uit vrije keus) volkomen liefde leven, belangeloos uit liefde handelen. Kijk en als je dat begrijpt, dan kun je ook begrijpen dat je Mij niet hoeft te vragen, is het Uw wil om rechtsom te gaan of linksom? Want als je weet dat rechtsom je belangeloze liefde heeft, dan weet je toch zelf al wat Mijn wil is? Dat je uit belangeloze liefde handelt, in elk opzicht, dat en niets anders is Mijn wil en daarnaar handelen is Mijn wil doen, is: “Uw wil geschiede” in de praktijk, niets anders.

Als het er om gaat of je bij jezelf al wel kunt zien of je naar liefde handelt of niet, kijk daarover kun je Mij vragen. En als je het oprecht wilt weten kan Ik je in jezelf wel tonen waar eventueel nog eigenbelang heerst en niet Mijn wil, niet de volkomen belangeloze liefde. Weet je, als je voortdurend Mij vraagt, is het Uw wil dat ik dat doe of is het Uw wil dat ik dat doe en je denkt een antwoord te krijgen, waar is dan je vrijheid van keuze en doe je dan je handelen uit de enige ware belangeloze liefde? Nee je doet het dan omdat het Mijn wil zou zijn. Kijk en zo is het “Uw wil geschiede” dan niet bedoeld. Jij bent vrij en als je in vrijheid naar Mijn wil wilt handelen, dan handel naar belangeloze liefde en je handelt naar Mijn wil. Alles wat je zo naar belangeloze liefde leeft zal zeker door Mij gezegend worden.

Hemels Brood 1018

Als het eens voorkomt dat je in een situatie geen liefde kunt geven aan je medemens, omdat je zijn gedrag onaangenaam vindt, omdat je je bedrogen voelt, onheus behandeld voelt, omdat hij je ïrriteerd of om wat voor reden ook, kom dan gerust naar Mij toe en vraag Mij je te helpen die ander ondanks wat ook liefde te geven. Kom dan voor die liefde, die jezelf niet kunt geven, bij Mij, erken Mij dat je gebrek aan liefde hebt om te geven en vraag Mij je te vullen met de nodige liefde voor je medemens, die afgedwaald is van liefde.

Maar vraag ook voor je medemens liefde, zodat in de enige ware liefde al het omgekeerde van liefde wordt opgelost en wijsheid gegeven wordt om met elkaar in liefde verder te gaan. En Ik zal je liefde geven en je versterken. En zo het in de vrijheid die Ik ieder laat, past, zal ook die ander Mijn liefde in zich bijgevuld krijgen. Maar alles op zijn tijd en mocht die ander niet zichtbaar, merkbaar de liefde in de zich opnemen, blijf dan zelf wel bij de liefde die je van Mij in je voelt. Want het kan zijn, dat er redenen zijn die maken dat Mijn liefde nog niet naar die ander zo direct kan vloeien en om zijn ziel en vrijheid niet te schaden, houd Ik Mijn liefde dan nog wat terug. Weet dat Ik evengoed diegene in Mijn liefde geplaatst heb en zodra het voor de ziel en vrijheid geen schade meer geven kan, zal liefde zijn hart gaan vullen. Ook bij jou kan Ik je hart alleen met liefde vullen als je er zelf ruimte voor maakt, als je er naar vraagt, als je het wilt in alle oprechtheid.

Want de groei van de ziel en je vrijheid zijn heilig voor Mij. Dat wil zeggen, dat Ik niets zal doen wat de groei van je ziel of je vrijheid kan belemmeren. Sterker nog, alles wat Ik doe is erop gericht je in alle vrijheid tot groei in liefde te brengen. Maar alles altijd nog in vrijheid, wat voor het beklijven van liefde heel belangrijk is.

Hemels Brood 1019

Kom, help mee het kruis te dragen. Vele handen maken het werk licht en met elkaar is het ook prettiger werken. Er is veel te doen op deze aarde, veel werk te verzetten. Er is veel afdwaling van liefde wat we met elkaar kunnen dragen, jullie en Ik. Ja, je kunt meehelpen het kruis van de niet-liefde te dragen door alles wat geen liefde is te accepteren en daar liefde tegenover te stellen. Door bij jezelf steeds weer ernaar te streven alle niet-liefde Mij te erkennen en liefde aan te nemen om door te geven aan je medemens.

Dat is een stukje kruis dragen, als je zonder weerstand de onprettige situaties, die uit gebrek aan liefde ontstaan, accepteert en helpt zodat liefde weer ruimte krijgt. Je draagt een stukje van het kruis als je je naaste, die je tekortgedaan heeft, vergeeft, van harte vergeeft, zonder er iets van genoegdoening voor te verwachten. Het is een stukje van het kruis dragen als je iets van jezelf, wat je eigenlijk nog nodig hebt, met je hele hart weg kunt geven aan iemand die behoeftig is. Je draagt een stukje van het kruis als je verdraagt, dat een ander misvattingen over jou heeft, als je verdraagt dat de handelswijzen van iemand op jou een negatief effect hebben.

Je draagt een stukje van het kruis als je met je hele hart de arm om iemand heen slaat die jou heeft beschimpt en afgewezen. Je draagt een stukje van het kruis als je tegen alle verdrukking in, in liefde blijft geloven, in Mijn trouw aan jullie allemaal blijft geloven, als je in een betere samenleving naar liefde blijft geloven, als je op Mij blijft vertrouwen. Je draagt een stukje van het kruis, als je met je hele hart je leven inricht naar dienstbaarheid aan Mij en je naaste. Niet dat je het hele kruis op je neemt, Ik draag het eigenlijk, maar dat je een stukje draagt, al is het maar een houtsplinter. Als miljoenen een splintertje dragen, wordt toch het hele kruis gedragen. Zie je en zo heeft zelfs dat spintertje wat jij draagt een aandeel in het grote geheel. Fijn dat je dat splintertje voor Mij wilt dragen!

Hemels Brood 1020

Hoe kan Ik Mijzelf als de totale ware belangeloze liefde kenbaar maken bij die mens, die de overtuiging heeft dat Ik een bestraffende God ben, die het niet uitmaakt of iemand te lijden heeft? Dan zal Ik door die overtuiging heen moeten breken. Maar dat is niet zo gemakkelijk om te doen zonder de vrije wil te belemmeren. Want dat is een heel belangrijke factor voor de mens, omdat de vrije wil het eigen bewustzijn mogelijk maakt. Je kunt het zo zien, eenieder die niet Mijn liefde in alles ziet, is het ware spoor bijster en zonder diens vrije wil, kan Ik hem niet zomaar weer op het juiste spoor zetten. Wel kan Ik mensen op zijn pad laten komen die hem kunnen helpen uit zijn diepe overtuiging te komen en hem door gesprekken en gebeurtenissen tot een ander inzicht brengen. Maar dat alles heel voorzichtig, zodat geen belemmering van vrijheid of schade aan de groei van zijn ziel gebracht wordt.

Welke overtuiging iemand ook is toegedaan, Mijn liefde is toch evengoed altijd aanwezig en kan ook altijd gevoeld en bemerkt worden. Maar nergens mag dat ooit in dwang zijn, nergens helpt het iemand om hem te dwingen Mijn liefde te zien of aan te nemen, dat Mijn liefde er voor hem is. Juist de vrijheid en het in vrijheid ontdekken van het ware leven, van Mijn ware liefde, is voor een eigen bewust bestaan zo belangrijk. En dat is de eigenlijke bedoeling van leven hier op aarde, dat het een zelfbewust leven is, dat het een zelf ontwikkelend leven is, dat het een zelfontwikkelend leven is naar totale belangeloze Goddelijke, alles zaligmakende liefde is, voor alle mensen.

Alle voorwaarden hier op aarde zijn door Mij in grote liefde zo geordend dat die zelfontwikkeling voor alle mensen ook waarlijk mogelijk is en waarlijk eenieder tot gelukzaligheid brengt. Daar en in alles is Mijn liefde en ieder mens zal dat op zijn tijd gaan inzien en aannemen. Ook de mens laten in zijn groei naar waarlijk leven, gepaard met tijdelijke misvattingen over Mij en Mijn liefde, is Mijn liefde.

Hemels Brood 1021

In alle stormen sterk staan, dat kun je als je op Mij vertrouwt. Wie zich met Mij verbindt, staat in alle stormen sterk en waait niet om. Zo hoeft een storm niet alles weg te slaan, wat sterk verankerd is, blijft op zijn plaats. Alles wat je in jezelf sterk in Mij verankerd hebt, blijft getrouw op zijn plaats. Dat wil zeggen, al je handelen, al je opvattingen, als die in liefde en waarheid in Mijn naam zijn en zo door Mij gezegend zijn, dan blijft dat zo en dan zul je, door wat voor situaties en invloeden van buitenaf ook, geen twijfel en verwarring daarover krijgen, in rust en vrede zul je dan blijven over je handelen en over je opvattingen. Mocht je wel onrust voelen of twijfel of verwarring bemerken, kom dan alsnog bij Mij om wat je onrustig maakt of waar je verwarring hebt alsnog te verankeren in Mij, dit alsnog in eenheid met Mij te brengen, in eenheid met Mijn liefde en waarheid.

Er zullen altijd stormen zijn of komen, altijd zullen er situaties zijn die aan je trekken: doe het zo, of: je mening, je opvatting is niet juist, of: je handelt niet naar liefde. En als je dan ergens je mening, je handelen niet met Mijn liefde, met waarheid in overeenstemming hebt, niet een diep vertrouwen op Mij hebt, dan kan het zijn dat je los staat, gaat twijfelen, in verwarring gebracht wordt door wat er om je heen gebeurt en door wat mensen denken tegen je te moeten zeggen. Maar, als je in de diepte van je hart steeds vooraf bij Mij bent gekomen en met Mij overlegd hebt, met Mij gekeken hebt of je uit Mijn liefde denkt en handelt, als je Mijn zegen gevoeld hebt voor dat wat je wilde doen of zeggen, voor dat waar je naar wilde handelen, dan kun je met een gerust hart in vrede blijven en zeker zijn van het goede in je denken en doen. Dan kun je de storm weerstaan en Ik sta pal naast je.

Hemels Brood 1022

Laat deze woorden licht brengen in de harten van de mensen zodat de duisternis uit hun hart wijkt en liefde kan stralen. Want alle mensen zijn van Mij uitgegaan als zuivere gedachten, zuivere liefde en het is eenieder gegeven die liefde als een eigen zelfstandig zijn te leven en ook zichzelf daarin bewust te zijn. Ik heb alle mensen lief en het is Mijn liefde die de mens geplaatst heeft zodat hij in eeuwige zaligheid kan komen en daarbij Mij evenals zichzelf volkomen bewust is en kent. Het is dan aan hem om daar waar duisternis en licht is, voor het licht te kiezen en de duisternis door het licht te laten verdrijven. Voorop staat daarin dan waarheid, want waarheid werpt haar licht vooruit. Waar onwaarheid zich in het duister probeer te verschuilen, wordt zij blootgelegd door het licht van waarheid. Dan komt de warme gloed van de liefde en vergeeft de onwaarheid, die voor waarheid wordt vervangen en de liefde in haar wijsheid brengt alles in het enige ware levenslicht waar gelukzaligheid eeuwig heerst. Geen verwijten, maar het geven van inzicht en het steunen naar waarheid, is wat de liefde in al haar wijsheid doet, zodat het eeuwig licht wordt en blijft en er geen duisternis meer nodig is om de onwaarheid schuil te houden. Want dan is er geen onwaarheid meer en het juiste inzicht uit het enige ware licht verkregen, houdt eeuwig stand in volle liefde.

Waar duisternis eeuwig is, zoals het licht eeuwig is, hoeft toch niemand eeuwig in duisternis te zijn en zo kan eeuwig iedereen in het licht komen en eeuwig blijven en zal eeuwig niemand meer in duisternis zijn. Want het licht heeft overwonnen en in de liefde zijn eeuwig alle mensen opgenomen!

Hemels Brood 1023

De strijd is nog niet gestreden, maar de overwinning is nabij. Het is nog even volhouden en dan valt alles op zijn plaats. Diegene die niet in zichzelf de strijd aanbindt met alle eigenliefde en deze probeert te overwinnen, zal niet het totale ware leven gaan ervaren, zoals het bedoeld is. Het is aan ieder mens zelf of hij wel of niet die strijd tot het einde toe volhoudt. Dat einde is er zodra alle eigenliefde overwonnen is. Wie nog hier of daar eigenliefde heeft, die leeft nog niet volkomen, zoals door Mij bedoeld is.

Ik zal niemand dwingen die strijd te voeren, wel zal Ik steeds erop wijzen wat eigenlijk hier op aarde de bedoeling is, wel zal Ik steeds ieder mens de gelegenheid geven zijn eigenliefde te herkennen en tot inzicht van ware liefde te komen. Maar het zal hier op deze aarde niet anders zijn dan ieders eigen vrije keus, om wel of geen eigenliefde na te streven.

Ja, wie de eigenliefde wil afleggen, omdat hij tot het inzicht van waarlijk leven uit onbaatzuchtige liefde is gekomen, die zal dan toch nog strijd moeten voeren tegen alle verleiding die de eigenliefde aanhangt en deze strijd is niet gemakkelijk. De eigenliefde is niet gemakkelijk te overwinnen, ook is zij al niet overal zo gemakkelijk te herkennen, omdat de mens die in eigenliefde gevangen is, zijn eigenliefde niet in haar volle omvang ziet.

Het is dan ook dat deze eigenliefde eerst bij stukjes en beetjes, stap voor stap, bestreden en overwonnen kan worden en omgezet kan worden in belangeloze liefde. Maar met volharding en blijvend vertrouwen op Mijn hulp zal de aanhouder ook de overwinning behalen. Ben jij die aanhouder, is het jou ernst, wil je tot overwinning komen, dan houd moed, je zult overwinnen! In Mijn Naam zul je overwinnen!